Bedrijfstakatlas 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfstakatlas 2012"

Transcriptie

1 Bedrijfstakatlas 2012

2 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven te bevorderen en het ziekteverzuim te verminderen. Daartoe verricht Arbouw onderzoek en worden instrumenten ontwikkeld die alle bij het bouwproces betrokken disciplines in staat stellen om de arbeidsomstandigheden gunstig te beïnvloeden. Arbouw ontwikkelt normen, modellen en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden en draagt zorg voor adequaat voorlichtingsmateriaal voor zowel werkgevers als werknemers. Daarnaast is de organisatie van bedrijfsgezondheidszorg een belangrijke taak. Arbouw ziet toe op de uniformiteit van de dienstverlening door arbodiensten en bewaakt de kosten en de kwaliteit. In het bestuur van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Stichting FOSAG-NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Heeft u vragen over arbeidsomstandigheden? Met al uw vragen over arbeidsomstandigheden kunt u op werkdagen tussen en terecht bij de Arbouw Infolijn: U kunt uw vraag ook per stellen, op de website kijken of een fax sturen. Arbouw Ceintuurbaan 2 Postbus AE Harderwijk tel: fax: website: Stichting Arbouw september Alle rechten voorbehouden Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 2 van 444

3 Inhoud Inleiding Begrippenlijst Toelichting op de begrippen bij de overzichten en in de tabel. Bouwplaatspersoneel UTA personeel Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl van personeel op de bouwplaats en UTA-personeel, met onderlinge vergelijking. Leeftijd Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl naar leeftijdsgroep, met verdeling in bouwplaatspersoneel en UTA-personeel. Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Bedrijfssector Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl in de bouwnijverheidsectoren burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en afbouw en onderhoud (A&O). Per sector zijn er overzichten voor de gehele bouwnijverheid (totaal), voor UTA-personeel en voor bouwplaatspersoneel. B&U - totaal GWW - totaal A&O - totaal UTA personeel B&U UTA personeel GWW UTA personeel A&O Bouwplaatspersoneel B&U Bouwplaatspersoneel GWW Bouwplaatspersoneel A&O Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 3 van 444

4 Bedrijfsgrootte Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl naar bedrijfsgrootte, verdeeld in vijf categorieën. Per categorie zijn er overzichten voor de gehele bouwnijverheid, voor UTA-personeel en voor bouwplaatspersoneel. Bedrijfsgrootte 1 t/m 10 werknemers Bedrijfsgrootte 11 t/m 20 werknemers Bedrijfsgrootte 21 t/m 50 werknemers Bedrijfsgrootte 51 t/m 100 werknemers Bedrijfsgrootte meer dan 100 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 1 t/m 10 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 11 t/m 20 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 21 t/m 50 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 51 t/m 100 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte meer dan 100 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 1 t/m 10 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 11 t/m 20 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 21 t/m 50 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 51 t/m 100 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte meer dan 100 werknemers Beroepen Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl per beroep. Bij elk beroep zijn ter vergelijking de scores weergegeven van al het bouwplaatspersoneel of al het UTA-personeel. Administratief medewerker/kantoorpersoneel Asbestsaneerder Asfaltwerker/asfaltwegenbouwer Betonboorder/-zager Betonmortelcentralewerker Betonreparateur Betonstaalvlechter/ijzervlechter Betonstorter/gietbouwer Betontimmerman/bekistingstimmerman Blokkensteller afbouw (o.a. Gips, durox) Blokkensteller ruwbouw (o.a. Kalkzandsteen) Bodemsaneerder Bronbemaler Chauffeur Dakdekker - leisteen/leidekker Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 4 van 444

5 Dakdekker - pannen/pannenlegger Dakdekker - riet/rietdekker Direkteur/zelfstandige Electriciën (monteur cai, telecomm.) Gevelisoleerder (buitengevel, spouwmuur) Gevelmonteur/gevelbekleder Glaszetter Grondwerker Heier Huishoudelijk- en kantinepersoneel Kabel- en buizenlegger Kitter/purder Kozijnmonteur Landmeter/uitzetter Loodgieter Maatvoerder Machinaal houtbewerker Machinist - grond-, weg- en waterbouw Machinist - mobiele kraan en mobiele heistelling Machinist - torenkraan Magazijn-/winkelpersoneel Metaalbewerker/bankwerker/lasser Metselaar (nieuwbouw) Metselaar (renovatie/onderhoud) Modellenmaker/mallenbouwer prefab beton Monteur onderhoud machines Natuursteenbewerker Opperman metselaar Opperman straatmaker Opperman/bouwvakhelper Ovenbouwer Plafondmonteur/monteur - afbouw (wanden,keukens) Rioleerder/rioolbuizenlegger Schilder - constructie Schilder - nieuwbouw Schilder - onderhoud Schilder - spuiter Sloper Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 5 van 444

6 Stafpersoneel/leidinggevenden/bouwtechnici Steenzetter/dijkwerker Steigerbouwer Stelleur Straatmaker Stukadoor - mechanisch, spackspuiter Stukadoor - traditioneel Tegelwerker (wand- en vloertegels) Terrazzowerker (granito-)vloerenlegger Timmerman (nieuwbouw) Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) Timmerman/metselaar Uitvoerder afbouw Uitvoerder b&u Uitvoerder gww Uitzetter Vakman gww Vloerenlegger (epoxy, polyurethaan, kunststof) Vloerenlegger (zandcement-dekvloer, gietvloer, anhydriet) Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie) Wegmarkeerder Werfbaas Werkvermogenindex Tabel met de werkvermogenindex, uitgesplitst naar bouwplaatspersoneel en UTA-personeel, sector, leeftijd, bedrijfsgrootte en beroep. Arbeidsongeschiktheidsindex Tabel met de arbeidsongeschiktheidsindex, uitgesplitst naar bouwplaatspersoneel en UTA-personeel, sector, leeftijd, bedrijfsgrootte en beroep. Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 6 van 444

7 Inleiding De Bedrijfstakatlas 2012 brengt in kaart hoe werknemers in de bouwnijverheid hun werksituatie, arbeidsbelasting, gezondheid en welzijn ervaren. Ook geeft de atlas inzicht in hun leefstijl, werkvermogen en kans op arbeidsongeschiktheid. De grote diversiteit van het werk in de bouwnijverheid, maakt dat de gegevens zijn uitgesplitst naar soort werk, sector en beroep. Ook is er gekeken naar bedrijfsgrootte en leeftijd van de werknemers. De gegevens in de Bedrijfstakatlas 2012 zijn gebaseerd op de uitkomsten van twee onderzoeken: het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Aan beide onderzoeken kunnen werknemers vrijwillig deelnemen. Opzet Deze Bedrijfstakatlas 2012 is een geactualiseerde versie van de Bedrijfstakatlas In de Bedrijfstakatlas vindt u staafdiagrammen die telkens een andere selectie van medewerkers in de bouwnijverheid belichten. Per geselecteerde groep zijn er vier profielen te onderscheiden: 1. Gezondheid (indicatoren o.a. klachten van werknemers en ziekteverzuim) 2. Arbeidsbelasting (indicatoren o.a. lichamelijke inspanning en factoren als stof en lawaai) 3. Welzijn (indicatoren o.a. werkdruk, werksfeer en waardering) 4. Gezondheid en Leefstijl (indicatoren o.a. overgewicht en wel/niet roken) Behalve de gegevens van de geselecteerde groep zijn ter vergelijking ook de gegevens van een referentiegroep opgenomen. De Bedrijfstakatlas geeft ook een algemeen overzicht van personeel op de bouwplaats en uitvoerend, technisch- en administratief personeel (UTA-personeel) en daarnaast zijn er overzichten naar leeftijdsgroep, bedrijfssector, bedrijfsgrootte en beroep. Tot slot geven de werkvermogenindex en arbeidsongeschiktheidindex een beeld van de arbeidscapaciteit van werknemers in de bouwnijverheid en van de kans dat zij binnen vier jaar voor langere tijd arbeidsongeschikt raken. Onderzoeksverantwoording en interpretatie De gegevens in de Bedrijfstakatlas 2012 zijn ontleend aan vragenlijstgegevens en biometrische gegevens van alle werknemers in de bedrijfstak uit heel Nederland die in 2011 aan het PAGO of GPO deelnamen. De vragenlijsten gaan uitgebreid in op de gezondheid, het werk en de werksituatie. In totaal gaat het om gegevens van ruim werknemers in de bouwnijverheid. Betrouwbaarheid Bij de meeste beroepen zijn de overzichten gebaseerd op (zeer) grote aantallen werknemers en geven de resultaten een helder en betrouwbaar beeld van de specifieke knelpunten bij arbeid en de gezondheid in het betreffende beroep. Voor de beroepen met relatief kleine aantallen werknemers Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 7 van 444

8 (35-50 werknemers) geldt dat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Significante verschillen Verschillen tussen een geselecteerde groep en een referentiegroep zijn significant als de kans dat toeval die verschillen veroorzaakt kleiner is dan 5%. In de staafdiagrammen is de balk rood gearceerd als er sprake is van significant meer klachten ten opzichte van de referentiegroep en groen bij significant minder klachten. Is er geen significant verschil dan is de balk oranje. Gezondheidsselectie Werknemers in zware beroepen zullen eerder en vaker de bedrijfstak verlaten als gevolg van gezondheidsklachten. Door deze gezondheidsselectie zal het verloop in de zware beroepen groter zijn, waardoor een sterke en relatief gezonde werknemerspopulatie overblijft. Dit is het zogenaamde healthy worker effect. Dit verlaagt de klachtenpercentages. De verschillen in klachtenpercentages tussen deze beroepen en hun referentiegroep zijn dus veelal nog een onderschatting van de werkelijke invloed van de arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat significante verschillen heel serieus moeten worden genomen. Toepassing Het overzicht van bouwplaatspersoneel en UTA-personeel en die naar leeftijd en per sector geven een goed beeld van de algemene problemen in de bouwnijverheid. De overzichten per beroep geven een specifiek beeld van het betreffende beroep. Voor een deel zullen de uitkomsten algemeen bekend zijn en bestaande inzichten bevestigen. Voor andere aspecten kan de informatie uit de beroepenoverzichten onderbelichte problemen onder de aandacht brengen. Zo kunnen arbodeskundigen de informatie uit deze atlas gebruiken bij de advisering van bouwbedrijven over het arbobeleid. Daarnaast geven de beroepenoverzichten signalen die voor de bedrijven, branche- en bedrijfstakorganisaties relevant zijn bij het ontwikkelen en onderbouwen van arbobeleid en het stellen van prioriteiten. Deze atlas kan dan ook een belangrijk hulpmiddel zijn bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het verminderen van gezondheidsrisico s in de bouwnijverheid. Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 8 van 444

9 Begrippenlijst Verminderd veraf zien Er is sprake van een verminderd veraf zien als de visus voor beide ogen gezamenlijk met correctie (bril of lenzen) voor het veraf zien minder is dan 0,8. Lawaaislechthorendheid Als er sprake is van meer dan 20 db(a) gehoorverlies boven op het gehoorverlies hetgeen men op grond van de leeftijd zou verwachten dan is dit gedefinieerd als lawaaislechthorendheid. Voor dit laatste zijn de referentiewaarden HL 10 volgens ISO 7029 gebruikt. Overgewicht De Body Mass Index (BMI) is het getal dat gevonden wordt als het lichaamsgewicht in kg. wordt gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Is dit getal groter dan 25 dan spreken we van overgewicht. Als de BMI groter is dan 30 dan is er sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Bewegingsnorm Men voldoet aan deze norm als men minimaal vijf dagen per week 30 minuten per dag een matig intensieve inspanning levert (wandelen, fietsen, tuinieren). Fitheidsnorm Men voldoet aan deze norm als men minimaal driemaal per week een zodanig fysiek zware inspanning levert bv. tijdens het werk of sporten, dat men bezweet raakt. (Zware) Rokers Als de vraag: Ik rook nog steeds positief wordt beantwoord dan wordt de werknemer als roker beschouwd. Is het aantal sigaretten of sigaren dat wordt gerookt meer dan 20 per dag dan is de werknemer een zware roker. Bovenmatig drinken Een consumptie van meer dan 35 glazen alcoholhoudende drank per week wordt beschouwd als bovenmatig drinken. Verhoogde bloeddruk Er is sprake van een verhoogde bloeddruk bij een onderdruk die hoger is dan 95 mmhg. Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 9 van 444

10 Verhoogd cholesterol Er is sprake van een verhoogd cholesterol gehalte indien de totaal cholesterol waarde hoger dan 6,22 mmol/l is. Verhoogd risico op hart- en vaatziekten Hiervan is sprake als het risico groter is dan gemiddeld in vergelijking met leeftijdsgenoten. Dit risico wordt berekend op basis van een aantal risicofactoren zoals: leeftijd, het cholesterol- en HDL cholsterolgehalte, de bloeddruk en roken. Werkvermogenindex Enige jaren geleden is door Arbouw de werkvermogenindex geïntroduceerd voor de bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van werknemers in de bouwnijverheid. De index laat de mate zien waarin een werknemer het vermogen heeft om arbeid te verrichten. De beoordeling is gebaseerd op een zevental factoren, waaronder fysieke en mentale belastingsaspecten in het werk, de individuele gezondheid en de beschikbare capaciteiten van de werknemer. Het werkvermogen wordt uitgedrukt in een getal van 7 tot 49 en is in klassen verdeeld: slecht matig goed uitstekend. Arbeidsongeschiktheidsindex De arbeidsongeschiktheidsindex geeft het kanspercentage aan op langdurig arbeidsverzuim in de komende vier jaar. De index wordt berekend op basis van het werkvermogen en de volgende (combinatie van )risicofactoren: ziekteverzuim in het afgelopen jaar, ernstige klachten van het bewegingsapparaat en leeftijd. Het overzicht maakt onderscheid in vier risicocategorieën: laag, gemiddeld, verhoogd en hoog risico. Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 10 van 444

11 Gezondheid UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 27.8% 25.3% 22.2% 20.8% 28.3% 38.4% 37.2% 37.2% Er niet tegenop kunnen 3.6% 4.6% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 14.5% 9.7% 10.3% 11.1% 14.6% 12.8% Verminderd verafzien 1.8% 2.4% Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 7.4% 8.2% 7.2% 17.0% 22.3% 15.2% Allergische huidaandoeningen 2.2% 9.4% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 39.9% 51.6% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 2.8% 8.5% 0.7% 4.6% 8.6% 10.3% 10.5% 26.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA personeel (N=11384) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=26614) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 11 van 444

12 Arbeidsbelasting UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Lichamelijk inspannend werk 12.3% 73.7% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 5.7% 50.6% In ongemakkelijke houding werken 3.8% 34.2% Stof 11.5% 58.8% Lawaaioverlast 9.2% 43.9% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 1.8% 1.9% 19.6% 22.8% Koude Tocht 8.5% 7.6% 37.7% 34.6% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.9% 6.3% 6.4% 6.5% 2.0% 2.2% 6.1% 14.2% Geen goede was- en kleedruimten 19.4% 37.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel (N=11384) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=26614) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 12 van 444

13 Welzijn UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Geestelijk inspannend werk 31.3% 68.2% Geregeld onder tijdsdruk werken 42.1% 67.1% Te veel werk 36.2% 49.1% Geen invloed op het werktempo 13.3% 23.5% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 8.8% 17.6% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk 3.8% 3.1% 4.5% 12.2% Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 4.6% 6.4% 7.0% 13.3% 11.3% 11.7% 5.2% 6.2% 9.8% 11.6% 12.4% 16.8% 23.0% 6.8% 9.1% 39.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel (N=11384) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=26614) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 13 van 444

14 Gezondheid en leefstijl UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Overgewicht 63.5% 65.7% Ernstig overgewicht 14.7% 16.9% Voldoet niet aan bewegingsnorm 63.9% 53.0% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.4% 82.4% Rokers 19.0% 32.1% Zware rokers 4.1% 8.6% Bovenmatig drinken 0.7% 1.4% Verhoogde bloeddruk 10.3% 10.9% Verhoogd cholesterol 25.0% 24.9% Verhoogd risico hart en vaatziekten 19.4% 22.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA personeel (N=11384) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=26614) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 14 van 444

15 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 0.0% 13.2% 9.1% 15.4% Pijn of stijfheid in de nek 0.0% 6.3% Pijn of stijfheid in de rug 18.2% 19.4% Er niet tegenop kunnen Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 0.0% 1.0% 0.0% 3.9% 0.0% 5.0% 0.0% 2.4% 0.0% 1.7% 9.1% 5.7% 9.1% 4.8% 9.1% 6.3% 0.0% 5.6% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 27.3% 62.1% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 4.3% 0.0% 4.8% 18.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UTA personeel (N=11) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=997) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 15 van 444

16 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 72.7% 74.9% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen In ongemakkelijke houding werken 27.3% 18.2% 25.6% 57.6% Stof 45.5% 60.6% Lawaaioverlast 27.3% 42.5% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 0.0% 0.0% 12.8% 18.8% Koude Tocht Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 0.0% 0.0% 6.1% 0.0% 2.5% 0.0% 3.7% 27.3% 28.4% 18.2% 25.5% 13.7% Geen goede was- en kleedruimten 40.0% 44.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel (N=11) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=997) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 16 van 444

17 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 19.5% 36.4% Geregeld onder tijdsdruk werken Te veel werk 18.2% 25.1% 27.3% 32.1% Geen invloed op het werktempo 27.3% 42.9% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer 4.8% 0.0% 4.9% 0.0% 3.5% 0.0% 2.9% 18.2% Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk 0.0% 0.0% 5.2% 8.3% Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie 0.0% 3.2% 0.0% 4.9% Onvoldoende waardering 0.0% 6.1% Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 18.2% 13.2% 9.1% 5.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% UTA personeel (N=11) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=997) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 17 van 444

18 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 18.2% 24.1% Ernstig overgewicht 0.0% 4.9% Voldoet niet aan bewegingsnorm 9.1% 48.5% Voldoet niet aan fitheidsnorm 45.5% 61.0% Rokers 45.5% 41.7% Zware rokers 0.0% 6.9% Bovenmatig drinken 0.0% 1.3% Verhoogde bloeddruk 0.0% 0.7% Verhoogd cholesterol 0.0% 1.5% Verhoogd risico hart en vaatziekten 12.5% 27.3% 0% 20% 40% 60% 80% UTA personeel (N=11) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=997) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 18 van 444

19 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen 18.0% 16.5% Pijn of stijfheid onderste ledematen 12.4% 20.6% Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 15.9% 10.5% 20.1% 26.1% Er niet tegenop kunnen Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 1.5% 1.2% 10.3% 6.9% 9.1% 8.1% 5.9% 3.3% 0.6% 1.3% 5.3% 7.3% 3.5% 7.4% 6.2% 6.7% 1.2% 8.0% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 42.4% 58.6% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 5.3% 0.3% 5.5% 5.6% 5.7% 15.6% Gezondheidsklachten door het werk 3.8% 10.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UTA personeel (N=339) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1498) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 19 van 444

20 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 11.2% 82.2% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 5.6% 63.5% In ongemakkelijke houding werken 2.9% 35.0% Stof 10.0% 68.0% Lawaaioverlast 10.3% 54.4% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 2.7% 3.3% 22.9% 27.4% Koude Tocht 10.9% 8.6% 37.9% 33.9% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.2% 4.7% 6.4% 4.7% 1.3% 1.2% 4.1% 16.1% Geen goede was- en kleedruimten 23.0% 42.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA personeel (N=339) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1498) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 20 van 444

21 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken Te veel werk 30.1% 38.6% 42.5% 33.2% 67.3% 76.4% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 13.0% 3.3% 7.8% 1.5% 5.6% 1.5% 3.1% 2.9% 3.7% 4.7% 10.6% 6.2% 6.4% 2.7% 2.9% 7.7% 7.0% 7.7% 9.5% 4.4% 5.5% 24.7% 23.0% 23.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA personeel (N=339) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1498) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 21 van 444

22 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 36.6% 35.9% Ernstig overgewicht 6.5% 6.8% Voldoet niet aan bewegingsnorm 52.4% 63.1% Voldoet niet aan fitheidsnorm 74.3% 67.2% Rokers 16.9% 45.7% Zware rokers 1.2% 9.6% Bovenmatig drinken 1.8% 1.6% Verhoogde bloeddruk 1.8% 1.9% Verhoogd cholesterol 4.2% 4.2% Verhoogd risico hart en vaatziekten 18.6% 24.2% 0% 20% 40% 60% 80% UTA personeel (N=339) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1498) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 22 van 444

23 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 19.9% 23.4% 18.3% 24.6% 20.9% 14.6% 22.2% 27.3% Er niet tegenop kunnen Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten 2.6% 3.5% 12.0% 8.2% 7.8% 11.5% 8.1% 4.4% 1.0% 1.3% 7.1% 9.2% Lawaaislechthorendheid 4.3% 11.6% Allergische luchtwegaandoeningen 6.9% 6.8% Allergische huidaandoeningen 1.6% 9.7% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 46.0% 59.0% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats 3.0% 0.7% 4.9% 12.1% Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 4.9% 7.1% 5.8% 15.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UTA personeel (N=695) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1277) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 23 van 444

24 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 10.5% 82.1% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 4.9% 61.7% In ongemakkelijke houding werken 2.9% 37.0% Stof 9.1% 65.9% Lawaaioverlast 8.3% 55.9% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 1.6% 1.9% 24.5% 28.5% Koude Tocht 7.2% 6.6% 35.9% 43.3% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 4.7% 3.9% 5.5% 3.3% 1.3% 1.4% 4.8% 17.3% Geen goede was- en kleedruimten 21.8% 42.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA personeel (N=695) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1277) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 24 van 444

25 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken 35.5% 43.8% 76.4% 78.1% Te veel werk 34.4% 53.7% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 12.8% 18.0% 6.2% 12.0% 3.3% 10.5% 2.6% 5.1% 2.6% 4.9% 8.3% 14.1% 9.2% 10.8% 2.9% 3.8% 8.5% 10.8% 10.6% 16.5% Onvoldoende beloning 31.2% 36.4% Ontevreden met het werk 6.2% 8.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA personeel (N=695) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1277) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 25 van 444

26 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 42.7% 49.8% Ernstig overgewicht 7.5% 11.0% Voldoet niet aan bewegingsnorm 51.5% 69.7% Voldoet niet aan fitheidsnorm 75.0% 75.2% Rokers 19.9% 45.5% Zware rokers 2.8% 8.1% Bovenmatig drinken 0.4% 1.0% Verhoogde bloeddruk 2.9% 2.5% Verhoogd cholesterol 10.3% 10.9% Verhoogd risico hart en vaatziekten 22.7% 34.4% 0% 20% 40% 60% 80% UTA personeel (N=695) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1277) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 26 van 444

27 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen 19.4% 25.3% Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek 14.7% 20.3% 17.2% 28.2% Pijn of stijfheid in de rug 22.6% 30.1% Er niet tegenop kunnen 3.3% 3.2% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten 13.1% 9.5% 10.1% 12.0% 5.9% 4.5% 0.7% 0.6% 7.4% 10.9% Lawaaislechthorendheid 5.9% 13.9% Allergische luchtwegaandoeningen 9.0% 7.0% Allergische huidaandoeningen 1.9% 10.0% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 47.3% 58.7% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval 2.5% 9.7% Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 0.4% 4.8% 5.9% 7.1% 7.7% 19.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UTA personeel (N=1008) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1326) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 27 van 444

28 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 7.1% 79.4% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 3.4% 55.6% In ongemakkelijke houding werken 1.8% 30.6% Stof 8.2% 63.3% Lawaaioverlast 7.0% 50.9% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 1.7% 1.3% 21.5% 23.7% Koude Tocht 6.8% 6.3% 37.7% 42.3% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.7% 6.1% 6.2% 4.2% 2.0% 1.4% 6.4% 16.2% Geen goede was- en kleedruimten 18.6% 38.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA personeel (N=1008) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1326) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 28 van 444

29 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken 38.7% 44.2% 77.3% 77.9% Te veel werk 35.8% 53.6% Geen invloed op het werktempo 12.7% 19.7% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer 6.2% 3.4% 8.9% 2.7% 3.7% 3.0% 6.6% 16.8% Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 8.3% 14.4% 10.7% 11.1% 3.7% 6.3% 9.2% 12.7% 12.6% 17.9% Onvoldoende beloning 32.8% 39.0% Ontevreden met het werk 5.5% 9.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA personeel (N=1008) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1326) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 29 van 444

30 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 48.9% 56.2% Ernstig overgewicht 9.2% 14.3% Voldoet niet aan bewegingsnorm 50.5% 66.2% Voldoet niet aan fitheidsnorm 82.5% 80.0% Rokers 17.9% 39.8% Zware rokers 1.6% 9.2% Bovenmatig drinken 0.2% 0.8% Verhoogde bloeddruk 5.0% 5.1% Verhoogd cholesterol 14.5% 15.7% Verhoogd risico hart en vaatziekten 27.8% 38.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA personeel (N=1008) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=1326) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 30 van 444

31 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek 22.3% 17.7% 22.7% 20.2% 31.8% 35.0% Pijn of stijfheid in de rug 25.8% 37.1% Er niet tegenop kunnen 3.5% 3.6% Vaak last van stress 9.5% 16.0% Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 11.0% 11.0% 9.8% 7.9% Verminderd verafzien 0.8% 1.1% Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 8.7% 6.9% 9.1% 7.4% 14.9% 17.0% Allergische huidaandoeningen 1.9% 9.7% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 44.0% 53.2% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 3.1% 8.2% 0.7% 5.0% 8.5% 8.3% 8.5% 23.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA personeel (N=3222) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=5812) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 31 van 444

32 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 7.9% 76.6% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 4.1% 53.5% In ongemakkelijke houding werken 2.2% 33.4% Stof 8.2% 60.3% Lawaaioverlast 7.0% 44.7% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 1.4% 1.7% 21.7% 24.4% Koude Tocht 6.8% 6.2% 39.9% 36.0% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.6% 6.1% 6.6% 6.5% 1.8% 2.6% 6.6% 15.9% Geen goede was- en kleedruimten 19.2% 39.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA personeel (N=3222) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=5812) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 32 van 444

33 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 35.5% 71.5% Geregeld onder tijdsdruk werken 45.9% 71.6% Te veel werk 38.2% 53.9% Geen invloed op het werktempo 10.7% 19.9% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 8.7% 18.7% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk 3.5% 3.3% 3.9% 11.7% Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 5.1% 6.6% 7.1% 14.4% 11.3% 12.7% 4.8% 6.5% 10.0% 12.8% 14.2% 18.3% 25.9% 6.7% 8.5% 43.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel (N=3222) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=5812) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 33 van 444

34 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 59.5% 67.1% Ernstig overgewicht 12.9% 18.7% Voldoet niet aan bewegingsnorm 53.3% 67.7% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.8% 83.9% Rokers 18.3% 34.6% Zware rokers 4.2% 10.0% Bovenmatig drinken 0.4% 1.2% Verhoogde bloeddruk 8.4% 9.9% Verhoogd cholesterol 21.0% 25.3% Verhoogd risico hart en vaatziekten 24.4% 31.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA personeel (N=3222) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=5812) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 34 van 444

35 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 31.0% 28.1% 23.6% 22.0% 30.7% 39.8% 38.8% 42.1% Er niet tegenop kunnen 3.4% 4.6% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 15.3% 10.3% 10.5% 11.2% 22.2% 18.9% Verminderd verafzien 2.6% 2.7% Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 10.6% 8.4% 7.0% 19.0% 23.7% 18.6% Allergische huidaandoeningen 2.2% 8.9% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 37.5% 48.2% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 2.6% 7.1% 0.9% 4.5% 8.6% 11.0% 12.7% 29.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA personeel (N=3178) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=9175) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 35 van 444

36 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 10.9% 73.0% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 5.6% 48.3% In ongemakkelijke houding werken 3.9% 34.5% Stof 10.1% 56.6% Lawaaioverlast 8.7% 41.4% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 2.1% 2.3% 19.7% 22.6% Koude Tocht 8.0% 7.9% 37.2% 33.9% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen 4.3% 6.9% 6.6% 13.7% Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 7.2% 2.2% 2.0% 6.4% Geen goede was- en kleedruimten 19.1% 37.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel (N=3178) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=9175) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 36 van 444

37 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 31.3% 68.6% Geregeld onder tijdsdruk werken 42.9% 69.5% Te veel werk 37.0% 50.8% Geen invloed op het werktempo 13.2% 23.0% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 8.9% 19.3% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk 4.2% 2.9% 4.4% 12.4% Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 5.2% 6.9% 7.4% 13.6% 11.9% 12.6% 5.6% 6.6% 10.1% 12.3% 12.9% 17.8% 22.3% 6.8% 10.1% 42.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel (N=3178) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=9175) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 37 van 444

38 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 70.6% 71.9% Ernstig overgewicht 17.0% 18.5% Voldoet niet aan bewegingsnorm 60.4% 53.2% Voldoet niet aan fitheidsnorm 84.5% 84.5% Rokers 20.7% 29.8% Zware rokers 5.5% 8.8% Bovenmatig drinken 0.6% 1.8% Verhoogde bloeddruk 12.3% 13.9% Verhoogd cholesterol 31.1% 30.4% Verhoogd risico hart en vaatziekten 15.4% 19.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA personeel (N=3178) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=9175) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 38 van 444

39 Gezondheid Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 37.9% 37.0% 50.6% 49.6% Pijn of stijfheid in de nek 25.2% 26.0% Pijn of stijfheid in de rug 33.0% 43.7% Er niet tegenop kunnen Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien 5.2% 7.3% 15.8% 10.8% 11.6% 12.3% 15.3% 15.8% 2.6% 3.9% Gehoorklachten 29.3% 37.7% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 6.3% 7.6% 7.4% 13.3% Allergische huidaandoeningen 3.2% 10.5% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 38.5% 48.7% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats 2.5% 6.6% 1.0% 4.0% Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 12.2% 14.5% 14.0% 36.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA personeel (N=2931) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=6529) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 39 van 444

40 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Lichamelijk inspannend werk 10.6% 67.3% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen In ongemakkelijke houding werken 4.5% 3.8% 36.0% 44.0% Stof 12.6% 56.0% Lawaaioverlast 9.4% 40.6% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 1.7% 1.8% 16.5% 20.0% Koude Tocht 8.1% 7.1% 35.9% 35.1% Onveilige situaties 4.1% 12.0% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 7.4% 6.0% 8.2% 2.1% 3.1% 6.3% Geen goede was- en kleedruimten 15.6% 32.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel (N=2931) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=6529) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 40 van 444

41 Welzijn Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Geestelijk inspannend werk 27.5% 64.0% Geregeld onder tijdsdruk werken 40.0% 62.8% Te veel werk 35.0% 45.5% Geen invloed op het werktempo 13.7% 25.8% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer 9.4% 4.9% 4.1% 5.7% 5.3% 6.9% 15.9% 19.7% Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 7.5% 13.0% 13.7% 12.3% 6.9% 7.2% 11.5% 11.5% 13.2% 17.2% 18.3% 7.3% 9.9% 41.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UTA personeel (N=2931) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=6529) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 41 van 444

42 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Overgewicht 73.4% 73.8% Ernstig overgewicht 18.7% 19.0% Voldoet niet aan bewegingsnorm 61.5% 54.1% Voldoet niet aan fitheidsnorm 85.5% 86.9% Rokers 18.4% 24.3% Zware rokers 4.1% 7.2% Bovenmatig drinken 1.2% 1.4% Verhoogde bloeddruk 14.8% 14.2% Verhoogd cholesterol 32.1% 29.5% Verhoogd risico hart en vaatziekten 14.7% 16.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA personeel (N=2931) UTA personeel (significant minder) UTA personeel (significant meer) Bouwplaatspersoneel (N=6529) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 42 van 444

43 Gezondheid B&U Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 34.5% 35.3% 33.7% 33.6% Pijn of stijfheid in de nek 20.7% 21.4% Pijn of stijfheid in de rug 34.1% 34.5% Er niet tegenop kunnen 4.1% 4.4% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 10.8% 11.3% 10.4% 11.0% 13.4% 13.2% Verminderd verafzien 2.2% 2.2% Gehoorklachten 21.3% 20.6% Lawaaislechthorendheid 13.9% 12.9% Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 7.5% 7.5% 8.0% 7.3% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 48.9% 48.4% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 7.3% 6.8% 3.9% 3.5% 10.0% 9.9% Gezondheidsklachten door het werk 22.3% 21.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% B&U (N=21424) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 43 van 444

44 Arbeidsbelasting B&U Lichamelijk inspannend werk 57.4% 54.5% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 40.0% 36.8% In ongemakkelijke houding werken 24.6% 24.9% Stof 45.1% 44.2% Lawaaioverlast 35.3% 33.2% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 13.3% 14.2% 16.8% 16.6% Koude Tocht 29.4% 28.7% 28.4% 26.4% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 10.5% 11.1% 6.3% 6.4% 3.3% 3.4% 4.7% 5.0% Geen goede was- en kleedruimten 28.8% 31.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% B&U (N=21424) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 44 van 444

45 Welzijn B&U Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken Te veel werk 43.7% 42.8% 49.6% 50.3% 40.5% 40.5% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 19.7% 20.2% 14.2% 14.8% 8.6% 9.7% 4.0% 4.1% 5.2% 5.9% 11.2% 11.5% 11.1% 11.7% 5.4% 6.0% 11.0% 11.2% 14.7% 15.7% Onvoldoende beloning 34.2% 34.9% Ontevreden met het werk 8.1% 8.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% B&U (N=21424) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 45 van 444

46 Gezondheid en leefstijl B&U Overgewicht 63.4% 65.0% Ernstig overgewicht 14.2% 16.2% Voldoet niet aan bewegingsnorm 55.4% 56.3% Voldoet niet aan fitheidsnorm 82.6% 82.7% Rokers 25.3% 28.2% Zware rokers 6.2% 7.3% Bovenmatig drinken 1.0% 1.2% Verhoogde bloeddruk 10.2% 10.8% Verhoogd cholesterol 23.9% 24.9% Verhoogd risico hart en vaatziekten 19.9% 21.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% B&U (N=21424) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 46 van 444

47 Gezondheid GWW Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 32.0% 35.3% 30.6% 33.6% Pijn of stijfheid in de nek 19.8% 21.4% Pijn of stijfheid in de rug 33.1% 34.5% Er niet tegenop kunnen 3.7% 4.4% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 10.0% 11.3% 10.3% 11.0% 11.5% 13.2% Verminderd verafzien 2.0% 2.2% Gehoorklachten 19.7% 20.6% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 11.7% 12.9% 7.4% 7.5% 4.3% 7.3% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 47.1% 48.4% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 5.6% 6.8% 2.9% 3.5% 8.9% 9.9% Gezondheidsklachten door het werk 18.7% 21.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GWW (N=8767) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 47 van 444

48 Arbeidsbelasting GWW Lichamelijk inspannend werk 46.9% 54.5% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 31.0% 36.8% In ongemakkelijke houding werken 20.6% 24.9% Stof Lawaaioverlast 31.9% 36.5% 33.2% 44.2% Lichaamstrillingen of -schokken 14.2% 21.5% Hand-arm trillingen 18.0% 16.6% Koude Tocht Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde Geen goede was- en kleedruimten 15.6% 14.2% 11.1% 6.2% 6.4% 3.0% 3.4% 5.4% 5.0% 25.6% 28.7% 26.4% 38.2% 31.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GWW (N=8767) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 48 van 444

49 Welzijn GWW Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken Te veel werk 47.6% 42.8% 49.8% 50.3% 39.1% 40.5% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 20.4% 20.2% 13.1% 14.8% 8.5% 9.7% 3.5% 4.1% 5.9% 5.9% 10.8% 11.5% 10.7% 11.7% 5.6% 6.0% 9.8% 11.2% 15.7% 15.7% Onvoldoende beloning 33.4% 34.9% Ontevreden met het werk 6.8% 8.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GWW (N=8767) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 49 van 444

50 Gezondheid en leefstijl GWW Overgewicht 69.6% 65.0% Ernstig overgewicht 21.2% 16.2% Voldoet niet aan bewegingsnorm 58.9% 56.3% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.1% 82.7% Rokers 30.6% 28.2% Zware rokers 8.7% 7.3% Bovenmatig drinken 1.2% 1.2% Verhoogde bloeddruk 12.3% 10.8% Verhoogd cholesterol 25.9% 24.9% Verhoogd risico hart en vaatziekten 24.8% 21.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% GWW (N=8767) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 50 van 444

51 Gezondheid A&O Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 42.0% 35.3% 36.5% 33.6% Pijn of stijfheid in de nek 26.1% 21.4% Pijn of stijfheid in de rug 37.9% 34.5% Er niet tegenop kunnen 5.7% 4.4% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 14.5% 11.3% 13.4% 11.0% 13.8% 13.2% Verminderd verafzien 2.4% 2.2% Gehoorklachten 19.6% 20.6% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 11.6% 12.9% 8.0% 7.5% 8.5% 7.3% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 48.4% 48.4% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 6.8% 6.8% 3.0% 3.5% 10.6% 9.9% Gezondheidsklachten door het werk 24.4% 21.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A&O (N=5756) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 51 van 444

52 Arbeidsbelasting A&O Lichamelijk inspannend werk 55.6% 54.5% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen In ongemakkelijke houding werken 33.8% 36.8% 30.9% 24.9% Stof 44.2% 55.3% Lawaaioverlast 23.7% 33.2% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 9.2% 14.2% 14.3% 16.6% Koude Tocht 31.1% 28.7% 32.1% 26.4% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 9.4% 11.1% 7.4% 6.4% 4.1% 3.4% 5.3% 5.0% Geen goede was- en kleedruimten 31.9% 31.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A&O (N=5756) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 52 van 444

53 Welzijn A&O Geestelijk inspannend werk 33.7% 42.8% Geregeld onder tijdsdruk werken 51.2% 50.3% Te veel werk 41.5% 40.5% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 21.1% 20.2% 18.5% 14.8% 15.2% 9.7% 5.1% 4.1% 8.6% 5.9% 14.2% 11.5% 15.2% 11.7% 8.4% 6.0% 14.3% 11.2% 18.8% 15.7% Onvoldoende beloning 39.4% 34.9% Ontevreden met het werk 10.6% 8.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A&O (N=5756) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 53 van 444

54 Gezondheid en leefstijl A&O Overgewicht 65.2% 65.0% Ernstig overgewicht 15.8% 16.2% Voldoet niet aan bewegingsnorm 56.6% 56.3% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.8% 82.7% Rokers 33.3% 28.2% Zware rokers 9.1% 7.3% Bovenmatig drinken 1.6% 1.2% Verhoogde bloeddruk 11.4% 10.8% Verhoogd cholesterol 27.5% 24.9% Verhoogd risico hart en vaatziekten 24.7% 21.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A&O (N=5756) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=37998) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 54 van 444

55 Gezondheid UTA personeel - B&U Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 28.5% 28.2% 25.3% 25.2% 23.6% 23.1% 28.2% 28.3% Er niet tegenop kunnen 3.5% 3.8% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 15.3% 15.1% 10.3% 10.7% 14.3% 14.1% Verminderd verafzien 1.9% 1.8% Gehoorklachten 16.7% 16.5% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 8.0% 7.4% 8.1% 8.3% Allergische huidaandoeningen 2.3% 2.3% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 41.1% 41.1% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats 2.8% 2.8% 0.8% 0.8% Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 8.9% 8.9% 10.6% 10.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% UTA personeel - B&U (N=6900) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) UTA personeel totaal (N=11384) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 55 van 444

56 Arbeidsbelasting UTA personeel - B&U Lichamelijk inspannend werk 9.0% 9.7% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen In ongemakkelijke houding werken 4.3% 4.7% 2.8% 3.1% Stof Lawaaioverlast 9.5% 10.0% 7.2% 8.3% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 1.5% 1.8% 1.7% 1.9% Koude Tocht 7.3% 7.6% 7.6% 7.0% Onveilige situaties 3.0% 4.0% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar 6.5% 6.5% 7.1% 6.7% Veiligheid niet in orde 2.1% 2.3% Geen goede was- en kleedruimten 16.2% 18.5% 0% 10% 20% UTA personeel - B&U (N=6900) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) UTA personeel totaal (N=11384) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 56 van 444

57 Welzijn UTA personeel - B&U Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken 71.3% 69.7% 70.7% 69.5% Te veel werk 52.3% 50.5% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 12.8% 12.6% 8.4% 8.4% 3.6% 4.0% 3.2% 3.2% 4.5% 4.8% 6.8% 7.4% 11.5% 11.8% 4.8% 5.3% 9.9% 10.1% 12.4% 13.0% Onvoldoende beloning 22.9% 23.8% Ontevreden met het werk 6.5% 6.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel - B&U (N=6900) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) UTA personeel totaal (N=11384) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 57 van 444

58 Gezondheid en leefstijl UTA personeel - B&U Overgewicht 62.2% 63.5% Ernstig overgewicht 13.5% 14.7% Voldoet niet aan bewegingsnorm 62.9% 63.9% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.5% 83.4% Rokers 17.7% 19.0% Zware rokers 3.5% 4.1% Bovenmatig drinken 0.6% 0.7% Verhoogde bloeddruk 9.9% 10.3% Verhoogd cholesterol 24.9% 25.0% Verhoogd risico hart en vaatziekten 18.0% 19.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA personeel - B&U (N=6900) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) UTA personeel totaal (N=11384) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2012 Pagina 58 van 444

Bedrijfstakatlas 2010

Bedrijfstakatlas 2010 Bedrijfstakatlas 2010 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw Vragen? Heeft u vragen over uw resultaten? Neem dan contact op met uw arbodienst. Voor algemene vragen over het PAGO kunt u contact opnemen met Arbouw. Bel de Arbouw Infolijn op 0341-46 62 22 of stuur

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2014

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2014 De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2014 Arbouw is door werkgevers en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren.

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012. Bedrijfstakverslag

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012. Bedrijfstakverslag De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012 Bedrijfstakverslag De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012 Bedrijfstakverslag Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1 REGIONALE MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal regionale ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen;

Nadere informatie

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT SPRINGMEESTER 281 BAKSCHIPPER (CAO BOUW) 271 BALKMAN

Nadere informatie

WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT

WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Materiaal en methoden 4 3. Resultaten van de beroepenoverzichten 5 4. Discussie 9 5. Conclusies 10 6. Beroepenoverzicht

Nadere informatie

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

VISA Specificaties PAGO-rapport

VISA Specificaties PAGO-rapport VISA Specificaties PAGO-rapport Versie 1.1 - juli 2012 Blad 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Transformatietabel PAGO-rapport... 4 3. Uitleg gegevens PAGO-rapport... 8 3.1 Algemene gegevens...

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding Bouwend Nederland, ZOETERMEER Functienummer Functienaam Afdeling 01.01.01 Vastgoedontwikkelaar (Project)ontwikkeling 01.01.02 Tendermanager (Project)ontwikkeling 01.01.03 Projectontwikkelaar (Project)ontwikkeling

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken Vraag & Antwoord Het CAO-pakket Preventiezorg in de bouwnijverheid Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Werken bij hitte? Wat kan je doen!

Werken bij hitte? Wat kan je doen! Werken bij hitte? Wat kan je doen! Heerlijk zo n zonnetje toch? In de bouw werk je vaak buiten. Lekker, vooral in de zomer, de zon schijnt en de temperatuur loopt op. Maar gevaar ligt op de loer. Werken

Nadere informatie

De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker

De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker Cor van Duivenbooden hoofd O&O Arbouw Inhoud presentatie Demografische ontwikkelingen in Nederland Gevolgen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ANO

Onderzoeksresultaten ANO Onderzoeksresultaten ANO mei t/m september 2012 Vascu, Instituut voor vaatonderzoek INLEIDING Het Vascu-bedrijfsrapport is een rapport waarin de geanonimiseerde gegevens zijn weergegeven van de testen

Nadere informatie

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, september 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW - Achtergrondinformatie over de GWW - Sectoraanpak GWW 2012 2015 - Activiteiten 2012-2013 De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan Bouwen aan Gezondheid : een onderzoek naar de effectiviteit van een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

Afbouw en onderhoud Arbeidsbelasting van zandcementdekvloerenleggers tijdens het werken met twee verschillende mechanische reien (2014)

Afbouw en onderhoud Arbeidsbelasting van zandcementdekvloerenleggers tijdens het werken met twee verschillende mechanische reien (2014) Arbouw Onderzoeksrapporten (alle rapporten zijn gratis) Afbouw en onderhoud Arbeidsbelasting van zandcementdekvloerenleggers tijdens het werken met twee verschillende mechanische reien (2014) 14-176 Arbovriendelijke

Nadere informatie

Sectoraanpak Bouw 2012-2016

Sectoraanpak Bouw 2012-2016 Sectoraanpak Bouw 2012-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse van de sector Bouw... 4 2.1 Beeld van de sector... 4 2.2 Risicoanalyse... 6 2.3 Arbozorg... 10 2.4 Actorenanalyse... 10 2.5 Doelgroepenanalyse...

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Cijfers over 2014 juni 2015 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie,

Nadere informatie

Vitaliteit: van feit tot beleid. Inventariserend onderzoek

Vitaliteit: van feit tot beleid. Inventariserend onderzoek Vitaliteit: van feit tot beleid Inventariserend onderzoek Vitaliteit: van feit tot beleid Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

EMGO Institute - Care and Prevention. Start van het project. Onderzoeksvraag. Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit

EMGO Institute - Care and Prevention. Start van het project. Onderzoeksvraag. Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit Iris F Groeneveld 1, Karin I Proper 1, Allard J van der Beek 1, Cor van Duivenbooden 2, Vincent Hildebrandt 3, Willem van Mechelen 1 1VU Medisch Centrum, Afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam 2Stichting

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013 Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA Leiden Telefoon (071) 568 90

Nadere informatie

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Inhoud Voorstellen Waarom gezondheidsmanagement / duurzaam inzetbaarheidsbeleid? Waarop richten? Hoe te doen? Goede voorbeelden en mogelijke baten Jan Plat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS

DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS Auteurs: Lex Burdorf, Erasmus MC Tilja van den Berg, Erasmus MC Leo Elders, Erasmus MC Cor van Duivenbooden, Arbouw

Nadere informatie

Verslag MoDI. Bedrijfsrapportage XX. Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken

Verslag MoDI. Bedrijfsrapportage XX. Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken Verslag MoDI Bedrijfsrapportage XX Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Verslag door: Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algehele conclusies en prioriteiten... 4 Algemene

Nadere informatie

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Aanleiding onderzoek Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lydi de Lange bedrijfsfysiotherapeut paramedisch team Advisium Ermelo december

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk Geachte heer, mevrouw, Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk BaLaDe 119 Waalwijk Telefoon: 0416 337651 e mail: Info@hevafysio.nl De dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat het percentage ouderen in Nederland

Nadere informatie

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A Ergonomie Arbozorg in de grafimedia In de grafische sector zijn de laatste jaren behoorlijke inspanningen gedaan om een gezondere bedrijfstak te worden

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam De feiten en mythen van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam Het gaat uitstekend met ons.. 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

Samenvatting: risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman

Samenvatting: risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman : risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman In de agrarische sector worden arbeidskrachten aan relatief veel gezondheidsrisico s blootgesteld die kunnen leiden tot ziekteverzuim

Nadere informatie

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Praktijkwijzer van VNO-NCW Dik is duur Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Eén op de twee Nederlanders is te zwaar; twintig jaar geleden was dat nog één op de drie. Overgewicht wordt een steeds

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Kwartsstof in de bouwnijverheid: blootstelling, preventie, begeleiding. Brussel, 26 januari 2010. Ton Spee, Arbouw, Harderwijk

Kwartsstof in de bouwnijverheid: blootstelling, preventie, begeleiding. Brussel, 26 januari 2010. Ton Spee, Arbouw, Harderwijk Kwartsstof in de bouwnijverheid Kwartsstof in de bouwnijverheid: blootstelling, preventie, begeleiding Brussel, 26 januari 2010 Ton Spee, Arbouw, Harderwijk Klachten over stof Risico (blootstellingsonderzoek)

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Afdeling interne geneeskunde Deze informatie is een aanvulling op de folder Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus, die u heeft

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken Fysieke belasting in de bouw Veilig en gezond werken De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 1 Fysieke belasting Werken in de bouw is zwaar. Mensen

Nadere informatie

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt:

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt: Een gezond gewicht Een gezond gewicht Hebt u een gezond gewicht? Energiebalans Bewegen Hoe behoudt u een gezond gewicht? Tips voor het behouden van een gezond gewicht Tips voor het bereiken van een gezond

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013

Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013 Gezondheid en Inzetbaarheid: trends en cijfers Hoveniers en groenvoorziening 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Ervaringsfonds Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA) Vragenlijst over Werkbaarheid (VOW) Versie 2010 ONDERNEMING

Nadere informatie

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 SAMENVATTING MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 ALIFE@WORK DE EFFECTEN VAN EEN LEEFSTIJLPROGRAMMA MET BEGELEIDING OP AFSTAND VOOR GEWICHTSCONTROLE BIJ WERKNEMERS ACHTERGROND Overgewicht, waarvan

Nadere informatie

Sportduiker. Intrede onderzoek

Sportduiker. Intrede onderzoek Sportduiker Intrede onderzoek Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld om een inzicht te verkrijgen in uw gezondheidstoestand met name in de relatie met uw werk. Datum onderzoek 20.. / / Naam:..m/v Voorletters

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Timmerman. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig timmeren. Informatie voor de werknemer

Timmerman. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig timmeren. Informatie voor de werknemer Timmerman Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig timmeren Informatie voor de werknemer Werken op hoogte Je timmert vaak op een steiger. Op een rommelige steiger

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 1 Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 2 Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers 4 werkmaatschappijen

Nadere informatie

METING TANITA INNERSCAN. NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V. Gewicht. Vetpercentage. Watergehalte % Spiermassa.

METING TANITA INNERSCAN. NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V. Gewicht. Vetpercentage. Watergehalte % Spiermassa. METING TANITA INNERSCAN NAAM:. LEEFTIJD:. LENGTE cm:. GESLACHT: M / V DATUM DATUM DATUM DATUM Gewicht Vetpercentage Watergehalte % Spiermassa Lichaamsbouwtype Basismetabolisme Metabolische leeftijd Botmassa

Nadere informatie

Factoren in de relatie tussen angstige depressie en het risico voor hart- en vaatziekten

Factoren in de relatie tussen angstige depressie en het risico voor hart- en vaatziekten Factoren in de relatie tussen angstige depressie en het risico voor hart- en vaatziekten In dit proefschrift werd de relatie tussen depressie en het risico voor hart- en vaatziekten onderzocht in een groep

Nadere informatie

Ervaringen met bescherming tegen kwartsstof in Nederland

Ervaringen met bescherming tegen kwartsstof in Nederland Ervaringen met bescherming tegen kwartsstof in Nederland Seminarie NAVB CNAC Brussel 8-11-2011 Jan Warning, Arbouw Inhoud 1. Arbouw 2. Kwartsstof in de bouw in Nederland 3. Gezondheidkundige begeleiding

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Afvallen? Bereken je BMI.

Afvallen? Bereken je BMI. Afvallen? Bereken je BMI Afvallen? Bereken je BMI. Januari is de maand waarin afvallen vaak een belangrijke plaats inneemt. Ook voor jou? Bereken je BMI! In de media bulkt het van de berichten over afvallen.

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid, preventie en verzuim in de sector transport en logistiek

Duurzame inzetbaarheid, preventie en verzuim in de sector transport en logistiek Trendrapport 2013 Duurzame inzetbaarheid, preventie en verzuim in de sector transport en logistiek Een onderzoek uitgevoerd door Panteia in opdracht van Gezond Transport Panteia: Niek Timmermans Mirjam

Nadere informatie

DE UITVOERDER GROND-, WEG- en WATERBOUW

DE UITVOERDER GROND-, WEG- en WATERBOUW DE UITVOERDER GROND-, WEG- en WATERBOUW 1. Algemeen Het werk van een uitvoerder GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een complexe functie waarbij het accent is komen

Nadere informatie

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid Glaszetter De glaszetter zorgt voor het beglazen van onder meer woningen, gebouwen en kassen in de nieuwbouw- en onderhoudssector. De glaszetter heeft door zijn werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat,

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check

Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check Mijn Cardiac Lifestyle Intervention Check Digitale Brochure mijnclic begeleidt mensen op weg naar een betere leefstijl en gezondheid Over mijnclic mijnclic staat voor mijn Cardiac Lifestyle Intervention

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID IN HET KLEINBEDRIJF IN DE BOUWNIJVERHEID

DUURZAME INZETBAARHEID IN HET KLEINBEDRIJF IN DE BOUWNIJVERHEID DUURZAME INZETBAARHEID IN HET KLEINBEDRIJF IN DE BOUWNIJVERHEID Interviews met werkgevers Auteurs: dr. B.C.H. de Zwart, AStri Beleidsonderzoek en -advies V. Veldhuis, MSc., AStri Beleidsonderzoek en -advies

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid

Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid Analyse van ongevallen in de Bouwnijverheid Deze analyse is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de aan de Arbeidinspectie (AI) gemelde en door deze

Nadere informatie

Zorg bij hart- en vaatziekten

Zorg bij hart- en vaatziekten Zorg bij hart- en vaatziekten Inhoud Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer moet je een arts raadplegen 4 Voorkomen van hart- en vaatziekten 5 Wat kun je er zelf aan doen 6 Geneesmiddelen 6 De Hartstichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten

Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten Chirurgie Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten i Patiënteninformatie Tips en leefregels Slingeland Ziekenhuis Algemeen Vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0 Voorwoord 1 0 1 Inleiding 1 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 1 5 1.2 Doelstelling 2 4 1.3 Leeswijzer 2 6 deel i het domein arbeid en gezondheid 31 2 Wat is arbeid, wat is gezondheid? 3 3 2.1 Wat is arbeid?

Nadere informatie

RAPPORTAGE. FITTEST 55+ Losser

RAPPORTAGE. FITTEST 55+ Losser RAPPORTAGE FITTEST 55+ Losser 17 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 FITTEST 55+ LOSSER 2 2. RESULTATEN FITTEST 55+ 3 2.1 BLOEDDRUK 4 2.2 BUIKOMVANG 4 2.3 CHOLESTEROL, GLUCOSE EN DIABETES RISICO

Nadere informatie

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP)

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Vergrijzing personeelsbestand 2012: aandeel > 50 jaar 50% of meer Actie noodzakelijk Stijgende leeftijd leidt tot meer verzuim Nadelig voor werknemer:

Nadere informatie

Stichting Arbouw 2011. Alle rechten voorbehouden.

Stichting Arbouw 2011. Alle rechten voorbehouden. A-blad Tegelzetten Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Checklist RSI-preventiebeleid

Checklist RSI-preventiebeleid Checklist RSI-preventiebeleid Onderwerp Informatie/ knelpunt? Prioriteit Inzicht 1. Verzuimgegevens Wat is het verzuimpercentage in uw organisatie? Hebt u inzicht in de verzuimoorzaken? Zo ja, is bekend

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie