1. Waarom maken LEERCOMPETENTIES deel uit van dit instrument?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Waarom maken LEERCOMPETENTIES deel uit van dit instrument?"

Transcriptie

1 1. Waarom maken LEERCOMPETENTIES deel uit van dit instrument? Kennis evolueert in deze maatschappij razend snel. Een diploma is niet meer het eindpunt, maar vormt het beginpunt van een verder (professioneel) leertraject. Er wordt verwacht dat je zowel privé als professioneel permanent en zelfstandig kan bijleren. Het is een opdracht van het onderwijs om jongeren te wapenen met de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die hen in staat stellen om op eigen kracht te leren 1. Daarom maken leercompetenties zowel in het basis- en het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs deel uit van de (vakoverschrijdende) eindtermen en algemene competenties. De verwerving ervan verloopt op een steeds complexer niveau. Voldoende aandacht voor leercompetenties zal de overgang tussen de verschillende onderwijsniveaus en in het bijzonder tussen secundair en hoger onderwijs faciliteren. Peeters en Deneve (n.d.) zien leercompetenties als de beheersing van het leren. In dezelfde lijn omschrijft van der Vlerk (2005) een leercompetentie als de bekwaamheid om tijdens het leren adequaat te handelen. Hoewel dit een heel ruim begrip is, springt het adequaat handelen hier in het oog. Adequaat handelen kan namelijk aangeleerd worden en leercompetenties kunnen dus ook aangeleerd of versterkt worden. Volgens GoLeWe (n.d.) zijn leercompetenties nodig om de eigen competentieontwikkeling te regelen. Verder behoren leercompetenties volgens het Europees referentiekader tot de 8 sleutelcompetenties van het levenslang leren. Hier worden ze als volgt gedefinieerd: Leercompetentie is het vermogen om een leerproces te beginnen en vol te houden. Men moet in staat zijn eigen leerproces te organiseren, onder andere door efficiënt time- en informatiemanagement, zowel individueel als in groepen. De competentie omvat bewustzijn van het eigen leerproces en zijn behoeften, de vaststelling van de beschikbare mogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen teneinde met succes te leren. Dit veronderstelt de verwerving, verwerking en assimilatie van nieuwe kennis en vaardigheden en het zoeken naar en gebruik maken van studiebegeleiding. Leercompetentie impliceert voor de lerenden het voortbouwen op eerdere leer- en levenservaringen om kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties - thuis, op het werk, bij onderwijs en opleiding - te gebruiken en toe te passen. (Vlaams Parlement, 2012). Onze belangrijkste doelstelling is dat er een gesprek ontstaat tussen de leerling(en) en de begeleider. Op basis daarvan kan de begeleider op een gedifferentieerde wijze de leerlingen stimuleren om de tips te lezen en de oefeningen te maken om hun leercompetenties verder bij te spijkeren. 1 Cremers, L. et al. (2009) Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via 1

2 2. Hoe kan je het FILMPJE gebruiken in de klas? Inhoud Het filmpje toont twee eerstejaarsstudenten, Charlotte en Dennis, die na de les terugkeren naar huis. We registreren hun tijdsgebruik via de klok in het midden van het beeld. We zijn getuige van de wijze waarop ze thuis/op kot bezig zijn met hun studies. Dennis werkt gestructureerd (digitale leeromgeving bekijken, todolijst maken, hoofd- en bijzaken onderscheiden, weinig afleidende studieplek, ), Charlotte gaat op een eerder chaotische wijze te werk (rommelige studieplek, veel afleiders (GSM, Facebook, Youtube), cursus vol kleuren, enz.) Doelstellingen Aantonen dat studenten kunnen verschillen in de wijze waarop ze studeren. Het is belangrijk dat men een studiemethode vindt die past en die werkt bv. voor sommigen zal gezellige rommel de motivatie om te studeren bevorderen, terwijl dit voor anderen net zeer afleidend werkt. Demonstreren dat sommige manieren van werken meer en minder efficiënt zijn in functie van tijdsbesteding en studieresultaten in het secundair en hoger onderwijs bv. als je geen structuur kan brengen in je cursussen, verlies je het overzicht bij grote pakketten leerstof. Stimuleren om de eigen leerstijl en leercompetenties te onderzoeken en te relateren aan de verwachtingen in het hoger onderwijs. Aanmoedigen om de screeningsinstrumenten in te vullen. Gebruik Als introductie op studiemethode en leren leren in het hoger onderwijs. Als introductie bij de screeningsinstrumenten. Na of tijdens het bekijken van het filmpje kan je volgende vragen stellen: - Zie je verschillen in de wijze waarop Charlotte en Dennis werken? - Wat vind je goed/niet goed in de werkwijze van Charlotte? Wat vind je goed/niet goed in de werkwijze van Dennis? - In welke figurant herken je je het meest? Of herken je je in beide? Welke gedragingen stel jij ook? - Heb je al zicht op je persoonlijke studiemethode en wat die waard is in het hoger onderwijs? 2

3 3. Welk SCREENINGSINSTRUMENT bevat deze module? Deze module bevat twee screeningsinstrument De KOLB leerstijlentest De ZelfOriëntatie LEERCompetenties TIP: Het is aan te raden om als begeleider eerst zelf de screeningsinstrumenten uit te proberen, zodat je een zicht krijgt op de vragen uit de screeningsinstrumenten, de weergave van de resultaten en de tips die aangeboden worden. 3.1 KOLB leerstijlentest Doelstellingen : Leerlingen krijgen zicht op hun favoriete leerstijl(en). Begeleiders krijgen zicht op de favoriete leerstijl(en) van hun leerlingen. Begeleiders komen te weten met welke onderwijsstijl(en)/werkvormen ze hun leerlingen optimaal kunnen motiveren. Begeleiders leren welke leerstijlen ze bij hun leerlingen nog extra kunnen prikkelen. Afname en resultaten Duur afname: 10 minuten Duur nabespreking en oefeningen: 10 minuten Organisatie klaslokaal: elke leerling heeft een pc nodig, voor de nabespreking kan je eventueel in groepjes werken. Deze test brengt de favoriete leerstijl(en) van de leerling in kaart en is gebaseerd op het leermodel van Kolb 2 en een herwerking van de leerstijlentest Kolb/Akkerman (2003) 3. De test is een interessante eyeopener voor leerlingen omdat hij de aandacht vestigt op verschillende goede leerstijlen die elk hun voordelen kunnen hebben, afhankelijk van de leersituatie waarin men zich bevindt. Als je start met deze test, vestig je de aandacht van de leerlingen op datgene waar ze al goed in zijn. 2 Dienst beroepsopleiding departement onderwijs en vorming (2006). Leerstijlentest algemeen. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via 3 Van Puyenbroeck, H. (2011). Herwerking KOLB leerstijlentest Akkerman, versie 30 januari Gent: Arteveldehogeschool. 3

4 De leerling kan volgende resultaten krijgen: OP BASIS VAN JOUW RESULTATEN LIJKT HET ER OP DAT JIJ EEN BENT Dromer Denker Beslisser Doener Op basis van deze resultaten, lijkt het er op dat jij geen uitgesproken profiel hebt. Je zit ergens tussen een en een Op basis van deze resultaten, lijkt het er op dat jij alle leerstijlen op een evenwichtige manier combineert. Betekenis De dromer kan zich goed inleven in verschillende situaties en kan een probleem vanuit vele standpunten bekijken. Daardoor ziet hij vaak vele oplossingen. Hij is creatief en bedenkt ideeën waar anderen nooit aan hadden gedacht. Een dromer maakt en bedenkt graag, maar heeft daar tijd en ruimte voor nodig. Eerst kijken, dan doen. Hij is gevoelig voor eigen en andermans gevoelens en stelt zich belangstellend op. Een dromer voelt zich goed als hij in gezelschap mag brainstormen. De denker stelt graag onderzoekende vragen. Hij kijkt vooral naar wat gebeurt en probeert tot algemene regels te komen. Een denker is goed in logisch denken en redeneren. Een denker werkt nauwgezet. Hij leert het best uit boeken en directe uitleg als die duidelijk en logisch opgebouwd zijn. Hij legt graag een relatie met de kennis die hij al heeft. Hij heeft een brede wetenschappelijke interesse. Een denker voelt zich goed als hij zelfstandig aan de slag kan gaan om theorie te verwerven. De beslisser kan goed ideeën toepassen in de praktijk. Hij plant een taak en voert die uit. De theorie interesseert hem zo lang hij weet wat je er mee kan doen. De beslisser voelt zich goed als het stappenplan, de leerroute, mooi uitgetekend voor hem ligt en hij stap na stap tot het resultaat kan komen. Hij is sterk in het oplossen van problemen omdat hij logisch nadenkt en goed kan analyseren. Hij is praktisch ingesteld. Hij hakt makkelijk knopen door. Een beslisser voelt zich goed als hij mag leren van deskundigen bv. docenten. De doener is goed in het uitvoeren van plannen. Hij stelt zijn eigen doelen. Als hij ergens aan begint, wil hij resultaten zien. Hij schiet snel in actie en probeert ook anderen mee te trekken. Hij werkt graag samen. Een doener kan zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en onverwachte omstandigheden. Vaak zoekt hij nieuwe (leer)situaties op. Hij houdt van risico en experimenteert graag. Een doener voelt zich goed als hij uitdagende opdrachten krijgt. Combinatie van twee leerstijlen Combinatie van vier leerstijlen. Dit betekent dat de leerling zijn leerstijl kan aanpassen aan concrete leersituaties. 4

5 Het theoretisch model van Kolb werd nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is geen correlatie gevonden tussen bepaalde leerstijlen en studieresultaten. De waarde van dit denkmodel schuilt volgens ons vooral in het gedachtegoed dat verschillende leerstijlen hun voordelen kunnen hebben. Afhankelijk van de leersituatie waarin men zich bevindt, past men best zijn leerstijl aan. Je kan als leerkracht je onderwijsstijl aanpassen aan de favoriete leerstijl van een leerling om hem zo optimaal mogelijk te motvieren of je kan proberen andere leerstijlen uit te lokken. Varieer daarom zo veel mogelijk werkvormen. De website bevat hierover heel wat interessante informatie. Bespreking resultaten Je kan volgende leervragen individueel of in kleine groepen bespreken: Herken je jezelf in het resultaat? Kan je voorbeelden van andere situaties geven waaruit blijkt dat deze leerstijl jouw favoriete leerstijl is? Wat zijn de voordelen van jouw leerstijl? Wat kunnen nadelen zijn? Je kan besluiten hoe jij als begeleider zal proberen inspelen op verschillende leerstijlen en de leerlingen uitnodigen om te experimenteren met verschillende leerstijlen. 3.2 ZelfOriëntatie LEERCompetenties (ZOLEERiC) Doelstellingen : Leerlingen denken na over de mate waarin ze bepaalde leercompetenties reeds verworven hebben. Begeleiders krijgen zicht op de mate waarin leerlingen denken dat ze bepaalde leercompetenties al of niet verworven hebben. Begeleiders komen te weten aan welke leercompetenties individueel of klassikaal gewerkt kan worden. 5

6 Afname en resultaten Duur afname: 10 minuten Duur nabespreking en oefeningen: 20 minuten Organisatie klaslokaal: elke leerling heeft een pc nodig, voor de nabespreking kan je eventueel in groepjes werken. De ZelfOriëntatie LEERCompetenties 4 bevraagt 8 leercompetenties die we selecteerden uit de vakoverschrijdende eindtermen leren leren 5 van het secundair onderwijs en het overzicht van de generieke instapcompetenties voor het Hoger Onderwijs 6. LEERCOMPETENTIE Hoofd- en bijzaken onderscheiden Verbanden leggen Plannen Concentreren Taken maken Samenwerken Examenstrategie Inzet BETEKENIS Meet de mate waarin de leerling details en hoofdzaken van elkaar kan onderscheiden in een tekst. Meet de mate waarin de leerling verschillende delen uit de leerstof met elkaar in verband kan brengen. Meet de mate waarin de leerling zijn tijd evenwichtig kan indelen tussen inspanning en ontspanning. Meet de mate waarin een leerling zich kan focussen op zijn studies en zich niet laat afleiden door interne en externe prikkels. Meet de mate waarin een leerling op een systematische wijze taken kan aanpakken. Meet de mate waarin een leerling op een constructieve wijze feedback kan geven en ontvangen. Meet de mate waarin een leerling rekening houdt met de wijze waarop hij geëvalueerd zal worden. Meet de mate waarin de leerling voldoende tijd besteedt aan zelfstudie en taken. 4 Van Puyenbroeck, H. & Boen, F. (2011). ZelfOriëntatietest LEERCompetenties. Gent: Arteveldehogeschool. 5 Cremers, L. et al. (2009) Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via 6 Schyvinck, E., Danckaert, E., vanden Berg, W. Generieke begincompetenties in het hoger onderwijs. OOF-project 2009/25. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven. 6

7 5 principes De ZOLEERiC is een korte vragenlijst, bestaande uit 29 helder geformuleerde items. De beperkte duur om deze vragenlijst in te vullen werkt motiverend voor leerlingen. De ZOLEERiC is een face valide vragenlijst. Dit betekent dat je als respondent sterk de indruk hebt te weten wat de test meet. De ZOLEERiC is een zelfperceptievragenlijst m.a.w. we hebben niet de intentie om de mate waarin de leercompetenties echt verworven zijn te meten, maar we willen wel een indicatie geven over hoe leerlingen denken over de mate waarin ze bepaalde leercompetenties verworven hebben. De ZOLEERiC (vragenlijst en scoring) is opgesteld vanuit eigen praktijkervaring m.a.w. je kan op basis van deze toets geen diepgaande diagnoses stellen rond studieproblemen. Hiervoor verwijzen we naar andere gestandaardiseerde en genormeerde diagnostische toetsen zoals bv. de LASSI-test 7 of de LEMO-test 8. De ZOLEERiC geeft wel een goede indicatie over mogelijke aandachtpunten voor leerlingen en geeft aanleiding om met hen in gesprek te gaan hierover. 9 De ZOLEERiC bevraagt gedragingen die veranderbaar zijn. De link tussen de schalen van de ZOLEERiC en de remediëringstips is zeer transparant. Bij de feedback per schaal vind je de link naar de bijbehorende tips en oefeningen. Bespreking resultaten Je kan volgende leervragen stellen in kleine groepen of individueel: Kloppen de resultaten voor jou? Welke sterktes zie jij bij jezelf (schalen met een + score)? Wat zijn voor jou aandachtspunten (schalen met een +/- score)? Welke leercompetenties, die verwacht worden in het hoger onderwijs, heb je nog niet verworven? (schalen met een - score) Welke leercompetenties zou je willen bijwerken? Sluit af met de verwijzing naar het onderdeel tips 7 LASSI of de Learning And Study Strategies Inventory (oorspronkelijke versie Weinstein, Palmer & Schulte, 1987; Nederlandstalige bewerking door Lacante & Lens, 1999). 9 Van de Mosselaer, H. et al. (2008). Lemo-test. Geraadpleegd op 14 mei 2011 via 9 De ontwerpers van de ZOLEERiC, Van Puyenbroeck, H. (Arteveldehogeschool) & Boen, F. (K.U.Leuven), 2011, plannen in de toekomst verder wetenschappelijk onderzoek rond dit instrument met de bedoeling de betrouwbaarheid, de predictieve validiteit en de normering nog beter te onderbouwen. 7

8 Let op: deze vragenlijst peilt naar percepties over leercompetenties van leerlingen en niet naar reële kennis, vaardigheden of attitudes. Je kan niet zo maar besluiten dat iemand die een negatieve score heeft op een bepaalde schaal, deze leercompetentie niet zou verworven hebben en recto verso dat iemand die positief scoort wel met zekerheid over deze competentie beschikt. De scores geven enkel een aanwijzing op voorwaarde dat het zelfbeeld van de leerling strookt met zijn reële mogelijkheden en de leerling eerlijk geantwoord heeft. Wees dus voorzichtig met te absolute conclusies en observeer ook het daadwerkelijke gedrag in de realiteit. 8

9 4. Welke STATISTIEKEN bevat de module studiemethode? Als begeleider heb je toegang tot enkele statistieken over de gemaakte screening van de leerlingen. Je kan steeds de scores van elke individuele leerling opvragen. Daarnaast kan je kiezen uit enkele extra grafieken of statistieken. Op deze manier kan je op een gerichte manier de meest gepaste oefeningen uit de tips kiezen. KOLB leerstijlentest Je kan het percentage dromers, denkers, beslissers, doeners en gemengde profielen van de klasgroep opvragen. Zo kom je te weten welke leerstijlen in de klasgroep dominant aanwezig zijn. Voorbeeld: LEERSTIJL Denker N = 5 20% Dromer N = 5 20% Doener N = 5 20% Beslisser N = 5 20% Combinatie van leerstijlen N = 5 20% ZelfOriëntatieLEERCompetenties (ZOLEERiC) Je krijgt een overzicht van het percentage + scores, +/- scores, en - scores per schaal per klasgroep. Zo kan je inschatten welke tips eventueel best klassikaal behandeld worden en welke best individueel geadviseerd worden. SCHAAL + +/- + Hoofd- bijzaken onderscheiden N = 8 40 % N = 4 20 % N = 8 40 % Verbanden leggen Inzet Plannen Concentreren Taken afwerken Samen werken Examenstrategie Een overzicht van alle mogelijke scores en interpretaties per schaal vind je in bijlage 1. 9

10 5. Hoe kan je de TIPS gebruiken van deze module? De tips (informatie en oefeningen) zijn rechtstreeks gelinkt aan de schalen van de ZOLEERiC. Wie gemiddeld of laag scoort op een schaal, neemt dus best de bijhorende tips door. Wie positief scoort, op een schaal wordt eveneens doorverwezen naar de tips. Aangezien de ZOLEERiC een zelfperceptievragenlijst is en geen vaardigheidstest, is het goed te bekijken via de oefeningen of men de betreffende leercompetentie echt verworven heeft, dan wel of men dit alleen maar denkt. 5.1 Hoofd- en bijzaken onderscheiden DOELSTELLING OEFENING hoofd- en bijzaken onderscheiden leren onderscheiden in teksten MATERIAAL fiche strategieën om hoofd en bijzaken te onderscheiden 3 oefenteksten rond drie verschillende thema s 3 standaardoplossingen VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie in hoger onderwijs fiche doornemen: strategieën om hoofd- en bijzaken te onderscheiden de hoofd- en bijzaken onderscheiden in één of meerdere oefenteksten volgens de opgegeven instructies oefenteksten vergelijken met de standaardoplossing reflecteren over strategieën die men interessant vond, deze eventueel noteren in het digitale portfolio! Het is aan te raden om deze oefening klassikaal of in kleine groepjes te maken met eigen studieteksten van de leerlingen. Als leerlingen samen met de leerkrachten op deze manier studieteksten verwerken, krijgt dat een hoge transferwaarde waardoor ze op een later ogenblik beter zelfstandig aan het werk kunnen gaan. DUUR per oefentekst 30 min. 10

11 5.2 Verbanden leggen DOELSTELLING OEFENINGEN verschillende soorten schema s leren maken MATERIAAL fiches boomstructuur, mindmap en tabel 3 oefenteksten rond drie verschillende thema s 3 standaardoplossingen VERLOOP JE START BEST MET HET ONDERDEEL VERBANDEN LEGGEN ALS HET ONDERDEEL HOOFD- EN BIJZAKEN ONDERSCHEIDEN AFGEROND IS. DUUR 5.3 Plannen duiding lezen: belang van deze leercompetentie in hoger onderwijs fiches van verschillende soorten schema s doornemen oefenen op het maken van verschillende soorten schema s via de oefenteksten volgens de opgegeven instructies oefenteksten vergelijken met de standaardoplossing reflecteren over eigen voorkeuren, deze reflectie eventueel noteren in het portfolio! Het is aan te raden om deze oefening klassikaal of in kleine groepjes te maken met eigen studieteksten van de leerlingen. Als leerlingen samen met de leerkrachten op deze manier studieteksten verwerken, krijgt deze oefening een hogere transferwaarde. +/- 20 min. per oefentekst. DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL leren plannen op korte en lange termijn digitale to do-lijst, handleiding en digitale semesterplanning VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie in het hoger onderwijs oefening 1: - to do-lijst invullen aan de hand van de eigen schoolagenda volgens de instructies in de handleiding - het is belangrijk dat je als leerkracht vooral veel aandacht hebt voor het concreet formuleren van de doelen - opslaan en/of eventueel afprinten van de to do-lijst oefening 2: - aan de hand van toetsen-, taken- examenplanning de betreffende deadlines invullen op de semesterplanning - opslaan en/of eventueel afprinten van de semesterplanning DUUR Continu aanvulbaar 11

12 5.4 Concentreren DOELSTELLINGEN OEFENINGEN leren kennen van concentratietips leren omgaan met droom-en piekergedachten MATERIAAL quizvragen piekerzetel, invulveld, tips VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie oefening 1: concentratiequiz - concentratiequiz invullen - feedback lezen - nabespreking: welke tips onthoud je? oefening 2: leren omgaan met droom- en piekergedachten - piekergedachten invullen in invulveld - lijstje eventueel afdrukken - tips lezen DUUR Quiz: 10 min Piekerzetel: 10 min 5.5 Inzet DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL zicht krijgen op eigen tijdsgebruik digitaal registratieformulier (weekschema) VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie voor hoger onderwijs registratieformulier gedurende een week laten invullen feedback lezen bespreking - leerlingen vergelijken hun registratieformulieren - feedback lezen registreren gedurende verschillende weken - bespreken evolutie tijdsgebruik via feedbackgrafiek - welke veranderingen kan men aanbrengen om meer met de studie bezig te zijn? Zie ook tips plannen en concentreren. DUUR continu invulbaar 12

13 5.6 Taken maken DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL taken systematischer leren aanpakken taakchecklist VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie voor hoger onderwijs invullen van checklist wanneer de leerkracht een reële taak (bv. boekbespreking, eindwerk, paper, enz.) opgeeft bespreking gebruik checklist in de klas DUUR 5.7 Samenwerken continu invulbaar DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL zicht krijgen op favoriete groepsrol(len) op een constructieve wijze feedback geven en ontvangen fiches groepsrollen Belbin fiches kritiek geven en ontvangen, oplossingen VERLOOP duiding lezen: belang van deze leercompetentie voor hoger onderwijs oefening 1: belbinrollen - door te klikken op de stellingen die het meeste van toepassing zijn, ontdekt de leerling zijn/haar favoriete groepsrol(len) - opnemen van favoriete groepsrol tijdens een reëel groepswerk - feedback geven op de wijze waarop een groepsrol uitgevoerd wordt (instructies zie oefening 2) oefening 2: kritiek geven en ontvangen: in duo s - fiches lezen - proberen herformuleren van zegswijzen waarop je kritiek kan geven op een constructievere manier - herformuleren van zegswijzen waarop je kritiek kan ontvangen - oplossingen bekijken en vergelijken met eigen voorstellen DUUR Belbinrollen: 10 min Kritiek geven en ontvangen: 30 min 13

14 5.8 Examenstrategie DOELSTELLINGEN OEFENINGEN MATERIAAL VERLOOP Leren omgaan met verschillende evaluatievormen Je leerlingen kunnen dit gebruiken ter voorbereiding van een bepaalde evaluatievorm (bv. mondeling examen, multiple choice, paper, ). 5.9 I-Study De I-Study richt zich op laatstejaars van het secundair onderwijs. Het is een vragenlijst die peilt naar studiemotivatie en studiemethode. Deze zijn immers medebepalend voor studiesucces in het hoger onderwijs. Zo blijkt dat studenten met een goede studiemotivatie en methode, ongeacht hun begaafdheid, meer slaagkans hebben. Onthoud dat het hier gaat om een zelfevaluatie, leerlingen beoordelen dus hun eigen studiehouding. Indien een leerling van nature kritisch staat tegenover zichzelf zal die geneigd zijn zichzelf eerder laag in te schatten dan hoog. Leerlingen kunnen eventueel hun mening toetsen aan het oordeel van een medeleerling of iemand die hen goed kent. De historiek, handleiding en psychometrische verantwoording van de I-Study zijn te vinden via volgende website: 14

15 6. GERAADPLEEGDE WERKEN voor deze module Akkerman, B. (2003). Herwerking KOLB leerstijlentest. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via Clement, J. (2010). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Leuven: LannooCampus. Denissen, K., Léonard, R., Van den Brande, J. & Willems, L. (2008). Studeerwijzer. Op weg naar succesvol studeren. Brussel: VUBPRESS. De Wert, C. (2005). De kunst van kritiek. Geraadpleegd op 12 mei 2011 via Dienst Beroepsopleiding. Departement Onderwijs en Vorming. (2007). Onderwijzen in het bed van Procrustes. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via Du Boulay, D. (2010). Succesvol studeren voor Dummies. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Du Chau, K., Vandelannoote, T. ( ). Handleiding e-mindmaps. Geraadpleegd op 12 mei 2011 via Lernout, B., & Provost, I. (2000). Leuker leren. Een nieuw praktijkboek voor breinvriendelijke studie. Antwerpen: Standaard uitgeverij. Peeters, L., & Deneve, M. (2010). Mijn Masterplan. Leren leren 16+. Averbode: Uitgeverij Altiora. Goethals, E. (2010.) Stop met blokken, leer studeren. Intern document. Gent: Arteveldehogeschool. Golewe. (2011). Handwijzer voor de studiebegeleider. Publicatie in het kader van het Interregproject Goesting in Leren en Werken (GoLeWe). Thema 1: Naar Hoger Onderwijs - Actie 1.3.: Remediëren van leren - Indicator 1.3b: Handwijzer voor het coachen van 'efficiënt en succesvol studeren' waarmee studiebegeleiders concreet aan de slag kunnen. Peeters, L. & Deneve, M. (n.d.). Leren is. Geraadpleegd op 11 september 2013 via https://sites.google.com/site/lcleercoach/leren-is Universiteit Leiden, studentenpsychologen. Studietips en studieondersteuning. Geraadpleegd op 15 mei 2011 via van der Vlerk, D. (2005). Inspireren tot leren. Het ontwerp van een uitdagende leeromgeving. Uitgeverij coutinho.bussem. Vlaams Parlement. (2013). Kerncompetenties voor levenslang leren. Leercompetentie. Geraadpleegd op 10 april 2014 via e.html 15

16 Bijlage 1: Feedback ZOLEERiC Hoofd- en bijzaken onderscheiden Betekenis De score op deze schaal geeft aan hoe goed de leerling denkt dat hij/zij de belangrijkste informatie kan selecteren in de leerstof. Score - -/+ + Feedback Je vindt het vaak moeilijk om de hoofdzaken van de bijzaken in een tekst te onderscheiden. Zo verhoog je de kans dat je niet genoeg tijd zal hebben om alle leerstof tijdig in te studeren voor het examen. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips hoofd- en bijzaken onderscheiden te bekijken. Je vindt het soms moeilijk om de hoofd- en bijzaken te onderscheiden in een tekst. Zo verhoog je de kans dat je niet genoeg tijd zal hebben om alle leerstof tijdig in te studeren voor het examen. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips hoofd en bijzaken onderscheiden bekijkt. Je vindt het gemakkelijk om de kernbegrippen uit een tekst te halen. Prima, want deze vaardigheid komt heel erg van pas als je grote pakketten leerstof moet verwerken. Bij de tips hoofd- en bijzaken onderscheiden kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Verbanden leggen Betekenis De score op deze schaal geeft aan hoe goed dat de leerling denkt dat hij/zij relaties kan zien en aanbrengen in de leerstof. Score - -/+ + Feedback Je hebt er erg weinig vertrouwen in dat je de verschillende leerstofonderdelen met elkaar in verband kan brengen. Zo loop je het risico om te weinig inzicht in de leerstof te verwerven. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips verbanden leggen te bekijken. Je hebt er weinig vertrouwen in dat je de verschillende leerstofonderdelen met elkaar in verband kan brengen. Zo verklein je het risico om te weinig inzicht in de leerstof te verwerven. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips verbanden leggen bekijkt. Je hebt er vertrouwen in dat je verschillende leerstofonderdelen met elkaar in verband kan brengen. Door verbanden te leggen, vergroot je de kans om echt inzicht in de leerstof te verwerven! Bij de tips verbanden leggen kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. 16

17 Plannen Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij een goed evenwicht vindt tussen studie en ontspanning. Score - -/+ + Feedback Je hebt het moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen studie en ontspanning. Zo loop je het risico om soms in tijdsnood te komen.op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips plannen te bekijken. Je hebt het soms moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen studie en ontspanning. Dit verhoogt je kans om in tijdsnood te komen. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips plannen bekijkt. Je lijkt een goed evenwicht gevonden te hebben tussen studeren en ontspannen. Prima, zo vergroot je de kans dat je steeds op tijd met alle studiewerk klaar komt. Bij de tips plannen kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Concentreren Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij de aandacht kan richten op studiewerk.. Score - -/+ + Feedback Je hebt het moeilijk om je aandacht bij de studie te houden. Daardoor kan je studietijd onnodig lang worden. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips concentreren te bekijken. Ook de tips hoofd- en bijzaken en verbanden leggen kunnen voor jou interessant zijn, bv. als je te weinig actief met de leerstof zou omgaan (lees: te veel van buiten leert). Studeren wordt dan al snel een saaie bedoening en je aandacht glijdt dan automatisch af. Je hebt het soms moeilijk om je aandacht bij de studie te houden. Daardoor kan je studietijd onnodig lang worden. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips concentreren bekijkt. Ook de tips hoofd- en bijzaken en verbanden leggen kunnen voor jou, interessant zijn bv. als je te weinig actief met de leerstof zou omgaan (lees: te veel van buiten leert). Studeren wordt dan al snel een saaie bedoening en je aandacht glijdt dan automatisch af. Je geeft aan dat je er in slaagt om je voldoende te concentreren. Deze vaardigheid helpt je om je efficiëntie tijdens het studeren te verhogen. Bij de tips concentreren kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. 17

18 Taken maken Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij in staat is een taak planmatig af te werken (nadenken, plannen, uitvoeren, controleren). Score - -/+ + Feedback Wanneer je voor een taak staat, ga je niet systematisch genoeg te werk. Er zit te weinig structuur in wat je doet. Hierdoor verlies je tijd en werk je vaak niet efficiënt. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips taken maken te bekijken. Wanneer je voor een probleem/taak staat, ga je niet altijd systematisch te werk. Er zit weinig structuur in wat je doet. Hierdoor verlies je soms onnodig tijd en werk je niet altijd even efficiënt. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips taken maken bekijkt. Je lijkt taken systematisch en gestructureerd aan te pakken. Je omschrijft opdrachten helder, pakt ze stapsgewijs aan en controleert ze voldoende. Bij de tips taken maken kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Samenwerken Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij op een constructieve manier feedback kan geven en ontvangen. Score - -/+ + Feedback Je hebt het moeilijk met een aantal vaardigheden die je nodig hebt om goed in groep te kunnen werken, zoals feedback geven en ontvangen. Zo loop je meer kans op misverstanden of conflicten. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips samen werken te bekijken. Je hebt sommige vaardigheden die nodig zijn om goed samen te kunnen werken nog niet volledig onder de knie, zoals feedback geven en ontvangen. Dat verhoogt het risico op misverstanden of conflicten. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips samen werken bekijkt. Je lijkt over een aantal vaardigheden te beschikken die je in staat stellen om goed samen te werken, zoals feedback geven en ontvangen. Bij de tips samen werken kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. 18

19 Examenstrategie Betekenis Deze schaal meet de mate waarin de leerling denkt dat hij/zij zijn/haar studiegedrag richt op de wijze waarop hij/zij geëvalueerd zal worden. Score - -/+ + Feedback Je staat te weinig stil bij de wijze waarop er geëvalueerd zal worden. Hierdoor riskeer je zaken voor niets in te studeren of je op een verkeerde wijze voor te bereiden. Op basis van je zelftest raden we je sterk aan om de tips rond examenstrategie te bekijken. Je staat weinig stil bij de wijze waarop er geëvalueerd zal worden. Hierdoor riskeer je zaken voor niets in te studeren of je op een verkeerde wijze voor te bereiden. Op basis van je zelftest lijkt het ons nuttig dat je de tips rond examenstrategie bekijkt. Je lijkt voldoende rekening te houden met de evaluatiewijze van de leerkrachten en stemt je studiegedrag daar op af. Dat is een goede strategie. Bij de tips rond examenstrategie kan je eventueel nagaan of je deze competentie echt goed bezit en/of nog kan verbeteren. Inzet Betekenis Deze schaal meet de hoeveel tijd die de leerling denkt aan zijn/haar studies te besteedt na de schooluren. Score Feedback Je besteedt gemiddeld minder dan 10 uur aan je studies in een normale lesweek. Dat is te weinig om goede resultaten te halen in het Hoger Onderwijs. Gemiddeld genomen is 2 uur studiewerk per dag (dus 14 uur per week) een richtlijn om in het Hoger Onderwijs te kunnen slagen, als je een efficiënte studiemethodiek hanteert. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op je tijdsgebruik, verwijzen we je naar de tips Inzet. Je besteedt gemiddeld tussen de 10 en 20uur aan je studies in een normale lesweek. Dat is gemiddeld genomen voldoende om goede resultaten te halen in het Hoger Onderwijs, als je een efficiënte studiemethodiek hanteert. Gemiddeld genomen is 2 uur studiewerk per dag (dus 14 uur per week) een richtlijn om in het Hoger Onderwijs te kunnen slagen. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op je tijdsgebruik, verwijzen we je naar de tips Inzet. Je besteedt gemiddeld te veel tijd aan je studies in een normale lesweek. Zorg dat je niet in het rood gaat en al je energie verbrandt. Neem ook voldoende ontspanning! Gemiddeld genomen is 2 uur studiewerk per dag (dus 14 uur per week) een richtlijn om in het Hoger Onderwijs te kunnen slagen, als je een efficiënte studiemethodiek hanteert. Om een gedetailleerd zicht te krijgen op je tijdsgebruik, verwijzen we je naar de tips Inzet. 19

2011 via http://www.ond.vlaanderen.be/ict/onderzoek/files/mictivo.pdf.

2011 via http://www.ond.vlaanderen.be/ict/onderzoek/files/mictivo.pdf. Jongeren groeien op in een multimediale wereld waarin informatie- en communicatietechnologie alomtegenwoordig is. Bij veel leerlingen speelt een groot deel van hun sociale leven zich af achter de computer.

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs Marialand 31 9000 Gent Secundair Onderwijs EVALUATIE IN HET VAK ICT/INFORMATICA 1 Inleiding Over evaluatie in het vak Informatica is er al heel veel gesproken. Het is ook niet zo eenvoudig, omdat binnen

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Leren studeren met pl zier

Leren studeren met pl zier Leren studeren met pl zier De handleiding Tom Cox I. Achtergrond bij het boek Waarom dit boek? Ik ga er vanuit dat er op onze Vlaamse schoolbanken heel wat jongeren zitten die het fijn vinden om naar school

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie