Verdoving Algehele en regionale anesthesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verdoving Algehele en regionale anesthesie"

Transcriptie

1 Verdoving Algehele en regionale anesthesie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is anesthesie? 1 Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? 1 Preoperatieve screening 1 De voorbereiding 2 Kinderen 3 Vormen van verdoving 3 Herstel, complicaties en risico's bij regionale anesthesie 5 Geheugen- of concentratiestoornissen 6 Tot slot 7 Binnenkort ondergaat u in het St. Elisabeth Ziekenhuis een operatie of onderzoek, waarbij anesthesie (verdoving) nodig is. In deze brochure staan de belangrijkste zaken hierover op een rijtje. Wat is anesthesie? Anesthesie betekent letterlijk gevoelloosheid. Dit houdt in dat de anesthesioloog er samen met de anesthesiemedewerker voor zorgt dat u tijdens uw operatie of onderzoek geen pijn hebt en dat u u zo prettig mogelijk voelt. Tevens waken zij met behulp van geavanceerde apparatuur tijdens de ingreep continu over uw lichamelijke toestand. Er zijn verschillende vormen van anesthesie. Grofweg wordt een onderscheid gemaakt in algehele anesthesie (narcose) en regionale anesthesie (verdoving van een gedeelte van het lichaam). Bij de keuze voor de ene of de andere techniek wordt onder andere rekening gehouden met uw voorkeuren, met uw gezondheidstoestand en met de aard en duur van de operatie. Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? De anesthesioloog beoordeelt uw medische gegevens en verschaft zich vóór de operatie een beeld van uw gezondheidstoestand. Op basis van uw lichamelijke conditie, leeftijd, voorkeuren en soort operatie bepaalt de anesthesioloog welke vorm van anesthesie voor u het meest geschikt is. In het algemeen is dit al met u besproken tijdens een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie. Preoperatieve screening Waarschijnlijk bezoekt u ter voorbereiding op de operatie en verdoving de polikliniek Anesthesiologie. Daar beoordelen verpleegkundig specialisten en physician assistants uw gezondheidstoestand en nemen zij zo nodig maatregelen om uw gezondheid te verbeteren. Ook beantwoorden zij vragen over de verdoving. Soms zal het nodig zijn aanvullend onderzoek te laten doen.

2 terug naar de inhoudsopgave Vaak zal dit dezelfde dag nog kunnen gebeuren, in sommige gevallen zult u op een later tijdstip nog een keer terug moeten komen naar het ziekenhuis. Er wordt geprobeerd afspraken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. U kunt uzelf op het bezoek voorbereiden door thuis al na te denken over uw medische voorgeschiedenis, allergieën, operaties en eventuele anesthesieproblemen bij uzelf of in uw familie. Schrijf vragen die u hebt op, zodat u ze niet vergeet te stellen tijdens het gesprek. Het is belangrijk dat u eventuele medicijnen of een actueel medicijnoverzicht meeneemt, wanneer u de polikliniek Anesthesiologie bezoekt. Dat geldt ook voor middelen die u zonder recept bij apotheek of drogist of via internet koopt. De voorbereiding Het is erg belangrijk dat u nuchter bent voor de ingreep. Een lege maag voorkomt verslikken tijdens of direct na de operatie en voorkomt (voor een deel) dat u misselijk bent of gaat braken na de operatie. Instructies over vanaf welk moment u nuchter moet zijn, hebt u gekregen tijdens uw bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie en in de brochure `Nuchter zijn voor een operatie? Ja, maar niet te lang die u op de polikliniek gekregen hebt. Het drinken van een slokje water om medicijnen in te nemen, is toegestaan. Ook tandenpoetsen is geen bezwaar. Bij voorkeur rookt u niet meer. Eventuele contactlenzen, nagellak, piercings en make-up moet u voor de operatie verwijderen. Ook uw kunstgebit moet u uit doen om te voorkomen dat dit beschadigd raakt of dat u u hierin tijdens de operatie verslikt. Uw horloge en sieraden kunt u het best thuis of op de verpleegafdeling laten. Een bril of hoorapparaat kan in sommige gevallen in overleg op- of ingelaten worden Als u medicijnen gebruikt, wordt met u op de polikliniek Anesthesiologie afgesproken welke u op de dag van de operatie moet stoppen of juist moet innemen. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dan maakt uw behandelend specialist afspraken met u over het eventueel stoppen en hervatten hiervan. Ter voorbereiding op de verdoving krijgt u op de verpleegafdeling vaak een zogenaamde premedicatie, die wordt afgestemd op uw gezondheid. U wordt meestal wat slaperig en u krijgt er een droge mond van. Er zit soms ook een pijnstiller bij in de vorm van een zetpil of tabletten. Zodra u aan de beurt bent wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht. Medewerkers daar controleren of uw gegevens compleet zijn. Hier spreekt u ook nog de anesthesioloog die de verdoving gaat toedienen; eventuele vragen kunt u nog met hem of haar bespreken. Daarna wordt u naar de operatiekamer gebracht, waar u overstapt op de operatietafel en waar de anesthesiemedewerker u aansluit op de bewakingsapparatuur. Na het aanleggen van een infuus dient de anesthesioloog de narcose toe. In de regel worden spinale, epidurale en plexus anesthesie (zie verderop in deze brochure) al in de voorbereidingsruimte toegediend. Voordat de verdoving wordt toegediend, vindt een zogenaamde time-out procedure plaats. Hierbij worden samen met u nogmaals uw gegevens en de geplande operatie gecontroleerd. Waarschijnlijk zijn sommige vragen al eerder aan u gesteld, maar deze procedure is een extra controle en voor uw eigen veiligheid. Als het absoluut noodzakelijk is, krijgt u (donor)bloed toegediend. Als u hiertegen bezwaar hebt, bespreek dit dan met de anesthesioloog. In de regel zal de verpleegkundig specialist of physician assistant dit ook al met u besproken hebben op de polikliniek.

3 terug naar de inhoudsopgave Kinderen Voor kinderen die een operatie of onderzoek onder narcose moeten ondergaan, geldt in grote lijnen hetzelfde als hiervoor beschreven. Enkele bijzonderheden willen wij hier wel noemen: Het is belangrijk dat (tenminste) een van de ouders of indien van toepassing een voogd, samen met het kind de polikliniek Anesthesiologie bezoekt. Een van de ouders kan mee naar de operatiekamer en bij het kind blijven totdat het onder narcose is. In de verkoeverkamer kan een van de ouders bij het ontwaken van hun kind aanwezig zijn. Bij het onder narcose brengen, wordt bij kinderen van 4 jaar en ouder gekozen voor toediening via een infuus; vóór het prikken wordt een pleister met verdovende zalf op de handruggetjes aangebracht. Bij kinderen jonger dan 4 jaar en bij kinderen die een kortdurende ingreep door de KNO-arts ondergaan, wordt in het algemeen gekozen voor narcose via een kapje ( inhalatie-anesthesie ). Neem contact op met de polikliniek Anesthesiologie, wanneer uw kind verkouden is. In het algemeen wordt een verkoudheidvrije periode van minimaal twee weken aangehouden tussen het einde van een verkoudheid en een operatie. Ook voor patiënten met een verstandelijke beperking geldt dat zij op de polikliniek en op de operatiekamer vergezeld worden door ouder(s), wettelijk vertegenwoordiger of begeleider. Vormen van verdoving Algehele anesthesie In het geval van algehele anesthesie (ook wel narcose genoemd) bent u tijdens de operatie of het onderzoek geheel buiten bewustzijn. De anesthesioloog brengt u in slaap door toediening van medicijnen via een infuusnaald; het in slaap vallen gaat heel snel. Terwijl u onder narcose bent, bewaken de anesthesioloog en anesthesiemedewerker onder andere uw hartslag, bloeddruk en ademhaling. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand en van de zwaarte van de operatie, worden lichaamsfuncties nog uitgebreider bewaakt. Door het toedienen van medicijnen en infuusvloeistoffen tijdens de operatie wordt uw conditie op peil gehouden en voelt u geen pijn. Tijdens de narcose ademt u door een buisje dat in de luchtpijp of keelholte is ingebracht. Dit buisje wordt ingebracht als u net onder narcose bent en wordt door de anesthesioloog verwijderd als u wakker wordt gemaakt. U merkt weinig of niets van deze handeling. Regionale anesthesie Er zijn verschillende vormen van regionale anesthesie. Welke vorm bij u wordt toegepast is afhankelijk van de aard en duur van de operatie. Spinale anesthesie Via een prikje in uw rug wordt een verdovende vloeistof ingebracht die uw onderlichaam voor 2 tot 6 uur verdooft. De pijn van deze 'ruggenprik is vergelijkbaar met het prikken van een infuus. Omdat de zenuwen naar uw spieren tijdelijk zijn uitgeschakeld, is het niet mogelijk om uw benen te bewegen. Deze verdoving maakt het mogelijk om operaties onder de navel uit te voeren.

4 terug naar de inhoudsopgave Epidurale anesthesie Door middel van een prik in de rug (die vooraf plaatselijk wordt verdoofd) wordt een slangetje in de rug ingebracht. Via dit slangetje, waar u gewoon op kunt liggen, wordt de verdovingsvloeistof toegediend. Deze manier van verdoven wordt toegepast als pijnbestrijding bij bevallingen en bij sommige operaties. Soms ook wordt epidurale anesthesie gecombineerd met algehele anesthesie. Bierse anesthesie Via een infuusnaald in de hand wordt een vloeistof ingespoten die uw arm verdooft. Op de operatiekamer wordt eerst een strakke band om de bovenarm gelegd die ervoor zorgt dat de verdoving in uw arm blijft. Deze verdoving is geschikt voor kleine kortdurende ingrepen aan de hand of onderarm. Plexus anesthesie Door middel van een prik in uw oksel, hals of nek wordt uw arm verdoofd. Deze vorm van verdoving is geschikt voor langer durende operaties aan de arm of hand. Geleidingsblokken Het is mogelijk om alleen een enkel, voet, teen, pols, hand of vinger te verdoven door middel van plaatselijke injecties. Als onverhoopt de regionale anesthesie niet of onvoldoende werkt, kan de anesthesioloog alsnog besluiten tot algehele narcose. Ontwaken Met de moderne geneesmiddelen die gebruikt worden, bent u in het algemeen na een algehele anesthesie snel weer wakker. Dat gebeurt op de verkoeverkamer, ook wel uitslaapkamer of PACU (Peri Anesthesia Care Unit) genoemd, waar speciaal opgeleide verpleegkundigen uw toestand in de gaten houden en uw vitale functies en de operatiewond controleren. U krijgt meestal via een slangetje in de neus zuurstof toegediend. Zo nodig worden ook pijnstillers en medicijnen tegen misselijkheid of braken gegeven. Het kan zijn dat men ook een slangetje heeft ingebracht om de maag te ontlasten of om de urine gemakkelijk te laten wegvloeien. Soms hebt u extra infuusnaalden, die zijn ingebracht tijdens de narcose. In de regel is dat met u besproken op de polikliniek. Ook na een regionale anesthesie gaat u na de operatie enige tijd naar de uitslaapkamer. In overleg met de anesthesioloog beoordelen de verpleegkundigen wanneer u terug kunt naar de verpleegafdeling. Afhankelijk van uw algehele conditie en van het type operatie wordt er soms voor gekozen u na de operatie nog een tijdje in slaap te houden of gaat u voor extra bewaking naar de Intensive Care of Medium Care afdeling. Ook dit is meestal van tevoren met u besproken. Herstel, ongemakken en risico's bij algehele anesthesie Pijn na een operatie komt vaak voor; mocht u pijn hebben dan wordt die uiteraard bestreden. De verpleegkundigen en artsen vragen regelmatig naar eventuele pijn. De anesthesioloog regelt de pijnbestrijding tijdens het verblijf op de verkoeverkamer en in de eerste periode na de operatie op de verpleegafdeling. Pijn mag geen belemmering zijn voor doorademen, ophoesten en bewegen; goede pijnstilling bevordert het

5 genezingsproces. terug naar de inhoudsopgave U krijgt pijnbestrijding volgens een speciaal voor u opgesteld schema. Als de pijnstilling niet voldoende is, geeft u dit dan meteen aan, zodat het schema aangepast kan worden. Voordat u teruggaat naar de afdeling moet de pijn voor u aanvaardbaar zijn. Afhankelijk van de ingreep die u ondergaat, krijgt u soms de beschikking over een infuuspompje, waarmee u uzelf pijnstillers kunt toedienen. Soms is in uw rug een zogenaamde epidurale katheter ingebracht voor pijnbestrijding. In deze gevallen bezoekt een medewerker van de Acute Pijnservice u op de afdeling. De afdelingsverpleegkundigen weten precies welke controles zij na de operatie en na de narcose bij u moeten uitvoeren. Zij weten hoeveel infuusvloeistof u eventueel nog moet krijgen en welke medicijnen tegen bijvoorbeeld pijn en misselijkheid of braken zij mogen geven. Hoewel de gebruikte narcosemiddelen binnen een dag zijn uitgewerkt, moet u er rekening mee houden dat het volledige herstel van de operatie enkele dagen tot weken kan duren, afhankelijk van het type operatie. Na de toegediende verdoving mag u 24 uur geen voertuig besturen. Regel daarom dat iemand u naar huis kan begeleiden. Als u naar huis mag op de dag van de operatie, adviseren wij om die dag/nacht niet alleen thuis te blijven. Geen enkele medische ingreep is geheel zonder risico s. Ernstige complicaties, zoals het tekortschieten van hart en bloedsomloop, ademstoornissen en krampaanvallen, komen tegenwoordig nauwelijks voor. Toch kunnen zich grotere of kleinere ongemakken voordoen. Voorbeelden hiervan zijn: Hoofdpijn; Misselijkheid en braken; Spierpijn, rugpijn; Stoornissen in de bloeddruk; Bloeduitstortingen, infecties en gevoelsstoornissen nabij de insteekplaats van naalden en katheters; Slikklachten, heesheid en keelpijn door het beademingsbuisje; Schade aan tanden en kronen, gebitsprothesen en plaatjes door het inbrengen of verwijderen van het beademingsbuisje, vooral bij al loszittende tanden; Allergische reacties met huiduitslag en jeuk. Laat u door deze lijst niet afschrikken. Als een of meer van deze ongemakken zich al voordoen, dan verdwijnen de meeste in de regel snel of kunnen ze met medicijnen behandeld worden. In zeldzame gevallen komt het voor dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, patiënten tijdens de narcose iets merken van wat zich op de operatiekamer afspeelt; dit heet awareness. Als u denkt dat dit ook bij u gebeurd is, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist of physician assistant die u op de polikliniek gesproken hebt. Herstel, complicaties en risico's bij regionale anesthesie Herstel na regionale anesthesie merkt u door terugkeer van het 'normale' gevoel in uw arm of been. Afhankelijk van de vorm van regionale verdoving die u gehad hebt, varieert dit herstel van enkele minuten tot enkele uren en bij de plexus anesthesie (zie eerdere uitleg) soms wel een dag. Geen enkele medische ingreep is geheel zonder risico s. Ernstige complicaties, zoals het tekortschieten van hart en bloedsomloop, ademstoornissen en krampaanvallen, komen tegenwoordig nauwelijks voor. Toch kunnen zich, ook na regionale anesthesie, grotere of

6 kleinere ongemakken voordoen. Voorbeelden hiervan zijn de volgende: terug naar de inhoudsopgave Na een spinale of epidurale anesthesie kan het voorkomen dat het plassen niet vanzelf op gang komt. Om de vulling van de blaas in de gaten te houden, kan een echo-onderzoek gewenst zijn; bij te grote vulling kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk een blaaskatheter in te brengen. Na spinale anesthesie kunt u last krijgen van hoofdpijn. Hoewel dit hinderlijk kan zijn, verdwijnt deze pijn altijd spontaan, meestal binnen vijf dagen. Als dit niet het geval is, laat het de afdelingsverpleegkundige dan weten. Als u thuis bent, neem dan contact op met de polikliniek Anesthesiologie (013) of met de afdeling Spoedeisende Hulp (013) Na plexus anesthesie moet u de eerste dag na de operatie extra voorzichtig zijn. Het kan zijn dat het gevoel in de arm nog niet helemaal is teruggekeerd. Draag de arm in dat geval de eerste dag in een draagdoek (mitella). Spierpijn en/of rugpijn; Stoornissen in de bloeddruk. Bloeduitstortingen, infecties en gevoelsstoornissen nabij de insteekplaats van naalden en katheters; Allergische reacties met huiduitslag en jeuk; Langer aanhoudende (maar in het algemeen tijdelijke) gevoelsstoornissen of tintelingen in arm of benen, na respectievelijk een armverdoving of spinale/epidurale anesthesie; Zelden komt een beschadiging van de long voor (bij plexus anesthesie). Laat u niet afschrikken door deze lijst. Als een of meer van deze ongemakken zich al voordoen, dan verdwijnen de meeste in de regel snel of kunnen ze met medicijnen behandeld worden. Wanneer onverhoopt de regionale anesthesie niet of onvoldoende zou werken, kan de anesthesioloog eventueel alsnog besluiten tot algehele anesthesie. Geheugen- of concentratiestoornissen In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, is er geen relatie bewezen tussen narcose en geheugen- of concentratiestoornissen. Toch komen deze problemen wel eens voor, soms zelfs zodanig dat sprake kan zijn van acute verwardheid, ook wel delier genoemd. Het risico op een delier is groter als u: 70 jaar of ouder bent; Geheugenstoornissen hebt; Eerder na een operatie in de war geweest bent; Uzelf de afgelopen 24 uur niet goed meer hebt kunnen verzorgen. Op de polikliniek Anesthesiologie brengt de verpleegkundig specialist of physician assistant dergelijke risico s in kaart en bespreekt deze met u. Bij het anesthesiebeleid en op de verpleegafdeling wordt hiermee rekening gehouden. Soms kan het gewenst zijn u aan te melden bij het delierteam. Een delierteam houdt zich bezig met patiënten die in de war zijn na een operatie of die een verhoogd risico hebben op verwardheid. Meer informatie over wat delier is, hoe het zich uit en hoe het voorkomen en behandeld kan worden, leest u in de brochure `Acute verwardheid/delier. In dit kader willen wij hier ook kort stilstaan bij eventueel alcoholgebruik. Een overmatig alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en voor het welslagen van de

7 operatie en kan ook leiden tot het al eerder genoemde delier. De verpleegkundig specialist of physi-cian assistant op de polikliniek zal risico s in kaart brengen en met u, voor zover dat natuurlijk voor u van toepassing is, bespreken welke ondersteuning men u hierin kan bieden. Meer hierover kunt u lezen in de brochure Alcoholgebruik en een operatie. Tot slot terug naar de inhoudsopgave Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, dan kunt u op werkdagen tussen en uur contact opnemen met de polikliniek Anesthesiologie. Deze brochure is net als de eerdergenoemde brochures en brochures over preoperatieve screening, pijnmeting en pijnbehandeling te downloaden via de website van het ziekenhuis ( Belangrijke telefoonnummers St. Elisabeth Ziekenhuis (algemeen): (013) route 1 polikliniek Anesthesiologie: (013) route 53 afdeling Spoedeisende Hulp: (013) Anesthesiologie Copyright St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg afdeling Communicatie Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Een ingreep onder anesthesie

Een ingreep onder anesthesie Een ingreep onder anesthesie Locatie ETZ Elisabeth U heeft een afspraak bij de polikliniek Anesthesiologie (preoperatieve screening) op..dag..20.. om. uur U heeft dan een afspraak bij de heer/mevrouw Mogelijk

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Binnenkort ondergaat u een operatie. Om dit goed voor te bereiden, bespreekt u op de polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO) de anesthesie

Nadere informatie

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Afspraak anesthesioloog Datum: Tijd: Vestiging: Tilburg Waalwijk U wordt in het ziekenhuis opgenomen om een behandeling, onderzoek of operatie te ondergaan

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE VOORBEREIDING OP UW OPERATIE 637 Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd. Daarom komt u op de polikliniek van de anesthesioloog. Hij/zij neemt in een gesprek met u door wat voor soort verdoving (anesthesie)

Nadere informatie

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik H.203616.0407 Anesthesie Ruggenprik 2 Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM WAALRE

MEDISCH CENTRUM WAALRE MEDISCH CENTRUM WAALRE Narcose Anesthesie Om een ingreep mogelijk te maken, is er een vorm van verdoving nodig, dit wordt anesthesie genoemd. Afhankelijk van de ingreep krijgt u een regionale of algehele

Nadere informatie

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis Anesthesiologie Anesthesie i Patiënteninformatie Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Slingeland Ziekenhuis Deze tekst is grotendeels overgenomen van de Nederlandse

Nadere informatie

Anesthesie informatie

Anesthesie informatie Anesthesie informatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In

Nadere informatie

Anesthesie. Algemene informatie

Anesthesie. Algemene informatie Anesthesie Algemene informatie Inleiding Binnenkort zult u een operatie ondergaan. Uw behandelend specialist heeft u daarover uitvoerig geïnformeerd. Bij deze operatie is anesthesie (verdoving of narcose)

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Binnenkort ondergaat uw kind een operatie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. De behandelend specialist

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Omdat u binnenkort een operatie ondergaat, komt u eerst een keer naar de Polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO). Hoe bereidt u zich voor

Nadere informatie

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening 00 Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie Poli Preoperatieve Screening U wordt binnenkort geopereerd en uw behandelend specialist heeft u hierover geïnformeerd. Bij de operatie is anesthesie

Nadere informatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie OINFOINFOINFOIN INFOINFO INFOINF 402631/versie 1 Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie HL2457 Anesthesie V 08-10-2004, 11:22:56

Nadere informatie

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie -

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie - ANESTHESIEBROCHURE - Patiëntinformatie - 1 1. Wat is anesthesie? Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid. In

Nadere informatie

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt?

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt? Anesthesie Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die

Nadere informatie

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade H.204680.1106 Anesthesie Plexus blokkade Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw gezondheidstoestand.

Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw gezondheidstoestand. Anesthesie 2 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend arts heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In deze folder wordt

Nadere informatie

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS)

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS) Anesthesie Pré Operatieve Screening (POS) Binnenkort ondergaat u een operatieve ingreep. Daarvoor is een vorm van anesthesie (verdoving) nodig. In deze folder vertellen we u over de gang van zaken voor,

Nadere informatie

Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan

Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan Informatie voor patiënten die een algehele anesthesie ondergaan Inhoudsopgave Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan 2 De anesthesioloog 2 Vormen van anesthesie 2

Nadere informatie

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie in verband met een vorm van borstkanker. U hebt daarover gesproken met uw behandelend specialist en de mammacareverpleegkundige. Tijdens de operatie gaat

Nadere informatie

Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan

Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Inhoudsopgave Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan 2 De anesthesioloog 2 Vormen van

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Preoperatief centrum

Patiënteninformatie. Preoperatief centrum Preoperatief centrum Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie. Deze operatie zal plaatsvinden onder plaatselijke of algehele verdoving (anesthesie). Afspraken over

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Anesthesie S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Inhoud pag. Anesthesioloog en de anesthesiemedewerker... 2 Voorbereiding op anesthesie en de operatie... 2 Als u medicijnen gebruikt... 3 Anticonceptie

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding kinderen

anesthesie en pijnbestrijding kinderen anesthesie en pijnbestrijding kinderen Inhoud Waarom naar de PPO? 3 Welke vormen van anesthesie zijn er? 4 Voorbereiden op de operatie 4 Nuchter zijn 5 De operatie 9 Na de operatie 9 Weer thuis 10 Blijft

Nadere informatie

Informatie over uw anesthesie

Informatie over uw anesthesie Informatie over uw anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie onder één of andere vorm van anesthesie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Een anesthesioloog en/of een anesthesie

Nadere informatie

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5 Inhoudsopgave 1. Verschillende vormen van anesthesie 2 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2 2. Naar huis 4 3. Complicaties en bijwerkingen 5 4. Vragen 6 Regionale anesthesie 1 1. Verschillende

Nadere informatie

anesthesie d e g a n g v a n z a k e n rondom de verdoving - verschillende soorten anesthesie - voorbereiding - de dag van de operatie - nazorg

anesthesie d e g a n g v a n z a k e n rondom de verdoving - verschillende soorten anesthesie - voorbereiding - de dag van de operatie - nazorg anesthesie d e g a n g v a n z a k e n - verschillende soorten anesthesie - voorbereiding - de dag van de operatie - nazorg rondom de verdoving 2 Inhoud Inleiding 2 De anesthesioloog 2 Preoperatief onderzoek

Nadere informatie

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Dag/datum: Tijd: Afdeling:... Patiënten met een pacemaker mogen absoluut NIET in een MRI-scan!!! Neem in dit geval contact op met uw aanvragend specialist.

Nadere informatie

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders Anesthesie voor kinderen Informatie voor ouders Inhoud Inleiding... 3 Wat is anesthesie?... 3 Vormen van anesthesie... 4 De algehele anesthesie (onder narcose)... 4 De (loco) regionale anesthesie (plaatselijke

Nadere informatie

Anesthesie. Uitleg veel voorkomende begrippen

Anesthesie. Uitleg veel voorkomende begrippen Binnenkort komt u naar het MCL om een ingreep of onderzoek te ondergaan waarbij anesthesie nodig is. In deze brochure kunt u lezen over zaken die met uw anesthesie te maken hebben. Heeft u na het lezen

Nadere informatie

Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland

Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland Binnenkort ondergaat u een onderzoek en/of behandeling. Hierbij kunt u sedatie krijgen. Ter voorbereiding bent of gaat u op bezoek bij uw behandelend specialist

Nadere informatie

patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie

patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie Patiënten zijn soms ongeruster over de verdoving dan over de operatie zelf. Die ongerustheid wil onze dienst Anesthesie graag wegnemen.

Nadere informatie

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie De anesthesioloog Voorafgaand aan de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is

Nadere informatie

Algehele of regionale anesthesie

Algehele of regionale anesthesie Algehele of regionale anesthesie Haarlem Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of plaatselijke

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening 00 Anesthesie bij kinderen Poli Preoperatieve Screening 1 Binnenkort krijgt uw kind een operatie onder anesthesie (verdoving). Hiervoor heeft uw kind een afspraak op de poli Preoperatieve Screening (PPS)

Nadere informatie

Anesthesie (verdoving, pijnbestrijding en narcose)

Anesthesie (verdoving, pijnbestrijding en narcose) Anesthesie (verdoving, pijnbestrijding en narcose) De behandeling Anesthesie is een ander woord voor verdoven, in slaap maken of narcose. De anesthesioloog is verantwoordelijk voor uw anesthesie. Samen

Nadere informatie

Afdeling Anesthesiologie, locatie AZU Informatie over anesthesie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1.

Afdeling Anesthesiologie, locatie AZU Informatie over anesthesie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1. Afdeling Anesthesiologie, locatie AZU Informatie over anesthesie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1.2 De taak van een anesthesioloog 4 1.3 Anesthesie is teamwork 4

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

Anesthesie met rugkatheter. Bijlage Anesthesie

Anesthesie met rugkatheter. Bijlage Anesthesie Anesthesie met rugkatheter Bijlage Anesthesie Belangrijk! In de folder 'Anesthesie; algemene informatie' zijn alle zaken beschreven die voor u van belang zijn om te weten over anesthesie. Wij adviseren

Nadere informatie

Anesthesiologie en pijnbestrijding. Informatiefolder anesthesie

Anesthesiologie en pijnbestrijding. Informatiefolder anesthesie Anesthesiologie en pijnbestrijding Informatiefolder anesthesie 1 Waarom deze folder? Binnenkort ondergaat u (of degene voor wie u zorgt) een operatie in het Scheper Ziekenhuis. Hiervoor is anesthesie nodig.

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Informatiebrochure

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Informatiebrochure SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Anesthesie Informatiebrochure Anesthesie Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid.

Nadere informatie

Sedatie. Het verlagen van het bewustzijn

Sedatie. Het verlagen van het bewustzijn Sedatie Het verlagen van het bewustzijn Inleiding Binnenkort ondergaat u een onderzoek of behandeling onder sedatie. Dit betekent dat van tevoren medicijnen worden toegediend, waardoor u het onderzoek

Nadere informatie

Informatie over anesthesie. Afdeling Anesthesiologie

Informatie over anesthesie. Afdeling Anesthesiologie Informatie over anesthesie Afdeling Anesthesiologie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1.2 De taak van een anesthesioloog 4 1.3 Anesthesie is teamwork 4 1.4 Verschillende

Nadere informatie

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35 00 Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie Poli Preoperatieve Screening Route 35 1 Anesthesie U wordt binnenkort geopereerd en uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Algemene voorlichting over narcose en verdoving. polikliniek anesthesie

Algemene voorlichting over narcose en verdoving. polikliniek anesthesie Algemene voorlichting over narcose en verdoving polikliniek anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Preoperatieve polikliniek Beter voor elkaar 1 Informatieboekje Anesthesie Ikazia Ziekenhuis Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd.

Nadere informatie

Verdoving van het oog. Anesthesie

Verdoving van het oog. Anesthesie Verdoving van het oog Anesthesie Inleiding U moet binnenkort een oogoperatie ondergaan. Tegenwoordig wordt het merendeel van de oogoperaties onder plaatselijke verdoving verricht. Uw oogarts en/of de anesthesioloog

Nadere informatie

Sedatie anesthesie. Het verlagen van het bewustzijn. Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis.

Sedatie anesthesie. Het verlagen van het bewustzijn. Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis. Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis www.anesthesiologie-ysl.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Sedatie 3 1.1 Wat is sedatie? 3 1.2 Wanneer sedatie?

Nadere informatie

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen Voorlichting rondom de operatie voor kinderen Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Dat is best spannend voor u als ouder en voor uw kind. Wat gaat er allemaal gebeuren en wat staat u te wachten. Daarom

Nadere informatie

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u.

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u. Anesthesiologie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie, waarbij u anesthesie (verdoving) krijgt toegediend. De arts die dit verzorgt is een anesthesioloog. In deze brochure treft u informatie aan

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening 00 Anesthesie bij kinderen Poli Preoperatieve Screening 1 Binnenkort krijgt uw kind een operatie onder anesthesie (verdoving). Hiervoor heeft uw kind een afspraak op de poli Preoperatieve screening (PPS)

Nadere informatie

Anesthesie & Pijnbestrijding

Anesthesie & Pijnbestrijding Anesthesie & Pijnbestrijding Gang van zaken rondom een operatie Patiënteninformatie 1047672PR/4-2016/anesthesie & pijnbestrijding Anesthesie Binnenkort wordt u geopereerd. Uw behandelend specialist heeft

Nadere informatie

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl Sedatie met propofol Afdeling anesthesiologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is sedatie met propofol 3 Vragenlijst 3 Eten en drinken 4 Laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis 5 De ingreep

Nadere informatie

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen H.362201.0715 Anesthesie en opname bij kinderen Inleiding U heeft met de behandelend arts afgesproken dat uw kind een behandeling onder narcose moet ondergaan. Dit kan voor u en uw kind een spannende en

Nadere informatie

Inleiding. Een navelbreuk

Inleiding. Een navelbreuk Navelbreukoperatie Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een navelbreukoperatie. In deze folder leest u meer over de opname, de operatie en de periode na de operatie. Een

Nadere informatie

Matige tot diepe sedatie

Matige tot diepe sedatie Matige tot diepe sedatie Binnenkort ondergaat u in het CWZ een onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek of deze behandeling zal plaats vinden onder verdoving (sedatie). Sedatie (verdoving) Verdoving

Nadere informatie

Patienteninformatie: Onder anesthesie?

Patienteninformatie: Onder anesthesie? Patienteninformatie: Onder anesthesie? geschreven door J.W. Wirds dinsdag 01 augustus 2006 Laatst geupdate dinsdag 01 augustus 2006 Narcose Onder Anesthesie?Informatie over narcose, de ruggenprik en andere

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesiologie Anesthesiologie Anesthesie Inleiding Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u binnenkort geopereerd wordt. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig. In deze folder kunt u meer lezen

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische operatie Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van één van uw nieren. De uroloog heeft met u besproken

Nadere informatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Polikliniek Anesthesiologie en Pijngeneeskunde Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te onder gaan. Daarvoor komt u op de polikliniek Anesthesiologie

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie.

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 6 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek

Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek het verlagen van het bewustzijn 73.009N-140901 Diensthoofd Anesthesie-Reanimatie Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper www.yperman.net

Nadere informatie

Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn

Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis www.anesthesiologie-ysl.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Sedatie 3 1.1 Wat is sedatie? 3 1.2 Wanneer sedatie?

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan

Anesthesiologie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Anesthesiologie Anesthesie Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus)

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt ondergaan, is de anesthesioloog (vroeger anesthesist of narcotiseur

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Ruggenprik tijdens de bevalling

Ruggenprik tijdens de bevalling H.291380.0215 Ruggenprik tijdens de bevalling (Epidurale pijnbestrijding) Wat is epidurale pijnbestrijding Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof

Nadere informatie

H.347492.1015. Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling

H.347492.1015. Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling H.347492.1015 Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling Inhoud Voorwoord 04 Inleiding 05 Pre-operatief spreekuur 05 Voorbereiding thuis 06 Wat neemt u mee 06 Waar meldt u zich 06

Nadere informatie

ONDER NARCOSE. (anesthesie)

ONDER NARCOSE. (anesthesie) ONDER NARCOSE (anesthesie) In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de verdoving tijdens de operatie die u binnenkort zult ondergaan. U krijgt informatie over de

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

ONDER NARCOSE. (anesthesie)

ONDER NARCOSE. (anesthesie) ONDER NARCOSE (anesthesie) In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de verdoving tijdens de operatie die u binnenkort zult ondergaan. U krijgt informatie over de

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 2 Wat is sedatie?... 1. 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1. 4 Effecten van sedatie... 1

1 Inleiding... 1. 2 Wat is sedatie?... 1. 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1. 4 Effecten van sedatie... 1 Sedatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is sedatie?... 1 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1 4 Effecten van sedatie... 1 5 Voorbereiding... 2 Nuchter zijn... 2 Medicijnen... 3 Roken... 3 Sieraden, piercings

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesiologie Anesthesie bij kinderen Binnenkort krijgt uw kind een operatie of onderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waarbij een vorm van anesthesie (verdoving) nodig is. In deze folder leest u

Nadere informatie

Anesthesiologie Pijnbestrijding. Patiënteninformatie. Epiduroscopie. Slingeland Ziekenhuis

Anesthesiologie Pijnbestrijding. Patiënteninformatie. Epiduroscopie. Slingeland Ziekenhuis Anesthesiologie Pijnbestrijding Epiduroscopie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een epiduroscopie. De anesthesioloog die gespecialiseerd

Nadere informatie

Verwijderen van nierstenen via een kijkoperatie

Verwijderen van nierstenen via een kijkoperatie Verwijderen van nierstenen via een kijkoperatie Percutane niersteenverwijdering Nefrolitholapaxie Urologie Inleiding Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandelend uroloog met u besproken

Nadere informatie

Anesthesiologie. patiëntenvoorlichting

Anesthesiologie. patiëntenvoorlichting patiëntenvoorlichting Anesthesiologie Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal Telefoon (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25

Nadere informatie

Blokkade SI-gewricht. bij lage rugpijn. Pijnpoli

Blokkade SI-gewricht. bij lage rugpijn. Pijnpoli 00 Blokkade SI-gewricht bij lage rugpijn Pijnpoli U krijgt binnenkort een behandeling voor pijn laag in de rug. De informatie in deze folder kan u helpen zich op deze behandeling voor te bereiden De anesthesioloog

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 1003 Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Albert Schweitzer

Nadere informatie

Correctie van de grote teen Hallux rigidus

Correctie van de grote teen Hallux rigidus Correctie van de grote teen Hallux rigidus Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 1191 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer Ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw grote

Nadere informatie

Littekenbreukoperatie

Littekenbreukoperatie Littekenbreukoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2014 pavo 0207 Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een littekenbreuk operatie. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Informatiefolder anesthesie

Informatiefolder anesthesie Informatiefolder anesthesie Dit boekje lezen, invullen en meenemen naar de polikliniek Anesthesie van ziekenhuislocatie Scheper Waarom deze folder? Binnenkort ondergaat u (of degene voor wie u zorgt) een

Nadere informatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Polikliniek Anesthesiologie en Pijngeneeskunde Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te ondergaan. Daarvoor komt u op de polikliniek Anesthesiologie

Nadere informatie

Slijmbeursoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335

Slijmbeursoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335 Slijmbeursoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335 Inleiding De chirurg heeft met u besproken dat bij u een slijmbeursoperatie nodig is. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Staar diagnose en operatie algehele verdoving: narcose Maatschap Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis

Staar diagnose en operatie algehele verdoving: narcose Maatschap Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis Staar diagnose en operatie algehele verdoving: narcose Maatschap Oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis De patiënteninformatie over staar bestaat uit 2 delen: In deze folder kunt u lezen wat staar is en hoe

Nadere informatie

Het verwijderen van een nier

Het verwijderen van een nier Het verwijderen van een nier Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0127 Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een nier. In deze folder leest u over

Nadere informatie

Liesbreukoperatie. bij volwassenen

Liesbreukoperatie. bij volwassenen Liesbreukoperatie bij volwassenen Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een liesbreukoperatie. In deze folder willen we u informatie geven over de opname, de operatie en

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie

Anesthesie. Anesthesiologie Anesthesiologie Anesthesie Inleiding Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat u binnenkort geopereerd wordt. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig. In deze folder kunt u meer lezen

Nadere informatie

Anesthesie. Anesthesiologie. Anesthesie. Algehele of regionale. De anesthesioloog

Anesthesie. Anesthesiologie. Anesthesie. Algehele of regionale. De anesthesioloog Anesthesiologie Anesthesie Algehele of regionale Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie nodig.

Nadere informatie

Sedatie met Propofol. Sedatie polikliniek. (lichte) slaap bij onderzoek of behandeling. Belangrijk. Gesprek met Sedatie Praktijk Specialist

Sedatie met Propofol. Sedatie polikliniek. (lichte) slaap bij onderzoek of behandeling. Belangrijk. Gesprek met Sedatie Praktijk Specialist Sedatie polikliniek Sedatie met Propofol (lichte) slaap bij onderzoek of behandeling Binnenkort komt u naar het BovenIJ ziekenhuis voor een onderzoek of een behandeling. Uw arts heeft met u besproken dat

Nadere informatie

Anesthesiologie volwassenen

Anesthesiologie volwassenen Voordat u een operatie of behandeling ondergaat, heeft u eerst een gesprek bij de polikliniek. Om de anesthesie tijdens de operatie veilig te laten verlopen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. U

Nadere informatie

Anesthesiologie Pijnbestrijding. Patiënteninformatie. Epiduroscopie. Slingeland Ziekenhuis

Anesthesiologie Pijnbestrijding. Patiënteninformatie. Epiduroscopie. Slingeland Ziekenhuis Anesthesiologie Pijnbestrijding Epiduroscopie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De anesthesioloog heeft in overleg met u besloten tot deze behandeling. Bij een epiduroscopie brengt de

Nadere informatie

PRE-OPERATIEVE POLIKLINIEK. Tel: 057 35 61 21. 73.001N-140701 Diensthoofd Anesthesie - Reanimatie

PRE-OPERATIEVE POLIKLINIEK. Tel: 057 35 61 21. 73.001N-140701 Diensthoofd Anesthesie - Reanimatie INFORMATIE OVER UW ANESTHESIE Binnenkort ondergaat u een operatie of onderzoek onder anesthesie. Uw behandelend specialist heeft u hieromtrent geïnformeerd. Een anesthesist van het Jan Yperman Ziekenhuis

Nadere informatie

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen)

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) H.331690.0715 Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) 2 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam

Nadere informatie

Ter voorbereiding van uw afspraak op het preoperatief spreekuur kunt u deze folder doorlezen.

Ter voorbereiding van uw afspraak op het preoperatief spreekuur kunt u deze folder doorlezen. Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie of een behandeling waarbij anesthesie (verdoving) wordt toegepast. Deze wordt u toegediend door een arts die zich op dit gebied gespecialiseerd heeft: een

Nadere informatie

Sedatie. Afdeling Anesthesie

Sedatie. Afdeling Anesthesie Sedatie Afdeling Anesthesie Inleiding Binnenkort ondergaat u in het Waterlandziekenhuis een uitgebreid onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek/deze behandeling kan plaatsvinden onder sedatie door een

Nadere informatie