1. Waarom maken LEERCOMPETENTIES deel uit van dit instrument?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Waarom maken LEERCOMPETENTIES deel uit van dit instrument?"

Transcriptie

1 1. Waarom maken LEERCOMPETENTIES deel uit van dit instrument? Kennis evolueert in deze maatschappij razend snel. Een diploma is niet meer het eindpunt, maar vormt het beginpunt van een verder (professioneel) leertraject. Er wordt verwacht dat je zowel privé als professioneel permanent en zelfstandig kan bijleren. Het is een opdracht van het onderwijs om jongeren te wapenen met de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die hen in staat stellen om op eigen kracht te leren 1. Daarom maken leercompetenties zowel in het basis- en het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs deel uit van de (vakoverschrijdende) eindtermen en algemene competenties. De verwerving ervan verloopt op een steeds complexer niveau. Voldoende aandacht voor leercompetenties zal de overgang tussen de verschillende onderwijsniveaus en in het bijzonder tussen secundair en hoger onderwijs faciliteren. Peeters en Deneve (n.d.) zien leercompetenties als de beheersing van het leren. In dezelfde lijn omschrijft van der Vlerk (2005) een leercompetentie als de bekwaamheid om tijdens het leren adequaat te handelen. Hoewel dit een heel ruim begrip is, springt het adequaat handelen hier in het oog. Adequaat handelen kan namelijk aangeleerd worden en leercompetenties kunnen dus ook aangeleerd of versterkt worden. Volgens GoLeWe (n.d.) zijn leercompetenties nodig om de eigen competentieontwikkeling te regelen. Verder behoren leercompetenties volgens het Europees referentiekader tot de 8 sleutelcompetenties van het levenslang leren. Hier worden ze als volgt gedefinieerd: Leercompetentie is het vermogen om een leerproces te beginnen en vol te houden. Men moet in staat zijn eigen leerproces te organiseren, onder andere door efficiënt time- en informatiemanagement, zowel individueel als in groepen. De competentie omvat bewustzijn van het eigen leerproces en zijn behoeften, de vaststelling van de beschikbare mogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen teneinde met succes te leren. Dit veronderstelt de verwerving, verwerking en assimilatie van nieuwe kennis en vaardigheden en het zoeken naar en gebruik maken van studiebegeleiding. Leercompetentie impliceert voor de lerenden het voortbouwen op eerdere leer- en levenservaringen om kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties - thuis, op het werk, bij onderwijs en opleiding - te gebruiken en toe te passen. (Vlaams Parlement, 2012). Onze belangrijkste doelstelling is dat er een gesprek ontstaat tussen de leerling(en) en de begeleider. Op basis daarvan kan de begeleider op een gedifferentieerde wijze de leerlingen stimuleren om de tips te lezen en de oefeningen te maken om hun leercompetenties verder bij te spijkeren. 1 Cremers, L. et al. (2009) Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via 1

2 2. Hoe kan je het FILMPJE gebruiken in de klas? Inhoud Het filmpje toont twee eerstejaarsstudenten, Charlotte en Dennis, die na de les terugkeren naar huis. We registreren hun tijdsgebruik via de klok in het midden van het beeld. We zijn getuige van de wijze waarop ze thuis/op kot bezig zijn met hun studies. Dennis werkt gestructureerd (digitale leeromgeving bekijken, todolijst maken, hoofd- en bijzaken onderscheiden, weinig afleidende studieplek, ), Charlotte gaat op een eerder chaotische wijze te werk (rommelige studieplek, veel afleiders (GSM, Facebook, Youtube), cursus vol kleuren, enz.) Doelstellingen Aantonen dat studenten kunnen verschillen in de wijze waarop ze studeren. Het is belangrijk dat men een studiemethode vindt die past en die werkt bv. voor sommigen zal gezellige rommel de motivatie om te studeren bevorderen, terwijl dit voor anderen net zeer afleidend werkt. Demonstreren dat sommige manieren van werken meer en minder efficiënt zijn in functie van tijdsbesteding en studieresultaten in het secundair en hoger onderwijs bv. als je geen structuur kan brengen in je cursussen, verlies je het overzicht bij grote pakketten leerstof. Stimuleren om de eigen leerstijl en leercompetenties te onderzoeken en te relateren aan de verwachtingen in het hoger onderwijs. Aanmoedigen om de screeningsinstrumenten in te vullen. Gebruik Als introductie op studiemethode en leren leren in het hoger onderwijs. Als introductie bij de screeningsinstrumenten. Na of tijdens het bekijken van het filmpje kan je volgende vragen stellen: - Zie je verschillen in de wijze waarop Charlotte en Dennis werken? - Wat vind je goed/niet goed in de werkwijze van Charlotte? Wat vind je goed/niet goed in de werkwijze van Dennis? - In welke figurant herken je je het meest? Of herken je je in beide? Welke gedragingen stel jij ook? - Heb je al zicht op je persoonlijke studiemethode en wat die waard is in het hoger onderwijs? 2

3 3. Welk SCREENINGSINSTRUMENT bevat deze module? Deze module bevat twee screeningsinstrument De KOLB leerstijlentest De ZelfOriëntatie LEERCompetenties TIP: Het is aan te raden om als begeleider eerst zelf de screeningsinstrumenten uit te proberen, zodat je een zicht krijgt op de vragen uit de screeningsinstrumenten, de weergave van de resultaten en de tips die aangeboden worden. 3.1 KOLB leerstijlentest Doelstellingen : Leerlingen krijgen zicht op hun favoriete leerstijl(en). Begeleiders krijgen zicht op de favoriete leerstijl(en) van hun leerlingen. Begeleiders komen te weten met welke onderwijsstijl(en)/werkvormen ze hun leerlingen optimaal kunnen motiveren. Begeleiders leren welke leerstijlen ze bij hun leerlingen nog extra kunnen prikkelen. Afname en resultaten Duur afname: 10 minuten Duur nabespreking en oefeningen: 10 minuten Organisatie klaslokaal: elke leerling heeft een pc nodig, voor de nabespreking kan je eventueel in groepjes werken. Deze test brengt de favoriete leerstijl(en) van de leerling in kaart en is gebaseerd op het leermodel van Kolb 2 en een herwerking van de leerstijlentest Kolb/Akkerman (2003) 3. De test is een interessante eyeopener voor leerlingen omdat hij de aandacht vestigt op verschillende goede leerstijlen die elk hun voordelen kunnen hebben, afhankelijk van de leersituatie waarin men zich bevindt. Als je start met deze test, vestig je de aandacht van de leerlingen op datgene waar ze al goed in zijn. 2 Dienst beroepsopleiding departement onderwijs en vorming (2006). Leerstijlentest algemeen. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via 3 Van Puyenbroeck, H. (2011). Herwerking KOLB leerstijlentest Akkerman, versie 30 januari Gent: Arteveldehogeschool. 3

4 De leerling kan volgende resultaten krijgen: OP BASIS VAN JOUW RESULTATEN LIJKT HET ER OP DAT JIJ EEN BENT Dromer Denker Beslisser Doener Op basis van deze resultaten, lijkt het er op dat jij geen uitgesproken profiel hebt. Je zit ergens tussen een en een Op basis van deze resultaten, lijkt het er op dat jij alle leerstijlen op een evenwichtige manier combineert. Betekenis De dromer kan zich goed inleven in verschillende situaties en kan een probleem vanuit vele standpunten bekijken. Daardoor ziet hij vaak vele oplossingen. Hij is creatief en bedenkt ideeën waar anderen nooit aan hadden gedacht. Een dromer maakt en bedenkt graag, maar heeft daar tijd en ruimte voor nodig. Eerst kijken, dan doen. Hij is gevoelig voor eigen en andermans gevoelens en stelt zich belangstellend op. Een dromer voelt zich goed als hij in gezelschap mag brainstormen. De denker stelt graag onderzoekende vragen. Hij kijkt vooral naar wat gebeurt en probeert tot algemene regels te komen. Een denker is goed in logisch denken en redeneren. Een denker werkt nauwgezet. Hij leert het best uit boeken en directe uitleg als die duidelijk en logisch opgebouwd zijn. Hij legt graag een relatie met de kennis die hij al heeft. Hij heeft een brede wetenschappelijke interesse. Een denker voelt zich goed als hij zelfstandig aan de slag kan gaan om theorie te verwerven. De beslisser kan goed ideeën toepassen in de praktijk. Hij plant een taak en voert die uit. De theorie interesseert hem zo lang hij weet wat je er mee kan doen. De beslisser voelt zich goed als het stappenplan, de leerroute, mooi uitgetekend voor hem ligt en hij stap na stap tot het resultaat kan komen. Hij is sterk in het oplossen van problemen omdat hij logisch nadenkt en goed kan analyseren. Hij is praktisch ingesteld. Hij hakt makkelijk knopen door. Een beslisser voelt zich goed als hij mag leren van deskundigen bv. docenten. De doener is goed in het uitvoeren van plannen. Hij stelt zijn eigen doelen. Als hij ergens aan begint, wil hij resultaten zien. Hij schiet snel in actie en probeert ook anderen mee te trekken. Hij werkt graag samen. Een doener kan zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en onverwachte omstandigheden. Vaak zoekt hij nieuwe (leer)situaties op. Hij houdt van risico en experimenteert graag. Een doener voelt zich goed als hij uitdagende opdrachten krijgt. Combinatie van twee leerstijlen Combinatie van vier leerstijlen. Dit betekent dat de leerling zijn leerstijl kan aanpassen aan concrete leersituaties. 4

5 Het theoretisch model van Kolb werd nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is geen correlatie gevonden tussen bepaalde leerstijlen en studieresultaten. De waarde van dit denkmodel schuilt volgens ons vooral in het gedachtegoed dat verschillende leerstijlen hun voordelen kunnen hebben. Afhankelijk van de leersituatie waarin men zich bevindt, past men best zijn leerstijl aan. Je kan als leerkracht je onderwijsstijl aanpassen aan de favoriete leerstijl van een leerling om hem zo optimaal mogelijk te motvieren of je kan proberen andere leerstijlen uit te lokken. Varieer daarom zo veel mogelijk werkvormen. De website bevat hierover heel wat interessante informatie. Bespreking resultaten Je kan volgende leervragen individueel of in kleine groepen bespreken: Herken je jezelf in het resultaat? Kan je voorbeelden van andere situaties geven waaruit blijkt dat deze leerstijl jouw favoriete leerstijl is? Wat zijn de voordelen van jouw leerstijl? Wat kunnen nadelen zijn? Je kan besluiten hoe jij als begeleider zal proberen inspelen op verschillende leerstijlen en de leerlingen uitnodigen om te experimenteren met verschillende leerstijlen. 3.2 ZelfOriëntatie LEERCompetenties (ZOLEERiC) Doelstellingen : Leerlingen denken na over de mate waarin ze bepaalde leercompetenties reeds verworven hebben. Begeleiders krijgen zicht op de mate waarin leerlingen denken dat ze bepaalde leercompetenties al of niet verworven hebben. Begeleiders komen te weten aan welke leercompetenties individueel of klassikaal gewerkt kan worden. 5

6 Afname en resultaten Duur afname: 10 minuten Duur nabespreking en oefeningen: 20 minuten Organisatie klaslokaal: elke leerling heeft een pc nodig, voor de nabespreking kan je eventueel in groepjes werken. De ZelfOriëntatie LEERCompetenties 4 bevraagt 8 leercompetenties die we selecteerden uit de vakoverschrijdende eindtermen leren leren 5 van het secundair onderwijs en het overzicht van de generieke instapcompetenties voor het Hoger Onderwijs 6. LEERCOMPETENTIE Hoofd- en bijzaken onderscheiden Verbanden leggen Plannen Concentreren Taken maken Samenwerken Examenstrategie Inzet BETEKENIS Meet de mate waarin de leerling details en hoofdzaken van elkaar kan onderscheiden in een tekst. Meet de mate waarin de leerling verschillende delen uit de leerstof met elkaar in verband kan brengen. Meet de mate waarin de leerling zijn tijd evenwichtig kan indelen tussen inspanning en ontspanning. Meet de mate waarin een leerling zich kan focussen op zijn studies en zich niet laat afleiden door interne en externe prikkels. Meet de mate waarin een leerling op een systematische wijze taken kan aanpakken. Meet de mate waarin een leerling op een constructieve wijze feedback kan geven en ontvangen. Meet de mate waarin een leerling rekening houdt met de wijze waarop hij geëvalueerd zal worden. Meet de mate waarin de leerling voldoende tijd besteedt aan zelfstudie en taken. 4 Van Puyenbroeck, H. & Boen, F. (2011). ZelfOriëntatietest LEERCompetenties. Gent: Arteveldehogeschool. 5 Cremers, L. et al. (2009) Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via 6 Schyvinck, E., Danckaert, E., vanden Berg, W. Generieke begincompetenties in het hoger onderwijs. OOF-project 2009/25. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. 6

7 5 principes De ZOLEERiC is een korte vragenlijst, bestaande uit 29 helder geformuleerde items. De beperkte duur om deze vragenlijst in te vullen werkt motiverend voor leerlingen. De ZOLEERiC is een face valide vragenlijst. Dit betekent dat je als respondent sterk de indruk hebt te weten wat de test meet. De ZOLEERiC is een zelfperceptievragenlijst m.a.w. we hebben niet de intentie om de mate waarin de leercompetenties echt verworven zijn te meten, maar we willen wel een indicatie geven over hoe leerlingen denken over de mate waarin ze bepaalde leercompetenties verworven hebben. De ZOLEERiC (vragenlijst en scoring) is opgesteld vanuit eigen praktijkervaring m.a.w. je kan op basis van deze toets geen diepgaande diagnoses stellen rond studieproblemen. Hiervoor verwijzen we naar andere gestandaardiseerde en genormeerde diagnostische toetsen zoals bv. de LASSI-test 7 of de LEMO-test 8. De ZOLEERiC geeft wel een goede indicatie over mogelijke aandachtpunten voor leerlingen en geeft aanleiding om met hen in gesprek te gaan hierover. 9 De ZOLEERiC bevraagt gedragingen die veranderbaar zijn. De link tussen de schalen van de ZOLEERiC en de remediëringstips is zeer transparant. Bij de feedback per schaal vind je de link naar de bijbehorende tips en oefeningen. Bespreking resultaten Je kan volgende leervragen stellen in kleine groepen of individueel: Kloppen de resultaten voor jou? Welke sterktes zie jij bij jezelf (schalen met een + score)? Wat zijn voor jou aandachtspunten (schalen met een +/- score)? Welke leercompetenties, die verwacht worden in het hoger onderwijs, heb je nog niet verworven? (schalen met een - score) Welke leercompetenties zou je willen bijwerken? Sluit af met de verwijzing naar het onderdeel tips 7 LASSI of de Learning And Study Strategies Inventory (oorspronkelijke versie Weinstein, Palmer & Schulte, 1987; Nederlandstalige bewerking door Lacante & Lens, 1999). 9 Van de Mosselaer, H. et al. (2008). Lemo-test. Geraadpleegd op 14 mei 2011 via 9 De ontwerpers van de ZOLEERiC, Van Puyenbroeck, H. (Arteveldehogeschool) & Boen, F. (K.U.Leuven), 2011, plannen in de toekomst verder wetenschappelijk onderzoek rond dit instrument met de bedoeling de betrouwbaarheid, de predictieve validiteit en de normering nog beter te onderbouwen. 7

8 Let op: deze vragenlijst peilt naar percepties over leercompetenties van leerlingen en niet naar reële kennis, vaardigheden of attitudes. Je kan niet zo maar besluiten dat iemand die een negatieve score heeft op een bepaalde schaal, deze leercompetentie niet zou verworven hebben en recto verso dat iemand die positief scoort wel met zekerheid over deze competentie beschikt. De scores geven enkel een aanwijzing op voorwaarde dat het zelfbeeld van de leerling strookt met zijn reële mogelijkheden en de leerling eerlijk geantwoord heeft. Wees dus voorzichtig met te absolute conclusies en observeer ook het daadwerkelijke gedrag in de realiteit. 8

9 4. Welke STATISTIEKEN bevat de module studiemethode? Als begeleider heb je toegang tot enkele statistieken over de gemaakte screening van de leerlingen. Je kan steeds de scores van elke individuele leerling opvragen. Daarnaast kan je kiezen uit enkele extra grafieken of statistieken. Op deze manier kan je op een gerichte manier de meest gepaste oefeningen uit de tips kiezen. KOLB leerstijlentest Je kan het percentage dromers, denkers, beslissers, doeners en gemengde profielen van de klasgroep opvragen. Zo kom je te weten welke leerstijlen in de klasgroep dominant aanwezig zijn. Voorbeeld: LEERSTIJL Denker N = 5 20% Dromer N = 5 20% Doener N = 5 20% Beslisser N = 5 20% Combinatie van leerstijlen N = 5 20% ZelfOriëntatieLEERCompetenties (ZOLEERiC) Je krijgt een overzicht van het percentage + scores, +/- scores, en - scores per schaal per klasgroep. Zo kan je inschatten welke tips eventueel best klassikaal behandeld worden en welke best individueel geadviseerd worden. SCHAAL + +/- + Hoofd- bijzaken onderscheiden N = 8 40 % N = 4 20 % N = 8 40 % Verbanden leggen Inzet Plannen Concentreren Taken afwerken Samen werken Examenstrategie Een overzicht van alle mogelijke scores en interpretaties per schaal vind je in bijlage 1. 9

10 5. Hoe kan je de TIPS gebruiken van deze module? De tips (informatie en oefeningen) zijn rechtstreeks gelinkt aan de schalen van de ZOLEERiC. Wie gemiddeld of laag scoort op een schaal, neemt dus best de bijhorende tips door. Wie positief scoort, op een schaal wordt eveneens doorverwezen naar de tips. Aangezien de ZOLEERiC een zelfperceptievragenlijst is en geen vaardigheidstest, is het goed te bekijken via de oefeningen of men de betreffende leercompetentie echt verworven heeft, dan wel of men dit alleen maar denkt. 5.1 Hoofd- en bijzaken onderscheiden DOELSTELLING OEFENING hoofd- en bijzaken onderscheiden leren onderscheiden in teksten MATERIAAL fiche strategieën om hoofd en bijzaken te onderscheiden 3 oefenteksten rond drie verschillende thema s 3 standaardoplossingen VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie in hoger onderwijs fiche doornemen: strategieën om hoofd- en bijzaken te onderscheiden de hoofd- en bijzaken onderscheiden in één of meerdere oefenteksten volgens de opgegeven instructies oefenteksten vergelijken met de standaardoplossing reflecteren over strategieën die men interessant vond, deze eventueel noteren in het digitale portfolio! Het is aan te raden om deze oefening klassikaal of in kleine groepjes te maken met eigen studieteksten van de leerlingen. Als leerlingen samen met de leerkrachten op deze manier studieteksten verwerken, krijgt dat een hoge transferwaarde waardoor ze op een later ogenblik beter zelfstandig aan het werk kunnen gaan. DUUR per oefentekst 30 min. 10

11 5.2 Verbanden leggen DOELSTELLING OEFENINGEN verschillende soorten schema s leren maken MATERIAAL fiches boomstructuur, mindmap en tabel 3 oefenteksten rond drie verschillende thema s 3 standaardoplossingen VERLOOP JE START BEST MET HET ONDERDEEL VERBANDEN LEGGEN ALS HET ONDERDEEL HOOFD- EN BIJZAKEN ONDERSCHEIDEN AFGEROND IS. DUUR 5.3 Plannen duiding lezen: belang van deze leercompetentie in hoger onderwijs fiches van verschillende soorten schema s doornemen oefenen op het maken van verschillende soorten schema s via de oefenteksten volgens de opgegeven instructies oefenteksten vergelijken met de standaardoplossing reflecteren over eigen voorkeuren, deze reflectie eventueel noteren in het portfolio! Het is aan te raden om deze oefening klassikaal of in kleine groepjes te maken met eigen studieteksten van de leerlingen. Als leerlingen samen met de leerkrachten op deze manier studieteksten verwerken, krijgt deze oefening een hogere transferwaarde. +/- 20 min. per oefentekst. DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL leren plannen op korte en lange termijn digitale to do-lijst, handleiding en digitale semesterplanning VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie in het hoger onderwijs oefening 1: - to do-lijst invullen aan de hand van de eigen schoolagenda volgens de instructies in de handleiding - het is belangrijk dat je als leerkracht vooral veel aandacht hebt voor het concreet formuleren van de doelen - opslaan en/of eventueel afprinten van de to do-lijst oefening 2: - aan de hand van toetsen-, taken- examenplanning de betreffende deadlines invullen op de semesterplanning - opslaan en/of eventueel afprinten van de semesterplanning DUUR Continu aanvulbaar 11

12 5.4 Concentreren DOELSTELLINGEN OEFENINGEN leren kennen van concentratietips leren omgaan met droom-en piekergedachten MATERIAAL quizvragen piekerzetel, invulveld, tips VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie oefening 1: concentratiequiz - concentratiequiz invullen - feedback lezen - nabespreking: welke tips onthoud je? oefening 2: leren omgaan met droom- en piekergedachten - piekergedachten invullen in invulveld - lijstje eventueel afdrukken - tips lezen DUUR Quiz: 10 min Piekerzetel: 10 min 5.5 Inzet DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL zicht krijgen op eigen tijdsgebruik digitaal registratieformulier (weekschema) VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie voor hoger onderwijs registratieformulier gedurende een week laten invullen feedback lezen bespreking - leerlingen vergelijken hun registratieformulieren - feedback lezen registreren gedurende verschillende weken - bespreken evolutie tijdsgebruik via feedbackgrafiek - welke veranderingen kan men aanbrengen om meer met de studie bezig te zijn? Zie ook tips plannen en concentreren. DUUR continu invulbaar 12

13 5.6 Taken maken DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL taken systematischer leren aanpakken taakchecklist VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie voor hoger onderwijs invullen van checklist wanneer de leerkracht een reële taak (bv. boekbespreking, eindwerk, paper, enz.) opgeeft bespreking gebruik checklist in de klas DUUR 5.7 Samenwerken continu invulbaar DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL zicht krijgen op favoriete groepsrol(len) op een constructieve wijze feedback geven en ontvangen fiches groepsrollen Belbin fiches kritiek geven en ontvangen, oplossingen VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie voor hoger onderwijs oefening 1: belbinrollen - door te klikken op de stellingen die het meeste van toepassing zijn, ontdekt de leerling zijn/haar favoriete groepsrol(len) - opnemen van favoriete groepsrol tijdens een reëel groepswerk - feedback geven op de wijze waarop een groepsrol uitgevoerd wordt (instructies zie oefening 2) oefening 2: kritiek geven en ontvangen: in duo s - fiches lezen - proberen herformuleren van zegswijzen waarop je kritiek kan geven op een constructievere manier - herformuleren van zegswijzen waarop je kritiek kan ontvangen - oplossingen bekijken en vergelijken met eigen voorstellen DUUR Belbinrollen: 10 min Kritiek geven en ontvangen: 30 min 13

14 5.8 Examenstrategie DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL VERLOOP Leren omgaan met verschillende evaluatievormen Je leerlingen kunnen dit gebruiken ter voorbereiding van een bepaalde evaluatievorm (bv. mondeling examen, multiple choice, paper, ). 5.9 I-Study De I-Study richt zich op laatstejaars van het secundair onderwijs. Het is een vragenlijst die peilt naar studiemotivatie en studiemethode. Deze zijn immers medebepalend voor studiesucces in het hoger onderwijs. Zo blijkt dat studenten met een goede studiemotivatie en methode, ongeacht hun begaafdheid, meer slaagkans hebben. Onthoud dat het hier gaat om een zelfevaluatie, leerlingen beoordelen dus hun eigen studiehouding. Indien een leerling van nature kritisch staat tegenover zichzelf zal die geneigd zijn zichzelf eerder laag in te schatten dan hoog. Leerlingen kunnen eventueel hun mening toetsen aan het oordeel van een medeleerling of iemand die hen goed kent. De historiek, handleiding en psychometrische verantwoording van de I-Study zijn te vinden via volgende website: 14

15 6. GERAADPLEEGDE WERKEN voor deze module Akkerman, B. (2003). Herwerking KOLB leerstijlentest. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via Clement, J. (2010). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Leuven: LannooCampus. Denissen, K., Léonard, R., Van den Brande, J. & Willems, L. (2008). Studeerwijzer. Op weg naar succesvol studeren. Brussel: VUBPRESS. De Wert, C. (2005). De kunst van kritiek. Geraadpleegd op 12 mei 2011 via Dienst Beroepsopleiding. Departement Onderwijs en Vorming. (2007). Onderwijzen in het bed van Procrustes. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via Du Boulay, D. (2010). Succesvol studeren voor Dummies. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Du Chau, K., Vandelannoote, T. ( ). Handleiding e-mindmaps. Geraadpleegd op 12 mei 2011 via Lernout, B., & Provost, I. (2000). Leuker leren. Een nieuw praktijkboek voor breinvriendelijke studie. Antwerpen: Standaard uitgeverij. Peeters, L., & Deneve, M. (2010). Mijn Masterplan. Leren leren 16+. Averbode: Uitgeverij Altiora. Goethals, E. (2010.) Stop met blokken, leer studeren. Intern document. Gent: Arteveldehogeschool. Golewe. (2011). Handwijzer voor de studiebegeleider. Publicatie in het kader van het Interregproject Goesting in Leren en Werken (GoLeWe). Thema 1: Naar Hoger Onderwijs - Actie 1.3.: Remediëren van leren - Indicator 1.3b: Handwijzer voor het coachen van 'efficiënt en succesvol studeren' waarmee studiebegeleiders concreet aan de slag kunnen. Peeters, L. & Deneve, M. (n.d.). Leren is. Geraadpleegd op 11 september 2013 via https://sites.google.com/site/lcleercoach/leren-is Universiteit Leiden, studentenpsychologen. Studietips en studieondersteuning. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via van der Vlerk, D. (2005). Inspireren tot leren. Het ontwerp van een uitdagende leeromgeving. Uitgeverij coutinho.bussem. Vlaams Parlement. (2013). Kerncompetenties voor levenslang leren. Leercompetentie. Geraadpleegd op 10 april 2014 via e.html 15

16 Bijlage 1: Feedback ZOLEERiC Hoofd- en bijzaken onderscheiden Betekenis De score op deze schaal geeft aan hoe goed de leerling denkt dat hij/zij de belangrijkste informatie kan selecteren in de leerstof. Score - -/+ + Feedback Je vindt het vaak moeilijk om de hoofdzaken van de bijzaken in een tekst te onderscheiden. Zo verhoog je de kans dat je niet genoeg tijd zal hebben om alle leerstof tijdig in te studeren voor het examen. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips hoofd- en bijzaken onderscheiden te bekijken. Je vindt het soms moeilijk om de hoofd- en bijzaken te onderscheiden in een tekst. Zo verhoog je de kans dat je niet genoeg tijd zal hebben om alle leerstof tijdig in te studeren voor het examen. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips hoofd en bijzaken onderscheiden bekijkt. Je vindt het gemakkelijk om de kernbegrippen uit een tekst te halen. Prima, want deze vaardigheid komt heel erg van pas als je grote pakketten leerstof moet verwerken. Bij de tips hoofd- en bijzaken onderscheiden kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Verbanden leggen Betekenis De score op deze schaal geeft aan hoe goed dat de leerling denkt dat hij/zij relaties kan zien en aanbrengen in de leerstof. Score - -/+ + Feedback Je hebt er erg weinig vertrouwen in dat je de verschillende leerstofonderdelen met elkaar in verband kan brengen. Zo loop je het risico om te weinig inzicht in de leerstof te verwerven. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips verbanden leggen te bekijken. Je hebt er weinig vertrouwen in dat je de verschillende leerstofonderdelen met elkaar in verband kan brengen. Zo verklein je het risico om te weinig inzicht in de leerstof te verwerven. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips verbanden leggen bekijkt. Je hebt er vertrouwen in dat je verschillende leerstofonderdelen met elkaar in verband kan brengen. Door verbanden te leggen, vergroot je de kans om echt inzicht in de leerstof te verwerven! Bij de tips verbanden leggen kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. 16

17 Plannen Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij een goed evenwicht vindt tussen studie en ontspanning. Score - -/+ + Feedback Je hebt het moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen studie en ontspanning. Zo loop je het risico om soms in tijdsnood te komen.op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips plannen te bekijken. Je hebt het soms moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen studie en ontspanning. Dit verhoogt je kans om in tijdsnood te komen. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips plannen bekijkt. Je lijkt een goed evenwicht gevonden te hebben tussen studeren en ontspannen. Prima, zo vergroot je de kans dat je steeds op tijd met alle studiewerk klaar komt. Bij de tips plannen kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Concentreren Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij de aandacht kan richten op studiewerk.. Score - -/+ + Feedback Je hebt het moeilijk om je aandacht bij de studie te houden. Daardoor kan je studietijd onnodig lang worden. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips concentreren te bekijken. Ook de tips hoofd- en bijzaken en verbanden leggen kunnen voor jou interessant zijn, bv. als je te weinig actief met de leerstof zou omgaan (lees: te veel van buiten leert). Studeren wordt dan al snel een saaie bedoening en je aandacht glijdt dan automatisch af. Je hebt het soms moeilijk om je aandacht bij de studie te houden. Daardoor kan je studietijd onnodig lang worden. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips concentreren bekijkt. Ook de tips hoofd- en bijzaken en verbanden leggen kunnen voor jou, interessant zijn bv. als je te weinig actief met de leerstof zou omgaan (lees: te veel van buiten leert). Studeren wordt dan al snel een saaie bedoening en je aandacht glijdt dan automatisch af. Je geeft aan dat je er in slaagt om je voldoende te concentreren. Deze vaardigheid helpt je om je efficiëntie tijdens het studeren te verhogen. Bij de tips concentreren kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. 17

18 Taken maken Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij in staat is een taak planmatig af te werken (nadenken, plannen, uitvoeren, controleren). Score - -/+ + Feedback Wanneer je voor een taak staat, ga je niet systematisch genoeg te werk. Er zit te weinig structuur in wat je doet. Hierdoor verlies je tijd en werk je vaak niet efficiënt. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips taken maken te bekijken. Wanneer je voor een probleem/taak staat, ga je niet altijd systematisch te werk. Er zit weinig structuur in wat je doet. Hierdoor verlies je soms onnodig tijd en werk je niet altijd even efficiënt. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips taken maken bekijkt. Je lijkt taken systematisch en gestructureerd aan te pakken. Je omschrijft opdrachten helder, pakt ze stapsgewijs aan en controleert ze voldoende. Bij de tips taken maken kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Samenwerken Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij op een constructieve manier feedback kan geven en ontvangen. Score - -/+ + Feedback Je hebt het moeilijk met een aantal vaardigheden die je nodig hebt om goed in groep te kunnen werken, zoals feedback geven en ontvangen. Zo loop je meer kans op misverstanden of conflicten. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips samen werken te bekijken. Je hebt sommige vaardigheden die nodig zijn om goed samen te kunnen werken nog niet volledig onder de knie, zoals feedback geven en ontvangen. Dat verhoogt het risico op misverstanden of conflicten. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips samen werken bekijkt. Je lijkt over een aantal vaardigheden te beschikken die je in staat stellen om goed samen te werken, zoals feedback geven en ontvangen. Bij de tips samen werken kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. 18

19 Examenstrategie Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij zijn/haar studiegedrag richt op de wijze waarop hij/zij geëvalueerd zal worden. Score - -/+ + Feedback Je staat te weinig stil bij de wijze waarop er geëvalueerd zal worden. Hierdoor riskeer je zaken voor niets in te studeren of je op een verkeerde wijze voor te bereiden. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips rond examenstrategie te bekijken. Je staat weinig stil bij de wijze waarop er geëvalueerd zal worden. Hierdoor riskeer je zaken voor niets in te studeren of je op een verkeerde wijze voor te bereiden. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips rond examenstrategie bekijkt. Je lijkt voldoende rekening te houden met de evaluatiewijze van de leerkrachten en stemt je studiegedrag daar op af. Dat is een goede strategie. Bij de tips rond examenstrategie kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Inzet Betekenis Deze schaal meet de hoeveel tijd die de leerling denkt aan zijn/haar studies te besteedt na de schooluren. Score Feedback Je besteedt gemiddeld minder dan 10 uur aan je studies in een normale lesweek. Dat is te weinig om goede resultaten te halen in het Hoger Onderwijs. Gemiddeld genomen is 2 uur studiewerk per dag (dus 14 uur per week) een richtlijn om in het Hoger Onderwijs te kunnen slagen, als je een efficiënte studiemethodiek hanteert. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op je tijdsgebruik, verwijzen we je naar de tips Inzet. Je besteedt gemiddeld tussen de 10 en 20uur aan je studies in een normale lesweek. Dat is gemiddeld genomen voldoende om goede resultaten te halen in het Hoger Onderwijs, als je een efficiënte studiemethodiek hanteert. Gemiddeld genomen is 2 uur studiewerk per dag (dus 14 uur per week) een richtlijn om in het Hoger Onderwijs te kunnen slagen. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op je tijdsgebruik, verwijzen we je naar de tips Inzet. Je besteedt gemiddeld te veel tijd aan je studies in een normale lesweek. Zorg dat je niet in het rood gaat en al je energie verbrandt. Neem ook voldoende ontspanning! Gemiddeld genomen is 2 uur studiewerk per dag (dus 14 uur per week) een richtlijn om in het Hoger Onderwijs te kunnen slagen, als je een efficiënte studiemethodiek hanteert. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op je tijdsgebruik, verwijzen we je naar de tips Inzet. 19

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Inleiding Mensen, studenten dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Als je dat weet, begrijp je beter waarom een student iets aanpakt,

Nadere informatie

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege

Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Elke Denoo Eline Grouwels Ruth Jamers Sarah Van Leuvenhaege Slotconferentie GoLeWe Antwerpen, 20 mei 2011 Als het op leren aankomt: beter vandaag dan morgen, maar uiteindelijk toch overmorgen! Deel 1 Reële

Nadere informatie

VAKOVERSCHRIJDEND: ACTIEF LEREN

VAKOVERSCHRIJDEND: ACTIEF LEREN VAKOVERSCHRIJDEND: ACTIEF LEREN Kernteam actief leren voor alle leraren 1 Actief Leren Bij de start van dit nieuwe schooljaar leggen we met ons kernteam het accent op Actief Leren. Actief leren omvat zeer

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 bijlage 1 Bijlage 1: Algemene instapcompetenties

Nadere informatie

ILS-K 1 12/1/2016 INSTRUMENT LEER STIJL - K PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN. Marc van Dongen

ILS-K 1 12/1/2016 INSTRUMENT LEER STIJL - K PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN. Marc van Dongen ILS-K 1 12/1/2016 INSTRUMENT LEER STIJL - K PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Marc van Dongen ILS-K 2 12/1/2016 Gegevens deelnemer School: Naam leerling: Marc van Dongen Afnamedatum: 29 november 2016 10:33:00

Nadere informatie

Toelichting bij de berekening van de scores

Toelichting bij de berekening van de scores Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe.

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe. HOUT EN BOUW Activerende werkvormen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we na 14 dagen gemiddeld slechts 10 % hebben onthouden van datgene wat we gelezen hebben en 20 % van wat we hebben gehoord.

Nadere informatie

Leren & Leidinggeven:

Leren & Leidinggeven: Leren & Leidinggeven: Leerstijl inventarisatie: algemeen Mensen verschillen nogal in de manier waarop ze leren. Nuttig is het om te weten wat jouw meest efficiënte manier van leren is. Als je dat weet

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd.

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. VRAAG 7 Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. We beschouwen attitudes als voedingsbodem voor het leren leren. - Eerste graad: expliciteren : binnencirkel

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten

Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten Inleiding Dit observatie-instrument wil OKAN-leerkrachten ondersteunen om de evolutie van analfabete OKANjongeren op te volgen tijdens het project Okans op

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen

Begeleiding van leerlingen Begeleiding van leerlingen Doel Voorbeelden aanreiken van de wijze waarop begeleiding vorm kan krijgen. Soort instrument Voorbeelden Te gebruiken in de fase Uitvoeren Beoogde activiteit in de school Het

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Identificatie en typering van de PARALLELTOETSEN

Identificatie en typering van de PARALLELTOETSEN Identificatie en typering van de PARALLELTOETSEN Praktische Informatie 1. Productinformatie Paralleltoetsen van de Peilingsproeven Nederlands voor het basisonderwijs; in opdracht van de Vlaamse Overheid;

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Marjoleine Hanegraaf (NMI bv) & Frans van Alebeek (PPO-AGV), december 2013 Het benutten van bodembiodiversiteit vraagt om vakmanschap van de teler. Er is

Nadere informatie

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters Kies Actief Rapportage van Femke Peeters De huidige school van Femke Peeters Summa College Eindhoven Eindhoven Huidige opleiding: MBO, klas 3, richting Economie Kies Actief Geef richting aan je loopbaan!

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Studieprofielen 1. PLANNING EN WERKMETHODE

Studieprofielen 1. PLANNING EN WERKMETHODE Studieprofielen 1. PLANNING EN WERKMETHODE Lees eerst de opgave voor je aan een toets of taak begint. Vraag tijdens het studeren af waarvoor je het geleerde kan gebruiken. Een tekst leer je vlotter als

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2 Voorscholingstraject: visie op leren Sessie 2 Dagindeling Visie op leren: uiteenzetting Inoefenen m.b.t. visie op leren Opdracht: Uitwisseling praktijkvoorbeelden in functie van nieuw leerplan (reeds vertrouwde

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

PV ILS-VO 1 12/1/2016

PV ILS-VO 1 12/1/2016 PV ILS-VO 1 12/1/2016 INSTRUMENT LEERSTIJL VO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Luc Arendse PV ILS-VO 2 12/1/2016 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Luc Arendse Leeftijd 17 Geslacht man Afnamedatum 28 november

Nadere informatie

1. Waarom maken STUDIEKEUZECOMPETENTIES deel uit van dit instrument?

1. Waarom maken STUDIEKEUZECOMPETENTIES deel uit van dit instrument? 1. Waarom maken STUDIEKEUZECOMPETENTIES deel uit van dit instrument? Goed begonnen, is half gewonnen. Dit geldt ook voor het maken van een studiekeuze. Uit onderzoek 1 blijkt dat het maken van een goede

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Test denkprofiel jongeren

Test denkprofiel jongeren Test denkprofiel jongeren Wat is jouw denkprofiel? Mensen denken op verschillende manieren. Jongeren ook. Volgens de theorie van Sternberg kun je voorkeur hebben voor analytisch, praktisch of creatief

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Kwaliteitsvol evalueren

Kwaliteitsvol evalueren Kwaliteitsvol evalueren Studiedag peer review van het toetsgebeuren, 31/5/2013 Dirk Van Landeghem Inleiding Kwaliteitsvol onderwijs vereist kwaliteitsvol evalueren Evaluatie = multidimensioneel en complex

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) D Demo. Naam. 5 januari 2014

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) D Demo. Naam. 5 januari 2014 Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) Status Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres D Demo 5 januari 2014 D@Demo.com Inleiding Motivatie

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Train-the-trainer AUDOOR STEVEN

Train-the-trainer AUDOOR STEVEN Train-the-trainer AUDOOR STEVEN PROGRAMMA Inleiding Belang van goede opleiding Het opleidingsboekje Achtergrond Kolb: leerstijlen Stages of concern Het peterschap Waarom? Verantwoordelijkheden/rol Communicatie

Nadere informatie

D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen

D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen Didactisch bekwaam D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen Resultaat De leerlingen krijgen ruimte voor eigen inbreng en creatieve invulling van de opdracht. De leraar zorgt ervoor dat leerlingen zich

Nadere informatie

Rapport normtabellen Lemo

Rapport normtabellen Lemo Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

Leren is leuk! www.speelplaats.org. inhoud. www.speelplaats.org

Leren is leuk! www.speelplaats.org. inhoud. www.speelplaats.org Leren is leuk! www.speelplaats.org Inhoud 1. Wat is leren? 3 2. Kenmerken van leren 3 3. Vier leerstijlen: van imiteren tot denken 4 4. De drie bouwstenen 4 5. Leren met Bobs 5 5.1 Een overzicht van de

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Ieder mens heeft een favoriete leerstijl. Grofweg gezegd bestaan er 4 manieren van leren;

Ieder mens heeft een favoriete leerstijl. Grofweg gezegd bestaan er 4 manieren van leren; KOLB-test Het is belangrijk voor de praktijkopleider om inzicht te hebben in de favoriete leerstijl van de leerling en van zichzelf, zodat hij hier met zijn begeleiding rekening mee kan houden. Leerfasen

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen.

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. Veranderen? Dat kan! ( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. ( Waarom? ) Datgene doen wat je jezelf hebt voorgenomen, is dikwijls niet makkelijk om ook effectief

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat Frans Ottenhof De rol van de mentor * Wat is motiverend voor leerlingen? * Aan welke studievaardigheden kun je werken? Welke niet? * Wat heb je nodig

Nadere informatie

Leerlijn leren leren. Vakoverstijgend

Leerlijn leren leren. Vakoverstijgend PO Leerlijn leren leren Vakoverstijgend PI-7 LEERLIJN LEREN LEREN - VERSIE MAART 2009* Voor leerlingen die niet vanzelfsprekend aan het leren gaan. De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Studievaardigheden van A tot Z

Studievaardigheden van A tot Z Geschreven door Patricia Hendrikx Studievaardigheden van A tot Z Actief leren Actief leren is het tegenovergestelde van passief leren. Bij actief leren doe je meer dan alleen de leerstof doorlezen. Je

Nadere informatie

Lemo-test voor de tweede graad.

Lemo-test voor de tweede graad. Lemo-test voor de tweede graad www.plantijn.be Waarom de Lemo-test? Leerstijl- + motivatietest Leerstijl = de manier waarop je leert. Leerlingen leren hun eigen leerstijl kennen. Ze kennen hun sterke punten

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Bij Module 3: REFLECTIE LOOPBAANSCAN

Bij Module 3: REFLECTIE LOOPBAANSCAN Bij Module 3: REFLECTIE LOOPBAANSCAN I: PAPI reflectievragen Inleiding Je hebt de PAPI test gemaakt en je hebt 3 bestanden ontvangen: - PAPI-I Profielweergave - PAPI-I Rapportage voor respondent - Motivatoren

Nadere informatie

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER Dit project werd gefinancierd en ondersteund door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Gebruik het onderstaande formulier om feedback te geven bij een presentatie van een medeleerling. Feedback van (naam) ... ... ... ...

Gebruik het onderstaande formulier om feedback te geven bij een presentatie van een medeleerling. Feedback van (naam) ... ... ... ... EVALUATIEVOORBEELDEN BIJ DE LES TOPS & FLOPS (uit het Bronnenboek BSO/TSO) Peerassessment Feedback geven Feedback beantwoordt aan een aantal criteria. [Link naar fiche Criteria.] Die moet de leerkracht

Nadere informatie

Leerstijlentest Kolb / Akkerman 30 januari 2003.

Leerstijlentest Kolb / Akkerman 30 januari 2003. Leerstijlentest Kolb / Akkerman 30 januari 2003. Met deze leerstijlentest kun je uitzoeken op welke manier jij meestal een probleem aanpakt. Het is handig om dat van jezelf te weten. Het is ook handig

Nadere informatie

Leuke moeder of tijgermoeder?

Leuke moeder of tijgermoeder? Leuke moeder of tijgermoeder? OUDERAVOND HUISWERK EN STUDIEVAARDIGHEDEN Welkom Hoe denkt uw kind over huiswerk? Het maken van huiswerk Mentorlessen Belemmerend/stimulerend Tips Leerstijlen Motivatie Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Instructie: Kruis een hokje aan in de antwoordcategorie die op jou van toepassing is.

Instructie: Kruis een hokje aan in de antwoordcategorie die op jou van toepassing is. Vragenlijst Ondernemingszin 1 Is graag alleen 2 Heeft plezier in het leven 3 Legt gemakkelijk contact met anderen 4 Vaart een eigen koers 5 Heeft een lage dunk van zichzelf 6 Laat zich (gemakkelijk) ontmoedigen

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

Lambrecht Spijkerboer 12 oktober 17

Lambrecht Spijkerboer 12 oktober 17 Lambrecht Spijkerboer STA@Lambrechtspijkerboer.nl 12 oktober 17 De leerling in beeld Waarom eigenlijk toetsen? Wat wil je van de leerlingen weten? En wat willen de leerlingen van jou weten?... 4 vragen

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Herman Van de Mosselaer

Herman Van de Mosselaer Herman Van de Mosselaer Breda, 28 maart 2012 Waar gaat onderwijs in essentie over? Onderzoek en onderzoeksresultaten: Welke eerstejaars doen het beter? Longitudinaal onderzoek Visie en doelen rond de Lemo-test

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

Leeratelier: Hoe maak ik een planning?

Leeratelier: Hoe maak ik een planning? Leeratelier: Hoe maak ik een planning? Hoe maak ik een planning De paradox: Je hebt bergen werk te verzetten en veel te weinig tijd Toch is het belangrijk eerst stil te staan bij wat je eigenlijk moet

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

Aanpak van een cursus

Aanpak van een cursus Aanpak van een cursus Je gaat best op zoek naar een efficiënte manier van studeren. In het hoger onderwijs is het immers niet meer doeltreffend om alles op dezelfde manier aan te pakken. Je kan dus niet

Nadere informatie