TEAMWORK gericht op het doel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEAMWORK gericht op het doel"

Transcriptie

1 LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TEAMS-1 TEAMWORK gericht op het doel BELBIN S TEAMROLLEN Een organisatie of een bedrijf zonder mensen bestaat niet! Er worden doelen gesteld en die moeten ergens gehaald worden. Wie resultaten wil behalen redt dit meestal niet met een groep mensen. Een groep is voor Belbin te ongericht. Voor resultaat hebben we een team nodig, waarin verschillende, aanvullende kwaliteiten beschikbaar zijn. Stephen Covey gaf ooit aan dat als twee mensen hetzelfde denken en hetzelfde kunnen er één teveel is. Belbin ontwikkelde daarom door de jaren heen zijn Teamrollen. Teamwork, met als basis de inzet van persoonlijke kerncompetenties en deskundigheid, heeft voor elke organisatie een toegevoegde waarde. De juiste keuzes in de samenstelling van het team én van de taken stelt de organisatie in staat om de gestelde doelen te bereiken. HET PROBLEEM VAN DE IDEALE MANAGER Juist nu in onze tijd de rol van de manager sterk aan verandering onderhevig is komt deze vraag naar boven. Het nieuwe werken, het economisch klimaat of het negatieve sentiment rond de functie van manager stellen nieuwe eisen. Daarom: Hoe ziet de ideale manager er uit? De manager is creatief, maar ook gestructureerd; hij is doortastend, maar ook sensitief; hij heeft een visie, waar hij iedereen bij weet te bepalen, maar heeft gelijktijdig oog voor de details; hij is intuïtief, maar doordenkt op analytische wijze tegelijk al zijn acties voordat hij handelt. Deze manager moet plannen, organiseren, communiceren, sturen, delegeren, overtuigen, ondersteunen en bij dit alles stressbestendig zijn. De manager die dit allemaal in huis heeft bestaat niet. Voor een goed functionerende organisatie hoeven deze kerncompetenties ook niet in één persoon te zitten, zolang de aanvullende competenties maar in het team aanwezig zijn. Met Covey in gedachte hoeven we niet meer van hetzelfde. Dat is de valkuil voor veel teams: wij zoeken mensen als wijzelf. Complementair zijn aan elkaar is in een team gewoonlijk van groter waarde dan een kloon van onszelf. HEBBEN WIJ HET ZINTUIG VAN DE GANS? Er zijn vogels die meer dan kilometer per jaar vliegen om hun doel te bereiken. Ze vliegen nooit alleen! In het voorjaar, wanneer de ganzen voor de zomer naar het noorden terugvliegen zien we hen langs de hemel scheren in een "V" formatie. Elke gans die zijn vleugels uitslaat, creëert een opwaartse lift voor de vogel die onmiddellijk na hem komt. Door te vliegen in een "V" formatie krijgt de hele groep tenminste een 71% groter vliegbereik dan wanneer elke vogel op zijn eigen kracht zou vliegen. Door individuele kerncompetenties en samenwerking bereikt het team resultaten. WAT IS LEIDERSCHAP? Net als bij teams moeten we het begrip duidelijk definiëren. De term 'leiderschap' wordt breed gebruikt. We noemen hier vier categorieën: Zelf-leiderschap Collegiaal leiderschap (gelijkwaardig) Leiderschap over ondergeschikten Leiderschap over meerderen In veel situaties kunnen we niet spreken over formeel leiderschap, maar spreken we juist over functioneel leiderschap. De militaire legerorganisatie is een voorbeeld van een organisatie waarin het formele leiderschap het meest opvalt. In de moderne bedrijven en organisaties is dit steeds meer diffuus. Daarmee krijgt functioneel leiderschap eigenlijk steeds meer gewicht. Er is immers niet meer zoveel vanzelfsprekend.

2 MANAGERS LIJDEN BOVENGEMIDDELD VAAK AAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS Storende factoren binnen uw Team? Volgens Robert Hare, hoogleraar en forensisch psycholoog, is het niet toevallig dat bij veel managers een steekje los lijkt te zitten. Hare meent dat er slechts een dunne scheidslijn zit tussen de kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis en de vaardigheden die je nodig hebt om carrière te maken als leidinggevende. Een goede manager is enigszins dominant, maar als die dominantie doorslaat in overheersen en onderdrukken gaat het mis. Psychopaten zijn gewetenloos en houden zich niet aan regels of wetten. Zij vinden dat deze niet op hen van toepassing zijn. Spijt of schuldgevoelens kennen ze niet. Toch zijn dit soort mensen niet alleen manipulatief en intimiderend, maar vaak ook charmant. 1 à 2 procent van de beroepsbevolking voldoet aan Hare s definitie van psychopaat. Daarnaast lijdt nog eens 5 tot 10 procent aan een andere persoonlijkheidsstoornis zoals narcisme of een borderlinestoornis. Onder leidinggevenden ligt dat percentage nog aanzienlijk hoger. Manfred Kets de Vries schat dat 20 procent van de managers een geestelijke stoornis heeft. Dat betekent dat heel wat werknemers overgeleverd zijn aan de grillen van een leidinggevende met een ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Vooral in traditionele, hiërarchische organisaties blijkt er een grote kans te zijn dat medewerkers geconfronteerd worden met een pathologische baas. Dat betreft medische beroepen, advocatuur, politiek en de media. In die sectoren zijn de werkdruk en de competitie groot. Door het voor mij honderd anderen -gevoel staan medewerkers ernstig onder druk. Lees hierover meer in onze nieuwsbrief Ethiek en Integriteit Man pflegt zu sagen: Wo ein Wille, dort ist auch ein Weg. Ich wage zu behaupten: Wo ein Ziel ist, dort ist auch ein Wille. Viktor E. Frankl MANAGEMENT VRAAGT ZIN Bewust en onbewust, wordt de mens begeleid door de vraag naar de zin in het leven. De vraag naar de zin is de uitdaging van het menselijk handelen. Dit geldt zowel in het bedrijfsleven, het management, in het dagelijks leven. * Zin motiveert. * Zin bevordert geestelijk welzijn. * Zin maakt succesvol. * Zin geeft een Waartoe. Onze missie is het helpen van mensen op zoek naar de Zin in hun eigen bestaan en hen te begeleiden naar hun betekenis en daarin de waarden te ontdekken. Voor meer persoonlijk en zakelijk succes en voldoening. 2 WELKE WEDSTRIJD SPEELT ONS TEAM? EEN GOED TEAM GAAT VOOR GOUD! Het is terecht dat bij Team ook direct gedacht wordt aan sport. Een bedrijf of organisatie managen is ook topsport. Maar wat doet het managementteam nu eigenlijk en welke wedstrijd spelen ze? Misschien spelen ze tegelijk op meerdere velden? Ook simultaanschaak kan topsport zijn, natuurlijk. Wat zijn de verschillen tussen een sportteam en een managementteam? Naast overeenkomsten zijn er grote verschillen. En juist de verschillen vragen om een specifieke aanpak. TEAMROLLEN MANAGEMENT Het model van de Teamrollen is ontwikkeld in Cambridge (UK) door dr.robert Meredith Belbin en zijn team. Belbin onderzocht enkele decennia de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op teamwork. Hij concludeert dat mensen binnen een organisatie drie rollen vervullen: de professionele rol (vakinhoudelijk of deskundigheidsgebied) de werkrol (de positionele plek in de organisatie) de teamrol (persoonlijke kerncompetenties) In de onderzoeken bleek steeds duidelijker dat het succes van een team niet alleen bepaald wordt door de deskundigheid van de teamleden. Doorslaggevend is vooral of men in staat is het proces tussen de teamleden te managen en gebruik te maken van de kerncompetenties van de teamleden. Het gaat over teamdynamiek en worden de kwaliteiten van mensen in hun samenhang maximaal benut en uitgedaagd? TEAMROL Volgens Belbin is een Teamrol de kenmerkende manier waarop iemand zijn karaktereigenschappen en gedragsvoorkeuren inzet in interactie met anderen om de doelen te realiseren. Elk teamlid heeft zo'n twee à drie teamrollen die op een natuurlijke wijze ingezet kunnen worden voor het team. De sleutel tot teamwork is pas gevonden als de leden van een team de eigen teamrollen en die van de andere teamleden begrijpen, accepteren, herkennen en hanteren. Door het invullen van Belbin s vragenlijst krijgen wij daar samen inzicht in. Voor veel mensen vallen de stukjes direct op hun plaats.

3 DE TEAMROLLEN VAN BELBIN teamrol kerncompetentie de prijs van de competentie ZIN = VRIJHEID + VERANTWOORDELIJKHEID Bedrijfsman implementeerder Companyworker (Eng.) Plant* vernieuwer Plant (Eng.) Praktisch- & Planmatig werken Gedisciplineerd, systematisch, degelijk en realistisch, zet ideeën om in praktische activiteiten Creatief denkvermogen & Visie Creatief, verbeeldingskracht, onorthodox, lost moeilijke problemen vernieuwend op Weinig flexibel, reageert traag op nieuwe mogelijkheden en veranderingen Let niet op details, gaat op in ideeën, geen oog voor praktische zaken Logo Consult vindt haar fundering in de psychologie van Viktor E. Frankl. Logotherapie of Existentiële Analyse beschouwt het zoeken naar betekenis of zin als de primaire menselijke motivatie. Omdat mensen de mogelijkheid hebben te kiezen zijn zij verantwoordelijk voor hun beslissingen. Een mens is niet slechts een marionet van biologische of erfelijke krachten en Brononderzoeker externe verkenner Resource-investigator (Eng.) Sociaalvaardig & Netwerken Extravert, enthousiast, communicatief, onderzoekt en vindt nieuwe mogelijkheden, legt nieuwe contacten Overoptimistisch, verliest belangstelling als eerste enthousiasme getemperd is product van zijn milieu, maar de mens is altijd vrij om zelf positie te kiezen ten opzichte van innerlijke bepalingen en uiterlijke omstandigheden. Tussen stimulus en respons zit altijd een stukje ruimte, is de overtuiging van de neuro- Monitor* Waarschuwer Monitor-evaluator (Eng.) Voorzitter Coördinator Chairman (Eng.) Analytisch denkvermogen & Oordeelsvorming Objectief, vermogen om bij complexe zaken voor - en tegenargumenten aan te geven Faciliteren & Committeren Luisteren, vragen stellen, samenvatten, procedure vast, verheldert doelstellingen, versnelt de besluitvorming Weinig gedreven, afstandelijk, soms te kritisch Soms wat manipulatief, delegeert persoonlijke taken en verantwoordelijkheden loog Frankl, en in die ruimte vinden we de menselijke vrijheid. Het is het doel van deze psychologische benadering, gebaseerd op de antropologische visie in de Logotherapie en Existentieel Analytische Psychotherapie, om cliënten te begeleiden op hun weg naar het vinden van concrete betekenissen in hun respectievelijke levenssituaties. Logotherapie biedt hulp in de heroriëntatie op het leven door middel van het Vormer* aanjager Shaper (Eng.) Groepswerker ondersteuner Teamworker (Eng.) Besluitvaardig & Actie Uitdagend, dynamisch, bloeit op onder druk, heeft drive en mobiliseert mensen Interpersoonlijke sensitiviteit & Harmonie Coöperatief, mild, diplomatiek, opmerkzaam, brengt sfeer en harmonie Kan anderen provoceren, kwetst gevoelens van anderen, raakt snel geïrriteerd Gaat conflictsituaties uit de weg, gemakkelijk te beïnvloeden serieus ingaan op de existentiële vragen en biedt herstel en ontwikkeling door het versterken van het vertrouwen in de onvoorwaardelijke zin van het leven en de waarde van de persoon. Logotherapie berust op de erkenning dat ieder mens een uniek geestelijk wezen is. Ieder mens streeft er ten diepste en ten laatste naar zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband te begrijpen. Dit 'begrijpen' is zowel Afmaker* kwaliteitsbewaker Completer-finisher (Eng.) Specialist Toegewijde vakman Kwaliteitszorg & Detailgericht Nauwkeurig, zorgvuldig, secuur, gevoelig voor wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit Vakkennis & Kwaliteitszorg technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis; stille en standvastige solist Overmatig bezorgd, kan moeilijk iets uit handen geven of relativeren Vergaart kennis als doel op zichzelf, negeert factoren die buiten de eigen competentie liggen intuïtief, cognitief, experiëntieel als gedragsmatig. Logotherapie en Existentiële Analyse, ofwel de Derde Weense School in Psychotherapie, werd ontwikkeld door Viktor Frankl en onder deze namen werden zijn denkbeelden voor het eerst gepubliceerd in * Bij deze teamrollen zijn variaties mogelijk 3

4 LOGO CONSULT Assessment Center PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJSTEN - Persoonlijkheidsvragenlijsten - HEXACO-PI-R - NPV-2 - Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-2 - MMPI-2 Klachtenlijsten - 4-DKL 4 Dimensionele Klachtenlijst - SCL-90 Symptom CheckList - UBOS - Utrechtse Burnout Schaal - Beck Depression Inventory - 2nd Ed. Motivatielijsten - PMT - Prestatie Motivatie Test Gedrag & Coping - IOA - Inventarisatielijst Omgaan met Anderen - UCL - Utrechtse Coping Lijst - RS-NL Resilience Scale - Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag ORGANISATIE-TEAMINSTRUMENTEN - BELBIN Teamrollentest - Kleurentdruktest (De Caluwé) - C-scan Competentiescan - INK & Balanced Scorecard - SMART-scan - SWOT-analyse LEIDERSCHAPSONTWIKKELING o Leiderschapstest-Kets de Vries - MSAI Management Skills Assessment Instrument (Quinn & Cameron) - Situationeel Leiderschap (Hersey & Blanchard) WIE ZIJN WIJ EIGENLIJK ALS TEAM? Met een teamrolmanagementtraining willen wij bereiken dat u zicht krijgt op de teamdynamiek en typische valkuilen van uw eigen team zoals dit er nu is. Stel u een instantie voor waar binnen het team enkel de teamrollen van bedrijfsman en afmaker aanwezig zijn. Dit zijn uitstekende kwaliteiten voor een controlerende instelling. Toch zal dit instituut binnenkort dan afgerekend worden op een totaal gebrek aan resultaat. Of het tegenovergestelde hiervan. We denken aan een team met louter creatieve teamrollen - de plant en brononderzoeker. Dit team zal juist zeer vernieuwend en voortvarend zijn, maar heeft zonder de andere teamrollen als grote valkuil te weinig oog voor concrete implementatie. Mensen die hetzelfde denken zijn het vaak eens. Dat geeft een goed groepsgevoel. Voor Belbin is de groep niet het doel, maar juist het team, want met een team worden resultaten geboekt. Als teamleden anders denken levert dat dus meer creativiteit op, maar soms ook spanningen. Belbin geeft ons inzicht in de krachten én in de valkuilen van onszelf én in die van de andere leden. Onbegrip dat kan optreden tussen de diverse teamleden of de valkuilen van het team zijn aan met Belbin s Teamrollen te voorspellen. EEN SUCCESVOLLE OPSTELLING In de teamopdrachten zullen wij spelen met de rolverdeling in het team en de daarbij behorende teamrollen of kerncompetenties. Bij ons zit niemand op de bank, maar er wordt wel van ieder gevraagd om eens op een andere positie te spelen en zo dus een andere teamrol te spelen. De spits wordt zo even verdediger en de middenvelder schuiven we in het doel. Ieder team heeft, afhankelijk van de uit te voeren taakstellingen, behoefte aan een juiste opstelling. Belangrijk is dat onze training een blijvend resultaat in de praktijk van het werk oplevert. Een teamrollentraining levert die zekerheid op, omdat de teamleden hier toepassen wat bij hen past - zij zijn zichzelf. TERUG NAAR DE WERKSITUATIE Onze training begint met een analyse van het team door de leden hiervan de teamrolvragenlijsten van Belbin te laten invullen. Elke deelnemer krijgt vervolgens een uitgewerkte rapportage van de eigen uitkomsten. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een psychologisch- of persoonlijkheidsonderzoek. De opdrachten die het team in de training verricht zijn ontworpen op basis van de specifieke zwakke kanten waarmee het team kampt en die zijn te verklaren uit de mix van teamrollen. Na een aantal opdrachten merken de teamleden dat zij niet meer in hun valkuil(en) vallen en dat het team steeds beter gaat presteren. Zij zijn zich bewust geworden van de teamdynamiek en gaan de dynamiek managen in plaats van dat het team door de dynamiek wordt gemanaged. Logos, hét internationale symbool voor de Logotherapie van Viktor Frankl, waarbij de vraag naar de Zin in het bestaan centraal staat. Door de teamleden hun eigen Teamrollen of kerncompetenties te helpen ontdekken, voelen zij zich uitgedaagd om deze kwaliteiten in te zetten binnen hun team. Niet iedereen kan alles, maar een goed Team kan bijna alles. Om dit mogelijk te maken wordt op verschillende momenten van hen gevraagd hun rol te nemen al naar gelang de klus die het team moet klaren. Timing is het TEAMROLLEN IN WANKEL EVENWICHT? DAT KAN BETER In teams blijken de teamrollen zelden uitgebalanceerd TE zijn. In veel gevallen is er sprake van een oververtegenwoordiging van bepaalde teamrollen. Birds of a feather flock together, immers. Dit werkt van twee kanten. Veel mensen zoeken hun werk binnen hun eigen bekende vakgebied of kring, terwijl de wervende organisatie vaak ook zoekt wat ze kent. Wat voelt als de veilige weg kan tegelijk een doodlopende zijn. Immers, een goed team groeit door de dynamiek. Mensen die elkaar aanvullen en uitdagen brengen de organisatie dichter bij haar doelen en dat is wat we willen. - EQ-i Emotional Quotient- 4 If you go for the person, you will always gain something, if you concentrate on the problem, you will lose anyway. Hunter Patch Adams, medicus en initiator van de CliniClowns Giro 6640

5 DE LESSEN VAN DE GANS, DE ESSENTIE VAN COLLECTIVITEIT Het zijn lessen over de kracht van samenwerking. Als je de volgende keer een vlucht ganzen ziet, neem dan even de tijd om ze te bestuderen. Je zult zien dat het een uitdaging is om onderdeel te zijn van een succesvol team. Les 1 Elke gans die zijn vleugels uitslaat creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogels die volgen. Door te vliegen in een "V "formatie, vliegt de groep 72% verder dan wanneer de ganzen alleen zouden vliegen. Mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven, en een gevoel voor samenwerking hebben, zullen sneller en makkelijker hun doel bereiken, omdat zij van de stuwende kracht van elkaar kunnen profiteren. What is your personal drive? Which are your goals in work and life? Do you use all your possibilities? Get things clear and go straight forward! EN ELKAAR DE HELE TIJD BEMOEDIGEN... Les 2 -Als een gans uit de "V" formatie raakt, dan voelt hij ineens de vertraging en weerstand van het alleen vliegen. De gans zal dan snel weer in de formatie invoegen om te profiteren van de opwaartse kracht van de vogel die voor hem vliegt. Als we hetzelfde besef zouden hebben als die gans, dan blijven we bij de groep die dezelfde kant opgaat als waar wij naar toe willen. Wij accepteren hulp en geven het door aan anderen. Les 3 - Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans. Het loont om beurtelings de moeilijke taken en het leiderschap op ons te nemen. Net als de ganzen zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden, capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talent en middelen. Les 4 - Ganzen in formatie snateren om de voorste ganzen aan te moedigen om op snelheid te blijven. soort gesnater dat we willen horen. Sta achter je eigenwaarde en kernwaarden, en stimuleer het zelfbesef en waardenbesef in anderen. Les 5 - Als een gans ziek wordt, gewond raakt of neergeschoten wordt, verlaten twee andere ganzen de formatie en volgen deze gans om hem te helpen en beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij dood is, of weer kan vliegen. Dan sluiten zij zich aan bij een andere vlucht, of ze proberen de eigen groep in te halen. Als we hetzelfde besef zouden hebben als de ganzen, dan zouden we niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden klaar staan voor elkaar. Les 6 - Ganzen overwinteren in het zuiden. Vergeet niet om zelf ook af en toe de kou en de winter te ontvluchten. Ga op vakantie naar een warme en zonnige plek waar je weer op krachten kan komen. Wij moeten ervoor zorgen dat ons gesnater stimulerend is. Enthousiaste groepen zijn productiever. De kracht van motivatie is het 5

6 Logo Consult advies dat zin heeft De naam van ons bedrijf is afgeleid van het Griekse woord "logos". Logos betekent zin of betekenis. Hiermee overeenkomstig heeft ons advieswerk tot doel om mensen en organisaties te ondersteunen in het vinden van zin. We verkennen met u waarden - waarden die leiden tot succes.. Wilt u meer informatie over ons aanbod op Organisatie & Team Instrumenten of specifiek de Belbin Teamrollentest, dan kunt u contact opnemen met drs.pieter Hoekstra MA-CP COLLECTIEF BELANG VOOR HET INDIVIDU Les 7 Grotere groepen ganzen leven op plekken waar mensen veel ganzenvlees eten. Waar kleine groepen ganzen leven eten mensen minder ganzenvlees. Grote groepen mensen zullen niet altijd even effectief zijn als kleinere groepen. Die kunnen sneller manoeuvreren in het persoonlijke en zakelijke leven, zonder door de concurrentie verzwolgen te worden. Les 8: Zodra de ganzen geland zijn, gaat ieder voor zich aan de slag om voldoende eten te krijgen en een volgende generatie te produceren. Onderlinge competitie kan de productiviteit verhogen, maar zodra het gezamenlijke doel duidelijk is, is de collectiviteit belangrijker voor ieder individu. Contact Logo Consult Maartenplein EJ Vreeland Nederland Telefoonnr.: adres: EEN GROEP OF EEN TEAM? Wij vormen geen teams voor de gezelligheid. TEAMS worden gevormd om een taak uit te voeren en resultaten te behalen. Dat is anders met een groep. GROEPEN ontstaan vaak spontaan en er wordt meestal niet van je gevraagd wat je kunt bijdragen aan de groep. Voor een TEAM is het van levensbelang om de juiste mensen, met de juiste papieren en kwalificaties, de juiste houding en het juiste karakter binnen dat team in te brengen. En met het juiste team is het vervolgens nog van doorslaggevend belang dat je het juiste momentum vindt. Een goed team verliest haar kracht als ze naar binnen gekeerd raakt. Dan is er geen oog voor de dynamiek in een snel veranderende wereld en voor de verhoudingen in de eigen organisatie. Het team wordt dan misschien gewoon weer een groep. 6 verschillen tussen TEAM en GROEP TEAM GROEP GROOTTE beperkt medium of groot SELECTIE doorslaggevend willekeurig LEIDERSCHAP gedeeld of alleenstaand roterend VISIE gemeenschappelijke focus op de leider kennis en begrip STIJL rolverdeling in de neiging tot coo rdinatie conformisme SPIRIT dynamische saamhorigheid interactie onderdrukken van tegenstanders LOGO CONSULT Assessment Center LEVENSORIËNTATIE, ZINGEVING & WAARDEN - Schaal voor Interpersoonlijke Waarden - Schaal voor Persoonlijke Waarden - OCAI Concurrerende waarden (Robert Quinn) - SOC Sence of Coherence INTERESSEVRAGENLIJSTEN - LIV Loopbaan Inzicht Vragenlijst CAPACITEITENTESTS / INTELLIGENTIE - Drenth Testserie Hoger Niveau - RANRA - Kritisch Denken Test - KOLB leerstijlenvragenlijst TRAININGEN - Doelgericht vergaderen - Gespreksleiding - Overtuig de wereld - Professioneel presenteren

VERGADEREN gericht op het doel

VERGADEREN gericht op het doel LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TRAINING-1 VERGADEREN gericht op het doel DOELGERICHT VERGADEREN Verreweg de meeste vrijwilligers én professionals zien vergaderingen als een noodzakelijk kwaad.

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007

Loopbaanadvies rapport Dirk Demo. 20 november 2007 Loopbaanadvies rapport Dirk Demo 20 november 2007 Inhoud Doel van het rapport 2 Opbouw 3 Waarom: mijn waarden 4 Wat: mijn werkinhoud 6 Hoe: mijn rollen 8 Waar: mijn organisaties 10 Wie: mijn mensen 12

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Testprogramma: career counseling Afname: 2 maart 2015 Inhoud Doel van het rapport 3 Opbouw 4 Waarom: mijn waarden 5 Wat: mijn werkinhoud 7 Hoe: mijn rollen 9 Waar:

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie