Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES"

Transcriptie

1 TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op volgende blz vindt u een beschrijving van mogelijke reacties. Kies voor iedere uitspraak «A» of «B» naargelang uw reactie in dergelijke situatie. Soms zal de keuze moeilijk zijn en zou u zelfs niets terugvinden van uw eigen mogelijke reactie. Kies dan toch A of B naargelang die uw reactie het meest benaderen. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 1

2 CONFLICTEN Omcirkel van elk paar slechts één uitspraak (A of B) 1. A. Er zijn momenten waarop ik de ander de verantwoordelijkheid laat om problemen op te lossen. B. Ik probeer liever door te gaan op die aspecten waarover we het eens zijn, dan te onderhandelen over verschilpunten. 2. A. Ik zoek naar een compromis. B. Ik probeer zowel mijn eigen belangen als die van de ander recht te doen. 3. A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden. B. Ik probeer de gevoelens voor de ander te sparen en onze relatie in tact te houden. 4. A. Ik probeer een compromis te zoeken. B. Soms offer ik mijn eigen belangen op ten gunste van de ander. 5. A. Ik probeer de hulp van de ander te krijgen bij het zoeken naar een oplossing. B. Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden. 6. A. Ik vermijd het om mezelf narigheid te bezorgen. B. Ik probeer mijn doelstellingen te laten overwegen. 7. A. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken. B. Ik lever wat in als de ander dat ook doet. 8. A. Meestal probeer ik stevig aan mijn doelstellingen vast te houden. B. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 2

3 9. A. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen. B. Ik doe mijn best om mijn zin te krijgen. 10. A. Ik probeer stevig aan mijn doelstellingen vast te houden. B. Ik probeer een compromisoplossing te vinden. 11. A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken. B. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden. 12. A. Soms vermijd ik een positie in te nemen waardoor een controverse kan ontstaan. B. Ik geef de ander gelijk op een bepaald punt als de ander dat ten opzichte van mij ook doet. 13. A. Ik stel tussenoplossingen voor. B. Ik druk mijn punt door. 14. A. Ik vertel de ander mijn ideeën en ik vraag die van de ander. B. Ik probeer de ander van de logica en voordelen van mijn standpunt te overtuigen. 15. A. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie in tact te houden. B. Ik doe wat nodig is om spanningen te vermijden. 16. A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen. B. Ik probeer de ander te overtuigen van de verdiensten van mijn standpunt. 17. A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden. B. Ik tracht te doen wat nodig is om spanningen te vermijden. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 3

4 18. A. Als het de ander gelukkig maakt, mag die van mij aan zijn standpunten vasthouden. B. Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als de ander dat ten opzicht van mij ook doet. 19. A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken. B. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken. 20. A. Ik probeer direct onze verschillen bespreekbaar te maken. B. Ik zoek naar een eerlijke verdeling voor ons beiden van winst- en verliespunten. 21. A. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en behoeften van de ander. B. Ik probeer te komen tot een directe bespreking van het probleem. 22. A. Ik zoek naar een standpunt wat tussen dat van de ander en van mij ligt. B. Ik probeer mijn belangen veilig te stellen. 23. A. Ik ben erg vaak bezig om aan alle wensen te voldoen. B. Er zijn momenten waarop ik de ander de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen. 24. A. Als de ander verlangens heeft en daar veel waarde aan hecht, probeer ik daaraan tegemoet te komen. B. Ik probeer de ander over te halen een compromis te sluiten. 25. A. Ik probeer de ander van de logica en de voordelen van mijn standpunt te overtuigen. B. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 4

5 26. A. Ik stel tussenoplossingen voor. B. Ik probeer vrijwel altijd tegemoet te komen aan ons beider verlangen. 27. A. Soms neem ik een standpunt, waardoor een controverse kan ontstaan, niet in. B. Als het de ander gelukkig maakt, mag de ander van mij aan de eigen gezichtspunten vasthouden. 28. A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden. B. Ik vraag de ander om hulp om het probleem op te lossen. 29. A. Ik stel een tussenoplossing voor. B. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen. 30. A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen. B. Ik bespreek de problemen altijd met de ander om samen een oplossing te zoeken. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 5

6 Score vragenlijst 1. Omcirkel per vraag het door u gegeven antwoord. 2. Tel vervolgens per kolom het aantal omcirkelde letters op en vul dat in bij Score. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 6

7 Stijlen van conflicthantering ZORG VOOR RESULTAAT Doordrukken Gebruikt macht en autoriteit voor eigen belang Ontlopen Gaat elke confrontatie uit de weg in conflictsituaties Compromis : onderhandelt over een werkbaar compromis Meegaan Probleem oplossen: Bekijkt de situatie vanuit oplossingsgericht denken Belangen van anderen gaan voor eigen belangen ZORG VOOR RELATIE Er zijn vijf conflicthanteringsstijlen te onderscheiden: doordrukken, probleem oplossen, compromis treffen, ontlopen en meegaan. Bij de stijl doordrukken ziet de betrokkene de kwestie als erg belangrijk en de relatie als minder belangrijk. Hij streeft zijn eigen belangen na ten koste van de andere. Deze stijl is georiënteerd op macht, waarbij men welke macht dan ook gebruikt die leidt tot winnen: vermogen tot argumenteren, rang, financiële sancties, enz.. Doordrukken kan betekenen 'opkomen voor je rechten', een standpunt verdedigen waarvan je gelooft dat het juist is, of eenvoudigweg proberen te winnen. Bij de stijl problemen oplossen hecht men belang zowel aan de kwestie als aan de relatie. Het is het tegengestelde van vermijden. Samenwerking staat centraal in een poging om samen met de andere te werken aan een oplossing die de belangen van beide personen volledig bevredigt. Dit betekent een onderwerp uitdiepen om de onderliggende belangen van de twee individuen te identificeren en een oplossing te vinden die aan beider belangen tegemoetkomt. Bij de stijl compromis sluiten hecht men enig belang aan de relatie én aan de kwestie. Het doel is een geschikte, wederzijdse acceptabel compromis te vinden dat beide partijen gedeeltelijk bevredigt. Het houdt het midden tussen doordrukken en meegaan. Het betekent het verschil in twee delen, concessies uitwisselen of een middenpositie innemen. Bij de stijl ontlopen wordt noch belang gehecht aan de kwestie, noch aan de relatie. Betrokkene streeft noch zijn eigen belangen noch die van een ander na. Hij gaat het conflict niet aan. Ontlopen kan de vorm aannemen van diplomatiek ontlopen van een onderwerp, of eenvoudigweg zich onttrekken aan een bedreigende situatie. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 7

8 Bij de stijl meegaan wordt de relatie vele malen belangrijker gevonden dan de kwestie. Het is het tegengestelde van vechten. Iemand die meegaat, verwaarloost zijn eigen belangen om die van de andere te bevredigen; er zit een element van zelfopoffering in. Meegaan kan de vorm aannemen van onzelfzuchtige edelmoedigheid of liefdadigheid, de opdracht van een ander gehoorzamen als men dat liever niet zou doen of toegeven aan een opinie die men niet deelt.. Bij welke situaties is welke stijl geschikt? Doordrukken in noodgevallen bij onpopulaire maatregelen Probleem oplossen als een gemeenschappelijk doel moet bereikt worden om escalatie van conflicten te vermijden als de verschillende belangen niet genegeerd kunnen worden. Compromis sluiten als het om een tijdelijke oplossing gaat als het conflict matig belangrijk is als een redelijke oplossing goed genoeg is. Ontlopen als het niet belangrijk is; wanneer er toch geen verandering zal optreden (bijv. persoonlijkheid) als de situatie slechts tijdelijk is en binnenkort zal veranderen Meegaan als je krediet wilt opbouwen wanneer je ongelijk hebt. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 8

9 TEST 02 COMMUNICATIESTIJL : DE COACH & ACTIEF LUISTEREN Lees aandachtig elk van volgende uitspraken. Beeld je in dat een kennis je aanspreekt. Omcirkel de antwoorden die je het leest pertinent lijken ttz hoe jij spontaan zou antwoorden in dergelijke situatie. 1) Ik heb er echt genoeg van om elke dag als een gek te blijven werken. Ik heb de indruk dat mijn werk niet gewaardeerd wordt. Ik weet niet wat gedaan om ze tevreden te stellen. - A. Waarop baseer je je om te denken dat men je werk niet waardeert? - B. Maar neen, je maakt je onnodig druk. Ik ben er zeker van dat ze je waarderen. - C. Als ik jou was, dan zou ik gaan informeren om te weten wat ze echt over je denken. - D. Je hebt er genoeg van omdat je denkt dat ze je werk niet waarderen. - E Ik denk dat je te veel denkt aan de dingen die niet goed gaan en te weinig aan de dingen die lukken. - F Als je je zo voelt is het waarschijnlijk omdat je iets mispeuterd hebt. 2) Verleden week heb ik een prachtverkoop gedaan en ik was fier om het te vertellen aan Jacques, mijn verkoopsdirecteur. Maar twee dagen nadien werd de verkoop geannuleerd en ik heb hem nog niets durven te zeggen. - A. Wat, je hebt hem nog niets verteld! Maar waar wacht je op? - B. Je moet hem zo snel mogelijk opzoeken en het hem zeggen. - C. Je durft Jacques niet te vertellen dat de verkoop niet doorgaat. - D. Het is niet erg, je zal het hem op een geschikt moment wel vertellen. - E Het is omdat je bang bent van Jacques dat je het hem nog niet hebt verteld. - F Ah ja! En over welk bedrag ging het? 3) Het is nu al drie jaar dat ik hunker naar een betrekking zoals men die mij nu aanbiedt. Maar ik slaag er maar niet in om hun een antwoord te geven. Ik zeg voortdurend tegen mezelf dat ik dit al altijd heb gewild. Ondanks alles kan ik geen beslissing nemen. - A. Je kan geen beslissing nemen ondanks het feit dat dit aanbod overeenstemt met hetgeen je al altijd hebt gewild. - B. Over welk soort betrekking gaat het? Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 9

10 - C. Je zou er toch goed moeten over nadenken, het gebeurt immers niet elke dag dat men de betrekking van zijn dromen krijgt aangeboden. Wie zou er niet in je plaats willen zijn? - D. Volgens mij ben je bang om je te engageren, daarom neem je geen beslissing. - E. Ik begrijp je volkomen, het is verre van gemakkelijk, maar je zal zien, op een dag zal de oplossing zo tot je komen. - F. Je zou je een paar dagen moeten afzonderen om er over na te denken. 4) Ik mag het hem nog 25 keer per dag herhalen dat hij die belangrijke dossiers niet zomaar geopend op zijn bureau mag laten slingeren. Ik weet niet hoe het hem duidelijk te maken. Zijn slordigheid ergert mij. - A. Het is spijtig dat je je niet meer kan doen gelden. - B. Je zou wat gas moeten terugnemen en proberen je zo beter te voelen. - C. Erger je niet ooit zal hij het wel begrijpen. - D. Waarom is het zo belangrijk dat hij die dossiers aan de kant zet? - E. Je bent kwaad als je die geopende dossiers op zijn bureau ziet slingeren. - F. Ik denk dat je een leadership-probleem hebt. 5) Verleden dinsdag hebben 12 mensen een ontslagbrief gekregen. Volgende week maandag heeft de baas mij op zijn bureau uitgenodigd. Verdorie, het is nu al 25 jaar dat ik mij uitsloof voor deze onderneming en het is zo dat men mij bedankt! - A. Waarom denk je dat hij je uitnodigt om je te ontslaan? - B. Je overdrijft! Je weet zelfs niet waarom hij je uitnodigt. - C. Ik weet wat je meemaakt, ik zou mij ook zo voelen in dergelijke omstandigheden. - D. Ik voel dat je echt bang bent om je job te verliezen. - E. Je vreest ervoor zelf te worden ontslaan. - F. Ik stel je voor initiatief te nemen en trachten te weten te komen waarom hij je uitnodigt. 6) Vandaag heb ik een nare indruk gehad. Onze goed klant XYZ was erg koel. Hij was niet in zijn gewone doen. Ik vrees dat hij ons laat vallen. - A. Je zou hem misschien beter opbellen om te weten als alles goed is. - B. Maak je geen zorgen, als hij een goede klant is dan is hij tevreden over jullie diensten. - C. Je zegt dat omdat je je onzeker voelt. - D. Als ik het goed voor heb, doet zijn houding je vrezen dat hij geen zaken meer zou willen doen met jullie. - E. Heb je soms iets gedaan dat hem ergerde? - F. Weet je, in het leven gaan de zaken niet altijd zoals men zou willen. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 10

11 7) Ik weet dat ik de telefoon moet nemen en prospecteren, anders zal ik geen afspraken afdwingen en zal ik bijgevolg niets verkopen. Maar ik kan mezelf niet motiveren. Het is niet evident om zich tienmaal per dag de laan te laten uitsturen. - A. Ik denk dat dit gebrek aan motivatie een gevolg is van je angst om afgewezen te worden. - B. Je hebt het goed begrepen, een goede verkoper moet dagelijks minstens 20 telefoons doen als hij succes wilt hebben. - C. Wat zeggen de mensen die je afwijzen? - D. Probeer twee uren per dag vast te leggen, bijvoorbeeld elke morgen als je aankomt op bureel. Dan zal je ervaren hoe je je beter voelt. Uiteindelijk is het maar een telefoontje - E. Het demotiveert je van veel afgewezen te worden. - F. Ah weet je, ik versta je echt. Ik haat dat prospectiewerk ook. Maar je mag vooral niet opgeven. ANTWOORDEN Antwoord a b c d e f Case Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 11

12 MIJN LUISTERSTIJL antwoord Case a b c d e f 1 doorvragen ondersteunen oplossen empathie evalueren interpreteren 2 evalueren oplossen empathie ondersteunen interpreteren doorvragen 3 empathie doorvragen evalueren interpreteren ondersteunen oplossen 4 evalueren oplossen ondersteunen doorvragen empathie interpreteren 5 doorvragen evalueren ondersteunen interpreteren empathie oplossen 6 oplossen ondersteunen interpreteren empathie doorvragen evalueren 7 interpreteren evalueren doorvragen oplossen empathie ondervragen AUTO-EVALUATIE CASE ATTITUDE Totaal N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 Mijn responsmijn luisterattitude Empathiebegrip Interpretatie Doorvragen Ondersteunen -betuttelen Evaluatieoordeel Oplossen suggereren Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 12

13 uu Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 13

14 Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 14

15 Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 15

16 TEST 03 Persoonlijk Denkprofiel : metaprogramma s Deze vragenlijst (die uw privacy respecteert) zal u meer inzicht geven in uw manier om info te percipiëren en te verwerken, over uw voorkeur in communicatie en uw denkpatronen in specifieke contexten. De meta-programma s zijn filters die eigen zijn aan een individu en die bepalend zijn voor zijn denken, voelen en doen. Deze filters richten de perceptie van de realiteit van een individu en vormen aldus zijn kaart van de wereld. Deze vragenlijst zal : - Uw zelfkennis en die van anderen met wie u communiceert verhogen - U meer duidelijkheid bieden over hoe u met anderen relateert. - U meer info verschaffen over uw motivatiefactoren en die van anderen voor een nog betere samenwerking. Onze eigen manier van functioneren en persoonlijkheid beter begrijpen geeft ons opportuniteiten om diverse aspecten van ons leven en van onze communicatie te optimaliseren. Het profiel begint op de volgende pagina. Volg de instructies voor elke sectie. Wees eerlijk met de antwoorden in dit profiel. Je eerste, spontane reactie is vaak de beste. In tegenstelling tot andere testen kan je hier alle antwoorden (a, b, c) omcirkelen die van toepassing zijn op jou of juist een of geen enkele. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 16

17 Deel 1: De Wereld Rond Ons (perceptie) 1. Wanneer ik vrije tijd heb, verkies ik om: a) TV kijken, video of naar de cinema gaan. b) Luisteren naar muziek, radio of boeken lezen. c) Iets atletisch doen, fysisch of hand werk. 2. Wat ik het meest opmerk bij mensen: a) Hoe ze ze ze eruitzien of zich kleden. b) Hoe ze klinken als ze spreken (toon, ritme, tempo). c) Hoe ze bewegen. 3. Ik leer het gemakkelijkst wanneer ik: a) Iemand een demonstratie zie geven. b) Verbale instructies krijg. c) Doe-het-zelf ervaring. 4. Wanneer ik mijn weg zoek in een nieuwe stad ben ik geneigd: a) Een kaart te gebruiken. b) De weg te vragen. c) Mijn gevoelens te vertrouwen over de te volgen weg. 5. Ik hou van boeken of tijdschriften die: a) Veel foto s bevatten. b) Veel interessante onderwerpen behandelen. c) Verslag geven over sport, activiteiten of ambachten. 6. Wanneer ik veel zaken te doen heb: a) Leg ik een lijst aan, of beeld ik me in het te doen. b) Blijf ik mezelf herinneren dat ik nog zaken te doen heb. c) Voel ik me ongemakkelijk tot bijna alles gedaan is. 7. Wanneer ik iemand aanspreek: a) Probeer ik te zien wat ze zeggen. b) Luister ik goed; zodat ik kan horen wat ze zeggen. c) Probeer ik te voelen wat ze zeggen 8. Wanneer ik problemen oplos: a) Blijf ik naar alternatieven zoeken tot iets in elkaar past. b) Praat ik over nieuwe benaderingen tot iets in elkaar past. c) Probeer ik verschillende mogelijkheden tot ik een evenwichtig gevoel krijg. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 17

18 9. Ik hou van elke plaats waar: a) Dingen te zien en mensen te bekijken zijn. b) Waar muziek, gesprekken of stilte is. c) Waar plaats is om te bewegen. Score Tel al de a's, b's, en c's samen en maak een grafiek van je score. a...(zien) b...(horen) c...(voelen) ZIEN HOREN VOELEN Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 18

19 Deel 2: Voorkeuren (Primary sorts) Persoonlijke prioriteiten: 1. De tijdschriften of boeken die ik verkies gaan over: a) Mensen (o.a. Panorama, Humo, biografieën). b) Plaatsen (o.a. National Geographic, lokale tijdschriften). c) Activiteiten (o.a. Doe het zelf,...). d) Handels-, technische- of professionele informatie (o.a.trends...). e) Levensstijl of zaken (o.a Cosmopolitan, Vogue..). 2. Wanneer ik uitga om een aangename tijd door te maken, hou ik ervan: a) Op bezoek te gaan,of bij mensen te zijn die ik ken. b) Interessante en aangename plaatsen te bezoeken. c) Te gaan dansen, sportieve activiteiten of manifestaties bij te wonen. d) Naar lezingen, seminaries of andere gebeurtenissen te gaan. e) Te gaan winkelen op vlooienmarkten, in winkelcentra of andere plaatsen waar ik kan rondneuzen. 3. Wanneer ik reis, hou ik ervan: a) Kennis te maken met de mensen die ik ontmoet. b) De natuurlijke ligging van het land te ontdekken en de plaats te verkennen. c) Alles te doen wat typisch is voor een bepaalde plaats. d) De musea te bezoeken en de lokale geschiedenis te onderzoeken en/ of te bestuderen. e) Om naar iets te zoeken dat mijn collectie vervolmaakt. 4. Het belangrijkste aan waar ik woon is: a) Vrienden of familie die dichtbij wonen. b) De plaats. c) De zaken die ik daar kan doen. d) De studiemogelijkheden en nieuwe ervaringen. e) Het gemak in het vinden van zaken die ik zou willen of nodig heb. 5. Op vakantie hou ik ervan: a) Tijd te spenderen met familie. b) In huis of in een speciale plaats te ontspannen. c) Iets feestelijks te doen - koken, decoratie... d) Te lezen en te denken. e) Het huis te decoreren en iedereen kleine geschenken te geven. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 19

20 6. Ik hou ervan mijn maaltijden te nuttigen: a) Met familie, vrienden, of een plaats waar ik mensen kan bekijken. b) Thuis of in mijn favoriet restaurant. c) Na hard werken. d) Tijdens het lezen van de krant, TV kijken, werken en dergelijke. e) Op mijn lievelingsborden, in de eetkamer of in restaurants met een fijne keuken. 7. Wanneer ik de tijd neem om te ontspannen, hou ik van... a) Dingen te doen met vrienden of familie. b) Interessante plaatsen te bezoeken of thuis dingen doen. c) Deel te nemen aan sport- of andere activiteiten. d) Leren over nieuwe mensen, plaatsen of dingen. e) Tijd te besteden in winkels zoekend naar iets nieuws. 8. Mijn voorkeuren op school waren: a) Mijn vrienden en leerkrachten. b) De school zelf. c) Fysieke activiteiten, of lessen over vaardigheden, koken of mechanica. d) De lessen die ik volgde en de dingen die ik leerde. e) Me te kleden volgens de laatste mode. 9. De ideale job voor mij zou inhouden: a) Prachtige en interessante mensen te ontmoeten. b) Op een plaats te werken die tegemoet komt aan mijn smaak en wens. c) Interessante en plezante dingen te doen. d) Gelegenheden om te leren en persoonlijk te groeien. e) Me een inkomen geven om te kopen wat ik wil. Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 20

21 Score Tel alle a's, b's, c's, d's en e's en smaak een grafiek van je score: a...mensen b...plaatsen c...activiteiten d...info e...dingen Mensen plaatsen activiteiten Info dingen Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 21

22 Meta-programma 1 Omcirkel alles wat van toepassing is: 1. Als ik tijd neem om te ontspannen, hou ik ervan a. Iets te doen wat veilig en vertrouwd is b. Nieuwe en interessante dingen te doen in een onbekende omgeving 2. Als ik iets onaangenaam moet doen, dan a. Stel ik het uit tot de laatste minuut b. Doe ik het dadelijk, om ruimte te scheppen voor aangename dingen 3. Wat activiteiten betreft, ben ik geneigd a. Er niet aan deel te nemen omwille van de gevolgen b. Mee te doen en plezier te maken 4. Wat betreft werk en relaties a. Hou ik het vol tot ik het niet meer kan verdragen b. Blijf ik uitkijken naar het ideale 5. Geld houdt mij bezig omdat a. Ik vrees mijn rekeningen niet te kunnen betalen b. Ik mijn inkomsten en koopkracht wil verhogen 6. Als ik aan het rijden ben, dan a. Houd ik mij aan de snelheidsbeperking om een boete te vermijden b. Denk ik na over wat ik ga doen als ik op mijn bestemming aankom 7. Als ik iets wil kopen, dan denk ik aan a. Hoe ik kan verhinderen dat ze mij iets verkopen wat ik niet wil b. De voldoening het mij zal geven 8. Als de situatie zich voordoet, dan a. Vermijd ik contact met vreemden tenzij zij mij eerst benaderen b. Ontmoet ik graag nieuwe mensen 9. Mensen omschrijven mij soms als a. Advocaat van de duivel b. Iemand die altijd mogelijkheden ziet Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 22

23 Score Tel alle a s en b s op en maak een grafiek a...weg van b...op naar WEG VAN OP NAAR Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 23

24 Meta-programma 2 Omcirkel alles wat van toepassing is: 1. Ik voel me beter als ik a. Alleen ben b. Samen ben met anderen 2. Als ik moet beslissen waar te gaan, wat te doen of wat te kopen, dan a. Neem ik mijn eigen beslissingen b. Verlaat ik mij graag op anderen 3. Op het werk, heb ik de neiging om te a. Beslissen en te doen wat moet gedaan worden b. Me op anderen te verlaten om instructies te krijgen 4. Als ik mij aankleed dan a. Beslis ik waarin ik er het beste uitzie b. Vraag ik mij af wat anderen over mijn kleding denken 5. Als ik met vrienden ga eten dan neig ik ertoe a. Hen aan te moedigen om in één van mijn favoriete restaurants te gaan eten b. Te gaan waar zij ook maar willen 6. Als mensen het over mijn gedrag hebben dan a. Luister ik en denk er het mijne van b. Geloof ik hen en gedraag ik mij overeenkomstig 7. Als ik mijn tijd moet plannen dan a. Doe ik wat ik wil doen b. Doe ik wat mijn vrienden, familie of medewerkers willen doen 8. Wanneer ik aan werk denk, kan ik met trots zeggen a. Dat ik het op mijn manier heb gedaan b. Dat ik het op de beste manier heb gedaan voor alle betrokkenen 9. In groepsactiviteiten dan ben ik geneigd te handelen zodat a. Ik zeker krijg wat ik nodig heb b. Ik meedoe met de anderen Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 24

25 Score Tel alle a s en b s samen en maak een grafiek a...(zelf/intern) b...(andere/extern) ZELF/INTERN ANDERE/EXTERN Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 25

26 Meta-programma 3 1. Ik zou eerder werken op een plaats waar het elke dag a. Nieuw en uitdagend is b. Standvastig is en dat ik weet wat te verwachten 2. Wanneer het op beslissingen maken aankomt, zou ik a. Al de alternatieven evalueren b. Een beslissing nemen en ermee doorgaan 3. Als ik de keuze heb, zou ik a. Een nieuwe aanpak creëren b. Het doen op de manier dat ik weet dat het werkt 4. Ik hou ervan om a. Spontaan te zijn b. Mijn activiteiten te plannen 5. Ik geniet a. Van een veranderlijke omgeving b. Van het onveranderlijke, de status quo 6. Ik hou ervan om a. Stappen te ondernemen b. Een consequent routine of procedure te volgen 7. Ik voel me aangetrokken tot wat a. Mogelijk is b. Doenbaar is 8. Ik ben geneigd om a. Verschillende dingen tegelijkertijd te doen b. Stap per stap een ding af te werken 9. Ik ben geneigd om a. Flexibel te zijn b. Methodisch te zijn Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 26

27 Score Tel alle a s en b s samen en maak een grafiek van uw scores a...(opties) b...(procedures) OPTIES PROCEDURES Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 27

28 Meta-programma 4 1. Ik voel mij meer op m n gemak a. Als ik iets doe b. Wanneer ik mij ontspan 2. Wanneer een nieuw project start, verkies ik a. Erbij betrokken te zijn b. Te wachten en zien hoe het uitvalt. 3. Als ik zou moeten kiezen, zou ik het liefst a. Deelnemen b. Toezien hoe anderen het doen 4. Bij vrije tijd, zou ik het liefst a. Iets productiefs of leuks doen met mijn tijd b. Televisie kijken, of naar muziek of radio luisteren 5. Ik leer het best door a. Zelfstudie b. Anderen te observeren 6. Ik vind interactie met anderen a. Stimulerend b. Belastend 7. Op een feestje hou ik ervan a. Nieuwe mensen te ontmoeten b. Te wachten tot anderen mij benaderen 8. Ik hou ervan a. Op dingen af te gaan b. De zaken zomaar hun beloop te laten gaan 9. Ik ben a. Vol energie b. Meer gereserveerd Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 28

29 Score Tel alle a s en b s en maak een grafiek van uw score (hier tussenvoegen:een grafiek of tabel) a...(actief) b...(passief) ACTIEF PASSIEF Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 29

30 Meta-programma 5 Omcirkel wat van toepassing: 1. Ik ben geneigd voorkeur te geven aan verhalen over... a. Historische gebeurtenissen b. Actuele gebeurtenissen c. Toekomstige gebeurtenissen 2. Ik ben geneigd. te zijn. a. Gevoelig b. Spontaan c. Vinding- of fantasierijk 3. Ik ben geneigd om... a. Mijn geld op een veilige plek te plaatsen b. Mij open te stellen voor mogelijke financiële opportuniteiten c. Gebruik te maken van een duidelijk financieel plan 4. Als er fouten gebeuren, hoe reageer ik dan? a. Ik pieker over de fouten die ik heb gemaakt b. Ik reageer vlug om alles wat misgaat recht te zetten c. Ik anticipeer en voorkom problemen 5. Als het op keuzes maken aankomt, dan vertrouw ik op a. Mijn ervaring b. Mijn spontane reactie c. Het gevoel dat ik de impact van iedere keuze goed zal evalueren naar de toekomst toe 6. Wanneer ik nadenk over mijn leven a. Houden sommige ervaringen mij nog bezig b. Leef ik hoofdzakelijk in het heden c. Kijk ik verlangend uit naar de toekomst 7. Wanneer ik nadenk over mijn leven, ben ik geneigd om a. Herinneringen op te halen b. In dit moment te zijn c. Spendeer ik mijn tijd denkend over mijn toekomst Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 30

31 8. Mensen die mij kennen, beschrijven me als a. Sentimenteel b. Hier en nu c. Altijd vooruitkijkend 9. Ik ga akkoord met het volgende a. Diegenen die niet leren uit het verleden, zijn gedoemd om te hervallen b. 90 % van mijn leven is er gewoon maar te zijn c. Mijn toekomst is zo schitterend, dat ik mijn ogen moet beschermen Score Tel alle a s, b s en c s en maak een grafiek van je score a...(verleden) b...(heden) c...(toekomst) VERLEDEN HEDEN TOEKOMST Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 31

32 TEST 04 Persoonlijk aandacht- en erkenningsprofiel: STROKES GRID Kan u + strokes aanvaarden? Vraagt u om de + strokes die u wenst? Weigert u + strokes te geven die anderen verwachten? Geeft u zichzelf + strokes? Altijd Heel vaak Vaak Soms Zelden Nooit Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak Altijd GEVEN AANNEMEN VRAGEN WEIGEREN TE GEVEN ZICHZELF GEVEN Geeft u - strokes aan anderen? Kan u strokes aannemen? Vraagt u op een directe of indirecte manier - strokes? Weigert u - strokes te geven? Geeft u zichzelf - strokes? Welke impact heeft dat voor jou als manager? Hoe beïnvloedt dat je management style? Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 32

33 TEST 05 SOCIALE STIJLEN Per vakje duidt u één karaktertrek aan die het beste met jouw persoonlijkheid of manier van reageren overeenkomt. Efficiënt Dominant Gedienstig Zwijgzaam Bedacht Bindt zich gemakkelijk Attent Negocieert graag Neemt initiatief Koppig Behoedzaam Extravert Hardnekkig Actief Stipt Vrolijk Trekt aan Wilskrachtig Argumenteert gemakkelijk Nonchalant Past zich gemakkelijk aan Georganiseerd Precies Origineel Assertief Rustig Tevreden Joviaal Vriendschappelijk Neemt verantwoordelijkheid Receptief Niet flexibel Coöperatief Enthousiast Gereserveerd Gematigd Winner Evenwichtig Inschikkelijk Houdt zich aan afspraken Levendig Diplomatisch Meegaand Volgzaam - gedwee Geeft richtlijnen Populair Heeft discipline Gecultiveerd Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 33

34 Scoringsblad Tel op hoeveel u scoort voor de alle 8 A-vakken en de 8 E vakken die elkaar telkens Opvolgen. 2 3 A E A E A E A E 3 Efficiënt Dominant Gedienstig Zwijgzaam Bedacht Bindt zich gemakkelijk Attent Negotieert graag Neemt initiatief Koppig Behoedzaam Extravert Hardnekkig Actief Stipt Vrolijk Trekt aan Wilskrachtig Argumenteert gemakkelijk Nonchalant Past zich gemakkelijk aan Georganiseerd Precies Origineel 3 2 A E A E A E A E 2 Assertief Rustig Tevreden Joviaal Vriendschappelijk Neemt verantwoordelijkheid Receptief Niet flexibel Coöperatief Enthousiast Gereserveerd Gematigd Winner Evenwichtig Inschikkelijk Houdt zich aan afspraken Levendig Diplomatisch Meegaand Volgzaam - gedwee Geeft richtlijnen Populair Heeft discipline Gecultiveerd A = E = Coaching Journal Vragenlijsten BAO-Group 34

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

Vragenlijst conflicthantering

Vragenlijst conflicthantering Vragenlijst conflicthantering Doel van deze vragenlijst is een zekere mate van inzicht verkrijgen in de persoonlijke wijze van reageren op conflicten. Deze vragenlijst bevat 30 paren van uitspraken. Het

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 1 november 00 I. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden : a) Ik merk nieuwe kansen snel op en maak daar goed gebruik van b) Ik kan met allerlei

Nadere informatie

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES 01 Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie?

Nadere informatie

www.objektif.nl info@objektif.nl M. 06-42950732

www.objektif.nl info@objektif.nl M. 06-42950732 Hoe gaat u met conflicten om? Een conflict hoeft niet altijd emotioneel te zijn. Een woordenwisseling, een stevige discussie, onderhandelingen het zijn allemaal conflicten. Maar de term conflict gebruiken

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

www.rolloos.nl Teamrollen Belbin

www.rolloos.nl Teamrollen Belbin Teamrollen elbin Zelfperceptie vragenlijst eze vragenlijst is bedoeld als een hulpmiddel om je belangrijkste teamrollen vast te stellen. iermee krijg je als het goed is een goed beeld van jezelf. Veelal

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL In dit document vind je 12 situaties waarop je verschillend kunt reageren. Omcirkel de aanpak die voor jou het meest voor de hand ligt. Situaties 1. De laatste tijd gaat het

Nadere informatie

Belbin-Groen vragenlijst

Belbin-Groen vragenlijst pagina 1 van 5 Belbin-Groen vragenlijst Een zelfperceptie vragenlijst Deze test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld om u in staat te stellen zelf uw eigen optimale rol in een team te bepalen. In een

Nadere informatie

Teamrollen van Belbin

Teamrollen van Belbin Teamrollen van Belbin Inleiding Een ideaal team bestaat uit 8 rollen, die aanvullend op elkaar zijn en die ieder zijn eigen toegevoegde waarde heeft in het team. Bij sollicitatieprocedures wordt eerst

Nadere informatie

Vragenlijst conflicthanteringstijlen

Vragenlijst conflicthanteringstijlen pag.: 1 van 6 Vragenlijst conflicthanteringstijlen De verschillende manieren om met conflicten om te gaan, kunnen worden beschreven aan de hand van twee basisdimensies: focus op de eigen belangen (de mate

Nadere informatie

Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.:

Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.: Technische Universiteit Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.: TOELICHTING VRAGENLIJST Wilt u bijgaande vragenlijst op vlotte wijze invullen. De vragenlijst is ontwikkeld om uw eigen team-rol te kunnen

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

2. a. Ik probeer een compromis te bereiken. b. Ik doe pogingen om zowel mijn eigen als de ander zijn belangen te behartigen.

2. a. Ik probeer een compromis te bereiken. b. Ik doe pogingen om zowel mijn eigen als de ander zijn belangen te behartigen. Omgaan met conflicten (Thomas Kilmann) Inleiding Dit practicum heeft tot doel om vast te stellen hoe u zich in conflictsituaties gedraagt. 'Conflictsituaties' zijn situaties, waarin de belangen van twee

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1 VRNLJST TMROLLN 1 Met deze lijst kunt u bekijken welke teamrol u in een team vervult. e test is door R. Meredith elbin en zijn team ontwikkeld. Lees elke vraag en de antwoordalternatieven door. Verdeel

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

Leerstijlentest Kolb

Leerstijlentest Kolb Bijlage 8: leerstijlentest van kolb leerstijlen Leerstijlentest Kolb Mensen leren op verschillende manieren. Om de leerstijl van mensen trachten te achterhalen heeft de psycholoog Kolb vier leerstijlen

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

De matrix KIEZEN... 6 De start... 8 1. Inleiding... 8 2. Startvraag... 8

De matrix KIEZEN... 6 De start... 8 1. Inleiding... 8 2. Startvraag... 8 1 / 173 Kiezen Inhoudsopgave De matrix KIEZEN... 6 De start... 8 1. Inleiding... 8 2. Startvraag... 8 1.1 Wie ben ik... 11 Je rollen op het speelveld... 13 1. Inleiding...13 2. Werkwijze...13 3. Hoe nu

Nadere informatie

Werkblad conflicthanteringsstijl

Werkblad conflicthanteringsstijl Werkblad conflicthanteringsstijl Instructie Met deze test kunt u onderzoeken wat uw eerste neiging is als u in conflictsituaties terecht komt. Voordat u de lijst invult, is het goed om voor uzelf een aantal

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN In deze huiswerkopdracht wordt uitgelegd wat leefregels en ik-ben-opvattingen zijn en het belang ervan bij het doorbreken van gewoontepatronen. Een voorbeeld van Marjolijn illustreert hoe leefregels en

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Test naam Teamrollen van Belbin Datum 2-11-2012 Team Test Context Studie Deelnames 4/4 Resultaten over Student 1 Uw resultaat Anderen over Student 1 (1/4) Student 1 over zichzelf Voorzitter 13,0 18,6%

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen

Test naam Teamrollen van Belbin Datum Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Test naam Teamrollen van Belbin Datum 27-8-2012 Team Test Context Overige Deelnames 3/4 Resultaten over Peter Jansen Uw resultaat Andesren over Peter Jansen (1/4) Peter Jansen over zichzelf Voorzitter

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken.

2. De teamcoach kan naar zijn of haar team kijken als een soort systeem. Deze systeembenadering kent 6 invalshoeken om naar het systeem te kijken. Oefenvragen Middle Management B - Teamcoaching 1. Wat is geen kerntaak van een teamcoach volgens de definitie van teamcoaching? A. Het uitvoeren van effectiviteit verhogende activiteiten, om het team te

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Competentiemeter Zelfsturing

Competentiemeter Zelfsturing Competentiemeter Zelfsturing Met het invullen van deze vragenlijst krijg je een beeld van je eigen bekwaamheden als zelfstuurder. Deze vragenlijst is in de eerste plaats bedoeld voor zelfanalyse. Je kunt

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Thomas-Kilmann CONFLICTHANTERING

Thomas-Kilmann CONFLICTHANTERING Thomas-Kilmann Instrument voor CONFLICTHANTERING K E N N E T H W. T H OM A S l RALPH H. KILMANN DE VIJF CONFLICTHANTERINGSSTIJLEN Het Thomas-Kilmann-Instrument voor Conflicthantering (TKI) evalueert het

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. -----

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. ----- Test: Je persoonlijke afweerprofiel Met de volgende test kun je bepalen welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle afweervormen, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee

Nadere informatie

Het belang van goede teams

Het belang van goede teams Het belang van goede teams Binnen organisaties wint teamontwikkeling sterk aan belang. Ieder individu beschikt over zijn of haar eigen competenties die, als het goed is, elkaar onderling versterken en

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Vul de lijst op uw gevoel in en sta derhalve niet te uitgebreid stil bij elke afzonderlijke opmerking/uitspraak.

Vul de lijst op uw gevoel in en sta derhalve niet te uitgebreid stil bij elke afzonderlijke opmerking/uitspraak. Vragenlijst transactionele analyse Inleiding Deze vragenlijst is ontworpen om u als hulpmiddel te dienen bij het analyseren van het eigen gedrag en het vergroten van de zelfkennis op dat gebied. De lijst

Nadere informatie

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter

Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Test naam Teamrollentest op basis van Datum 4-11-2015 Belbin Team 360test Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Deelnames 3/9 Resultaten over 360test Testcenter Uw resultaat Anderen over 360test

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

ONDERHANDELEN 1 SITUATIE 2 TEST. prof. dr. W.F.G. Mastenbroek

ONDERHANDELEN 1 SITUATIE 2 TEST. prof. dr. W.F.G. Mastenbroek ONDERHANDELEN prof. dr. W.F.G. Mastenbroek 1 SITUATIE Iedereen onderhandelt. Op het werk en thuis - verschillende meningen, botsende belangen - het is de normaalste zaak van de wereld. Overal waar mensen

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Conflict Styles. Datum:

Conflict Styles. Datum: Conflict Styles Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Cubiks Teamrollen Vragenlijst

Cubiks Teamrollen Vragenlijst Cubiks Teamrollen Vragenlijst Rapport over Meneer Voorbeeld Afnamedatum dinsdag 10 januari 2012 Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property 2013. De inhoud van dit document is relevant op de

Nadere informatie

Opdracht U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt.

Opdracht U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt. Uw levensweg U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt. a Kijk naar de levensweg. Waar bent u nu? Wat bent u op uw weg tegengekomen? Mist u nog iets op de tekening?

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

1 A B 2 A B 3 A B 4 A B 5 A B 6 A B 7 A B 8 A B 9 A B 10 A B. Zelfassessment Probleemgedrag 1

1 A B 2 A B 3 A B 4 A B 5 A B 6 A B 7 A B 8 A B 9 A B 10 A B. Zelfassessment Probleemgedrag 1 Zelfassessment Probleemgedrag 1 1 A B ga ik eerst na wat ik heb gedaan om dat te veroorzaken. 2 A B Als ik een probleem oplos, moet daar iemand de dupe van worden. geef ik die ander daar de schuld van.

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Personal Branding Blok 2

Personal Branding Blok 2 Personal Branding Blok 2 Naam: Kenza Zanifi Studentennummer: 500730762 Klas: CE1A1 Docent: Jeroen Kreft Inhoudsopgave 1 Reflectieverslag teamrollen 1 2 Testuitslag Belbin 2 3 Vragen Belbin 3 t/m 4 4 Reflectieverslag

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

F I T C H. i n t e r v i s i e VANDAAG VANDAAG

F I T C H. i n t e r v i s i e VANDAAG VANDAAG F I T C H i n t e r v i s i e VANDAAG VANDAAG Inleiding Algoritme verscherpingen Rapportage vernieuwingen Techniek Teammodule Module in de steigers Marketing Fitch Methode 1 algoritme verscherpingen ALGORITME

Nadere informatie

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het Demartini Waardebepaling Proces TM is een multi-step proces waarin je je antwoorden blijft verfijnen tot je hiërarchie van waarden uiteindelijk glashelder

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Vragenlijst onderhandelingsstijlen (Thomas & Van de Vliert)

Vragenlijst onderhandelingsstijlen (Thomas & Van de Vliert) pag.: 1 van Vragenlijst onderhandelingsstijlen (Thomas & Van de Vliert) Ieder van ons maakt bij het onderhandelen bewust of onbewust keuzes. Deze keuzes worden niet alleen ingegeven door strategie of tactiek

Nadere informatie