Trainershandleiding trainingen van het project Samen opvoeden in de buurt zoals ontwikkeld in het ZonMw programma Vrijwillige inzet voor en door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainershandleiding trainingen van het project Samen opvoeden in de buurt zoals ontwikkeld in het ZonMw programma Vrijwillige inzet voor en door"

Transcriptie

1 Trainershandleiding trainingen van het project Samen opvoeden in de buurt zoals ontwikkeld in het ZonMw programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin NUSO Speelruimte Nederland Utrecht 2013

2 Inleiding NUSO Speelruimte Nederland is de landelijke belangenorganisatie voor buitenspelen en jeugdrecreatie en telt ruim 650 speeltuinverenigingen die lid zijn. In totaal vertegenwoordigen deze verenigingen ruim vrijwilligers. Samen ontvangen ze rond de 11,5 miljoen bezoeken per jaar. Gaat het om de Nederlandse speeltuin, dan weet de NUSO als geen ander wat er speelt. Als landelijke belangenvereniging ontvangen wij bijna dagelijks vragen en signalen uit het veld. Daarbij gaat het steeds vaker over jeugdigen of ouders die zich lastig of zelfs problematisch gedragen. Het NUSO project Samen opvoeden in de buurt, gefinancierd vanuit ZonMw, is bedoeld om hier iets aan te doen. In het kader van dit project heeft de NUSO, samen met speeltuinvrijwilligers, drie praktische pedagogische trainingen ontwikkeld. Zij leren je beter met zulke situaties om te gaan. En om er ook iets aan te doen. Opzet van de trainingen De trainingen zijn bijzonder interactief. Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatie zoals: PowerPoint, discussie aan de hand van stellingen, kleine werkgroepen, internet, quizzen en spelvormen. Daarnaast zijn de trainingen op maat gemaakt voor de doelgroep. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, die de deelnemers van te voren kunnen aangeven, sluit de training aan op situaties waar vrijwilligers mee te maken hebben. Op deze manier kunnen de deelnemers gelijk met het geleerde aan de slag. Profiel van de trainer Algemeen De trainer is in dienst van de NUSO of de trainer voert de trainingen uit op freelance basis. Dat wil zeggen vanuit zijn/haar eigen bedrijf dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Criteria t.a.v. deskundigheid, vaardigheid en ervaring: - Kennis hebben van het werkveld vrijwilligers in het buurt- en speeltuinwerk - Didactische en methodische vaardigheden m.b.t. het geven van onderwijs aan volwassenen - Ervaring in het geven van training aan volwassenen - Kennis hebben van groepsprocessen en deze weten te hanteren Ten aanzien van de training Pedagogisch handelen: - Relevante kennis op het gebied van pedagogiek - Relevante kennis van teambuilding

3 - Bekend met het werken van de Belbinmethode - Bereid zich te verdiepen in het werken met de activiteitencirkel - Weten de kennis te vertalen naar de praktijk van het werkveld Ten aanzien van de training Omgaan met agressieve en lastige ouders/verzorgers: - Kennis op het gebied van diverse agressievormen en het begrenzen ervan - Theoretische kennis van de dynamiek van agressie en hinderlijk gedrag - Weten de kennis te vertalen naar de praktijk van het werkveld Ten aanzien van de training Weet wat er speelt, wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling: - Kennis op het gebied van diverse vormen van kindermishandeling - Kennis van de meldcode en het balansmodel - Kennis van signaleren, handelen en communicatie - Weten de kennis te vertalen naar de praktijk van het werkveld Criteria t.a.v. opleiding: - Een relevante universitaire opleiding of een HBO of een opleiding van vergelijkbaar niveau - Bij voorkeur een onderwijsbevoegdheid / trainersopleiding Criteria t.a.v. de houding: - Bereid zijn de richtlijnen van de NUSO op te volgen - Bereid zijn tot samenwerking met medewerkers van NUSO en/of andere trainers - Bereid zijn tot het evalueren van de activiteit en daarbij open te staan voor feedback - Bereid zijn om de activiteit bij te stellen n.a.v. op/aanmerkingen van de NUSO of de deelnemers - Bereid zijn tot intervisie, bijscholing en overleg

4 Inhoud training: Pedagogisch begeleiden tijdens activiteiten Aanleiding Vrijwilligers in het buurt- en speeltuinwerk zijn veelal niet getraind op de pedagogische kant van het speeltuinwerk. Hierbij valt o.a. te denken aan het organiseren van activiteiten en spelbegeleiding bedoeld voor kinderen, al dan niet in samenwerking met professionele kinderwerkers. Wanneer dit dan in de praktijk niet zo verloopt als verwacht kan dit voor alle partijen op een teleurstelling uitlopen. Doel van de training Doel van de training is vrijwilligers in het speeltuinwerk vaardigheden bij te brengen in het pedagogisch begeleiden van groepen kinderen bij activiteiten en het eventuele samenwerken met professionele organisaties. De nadruk ligt daarbij vooral op organisatie en begeleiding. Vrijwilligers zijn vrij een eigen invulling te geven aan activiteiten (sport, spel, creatief buiten of binnen etc.). Wel zullen de soorten activiteiten in de training de revue passeren. De training is praktijkgericht en gaat daarmee vooral om doen, ervaren en oefenen. Dus zelf ook een activiteit naar keuze organiseren en begeleiden waarbij pedagogisch handelen centraal staat. Doelgroep Medewerkers en vrijwilligers in het buurt- en speeltuinwerk die activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar organiseren. Doelen voor de deelnemers deelnemers hebben kennis van opbouw en voorbereiding van activiteiten deelnemers weten hoe zij een activiteit moeten plannen op pedagogische wijze deelnemers herkennen vroegtijdig lastig gedrag van kinderen en zijn daardoor in staat preventief te werken deelnemers maken taakverdeling zodat zij beter in staat zijn als team eenduidig te werken vrijwilligers en professionals maken duidelijke afspraken Tijd De training is een toevoeging op de bestaande training: Spelbrekers, omgaan met lastig gedrag en is in totaal belast met vier dagdelen. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: Voorbereiding: Het maken van contact met de speeltuin en voorbespreking van de training, alsmede het versturen en verwerken van een voorbereidende vragenlijst. Aan de hand hiervan wordt de training op maat gemaakt voor de desbetreffende speeltuin. Training: Het uitvoeren van de training op locatie incl. de reistijd.

5 Evaluatie: Het nabespreken van de training en de ingevulde evaluatieformulieren uitwerken. Materialen aanwezig en/of meenemen Flip-over Pen en papier Stiften in rood-blauw-groen en zwart Kaartjes met daarop diverse stellingen m.b.t. pedagogisch handelen Belbinteamrollentest + scoretabellen voor de testuitslag Evaluatieformulieren Presentielijst Folder Samen opvoeden in de buurt Programma Het programma bevat de volgende onderdelen en aanpak: Opening, kennismaking, introductie. Doel van de training. Discussie pedagogisch handelen waar loop je in de praktijk tegenaan? Aan de hand van diverse kaartjes, waar stellingen m.b.t. pedagogisch handelen opstaan, ontstaat er een groepsdiscussie. Op deze manier wordt vrij snel duidelijk hoe de deelnemers handelen in hun werkzaamheden. Tevens krijgen zij daarbij inzicht in het handelen van collega s door uitwisselen van ervaringen. Deze discussie wordt geleid door de trainer. Belbinteamrollen test Wil een organisatie meer inzetten op pedagogisch handelen dan is het van groot belang dat zij zich bewust zijn van het feit dat kinderen van nature aanvoelen bij wie zij wel/niet hun zin kunnen doorzetten. Het is daarom van groot belang dat de organisatie zich bewust is van de kracht van eenduidig handelen. Dit kan alleen met een team dat elkaar aanvult en weet welke rol zij zelf en welke rol de andere teamleden vervullen. Hierdoor krijgen zij meer waardering voor elkaar en kunnen zij vanuit hun eigen kwaliteit efficiënter gaan werken.

6 Werkwijze Deelnemers krijgen een vragenlijst met zeven vragen Per vraag hebben zij max. tien punten te verdelen De resultaten worden in een grafiek beschreven op een flap Deelnemers krijgen visueel inzicht in welke rol het beste bij hun past / welke rol zij (het beste) kunnen vervullen binnen de organisatie De organisatie krijgt inzicht in welke teamrol zij missen binnen de organisatie Op internet zijn de Belbin diverse testen te vinden, een voorbeeld:

7 Activiteitencirkel Hierbij wordt uitleg gegeven hoe praktisch met pedagogisch inzicht een activiteit georganiseerd kan worden waarbij ieders rol effectief wordt ingezet. Activiteitencirkel Waarom Waarmee Whoops Welke wijze Wat Wie Waar Wanneer Activiteit plannen op pedagogische wijze, hoe doe je dat? Werkwijze: Deelnemers brainstormen over diverse (fictieve) activiteiten die ze kunnen/willen organiseren. Er wordt één activiteit gekozen. Zij organiseren een fictieve activiteit (dit mag ook een bestaande activiteit zijn die zij binnenkort willen organiseren) volgens de activiteitencirkel. Iedere deelnemer doet het deel van de activiteit dat bij zijn/haar rol past (uitslag Belbin). Zodoende wordt ieders kwaliteit (uitslag Belbin) maximaal ingezet. Doel van deze oefening is dat de deelnemers ervaren dat deze manier van werken zeer effectief is. Met minimale inzet maximaal rendement bereiken. Maken van interne afspraken Vragen + evaluatie

8 Inhoud training: Omgaan met agressieve en lastige ouders Aanleiding Vrijwilligers in het buurt- en speeltuinwerk hebben toenemende mate hinder van lastige ouders, opvoeders en verzorgers van kinderen. Voorkomende situaties zijn: men toont weinig begrip voor regels die in de speeltuin gelden, zij zijn zelf afwezig (ook bij jonge kinderen) tijdens speeltuinbezoek, reageren agressief wanneer ze aangesproken worden op hun gedrag of wanneer hun kind gecorrigeerd wordt door een speeltuinvrijwilliger of toezichthouder. Doel van de training Doel van de training is vrijwilligers in het buurt- en speeltuinwerk inzicht en vaardigheden bij te brengen in de omgang met agressieve en lastige ouders, het begrenzen van situaties waarbij agressie wordt gebruikt en hun eigen houding daarin. Doelgroep Medewerkers en vrijwilligers in het buurt- en speeltuinwerk die contact met ouders, opvoeders of verzorgers van kinderen hebben, zoals activiteitenbegeleiders en toezichthouders. Doelen voor de deelnemers Tijd deelnemers hebben inzicht in lastig en agressief gedrag deelnemers herkennen vroegtijdig lastig gedrag van ouders en zijn daardoor in staat preventief te werken deelnemers zijn zich bewust van eigen houding en gedrag deelnemers hebben inzicht in diverse vormen van agressie deelnemers weten hoe zij lastig en agressief gedrag moeten begrenzen deelnemers maken onderling duidelijke afspraken omtrent toelaatbaar gedrag van ouders zodat zij beter in staat zijn als team eenduidig te werken De training is een toevoeging op de bestaande training: Spelbrekers, omgaan met lastig gedrag en is in totaal belast met vier dagdelen. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: Voorbereiding: Het maken van contact met de speeltuin en voorbespreking van de training, alsmede het versturen en verwerken van een voorbereidende vragenlijst. Aan de hand hiervan wordt de training op maat gemaakt voor desbetreffende speeltuin. Training: Het uitvoeren van de training op locatie incl. de reistijd.

9 Wat is agressief gedrag? Evaluatie: Het nabespreken van de training en de ingevulde evaluatieformulieren uitwerken. Materialen aanwezig en/of meenemen Flip-over Beamer Wit scherm Laptop USB stick met PPT Internetaansluiting Pen en papier Stiften in rood-blauw-groen en zwart Hand-out Omgaan met agressie Evaluatieformulieren Presentielijst Folder Samen opvoeden in de buurt Programma Het programma bevat de volgende onderdelen en aanpak: Opening, kennismaking, introductie Doel van de training De praktijk Door middel van prikkelende vragen komt er een gesprek op gang waarbij de deelnemers kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit wordt tijdens de training als voorbeeld gebruikt waardoor de training meer gaat leven bij de deelnemers en zij het geleerde gelijk in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Werkwijze: Deze oefening maakt duidelijk hoe het onderwerp Agressie leeft bij de deelnemers. Zet in het midden van de flap-over het woord: Agressie, wat is dit voor jou? Noteer de opmerkingen van de deelnemers op de flap. Tijdens het noteren kunnen de opmerkingen ingedeeld worden in de diverse vormen van agressie. Sta stil bij opvallende resultaten. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om verder te gaan of te verwijzen naar het verloop van de training.

10 Via een PowerPointpresentatie (zie bijlage) krijgen de deelnemers inzicht in de diverse vormen van agressie. Herkennen van agressie Werkwijze: De deelnemers worden ingedeeld in kleine groepen. Zij krijgen kaartjes waar diverse kenmerken van agressie zijn beschreven (zoals hoge emotie, intimidatie, sarcastisch etc.). De deelnemers gaan deze kenmerken indelen op soort agressie. Zodoende beklijft de theorie beter. Doel is dat wanneer je de vorm herkent je effectiever kunt begrenzen. Belang van eigen houding en communicatie. Gedrag beïnvloedt gedrag, daarom wordt er ook aandacht besteed aan communicatie. Hoe werkt dit en wat zijn aandachtspunten bij agressie en/of lastig gedrag. Deelnemers krijgen zicht op eigen handelen aan de hand van de communicatiecirkel van Mehrabian

11 Hoe begrens je lastig en agressief en/of lastig gedrag? Deelnemers krijgen theoretische uitleg hoe dit gedrag te stoppen. Met behulp van interactieve filmpjes (o.a. Youtube) krijgen de deelnemers meer zicht op situaties en hoe deze (eerder) begrenst kunnen worden. Om de sfeer losjes te laten is gekozen voor filmpjes met een humor/knipoog. Drie voorbeelden (Koefnoen) (Draadstaal) Vragen + evaluatie

12 Inhoud training: Weet wat er speelt, wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling Aanleiding Kindermishandeling is er in diverse varianten. Van verwaarlozing tot seksueel misbruik en komt helaas ook voor in Nederland. Speeltuinvrijwilligers zijn de ogen en oren van de buurt, hebben een sterke signaalfunctie en kunnen daarom effectief reageren op vermoedens van kindermishandeling in de buurt zodat, kinderen veilig en positief kunnen opgroeien. Doel van de training Doel is het zodanig toerusten van vrijwilligers dat zij kindermishandeling van kinderen eerder kunnen herkennen en weten wat ermee te doen. De vrijwilliger hoeft dit niet op te lossen maar weet wel hoe te handelen en wat een veilige plek is om signalen aan door te geven. Doelgroep Medewerkers en vrijwilligers in het buurt- en speeltuinwerk. Doelen voor de deelnemers Tijd deelnemers hebben inzicht in diverse vormen van kindermishandeling deelnemers weten wat mogelijke risicofactoren van kindermishandeling zijn deelnemers kunnen signalen van kindermishandeling herkennen en objectief omschrijven deelnemers weten wat ze kunnen doen en moeten doen bij vermoedens van kindermishandeling middels een stappenplan (meldcode) deelnemers weten bij wie ze binnen de eigen organisatie terecht kunnen met signalen en zorgen over een kind De training is een toevoeging op de bestaande training: Spelbrekers, omgaan met lastig gedrag en is in totaal belast met vier dagdelen. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: Voorbereiding: Het maken van contact met de speeltuin en voorbespreking van de training, alsmede het versturen en verwerken van een voorbereidende vragenlijst. Aan de hand hiervan wordt de training op maat gemaakt voor de desbetreffende speeltuin. Training: Het uitvoeren van de training op locatie incl. de reistijd. Evaluatie: Het nabespreken van de training en de ingevulde evaluatieformulieren uitwerken.

13 Materialen aanwezig en/of meenemen Televisie met DVD-speler Laptop + PPT (evt. meenemen op USB-stick) Beamer Wit scherm DVD Vergeten kinderen Handreiking meldcode Boek NJI kindermishandeling signaleren en handelen Pen en papier Stiften in rood-blauw-groen en zwart Hand-out Weet wat er Speelt Evaluatieformulieren Presentielijst Folder Samen opvoeden in de buurt Folder Weet wat er Speelt Programma Opening, kennismaking, introductie Doel van de training De cijfers Aan de hand van een PPT krijgen de deelnemers zicht op de cijfers en feiten rondom kindermishandeling Diverse vormen van kindermishandeling Met behulp van de DVD Vergeten kinderen van Marietje Kessels komen de diverse vormen van kindermishandeling in beeld. De deelnemers krijgen hierdoor meer inzicht in hoe de diverse vormen in de praktijk herkenbaar zijn. Wat kom je tegen in de praktijk Met het opiniespel gaan de deelnemers in kleine groepjes overleggen en uitwisselen welke situaties zij tegenkomen in de praktijk. Mogelijke risicofactoren (kind- ouders - omgeving)

14 Deelnemers krijgen inzicht en meer achtergrondinformatie over mogelijke risico verhogende factoren, zodat zij de kenmerken van kindermishandeling (eerder) signaleren en herkennen. Dit doen we aan de hand van de Balansmethode ( ) Maken van sociale kaart Deelnemers gaan in groepjes aan de slag om in kaart te brengen welke (professionele) organisaties in hun directe omgeving van belang kunnen zijn bij de problematiek van kindermishandeling zodat zij daar terecht kunnen met hun hulpvraag. Zij kunnen hierbij in kleur aangeven lokaal/regionaal/provinciaal Voorbeeld van Sociale kaart Organisatie Biedt hulp bij Contactpersoon www adres adres Tel. nr Mobiel nr. School Maatschappelijk werk Gemeente Jeugdzorg AMK Meldcode / Aanpak van kindermishandeling Deelnemers krijgen uitleg over het stappenplan. Dit is een variant voor vrijwilligersorganisaties op de meldcode, die voor beroepskrachten die met kinderen werken/in contact staan, verplicht is. Zodoende hebben zij helder inzicht welke stappen hun vrijwilligersorganisatie kan ondernemen bij het vermoeden van kindermishandeling. Vragen + evaluatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Interventie Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Samenvatting Doel Barcode heeft als doel dat het personeel van uitgaansgelegenheden voor jongeren een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Werken met vormingsthema s Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals in het primair onderwijs Inpassen van de (basis) meldcode in de zorgroute van het primair onderwijs > Invoeren en toepassen van meldcode

Nadere informatie