ALV CDA Raalte 26 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALV CDA Raalte 26 februari 2015"

Transcriptie

1 ALV CDA Raalte 26 februari 2015 Uitnodiging Algemene ledenvergadering CDA Raalte. Het bestuur van het CDA-afdeling Raalte nodigt u uit voor haar Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 februari 2015 om uur in Hotel De Zwaan te Raalte. Agenda uur Opening 2. Mededelingen van bestuur. a. CDA Noaberschapsprijs 2014 Annie Kappert 3. Ingekomen stukken a. Ruth Peetoom voorgedragen voor een tweede termijn als verenigingsvoorzitter b. Voordrachten voor dagelijks bestuur en partijbestuur c. Uitnodiging dagbezoek Brussel aan CDA-afdelingen Overijssel 2015 d. Verzoek bestuur CDA Olst-Wijhe om samenwerking als bestuur CDA Salland 4. Verslag algemene ledenvergadering 29 oktober (zie website CDA Raalte) 5. Stemming over de advieskandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen d.d. 26 mei Aftreden CDA voorzitter Breun Breunissen 7. Verkiezing nieuwe voorzitter. a. Het bestuur roept leden op om zich kandidaat te stellen als nieuwe voorzitter, zodat de Algemene Ledenvergadering een voorzitter uit een meervoudige voordracht kan kiezen. b. Frans Wichink Kruit heeft zich inmiddels kandidaat gesteld uur Provinciale Statenverkiezingen met de heer Christiaan Schrijver CDA-kandidaat (6.) en onze fractievoorzitter Guus Temmink met als onderwerpen: het verkiezingsprogramma van het CDA Overijssel en bereikbaarheid in het bijzonder de N uur Pauze uur Actualiteiten in de Raalter Politiek door onze wethouder Jacques van Loevezijn: werkgelegenheid, economie en Raalter winkelcentra uur Actualiteiten Waterschap Groot Salland door Henk Holtmaat kandidaat (3.) voor de Waterschapsverkiezingen. 12. Rondvraag uur Sluiting Na afloop bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog even na te praten. Het bestuur stelt het zeer op prijs, indien u een gast uitnodigt. Namens het Algemeen Bestuur van het CDA-afdeling Raalte. B. Breunissen A.M. Kleine Staarman voorzitter secretaris Afmelden voor de vergadering: Arno Kleine Staarman : na uur : CDA Raalte: praat niet over Europa, maar doet mee. Doe ook mee! Zie pagina 2! 1

2 Annie Schreijer-Pierik nodigt u uit voor het Europees Parlement! Als Overijsselse CDA-politica nodigt Annie Schreijer-Pierik leden van het CDA Raalte van harte uit voor een dagbezoek aan het Europees Parlement en de fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) op 10 november 2015 in Brussel. Meer informatie en aanmelden bij A.M. Kleine Staarman: : na uur : Er zijn slechts 15 plaatsen op=op! Van de Voorzitter Beste mede-cda-leden, Al direct bij de start van het nieuwe jaar zijn we opgeschrikt door de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. Ze worden door ons gezien en gevoeld als aanslagen op de vrije meningsuiting. Een belangrijk goed waar we echt voor moeten blijven strijden. In het nieuwe jaar hoop ik dat er vrede kan ontstaan in een aantal brandhaarden in de wereld. Ik denk aan Oekraïne, Syrië, Israël, Gaza, Noord Afrika. Het is onze opdracht om te werken aan vrede waar dat mogelijk is. In 2015 zal ons oog gericht zijn op de vele ouderen, langdurig zorgbehoevenden en mantelzorgers. Zij worden geconfronteerd met grote veranderingen in hun dagelijks leven. Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van chronisch zieken, ouderen, mensen met een beperking, mensen die niet makkelijk aan werk kunnen komen en de jeugdzorg. Onze wethouders en raadsleden doen er alles aan om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Vertrek voorzitter De tijd rond de jaarwisseling was voor mij een goed moment om in alle rust terug te kijken op het achterliggende jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar. Ik heb de afgelopen periode nagedacht over het voorzitterschap van het CDA Raalte en ben tot de conclusie gekomen dat het goed is om het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter, die met nieuw elan de kar kan gaan trekken. Ik maak al 11 jaar deel uit van het CDA Bestuur, waarvan 3 jaar als voorzitter. Ik heb dat steeds met veel plezier en inzet gedaan, maar het is inmiddels wel een lange tijd. Er zijn een aantal redenen waarom ik denk dat dit het juiste moment is. Zo is het in het jaar na de verkiezingen een mooi moment om een nieuwe voorzitter zijn weg binnen het CDA te doen vinden en samen met de fractie en de leden te werken aan de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dat lijkt nog ver weg, maar eind 2016 moet al weer volop gewerkt worden aan de procedure voor de nieuwe kandidatenlijst, het programma e.d. Daar komt bij dat ik zelf het afgelopen jaar enkele nieuwe bestuurlijke uitdagingen ben aan gegaan en daardoor minder tijd aan het CDA Raalte kan besteden dan ik zou willen. Verder kan een nieuwe voorzitter een impuls geven aan vernieuwingen, die ook binnen het CDA Raalte nodig zijn. Ik ben blij te kunnen melden dat er in elk geval iemand zich beschikbaar wil stellen om het voorzitterschap op zich te nemen en wel Frans Wichink Kruit. Hij is zondermeer geschikt en ervaren om deze taak op zich te kunnen nemen. Natuurlijk kunnen ook anderen zich beschikbaar stellen zodat de ALV wat te kiezen heeft. Als u kandidaten hebt, laat het weten bij het CDA Bestuur. Het belooft op 26 februari een boeiende avond te worden en ik hoop velen van u te ontmoeten. 2

3 Het zal voor mij wennen zijn om niet meer zo intensief bij het wel en wee van het CDA Raalte betrokken te zijn, maar ik ben er van overtuigd dat ik hiermee ook weer ruimte geef aan anderen om nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ik steeds van u heb mogen ontvangen om deze mooie functie te kunnen uitoefenen. Waterschap Op 12 januari 2015 ben ik door de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel benoemd als bestuurder in het algemeen bestuur voor de categorie Bedrijven in het Waterschap Groot Salland. Ik ben erg blij met deze benoeming. Dit is ook de reden waarom ik me heb teruggetrokken van de CDA lijst. Vanuit Raalte bezien was ik ervan overtuigd dat de CDA-belangen goed vertegenwoordigd blijven door de verkiesbare plek van Henk Holtmaat op de kandidatenlijst. Ik vertrouw straks op een constructieve samenwerking met de CDA fractie in het bestuur van het Waterschap Groot Salland. Onze ALV op 26 februari 2015 staat naast de huishoudelijke zaken in het teken van de Staten en Waterschapsverkiezingen op 18 maart Verkiezingen die er echt toe doen en die ook een belangrijke peiling zijn voor de landelijk politieke verhoudingen. Ook hangt de samenstelling van de Eerste Kamer ervan af. Verder is er aandacht voor de lokale politiek. Het belooft op 26 februari een boeiende avond te worden en ik hoop velen van u te ontmoeten! Met vriendelijke groet, Breun Breunissen, voorzitter CDA Raalte Nieuws uit onze fractie! De CDA fractie is 2015 begonnen met de wisseling van de fractievoorzitter. Na een bewogen jaar heeft Raymond Godeschalk aangegeven meer tijd en ruimte te willen nemen voor zijn gezin en werk. Ik heb het vertrouwen van de fractie gekregen om de voorzittershamer van Raymond over te nemen. Petra Hegeman blijft fractiesecretaris en Robert Vloedgraven is benoemd tot vicefractievoorzitter. We vinden het een uitdaging om deze functies te vervullen. Nieuw Tijenraan en Glasvezel buitengebied De afgelopen weken hebben we als fractie ons nadrukkelijk ingezet voor onderwerpen zoals Nieuw Tijenraan en Glasvezel buitengebied. Maar er komen nog vele interessante onderwerpen aan. Ik nodig dan ook de CDA leden uit om met ons mee te denken en te discussiëren. De CDA-fractie nodigt de CDA-leden uit om mee te denken en te discussiëren over actuele politieke onderwerpen! Provinciale en waterschapsverkiezingen Op de algemene ledenvergadering komen naast lokale onderwerpen ook provinciale- en waterschapsthema's aan de orde. CDA en in het bijzonder CDA Raalte heeft belang bij een sterk CDA in de provincie als in het waterschap. Daarom wens ik de teams rond Eddy van Hijum en Henk Holtmaat veel succes. Namens de Fractie Guus Temmink CDA-Agenda 18 maart 2015 Provinciale en waterschapsverkiezingen 11 april 2015 Landelijk Partijcongres 10 november 2015 Bezoek Europees Parlement 3

4 Waterschapverkiezing op 18 maart 2015 Onze kandidaat: Henk Holtmaat CDA lijst 2, nummer 3 Zoals velen van u inmiddels wel zullen weten ben ik namens het CDA kandidaat voor de waterschapverkiezing op 18 maart van dit jaar. De provinciale ledenvergadering heeft mij op plaats 3 van de CDA lijst 2 geplaatst, hiervoor ben ik de leden zeer erkentelijk. Duidelijk is dat ik graag opnieuw gekozen wil worden in het algemeen bestuur van het waterschap Groot Salland, omdat mijn werk nog lang niet af is. Er is nog heel veel werk te doen, zeker nu eind 2014 de besturen van het waterschap Groot Salland en die van het waterschap Reest en Wieden hebben besloten om per 1 januari 2016 te gaan fuseren. Ik ben altijd extra kritisch bij het uitgeven van geld wat opgebracht moet worden door de inwoners, boeren en bedrijven in Salland! Kritisch op kosten Naast dat ik samen met mijn vrouw en zoon een rundvee- en varkensbedrijf run, werk ik als financieel administrateur bij Larcom te Ommen. Bijna dagelijks ervaar ik door mijn werk in de landbouw en in de sociale werkvoorziening hoe het is om met weinig geld/inkomen rond te moeten komen en daardoor zeer zuinig te moeten leven. Met deze kennis en ervaring ben ik altijd extra kritisch bij het waterschap, vooral wanneer het gaat om geld uit te geven. Geld wat opgebracht moet worden door de inwoners, boeren en bedrijven in Salland. Bij elk besluit moet er heel goed gekeken worden of nut en noodzaak wel in overeenstemming zijn met de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Besparen op bestuur en huisvestingskosten Door de fusie per 1 januari 2016 kunnen er miljoenen bezuinigd worden, doordat er fors bespaart wordt op bestuur en huisvestingskosten. Er is dan sprake van één bestuur over een grotere organisatie, die werkt vanuit één centraal kantoor. Goede verhoudingen met boeren en burgers De bestaande regio werkplaatsen moeten blijven, zodat de mensen in het veld dicht bij de uitvoering van het onderhoudswerk zitten. Dit moet er tevens voor zorgen dat de contacten en verhoudingen met de boeren en burgers goed blijven en waar nodig verbeterd worden. Veilig wonen en werken Het waterschap heeft als voornaamste taak te zorgen dat de burgers en bedrijven ervan verzekerd zijn dat ze veilig kunnen wonen en werken, en dat ze verschoond blijven van wateroverlast en overstromingen. Daarnaast moet het waterschap in tijden van droogte zorgen voor watertoevoer en ook heel belangrijk, dat het water schoon en veilig is. Ook komende jaren optimale inzet Het waterschap moet werken en zorgen voor de toekomst die vandaag begint! Als gedreven en bewogen Sallander wil ik een daadkrachtige waterschapbestuurder zijn die zich ook de komende jaren optimaal blijft inzetten voor de belangen van de burgers, boeren en bedrijven in ons mooie Salland. Natuurlijk hoop ik dat heel veel kiezers mij het vertrouwen geven door op 18 maart op mij te stemmen, zodat ik als kritisch waterschapbestuurder verder kan en mag. Henk Holtmaat: zo Helder als Water! 4

5 Van onze wethouder Beste CDA vrienden, Graag maak ik jullie deelgenoot van de ontwikkelingen binnen mijn dynamische portefeuille, te weten economie, werk & inkomen, Participatiewet en recreatie & toerisme. Om met het laatste te beginnen: onlangs werd bekend gemaakt dat er opnieuw twee campings binnen onze mooie gemeente tot Best Camping zijn verkozen: Krieghuusbelten en Vakantiepark Luttenberg! Iets om trots op te zijn! Zeker omdat ANWB en ADAC 129 campings in Europa dit predicaat hebben gegeven, waarvan 32 naar Nederland. Van de 32 in Nederland zijn er, 11 in Overijssel en dus 2 in Raalte! En er is nog meer goed nieuws. De naamsbekendheid van Salland groeit sterker dan die van Twente, het aantal overnachtingen neemt toe en ook de werkgelegenheid neemt in deze sector toe. Ook biedt dit nieuwe kansen voor onze prachtige agrarische ondernemingen. Al met al, een mooie basis om op voort te bouwen en ervoor te zorgen dat recreatie & toerisme als economische pijler van Raalte sterk blijft. Innoveren en investeren Ook andere sectoren doen het in Raalte goed. Hierbij moet de Maan Groep genoemd worden. Een bedrijf dat mede door ondersteuning van Kennispoort Regio Zwolle een belangrijke innovatieprijs in de wacht sleepte! Daarom is het ook belangrijk dat het CDA Raalte blijft investeren in de economische Regio Zwolle die sinds 2013 in de top 3 staat van best presterende regio's. Natuurlijk zijn we in Raalte ook geconfronteerd met tegenslagen. In dit kader moeten Jumbo en TCR genoemd worden. Bedrijven die om meerdere redenen personeel moesten ontslaan. Een klap voor deze medewerkers en hun gezinnen. Samen met de bedrijven en ons Werkgeverspunt zijn we nu bezig om te zorgen dat ook deze medewerkers weer een nieuwe uitdaging vinden. Het is belangrijk dat het CDA Raalte blijft investeren in de economische regio Zwolle in de top 3 best presterende regio s Samen beter ondernemen Daarnaast ben ikzelf rechtstreeks of via de vele ondernemersverenigingen in Raalte frequent in contact met de bedrijven in onze negen kernen. Ook om te horen welke belemmeringen zij bij het ondernemen eventueel ervaren en hoe we dit kunnen oplossen. Daarom ben ik nu doende om onze ondernemersdienstverlening door te lichten. Want ook hier kunnen processen korter en sneller. En betrek ik hier ook de ondernemers zelf bij. Want we moeten het samen doen! Mooie voorbeelden in dit verband zijn ook het Ondernemersfonds en de Toekomstverkenning Centrum Raalte. Maar ook als het gaat om inkoop & aanbesteding betrekken wij ondernemers. Bij het opstellen van beleid, maar ook nu bij het evalueren van dit beleid. Samenwerken voor meer participatie De huidige goede samenwerking met de ondernemers is ook van cruciaal belang voor een goede uitvoering van de Participatiewet. Want alleen zo lukt het ons samen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij onze ondernemers een plek te geven. Gezien het succes van ons Werkgeverspunt heb ik hier veel vertrouwen in! Ik ga met veel enthousiasme verder! En nodig u uit om ideeën, suggesties, initiatieven etc. met mij te delen zodat we samen blijven werken aan deze mooie gemeente! Jacques van Loevezijn 5

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie