35e jaargang nr 6 oktober *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter"

Transcriptie

1 vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012

2 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie pag 5 Uitnodiging vergadering pag 7 De agenda pag 8 Notulen vorige vergadering pag 9 Beleidsplan 2012 pag 17 Baten en lasten pag 18 Uitleg contributieverhoging 2012 pag 22 Voorstel wijziging HHR pag 24 Oproep nieuwe leden pag 25 Tijd om te baggeren pag 27 Baggeren en zo pag 29 COLOFON REDACTIE Tuinpark Buikslotermeer Afdeling van de Bond van Volkstuinders Amsterdam Volendammerweg EA Amsterdam Tel.: Postbus MB Amsterdam Redactie tuinkrant Saskia van Briemen tuin 198 (teksten, fotografie en eindredactie) Arie Snel (teksten) tuin 227 Guus van Veen (vormgeving) tuin 221 Redactie website Jan de Jong tuin 179 Drukwerk: Bond van Volkstuinders Volendammerweg EA Amsterdam Advertenties Voor tarieven tel Post- en krantbezorging Jan Terweij tuin 86 Nieuwe Kopij De volgende tuinkrant verschijnt medio maart 2012 Wilt u een bijdrage leveren aan onze tuinkrant? Mail dan naar De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en of aan te passen. Onderteken uw stukken want anonieme stukken worden niet geplaatst. oktober 2011 p 3

3 ADVERTENTIE ADVERTENTIE De Groenwinkel Adriaan Loosjesstraat 40 (tussen Kadoelenwerf en Oostzanerwerf) 1035 XS Amsterdam-Noord Tel / Tuinliefhebbers opgelet, Bomen-Bloemheesters-Coniferen-Vruchtbomen-Klimplanten- Haagconiferen-Vaste planten enz. staan fris en kerngezond te wachten op een plekje in uw tuinpark. U kunt keuze maken uit een groot assortiment 1e kwaliteit beplantingsmateriaal. Bij ons kopen betekent kopen zonder risico, want wij geven u 1 jaar garantie op het aanslaan. Vergelijk onze prijzen met die van anderen. U zult zien, bij de Groenwinkel koopt u de mooiste planten tegen de voordeligste prijzen. Al onze bomen en planten hebben een kluit of staan in pot, dus verplanten kan altijd zonder enig probleem. Ook planten die wij zelf niet in voorraad hebben, kunnen wij u bijna altijd leveren, ook bijzondere en zeldzame soorten (groot en klein). Verder geven wij u graag gratis deskundig advies over de groei, bloei en verzorging van bomen en planten. Openingstijden winkel: Voorjaar do/vr/za Najaar za Leden van het tuinpark Buikslotermeer krijgen 10% korting, ook in de winkel. VAN DE REDACTIE Afscheid van de zomer Beste tuinders In de eerste week van oktober hebben we afscheid moeten nemen van de zomer. Na een injectie fantastisch weer, heeft de herfst zich meteen in in vol ornaat aangemeld. Dus nu wordt het echt tijd van afscheid nemen van weer een bijzonder tuinseizoen. De tuin winterklaar maken, ondertussen sudderen over je plannetjes voor volgend jaar en de teleurstellingen van dit jaar snel vergeten en de successen van dit jaar stevig opslaan. Wij hebben nog eventjes mogen genieten van een kleine nazomer, maar het is nu gewoon herfst. Regen, wind en kou. Neemt u nog even de tijd om alles goed af te sluiten en op te ruimen? Losse spullen binnen opslaan. Water afsluiten, leidingen doorblazen, toilet, douche en geiser droog maken. Elk druppeltje water kan door bevriezing lekkage veroorzaken. Voorkom verstopping van ons rioolsysteem en reparaties aan de rioolpompen! Voordat u het water afsluit verzoeken wij u nog even extra de toilet door te spoelen. Wij hopen met deze aktie ook de laatste afvalstoffen richting de pompen te spoelen, voordat ons rioolsysteem een paar maanden droog komt te staan en alles verhard in de buizen en de rioolpompen hierdoor in het voorjaar defect raken. Dan nog een laatste belangrijke mededeling wat betreft ons rioolsysteem. Wederom heeft onlangs een groot stuk vet het pompsysteem op deel 1 vast laten lopen en beschadigd. Het VAN HET BESTUUR Binnenkort komen we elkaar nog maar af en toe tegen, dik ingepakt tegen de kou en de regen. Thuis staan de potjes jam en chutney en andere heerlijkheden in een donkere kast om ons door de winter heen te helpen. Wij hopen dat u ook zo n heerlijk voorraadje heb waar u van kunt genieten tijdens de komende donkere dagen. Veel leesplezier in onze laatste krant van dit jaar, en dank voor alle hulp zoals foto s en leuke stukjes en goede ideeen. Tot volgend jaar. De redactie bestuur wil iedereen erop wijzen dat ons rioolsysteem een zeer licht systeem is. Dit betekent dat wat normaal thuis net goed gaat, grote problemen kan veroorzaken op het tuinpark. Het rioolsysteem zal binnenkort overgedragen worden aan ons tuinpark wat inhoudt dat alle storingen / reparaties voor onze eigen rekening zijn. Als u bedenkt dat een normale ontstopping van een gootsteen thuis al rond de 160 Euro kost, begrijpt u dat deze rekeningen makkelijk kunnen oplopen tot boven de Euro. Wat zeker niet in ons rioolsysteem mag: Etensresten, olie- en vetresten,(vloeibaar) frituurvet. Vast afval als schoonmaakdoekjes(ook wegwerp!), kattenbakkorrels, maandverband, condooms, etc. Zand, aarde, resten cement, gips, verf, etc. Wij danken iedereen bij voorbaat voor de medewerking en wensen u hierbij alvast een mooie en rustige start van de winterperiode toe. Natascha Peekstok Voorzitter oktober 2011 p 5

4 ADVERTENTIE UITNODIGING Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering zaterdag, 12 november 2011 om 13:00 uur in het Clubhuis aan de Volendammerweg 305 te Amsterdam oktober 2011 p 7

5 8 p oktober 2011 DE AGENDA Najaarsledenvergadering 12 november Mededelingen 2. Vaststelling notulen voorjaarsledenvergadering 7 mei Ingekomen stukken Deze worden uitsluitend behandeld indien ze minimaal 7 dagen voor de vergadering zijn ingediend bij het bestuur en de belangen van de tuingroep dienen 4. Beleidsplan 2012 van het afdelingsbestuur 5. Vaststelling begroting voor 2012 Om verzekerd te zijn van een antwoord op eventuele vragen tijdens de vergadering is het wenselijk deze vragen minimaal 7 dagen voor de vergadering schriftelijk in te dienen bij het bestuur t.a.v. de penningmeester, dhr. E. van Wilsem 6. Vaststellen van voorstel wijziging in het Huishoudelijk Reglement 7. Oproep nieuwe bestuurs- en commissieleden 8. Agenda voor de bondsnajaarsvergadering, december 2011 (zie Vroegop) 9. Rondvraag 10. Sluiting 1. Mededelingen De voorzitter, mevr. N. Peekstok, opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal ook de heer Frans Rodermond, aanwezig namens de Bond van Volkstuinders. Zij deelt verder mee dat de procedure tijdens de vergadering als volgt is. Alleen leden die de presentielijst hebben getekend, kunnen deelnemen aan de discussie en stemmen. De discussie wordt gevoerd via de bestuurstafel, dus niet onderling. Ieder die het woord neemt, wordt verder verzocht naam en tuinnummer te noemen ten behoeve van het verslag. Omdat er nog geen (kandidaat) secretaris is, wordt het verslag vandaag gemaakt door Pieter de Ruiter (tuin 112). Zoals iedereen heeft kunnen zien bij binnenkomst, heeft het bestuur, om de interne communicatie te verbeteren, de nieuwsbrief opgestart. Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste gebeurtenissen op het park, meld u zich dan aan via onze internetpagina Voor het slagen van de nieuwsbrief is het belangrijk dat veel leden zich aanmelden. De voorzitter verzoekt daarom de aanwezigen ook de andere tuinders op deze mogelijkheid te attenderen. Helaas zijn de afgelopen periode 3 leden van ons tuinpark overleden: Bob Stender (tuin 141), Rob Verhulst (tuin 74), en Tom Keesman (tuin 108). Op verzoek van de voorzitter worden zij staande met 1 minuut stilte herdacht. AGENDAPUNT 2 Notulen voorjaarsvergadering 7 mei Vaststelling notulen najaarsvergadering 13 november 2010 Deze worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller. 3. Ingekomen stukken De volgende leden hebben een schriftelijk bericht van verhindering gestuurd: Fred Holst (tuin 109), Marion Wernink en Puck Schouten (tuin 174) en dhr. en mevr. Van Rossum (tuin 223). Enkele leden hebben onlangs hun bedenkingen geuit over het Bondsreglement waarin de leeftijdsgrens als voorwaarde voor de aanvraag, vrijstelling van vrijwilligerswerk is verhoogd van 70 naar 75 jaar. Het bestuur heeft gemeend hierop te moeten reageren door alle leden te wijzen op dit reglement, ons huisreglement, met daarbij wat aanvullende informatie. Dit ter voorkoming van eventuele misverstanden over dit onderwerp. Deze informatie wordt verspreid via de mededelingenborden, onze internetsite en het volgende clubblad. Willem Verlaan (tuin 130) maakt bezwaar tegen de gang van zaken. Hij heeft schriftelijk gevraagd om dit onderwerp voor de vergadering van vandaag te agenderen. Hij begrijpt die verhoging van de leeftijdsgrens niet en is het niet eens met wat hierover door het bestuur op papier is gezet. Hij maakt zich in het bijzonder boos over de passage waarin gesteld wordt, dat iemand die helemaal geen werkzaamheden meer kan verrichten eigenlijk ook zijn/haar tuin van de hand zou moeten doen. Die passage zou wat hem betreft dan ook geschrapt oktober 2011 p 9

6 ADVERTENTIE AGENDAPUNT 2 moeten worden. De voorzitter begrijpt dat deze verhoging van de leeftijdsgrens bezwaren oproept. Het is echter een besluit dat al door de Bond is genomen, en dat niet meer voor vandaag kon worden geagendeerd. In de informatie wordt alleen weergegeven hoe het nu geregeld is. 75 jaar is geen hard punt in die zin dat er altijd gekeken kan worden of er andere mogelijkheden zijn voor werk. Als iemand echter helemaal geen werk meer kan verrichten, dan rijst uiteindelijk wel de vraag of niet opportuun is de tuin op te zeggen, hoe vervelend dat ook is. Wat haar betreft, is de discussie over dit onderwerp open. Willem Verlaan merkt op dat alle aanvragen van alle leden van 70 jaar en ouder om vrijstelling algemeen werk tot nu toe zijn afgewezen. Volgens door hem bij de Bond ingewonnen informatie is deze verhoging van de leeftijd een voorstel, dus een afdeling kan hierover zelf beslissen. Zijn vraag was om dit punt te agenderen en daarover te stemmen. Dat is echter niet gebeurd. Volgens de voorzitter is geen sprake van een voorstel, maar een besluit van de Bond waarvan wij in ons huishoudelijk reglement niet kunnen afwijken. Het lijkt haar het beste dat ieder zijn of haar gedachten laat gaan over de verstrekte informatie, en mocht dat tot op- of aanmerkingen leiden (zowel positief als negatief) dan hoort het bestuur dat graag. In de najaarsvergadering kunnen wij daarop dan terugkomen. Willem Verlaan zegt dat hij zeker op dit punt zal terugkomen. Lenny Schroder (tuin 196), zelf bijna 70 jaar, zegt dat het nuttig is om te inventariseren bij ieder van 70 jaar en ouder wat (nog) mogelijk is en wat eventueel de alternatieven zijn voor het blijven leveren van een bijdrage aan het tuinpark. Zij is gaarne bereid om aan zo n inventarisatie mee te werken, hetgeen met applaus wordt begroet. De voorzitter acht het nuttig om de informatie over dit onderwerp nu te laten bezinken. Ieder kan dus reageren, bij voorkeur via Jaarverslag 2010 Geeft geen aanleiding tot opmerkingen, en wordt dus aldus vastgesteld. 5a. Financieel verslag 2010 Geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen, en wordt dus ongewijzigd vastgesteld. 5b. Verslag van de kascontrolecommissie Wordt voorgelezen door Okke Peijters, lid van de kascontrolecommissie, en luidt als volgt: de leden van de kascommissie Buikslotermeer hebben de boekhouding van het jaar 2010 gecontroleerd volgens de geldende richtlijnen van de Bond van Volkstuinders. De penningmeester heeft ons de mogelijkheid gegeven om alle voor hem beschikbare stukken te controleren. Wij zijn tevreden dat zijn boekhouding een waar en getrouw beeld geeft over de schulden en bezittingen van de afdeling en stellen voor dat de vergadering hem hierover decharge verleent. Opgemerkt wordt dat de Bond, bij wijze van proef, in februari 2011 verscherpte richtlijnen heeft uitgegeven. De verscherpte richtlijnen zijn door de leden van de kascommissie als proef toegepast. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en verbeterpunten die de kascommissie met het afdelingsbestuur opneemt. Namens de leden, 9 april 2011 Was getekend: mevr. K. Vonder, dhr. B. Sickman, dhr. P de Ruiter, dhr. O. Peijters. De vergadering, verleent, onder applaus, de voorgestelde decharge. oktober 2011 p 11

7 5c Vaststellen balans van de staat van baten en lasten 2010 Vastgesteld met dank aan de penningmeester, Ewald van Wilsem. 6. Benoemen bestuursleden De voorzitter merkt hierover het volgende op. Aftredend en niet herkiesbaar is ons bestuurslid en secretaris mevr. Elske de Kruyter. Het bestuur wil Elske namens de vereniging van harte bedanken voor haar inzet. Als blijk daarvan zullen wij Elske bij afwezigheid op een later moment namens de vereniging een presentje en bloemetje aanbieden. Omdat tot op vandaag zich nog geen opvolger of opvolgster heeft aangemeld om de secretaris werkzaamheden over te nemen, is het bestuur dringend op zoek naar invulling van deze vacature. Zoals ook in ons laatste clubblad is aangegeven, hoeft het niet zo te zijn dat alle werkzaamheden door 1 persoon worden verricht. Op dit moment zijn er twee tuinders die het dagelijks bestuur ondersteunen door met licht administratieve werkzaamheden bij te springen. Maar wij hebben daarnaast wel behoefte aan iemand die het dagelijks bestuur compleet maakt en zo de werkdruk van mij als voorzitter en van onze penningmeester Ewald van Wilsem verlicht. Het bestuur doet dus een dringend beroep op de leden om zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris. Een andere invulling zou kunnen zijn een nieuwe penningmeester en dat onze penningmeester de secretariswerkzaamheden op zich neemt. Goed nieuws is dat drie leden hebben aangegeven zich extra te willen inzetten als bestuurslid en gedelegeerde van commissies. Dat zijn Suzan Dogan (tuin 217), Marco Oskamp (tuin 42) en Erol Cigirci (tuin 51). Op voorstel van het bestuur benoemt de vergadering deze kandidaten tot lid van het bestuur. De voorzitter merkt tenslotte op dat Irene van Engelen (clubhuiscommissie) heeft aangegeven dat zij op dit moment, ondanks dat zij enorm veel plezier heeft gehad met het organiseren van activiteiten, hiermee even stopt. Het bestuur bedankt Irene namens de vereniging hierbij van harte. Als blijk daarvan wordt haar een presentje en bloemetje aangeboden. In de tussentijd hebben andere leden gemeend dat het tijd werd om het stokje over te nemen en onze vereniging te ondersteunen in zowel de bouw/tuin als de clubhuiscommissie. Het Bestuur wil hierbij iedereen alvast bedanken voor hun extra inzet. 7. Vaststellen van voorstel wijziging huishoudelijk reglement Om onnodige discussies tussen leden, vooral met betrekking tot het veroorzaken van overlast, te voorkomen, stelt het bestuur voor het huishoudelijk reglement op een drietal punten aan te passen en/of aan te vullen. De betreffende artikelen worden door de voorzitter ter vergadering voorgelezen, waarna de voorstellen punt voor punt worden besproken. Het eerste voorstel betreft de volgende aanvulling van artikel 4, pos 2 f (aanvulling/wijziging vet gedrukt): Een deugdelijke en duidelijk bereikbare brievenbus te plaatsen binnen 1 meter van het pad en op minimaal 60 cm hoogte en maximaal 1.50 meter hoogte. Dit voorstel leidt niet tot discussie, en wordt na stemming aangenomen (met 1 tegenstem). Het tweede voorstel betreft een aanvulling van artikel 7 (het artikel waarin is aangegeven wat verder niet is toegestaan) en luidt (aanvulling vet gedrukt): Pos. 4. In de aan het pad grenzende beplantingsstrook of langs de tuingrens met de buren bomen te planten binnen een afstand van 2 meter. Henk Lagerweij (tuin 58) zegt bij een rondgang verschillende slordige tuinen te hebben gezien, maar ook een keurige tuin met een mooie hoge heg van coniferen binnen 2 meter vanaf het pad. Hij vindt het triest dat nu juist die hoge heg afgeknipt moet worden. De voorzitter zegt dat die regel van bomen niet binnen 2 meter van het pad een al langer bestaande regel is, en dat coniferen bomen zijn. Fred Haaijen (tuin 94) merkt op dat de tekst spreekt over bomen planten. Dat betekent naar zijn mening dat bomen die al eerder zijn geplant binnen 2 meter langs de tuingrens met de buren niet weggehaald behoeven te worden. De voorzitter zegt dat voor de al bestaande situatie een overgangsregeling zal gelden. Als tuinders het onderling eens zijn - en dat ook op papier hebben gezet - dan behoeven bomen binnen 2 meter van hun tuingrens niet weggehaald te worden. Thymen Barbe (tuin 171) zegt 3 jaar geleden problemen met zijn buren te hebben gehad over een schutting precies op zijn tuingrens. Hij heeft toen het bestuur ingeschakeld, maar dat heeft daar niets aan gedaan. De voorzitter antwoordt dat deze situatie bij de komende schouw zal worden meegenomen. Guus van Veen (tuin 221) stelt voor om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat een afspraak tussen buren zwart op wit moet staan, door bijvoorbeeld de volgende formulering aan de huidige voorgestelde tekst toe te voegen: tenzij dat schriftelijk overeengekomen is tussen de buren. Arie Bikkenhorst (tuin 18) brengt in herinnering dat de regel van geen bomen binnen 2 meter van het pad ook is genomen AGENDAPUNT 2 uit een oogpunt van preventie. Voorkomen moet namelijk worden dat in noodsituaties ziekenauto s en brandweerwagens bij het rijden op paden gehinderd worden door overgroeiende bomen. Wat hem betreft, blijft echter de afstand van het planten van bomen tot de tuingrens een zaak tussen buren onderling. Ron Schimmel (tuin 111) is het daarmee eens. Laat buren dergelijke zaken in goed overleg oplossen. Als buren problemen met elkaar hebben, dan los je dat niet op met weer een nieuwe regel, want dan vinden ze wel andere manieren om elkaar dwars te zitten. De voorzitter antwoordt dat het bestuur voortdurend over problemen met bomen bij de tuingrens wordt aangesproken. De voorgestelde nieuwe regel is bedoeld om al dit soort discussies te voorkomen. Zij is wel bereid de voorgestelde aanvulling aan de tekst toe te voegen. Vervolgens wordt de voorgestelde tekst met als aanvulling tenzij schriftelijk overeengekomen met de buren door haar in stemming gebracht. Stemmen 31 leden, tegen 25 leden, waarmee de voorgestelde nieuwe tekst inclusief de genoemde aanvulling is aangenomen. Het derde voorstel betreft de volgende aanvullende tekst in artikel 7 (het artikel waarin wordt aangegeven wat verder niet is toegestaan): Pos. 7. Het gebruik van hout, van welke kwaliteit dan ook, als brandstof tijdens het tuinseizoen. Rob de Boer (tuin 162) zegt een houtkachel te hebben gekocht, wat tot nu toe niet verboden was. Hij vindt dat problemen daarmee, zoals stankoverlast,in goed overleg met de buren opgelost dienen te worden. Hij heeft bijvoorbeeld afgesproken om bij een bepaalde wind die kachel niet te 12 p oktober 2011 oktober 2011 p 13

8 gebruiken. Het nu voorgestelde generale verbod op het stoken met hout, vindt hij dan ook een onnodige inperking van de individuele vrijheid. De voorzitter vindt het prima als tuinders problemen op dit punt onderling oplossen. In de praktijk blijkt dat echter nogal eens niet te lukken, met als gevolg discussies en ruzies, waarmee dan het bestuur wordt geconfronteerd. Vandaar dit voorstel. Arie Blikkenhorst (tuin 18) zegt dit punt te hebben ingebracht. Hij heeft het bestuur een lijst met personen voorgelegd die dit voorstel ondersteunen. Hij heeft geconstateerd dat met name allochtonen, die veelal de regels in ons reglement niet kennen, in de praktijk allerlei spullen verbranden. Hij vraagt zich verder af waarom het in de zomer nodig is een kachel te gebruiken. Rob de Boer (tuin 162) zegt dat in het voorstel sprake is van een verbod tijdens het tuinseizoen, waarin het bijvoorbeeld in de maand april nog behoorlijk koud kan zijn. Zoals eerder door hem opgemerkt, dienen problemen met buren in overleg opgelost te worden. Marco Oskamp (tuin 42) betreurt het dat de discussie hierover soms in de persoonlijke sfeer wordt getrokken. Zo is er over hem gepraat. Hij is van mening dat je mensen op dit punt de ruimte moet laten, en dat het een kwestie is van leven en laten leven. Hij wil zich in het bestuur ook daarvoor inzetten. Arie Blikkenhorst (tuin 18) merkt op dat het niet alleen om houtkachels gaat die overlast veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld ook om kooktoestellen uit Turkije en de vraag is wat er in de toekomst nog meer bij gaat komen aan apparatuur. Het is geen prettig idee als dat maar door blijft gaan. Astrid (tuin 80) zegt dat de stank van de houtkachels de hele dag in het huis blijft hangen. Waarom, vraagt zij zich af, gebruikt men geen gaskachels. Ron Schimmel (tuin 111) vraagt of het verbod alleen geldt voor houtkachels, en bijvoorbeeld niet voor vuurkorven. Dat laatste is al verboden, antwoordt de voorzitter (in artikel 15 van het Huurreglement van de Bond). Tine van de Berg (tuin 77) vraagt zich af of het normaal is dat het parkeerterrein soms blauw staat van de rook. Zij vindt ook dat het stoken met houtkachels in het seizoen helemaal niet nodig is. Irene Onderweegs (tuin 230) zegt dat in de discussie alle gras al voor haar voeten is weggemaaid. Gelet op de discussie vraagt zij zich af: waar zijn wij mee bezig? Thijmen Barbe (tuin 171) zegt niet in de stank van anderen te willen zitten. Wat hem betreft wordt er vanaf 1 april tot 1 oktober niet met kachels gestookt. Susan Dogan (tuin 217) zegt niet alleen namens zichzelf maar ook namens anderen te spreken als zij zegt dat Turkse kooktoestellen niet dagelijks worden gebruikt. Zij vraagt zich, gelet op de discussie, af, of straks alles, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de barbecue, verboden wordt. De voorzitter brengt vervolgens het voorstel in stemming, na nog eens benadrukt te hebben dat het alleen gaat om het verbod van hout als brandstof. Uit de stemming blijkt dat 12 tuinders voor het voorstel zijn, 41 tuinders tegen, terwijl 6 tuinders blanco stemmen. De voorzitter constateert dat het voorgestelde verbod op het gebruik van hout als brandstof afgewezen is. Zij voegt daaraan toe dat ieder moet proberen om overlast voor buren zoveel mogelijk te voorkomen, hetgeen de vergadering met applaus ondersteunt. Okke Peijters (tuin 184) heeft nog de volgende aanvullende vraag: als er toch overlast ontstaat, en men komt in goed overleg niet tot een oplossing, treedt dan het bestuur op? Die vraag wordt door de voorzitter bevestigend beantwoord. 8. Agenda voorjaarsvergadering van de bondsvergadering en benoeming van afgevaardigden naar de bondsvergadering. Vindt plaats op dinsdag 7 juni 2011 in het verenigingsgebouw van het volkstuinpark De Bretten, Seineweg 16, 1043 BH Amsterdam aanvang 19.30uur, zaal open 19.00uur. De voorzitter geeft aan dat onze afdeling nog 3 afgevaardigden kan benoemen (waarvan minimaal 1 geen bestuurslid is). Deze benoeming geldt voor een periode van 3 jaar. Op haar vraag wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen, melden zich Irene Onderweegs (tuin 230), vanwege drukke werkzaamheden onder voorbehoud, en Pieter de Ruiter (tuin 112). 9. Rondvraag Luuk Lemmens (tuin 99) vraagt of er op het tuinpark een accu-oplaadpunt kan komen, omdat steeds meer tuinders elektriciteit nodig hebben voor laptops, elektrische fietsen etc. De voorzitter antwoordt dat dit al eens eerder is aangevraagd. De kosten daarvan bleken bij onderzoek hoog te zijn, terwijl het toen om de vraag van 1 persoon ging. Als echter blijkt dat meer personen daarin geïnteresseerd zijn, dan wil het bestuur die mogelijkheid nog eens bekijken. Willem Verlaan (tuin 130) merkt op dat er een verplichting bestaat de namen van aspirant-leden op het bord te publiceren. Hij vraagt dat mede in verband met het vermoeden van onderhuur van een tuin op zijn gedeelte van het tuinpark. Wat dat laatste betreft, zegt de voorzitter dat dat bij het bestuur gemeld is, en dat AGENDAPUNT 2 een en ander in onderzoek is. Dat de namen van aspirant-leden op het bord gepubliceerd moeten worden, was haar niet bekend. De vraag doet zich verder wel eens voor of ons tuinpark opengesteld of openbaar is. Als het laatste het geval zou zijn, dan zou de gemeente moeten zorgen voor het ophalen van het vuilnis. Fred Haaijen (tuin 94) merkt op dat hij nu anderhalf jaar bezig is het het onderhoud van de scheg. Dat leidde ertoe dat daar vorig jaar wilde orchideeën als de rietorchis en de bijenorchis hebben gebloeid. Helaas is 3 weken geleden een deel weggemaaid. Hij vraagt daarom erop te letten dat dit niet nog eens gebeurt. De voorzitter betreurt het dat dit door een miscommunicatie is gebeurd. Zij dankt Fred Haaijen voor zijn inzet voor natuurvriendelijke oevers van de scheg, en de vergadering ondersteunt dat met applaus. Astrid (tuin 80) meldt dat er regelmatig sprake is van overlast door kinderen, bijvoorbeeld door het gooien van stenen tegen het clubgebouw. De voorzitter vindt dat bij overlast door kinderen de ouders daarover aangesproken moeten worden. 10. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om ca uur de vergadering. 14 p oktober 2011 oktober 2011 p 15

9 ADVERTENTIE AGENDAPUNT 4 Beleidsplan voor 2012 van het bestuur van Tuinpark Buikslotermeer voor de najaarsvergadering van zaterdag Verbeteren van de communicatie tussen bestuur, commissies en leden door: - meer vrijwilligers voor bestuur en commissies aan te trekken, zodat de werkdruk per individuele vrijwilliger wordt verlicht en er tijd komt voor meer ontspannen onderlinge contacten naast de uitvoering van de vele taken die er nu eenmaal te verrichten zijn. -gebruikelijk uitnodigen van bestuur- en commissieleden (en hun partners) voor een bijzondere avond; -het uitbreiden van de afgelopen jaar begonnen nieuwsbrief; -instellen van een vragenrubriek voor leden in ons tuinblad. Toezicht en het opleggen van sancties met betrekking tot het onderhoud van individuele tuinen, paden en slootkanten en sloten, algemeen werk-deelname, (niet) voldoen aan de bouw- en andere voorschriften, zoals illegale bouwsels en opslag (aanhangers, boten e.d.), illegaal storten van groen en huisvuil in en om het tuinpark, (gemotoriseerd) verkeer op het tuinpark, gebruik gemotoriseerde werktuigen buiten de daarvoor toegestane uren enzovoort. (Het tijdelijk gedogen van beperkte overlast veroorzakende handelingen door startende tuinders zal zoveel mogelijk worden voortgezet). Het uitwerken en uitvoeren van het ecologisch beheerplan ten aanzien van de schegoevers in samenwerking met aanwonenden en gebruikers. Het in overleg met de meest betrokken leden uitwerken en uitvoeren van een plan voor het gebruik van het op de Zwartegouw uitlopende (grootste) gedeelte van de scheg waarover wij niet op basis van ons huurcontract de exclusieve zeggenschap hebben. Aanpassen van het supplement van ons tuinpark aan de sinds 2009 gewijzigde bondsreglementen, en daarbij opnieuw onder ogen zien van bepaalde ge- en verboden in het licht van eventuele gewijzigde algemene opvattingen. Voortzetten in samenwerking met het hoofdbestuur van de contacten met het stadsdeel met het doel dat de werkzaamheden m.b.t. het niet goed functionerende rioolstelsel, de afwerking van de paden en de verzakkingen rondom de clubgebouwen zullen worden voortgezet en afgewerkt met zo min mogelijk oponthoud. Het tot stand brengen van verfraaiing en het functioneel verbeteren van de hoofdingang, hoofdpad en clubhuisplein van ons tuinpark, zonodig in samenspraak met het aangrenzende bondskantoor, met planten en zo mogelijk mede door onze leden gemaakte (kunst)objekten. Instellen en bemannen van een commissie voor de voorbereiding van het vijftigjarig (10e) lustrum van onze vereniging in Bestuur Tuinpark Buikslotermeer Amsterdam, 23 augustus oktober 2011 p 17

10 AGENDAPUNT 5 Staat van Baten&Lasten(in euro) realisatie realisatie begroting begroting Toelichting op begroting 2012 Lasten Contributies BvV/AVvN (A) x 70 Grondhuur tuinen(b) m2 x ( 0,42+ 1,5% prijsindexering) Verzekering tuinopstallen/inb. (C.) , extrapolatie nota s AON voorgaande jaren Taxatiekosten idem pas weer voorzien over enkele jaren Watergeld (D) grove schatting op basis voorgaande verbruiken x bekende tarieven Subtotalen A t/m D , Grondhuur parkgedeelte (E.a.) min74454m2 x( 0,42+1,5%prijsindex)min 6271gewenningskorting Verzekering clubgeb./inb. (E.b.) grove schatting op basis voorgaande jaren Onderhoud tuinpark (E.c.) normaal+ 8000in combinatie met verfraaiing entree, plein en hoofdpad Onderh. gebouwen/install. (E.c.) :voor schilderwerk clubgebouw+herstel (glas)schades boven verz.deel Reserveringen idem (E.d.) na uitvoering in 2011 opnieuw te bezien Vrijval van onderhoudsvoorziening was schilderwerk clubgebouw Kosten beveiliging (E.e.) schatting op basis voorgaande jaren Vaste lasten (E.f.) OZBeig.deel2007/08/09+eig.&gebruiker2010/2011+andere heffingen Subtotalen mbt OnroerendGoed Energie (F.g.) schatting op basis voorgaande jaren Kosten bestuur (F.h.) schatting op basis voorgaande jaren Kosten tuinkrant (F.j.) schatting op basis voorgaande jaren Ontspann.-&activiteitencie (F.k.) schatting nieuw beleid Jubileum voorbereiding 10e lustrumfestiviteiten Afvalcontainers (F.l.) schatting op basis voorgaande jaren EHBO/Arbo/legionellabestr.(F.m.) schatting nieuw beleid (waaronder meer EHBOers) Kosten bouwcommissie (F.n.) schatting Subtotalen mbt Activiteiten Opbouw/vrijval voorr.aanl.wa/rio geen niet eerder verhuurde tuinen meer uit te geven Restituties waarborgsommen schatting 10 gereedkomende tuinhuizen+ inname van 5 lege tuinen Reservering waarborgsommen volgt Restituties minus Ontvangen waarborgsommen Aanschaf mach./app./inrichting verfraaiing entree en hoofdpad Overige lasten/onvoorzien er is altijd wel wat Totaal lasten p oktober 2011 oktober 2011 p 19

11 AGENDAPUNT 5 Staat van Baten&Lasten(in euro) realisatie realisatie begroting begroting Toelichting op begroting 2012 Baten Ontvangen contr.e.a.tuinlasten zie ook onderbouwing voorstel contributie (verhoging) 2012 Ontvangen entreegelden geschat 15 nieuwe huurders Ontvangen bijdragen aanleg wa/ri geen niet eerder verhuurde tuinen meer uit te geven Ontvangen waarborgsommen schatting verhuur van 5 lege tuinen Ontvangen leges bouwcommissie grove schatting doorberekende leges Boetes voorzover niet via Tuinlst we gaan er van uit dat men zich aan de Reglementen houdt Advertentieopbrengsten grove schatting op basis voorgaande jaren Borgs./verg. sleutels/verk.reglem obv vorige jaren (waarborg extra sleutel voortaan 25 ivm verhoging kostprijs) Vrijgevallen van optieborgsommen thans administratiekosten voor plaatsen op wachtlijst Resultaat clubhuis voorzichtig begroot Resultaat inkoop voorzichtig begroot Ontvangen uit 30%gelden : 17000vervanging schoeiing+ 5000verfraaiing entree/hoofdpad Ontv onderh.bijdragen Stadsdeel opgespaarde bijdragen voor verfraaiing entree, plein,hoofdpad Rente Stallingsrekening Postbank grove schatting op basis voorgaande jaren Vrijval van vervangingsreserves was eenmalig in 2006 Overige baten/onvoorzien voorzichtig begroot Totaal baten Saldo nadelig , aanvaardbaar begroot tekort Totaal generaal , p oktober 2011 oktober 2011 p 21

12 AGENDAPUNT 5 Uitleg contributieverhoging 2012 In 2010 heeft het Stadsdeel Noord vastgesteld dat ons tuinpark ongeveer 30% meer oppervlak in gebruik heeft dan waarde huur- betalingen sinds 2005 op gebaseerd waren. In het huurcontract is het oppervlak aangepast aan de werkelijkheid, waardoor onze huurlasten ongeveer 30% hoger uitkomen. Daarnaast is onder meer de premie voor de verzekering vangebouwen en machines/apparatuur sinds 2005 behoorlijk omhoog gegaan. In de najaarsvergadering van 2010 is daaromal besloten de bijdrage voor onroerende zaken in stappen te verhogen.voor de activiteiten is de verhoging voor 2012 beperkt tot de reservering van voor het jubileum in 2013 (ca. 10). Begr.2011 Bijdrage in contributies jaartotalen A. Contributie door te betalen aan BvV/AvvN (2012 geschat ***) ,70 70,00 B. Tuinhuur o.b.v. oppervlak individuele tuin x 0,42 per m2 (2012:+1,5%) individueel indiv. C. Verzekeringspremie vlgs overeengek. Bedr. door te betalen aan AON individueel indiv. D. Voorschot/afrekening individueel verbruik door te betalen aan Waternet individ indiv. E. Bijdrage voor algemeen groen, onderhoud idem, verzekering, onderhoud, vaste lasten enzovoort park en opstallen:onroerendgoed a. grondhuur m ingang v 2011: (voorheen 0,42= af: in rek. te brengen voor 247 individuele tuinen 042= af: gewenningskorting: *,in bijdrage E blijft te dekken (2012:+1,5%) 9387 b. verzekering opstallen tuinpark: clubhuis, algemeen werkruimten, winkel enz c. normaal onderhoud algemeen groen en opstallen tuinpark (incl.v&o) 7000 d. reservering voor periodiek (groot) onderhoud opstallen 3000 e. beveiliging opstallen tuinpark 1000 f. OZB en andere vaste lasten verbonden aan opstallen :247=148,75 162,00 F. Bijdrage voor activiteiten tuinparkvereniging: ACTIVITEITEN g. energie gebruikt in opstallen tuinpark, pompen en parkverlichting 6000 h. kosten bestuur 3500 j. kosten tuinkrant 3500 k. kosten ontspannings- of activiteitencommissie ** 2500 l. kosten afvalverwijdering/verplaatsing 1500 m. kosten EHBO, arbowet, legionellabestrijding 1000 n. kosten bouwcommissie :247=74,90 85,00 * Voor de verhoging van de gehuurde grond en water is een in drie jaar aflopende gewenningskorting overeengekomen met het stadsdeel, zodat de bijdrage voor het beheer van de onroerende zaken in 2012 nogmaals met 12,75 omhoog moet gaan (evenzo in 2013 en 2014), terwijl de huurindexatie met 1,5% op een verhogingvan 0,76 per tuin uitkomt. Hiermee komt de totale bijdrage voor onroerend goed op 162,26, afgerond 162. **In verband met het 50-jarig jubileum in 2013 stelt het bestuur voor om dit gedeelte van het budget te verdubbelenen hiervan de helft te reserveren voor het jubileumjaar. Deze reservering van komt op 10,12 per tuin, waarmee de totale bijdrage voor activiteiten in 2012 komt op 85,02, afgerond 85 ***Ten tijde van het opstellen van dit voorstel voor de contributie en de begroting 2012 was de BvV contributie voor 2012nog niet bekend, zodat die moest worden geschat. Ten tijde van de Najaarsvergadering zal deze wel bekend zijn, Bij de berekening van de contributiebijdragen werd geen rekening gehouden met inkomsten van de inkoop, clubhuis, reclame en ontvangen rente. Ook is er geen rekening gehouden met uitgaven voor vervanging van machines/inventaris, onvoorziene lasten of oninbare vorderingen 22 p oktober 2011 okktober 2011 p 23

13 AGENDAPUNT 6 Vaststellen van voorstel wijziging huishoudelijk reglement AGENDAPUNT 7 Oproep nieuwe bestuursen commissieleden Ons geacht lid van de Commissie Verfraaiing en Onderhoud Willem Verlaan heeft na inventarisatie van de mening van een groot aantal leden het bestuur verzocht Artikel 5 (Algemeen werk), lid 8 van ons Supplement op het reglement van de Afdelingen als volgt gewijzigd aan de leden van de Najaarsvergadering in stemming te willen brengen: 8. Door het bestuur kunnen op verzoek van het lid worden vrijgesteld van algemeen werk: leden die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt en die al tenminste vijf jaar lid zijn van Tuinpark Buikslotermeer. Het bestuur heeft overleg gepleegd met de Commissie V&O over de eventuele gevolgen van deze wijziging op de bemanning (bemensing) van het zaterdagse Algemene werk. De Commissie heeft gezegd met deze eventuele gevolgen akkoord te gaan. Het gevolg zou eventueel kunnen zijn dat weer van het instellen van acht in plaats van de huidige zes werkbeurten per tuinseizoen moet worden overgegaan en in het uiterste geval dat professionele, dat is betaalde hulp, moet worden ingeschakeld ten laste van de begroting van het tuinpark wat eventueel zou kunnen leiden tot een verhoging van de door iedere tuinder te betalen jaarlijkse tuinlasten rekening. De huidige inhoud van lid 8 van Artikel 5 geeft het bestuur nog de mogelijkheid het verzoek om vrijstelling af te wijzen, als er bijvoorbeeld nog mogelijkheden zijn dat gezinsleden het algemeen werk verrichten en de mogelijkheid tot het doen verrichten van andere activiteiten ten dienste van het tuinpark, waarbij de algemene vrijstelling dan pas bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar zijn gelding krijgt op basis van het Bondsreglement. Het bestuur verzoekt de aanwezige leden hier bij de stemming voor het voorstel goede nota van te nemen. Zoals bekend heeft onze vereniging dringend behoefte aan leden die zich extra willen en kunnen inzetten als commissielid of bestuurder. Ondanks herhaaldelijke oproepen is het bijvoorbeeld nog niet gelukt permanente versterking voor de clubhuiscommissie of het dagelijks bestuur, positie secretaris, te realiseren. Wat betekent dat de werkdruk zeer hoog is. U heeft dit gemerkt aan de minimale activiteiten en openstelling van ons clubhuis en aan de helaas vaak persoonlijke afwezigheid van het dagelijks bestuur onder de leden. Hierbij doen wij dus nogmaals een beroep op u. Vindt u het leuk om iets te organiseren, of wilt u gewoon een extra steentje bijdragen aan de gezelligheid van onze vereniging? Of zegt u, nee, brieven schrijven, of vergaderingen bijwonen, of notuleren daar wil ik meer van opsteken of heb ik meer ervaring mee. U bent van harte welkom. Dit is uw kans om u aan te melden en uw eigen tuinvereniging extra te ondersteunen voor het nieuwe tuinseizoen p oktober 2011 oktober 2011 p 25

14 ADVERTENTIE In het reglement staat onder artikel 4. 2c: Leden zijn verplicht om sloten in de periode van 15 okotober en 15 november te baggeren. Op pagina 29 vinden jullie van V & O de jaarlijkse mededeling dat er weer gebaggerd moet worden. Daaronder staat een briefje dat ingeleverd moet worden als er gebaggerd is. TUINTIPS Tijd om te baggeren! Waarom baggeren? Onze sloten zijn behoorlijk ondiep, ik schat zo n 60 tot 70 cm. Op de bodem liggen bladeren, dode waterplanten, stof en zand. Soms komt daar ook wat zwerfvuil bij. Deze zwarte laag wordt bagger genoemd. Elk jaar groeit de baggerlaag met 1 a 2 centimer. Hierdoor wordt de sloot steeds ondieper. De plantenresten in de baggerlaag vergaan langzaam en zo komen er voedingsstoffen in het water. Als de sloot niet gebaggerd wordt, bevat de sloot bij warm weer nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof, met stank als gevolg. Ook kan een ondiepe sloot minder water afvoeren, wat bij een heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Waarom tussen 15 oktober en 15 november? In die periode zijn de meeste jonge kikkers en salamanders uit de poel vertrokken en zijn de overwinteraars nog niet aanwezig. Hoe bagger je nu eigenlijk en wat heb je daar voor nodig? Je kan baggeren met een baggeremmer of een baggerbeugel. In het inkoopwinkeltje zijn baggeremmers te koop en een 5 meter lange baggeremmerstok. Een aantal tuinders hebben een eigen baggeremmer. Vaak al aangeschaft op de vorige tuin. De emmers verschillen van elkaar, maar het systeem is het zelfde. De emmer is klein van maat en heeft verschillende gaten om het water door te laten lopen. De emmer schuif je over de bodem en trek je langzaam omhoog. Laat de bagger niet te lang op de slootkant liggen, want daar zit behoorlijk veel voedingsstoffen in. Het is beter om de bagger over je tuin te verspreiden. Het bestuur heeft laten weten dat het mogelijk is om bij V & O een baggeremmer en stok te lenen. Aangezien in het verleden de emmers soms met gebroken stok werden teruggebracht, lenen ze de spullen liever niet uit. Misschien is het een idee om een borg te vragen en bijvoorbeeld bij breuk een nieuwe stok te laten betalen. Saskia van Briemen (tuin 198) oktober 2011 p 27

15 ADVERTENTIE ADVERTENTIE VAN DE V&O COMMISSIE GLASHANDEL A Baggeren en zo Graag verzoeken wij alle tuinders in ons tuinpark om weer te baggeren en de waterstand op hun tuin in onderstaande strook in te vullen. Vergeet niet jullie naam en tuinnummer te vermelden. Opsturen voor 1 december 2011 a.s naar: Administratie vantuinpark Buikslotermeer Volendammerweg EA Amsterdam of deponeren in de brievenbus voor het clubhuis. Mochten jullie problemen hebben bij het opnemen van de waterstand, vraag het aan je buren of aan andere tuinders op het park. V & O N B Baggerbriefje Naam: Verklaart hierbij de sloot bij tuinnummer: te hebben gebaggerd en het overtollige riet te hebben verwijderd Datum: Handtekening: 24 UUR SERVICE voor winkels, bedrijven en particulieren bij glasschade en noodvoorzieningen Fax Watermeterstand Naam: Tuinnummer: Jaar: 2011 Stand watermeter: Datum: Handtekening: oktober 2011 p 29

16 BESTUUR EN COMMISSSIES ADVERTENTIE Bestuur Natascha Peekstok, voorzitter, tuin 244 tel Ewald van Wilsem, 1e penningmeester en verzekeringen, tuin 192 tel Erol Cirgirci, lid tuin 51 Suzan Bilgin, lid tuin 217 Marco Oskamp, lid tuin 42 Astrid Weeks, lid tuin 13 Redactie tuinkrant Saskia van Briemen tuin 198 Arie Snel tuin 227 Guus van Veen tuin 221 Bouw/tuincommissie Hijme Peekstok tuin 243 Edy Greve tuin 143 Frans Kramer tuin 190 Christiaan Wormhoudt tuin 116 Vicky van den Berg tuin 78 Bertus van den Berg tuin 77 Ingrid Haaijen tuin 69 Peter Petrovic tuin 115 Clubhuiscommissie Ria van den Bogaard tuin 107 Willem Brandon tuin 17 Rina Broerse tuin 3 Joke van der Fange tuin 140 Daan Kreuger tuin 134 Marty Misdorp tuin 149 Michelle Postma tuin 19 Inkoopcommissie Remco de Jong tuin 169 Astrid Spaan tuin 129 Berthe Volbeda tuin 127 Hans Vos tuin 239 Kascontrolecommissie Okke Peijters tuin 184 Rob Romeijn tuin 178 Pieter de Ruiter tuin 112 Ben Sickman (reserve) tuin 97 Karen Vonder tuin 167 Verfraaiing & Onderhoud Jan Barbé tuin 247 Thijmen Barbé tuin 171 Arie Bax tuin 12 Brian Broens tuin 240 Teun van Dongen tuin 81 Floor van Rossum tuin 223 Henk Scheepers tuin 68 Willem Verlaan tuin 130 EHBO Ria van den Bogaard tuin107 GOED OM TE WETEN Ziekenhuis Boven IJ Statenjachtstraat CS Amsterdam tel: Alarmnummer brandweer / politie tel: 112 Politie Bureau Waddenweg tel: p oktober 2011 Is uw naam, tuinnummer of functie niet goed in het colophon vermeld? Mail dan naar de redactie: xxxxx 2011 p 9

17 ADVERTENTIE 8

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Buikslotermeer. Officieel orgaan vantuinpark. 35e jaargang nr 2 april 2011

Buikslotermeer. Officieel orgaan vantuinpark. 35e jaargang nr 2 april 2011 Officieel orgaan vantuinpark Buikslotermeer 35e jaargang nr 2 april 2011 * Algemene Ledenvergadering zaterdag 7 mei * Activiteiten april, mei en juni * Vrijwilligers gevraagd voor commissies * Schouw bouw/tuin-commissie

Nadere informatie

36e jaargang nr 6 november 2012. * kom naar de. vergadering! * alle vergaderstukken * een andere kijk op algemeen werk.

36e jaargang nr 6 november 2012. * kom naar de. vergadering! * alle vergaderstukken * een andere kijk op algemeen werk. vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 36e jaargang nr 6 november 2012 * kom naar de vergadering! * alle vergaderstukken * een andere kijk op algemeen werk * snoeitips INHOUD Van het bestuur / redactie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2. Ledenvergadering 19 november

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer

Buikslotermeer. op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam. Tuinpark Buikslotermeer Tuinpark Buikslotermeer Supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam Vormgeving en fotografie: Marianne Boeije Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305 1027

Nadere informatie

# Een heerlijke zomer # Moes # Tuintips # Zaaischema # Drollen # Bondsvergadering

# Een heerlijke zomer # Moes # Tuintips # Zaaischema # Drollen # Bondsvergadering vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 4 juli 2011 # Een heerlijke zomer # Moes # Tuintips # Zaaischema # Drollen # Bondsvergadering ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 4 Van de

Nadere informatie

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in 2017 DATUM: Zaterdag, 29 april 2017 om 10.30 uur Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Agenda: 1. Opening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014 2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders versie september 2011 Inleiding U overweegt de aankoop van een tuin en een tuinhuisje op Tuinpark Lissabon. Maar tuinieren

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje <link aanmaken. download> inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het Het jaar op de tuin Voor 1 Januari: Werkurenbriefje inleveren Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het werkurenbriefje

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C

Volkstuinvereniging Hoflaan. Huishoudelijk reglement deel C Huishoudelijk reglement deel C Geheel herzien en goedgekeurd op 27 februari 2010 Wijziging 22-2-2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene Bepalingen p.3 Artikel 2 Gedragsregels p.3 Artikel 3 Elektriciteit

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement SPEELOTHEEK Huishoudelijk reglement Bijgewerkte versie : 27 8 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Speelotheek regels 1 Artikel 1 Het speelotheek jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De speelotheek

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land 23 november 2013 Begroting 2014 begroting begroting BATEN Totaal doorberekend aan tuinleden 119.850 122.465 Totaal verenigingsinkomsten 135.027 139.935 Totaaltelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen/Verslag. Algemene Ledenvergadering. Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014. In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen

Notulen/Verslag. Algemene Ledenvergadering. Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014. In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen Notulen/Verslag Algemene Ledenvergadering Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014 In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen Aanvang: 19.30 uur Zaal open om 19.00 uur (de koffie stond

Nadere informatie

Bezint eer gij begint..

Bezint eer gij begint.. Bezint eer gij begint.. Wij vragen u onderstaande tekst goed door te lezen voordat u beslist een tuinhuisje te kopen. Want vele nieuwe tuinleden blijken zich onvoldoende te realiseren wat het betekent

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Jaarvergaderingnummer. 31e jaargang maart 2007 nr 16 Officieel orgaan van tuingroep Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam

Jaarvergaderingnummer. 31e jaargang maart 2007 nr 16 Officieel orgaan van tuingroep Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam Tuinpark Buikslotermeer Jaarvergaderingnummer 31e jaargang maart 2007 nr 16 Officieel orgaan van tuingroep Tuinpark Buikslotermeer Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam Bestuur 1e voorzitter Okke Peijters

Nadere informatie

36e jaargang nr 5 oktober 2012. *herfst in de tuin. over het jubileumjaar, baggeren, de watermeterstand en electriciteit

36e jaargang nr 5 oktober 2012. *herfst in de tuin. over het jubileumjaar, baggeren, de watermeterstand en electriciteit vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 36e jaargang nr 5 oktober 2012 *herfst in de tuin * over het jubileumjaar, baggeren, de watermeterstand en electriciteit ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Activiteitenreglement KBO Afdeling Veghel De KBO Afdeling Veghel kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en daarmee ook een grote diversiteit van organisatie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 Inhoud 1. Noteert u vast! 2. IJzerbak op het milieupark 3. Het complex 4. Activiteitenkalender: 3 oktober 2015 t/m 31 maart 2016 5. Mededelingen bestuur 6.

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS. 16 maart 2012

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS. 16 maart 2012 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS 16 maart 2012 1. Opening 1. Welkom op de ALV S.v.p. de mobiele telefoons uitzetten. 2. Moment van stilte.. Een minuut stilte voor overleden (oud) kampeerders

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten Tuinpark Tuinwijck Begroting 2018 begroting werkelijk begroting Baten 2018 2016 2017 Baten leden *) 1 32.000 20.436 31.000 Rentebaten 0 1.285 500 Overige verenigingsinkomsten *) 3 40.900 55.163 49.575

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 www.volkstuinverenigingvianen.nl volkstuinverenigingvianen@gmail.com Augustus 2017 Droogte, hitte en regen, alles is onze tuinen deze zomer weer overkomen maar

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Alles over de aanleg van elektra

Alles over de aanleg van elektra tuinpark Buikslotermeer 10 jaar in het Waterland Alles over de aanleg van elektra + nieuws van bestuur en commissie 38e jaargang extra nummer augustus 2014 Tuinpark Buikslotermeer Afdeling van de Bond

Nadere informatie

Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000. ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond:

Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000. ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond: Supplement afdeling Tuinwijck Afdeling van de Bond van Volkstuinders Uitgave april 2000 ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: De bond: De Bond van Volkstuinders te Amsterdam Het bondsbestuur:

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d. 09-11-2006 Artikel 1 Kleuren en embleem van de vereniging 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw-geel. 2. Het embleem van de vereniging is een gestileerde

Nadere informatie