REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL"

Transcriptie

1 REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Zaterdag 19 september sluiting betalingstermijn inschrijfgeld Zaterdag 10 oktober uur opening inschrijving/documentencontrole in Bocholt uur EXPERT- en SPORTKLASSE briefing uur EXPERTKLASSE start uur SPORTKLASSE start uur TOUR-/VINTAGEKLASSE briefing uur TOUR-/VINTAGEKLASSE start vanaf uur vanaf uur circa uur finish in OVERPELT diner EXPERT/SPORT/TOUR/VINTAGE uitslag en prijsuitreiking II. ORGANISATIE Art. 1 ORGANISATIE 1.1 Definitie De VZW Legendrally organiseert op 10 oktober 2009 de 10 e Legend of the Fall. Het eindklassement zal gebaseerd zijn op het juiste rijden van de route. De inschrijving staat open voor drie categorieën, te weten de Expertklasse, de Sportklasse, de Tourklasse. Bij voldoende deelname kan de organisatie voorzien in een aparte Vintageklasse. De Vintageklasse zal hetzelfde parcours rijden als de Tourklasse. In alle categorieën dient een parcours te worden afgelegd aan de hand van door de organisatie verstrekte routebeschrijvingen en/of kaartfragmenten. De Expertklasse is bedoeld voor equipes met voldoende ervaring en de Tour- en Vintageklasse is bedoeld voor equipes met weinig ervaring en/of voor equipes die het evenement meer als toertocht willen beleven. De Sportklasse is bedoeld voor equipes die wel willen kaartlezen, maar nog niet voldoende ervaring hebben voor de Expertklasse. De VZW Legendrally is lid van de BFOV. Het evenement wordt verreden worden in de geest van de regels van de FIVA en BFOV. De door de lokale overheden verleende vergunningen zullen op het publicatiebord worden gepubliceerd. pagina 1/13

2 1.2 Organisatiecomité / wedstrijdsecretariaat De organisatie van het evenement is in handen van de VZW Legendrally met als bestuur: Jan Bové (gsm ) Paul Vrancken (gsm ) Bart den Hartog (gsm alleen tijdens het evenement) 1.3 Officieel publicatiebord Gedurende het evenement zijn er officiële publicatieborden in het Restaurant Kristoffel te Bocholt en in restaurant Het Casino te Overpelt. 1.4 Officials Functie Bestuur: Inschrijftafel: Contactpersoon rijders: Westrijdleider: Rekenkamer: Bemande controles: Parking Fotografie Naam Jan Bové / Paul Vrancken / Bart den Hartog Claire Vrancken / Stephanie Vrancken / Jacqueline Kools Jan Geelen / Carla Lemkens / Ria Bové Jan Bové Bart den Hartog Bart den Hartog / Ron Hillebrink Ron Hillebrink / Thea Hillebrink Johan Voortmans / Steven Cox / Jean Bloemen André Van Hees / Brecht Van Hees Carlo Gilissen / Jacqueline Kools Piet Feijen / Joep Feijen Annemie Weegels / Jacqueline Coumans Mark Schmidt / Roelie Schmidt Yvo Bové, Kristof Caelen, Rik Camp Herman Diels, Henri de Haas, Jean Bloemen III. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 2 BESCHRIJVING De totale lengte van de 10 e Legend of the Fall bedraagt voor de Expertklasse ca. 240 kilometer, voor de Sportklasse ca. 200 kilometer en voor de Tour- en Vintageklasse ca. 160 kilometer. Het evenement wordt voor alle klassen verreden in 2 etappes. Er is een korte rustpauze voorzien. Voor het volgen van de route zijn er aparte routeboeken voor de Expert- Sport- en Tourklasse. Deze worden uitgereikt aan het begin van elke etappe. Voor de Expertklasse geldt dat de routeboeken niet alle benodigde (route)bescheiden hoeven te bevatten. De organisatie kan een deel van de (route)bescheiden op een later tijdstip aan de equipes overhandigen. De Tour- en Vintageklasse rijden volgens bol-pijl (grotendeels) met afstanden en enkele eenvoudige kaartfragmenten. De Expert- en Sportklasse rijden via bol-pijl met en zonder afstanden en diverse kaartleessystemen. Art. 3 TOE TE LATEN AUTO S 3.1 Tot de wedstrijd worden toegelaten: 3.1.a Auto s met een bouwjaar tot en met b Jongere auto s met een speciaal karakter. Deze worden wel in de uitslag opgenomen, doch komen niet in aanmerking voor een prijs. Zij kunnen enkel inschrijven op uitnodiging van de organisatie. 3.2 Wettelijke voorschriften Auto s moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land waar zij ingeschreven staan. 3.3 De organisatie behoudt zich het recht voor een auto te weigeren - die niet confom is met deze reglementen; pagina 2/13

3 - die op de achterzijde niet is voorzien van een nationaliteitssticker; - die voorzien is van een apparaat voor afstandsmeting met een niet-mechanische aandrijving en/of een niet-mechanische aflezing (bijvoorbeeld LED, LCD etc.); - die al dan niet vast is voorzien van een GPS (navigatie)systeem. 3.4 In de auto dienen aanwezig te zijn: - een deugdelijke brandblusser; - een gevarendriehoek; - een verbanddoos met deugdelijke inhoud; - een sleepkabel; - een deugdelijk zeil of lekbak. 3.5 Verzekering - keuringsbewijs Ten tijde van het evenement dient de verzekering van de deelnemers te voldoen aan de wettelijk verplichtingen. De organisatie zal een bijkomende verzekering BA afsluiten bij AXA via de BFOV. Voor zover van toepassing in het land waar de auto ingeschreven staat, dient de auto over een geldig keuringsbewijs te beschikken. (Nederlandse) deelnemers die in het bezit zijn van een zogenaamde assurantieverklaring vragen wij om ons een kopie toe te sturen dan wel bij de inschrijving op 10 oktober af te geven. Art. 4 TOE TE LATEN DEELNEMERS 4.1 Deelnemer Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan als deelnemer worden toegelaten. 4.2 Equipe Indien de deelnemer geen deel uitmaakt van de equipe, rusten op de de volgens het inschrijfformulier eerste bestuurder gedurende het hele evenement alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van de equipe. 4.3 Rijbewijs De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 4.4 Communicatie Interne of externe communicatie gebaseerd op het gebruik van elektrische middelen is verboden. Het gebruik van draagbare en/of autotelefoons tijdens het evenement anders dan in het kader van een calamiteit is verboden. De aanwezigheid van (mobiele) navigatiesystemen is uitdrukkelijk verboden. Art. 5 INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJVING 5.1 Inschrijfformulier Online inschrijven is mogelijk via onze website De inschrijvingstermijn sluit op 19 september 2009 of eerder als het maximale aantal voertuigen is bereikt. Inschrijvingen na deze termijn zijn onder voorbehoud van acceptatie door de organisatie. Bij overschrijding van het aantal startplaatsen zullen de inschrijvingen op een wachtlijst worden geplaatst. De organisatie behoudt zich het recht van vrije keus voor bij het toevoegen van deelnemers uit de wachtlijst aan de deelnemerslijst. De inschrijving is pas definitief na het voldoen van het inschrijfgeld. 5.2 Wijzigingen Indien zich wijzigingen voordoen in de inschrijving dienen deze zo snel mogelijk aan de organisatie te worden meegedeeld. pagina 3/13

4 5.3 Rechtsbepalingen Door hun inschrijving voor de Legend of the Fall onderwerpen de deelnemer en de leden van de equipe zich, met uitsluiting van andere rechtsmiddelen, aan de rechtspleging op het terrein van de evenementen zoals vastgelegd in de reglementen van de FIVA (FIVA Events Code) en aan de rechtsbepalingen van dit reglement. 5.4 Weigeren De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving eventueel zonder opgave van redenen te weigeren. 5.5 Maximum Het maximaal aantal inschrijvingen is voorzien op 120. Art. 6 INSCHRIJFGELD 6.1 Inschrijfgeld Het inschrijfgeld voor de Expertklasse bedraagt 145,- Euro. Het inschrijfgeld voor de Sportklasse bedraagt 130,- Euro. Het inschrijfgeld voor de Tour- en Vintageklasse bedraagt 115,- Euro In het inschrijfgeld is inbegrepen: - twee rallyplaten per wagen; - alle benodigde routeboeken; - koffie, koek in Bocholt - soep, broodjes onderweg - diner bij de finish. U dient het desbetreffende bedrag te storten op rekening van de Argenta Bank t.n.v. Legendrally VZW, p/a Jasperslaan 5, B-3950 Kaulille. Swift code: ARSPBE22 IBAN: BE LET OP: uw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld. De betaling dient uiterlijk zaterdag 19 september op onze rekening te staan. Na deze datum behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer te vervangen door een deelnemer van de wachtlijst. Deelname aan de Team Cup is GRATIS (minimaal 3, maximaal 5 equipes). Inschrijfformulieren liggen bij de inschrijftafel en dienen aldaar ingeleverd te worden. 6.2 Restitutie inschrijfgeld Het inschrijfgeld zal volledig worden terugbetaald: - aan inschrijvingen die niet werden geaccepteerd. - bij annulering vóór 19 september Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk worden terugbetaald: - volledig inschrijfgeld minus 10% in geval het evenement niet doorgaat. - volledig inschrijfgeld minus 50% bij annulering vóór 3 oktober Bij annulering na 3 oktober 2009 zal geen terugbetaling plaatsvinden. 6.3 Serviceteam Er is een serviceteam voorzien. Deelnemers ontvangen contactgegevens bij de start. 6.4 Acceptatie De inschrijving zal pas definitief worden geaccepteerd als het totale inschrijfgeld is ontvangen. Zonder betaling van het inschrijfgeld wordt de equipe niet toegelaten tot de start. pagina 4/13

5 6.5 Uitsluiting aansprakelijkheid Bij de documentencontrole op zaterdag 10 oktober 2009 dienen beide leden van de equipe een vrijwaringsclausule (afstand van verhaal) te ondertekenen. De tekst van deze vrijwaringsclausule luidt als volgt: Ik, ondergetekende, verklaar hierbij uit eigen initiatief aan de 10 e Legend of the Fall deel te nemen. Ik verklaar hiermede afstand te doen voor mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn naastbestaanden (mijn ouders, mijn echtgenote, mijn kinderen) en onze verzekeraars van elk verhaal tegenover: 1. de eigenaar(s) en/of uitbaters van de route 2. de inrichter(s) van de manifestatie 3. de deelnemers en de gebruikers van de manifestatie 4. de deelnemers en de eigenaars (of houders) van de deelnemende voertuigen. 5. De aangestelden, vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen (of organismen) vermeld hierboven in punt 1,2,3 en 4 6. De verzekeraars van de personen (of organismen) vermeld in punt 1,2,3,4 en 5 Voor elke schade die ik zou lijden gedurende de manifestatie Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat ingeval van overlijden ik mij sterk maak voor mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn naastbestaanden en onze verzekeraars. Ik verklaar eveneens kennis te hebben van de reglementen van de manifestatie en verbind mij deze zonder enig voorbehoud na te leven. Art. 7 WIJZIGING VAN HET REGLEMENT BULLETINS 7.1 Wijzigingen bulletins Het volledige reglement bestaat uit dit basisreglement, het reglement van de systemen, eventuele bulletins en alle mededelingen gedaan tijdens de briefing. Art. 8 TOEPASSING EN INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT 8.1 Wedstrijdleiding De wedstrijdleiding (de wedstrijdleider plus eventuele assistent-wedstrijdleiders) is belast met het toepassen van de reglementen tijdens het evenement. 8.2 Interpretatie Voor de juiste interpretatie van dit reglement gelden de volgende definities: - equipe : bestuurder en navigator; - etappe : een deel van het evenement, bestaande uit één of meerdere trajecten; - traject : een deel van de route. 8.3 Incorrect gedrag Elk incorrect, frauduleus of onsportief gedrag van de equipe, van leden van de equipe of van personen voor wie zij verantwoordelijk zijn, kan worden bestraft tot en met uitsluiting toe. IV. ALGEMENE VERPLICHTINGEN Art. 9 EQUIPES 9.1 Equipes Alleen equipes welke uit twee personen bestaan, zullen tot de start worden toegelaten. De twee leden van de equipe worden aangeduid als bestuurder en navigator. Beide leden van de equipe mogen tijdens het evenement de auto besturen, mits zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. pagina 5/13

6 Op verzoek kan de organisatie toestaan dat de equipe uit méér dan twee personen bestaat. Gedurende het hele verloop van het evenement moeten beide (alle) leden van de equipe zich in de auto of in de onmiddellijke nabijheid daarvan bevinden, uitgezonderd situaties waarin het reglement voorziet zoals pauzes. Art. 10 STARTVOLGORDE RALLYSCHILDEN STARTNUMMERS 10.1 Startnumers en startvolgorde Per klasse zal in volgorde van startnummer worden gestart. In de expert- en sportklasse start één equipe per minuut, in de tour- en vintageklasse starten 2 equipes per minuut Rallyschilden startnummers Elke equipe ontvangt twee rallyschilden met startnummer. De rallyschilden dienen aan de voor- en achterzijde van het voertuig bevestigd te worden. Art. 11 CONTROLEKAARTEN 11.1 Controlekaarten Bij de start van iedere etappe krijgt elke equipe één of meerdere tijdcontrolekaarten en één of meerdere routecontrolekaarten. Op de tijdcontrolekaarten of in het routeboek staan richttijden voor het melden bij tijdcontroles. De tijdcontrole- en routecontrolekaarten kunnen gecombineerd worden Gebruik De controlekaarten moeten op verzoek worden getoond. Bij bemande controles moeten de kaarten persoonlijk door een lid van de equipe worden overhandigd voor registratie Veranderingen Elke verbetering of verandering op een controlekaart kan uitsluiting tot gevolg hebben, tenzij zo n verbetering is geparafeerd door een daartoe bevoegde official Straffen Het ontbreken van een registratie, van welke controle dan ook, of het niet overhandigen van de controlekaarten bij een controle (tijdcontrole, routecontrole of de betreffende controles bij een eventuele RP) en bij de finish heeft een bestraffing, als aangegeven in dit reglement, tot gevolg Verantwoording De equipe is als enige verantwoordelijk voor het voorleggen van de controlekaarten aan de verschillende controles en voor eventuele fouten in de registraties. De equipe moet er zelf op letten de controlekaarten op het juiste tijdstip aan de official te overhandigen en moet zelf controleren of de kaarten correct zijn ingevuld. De controlepostofficial is de enige persoon die de tijd op de kaarten mag invullen en/of de kaarten mag afstempelen. Art. 12 VERKEERSREGELS MILIEU 12.1 Verkeersregels Gedurende het hele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de geldende verkeersregels. Voorts zijn equipes verplicht binnen de bebouwde kom uiterst behoedzaam en waardig te rijden, opdat de bewoners geen aanstoot behoeven te nemen aan de voorbij rijdende equipes. Bij een STOP-bord moet het voertuig minimaal één seconde hebben stil gestaan. Elke equipe die de verkeersregels overtreedt zal worden bestraft met: - eerste overtreding: een straf van 300 punten; - tweede overtreding: uitsluiting. De politieagenten of officials die de overtreding hebben vastgesteld moeten de equipe hiervan op de gebruikelijke manier in kennis stellen. Indien zij de bestuurder niet ter plaatse aanhouden, kunnen zij de wedstrijdleiding om toepassing van de straf vragen. pagina 6/13

7 Equipes die door hun verkeersgedrag het evenement in diskrediet brengen, zullen door de wedstrijdleiding en/of wedstrijdcommissaris worden bestraft. Zij kunnen straffen opleggen tot en met uitsluiting Maximum snelheid Gedurende het gehele evenement moeten de equipes zich strikt houden aan de geldende maximum snelheden Milieu Het is verboden het milieu onnodig te belasten. Zo is het bijvoorbeeld verboden om te rijden met een afgebroken uitlaat waardoor overmatige geluidsoverlast wordt veroorzaakt, of de bodem te verontreinigen door morsing of lekkages. Voor de start, tijdens de pauze en na de finish worden de equipes gevraagd een deugdelijk zeil of lekbak onder de auto te plaatsen. V. VERLOOP VAN HET EVENEMENT Art. 13 ROUTE-OPDRACHT 13.1 Route / kaartmateriaal Van de start tot de finish dient een voorgeschreven route te worden gereden met inachtneming van de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften. In de route kan een regelmatigheidsproef (alleen voor de Expert- en Sportklasse) opgenomen zijn. Alle equipes zullen routeboeken ontvangen waarin een gedetailleerde omschrijving van de route staat, welke moet worden gevolgd. Het routeboek voor de Tour- en Vintageklasse bevatten hoofdzakelijk bol-pijl (grotendeels) met afstanden. Het routeboek voor de Expert- en Sportklasse kunnen naast bol-pijl met en zonder afstanden bestaan uit diverse kaartleessystemen. Voor de Sportklasse is het niet toegestaan om kaartmateriaal beter dan schaal 1: in de auto te hebben. Overtreding wordt bestraft met 300 strafpunten. Er kan gecontroleerd worden Controles Langs de route bevinden zich controles waarvoor in het algemeen het volgende geldt: - alle controles worden aangegeven door middel van standaardborden; - het oponthoud bij een controle mag niet langer duren dan noodzakelijk is voor het uivoeren van de controlehandeling; - het is niet toegestaan: - een controle binnen te rijden uit een andere richting dan die van de route (behalve als op dat moment het systeem vrije route is); - bij een controle achteruit te rijden; - voor het vaststellen van de ideale meldingstijd zijn alleen de equipes zelf verantwoordelijk. Zij mogen de officiële klok raadplegen. De controlepostofficials mogen hun echter geen enkele informatie betreffende hun ideale meldingstijd geven; - uren en minuten worden steeds als volgt weergegeven: ; alleen minuten die verstreken zijn worden geteld; - tijdens het evenement geldt de radiogestuurde tijd als wedstrijdtijd; - controleposten gaan 15 minuten voor de geplande passeertijd van de eerste equipe open, tenzij in de routebescheiden anders is aangegeven of doordat de wedstijdleiding anders beslist; - controleposten sluiten 30 minuten na de geplande passeertijd van de laatste equipe, tenzij in de routebescheiden anders is aangegeven of doordat de wedstijdleiding anders beslist. pagina 7/13

8 13.3 Aanwijzingen van officials Equipes zijn verplicht aanwijzingen en/of instructies van als zodanig herkenbare officials op te volgen. Overtreding kan een straf tot en met uitsluiting tot gevolg hebben, ter beslissing aan de wedstrijdleiding en/of wedstrijdcommissaris. Art. 14 START EN FINISH VAN HET EVENEMENT 14.1 Startcontrole De start voor alle klassen is in Bocholt vanaf het Kerkplein nabij Brouwerij Martens Finishcontrole De controle bij finish bevindt zich bij restaurant Het Casino te Overpelt. Art. 15 TRAJECTEN CONTROLES 15.1 De juiste route De route en eventueel (indien van toepassing) de voorgeschreven gemiddelde snelheid zijn aangegeven in het routeboek. Tijdens het rijden van de route zal worden gecontroleerd: - of de equipe de in het routeboek aangegeven route rijdt; - of de equipe de route niet sneller dan in de voorgeschreven tijd aflegt. Hiervoor bevinden zich langs de route routecontroles (RC s), passeercontroles (PC s) en tijdcontroles (TC s). In principe bevinden controleposten zich rechts van de route (met uitzondering van het systeem vrije route ). Het is echter ook mogelijk dat tijdcontroles zich links van de route bevinden dan wel zich in een gebouw bevinden. In dergelijke gevallen zal dit duidelijk in de routebescheiden staan aangegeven. PC s staan in principe rechts van de route, maar kunnen bij zogenaamde driehoekjes e.d. ook links van de route staan. Bij het systeem punten-vrije-route kunnen PC s aan beide zijden van de weg staan Routecontrole (RC) Een routecontrole is altijd een bemande controle. Een RC wordt langs de route aangegeven met een geel/roze bord. Bij een RC dient de equipe de controlekaarten te overhandigen aan één van de officials die de controlekaart(en) zal invullen en/of afstempelen en/of innemen. Het missen van een RC dan wel het aandoen van een RC die niet langs de ideale route voor de betreffende equipe staat, wordt bestraft met 100 strafpunten Passeercontrole (PC) Een PC is een onbemande controle. Een PC is herkenbaar aan een geel bord met een zwart/donkerblauw getal of zwarte/donkerblauwe letter, of het is een zogenaamde zelfstempelaar (bestaande uit een stempel plus eventueel een stempelkussen). Een zelfstempelaar is voorzien van een geel/roze bord. U dient zelf een stempelkussen mee te nemen. Voorbeelden van de controles zullen aanwezig zijn bij de inschrijftafel. Bij een PC dient de equipe zelf de betreffende letter onuitwisbaar en enkellijnig met een pen in te vullen in het eerstvolgende vrije vakje van zijn routecontrolekaart, dan wel het betreffende stempel te plaatsen in het eerstvolgende vrije vakje van zijn routecontrolekaart. Overtreding van deze regel (inzake het invullen van een routecontrolekaart) wordt bestraft met minimaal 100 strafpunten en maximaal met uitsluiting. Het missen van een PC dan wel het aandoen van een PC die niet langs de ideale route voor de betreffende equipe staat, wordt bestraft met 100 strafpunten Tijdcontrole (TC) Een TC wordt langs de route aangegeven door een geel controlebord met de tekst TC. Het registreren van de meldingstijd kan alleen gebeuren als beide leden van de equipe zich met hun auto in de directe nabijheid van de controle bevinden. Het meldingstijdstip is het moment dat één van de leden van de equipe de controlekaart(en) aan één van de officials overhandigt. Dan vermeldt de official op de tijdcontrolekaart de werkelijke tijd waarop de kaart(en) werd(en) overhandigd. Deze tijden worden uitgedrukt in hele minuten. De equipe krijgt geen tijdstraf voor te vroeg melden als de equipe zich bij de controle meldt in de ideale minuut of de minuut hieraan voorafgaande en het overhandigen van de controlekaart(en) gebeurt in de ideale minuut. pagina 8/13

9 Het verschil tussen werkelijke meldingstijd en de richttijd wordt als volgt bestraft: - te vroeg melden: 10 strafpunten per minuut of deel van een minuut - te laat melden (expert): 10 strafpunten per minuut of deel van een minuut - te laat melden (sport): 10 strafpunten per minuut of deel van een minuut - te laat melden (tour): GEEN STRAF - te laat melden (vintage): GEEN STRAF De officials van de TC kunnen beslissen om deelnemers eerder dan hun richttijd te laten doorrijden. In dat geval wordt de richttijd genoteerd. Bij de finish mag men zich straffeloos vroeger melden. Wel om uw richttijd vragen! 15.5 Stempelkussen Equipes zijn verplicht een goed functionerend stempelkussen bij zich te hebben. Dit stempelkussen dient gebruikt te worden indien het stempelkussen van de organisatie niet gebruikt kan worden of als de organisatie zou beslissen de zelfstempelaar niet van een stempelkussen te voorzien Q-zones Op het aan de deelnemers te verstrekken kaartmateriaal kunnen zogenaamde Q-zones worden aangegeven. Ook kan een Q-zone worden aangegeven met een bord met de tekst Q-zone en de lengte daarvan in meters. Binnen deze zones dienen de deelnemers er nadrukkelijk op toe te zien dat met aangepaste snelheid (dit mag ook lager zijn dan de ter plekke geldende maximum snelheid) en met een minimum aan overlast wordt gereden. Overtreding wordt minimaal bestraft met 100 strafpunten en maximaal met uitsluiting. Art. 16 REGELMATIGHEIDSPROEF (RP) 16.1 Verloop Een regelmatigheidsproef (RP) is een specifiek beschreven route, welke loopt van een al dan niet van te voren aangegeven start naar een geheime finish. De start kan plaatsvinden bij een bemande controle. De official van de controle stempelt de routecontrolekaart en noteert de starttijd van de equipe op de tijdcontrolekaart en de equipe wordt door de official afgeteld en in principe gestart op een halve of hele minuut. Er kan ook sprake zijn van een zogenaamde zelfstart. In dat geval dient de equipe zelf op de juiste tijd (die aan de hand van de door de organisatie verstrekte gegevens eenvoudig is te bepalen) bij een dergelijke zelfstart vertrekken. Een RP moet door de equipe zo exact mogelijk ( op de seconde ) met de voorgeschreven gemiddelde snelheid worden afgelegd. De voorgeschreven gemiddelde snelheid op de RP wordt vermeld in het betreffende routeboek en/of kan overhandigd worden bij de start van een RP. De organisatie kan voor of tijdens een RP de gemiddelde snelheid aanpassen. De lengte van een RP bedraagt minimaal 1,00 kilometer en maximaal 25,00 kilometer. RP s worden in principe op openbare wegen verreden en zijn derhalve niet afgesloten voor het overige verkeer. Een RP kan ook als zogenaamde Jogularity verreden worden. In dat geval wordt de route via het systeem bol-pijl verreden, waarbij bij elke bol-pijl situatie de ideale rijtijd is vermeld Controles Tijdens het rijden van een RP zal worden gecontroleerd of de equipe de in de routebescheiden aangegeven route rijdt en of zij de juiste gemiddelde snelheid aanhoudt. Of de aangegeven route wordt gereden kan worden gecontroleerd middels routecontroles (RC s) en/of passercontroles (PC s). Of de RP met de juiste gemiddelde snelheid wordt afgelegd, zal worden gecontroleerd middels een niet van te voren aangegeven geheime flying finish (FF) en kan bovendien worden gecontroleerd aan de hand van geheime tijdcontroles. De RP eindigt zodra de equipe de FF is gepasserd. De FF wordt altijd gevolgd door een bemande controle. pagina 9/13

10 De bemanning van deze controle zal op de tijdcontrolekaart noteren op welke tijd de equipe door de FF reed. Iedere seconde die een equipe te vroeg of te laat is bij de FF zal worden bestraft met 1 strafpunt, met uitzondering van de eerste seconde. Berekening geschiedt altijd vanaf de start van de RP. Een FF zal zich nimmer bevinden binnen 2 kilometer na: - een spoorwegovergang; - een beweegbare brug; - verkeerslichten Het is op straffe van 300 strafseconden verboden om tijdens een RP: - een controle binnen te rijden uit een andere richting dan die van de route; - bij een controle achteruit te rijden; - de doorgang voor andere equipes te versperren Geheime Tijd Controle (GTC) Op een RP kunnen tevens geheime tijdcontroles (GTC s) zijn geplaats die niet in de routebescheiden en evenmin langs de route zijn aangegeven. Een GTC zal zich nimmer bevinden binnen 2 kilometer na: - de start van een RP; - een spoorwegovergang; - een beweegbare brug; - verkeerslichten. Iedere seconde die een equipe te vroeg of te laat is bij een GTC zal worden bestraft met 1 strafpunt, met uitzondering van de eerste seconde. Berekening geschiedt altijd vanaf de start van de RP Normtijd Voor de RP geldt een maximum op te lopen aantal strafpunten voor tijdsafwijking (GTC s en de FF samen). Dit maximum (normtijd genoemd) is vastgesteld op 300 strafpunten. VI. KEURING STRAFFEN Art. 17 KEURING VOOR DE START EN TIJDENS HET EVENEMENT 17.1 Keuring voor de start Er is geen keuring van de voertuigen voorzien Toelatingseisen Tot de start zullen uitsluitend auto s worden toegelaten die: - voldoen aan de verkeerswetgeving van het land waarin zij staan geregistreerd; - veilig genoeg zijn om op de openbare weg toegelaten te worden; - qua uiterlijk een waardig aanzien hebben. Voor zover van toepassing in het land waar de auto ingeschreven staat, dient de auto over een geldig keuringsbewijs te beschikken Documentencontole Bij de inschrijving op 10 oktober 2009 kunnen o.m. de rijbewijzen van de bestuurder en (eventueel) de navigator worden gecontroleerd, evenals keurings- en verzekeringsbewijs. Verder zullen beide (alle) leden van de equipe de vrijwaringsclausule moeten ondertekenen. Art. 18 STRAFFEN 18.1 Straffen Artikel Reden Straf 3.3 Auto die niet voldoet aan dit artikel Start weigeren 4.4 Misbruik draagbare en/of autotelefoons Max. uitsluiting 4.4 Aanwezigheid van (mobiele) navigatiesystemen Max. uitsluiting 6.3 Inschrijfgeld niet (volledig) voldaan Start weigeren pagina 10/13

11 8.5 Incorrect, frauduleus of onsportief gedrag Max. uitsluiting 11.3 Verbetering of verandering controlekaart Max. uitsluiting 12.1 Eerste overtreding verkeersregels 300 strafpunten 12.1 Tweede overtreding verkeersregels Uitsluiting 12.1 Evenement in diskrediet brengen Max. uitsluiting 12.2 Overschrijding toegestane maximum snelheid Max. uitsluiting 12.3 Verkeers- en/of rijgedrag Max. uitsluiting 13.1 Ongeoorloofd kaartmateriaal in auto (alleen Sportklasse) 300 strafpunten 16.2 Het missen van een RC of het aandoen van een 100 strafpunten RC die niet langs de ideale route staat 16.2 Het missen van een PC of het aandoen van een 100 strafpunten PC die niet langs de ideale route staat 16.3 Het niet met een pen onuitwisbaar en enkellijnig 100 strafpunten invullen van de controlekaar Max. uitsluiting 16.4 Per minuut te vroeg melden bij een TC 10 strafpunten 16.4 Per minuut te laat melden bij een TC (expertklasse) 10 strafpunten 16.4 Per minuut te laat melden bij een TC (sportklasse) 10 strafpunten 16.4 Per minuut te laat melden bij een TC (tourklasse) Geen straf 16.4 Per minuut te laat melden bij een TC (vintageklasse) Geen straf 16.4 Het missen van een TC 300 strafpunten 16.7 Overtreding bij Q-zones 100 strafpunten Max. uitsluiting 17.2 Per seconde te vroeg of te laat bij een FF 1 strafpunt (met uitzondering van de eerste seconde) 17.2 Tijdens RP controle van verkeerde richting aandoen 300 strafpunten 17.2 Tijdens RP bij controle achteruit rijden 300 strafpunten 17.2 Tijdens RP de doorgang versperren 300 strafpunten 17.2 Per seconde te vroeg of te laat bij een GTC 1 strafpunt (met uitzondering van de eerste seconde) 17.4 Normtijd op een regelmatigheidsproef 300 strafpunten 20.1 Auto voldoet niet aan de voorschriften Weigering start 20.2 Auto voldoet niet aan de eisen Weigering start VII. PROTESTEN BEROEPEN KLASSEMENTEN PRIJZEN Art. 19 PROTESTEN BEROEPEN 19.1 Protesten Er kunnen geen officiële protesten tegen beslissingen van de organisatie, het verloop van het evenement of tegen de route worden ingediend. De organisatie zal echter een welwillend oor hebben voor route-technische vragen betreffende het evenement Beroep Er is geen beroep mogelijk. Art. 20 KLASSEMENTEN 20.1 Klassementen Het eindklassement wordt per klasse bepaald door alle strafpunten bij elkaar op te tellen. De equipe met het laagste totaal per klasse wordt tot winnaar van de betreffende klasse uitgeroepen, de equipe met het op één na laagste totaal tot tweede, enz. In geval ex aequo wordt de equipe met de minste tijdsafwijking op de eventuele RP tot winnaar uitgeroepen. Als dit onvoldoende is voor een beslissing, wint de equipe die het langst foutloos heeft gereden. Als ook dit onvoldoende blijkt wordt achtereenvolgens gekeken naar bouwjaar van de auto en naar de cilinderinhoud. De equipe met de oudste auto c.q. met de auto met de laagste cilinderinhoud wordt dan als hoogste geklasseerd. pagina 11/13

12 Deelnemers met een wagen van na 1976 worden wel in de uitslag opgenomen, maar kunnen geen klassementsprijs winnen Officiële en definitieve uitslag De officiële uitslag zal per klasse worden bekendgemaakt zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer in die klasse en wordt, behoudens protesten, 15 minuten na deze publicatie definitief. Art. 21 PRIJZEN 21.1 Prijzen Prijzen (twee per equipe) zullen worden uitgereikt aan: - de nummers 1, 2 en 3 in het klassement van de Expertklasse - de nummers 1, 2 en 3 in het klassement van de Sportklasse - de nummers 1, 2 en 3 in het klassement van de Tourklasse - de winnaars van de Vintage Cup - de winnaars van de Ladies Cup (prijzen in alle 3 de klassen) - de winnaars van de Mixed Cup (prijzen in alle 3 de klassen) - de winnaars van de Non-Historic Cup (prijzen in alle 3 de klassen) - de winnaar van de Junior Cup (1 prijs) In welke klasse de Ladies Cup, de Mixed Cup, Non-Historic Cup en Junior Cup worden uitgereikt is ter beoordeling van de organisatie. Er zal een Team Cup (6 prijzen + 1 wisselbeker) worden uitgereikt aan de 3 beste equipes uit een team van minimaal 3 en maximaal 5 equipes. Deze equipes hoeven niet uit dezelfde klasse te komen. Een equipe mag met meerdere teams inschrijven. De prijs gaat naar het team met de hoogste totaalscore van de 3 beste equipes uit dat team. Per klasse krijgt een equipe 100 punten voor de 1 e plaats, 99 punten voor de 2 e plaats, 98 punten voor de 3 e plaats, etc. Art. 22 PRIJSUITREIKING 22.1 Prijsuitreiking De prijsuitreiking is voorzien tijdens het diner in Restaurant Het Casino te Overpelt om circa uur. pagina 12/13

13 CONTROLEBORDEN ONBEMANDE ROUTECONTROLES (geel bord met zwart/donkerblauw opschrift): Letter of cijfer zelf noteren op controlekaart. STEMPELCONTROLE - geel/paars bord (bemand of onbemand) Controlekaart zelf stempelen of laten stempelen door marshall. TIJDCONTROLE - geel bord met donkerblauw opschrift pagina 13/13

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

Deltarally 2011. Reglement

Deltarally 2011. Reglement 1 Deltarally 2011 Reglement 19 februari 2011 2 Voorwoord Beste deelnemer aan de Deltarally 2011 Na onze Deltarally s in 2006, 2007 en 2009 hebben wij vele lovende woorden van deelnemers vernomen. Als Bestuur

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse

30 augustus 2015. Bijzonder Reglement Recreatieklasse 30 augustus 2015 Bijzonder Reglement Recreatieklasse versie 1 juni 2015 1 WEDSTRIJD ORGANISATIE: Wedstrijdleiding: Frits Veringmeier 06-51180326 Henk Melkert 06-53777073 Uitzetters: Johan van Geel 06-22926450

Nadere informatie

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015

Zwanenbroeders. Rally 2015. Reglement. Zaterdag 19-09-2015 Rally 2015 Zaterdag 19-09-2015 Reglement Zwanenbroeders Uitleg rally Rally rijden; wat is dat? Bij rally rijden denkt u wellicht snel aan de WRC, zo snel mogelijk een bepaald parcours afleggen in een daarvoor

Nadere informatie

Algemeen reglement Sportklasse

Algemeen reglement Sportklasse Algemeen reglement Sportklasse Art. 1 Doel van de rally Het doel van de rally is het zo nauwkeurig mogelijk berijden van een voorgeschreven route binnen het daarvoor aangegeven tijdvenster. De organisatie

Nadere informatie

zaterdag 9 november 2013 Reglement

zaterdag 9 november 2013 Reglement zaterdag 9 november 2013 Reglement Inhoudsopgave SAAB Viking 2013 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Viking 2013...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5 3.1 Omschrijving

Nadere informatie

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement

zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement zondag 29 maart 2015 SAAB Voorjaars Challenge Reglement Inhoudsopgave SAAB Voorjaars Challenge 2015 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 SAAB Voorjaars Challenge...4 2.3 Officials

Nadere informatie

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement

10/11 november 2012. 50 e Saab Vikingrit. Reglement 10/11 november 2012 50 e Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2012 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Saab Vikingrit...4 2.3 Officials tijdens het evenement...5

Nadere informatie

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement

zaterdag 31 oktober 2015 Reglement zaterdag 31 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement 53 e SAAB Vikingrit 1. Programma... 4 2. Organisatie... 4 2.1 Definitie...4 2.2 Organisatie...4 2.3 Officials...4 3. Algemene bepalingen... 5

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 9 / 10 april 2016 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014

REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 REGLEMENT 4 e Omloop van het Oosten 11 januari 2014 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

41 e Hornenacht Reglement 2014

41 e Hornenacht Reglement 2014 41 e Hornenacht Reglement 2014 Bijzonder reglement 41e Hornenacht 2014. Organisatorisch gedeelte. 1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 41e Hornenacht, die verreden wordt op

Nadere informatie

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012

REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 REGLEMENT 2 e Omloop van het Oosten 7 januari 2012 Inhoud blz. Inleiding 2 Wedstrijdcommissie 2 Organisatorisch reglement 3 Artikel 1 t/m 15 Technisch reglement 7 Art. 1 Algemeen 7 Art. 2 Route- en Tijdcontroles

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Reglement. 5 e NACHT VAN NEDERLAND. 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Reglement 5 e NACHT VAN NEDERLAND 10 & 11 oktober 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT, PROTESTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Programma 20.01.2015 : Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website: www.zoutegrandprix.be Mei/juni 2015 : Bekendmaking van de voorlopig weerhouden Deelnemers 31.08.2015

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

REGLEMENT ROZClassic 2015

REGLEMENT ROZClassic 2015 Inleiding Na de geslaagde ROZ Classic 2014 zal de rally in 2015 weer op dezelfde basis worden georganiseerd. Dus een 1-daagse rally, met twee etappes overdag en een avondetappe. Gezien het grote aantal

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015

BIJZONDER REGLEMENT. 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 BIJZONDER REGLEMENT 5 e Omloop van het Oosten 10 januari 2015 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van de eerste lustrumeditie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement

15 e ABC. A Classic Experience. 2/3 oktober 2015. Reglement 15 e ABC A Classic Experience 2/3 oktober 2015 Reglement Inhoudsopgave Reglement ABC-Rally 2015 1. Programma 15e ABC-Rally... 4 2. Locaties en telefoonnummers... 4 2.1 Start/lunch/finish...4 2.2 Officiële

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016

BIJZONDER REGLEMENT. 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 BIJZONDER REGLEMENT 6 e Omloop van het Oosten 9 januari 2016 Beste rallyrijders, Voor u ligt het reglement van alweer de 6 e editie van de Omloop van het Oosten. Het reglement is opnieuw zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/007/14, d.d. 14-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands)

Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) Foto: Bert Verstraete Belgian Westhoek Classic 2014 Cassel (FR) REGLEMENT (Nederlands) BELANGRIJK Controleer steeds de versie van het reglement. Dit reglement kan updates kennen tot en met 01.09.2015.

Nadere informatie

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity Rally s (hierna te noemen: RLR) - dit

Nadere informatie

Voorlopig 01-11-2014 1

Voorlopig 01-11-2014 1 Voorlopig 01-11-2014 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5 -

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september

Bijzonder Reglement. HANZESTEDENRALLY 2015 19 september Bijzonder Reglement HANZESTEDENRALLY 2015 19 september 1 Algemene zaken De Hanzestedenrally wordt op 19 september 2015 georganiseerd door Stichting Classic Rally Adventures. De Hanzestedenrally is een

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3. 8.14 - Onderbreken 12 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13

Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3. 8.14 - Onderbreken 12 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 Definitief 15-02-2014 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de 6 e MolenTourTocht op zaterdag 30 mei 2015. Dit jaar doen we een nieuw gebied aan, we maken een korte doorsteek om samen nieuwe dingen te ontdekken. Als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5 - Rally Office (Head Quarters)

Nadere informatie

T o c h t r e g l e m e n t

T o c h t r e g l e m e n t T o c h t r e g l e m e n t TOCHTREGLEMENT 1. Deelneemster / rijdster Waar in het reglement wordt gesproken van deelnemer / rijder wordt eveneens deelneemster / rijdster bedoeld. 2. Aantal Het deelnemersaantal

Nadere informatie

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement

Midzomeravondrit 13 augustus 2015 Bijzonder Reglement 1 Algemene zaken 1.1 Inleiding De Dutch Historic Rally Club (DHRC) organiseert op donderdagavond 13 augustus een kaartleesrit zonder tijdsaspect, de Midzomeravondrit. De Midzomeravondrit is een evenement

Nadere informatie

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Inleiding. Het organisatieteam wil u graag verwelkomen en jullie een leuke, veilige, sportieve en attractieve rally wensen. Per klasse hebben we een balans gezocht tussen

Nadere informatie

Kade 10 Trophy Brasserie Kade 10 Willem Jansen van Velsen Westkadijk 10

Kade 10 Trophy Brasserie Kade 10 Willem Jansen van Velsen Westkadijk 10 1. ORGANISATIE De Kade 10 Trophy wordt georganiseerd door: tva! special projects Postbus 663 7000 AR Doetinchem T. 0314 33 28 11 E. rally@tva-specialprojects.nl I. www.kade10trophy.nl 2. SPONSORS De Kade

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door:

Reglement 2014. 2. SPONSORS De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt gesponsord door: Reglement 2014 1. ORGANISATIE De Achterhoek Magazine Miles Against Cancer Rally wordt georganiseerd door: tva! special projects Koopmanslaan 12 Postbus 663 7005 BK Doetinchem 7000 AR Doetinchem T. 0314

Nadere informatie

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM Pagina1 Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM 1. Inschrijving Inschrijving als deelnemer aan de Grote

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

COMPETITIEBEPALINGEN ROELOFSEN RAALTE SALLAND CUP 2012 versie 4. 16 maart 2012 Manege Bartels, Mariënheem

COMPETITIEBEPALINGEN ROELOFSEN RAALTE SALLAND CUP 2012 versie 4. 16 maart 2012 Manege Bartels, Mariënheem versie 4 16 maart 2012 Manege Bartels, Mariënheem Algemene informatie type evenement evenement CSI Salland locatie Manege Bartels, Mariënheem datum vrijdag 16 maart 2012 Organisatie naam CSI Salland 2**

Nadere informatie

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 12 Reglement Touring Events 22 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap

Nadere informatie

Auto Rally Informatie & Instructies

Auto Rally Informatie & Instructies Auto Rally Informatie & Instructies Inhoudsopgave 1 Auto Rally...3 2 Voorbereiding...3 3 Benodigdheden...3 4 Suggesties...3 5 Rallydag...3 5.1 Aankomst en parkeren...4 5.2 Inchecken...4 5.3 Rallyschilden,

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015

Concept Vraagprogramma (versie 2 oktober 2015) Indoor de Bergen 2015 Wedstrijdplaats: Indoor de Bergen (779694) Recreatiepark De Bergen Zoetendaal 6 5446 PW Wanroij Wedstrijddatum: 18-22 november 2015 Inschrijvingen: Digitaal inschrijven vanaf 26 oktober 2015 via www.concours.nl

Nadere informatie

RallyMasters Auto Rally

RallyMasters Auto Rally RallyMasters Auto Rally Incen've Corporate Event Rela'e Marke'ng Event Teambuilding Overzicht van mogelijkheden voor: Bedrijven Charita'eve Instellingen Persoonlijk Introduc*e Car Events & More RallyMasters

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in

Nadere informatie

Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen.

Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen. Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen. 17 tot 24 otober 2015 TOEGELATEN VOERTUIGEN Deelname is toegestaan voor voertuigen met elk type aandrijving

Nadere informatie

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement

DEEL 1. VOORSTELLING DEEL 2. ORGANISATIE ART. 1.1 TIMING. 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement DEEL 1. VOORSTELLING ART. 1.1 TIMING 01/02/2014 20u00 Opening inschrijvingen 01/04/2014 20u00 Publicatie wedstrijdreglement 26/04/2014 23u59 Afsluiting voorinschrijving 27/04/2014 00u00 Opening last- minute

Nadere informatie

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015 OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015 Wedstrijdbepalingen (vraagprogramma) SCHIJNDEL 13 JUNI 2015 1 Algemene informatie 1.1 Type evenement Open Nederlands Kampioenschap Reining 2015 1.2 Wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Navigate North

Algemene Voorwaarden Navigate North Algemene Voorwaarden Navigate North Op het evenement Navigate North zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Met inschrijving voor bovengenoemd evenement verklaart de inschrijver kennis te hebben

Nadere informatie

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden:

Er zijn twee Wooldmasterwedstrijden: De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015)

Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Wedstrijdreglement 43 e Batavierenrace (25 april 2015) Laatst gewijzigd: 27 januari 2015 Algemeen 1. De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafetteloop voor studenten, gelopen over een route

Nadere informatie

21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi

21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi Stichting organiseert van: 21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi in Leiderdorp, in bowlingcentrum verdeeld in een 50- groep & een 50+ groep, onderverdeeld in 4 klassen per groep Voorronden

Nadere informatie