Verslag algemene ledenvergadering 18 jan Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009."

Transcriptie

1 Verslag algemene ledenvergadering 18 jan Afwezig m.k.: Lucie Boele, Corrie Siepel, Bert v.d. Heijden, Marijke ter Morsche, Sikke van Meer, Jolanda en Hans Gründeman, Willem en Willy Hoving, Ton v.d. Vorst, Jaap Hofstede, Hans Schoots, Jean-Louise Kornuyt. Aanwezig 39 mensen op de presentielijst ( incl. bestuursleden). 1 Opening: Welkom iedereen. Aan leden die ziek zijn of een steuntje nodig hebben schenken we aandacht. We kijken terug op Het was een vol jaar. - Veel OCM toernooien. - Nacht van de mannen en vrouwen. - IJSCOM ingevoerd.( Interne Senioren-Junioren Competitie. - Ledencommissie heeft welkomstpakket voor nieuwe leden samengesteld. - Sponsor/herfsttoernooi gecombineerd. - Klein onderhoud Masterij. Geschilderd, deurdrangers, beamer. - Alarmopvolging ingeschakeld. - Commissieavond was uniek. - Rouleren reclameborden is opgestart. Voor het komend jaar hopen we dat: - De WICOM afgespeeld kan worden. - Organiseren we een integratietoernooi in oktober. - Hopen we op een Geldrops kampioenschap ( met Helze en MTV.) Aan punt 9 van de agenda worden de volgende punten toegevoegd: integratietoernooi en besluit van het bestuur voor de uitnodiging van de commissieavond. Punt 10 en 11 van de agenda worden samengevat tot 10. Vaststellen begroting Punt 11 wordt rondvraag. 2 Notulen van de vergadering op 19 jan Pagina 3, rondvraag Adrie Bakkers. De open haard verplaatsen is niet nodig, er is naar tevredenheid een buitenlamp geplaatst. Toevoegen aan pagina 1 punt 3: Jaarverslag van de JC

2 3 Jaarverslagen van de commissies. De jaarverslagen van de commissies staan in de Zendmast en op de website. De website moet beter bijgehouden worden. We zoeken een nieuwe webmaster. Aandachtspunt voor het bestuur. 4 Verslag van de kascommissie. Het boekjaar is goedgekeurd met een applaus voor de penningmeester. Henk van de Berg treedt af als voorzitter en ontvangt een bloemetje en een bon. 5 Financiële toelichting vereningingsjaar In de balans zijn nieuw opgenomen: de tennisballen en de voorziening groot onderhoud. De penningmeester licht toe: - Balans per Exploitatierekening boekjaar 2008/ Vaste activa per 31 oktober Benoeming kascommissie. Rob Knapen wordt voorzitter. Patrick Seetsen blijft lid. Voorstel vanuit bestuur tot nieuw lid: Maikel Bongers. ALV gaat akkoord. 7 Benoeming nieuwebestuursleden. Bert Heij wordt herkozen. El van Zaanen treed af als secretaris. Erwin zet haar in de bonbonnetjes. Voorstel vanuit bestuur tot nieuwe secretaris: Inny Camps. ALV gaat akkoord. PAUZE 8 Ingekomen stukken. Er is een verzoek binnen gekomen om Peter van Lieshout (postuum) en Harry v.d. Heuvel te benoemen als leden van verdiensten. Na een schriftelijke stemming gaat ALV akkoord. 9 Bestuursmededelingen. 9.1 Toekomstvisie A Doel opstellen toekomstvisie. 9.1.A. DOEL OPSTELLEN TOEKOMSTVISIE - VOORZIEN IN EEN BEHOEFTE VAN HET BESTUUR - RICHTING GEVEN AAN HET VERENIGINGSBELEID - VEREISTEN: - DE VISIE MOET WORDEN GEDRAGEN DOOR ALLE GELEDINGEN IN DE MAST INCLUSIEF DE ALV -DE VISIE MOET GEEN INBREUK MAKEN OP DE ALGEMEEN GELDENDE WAARDEN

3 EN NORMEN -DE VISIE MOET VOLDOEN AAN EEN AANTAL SPECIFIEKE BELEIDSPRINCIPES. 9.1.B Toekomstvisie DE AARD VAN DE VERENIGING IS ONVERANDERD - DE LOCATIE EN OPZET VAN HET TENNISPARK IS ONGEWIJZIGD - HET AANTAL LEDEN IS CIRCA DE MASTERIJ VOLDOET AAN DE BEHOEFTE VAN DE LEDEN EN AAN DE EISEN VAN DE TIJD - ALLE ACTIVITEITEN BINNEN DE VERENIGING WORDEN UITGEVOERD DOOR VRIJWILLIGERS - DE VERENIGING IS FINANCIEEL GEZOND MEDE DOOR STEUN VAN SPONSORS EN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO - DE VERENIGING IS REGIONAAL BEKEND 9.1.C Beleidsprincipes. - DE VERENIGING RESPECTEERT DE REGELS VAN DE KNLTB EN DE WETTELIJKE REGELS VOOR VERENIGINGEN - DE VERENIGING WIL EEN NETTE VERENIGING ZIJN WAAR JONG EN OUD ZICH THUIS VOELT. ER WORDT NIET GEDISCRIMINEERD OP RAS, SEKSE OF GELOOF. - DE VERENIGING WIL EEN PRETTIGE MAAR ZAKELIJKE RELATIE MET DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO EN DE DIVERSE SPORTCLUBS IN ONZE DIRECTE OMGEVING DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VORMEN DE BASIS VOOR HET BESTUREN VAN DE VERENIGING WAARBIJ DE CONTINUÏTEIT VAN DE VERENIGING ALTIJD VOOROP STAAT. Plan van aanpak: Aantal leden naar 800. ledenwerving plan. Vrijwilligers beleid formuleren. Stappenplan ontwikkelen voor De Masterij. Klein onderhoud, groot onderhoud en eventuele veranderingen. De tekening gepresenteerd in ALV 2009 is onderdeel van het praatstuk. 9.2 Aanpassing beleidsplannen. De studentenkorting roept de volgende vragen op: Rob Knapen: Is er ook iets afgesproken voor juniorleden die op kamers zitten? Juniorleden betalen al minder en krijgen geen korting. Maikel Bongers: Waarom moeten de studenten eerst betalen en krijgen dan hun geld terug? Contributie wordt per april betaald en dan moeten de personen nog inschrijven voor een studie. In september kunnen we pas zien of ze echt student zijn. 9.3 Verloop vrijwilligers.

4 Er is veel verloop. Hoe kunnen we hier iets aan doen? Leden moeten elkaar proberen te stimuleren. 9.4 Geldrop Runners. Het afgelopen jaar hebben ze gebruik gemaakt van onze accommodatie. Dit jaar zullen ze hun eigen verblijf zoeken. Wij hebben de ruimte nodig voor onze leden. De contacten zijn plezierig verlopen. 9.5 Integratie toernooi. 16 en 17 oktober gaat onze club dit organiseren. 9.6 Besluit bestuur uitnodiging commissieavond. DOEL COMMISSIE AVOND: VRIJWILLIGERS BEDANKEN VOOR HUN INZET IN HET VOORGAANDE JAAR IN COMMISSIE VOOR DE VERENIGING UITNODIGEN: - IEDEREEN DIE ACTIEF IN EEN COMMISSIE ZIT + PARTNER (DATUM COMMISSIE AVOND JAAR ERVOOR IS LEIDEND) - ERELEDEN (ALTIJD UITNODIGING) - LEDEN VAN VERDIENSTE (TOT 2 JAAR NA UITTREDEN COMMISSIE) - VRIJWILLIGERS DIE DOOR COMMISSIE VOORZITTERS VOORGEDRAGEN WORDEN AAN HET BESTUUR IVM UITZONDERLIJKE EXTRA INSPANNINGEN GEDURENDE HET VERENIGINGS JAAR. Wim van Vlokhoven merkt op dat partners ook steeds welkom zijn. Natuurlijk! 10 Begroting We hebben een gezonde balans waarin rekening is gehouden met; - een stabiel aantal leden, - kostenstijging van 2-5 %, - het trainingstarief dat 16 % omhoog gaat, - de baanhuur die verlaagd wordt door de gemeente, - de studentenkorting wordt meegenomen, - de contributie wordt niet gewijzigd, - de barkosten blijven gelijk. De begroting wordt vastgesteld. Opmerking: Bij Harks krijg je korting als je lid bent van De mast. Het bestuur zal bekijken hoe dit precies werkt. Opmerking Annette Elsenaar: Zijn de bloemen die jullie uitreiken van onze sponsor? Nee. Hier letten we in de toekomst op.

5 11Rondvraag: Wim Vlokhoven: Is er een budget en contactpersoon voor zieken en gewonden? Indien het bestuur op de hoogte is wordt er een kaartje gestuurd. Graag melden bij de secretaris. Adrie Bakkers: In het voorzittersoverleg graag de Helze aanspreken op de datum van de clubkampioenschappen i.v.m. ons open toernooi. Dit gaan we zeker doen. Elly v.d. Vijver: Krijgen we een budget voor de ladies night en de nacht der mannen? Hier is nu geen rekening mee gehouden in de begroting. Dit graag voor een volgend jaar op tijd aanmelden. Maar natuurlijk toch organiseren we kijken hoe we het dit jaar oplossen. Adrie bakkers: Is er een abonnement op eredivisie-live mogelijk? We staan op de wachtlijst bij Ons Brabant Net. Theo v. Baal: Hoe komen de contracten met Bavaria tot stand? Wordt er goed onderhandeld? Dit heeft onze aandacht. Patrick Seetsen heeft hier ervaring mee en biedt aan hierin te participeren. F.v. Overbruggen: Geldrop open komt niet in de plaats van De Mast open? Nee. We verwachten van de verenigingen die meedoen ook een bijdrage in de organisatie. Doen de Geldrop banen ook mee? Nee, dit kan niet omdat we op dezelfde ondergrond moeten kunnen spelen. Uitwerking volgt. Hans Verhoeven: Worden de hoeveelheid bardiensten evenredig verdeeld over het aantal mensen? Dit blijkt niet het geval. Er wordt gekeken naar beschikbaarheid. H.v.Hek: Hoe lang moet dit gebouw nog mee? Wat is de werkbegroting? Wat valt onder duurzaam materiaal? Waar dient advies voor? Voor het behoud van het gebouw? Dit heeft grote aandacht. We maken een plan van aanpak. Noodzakelijk onderhoud als 1 ste. Hans Verhoeven: Hoe is de regeling als een lid op 1 april ziek is en per juni weer gaat tennissen? Dan gaat deze per juni weer betalen. Voor de periode dat hij/zij rustend lid is betaalt men 15 euro. Deze kosten worden betaald omdat er een afmelding en aanmelding bij de KNTB plaats vindt. Hier zijn kosten aan verbonden. Peter v. d. Kerkhof: Er wordt al jaren gepraat over het verbouwen van de entree, wanneer komt er een planning? Dit wordt meegenomen in het hele plan voor De Masterij. Joyce Mattulessy: Is het mogelijk om alleen met een pasje toegang te krijgen tot het park? Dit heeft als nadeel dat het publiek het park niet zomaar opkan. Er hangt een kostenplaatje aan. Je voorkomt zo wel zwart tennissen. Het bestuur bespreekt dit.

6 Wim: Is er een sleutel van de kleine poort? Bij vorst is de grote poort moeilijk open te krijgen. Ja die is er. We zullen kijken waar die is. Annette Elsenaar: Kunnen we de Website via Goolge promoten door ADWORDS plaatsen? We bereiken dan meer mensen. Dit is erg duur. Suggesties voor website kunnen aangegeven worden bij voorzitter PR&C. Erwin Peddemors: In 2012 bestaan we 40 jaar. (29 febr.) Wie doet ermee aan het organiseren? Graag aanmelden: Frans v. Overbruggen vraagt of er nog jaarlijks 500 euro aan toegekend wordt. Ja, totaal budget is 8000 euro. Annet Elsenaar biedt zich spontaan aan voor de organisatie. De voorzitter sluit de avond om uur af en biedt iedereen het bekende gratis drankje aan.

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid Maximus 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 2 Beschrijving vereniging pag. 4 2.1 Historie pag. 4 2.2 De vereniging op dit moment pag. 4 2.3 Visie van de vereniging

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19.30 uur Opening Ik wil alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun prestaties,

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 1 maart 2013

Algemene ledenvergadering 1 maart 2013 1 Verslag: Locatie: 01-03- 2013 aanvang 19.30 clublokaal SCC De Vink, Schijndel Afwezig met kennisgeving; Leon van Heertum, Corrie Brekelmans, Joke van Hamond, Theo van der Pasch, Jan Bolwerk, Wil van

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie