2009 jaarverslag. resultaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2009 jaarverslag. resultaat"

Transcriptie

1 2009 jaarverslag resultaat

2

3 Inhoud Voorwoord 3 Organisatie en beleid 5 Personeel 17 Onderwijs 21 Samenwerking 33 Financieel verslag Vooruitblik 47 Het resultaat van de studenten Finishing jaarverslag

4 jaarverslag Het resultaat van de studenten Press & print

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2009 van het Grafisch Lyceum Utrecht. Als u hebt kennisgenomen van de inhoud, zult u het met mij eens zijn dat we in het verslagjaar een flinke sprong voorwaarts hebben gemaakt. Dat komt onder andere door onze kleinschaligheid. Als zelfstandige mbo-vakschool met een overzichtelijk aantal studenten kunnen wij al onze aandacht richten op één branche. Daardoor zijn wij wendbaar en kunnen wij aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de creatieve industrie. Daarnaast voelen we ons met onze lange historie natuurlijk goed thuis in deze sector omdat we creatief en praktisch zijn. Dat past bij de sector waarvoor wij opleiden: de boeiende wereld van media, vormgeving en communicatie. Het is de ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht een topvakschool te worden. We zijn aardig op weg dit streven te verwezenlijken maar we zijn er natuurlijk nog niet. Een geweldige steun in de rug is het positieve oordeel van de Onderwijsinspectie. Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, beoordeelt de inspectie ons op alle punten met een voldoende: examinering, onderwijstijd, zorgstructuur en aanpak van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast hebben we nog steeds een gezonde financiële basis. Kortom, 2009 was een jaar waarin duidelijk is geworden dat we op de goede weg zitten. De weg omhoog zullen we ook in 2010 blijven volgen. Betty Heimans Voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht jaarverslag

6 jaarverslag Het resultaat van de studenten Interactieve vormgeving

7 Organisatie en beleid jaarverslag jaarverslag

8 Profiel Ontwikkelingen Het Grafisch Lyceum Utrecht is een vakschool met opleidingen voor de creatieve industrie, waarvan de grafimediabranche de belangrijkste afnemer is. De school bestaat al meer dan honderd jaar en heeft een goede bekendheid in de brede regio Midden-Nederland. Bedrijven weten dat studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht onderwijs hebben genoten van professionals die veelal zelf afkomstig zijn uit de grafimediabranche. Vakbekwaamheid en creatief vakmanschap van studenten en docenten staan dan ook voorop. Het Grafisch Lyceum Utrecht is gestaag op weg om uit te groeien tot de topvakschool die zij wil zijn. Het onderwijs kenmerkt zich door actualiteit, professionaliteit en kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen binnen de creatieve industrie worden nauwgezet gevolgd en lesinhoud wordt voortdurend geactualiseerd. Docenten werken samen in teams en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat van de groep studenten die zij begeleiden. Iedere opleiding heeft een beroepenveldcommissie waarin mensen uit het bedrijfsleven zitting hebben die meedenken over de inhoud van de opleiding om de kwaliteit te waarborgen. In 2009 sloten 478 studenten hun opleiding met een diploma af. Het totaal aantal studenten op de peildatum 1 oktober 2009 was De studenten zijn voornamelijk afkomstig uit de regio Midden-Nederland, het bedieningsgebied van de school. Als school in een grootstedelijke omgeving neemt het Grafisch Lyceum Utrecht ook zijn verantwoordelijkheid bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten bij kwetsbare groepen, door jongeren een opleiding te bieden met uitstekende beroepsperspectieven in een boeiende sector. Het verslagjaar 2009 was het jaar van de kredietcrisis. De grafische sector heeft de gevolgen daarvan onmiddellijk gemerkt want de creatieve industrie is extra gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Dat betekent dat als de economie weer aantrekt, de gevolgen daarvan hopelijk ook meteen zichtbaar zullen worden. In 2009 was het voor het Grafisch Lyceum Utrecht merkbaar moeilijker voldoende stageplaatsen te vinden voor de studenten. Bedrijven reageerden terughoudend vanwege de onzekere tijden. Toch is de school erin geslaagd alle studenten een passende plaats voor hun beroepspraktijkvorming aan te bieden. jaarverslag

9 Missie Een andere oorzaak voor het moeilijker vinden van stageplaatsen is de enorme groei in het totaal aantal studenten dat een grafimedia-opleiding volgt aan een grafisch lyceum of roc. In 2005 waren dat studenten, in 2009 was dat aantal bijna verdubbeld tot studenten. De indruk bestaat dat sommige scholen één van de populaire grafimediaopleidingen aanbieden zonder naar de (arbeids)markt te hebben gekeken. Gelukkig gaan veel bedrijven in de creatieve industrie graag in zee met een gerenommeerde opleider met een lange staat van dienst zoals het Grafisch Lyceum Utrecht. Zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit op de arbeidsmarkt en kiezen als leverancier van stagiaires vaak voor een school waar zij zelf hun opleiding hebben gevolgd. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de grafimedia en een vakkundig opleidingsinstituut met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs mede ten goede komen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een kleinschalige, creatieve en veilige school met ervaren vakdocenten die betrokken zijn bij de studenten. Het Grafisch Lyceum Utrecht kan bogen op een rijke traditie van honderd jaar grafisch onderwijs. Met behulp van modern en actueel onderwijs gaan onze studenten de echte grafimediawereld in. Het is de maatschappelijke opdracht van het Grafisch Lyceum Utrecht creatieve mensen vakkundig op te leiden en voor te bereiden op een baan in de creatieve industrie of hen voor te bereiden op een vervolgopleiding. De maatschappij heeft steeds meer behoefte aan creatieve vakmensen. De school speelt daar op innovatieve wijze op in vanuit een rijke historie en ervaring aan vakmanschap en visie. Studenten worden gestimuleerd hun eigen creativiteit te gebruiken in een aantrekkelijke, afwisselende, praktijkgerichte leeromgeving. Kwaliteit, rendement en professionaliteit zijn de strategische thema s waarop het Grafisch Lyceum Utrecht inzet om zijn missie te realiseren. De school is erop gericht studenten met een goed resultaat de wereld in te sturen. Dat kan een diploma zijn, een startkwalificatie, een plek op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in het mbo of hbo. De ontwikkeling van talent vormt daarbij het uitgangspunt. Daarnaast besteden de docenten veel aandacht aan attitude en beroepshouding. Studenten die het Grafisch Lyceum Utrecht verlaten, hebben niet alleen een vak geleerd maar ook gewerkt aan hun vermogen zich te blijven ontwikkelen. jaarverslag

10 jaarverslag Het resultaat van de toets

11 Organisatiestructuur Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in het verslagjaar 183 medewerkers. Betty Heimans geeft als voorzitter van het College van Bestuur leiding aan de school. Zij wordt daarin bijgestaan door de directeur Onderwijs en de directeur Bedrijfsvoering. De directeur Onderwijs geeft leiding aan zeven teamleiders die in direct contact staan met alle onderwijsgevenden. De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan alle ondersteunende diensten. Medezeggenschapsraad [MR} Bedrijfsvoering Secretariaat Raad van Toezicht College van Bestuur Onderwijs Kwaliteitszorg Control Contractonderwijs In 2009 is de transitieperiode van een jaar afgerond voor de introductie van de resultaatverantwoordelijke teams. Er zijn zeven resultaatverantwoordelijke teams, bestaande uit 15 tot 20 docenten die vanaf de intake tot en met de diplomering verantwoordelijk zijn voor een groep van circa 400 studenten. Ieder teamlid heeft een specifieke rol en taak. Teamplannen vormen de basis van de activiteiten in het team. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan teamontwikkeling en teambuilding. Financiële Zaken P&O ICT Facilitaire Zaken Communicatie Roosterbureau Studentenadministratie Bureau BedrijfsContacten Team GV-A Team GV-B Team GV-C Team IV/GA Team AAV Team DTP/MT Team PriMa Onderwijsbureau Art & Design College jaarverslag

12 Governance en Raad van Toezicht Toezichthouders en belanghebbenden van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben behoefte aan duiding en verantwoording van cijfers en resultaten. De school wil de interne controlemechanismen inzichtelijk en transparant maken. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft sinds 2006 een Raad van Toezicht en handelt daarbij overeenkomstig het bestuursmodel Governance code van de MBO Raad. Het College van Bestuur maakt ieder jaar managementafspraken met de Raad van Toezicht. De Raad ziet toe op naleving ervan. Ook in 2009 heeft het College van Bestuur aan alle gemaakte afspraken voldaan. De Raad van Toezicht bestond in 2009 uit vier leden: Lieneke Jongeling, Piet de Haas, Peter Hendrikse en voorzitter Peter Weeda. Lieneke Jongeling is eind 2009 uit de Raad van Toezicht getreden vanwege privéredenen. Zij is helaas kort na haar afscheid plotseling overleden. Lieneke Jongeling heeft met haar waardevolle adviezen een grote bijdrage geleverd aan het Grafisch Lyceum Utrecht. De Raad van Toezicht Peter Hendrikse, Piet de Haas, Peter Weeda jaarverslag

13 Peter Weeda, voorzitter van de Raad van Toezicht: Peter Hendrikse, lid van de Raad van Toezicht: Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan is duidelijk een stijgende lijn te zien bij het Grafisch Lyceum Utrecht. De administratieve organisatie is op orde gebracht, waardoor er meer aandacht is gekomen voor het verzuimbeleid, de monitoring van studenten en de beheersorganisatie. De medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht zijn zich ervan bewust dat deze zaken hun aandacht verdienen. Daardoor is het rendement sterk verhoogd en verlaten veel minder studenten voortijdig de school. Er heerst een goede sfeer. De Inspectie van het Onderwijs heeft dat ook waargenomen en de school positief beoordeeld. heeft uitgestippeld, namelijk om een topvakschool te worden. Ik heb daar alle vertrouwen in, ondanks de toenemende concurrentie. De jarenlange expertise van de medewerkers, hun passie voor hun vak en de goede contacten van de school met de grafimediabranche geven het Grafisch Lyceum Utrecht een voorsprong die moeilijk is in te halen. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft zich goed aangepast aan het veranderende grafische landschap. Als relatief kleine vakschool weet het lyceum zich uitstekend te handhaven in de wereld van de grote roc s die tegenwoordig ook opleidingen voor de grafimedia aanbieden. Het Grafisch Lyceum Utrecht is een kweekvijver voor de grafimediabranche omdat de school studenten weet op te leiden tot vakmensen die creativiteit kunnen combineren met technische vaardigheden en commercieel denken. Dat mag de school meer benadrukken naar buiten toe, want voor mijn gevoel zijn ze daarin te bescheiden. Het bedrijfsleven waardeert de kwaliteit van de studenten en de medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht. Door simpelweg het overzicht te houden en oneffenheden aandacht te geven en die aandacht ook vast te houden, is het Grafisch Lyceum Utrecht een heel eind op koers. Zowel College van Bestuur als het management en alle medewerkers zijn zich bewust van de doelen die gesteld zijn en onderschrijven de visie die zij gezamenlijk hebben geformuleerd. Iedereen voelt zich verantwoordelijk om zo goed mogelijk de route te volgen die het Grafisch Lyceum Utrecht Piet de Haas, lid van de Raad van Toezicht: Het Grafisch Lyceum heeft vanaf 2007 een flinke cultuuromslag gemaakt. Het formeren van resultaatverantwoordelijke teams is daar een prominent voorbeeld van. Deze teams hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een groep studenten en dat heeft een positief effect op het rendement van het Grafisch Lyceum Utrecht. Dat viel ook de onderwijsinspectie op die zeer positief is over de vorderingen en ontwikkelingen. Wat mij opvalt, is dat het Grafisch Lyceum Utrecht altijd bezig is met ontwikkelingen op diverse terreinen waardoor ze het hoge tempo in de grafische wereld kunnen bijhouden. Het is een school die midden in de grafimediawereld staat. Tegelijkertijd staat de school open voor allerlei typen leerlingen en heeft aandacht voor iedere individuele student. jaarverslag

14 Strategisch Beleidsplan A Versterking van de onderwijskwaliteit B Verhoging van het onderwijsrendement Het Strategisch Beleidsplan vormt het uitgangspunt voor alle verbeteringen en vernieuwingen die zijn ingezet. In het plan zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de drie thema s: kwaliteit, rendement en professionaliteit en hoe de behaalde resultaten en output hiervan verbeterd, verhoogd en versterkt kunnen worden. In 2009 is de interne publicatie Visies verschenen. In dit visiedocument is een gebruiksversie van het Strategisch Beleidplan gekoppeld aan de hoofdstukken Visie op Onderwijs en Visie op Personeel en Organisatie. Strategisch Beleid staat immers niet op zichzelf, maar is ingebed in het onderwijs en wordt daardoor gedragen door de medewerkers en de organisatie. De voornaamste ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht is en blijft om tot de top van de Nederlandse vakscholen te behoren. In 2009 zijn daarin al flinke vorderingen gemaakt. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in het verslagjaar uitstekende resultaten behaald op de drie centrale thema s van het strategisch beleidsplan. In 2009 is de onderwijskwaliteit verbeterd door een revisie van het competentiegericht onderwijs. Er zijn nieuwe stageboeken geschreven die aansluiten op een competentiegerichte beroepspraktijkvorming. Voor de nieuwe uitstroomdifferentiatie Digitaal Drukken en de opleidingen Mediatechnologie en Gamedesigner die in 2007 startten, zijn het onderwijsprogramma en de examinering verder ontwikkeld. Het lesprogramma voor Leren, Loopbaan en Burgerschap is ontwikkeld, evenals de methode voor formatieve beoordeling. Verbetering heeft plaatsgevonden ten aanzien van didactiek, de intake en de doorstroom van vmbo naar mbo. Voor volgend jaar staat de doorstroom naar het hbo op de agenda. Iedere opleiding kreeg een beroepenveldcommissie waarin mensen uit het bedrijfsleven zitting hebben. Zij denken mee over de invulling en uitvoering van het onderwijs. Door hun inbreng en betrokkenheid is de onderwijskwaliteit eveneens verbeterd. Studenten, bedrijven en overige belanghebbenden hebben middels enquêtes aangegeven dat zij tevreden zijn over de onderwijskwaliteit van het Grafisch Lyceum Utrecht. Het bestrijden van voortijdige schooluitval is een belangrijk speerpunt. Dat heeft in 2009 geleid tot een flinke verhoging van het rendement en een positief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Versterking van de studieloopbaanbegeleiding, professionalisering van het zorgteam en een goede oriëntering op het beroepenveld voor (aanstaande) studenten hebben geleid tot vermindering van voortijdige schooluitval. Vanaf de voorlichting op middelbare scholen tot en met de intake werkt het Grafisch Lyceum Utrecht aan een realistisch beeld van de opleidingen bij aankomende studenten. C C Versterking van de professionaliteit Centraal hierin staat de versterking van de resultaatverantwoordelijke teams en de professionalisering van de teamleiders. Teamleden kunnen zich specialiseren en bekwamen omdat alle rollen en portefeuilles binnen het team zijn vastgelegd en verdeeld al naar gelang de specialiteit en de voorkeur van de teamleden. Goede communicatie is hierbij van belang. Teamoverstijgend overleg over rollen en taken komt de professionaliteit van de organisatie ten goede. jaarverslag

15 Inspectie van het Onderwijs Met de positieve beoordelingen van de onderwijsinspectie in 2009 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht het vertrouwen herwonnen van de toezichthouder. Op de onderdelen rendement, examinering en de realisatie van de onderwijstijd is het predikaat zwak terecht veranderd in voldoende. In mei 2009 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de realisatie van de 850- urennorm met een steekproef. Het resultaat was ruim voldoende. Voor het Grafisch Lyceum Utrecht is handhaving van deze urennorm een belangrijke prioriteit. Door interne vervanging binnen de onderwijsteams wordt lesuitval ondervangen. Daarnaast geldt een zelf opgelegde urennorm van 925 lesuren, waardoor een veiligheidsbuffer is ingebouwd voor de onderwijsprogrammering. Ook deze zelf opgelegde norm is gehaald. De controle ervan vindt plaats door een beleidsmedewerker. In juni 2009 gaf de onderwijsinspectie een positief oordeel over de examinering van de AKA-opleiding Grafisch Assistent en de niveau 2-opleiding Press & Print. Het examenmateriaal, de deskundigheid van de beoordelaars en het vertrouwen van het beroepenveld in combinatie met de centrale regie van de examencommissie maakten dat de inspectie bijzonder tevreden was over de aanpak van het Grafisch Lyceum Utrecht. Ook het beleid op voortijdig schoolverlaten was prima in de ogen van de inspectie. Het Grafisch Lyceum Utrecht voldoet ruim aan alle wettelijke eisen rond verzuim en heeft met zijn pakket aan maatregelen het proces in de hand, aldus het inspectierapport. In november 2009 bleek dat ook de indicatoren waarop een school afgerekend wordt een spectaculaire verbetering lieten zien. Jaarresultaat en diplomaresultaat over het schooljaar waren respectievelijk 67,3 en 64%, waarmee het Grafisch Lyceum Utrecht ruim boven de norm van de inspectie scoort. Dat is een stijging van ruim 13% op jaarresultaat en 10% op diplomaresultaat ten opzichte van jaarverslag

16 Sandra Beentjes, directeur bedrijfsvoering: Medezeggenschap Klachtenprocedure In 2009 hebben we met alle ondersteunende afdelingen hard gewerkt om de bedrijfsvoering intern te optimaliseren. De zes leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) vormen een evenredige vertegenwoordiging van het personeelsbestand. De PMR vergadert wekelijks en heeft maandelijks constructief overleg met het College van Bestuur. In 2009 is de PMR betrokken gebleven bij het zorgvuldig uitvoeren van de CAO BVE. Het beleid rond taakbelasting heeft daarbij bijzondere aandacht gekregen. Ook bij de voorbereiding van de begroting 2010 heeft de PMR een rol gespeeld. Daarnaast is er in samenspraak met de PMR een nieuwe klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling tot stand gekomen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenmedezeggenschapsraad (DMR) die eveneens uit zes leden bestaat. DMR en PMR vormen samen de Medezeggenschapsraad (MR). De afdeling kwaliteitszorg ondersteunt de inbreng van de DMR. In het overleg met de PMR hebben de studenten hun signaleringsfunctie kunnen koppelen aan het ontwikkelen van concrete acties. De procedure voor klachtenafhandeling is in 2009 geactualiseerd. Studenten of ouders met een klacht wenden zich in eerste instantie tot de teamleider. Als er na dit gesprek geen passende oplossing voorhanden is, kunnen zij een klachtenprocedure starten. De procedure daarvoor is laagdrempelig beschikbaar op intranet en via het Studentenservicepunt. De klachtencoördinator die in 2009 is aangesteld, zorgt voor het monitoren van de klachten en bewaakt de procedure. Om een laatste en onafhankelijke beroepsmogelijkheid na het College van Bestuur mogelijk te maken, is het Grafisch Lyceum Utrecht aangesloten bij de externe Klachtencommissie BVE. In 2009 is een beperkt aantal klachten ingediend. De klachten betroffen: negen keer het Open LeerCentrum (OLC), negen keer de kwaliteit van het onderwijs, zes keer de begeleiding, zes keer de communicatie en zes keer klachten in de categorie overige. Alle klachten van 2009 zijn in een vroeg stadium naar tevredenheid afgehandeld en geen enkele keer is het tot een beroepszaak gekomen. Sinds 1 september 2009 zijn scholen verplicht het landelijke digitale verzuimloket te gebruiken voor verzuimmeldingen aan de leerplichtambtenaar. Dat maakte een verdere aanscherping van de programmatuur voor de presentie- en absentieregistratie noodzakelijk. Daarom zijn we vanaf het begin van het schooljaar voor de aanwezigheidsregistratie overgestapt op het pakket Icaris-E. Dit pakket is aangepast aan onze eisen en ondersteunt administratief onze taakstelling voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en de interne monitoring. Er zijn verdere stappen gemaakt voor de ontwikkeling van managementinformatie op het gebied van studievoortgang van deelnemers, financiën en p&o. De bedoeling is om dit in 2010 nog verder te professionaliseren. Binnen p&o is veel aandacht besteed aan een update van de publicatie Visie op personeel en organisatie. Met elkaar hebben we uitgewerkt hoe we deze visie concreet kunnen maken. Ook op ict-gebied zijn er de nodige verbeteringen doorgevoerd was een druk en innovatief jaar waarin een groot aantal stappen is gezet naar een professionele bedrijfsvoering. jaarverslag

17 Facilitaire zaken ICT Het Gebouw heeft twee bewoners: het Grafisch Lyceum Utrecht en vmbo-school X11 schoolvoorgrafimedia. De afdeling Facilitaire zaken werkt voor beide scholen. Door de snelle ontwikkelingen in het onderwijs moet de huisvesting vaak worden aangepast. Competentiegericht onderwijs stelt andere eisen aan bijvoorbeeld de inrichting van lokalen en de werkruimten voor docenten. Daarom zijn er regelmatig grote en kleine aanpassingen. Het interieur is flexibel genoeg om deze aanpassingen te realiseren. In 2009 is een start gemaakt met de revitalisering van het schoolgebouw. Dat gaat verder dan een likje verf want het interieur wordt flink gemoderniseerd. Het Grafisch Lyceum Utrecht kent zeer weinig incidenten op het gebied van veiligheid en geweld. Uit overleg met gemeentelijk instanties blijkt dat de school door collegascholen vaak als good practice gezien wordt. Het door de facilitaire dienst ontwikkelde arbobeleidsplan en het schoolveiligheidsplan zijn vanaf 2009 operationeel. Het leren omgaan met computers, grafische programma s en verschillende computerplatformen is een wezenlijk onderdeel van alle opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht. Dat vraagt om voortdurende innovatie en aanpassing. In de zomer van 2009 is het complete netwerk vernieuwd. Het nieuwe Junipernetwerk verbindt onze bijna 2000 studenten met hun eigen map op de centrale server. Ook de 183 medewerkers werken intensief met en via het netwerk. Een toenemend aantal studenten gebruikt eigen apparatuur. Om de beveiliging jaarverslag jaarverslag

18 Communicatie van het netwerk te garanderen, is Quarantainenet aangeschaft. Dit systeem kan de beveiliging van het draadloze netwerk via UTP waarborgen. Het aantal computerlokalen is uitgebreid en de computers in een aantal lokalen zijn vervangen. In totaal heeft de afdeling ICT computers van het Grafisch Lyceum Utrecht en 160 computers van X11 in beheer, waarvan 609 Apple-computers en 721 pc s. De afdeling ICT heeft in 2009 gewerkt aan een sluitend systeem voor aanwezigheidsregistratie in het kader van voortijdig schoolverlaten. In het najaar van 2009 is gestart met Icaris-E als pakket voor registratie van de presentie. Zowel de onderwijsinspectie als de accountant keurden het pakket goed op systeem- en procesniveau. Het Grafisch Lyceum Utrecht werkt stelselmatig aan goede betrekkingen met de verschillende groepen belanghebbenden. Bij de start van het schooljaar verscheen de eerste editie van Stage, de halfjaarlijkse nieuwsbrief voor stagebedrijven. De nieuwsbrief, die geheel in eigen huis wordt vormgegeven en gedrukt, informeert leerbedrijven over de beroepspraktijkvorming en ontwikkelingen binnen de school en het onderwijs. Ook zijn de banden met toeleverende scholen verstevigd. Door toekomstige studenten een goed en realistisch beeld te geven van de opleiding en het beroepenveld, vermindert de voortijdige schooluitval. Daarom investeert de afdeling communicatie stevig in voorlichtingen op vo-scholen en in het uitnodigen van belangstellenden op school. De samenwerking met de creatieve vakscholen is in 2009 voortgezet met de bijeenkomst Creatief Alternatief, waarbij honderd decanen van vo-scholen uit het midden en westen van het land zich kwamen informeren over het opleidingenaanbod van de creatieve mbo-vakscholen. Intern is het enorm belangrijk om doelgroepen goed geïnformeerd te houden door open en transparant te communiceren. De studentenkrant Dot, die ook in eigen huis vormgegeven en gedrukt wordt, verschijnt viermaal per jaar. Medewerkers ontvangen maandelijks Krachtbron, de elektronische nieuwsbrief. Intranet vormt een actuele en brede bron van informatie voor studenten en medewerkers. jaarverslag

19 Personeel Het resultaat van de studenten Gamedesigner jaarverslag

20 Alles draait om communicatie Teamvorming Marga Hesseling is sinds februari 2009 teamleider van het team Animatie en Audiovisuele Vormgeving: Het Grafisch Lyceum heeft zeven resultaatverantwoordelijke onderwijsteams. In 2009 is gewerkt aan de teamrollen volgens de methode van Belbin: de juiste persoon op de juiste plaats. Hierbij heeft men onder leiding van een extern adviseur gekeken naar de competenties van de teamleden om hem of haar de meest passende taken en verantwoordelijkheden te geven. Binnen een team heeft elk lid een eigen rol en eigen portefeuille waarvoor hij aansprakelijk is. Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een groep studenten vanaf de intake tot en met de diplomering. Binnen een onderwijsteam zijn taken te verdelen op het gebied van studentenbegeleiding, curriculum, beheer, examinering, beroepenveld, innovatie en ontwikkeling. Ieder team heeft een reken- jaarverslag schapsmeester die zich bezighoudt met de verantwoording, legitimering en kwaliteit. De teamleider draagt de verantwoordelijkheid voor de medewerkers en de financiën. In het kader van teamontwikkeling heeft elk team in 2009 een aantal dagen aan een stevige scholing besteed. Men heeft gewerkt aan teamdoelen, rollen en taakverdeling om als resultaatverantwoordelijk team te kunnen fungeren. In 2009 is de planning & control-cyclus geïmplementeerd zoals die in september 2008 is opgesteld. Binnen elk onderwijsteam zijn medewerkers aangewezen als aanspreekpunt voor de specifieke onderdelen daarvan. In 2008 zijn de rollen binnen de teams geformuleerd. Daarbij is gekeken welke rol het beste bij iemand past. Dat gegeven zijn we verder gaan uitbouwen in de praktijk. De teamleden spreken elkaar aan op hun rol en tijdens vergaderingen spreken zij vanuit hun portefeuille. In het begin was het soms lastig voor de medewerkers om deze rol vast te houden en naar anderen uit te spreken. Sommige collega s kennen elkaar al lang en hebben intensief samengewerkt en moesten nu vanuit hun teamrol hun verhouding tot elkaar opnieuw bezien. Met de teamvorming hebben we een goede slag gemaakt. Er is tijd voor genomen om dit proces te laten rijpen. De menselijke maat is het uitgangspunt voor het Grafisch Lyceum Utrecht. Vanaf het moment dat een student bij ons binnenkomt tot en met zijn diplomering zijn we in het team verantwoordelijk voor die student. Dat geeft duidelijkheid naar de studenten toe. Het is een aandachtspunt voor alle teams om die verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen. Alles draait om communicatie. Binnen een team moet iedereen van elkaar weten wie wat doet en wie waar mee bezig is zodat iedereen zijn werk goed kan doen. Alle medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht zien de noodzaak hiervan in: iedereen wil het beste voor de studenten.

21 Deskundigheidsbevordering Medewerkerstevredenheid Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers hoog in het vaandel staan. Regelmatig organiseert de school opleidingen en scholingen, cursussen en begeleidingstrajecten, zowel individueel als in teamverband. In het verslagjaar volgden de teamleiders een management development traject, waarin de nieuwe taken en rollen in het competentiegerichte onderwijs aan de orde kwamen maar ook onderwerpen als good governance, de ideale bedrijfsvoering in Service level agreements (SLA s) en het voeren van functioneringsgesprekken. op hbo-niveau worden gefaciliteerd om een pedagogisch-didactische verklaring te behalen. In het schooljaar hebben dertien docenten het diploma gehaald. Dit schooljaar zijn tien docenten gestart met deze opleiding. Daarnaast zijn zowel docenten als externe beoordelaars geschoold voor het competentiegericht beoordelen van de Proeve van Bekwaamheid. Na de nulmeting in 2007 is in 2009 voor de tweede keer de medewerkers-tevredenheid onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de medewerkers een groot vertrouwen hebben in hun eigen team en in de teamleiders, maar een geringer vertrouwen in het management. Oorzaak hiervan zijn de personele wisselingen binnen het managementteam. Het managementteam heeft eind 2009 een solide bezetting gekregen waardoor het vertrouwen weer versterkt kan worden. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt in-company een vierjarig opleidingstraject aan tot tweedegraadsdocent Grafimedia voor zij-instromers op mbo-niveau. Zeven medewerkers nemen deel aan dit traject en zijn inmiddels aan het tweede jaar begonnen. Daarnaast volgen drie docenten de reguliere opleiding tot tweedegraads docent Grafimedia bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij haken in een later stadium aan bij het in-company-traject. Zij-instromers jaarverslag

22 Personeel in cijfers Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft op 31 december medewerkers in dienst. Samen zijn zij goed voor 151,2261 FTE s. verhouding OBP/OP OBP 55 [inclusief 2 directieleden en 1 voorzitter CvB] OP* 128 * bij het OP zijn onderwijsassistenten en instructeurs meegeteld. verhouding managers/medewerkers Managers 16 [10 man, 6 vrouw] Medewerkers 167 [99 man, 68 vrouw] verzuimprecentage inclusief zwangerschappen minder dan 7 dagen: 0,75% 0,88% 1,12% 7 tot 42 dagen: 0,61% 0,84% 0,83 meer dan 42 dagen: 3,25% 3,42% 3,25% totaal gemiddeld: 4,61% 5,14% 5,20% aantal medewerkers vrouwen 74 mannen 109 totaal 183 medewerkers in fte s vrouwen mannen totaal 56,4 fte 94,8 fte 151,2 fte mobiliteit over 2009 in dienst 23 personen uit dienst 14 personen leeftijdsopbouw mannen vrouwen jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar aantal medewerkers leeftijdsopbouw mannen vrouwen jaarverslag jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 60+

Gemeente BTI BTI-code Regio Aalsmeer Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Kudelstaart Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland &

Gemeente BTI BTI-code Regio Aalsmeer Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Kudelstaart Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Gemeente BTI BTI-code Regio Aalsmeer Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Kudelstaart Aalsmeer 358 Amsterdam Amstelland & Zaanstreek Waterland Amstelveen Amstelveen 362 Amsterdam Amstelland

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 MDR1509003 - Instroom R553B in de gemeente Utrecht Pleegperiode: 1 mei 2015 tem 31 augustus 2015; Peildatum : 13 september 2015 Week pleging Woonplaats betrokkene

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Droomkavels in een Prachtige Villawijk

Droomkavels in een Prachtige Villawijk N200 A10 N201 A6 ANENBURG AMSTERDAM ALMERE DIEMEN BADHOEVEDORP A10 DUIVENDRECHT A1 MUIDEN MUIDERBERG Schiphol AMSTERDAM- ZUIDOOST OUDERKERK AAN DE AMSTEL WEESP NAARDEN HUIZEN 7 N305 AMSTELVEEN N236 ABCOUDE

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld Woonplaats Woonplaats 2014 2015 2016 Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld 715 362 312 0,38 Aalten Aalten 6343 5600 6317 0,86 Achterveld Gem Barneveld Achterveld Gem Barneveld 1244 1243 880 0,88 Aerdt Aerdt

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

SOESTDUINEN/DE BIRKT Soest SOESTERBERG Soesterberg POSTCODE 3440 Woerden

SOESTDUINEN/DE BIRKT Soest SOESTERBERG Soesterberg POSTCODE 3440 Woerden Wijken Pascalstraat 5 7903 BJ Hoogeveen tel. (0528) 26 28 50 fax. (0528) 26 63 94 email info@uwverspreider.nl WijkID Naam Plaats Netto Bruto 37610100 COLENSO/SOESTDYK NOORD Soest 1.817 2.530 37620100 'T

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

ABCOUDE ABCOUDE NIGTEVECHT NIGTEVECHT BAAMBRUGGE BAAMBRUGGE DE HOEF DE HOEF AMSTELHOEK AMSTELHOEK

ABCOUDE ABCOUDE NIGTEVECHT NIGTEVECHT BAAMBRUGGE BAAMBRUGGE DE HOEF DE HOEF AMSTELHOEK AMSTELHOEK Wijken Pascalstraat 5 793 BJ Hoogeveen tel. (528) 26 28 5 fax. (528) 26 63 94 email info@uwverspreider.nl WijkID Naam Plaats 13911 ABCOUDE ABCOUDE 1.997 2.379 Totaal: 1.997 2.379 13931 NIGTEVECHT NIGTEVECHT

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Postcodes uitgesloten van deelname aan de UvA Kameractie

Postcodes uitgesloten van deelname aan de UvA Kameractie Postcodes uitgesloten van deelname aan de UvA Kameractie De UvA Kameractie is een voorrangsregeling voor eerstejaars bachelorstudenten. Aankomende studenten die binnen een straal van 40 kilometer (ongeveer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem)

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Onderdeel 1 Oppervlakte van vertrekken (kamers, keuken,

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PG Hout en Meubileringscoll Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hout en Meubileringscoll.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013 278 73 s-heerenberg Gelderland 07-08-1901 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 912 190 t Harde Gelderland 08-06-1935 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 468 109 Aalten (Gld.) Gelderland 14-04-1903 H.J.E.

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland W.A.C. van Tilburg 13 januari 2009 1 Inleiding BZK heeft het KLPD, dienst IPOL verzocht om de problematiek ten aanzien van criminele Marokkanen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01OE Wellantcollege Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Wellantcollege. De tabellen

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam JA Grafisch Lyceum R'dam MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober JA Grafisch Lyceum R'dam Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

2010 geïntegreerd jaardocument. voortgang

2010 geïntegreerd jaardocument. voortgang 2010 geïntegreerd jaardocument voortgang Inhoud Leeswijzer Leeswijzer 1 Voorwoord 3 1. Organisatie en beleid 4 2. Onderwijs 16 3. Personeel 29 4. Samenwerking 33 5. Financieel verslag 2010 39 Verklarende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

2008 jaarverslag. ambitie

2008 jaarverslag. ambitie 2008 jaarverslag ambitie Inhoud Voorwoord 3 Organisatie en beleid 5 Personeel en organisatie 15 Onderwijs 21 Samenwerking 33 Financieel verslag 2008 39 In 2009... 47 Studenten Mediavormgever - Animatie

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

Hersteld Hervormde Kerk SEPA Incassant ID t.b.v. het Euro-incassocontract

Hersteld Hervormde Kerk SEPA Incassant ID t.b.v. het Euro-incassocontract Nr. Naam Soort Incassant-ID HHK 100452 Hersteld Hervormde Gemeente Aalst Gemeente/kerkvoogdij 302699390452 100453 Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek Gemeente/kerkvoogdij 302699390453 100454 Hersteld

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Materieel slagkracht en specialismen. Materieel bedrijfsvoering. 1x TS 6 bedrijfsvoering in werkplaats. 1x TS bedrijfsvoering.

Materieel slagkracht en specialismen. Materieel bedrijfsvoering. 1x TS 6 bedrijfsvoering in werkplaats. 1x TS bedrijfsvoering. spreidingsplan (inclusief gevolgen voor en personeel) en e optionele voertuigen Gemeente Post dekking Amersfoort Amersfoort Centrum Beroeps; (24-uursdienst + dienst + vrijwillig 1 + 1x RV 2 NBB 3 + 1x

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden 2014

Verslag van werkzaamheden 2014 Heering Consultancy Opleidingen B.V. Verslag van werkzaamheden 2014 Januari 2014 - december 2014 Achterveld 14-1-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Organisatie van het onderwijs... 4 2.1 Opleidingen en zijn

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0 Strategisch Thema -Stad in de regio- Modules Samenvatting 1 Regionale samenwerking 2 Regionale verwevenheid 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S)

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis

RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE. Leerlingcijfers. Sector Reclame Presentatie en Communicatie. Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Leerlingcijfers Sector Reclame Presentatie en Communicatie Datum: 2 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie