Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 26 VCI cursus beoordeling van bijenvolken voor de teelt 15 en 16 mei 2010 De VCI organiseert dit jaar een cursus met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit Würzburg in Duitsland. Het thema van deze cursus is de selectie van bijenvolken voor de teelt. Waarop moeten we letten? Volgens welke criteria selecteren we een volk. Hoe selecteren we op varroa tolerantie? De cursus duurt één dag. In het ochtenddeel wordt de theorie van het selecteren van teeltvolken behandeld. In de middag wordt de theorie toegepast op bijenvolken. We hebben het geluk dat we dit jaar de cursus mogen organiseren bij de Henk Scholten uit Markelo. Hij heeft een prachtige bijenstand waar we zowel de theorie als de praktijk goed kunnen leren. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Net als vorig jaar willen we per cursusdag niet meer dan 16 deelnemers hebben. Op die manier is voor iedereen wat te zien in de volken. De kosten voor deelname bedragen voor leden 25 euro. (leden hebben voorrang) Voor niet leden bedragen de kosten 35 euro. Aanmelden geschiedt via de mail Henk Brouwer of op Algemene leden vergadering op 13 maart 2010 in het Bijenhuis. Bij aanmelding moet ook meteen betaald worden. Alleen betaalde aanmeldingen zijn geldig. Wie kan helpen? Vanuit de NBV Deventer is er vraag naar een tiental carnica volkjes met raszuivere moer. De bedoeling is deze volkjes op de verenigingsstal neer te zetten en er voor cursisten een aflegger van te maken. Vorig jaar hebben ze bij Imkerschule Graz volkjes gekocht, en deze zijn allemaal verdwenen. Nu willen ze dus graag opnieuw met goed materiaal beginnen. Aanbiedingen graag richten aan de heer Sigis Sparenberg. adres is Geen kosten meer voor gezondheidsverklaring Het goede bericht is gekomen via de NBV dat. M.i.v het certificaat voor export van bijen (hobby) gratis is. Voor vervoer van bijen naar het buitenland is nog wel een gezondheidsverklaring NODIG. Men dient deze dan ook nog steeds aan te vragen. Motie Jacobi Kammerstukken II,2009/10, XIV, nr 37 Met dank voor de inspanningen van de NBV en Jacobi VIII

2 Nieuwsbrief nummer 26 Resumé Samenvattend kan worden gesteld dat de VCI zich op vier zaken heeft gericht A; de jaarvergadering van de leden B; een praktijk en leerdag op 23 en 24 mei; het lezen van bijenvolken door G Eich C; een overlarf dag op 13 juni D; een congres op 10 oktober met het thema bevruchtingskastjes Getekend d.d. 14 maart 2010 Tieme Wanders, voorzitter, Henk Brouwer, secretaris, Ruud Termeulen, penningmeester, Jan Kruit, bestuurslid, Nieuws van de penningmeester Betaling contributie Mocht u de contributie voor 2010 nog niet hebben voldaan dan kunt u 20. over maken op PCG nr t.n.v., Drontrijp U krijgt dan zo spoedig mogelijk een lidmaatschapskaart thuis gestuurd. Deze in tevens uw toegang bewijs voor de Algemene Vergadering op maart IBAN:NL 07 PSTB BIC: PSTBNL21 De penningmeester Ruud Termeulen Internet: Veel informatie is terug te vinden op de website van de VCI VII

3 Nieuwsbrief nummer 26 Enige ervaren telers deden uit de doeken welke methode zij gebruiken om koninginnen te telen. Sprekers waren o.a. Jan Kruit met de EWK die gebruikt worden op de Duitse eilanden, Henk Brouwer met drieramers Ad Staals met Kieler en Kirchainer kastjes, Henk Scholten met het gebruik van potjes een Oost-Duits mini kastje van kunststof. Na de lunch werd het discussie stuk van H.Tőben besproken. De dag werd beëindigd met een presentatie door Jos v.d.heuvel over kunstmatige inseminatie van door hem geteelde koninginnen. Ledenbestand: Per 1 januari 2009 heeft onze vereniging 106 leden. Per 31 december is het jaar afgesloten met. leden. Internet: Onze internet site: wordt regelmatig bezocht en voorziet duidelijk in de communicatie behoefte. De Nieuwsbrief: De nieuwsbrief is dit jaar vier keer uitgegeven. Nummer 22 verscheen op 22 februari 2009, waarin een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Nummer 23 van de nieuwsbrief kwam uit op 2 juli en ging over de lezing en demo van de heer Eich over het lezen van bijenvolken. Op 21 september verscheen de 24 ste editie van de nieuwsbrief. Daarin de uitnodiging voor het congres en een bijlage het discussiestuk over de koninginnentelers. In de 25 ste nieuwsbrief van 10 december 2009 wordt iedereen prettig feestdagen gewenst. In deze nieuwsbrief stelt Kees de Vries zich voor als nieuw bestuurslid. Mentoren overleg Voorafgaande aan de ALV op 14 maart zij de mentoren bijeengekomen. Op deze vergadering is het rapport project Ki en oprichting van de teeltgroep alsmede de overlarfdag van 13 juni besproken. Overlarfdagen Dit jaar is op zaterdag 13 juni de overlarfdag gehouden. Demo Guido Eich Op zaterdag 23 en zondag 24 mei 2009 is een tweedevoorlichting bijeenkomst gehouden met betrekking tot het beoordelen van eventuele ziekte verschijnselen in bijenvolken. Guido Eich toont in bijenvolken aan de beginnende ziekte verschijnselen om deze te herkennen en om de dan nog mogelijke ingrepen te kunnen uitvoeren. Hiervoor is de heer Guido Eich van het bijeninstituut Celle bereid gevonden dit te verzorgen. Op het bijenpark van de NBV afdeling Ter Apel zijn een aantal bijenvolken ter beschikking gesteld voor de demonstratie. Promotie Op zaterdag 1 augustus was in Zuidlaren de markt Melk en Honing. De VCI was daar aanwezig met stand en promotie materiaal. VI

4 Nieuwsbrief nummer 26 Middag programma Voor het middagprogramma op de dag van de algemene vergadering hebben we weer een drietal sprekers bereid gevonden om over onderwerpen aangaande onze bijen te vertellen. Hieronder een korte toelichting van de sprekers over hun onderwerpen. We hopen weer op een boeiende, leerzame middag. Harry Töben: Bevruchtingsstation Lemmer Harry Töben zal vertellen hoe het bevruchtingsstation in Lemmer werkt, wat er voor darren rondvliegen en hoe de zuiverheid van de paring wordt geregeld. Gerrit Freije: Teeltstation Schiermonnikoog Gerrit Freije zal vertellen hoe het teeltstation op Schiermonnikoog in zijn werk gaat. Hoe wordt er elk jaar weer gezorgd voor de koninginnen die in heel Nederland door imkers worden ingevoerd in de volken. Op Schiermonnikoog wordt een specifiek teeltsysteem gehanteerd. De volken die er staan dienen zowel voor de teelt van koninginnen als ook als darrenvolk. XXXX: Bevruchtingsstation de Zijp in België (onder voorbehoud) XXXX zal vertellen hoe het landbevruchtingsstation de Zijp is georganiseerd, welke darrenlijnen staan er en welke imkers maken gebruik van dit station. Jaarverslag 2009 VCI De samenstelling van het bestuur: Tieme Wanders, voorzitter, aftredend in 2011, herkiesbaar Henk Brouwer, secretaris, aftredend in 2011, herkiesbaar Ruud Termeulen, penningmeester, aftredend in 2009, niet herkiesbaar Vacature lid, aftredend in 2013, herkiesbaar Jan Kruit, lid, aftredend in 2010, niet herkiesbaar Vergaderingen: Het bestuur vergaderde op 19 januari en 13 augustus in Staphorst als centraal punt tussen de verschillende bestuursleden. Op 14 maart 2009 is de ALV gehouden in het Bijenhuis. De vergadering is bezocht door 31 leden. Het jaarlijkse congres is op 10 oktober 2009 gehouden in het Bijenhuis van de NBV. Deze locatie geeft een aanmerkelijke besparing in de kosten. Er waren 52 aanwezigen!!. Tevens kon de vereniging 8 nieuwe leden inschrijven. V

5 Nieuwsbrief nummer 26 6./ Jaarverslag penningmeester Via een PowerPoint presentatie geeft de penningmeester uitleg over de financiën van de vereniging. Er is een batig saldo van 1100,00 per / Verslag kascommissie Louis Jansen doet verslag. Een prettig contact gehad met de penningmeester. De financiële stukken zijn onderzocht en in orde bevonden door de commissie. De commissie stelt de vergadering voor om het bestuur te dechargeren. De vergadering neemt dit voorstel over. 8./ Verkiezing nieuwe kascommissie Aftredend is Louis Jansen. Er meldt zich geen nieuwe kandidaat. Louis is bereid nog een jaar zitting te nemen in de commissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. Dus Louis en Henk Scholten vormen de kascommissie. 9./ Uitslag van de gehouden enquête Ruud Termeulen heeft een samenvatting gemaakt van de enquête die afgelopen jaar is gehouden. Via een PowerPoint presentatie geeft hij de toelichting. Een van de wensen is om de ledenlijst van de VCI openbaar te maken. Reden: een beter en makkelijker contact als carnica imkers met elkaar. Het bestuur neemt dit mee en bespreekt de procedure om dit te realiseren. Er zitten namelijk privacy gevoelige kanten aan vast. Een tweede punt is om de samenwerking met de Carnicavereniging Oost Nederland weer op te pakken. Naast andere punten neemt het bestuur dit punt ook mee. Een plan van aanpak voor de diverse punten worden verwerkt in het beleidsplan en diverse punten komen met een actieplan terug op de jaarvergadering van / Rapport project KI en oprichting van de teeltgroep Afgelopen jaar is het plan geweest om Christa Winkler uit te nodigen om hier in Wageningen koninginnen te insemineren. Op basis van de te hoge kosten is dit door het bestuur afgeblazen. Bij voldoende deelname zou de kosten per geïnsemineerde koningin op 30,- komen. Deze prijs is gebaseerd op minimaal 100 koninginnen, reis en overnachtingkosten en honorarium voor het insemineren en de kosten van het sperma. We zou het goedkoper kunnen doen met sperma vanuit Nederland. Maar waar haal je geselecteerd sperma vandaan. Daarom wordt er door het bestuur gewerkt aan het opzetten van een teeltgroep en het KI in eigen beheer te gaan doen. Voor het opzetten van een teeltgroep kunt u de uitgebreide handleiding op de website van de VCI downloaden. De VCI heeft een KI apparaat aangeschaft. Met dit apparaat gaat eerst Wander Veldman ervaring opdoen. 11./ Activiteiten en 24 mei Guido Eich, het lezen van bijenvolken. 13 juni overlarf dag 10 oktober congres. Thema: Verschillende manieren om koninginnen te kweken. 12./ Rondvraag De genoemde teeltgroep is dat voor alle lijnen? ja. De nieuwsbrief kan die ook in één kolom worden gemaakt. Die leest prettiger op de computer. Het bestuur zal kijken om de nieuwsbrief een andere vorm te geven. 13./ Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering. ********************************************************************* IV

6 Nieuwsbrief nummer 26 Even voorstellen vervolg Na vele jaren in de installatiebranche werkzaam te zijn geweest ben ik in 2005 met vroegpensioen gegaan. Sinds die tijd heb ik me geen moment verveeld. Drie dochters en aanhang, zes kleinkinderen, een grote tuin, mijn hobby sportvliegen en.. de bijen houden me meer dan genoeg bezig. De vertrekkende penningmeester Ruud Termeulen heeft me inmiddels laten zien dat hij een goed werkend software-systeem heeft ontwikkeld om de financiën en de ledenadministratie bij te houden. Als de Algemene Ledenvergadering het wil en ik het systeem onder de knie kan krijgen gaat het wel lukken. Tull en t Waal, 22 februari 2010, Dennis van der Waals Verslag van de Algemene ledenvergadering 2009 van de (VCI). Verslag van de Algemene ledenvergadering van de (VCI). gehouden op zaterdag 14 maart 2009 in Het Bijenhuis. Aanwezig: 31 leden Afwezig m.k: Johan Dirks 1./ Opening door de voorzitter Voorzitter Tieme Wanders heet iedereen welkom. 2./ Mededelingen van het bestuur en van de leden. Voor de vacature bestuurslid hebben zich geen kandidaten gemeld. Henk Brouwer heeft de functie van secretaris overgenomen van Rob Nijman. 3./ Verslag ALV van 08 maart De notulen worden goedgekeurd door de vergadering. De voorzitter dankt de secretaris voor het opstellen van de notulen. Inhoudelijk zijn er geen vragen over de notulen. 4./ Verkiezing Aftredend is Rob Nijman en stelt zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft geen kandidaat voor de functie lid van het bestuur kunnen vinden. Uit de vergadering komt geen kandidaat naar voren. Er blijft dus een vacature in het bestuur bestaan. 5./ Jaarverslag secretaris. Opgemerkt wordt dat de promotie van de VCI te wensen over laat. Op de studiedag van NBV in Beilen was een sobere presentatie. Op de twee andere studiedagen schitterde de VCI door afwezigheid. Vanuit het bestuur wordt wel veel werk verzet met het opbouwen van een stand, maar het resultaat is minimaal. Er is weinig aandacht voor de presentatie. Wel tracht het bestuur de VCI zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij evenementen. Vanuit de vergadering komt de vraag om een beleidsvisie ontwikkelen t.a.v. promotie. 3 april a.s. houdt Harry Töben een presentatie over Bijenhouden met het bijenras Carnica in Drachten. Verder gaan opmerkingen. Hiermee is het jaarverslag goedgekeurd. III

7 Nieuwsbrief nummer 26 Programma uur ontvangst uur Welkom AGENDA 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen van het bestuur en van de leden. 3. Verslag ALV van 14 maart 2009, zie deze Nieuwsbrief. 4. Verkiezing bestuur, a. aftredend is Ruud Termeulen stelt zich niet meer herkiesbaar. b. aftredend is Jan Kruit stelt zich in principe niet meer beschikbaar (note; Jan Kruit heeft er 2 termijnen van 3 jaar gefunctioneerd) Het bestuur stelt voor de kandidaten: Dennis van der Waals (zie even voorstellen in deze nieuwsbrief) en Kees de Vries (zie nieuwsbrief nr. 25) Namen van tegen kandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. 5. jaarverslag secretaris, zie deze Nieuwsbrief 6. jaarverslag penningmeester. 7. verslag kascommissie 8. verkiezing nieuwe kascommissie 9. rapport project KI 10. activiteiten rondvraag 12. sluiting om uur tot uur het middagprogramma (zie verderop in deze nieuwsbrief) Henk Brouwer, Secretaris VCI Ripkampenweg PH Zwigglte Even voorstellen, kandidaat bestuurslid Dennis van der Waals Met het bijenhouden werd ik besmet door mijn vrouw Dessy, die sinds 2002 imkert met carnica s. (Zij had een goed voorbeeld aan haar opa die in de vijftiger jaren met een paar bijenvolken imkerde.) Nadat ik Dessy een aantal jaren had geholpen en het ook nog leuk begon te vinden heb ik in 2007 een basiscursus gevolgd in Utrecht waarna we vaak samen in de bijenstal achter ons huis bezig zijn. De 14 volken die we nu houden zijn wel het maximum aantal dat we wensen. We zijn lid van de Bijenhoudersvereniging Bunnik-Houten waarvan Dessy penningmeester is en de website verzorgt.( ) Deze afdeling heeft veel actieve leden en dat heeft me aangestoken om actiever te worden en nadat de voorzitter van de VCI op het najaarscongres en later in Nieuwsbrief 25 meldde dat er nog steeds geen kandidaat penningmeester was heb ik eind januari maar eens voorzichtig geïnformeerd of er al in was voorzien. Vandaar nu. II

8 Nieuwsbrief nummer 26 De voorzitter schrijft 24 februari hebben de bijen weer gevlogen. Na al die sneeuw een van de tekenen dat het nieuwe seizoen er aan komt. Hoewel het inwinteren nog maar kort geleden lijkt, kijk ik ongeduldig uit naar het nieuwe seizoen. Ook voor de VCI beginnen de activiteiten weer. We beginnen met de jaarvergadering op de 13 e maart in Wageningen. Het middagprogramma van de jaarvergadering zal gaan over bevruchtings- en teeltstations voor de Carnica. Tijdens deze vergadering mogen we een tweetal nieuwe bestuursleden verwelkomen. We zijn zeer verheugd met de komst van Dennis van der Waals en Kees de Vries en we hopen dat ze veel plezier in het bestuur van onze vereniging zullen beleven. (natuurlijk nadat u uw goedkeuring hieraan hebt gegeven.) De vereniging kan nog steeds extra bestuursleden gebruiken. Het zou dus erg fijn zijn als er zich nog mensen melden. Na de jaarvergadering is de eerstvolgende activiteit een cursus over het beoordelen van volken voor de teelt met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit van Würzburg. Deze cursus zal plaats vinden op de imkerij van Henk Scholten in Markelo. Net als vorig jaar is het aantal plaatsen beperkt. Daarover meer elders in de nieuwsbrief. Tijdens de najaarsvergadering is er gesproken over de erkenning van koninginnentelers binnen de VCI. Dit is een onderwerp dat veel mensen interesseert. De reacties uit de zaal op de conceptrichtlijnen waren divers en uiteenlopend. Het blijkt hieruit dat het niet mee zal vallen richtlijnen op te stellen die iedereen tevreden stellen. Op de komende vergadering zullen we niet op dit punt terugkomen. Er is meer tijd voor nodig om dit verhaal verder uit te werken. Eerst zullen we bezig gaan met de koninginnenteelt. Het heugelijk nieuws is dat we niet meer hoeven te betalen voor de export vergunning (gezondheidsverklaring echter wel aanvragen) als we met de bijen naar de Duitse eilanden willen. Bedankt iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. Groeten en wij hopen u te begroeten op de algemene vergadering, Tieme Wanders ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING van CARNICA IMKERS Het bestuur van de VCI nodigt u uit voor de ALV op zaterdag 13 maart Zaterdag 13 maart 2010 in het Bijenhuis van de NBV, Grintweg 273, 6704 AP. De toegang is vrij. Voor leden is de lidmaatschapskaart tevens stemkaart. Dus neem je lidmaatschapskaart mee naar de vergadering! I

nummer 53!!!!! Februari 2015 11.15 uur ontvangst met koffie 11.30 uur aanvang van de vergadering Concept-agenda Middagprogramma (zie toelichting)

nummer 53!!!!! Februari 2015 11.15 uur ontvangst met koffie 11.30 uur aanvang van de vergadering Concept-agenda Middagprogramma (zie toelichting) Nieuwsbrief nummer 53!!!!! Februari 2015 z Agenda z Algemene Ledenvergadering VCI 11.15 uur ontvangst met koffie 11.30 uur aanvang van de vergadering Concept-agenda Het bestuur nodigt de leden en genodigden

Nadere informatie

Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2011

Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2011 Het bestuur van de wens U allen Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2011 zodat we in 2011 weer met zijn allen in mooie zachtaardige en gezonde volken kunnen en mogen imkeren. De voorzitter schrijft

Nadere informatie

Het bestuur nodigt u allen uit voor de. Algemene ledenvergadering op 5 maart om uur in het

Het bestuur nodigt u allen uit voor de. Algemene ledenvergadering op 5 maart om uur in het Nieuwsbrief nummer 57 20 febr. 2016 Vereniging van Carnica Imkers ---------------------------------------------------------------------- Het bestuur nodigt u allen uit voor de Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Selectie op VSH bij de Carnica

Selectie op VSH bij de Carnica Selectie op VSH bij de Carnica Wat is VSH? De hier gepresenteerde activiteiten en resultaten zijn mogelijk dankzij de stichting Arista Bee esearch De stichting werkt in principe met alle rassen bijen;

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 27 Vereniging van Carnica Imkers

Nieuwsbrief nummer 27 Vereniging van Carnica Imkers Nieuwsbrief nummer 27 Binnenbak is voorzien van een moerrooster. Om de bijen niet te pletten maakt men gebruik van een rechthoekig houtje zodat deze op twee hoogtes gebruikt kan worden. Om de binnenbak

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Cursus gevorderden. Les1 4 oktober 2012 Sint Ambrosius Oirschot/ De Beerzen. Introductie en bijenwoningen.

Cursus gevorderden. Les1 4 oktober 2012 Sint Ambrosius Oirschot/ De Beerzen. Introductie en bijenwoningen. Cursus gevorderden. Les1 4 oktober 2012 Sint Ambrosius Oirschot/ De Beerzen. Introductie en bijenwoningen. Les 1. Koffie/thee en kennismaken. Theorie, praktijk, diploma en afspraken. De NBV. Wat wil je

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Beschrijving van de verschillende carnicalijnen.

Beschrijving van de verschillende carnicalijnen. Beschrijving van de verschillende carnicalijnen. Binnen het ras carnica zijn door selectie verschillende lijnen ontstaan. Er is voor de carnicaimker dus wat te kiezen. Om iets meer te weten over de verschillende

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Imkeren met zachtaardige bijen. Presentatie Jos Römgens 12 mei 2016 Dorpshuis Hoofdplaat

Imkeren met zachtaardige bijen. Presentatie Jos Römgens 12 mei 2016 Dorpshuis Hoofdplaat Imkeren met zachtaardige bijen Presentatie Jos Römgens 12 mei 2016 Dorpshuis Hoofdplaat 1 Inhoud Zachtaardige honingbij? Wat doen de meeste imkers? Koninginnenteelt gebeurt zo weinig! Hoe kom ik aan betere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. CONCEPT VERSLAG Algemene Leden Vergadering Bowling vereniging Lelystad van dinsdag 19 april 2011 Plaats: Bowling centrum Lelystad Notulen: Gerrit Potma Aanwezig Voorzitter : Francina Ouwehand Penningmeester

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Selectie op eigen stand op basis van de mijtval/dag. Egbert Touw, Mari van Iersel DDB

Selectie op eigen stand op basis van de mijtval/dag. Egbert Touw, Mari van Iersel DDB Selectie op eigen stand op basis van de mijtval/dag Egbert Touw, Mari van Iersel DDB Inhoud Bijenvolken verschillen in eigenschappen Selectie op eigen stand Bedrijfsmethode: imkers selecteren beste koninginnen

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

17 oktober 2013 Hub Maar

17 oktober 2013 Hub Maar 17 oktober 2013 Hub Maar Agenda Roverij, Bijenpaviljoen Vaeshartelt, Winter APK, Imkeravond november, Koninginnen symposium Lieteberg, Heinsberg: Dr. Pia Aumeier, Studiedag Horst, Studiegroep Pollen, Ambrosiusavond,

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Handleiding gebruik databank Beebreed

Handleiding gebruik databank Beebreed Handleiding gebruik databank Beebreed Voor vragen en opmerkingen: info@beebreed.nl Vragen of suggesties: info@beebreed.nl Opmerkingen vooraf Deze handleiding is voor imkers die gegevens van koninginnen

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Cursusgids bijenteeltonderwijs. voor de. Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017

Cursusgids bijenteeltonderwijs. voor de. Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017 Cursusgids bijenteeltonderwijs voor de Opleiding Leraar Bijenteelt 2016-2017 De Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders, gehuisvest in het Bijenhuis in Wageningen.

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, februari 2010 Nieuwsbrief 2010-1 Beste

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Laatste nieuws VSH teelt 2016 bij Buckfast Teeltgroep Flevo

Laatste nieuws VSH teelt 2016 bij Buckfast Teeltgroep Flevo Buckfast Teeltgroep Flevo Nieuwsbrief 18 oktober 2016 Laatste nieuws VSH teelt 2016 bij Buckfast Teeltgroep Flevo Door het koude voorjaar in 2016 konden we pas laat beginnen met de teelt voor ons VSH project.

Nadere informatie

Nieuwe richtingen in de koninginnenteelt. F. K. Tiesler, Teeltcoordinator D.I.B.

Nieuwe richtingen in de koninginnenteelt. F. K. Tiesler, Teeltcoordinator D.I.B. Nieuwe richtingen in de koninginnenteelt F. K. Tiesler, Teeltcoordinator D.I.B. Structuur van de imkerij in Duitsland Een klein deel doet actief aan teelt (~ 1%) Structuur van de imkerij in Duitsland Meerdere

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o.

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Cursusgids vervolgcursus 1 georganiseerd door Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Henk Verver 2012 1 Soms wordt nog de verouderde term gevorderden cursus voor deze cursus gebruikt Inleiding De Bijenhouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 29 september 2012 in de Sallandsekamer, Langstraat 18, 8131 BC Wijhe

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 29 september 2012 in de Sallandsekamer, Langstraat 18, 8131 BC Wijhe Nieuwsbrief nummer 40A ---------------------------------------------------------------------- Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 29 september 2012 in de Sallandsekamer, Langstraat 18, 8131 BC Wijhe

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Scoutinggroep de IJmondtrekkers

Scoutinggroep de IJmondtrekkers Scoutinggroep de IJmondtrekkers www.ijmondtrekkers.nl Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2012 Aanvang: Locatie: 20.00 uur Clubhuis aan de Heerenduinweg Het groepsbestuur nodigt u

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen.

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen. Notulen jaarvergadering PLAATSELIJK BELANG KATLIJK 28-1-2014 1. Opening door voorzitter Wilko Jan Aardema: Wilko Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 13 JANUARI 2011

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 13 JANUARI 2011 De NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 13 JANUARI 2011 Personeelsvereniging Postbus 8 5460 AA Veghel Aanwezig: Bestuur: Anki van Munster (voorzitter) Roland Wolvers (secretaris) Pieter van de Wijgert (penningmeester)

Nadere informatie

verloting Ja... je leest het goed!!!

verloting Ja... je leest het goed!!! Kop hoofdartikel Opgericht 14 september 1973 MAART 2012 CLUBNIEUWS 26 JAAARGANG 3 verloting Ja.... je leest het goed!!! Er zijn leuke prijzen te winnen en het enige wat jij hoeft te doen is naar de Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie