UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005"

Transcriptie

1 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : uur Namens het bestuur Hein Paridaans, voorzitter 1

2 Agenda Ledenvergadering 30 augustus Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen voorgaande vergadering 4. Binnengekomen stukken 5. Verslag secretaris 6. Verslag materiaalcommissaris 7. Verslag jeugdleider 8. Verslag penningmeester 2004/ Verantwoording Fonds De Vrienden van de Kemppion-jeugd 10. Verslag kascontrolecommissie 11. Verslag technische commissie 12. Prijsuitreiking senioren en Kemppion TOTO 13. Bestuursverkiezing *1 - Huidig bestuur: Peter Paridaans niet aftreden (huidige functie penningmeester) Hein Paridaans niet aftreden voorzitter Jos van Uden niet aftreden (huidige functie materiaalcommissaris) Ronny vd Boomen aftredend/herkiesbaar (huidige functie secretaris) Coen Winters aftredend/herkiesbaar (huidige functie jeugdleider) PAUZE 14. Competities (intern + extern) 15. Benoeming technische commissie 16. Benoeming kascontrolecommissie - Joost Vroemen is aftredend. Arno Eliëns heeft nog een jaar zitting. 17. Begroting 2005/ Mededelingen bestuur 19. Wat ter tafel komt obv vaststelling agenda 20. Rondvraag 21. Sluiting *1) Mocht men kandidaten of tegenkandidaten willen aanstellen, dan dient te worden voldaan aan artikel 7 lid 1 van het huishoudelijk reglement dat luidt: "Kandidaatstelling door een of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergadering waarin de vacature wordt vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat om bij verkiezing de vacature te vervullen." 2

3 Voorwoord Hallo schaakvrienden, Een nieuw schaakseizoen staat weer voor de deur. De zomer is bijna weer achter de rug, dus het wordt weer tijd om lekker binnen te zitten en een partijtje te schaken. De externe competitie begint in oktober en later in het seizoen zal natuurlijk ook ons Kemppion toernooi weer op de agenda komen te staan. De vakanties zijn weer voorbij is bij onze vereniging niet meer helemaal van toepassing. Ik heb al van diverse leden gehoord dat zij in het najaar nog een vakantie voor de boeg hebben. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik vind het zelf altijd leuk om vooruit te kijken naar de volgende vakantie (behalve als dat nog lang duurt). Sommige zijn op dit moment van schrijven nog met vakantie, zoals onze voorzitter. Vandaar dat ik nu maar het woord heb genomen, zoveel voorwoordjes heb ik tenslotte ook nog niet geschreven. Ook dit jaar ga ik er vanuit dat we er met z n allen weer een leuk seizoen van zullen maken, met een leuke afsluiting van de laatste externe speelronde en later nog een feestavond. Houd daar maar vast rekening mee, want we zien natuurlijk graag een hoge opkomst. Als trouwens iemand ideeën heeft voor de feestavond (en het wil organiseren), staan wij als bestuur daar heel open tegenover. Ik hoop jullie allemaal terug te zien op de komende ledenvergadering en veelvuldig op de dinsdagavond! Ronny van den Boomen 3

4 Notulen Ledenvergadering 7 september 2004 Aanwezig: Kees Rombouts, Jan Gerritsen, Frans van Bruggen, Hans Honold, Arno Eliëns, Mark Weijers, Theo Jacobs, Gijs Heeren, Mark Weijers, Paul Haenen, Rob van der Heijden, Wim van de Vondevoort, Walter Smits, Sophie Paridaans, Christ van den Langenberg, Frank Rombouts, Geert Rombouts, Tom Verhappen, Ron Rombouts, Wilbert Rombauts, Harrie Beckers, Hans Rooyakkers, Hein Paridaans, Jos van Uden, Coen Winters, Peter Paridaans, Ronny van den Boomen. Later: Johan van Mil, Geert Rombouts. Afwezig met bericht: Frans Rombouts, Anton Goossens, Leendert Vriens, Ad Kastelijn, Michel van der Vorst, Joost Vroemen. 1. Opening Op 20:34 uur opent de voorzitter de vergadering. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 3. Notulen voorgaande vergadering De notulen worden akkoord bevonden. 4. Binnengekomen stukken a) Voorstel voor de interne competitie. Zal worden behandeld bij punt 14. b) Ed Kielenstijn heeft aangegeven dat hij gaat verbouwen in het najaar. Tijdens de verbouwing blijft De Kiel gewoon open, en kunnen we blijven spelen. c) Voostel voor een algeheel rookverbod. Aangezien het voorstel helder is, wil het bestuur het voorstel zonder discussie ter stemming brengen. Walter Smits is het er niet mee eens, dat er niet eerst over gesproken kan worden. Frans van Bruggen en Hein Paridaans geven een betoog wat de nadelen en bezwaren zijn van het roken in de speelzaal. Via discussie komt er volgens het volgende compromis uit: Voor alle schaakavonden geldt: Roken in de zaal is toegestaan vanaf 22:00 uur, maar dan alleen aan de tafels het dichtst bij de bar. Iedere schaker kan afdwingen om te schaken in de niet-rokers ruimte. Dit wordt ter stemming gebracht tegenover een algemeen rookverbod. Aantal voorstanders algeheel rookverbod: 6 Aantal voorstanders compromis: grote meerderheid. 4

5 5. Verslag secretaris Geen vragen. 6. Verslag materiaalcommissaris Kees Rombouts vraagt of we genoeg klokken hebben. Jos geeft aan dat dit zo is. Harrie Beckers vraagt om een apart hoekje te creëren voor kapotte klokken. Hein Paridaans vraagt om de klokken niet te strak op te draaien. 7. Verslag jeugdleider Geen vragen. 8. Verslag penningmeester 2003/2004 De titel in het boekje begroting 2003/2004 moet zijn begroting 2004/ Verantwoording Fonds De Vrienden van de Kemppion-jeugd Ronny vd Boomen en Ralf Weijers hebben de verantwoording verder toegelicht. 10. Verslag kascontrolecommissie Zie bijlage 1. 5

6 11. Verslag technische commissie -Intern (Jos van Uden): Aanmelden vóór 19:45 uur heeft in het begin een paar probleempjes gegeven, in de 2 e helft van het seizoen is alles goed gegaan. 20:00 uur beginnen = 20:00 uur beginnen! Het is geen naaien van spelers, als je de pech hebt dat je te laat bent, moet je het gewoon accepteren. Het opruimen van de borden komt altijd neer op een aantal personen. Het verzoek aan iedereen om zijn eigen bord op te ruimen. -Extern (Ronny vd Boomen): In het begin van het seizoen had het 4 e team veel spelers. Dit is opgelost door elke ronde enkele spelers mee te laten spelen in het 2 e en 3 e team. 12. Prijsuitreiking senioren en Kemppion TOTO -TOTO: In het boekje is de 2 e regel weggevallen. Voor 2004/2005 zal het reglement worden aangepast, omdat we met 5 teams gaan spelen. Christ vd Langenberg en Peter Paridaans hebben de jackpot gewonnen. De troostprijs wordt verdeeld onder Leon van Dijk, Geert Brouwers, Leendert Vriens en Coen Winters. -Prijzen senioren: Winterkampioen: Walter Smits, 19 e titel Zomerkampioen: Kees Rombouts Grootste ELO-stijging onder: Peter Paridaans Grootste ELO-stijging boven: Frans? Topscorer 1 e team: Walter Smits Topscorer 2 e team: Ronny vd Boomen Topscorer 3e team: Rob van der Heijden Topscorer 4 e team: Inge van den Boom Mark Weijers krijgt een eervolle vermelding. Hij heeft 5 uit 5 gehaald in 2 teams. 13. Bestuursverkiezing - Huidig bestuur: Peter Paridaans aftredend/herkiesbaar (huidige functie penningmeester) Hein Paridaans aftredend/herkiesbaar voorzitter Jos van Uden aftredend/herkiesbaar (huidige functie materiaalcommissaris) Ronny vd Boomen niet aftredend (huidige functie secretaris) Coen Winters niet aftredend (huidige functie jeugdleider) Alle aftredende bestuursleden zijn herkozen. PAUZE (21:40 uur) 14. Competities (intern + extern) Wintercompetitie: 6

7 Arno Eliëns en Geert Brouwers hebben 3 voorstellen ingediend over de wintercompetitie. Zie bijlage 2. -Voorstel 1: Het instellen van de volgende richtlijn voor de TC voor het herijken van de ELO van beginnende spelers: Bij +50 overwegen, bij +100 dwingend aanpassen. Walter Smits: Geeft aan het herijken onzin te vinden. Arno Eliëns: Pas na 25 rondes heeft iemand een goede rating. Het is niet de bedoeling om na elke ronde te herijken. Ron Rombouts stelt de 350 -grens ter discussie. Kees Rombouts: De TC mag actiever ingrijpen bij beginnende spelers. Uit de stemming volgt: Voor 17x, Tegen 3x. -Voorstel 2: Er zal ingedeeld worden op basis van 3 cycli in plaats van 4 voorheen. Walter Smits: Dit kan voor praktische problemen zorgen. Coen Winters: De TC heeft dan de vrijheid om het probleem op te lossen. Frans van Bruggen: Ik vindt een grotere spreiding niet zo aantrekkelijk. Uit de stemming volgt: Voor 3 cycli: 9x, Voor 4 cycli 5x. -Voorstel 3: Indelen vindt plaats op basis van de stand. In de stand voor indelen krijgt iedereen voor iedere ronde afwezig 1/3 e van de eigen waarde. Tot nu toe kreeg men maximaal voor 12 rondes afwezigheid punten. De eindstand zal wel opgemaakt worden op basis van maximaal 12 rondes punten bij afwezigheid. Ron Rombouts: Je krijgt dan een kromme stand. Kees Rombouts: Je kunt ook altijd 1/3 e toekennen bij afwezigheid. Harrie Beckers: Hier ben ik op tegen. Afwezigheid wordt dan beloond. Walter Smits: Keizer is gericht op een stand op scoringspercentage. Coen Winters: Ik stel voor altijd 1/3 e bij afwezigheid met bericht en schrappen uit de eindstand bij minder dan 5 partijen. Het voorstel wordt ongewijzigd ter stemming gebracht: Voor 20x, Tegen 2x. Overige schaakcompetities: Coen Winters en Ron Rombouts zullen regels opstellen voor het doorgeefschaak. Externe competitie: Kees Rombouts: met 5 teams, en verdeeld uit/thuis spelen, zullen er 7 thuiswedstrijden zijn. Dit moet worden doorgegeven aan De Kiel. Ron Rombouts: Wat gaan we doen als de 4 e klasse niet doorgaat? Ronny vd Boomen: dan zal er overleg plaatsvinden met de teamleiders. Ron Rombouts: En wat doen we als er een recreantenklasse komt? Kees Rombouts: De recreantenklasse zal zorgen voor rumoer in de zaal tussen de twee partijen in. De verhouding uit/thuis zal dan moeten worden 4/1. Ronny vd Boomen: Ook als de recreantenklasse er komt zal er overleg plaatsvinden met de teamleiders. 15. Benoeming technische commissie 7

8 -Extern: Kees Rombouts + alle teamleiders -Intern: Walter Smits + Kees Rombouts + Wim vd Vondevoort + Jos van Uden. 16. Benoeming kascontrolecommissie - Michel vd Vorst is aftredend. Joost Vroemen heeft nog een jaar zitting. Arno Eliëns meldt zich aan en wordt gekozen. 17. Begroting 2004/2005 Peter Paridaans vraagt om de contributie te verhogen als de NBSB de bijdrage verhoogd. De verhoging bij De Kemppion zal gelijk zijn aan de verhoging van de NBSB. De meerderheid is voor dit voorstel. Peter Paridaans heeft het volgende voorstel ten aanzien van km-geld: Als iemand km-geld wil krijgen, dient hij zelf een declaratie in te dienen bij de penningmeester. De penningmeester zal niet meer iedereen achterna lopen. De meerderheid is voor dit voorstel. 18. Mededelingen bestuur Coen Winters: Het jeugdplan staat op pag. 16 in het boekje. We zijn nog op zoek naar iemand die de verantwoordelijkheid neemt op de vrijdagavond voor stap 1 en 2 groep. De inzet van Johan van Mil wordt nog bekeken. Vanaf seizoen 2004/2005 zal er weer een jeugdteam deelnemen aan de externe competitie. De begeleiding tijdens toernooien krijgt komend seizoen weer aandacht. De jeugd wordt (semi-)verplicht om aan bepaalde toernooien deel te nemen. Het Höllekes toernooi zal weer georganiseerd worden. Ronny vd Boomen leest de voorstellen van de NBSB voor. 19. Wat ter tafel komt obv vaststelling agenda Niets. 20. Rondvraag Arno Eliëns: Wie van het bestuur zal bij de NBSB-vergadering zijn? Ronny vd Boomen: ikzelf en eventueel Hein Paridaans Arno Eliëns: In een blaadje in Hapert staat Ad nog als contactpersoon voor de schaakvereniging. Kan dat aangepast worden? De laatste toto-ronde heb ik hulp gekregen van Coen. We zijn bezig met plannen voor een kroegentocht in Eersel. De baten daarvan zullen ten gunste van het Kempenkamp komen. Frans?: Moeten we daar dan aktief de naam Kemppion aan verbinden? Ron Rombouts: 7 verenigingen zullen zich verbinden aan het toernooi. Het toernooi mag niet bijten met het GP-toernooi. Peter Paridaans: Volgend jaar willen we graag om 20:00 uur beginnen, zodat we ook een half uur eerder klaar zijn. 8

9 21. Sluiting Om 23:38 uur sluit de voorzitter de vergadering. Besluiten: 1) Roken: Voor alle schaakavonden geldt: Roken in de zaal is toegestaan vanaf 22:00, maar dan alleen aan de tafels het dichtst bij de bar. Iedere schaker kan afdwingen om te schaken in de niet-rokers ruimte. 2) Interne wintercompetitie: Er zal ingedeeld worden op basis van 3 cycli in plaats van 4 voorheen. 3) Interne wintercompetitie: Er is een richtlijn voor de TC voor het herijken van de ELO van beginnende spelers: Bij +50 overwegen, bij +100 dwingend aanpassen. 4) Interne wintercompetitie: Indelen vindt plaats op basis van de stand. In de stand voor indelen krijgt iedereen voor iedere ronde afwezig 1/3 e van de eigen waarde. Tot nu toe kreeg men maximaal voor 12 rondes afwezigheid punten. De eindstand zal wel opgemaakt worden op basis van maximaal 12 rondes punten bij afwezigheid. 5) Contributie: Indien de contributie bij de NBSB omhoog gaat, zal de clubcontributie met hetzelfde bedrag omhoog gaan. 6) Km-geld: Als iemand km-geld wil krijgen, dient hij zelf een declaratie in te dienen bij de penningmeester. De penningmeester zal niet meer iedereen achterna lopen. Ronny van den Boomen Secretaris 9

10 Verslag secretaris seizoen Ledenoverzicht Aantal leden per NBSB-leden tot jaar KNSB-leden tot jaar Aspiranten (tot jaar) Junioren (tot jaar) Senioren Totaal NBSB-leden betreffen de abonnementshouders welke alleen aangemeld zijn bij de NBSB en niet bij de KNSB. De teruggang in aantal abonnementshouders vindt zijn oorzaak in het kaderprobleem in Hapert. Vorig jaar al werd duidelijk dat wij voor stap 1 en 2 in Hapert niet de kwaliteit konden halen die we voor ogen hadden. Puur een kaderprobleem. Daarom zijn we eind vorig jaar gestopt met deze groep. Op dinsdag is de aanwas afgelopen jaar iets minder geweest, maar nu het kader weer op orde is, zal daar komend seizoen aandacht aan besteed worden. Jaarverslag Er zijn met betrekking tot de secretaris-taken over het afgelopen jaar weinig bijzonderheden te melden. De ledenlijst is goed op orde. Indien er wijzigingen zijn, of als de huidige gegevens toch niet juist zijn, hoor ik dit graag, het liefste per mail. 10

11 Samenstelling bestuur Naam Functie Aftredend Hein Paridaans Voorzitter 2006 Peter Paridaans Penningmeester 2006 Ronny vd Boomen Secretaris 2005 Coen Winters Jeugdleider 2005 Jos van Uden Materiaalcommissaris 2006 Alle aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Data externe competitie Ter info hierbij de data van de externe competitie komend seizoen: 15 oktober november november december februari maart maart 2006 Ronny van den Boomen Secretaris 11

12 Verslag materiaal commissaris Op 2 augustus zijn de stukken geteld. Ik wil iedereen verzoeken om direct na een partij de stukken te tellen en in de doos terug te doen voordat men deze weer terug in de kast zet. Borden klokken Stukken : 42 x 1 x demonstratie 1 x vier spelers : 26 x model Garde 4 x model Garde (jeugd hapert) 1 x digitaal : 12 x hout gesorteerd 3 x kunststof 12 x hout nieuw 4 x hout nieuw (jeugd hapert) 1 x hout geel/bruin Notatieboekjes : ca 50 x Jos van Uden 12

13 Jaarverslag Jeugdleider seizoen Het seizoen was voor de Kemppion weer een seizoen met diverse goede resultaten. Onze jeugd was dan ook weer te vinden op Kempisch-, Brabants- en Nederlands niveau. Bovendien zijn we dit jaar gestart met een team van jeugdspelers in de NBSB externe competitie. Om dit te kunnen bereiken werd er het afgelopen jaar ook weer veel aandacht aan training gegeven. Zowel op de dinsdagavond als op de vrijdagavond. Op de dinsdagavond kreeg een groep van 22 kinderen training van 5 lesgevers les in stap 1 en 2. Lesgevers op de dinsdag waren Peter Paridaans, Ron Rombouts, Frank Rombouts en Coen Winters. Op de vrijdagavond is er ook een groep die les kreeg, maar daar werd in stap 3 en 4 lesgegeven. Walter Smits en Kees Rombouts namen deze groep voor hun rekening Bovendien was er hier ruimte voor extra training van Johan van Mil. Johan heeft een achttal trainingen gegeven aan de jeugd van de vrijdaggroep. Dit heeft zeker zijn effect gehad, maar zal wel geëvalueerd moeten worden omdat een goed resultaat ook in de komende jaren behaald moet worden. Op beide clubavonden werd er ook weer een competitie gespeeld..de dinsdagcompetitie was lang heel erg spannend. Pas op de laatste avond werd bepaald wie er kampioen werd. Uiteindelijk werd deze gewonnen door Pablo Bosch. Kelly Rombauts werd tweede terwijl Bas Paridaans derde werd. De vrijdagcompetitie kende voor de eerste plaats een minder spannend verloop. Sophie Paridaans werd dit jaar met overmacht kampioen. Tussen de tweede en derde plaats zat echter een minimaal verschil. Peter Verhoeven werd, met één punt voorsprong op de nummer drie, tweede. Suzie Noten werd hier derde. Er zijn dit jaar weer een aantal diploma s behaald Zo n 5 in totaal verdeeld over de diverse stappen. We zijn dit seizoen gestart met een team van jeugdspelers in de NBSB externe competitie. Dit team heeft in het eerste seizoen een vierde plaats behaald. Een goede start voor een team met spelers waar we nog veel van kunnen verwachten. 13

14 Natuurlijk werd er door onze jeugd weer aan diverse kampioenschappen meegedaan. Een opsomming van de beste resultaten volgt hieronder: De Kempencup Ook hier deden weer veel Kemppionners aan mee en niet zonder resultaat. Een tweede plaats was er in leeftijdscategorieën voor Sven Jansen. Gijs Heeren en Suzie Noten werden derde in hun leeftijdscategorie. De Kempische Kampioenschappen Bij deze kampioenschappen hebben we vier ereplaatsen behaald. Sophie Paridaans werd Kempisch Kampioene in de B-categorie, terwijl Sven Jansen Kempisch Kampioen werd in de D-categorie. Een tweede plaats was er voor Brigitte Paridaans in de C-categorie. Kelly Noten werd derde in de B-categorie. Suzie Noten werd hier vierde en plaatste zich daardoor ook voor de Brabantse Kampioenschappen. De Brabantse Kampioenschappen Dit bleek vooral een leerervaring te zijn voor onze clubgenoten. Sophie werd 15 e, Suzie 19 e, Kelly 20 e, Brigitte 25 e en Sven 8 e. Schoolschaken Basisonderwijs Zoals elk jaar deed de Jacobusschool (met allemaal Kemppionners in het team) het weer goed Het werd tweede in Hapert bij de Kempische voorronde. Vervolgens werd bij de Kempische schoolschaakfinale de derde plaats behaald. Op de Brabantse finale werd een 18 e plaats behaald. Schoolschaakfinale Voortgezet onderwijs Hierin zorgde het Rythovius uit Eersel wederom voor een verrassing. Het team, wat voor de helft bestond uit Kemppionners, dat meedeed bij de Onderbouw categorie wist tweede te worden op dit toernooi. Pas in de laatste ronde ging het team, vooral door de zenuwen, onderuit. Toch een geweldige prestatie die ook dit jaar met een passende traktatie gevierd werd. Kempenkamp Ook dit jaar zijn er weer 5 Kemppionners mee op kamp gegaan. Dit is één van de gebeurtenissen waar door onze jeugd het hele jaar naar uitgekeken wordt. 14

15 Höllekestoernooi Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer ons eigen Höllekestoernooi gehouden. Ook dit jaar was het weer een succes. Het toernooi telde dit jaar 58 deelnemers die allemaal fanatiek tegen elkaar en tegen De Beer speelden. Ook waren er weer de diverse andere dingen die je kon doen en was er weer gratis chips. Hieronder zijn de ereplaatsen nog eens opgesomd. A-Groep Nr Naam 1 Brent Burg 2 Sophie Paridaans 3 Marieke Dirksen B-Groep Nr Naam 1 Peter Koymans 2 David van Dongen 3 Pieter Dirksen C-Groep Nr Naam 1 Sven Jansen 2 Richard Felius 3 Jeroen van Balkom D-Groep Nr Naam 1 Derek-jan Rahangmetan 2 Julia Voermans 3 Teun Clemens Als je dit zo leest, dan kun je stellen dat we weer een succesvol seizoen achter de rug hebben. Het is de doelstelling om dit het komend seizoen minimaal te evenaren, zo niet nog te verbeteren Coen Winters, Jeugdleider De Kemppion 15

16 Verslag van de penningmeester over het seizoen Over de vraag die ik vorig jaar stelde over de contributieverhoging om die gelijke tred te geven met de mogelijke verhoging van de bond kwam al snel een antwoord. Het hield in dat we ook een verhoging voor de kiezen kregen. In die zin is de ingediende begroting versus de kosten naar het resultaat toe vergelijkbaar. Ik hield rekening met een negatief resultaat van 250,-. Min of meer gebaseerd op een nog te verwachten rekening voor drukkosten van het jubileumboekje. Na enkele malen tot verzoek van de rekening houd ik nu rekening met een schenking. Dit zou derhalve tot gevolg hebben dat we sluitend op de begroting zouden kunnen komen. Specifiek naar de diverse posten zijn geen noemenswaardige punten te vermelden. Er is geen beroep gedaan op de km declaratie. De Lotto heeft zijn uitkeringen neerwaarts bijgesteld. Op dit moment heb ik geen zicht op wie via deze weg De Kemppion een extra steuntje in de rug geeft. Op de jaarvergadering wil daar op terug komen. De donatie van het Grand Prix toernooi is aangewend om een bijdrage te doen in de feestavond. Uiteindelijk is de begroting op een plus van 10,72 gesloten. Het opleidingsfonds voor de Jeugd heeft wat ingeteerd op hun reserves. In totaal is 188,70 op het fonds afgeschreven. Inmiddels heeft zich een derde fonds in het leven geroepen voor het Grand Prix toernooi zoals jullie in het verslag van de toernooicommissie hebben kunnen lezen. Het materialen fonds is met 200,- uit het lopende boekjaar verhoogd tot 600,-. Alles bij elkaar opgeteld zijn we als vereniging in het afgelopen jaar iets rijker geworden. De totale financiële middelen zijn van 2.035,61 gestegen naar 2.036,25. Los van dat het niet allemaal in de boeken terecht is gekomen is de donatie die Arno vorig jaar in de jaarvergadering deed hier een belangrijke bijdrage in. Eersel juli 2005, Peter Paridaans De penningmeester. 16

17 Financieel overzicht van sv De Kemppion Begroting van sv De Kemppion Totaal Senioren Junioren Totaal Senioren Junioren Inkomsten: Inkomsten: Contributie 2.943, ,00 726,00 Contributie 3.300, , ,00 Rente 43,20 43,20 Rente 50,00 50,00 Lotto 197,50 197,50 Lotto 250,00 250,00 Sponsors/Donaties 295,30 295,30 Sponsors 100,00 100,00 Diverse 0,00 0,00 Diverse 0,00 Totaal 3.479, ,00 726,00 Totaal 3.700, , ,00 Uitgaven: Uitgaven: Afdracht NBSB 2.287, ,20 572,25 Afdracht NBSB 2.150, ,00 650,00 (les)materiaal 78,85 0,00 78,85 Materiaal 100,00 50,00 50,00 Competities 290,60 290,60 Competities extern/intern 500,00 400,00 100,00 Externe toern. 103,50 20,00 83,50 Entreegelden toernooien 100,00 0,00 100,00 Km-geld 0,00 0,00 Km-geld 100,00 100,00 Clubblad 247,74 247,74 0,00 Clubblad 250,00 200,00 50,00 Diverse 460,14 420,94 39,20 Diverse 550,00 500,00 50,00 Reservering materialen 200,00 200,00 Totaal 3.468, ,48 773,80 Totaal 3.950, , ,00 Resultaat 10,72 58,52-47,80 Resultaat - 250,00-250,00 0,00 Fin. overzicht Vrienden van De Kemppion Inkomsten: Vrienden Jeugd 356,00 356,00 Kemppionlotto 0,00 0,00 Totaal 356,00 356,00 Uitgaven: toernooien 214,90 214,90 Opleiding 330,00 330,00 Totaal 544,90 544,90 Resultaat - 188,90 Totaal financiele middelen Kemppion bij einde seizoen Totaal financiele middelen Kemppion bij start seizoen Kas 31,21 Kas 32,80 rek ,66 rek ,63 rek ,38 rek ,18 Totaal kas + bank 2.036,25 Totaal kas + bank 2.035,61 Reservering van financiele middelen Reservering van financiele middelen Fonds materialen 600,00 Fonds materialen 400,00 Fonds Grand Prix toernooi 200,00 Fonds Grand Prix toernooi 0,00 Fonds jeugdopleiding 65,01 Fonds jeugdopleiding 253,91 Totaal reserveringen 865,01 Totaal reserveringen 653,91 Saldo fin. Middelen minus reserveringen 1.171,24 Saldo fin. Middelen minus reserveringen 1.381,70 17

18 De begroting van sv De Kemppion Op het moment van schrijven heb ik geen zicht op de ambities van de bond dus in die zin rekening ik erop dat het wat contributie betreft rustig blijft. In die zin sta ik als penningmeester het zelfde beleid voort namelijk de contributie ongewijzigd laten voor dit jaar. Daar is de begroting op gebaseerd. Ook dit jaar is er nog een reservering voor materiaal opgevoerd. Voor de rest heb ik de posten wat aangepast en beter op de ervaring van afgelopen jaren laten aansluiten. Dat we in een economisch moeilijke tijd leven gaat ook aan de Kemppion niet voorbij. Aantal sponsors, donaties, Lotto is sterk afnemend in die zin doe ik als financieel hart van De Kemppion een beroep op jullie. De begroting is flinterdun een tegenvaller slaat er gelijk een bres in. Begroting van sv De Kemppion Totaal Senioren Junioren Inkomsten: Contributie 3.300, , ,00 Rente 50,00 50,00 Lotto 250,00 250,00 Sponsors 200,00 200,00 Diverse 0,00 Totaal 3.800, , ,00 Uitgaven: Afdracht NBSB 2.250, ,00 650,00 Materiaal 100,00 50,00 50,00 Competities extern/intern 400,00 300,00 100,00 Entreegelden toernooien 100,00 0,00 100,00 Km-geld 50,00 50,00 Clubblad 250,00 200,00 50,00 Diverse 450,00 400,00 50,00 Reservering materialen 200,00 200,00 Totaal 3.800, , ,00 Resultaat 0,00 0,00 0,00 Eersel juli 2005 De penningmeester. Peter Paridaans 18

19 Verslag Grand Prix toernooi Op 12 maart hebben we in Eersel voor de vierde maal ons Grand Prix schaaktoernooi gehouden. Liep dit jaar het aantal deelnemers wat terug, het aantal elo punten steeg wel. Met grootmeester Harmen Jonkman als topper natuurlijk. We denken zeker dat we wat last hebben gehad van een drukke schaakagenda in maart maar over het algemeen zijn we tevreden over het aantal en de samenstelling van het deelnemersveld geweest. Natuurlijk hadden we ook met Martijn Dambacher (2401 elo) spelend voor Utrecht in de Meesterklasse een prima winnaar. Dank zijn we natuurlijk verschuldigd aan onze sponsors die ook het toernooi tot een financieel succes hebben gebracht. Uiteindelijk bleef er 495,30 over. We vinden het dan ook gepast om hier even de namen te noemen: Lamers en van Weijdeven verzekeringen en Hypotheken te Bladel Van Beers Grondwerken te Eersel BMV aannemersbedrijf te Veldhoven Braincard te Veldhoven Complan Advies en Projectmanagement te Eindhoven Van Lippen Timmerfabriek en kozijnen te Bladel Cafe t Vierspan te Eersel En een sigarenproducent waarvan we de naam niet mogen noemen. In de voorgaande jaren hebben we het batig saldo als donatie ingebracht in de Jeugd van De Kemppion. Maar dit jaar kwamen zij ook door een aangepaste manier van externe trainingen op hun begrotingsdoelstelling en hebben we gedacht en gezocht naar een andere besteding. Nu is het zo dat het mogelijk niet altijd crescendo kan gaan met het toernooi en vinden we dat een buffer op zijn plaats kan zijn. Daarnaast zijn we nog aan het denken hoe we ons toernooi kunnen verbeteren. Misschien hebben daar ook nog wel wat geld voor nodig. In die zin hebben we de penningmeester gevraagd om een Toernooifonds te creëren en van de opbrengst 200,- hiervoor te reserveren. De rest mag in de begroting van De Kemppion als donatie worden verwerkt. De toernooicommissie. 19

20 Voorstel externe Technische Commissie Inleiding: Het samenstellen van de externe teams is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden. Enerzijds zijn er meer teams, anderzijds is er meer verloop binnen de teams. Belangen per team verschillen en hoe wordt nu het belang van De Kemppion het beste gediend? Daarom hebben wij binnen het bestuur het onderstaande voorstel opgesteld. Wij hopen dat hiervoor voldoende draagkracht is binnen de vereniging, zodat we daar de komende jaren mee vooruit kunnen. Doelstelling: a) Samenstellen van de externe teams. Hierbij zal de commissie een zo goed mogelijke balans aanbrengen tussen de belangen van De Kemppion, de teams en de spelers. b) De teamleiders tijdens het seizoen adviseren als er problemen zijn. c) Tijdens het seizoen beslissingen nemen als de teamleiders er onderling niet uitkomen. Samenstelling commissie: De commissie zal bestaan uit 3 personen. De commissieleden mogen geen teamleider zijn. Doelstelling per team: De teams kunnen verschillende doelstellingen hebben. Denk hierbij aan: het beste team, een jeugdteam, een gezelligheidsteam. Uitvoering samenstellen externe teams: De beslissingen over de doelstelling per team worden genomen tijdens de ledenvergadering. De teamleiders kunnen hun voorkeuren/wensen qua spelers doorgeven aan de commissie. De commissie komt met een voorstel naar de teamleiders. De teamleiders kunnen dan hun reactie geven. De commissie heeft uiteindelijk het laatste woord bij de vaststelling van de indeling van de teams. 20

21 Verslag externe Technische Commissie In het begin van het seizoen hebben we wel moeten zoeken naar goede teamsamenstellingen. Met 5 teams zijn er toch weer meer belangen waar rekening mee gehouden moet worden. Maar gelukkig zijn we er het afgelopen seizoen met de teamsamenstelling toch weer goed uitgekomen. Gedurende het seizoen hebben we geen noemenswaardige problemen gehad. We hebben alle wedstrijden met 5 volledige teams kunnen spelen. Ronny Teamleider 2 e team 21

22 Voorstel wijzigingen in het huishoudelijk reglement: Het gehele huishoudelijk reglement is opgenomen in het boekje van juni 2005 Artikel 3: De Kemppion kent de volgende categorieën van leden: Seniorleden Juniorleden Aspirant-leden - Juniorleden zijn leden die op 31 augustus van het lopende seizoen nog geen twintig jaar zijn en 16 jaar of ouder zijn. - Aspirant-leden zijn leden die op 31 augustus van het lopende seizoen nog geen zestien jaar zijn en 12 jaar of ouder zijn, of jonger dan 12 jaar zijn en lid van de KNSB. Daarnaast kent De Kemppion cursisten, welke abonnementshouder zijn. Artikel 12: 2. De technische commissie interne competitie regelt zelfstandig alle schaaktechnische aangelegenheden voor de interne competitie en interne toernooien. 3. De technische commissie externe competitie regelt de samenstelling van de externe teams. Artikel 13: 1. De technische commissie externe competitie (TCEC) houdt bij het samenstellen van de teams rekening met de volgende voorwaarden: - Er wordt gehandeld in het belang van de vereniging - Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de teamleiders. Leden van de vereniging kunnen via een teamleider hun wensen kenbaar maken. - Tijdens de ledenvergadering wordt per team bepaald wat het teamkarakter zal zijn. Dit karakter kan bestaan uit: een zo sterk mogelijk team, een gezelligheidsteam en jeugdteam. Artikel 13 wordt 14. Artikel 14 wordt 15. Artikel 15 wordt

De Kemppion januari 2005 No. 1 Voorwoord. Hallo beste schaakvrienden,

De Kemppion januari 2005 No. 1 Voorwoord. Hallo beste schaakvrienden, Voorwoord Hallo beste schaakvrienden, DGroeten Hein. 1 Van de redactie HPeter Paridaans 2 Wonderkinderen in het schaken. No 3. Samuel Reshevsky (Polen/USA, 1911-1992) emigreerde de familie naar Amerika.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2009 / 2010 en begroting 2010/2011

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2009 / 2010 en begroting 2010/2011 Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen Jeugdcentrum De Spelewey Breughelhof 8, Voorhout Tel. 0252-216817 Secretariaat: Distelweg 13, 2215 DS Voorhout Tel.: 0252-216063 www.vrijpionnen.nl / secretaris@vrijpionnen.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Voor degene die het nog niet opgemerkt hebben; de website van De Kemppion is vernieuwd. Althans het adres:

Voorwoord. Voor degene die het nog niet opgemerkt hebben; de website van De Kemppion is vernieuwd. Althans het adres: Voorwoord. H et seizoen 2005-2006 is al een flink eind onderweg. De interne competitie hebben we al voor ruim eenderde gehad. We kunnen spreken van een redelijke bezetting op de clubavond en dat is altijd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2010 / 2011 en begroting 2011/2012

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2010 / 2011 en begroting 2011/2012 Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen Jeugdcentrum De Spelewey Breughelhof 8, Voorhout Tel. 0252-216817 Secretariaat: Distelweg 13, 2215 DS Voorhout Tel.: 0252-216063 www.vrijpionnen.nl / secretaris@vrijpionnen.nl

Nadere informatie

KRONIEK VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION

KRONIEK VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION KRONIEK VAN SCHAAKVERENIGING 1962 2002 DE KEMPPION Inhoud DE EERSTE VIJF JAAR VAN DE KEMPPION............... 5 Schaakclub EERSEL in 1962...................... 7 Schaakclub De Kemppion in het seizoen 1962/63..........

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Friese Darts Bond, bij afkorting genaamd: F.D.B. 2. Zij heeft haar zetel te Sneek. Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A.

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4:

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015 EXPLOITATIEOVERZICHT PER 30 JUNI 2015 Kosten begroting werkelijk begroting werkelijk vs. werkelijk 20152016 20142015 20142015 begroting 1415 20132014 Seniorencompetitie 1 Inschrijfgelden seniorencompetitie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam Medische en EHBO Stam Akker 50 7671 NH Vriezenveen Huishoudelijk reglement Medische en EHBO Stam In afkortingen en spraakgebruik: MES E-mail info@mes.scouting.nl Internet http://mes.scouting.nl Doel en

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

REGLEMENT. Het biljartseizoen

REGLEMENT. Het biljartseizoen REGLEMENT Het biljartseizoen Het biljartseizoen begint in de maand september en eindigt in de maand mei, nadat ieder spelend lid twee, of indien mogelijk, drie maal tegen elkaar heeft gespeeld voor de

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Schaakvereniging Borne

Schaakvereniging Borne Reglement Interne Competitie 04-09-2012 I. Algemeen art 1 Toepassing Dit reglement geldt voor de wedstrijden van de Interne Competitie (hierna: Competitie) van de Schaakvereniging Borne (hierna: SV Borne).

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend.

Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend. Schaakclub Purmerend Algemeen bestuur Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend. Datum : donderdag 27 augustus 2015 Tijd : 20.00 uur Plaats : Triton, Purmerend Aanwezig : totaal 36 personen, 4 bestuursleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

Ouderavond SV Het kasteel. Seizoen 2010/2011

Ouderavond SV Het kasteel. Seizoen 2010/2011 Ouderavond SV Het kasteel Seizoen 2010/2011 Programma SV Het Kasteel Voorstellen bestuur en jeugdleiders Visie op het jeugdschaak Interne competities Training, ontwikkeling Externe activiteiten Rol van

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT, maart 2017 art. 1 Leden m/v: - De vereniging bestaat uit leden vanaf 18 jaar en jeugdleden vanaf 12 jaar. - De leden verbinden zich tot het lidmaatschap van jaar tot jaar. - Alle

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Aanwezig: 21 leden Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering en vraagt een

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging t Stetje en is opgericht op 28 juli 2005 te Castricum, voor onbepaalde tijd. De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Algemene regels over het lidmaatschap

Algemene regels over het lidmaatschap HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAMERKOOR TON sur TON Dit Huishoudelijk Reglement vult de Statuten van de Vereniging Kamerkoor Ton sur Ton aan. Artikel 1 De vereniging heeft gemiddeld 30 tot maximaal 35 zingende

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Het boekje zal wederom verstrekt worden bij de speellokalen / secretariaten die dan zelf voor de distributie moeten zorgen.

Het boekje zal wederom verstrekt worden bij de speellokalen / secretariaten die dan zelf voor de distributie moeten zorgen. Algemene Ledenvergadering Betuwse Biljart Bond dd 09 juni 2016 gehouden bij cafe Ons Huis te Elden 01. Opening, mededelingen en presentielijst Welkom dames en heren op de ALV van de BBB. De presentielijst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V *

* N I E U W S B R I E F H S D V * * N I E U W S B R I E F H S D V * E-mail: hsdvhelden@planet.nl Homepage: www.hsdv.nl Jaargang 2 nr. 46-9 juni 2007 Hallo schaak- en damleden Afgelopen maandag 4 juni werd het seizoen van de HSDV afgesloten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie