Notulen bestuursvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen bestuursvergadering"

Transcriptie

1 Datum 14 april 2014 Locatie ASSA ABLOY Aanwezig P. Komen (PK) - Voorzitter Afwezig T. Groot (TG) H. Oosterink (HO) A. Lof (AL) F. Achterbosch (FA) R. Broer (RB) T. Pouwels (TP) E. Verbeek (EV) Cc. Notulen D.Dekker (DD) Aantal pag Opening De voorzitter opent de vergadering en heet Timon Pouwels (TP), beoogd nieuw bestuurslid van de Bedrijfskring Heerhugowaard van harte welkom. Timon is mede- directeur van Van de Bult Grond-, Weg- en Waterbouw BV. Hij is bestuurslid bij Bouwend Nederland NHN en is bestuurslid bij Bouwend Nederland, afdeling Infra. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni aanstaande zal hij voorgedragen worden als bestuurslid. Timon zal samen met Ted zitting nemen in de commissie bedrijventerreinen. 2. Mededelingen en ingekomen stukken In de notulen van de vorige vergadering stond dat de subsidieadviseur van de gemeente Heerhugowaard langs zou komen (Henk Jansens). Dit is verschoven naar de vergadering van 26 mei. Pierre zal een voorbereidend gesprek met hem voeren. Danny zal het eerste contact leggen. (Actie PK/DD) Timon tipt dat vanaf 2 april tot en met 7 mei de mogelijkheid bestaat om als gemeente, samenwerkingsverband van minimaal 2 ondernemers, parkmanagement- organisaties of bedrijvenverenigingen subsidie van 20% aan te vragen bij de provincie Noord- Holland t.b.v. subsidie voor milieu- investeringen (duurzame maatregelen). Wellicht is dit interessant voor de ondernemers die bij de Bedrijfskring aangesloten zijn. Timon zal Danny een tekst mailen die rondgestuurd wordt via de nieuwsbrief (Actie TP, DD). Notulen vorige vergadering Naar aanleiding van de notulen van 3 maart: - Henk vraagt om een tekstuele aanpassing bij het punt Website (pagina 2). De notulen worden daarna goedgekeurd. Pagina 1 van 5

2 3a Commissie Marketing en promotie (FA) - Terugblik advertentie 4/5 x per jaar via Rodi Media (Heerhugowaards Nieuwsblad) Er zijn geen redenen om te stoppen met de advertentie in het Heerhugowaards Nieuwsblad. De bereikbaarheid is groot en we zijn tevreden met de uitstraling. - Bedrijfsbezoeken Pierre stelt voor om in 2014/2015 weer enkele bedrijfsbezoeken af te leggen aan de leden van BKHHW. Danny maakt een lijst van mogelijke kandidaten en coördineert dit met het bestuur. Van belang is om te weten te komen wat er speelt bij onze leden. Wat verwachten ze van de BKHHW, wat vinden ze belangrijk en wat zijn de individuele wensen. Een standaard vragenlijst met enquêtevragen behoort tot de mogelijkheden, evenals het ter sprake brengen van het BIZ. (Actie DD, daarna bestuur) 3b Commissie Bedrijventerreinen (TG) Geen opmerkingen i.v.m. de afwezigheid van Ted. 3c Evenementencommissie (RB) Siska Koper en Petra de Ruijter zijn toegereden tot de Evenementencommissie. Kennisevenement Het kennisevenement van 15 mei wordt verplaatst naar het najaar. Het evenement staat in het teken van duurzaamheid. We hebben drie sessies, waarvan er reeds 1 heeft plaatsgevonden (duurzame mobiliteit). In het najaar staat duurzaamheid rondom gebouwen op de agenda. Later zal een kennisevenement georganiseerd worden omtrent duurzaam personeelsbeleid. Voor het kennisevenement voor dit najaar zijn we in gesprek met gemeente en Hoogheemraadschap. Vanuit de gemeente en het Hoogheemraadschap is budget toegezegd. De globale invulling: als locatie theater Cool, een bekende spreker in het kader van duurzaamheid, spreker van TU Delft over afvalreststromen (contact via Ted), stands met lokale partijen die wat met duurzaamheid doen. De EPA kan ook uitgenodigd worden. Richard heeft op 15 april een afspraak over de verdere invulling. Aanbieders van publieksactiviteiten in HHW Richard: regelmatig worden wij benaderd door partijen als EnJoy Heerhugowaard of Zomertoer (100%NL) met het verzoek om onze leden te benaderen voor sponsoring. Dit zijn commerciële evenementen. Kunnen wie hierin faciliteren? En willen we dat? Besloten wordt om ons niet te committeren, maar we kunnen een platform bieden via de website of Facebook (in de vorm van een nieuwsbericht). Pagina 2 van 5

3 Heerlijk HHW (16 t/m 18 mei 2014) Heerlijk HHW is een culinair evenement in HHW. Richard licht het toe. Pierre stelt voor om dit evenement te gebruiken voor een stukje ledenwerving. Bijvoorbeeld een afspraak maken met een deelnemend restaurant en daar een deel tijdelijk (vrijdagmiddag) afhuren voor leden. Het trekt de mensen/ondernemers naar het evenement toe. Het is een moment van integratie. Richard neemt het idee in overweging. Summerlounge 26 juni Summerlounge bij SKEEF. Pierre en Astrid zijn hier niet bij aanwezig. De reacties van vorig jaar waren positief. Mocht het bevallen dan wordt dit waarschijnlijk een terugkerend evenement. Ladiesday Er blijkt toch nog interesse voor de ladies Day. Eventueel kleinschaliger. De dames van de evenementencommissie buigen zich daarover. 3d FBA (Federatie Bedrijventerreinen Alkmaar en omgeving) Astrid geeft een update over de FBA vergadering en Pierre geeft toelichting over het afsluitende burgemeestersdiner. Er is een drukke Lobby voor een tunnel onder N504 (gemeente Langedijk). Er is in Langedijk enige verschuiving in het college. Besluitvorming laat daarom op zich wachten. Er wordt ook gelobbyd over het treintraject Den Helder- Hoorn Haarlem- Den Haag. De burgemeesters van Hoorn, Alkmaar en Den Helder hebben op 20 maart een brief gestuurd naar de NS om hun zorgen te uiten. Het voornemen van de NS is om de dienstregeling op de Kennemerlijn per 2015 te versoberen. Dit komt de bereikbaarheid van de Randstad niet ten goede. Tijdens het burgemeestersdiner werd besloten om een gezamenlijke advertentie in het Noordhollands Dagblad te plaatsen tegen de eventuele verplaatsing van de jeugdopleiding van AZ naar de Zaanstreek. De advertentie is inmiddels geplaatst en heeft de nodige reacties opgeleverd. We hebben volmondig Ja gezegd om onze bezorgdheid tot uiting te laten komen in een advertentie. De bedrijfsverenigingen van Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar willen kijken of gezamenlijk kan worden opgetrokken voor de BIZ. Voor alle betrokkenen geldt dat er onderzoek gedaan moet worden naar draagvlak in de regio. Gezamenlijk optrekken is goedkoper. Naar aanleiding van de FBA vergadering en het diner is besloten om de thema's die nu spelen onder de aandacht te brengen aan de fractievoorzitters van de gemeente HHW. Deze brief is inmiddels verzonden. Zodra de gemeenteraad geïnstalleerd is zal Danny deze brief nogmaals versturen. (Actie DD) De burgemeesters waren zich niet bewust van het feit dat het gezamenlijk inkoopbeleid van openbare aanbestedingen niet altijd goed is verlopen en dat bepaalde bedrijven buitenspel gezet werden. Pagina 3 van 5

4 4. Communicatie bestuur en commissies Astrid constateert dat er in commissies acties opgepakt worden en dingen besloten worden die van belang kunnen zijn voor de rest van het bestuur. Graag aandacht hiervoor. Danny fungeert als reminder richting de groepen. Stukken kunnen gedeeld en opgeslagen worden via de Dropbox. Danny zal iedereen uitnodigen voor de Dropbox. (actie DD) 5. Cameratoezicht bedrijventerrein Henk heeft zich eraan gestoord dat er vanwege de Bandidos (motorclub) wel cameratoezicht is geplaatst op dat gedeelte van het bedrijventerrein. We hebben nog een aantal plekken op het industrieterrein waar het geen overbodige luxe is. Astrid Lof zal een brief opstellen richting de gemeente. (Actie AL) Tevens zal in het eerstvolgende overleg met gemeente ook de aanwas van de vele autobedrijven aan de orde gesteld worden (met name het plaatsen van alle auto s binnen en buiten de terreinen). (actie PK) 6. Algemene ledenvergadering (5 juni 2014) Harry Luik, bestuursvoorzitter MCA kan niet op 5 juni. Maar wil eventueel op een later moment wel een presentatie geven. Dit wordt overgedragen aan Richard (actie RB). De locatie wordt: gemeentehuis Heerhugowaard, Raadzaal. Wij vragen Patrick Rentinck om een presentatie te geven over het stationsgebied (en hoe ziet hij HHW in 2020). Danny zal hem uitnodigen (actie DD). Daarnaast zal Hans Eskens een presentatie verzorgen over erfpacht. Bij elkaar nemen de presentaties maximaal 1,5 uur in beslag. 7. Rondvraag en sluiting van de vergadering Esther: er staan bij Dobla nog 180 x 2 chocolaatjes klaar ivm het niet doorgaan van de bijeenkomst met Eberhard van der Laan. Ze zal uitzoeken wat hiermee is gebeurd. De voorzitter bedankt Esther voor haar inzet voor de bedrijfskring HHW. Er zijn verder geen opmerkingen en de vergadering wordt gesloten. Zie bijlage(n) voor actielijst en jaarplanning. Pagina 4 van 5

5 Jaarschema 2014: Bestuursvergaderingen Overige 20 Januari locatie Flynth 9 januari Nieuwjaarsreceptie 3 maart locatie ASSA ABLOY 21 januari - Verkiezingsdebat 14 april locatie Bukom 14 maart VNO- NCV Eberhard van der Laan (vervallen) 26 mei locatie Flynth 25 april bedrijfsbezoek PI HHW 1 juli etentje locatie onbekend 5 juni Algemene Ledenvergadering 25 augustus locatie ASSA ABLOY 26 juni Summer Lounge 6 oktober locatie Bukom 24 november locatie Flynth Actiepuntenlijst: actiepunt actie door vervaldatum Updaten bedrijfsprofiel individuele bestuursleden Allen 26/5/ Verslag bedrijfsbezoeken Allen 30/4/ Uitnodigen subsidie- expert gemeente HHW DD 26/5/ Mailing duurzame maatregelen TP/DD Zsm Afgehandelde acties 2013: Adreswijziging naar Kamer van Koophandel EV afgehandeld Boeken spreker voor de ALV PK afgehandeld BIZ opstarten PK afgehandeld Uitnodigen niet- leden voor summer lounge event FA afgehandeld Organiseren MVO/Energie- evenement najaar RB/TG afgehandeld Uitnodigingen voor evenementen per post + mail EV afgehandeld Verslag commissie Bedrijventerreinen RP afgehandeld Heerhugowaards Nieuwsblad uitgave mei/juni EV afgehandeld Uitnodigen Jean de Nijs voor de ALV EV afgehandeld Bloemen voor Digitron EV afgehandeld Geert Kuiper uitnodingen EV afgehandeld Onderzoek evenement De Verlenging RB afgehandeld Opvragen plannen politieke partijen AL afgehandeld Gerard Fit uitnodigen voor volgende vergadering EV afgehandeld Mogelijkheid onderzoeken subsidie bedrijfspanden TG afgehandeld Kennisevenement opstarten najaar 2013 FA/RB afgehandeld Jaarkalender 2014 RB afgehandeld Mailing Ladies Day EV afgehandeld Speech jeugdwerkloosheid aan bestuur AL afgehandeld Pre- debat uitstellen EV afgehandeld 2014: Contact leggen wethouder inzake communicatie FA afgehandeld Gemeenteoverleg: leegstand panden industrieterreinen PK afgehandeld en riolering algemene vraag Ledenlijst naar Gerard Fit EV afgehandeld Pagina 5 van 5

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : Regiovergaderging West-Holland Datum : 19 april 2012 Locatie : WV Onklaar Anker,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie