Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig."

Transcriptie

1 UITNODIGING Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Leeuwarden (BCL) Datum: 27 augustus 2015 Tijd: uur Plaats: Zalencentrum Priyas 1. Opening/vaststellen agenda A G E N D A 2. Mededelingen/ingekomen stukken. Uitreiken van bloemen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2014 (bijgevoegd) 4. Jaarverslag (bijgevoegd) 5. Financieel verslag en begroting (bijgevoegd) 6. Verhogen contributie met 2,50 (mondelinge toelichting) 7. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie en reservelid 8. Speelschema (bijgevoegd) 9. Stand van zaken maandagavondcompetitie (mondeling) 10. Het (concept) Huishoudelijk Reglement (bijgevoegd) 11. Nieuwe berekening voor de kampioenen van de competitie (bijgevoegd) 12. Voorstel eind seizoen slotvergadering ALV vanaf 2016 (voorstel bijgevoegd) 13. Instellen feestcommissie; 70 jarig bestaan BCL 17 september Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: André Busse Door het bestuur wordt Marijke van den Bogert voorgedragen als nieuwe secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich, liefst schriftelijk via de mail, melden bij de secretaris, André Busse tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering op voordracht van tenminste 5 leden 15. Rondvraag en Sluiting. Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

2 Verslag algemene ledenvergadering BCL 28 augustus 2014, uur Aanwezig: het voltallige bestuur van BCL en 56 leden 1. Opening/vaststellen agenda De voorzitter, Aukje Bijvoets, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Extra agendapunten: - Opleidingen en cursus - regels bij afwezigheid en spelen met een invaller Voor de overleden Mia Wielinga, Puck van Ulzen en Gerrit van der Meer wordt een minuut stilte in acht genomen. 2. Mededelingen/ingekomen stukken - Een aantal leden hebben zich afgemeld en voor de aanwezige leden is er een presentielijst die rondgaat. Er zijn 56 leden van BCL aanwezig. - Brief van Jan de Jong : de voorzitter leest brief voor, i.v.m. privéomstandigheden zal Jan de Jong niet meer actief lid zijn. Wel wil hij donateur worden. - Een drietal leden hebben hun stem gemandateerd aan een ander aanwezig lid. 3. Uitreiken van bekers en bloemen Bekers worden uitgereikt aan de eerste kampioenen van de maandagmiddag: Annie Hofstee en George Spaan, dinsdagavondkampioenen: Willem Flisijn en Harry Burmania, de woensdagavondkampioenen : Eugene Stein en Siebren de Boer en de donderdagavondkampioenen: Hanny Van Balen en Rob Vleeschouwer. De namen van de kampioenen komen nog op het bord. Wijn is er voor de winnaars van de slemcompetitie, dinsdagavond: Willem Flisijn en Harry Burmania, voor de woensdagavond: Eugene Stein en Siebren de Boer en voor de donderdagavond: Jand de Caluwe en Romana de Vrij. Bloemen zijn er dit jaar voor Hester Gast en Broer van Dijk voor hun inzet voor de club. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers van de BCL die zich dit jaar hebben ingezet voor de bridgeclub. 4. Verslag algemene ledenvergadering 2013 N.a.v. - a.p. 7: er is geen verslag van de penningmeester, wel een begroting. Een aantal posten zijn niet duidelijk en vragen om een onderbouwing. -rondvraag: voortaan worden de clubkampioenen gehuldigd bij de slotdrive. Het verslag is hiermee vastgesteld. 5. Jaarverslag Geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt hierbij vastgesteld. 6. Financieel verslag Er zijn een aantal vragen over kostenposten die niet duidelijk zijn. Ook is er nog geen rekening gehouden met een extra speelavond op de maandagavond, of een dupliceermachine. Ook wordt er elk jaar 500 euro gereserveerd voor de bridgemates. 7. Verslag kascomissie Julius van der Haring en Romana de Vrij hebben de financiën gecontroleerd en verlenen de penningmeester decharge. Julius van der Haring trekt zich terug uit de kascomissie.

3 De nieuwe kas commissieleden zijn Hayo Galema, Gerard Brattinga en reservelid is Elberth Ettema met dank aan de nieuwe kascommissie. 8. Speelschema Opmerking voor de maandagmiddag 2 e paasdag kan er niet gespeeld worden. 27april wordt als extra speeldag toegevoegd. Voorstel van Siebren om als vaste slotdrivede datum 30 april aan te houden wordt met algemene stemmen aangenomen. 9. Bestuursverkiezing Jan de wind is aftredend en niet herkiesbaar. Door het bestuur wordt Tjitske de Heij voorgedragen als de nieuwe penningmeester. Zij wordt met algemene stemmen aangenomen. Truus Peeters is ook aftredend en niet herkiesbaar. Greetje Govaars wordt voorgedragen als haar opvolger, ook zij wordt door de vergadering met volledige instemming aangenomen. 10. Nieuw Statuten Het agendapunt nieuwe statuten wordt ingetrokken door het bestuur omdat de oude statuten van 1986 weinig verschillen en nog steeds van kracht zijn Er worden nog enkele ophelderingsvragen gesteld zoals het competitiereglement en het huishoudelijk reglement. Op dit moment is er geen huishoudelijk reglement. Het bestuur belooft een huishoudelijk reglement te gaan opstellen. 11. Aanschaf dupliceermachine. Voor het instellen van de dupliceermachine worden nog een aantal praktische vragen gesteld. Waarvan het bestuurt notie van neemt. Er zijn ook al een paar vrijwilligers die mee willen helpen met de bediening van het apparaat. Bij stemming blijkt dat de meerderheid van de vergadering voor de aanschaf is van een dupliceermachine. 12. Maandagavondbridge Bestuur geeft aan dat officieel ABB nog niet is opgeheven en daarom blijft dit agendapunt onder voorbehoud. Toch willen een aantal voormalige ABB leden aanstaande maandagavond weer bridgen hiervoor is nog geen avondleider of afmeldadres aanwezig. In principe wort de maandagavond ingesteld als er voldoende paren zijn en na een jaar wordt er geëvalueerd of we hiermee doorgaan. Elberth Ettema is bereid avondleider te worden. Maandagmiddagseniorenbridge Seniorenbridge op de maandagmiddag wil graag opgaan in de BCL maandagmiddag. De aanwezige leden zien geen belemmering hiervoor en het voorstel wordt aangenomen. 13. Ruitenboertoernooi Bestuur geeft aan het Ruitenboertoernooi alleen nog mee te willen doen bij opgave en betaling vooraf. Voorstel wordt de maandag of vrijdagavond, voorstel van de vergadering is vrijdagavond jarig bestaan van BC Leeuwarden. Bestuur stelt voor om voor het 70 jarig bestaan in 2016 feestcommissie samen te stellen. Op de website komt een aankondiging voor leden om zich op te geven en goede ideeën in te brengen om deze mijlpaal te gaan vieren.

4 15. Extra agendapunten: opleiding en cursus. Hester vertelt over de mogelijkheden voor bridgers om zich te verbeteren in verschillende conventies en daarnaast kan men zich ook opgeven om bridgen te leren. Het bestuur zorgt voor vermelding op de website met een link naar de website van Hester. 16. Extra agendapunt: vervangende score bij afwezigheid en met invaller. Bij afwezigheid krijgt men nu nog het eigen gemiddelde min 2 % en tweede afwezigheid min 4 % dat vindt men niet redelijk. De oude regeling is bij afwezigheid; een maximum van 50 % en de tweede keer 48% vindt men beter. Siebren vindt de huidige regeling goed maar is bereid met André Bergsma en Bert de Jong een Technische commissie in te stellen om tot een oplossing te komen. 17. Rondvraag en sluiting. - Wie is de avondleider van de donderdagavond? dat wordt Elberth Ettema en afmeldadres Elly Breuker dit wordt ook op de website gezet. - Hester leest mail voor van Cor Breeuwer die graag lid wil worden van BCL maar niet wil spelen voor de BCL. Hij heeft lang moeten wachten op een antwoord omdat dit in het bestuur besproken moest worden. De voorzitter sluit de vergadering om uur

5 J A A R V E R S L A G Bridgeclub Leeuwarden seizoen Algemeen Het bestuur van BCL bestaat dit seizoen uit Aukje Bijvoets - voorzitter, André Busse - secretaris, Tjitske de Heij - penningmeester, Siebren de Boer - technische commissie, Dick Lont- technische commissie/clubwebmaster, Jacqueline Rooding materiaalbeheer en Greetje Govaars - algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft afgelopen seizoen 4 keer vergaderd, met op 18 mei een gezamenlijke vergadering met de competitieleiders. Het gaat goed met onze bridgeclub. Op 1 augustus 2014 waren er 300 leden. Dit is mede te danken aan de maandagavond die erbij is gekomen en aan de maandagmiddag, die erg succesvol is en zelfs is uitgebreid tot 3 lijnen. De bridgedocenten Gerben Kazimier en André Busse zijn ook dit seizoen weer actief geweest. Gerben is verder gegaan met een 8-tal beginners en André heeft aan een 16-tal leden herhalingslessen gegeven. Competitiewinnaars seizoen Maandagmiddag : Elberth Ettema Kees Droogendijk Maandagavond : Elberth Ettema Hanny van Balen Dinsdag : Hans van der Heijde - John Linse Woensdag : Eugene Stein en Siebren de Boer Donderdag : Elberth Ettema Hanny van Balen Slemkampioenen. Dinsdag Woensdag Donderdag : Willem Flisijn en Harrie Burmania : Eugene Stein en Siebren de Boer : Jand de Caluwe en Romana de Vrij Drives en toernooien in De Openingsdrive werd weer gehouden na de algemene ledenvergadering. Zoals gewoonlijk werd er in een ontspannen sfeer gespeeld. De Liwwarder Omloop was voor tiende keer op rij weer heel gezellig. Georganiseerd door de Stichting Bridgepromotie Leeuwarden, bestaande uit Dick Lont, Wim Rooding en Hayo Galema. Het toernooi vond plaats op 8 november 2014 en er waren 128 deelnemende paren die speelden in 14 locaties. De winnaars waren Bert Paping en Rinus Spit. Op zondag 4 januari werd de nieuwjaarsdrive met 42 paren gehouden met een heerlijk Indonesisch-buffet en livemuziek. Met een deelname van 18 teams is het BCL viertallentoernooi op 21 februari gewonnen door het team Zeerob 4 bestaande uit Ingmar Beijl, Hans Weerkamp, Evert Benthem, Sjoerd Zandvoort. 2 e plaats Zork en 3 e plaats Hop JM. Voor veel deelnemers was het de eerste kennismaking met Patton de viertallenvorm waarin ook de kleine spellen van belang zijn.

6 Slotdrive op woensdag 30 april met 60 paren met voor het eerst de uitreiking van de bekers voor de kampioenen van de verschillende competities. Winnaars van de slotdrive waren: A: lijn : Hayo Galema Dick Lont B- lijn : Bettie Arends Tjallingi en Klara Groenewoud Goendijk. C- lijn : Greetje Govaars Auxilia Vervloet D-lijn : Hemmy Griever Akkie van der Weg Roosma Blokhuispoort cellentoernooi op 27 juni was weer een groot succes met deelnemers uit het gehele land. Door 70 paren werd er weer gestreden in drie categorieën. Winnaars: A lijn : Hans van der Heijde Sjoerd Zandvoort. B lijn : Hans Janmaat Leo de Graaf C lijn : Gerard Brattinga Inge ter Waarbeek Uitslagen BCL-leden externe competities. Open paren; Hoofdklasse 1 Pieter Buijs & Bas Groot 3 Jan Willem Elkhuizen & Dick Lont 1e Klasse 1 Hanny van Balen & Elberth Ettema 2 Andre Bergsma & Reimer Bosma Gemengde paren; Hoofdklasse 1 Alie de Boer & Koos Woudstra Damesparen Geen Viertallen; 2 e Divisie 1 BCL 1 (Harry Burmania, Willem Flisijn, Koos Woudstra, John Linse, Hans van der Heijde) 1 e kl. Noord 1 BCL 5 (Andre Bergsma, Reimer Bosma, Gerrit Geertsma, Rob van Dijken) 2 BCL 6 (Jiabei Le, Jand de Caluwe, Annelies de Laat, Jan de Pee, Myriam van der Heide) 2e kl. Noord 3 BCL 9 (Jenny Eising, Harry Wielinga, Sitie Wolthekker, Marijke van der Meij) Technische Commissie Het competitiereglement is in januari 2015 gewijzigd. Met name op het punt scoreverdeling bij verhindering. Het nieuwe competitiereglement is te vinden op de website van BCL.

7 Bijlage agendapunt 5 FINANCIEEL VERSLAG Hierbij ontvangt u het financieel verslag , met in de linkerkolommen de vergelijkende cijfers over het vorig boekjaar. We sluiten dit jaar af met een klein tekort: op de vorige ALV is besloten tot de aanschaf van de dupliceermachine; hier was geen rekening mee gehouden in de begroting, maar de financiële ruimte is er structureel wel. Ook is daarnaast (eenmalig) extra geïnvesteerd in beter speelmateriaal (nieuwe kaarten en bakjes) om de dupliceermachine zo probleemloos mogelijk te laten werken. De geschatte levensduur van de machine is 9 á 10 jaar, voorzichtigheidshalve wordt deze in 8 jaar afgeschreven. Op de 2 e pagina van het financieel verslag is, middels een uitsplitsing, een toelichting gegeven op diverse cijfers. De post Vergaderkosten en consumpties vrijwilligers is t.o.v. het vorig boekjaar gestegen doordat er nu ook wekelijks vrijwilligers voor de dupliceermachine zijn: hen wordt 1 consumptie per keer aangeboden. Reserves: Voor een toekomstige vervanging van de huidige Bridgemates wordt jaarlijks 500 euro gereserveerd. De reserve bedraagt nu Besloten is ook een reserve te vormen voor ons lustrum, elke 5 jaar: om de kosten te spreiden is afgelopen jaar 500 euro gereserveerd en hetzelfde bedrag is begroot voor komend jaar. Voor de volgende jaren zal dit wellicht een lager bedrag kunnen zijn. BEGROTING De begroting (rechterkolom) is gebaseerd op de jaarrekening en verwachte inkomsten en kosten voor komend jaar. De club is onzes inziens financieel gezond; om dit zo te houden acht het bestuur een contributieverhoging noodzakelijk: de basiscontributie bedroeg de afgelopen 3 jaar 62,50 en voorgesteld wordt deze met 2,50 te verhogen tot 65,-. Voor een extra speelavond bedraagt het nieuwe tarief 12,50 en de korting voor een 2 e (bij de NBB aangesloten club) blijft 10,-. Tjitske de Heij, Penningmeester BCL

8 FINANCIEEL VERSLAG BRIDGECLUB LEEUWARDEN (BCL) BEGROTING SEIZOEN Financiele middelen 30-jun jun jun-15 Kas 118,29 54,89 54,89 Betaalrekening ING -21,89 691,53 314,21 Spaarrekening 9.077, , ,00 SALDO 9.173, , ,10 Reservering Bridgemates reserve: ,00 Reservering Jubileum reserve: -500,00 Afschrijving Dupliceermachine boekwaarde: 2.613,70 inv: 2988,70; afschr in 8 jr Debiteuren / Crediteuren nog te ontv: 727,70 na 30-6 bet/ontv: -143,08 TOTAAL 8.423, , ,72 BUDGET WERKELIJK BUDGET WERKELIJK BUDGET Seizoen tot 12mei INKOMSTEN Contributie , , Uitleenboxen / koffertjes , , Rente , ,14 75 TOTAAL , , UITGAVEN Bankkosten , , Clubkosten , , NBB / District Friesland , , Onderhoud , , Prijzen , , Reiskosten , , Representatie , Spelmateriaal , , Sponsoring , , Zaalhuur , , Reservering Bridgemates , , Reservering Jubileum , Afschrijving Dupliceermachine , Kosten Aspiranten , TOTAAL , , RESULTAAT , ,80 700

9 Toelichting op diverse cijfers: NBB / District Friesland Dupliceermachine; aangeschaft september 2014 Meesterpunten 576,20 aanschafwaarde 2.988,70 Contributienota NBB 6.069,96 Boekwaarde per 30-jun Districtsbijdrage 289,50 Wordt afgeschreven in 8 jaar (375 euro per jaar). Viertallencompetities 590,00 Sponsoring Stichting Bridgepromotie dupliceren mrt/april, pas 1/9/14 bet 228,00 Liwwadder Omloop 50, ,66 Blokhuispoort Cellent 50,00 Clubkosten 100,00 Diverse drives 197,25 Materiaal Vergaderkosten en v Uitleenboxen 678,03 waarvan E 81,65 gemaakte kosten seizoen consumpties vrijwilligers 705,28 algemeen 863,22 Vergoeding wedstrijdleiders * 125, ,25 Prov. vrijwilligersdrive: 6 dlnrs 120,00 Bon/bloemen vrijwilligers 128,00 Debiteuren / Crediteuren Consumpties ledenverg 110,40 Dit betreft enkele kleine posten die na 30 juni zijn betaald Machtigingen (form + progr) 49,89 en/of nog moeten worden verrekend. Decl. kantoorart/webhosting 83,13 WEKO 20, ,95 * ingaande dit seizoen ontvangen de wedstrijdleiders/afmeldadressen een vergoeding van 10 euro per speellijn. In het bedrag van 125 euro is ook nog een vergoeding over het voorgaande seizoen opgenomen Bankkosten: Op advies van de ING hebben we nu het zgn Verenigingen- en Stichtingen Pakket. Dat geeft: 50% korting op de kosten van incasso en betalingsopdrachten Geen kosten Mijn ING Zakelijk; dit scheelt per kwartaal 11,25 per kwartaal Geen kosten Basistarief dit scheelt per kwartaal 12,00 per kwartaal Leden en contributie: per eind april 2015: Donateurs 1 leden hebben een machtiging afgegeven: 167 Dubbelleden 20 leden hebben inmiddels zelf de contributie overgemaakt: 139 Leden met: leden moeten nog betalen: 0 0 speeldagdelen speeldagdeel 252 waarvan inmiddels opgezegd c.q. overleden: -8 2 speeldagdelen speeldagdelen 3

10 Ronde Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Herfstvakantie Zaterdag Liwadder omloop Kerstvakantie 1 Kerstvakantie Zondag Nieuwjaarsdrive Zaterdag Viertallentoernooi Voorjaarsvakantie (extra) Donderdag Slotdrive

11 Bridgeclub Leeuwarden (BCL). Huishoudelijk Reglement. (CONCEPT) Artikel 1: Doel Doel van dit huishoudelijk reglement is het stellen van regels welke niet nader zijn omschreven in de statuten van Bridgeclub Leeuwarden (BCL). Artikel 2: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van Bridgeclub Leeuwarden wordt geregeld als omschreven in art. 4 t/m 7 van de statuten, handelend over leden en ereleden. 2. Ereleden zijn personen aan wie om bijzondere redenen deze titel wordt verleend. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden. Zij betalen geen contributie en genieten dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. 3. Adspirantleden zijn leden die een door BCL geïnitieerde of ondersteunde bridgecursus volgen. Zij mogen tijdens de cursus maximaal 1 seizoen voor 10 euro meespelen op een competitieavond/middag. 4. Donateurs zijn niet-spelende leden die de club willen ondersteunen met minimaal de helft van de dan geldende contributie. Artikel 3: Contributie 1. De hoogte van de contributie (in de diverse categorieën) van Bridgeclub Leeuwarden wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering voor het komend clubjaar vastgesteld. 2. De contributie dient uiterlijk 1 november van het lopende clubjaar betaald te zijn. 3. Als de contributie na 1 november en na twee aanmaningen nog niet betaald is, kan deelname aan de competitie worden geweigerd. Bij de eerste aanmaning wordt 2,50 aan aanmaningskosten in rekening gebracht, bij de tweede aanmaning is dit bedrag 5,00. Artikel 4: Nieuwe leden 1. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het moment dat ze lid worden. 2. De contributie voor nieuwe leden van Bridgeclub Leeuwarden is op basis van het aantal competitieronden. Drie competities 75%, twee competities 50%, een competitie 25% van de resterende jaarcontributie. 3. Nieuwe leden dienen de contributie te voldoen binnen 21 dagen nadat zij als lid zijn geaccepteerd. Bij niet voldoen aan deze verplichtingen kan hen alsnog het lidmaatschap worden ontzegd, Artikel 5: Duur lidmaatschap Het lidmaatschap van Bridgeclub Leeuwarden wordt aangegaan voor een jaar en stilzwijgend verlengd. Het clubjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Als een lid wil opzeggen voor het volgende bridgejaar moet hij/zij dat uiterlijk voor 1 juli doen, schriftelijk bij de secretaris of via het afmeldformulier op de website Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Er volgt geen restitutie van contributie. Artikel 6: Verplichtingen van de leden De leden zijn verplicht: a. De statuten en reglementen van de BCL, alsmede besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven. b. De belangen van de BCL niet te schaden.

12 Artikel 7: Bestuur 1. De secretaris houdt een Rooster van aftreden van de bestuursleden bij (zie ook art. 10 van de statuten). Het bestuur wordt gevormd door maximaal 7 bestuursleden. 2. Een bestuurslid wordt voor een periode van 3 jaar benoemd. 3. Na 3 jaar kan een bestuurslid zich, maximaal twee keer, herkiesbaar stellen. 4. De volgende functies worden binnen het bestuur onderscheiden (zie ook art. 11 van de statuten): voorzitter, secretaris, penningmeester, Technische commissie (2 bestuursleden), beheerder (speel)materiaal en algemeen bestuurslid. Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. 5. Voor einde bestuurslidmaatschap: zie art. 12 van de statuten. 6. In voorkomende gevallen worden bij bestuursbesluit de taken van de bestuursleden anders verdeeld. Artikel 8: Voorzitter 1. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Alleen bij verhindering van de voorzitter zal hij vervangen worden door het bestuurslid dat volgens artikel 11 van de statuten is aangewezen. 2. De voorzitter coördineert en delegeert in overleg met de overige bestuursleden. Artikel 9: Secretaris 1. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en het houden van kopie daarvan. 2. De secretaris is belast met het bijhouden en toezicht houden op het ledenregister. 3. De secretaris notuleert en werkt de notulen van de vergaderingen uit tot een besluitenlijst. 4. De secretaris zorgt dat op alle vergaderingen aanwezig zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van Bridgeclub Leeuwarden alsmede de ledenlijst. 5. De correspondentie dient drie jaar bewaard te blijven. Artikel 10: Penningmeester 1. De penningmeester is belast met het innen van de contributie en andere geldmiddelen. 2. De penningmeester beheert de gelden van Bridgeclub Leeuwarden in overleg met het bestuur. Hij richt zich met zijn uitgaven naar de begroting welke door de jaarlijkse algemene ledenvergadering is vastgesteld. Voor uitgaven, waarin bij vaststellen van de begroting niet is voorzien of die de begroting te boven gaan, is toestemming van het bestuur vereist. 3. De penningmeester verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van rekening en verantwoording. 4. De op de financiën betrekking hebbende stukken dienen 10 jaar bewaard te blijven. Artikel 11: Technische Commissie (TC) De technische commissie bestaat uit 2 personen en is verantwoordelijk voor o.a. het beheer van de dupliceermachine, de bridgemates en de computer. Ook het beheer van de website valt onder de verantwoordelijkheid van de TC. De TC functioneert (meestal) als wedstrijdleider van door Bridgeclub Leeuwarden georganiseerde bridgeactiviteiten, buiten de reguliere competitiewedstrijd. (bijvoorbeeld 4-tallen toernooi, slotdrives etc.) Tenslotte fungeert de TC ook als klankbord voor de competitieleiders en zorgt (indien nodig) voor de begeleiding bij het inwerken van nieuwe competitieleiders

13 Artikel 12: Beheerder (speel)materiaal De beheerder van het materiaal draagt zorg voor het al het materiaal dat nodig is om optimaal te kunnen bridgen. Daarnaast zorgt hij/zij er voor dat er voldoende (speel)materiaal voorradig is en zorgt voor regelmatig nieuwe spellen t.b.v. de uitleenkoffers. 13: Algemeen Bestuurslid Het algemeen bestuurslid is verantwoordelijk (i.s.m. beheerder materiaal) voor de prijzen voor de diverse wedstrijden/drives. Hij/zij zorgt voor bloemen/bekers/plaatjes voor de middag/avondkampioenen, slemkampioenen etc. Ook draagt hij/zij zorg voor een kleine attentie voor zieke leden. Artikel 14: Bevoegdheden competitieleiders 1. De competitieleiders zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de competitierondes. 2. De competitieleiders hebben enige mate van vrijheid v.w.b. onder andere het indelen van het aantal lijnen en het spelen in competitie/butleren/viertallen. Uiteraard altijd wel na overleg met het bestuur en in voorkomende gevallen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Artikel 15: Algemene ledenvergadering 1. Het Dagelijks bestuur stelt de agenda voor een te houden algemene ledenvergadering vast. 2. Elk lid kan het bestuur verzoeken de agenda uit te breiden, mits dit verzoek acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris van Bridgeclub Leeuwarden is ingediend, met een duidelijke omschrijving van het op te voeren agendapunt. Artikel 16: Cursusleider De begeleiding en het geven en regelen van bridgecursussen wordt gedaan door de cursusleider. Bij voldoende aanmelding van cursisten wordt elk jaar bij het begin van het nieuwe seizoen een beginnerscursus bridge gegeven door vrijwilligers en/of bridgedocenten. Daarnaast kan er ook nog een opfriscursus of vervolg cursus gegeven worden. De kosten worden elk jaar door cursusleider en docenten in overleg met het bestuur vastgesteld. Informatie over de verschillende cursussen is te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden. Artikel 18: Feestcommissie Bridgeclub Leeuwarden bestaat sinds september Het streven is om ieder lustrum te vieren met een feestelijke bridgedrive. Hiervoor wordt iedere 5 jaar tijdig een feestcommissie samengesteld. Artikel 19: Competitiereglement Het competitiereglement is te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden. ( Ook ligt er in het zalencentrum een exemplaar van het reglement ter inzage. Artikel 20: Statuten De statuten van Bridgeclub Leeuwarden zijn te vinden op de website van Bridgeclub Leeuwarden ( Ook ligt er in het zalencentrum een exemplaar van de statuten ter inzage.

14 Bijlage agendapunt 11 Kampioenen per speelavond Avond- of middagkampioen wordt het paar dat in alle competities van het speelseizoen in de hoogste lijn is geklasseerd en minstens 70% van alle zittingen in originele samenstelling heeft gespeeld en het hoogste aantal plaatspunten heeft verdiend. Voor elke competitie krijgen de paren in de hoogste lijn punten op basis van hun plaats in de eindstand volgens de onderstaande tabel. Bij gelijk eindigen worden de punten gedeeld. Rang Punten Rang Punten >= 16 0 De punten van alle competities in een seizoen worden getotaliseerd en het paar met het hoogste totaal is avondkampioen. Bij een gelijk totaal is het paar kampioen dat in de laatste competitie van het seizoen het hoogst is geëindigd. Toelichting - De regeling met plaatspunten wordt aanbevolen in het NBB-boekje Clubcompetities. - Het is niet goed mogelijk om de prestaties van een parencompetitie en een butlercompetitie met elkaar te vergelijken op basis van impen en procenten, wel op basis van plaats in de eindstand. - Om het behalen van de eerste plaats extra te belonen wordt daarvoor 101 punten toegekend, vergelijkbaar met Skûtsjesilen. - De tie-breaker bij gelijk eindigen geeft een iets zwaarder gewicht aan de laatste competitie.

15 Bijlage Agendapunt 12 Voorstel extra ALV (slot)vergadering aan het eind van het competitieseizoen Tijdens de laatste vergadering van het seizoen met competitieleiders is voorgesteld om, de Algemene Ledenvergadering (ALV) te splitsen in twee vergaderingen, één aan het begin van het nieuwe competitieseizoen, en één aan het eind van het competitieseizoen. In de ALV aan het eind van het competitieseizoen kunnen dan een aantal praktische zaken worden doorgenomen, zoals bijvoorbeeld vragen over aantal competitieavonden, datum ALV aan het begin van het competitieseizoen etc. Deze kunnen dan meteen ook op de website geplaatst worden. Daarnaast kunnen dan voorstellen van het bestuur en/of leden, waar een kostenplaatje aan vast zit besproken worden. Deze voorstellen kunnen dan door het bestuur in de tussenliggende periode nader uitgewerkt worden. In de tweede ALV in augustus worden de voorstellen dan gepresenteerde en geëffectueerd voor het komende seizoen. Het bestuur stelt voor om bovenstaand in te laten gaan met ingang van het komende bridgeseizoen. De eerste ALV vergadering kan dan plaatsvinden, voorafgaand aan de slotdrive op of rond 30 april 2016.

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Het secretariaat van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris.

Het secretariaat van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BRIDGECLUB KLAVERTOP In dit huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven conform artikel 22 van de Statuten van Bridgeclub KlaverTop, gevestigd te Heemstede.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCW

Huishoudelijk Reglement BCW Huishoudelijk Reglement BCW Artikel 1: Algemeen Bridgevereniging BC Weert (verder omschreven als vereniging): opgericht op `19 juni 1969, als fusieclub van BCW (opgericht 27 augustus 1952) en BCL (opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Algemene mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014.

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. Technische commissie De voorzitter van de Technische Commissie (TC) is lid van het bestuur. De TC wordt gevormd

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen Huishoudelijk Reglement Whiskyclub Groningen Algemeen Doelstelling van de Whiskyclub Groningen is: Het bevorderen van het (verantwoord) genieten van whisky, alsmede het verzamelen en verspreiden van kennis

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011 0. Definities ABC - Alkmaarsche Bridge Club ALV - Algemene Ledenvergadering Bestuur - alle bestuursleden van ABC CR - Competitie Reglement HHR - HuisHoudelijk Reglement LV - Ledenvergadering NBB - Nederlandse

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie