Inventarisatie sociale media gastvrijheidsbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie sociale media gastvrijheidsbranche"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 1 Sociale media 6 2 Inventarisatie vraagzijde 10 Algemeen 11 Inkomend toerisme 12 Binnenlands toerisme 14 3 Inventarisatie aanbodzijde 18 4 Samenvatting en tips 24 Bronnen 27

4

5 Inleiding Dit initiatief van Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI), het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en NHTV met steun van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft als doel antwoord te vinden op de vraag: Hoe kan de gastvrijheidsindustrie nieuwe en sociale media inzetten om de (inter) nationale toerist/gast te bereiken? De eerste stap in het onderzoek is het inventariseren van het huidige aanbod van nieuwe en sociale media binnen de gastvrijheidindustrie en de vraag naar de inzet van nieuwe en sociale media vanuit de consument. Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van bestaande bronnen en is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Structuur inventarisatie De inventarisatie is vanuit twee invalshoeken uitgevoerd: Aanbodkant versus vraagkant Binnenlandse gasten versus inkomende gasten Onderstaand schema laat binnen deze structuur de belangrijkste bronnen zien. Inkomend toerisme: vraagkant Inkomend toerisme: aanbodkant Onderzoek Inkomend Toerisme 2009, NBTC Segmentatie onderzoek 2009, NBTC Bezoekersonderzoek Holland.com, NBTC PhoCusWright: Traveler Technology Survey 2010 Onderzoek nieuwe en sociale media HSMAI-leden Inventarisatie gebruik nieuwe media, NHTV Expert interviews Inventarisatie Binnenlands toerisme vraagkant Binnenlands toerisme aanbodkant Social media, mobiel internet en vakanties, NBTC-NIPO Research Inspireren en oriënteren, NBTC-NIPO Research Onderzoek nieuwe en sociale media HSMAI-leden Inventarisatie gebruik nieuwe media, NHTV Expert interviews Door de uitkomsten van het gebruik van nieuwe en sociale media van de aanbodkant en de vraagkant met elkaar te vergelijken, ontstaat inzicht in de verschillen in gebruik. Deze verschillen bieden aanknopingspunten voor toeristische bedrijven om hun activiteiten via nieuwe en sociale media verder te ontwikkelen en aan te passen aan de vraag van de consument. 5

6 1. Sociale media 6

7 1. Sociale media Sociale media zijn hot. Iedereen heeft het erover en geen enkel bedrijf kan er eigenlijk meer omheen. De vraag voor organisaties is niet meer moeten we sociale media gebruiken?, maar kan ik het me veroorloven om niet aanwezig te zijn op sociale media?. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De periode waarbinnen verschillende media en mediaproducten worden geadopteerd, wordt dan ook steeds korter. Ter illustratie: radio bereikte na 38 jaar 50 miljoen mensen; Facebook realiseerde hetzelfde bereik binnen twee jaar. Periode waarbinnen 50 miljoen mensen de verschillende media hebben geadopteerd: Radio 38 jaar TV 13 jaar Internet 4 jaar ipod 3 jaar Facebook 2 jaar Bron: ShiftHappens Om met sociale media actief te kunnen zijn, is uiteraard toegang tot internet nodig. Het overgrote deel van de westerse wereld heeft anno 2011 toegang tot internet en een steeds groter deel maakt gebruik van breedbandinternet. In de niet-westerse landen gaat de overgang naar breedbandinternet al weer sneller dan in de westerse landen het geval was. Vaak wordt deze stap zelfs overgeslagen en gaat men meteen over op mobiel internet. Internetpenetratie 2010 in Nederland en in de meeste belangrijke herkomstlanden voor inkomend toerisme. 7

8 Voor deze inventarisatie is de volgende afbakening gebruikt van sociale media, afkomstig uit The Groundswell. Dit boek van de vooraanstaande onderzoekers Charlene Li en Josh Bernoff (Forrester Research) bevat een beschrijving van sociale media, het effect ervan op consumenten en organisaties en hoe je hier als organisatie op in kunt spelen. The Groundswell: a social trend in which people use technologies to get the things they need from each other, rather than from traditional institutions like corporations. Bekende voorbeelden van initiatieven die optimaal inspelen op deze trend zijn Hyves, YouTube, Wikipedia en kieskeurig.nl. De Groundswell-beweging is afgelopen jaren ontstaan door het samenkomen van drie trends: 1. De behoefte van mensen om zich met elkaar te verbinden 2. Nieuwe interactieve technologische ontwikkelingen 3. Een booming online economie De Groundswell bestaat in het hier en nu, maar ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en vormt een grote uitdaging voor strategische besluitvormers van bedrijven en merken. Als consumenten op een andere manier met elkaar communiceren en zich op een andere manier met elkaar verbinden, wil je daar als merk natuurlijk het liefst tussenin zitten. Sociale media kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: People creating: blogs, user generated contents, podcast People connecting: social network en virtual worlds People collaborating: wiki s en open source People reacting to each other: forums, ratings en reviews People organizing contact: tags Accelerating consumption: RSS en widgets Sociale media bieden de gastvrijheidsbranche veel mogelijkheden. Ze kunnen onder meer worden toegepast in marketing, personeelswerving en productverbetering. Momenteel worden sociale media vooral ingezet voor marketing en promotie. Deze inventarisatie richt zich dan ook op deze twee doeleinden. Door de interactie met (en dus invloed van) consumenten worden sociale media ook aangeduid als earned media. Daarnaast zijn er nog twee soorten media te onderscheiden: traditionele media (print, tv, radio) worden omschreven als paid media en eigen media kanalen, zoals websites van bedrijven bijvoorbeeld, worden aangeduid als owned media. Het is belangrijk om te realiseren dat het gebruik van sociale media geen doel op zich is, maar een onderdeel van de marketing mix. Een middel dat een andere 8

9 aanpak vergt dan traditionele media. Om sociale media een succesvolle bijdrage te laten leveren aan het bereiken van de (bedrijfs)doelstelling, is een goede integratie van deze sociale media binnen het strategisch marketingplan van groot belang. 9

10 2. Vraagzijde Inventarisatie sociale media gastvrijheidsbranche 10

11 2. Vraagzijde Algemeen Het overgrote deel van de westerse bevolking is online (zie hoofdstuk 1). Forrester Research heeft een profilering gemaakt van de gebruikers van sociale media. Deze overlappende segmenten (social technographic profiles) geven inzicht in de mate waarin en de wijze waarop sociale media worden gebruikt. Om als organisatie te beginnen met sociale media is het goed om allereerst te kijken waar de doelgroep actief is. Zijn het bloggers, mensen die beoordelingen posten, of zijn het voornamelijk spectators? Creators 19% Conversationalists 40% Critics 22% Collectors 9% Joiners 47% Spectators 66% Inactives 21% Bron: Forrester Research

12 Er is dus verschil in de mate waarin men actief is met sociale media. Het aantal inactieven is de laatste jaren gestaag afgenomen, van 43% in 2008 naar 21% in De overige segmenten laten een gestage groei zien, wat betekent dat mensen steeds meer én steeds meer verschillende activiteiten gaan ontplooien via sociale media. De verwachting is dat deze ontwikkeling onverminderd doorzet in de nabije toekomst. Van belang is om te kijken via welke sociale media de doelgroep actief is, voordat een keuze wordt gemaakt voor de in te zetten middelen. Bovenstaande segmentatie kan hier een hulpmiddel bij zijn. Inkomend toerisme Van oudsher is reizen een van de meest bezochte en gezochte onderwerpen op internet. Voor reizigers uit alle herkomstlanden is internet dan ook de belangrijkste informatiebron bij de voorbereiding op een reis naar Nederland. Vooral intercontinentale bezoekers gebruiken internet vaak ten behoeve van een bezoek aan Nederland. Gebruik internet t.b.v. laatste reis naar Nederland Bron: Onderzoek Inkomend toerisme 2009, NBTC In totaal zijn er in ,9 miljoen buitenlandse gasten in Nederland verwelkomd. De helft van deze internationale bezoekers heeft voorafgaand aan het bezoek aan Nederland een beoordelingssite of een weblog bezocht (ruim 5,45 miljoen mensen). Daarbij zijn beoordelingssites voor de internationale toerist belangrijker dan blogs. Vooral onder bezoekers vanuit de Verenigde Staten (71%), Italië (61%) en Spanje (69%) is het gebruik van beoordelingssites groot. Bezoekers vanuit Duitsland en België gebruiken beduidend minder vaak beoordelingssites voor het bezoek aan Nederland. 12

13 Gebruik beoordelingssites en blogs Bron: Onderzoek Inkomend Toerisme 2009, NBTC In de Verenigde Staten zijn consumenten actiever op internet en sociale media dan elders. Dat is hierboven te zien aan het gebruik van review sites en blogs door bezoekers vanuit de Verenigde Staten. De Amerikaanse markt is daarmee een goede markt om te bestuderen als het gaat om trends en ontwikkelingen. Uit een onderzoek van PhoCusWright onder Amerikaanse reizigers (PhoCusWright s Traveler Technology Survey 2010, USA) blijkt dat: beoordelingen van reizigers je kunnen maken of breken. Ruim twee derde van de reizigers is beïnvloed door beoordelingen of reviews van andere reizigers in hun keuze voor een bestemming of accommodatie. consumenten klaar zijn voor mobiel internet. In de Verenigde Staten is 43% van de mobiele telefoons inmiddels een smartphone en 35% van de mensen die een mobiele telefoon hebben, geeft aan de intentie te hebben het komende jaar een reis te boeken via de telefoon. Once you re in, you re in. Bijna 70% van de reizigers is lid van een online sociaal netwerk. Bijna 90% van de sociale netwerkers logt minstens 1 keer per week in. veel consumenten fan zijn van reizen, maar niet van reisorganisaties. Meer dan de helft van de sociale netwerkers is fan van organisaties in het algemeen, maar slechts een op de vijf is fan van organisaties uit de reisbranche. mond-tot-mondreclame een megafoon heeft gekregen. Bijna eenderde van de reizigers is bij het boeken van een reis beïnvloed door de comments die mensen hebben gemaakt in het sociale netwerk. 13

14 Deze trends en ontwikkelingen gelden uiteraard niet alleen voor de Verenigde Staten, maar zijn ook in meerdere of mindere mate te signaleren in Europa. Zakelijke reiziger versus vakantieganger Zakelijke reizigers maken meer gebruik van sociale media, vooral tijdens het verblijf. Dit komt voornamelijk doordat zakelijke reizigers vaker in het bezit zijn van een smartphone en deze ook tijdens een verblijf in het buitenland kunnen inzetten (zonder de (hoge) kosten te hoeven dekken). Binnenlands toerisme Gebruik (mobiel) internet in relatie tot vakantie Van de Nederlanders is 89% online (eind 2010). Dat is na Zweden de hoogste internetpenetratie in de wereld. Ook in relatie tot vakanties wordt door Nederlanders veel gebruikt gemaakt van internet. Gebruik internet in relatie tot vakanties bron: Inspireren en oriënteren, 2011, NBTC-NIPO Research 14

15 Gekeken naar alle vakanties van Nederlanders, zowel in het binnen- als in het buitenland, wordt in 70% van de gevallen gebruikt gemaakt van internet. Voor binnenlandse vakanties wordt internet minder vaak gebruikt dan voor buitenlandse vakanties. Dit geldt voor zowel het inwinnen van informatie over de vakantie als voor het boeken van een vakantie. Tijdens binnenlandse vakanties worden vaker mobiele apparaten meegenomen en gebruikt dan tijdens vakanties in het buitenland. In totaal heeft 35% van de binnenlandse vakantiegangers toegang tot internet tijdens de vakantie. Vakantiegangers raadplegen voornamelijk internet via de meegenomen laptop (meer dan de helft), via de smartphone of via een mobiele telefoon. Smartphonegebruikers zijn tijdens de binnenlandse vakanties actiever op sociale media dan andere gebruikers van internet. In totaal is men tijdens een sessie ongeveer veertig minuten online. Een smartphone wordt tijdens buitenlandse vakanties beduidend minder gebruikt, uit angst voor hoge rekeningen. Gebruik sociale media in relatie tot vakanties Van de Nederlandse vakantiegangers (met zowel binnenlandse als buitenlandse bestemmingen) heeft 60% een profiel op tenminste één sociale netwerksite. Het populairst is Hyves. Van de vakantiegangers heeft 45% voor de meest recente vakantie gebruik gemaakt van beoordelingen van derden. Hierbij valt op dat beoordelingen die door vrienden zijn gepost of gelinkt, meer worden gebruikt dan andere beoordelingen. Daarnaast maken smartphonebezitters intensiever gebruik van beoordelingen, vooral tijdens de vakantie. In totaal is 34% van de binnenlandse vakantiegangers op enige manier actief geweest op sociale media voor, tijdens of na de vakantie. Het grootste deel doet dit na de vakantie (23%), door bijvoorbeeld het schrijven van een persoonlijk bericht over de vakantie op hun socialenetwerkprofiel of het uploaden van foto s. Vooraf maakt 16% gebruik van sociale media. Tijdens de vakantie is het gebruikspercentage 15%. Gekeken naar de intensiteit van het gebruik van sociale media is een onderscheid gemaakt tussen actief en passief gebruik. Passief gebruik komt overeen met de spectators uit de social technographic profiles van Forrester Research (zie pag. 11). Actieve gebruikers, die actief iets posten, uploaden, of een beoordeling plaatsen, vallen onder de overige segmenten van sociale media. In totaal heeft 34% van de binnenlandse vakantiegangers actief en/of passief gebruik gemaakt van sociale media in relatie tot de binnenlandse vakantie. Er zit veel overlap in het gebruik: 65% van de vakantiegangers heeft zowel actief als passief gebruik gemaakt van sociale media. Van alle binnenlandse vakantiegangers heeft 30% actief gebruik gemaakt van sociale media en 26% passief. 15

16 Gebruik sociale media en binnenlandse vakanties bron: Mobiel internet, sociale media en vakanties, 2011, NBTC-NIPO Research Zogenoemde social travel sites (zoals Tripadvisor, Zoover, Vakantiewijzer, waarbenjijnu.nl) worden nog niet veel gebruikt in actieve zin. Vakantiegangers raadplegen de sites wel voor informatie en het lezen van beoordelingen, maar slechts een klein deel van de vakantiegangers schrijft beoordelingen op de sites. Slechts 8% van de vakantiegangers heeft een eigen profiel of is hier ingeschreven. Voor binnenlandse vakanties wordt minder gebruik gemaakt van beoordelingssites dan voor buitenlandse vakanties. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de bekendheid met de bestemming Nederland. Beoordelingen op beoordelingssites en sites van reisorganisaties hebben de meeste invloed op het beslissingsproces voor een vakantie: meer dan eenvijfde van de bezoekers van deze sites geeft aan dat de aangeboden informatie veel invloed heeft op de beslissing. Beoordelingen op sociale netwerksites blijken minder invloed te hebben op de uiteindelijke beslissing. In het oriëntatieproces spelen ze juist een belangrijkere rol. Sociale media hebben reeds een grote informatiefunctie binnen het vakantiekeuzeproces. Een kwart van de vakantiegangers vertrouwt reisinformatie van sociale media eerder dan informatie van een reisagent. Een op de vijf vakantiegangers boekt zijn vakantie eerder aan de hand van wat hij leest op sociale media, dan aan de hand van wat de reisadviseur vertelt. Daarnaast worden sociale media in relatie tot vakanties vooral gebruikt voor het lezen van reisverslagen en het delen van reiservaringen met vrienden en het thuisfront. 16

17 rapportage NBTC 2011, Inventarisatie sociale media gastvrijheidsbranche 17

18 3. Aanbodzijde 18

19 3. Aanbodzijde De inventarisatie van de aanbodzijde heeft plaatsgevonden door deskresearch en door drie onderzoeken uit te voeren: 1. Een kwantitatief onderzoek onder de HSMAI-leden 2. Diepte-interviews met toeristische aanbieders 3. Inventarisatie van het gebruik van sociale media door toeristische bedrijven door de NHTV Dit hoofdstuk bevat conclusies en bevindingen uit al deze onderzoeken (inclusief de deskresearch). Uit onderzoek onder de HSMAI-leden blijkt dat iets meer dan de helft van de toeristische bedrijven actief is met nieuwe en sociale media. De bedrijven die reeds actief zijn via nieuwe en sociale media zijn vaak gewoon aan de slag gegaan en door trial and error erachter gekomen wat wel en niet werkt. Op basis van deze learnings stellen bedrijven gaandeweg een strategie op. Een groot deel van deze bedrijven geeft aan dat sociale media gedurende 2011 integraal onderdeel van de marketing gaan uitmaken. De bedrijven die nog niet actief zijn op sociale media zijn erg terughoudend en geven aan nieuwe en sociale media pas te gaan inzetten als de strategie hiervoor volledig is uitgestippeld. Deze terughoudendheid voor het gebruik van sociale media komt vooral voort uit de beperkte kennis van sociale media, angst voor het verliezen van de controle over wat er gezegd wordt en angst voor ongewenste effecten (negatieve reviews, klachten, etc.). Gekeken naar de soorten nieuwe en sociale media die momenteel worden ingezet, geeft het overgrote deel van de bedrijven aan actief gebruik te maken van de mogelijkheden van Google. Sociale netwerksites worden door ruim de helft van de toeristische bedrijven ingezet. Blogs, affiliate marketing en mobiele marketing worden slechts door een beperkt deel van de aanbieders ingezet. Ingezette nieuwe en sociale media Bron: Inventarisatie HSMAI-leden

20 Uit onder andere de inventarisatie van de NHTV blijkt dat men via bovengenoemde kanalen vooral aan het zenden is en dat er nog weinig sprake is van interactie. Bij interactie is er sprake van input of een vraag vanuit de consument. Hierbij kan worden gedacht aan reacties op een bericht, retweeten, comments of het uploaden van eigen content (foto s of video s) of van fans/ followers op de netwerksites van het toeristisch bedrijfsleven. Gebruik sociale netwerksites en beoordelingssites Sociale netwerksites worden momenteel meer ingezet door het bedrijfsleven dan beoordelings-sites. Dit terwijl consumenten zich bij de aankoop van een reis meer laten leiden door beoordelingssites, dan door netwerksites van bedrijven. Hotels zijn actiever op netwerksites (met name Twitter) en beoordelingssites dan andere bedrijven in de toeristische sector. Hotels en ook luchtvaartmaatschappijen zetten de toon op het gebied van sociale media binnen de toeristische sector. Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat KLM in de internationale verkiezing voor Social Brands 2011 eindigde op de 22ste plaats. Hiermee is de luchtvaartmaatschappij de hoogst genoteerde organisatie uit de reisbranche wereldwijd. Ingezette sociale netwerken en beoordelingssites Bron: Inventarisatie HSMAI-leden 2010 Uit de diepte-interviews blijkt dat LinkedIn vooral wordt gebruikt om zakelijke contacten te onderhouden. Facebook, Hyves en ook Twitter worden ingezet om de consument te bereiken. Facebook lijkt reeds een voorkeur te hebben boven Hyves door het internationale karakter, de extra mogelijkheden die het netwerk biedt, de doelgroep die er aanwezig is (op Hyves bevinden zich vooral veel jongeren) en de ervaring dat er vaak meer interactie op Facebook plaatsvindt dan op Hyves. Twitter wordt door een aantal bedrijven ook ingezet om taken van het callcenter of de receptie over te nemen. Foursquare, een location based service waarmee 20

21 gebruikers elkaar laten weten waar ze zijn door er in te checken, wordt slechts door een aantal bedrijven ingezet. Bedrijven geven aan eerst te willen kijken of het groot gaat worden. Websites als Tripadvisor en Zoover worden af en toe gelinkt aan de site van een bedrijf, zodat bezoekers daar een beoordeling kunnen achterlaten. Hierbij heeft Tripadvisor vaak de voorkeur boven Zoover door het internationale karakter van de website. Huidig budget sociale media Binnen de gastvrijheidsbranche wordt, volgens de sector zelf, momenteel ongeveer 20% van het marketingbudget aan nieuwe en sociale media besteed. Nagenoeg alle bedrijven geven aan te verwachten dat dit in de toekomst meer wordt. Kennis(vergaring) nieuwe en sociale media Uit de hoeveelheid kennis die men over nieuwe en sociale media verzamelt, blijkt wel dat aanbieders in de toeristische sector inzien dat sociale media in de toekomst belangrijker worden. Gevraagd naar een eigen inschatting van de kennis van nieuwe en sociale media, valt op dat hotels, die vaker sociale media inzetten dan andere bedrijven binnen de sector, de eigen kennis lager inschatten dan die andere bedrijven. Het lijkt erop dat het deel van de sector dat nog niet actief is op sociale media zich beseft dat het steeds belangrijker wordt, maar nog geen goed inzicht heeft in het soort kennis dat hiervoor nodig is. Huidig kennisniveau Bron: Inventarisatie HSMAI-leden

22 Een deel van de organisaties dat (nog) niet actief is op nieuwe en sociale media bouwt de kennis over dit onderwerp vooral op aan de hand van nieuwsbrieven van uiteenlopende externe partijen. Maar ook seminars, congressen en workshops worden regelmatig aangemerkt als bron van kennis over sociale media. Organisaties die al actief zijn op sociale media, zijn ook actiever in het ontwikkelen van kennis over dit onderwerp. Naast informatie van externe partijen (zoals de eerder genoemde nieuwsbrieven, seminars, etc.), ontwikkelen ze hun kennis ook door learning by doing. Huidige kennisgaring Bron: Inventarisatie HSMAI-leden 2010 Informatiebehoefte nieuwe en sociale media De ondervraagden uit de toeristische sector is een aantal manieren voorgelegd om de kennis binnen de sector over nieuwe en sociale media te vergroten. Hierover zijn drie vragen gesteld: waar is de sector het meest mee geholpen? Waar is uw bedrijf het meest mee geholpen? En wat is, volgens u, de rol die het Innovatielab daarin kan spelen? Aan advies over nieuwe media en concrete tools bestaat de meeste behoefte, zowel voor het eigen bedrijf als voor de gehele bedrijfstak. Ook voor kennisoverdracht via workshops of seminars staat men open. De sector ziet hier een rol (van bovengemiddelde belang) weggelegd voor het Innovatielab. Dit geldt tevens voor kennisoverdracht via een platform. 22

23 Waarmee zijn de sector en bedrijven het meest geholpen en wat is de rol van Innovatielab? Bron: Inventarisatie HSMAI-leden 2010 Tussen organisaties die reeds actief zijn op sociale media en organisaties die dit nog niet zijn, laten zich de volgende verschillen zien: niet-actieve bedrijven hebben vaker behoefte aan technische ondersteuning en zien hierbij vaker een rol weggelegd voor het Innovatielab. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van concrete tools op het gebied van nieuwe en sociale media. bedrijven die reeds actief zijn op sociale media hebben meer behoefte aan een platform waar kennis wordt gedeeld over deze onderwerpen en aan advies over nieuwe en sociale media en de inzet hiervan. 23

24 4. Samenvatting en tips Inventarisatie sociale media gastvrijheidsbranche 24

25 4. Samenvatting en tips Uit de inventarisatie blijkt dat wereldwijd het overgrote deel van de vakantiegangers online is en actief is op sociale media, ook in relatie tot de vakantie. Dit geldt in sterkere mate voor internationale reizigers. Momenteel spelen beoordelingssites en sociale netwerksites de grootste rol in het beslissingsproces omtrent vakanties. Andere middelen als blogs en fora zijn van minder belang. Consumenten hechten vooral belang aan de interactie die sociale media mogelijk maken. Hierbij valt te denken aan het gebruiken van beoordelingen van derden voor het nemen van beslissingen over de bestemming en/of de accommodatie, het delen van ervaringen van de vakantie op sociale netwerksites en daadwerkelijk contact met de aanbieders. Partijen die alleen zenden via sociale media krijgen met hun aanpak dus geen voet aan de grond bij de gebruikers van de sociale media. Daarnaast geven de reizigers aan klaar te zijn voor mobiel internet tijdens de vakanties. Dit geldt vooral voor binnenlandse vakanties en voor zakelijke reizigers, die zich geen zorgen hoeven te maken over hoge roamingkosten. Dit biedt kansen voor de toeristische sector. Bijvoorbeeld door location based services aan te bieden. Gekeken naar de vraag van de consument, blijven toeristische bedrijven achter met de inzet van sociale media. Het gebruik van sociale netwerksites en beoordelingssites blijft achter bij de vraag van de consument. En indien toeristische bedrijven actief zijn op sociale media, blijft het over het algemeen bij het zenden van informatie. Van interactie is vaak nog geen sprake. Het belang van het gebruik van sociale media wordt echter wel ingezien: ruim 90% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat sociale media van belang zijn voor de onderneming. De reden om momenteel geen gebruik van sociale media te maken, is het gebrek aan kennis over sociale media en de angst om de controle te verliezen over de inhoud van de informatie. Opvallend is hierbij dat organisaties die nog geen gebruik maken van sociale media hun kennis over dit onderwerp even hoog inschatten als de organisaties die er wel actief mee zijn. Gevraagd naar de gewenste ondersteuning op het gebied van sociale media komt bij de niet actieve organisatie meer de technische kant naar voren (concrete tools aanbieden, technische ondersteuning). Reeds actieve organisaties hebben meer behoefte aan advies over de inzet van sociale media en een platform waarop kennis over dit onderwerp wordt uitgewisseld. Sociale media zijn niet geheel nieuw. De werking en het effect ervan zijn te vergelijken met mond-tot-mondreclame, maar dan op grotere schaal. Deze grote schaal maakt het voor vakantiegangers mogelijk meer informatie van meerdere mensen te krijgen, zonder tussenkomst van een bedrijf. Het grote voordeel voor bedrijven van deze vorm van mond-tot-mondreclame is dat de discussies online te volgen zijn en dat zij er zelfs aan deel kunnen nemen. 25

26 Marco Derksen heeft tijdens de masterclass van het Innovatielab reeds een voorproefje gegeven van de mogelijkheden van sociale media in de gastvrijheidsbranche. Tijdens zijn presentatie benoemde hij een aantal punten waarmee elke organisatie meteen aan de slag kan in dit veranderende medialandschap: 1. Begin met luisteren naar wat er op sociale media wordt gezegd over je eigen product en merk en speel hierop in. Voorbeeld: reageer op negatieve ervaringen over jouw product op Twitter (excuses maken en veranderingen doorvoeren). Als de betreffende gast nogmaals komt en ziet dat het punt van kritiek is verbeterd, zal de gast dit hoogstwaarschijnlijk ook via Twitter kenbaar maken. Een negatief bericht is hiermee omgebogen naar een positief bericht en de gast is een ambassadeur voor je geworden. 2. Mensen/klanten meer betrekken bij je marketingverhaal. Voorbeeld: maak gebruik van geplaatste foto s over je product op sociale media. Je kunt je bezoekers op deze manier meer betrekken bij het product/merk en hiermee inzetten als promotors van je product/merk. 3. Stap over op realtime marketing. Door goed te luisteren kun je direct inhaken op zaken die op dat moment spelen. Voorbeeld: communiceer een aanbieding via je sociale netwerken (vanavond halve prijs) als je restaurant een avond redelijk leeg is. De complete presentatie van Marco Derksen, inclusief veel inspirerende voorbeelden, en de andere presentaties van de masterclass zijn te vinden op 26

27 Bronnen Onderzoek Inkomend Toerisme 2009, NBTC 2010, Mobiel internet, sociale media & vakantie 2010, NBTC-NIPO Research, Inspireren en oriënteren 2010, NBTC-NIPO Research, Inventarisatie HSMAI-leden, 2010, NBTC Nieuwe media in de gastvrijheidsindustrie: expert interviews met 10 ondernemers, 2010 Motivaction Inventarisatie gebruik nieuwe media in de leisure & hospitality industry, 2010, NHTV Groundswell, 2006, Li & Bernstein Socio Technographic Profiles 2009, Forrester Research, Presentatie sociale media in Leisure & Hospitality, 11 januari 2011, Marco Derksen, The well connected Traveller, 2010, Travelport Traveler Technology Survey 2010, USA, PhoCusWright Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Vlietweg 15 Postbus MG Leidschendam Voor nadere informatie over de inventarisatie kunt u contact opnemen met: José Nieuwhof, 27

28 Inventarisatie nieuwe en sociale media gastvrijheidsbranche is een publicatie van het Innovatielab, een samenwerkingsverband tussen HSMAI, NBTC en NHTV. April 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Succesvolle masterclass van

Succesvolle masterclass van 16 nritmagazine Succesvolle masterclass van NHTV, NBTC en HSMAI Het gebruik van nieuwe media in de reisbranche Tekst Ton Vermeulen, NRIT Onderzoek De NHTV internationaal hoger onderwijs Breda organiseerde

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Martin Jurgens 2009 IBM Corporation Ideeën delen 2 1 3 + + 4 2 traffic systems oil field technologies food systems healthcare

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015

Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Welkom bij de workshop Facebook marketing! 9 februari 2015 Stichting RMT Lerend netwerk Inspiratiesessie Social Travel : 9 maart Foldermarkt: 19 maart Gastheerschap Magazine Marketing Persreizen Voorstellen

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche Onderzoek - uitgevoerd door Marketingbureau Deniels - over de vraag hoe de marketing en communicatie van accommodatiehouders op Sociale Media het

Nadere informatie

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN...

WHITEPAPER TRAVEL 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... WHITEPAPER TRAVEL MAAR LIEFST 12% VAN DE VROUWEN... 73% VAN NEDERLANDERS WORDT... Vakantie en reizen staan hoog op de lijst van dingen waar Nederlanders gelukkig van worden: op nummer 4 (voorafgegaan door

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 50 Rudi & Pieter een halve eeuw ervaring ten dienste van KMO s 93% % van de B2B aankopen die via een zoekopdracht op het web starten.

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

WORKSHOP. Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

WORKSHOP. Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. WORKSHOP Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix EVEN VOORSTELLEN E rob.de.bruyn@iprospect.com Fb www.facebook.com/robbruyn T @robbruyn In www.linkedin.com/in/robdebruyn AGENDA»

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Oude Nieuwe Social Media

Oude Nieuwe Social Media #SDVdoedag Oude Nieuwe Social Media SDV Doe-dag Even voorstellen.. Guy STRIJBOSCH E-mail: Twitter: LinkedIn: Website: info@gscoach.nl @guystrijbosch nl.linkedin.com/in/guystrijbosch www.gscoach.nl Wanneer

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Sociale media en de cliëntenraad. Handreiking voor cliëntenraden

Sociale media en de cliëntenraad. Handreiking voor cliëntenraden Sociale media en de cliëntenraad Handreiking voor cliëntenraden Sociale media en de cliëntenraad - Handreiking voor cliëntenraden LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de langdurende

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012.

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012. return on investment marketing viral sociale behoeftes Doelgroep Social Media Voor de kleine ondernemer Voorwoord Na veel over social media te hebben gelezen, verschillende presentaties te hebben bijgewoond

Nadere informatie

Social Media Lunch. http://www.flickr.com/photos/oceanflynn/315385916/sizes/o/

Social Media Lunch. http://www.flickr.com/photos/oceanflynn/315385916/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/oceanflynn/315385916/sizes/o/ Social Media Lunch 1.4 miljard mensen zijn vandaag online (dit is éénvijfde van de wereldpopulatie).* 400 miljoen zijn lid van minimaal één online

Nadere informatie

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Agenda Agenda Agenda Ontvangst & Welkom Wat is Social Media nu eigenlijk Waarom start ik met Social Media? Voorbeelden

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Tom Zoethout Internet Marketing Specialist Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 2 1 Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 3

Nadere informatie

De digitale customer journey

De digitale customer journey De digitale customer journey 1 Inhoudsopgave Search Informatie zoeken voor aankoop p.3 Belangrijkste informatiebron p.4 Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces p.5 Shop Voorkeur voor manier van aankoop

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Reizigers. & aankooptrajecten. Hoe affiliate marketing inspiratie en keuze beïnvloedt in de toeristische sector. tradedoubler.com

Reizigers. & aankooptrajecten. Hoe affiliate marketing inspiratie en keuze beïnvloedt in de toeristische sector. tradedoubler.com Reizigers & aankooptrajecten Hoe affiliate marketing inspiratie en keuze beïnvloedt in de toeristische sector tradedoubler.com Europeanen zijn vastbesloten om hotels, vluchten en vakanties op hun eigen

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Bunnik, 23 april 2015 (x1.000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Belgische bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

USER EXPERIENCE IN DE REISBRANCHE SEMINAR PRESENTATIE INGE VEELENTURF

USER EXPERIENCE IN DE REISBRANCHE SEMINAR PRESENTATIE INGE VEELENTURF USER EXPERIENCE IN DE REISBRANCHE SEMINAR PRESENTATIE INGE VEELENTURF EEN ZEE VAN AANBOD EEN ZEE VAN AANBOD HOOFDVRAAG Hoe verleid en begeleid TUI Nederlandse vakantiegangers optimaal tijdens hun online

Nadere informatie

voor UZ Leuven-medewerkers

voor UZ Leuven-medewerkers Richtlijnen social media voor UZ Leuven-medewerkers Social media maken meer en meer deel uit van onze leefwereld. Denk maar aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube Ook UZ Leuven wil deze boot niet missen

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

Social Media. zichtbaarheid, werk en netwerken

Social Media. zichtbaarheid, werk en netwerken Social Media zichtbaarheid, werk en netwerken Social media. Welkom Kennismaken Verwachtingen en doelen Netwerken Social Media LinkedIn Facebook Twitter Etc. Voor en nadelen Toepassen LinkedIn Vragen Vervolg

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

WNF: Social Media meetbaar maken

WNF: Social Media meetbaar maken WNF: Social Media meetbaar maken... http://www.youtube.com/watch?v=4mxjbip6y04 ... Programma 1. WNF Social Media strategie & uitvoering 2. Social Media meten in 4 dimensies: a. Involvement b. Interesse

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement / SCRM

Nieuw relatiemanagement / SCRM Nieuw relatiemanagement / SCRM Deze opdracht betreft de analyse van een bedrijf/organisatie (naar eigen keuze) in relatie tot nieuw relatiemanagement, SCRM. Ik heb gekozen voor het jong bedrijf Stampix

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

22-4-2013. Vanmiddag weet iedereen WIE IS WEBMONNIK.NL? Kennissessie sociale media WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel van vandaag WIE IS WEBMONNIK.NL?

22-4-2013. Vanmiddag weet iedereen WIE IS WEBMONNIK.NL? Kennissessie sociale media WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel van vandaag WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel inzetbaar Kennissessie sociale media Webmonnik.nl is Rogier Mostert Doel: bedrijven succesvoller maken

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie