UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005"

Transcriptie

1 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : uur Namens het bestuur Hein Paridaans, voorzitter 1

2 Agenda Ledenvergadering 30 augustus Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen voorgaande vergadering 4. Binnengekomen stukken 5. Verslag secretaris 6. Verslag materiaalcommissaris 7. Verslag jeugdleider 8. Verslag penningmeester 2004/ Verantwoording Fonds De Vrienden van de Kemppion-jeugd 10. Verslag kascontrolecommissie 11. Verslag technische commissie 12. Prijsuitreiking senioren en Kemppion TOTO 13. Bestuursverkiezing *1 - Huidig bestuur: Peter Paridaans niet aftreden (huidige functie penningmeester) Hein Paridaans niet aftreden voorzitter Jos van Uden niet aftreden (huidige functie materiaalcommissaris) Ronny vd Boomen aftredend/herkiesbaar (huidige functie secretaris) Coen Winters aftredend/herkiesbaar (huidige functie jeugdleider) PAUZE 14. Competities (intern + extern) 15. Benoeming technische commissie 16. Benoeming kascontrolecommissie - Joost Vroemen is aftredend. Arno Eliëns heeft nog een jaar zitting. 17. Begroting 2005/ Mededelingen bestuur 19. Wat ter tafel komt obv vaststelling agenda 20. Rondvraag 21. Sluiting *1) Mocht men kandidaten of tegenkandidaten willen aanstellen, dan dient te worden voldaan aan artikel 7 lid 1 van het huishoudelijk reglement dat luidt: "Kandidaatstelling door een of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergadering waarin de vacature wordt vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat om bij verkiezing de vacature te vervullen." 2

3 Voorwoord Hallo schaakvrienden, Een nieuw schaakseizoen staat weer voor de deur. De zomer is bijna weer achter de rug, dus het wordt weer tijd om lekker binnen te zitten en een partijtje te schaken. De externe competitie begint in oktober en later in het seizoen zal natuurlijk ook ons Kemppion toernooi weer op de agenda komen te staan. De vakanties zijn weer voorbij is bij onze vereniging niet meer helemaal van toepassing. Ik heb al van diverse leden gehoord dat zij in het najaar nog een vakantie voor de boeg hebben. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik vind het zelf altijd leuk om vooruit te kijken naar de volgende vakantie (behalve als dat nog lang duurt). Sommige zijn op dit moment van schrijven nog met vakantie, zoals onze voorzitter. Vandaar dat ik nu maar het woord heb genomen, zoveel voorwoordjes heb ik tenslotte ook nog niet geschreven. Ook dit jaar ga ik er vanuit dat we er met z n allen weer een leuk seizoen van zullen maken, met een leuke afsluiting van de laatste externe speelronde en later nog een feestavond. Houd daar maar vast rekening mee, want we zien natuurlijk graag een hoge opkomst. Als trouwens iemand ideeën heeft voor de feestavond (en het wil organiseren), staan wij als bestuur daar heel open tegenover. Ik hoop jullie allemaal terug te zien op de komende ledenvergadering en veelvuldig op de dinsdagavond! Ronny van den Boomen 3

4 Notulen Ledenvergadering 7 september 2004 Aanwezig: Kees Rombouts, Jan Gerritsen, Frans van Bruggen, Hans Honold, Arno Eliëns, Mark Weijers, Theo Jacobs, Gijs Heeren, Mark Weijers, Paul Haenen, Rob van der Heijden, Wim van de Vondevoort, Walter Smits, Sophie Paridaans, Christ van den Langenberg, Frank Rombouts, Geert Rombouts, Tom Verhappen, Ron Rombouts, Wilbert Rombauts, Harrie Beckers, Hans Rooyakkers, Hein Paridaans, Jos van Uden, Coen Winters, Peter Paridaans, Ronny van den Boomen. Later: Johan van Mil, Geert Rombouts. Afwezig met bericht: Frans Rombouts, Anton Goossens, Leendert Vriens, Ad Kastelijn, Michel van der Vorst, Joost Vroemen. 1. Opening Op 20:34 uur opent de voorzitter de vergadering. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 3. Notulen voorgaande vergadering De notulen worden akkoord bevonden. 4. Binnengekomen stukken a) Voorstel voor de interne competitie. Zal worden behandeld bij punt 14. b) Ed Kielenstijn heeft aangegeven dat hij gaat verbouwen in het najaar. Tijdens de verbouwing blijft De Kiel gewoon open, en kunnen we blijven spelen. c) Voostel voor een algeheel rookverbod. Aangezien het voorstel helder is, wil het bestuur het voorstel zonder discussie ter stemming brengen. Walter Smits is het er niet mee eens, dat er niet eerst over gesproken kan worden. Frans van Bruggen en Hein Paridaans geven een betoog wat de nadelen en bezwaren zijn van het roken in de speelzaal. Via discussie komt er volgens het volgende compromis uit: Voor alle schaakavonden geldt: Roken in de zaal is toegestaan vanaf 22:00 uur, maar dan alleen aan de tafels het dichtst bij de bar. Iedere schaker kan afdwingen om te schaken in de niet-rokers ruimte. Dit wordt ter stemming gebracht tegenover een algemeen rookverbod. Aantal voorstanders algeheel rookverbod: 6 Aantal voorstanders compromis: grote meerderheid. 4

5 5. Verslag secretaris Geen vragen. 6. Verslag materiaalcommissaris Kees Rombouts vraagt of we genoeg klokken hebben. Jos geeft aan dat dit zo is. Harrie Beckers vraagt om een apart hoekje te creëren voor kapotte klokken. Hein Paridaans vraagt om de klokken niet te strak op te draaien. 7. Verslag jeugdleider Geen vragen. 8. Verslag penningmeester 2003/2004 De titel in het boekje begroting 2003/2004 moet zijn begroting 2004/ Verantwoording Fonds De Vrienden van de Kemppion-jeugd Ronny vd Boomen en Ralf Weijers hebben de verantwoording verder toegelicht. 10. Verslag kascontrolecommissie Zie bijlage 1. 5

6 11. Verslag technische commissie -Intern (Jos van Uden): Aanmelden vóór 19:45 uur heeft in het begin een paar probleempjes gegeven, in de 2 e helft van het seizoen is alles goed gegaan. 20:00 uur beginnen = 20:00 uur beginnen! Het is geen naaien van spelers, als je de pech hebt dat je te laat bent, moet je het gewoon accepteren. Het opruimen van de borden komt altijd neer op een aantal personen. Het verzoek aan iedereen om zijn eigen bord op te ruimen. -Extern (Ronny vd Boomen): In het begin van het seizoen had het 4 e team veel spelers. Dit is opgelost door elke ronde enkele spelers mee te laten spelen in het 2 e en 3 e team. 12. Prijsuitreiking senioren en Kemppion TOTO -TOTO: In het boekje is de 2 e regel weggevallen. Voor 2004/2005 zal het reglement worden aangepast, omdat we met 5 teams gaan spelen. Christ vd Langenberg en Peter Paridaans hebben de jackpot gewonnen. De troostprijs wordt verdeeld onder Leon van Dijk, Geert Brouwers, Leendert Vriens en Coen Winters. -Prijzen senioren: Winterkampioen: Walter Smits, 19 e titel Zomerkampioen: Kees Rombouts Grootste ELO-stijging onder: Peter Paridaans Grootste ELO-stijging boven: Frans? Topscorer 1 e team: Walter Smits Topscorer 2 e team: Ronny vd Boomen Topscorer 3e team: Rob van der Heijden Topscorer 4 e team: Inge van den Boom Mark Weijers krijgt een eervolle vermelding. Hij heeft 5 uit 5 gehaald in 2 teams. 13. Bestuursverkiezing - Huidig bestuur: Peter Paridaans aftredend/herkiesbaar (huidige functie penningmeester) Hein Paridaans aftredend/herkiesbaar voorzitter Jos van Uden aftredend/herkiesbaar (huidige functie materiaalcommissaris) Ronny vd Boomen niet aftredend (huidige functie secretaris) Coen Winters niet aftredend (huidige functie jeugdleider) Alle aftredende bestuursleden zijn herkozen. PAUZE (21:40 uur) 14. Competities (intern + extern) Wintercompetitie: 6

7 Arno Eliëns en Geert Brouwers hebben 3 voorstellen ingediend over de wintercompetitie. Zie bijlage 2. -Voorstel 1: Het instellen van de volgende richtlijn voor de TC voor het herijken van de ELO van beginnende spelers: Bij +50 overwegen, bij +100 dwingend aanpassen. Walter Smits: Geeft aan het herijken onzin te vinden. Arno Eliëns: Pas na 25 rondes heeft iemand een goede rating. Het is niet de bedoeling om na elke ronde te herijken. Ron Rombouts stelt de 350 -grens ter discussie. Kees Rombouts: De TC mag actiever ingrijpen bij beginnende spelers. Uit de stemming volgt: Voor 17x, Tegen 3x. -Voorstel 2: Er zal ingedeeld worden op basis van 3 cycli in plaats van 4 voorheen. Walter Smits: Dit kan voor praktische problemen zorgen. Coen Winters: De TC heeft dan de vrijheid om het probleem op te lossen. Frans van Bruggen: Ik vindt een grotere spreiding niet zo aantrekkelijk. Uit de stemming volgt: Voor 3 cycli: 9x, Voor 4 cycli 5x. -Voorstel 3: Indelen vindt plaats op basis van de stand. In de stand voor indelen krijgt iedereen voor iedere ronde afwezig 1/3 e van de eigen waarde. Tot nu toe kreeg men maximaal voor 12 rondes afwezigheid punten. De eindstand zal wel opgemaakt worden op basis van maximaal 12 rondes punten bij afwezigheid. Ron Rombouts: Je krijgt dan een kromme stand. Kees Rombouts: Je kunt ook altijd 1/3 e toekennen bij afwezigheid. Harrie Beckers: Hier ben ik op tegen. Afwezigheid wordt dan beloond. Walter Smits: Keizer is gericht op een stand op scoringspercentage. Coen Winters: Ik stel voor altijd 1/3 e bij afwezigheid met bericht en schrappen uit de eindstand bij minder dan 5 partijen. Het voorstel wordt ongewijzigd ter stemming gebracht: Voor 20x, Tegen 2x. Overige schaakcompetities: Coen Winters en Ron Rombouts zullen regels opstellen voor het doorgeefschaak. Externe competitie: Kees Rombouts: met 5 teams, en verdeeld uit/thuis spelen, zullen er 7 thuiswedstrijden zijn. Dit moet worden doorgegeven aan De Kiel. Ron Rombouts: Wat gaan we doen als de 4 e klasse niet doorgaat? Ronny vd Boomen: dan zal er overleg plaatsvinden met de teamleiders. Ron Rombouts: En wat doen we als er een recreantenklasse komt? Kees Rombouts: De recreantenklasse zal zorgen voor rumoer in de zaal tussen de twee partijen in. De verhouding uit/thuis zal dan moeten worden 4/1. Ronny vd Boomen: Ook als de recreantenklasse er komt zal er overleg plaatsvinden met de teamleiders. 15. Benoeming technische commissie 7

8 -Extern: Kees Rombouts + alle teamleiders -Intern: Walter Smits + Kees Rombouts + Wim vd Vondevoort + Jos van Uden. 16. Benoeming kascontrolecommissie - Michel vd Vorst is aftredend. Joost Vroemen heeft nog een jaar zitting. Arno Eliëns meldt zich aan en wordt gekozen. 17. Begroting 2004/2005 Peter Paridaans vraagt om de contributie te verhogen als de NBSB de bijdrage verhoogd. De verhoging bij De Kemppion zal gelijk zijn aan de verhoging van de NBSB. De meerderheid is voor dit voorstel. Peter Paridaans heeft het volgende voorstel ten aanzien van km-geld: Als iemand km-geld wil krijgen, dient hij zelf een declaratie in te dienen bij de penningmeester. De penningmeester zal niet meer iedereen achterna lopen. De meerderheid is voor dit voorstel. 18. Mededelingen bestuur Coen Winters: Het jeugdplan staat op pag. 16 in het boekje. We zijn nog op zoek naar iemand die de verantwoordelijkheid neemt op de vrijdagavond voor stap 1 en 2 groep. De inzet van Johan van Mil wordt nog bekeken. Vanaf seizoen 2004/2005 zal er weer een jeugdteam deelnemen aan de externe competitie. De begeleiding tijdens toernooien krijgt komend seizoen weer aandacht. De jeugd wordt (semi-)verplicht om aan bepaalde toernooien deel te nemen. Het Höllekes toernooi zal weer georganiseerd worden. Ronny vd Boomen leest de voorstellen van de NBSB voor. 19. Wat ter tafel komt obv vaststelling agenda Niets. 20. Rondvraag Arno Eliëns: Wie van het bestuur zal bij de NBSB-vergadering zijn? Ronny vd Boomen: ikzelf en eventueel Hein Paridaans Arno Eliëns: In een blaadje in Hapert staat Ad nog als contactpersoon voor de schaakvereniging. Kan dat aangepast worden? De laatste toto-ronde heb ik hulp gekregen van Coen. We zijn bezig met plannen voor een kroegentocht in Eersel. De baten daarvan zullen ten gunste van het Kempenkamp komen. Frans?: Moeten we daar dan aktief de naam Kemppion aan verbinden? Ron Rombouts: 7 verenigingen zullen zich verbinden aan het toernooi. Het toernooi mag niet bijten met het GP-toernooi. Peter Paridaans: Volgend jaar willen we graag om 20:00 uur beginnen, zodat we ook een half uur eerder klaar zijn. 8

9 21. Sluiting Om 23:38 uur sluit de voorzitter de vergadering. Besluiten: 1) Roken: Voor alle schaakavonden geldt: Roken in de zaal is toegestaan vanaf 22:00, maar dan alleen aan de tafels het dichtst bij de bar. Iedere schaker kan afdwingen om te schaken in de niet-rokers ruimte. 2) Interne wintercompetitie: Er zal ingedeeld worden op basis van 3 cycli in plaats van 4 voorheen. 3) Interne wintercompetitie: Er is een richtlijn voor de TC voor het herijken van de ELO van beginnende spelers: Bij +50 overwegen, bij +100 dwingend aanpassen. 4) Interne wintercompetitie: Indelen vindt plaats op basis van de stand. In de stand voor indelen krijgt iedereen voor iedere ronde afwezig 1/3 e van de eigen waarde. Tot nu toe kreeg men maximaal voor 12 rondes afwezigheid punten. De eindstand zal wel opgemaakt worden op basis van maximaal 12 rondes punten bij afwezigheid. 5) Contributie: Indien de contributie bij de NBSB omhoog gaat, zal de clubcontributie met hetzelfde bedrag omhoog gaan. 6) Km-geld: Als iemand km-geld wil krijgen, dient hij zelf een declaratie in te dienen bij de penningmeester. De penningmeester zal niet meer iedereen achterna lopen. Ronny van den Boomen Secretaris 9

10 Verslag secretaris seizoen Ledenoverzicht Aantal leden per NBSB-leden tot jaar KNSB-leden tot jaar Aspiranten (tot jaar) Junioren (tot jaar) Senioren Totaal NBSB-leden betreffen de abonnementshouders welke alleen aangemeld zijn bij de NBSB en niet bij de KNSB. De teruggang in aantal abonnementshouders vindt zijn oorzaak in het kaderprobleem in Hapert. Vorig jaar al werd duidelijk dat wij voor stap 1 en 2 in Hapert niet de kwaliteit konden halen die we voor ogen hadden. Puur een kaderprobleem. Daarom zijn we eind vorig jaar gestopt met deze groep. Op dinsdag is de aanwas afgelopen jaar iets minder geweest, maar nu het kader weer op orde is, zal daar komend seizoen aandacht aan besteed worden. Jaarverslag Er zijn met betrekking tot de secretaris-taken over het afgelopen jaar weinig bijzonderheden te melden. De ledenlijst is goed op orde. Indien er wijzigingen zijn, of als de huidige gegevens toch niet juist zijn, hoor ik dit graag, het liefste per mail. 10

11 Samenstelling bestuur Naam Functie Aftredend Hein Paridaans Voorzitter 2006 Peter Paridaans Penningmeester 2006 Ronny vd Boomen Secretaris 2005 Coen Winters Jeugdleider 2005 Jos van Uden Materiaalcommissaris 2006 Alle aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Data externe competitie Ter info hierbij de data van de externe competitie komend seizoen: 15 oktober november november december februari maart maart 2006 Ronny van den Boomen Secretaris 11

12 Verslag materiaal commissaris Op 2 augustus zijn de stukken geteld. Ik wil iedereen verzoeken om direct na een partij de stukken te tellen en in de doos terug te doen voordat men deze weer terug in de kast zet. Borden klokken Stukken : 42 x 1 x demonstratie 1 x vier spelers : 26 x model Garde 4 x model Garde (jeugd hapert) 1 x digitaal : 12 x hout gesorteerd 3 x kunststof 12 x hout nieuw 4 x hout nieuw (jeugd hapert) 1 x hout geel/bruin Notatieboekjes : ca 50 x Jos van Uden 12

13 Jaarverslag Jeugdleider seizoen Het seizoen was voor de Kemppion weer een seizoen met diverse goede resultaten. Onze jeugd was dan ook weer te vinden op Kempisch-, Brabants- en Nederlands niveau. Bovendien zijn we dit jaar gestart met een team van jeugdspelers in de NBSB externe competitie. Om dit te kunnen bereiken werd er het afgelopen jaar ook weer veel aandacht aan training gegeven. Zowel op de dinsdagavond als op de vrijdagavond. Op de dinsdagavond kreeg een groep van 22 kinderen training van 5 lesgevers les in stap 1 en 2. Lesgevers op de dinsdag waren Peter Paridaans, Ron Rombouts, Frank Rombouts en Coen Winters. Op de vrijdagavond is er ook een groep die les kreeg, maar daar werd in stap 3 en 4 lesgegeven. Walter Smits en Kees Rombouts namen deze groep voor hun rekening Bovendien was er hier ruimte voor extra training van Johan van Mil. Johan heeft een achttal trainingen gegeven aan de jeugd van de vrijdaggroep. Dit heeft zeker zijn effect gehad, maar zal wel geëvalueerd moeten worden omdat een goed resultaat ook in de komende jaren behaald moet worden. Op beide clubavonden werd er ook weer een competitie gespeeld..de dinsdagcompetitie was lang heel erg spannend. Pas op de laatste avond werd bepaald wie er kampioen werd. Uiteindelijk werd deze gewonnen door Pablo Bosch. Kelly Rombauts werd tweede terwijl Bas Paridaans derde werd. De vrijdagcompetitie kende voor de eerste plaats een minder spannend verloop. Sophie Paridaans werd dit jaar met overmacht kampioen. Tussen de tweede en derde plaats zat echter een minimaal verschil. Peter Verhoeven werd, met één punt voorsprong op de nummer drie, tweede. Suzie Noten werd hier derde. Er zijn dit jaar weer een aantal diploma s behaald Zo n 5 in totaal verdeeld over de diverse stappen. We zijn dit seizoen gestart met een team van jeugdspelers in de NBSB externe competitie. Dit team heeft in het eerste seizoen een vierde plaats behaald. Een goede start voor een team met spelers waar we nog veel van kunnen verwachten. 13

14 Natuurlijk werd er door onze jeugd weer aan diverse kampioenschappen meegedaan. Een opsomming van de beste resultaten volgt hieronder: De Kempencup Ook hier deden weer veel Kemppionners aan mee en niet zonder resultaat. Een tweede plaats was er in leeftijdscategorieën voor Sven Jansen. Gijs Heeren en Suzie Noten werden derde in hun leeftijdscategorie. De Kempische Kampioenschappen Bij deze kampioenschappen hebben we vier ereplaatsen behaald. Sophie Paridaans werd Kempisch Kampioene in de B-categorie, terwijl Sven Jansen Kempisch Kampioen werd in de D-categorie. Een tweede plaats was er voor Brigitte Paridaans in de C-categorie. Kelly Noten werd derde in de B-categorie. Suzie Noten werd hier vierde en plaatste zich daardoor ook voor de Brabantse Kampioenschappen. De Brabantse Kampioenschappen Dit bleek vooral een leerervaring te zijn voor onze clubgenoten. Sophie werd 15 e, Suzie 19 e, Kelly 20 e, Brigitte 25 e en Sven 8 e. Schoolschaken Basisonderwijs Zoals elk jaar deed de Jacobusschool (met allemaal Kemppionners in het team) het weer goed Het werd tweede in Hapert bij de Kempische voorronde. Vervolgens werd bij de Kempische schoolschaakfinale de derde plaats behaald. Op de Brabantse finale werd een 18 e plaats behaald. Schoolschaakfinale Voortgezet onderwijs Hierin zorgde het Rythovius uit Eersel wederom voor een verrassing. Het team, wat voor de helft bestond uit Kemppionners, dat meedeed bij de Onderbouw categorie wist tweede te worden op dit toernooi. Pas in de laatste ronde ging het team, vooral door de zenuwen, onderuit. Toch een geweldige prestatie die ook dit jaar met een passende traktatie gevierd werd. Kempenkamp Ook dit jaar zijn er weer 5 Kemppionners mee op kamp gegaan. Dit is één van de gebeurtenissen waar door onze jeugd het hele jaar naar uitgekeken wordt. 14

15 Höllekestoernooi Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer ons eigen Höllekestoernooi gehouden. Ook dit jaar was het weer een succes. Het toernooi telde dit jaar 58 deelnemers die allemaal fanatiek tegen elkaar en tegen De Beer speelden. Ook waren er weer de diverse andere dingen die je kon doen en was er weer gratis chips. Hieronder zijn de ereplaatsen nog eens opgesomd. A-Groep Nr Naam 1 Brent Burg 2 Sophie Paridaans 3 Marieke Dirksen B-Groep Nr Naam 1 Peter Koymans 2 David van Dongen 3 Pieter Dirksen C-Groep Nr Naam 1 Sven Jansen 2 Richard Felius 3 Jeroen van Balkom D-Groep Nr Naam 1 Derek-jan Rahangmetan 2 Julia Voermans 3 Teun Clemens Als je dit zo leest, dan kun je stellen dat we weer een succesvol seizoen achter de rug hebben. Het is de doelstelling om dit het komend seizoen minimaal te evenaren, zo niet nog te verbeteren Coen Winters, Jeugdleider De Kemppion 15

16 Verslag van de penningmeester over het seizoen Over de vraag die ik vorig jaar stelde over de contributieverhoging om die gelijke tred te geven met de mogelijke verhoging van de bond kwam al snel een antwoord. Het hield in dat we ook een verhoging voor de kiezen kregen. In die zin is de ingediende begroting versus de kosten naar het resultaat toe vergelijkbaar. Ik hield rekening met een negatief resultaat van 250,-. Min of meer gebaseerd op een nog te verwachten rekening voor drukkosten van het jubileumboekje. Na enkele malen tot verzoek van de rekening houd ik nu rekening met een schenking. Dit zou derhalve tot gevolg hebben dat we sluitend op de begroting zouden kunnen komen. Specifiek naar de diverse posten zijn geen noemenswaardige punten te vermelden. Er is geen beroep gedaan op de km declaratie. De Lotto heeft zijn uitkeringen neerwaarts bijgesteld. Op dit moment heb ik geen zicht op wie via deze weg De Kemppion een extra steuntje in de rug geeft. Op de jaarvergadering wil daar op terug komen. De donatie van het Grand Prix toernooi is aangewend om een bijdrage te doen in de feestavond. Uiteindelijk is de begroting op een plus van 10,72 gesloten. Het opleidingsfonds voor de Jeugd heeft wat ingeteerd op hun reserves. In totaal is 188,70 op het fonds afgeschreven. Inmiddels heeft zich een derde fonds in het leven geroepen voor het Grand Prix toernooi zoals jullie in het verslag van de toernooicommissie hebben kunnen lezen. Het materialen fonds is met 200,- uit het lopende boekjaar verhoogd tot 600,-. Alles bij elkaar opgeteld zijn we als vereniging in het afgelopen jaar iets rijker geworden. De totale financiële middelen zijn van 2.035,61 gestegen naar 2.036,25. Los van dat het niet allemaal in de boeken terecht is gekomen is de donatie die Arno vorig jaar in de jaarvergadering deed hier een belangrijke bijdrage in. Eersel juli 2005, Peter Paridaans De penningmeester. 16

17 Financieel overzicht van sv De Kemppion Begroting van sv De Kemppion Totaal Senioren Junioren Totaal Senioren Junioren Inkomsten: Inkomsten: Contributie 2.943, ,00 726,00 Contributie 3.300, , ,00 Rente 43,20 43,20 Rente 50,00 50,00 Lotto 197,50 197,50 Lotto 250,00 250,00 Sponsors/Donaties 295,30 295,30 Sponsors 100,00 100,00 Diverse 0,00 0,00 Diverse 0,00 Totaal 3.479, ,00 726,00 Totaal 3.700, , ,00 Uitgaven: Uitgaven: Afdracht NBSB 2.287, ,20 572,25 Afdracht NBSB 2.150, ,00 650,00 (les)materiaal 78,85 0,00 78,85 Materiaal 100,00 50,00 50,00 Competities 290,60 290,60 Competities extern/intern 500,00 400,00 100,00 Externe toern. 103,50 20,00 83,50 Entreegelden toernooien 100,00 0,00 100,00 Km-geld 0,00 0,00 Km-geld 100,00 100,00 Clubblad 247,74 247,74 0,00 Clubblad 250,00 200,00 50,00 Diverse 460,14 420,94 39,20 Diverse 550,00 500,00 50,00 Reservering materialen 200,00 200,00 Totaal 3.468, ,48 773,80 Totaal 3.950, , ,00 Resultaat 10,72 58,52-47,80 Resultaat - 250,00-250,00 0,00 Fin. overzicht Vrienden van De Kemppion Inkomsten: Vrienden Jeugd 356,00 356,00 Kemppionlotto 0,00 0,00 Totaal 356,00 356,00 Uitgaven: toernooien 214,90 214,90 Opleiding 330,00 330,00 Totaal 544,90 544,90 Resultaat - 188,90 Totaal financiele middelen Kemppion bij einde seizoen Totaal financiele middelen Kemppion bij start seizoen Kas 31,21 Kas 32,80 rek ,66 rek ,63 rek ,38 rek ,18 Totaal kas + bank 2.036,25 Totaal kas + bank 2.035,61 Reservering van financiele middelen Reservering van financiele middelen Fonds materialen 600,00 Fonds materialen 400,00 Fonds Grand Prix toernooi 200,00 Fonds Grand Prix toernooi 0,00 Fonds jeugdopleiding 65,01 Fonds jeugdopleiding 253,91 Totaal reserveringen 865,01 Totaal reserveringen 653,91 Saldo fin. Middelen minus reserveringen 1.171,24 Saldo fin. Middelen minus reserveringen 1.381,70 17

18 De begroting van sv De Kemppion Op het moment van schrijven heb ik geen zicht op de ambities van de bond dus in die zin rekening ik erop dat het wat contributie betreft rustig blijft. In die zin sta ik als penningmeester het zelfde beleid voort namelijk de contributie ongewijzigd laten voor dit jaar. Daar is de begroting op gebaseerd. Ook dit jaar is er nog een reservering voor materiaal opgevoerd. Voor de rest heb ik de posten wat aangepast en beter op de ervaring van afgelopen jaren laten aansluiten. Dat we in een economisch moeilijke tijd leven gaat ook aan de Kemppion niet voorbij. Aantal sponsors, donaties, Lotto is sterk afnemend in die zin doe ik als financieel hart van De Kemppion een beroep op jullie. De begroting is flinterdun een tegenvaller slaat er gelijk een bres in. Begroting van sv De Kemppion Totaal Senioren Junioren Inkomsten: Contributie 3.300, , ,00 Rente 50,00 50,00 Lotto 250,00 250,00 Sponsors 200,00 200,00 Diverse 0,00 Totaal 3.800, , ,00 Uitgaven: Afdracht NBSB 2.250, ,00 650,00 Materiaal 100,00 50,00 50,00 Competities extern/intern 400,00 300,00 100,00 Entreegelden toernooien 100,00 0,00 100,00 Km-geld 50,00 50,00 Clubblad 250,00 200,00 50,00 Diverse 450,00 400,00 50,00 Reservering materialen 200,00 200,00 Totaal 3.800, , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 Eersel juli 2005 De penningmeester. Peter Paridaans 18

19 Verslag Grand Prix toernooi Op 12 maart hebben we in Eersel voor de vierde maal ons Grand Prix schaaktoernooi gehouden. Liep dit jaar het aantal deelnemers wat terug, het aantal elo punten steeg wel. Met grootmeester Harmen Jonkman als topper natuurlijk. We denken zeker dat we wat last hebben gehad van een drukke schaakagenda in maart maar over het algemeen zijn we tevreden over het aantal en de samenstelling van het deelnemersveld geweest. Natuurlijk hadden we ook met Martijn Dambacher (2401 elo) spelend voor Utrecht in de Meesterklasse een prima winnaar. Dank zijn we natuurlijk verschuldigd aan onze sponsors die ook het toernooi tot een financieel succes hebben gebracht. Uiteindelijk bleef er 495,30 over. We vinden het dan ook gepast om hier even de namen te noemen: Lamers en van Weijdeven verzekeringen en Hypotheken te Bladel Van Beers Grondwerken te Eersel BMV aannemersbedrijf te Veldhoven Braincard te Veldhoven Complan Advies en Projectmanagement te Eindhoven Van Lippen Timmerfabriek en kozijnen te Bladel Cafe t Vierspan te Eersel En een sigarenproducent waarvan we de naam niet mogen noemen. In de voorgaande jaren hebben we het batig saldo als donatie ingebracht in de Jeugd van De Kemppion. Maar dit jaar kwamen zij ook door een aangepaste manier van externe trainingen op hun begrotingsdoelstelling en hebben we gedacht en gezocht naar een andere besteding. Nu is het zo dat het mogelijk niet altijd crescendo kan gaan met het toernooi en vinden we dat een buffer op zijn plaats kan zijn. Daarnaast zijn we nog aan het denken hoe we ons toernooi kunnen verbeteren. Misschien hebben daar ook nog wel wat geld voor nodig. In die zin hebben we de penningmeester gevraagd om een Toernooifonds te creëren en van de opbrengst 200,- hiervoor te reserveren. De rest mag in de begroting van De Kemppion als donatie worden verwerkt. De toernooicommissie. 19

20 Voorstel externe Technische Commissie Inleiding: Het samenstellen van de externe teams is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden. Enerzijds zijn er meer teams, anderzijds is er meer verloop binnen de teams. Belangen per team verschillen en hoe wordt nu het belang van De Kemppion het beste gediend? Daarom hebben wij binnen het bestuur het onderstaande voorstel opgesteld. Wij hopen dat hiervoor voldoende draagkracht is binnen de vereniging, zodat we daar de komende jaren mee vooruit kunnen. Doelstelling: a) Samenstellen van de externe teams. Hierbij zal de commissie een zo goed mogelijke balans aanbrengen tussen de belangen van De Kemppion, de teams en de spelers. b) De teamleiders tijdens het seizoen adviseren als er problemen zijn. c) Tijdens het seizoen beslissingen nemen als de teamleiders er onderling niet uitkomen. Samenstelling commissie: De commissie zal bestaan uit 3 personen. De commissieleden mogen geen teamleider zijn. Doelstelling per team: De teams kunnen verschillende doelstellingen hebben. Denk hierbij aan: het beste team, een jeugdteam, een gezelligheidsteam. Uitvoering samenstellen externe teams: De beslissingen over de doelstelling per team worden genomen tijdens de ledenvergadering. De teamleiders kunnen hun voorkeuren/wensen qua spelers doorgeven aan de commissie. De commissie komt met een voorstel naar de teamleiders. De teamleiders kunnen dan hun reactie geven. De commissie heeft uiteindelijk het laatste woord bij de vaststelling van de indeling van de teams. 20

21 Verslag externe Technische Commissie In het begin van het seizoen hebben we wel moeten zoeken naar goede teamsamenstellingen. Met 5 teams zijn er toch weer meer belangen waar rekening mee gehouden moet worden. Maar gelukkig zijn we er het afgelopen seizoen met de teamsamenstelling toch weer goed uitgekomen. Gedurende het seizoen hebben we geen noemenswaardige problemen gehad. We hebben alle wedstrijden met 5 volledige teams kunnen spelen. Ronny Teamleider 2 e team 21

22 Voorstel wijzigingen in het huishoudelijk reglement: Het gehele huishoudelijk reglement is opgenomen in het boekje van juni 2005 Artikel 3: De Kemppion kent de volgende categorieën van leden: Seniorleden Juniorleden Aspirant-leden - Juniorleden zijn leden die op 31 augustus van het lopende seizoen nog geen twintig jaar zijn en 16 jaar of ouder zijn. - Aspirant-leden zijn leden die op 31 augustus van het lopende seizoen nog geen zestien jaar zijn en 12 jaar of ouder zijn, of jonger dan 12 jaar zijn en lid van de KNSB. Daarnaast kent De Kemppion cursisten, welke abonnementshouder zijn. Artikel 12: 2. De technische commissie interne competitie regelt zelfstandig alle schaaktechnische aangelegenheden voor de interne competitie en interne toernooien. 3. De technische commissie externe competitie regelt de samenstelling van de externe teams. Artikel 13: 1. De technische commissie externe competitie (TCEC) houdt bij het samenstellen van de teams rekening met de volgende voorwaarden: - Er wordt gehandeld in het belang van de vereniging - Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de teamleiders. Leden van de vereniging kunnen via een teamleider hun wensen kenbaar maken. - Tijdens de ledenvergadering wordt per team bepaald wat het teamkarakter zal zijn. Dit karakter kan bestaan uit: een zo sterk mogelijk team, een gezelligheidsteam en jeugdteam. Artikel 13 wordt 14. Artikel 14 wordt 15. Artikel 15 wordt

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 MINIMIKS B A D M I N T O N C L U B B E E K E N D O N K JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4 Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 Jaargang 34 - nr 4 - Juli - 2014 MINIMIKS Clubblad

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis, te Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de zomer een keer per

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl Inhoud 02 Boekhoudprogramma s voor de bridgeclub 02 De ontvangen tips en aanbiedingen 07 Mijn conclusie en advies 08 Vraag & Antwoord 08 Omgaan met de NBB-schudmachine 10 Schema s versus schema s 13 Oud

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie