2009 jaarverslag. resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2009 jaarverslag. resultaat"

Transcriptie

1 2009 jaarverslag resultaat

2

3 Inhoud Voorwoord 3 Organisatie en beleid 5 Personeel 17 Onderwijs 21 Samenwerking 33 Financieel verslag Vooruitblik 47 Het resultaat van de studenten Finishing jaarverslag

4 jaarverslag Het resultaat van de studenten Press & print

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2009 van het Grafisch Lyceum Utrecht. Als u hebt kennisgenomen van de inhoud, zult u het met mij eens zijn dat we in het verslagjaar een flinke sprong voorwaarts hebben gemaakt. Dat komt onder andere door onze kleinschaligheid. Als zelfstandige mbo-vakschool met een overzichtelijk aantal studenten kunnen wij al onze aandacht richten op één branche. Daardoor zijn wij wendbaar en kunnen wij aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de creatieve industrie. Daarnaast voelen we ons met onze lange historie natuurlijk goed thuis in deze sector omdat we creatief en praktisch zijn. Dat past bij de sector waarvoor wij opleiden: de boeiende wereld van media, vormgeving en communicatie. Het is de ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht een topvakschool te worden. We zijn aardig op weg dit streven te verwezenlijken maar we zijn er natuurlijk nog niet. Een geweldige steun in de rug is het positieve oordeel van de Onderwijsinspectie. Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, beoordeelt de inspectie ons op alle punten met een voldoende: examinering, onderwijstijd, zorgstructuur en aanpak van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast hebben we nog steeds een gezonde financiële basis. Kortom, 2009 was een jaar waarin duidelijk is geworden dat we op de goede weg zitten. De weg omhoog zullen we ook in 2010 blijven volgen. Betty Heimans Voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht jaarverslag

6 jaarverslag Het resultaat van de studenten Interactieve vormgeving

7 Organisatie en beleid jaarverslag jaarverslag

8 Profiel Ontwikkelingen Het Grafisch Lyceum Utrecht is een vakschool met opleidingen voor de creatieve industrie, waarvan de grafimediabranche de belangrijkste afnemer is. De school bestaat al meer dan honderd jaar en heeft een goede bekendheid in de brede regio Midden-Nederland. Bedrijven weten dat studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht onderwijs hebben genoten van professionals die veelal zelf afkomstig zijn uit de grafimediabranche. Vakbekwaamheid en creatief vakmanschap van studenten en docenten staan dan ook voorop. Het Grafisch Lyceum Utrecht is gestaag op weg om uit te groeien tot de topvakschool die zij wil zijn. Het onderwijs kenmerkt zich door actualiteit, professionaliteit en kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen binnen de creatieve industrie worden nauwgezet gevolgd en lesinhoud wordt voortdurend geactualiseerd. Docenten werken samen in teams en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat van de groep studenten die zij begeleiden. Iedere opleiding heeft een beroepenveldcommissie waarin mensen uit het bedrijfsleven zitting hebben die meedenken over de inhoud van de opleiding om de kwaliteit te waarborgen. In 2009 sloten 478 studenten hun opleiding met een diploma af. Het totaal aantal studenten op de peildatum 1 oktober 2009 was De studenten zijn voornamelijk afkomstig uit de regio Midden-Nederland, het bedieningsgebied van de school. Als school in een grootstedelijke omgeving neemt het Grafisch Lyceum Utrecht ook zijn verantwoordelijkheid bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten bij kwetsbare groepen, door jongeren een opleiding te bieden met uitstekende beroepsperspectieven in een boeiende sector. Het verslagjaar 2009 was het jaar van de kredietcrisis. De grafische sector heeft de gevolgen daarvan onmiddellijk gemerkt want de creatieve industrie is extra gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Dat betekent dat als de economie weer aantrekt, de gevolgen daarvan hopelijk ook meteen zichtbaar zullen worden. In 2009 was het voor het Grafisch Lyceum Utrecht merkbaar moeilijker voldoende stageplaatsen te vinden voor de studenten. Bedrijven reageerden terughoudend vanwege de onzekere tijden. Toch is de school erin geslaagd alle studenten een passende plaats voor hun beroepspraktijkvorming aan te bieden. jaarverslag

9 Missie Een andere oorzaak voor het moeilijker vinden van stageplaatsen is de enorme groei in het totaal aantal studenten dat een grafimedia-opleiding volgt aan een grafisch lyceum of roc. In 2005 waren dat studenten, in 2009 was dat aantal bijna verdubbeld tot studenten. De indruk bestaat dat sommige scholen één van de populaire grafimediaopleidingen aanbieden zonder naar de (arbeids)markt te hebben gekeken. Gelukkig gaan veel bedrijven in de creatieve industrie graag in zee met een gerenommeerde opleider met een lange staat van dienst zoals het Grafisch Lyceum Utrecht. Zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit op de arbeidsmarkt en kiezen als leverancier van stagiaires vaak voor een school waar zij zelf hun opleiding hebben gevolgd. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de grafimedia en een vakkundig opleidingsinstituut met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs mede ten goede komen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een kleinschalige, creatieve en veilige school met ervaren vakdocenten die betrokken zijn bij de studenten. Het Grafisch Lyceum Utrecht kan bogen op een rijke traditie van honderd jaar grafisch onderwijs. Met behulp van modern en actueel onderwijs gaan onze studenten de echte grafimediawereld in. Het is de maatschappelijke opdracht van het Grafisch Lyceum Utrecht creatieve mensen vakkundig op te leiden en voor te bereiden op een baan in de creatieve industrie of hen voor te bereiden op een vervolgopleiding. De maatschappij heeft steeds meer behoefte aan creatieve vakmensen. De school speelt daar op innovatieve wijze op in vanuit een rijke historie en ervaring aan vakmanschap en visie. Studenten worden gestimuleerd hun eigen creativiteit te gebruiken in een aantrekkelijke, afwisselende, praktijkgerichte leeromgeving. Kwaliteit, rendement en professionaliteit zijn de strategische thema s waarop het Grafisch Lyceum Utrecht inzet om zijn missie te realiseren. De school is erop gericht studenten met een goed resultaat de wereld in te sturen. Dat kan een diploma zijn, een startkwalificatie, een plek op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in het mbo of hbo. De ontwikkeling van talent vormt daarbij het uitgangspunt. Daarnaast besteden de docenten veel aandacht aan attitude en beroepshouding. Studenten die het Grafisch Lyceum Utrecht verlaten, hebben niet alleen een vak geleerd maar ook gewerkt aan hun vermogen zich te blijven ontwikkelen. jaarverslag

10 jaarverslag Het resultaat van de toets

11 Organisatiestructuur Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in het verslagjaar 183 medewerkers. Betty Heimans geeft als voorzitter van het College van Bestuur leiding aan de school. Zij wordt daarin bijgestaan door de directeur Onderwijs en de directeur Bedrijfsvoering. De directeur Onderwijs geeft leiding aan zeven teamleiders die in direct contact staan met alle onderwijsgevenden. De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan alle ondersteunende diensten. Medezeggenschapsraad [MR} Bedrijfsvoering Secretariaat Raad van Toezicht College van Bestuur Onderwijs Kwaliteitszorg Control Contractonderwijs In 2009 is de transitieperiode van een jaar afgerond voor de introductie van de resultaatverantwoordelijke teams. Er zijn zeven resultaatverantwoordelijke teams, bestaande uit 15 tot 20 docenten die vanaf de intake tot en met de diplomering verantwoordelijk zijn voor een groep van circa 400 studenten. Ieder teamlid heeft een specifieke rol en taak. Teamplannen vormen de basis van de activiteiten in het team. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan teamontwikkeling en teambuilding. Financiële Zaken P&O ICT Facilitaire Zaken Communicatie Roosterbureau Studentenadministratie Bureau BedrijfsContacten Team GV-A Team GV-B Team GV-C Team IV/GA Team AAV Team DTP/MT Team PriMa Onderwijsbureau Art & Design College jaarverslag

12 Governance en Raad van Toezicht Toezichthouders en belanghebbenden van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben behoefte aan duiding en verantwoording van cijfers en resultaten. De school wil de interne controlemechanismen inzichtelijk en transparant maken. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft sinds 2006 een Raad van Toezicht en handelt daarbij overeenkomstig het bestuursmodel Governance code van de MBO Raad. Het College van Bestuur maakt ieder jaar managementafspraken met de Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op naleving ervan. Ook in 2009 heeft het College van Bestuur aan alle gemaakte afspraken voldaan. De Raad van Toezicht bestond in 2009 uit vier leden: Lieneke Jongeling, Piet de Haas, Peter Hendrikse en voorzitter Peter Weeda. Lieneke Jongeling is eind 2009 uit de Raad van Toezicht getreden vanwege privéredenen. Zij is helaas kort na haar afscheid plotseling overleden. Lieneke Jongeling heeft met haar waardevolle adviezen een grote bijdrage geleverd aan het Grafisch Lyceum Utrecht. De Raad van Toezicht Peter Hendrikse, Piet de Haas, Peter Weeda jaarverslag

13 Peter Weeda, voorzitter van de Raad van Toezicht: Peter Hendrikse, lid van de Raad van Toezicht: Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan is duidelijk een stijgende lijn te zien bij het Grafisch Lyceum Utrecht. De administratieve organisatie is op orde gebracht, waardoor er meer aandacht is gekomen voor het verzuimbeleid, de monitoring van studenten en de beheersorganisatie. De medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht zijn zich ervan bewust dat deze zaken hun aandacht verdienen. Daardoor is het rendement sterk verhoogd en verlaten veel minder studenten voortijdig de school. Er heerst een goede sfeer. De Inspectie van het Onderwijs heeft dat ook waargenomen en de school positief beoordeeld. heeft uitgestippeld, namelijk om een topvakschool te worden. Ik heb daar alle vertrouwen in, ondanks de toenemende concurrentie. De jarenlange expertise van de medewerkers, hun passie voor hun vak en de goede contacten van de school met de grafimediabranche geven het Grafisch Lyceum Utrecht een voorsprong die moeilijk is in te halen. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft zich goed aangepast aan het veranderende grafische landschap. Als relatief kleine vakschool weet het lyceum zich uitstekend te handhaven in de wereld van de grote roc s die tegenwoordig ook opleidingen voor de grafimedia aanbieden. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een kweekvijver voor de grafimediabranche omdat de school studenten weet op te leiden tot vakmensen die creativiteit kunnen combineren met technische vaardigheden en commercieel denken. Dat mag de school meer benadrukken naar buiten toe, want voor mijn gevoel zijn ze daarin te bescheiden. Het bedrijfsleven waardeert de kwaliteit van de studenten en de medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht. Door simpelweg het overzicht te houden en oneffenheden aandacht te geven en die aandacht ook vast te houden, is het Grafisch Lyceum Utrecht een heel eind op koers. Zowel College van Bestuur als het management en alle medewerkers zijn zich bewust van de doelen die gesteld zijn en onderschrijven de visie die zij gezamenlijk hebben geformuleerd. Iedereen voelt zich verantwoordelijk om zo goed mogelijk de route te volgen die het Grafisch Lyceum Utrecht Piet de Haas, lid van de Raad van Toezicht: Het Grafisch Lyceum heeft vanaf 2007 een flinke cultuuromslag gemaakt. Het formeren van resultaatverantwoordelijke teams is daar een prominent voorbeeld van. Deze teams hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een groep studenten en dat heeft een positief effect op het rendement van het Grafisch Lyceum Utrecht. Dat viel ook de onderwijsinspectie op die zeer positief is over de vorderingen en ontwikkelingen. Wat mij opvalt, is dat het Grafisch Lyceum Utrecht altijd bezig is met ontwikkelingen op diverse terreinen waardoor ze het hoge tempo in de grafische wereld kunnen bijhouden. Het is een school die midden in de grafimediawereld staat. Tegelijkertijd staat de school open voor allerlei typen leerlingen en heeft aandacht voor iedere individuele student. jaarverslag

14 Strategisch Beleidsplan A Versterking van de onderwijskwaliteit B Verhoging van het onderwijsrendement Het Strategisch Beleidsplan vormt het uitgangspunt voor alle verbeteringen en vernieuwingen die zijn ingezet. In het plan zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de drie thema s: kwaliteit, rendement en professionaliteit en hoe de behaalde resultaten en output hiervan verbeterd, verhoogd en versterkt kunnen worden. In 2009 is de interne publicatie Visies verschenen. In dit visiedocument is een gebruiksversie van het Strategisch Beleidplan gekoppeld aan de hoofdstukken Visie op Onderwijs en Visie op Personeel en Organisatie. Strategisch Beleid staat immers niet op zichzelf, maar is ingebed in het onderwijs en wordt daardoor gedragen door de medewerkers en de organisatie. De voornaamste ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht is en blijft om tot de top van de Nederlandse vakscholen te behoren. In 2009 zijn daarin al flinke vorderingen gemaakt. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in het verslagjaar uitstekende resultaten behaald op de drie centrale thema s van het strategisch beleidsplan. In 2009 is de onderwijskwaliteit verbeterd door een revisie van het competentiegericht onderwijs. Er zijn nieuwe stageboeken geschreven die aansluiten op een competentiegerichte beroepspraktijkvorming. Voor de nieuwe uitstroomdifferentiatie Digitaal Drukken en de opleidingen Mediatechnologie en Gamedesigner die in 2007 startten, zijn het onderwijsprogramma en de examinering verder ontwikkeld. Het lesprogramma voor Leren, Loopbaan en Burgerschap is ontwikkeld, evenals de methode voor formatieve beoordeling. Verbetering heeft plaatsgevonden ten aanzien van didactiek, de intake en de doorstroom van vmbo naar mbo. Voor volgend jaar staat de doorstroom naar het hbo op de agenda. Iedere opleiding kreeg een beroepenveldcommissie waarin mensen uit het bedrijfsleven zitting hebben. Zij denken mee over de invulling en uitvoering van het onderwijs. Door hun inbreng en betrokkenheid is de onderwijskwaliteit eveneens verbeterd. Studenten, bedrijven en overige belanghebbenden hebben middels enquêtes aangegeven dat zij tevreden zijn over de onderwijskwaliteit van het Grafisch Lyceum Utrecht. Het bestrijden van voortijdige schooluitval is een belangrijk speerpunt. Dat heeft in 2009 geleid tot een flinke verhoging van het rendement en een positief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Versterking van de studieloopbaanbegeleiding, professionalisering van het zorgteam en een goede oriëntering op het beroepenveld voor (aanstaande) studenten hebben geleid tot vermindering van voortijdige schooluitval. Vanaf de voorlichting op middelbare scholen tot en met de intake werkt het Grafisch Lyceum Utrecht aan een realistisch beeld van de opleidingen bij aankomende studenten. C C Versterking van de professionaliteit Centraal hierin staat de versterking van de resultaatverantwoordelijke teams en de professionalisering van de teamleiders. Teamleden kunnen zich specialiseren en bekwamen omdat alle rollen en portefeuilles binnen het team zijn vastgelegd en verdeeld al naar gelang de specialiteit en de voorkeur van de teamleden. Goede communicatie is hierbij van belang. Teamoverstijgend overleg over rollen en taken komt de professionaliteit van de organisatie ten goede. jaarverslag

15 Inspectie van het Onderwijs Met de positieve beoordelingen van de onderwijsinspectie in 2009 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht het vertrouwen herwonnen van de toezichthouder. Op de onderdelen rendement, examinering en de realisatie van de onderwijstijd is het predikaat zwak terecht veranderd in voldoende. In mei 2009 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de realisatie van de 850- urennorm met een steekproef. Het resultaat was ruim voldoende. Voor het Grafisch Lyceum Utrecht is handhaving van deze urennorm een belangrijke prioriteit. Door interne vervanging binnen de onderwijsteams wordt lesuitval ondervangen. Daarnaast geldt een zelf opgelegde urennorm van 925 lesuren, waardoor een veiligheidsbuffer is ingebouwd voor de onderwijsprogrammering. Ook deze zelf opgelegde norm is gehaald. De controle ervan vindt plaats door een beleidsmedewerker. In juni 2009 gaf de onderwijsinspectie een positief oordeel over de examinering van de AKA-opleiding Grafisch Assistent en de niveau 2-opleiding Press & Print. Het examenmateriaal, de deskundigheid van de beoordelaars en het vertrouwen van het beroepenveld in combinatie met de centrale regie van de examencommissie maakten dat de inspectie bijzonder tevreden was over de aanpak van het Grafisch Lyceum Utrecht. Ook het beleid op voortijdig schoolverlaten was prima in de ogen van de inspectie. Het Grafisch Lyceum Utrecht voldoet ruim aan alle wettelijke eisen rond verzuim en heeft met zijn pakket aan maatregelen het proces in de hand, aldus het inspectierapport. In november 2009 bleek dat ook de indicatoren waarop een school afgerekend wordt een spectaculaire verbetering lieten zien. Jaarresultaat en diplomaresultaat over het schooljaar waren respectievelijk 67,3 en 64%, waarmee het Grafisch Lyceum Utrecht ruim boven de norm van de inspectie scoort. Dat is een stijging van ruim 13% op jaarresultaat en 10% op diplomaresultaat ten opzichte van jaarverslag

16 Sandra Beentjes, directeur bedrijfsvoering: Medezeggenschap Klachtenprocedure In 2009 hebben we met alle ondersteunende afdelingen hard gewerkt om de bedrijfsvoering intern te optimaliseren. De zes leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) vormen een evenredige vertegenwoordiging van het personeelsbestand. De PMR vergadert wekelijks en heeft maandelijks constructief overleg met het College van Bestuur. In 2009 is de PMR betrokken gebleven bij het zorgvuldig uitvoeren van de CAO BVE. Het beleid rond taakbelasting heeft daarbij bijzondere aandacht gekregen. Ook bij de voorbereiding van de begroting 2010 heeft de PMR een rol gespeeld. Daarnaast is er in samenspraak met de PMR een nieuwe klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling tot stand gekomen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenmedezeggenschapsraad (DMR) die eveneens uit zes leden bestaat. DMR en PMR vormen samen de Medezeggenschapsraad (MR). De afdeling kwaliteitszorg ondersteunt de inbreng van de DMR. In het overleg met de PMR hebben de studenten hun signaleringsfunctie kunnen koppelen aan het ontwikkelen van concrete acties. De procedure voor klachtenafhandeling is in 2009 geactualiseerd. Studenten of ouders met een klacht wenden zich in eerste instantie tot de teamleider. Als er na dit gesprek geen passende oplossing voorhanden is, kunnen zij een klachtenprocedure starten. De procedure daarvoor is laagdrempelig beschikbaar op intranet en via het Studentenservicepunt. De klachtencoördinator die in 2009 is aangesteld, zorgt voor het monitoren van de klachten en bewaakt de procedure. Om een laatste en onafhankelijke beroepsmogelijkheid na het College van Bestuur mogelijk te maken, is het Grafisch Lyceum Utrecht aangesloten bij de externe Klachtencommissie BVE. In 2009 is een beperkt aantal klachten ingediend. De klachten betroffen: negen keer het Open LeerCentrum (OLC), negen keer de kwaliteit van het onderwijs, zes keer de begeleiding, zes keer de communicatie en zes keer klachten in de categorie overige. Alle klachten van 2009 zijn in een vroeg stadium naar tevredenheid afgehandeld en geen enkele keer is het tot een beroepszaak gekomen. Sinds 1 september 2009 zijn scholen verplicht het landelijke digitale verzuimloket te gebruiken voor verzuimmeldingen aan de leerplichtambtenaar. Dat maakte een verdere aanscherping van de programmatuur voor de presentie- en absentieregistratie noodzakelijk. Daarom zijn we vanaf het begin van het schooljaar voor de aanwezigheidsregistratie overgestapt op het pakket Icaris-E. Dit pakket is aangepast aan onze eisen en ondersteunt administratief onze taakstelling voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en de interne monitoring. Er zijn verdere stappen gemaakt voor de ontwikkeling van managementinformatie op het gebied van studievoortgang van deelnemers, financiën en p&o. De bedoeling is om dit in 2010 nog verder te professionaliseren. Binnen p&o is veel aandacht besteed aan een update van de publicatie Visie op personeel en organisatie. Met elkaar hebben we uitgewerkt hoe we deze visie concreet kunnen maken. Ook op ict-gebied zijn er de nodige verbeteringen doorgevoerd was een druk en innovatief jaar waarin een groot aantal stappen is gezet naar een professionele bedrijfsvoering. jaarverslag

17 Facilitaire zaken ICT Het Gebouw heeft twee bewoners: het Grafisch Lyceum Utrecht en vmbo-school X11 schoolvoorgrafimedia. De afdeling Facilitaire zaken werkt voor beide scholen. Door de snelle ontwikkelingen in het onderwijs moet de huisvesting vaak worden aangepast. Competentiegericht onderwijs stelt andere eisen aan bijvoorbeeld de inrichting van lokalen en de werkruimten voor docenten. Daarom zijn er regelmatig grote en kleine aanpassingen. Het interieur is flexibel genoeg om deze aanpassingen te realiseren. In 2009 is een start gemaakt met de revitalisering van het schoolgebouw. Dat gaat verder dan een likje verf want het interieur wordt flink gemoderniseerd. Het Grafisch Lyceum Utrecht kent zeer weinig incidenten op het gebied van veiligheid en geweld. Uit overleg met gemeentelijk instanties blijkt dat de school door collegascholen vaak als good practice gezien wordt. Het door de facilitaire dienst ontwikkelde arbobeleidsplan en het schoolveiligheidsplan zijn vanaf 2009 operationeel. Het leren omgaan met computers, grafische programma s en verschillende computerplatformen is een wezenlijk onderdeel van alle opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht. Dat vraagt om voortdurende innovatie en aanpassing. In de zomer van 2009 is het complete netwerk vernieuwd. Het nieuwe Junipernetwerk verbindt onze bijna 2000 studenten met hun eigen map op de centrale server. Ook de 183 medewerkers werken intensief met en via het netwerk. Een toenemend aantal studenten gebruikt eigen apparatuur. Om de beveiliging jaarverslag jaarverslag

18 Communicatie van het netwerk te garanderen, is Quarantainenet aangeschaft. Dit systeem kan de beveiliging van het draadloze netwerk via UTP waarborgen. Het aantal computerlokalen is uitgebreid en de computers in een aantal lokalen zijn vervangen. In totaal heeft de afdeling ICT computers van het Grafisch Lyceum Utrecht en 160 computers van X11 in beheer, waarvan 609 Apple-computers en 721 pc s. De afdeling ICT heeft in 2009 gewerkt aan een sluitend systeem voor aanwezigheidsregistratie in het kader van voortijdig schoolverlaten. In het najaar van 2009 is gestart met Icaris-E als pakket voor registratie van de presentie. Zowel de onderwijsinspectie als de accountant keurden het pakket goed op systeem- en procesniveau. Het Grafisch Lyceum Utrecht werkt stelselmatig aan goede betrekkingen met de verschillende groepen belanghebbenden. Bij de start van het schooljaar verscheen de eerste editie van Stage, de halfjaarlijkse nieuwsbrief voor stagebedrijven. De nieuwsbrief, die geheel in eigen huis wordt vormgegeven en gedrukt, informeert leerbedrijven over de beroepspraktijkvorming en ontwikkelingen binnen de school en het onderwijs. Ook zijn de banden met toeleverende scholen verstevigd. Door toekomstige studenten een goed en realistisch beeld te geven van de opleiding en het beroepenveld, vermindert de voortijdige schooluitval. Daarom investeert de afdeling communicatie stevig in voorlichtingen op vo-scholen en in het uitnodigen van belangstellenden op school. De samenwerking met de creatieve vakscholen is in 2009 voortgezet met de bijeenkomst Creatief Alternatief, waarbij honderd decanen van vo-scholen uit het midden en westen van het land zich kwamen informeren over het opleidingenaanbod van de creatieve mbo-vakscholen. Intern is het enorm belangrijk om doelgroepen goed geïnformeerd te houden door open en transparant te communiceren. De studentenkrant Dot, die ook in eigen huis vormgegeven en gedrukt wordt, verschijnt viermaal per jaar. Medewerkers ontvangen maandelijks Krachtbron, de elektronische nieuwsbrief. Intranet vormt een actuele en brede bron van informatie voor studenten en medewerkers. jaarverslag

19 Personeel Het resultaat van de studenten Gamedesigner jaarverslag

20 Alles draait om communicatie Teamvorming Marga Hesseling is sinds februari 2009 teamleider van het team Animatie en Audiovisuele Vormgeving: Het Grafisch Lyceum heeft zeven resultaatverantwoordelijke onderwijsteams. In 2009 is gewerkt aan de teamrollen volgens de methode van Belbin: de juiste persoon op de juiste plaats. Hierbij heeft men onder leiding van een extern adviseur gekeken naar de competenties van de teamleden om hem of haar de meest passende taken en verantwoordelijkheden te geven. Binnen een team heeft elk lid een eigen rol en eigen portefeuille waarvoor hij aansprakelijk is. Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een groep studenten vanaf de intake tot en met de diplomering. Binnen een onderwijsteam zijn taken te verdelen op het gebied van studentenbegeleiding, curriculum, beheer, examinering, beroepenveld, innovatie en ontwikkeling. Ieder team heeft een reken- jaarverslag schapsmeester die zich bezighoudt met de verantwoording, legitimering en kwaliteit. De teamleider draagt de verantwoordelijkheid voor de medewerkers en de financiën. In het kader van teamontwikkeling heeft elk team in 2009 een aantal dagen aan een stevige scholing besteed. Men heeft gewerkt aan teamdoelen, rollen en taakverdeling om als resultaatverantwoordelijk team te kunnen fungeren. In 2009 is de planning & control-cyclus geïmplementeerd zoals die in september 2008 is opgesteld. Binnen elk onderwijsteam zijn medewerkers aangewezen als aanspreekpunt voor de specifieke onderdelen daarvan. In 2008 zijn de rollen binnen de teams geformuleerd. Daarbij is gekeken welke rol het beste bij iemand past. Dat gegeven zijn we verder gaan uitbouwen in de praktijk. De teamleden spreken elkaar aan op hun rol en tijdens vergaderingen spreken zij vanuit hun portefeuille. In het begin was het soms lastig voor de medewerkers om deze rol vast te houden en naar anderen uit te spreken. Sommige collega s kennen elkaar al lang en hebben intensief samengewerkt en moesten nu vanuit hun teamrol hun verhouding tot elkaar opnieuw bezien. Met de teamvorming hebben we een goede slag gemaakt. Er is tijd voor genomen om dit proces te laten rijpen. De menselijke maat is het uitgangspunt voor het Grafisch Lyceum Utrecht. Vanaf het moment dat een student bij ons binnenkomt tot en met zijn diplomering zijn we in het team verantwoordelijk voor die student. Dat geeft duidelijkheid naar de studenten toe. Het is een aandachtspunt voor alle teams om die verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen. Alles draait om communicatie. Binnen een team moet iedereen van elkaar weten wie wat doet en wie waar mee bezig is zodat iedereen zijn werk goed kan doen. Alle medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht zien de noodzaak hiervan in: iedereen wil het beste voor de studenten.

21 Deskundigheidsbevordering Medewerkerstevredenheid Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers hoog in het vaandel staan. Regelmatig organiseert de school opleidingen en scholingen, cursussen en begeleidingstrajecten, zowel individueel als in teamverband. In het verslagjaar volgden de teamleiders een management development traject, waarin de nieuwe taken en rollen in het competentiegerichte onderwijs aan de orde kwamen maar ook onderwerpen als good governance, de ideale bedrijfsvoering in Service level agreements (SLA s) en het voeren van functioneringsgesprekken. op hbo-niveau worden gefaciliteerd om een pedagogisch-didactische verklaring te behalen. In het schooljaar hebben dertien docenten het diploma gehaald. Dit schooljaar zijn tien docenten gestart met deze opleiding. Daarnaast zijn zowel docenten als externe beoordelaars geschoold voor het competentiegericht beoordelen van de Proeve van Bekwaamheid. Na de nulmeting in 2007 is in 2009 voor de tweede keer de medewerkers-tevredenheid onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de medewerkers een groot vertrouwen hebben in hun eigen team en in de teamleiders, maar een geringer vertrouwen in het management. Oorzaak hiervan zijn de personele wisselingen binnen het managementteam. Het managementteam heeft eind 2009 een solide bezetting gekregen waardoor het vertrouwen weer versterkt kan worden. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt in-company een vierjarig opleidingstraject aan tot tweedegraadsdocent Grafimedia voor zij-instromers op mbo-niveau. Zeven medewerkers nemen deel aan dit traject en zijn inmiddels aan het tweede jaar begonnen. Daarnaast volgen drie docenten de reguliere opleiding tot tweedegraads docent Grafimedia bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij haken in een later stadium aan bij het in-company-traject. Zij-instromers jaarverslag

22 Personeel in cijfers Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft op 31 december medewerkers in dienst. Samen zijn zij goed voor 151,2261 FTE s. verhouding OBP/OP OBP 55 [inclusief 2 directieleden en 1 voorzitter CvB] OP* 128 * bij het OP zijn onderwijsassistenten en instructeurs meegeteld. verhouding managers/medewerkers Managers 16 [10 man, 6 vrouw] Medewerkers 167 [99 man, 68 vrouw] verzuimprecentage inclusief zwangerschappen minder dan 7 dagen: 0,75% 0,88% 1,12% 7 tot 42 dagen: 0,61% 0,84% 0,83 meer dan 42 dagen: 3,25% 3,42% 3,25% totaal gemiddeld: 4,61% 5,14% 5,20% aantal medewerkers vrouwen 74 mannen 109 totaal 183 medewerkers in fte s vrouwen mannen totaal 56,4 fte 94,8 fte 151,2 fte mobiliteit over 2009 in dienst 23 personen uit dienst 14 personen leeftijdsopbouw mannen vrouwen jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar aantal medewerkers leeftijdsopbouw mannen vrouwen jaarverslag jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 60+

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie