TEAMWORK gericht op het doel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEAMWORK gericht op het doel"

Transcriptie

1 LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TEAMS-1 TEAMWORK gericht op het doel BELBIN S TEAMROLLEN Een organisatie of een bedrijf zonder mensen bestaat niet! Er worden doelen gesteld en die moeten ergens gehaald worden. Wie resultaten wil behalen redt dit meestal niet met een groep mensen. Een groep is voor Belbin te ongericht. Voor resultaat hebben we een team nodig, waarin verschillende, aanvullende kwaliteiten beschikbaar zijn. Stephen Covey gaf ooit aan dat als twee mensen hetzelfde denken en hetzelfde kunnen er één teveel is. Belbin ontwikkelde daarom door de jaren heen zijn Teamrollen. Teamwork, met als basis de inzet van persoonlijke kerncompetenties en deskundigheid, heeft voor elke organisatie een toegevoegde waarde. De juiste keuzes in de samenstelling van het team én van de taken stelt de organisatie in staat om de gestelde doelen te bereiken. HET PROBLEEM VAN DE IDEALE MANAGER Juist nu in onze tijd de rol van de manager sterk aan verandering onderhevig is komt deze vraag naar boven. Het nieuwe werken, het economisch klimaat of het negatieve sentiment rond de functie van manager stellen nieuwe eisen. Daarom: Hoe ziet de ideale manager er uit? De manager is creatief, maar ook gestructureerd; hij is doortastend, maar ook sensitief; hij heeft een visie, waar hij iedereen bij weet te bepalen, maar heeft gelijktijdig oog voor de details; hij is intuïtief, maar doordenkt op analytische wijze tegelijk al zijn acties voordat hij handelt. Deze manager moet plannen, organiseren, communiceren, sturen, delegeren, overtuigen, ondersteunen en bij dit alles stressbestendig zijn. De manager die dit allemaal in huis heeft bestaat niet. Voor een goed functionerende organisatie hoeven deze kerncompetenties ook niet in één persoon te zitten, zolang de aanvullende competenties maar in het team aanwezig zijn. Met Covey in gedachte hoeven we niet meer van hetzelfde. Dat is de valkuil voor veel teams: wij zoeken mensen als wijzelf. Complementair zijn aan elkaar is in een team gewoonlijk van groter waarde dan een kloon van onszelf. HEBBEN WIJ HET ZINTUIG VAN DE GANS? Er zijn vogels die meer dan kilometer per jaar vliegen om hun doel te bereiken. Ze vliegen nooit alleen! In het voorjaar, wanneer de ganzen voor de zomer naar het noorden terugvliegen zien we hen langs de hemel scheren in een "V" formatie. Elke gans die zijn vleugels uitslaat, creëert een opwaartse lift voor de vogel die onmiddellijk na hem komt. Door te vliegen in een "V" formatie krijgt de hele groep tenminste een 71% groter vliegbereik dan wanneer elke vogel op zijn eigen kracht zou vliegen. Door individuele kerncompetenties en samenwerking bereikt het team resultaten. WAT IS LEIDERSCHAP? Net als bij teams moeten we het begrip duidelijk definiëren. De term 'leiderschap' wordt breed gebruikt. We noemen hier vier categorieën: Zelf-leiderschap Collegiaal leiderschap (gelijkwaardig) Leiderschap over ondergeschikten Leiderschap over meerderen In veel situaties kunnen we niet spreken over formeel leiderschap, maar spreken we juist over functioneel leiderschap. De militaire legerorganisatie is een voorbeeld van een organisatie waarin het formele leiderschap het meest opvalt. In de moderne bedrijven en organisaties is dit steeds meer diffuus. Daarmee krijgt functioneel leiderschap eigenlijk steeds meer gewicht. Er is immers niet meer zoveel vanzelfsprekend.

2 MANAGERS LIJDEN BOVENGEMIDDELD VAAK AAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS Storende factoren binnen uw Team? Volgens Robert Hare, hoogleraar en forensisch psycholoog, is het niet toevallig dat bij veel managers een steekje los lijkt te zitten. Hare meent dat er slechts een dunne scheidslijn zit tussen de kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis en de vaardigheden die je nodig hebt om carrière te maken als leidinggevende. Een goede manager is enigszins dominant, maar als die dominantie doorslaat in overheersen en onderdrukken gaat het mis. Psychopaten zijn gewetenloos en houden zich niet aan regels of wetten. Zij vinden dat deze niet op hen van toepassing zijn. Spijt of schuldgevoelens kennen ze niet. Toch zijn dit soort mensen niet alleen manipulatief en intimiderend, maar vaak ook charmant. 1 à 2 procent van de beroepsbevolking voldoet aan Hare s definitie van psychopaat. Daarnaast lijdt nog eens 5 tot 10 procent aan een andere persoonlijkheidsstoornis zoals narcisme of een borderlinestoornis. Onder leidinggevenden ligt dat percentage nog aanzienlijk hoger. Manfred Kets de Vries schat dat 20 procent van de managers een geestelijke stoornis heeft. Dat betekent dat heel wat werknemers overgeleverd zijn aan de grillen van een leidinggevende met een ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Vooral in traditionele, hiërarchische organisaties blijkt er een grote kans te zijn dat medewerkers geconfronteerd worden met een pathologische baas. Dat betreft medische beroepen, advocatuur, politiek en de media. In die sectoren zijn de werkdruk en de competitie groot. Door het voor mij honderd anderen -gevoel staan medewerkers ernstig onder druk. Lees hierover meer in onze nieuwsbrief Ethiek en Integriteit Man pflegt zu sagen: Wo ein Wille, dort ist auch ein Weg. Ich wage zu behaupten: Wo ein Ziel ist, dort ist auch ein Wille. Viktor E. Frankl MANAGEMENT VRAAGT ZIN Bewust en onbewust, wordt de mens begeleid door de vraag naar de zin in het leven. De vraag naar de zin is de uitdaging van het menselijk handelen. Dit geldt zowel in het bedrijfsleven, het management, in het dagelijks leven. * Zin motiveert. * Zin bevordert geestelijk welzijn. * Zin maakt succesvol. * Zin geeft een Waartoe. Onze missie is het helpen van mensen op zoek naar de Zin in hun eigen bestaan en hen te begeleiden naar hun betekenis en daarin de waarden te ontdekken. Voor meer persoonlijk en zakelijk succes en voldoening. 2 WELKE WEDSTRIJD SPEELT ONS TEAM? EEN GOED TEAM GAAT VOOR GOUD! Het is terecht dat bij Team ook direct gedacht wordt aan sport. Een bedrijf of organisatie managen is ook topsport. Maar wat doet het managementteam nu eigenlijk en welke wedstrijd spelen ze? Misschien spelen ze tegelijk op meerdere velden? Ook simultaanschaak kan topsport zijn, natuurlijk. Wat zijn de verschillen tussen een sportteam en een managementteam? Naast overeenkomsten zijn er grote verschillen. En juist de verschillen vragen om een specifieke aanpak. TEAMROLLEN MANAGEMENT Het model van de Teamrollen is ontwikkeld in Cambridge (UK) door dr.robert Meredith Belbin en zijn team. Belbin onderzocht enkele decennia de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op teamwork. Hij concludeert dat mensen binnen een organisatie drie rollen vervullen: de professionele rol (vakinhoudelijk of deskundigheidsgebied) de werkrol (de positionele plek in de organisatie) de teamrol (persoonlijke kerncompetenties) In de onderzoeken bleek steeds duidelijker dat het succes van een team niet alleen bepaald wordt door de deskundigheid van de teamleden. Doorslaggevend is vooral of men in staat is het proces tussen de teamleden te managen en gebruik te maken van de kerncompetenties van de teamleden. Het gaat over teamdynamiek en worden de kwaliteiten van mensen in hun samenhang maximaal benut en uitgedaagd? TEAMROL Volgens Belbin is een Teamrol de kenmerkende manier waarop iemand zijn karaktereigenschappen en gedragsvoorkeuren inzet in interactie met anderen om de doelen te realiseren. Elk teamlid heeft zo'n twee à drie teamrollen die op een natuurlijke wijze ingezet kunnen worden voor het team. De sleutel tot teamwork is pas gevonden als de leden van een team de eigen teamrollen en die van de andere teamleden begrijpen, accepteren, herkennen en hanteren. Door het invullen van Belbin s vragenlijst krijgen wij daar samen inzicht in. Voor veel mensen vallen de stukjes direct op hun plaats.

3 DE TEAMROLLEN VAN BELBIN teamrol kerncompetentie de prijs van de competentie ZIN = VRIJHEID + VERANTWOORDELIJKHEID Bedrijfsman implementeerder Companyworker (Eng.) Plant* vernieuwer Plant (Eng.) Praktisch- & Planmatig werken Gedisciplineerd, systematisch, degelijk en realistisch, zet ideeën om in praktische activiteiten Creatief denkvermogen & Visie Creatief, verbeeldingskracht, onorthodox, lost moeilijke problemen vernieuwend op Weinig flexibel, reageert traag op nieuwe mogelijkheden en veranderingen Let niet op details, gaat op in ideeën, geen oog voor praktische zaken Logo Consult vindt haar fundering in de psychologie van Viktor E. Frankl. Logotherapie of Existentiële Analyse beschouwt het zoeken naar betekenis of zin als de primaire menselijke motivatie. Omdat mensen de mogelijkheid hebben te kiezen zijn zij verantwoordelijk voor hun beslissingen. Een mens is niet slechts een marionet van biologische of erfelijke krachten en Brononderzoeker externe verkenner Resource-investigator (Eng.) Sociaalvaardig & Netwerken Extravert, enthousiast, communicatief, onderzoekt en vindt nieuwe mogelijkheden, legt nieuwe contacten Overoptimistisch, verliest belangstelling als eerste enthousiasme getemperd is product van zijn milieu, maar de mens is altijd vrij om zelf positie te kiezen ten opzichte van innerlijke bepalingen en uiterlijke omstandigheden. Tussen stimulus en respons zit altijd een stukje ruimte, is de overtuiging van de neuro- Monitor* Waarschuwer Monitor-evaluator (Eng.) Voorzitter Coördinator Chairman (Eng.) Analytisch denkvermogen & Oordeelsvorming Objectief, vermogen om bij complexe zaken voor - en tegenargumenten aan te geven Faciliteren & Committeren Luisteren, vragen stellen, samenvatten, procedure vast, verheldert doelstellingen, versnelt de besluitvorming Weinig gedreven, afstandelijk, soms te kritisch Soms wat manipulatief, delegeert persoonlijke taken en verantwoordelijkheden loog Frankl, en in die ruimte vinden we de menselijke vrijheid. Het is het doel van deze psychologische benadering, gebaseerd op de antropologische visie in de Logotherapie en Existentieel Analytische Psychotherapie, om cliënten te begeleiden op hun weg naar het vinden van concrete betekenissen in hun respectievelijke levenssituaties. Logotherapie biedt hulp in de heroriëntatie op het leven door middel van het Vormer* aanjager Shaper (Eng.) Groepswerker ondersteuner Teamworker (Eng.) Besluitvaardig & Actie Uitdagend, dynamisch, bloeit op onder druk, heeft drive en mobiliseert mensen Interpersoonlijke sensitiviteit & Harmonie Coöperatief, mild, diplomatiek, opmerkzaam, brengt sfeer en harmonie Kan anderen provoceren, kwetst gevoelens van anderen, raakt snel geïrriteerd Gaat conflictsituaties uit de weg, gemakkelijk te beïnvloeden serieus ingaan op de existentiële vragen en biedt herstel en ontwikkeling door het versterken van het vertrouwen in de onvoorwaardelijke zin van het leven en de waarde van de persoon. Logotherapie berust op de erkenning dat ieder mens een uniek geestelijk wezen is. Ieder mens streeft er ten diepste en ten laatste naar zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband te begrijpen. Dit 'begrijpen' is zowel Afmaker* kwaliteitsbewaker Completer-finisher (Eng.) Specialist Toegewijde vakman Kwaliteitszorg & Detailgericht Nauwkeurig, zorgvuldig, secuur, gevoelig voor wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit Vakkennis & Kwaliteitszorg technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis; stille en standvastige solist Overmatig bezorgd, kan moeilijk iets uit handen geven of relativeren Vergaart kennis als doel op zichzelf, negeert factoren die buiten de eigen competentie liggen intuïtief, cognitief, experiëntieel als gedragsmatig. Logotherapie en Existentiële Analyse, ofwel de Derde Weense School in Psychotherapie, werd ontwikkeld door Viktor Frankl en onder deze namen werden zijn denkbeelden voor het eerst gepubliceerd in * Bij deze teamrollen zijn variaties mogelijk 3

4 LOGO CONSULT Assessment Center PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJSTEN - Persoonlijkheidsvragenlijsten - HEXACO-PI-R - NPV-2 - Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-2 - MMPI-2 Klachtenlijsten - 4-DKL 4 Dimensionele Klachtenlijst - SCL-90 Symptom CheckList - UBOS - Utrechtse Burnout Schaal - Beck Depression Inventory - 2nd Ed. Motivatielijsten - PMT - Prestatie Motivatie Test Gedrag & Coping - IOA - Inventarisatielijst Omgaan met Anderen - UCL - Utrechtse Coping Lijst - RS-NL Resilience Scale - Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag ORGANISATIE-TEAMINSTRUMENTEN - BELBIN Teamrollentest - Kleurentdruktest (De Caluwé) - C-scan Competentiescan - INK & Balanced Scorecard - SMART-scan - SWOT-analyse LEIDERSCHAPSONTWIKKELING o Leiderschapstest-Kets de Vries - MSAI Management Skills Assessment Instrument (Quinn & Cameron) - Situationeel Leiderschap (Hersey & Blanchard) WIE ZIJN WIJ EIGENLIJK ALS TEAM? Met een teamrolmanagementtraining willen wij bereiken dat u zicht krijgt op de teamdynamiek en typische valkuilen van uw eigen team zoals dit er nu is. Stel u een instantie voor waar binnen het team enkel de teamrollen van bedrijfsman en afmaker aanwezig zijn. Dit zijn uitstekende kwaliteiten voor een controlerende instelling. Toch zal dit instituut binnenkort dan afgerekend worden op een totaal gebrek aan resultaat. Of het tegenovergestelde hiervan. We denken aan een team met louter creatieve teamrollen - de plant en brononderzoeker. Dit team zal juist zeer vernieuwend en voortvarend zijn, maar heeft zonder de andere teamrollen als grote valkuil te weinig oog voor concrete implementatie. Mensen die hetzelfde denken zijn het vaak eens. Dat geeft een goed groepsgevoel. Voor Belbin is de groep niet het doel, maar juist het team, want met een team worden resultaten geboekt. Als teamleden anders denken levert dat dus meer creativiteit op, maar soms ook spanningen. Belbin geeft ons inzicht in de krachten én in de valkuilen van onszelf én in die van de andere leden. Onbegrip dat kan optreden tussen de diverse teamleden of de valkuilen van het team zijn aan met Belbin s Teamrollen te voorspellen. EEN SUCCESVOLLE OPSTELLING In de teamopdrachten zullen wij spelen met de rolverdeling in het team en de daarbij behorende teamrollen of kerncompetenties. Bij ons zit niemand op de bank, maar er wordt wel van ieder gevraagd om eens op een andere positie te spelen en zo dus een andere teamrol te spelen. De spits wordt zo even verdediger en de middenvelder schuiven we in het doel. Ieder team heeft, afhankelijk van de uit te voeren taakstellingen, behoefte aan een juiste opstelling. Belangrijk is dat onze training een blijvend resultaat in de praktijk van het werk oplevert. Een teamrollentraining levert die zekerheid op, omdat de teamleden hier toepassen wat bij hen past - zij zijn zichzelf. TERUG NAAR DE WERKSITUATIE Onze training begint met een analyse van het team door de leden hiervan de teamrolvragenlijsten van Belbin te laten invullen. Elke deelnemer krijgt vervolgens een uitgewerkte rapportage van de eigen uitkomsten. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een psychologisch- of persoonlijkheidsonderzoek. De opdrachten die het team in de training verricht zijn ontworpen op basis van de specifieke zwakke kanten waarmee het team kampt en die zijn te verklaren uit de mix van teamrollen. Na een aantal opdrachten merken de teamleden dat zij niet meer in hun valkuil(en) vallen en dat het team steeds beter gaat presteren. Zij zijn zich bewust geworden van de teamdynamiek en gaan de dynamiek managen in plaats van dat het team door de dynamiek wordt gemanaged. Logos, hét internationale symbool voor de Logotherapie van Viktor Frankl, waarbij de vraag naar de Zin in het bestaan centraal staat. Door de teamleden hun eigen Teamrollen of kerncompetenties te helpen ontdekken, voelen zij zich uitgedaagd om deze kwaliteiten in te zetten binnen hun team. Niet iedereen kan alles, maar een goed Team kan bijna alles. Om dit mogelijk te maken wordt op verschillende momenten van hen gevraagd hun rol te nemen al naar gelang de klus die het team moet klaren. Timing is het TEAMROLLEN IN WANKEL EVENWICHT? DAT KAN BETER In teams blijken de teamrollen zelden uitgebalanceerd TE zijn. In veel gevallen is er sprake van een oververtegenwoordiging van bepaalde teamrollen. Birds of a feather flock together, immers. Dit werkt van twee kanten. Veel mensen zoeken hun werk binnen hun eigen bekende vakgebied of kring, terwijl de wervende organisatie vaak ook zoekt wat ze kent. Wat voelt als de veilige weg kan tegelijk een doodlopende zijn. Immers, een goed team groeit door de dynamiek. Mensen die elkaar aanvullen en uitdagen brengen de organisatie dichter bij haar doelen en dat is wat we willen. - EQ-i Emotional Quotient- 4 If you go for the person, you will always gain something, if you concentrate on the problem, you will lose anyway. Hunter Patch Adams, medicus en initiator van de CliniClowns Giro 6640

5 DE LESSEN VAN DE GANS, DE ESSENTIE VAN COLLECTIVITEIT Het zijn lessen over de kracht van samenwerking. Als je de volgende keer een vlucht ganzen ziet, neem dan even de tijd om ze te bestuderen. Je zult zien dat het een uitdaging is om onderdeel te zijn van een succesvol team. Les 1 Elke gans die zijn vleugels uitslaat creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogels die volgen. Door te vliegen in een "V "formatie, vliegt de groep 72% verder dan wanneer de ganzen alleen zouden vliegen. Mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven, en een gevoel voor samenwerking hebben, zullen sneller en makkelijker hun doel bereiken, omdat zij van de stuwende kracht van elkaar kunnen profiteren. What is your personal drive? Which are your goals in work and life? Do you use all your possibilities? Get things clear and go straight forward! EN ELKAAR DE HELE TIJD BEMOEDIGEN... Les 2 -Als een gans uit de "V" formatie raakt, dan voelt hij ineens de vertraging en weerstand van het alleen vliegen. De gans zal dan snel weer in de formatie invoegen om te profiteren van de opwaartse kracht van de vogel die voor hem vliegt. Als we hetzelfde besef zouden hebben als die gans, dan blijven we bij de groep die dezelfde kant opgaat als waar wij naar toe willen. Wij accepteren hulp en geven het door aan anderen. Les 3 - Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans. Het loont om beurtelings de moeilijke taken en het leiderschap op ons te nemen. Net als de ganzen zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden, capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talent en middelen. Les 4 - Ganzen in formatie snateren om de voorste ganzen aan te moedigen om op snelheid te blijven. soort gesnater dat we willen horen. Sta achter je eigenwaarde en kernwaarden, en stimuleer het zelfbesef en waardenbesef in anderen. Les 5 - Als een gans ziek wordt, gewond raakt of neergeschoten wordt, verlaten twee andere ganzen de formatie en volgen deze gans om hem te helpen en beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij dood is, of weer kan vliegen. Dan sluiten zij zich aan bij een andere vlucht, of ze proberen de eigen groep in te halen. Als we hetzelfde besef zouden hebben als de ganzen, dan zouden we niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden klaar staan voor elkaar. Les 6 - Ganzen overwinteren in het zuiden. Vergeet niet om zelf ook af en toe de kou en de winter te ontvluchten. Ga op vakantie naar een warme en zonnige plek waar je weer op krachten kan komen. Wij moeten ervoor zorgen dat ons gesnater stimulerend is. Enthousiaste groepen zijn productiever. De kracht van motivatie is het 5

6 Logo Consult advies dat zin heeft De naam van ons bedrijf is afgeleid van het Griekse woord "logos". Logos betekent zin of betekenis. Hiermee overeenkomstig heeft ons advieswerk tot doel om mensen en organisaties te ondersteunen in het vinden van zin. We verkennen met u waarden - waarden die leiden tot succes.. Wilt u meer informatie over ons aanbod op Organisatie & Team Instrumenten of specifiek de Belbin Teamrollentest, dan kunt u contact opnemen met drs.pieter Hoekstra MA-CP COLLECTIEF BELANG VOOR HET INDIVIDU Les 7 Grotere groepen ganzen leven op plekken waar mensen veel ganzenvlees eten. Waar kleine groepen ganzen leven eten mensen minder ganzenvlees. Grote groepen mensen zullen niet altijd even effectief zijn als kleinere groepen. Die kunnen sneller manoeuvreren in het persoonlijke en zakelijke leven, zonder door de concurrentie verzwolgen te worden. Les 8: Zodra de ganzen geland zijn, gaat ieder voor zich aan de slag om voldoende eten te krijgen en een volgende generatie te produceren. Onderlinge competitie kan de productiviteit verhogen, maar zodra het gezamenlijke doel duidelijk is, is de collectiviteit belangrijker voor ieder individu. Contact Logo Consult Maartenplein EJ Vreeland Nederland Telefoonnr.: adres: EEN GROEP OF EEN TEAM? Wij vormen geen teams voor de gezelligheid. TEAMS worden gevormd om een taak uit te voeren en resultaten te behalen. Dat is anders met een groep. GROEPEN ontstaan vaak spontaan en er wordt meestal niet van je gevraagd wat je kunt bijdragen aan de groep. Voor een TEAM is het van levensbelang om de juiste mensen, met de juiste papieren en kwalificaties, de juiste houding en het juiste karakter binnen dat team in te brengen. En met het juiste team is het vervolgens nog van doorslaggevend belang dat je het juiste momentum vindt. Een goed team verliest haar kracht als ze naar binnen gekeerd raakt. Dan is er geen oog voor de dynamiek in een snel veranderende wereld en voor de verhoudingen in de eigen organisatie. Het team wordt dan misschien gewoon weer een groep. 6 verschillen tussen TEAM en GROEP TEAM GROEP GROOTTE beperkt medium of groot SELECTIE doorslaggevend willekeurig LEIDERSCHAP gedeeld of alleenstaand roterend VISIE gemeenschappelijke focus op de leider kennis en begrip STIJL rolverdeling in de neiging tot coo rdinatie conformisme SPIRIT dynamische saamhorigheid interactie onderdrukken van tegenstanders LOGO CONSULT Assessment Center LEVENSORIËNTATIE, ZINGEVING & WAARDEN - Schaal voor Interpersoonlijke Waarden - Schaal voor Persoonlijke Waarden - OCAI Concurrerende waarden (Robert Quinn) - SOC Sence of Coherence INTERESSEVRAGENLIJSTEN - LIV Loopbaan Inzicht Vragenlijst CAPACITEITENTESTS / INTELLIGENTIE - Drenth Testserie Hoger Niveau - RANRA - Kritisch Denken Test - KOLB leerstijlenvragenlijst TRAININGEN - Doelgericht vergaderen - Gespreksleiding - Overtuig de wereld - Professioneel presenteren

It can only be measured by its results

It can only be measured by its results T E A M It can only be measured by its results W O R K Er zijn vogels die meer dan 40.000 kilometer per jaar vliegen om hun doel te bereiken. Ze vliegen nooit alleen! Door individuele kerncompetenties

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlagen. LEIDRAAD LERENDE NETWERKEN 75 www.gezinsopvanginfo.be

BIJLAGEN. Bijlagen. LEIDRAAD LERENDE NETWERKEN 75 www.gezinsopvanginfo.be Bijlagen LEIDRAAD LERENDE NETWERKEN 75 5B5B5B LEIDRAAD LERENDE NETWERKEN 76 Bijlagen Bijlage 1: Een voorbeeld van een oproepbrief Bijlage 2: Illustratie bij gespreksregels: ik heb een hond gekocht : het

Nadere informatie

VERGADEREN gericht op het doel

VERGADEREN gericht op het doel LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TRAINING-1 VERGADEREN gericht op het doel DOELGERICHT VERGADEREN Verreweg de meeste vrijwilligers én professionals zien vergaderingen als een noodzakelijk kwaad.

Nadere informatie

diversiteit & boardroom dynamics in (corporate) governance board room dynamics model 360 review tool

diversiteit & boardroom dynamics in (corporate) governance board room dynamics model 360 review tool SGNS GovernanceLink SGNS GovernanceLink diversiteit & boardroom dynamics in (corporate) governance board room dynamics model 360 review tool Volgens het rapport Corporate Governance in Nederland gaat Governance

Nadere informatie

TEAMWORK. It can only be measured by its results

TEAMWORK. It can only be measured by its results TEAMWORK It can only be measured by its results Voorwoord Organisaties en functies worden steeds complexer en veeleisender. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de kerncompetenties van mensen. In

Nadere informatie

ETHIEK & INTEGRITEIT HET ZIT TOCH ECHT VAN BINNEN. LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft DOODDOENERS? Waarom is integriteit belangrijk?

ETHIEK & INTEGRITEIT HET ZIT TOCH ECHT VAN BINNEN. LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft DOODDOENERS? Waarom is integriteit belangrijk? LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper ETHIEK-1 ETHIEK & INTEGRITEIT HET ZIT TOCH ECHT VAN BINNEN in te gri teit de; v 1 onschendbaarheid 2 eerlijkheid, onkreukbaarheid (Van Dale) Wanneer wordt integriteit

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

Teamrollen volgens BELBIN

Teamrollen volgens BELBIN Teamrollen volgens BELBIN Dit document bevat de volgende informatie: Wat is BELBIN? Geschiedenis van BELBIN Teamrollen - Bedrijfsman - Brononderzoeker - Groepswerker - Monitor - Plant - Specialist - Voorzitter

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

Whitepaper LEIDERSCHAP-2

Whitepaper LEIDERSCHAP-2 LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper LEIDERSCHAP-2 MANAGEMENT & PSYCHOPATEN STUDIE: 1 OP 25 TOP MANAGERS IS MOGELIJK EEN PSYCHOPAAT Het kan heel goed zijn dat één op de 25 bazen een psychopaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor

Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Hoofdstuk 5 Je staat er niet alleen voor Thema: Diversiteit binnen teams, Teamscan Belbin Rollen (blz. 130 van het boek) Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een

Nadere informatie

Het belang van goede teams

Het belang van goede teams Het belang van goede teams Binnen organisaties wint teamontwikkeling sterk aan belang. Ieder individu beschikt over zijn of haar eigen competenties die, als het goed is, elkaar onderling versterken en

Nadere informatie

Professioneel PRESENTEREN

Professioneel PRESENTEREN LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TRAINING-2 Professioneel PRESENTEREN BOEIEN en OVERTUIGEN Verreweg Iedereen heeft zijn eigen presentatiestijl. Als je presentatiestijl niet afleidt van je boodschap,

Nadere informatie

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus

Sterke punten Resultaat gericht Overtuigd van eigen kunnen Durft impopulaire maatregelen te nemen Functioneert het beste onder druk ambitieus TEAMROLLEN BELBIN Meredith R. Belbin kwam na onderzoek tot de conclusie dat in een groep bepaalde personen bepaalde rollen rollen op zich namen, en dat het patroon waarin de rollen verdeeld waren een cruciale

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 BOEKJE VAN PROGRAMMA VOOR DE OCHTEND VAN 18 SEPTEMBER 2012 OPENING EN ADEMPAUZE OMGAAN MET DILEMMA S EN ONZEKERHEDEN VERVAGENDE GRENZEN ADEMPAUZE ZORGEN VOOR JEZELF EN JE TEAM AFRONDING 2 OMGAAN MET DILEMMA

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST

VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST VOORBEELDRAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

RAPPORT GROEPSROLLENTEST

RAPPORT GROEPSROLLENTEST RAPPORT GROEPSROLLENTEST Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie

Rapport Teamrol Indicator

Rapport Teamrol Indicator Rapport Teamrol Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secundaire rollen. Deze geven

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken.

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken. Oefenvragen Middle Management B - Teamcoaching 1. Wat is geen kerntaak van een teamcoach volgens de definitie van teamcoaching? A. Het uitvoeren van effectiviteit verhogende activiteiten, om het team te

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011 Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional Voorschoten, 12 oktober 2011 Even voorstellen Management Consultancy Training & Coaching Powered by Nederland wordt koploper in logistiek! Voor logistiek

Nadere informatie

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt.

Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Teamrolmanagement DE BELBIN-ANALYSE Professor Meredith Belbin heeft in experimentele situaties vele teams geobserveerd en onderzocht wat een team succesvol maakt. Uitgangspunt Uitgangspunt van Belbin is

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007

Belbin teamrollen. Rogier Guns rogier@rogierguns.com. April 23, 2007 Belbin teamrollen Rogier Guns Teamrollen volgens dr. Meredith Belbin Het begrip "teamrol" is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hij onderzocht twee decennia lang

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel * De DISC methode maakt deel uit van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Meer weten over deze methodiek? Kijk op de website www.pkm.nl De juiste man of vrouw Herkenbare typen met een uitgesproken gedragsprofiel

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist?

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist? Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management 1. Welke stelling is juist? 1. Drijfveren vertellen ons iets over hoe we de dingen doen, de wijze waarop wij reageren op anderen en hoe anderen

Nadere informatie

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis

Projectmatig creëren. Samenvatting Hoofdstuk 15. Klas: TP11 Tommie Melis Projectmatig creëren Samenvatting Hoofdstuk 15 Klas: TP11 Tommie Melis De projectleider. De spil in het spel Projectmatig creëren: Essentieel bij projectmatig creëren is dat alle betrokkenen zich als mens

Nadere informatie

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel

Bijlage 12. Schouten & Nelissen Competentiemodel Bijlage 12 Schouten & Nelissen Competentiemodel Deze figuur is de basis van het competentiemodel. De drie hoofddimensies van het menselijk functioneren zijn: denken, voelen en doen in het model weergegeven

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Overzicht van beschikbare testen

Overzicht van beschikbare testen Overzicht van beschikbare testen Big Five De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als

Nadere informatie

Carrière Drives 07-07-2015. 2015 HFMtalentindex www.hfm.nl

Carrière Drives 07-07-2015. 2015 HFMtalentindex www.hfm.nl deelnemer opdrachtgever HFMtalentindex 07-07-2015 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer

Nadere informatie

Personal Branding Blok 2

Personal Branding Blok 2 Personal Branding Blok 2 Naam: Kenza Zanifi Studentennummer: 500730762 Klas: CE1A1 Docent: Jeroen Kreft Inhoudsopgave 1 Reflectieverslag teamrollen 1 2 Testuitslag Belbin 2 3 Vragen Belbin 3 t/m 4 4 Reflectieverslag

Nadere informatie

Cubiks Teamrollen Vragenlijst

Cubiks Teamrollen Vragenlijst Cubiks Teamrollen Vragenlijst Rapport over Meneer Voorbeeld Afnamedatum dinsdag 10 januari 2012 Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property 2013. De inhoud van dit document is relevant op de

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Welkom. Docent: Wieny van Noorel

Welkom. Docent: Wieny van Noorel Welkom Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Veranderen is mensenwerk! Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Programma Oriëntatie op het begrip veranderen Veranderen gaat over. Weerstanden

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers

Fontys Economische Hogeschool Tilburg. SLB Rapport. Dinsdag, 24 November. Carolien Boers Fontys Economische Hogeschool Tilburg SLB Rapport Dinsdag, 24 November Carolien Boers 2144437 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belbin test... 4 SWOT-analyse... 5 2 P a g i n a Inleiding In dit rapport

Nadere informatie

Zelftest managementrollen (Quinn)

Zelftest managementrollen (Quinn) pag.: 1 van 10 Zelftest managementrollen (Quinn) Bron: Persoonlijk meesterschap in management, voorbij rationeel management Auteur: R.E. Quinn Uitgever: Academic Service (1998) Hierachter vindt u een vragenlijst

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

De Ondernemende Commissaris Testlounge.

De Ondernemende Commissaris Testlounge. u zelf. uw team. uw bedrijf. De Ondernemende Commissaris Testlounge. Goed bestuur: het fundament onder goed ondernemerschap. GOED bestuur gaat over mensen. 1 mensen. In onze testlounge vindt u gevalideerde

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 1 november 00 I. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden : a) Ik merk nieuwe kansen snel op en maak daar goed gebruik van b) Ik kan met allerlei

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein

Opdracht Teamrollen. Samenwerken door teamrollen in te zetten Teake Kastelein Opdracht Teamrollen Samenwerken door teamrollen in te zetten 8.4.2016 - Teake Kastelein 348344 1 Inhoud Belbin test... 3 5 situaties teamrollen... 4 Vergaderingen... 5 Analyse Functioneren... 5 Leerpunten

Nadere informatie

Zap Q assessment. Individueel. Peter Voorbeeld

Zap Q assessment. Individueel. Peter Voorbeeld Zap Q assessment Individueel 26-03-2015 2 Inleiding Wist je dat ongeveer 95% van het menselijk gedrag aangestuurd wordt door ons onderbewustzijn? Met andere woorden, het grootste gedeelte van de tijd vertonen

Nadere informatie

Zorg voor een objectieve weegave van een persoon

Zorg voor een objectieve weegave van een persoon Zorg voor een objectieve weegave van een persoon Soorten Testen Persoonlijkheidstesten Teamroltest Performance Indicator Sales Indicator 360 graden Onderzoek Communicatiestijl IQ test Beroepentesten Personal

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 9

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 9 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 9 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G kenmerken van effectieve teams herkennen en weten

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Programma. Voorstellen

Programma. Voorstellen Programma Voorstellen Werkwijze voorbereiding en colleges Relatie met Persoonlijk Leiderschap Toetsing en certificaat Reflecteren Teamrollen Organisatiecultuur (concurrerende waarden) Managementrollen

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I E

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 25 november 2013. T 012 3456789 I  E Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 25 november 2013 T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inleiding De Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat

Nadere informatie

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1. 0 Profile Dynamics Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.0 1 Inhoud Pagina 0. Inhoud.1 1. De impact van drijfveren op je gedrag

Nadere informatie

Geert Krediet. Rapportage Talentscan. 13 maart 2013

Geert Krediet. Rapportage Talentscan. 13 maart 2013 Geert Krediet Rapportage Talentscan 13 maart 2013 L.S. Het psychologisch profiel van Geert Krediet is opgesteld naar aanleiding van een psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door heteigenvermogen.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Docentenhandlediding Basiskennis Projectmanagement, 3e druk: bij hoofdstuk 4

Docentenhandlediding Basiskennis Projectmanagement, 3e druk: bij hoofdstuk 4 Meer over teamrollen In dit artikel vindt u nog wat extra informatie bij hoofdstuk 4 uit Basiskennis Projectmanagment. In 1 zijn enkele persoonlijk ervaringen beschreven m.b.t. de Belbinrollen in de onderwijspraktijk.

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven

EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven EFFECTIEF LEIDERSCHAP Door Anna Brons, Eva Kerkhoffs en Susan Kouwenhoven Theorieën Combinatie van drie theorieën: Leiderschapsmodel Gung Ho Leiderschapsbox Context Situationeel Leiderschap komt uit jaren

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler OEKT Leiding geven aan verandering in jouw school Berend Redder & Johan Spitteler Stichting De Brink 2011 Uitgangspunten bij succesvolle onderwijskundige veranderingen: 1. Ga er niet van uit dat jouw beeld

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Echter, soms heeft iemand extreme persoonlijke eigenschappen en vertoont hij hinderlijk gedrag. Dit kan zo ernstig zijn dat

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA)

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA) Vraag vooraf: wat is je (natuurlijke) stijl van leiding geven? Door wie of wat wordt deze bepaald? Vragenlijst leiderschapsstijlen De effectiviteit van de leider is afhankelijk van de wisselwerking tussen

Nadere informatie

De Bekwame Bestuurder. Humphry Peter 30 Oktober 2010

De Bekwame Bestuurder. Humphry Peter 30 Oktober 2010 De Bekwame Bestuurder Humphry Peter 30 Oktober 2010 Goed management leidt tot een betere 'match' tussen mens en organisatiedoelstellingen Een competentie kan gedefinieerd worden als een set van vaardigheden,

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 15 april 2013 Minervum 7444 4817 ZG Breda T 0162 51 59 02 I www.mectraining.nl E info@mectraining.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie - juni 2016 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging?

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging? Te weinig gekwalificeerd sales personeel Te hoog verloop van sales personeel Te weinig sales productiviteit Slechte of matige sales prestaties Weinig tot geen persoonlijke toewijding Niet de juiste man

Nadere informatie

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Hoe goed sluit de persoonlijkheid van een (toekomstige) medewerker aan bij de functie? Dat bepaalt voor een groot deel hoe succesvol

Nadere informatie

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Verslag van de Workshop tijdens de Noorderlinkdagen 2006 Door Maurits Bruel en Stef Driessen De Noorderlinkdagen zijn weer voorbij. Het was een groot succes,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Rapportage RDA. Ontwikkelingstraject VAKPROFIELBOUW

Rapportage RDA. Ontwikkelingstraject VAKPROFIELBOUW Rapportage RDA Ontwikkelingstraject VAKPROFIELBOUW Kandidaat : dhr. D. Test Adviseur : Datum gesprek : Inhoudsopgave: 1 1. Voorwoord:... 3 2. Gedrag en Waarden:... 4 2.1. Gedragsanalyse:... 5 2.1.1 Algemene

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie