WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER"

Transcriptie

1 WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER Notulen vergadering met het dagelijks bestuur, organisaties en bewoners Datum: Locatie: Aanwezig: Afwezig: 15 april 2015 om uur Wijksteunpunt de Plint, J. Israëlslaan 20 A te Woerden Theo Streng (Voorzitter, Wijkbewoner), Jolanda Veenbrink (Notulist, Wijkbewoner), Jacko de Kort (Wijkbewoner), Ria Vrolijk (Wijkbewoner, Wijkfeestorganisatie), Maurits Colthof (Wijkbewoner, huismeester Groenwest), Richard Tito (Wijkbewoner), Carol Bos (Secretaris, wijkbewoner), Lodewijk Mulder (Wijkagent), Anne Berkeij (Wijkbewoner, Progressief Woerden), John Bijleveld (Wijkbewoner), Inger van Dijk (Jeugd-punt), Willem van Mourik (Wijkbewoner), Renier Kunst (fractieassistent VVD), Rob Hooijmans (Wijkbewoner), Mia Maijenburg (Wijkbewoner, Wijkfeestorganisatie), Feike Ros (Wijkbewoner, FV), Ad van Hulten (Wijkbewoner), Arjen Draisma (Wijkbewoner, CDA), Johan Arentshorst (Inwonersbelangen, Wijkbewoner), Shirley Lehmann (Wijkbewoner, Fleur en Kleur), Co van Leeuwen (Wijkbewoner), Hatice Oksas (Wijkbewoner), Marian van Vliet (YMCA), Yolan Koster (Wijkwethouder), Saskia Hijzelendoorn (Welzijn Woerden), Maijcke Verschelling (Fractie Christenunie), Wim Vendrig (Wijkbewoner), Frans van de Geest (Lijst van der Does), Gijsbert Valstar (Fietsersbond) Sylvia Zeegers (Wijkbewoner) m.k., Jaap van der Does (Wijkbewoner) m.k., Doortje van Laarhoven (Woonconsulent GroenWest) m.k., Engelbert van Voorden (Vicevoorzitter), Peter Lagarde (Wijkambtenaar) m.k., VOLGENDE VERGADERINGEN: Woensdag 20 mei van uur uur: zonder organisaties Woensdag 10 juni van uur uur: met organisaties WIJKSCHOUW Woensdag 26 augustus van uur uur: zonder organisaties Zaterdag 19 september is het Wijkfeest Woensdag 7 oktober van uur uur: met organisaties Woensdag 11 november van uur uur: zonder organisaties Woensdag 16 december van uur uur: met organisaties NOTULEN 01. Opening en vaststelling agenda Theo heet iedereen van harte welkom. 02. Verslag vorige vergadering (dd. 04 maart) en actiepunten De notulen worden onder dankzegging van Jolanda goedgekeurd. 03. Mededelingen Van Kempensingel Er liggen veel krakkemikkige bootjes. Dit is een actie van de Gemeente. Deze brief is ter kennisgeving gestuurd aan het wijkplatform. Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 15 april 2015 Pagina 1 van 5

2 Floris Versterstraat afspraak gemaakt over groen onderhoud Er is een brief gestuurd, maar er is niet snel op gereageerd door de Gemeente. De gemeente heeft zijn verontschuldiging aangeboden. Ze zullen dit snel oppakken. Ter kennisgeving voor het wijkplatform. Wel doorgeven aan Peter Lagarde. Uitnodiging Christenunie De Christenunie heeft een uitnodiging verzonden. Het wijkplatform heeft de vergaderdata toegestuurd en zij zijn vanavond aanwezig. Hatice Als er geen sponsoring komt, houdt de vrouwensport in april op. Ze moeten namelijk per 1 mei huur betalen aan de beheerder Brede School. Het bestuur van de Brede School wist niet van deze activiteiten. Het bedrag is 46,- per dagdeel. Er is een e- mail gestuurd naar de gemeente. De gemeente wil wel ondersteunen. Er is ook contact geweest met Ellen van Welzijn Woerden. Wethouder Stolk heeft indertijd aangegeven dat de gemeente wil meefinancieren. Maar vrouwensport zelf moet ook zelf iets financieren. Vrouwensport kan de leraressen financieren. Vanuit de gemeente ook geopperd om te kijken naar andere financiële middelen. Pepijn vd Burg is contactpersoon van de gemeente en ook Ellen van Welzijn Woerden. Carol zal contact houden met Hatice. Dit punt komt terug op de volgende vergadering. Uitnodiging volgende week woensdag 22 april Kruiskerk De gemeente geeft op 22 april om uur meer informatie over olie en gasboringen. Heidemaatschappij, jaarverslag pagina over Brediuspark Doorgegeven aan de leden van de wijkplatform. 04. Punten van en voor de wijkagent Er zijn in de afgelopen week 6 fietsen gestolen in de wijk. De fietsen staan op slot en worden gewoon meegenomen. Dit punt zal op de site geplaats worden. De jeugd gaat weer naar buiten toe. Er is extra aandacht voor. Ook rondom het winkelcentrum zal er extra aandacht komen van jeugdpunt. Qua inbraken vrij rustig. Lia geeft de complimenten aan de wijkagent en collega s dat ze goed zichtbaar zijn in de wijk. Jolanda geeft aan dat er bij de rode kooi signalen komen van het aanbieden van condooms aan kleine kinderen en het zichtbaar dragen van messen. Graag aandacht hiervoor en melden bij de politie. Jeugdpunt gaat waarschijnlijk een tennistoernooi organiseren met de jongen kinderen die overlast bezorgen rondom het winkelcentrum. 05. Hondenbeleid, Daus de Roock Voorafgaand aan de uitleg van Daus de Roock is er een voorlichting voor bewoners, zie deze uitnodiging. De regels zijn als volgt: je mag de hond niet meer laten poepen buiten en je moet het als hondenbezitters poep opruimen. Honden mogen niet loslopen alleen op bepaalde plekken die zijn aangewezen. Ook op het uitrenveld dien je de poep op te ruimen. Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 15 april 2015 Pagina 2 van 5

3 Het uitrenveld aan de Hobbemastraat is te dicht op de tuinen. Er heeft een vervolgavond plaatsgevonden met onder meer 10 hondenbezitters. Er zijn nu twee meningen: verplaatsen of het veld inkorten en iets verder van de tuinen vandaan. De gemeente heeft beloofd om iedereen persoonlijk in te lichten. Het veld gaat waarschijnlijk kleiner en wat verder van de tuinen vandaan gemaakt worden. Uitrenveld Vincent van Goghlaan. Het is nu een heel groot veld zonder afscheiding. Het voorstel is: heuvel blijft heuvel en voetbalveld blijft bestaan. Het idee is om een echte afscheiding te maken. Het wijkplatform geeft aan om de hondenbezitters en de jeugd na te vragen wat de beste oplossing is. Dit zal de gemeente gaan doen. In het Brediuspark is er een stuk weiland als hondenuitrenveld gebruikt. De BOA s hebben 60 boetes uitgereikt in Woerden. De boetes zijn 90 euro. De hondenbezitters moeten zich kunnen legitimeren. Er wordt jaarlijks gecontroleerd op hondenbelasting. Vanuit klankbordgroep komen er geluiden dat er veel honden niet zijn geregistreerd (40%). Er is geen handhaving of een hondeneigenaar die een boete krijgt hun hond hebben geregistreerd. Meldingen van hondenbezitters die de poep niet opruimen Tip: Aandacht geven in de Woerdense Krant, website en wijkkrant. 06. Wijkagenda: Verkeer Rembrandtlaan Er is een brief aan college van B&W gestuurd vanuit het wijkplatform. Er is een ontvangstbevestiging ontvangen. Vervolgtraject: 3 voorlichtingsavonden, 26 mei hoorzitting in het stadhuis. Theo geeft aan dat het wijkplatform hierbij aanwezig zijn en zal gaan inspreken. Oproep naar de bewoners om hierbij aanwezig te zijn en eventueel ook in te spreken. Winkelcentrum Tournoysveld De nagelstudio is dicht gegaan. Verder geen nieuws over te melden. Zelfredzaamheid Ouderen Stand van zaken In de buurtkamer is iedereen welkom. Dit is iedere zondag van uur tot uur in de Plint. 30 km-zone s-gravensloot Er wordt een avond georganiseerd voor de bewoners van de s-gravensloot met participatie vanuit van het wijkplatform, de gemeente en andere belanghebbenden. De avond zal waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdag 9 juni De Kalsbeek is ook uitgenodigd. Deze week zullenl de bewoners worden uitgenodigd. Verdere informatie volgt nog. Fietsgedrag jeugd Jaqcueline Scheenstra is in gesprek met Veilig Verkeer Nederland. Gijsbert Valstar geeft aan dat de fietserbond geen activiteiten heeft op dit punt. De ouders en scholen zijn de kanalen om iets mee te doen. Momenteel niets verder over te melden. Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 15 april 2015 Pagina 3 van 5

4 07. Gas- en Olieboringen Samenvatting stand van zaken / motie Sterk Woerden Er komt een informatie-avond op 22 april 2015 (zie agendapunt mededelingen). Ad is in gesprek met Oase. Oase zal een brief opstellen en zij zullen deze brief niet alleen naar de Provincie Utrecht sturen, maar ook naar provincie Zuid Holland. Ze geven aan dat Hoogenboom grondwater gebruikt tot 60 meter diep, dit valt onder de mijnwet. Door de boringen kunnen scheuren ontstaan. Ad in gesprek met KAF, vragen worden voor 22 april gesteld. TU Delft nog niet verder mee gekomen. College mee, heeft een brief gestuurd naar Minister Kamp. 08. Evaluatie Schoonmaakactie Het is prima gegaan en een goede opkomst. Er waren meer mensen dan vorig jaar. Vanuit de gemeente was alles goed geregeld, materialen zijn goed gebracht en het vuil is opgehaald. 09. Voorbereiding Wijkschouw 10 juni 2015 om uur In de wijkkrant staat een stukje over de wijkschouw. Onderwerpen kunnen gestuurd voor naar Theo en Carol zullen het programma vastleggen. 10. Jaarverslag / Financieel verslag, zie concept jaarverslag 2014 Het bestuur van het wijkplatform heeft dit opgesteld. De leden van het wijkplatform geeft decharge voor het jaarverslag inclusief financieel verslag. Carol zal het jaarverslag inclusief financieel verslag sturen aan de gemeente. Na de zomer zal de stand van zaken gepresenteerd worden. 11. Agendapunten volgende vergadering - Vrouwensport - Wijkagenda - Wijkschouw - Wijkkrant: participatieraad, hondenbeleid, van en voor de wijkagent 12. Persbericht Wijkschouw, compliment politie en hondenpoep 13. Rondvraag en afsluiting Participatieraad De participatieraad gaat over het sociale domein met werk, gemeente, ouderen en jongeren. Opmerkingen of dingen signaleert. De gemeente moet luisteren naar de participatieraad. Melden bij Alle correspondentie over of aan het wijkplatform sturen aan ACTIEPUNTEN Actiepunt 1. Bord bij Jumbo aan Stef: alle sociale media vermelden. Winkelcentrum wordt verbouwd en dan wordt dit meegenomen. 2. Adoptie kunstwerk: terugkoppeling gemeente, navragen jurist over aansprakelijkheid. Er is contact gelegd met het Stadmuseum en er wordt een afspraak gemaakt. Peter contact opnemen met mw. Haak Verantwoor -delijke Engelbert Peter, Theo en Jacko Deadline Pro memorie Pro memorie Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 15 april 2015 Pagina 4 van 5

5 3. Status oude terrein WAS Peter Pro memorie 4. Overige wijkagenda punten doornemen en Carol en Pro memorie terugkoppelen aan gemeente Theo 5. Voorbereiding wijkschouw Theo en z.s.m. Carol 6. Floris Versterstraat afspraak gemaakt over groen onderhoud met gemeente, doorgeven aan Peter Carol z.s.m Wijkplatform Schilderkwartier, notulen vergadering 15 april 2015 Pagina 5 van 5

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING. DINSDAG 5 april 2011

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING. DINSDAG 5 april 2011 OPENBARE WIJKRAADVERGADERING DINSDAG 5 april 2011 PLAATS: DE BREDE SCHOOL PARKRIJK PRINSES BEATRIXDREEF 6 AANVANG: 19.30 uur Jaarvergadering AGENDA 1 - Opening 2 - Mededelingen 3 Jaarverslag Secretaris

Nadere informatie

De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen.

De notulen d.d. 16 februari 2010 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt Helga Brandse voor de notulen. WIJKKERNGROEP WHEERMOLEN Betreft : Notulen Wijkkerngroep Wheermolen, d.d. 30 maart 2010 J. de Winter (VZ), B. Schenk, S. de Blij (wijkmanager), Aanwezig B. Daan (wijkwethouder), A. Biervliet, W. Matthijsen,

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014

NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014 NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014 Aanwezig: Suzanne,Tineke, Sjef, Margo, Wilma, Sandra H, Merel, Conny, Luciënne, Gwen, Ellen, Joost, Linda, Margo, Joyce Afwezig met melding: Sandra de W,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april 2009. Plaats: Tijd: restaurant

Nadere informatie

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1 Maatschappelijke ondersteuning Per 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe WMO 2015, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering ervan heeft de rijksoverheid

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS Ontspoort nummer 34 oktober 2008 ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM: WOENSDAG 19 NOVEMBER PLAATS: STAYOKAY, TIMORPLEIN 21 AANVANG: 19:30

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Voorwoord Voorzitter. Dick Post.

Voorwoord Voorzitter. Dick Post. Voorwoord Voorzitter Deze vereniging behelst 3 wijken namelijk Flevowijk Cellesbroek en Middenwetering, wijken met een grote verscheidenheid van bewoners en gebieden. Denk aan het aantal scholen, kerken,

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie