Omgaan met de farmaceutische Industrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgaan met de farmaceutische Industrie"

Transcriptie

1 Omgaan met de farmaceutische Industrie CGR Nascholing voor beroepsbeoefenaren 27 juni 2013 Copyright 2013 Operatie Farma

2 Pre-toets 1 - Diabetesverpleegkundige Henny Wijden krabbelt op Facebook dat zij met haar vader goede ervaringen heeft met insuline gladiolia. Mag dit? - Farmabedrijf X organiseert een gemengde manifestatie van artsen en verpleegkundigen (dvk s) in de Librije. Na afloop is er een buffet. Mag dit? Zo ja, wat mag het buffet maximaal kosten per deelnemer? - Er komen later ook nog nurse practitioners en praktijkondersteuners (POH s) bij. Mag tijdens deze manifestatie reclame worden gemaakt voor insuline gladiolia van bedrijf X? - Wat is een reële noodzakelijke maaltijd tijdens deze gemengde bijeenkomst met bijzijn van POH s? - Hoort de huur van de beamer in de 50 van het gunstbetoon aan de aanwezige verpleegkundigen/ beroepsbeoefenaren? En de zaalhuur? En de speakerfee? - Mag dvk Henny gesponsord worden met een AED (waarde 250) in het kader van de promotie van insuline gladiolia? Geldt dit ook voor het totale diabetesteam van haar ziekenhuis?

3 Pre-toets 2 - Els Suikerbuick van Farmabedrijf X gaat na afloop van de Masterclass O Jee, Diabetes Type 2, gezellig eten met 2 diabetesverpleegkundigen van het Academisch Centrum Goes. Het is gewoon informeel en niet bedoeld als promotie voor de receptplichtige geneesmiddelen waarvoor Els verantwoordelijk is. Els is in een goede bui en kiest voor het Amstel Hotel. Mag dit? - Els vraagt Henny Wijden om tijdens Wereld Diabetes Dag een presentatie te geven voor haar collega-medewerkers van Farmabedrijf X. Mag dit? Mag Henny hiervoor worden betaald? Zo ja, Hoeveel? Komt dit in het transparantieregister - Wegens hun goede zakelijke relatie besluit Bedrijf X een aantal diabetesverpleegkundigen en nurse practitioners mee te nemen naar het ADA in Boston in Mag dat? Is er een bijbetaling noodzakelijk? Mag daar door deze genodigde verpleegkundigen ook reclame over insuline gladiolia worden ontvangen? - artsenbezoeker Jan Louche van de firma Diabetes4ever geeft zijn gewaardeerde klanten/ diabetesverpleegkundigen met kerst een mooie fles wijn ter waarde van 19,95. Mag dat?

4 DEEL 1: Reclame voor geneesmiddelen

5 Wat is reclame? - Definitie in Geneesmiddelenwet (art. 1xx): Elke vorm van beinvloeden met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen ( ) - Definitie in Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR): Iedere aanprijzing van geneesmiddelen en daarmee samenhangende diensten en denkbeelden, daaronder begrepen het aanbieden of vragen van diensten of goederen in de omgang tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren.

6 Gunstbetoon & Reclame: Uitsluitend richting beroepsbeoefenaren Definitie Beroepsbeoefenaar: tot : BIG-geregistreerde artsen (incl. apo h.a en tandartsen), apothekers, apo assistentes, drogisten en verloskundigen m.i.v ook BIG-geregistreerde: - Gespecialiseerde verpleegkundigen (dvk, lvk en ovk) - Verpleegkundig specialisten (VS) acute, chronische, preventieve en intensieve zorg bij somatische aandoeningen en VS geestelijke gezondheidszorg. - Physician assistants (PA) volgens kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)

7 Gunstbetoon & Reclame: Uitsluitend richting beroepsbeoefenaren UITZONDERING: verpleegkundigen zonder voorschrijf-bevoegdheid, die in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige geneesmiddelen verstrekken of toedienen, mogen tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten (niet manifestaties!) op dezelfde wijze gastvrijheid genieten als beroepsbeoefenaren. MAAR: Geen reclame voor receptplichtige geneesmiddelen, geen cadeaus en vpk herkenbaar door badge. En POH s? => nog steeds Breed publiek dus geen reclame en geen gunstbetoon.. CGR volgt met richtlijn!

8 UITINGEN RICHTING PUBLIEK: VERBODEN RECLAME UITING RICHTING BEROEPSBEOEFENAREN: CGR INFORMATIE: Leidraad Informatie UR Geneesmiddelen (CGR)

9 Geen reclame is: Uitzonderingen ( in elk geval ): - Etikettering en bijsluiter - Brieven n.a.v. specifiek verzoek om informatie - wat is specifiek verzoek? - geen reclame-doeleinden nagestreefd - Concrete informatie (bijv. over bijwerkingen, prijswijziging of verpakking) - Informatie over ziekten zonder verwijzing naar geneesmiddel (bijv. symptomen/ziektebeeld)

10 Deel 2: GUNSTBETOON

11 Uitwerking normen Gunstbetoon (art 16 t/m 22) 5 categorieën (let op wederkerigheid: gezamenlijke verantwoordelijkheid!): 1. geven èn ontvangen van geschenken 2. verlenen èn genieten van gastvrijheid Passende locatie! 3. vragen èn verlenen van sponsoring} 4. honorering van dienstverlening } Transparantieregeling! 5. aanbieden èn aannemen van kortingen en bonussen

12 1. geven èn ontvangen van geschenken - Geringe waarde: voor beroepsbeoefenaar: max. 50 per keer met een max. van 150 per jaar per bedrijf per therapeutische klasse (winkelwaarde incl. BTW). - Van betekenis voor beroepsuitoefening: geen ge schenken die alleen maar in de privé sfeer zijn te gebruiken. - Farmaceut dient te vermelden i.h.k. van welk geneesmiddel het cadeau wordt verstrekt.

13 Quiz: Kies uit deze KKS (Kijkuh = Kopuh Shop) de toegestane cadeaus die u als dvk mag ontvangen Zijden shawl van 49 Stethoscoop van 51 Luchtfoto van de SFG diabetespoli 44 USB stick van 10 Gig. Met insuline logo van 52 Koffiezetter voor praktijkkamer met antroposofische koffie 39 vulpen met Glucojolia inscriptie 50 Computer randapparatuur Usb stick/ usb hup met speaker Mini chocoladeletters 2,50 Kistje wijn voor status beroepsbeoefenaar 25 Zomerserie Suske & Wiske & de Brullende Burka voor in de dvk wachtkamer Dvd speler voor in wachtkamer met educatieve diabetes dvd s van Bedrijf X 49,95 Airco op wielen, model Ant Artica voor 3 dvk s 138 Zakje paaseitjes 2,10

14 2. verlenen èn genieten van gastvrijheid i.h.k. van bijeenkomsten of manifestaties

15 Wetenschappelijke bijeenkomst manifestatie Geaccrediteerd Niet-geaccrediteerd Wetenschap pelijkheid staat vast door goedkeuring erkende instantie Onafhankelijke Organisatie. Eisen aan onafhankelijkheid bij organisatie, objectiviteit en onafhankelijke informatiebehoefte Organisatie bedrijf. Preventieve goedkeuring CGR. Eisen aan Inhoud en ondergeschiktheid gastvrijheid aan hoofddoel Eisen aan alle wetenschappelijke bijeenkomsten 1. gastvrijheid binnen redelijke perken 500 per keer per ther. klasse (maximaal 1500 per jaar) of 50% voor eigen rekening 75 per keer per ther. klasse (maximaal 225 per jaar) 2. Banden sprekers industrie vooraf bekend 3. Vertegenwoordigers van het bedrijf herkenbaar (badge) 4. Gastvrijheid ondergeschikt aan hoofddoel

16 verlenen èn genieten van gastvrijheid i.h.k. van bijeenkomsten of manifestaties VOORWAARDEN: de gastvrijheid binnen redelijke perken ondergeschikt aan het hoofddoel van de bijeenkomst of manifestatie (evenwichtige tijdsverdeling); de gastvrijheid mag alleen worden verleend t.a.v. deelnemers (beroepsbeoefenaren); passende locatie (ondergeschikt aan hoofddoel en qua ligging objectief gerechtvaardigd); de gastvrijheid mag geen ontspanning (sport, vrije tijdsbesteding) omvatten.

17 Passende locatie: 1. qua faciliteiten ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst/manifestatie (niet dermate aantrekkelijk dat aannemelijk is dat de locatie op zichzelf het hoofddoel vormt voor de beroepsbeoefenaar om aan de bijeenkomst/manifestatie deel te nemen, zoals een sterrenrestaurant of een luxe resort). en 2. qua ligging objectief gerechtvaardigd is. 17

18 Passende locatie

19 Welk programma is CGR proof? Productpresentatie van 1,5 uur met een aansluitend diner van 2,5 uur ad 79,50 Diner in Parkheuvel t.w.v. 70 met stellingen tijdens de gangen, waarover wordt gediscussieerd Productpresentatie van 1,5 uur in een museum met buffet pp 22,50 en mogelijkheid na afloop museum te bezoeken Avond programma: Timemanagement voor dvk s met borrel na afloop Golfclinic met stellingen bij ieder hole pp 25 Workshop CGR regelgeving ook dvk s hebben hun verantwoordelijkheid met aansluitend buffet twv 77 voor verpleegkundigen en diëtisten. Peninstructie in het restaurant van de Euromast met partnerprogramma naar keuze: Macramé met ons mee of Bungeejumping Rotterdam Serie: dvk en PDA/ dvk en slecht nieuwsgesprekken/ dvk en het nieuwe zorgstelsel, 3 lunchsessies a 75 per deelnemer

20

21 3. Sponsoring bijeenkomsten of activiteiten Financiële ondersteuning (geld of in natura) aan artsen, maatschappen van artsen en instellingen waar artsen in participeren of werkzaam zijn. (nooit aan individu, m.u.v. proefschriftsponsoring!) voor bijeenkomsten of activiteiten - Hoofdregels: -wat rechtstreeks niet mag, mag ook niet indirect of m.a.w. wat men niet mag organiseren, mag men ook niet sponsoren - gastvrijheid binnen redelijke perken: beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk voor deelneming is (art. 94 (b) GW) - ondergeschikt aan het hoofddoel van de bijeenkomst - buitenlandse locatie moet objectieve reden hebben en aantoonbaar toegevoegde waarde. Bovendien goedkeuring vooraf nodig. - sponsoring mag geen rechtstreeks commercieel doel hebben.

22 Sponsoring activiteiten: CGR Gedragsregels sponsoring Gedragsregels sponsoring:tegenprestatie is niet relevant, doneren mag ook. 5 voorwaarden: 1. Integriteit 2. transparantie 3. geen exclusiviteit 4. geen beïnvloeding 5. rechtmatige doelstelling (zie hierna)

23 Sponsoring activiteiten (vervolg) Ad 5. Rechtmatige doelstelling: A: Innovatieve/kwaliteitsverbeterende zorg; Extra innovatie/kwaliteitsverbeterende zaken die (nog) niet tot de reguliere zorg behoren en daardoor niet of moeilijk van de grond komen. B: Verbetering van zorg aan patiënten of bevordering van medische wetenschap; Ruimte norm: aan eis is snel voldaan als het gaat om innovatieve activiteit binnen de wetenschap of kwaliteitsverbetering voor patiënten (CGR voorbeeld: sponsoren van laptop waarmee jonge kankerpatiëntjes met thuis en o.a. lotgenoten kunnen communiceren mag). C: Geen (volledige) reguliere financiering; Sponsorbedrag mag niet tot besparingen leiden als er volledige financiering bestaat voor zaken of voor arbeidsplaatsen. Grote terughoudendheid bij verzoeken tot sponsoring van zaken die tot normale praktijk- of bedrijfsvoering van de gesponsorde behoren.

24 4. Dienstverlening Bijvoorbeeld: - Geven van lezingen - Advisering (consultaties) of adviesraad - Meewerken aan geneesmiddelenonderzoek Alle vormen van dienstverlening moeten worden vastgelegd in een overeenkomst (TRANSPARANT!). Reële betekenis dienst voor bedrijf Reële verhouding geleverde dienst en vergoeding

25 Dienstverlening Overeenkomst moet transparant zijn: Rechten en plichten duidelijk in de dienstverleningsovereenkomst omschrijven Verleende diensten en tegenprestatie Doelstelling van de dienst van de beroepsbeoefenaar voldoende duidelijk omschrijven Honorering moet in redelijke verhouding staan tot de geleverde dienst (aantal uren x uurtarief/ dinertijd telt NIET mee!):

26 Transparantie

27 Transparantie NL variant van de Sunshine Act (VS) Gedragsregels openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische ondernemingen (OFRBFO). Openbaarmaking in Centraal Register Met ingang van 1 januari 2012 (publicatie vanaf Q1 2013)

28 Inhoud Gedragsregels OFRBF Financiële relatie: - In geld of op geld waardeerbaar (in natura) - tussen industrie en beroepsbeoefenaar of collectief van beroepsbeoefenaren - In naam of in opdracht van vergunninghouder - vanaf 500 per kalenderjaar (= eigenlijk alles!) - voortvloeiend uit: dienstverleningsovereenkomst of sponsorovereenkomst (dus alleen collectief!!)

29

30

31 Openbaarmaking I Wanneer Wat - Binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar - Betreffende kalenderjaar - Aard van de overeenkomst (CGR selectietabel) - Naam, vestigingsadres en/of KvK nr. vergunninghouder

32 Openbaarmaking II dienstverleningsovereenkomst: sponsorovereenkomst: - Persoonsgegevens (naam, specialisatie & werkadres feitelijke dienstverlener/ beroepsbeoefenaar & totaal bedrag - Gegevens (naam, vestigingsadres, KvK nr.) dienstverlener/collectief & totaalbedrag - Gegevens (naam, vestigingsadres, KvK nr.) gesponsorde collectief & totaalbedrag

33 Openbaarmaking III - Financiële relatie moet in schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd - waarin opgenomen wat openbaar wordt gemaakt, de wijze waarop en door wie - Registratie in centrale register voor het registreren van financiële relaties (is nog niet gereed!)

34 VEEL SUCCES MET JULLIE NIEUWE STATUS ALS BEROEPSBEOEFENAAR!

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE Inhoudsopgave DEEL I. TOELICHTING BIJ DE BASISREGELS Hoofdstuk I. Wetenschappelijke bijeenkomsten Afdeling 1. Definitie Afdeling

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Marketingdoeleinden bij onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen Den Haag, april 2009 Aan

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 1 2 INHOUD VERANTWOORDING 4 ALGEMENE BEPALINGEN 6 RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 7 RICHTLIJN 2 INTEGRITEIT 12 RICHTLIJN 3 VERSLAGLEGGING 16 RICHTLIJN

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010

Integriteitscode Woonpalet. Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Integriteitscode Woonpalet Mei 2008 geactualiseerd: november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integriteit algemeen: Woonpalet, dat ben jij 3 3 Interne integriteit 4 3.1 Privé-zaken: buiten werktijd 5

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE TRUDO

INTEGRITEITCODE TRUDO INTEGRITEITCODE TRUDO 1. Algemeen toepasselijkheid bewustzijn en verantwoordelijkheid 2. interne integriteit privé gebruik bedrijfseigendommen nevenwerkzaamheden declaraties 3. externe integriteit scheiding

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering:

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie