Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België"

Transcriptie

1 Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting van 1967 voor u meebrengt. Ze bevat daarnaast algemene antwoorden op de meest voorkomende vragen van de Belgische grensarbeiders die in Duitsland werken, en die betrekking hebben op hun toestand op fiscaal vlak in België. 2003

2 VOORWOORD Als u in België woont en in Duitsland in loondienst werkt, verandert uw toestand op fiscaal vlak vanaf 1/1/2004. Vanaf die datum wordt de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch-Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting van 1967 immers van toepassing. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de grensarbeiders. Indien u grensarbeider bent, waren uw beloningen tot heden belastbaar in de woonstaat d.w.z. in België. Vanaf 1/1/2004 zullen deze beloningen belastbaar zijn in Duitsland en zullen ze in België vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting. De aanvullende Overeenkomst wijzigt eveneens de toestand op fiscaal vlak van de andere inwoners van België die in Duitsland in loondienst werken d.w.z. die welke niet als grensarbeiders werden beschouwd krachtens de Belgisch- Duitse Overeenkomst van Het gaat hier bijvoorbeeld om personen die in Duitsland buiten de Duitse grenszone in loondienst werken of die in België buiten de Belgische grenszone wonen. Het kan ook gaan om Duitse ambtenaren die in België wonen. Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 voor u meebrengt. Ze bevat daarnaast algemene antwoorden op de meest voorkomende vragen van de Belgische grensarbeiders die in Duitsland werken en die betrekking hebben op hun toestand op fiscaal vlak in België. U vindt een elektronische versie van deze brochure op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën ( Didier REYNDERS Minister van Financiën - 1 -

3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 1 INHOUDSTAFEL 2 1. DE AANVULLENDE OVEREENKOMST VAN 5/11/2002. WAT VERANDERT ER VOOR U? Voor de voormalige grensarbeiders Voor de andere Belgische inwoners die in Duitsland in loondienst werken Voor de gepensioneerden 5 2. FAQ - VEEL GESTELDE VRAGEN 7 3. NUTTIGE ADRESSEN

4 1. De aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002. Wat verandert er voor u? 1.1 Voor de voormalige grensarbeiders De belangrijkste wijziging is van toepassing op de voormalige grensarbeiders, d.w.z. de personen die wonen in de grenszone van een Staat (in uw geval België) en die in loondienst werken in de grenszone van de andere Staat (Duitsland). De aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 heft die grenszones op. Vanaf 1/1/2004 bestaat er dus geen bijzondere regeling meer voor grensarbeiders Belastingheffing in Duitsland Indien u tot nu toe werd beschouwd als een grensarbeider waren uw beloningen tot 2003 (aanslagjaar 2004) belastbaar in de woonstaat, d.w.z. in België. Vanaf 1/1/2004 zullen uw beloningen in principe in Duitsland belastbaar zijn en zal uw Duitse werkgever op die inkomsten loonbelasting ( Lohnsteuer ) en de solidariteitsbijdrage ( Solidaritätszuschlag) inhouden. Indien u vragen heeft betreffende uw belastingheffing in Duitsland kunt u de brochure Wonen in België, werken in Duitsland raadplegen die werd uitgegeven door het Ministerie van Financiën van Noordrijn-Westfalen. U vindt een elektronische versie van die brochure op de website van het Ministerie van Financiën van Noordrijn-Westfalen ( Vrijstelling van de inkomstenbelasting in België Om dubbele belasting te vermijden zullen uw in Duitsland belastbare beloningen in België van de inkomstenbelasting worden vrijgesteld. Dit betekent evenwel niet dat u in België geen enkele fiscale verplichting meer heeft. Zoals voorheen moet u elk jaar een aangifte in de personenbelasting indienen

5 1.1.3 Aanvullende belastingen in België Krachtens de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 zullen uw beloningen van Duitse oorsprong in de toekomst in België dus worden vrijgesteld van belasting. België zal evenwel de door de Belgische gemeenten en de Brusselse agglomeratie geheven aanvullende belastingen op de personenbelasting (PB/gem. en PB/agg.) blijven heffen. De aanvullende Overeenkomst geeft België immers de bevoegdheid de aanvullende gemeente- of agglomeratiebelastingen te heffen van sommige beroepsinkomsten die in Duitsland belastbaar zijn en waarvoor België vrijstelling moet verlenen. Deze aanvullende belastingen worden berekend op de belasting die in België verschuldigd zou zijn indien de Duitse inkomsten uit Belgische bronnen werden verkregen Vermindering van belasting in Duitsland Ter compensatie voor de Belgische aanvullende belastingen verleent Duitsland een forfaitaire vermindering van 8 % van de Duitse belasting die betrekking heeft op die beloningen. 1.2 Voor de andere Belgische inwoners die in Duitsland in loondienst werken Status quo: inkomstenbelasting in Duitsland en vrijstelling in België De aanvullende Overeenkomst wijzigt eveneens de toestand op fiscaal vlak van de andere inwoners van België die in Duitsland in loondienst werken, d.w.z. de personen die niet werden beschouwd als grensarbeiders in de zin van de Belgisch-Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting van Dat is het geval indien u in Duitsland buiten de Duitse grenszone in loondienst werkt of indien u in België buiten de Belgische grenszone woont. Het heeft eveneens op u betrekking wanneer u werkt voor de Duitse overheid terwijl u in België woont. Uw lonen, salarissen en andere beloningen zijn en blijven in principe onderworpen aan de inkomstenbelasting in Duitsland. In België blijven deze lonen en andere beloningen vrijgesteld van de inkomstenbelasting. Op dat vlak verandert er dus niets voor u

6 1.2.2 Aanvullende belastingen in België en vermindering van belasting in Duitsland Daarentegen zullen uw beloningen van Duitse oorsprong vanaf het belastbaar tijdperk 2004 (aanslagjaar 2005) in België worden onderworpen aan de aanvullende belastingen bij de personenbelasting die door de Belgische gemeenten en de Brusselse agglomeratie worden geheven. Ter compensatie van deze Belgische belastingen verleent Duitsland een forfaitaire vermindering van 8 % van de Duitse belasting die betrekking heeft op de beloningen waarop de aanvullende belastingen in België werden geheven. 1.3 Voor de gepensioneerden Status quo: inkomstenbelasting in Duitsland en vrijstelling in België Bent u gepensioneerd, inwoner van België en ontvangt u een overheidspensioen van Duitse oorsprong? In dat geval zal de aanvullende Overeenkomst eveneens gevolgen hebben voor uw toestand op fiscaal vlak. Onder overheidspensioen wordt verstaan de pensioenen van voormalige Duitse ambtenaren, de wettelijke renten geïnd door voormalige loontrekkers uit de privé sector (de ouderdomspensioenen, de weduwen- en weduwnaarspensioenen, enz.) alsmede de uitkeringen wegens ziekte en andere renten die in uitvoering van de Duitse sociale wetgeving worden betaald. Het recht om belasting te heffen van de Duitse overheidspensioenen komt toe aan Duitsland 1 en België moet die pensioenen van de inkomstenbelasting vrijstellen. 2 De aanvullende Overeenkomst wijzigt niets aan deze toestand. 1 2 In bepaalde gevallen ziet Duitsland af van zijn recht op belastingheffing. Die overheidspensioenen worden bijgevolg in geen van beide Staten belast. Uitzondering : Wanneer het gaat om een pensioen dat wordt toegekend aan een voormalige ambtenaar die werkte voor de Duitse overheid en die onderdaan is van België zonder tezelfdertijd onderdaan te zijn van Duitsland, heeft uitsluitend de woonstaat (België) het recht op belastingheffing

7 1.3.2 Aanvullende belastingen in België en vermindering van belasting in Duitsland Vanaf het jaar 2004 zullen Duitse overheidspensioenen in België worden onderworpen aan de aanvullende belastingen bij de personenbelasting die door de Belgische gemeenten en de Brusselse agglomeratie worden geheven. Ter compensatie van deze Belgische belastingen verleent Duitsland een forfaitaire vermindering van 8 % van de Duitse belasting die betrekking heeft op de pensioenen en de renten waarop de aanvullende belastingen in België werden geheven. Deze vermindering van de Duitse belasting is uiteraard slechts mogelijk indien het pensioen of de rente daadwerkelijk in Duitsland wordt belast

8 2. FAQ - Veel gestelde vragen 2.1 Tot nu toe was ik grensarbeider. Moet ik elk jaar een aanvraag tot vrijstelling (Freistellungsantrag) blijven indienen bij mijn Duitse werkgever? Neen, deze aanvragen tot vrijstelling hebben geen nut meer. De bijzondere grensarbeidersregeling is vanaf 1/1/2004 opgeheven. Vanaf die datum zijn uw Duitse beloningen in Duitsland belastbaar en moet uw werkgever in principe de Lohnsteuer en de Soldidaritätszuschlag op uw beloningen inhouden. 2.2 Ben ik in België onderworpen aan bijzondere fiscale verplichtingen wanneer ik in Duitsland werk? 2.3 Welke taxatiedienst is bevoegd voor mijn problemen op fiscaal vlak in België? 2.4 Moet ik in mijn Belgische belastingaangifte ook mijn beloningen (of pensioenen) van Duitse oorsprong vermelden? U bent in principe aan geen enkele bijzondere fiscale verplichting onderworpen wanneer u in Duitsland werkt. Elk jaar zal u van de taxatiedienst waarvan u in België afhangt een aangifte in de personenbelasting ontvangen. U moet deze aangifte binnen de daartoe voorziene termijn invullen en er het geheel van uw Belgische en buitenlandse inkomsten (d.w.z. uw wereldinkomen ) in vermelden. De taxatiedienst waarvan u afhangt in België is afhankelijk van de gemeente waar uw fiscale woonplaats is gelegen. De bevoegde taxatiedienst is vermeld op uw aangifte. Het is eveneens het adres waar uw aangifte moet worden ingediend. Als inwoner van België moet u in uw aangifte in de personenbelasting in België uw totale wereldinkomen vermelden ongeacht waaruit het afkomstig is en dus eveneens uw beloningen, pensioenen of renten uit Duitse bron. Inkomsten van buitenlandse oorsprong die krachtens een internationale overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting zijn vrijgesteld, worden in België immers in aanmerking genomen voor het bepalen van het belastingtarief dat op de andere inkomsten van toepassing is. Dit wordt het progressievoorbehoud genoemd

9 2.5 Moet ik rekening houden met bijzondere regels bij het invullen van mijn aangifte in België? Bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting moet u rekening houden met bepaalde bijzondere regels voor buitenlandse inkomsten. In rubriek A Gewone bezoldigingen van vak IV van uw aangifte in de personenbelasting moet u niet alleen uw eventuele Belgische bezoldigingen, maar ook uw Duitse bezoldigingen vermelden. Daarnaast moet u die Duitse bezoldigingen nog verder detailleren in rubriek N Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong van vak IV van uw aangifte of, bij plaatsgebrek, in een bijlage die bij uw aangifte moet worden gevoegd. Het bedrag dat in vak IV van uw aangifte, rubriek A Gewone bezoldigingen en rubriek N Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong moet worden aangegeven is een netto bezoldiging, d.w.z. een bruto bezoldiging na aftrek van de sociale bijdragen en van de Duitse belasting. Voorbeeld Mevrouw Kremer woont in België en werkt als loontrekker in Duitsland. Haar jaarlijkse bruto bezoldiging bedraagt ,00 EUR. Haar Duitse werkgever heeft 7.300,00 EUR sociale zekerheidsbijdragen, 7.400,00 EUR loonbelasting (Lohnsteuer) en 406,00 EUR solidariteitsbijdrage (Solidaritätszuschlag) ingehouden. De netto bezoldiging (d.w.z. het bedrag dat Mevr. Kremer moet vermelden in haar aangifte) bedraagt : ,00 EUR 7.300,00 EUR 7.400,OO EUR 406,00 EUR = ,00 EUR - 8 -

10 Mevrouw Kremer moet haar Belgische aangifte als volgt invullen : Vak IV. WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, ( ) A. GEWONE BEZOLDIGINGEN. 1. Wedden en lonen : ,00 EUR ( ) N. INKOMSTEN OF KOSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG. Vermeld het land, de rubriek waaronder ze zijn aangegeven (bv. A, 1) en het bedrag van de onder A tot E aangegeven inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong. a) grensarbeiders land:. rubriek:.. b) andere land : Duitsland rubriek:a, ,00 EUR. 2.6 Wijzigt de aanvullende Overeenkomst het fiscaal stelsel van de Betriebsrenten? Nee, de aanvullende Overeenkomst verandert niets aan het stelsel van de pensioenen niet zijnde overheidspensioenen (cf. punt ) betaald ter zake van een vroegere dienstbetrekking. Een Betriebsrente blijft dus uitsluitend in de woonstaat belastbaar, d.w.z. in België. 2.7 Welke echtgenoot mag de kinderen ten laste nemen? Zoals voor de inwerkingtreding van de aanvullende Overeenkomst of diegene die in België belastbaar is? De aanvullende Overeenkomst verandert niets op dit punt. De personen die te uwen laste waren voor de inwerkingtreding van de aanvullende Overeenkomst, blijven dat in principe ook na 1/1/2004. Diezelfde personen zullen eventueel ook worden beschouwd als zijnde te uwen laste voor de heffing van de Duitse belasting. Hieromtrent kunt u inlichtingen vragen bij de Duitse administratie

11 2.8 Ik woon in België en werk in Duitsland voor een Duitse werkgever. Soms oefen ik mijn werkzaamheden (monteren) uit in een derde Staat. In welke Staat zijn de beloningen die betrekking hebben op de in de derde Staat gepresteerde werkdagen belastbaar? Om te bepalen in welke Staat uw beloningen die betrekking hebben op de in de derde Staat uitgeoefende werkzaamheden mogen worden belast, moet de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en de desbetreffende derde Staat worden geraadpleegd. Over het algemeen is de zogenaamde 183- dagenregel van toepassing voor deze materie. Deze regel bepaalt in principe dat het gedeelte van uw beloningen dat betrekking heeft op de in de derde Staat uitgeoefende werkzaamheden belastbaar is in de woonstaat, in uw geval dus België, indien gelijktijdig is voldaan aan de volgende twee voorwaarden : 1. de last van uw beloningen wordt niet gedragen door een vaste inrichting of een vaste basis welke uw Duitse werkgever in de desbetreffende derde Staat aanhoudt; 2. u verblijft in de derde Staat gedurende een tijdvak dat gedurende elk tijdvak van 12 maanden een totaal van 183 dagen niet te boven gaat. Indien één der beide voorwaarden niet is vervuld, is het gedeelte van uw beloning dat betrekking heeft op de in de derde Staat gepresteerde dagen in de derde Staat belastbaar. Opgelet! De tekst van de desbetreffende Overeenkomst moet altijd worden geraadpleegd. Tussen de verschillende Overeenkomsten kunnen zich immers lichte verschillen voordoen in de 183- dagenregeling, hetgeen belangrijke gevolgen kan hebben voor de heffingsbevoegdheid met betrekking tot uw beloning

12 2.9 De termijnen voor het indienen van de aangifte in België en in Duitsland zijn verschillend. Mag het indienen van de Belgische aangifte worden uitgesteld tot de datum waarop de Duitse aangifte wordt ingediend? Nee, de termijnen voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting zijn van openbare orde. Het is dus heel belangrijk dat de op uw aangifte vermelde termijn wordt nageleefd Treedt de nieuwe belastingregeling voor grensarbeiders automatisch in werking of moet een aanvraag worden ingediend? De nieuwe belastingregeling waarin de aanvullende Overeenkomst voorziet treedt automatisch in werking. Er moet geen enkele formaliteit worden vervuld Vanaf wanneer moet ik niet langer het bewijs leveren dat ik gedurende meer dan 45 dagen buiten de grenszone werk? Vanaf het jaar 2004 is dat bewijs niet meer nodig. De 45-dagenregel is immers een uitzonderingsregel op de bijzondere regeling voor de grensarbeiders. Aangezien deze bijzondere regeling vanaf 1/1/2004 is opgeheven, is ook de 45-dagenregel niet meer van toepassing

13 3. Nuttige adressen IBB TEAM Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland in Heerlen (NL) Tel: vanuit België : 0800/ (gratis) of 0031/ (betalend). Vanuit Duitsland : 08 00/ Het IBB is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. In Duitsland Finanzamt Aachen Innenstadt Tel.: 0049 (0)241/ Fax.: 0049 (0)800/ Finanzamt Aachen Außenstadt Tel.: 0049 (0)241/940-0 Fax.: 0049 (0)800/ Finanzamt Aachen Kreis Tel.: 0049 (0)241/940-0 Fax.: 0049 (0)800/ Finanzamt Schleiden Tel.: 0049 (0)244/85-0 Fax.: 0049 (0)800/ Finanzamt Geilenkirchen Tel.: 0049 (0)2451/623-0 Grenzgängerberatungsstelle Tel.: 0049 (0)241/ Regio Aachen e.v. en Finanzamt Daun Tel.: 0049 (0) Fax.: 0049 (0) Finanzamt Bitburg-Prüm Bitburg Tel.: (0) Fax.: (0) Prüm Tel.: (0) Fax.: (0) U kan eveneens de volgende websites bezoeken:

14 In België Federale Overheidsdienst Financiën Plaatselijke diensten Controle Eupen Tel. : 087/ Vervierserstr. 8 Fax : 087/ Eupen Controle Sankt-Vith Tel. : 080/ Klosterstr. 32 Fax: 080/ Sankt-Vith Centrale Dienst - BELINTAX AOIF BELINTAX RAC.- Financietoren Kruidtuinlaan 50 bus BRUSSEL Tel: Vanuit België: 02/ of 02/ Vanuit Duitsland: 00 32/ of 00 32/ Deze nummers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur. Fax : Vanuit België : 02/ Vanuit Duitsland: 0032/ U kan uw vragen ook via sturen naar : Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, voor het geval wij bijkomende informatie nodig mochten hebben. U kan ook de volgende websites bezoeken :

15 Downloaden van deze brochure Uw toestand op fiscaal vlak in Duitsland : - zie : Infos für Steuerzahler Broschüren Wohnen in Belgien, arbeiten in Deutschland. : - zie : Internationaal Overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting Recent in werking getreden Duitsland Informatiebrochures

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud Salary split Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008 Page 1 Inhoud SOCIALE ASPECTEN FISCALE ASPECTEN PRAKTISCHE ASPECTEN REGELING IN BEPAALDE BUURLANDEN Page 2 1 Salary split: Principe Belastingheffing

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 7 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland algemene informatie bronnen Informatieblad Belastingdienst/Grensinfopunt oktober 2011; www.grensinfopunt.nl Aan

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Werken in België. Wonen in Duitsland

Werken in België. Wonen in Duitsland Werken in België Wonen in Duitsland 2005 VOORWOORD Deze brochure richt zich vooral tot de personen die in Duitsland wonen en in België in loondienst zijn. Indien u in dat geval verkeert, is uw fiscale

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 834 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels Heerlen, 28 mei 2015 Peter Reinders Waarom een grensinfopunt? Het is voor onze regio van groot belang dat grensoverschrijdende mobiliteit en

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

Uitvoeren van werken in België Welk land is bevoegd loonbelasting te heffen? Nancy Slegers BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

Uitvoeren van werken in België Welk land is bevoegd loonbelasting te heffen? Nancy Slegers BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 Uitvoeren van werken in België Welk land is bevoegd loonbelasting te heffen? Nancy Slegers BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 Agenda Deel I: toewijzingsregels belastingheffing o.b.v. DBV Nederland

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. AFZ/96-258 (AFZ 17/2003). Dubbelbelastingverdrag Duitsland en Nederland. Vaste inrichting. Vereiste minimumduur om een bouw- of constructiewerk

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari 2013 0 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN...

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte & Touche www.deloitte.com Onderwerp Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag: nieuwigheden voor natuurlijke personen Datum augustus 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Hieronder vindt u een kort overzicht van deze nieuwe wetgeving samen met een lijst van meest gestelde vragen.

Hieronder vindt u een kort overzicht van deze nieuwe wetgeving samen met een lijst van meest gestelde vragen. FISCALE FAQ 1) ALGEMENE INFO Vanaf 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht voor de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. De wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 3 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen LJN: BD1660, Rechtbank Breda, AWB 06/743 Datum uitspraak: 15-04-2008 Datum publicatie 15-05-2008 Rechtsgebied:Belasting Soort procedure:eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Terecht AWBZ-premie

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Circulaire nr. AFZ/2008-0408 (AFZ 17/2009) dd. 17/12/2009

Circulaire nr. AFZ/2008-0408 (AFZ 17/2009) dd. 17/12/2009 Circulaire nr. AFZ/2008-0408 (AFZ 17/2009) dd. 17/12/2009 Circulaire nr. AFZ/2008-0408 (AFZ 17/2009) dd. 17/12/2009 Dubbelbelastingverdrag Frankrijk Grensarbeiders Heffingsbevoegdheid Onderrichtingen betreffende

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober 2015 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

2012D05497 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2012D05497 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2012D05497 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën, van 21 december

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015 VERZOEK vermindering loon Jaar: 2015 Gebruik dit formulier om een vermindering van uw zuiver voljaarsloon aan te vragen. Raadpleeg eerst de toelichting op pagina 3 voordat u de gegevens invult. Vul uw

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2015 Bijwerking van 24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche 281.12..15 3.

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD Financiën Onderwerp Circulaire nr. AFZ 2005/0652 (AFZ 08/2005). Dubbelbelastingverdrag - Bezoldiging betaald uit hoofde van de uitoefening van een dienstbetrekking - Heffingsbevoegdheid

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Fiscale FAQ dossier februari 2014 literaire auteurs illustratoren striptekenaars scenaristen theaterauteurs regisseurs animatiefilmers

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie