Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord"

Transcriptie

1 Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Datum: 19 maart Locatie: Wijkcentrum Stervoorde. Aanvang: uur. Aanwezig in alfabetische volgorde op voornaam: Andy Kooy, Frans Kalse (penningmeester), Fredo Bokhorst, Ineke van Vliet, Marjolijn Peters (voorzitter), Martien de Brabander (wijkagent), Nellie Panneman, Ron Fitz (secretaris) en Wil Vossenaar. Aanwezig als gasten: Bram Hermans en John Vlaardingerbroek (wijkbewoners) en Henk van Leeuwen (SP). 1 De bijna altijd door ons gebruikte 'Groene zaal' wordt op 19 maart 2014 gebruikt als stemlokaal voor de Gemeenteraads-verkiezingen 2014, zodat wij bij binnenkomst in Stervoorde de zg 'Rode zaal' toegewezen krijgen. Deze veel grotere ruimte blijkt door de zaal-indeling voor ons relatief klein groepje aanwezigen niet 'handig', hetgeen tot een onrustige vergadering zal leiden. Voorzitter Marjolijn Peters opent vanwege deze verandering van ruimte om uur de vergadering en heet iedereen welkom. 2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3 Het deel-conceptverslag van de vergadering van 12 februari 2014 wordt goedgekeurd. 4 Ingekomen en weggestuurde stukken. Ingekomen stukken: Gemeente Rijswijk: 25 februari Uitnodiging voor de Interprofessionele bijeenkomst in het stadhuis op 18 maart Actie: ter kennisname. Gemeente Rijswijk: 5 maart Uitnodiging voor de 'Overleggroep Brede School Steenvoord'e op 10 maart Actie: Marjolijn Peters en Andy Kooy zullen aanwezig zijn; zie agendapunt 8 voor de evaluatie.

2 Gemeente Rijswijk: 7 maart Uitnodiging voor de Olympia's Tour bijeenkomst in het stadhuis op 18 maart Actie: ter kennisname. Rijswijk Wonen: 19 maart Aankondiging dat er positief zal worden geadviseerd over onze sponsor-aanvraag betreffende Buitenspeeldag Actie: ter kennisname. VBS: 25 februari Informatie (herhaald) over de workshop over Facebook op 13 mei Actie: uitgebreide informatie is al eerder aan alle leden van de BSN doorgestuurd. VBS: 5 maart Documentatie over de convenanten en het subsidiebeleid. Actie: zal door de BSN op gereageerd worden, Ineke van Vliet zal bij agendapunt 7 een uitgebreide toelichting geven. VBS:19 maart Uitnodiging (herhaald) voor de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur met de sociaal-culturele werkgroepen en de bewonersorganisaties op 20 maart Actie: Frans Kalse en Ron Fitz zullen aanwezig zijn, Marjolijn Peters zal later aansluiten. Veilig Verkeer Nederland: 15 maart Nieuwsbrief met o.a. informatie over ' Stoep op=fiets af '. Actie: nu ter kennisname. Mogelijk een item voor een gerichte actie tegen de fietsers op de stoep rond de locale supermarkt. Welzijn Rijswijk: 21 februari Evaluatie van de bijeenkomst van 18 februari Actie: ter kennisname. Welzijn Rijswijk: 16 maart Uitnodiging voor de thema-avond 'De Buurt Bruist' op 15 april Actie: Ron Fitz zal aanwezig zijn, Marjolijn Peters sluit later op de avond aan, Zie ook agendapunt 10. Weggestuurde stukken: VBS: 28 februari Aangepaste tekst van de BSN voor het nieuwe activiteitenboekje van de VBS.

3 5 Mededelingen Wijkagent: Martien de Brabander geeft aan dat in de wijk geen overlast door de jeugd te melden is, natuurlijk een positief bericht! De parken Overvoorde en De Voorde vereisen regelmatig aandacht. In park Overvoorde zorgen de loslopende honden nog steeds voor problemen. In park De Voorde wordt aangenomen dat de inbraakmelding van Ad Hoc bij Huize de Voorde het gevolg was van baldadigheid en/of vernielzucht; dit kan mede uitgelokt worden door de helaas steeds verder verpauperende staat van Huize de Voorde. Bram Hermans en John Vlaardingerbroek uit de C.T. Storklaan geven aan dat er veel verkeersoverlast wordt ondervonden doordat grote vrachtwagens vanaf de Sir W. Churchilllaan via de P.A. van der Steurlaan de C.T. Storklaan indraaien om hun goederen te kunnen lossen bij de kantoren aan de J.C. van Markenlaan. Dit wordt volledig beaamd door voorzitter Marjolijn. Bovendien wordt er melding van gemaakt dat bezoekers van het parkeerterrein van kantoorgebouw 'Churchilltower', waarin oa het COA gehuisvest is, zeer regelmatig linksaf het terrein verlaten, hetgeen niet alleen verboden is maar ook voor (levens)gevaarlijke situaties zorgt. Martien gaat opnieuw met de desbetreffende bedrijven in de 'Churchilltower' praten. 6 Vragen uit de buurt: Wijkbewoners Bram Hermans en John Vlaardingerbroek zijn gevorderd met de door beiden geïnitieerde actie om via een vragenlijst bij de bewoners van de C.T. Storklaan en omliggende straten te inventariseren welke negatieve maar natuurlijk ook welke positieve meningen er zijn over de woningen en de woonomgeving. Over dat laatste zijn tot op heden de antwoorden grotendeels (heel) positief - uitgezonderd in sommige straten de parkeer- en verkeersproblematiek. Over de woningen komen verschillende antwoorden: positief maar soms ook (heel) negatief. Zij gaan kijken of er een soort 'patroon' te vinden is waardoor sommige bewoners de woningen positief en andere bewoners de woningen juist negatief beoordelen. Zij worden in deze geholpen door de SP. Daarna zullen zij met de resultaten naar verhuurder Rijswijk Wonen gaan om te overleggen. 7 Evaluatie van de bijeenkomst van de VBS en bewonersorganisaties op 25 februari 2014 over het opstellen van de kaders van komende convenaten met de gemeente en de subsidieverordening 2015.

4 Ineke van Vliet vertelt met de van haar bekende gedrevenheid dat ten aanzien van de convenanten de VBS bezig is om alle meningen, gedachtes en voorstellen, welke zowel op de avond zelf als later zijn binnengekomen, te verzamelen om daarna een solide document hierover naar de gemeente te sturen. Ron Fitz benadrukt de noodzaak om de rechtspositie van de bewonersorganisatie's te borgen. Ook dienen de verschillende convenanten wijkgerelateerd te zijn. Andy Kooy wijst op de zogenoemde participatieladder: hij vindt dat in de voorstellen van de gemeente hiervan (veel) te weinig terug te vinden is. Ineke zegt toe alle inbreng zoals ook deze avond weer is ontvangen, in het einddocument naar de gemeente te verwerken. Ten aanzien van de subsidieverordening 2015 merkt Ineke op dat de aanvankelijke rekenwijze, over de aantallen van de diverse activiteiten, in goed overleg met de gemeente bijgesteld is maar dat er ten alle tijde gekeken dient te worden naar mogelijkheden voor nieuwe activiteiten door en voor de wijk- cq buurtbewoners. 8 Evaluatie Brede School: zowel Marjolijn Peters als Andy Kooy waren aanwezig bij de bijeenkomst van de Overleggroep Brede School Steenvoorde op 10 maart Komende projecten zoals een natuurtuin en een lentefeest op 23 mei a.s. kwamen ter sprake. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de BSN het 'brede school'-concept een positieve aanvulling binnen de wijk Steenvoorde Noord vindt maar dat ook hier gekeken dient te worden naar wijkgerichte projecten. 9 Verkeerszaken: Andy vertelt dat de opmerkingen van de gemeente over de aanpassingen van de bebording rond het winkelgedeelte van de Pr. Irenelaan naar de gemeente teruggekoppeld zijn. De bedoeling is dat door de aanpassingen de huidige onduidelijkheden, mede veroorzaakt door een overdaad aan verkeersborden en onderborden, worden weggenomen. Fredo Bokhorst vroeg in een eerdere vergadering hoe het stond met de aanpassingen van de verkeerslichten op de kruising Prinses Beatrixlaan - Generaal Spoorlaan. De gemeente heeft nieuwe regelkasten geplaatst en het 'linksaf-verkeer' vanaf de Betrixlaan richting Schaapweg is hierdoor verbeterd.

5 Fredo oppert het idee van LED-lampjes in de weg, met name bij de al zo vaak ter sprake gekomen oversteek bij de J.F. Kennedylaan. Dit zal met de gemeente worden besproken. 10 De Buurt Bruist: deze intrigerende titel is de naam van de themabijeenkomst op dinsdagavond 15 april 2014 van Welzijn Rijswijk. Marjolijn vertelt met haar gebruikelijke enthousiasme dat Welzijn Rijswijk het BSNproject van het opknappen en verfraaien van de vier bankjes op het verlaagde plateau aan de Pr. Margrietsingel als mede-voorbeeld heeft genomen hoe positief spontane initiatieven van bewonersorganisatie's kunnen uitpakken. Omdat Marjolijn pas later op bovengenoemde avond aanwezig kan zijn, zal er op 26 maart 2014 een video-opname van haar en Wil Vossenaar worden gemaakt, waarin ze vertellen over het 'BSN-bankjes-project'; die video zal in de loop van de avond zal worden vertoond. Ron Fitz zal op desbetreffende avond namens de BSN aanwezig zijn. 11 Rondvraag: er waren geen rondvragen maar wél was er een heel positief bericht van Andy. De door de BSN geplande 'aangeklede kleedjesmarkt' in het kader van Koningsdag 2014 gaat definitief door! Het subsidie-verzoek is accoord bevonden, de vergunning is aangevraagd en wordt naar alle verwachting ook afgegeven en met alle partners zoals de Steenvoordeschool en S.E. Haaglanden zijn goede afspraken gemaakt. De locatie wordt het schoolplein van de brede school 'De Kei' aan de P. van Vlietlaan. Er zullen posters worden opgehangen en op de scholen worden flyers neergelegd. Schoolkrantjes en lokale media krijgen alle gegevens. Kortom: alle ingrediënten voor een geslaagde BSN-kleedjesmarkt op zaterdag 26 april a.s. zijn aanwezig! Niets meer ter tafel komend, bedankt Marjolijn alle aanwezigen voor haar of zijn aanwezigheid, wenst allen een 'wel thuis of een goede voortzetting op het Stadhuis in verband met de verkiezingsuitslag in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 en sluit rond uur de vergadering. Verslag opgesteld door Ron Fitz, Secretaris Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN),

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING. DINSDAG 5 april 2011

OPENBARE WIJKRAADVERGADERING. DINSDAG 5 april 2011 OPENBARE WIJKRAADVERGADERING DINSDAG 5 april 2011 PLAATS: DE BREDE SCHOOL PARKRIJK PRINSES BEATRIXDREEF 6 AANVANG: 19.30 uur Jaarvergadering AGENDA 1 - Opening 2 - Mededelingen 3 Jaarverslag Secretaris

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse.

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. De toegevoegde notities zijn een samenstelling van het vertelde

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Definitief FAUNAFONDS. Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk. Verslag van de 159 e vergadering

Definitief FAUNAFONDS. Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk. Verslag van de 159 e vergadering Definitief FAUNAFONDS Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk Verslag van de 159 e vergadering Aanwezig: Leden: Secretaris: Adviseur IPO: Adviseur EZ: Coördinator Faunazaken: Notulist: Afwezig:

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1 Maatschappelijke ondersteuning Per 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe WMO 2015, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering ervan heeft de rijksoverheid

Nadere informatie

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS Ontspoort nummer 34 oktober 2008 ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM: WOENSDAG 19 NOVEMBER PLAATS: STAYOKAY, TIMORPLEIN 21 AANVANG: 19:30

Nadere informatie

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april 2009. Plaats: Tijd: restaurant

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie