Planning JWC Augustus/September 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning JWC Augustus/September 2011"

Transcriptie

1 Planning Augustus/September 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 27 sept 20:00uur Vooroverleg bijkirsten/daniël - Plannen -vergaderingen + vooroverleg - Welke last-minute zaken moeten nog geregeld worden voor het nieuwe seizoen? - Is de bemensing rond? - Zijn alle uitnodigingen verstuurd? - Weet iedereen wat verwacht wordt en wanneer? - Programma nieuw seizoen opnemen in Bijblijver en website - Overleg Exoduskerk planning jeugddiensten - Overleg met bestuur Examenkandidaten opvragen Planning + begroting aanleveren bij jeugdouderling Overleg adventproject met dominee en projectgroep Kerstviering (overleg met CE) 3 okt 20:00uur vergadering Alle uitnodigingen de deur uit voor de startzondag 25 sep a.s. - Planningen + begroting opvragen. - Jeugdpagina Bijblijver - Rooster verslagen in Bijblijver - Jeugdcombo geeft werkjes startdienst door aan KND Kerstviering (overleg met CE) 8 sep MO 22 sep KR Clubs Planning + begroting aanleveren bij jeugdouderling Planning startactiviteit clubs: 24 sep Planning + begroting aanleveren bij jeugdouderling Planning + begroting aanleveren bij jeugdouderling 1 e verg:30 aug 19:30uur Emmauskerk Planning + begroting aanleveren bij jeugdouderling Planning + begroting aanleveren bij jeugdouderling Ledenwerving weekend 9-11 sep Verslag Bijblijver 25 sep Voorbereidingen Zeskamp Teus

2 Planning Oktober 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 23 okt (veschijnt 27 okt) Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 31 okt 20:00uur Vooroverleg bij - Telefonisch contact met penningmeester college kerkrentmeester wat te verwachten m.b.t. de begroting en conceptbegroting maken voor de (M. Groen) - Wijzigingen gemeenteboekje - (2-jaarlijks uitje: alleen even jaren) 7 nov 20:00uur verg. - Hoe is de start verlopen en wat moet nog geregeld worden? - Conceptbegroting bespreken - Wijzigingen gemeenteboekje doorgeven 11 okt MO 25 okt KR Kerstviering (overleg met CE) Midwinterfeest Clubs Verslag Start Bijblijver 23 okt Informatie naar ambtsdragers + gemeente Start 1 e blok na herfstvakantie (3 avonden) Overleg met jeugdouderling: plannen nieuw seizoen en begroting volgend jaar Evaluatie - verslag in Bijblijver/website Zoektocht naar kamphuis voor volgend jaar Voorbereidingen Zeskamp Teus

3 Planning November 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 20 nov (verschijnt 26 nov) Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden - Jaarplanning evalueren en eventueel aanpassen 7 nov uur - Hoeveel bezoekers heeft welke activiteit? - Korte toelichting op adventproject - Midwinterfeest/2-jaarlijks uitje 8 nov MO 24 nov Kerkenraad Toelichting op adventproject aan KND medewerkers Kerstviering (overleg met CE) Midwinterfeest Toelichting op adventproject in bijblijver Kerstviering (overleg met CE) Clubs Midwinterfeest Midwinterfeest 1 e blok Catechese 11 nov: Eilandelijke Zeskamp PKN Verslag Bijblijver 20 nov 11nov: Eilandelijke Zeskamp PKN Teus

4 Planning December 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 18 dec (verschijnt 22 dec) Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 1 dec uur vooroverleg bij Teus - Checken kinder-activiteiten rond kerst: Kerstmorgendienst (kinderoppas), midwinterfeest 12 dec uur - Midwinterfeest/ 6 dec MO Rooster maken februari tot en met augustus en verspreiden onder KND medewerkers, Dominee, Jeugdouderling en Bijblijver Kerstviering (overleg met CE) Midwinterfeest Clubs Midwinterfeest + PR Bijblijver/Posters/uitnodigingen Midwinterfeest bijblijver -jeugddienst voorbereiden Verslag Bijblijver blok 1 Borrel Kerstnacht

5 Planning Januari 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 14 januari, verschijnt 18 januari Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 16jan 20:00uur Vooroverleg bij Kirsten/Daniël 23jan 20:00uur vergadering - Midwinterfeest Overleg 40-dagenproject met predikant en projectgroep 24 jan MO, commissies 31 jan MO 17 jan KR Clubs Midwinterfeest 14 jan Verslag Bijblijver/PR Jeugddienst 12 feb Tussentijdse evaluatie Jan Jeugddienst 14 jan bijblijver Jeugddienst 2 e Blok Catechese- (3 avonden) weekend voorbereiden

6 Planning Februari 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 12 februari, verschijnt 16 februari Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden Clubs 27 feb 20:00uur Vooroverleg bij - Toerusting nodig voor jeugdmedewerkers nieuw seizoen? - Afsluiting seizoen jeugdwerk voorstellen - Bij aftredende jeugdouderling(en) nieuwe kandidaten zoeken Uitleg 40 dagen project aan KND-team Hoe is de bemensing in het nieuwe seizoen - welke vacatures zijn er? Afsluiting jeugdseizoen doornemen Evaluatie Midwinterfeest Evaluatie Midwinterfeest 12feb. 10:00uur Jeugddienst Clubs Nieuwe -Paaskaars nodig? 5 maart 20:00uur vergadering - Inventarisatie toerustingwensen - Besluiten hoe seizoen af te sluiten - Korte toelichting op 40-dagen project Evaluatie Midwinterfeest Bijblijver uitleg 40-dagenproject, 7 feb MO, commissies 9 feb pastorale avond Na voorjaarsvakantie: start 3 e blok (3 avonden) Verslag Bijblijver blok 2 weekend voorbereiden

7 Planning Maart 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 11 maart, verschijnt 15 maart Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden - Bezoek groep 8 bij // 5 maart uur - Nog nieuwe mensen nodig? - Wie worden voorgesteld? - Welke cursussen gaan we doen dit jaar, doorgeven aan V&T 8 mrt MO 20 mrt KR Clubs Uitleg 40-dagen project aan KND team Zijn er vacatures voor het nieuwe seizoen? Afsluiting jeugdseizoen doornemen Korte uitleg 40-dagen project 3 e blok Verslag Bijblijver kamp

8 Planning April 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 15 april, verschijnt 19 april Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 10 april 20:00uur Vooroverleg bij Teus - Lijst examenkandidaten - Bemensing jeugdwerk zoeken naar nieuwe medewerkers en/of jeugdouderlingen Wie benadert wie? 16 april 20:00uur vergadering - Lijst examenkandidaten - Voorstel jeugddiensten nieuw seizoen Overleg afscheid groep 8 met dominee en projectgroep Afscheid groep 8, 24 juni Annemarie,, Teus en Anne 3 apr MO 19 apr KR 24 apr Gemeente-avond Clubs Voorstel jeugddiensten nieuw seizoen Bijblijver afsluiting clubs Evaluatie seizoen Bezoek met groep 8 bij Evaluatie afgelopen seizoen Voorstel jeugddiensten nieuw seizoen Jeugddienst op 15/4 of 22/4? Info/kamp-team zoeken Evaluatie afgelopen seizoen Verslag Bijblijver blok 3 Evaluatie afgelopen seizoen Verslag Bijblijver PR jeugddienst Bijblijver

9 Planning Mei 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 20 mei, verschijnt 24 mei Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 29 mei 20:00uur Vooroverleg bij Kirsten/Daniël - Planning voor toerusting i.s.m. V&T - Hoe is afscheid groep 8 geregeld? - Bedankjes jeugdwerkers regelen Wat moet nog geregeld worden voor nieuw seizoen? 4 juni uur - Bemensing: welke vacatures zijn?, 8 mei MO 31 mei Ouderlingenberaad Clubs Bemensing nieuw seizoen Bijblijver afsluiting clubs Bemensing nieuw seizoen Bemensing nieuw seizoen Bemensing nieuw seizoen Nieuw bestuur Opzet kampprogramma

10 Planning Juni 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: 10 juni, verschijnt 14 juni Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden Clubs - Vergaderschema vaststellen volgend seizoen - Vaststellen jeugddiensten nieuw seizoen - Jaarthema? - Programma nieuw seizoen op hoofdlijnen bekend maken in Bijblijver en website - Opzet controleren beleidsplan - Felicitatie-roos of Troost-roos bezorgen bij examenkandidaten - Presentje jeugdwerkers Emmaüskerk uitdelen Projectgroepen en taken indelen onder alle KND medewerkers Rooster maken september tot en met januari en verspreiden onder KND medewerkers, Dominee, Jeugdouderling en Bijblijver 24 juni 9:30 uur Overstapdienst groep 8 4juni 20:00uur vergadering Wat moet nog geregeld worden voor nieuwe seizoen: - Uitnodigingen jeugd lijsten printen - Ruimte reserveren koster - Aanschaf nieuw materiaal Flyer/boekenlegger voor overstappers met activiteiten voor 12+ PR overstapdienst/verslag Bijblijver 7 juni MO 21 juni KR/ Examenrozen bezorgen Evalueren (werkmateriaal), nieuwe planning maken en eventueel nieuwe leiding zoeken. Lijst uit te nodigen jeugd nieuw seizoen Leeftijdsindeling? Uitnodiging jeugd/ouders afstemmen met Exoduskerk. PR website en kerkblad Bemensing nieuw seizoen Opzet kampprogramma uitwerken

11 Uitnodigingen maken lijst jongeren opvragen Planning Juli/Augustus 2012, inleverdata 1 juli en 26 aug Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden Eind augustus: Plannen -vergaderingen + vooroverleg Vergaderschema nieuw seizoen opstellen en data doorgeven aan koster Annemarie,, Teus en Anne Vakantie (-rooster) 3 juli MO Clubs Vakantie Uitnodiging nieuw seizoen klaar Vakantie Uitnodiging nieuw seizoen klaar Vakantie Uitnodiging nieuw seizoen klaar Vakantie Uitnodiging nieuw seizoen klaar Vakantie Opzet kampprogramma definitief uitwerken Uitnodigingen versturen/info Bijblijver PR weekend Bijblijver

12

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015!

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! Amsterdam, 18 juni 2015 Beste Museumnachter, Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! In deze map vind je een aantal bijlagen die je kunnen ondersteunen in de voorbereidingen

Nadere informatie

Notulen Wijkvergadering

Notulen Wijkvergadering Notulen Wijkvergadering Datum: 1 maart 2011 Nr: 180 Aanwezig: Rob (notulen), Nico R, Carla, Sandra, Mohammed, Mieke, Helena, Danielle, Willy Afgemeld: Nico v E, Gasten: Geen 0. Opening Rob opent de vergadering

Nadere informatie

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

JAARPLANNING. Deze bundel hoort thuis in het deel "Eigen haard "

JAARPLANNING. Deze bundel hoort thuis in het deel Eigen haard JAARPLANNING Deze bundel hoort thuis in het deel "Eigen haard " INLEIDING Voor het goed draaien en functioneren van een groep mensen is heel wat organisatie nodig. Hoe groter die groep of hoe meer die

Nadere informatie

Voorbeeld van actieplan

Voorbeeld van actieplan Voorbeeld van actieplan Wat Wie Wanneer Ondersteuning Evaluatie Wat beogen we? Wat gaan we concreet doen? grondopties van de school realiseren door oa gebruik van voet in, projecten alle info omtrent voet

Nadere informatie

Gastheer of -vrouw...

Gastheer of -vrouw... Gastheer of -vrouw...... voor de museum balie en museumwinkel Dit biedt : Als vrijwilliger van werkt u in Als gastheer of vrouw ontvangt u de bezoekers in de museumwinkel en geeft hun informatie over het

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT 1 Hoe organiseer je een activiteit Uitleg Iets organiseren kan iedereen. Maar tussen organiseren en goed organiseren zit een heel groot verschil. Dit draaiboek

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten

Jaarverslag 2005. VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten Jaarverslag 2005 VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten Datum: 07-04-2006 Versie: 1.0 VKL Secretariaat Inhoudsopgave 1 Agenda Algemene ledenvergadering 2006...1 2 Notulen ALV 2005...2 2.1 Opening

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie