Van de redactie. 31e jiergong - nûmer novimber 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013"

Transcriptie

1 31e jiergong - nûmer novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de omslag. Op de voorzijde staan Jurjen de Boer, Jan Harmen Folkerts en Sjoerd Bijma met de vangst van een monstersnoek in de Witmarsummerfeart. Het beest heeft een lengte van wel 94 centimeter. Op de achterzijde een mooie roos gefotografeerd door Jikke Akkerman-Reitsma. De foto van de roos is gemaakt bij haar in de achtertuin deze zomer. Als dank hebben de inzenders van de foto s inmiddels een kleine attentie ontvangen. We hopen dat we meer foto s uit de dorpen mogen ontvangen zodat we deze op de omslag of elders in het krantje kunnen plaatsen. Wij vinden het leuk als we op deze manier met elkaar (kleine of grotere, dat maakt niet uit) momenten kunnen delen zoals de vangst van een supervis. Het krantje is van ons allemaal! Dan nog even dit. We willen graag inventariseren of er belangstelling bestaat voor het ontvangen van een digitale versie van De Twa Doarpen. Het digitale krantje wordt dan per verzonden aan diegenen die hebben aangegeven hem digitaal te willen ontvangen. Het krantje zal dan niet meer in papieren versie door de brievenbus komen. Mocht je belangstelling hebben het krantje in digitale vorm te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: Dit is alweer de laatste uitgave van De Twa Doarpen van dit jaar. Wij wensen u daarom alvast een leuke Sinterklaas, gezellige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 1

2 2

3 INHOUDSOPGAVE De klos 5 Hjoed begjint de simmer 7 Startmiddag vrouwenverenigingen 13 Burendag Om e toer 15 Nieuws van Dorpsbelang 17 Viswedstrijd IJsclub 19 S.V. Mulier 21 Collectes 21 Oprop: Op syk nei leafdesbrieven 23 Nieuws van WMO-adviesraad 25 Misdadigers slaan juist nu hun slag 27 DA Sinterklaas / Dorpsfeest 28 Souldada in koepelkerk Witmarsum 29 Puzzelcompetitie ronde 2 - Quiz 30 Kids Corner 31 Agenda / Biljart wedstrijdagenda / Inleverdata Twa Doarpen 35 Huisartsen - medische hulp 36 De Twa Doarpen Doarpskrante foar Lollum en Waaksens Redaksje: Durkje de Jong, til: (0517) Linda Postma, til: (0517) Corrie Schilstra, til : (0517) Pietsje Sieperda, til: (0517) Jantsje Siesling, til: (0517) Finansjes en Advertinsjes: Pietsje Sieperda, Ald Haven 23, 8823 SR Lollum Typewurk: Linda Postma, Buorren 4a, 8845 SG Waaksens Opmaak: John v.d. Berg, De Bieren 2, 8845 SH Waaksens adres: Bank.no Mededeling: Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Beledigende en/of discriminerende stukken worden niet geplaatst. Anonieme brieven worden niet geplaatst, inzender moet minimaal bekend zijn bij de redactieleden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden tekst in te korten vanwege ruimtegebrek. 3

4 Belastingzaken Administratieve dienstverlening Jaarrekeningen Financiële adviezen Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed Molenweg BL Witmarsum tel fax

5 De klos Haye Jacob en Lutske Jorritsma - De Jong (Lollum) Waaksens opgegroeid. Wij wonen samen met onze 2 kinderen, Fardou en Hidde op de Ald Haven 13. We zijn allebei in Lollum en Haye Jacob is in 1978 in Harlingen geboren en opgegroeid aan de Buorren 21 in Waaksens. Lutske is in 1981 op de boerderij in Lollum (Kubaard) geboren en opgegroeid. Allebei hebben wij de basisschool in Lollum gedaan. Haye Jacob is na zijn studies een eigen bedrijfje begonnen in de automatisering.dit doet hij nu er nog bij in zijn vrije tijd. Hij werkt nu bij Couperus Hydrauliek in Easterein. Hij doet hier verschillende werkzaamheden, van reparaties tot bestellingen, en natuurlijk de automatisering. Lutske heeft eerst een opleiding gevolgd tot kapster en heeft ook 2 jaar als kapster gewerkt. In de tussentijd heeft ze een opleiding gedaan tot receptioniste. Lutske werkt nu 3 dagen als receptionist bij fysio- en oefentherapie praktijk Zandstra en van der Meer in Franeker. De werkzaamheden bestaan uit de patiënten te woord staan en daarnaast nog een stukje administratie. In 2002 werd het tijdens het dorpsfeest echt serieus tussen ons. Omdat er in Lollum weinig huur mogelijkheden zijn/waren zijn we in 2003 in Wommels gaan samenwonen. In juni 2004 werden we door Dhr. Siesling gebeld of wij nog belangstelling hadden voor het huis aan de Ald Haven 13. We zijn een avond wezen kijken en waren er snel uit. Sinds december 2004 wonen wij dus op de Ald Haven. In december 2004 werd ons dochter Fardou geboren en in juni 2007 werd onze zoon Hidde geboren. Wat een rijkdom 2 gezonde kinderen. Ze worden nu alweer groot en krijgen hun eigen interesses Fardou mag graag kaatsen en sinds kort volleyballen. Hidde is nog bezig om zijn zwemdiploma s te halen maar is ook al aan het voetballen.daarnaast vinden ze het heerlijk om met anderen kinderen buiten of in de speeltuin te spelen. Wij zijn in onze vrije tijd nog steeds in en om ons huis aan het klussen. Met een eigen huis ben je nooit klaar. Gelukkig vindt Haye Jacob het geen straf om te klussen. Zomers vinden we het allebei leuk om een partijtje te kaatsen en s winters biljart Haye Jacob. Dit is in het kort een stukje van ons leven. Wij rollen de klos door naar Anne en Sijke Hendriks. 5

6

7 Hjoed begjint de simmer It is freed 21 juny, de langste dei fan Is dat sa? No, ik tink it net, hjoed net, want it is de hiele dei swier bewolke mei rein en hurde westsúdwestewyn. Wat de datum oanbelanget kin it simmer wêze, mar nee, it liket wol hjerst: om ende by de 16 graden en it waait in heale stoarm; wynkrêft 5 à 6. Mar om noch efkes werom te kommen op it oare natoerferhaal, ik hie it oer de ein út de koer mei earst 11 piken, sân brunen en fjouwer witen; ik seach se hjoed wer. No wienen it noch seis: fjouwer brunen en twa witen. Yn it foarige skriuwen sei ik: hjir sit wol in moai ferhaal oan en dat is dit: In jier as fiif, seis werom, wienen der samar trije wite einen by Lyts Tolsum op it hiem. Se bleaunen dêr ek mar wat, fleagen ek net fuort as je se ticht oan kamen, en ik tocht, dit is krekt wat, dy meie hjir om my wol bliuwe. Sy krigen moarns en jûns wat hinnefoer en dat foldie harren ek wol. Se hawwe der doe ek net wer wei west. It wienen twa einen mei in jerk. Maitiids makken se in nêst op it hiem of op myn tún yn de ierdbeien. Wol aaien lizzze, mar briede of útbriede, dat is mar ien kear slagge. Doe hienen se twa piken, mar dat wie jammer, se binne net in wike âld wurden. Alles byinoar, ik tocht doe by mysels: útwreiding wurdt hielendal neat mei dizze figueren. Takomme maityd wol ik wat oars besykje. It moat fansels even útkomme, mar ik lis aaien fan harren ûnder de wylde einen yn de kuorren. Wat hjir fan kommen is, wit ik net krekt, mar ik tink al dat der twa wylde wite einen fan oer binne, in ein en in jerke. Dy binne ek altyd wol wat yn e buert. Fan t maityd seach ik dy wite jerke mei in brune ein, en om it ferhaal no klopjend te krijen, tink ik dochs dat dy beide wite einepiken, dy t hjir no wer swimme, neisieten binne fan myn aksje mei dy aaien doe. Ik hâld jim op e hichte. It is no moandei 8 july, mar ik bin der al achter: dêr t yntinsyf buorke wurdt, hawwe de fûgels gjin kâns; heechút in ein of in merkel. Dan is it moai om in ferhaaltsje oer greidefûgels te lêzen yn de simmerskoalkrante makke troch Sietse fan Laas en Lucy Bouma. Hy skriuwt hjiroer in posityf ferhaal, mar miskien binne der wol mear dy t hearre litte wolle hoe t it mei de greidefûgels gien is. Kom dermei! Dan is it moandei 15 july. It is skitterjend moai waar, droech, timperatuer graden, hast wynstil. De toerswellen hawwe it hartstikke drok om har jongen klear te krijen foar de grutte tocht. As ik harren sa meimekoar yn formaasje fleanen sjoch, it is in hiele groep; moai om dit gade te slaan. As sy straks wer fuort binne, kinne wy sjen hoe t it gongen is. Ien ding witte wy al: wy en sy ek hawwe noch 7

8 MIKEBIKE FIETSEN Voor als u een goede en goedkope fiets zoekt. Wij bieden u goede fietsen, nieuw en gebruikt, tegen bodemprijzen. Zowel kinder, heren en dames, ook voor onderdelen etc. Voor ons actuele aanbod kijk op voor vragen en info mail of bel! Michaëla van Beekhuizen, Buorren 23, 8845SG Waaksens Litt / Heeft u recht op een fiets van de zaak (elk merk leverbaar), dit kan nu ook via ons. Wij zijn aangesloten bij nationale fietsprojecten. vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden of kijk op: Shimano Wintersokken div. maten 23,95 AANBIEDINGEN 25 kg zak strooizout nu per zak 9,95 of emmer van 10 kg. voor 8,95 Een degelijke kunststof sneeuwschuiver van 40 cm breed, met een metalen strip aan de onderkant, een houten steel en een kunststof handvat voor slechts 12,95. Ook ruitensproeier antivries, raamkrabbers en div. soorten motorolie van Valvoline leverbaar voor een scherpe prijs. Bijv. Valvoline synpower Xl-III SAE 5W30 can van 4 liter voor 53,50 Tevens winter / all season of gewone banden voor uw auto leverbaar. Eventueel gemonteerd op stalen velg of op uw eigen velgen. In diverse bekende merken en maten op bestelling leverbaar. 8

9 net folle fan de simmer murken. It is oant ferline wike ta altyd noch oan de frisse kant west, mar waarman Havenga sei fan e moarn, wy krije in simmerwike en dêr hâlde wy him oan, en hy kriget gelyk. Wy hawwe in hiele moaie wike hân mei timperatueren fan 24, 27, 28 graden Yn it himd en koartebroekewaar oant earst tiisdei, woansdei ta. Dan sjogge wy wer. Mar it is no moandei 22 july; middeis om tolve oere is it al 30 graden. Foar minsken dy t net bêst oer de waarmte kinne, is dit in hiele opjefte. Wer oaren hawwe der gjin problemen mei, der sawat tuskenyn dat soe it bêste wêze, mar gelokkich hawwe wy it waar net oan in toutsje. Mar it is moai om dizze hearlike sinnewaarmte wer even mei te meitsjen. As it sil, moat it ek yn dizze tiid, want wy witte ek, it is samar wer foarby. Wat ek wer foarby giet dat is de oanwêzichheid fan de gier- of toerswellen. Wy binne der al oan wend, mar as je it skaadspul soms gadeslaan as sy yn formaasje hjirre mei in rotgong boppe de kom fan it doarp fleane, it is echt unyk dat wy dit hjir simmerdeis hawwe en hâlde kinne. Mar oan it ein fan de wike op sneon komme dochs de tongerbuoien hjir ek oan ta en krije wy oant sneintemoarn ta 22 millimeter wetter. Mar wy wolle it moaie waar noch wol even fêsthâlde; we sille sjen hoe t it giet. It is no sneon 3 augustus en it giet troch. Wy hawwe juster in echt waarme dei hân fan om en de by de 30 graden. Wy hawwe noch goed 14 dagen te gean yn de hûnsdagen. En wa wit, kin it sizzen ek noch útkomme: as de hûnsdagen op 19 july simmers begjinne, dan bliuwt it 14 dagen moai waar. Hjir is neat op tsjin, moai waar ferfeelt hielendal net. Mar wy witte, it giet wer foarby. Sa ek mei ús greidefûgels: hjir en dêr sit noch in ljip, mar de strânljippen en skriezen binne al wer fuort. Op sneintejûn 4 augustus sjoch ik in brede strook mei tongerkoppen. Mar dy komt hjir net oan ta. Moandei oerdei wer moai waar, mar jûns komme de buoien fanút it suden al oer. Op plakken yn Fryslân giet it echt tekear, de natoer is net foarspelber en giet syn gong, slim foar de minsken dy t dit oerkomst, mar ik haw al ris earder sein, de natoer kin sa moai wêze, mar ek sa gremitich. En de toerswellen, op moandei wienen der noch in pear, mar - it is no tiisdei 6 augustus - binne se wer fuort oant takomme jier lêst april, en dan komt de kommisje wa sjocht se it earst wer yn aksje. Dat is noch in hiel ein fuort, mar se komme wer, dat komt goed. 9

10 10

11 De ein mei de seis piken haw ik noch net wer sjoen, mar de sleatten steane ek allegear fol mei reid. Ein oktober, as alles wer hekkele is, komme se grif wer foar t ljocht. Of net fansels. It is no snein 18 augustus en it bliuwt moai waar. Wy hawwe wolris in dipke, mar foar de kommende wike wurdt wer echt simmer ferwachte. Dan komt it sizzen dit jier al út: begjinne de hûnsdagen mei moai waar, dan hâlde wy fjouwer wiken moai waar. Wy binne moarn 19 augustus, dan komme 20, 21 en 22 augustus, de kattedagen, derachteroan, dus simmer. Je kinne it sjen oan de natoer mei grien en blommen. Alles genietet enoarm fan de sinnewaarmte, wy ek. It is no tongersdei 22 augustus en fan e moarn seach ik, dochs wol moai, in reidhin mei noch in hiel jonge pyk, mar ik wit it ek wol, ek reidhinnen briede faker as ien kear yn it simmerskoft. Mar hjir sille grif ek wol mear wêze, allinne se litte harren net sa maklik sjen. En dat is wol goed ek, want sy hawwe in hiele rigele natuerlike fijannen. It is no snein 1 septimber en dêrmei is de R wer yn e moanne. De sinne lit him hjoed hast net sjen, in timperatuerdipke nei 18, 19 graden. It bliuwt noch altyd droech op in spatsje nei sa hjir of dêr, mar ús simmertiid dy t wy sa graach beethâlde wolle, duorret noch oant 21 septimber. Hjirnei komt de hjerst. Wy merke no al wer dat de dagen wer koarter wurde, alle wiken hast 10 minuten, dat makket per dei sa n 1,5 minút. Ek makket it noch út oft it helder of bewolke is, dan kin it noch hast in healoere earder donker wêze, sa sit it ynmekoar mei de natuer. Mar it foarútsjoch foar de kommende tsien dagen: it wurdt neisimmerwaar, nee simmerwaar. Wy sille sjen hoe t it komt. No, dat is net útkommen. it is no snein 15 septimber en wy sitte alwer in wike yn..., dit kin gjin simmer neamd wurde sa oer de hiele wike. Oant snein ta hie ik 43 mm wetter yn de reinmjitter, en no is it moandei 16 septimber. Sa oer de nacht alwer 9 mm mei hurde en soms stoarmachtige wyn. Mar de natoer is noch moai, hear, de beammen noch folop yn t blêd en ek de swellen hawwe it noch drok om oan iten te kommen. Mar it is no 22 septimber en se binne fuort. Ek sy binne de tocht nei fiere lannen oangongen. Mei al dit, as je it waarnimme, komme je derachter dat de natoer syn gong giet, en wy hjir yn mei moatte, ja, net mei har, dizze sweltsjes binne wer sân moannen yn de natoer dêr t sy oerlibje kinne, mar it moaie foar ús is, dit witte wy al, dat de measten fan har hjir takomme jier om en by 19 april wer komme. It giet gelokkich wol troch. Dizze wike hie ik 27 mm wetter yn e reinmjitter. Dat makket mei de 43 mm fan ferline wike 70 mm nei sa n droech simmerskoft. De iene seit: sa it it moai, mar in oarenien: wy kinne noch wol in goeie buoi brûke. Wat is it dochs moai dat wy 11

12 12 APK vanaf 34,-- incl. btw & afmeldkosten. Roetmeten voor diesels 27,50 incl. btw. Al 17 jaar deskundigheid, service & kwaliteit Automobielbedrijf Wester Hizzaarderlaan SJ Lollum Telefoon Uw auto is in goede handen.

13 it waar, dat wy it yn de natoer net foar it sizzen hawwe. It komt sa t it komt en it is ek noch sa, it is hjersttiid, en earder waard der altyd sein: Wy komme yn de hjerst fierder mei droechte as mei wiette, en dat is noch sa. It is moandei 30 septimber en it is wer droech. En hjir sil ek de kommende tiid noch net feroaring yn komme, wy lizze ûnder in hegedrukgebiet en de wyn sit yn it eastnoardeasten en dat is simmerdei faak waarm waar, mar hjerstmis en winterdeis komt de kjeld dêrwei en wy fernimme it, it is nachts en moarns betiid behoarlik, sis mar gewoan kâld en it waait echt hurd. Ik bin dit ferhaaltsje begongen of freed 21 juny, ek doe waaide it in heale stoarm. Ek hie ik it oer de ein mei de 11 piken, 7 brune en 4 wite, in pear dagen letter wienen it noch 6, 4 brunen en 2 witen. Ik haw se letter net wer sjoen. Mar as ik sjoch, ik hie seis einekuorren yn de beammen; it risseltaat wie fjouwer briedende einen, ien koer leech en ien mei dowen. Dy fjouwer kuorren, ik haw de doppen teld, binne grif 40 piken út rûgele. As ik no om my hinne sjoch yn de omkriten, dan kin ik op goed 50 einen komme. De wite piken noch net wer sjoen: al mei al, wy witte it wol, de natoer is moai, mar dochs ek wreed. Dit wie it earst wer. Knilles Rusticus Startmiddag vrouwenverenigingen Op donderdag 12 september jl. hebben de vrouwenvereniging Wees een Zegen en Passage haar gezamenlijke startmiddag gehad. Wat hebben we gedaan? We zijn om uur verzameld bij de basisschool en met een aantal auto s vertrokken naar Joure. Wat is daar te zien? Het Douwe Egberts Museum. Het ouderlijk huis van Douwe is steen voor steen weer opgebouwd. Ook is er een zilver- en goudsmid te bewonderen. Er is een gebouw met allerlei Friese staartklokken. Er is een grote drukkerij, waar op donderdag verschillende mannen bezig zijn met van alles te bedrukken. Ze geven uitleg en je mag zelf ook een boekenlegger drukken. Ook is er een gedeelte waar ze smeedijzer maken. 13

14 Het bedrijf voor al uw AUTOMATISERING, zowel hardware als software - Complete systemen - Losse componenten - Aanleggen netwerken - Software - Maatwerk software - Internetpagina s Ook kunt u bij ons terecht voor het vaste onderhoud van uw netwerk en systemen, hier kunt u denken aan het updaten, opschonen, het maken van een back-up en het uitbreiden van uw systemen. Voor verdere informatie en tarieven: Jorritsma Automatisering Ald Haven SR Lollum Tel: Mob: Technisch Installatie bedrijf FA. D. v. Wieren Wommels H.Baarda Hizzaarderlaan SJ Lollum tel./fax: Mobiel: Het adres voor aanleg en onderhoud van: Dakbedekking - Zinkwerken - Gas Centrale Verwarming - water - Sanitair 14

15 In de Witte Os staan verschillende serviezen en thee- en koffiekannen tentoongesteld. In het theehuis kun je genieten van een heerlijk kopje koffie en thee met koeke, oranjekoek of appelgebak. In het theehuis is ook nog een wisselende tentoonstelling over klokken en fruit. Bij het verlaten van het museum kreeg je een pakje thee mee naar huis. In de winkelstraat van Joure is ook nog een winkeltje van Douwe Egberts, waar je heerlijk snoepgoed e.d. kunt kopen. Al met al hebben de dames een hele gezellige middag gehad met mooi weer. Het is elk jaar weer leuk om zo het winterseizoen te beginnen. Marika Tolsma. Burendag Om e Toer 21 september 2013 Dit jaar is de burendag van Om e Toer druk bezocht. Het weer was ons goed gezind, het zonnetje liet zich van zijn goede kant zien. Omdat je eind september niet weet wat het weer doet hebben we een tent bij het hervormd lokaal opgezet en was het prima vertoeven. Om stond de koffie/ thee klaar met kleine tompouce. Daarna kwam de borrel op tafel en konden we genieten van bier, wijn en frisdrank. Om de kosten van deze burendag wat te drukken hebben we een aantal rondes draaiend rad gehouden. Dit was een groot succes. Om werden de mensen wat roppig en werden de magen gevuld met broodjes hamburger, broodjes shoarma en eigen gemaakte pudding broodjes. Heerlijk! Hierna nog een aantal ronden draaiend rad. Alle prijzen hebben een nieuwe eigenaar/ eigenaresse gekregen. We kunnen terug kijken op een geslaagde middag! Tevens hebben we gesproken over nieuwe buurtversiering, deze is nodig aan vervanging toe. Iedereen kan deze winter zijn gedachten hier over laten gaan. Nieuwe ideeën kunnen via de verzonden worden naar: Groeten van het bestuur. 15

16 In en verkoop Reparatie en onderhoud Renovatie en revisie Van Motorisch tuingereedschap 16

17 NIEUWS VAN DORPSBELANG Gasboor locatie bij Waaksens Ongeveer een half jaar geleden kreeg het dorpsbelang van de gemeente Littenseradiel het bericht dat Vermillion een vergunningaanvraag had ingediend voor het ontmantelen van de boorlocatie bij Waaksens. In augustus echter kregen wij het bericht dat de boorlocatie tot nader te bepalen datum wordt gehandhaafd en beschikbaar blijft tot mogelijk later onderzoek. Dorpsbelang heeft deze tegenstrijdige berichtgeving besproken met de gemeente. Het blijkt dat Vermillion de boorlocatie voorlopig wil aanhouden. Reden hiervoor is dat er nieuwe analyse methodes zijn ontwikkeld waardoor men nog nauwkeuriger kan bepalen of en hoeveel winbaar gas er ter plekke zit. De bodemmonsters zullen met de nieuwe analyse methodes worden herberekend. Aangezien Vermillion c.a. 2 miljoen heeft geïnvesteerd per boorlocatie willen ze de nieuwe analyses eerst afwachten alvorens ze definitief gaan saneren. Dorpsbelang heeft eveneens gevraagd of Vermillion mogelijk op zoek is naar het roemruchte schaliegas. Dit blijkt niet het geval te zijn. Vermillion is uitsluitend op zoek naar aardgas. We zullende ontwikkelingen nauwlettend volgen en jullie informeren als er ontwikkelingen zijn. Glasvezel / Snel internet In de Op e Skille van 10 oktober vraagt de gemeente aandacht voor de Inventarisatie van de glasvezelbehoefte in Littenseradiel. Momenteel liggen er in onze dorpen nog de coax kabels. Momenteel werken die nóg goed met de nadruk op nóg. Als we willen internetten dan gaat dat allemaal wel goed. Echter het data verkeer neemt hand over hand toe. De bestanden die we downloaden worden groter en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van tablets en steeds snellere computers. Deze coax kabels hebben een beperkte capaciteit. Er komt een moment dat ons data verkeer gaat vastlopen. Als we 10 jaar verder zijn dan zijn de coaxkabels compleet achterhaald. De toekomst voor snel en probleemloos dataverkeer ligt in glasvezel. Dit is een nieuwe vorm van infrastructuur die nog aangelegd moet worden. Daar zit natuurlijk een prijskaartje aan. De overheid legt dit nieuwe glasvezelnet echter niet aan. Gezien de prijs investeert de kabel- exploitant liever in gebieden met een grote bevolkingsdichtheid dus stedelijk gebied. De provincie is ook bereid een steentje bij te dragen en vraagt daarom de gemeentes de behoefte te peilen in de dorpen. Via de gemeente website kon de interesse worden ingevuld. 17

18 Westergoawei Dorpsbelang Lollum/Waaksens heeft na het bestuurlijk Overleg afgelopen zomer in Waaksens het initiatief genomen om met andere regionale dorpsbelangen de stap te maken naar de Provincie. De verkeersonveiligheid van de Westergoawei baart ons al jaren zorgen. Vorig jaar was het met een dorpsgenoot uit Lollum raak. In 2 jaar tijd 30 ongelukken. Met 18 gewonden en 1 dode is de maat vol. In juni is het dorpsbelang samen met de andere dorpsbelangen van Wommels, Burgwert, Hichtum, Spannum en Kubaard op bezoek geweest bij gedeputeerde Sietske Poepjes. Sietske was erg mee werkend en is bereid gelden vrij te maken voor de 3 roemruchte kruisingen. De Statenfracties moeten nu alleen nog bewerkt worden. Daarom hebben we op 17 Oktober een werkbezoek georganiseerd voor de Statenfracties en de regionale politiek. Hiermee willen we de verkeersveiligheid op de prioriteitenlijst van de provinciale politieke agenda krijgen. Zodra er weer nieuws is wordt dit weer in de dorpskrant en op de site geplaatst. Dorpsbelang Lollum Waaksens, Johannes Herder 18

19 Viswedstrijd IJsclub Sietse de Vries Zaterdag 5 oktober was het weer zo ver, de jaarlijkse viswedstrijd van ijsclub Sietse de Vries. Onder opnieuw ideale weersomstandigheden werd er fanatiek gevist. Ook de koek en zopie waren aanwezig. Om precies 4 uur klonk het startschot. Zo nu en dan werd er een visje gevangen en een ieder had het reuze naar zijn zin. Maar om een uur of 5 ging plotseling het nieuwe gemaal draaien, en lagen de dobbers bijna horizontaal op het water. Maar dit mocht de pret niet drukken. Om half zes was het afgelopen, en ging iedereen naar het dorpshuis. Hier gingen we verder met het draaiend rad. De raddraaiers Henk Baarda, Rients Wijnia en Douwe Sieperda deden hun best om de loten te verkopen.na enkele ronden werd de uitslag van de viswedstrijd bekendgemaakt. Bij de jeugd waren de prijzen als volgt verdeeld: 1 Fardau Jorritsma 24 cm 2 Ilse Koopmans 24 cm 3 Jaimie Akkerman 22 cm, totaal 17 vissen 4 Dianna de Jong 22 cm Uitslag senioren: 1 Tjeerd de Jong 74 cm 2 Klaas Sjoerd Koopmans 61 cm, totaal 40 vissen 3 Haye Jorritsma 59 cm Het was weer een zeer geslaagde middag! Namens het bestuur bedankt voor jullie aanwezigheid. IJsclub Sietse de Vries Voor actuele nieuwtjes kijk op onze website 19

20 20

21 S.V. Mulier Witmarsum Aan de inwoners van Witmarsum, Pingjum, Schraard, Longerhouw, Schettens, Lollum en Waaxens. De Sponsor commissie van S.V. Mulier gaat ook dit jaar weer een actie voor en door de jeugd organiseren. Ook dit jaar hopen de jeugdspelers op uw steun te kunnen rekenen. De artikelen die we dit jaar bij U aanbieden zijn: Geur verspreider. Vetbollen, nu 5 per pakje. Stompkaars. Handzeep vloeibaar. Zak met pepermunt. Alle artikelen kosten 2,50 per stuk/verpakking. Volgens ons kunt u vast 1 of meer artikelen gebruiken en u steunt het jeugvoetbal van s.v. Mulier. Wij komen op Woensdag 20 November bij U langs. Voor verdere inlichtingen of bestellingen kunt U bellen met J. Jorna Tel: Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking Sponsor Commissie sv. Mulier. Collectes IEDEREEN VERDIEND EEN MORGEN De collecte betreft de Kankerbestrijding heeft dit jaar 325,00 opgebracht. Alle collectanten en gulle gevers heel hartelijk bedankt. Voor meer informatie hier over: Groet van Gieny 21

22 22

23 De collecte van de brandwondenstichting heeft het mooie bedrag van 161,16 opgebracht in Lollum en Waaksens. Alle gulle gevers bedankt! Ellen, Susan, Lucy en Eelkje De collecte voor de NIERSTICHTING heeft 220,60 opgebracht. Bedankt allemaal!! Hillie Diny Rinnie Titia en Gelfke Oprop: Op syk nei leafdesbrieven Binne jo yn it besit fan leafdesbrieven dy t skreaun binne yn de perioade ? De útjouwerij fan de Afûk soe it tige op priis stelle as jo bysûndere leafdesbrieven beskikber stelle wolle foar in nije útjefte oer âlde leafde. Hawwe jo âlde brieven bewarre fan heit en mem, of pake en beppe, dan kinne jo dy opstjoere nei de Afûk, of lânsbringe by ús boek- en taalwinkel oan de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert. Foar it te meitsjen boek sil de redaksje de brieven lêze en in earste seleksje meitsje. Oan de brieven sille ek - koarte - ynterviews taheakke wurde mei famyljeleden. Wy begripe dat it betiden om hiele fertroulike korrespondinsje giet en dogge dan ek in sekuere oprop. Yn it foarste plak sille wy boarch stean foar de privacy. Dêrneist garandearje wy dat de brieven wer by jo weromkomme. Wurdt jo brief útsocht, dan bliuwe jo by it hiele proses belutsen. Brieven, sawol Fryske as Nederlânsktalige brieven ynstjoere kin oant 20 novimber Ferjit net om jo nammen te fermelden, in adres en telefoannûmer en eventueel adres. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Lineke Kuiper, Afûk tel of 23

24 Dorpshuis De Nije Haven is de plaats waar u terecht kunt voor bruiloften, feesten & partijen, vergaderingen, lezingen etc. We hebben de beschikking over een aantal zalen, deze kunnen afzonderlijk gehuurd worden. Tevens hebben wij een partytent (4x 8 mtr), barbecue, stoelen, tafels, au bain marie s, koffiezetapparatuur e.d. te huur. Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u bellen naar: Anneke van der Vries Telefoon: Mobiel: Hebt u veel muntgeld van 2 en 1 euro of 50 eurocent, wij willen het graag voor u omwisselen. 24

25 Nieuws van de Wmo-adviesraad Hebt u wel eens van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gehoord of er zelf mee te maken gehad? Nee? Dan voor is deze informatie voor u belangrijk. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: Huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio of een rolstoel. Een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar. Als Wmo-adviesraad proberen we alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Voor ons is echter minstens zo belangrijk om te kijken hoe de uitvoering van al deze taken uitpakt in de praktijk. Krijgen mensen nog de hulp die men echt nodig heeft? Vallen er niet mensen tussen wal en schip? Worden de mantelzorgers en vrijwilligers niet overbelast? Weten mensen waar ze terecht kunnen of waar ze kunnen klagen als ze het ergens niet mee eens zijn? Zijn er voldoende voorzieningen in de kleine dorpen om, ook als men ouder wordt, nog goed te kunnen wonen? We zoeken daarom nieuwe leden. Mensen die ons kunnen helpen om antwoorden op deze vragen te krijgen. Van deze mensen wordt verwacht dat ze goed op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie en van de zaken waar mensen tegenaan lopen of van initiatieven die in de dorpen worden ontwikkeld om iedereen mee te kunnen laten doen. De Wmo-adviesraad bestaat momenteel uit de volgende leden: Mevr. R. Niezink uit Kimswerd, voorzitter Mevr. M. Baarda uit Witmarsum, secretaris Dhr. N. van Vliet uit Makkum, penningmeester Mevr. A. Cuperus uit Witmarsum, lid Dhr. W. van Kalsbeek uit Ferwoude, lid Dhr. E. van Popta uit Pingjum, lid Dhr. H. Zijlstra uit Koudum, lid We vergaderen 1 x per 2 maanden op woensdagavond en verder moet u goed om kunnen gaan met de computer en niet bang zijn om een behoorlijke hoeveel- 25

26 26

27 heid informatie door te spitten. Het is de kunst om eruit te zoeken wat interessant is voor de burgers waar het om gaat. Wilt u een bijdrage leveren om de gemeente goede adviezen te geven over alle genoemde taken, meld u dan aan bij het secretariaat van de Wmo-adviesraad, p/a M. Baarda, tel.nr of Misdadigers slaan juist nu hun slag Wijkagent: Geef ze geen kans! Het is weer vroeg donker. Dat weten helaas ook straatrovers, woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt? Bij Manon van Wel (32) werd vijf jaar geleden ingebroken. Ze was niet eens thuis toen de inbreker zijn slag sloeg. En de crimineel had slechts een laptop meegenomen, zegt ze. Toch heeft ze drie jaar lang heel slecht geslapen. Het is het idee dat iemand bij je thuis is geweest. Hoewel ze na de inbraak meteen goede sloten op de deur heeft laten zetten en alle preventietips ter harte heeft genomen, voelt Manon zich nog steeds niet altijd veilig in haar eigen huis. Ingrijpend De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Net zoals straatroven en overvallen. Niet voor niets zet de politie alles op alles om juist deze misdaden op te lossen en de daders te pakken. Dit is een topprioriteit van de politie en is het belangrijk dat inwoners ook zelf maatregelen treffen. Vooral van oktober tot maart, want dan zijn inbrekers, straatrovers en overvallers extra actief. De verhalen zijn soms hartverscheurend. Slachtoffers voelen zich zo bedreigd. Ouderen durven niemand meer binnen te laten en gaan de straat niet meer op. Maar ook jongeren die op straat of in het openbaar vervoer hun mobieltje gebruikten toen het werd afgepakt, zijn helemaal van slag. Zeker als er geweld bij te pas kwam. Preventie De wijkagent en zijn collega s zitten er bovenop. We moeten een vuist maken. Samen met de gemeente, woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en natuurlijk met de bewoners en ondernemers zelf. Want niet alleen zitten we de daders op de hielen en gaan ze de cel in. Het gaat er vooral om dat je zo veel mogelijk voorkomt dat je slachtoffer wordt. De meeste inbraken gebeuren nog steeds bij mensen die hun deuren en ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur hebben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. Met de rolluiken naar beneden, een stapel post in de gang en de gordijnen dicht. 27

28 Bel 112 Tot slot nog een belangrijk punt. Hoort of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. We kunnen beter een keer te veel komen dan een keer te weinig! Preventietips Inbraak voorkomen: Zorg voor goed hang- en sluitwerk Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt Installeer buitenverlichting met bewegingsmelder Overval voorkomen: Stimuleer pinbetalingen Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval Toch een overval? Volg het RAAK principe: Rustig blijven, Accepteren van de situatie, Afgeven van het gevraagde, Kijken Straatroof voorkomen: Houd je tas altijd dicht, met de rits naar je toe Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand Meer tips en informatie? Kijk op Trinus Hoekstra, Wijkagent Littenseradiel. Sinterklaas Sinterklaas en zijn Pieten hebben de planning voor dit jaar weer rond gekregen. Op 16 november komt Sinterklaas in Nederland aan in Groningen. Een weekje later, 23 november, gaan Sint en Pieten de reis maken naar Lollum. Hier zal de Sint met zijn gevolg om ong uur aankomen. Als we de Sint vrolijk en met veel gezang verwelkomd hebben, gaan we het dorpshuis in. Hier zal de Sint de peuters bij zich roepen. Vervolgens komt DJ Meint om de kinderdisco te verzorgen. Misschien dat Sint en Pieten ook nog even meedansen Dorpsfeest 2014 Zoals jullie allemaal weten hebben we een enquete gehouden in de twee dorpen over de datum van het dorpsfeest. Hier is uit voortgekomen dat de datum van de feesten blijft zoals het altijd was. Het is dus in het vervolg het eerste weekend van de zomervakantie van de basisschool. Volgende dorpsfeest: 3, 4 & 5 juli DA 28

29 Souldada in de Koepelkerk De Stichting Koepelconcerten presenteert met trots Souldada met Watervolk op 24 november aanstaande in de Koepelkerk. Watervolk is de nieuwe muziekvoorstelling van de groep Souldada. Het gedicht Watervolk van de Zuid Afrikaanse Carina Stander is het uitgangspunt. Door zijn stromende veranderlijkheid is water een symbool van het continu verlopende leven. De kano (het leven) krijgt een belangrijke rol in Watervolk als decorstuk, muziekinstrument en vervoermiddel. Alles staat in het teken van de verhalen over verandering: de vergankelijkheid en de onvoorspelbare toekomst. Het water komt in verschillende gedaantes terug op het podium. De teksten van Ekie Hoeksma en Herman Woltman geven deze thema s weer in het Fries, Engels en Nederlands. Souldada mengt wereldmuziek uit Zuidoost-Europa, Afrika en Zuid-Amerika met Friese teksten. De groepsnaam Souldada is een verbastering van het Portugese woord Saudade, wat verwijst naar gemis, heimwee en verlangen. De muziek van de band rondom zanger, gitarist, toetsenist en componist Herman Woltman zit dan ook vol melancholie. Vanaf 2012 bestaat de band naast Woltman uit Willem Smid, percussie, Carel van Leeuwen, cello/ low whistle en Bas Soeters, bas en Femke Hoeksma, zang. Wanneer: 24 november 2013 om 15:00 uur Waar: Koepelkerk Witmarsum Entree: 10 29

30 PUZZELCOMPETITIE RONDE 2 Quiz 10 VRAGEN : BIJ IEDER GOED ANTWOORD ZIJN ER 2 PUNTEN TE BEHALEN. DE LAATSTE VRAAG IS EEN RAADSEL ER ZIJN 5 PUNTEN TE BEHALEN. SUCCES! 1. Uit hoeveel % water bestaat een watermeloen? 2. Hoeveel ton appels groeien er jaarlijks wereldwijd? 3. Welke vitamine krijg je binnen door het eten van plums? 4. Welk fruit heeft als enige fruit de zaden aan de buitenkant zitten? 5. Waar of niet waar: Hoe groter de navel in een sinasappel hoe zoeter deze is? 6. Een derde van de wereld opbrengst van de ananas komt uit dit land...? 7. Een kiwi heette vroeger yang Tao in het chinees. Wat betekent dit woord? 8. Hoeveel zaadjes heeft een gemiddelde aardbei? 9. Waarom drijft een appel? 10. Welk fruit is familie van de roos? 11. Een boer is aan het reizen samen met zijn wolf,schaap en een kist appels wanneer hij aankomt bij een rivier. Hij wil de rivier graag oversteken maar hier heeft hij een bootje voor nodig. Na enig zoeken aan de waterkant vindt hij een bootje. Een probleem! Dit bootje is te klein om met zijn allen in een keer over te steken. De boer kan maximaal een ding meenemen, dus of de wolf of de kist met appels of het schaap. En er is nog een probleem! De wolf eet het schaap op als hij ze alleen achter laat. En het schaap eet de appels op uit de kist als hij er niet bij is. Hoe komt de boer aan de overkant met zijn dieren en de kist met appels zonder dat er iets opgegeten wordt? De oplossingen van de quiz kunnen ingeleverd worden bij Corrie schilstra, of via de mail: Uiterste inleverdatum is vrijdag 10 januari

31 STAND NA PUZZEL RONDE 1 NAAM SCORE PUNTEN TOTAAL D. Akkerman S. Hendriks R. Koopmans M.Gaastra J. van Dijk E. Hellinga Tj.Visser KIDS CORNER Tussen deze twee plaatjes zijn 6 verschillen. Weet jij welke dit zijn? 31

32 Kleurplaat Maandag 2 december: Schoen opzetten in het dorpshuis De Nije Haven, voor kinderen uit Lollum en Waaksens van 0 tot en met 7 jaar. Van tot uur. Zaterdag 7 december: Schoen ophalen, gevuld door Sinterklaas. Van tot uur. Leuke familiefilm voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, aanvang uur. Entree: 1,50, alleen de film / Entree: 5,00, de film, patat, kroket of frikandel, drinken en een ijsje. 32

33 33

34 34

35 AGENDA Dag/Datum Onderwerp Plaats Tijd Zat 23 nov Intocht Sinterklaas Heechhout 14:00 Zat 30 nov Ophalen oud papier Beide dorpen 08:30 Ma 2 dec Schoentje zetten voor Sinterklaas De Nije Haven 19:00 Zat 7 dec Schoentje ophalen / Filmmiddag De Nije Haven 14:00 Zat 28 dec Ophalen oud papier Beide dorpen 08:30 DE TWA DOARPEN Vrij 10 jan Uiterste inleverdatum kopij Verschijnt begin februari Vrij 7 mrt Uiterste inleverdatum kopij Verschijnt begin april Vrij 16 mei Uiterste inleverdatum kopij Verschijnt half juni Vrij 22 aug Uiterste inleverdatum kopij Verschijnt half september Vrij 24 okt Uiterste inleverdatum kopij Verschijnt half november Wedstrijdagenda BV Lollum / Waaksens (t/m januari) De biljartvereniging van Lollum & Waaksens organiseert voor haar leden en niet leden de volgende wedstrijden in het seizoen De te houden finales van de K.N.B.B. staan ook vermeld. Opgave van de wedstrijden bij: Joop de Jong ( ), Tjeerd de Jong ( ) of Anneke v.d. Vries (in het dorpshuis). Dinsdag 3 en woensdag 4 december: SINTERKLAAS maat biljarten. Voor alle leden, aanvang uur. Opgave t/m 2 december, uur. Dinsdag 17 en donderdag 19 december: KERST maat biljarten. Voor alle leden en inwoners van Lollum & Waaksens, van 14 jaar of ouder, aanvang uur. Opgave t/m 16 december, uur. Vrijdag 11 januari, uur en zaterdag 12 januari, uur Districtsfinale Bandstoten klein 4e klas. Vrijdag 17 januari: Kampioenschap van Lollum en Waaksens. Voor alle inwoners van Lollum en Waaksens van 14 jaar en ouder, zaterdag uur. Opgave t/m 16 januari, uur. Maandag 27 januari tot en met zaterdag 8 februari: Littenseradiel kampioenschap 35

36 Telefoonnummers huisartsen. Artsen van Wûnseradiel: Huisartsenpraktijk, De Tsjasker 9, Witmarsum Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum Dr. B. Dierick, Dr. B. Steenhuizen, ds. Touwelaan 13A, Makkum Artsen van Littenseradiel: Dr. Meerdink, Van Sminialeane 45, Wommels (NIEUW ADRES!) Dr. Hoepman, van Eysingaleane 10, Easterein Huisartsenpost Sneek De avond, de nacht, weekend en tijdens feestdagen kunt u voor spoedeisende hulp terecht op de huisartsenpost in Sneek. De huisartsenpost werkt uitsluitend op telefonische afspraak. U kunt bellen met ( 0,10 pm). Dit nummer is alleen voor SPOEDGEVALLEN. De huisartsenpost bevindt zich in het Antonius Ziekenhuis aan de Bolswarderlaan 1, 8601 ZK Sneek. Wilt u meer weten over de dokterswacht dan kunt u kijken op Voor vragen kunt u altijd bij uw eigen huisarts terecht op werkdagen tijdens kantooruren. 36

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Van de redactie. 31e Jaargang, Nr: 147, februari 2013

Van de redactie. 31e Jaargang, Nr: 147, februari 2013 31e Jaargang, Nr: 147, februari 2013 Van de redactie Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten ijzig koud en raast de wind met volle kracht om het huis. We genieten al meer dan een week van het winterse

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 Van de redactie Als we naar buiten kijken, zien we regen, regen en nog eens regen. Waar blijft die zomer met heerlijk barbecueweer, buiten zitten tot laat in de avond

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie

31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie 31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie Het is weer voorjaar maar brrr, er is nog niet veel van te merken. Het is een lange, mooie winter geweest maar we zijn nu echt wel klaar voor de lente.

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Van de redaktie. 30e Jaargang, Nr: 144, Juli 2012

Van de redaktie. 30e Jaargang, Nr: 144, Juli 2012 30e Jaargang, Nr: 144, Juli 2012 Van de redaktie In het vorige krantje hebben jullie de oproep voor een nieuw redactielid gezien. Binnen de redactie hebben wij helaas afscheid genomen van Hilly Velde.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Heeft u verder nog ideeën voor het krantje, nieuws, foto s etc., meld het ons!

Heeft u verder nog ideeën voor het krantje, nieuws, foto s etc., meld het ons! 30e Jaargang, Nr: 146, December 2012 Van de redactie En nu is het alweer december. Sinterklaas is nog maar net het land uit, de pepernoten verdwijnen weer voor een klein jaar uit de schappen en we gaan

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Maart 2016 Ut de 2 Doarpen Jiergong 20 Nr. 81 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk MAAITIIDSNUMER 2016 Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk Redaksjoneel Piet de Vries It is wer maaitiid en sa as jimme fan

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster hat jim noadich

Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster hat jim noadich Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster gaat enigszins verjongen en start met een jeugdrubriek! Afwisselend wordt van de beide basisscholen de Fûgelsang en Lyts

Nadere informatie

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH ALGEMENE INFORMATIE - Het feestterrein is ook dit jaar weer aan de Hegebeintumerdyk naast de sporthal. - De kermisattracties

Nadere informatie

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 53, Nr. 2147 April 2016 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Juny 2015 Ut de 2 Doarpen Jiergong 19 Nr. 78. Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Juny 2015 Ut de 2 Doarpen Jiergong 19 Nr. 78. Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Juny 2015 Ut de 2 Doarpen Jiergong 19 Nr. 78 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk SIMMERNUMER 2015 Redaksjoneel Akke Damstra-Hansma De earste kear dat ik in stikje skriuwe mei út namme fan de redaksje. Ik

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang februari 2014 M-februari 2014 Doarpskrante Mantgum wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2013 Op de Nijjiersresepsje fan

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang maart 2014 M-maart 2014 Eerste exemplaar Sissy overhandigd aan wethouder Gea Akkerman SNEEK - Het eerste exemplaar van female lifestyle

Nadere informatie

Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma.

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma. Novimber 2012-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Tiny Weidenaar Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Ynhâld Kolofon...1 Ynhâld...1

Nadere informatie

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 9, oktober 2015

De Koepel. Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten. 67e JIERGONG no. 9, oktober 2015 De Koepel 67e JIERGONG no. 9, oktober 2015 Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten Redaksje: Wim Beckers Janke Zijlstra - Nicolai Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Reinder

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2120 januari 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! Ut e skoalle 2 September 24 Nieuwsbrief 2 Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! 18 7 Jaarvergadering 8 Nieuwsbrief 3 13 Schoolschoonmaakavond 1 15

Nadere informatie

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards Hawwe jo dat no ek? Efkes werom sjen nei it doarpsfeest. En dan tinke oan de bewenners fan Berlingastate. Persoanlik wie ik dochs altiten yn e gedachte dat wy

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie