Zicht om het voertuig. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zicht om het voertuig. Inleiding"

Transcriptie

1 Zicht om het voertuig Inleiding Als we rijden met een aanhangwagen op het examen, dan is dat een aanhangwagen die net zo breed of breder is als het trekkend voertuig Ook moet de aanhangwagen net zo hoog of hoger zijn dan het trekkend voertuig De aanhanger moet dicht zijn zodat we geen zicht hebben door de achterruit van het trekkend voertuig We hebben dus alleen maar zicht op het achteropkomend verkeer, door de buitenspiegels Belangrijk is dus dat we geregeld in de buitenspiegels kijken om het achteropkomend verkeer te observeren Achter de aanhangwagen is dus een behoorlijk stuk waar we geen verkeer kunnen zien Achter de aanhangwagen kan een auto of motor zich vrij gemakkelijk verstoppen Het optimale zicht heb je als de combinatie recht staat Dan is de ruimte die je niet kunt overzien achter de aanhangwagen, het kleinst Is de combinatie naar links gebogen, dan ontstaat er aan de rechterzijkant van de aanhangwagen en aan de achterkant een ruimte die je niet kunt observeren Is de combinatie naar rechts gebogen, dan ontstaat er aan de linkerzijkant van de aanhangwagen en aan de achterkant een ruimte die je niet kunt observeren Belangrijk is dus als we rijden met de aanhangwagen, dat we het verkeer observeren als de combinatie recht is en niet gebogen omdat we dan te weinig kunnen observeren Dit is dus belangrijk bij het afslaan en inhalen

2 Rijden op rechte wegen Inleiding Als je rijd op wegen is de rijbaan niet altijd even breed Vaak is het ook zo dat de aanhangwagen behoorlijk breder is dan de auto Hierdoor kun je in problemen komen met tegenliggers op de weg Door goed vooruit te kijken en op tijd je snelheid aan te passen is het mogelijk om hier veilig en verstandig mee om te gaan Op de rijbaan rijden we zoveel mogelijk rechts Je moet wel rekening houden met de breedte van de aanhangwagen, dat het wiel of wielen niet in de berm komt Dit kun je controleren door in de rechterbuitenspiegel te kijken, naar de positie van het wiel van de aanhangwagen op de rijbaan Belangrijk is ook de staat van het wegdek, vaak heb je buiten de bebouwde kom te maken met een afgebrokkelde wegkant (wegverkanting) Door met de aanhangwagen op het randje van de rijbaan te rijden kan er behoorlijk wat schade aan de aanhangwagen zelf of lading ontstaan Je kunt hierdoor zelfs, als de aanhangwagen behoorlijk zwaar is, in de slip raken Kom je op een smalle weg een tegenligger tegen ga hier dan verstandig en veilig mee om Veel andere weggebruikers hebben niet door dat je met een aanhangwagen vaak zwaarder beladen bent en dat je sneller in een slip kunt komen als je plotseling in de berm moet rijden Zorg er dus voor dat je rekening houd met de veiligheid Kom je een tegenligger tegen en er is niet voldoende ruimte voor jou en de tegenligger, ga dan op tijd je snelheid minderen en stuur rustig de berm in Als je weer uit de berm de rijbaan op wilt rijden, doe dit dan ook rustig, dit is ook een moment dat je in de slip kunt raken

3 Door langdurige regenval kan de berm vaak slibberig en drassig zijn Doordat je met de combinatie zwaarder bent is het dan niet verstandig om in de berm te gaan rijden omdat de combinatie door het gewicht weg kan zakken in de berm Verstandiger is het dan om zoveel mogelijk rechts op de rijbaan te gaan rijden en behoorlijk je snelheid te minderen, eventueel te stoppen tot de tegenligger voorbij is Tip: Zorg voor voldoende afstand tot je voorganger, de afstand moet voldoende groot zijn, nog meer als wat je gewend bent met de personenauto Je bent met de combinatie zwaarder en niet zo goed wendbaar Je stopafstand is behoorlijk groter

4 Bochten Inleiding Als je bochten rijd met de combinatie dan moet je er rekening mee houden dat de aanhangwagen niet hetzelfde spoor volgt als de auto De aanhangwagen komt in de bocht naar binnen Hierdoor kan het voorkomen als je er niet goed op bedacht bent dat de aanhangwagen in een bocht naar rechts de stoeprand raakt en met een bocht naar links in aanraking kan komen met het tegemoet komend verkeer Inloop We moeten dus rekening houden met de inloop van de aanhangwagen en dit altijd goed controleren in de bocht zodat we niets raken Bocht links Om een veilige en mooie bocht naar links te maken moet je de bocht naar links ruim houden Rijd met de auto voldoende rechtdoor (opsteken) en stuur de auto vlot naar links Door op deze manier de bocht te nemen, rijdt de aanhangwagen nu het spoor dat je gewend bent om met de personenauto zonder aanhangwagen te rijden Bocht rechts Om een veilige en mooie bocht naar rechts te maken moet je de bocht naar rechts ruimer nemen als dat je gewend bent Rijd met de auto voldoende rechtdoor (opsteken) en stuur de auto vlot naar rechts Door op deze manier de bocht te nemen, rijdt de aanhangwagen nu het spoor dat je gewend bent om met de personenauto zonder aanhangwagen te rijden Het is niet veilig en niet verstandig om een bocht naar rechts te nemen door eerst op de weghelft van het tegemoet komende verkeer te gaan rijden Uitzwaai Als je een bocht naar links of naar rechts neemt moet je rekening houden met de uitzwaai van de aanhangwagen Met de uitzwaai bedoelen we, dat het achterste stuk van de aanhangwagen, (van het achterste wiel tot het einde van de aanhangwagen) in de bocht naar buiten komt Dit kan behoorlijk hinderlijk en gevaarlijk zijn voor het andere verkeer

5 aanhangwagen Met de uitzwaai bedoelen we, dat het achterste stuk van de aanhangwagen, (van het achterste wiel tot het einde van de aanhangwagen) in de bocht naar buiten komt Dit kan behoorlijk hinderlijk en gevaarlijk zijn voor het andere verkeer Door aan de achterkant van de aanhangwagen uitstekende lading te hebben wordt je uitzwaai groter Uitzwaai links Maak je een bocht naar links dan komt de aanhangwagen rechtsachter naar buiten Voordat je de bocht naar links maakt, als de combinatie nog recht is, moet je controleren dat er voldoende ruimte is naast de rechterzijkant van de aanhangwagen Houd ook rekening met eventueel achteropkomend verkeer dat jou rechts wil inhalen Uitzwaai rechts Maak je een bocht naar rechts dan komt de aanhangwagen linksachter naar buiten Voordat je de bocht naar rechts maakt, als de combinatie nog recht is, moet je controleren dat er voldoende vrije ruimte is naast de linkerzijde van de aanhangwagen Houd ook rekening met eventueel tegemoetkomend verkeer, dat deze voldoende ruimte hebben De achterkant van de aanhangwagen kan op de andere weghelft komen

6 Afslaan Inleiding Als je van A naar B rijdt komt het altijd voor dat we links of rechts moeten afslaan Om veilig en vlot met de aanhangwagen te kunnen afslaan moet je, jezelf ervan bewust zijn dat je minder zicht hebt achter de combinatie en opzij, dat de combinatie zwaarder is en dat de combinatie minder wendbaar is Belangrijk bij het afslaan is dat je op tijd begint met waarnemen en met de snelheid te verminderen, door dit vroegtijdig te doen lukt het je om het verkeer en de situatie goed te bekijken en op een veilige en verantwoorde manier links of rechtsaf te slaan Belangrijk zorg ervoor dat je de bocht goed neemt Let op de inloop van de aanhangwagen Belangrijk Let goed op de uitzwaai van de aanhangwagen Zorg ervoor dat je overige verkeer niet hindert of in gevaar brengt hierdoor Kijktechniek Als je wilt afslaan dan begin je met de kijktechniek om het verkeer goed te kunnen observeren

7 Kijktechniek links 1 rechter buitenspiegel 2 kijk voor 3 linker buitenspiegel 4 kijk links naast (linker schouder) Kijktechniek rechts 1 linker buitenspiegel 2 kijk voor 3 rechter buitenspiegel 4 kijk rechts naast (rechter schouder) Hoe te handelen voor afslaan 1 observeer de omgeving, situatie 2 kijktechniek 3 richting aangeven 4 voorsorteren 5 vertragen/remmen 6 kruising overzien 7 spiegels kijken 8 nacontroleren 9 bocht doorkijken 10 in de bocht, inloop aanhangwagen controleren 11 na de bocht spiegels kijken 1 observeer de omgeving, situatie Kijk 200 meter vooruit

8 Waarom? Zien waar je links of rechtsaf kunt slaan Overzie de ruimte van het kruisingsvlak Kies tijdig de juiste positie 2 kijktechniek Linksaf; rechterspiegel, voor, linkerspiegel, links naast Rechtsaf; linkerspiegel, voor, rechterspiegel, rechts naast Waarom? Eerste observatie van het verkeer rondom de combinatie 3 richting aangeven Richting aangeven via de richtinginstallatie van de auto

9 Waarom? Communiceren met het andere verkeer, laten weten wat je van plan bent 4 voorsorteren Links tegen de as van de weg (denk echter wel aan de draaicirkel van de combinatie) Rechts zo dicht mogelijk aan de berm/trottoir (denk ook hier weer aan de draaicirkel van de combinatie) Waarom? Afsluiten voor eventueel achteropkomend verkeer en zorgen voor een betere doorstroming 5 vertragen/remmen Het gaspedaal tijdig loslaten/afremmen op de motor Rustig het rempedaal doceren

10 Waarom? Rekening houden met het verkeer achter de combinatie (het achteropkomende verkeer kijkt tegen de achterkant van de aanhangwagen) en denk ook aan de lading bv het hoge gewicht of de kwetsbaarheid van de lading en eventueel dieren in de aanhangwagen 6 kruising overzicht Tijdig links en rechts kijken Waarom? Verkeersaanbod waarnemen/voorrangsregels toepassen Hoe is het overzicht op de kruising Rekening houden met de ruimte, dit ivm de grootte van de combinatie en belading 7 spiegels kijken Linksaf; rechterspiegel, linkerspiegel Rechtsaf; linkerspiegel, rechterspiegel

11 Waarom? Denk aan het eventuele verkeer aan de zijkant van de combinatie (controle uitzwaai) 8 nacontroleren Linksaf; links naast (linker schouder) Rechtsaf; rechts naast (rechter schouder) Waarom? Controleren van het recht doorgaande verkeer (fietsers, voetgangers ed) 9 bochtdoorkijken Kijk naar het punt waar je naar toe wilt in de nieuwe weg (positie)

12 Waarom? Om een strakke bocht te maken Het observeren van borden/obstakels in de nieuwe weg 10 inloop aanhangwagen controleren Linksaf; in de bocht linkerspiegel kijken Rechtsaf; in de bocht rechterspiegel kijken Waarom? Dat je niets raakt in de bocht met de aanhangwagen, trottoir, vluchtheuvel, auto ed 11 na de bocht spiegels kijken Linker en rechterbuitenspiegel kijken

13 Waarom? Verkeer achter de combinatie Inhalend verkeer (de combinatie is zwaarder en trekt dus langzamer op)

14 Inhalen en voorbijgaan Inleiding Inhalen en voorbijgaan verschillen niet veel in handelingen Inhalen doe je bewegende voertuigen Voorbijgaan doe je stilstaande objecten en voertuigen De handelingen die je moet doen blijven hetzelfde, alleen als je een bewegend voertuig gaat inhalen heb je grotere vrije ruimte nodig waarover je het voertuig inhaalt Het is dus belangrijk dat je goed bekijkt of je voldoende vrije ruimte hebt om in te halen Ook is het belangrijk dat de inhaalactie zo kort mogelijk duurt Omdat je nu met een aanhangwagen rijdt, is het belangrijk dat je, jezelf goed realiseert of je voldoende snelheid kunt ontwikkelen Met een aanhangwagen achter de auto ben je zwaarder en het is nog maar de vraag of de auto vlot meer snelheid kan ontwikkelen Hoe te handelen Bekijk de situatie goed Zorg voor voldoende vrije ruimte om in te halen of voorbij te gaan Kijk rechter buitenspiegel, kijk voor, kijk linker buitenspiegel, kijk links naast Geef richting aan Stuur geleidelijk naar de juiste positie op de rijbaan Zorg voor voldoende tussenruimte Haal vlot in Kijk rechter buitenspiegel voor voldoende afstand tot het ingehaalde voertuig Kijk linker buitenspiegel, kijk voor, kijk rechter buitenspiegel, kijk rechts naast Geef richting aan Stuur de combinatie rustig en geleidelijk weer terug naar de juiste positie Tussenruimte Zorg voor voldoende tussenruimte Op deze afbeelding is de tussenruimte te klein Let erop als je een fietser inhaalt, een fietser is er niet altijd op bedacht dat er een aanhangwagen achter een auto hangt Ze horen de auto wel maar niet de aanhangwagen Controle inhalen Bekijk goed in de rechter buitenspiegel dat je het ingehaalde voertuig voldoende ver voorbij bent Het komt vaak voor dat deze ruimte verkeerd wordt ingeschat en dat het verkeer gesneden wordt Tip:Geef altijd richting aan met een zijdelingse verplaatsing, hoe klein de verplaatsing ook is Het verkeer dat zich achter de aanhangwagen begeeft, kan de situatie niet altijd voldoende overzien omdat jij met de aanhangwagen een behoorlijk deel van hun gezichtsveld wegneemt

15 Kruisingen Inleiding Als je deelneemt aan het verkeer kom je ook kruisingen tegen Door goed vooruit te kijken en op tijd waar te nemen dat er een kruising aankomt, kun je ervoor zorgen dat je veilig en vlot de kruising kunt berijden Het is belangrijk dat je, jezelf realiseert dat je met de combinatie zwaarder bent Hierdoor moet je eerder snelheid minderen omdat je niet zo snel stilstaat als wat je gewend bent met de personenauto Door op tijd waar te nemen dat er een kruising aankomt, kun je op tijd gaan waarnemen of het veilig is om de kruising over te steken Door op tijd te kijken en op tijd de snelheid aan te passen, kun je het rolgewicht van de combinatie gebruiken om vlot de kruising over te steken Een combinatie die nog rolt is eerder op gang als een combinatie die vanuit stilstand op gang moet komen De 4 belangrijkste kruisingen 1 Voorrangskruising 2 Gelijkwaardige kruising 3 In- en uitrit 4 Kruising verhard en onverhard 1 Voorrangskruising Te herkennen aan borden en haaientanden Of je nu voorrang hebt of voorrang moet verlenen, het is belangrijk dat je altijd goed links en rechts kijkt Als je voorrang hebt ga dan niet terug in snelheid, maar houdt deze constant Het is dan wel belangrijk dat je goed blijft opletten dat je voorrang krijgt 2 Gelijkwaardige kruising Te herkennen aan wegen van gelijke orde (verhard, verhard of onverhard, onverhard) Bij deze kruisingen staan geen borden die betrekking hebben op voorrang Bestuurders van rechts hebben voorrang op deze kruisingen Een gelijkwaardige weg van rechts dien je voldoende in te kijken zodat je, jezelf ervan kunt overtuigen dat er geen verkeer van rechts komt Is het zicht beperkt dan dien je, je snelheid zodanig aan de omstandigheden aan te passen dat je altijd rustig kunt stoppen om voorrang te verlenen aan de bestuurders van rechts

16 zodanig aan de omstandigheden aan te passen dat je altijd rustig kunt stoppen om voorrang te verlenen aan de bestuurders van rechts 3 In en uitrit Te herkennen aan een doorlopend trottoir voor de zijstraat, of einde van de weg Diegene die de uitrit verlaat moet het overige verkeer de vrije doorgang geven (dus ook voetgangers en verkeer uit tegenovergestelde richting) 4 Kruising verhard en onverhard Te herkennen aan een verharde weg en een zandweg Het verkeer uit de zandweg verleent voorrang aan de bestuurders op de verharde weg Belangrijk is dat je tijdig waarneemt, wat voor soort kruising het is Hierdoor kun je op tijd bepalen wie er voorrang heeft en je snelheid aanpassen aan de omstandigheden Door dit goed te doen ben je in staat elke kruising veilig en vlot te nemen Opstellen bij een kruising Het kan voorkomen dat je door slecht overzicht op de kruising soms het andere verkeer moet hinderen omdat je met de combinatie groter bent en er niet altijd voldoende ruimte is om de combinatie te stoppen Probeer het hinderen van het andere verkeer altijd tot het minimum te beperken

17 In deze situatie heb je voldoende overzicht op de kruising Blijf dus voor de voetgangersoversteekplaats en het fietspad wachten tot je de kruising veilig en vlot kunt oversteken In deze situatie heb je voor de voetgangersoversteekplaats en het fietspad onvoldoende overzicht op de kruising, je kunt geen veilige beslissing nemen om de kruising over te steken Ondanks het feit dat de combinatie langer is dan de ruimte na het fietspad is het toch verstandig om hier de combinatie te stoppen Nu heb je wel een goed overzicht op de kruising en kun je een veilige beslissing nemen om de kruising over te steken Je mag het fietspad pas blokkeren nadat je goed hebt geobserveerd dat er geen fietsers aan komen Als je het fietspad hebt geblokkeerd en er komt dan een fietser aan, dan moet de fietser even wachten tot jij met de combinatie bent weggereden Opstelruimte Vaak kom je bij grotere kruisingen een opstelruimte tussen de rijbanen tegen Belangrijk is dan wel dat de opstelruimte groot genoeg is om de combinatie in op te stellen Weet voordat je gaat rijden hoelang je combinatie is zodat je niet in problemen komt tijdens het rijden in het verkeer

18 In deze situatie is duidelijk te zien dat de combinatie langer is dan de opstelruimte Je bent nu verplicht om de kruising in 1 keer over te steken zonder gebruik te maken van de opstelruimte Rechte lijn achteruit De oefening houd in dat je de combinatie over een lengte van ongeveer 50 meter in een rechte lijn achteruit rijdt en stopt bij een aangegeven punt achter de combinatie, wat vooraf bepaald word Tijdens de oefening is het belangrijk dat je het overige verkeer zeer goed in de gaten houdt Is er ander verkeer dan moet je dat verkeer voor laten gaan Gaat de combinatie uit de lijn, dan mag je de combinatie 1 keer vooruit strekken tot de combinatie weer recht staat en de oefening weer achteruit vervolgen Als je bijna bij het aangegeven punt bent om te stoppen mag je de combinatie stilzetten om te gaan kijken hoever je nog achteruit kunt (dit doe je natuurlijk ook om schade te voorkomen) Doe de oefening op lage snelheid en draai niet te veel aan het stuur (halve slag naar links of rechts) Als je in de buitenspiegel een stukje van de zijkant van de aanhangwagen ziet, draai het stuur naar de spiegel waar je een stukje van de zijkant van de aanhanger ziet Op deze manier gaat de aanhangwagen de andere kant op 1 Rechte lijn achteruit In deze situatie zie je in de linkerbuitenspiegel de zijkant van de aanhangwagen Om de combinatie weer recht te krijgen draai je het stuur naar links handeling rechte lijn achteruit

19 Hoe te handelen: Stop met de combinatie 50 cm naast de trottoirrand Let op de veiligheidshandelingen - alarmlichten aan - ramen open goed spiegelen en rijdt met aangepaste snelheid naar achteren Stop bij het aangegeven punt Je mag voordat je bij het aangegeven punt bent, uitstappen om te bepalen hoeveel je nog naar achteren kunt rijden met de combinatie TIP: Tijdens de oefening is het belangrijk dat je goed kijkt en het andere verkeer goed observeert Is er ander verkeer in de buurt dan stop je met de uitvoering van de oefening

20 Halve draai Halve draai De oefening houdt in dat je de combinatie in een vloeiende beweging keert Hierbij mag je alleen gebruik maken van het verharde wegdek, parkeervakken mag je dus gebruiken Hoe te handelen: Bekijk de situatie en bepaal waar je meeste ruimte hebt om de combina te keren Let goed op het overige verkeer, dat je deze niet hindert of in gevaar brengt Keer de combinatie en vervolg weer weg Tip: Ben niet bang dat je gaat scharen met de aanhanger Met vooruit rijden kan de aanhangwagen nooit tegen de auto aankomen

21 Bocht achteruit links/rechts Bocht achteruit links / rechts Hoe te handelen: Stop met de combinatie 50 cm naast de trottoirrand Let op de veiligheidshandelingen - alarmlichten aan - ramen open Maak de bocht achteruit in een vloeiende lijn naast de trottoirrand Houdt de aanhangwagen evenwijdig aan de trottoirrand Rijdt na de bocht nog een stuk achteruit de straat in Om de aanhangwagen achteruit naar links te bewegen moeten we het stuur naar rechts draaien De auto gaat naar rechts, hierdoor drukt de achterkant van de auto, de aanhangwagen naar links Let erop dat je niet gaat scharen, dit wil zeggen dat de aanhangwagen met de auto in aanraking komt Scharen gebeurd in de meeste gevallen als je meer dan de helft van de voorkant van de aanhangwagen ziet in de buitenspiegel van de auto TIP: Tijdens de oefening is het belangrijk dat je goed kijkt en het andere verkeer goed observeert Is er ander verkeer in de beurt dan stop je met de uitvoering van de oefening

22 Keren met gebruik maken van een zijstraat Hoe te handelen: Stop met de combinatie aan de zijkant van de rijbaan Rijdt met de combinatie voorbij de zijstraat en stop 50 cm naast de zijkant van de rijbaan Let op de veiligheidshandelingen - alarmlichten aan - ramen open Maak de bocht achteruit Stop zodra de combinatie recht in de zijstraat staat, zodat je voldoende zicht om de combinatie hebt Rijdt vervolgens vooruit de zijstraat uit en je bent gekeerd Stop met de combinatie aan de zijkant van de rijbaan Rijdt met de combinatie voorbij de zijstraat en stop 50 cm naast de zijkant van de rijbaan Let op de veiligheidshandelingen - alarmlichten aan - ramen open Maak de bocht achteruit Stop zodra de combinatie recht in de zijstraat staat, zodat je voldoende zicht om de combinatie hebt Rijdt vervolgens vooruit de zijstraat uit en je bent gekeerd

23 Hoe te handelen: De oefening kun je ook uitvoeren door de zijstraat in te rijden en vervolgens achteruit de bocht naar rechts te maken en je weg weer te vervolgen TIP: Tijdens de oefening is het belangrijk dat je goed kijkt en het andere verkeer goed observeert Is er ander verkeer in de beurt dan stop je met de uitvoering van de oefening Achteruit in een inrit Achteruit de inrit in en stoppen bij aangegeven punt Hoe te handelen: Stop met de combinatie voorbij de inrit en zorg voor voldoende ruimte aan de zijkant van de rijbaan zodat je voldoende kunt manoeuvreren met de combinatie Let op de veiligheidshandelingen - alarmlichten aan - ramen open Maak de bocht achteruit de inrit in Stop op aangegeven punt Je mag als je bijna bij het aangegeven punt bent uitstappen om te kijken hoeveel je nog met de combinatie naar achteren kunt

24 Alternatief: Je mag de combinatie ook zo manoeuvreren dat deze in een dergelijke positie komt te staan zodat je makkelijker de inrit in kunt rijden Let erop dat de combinatie wel gebogen staat (de combinatie in de vorm van een banaan zetten) TIP: Tijdens de oefening is het belangrijk dat je goed kijkt en het andere verkeer goed observeert Is er ander verkeer in de beurt dan stop je met de uitvoering van de oefening Achteruit aan laadperron Achteruit aan laadperron Hoe te handelen: Stop met de combinatie zo dat je goed zicht hebt op het aangegeven perron Let erop dat je voldoende ruimte hebt om met de combinatie zo te manoeuvreren, dat de combinatie recht voor het laadperron komt te staan Let op de veiligheidshandelingen - alarmlichten aan - ramen open maak de bocht achteruit naar het perron Als je bijna bij het perron bent stop dan om te kijken hoeveel je nog naar achteren kunt rijden De oefening is geslaagd, als de combinatie recht voor het laadperron staat

25 TIP: Tijdens de oefening is het belangrijk dat je goed kijkt en het andere verkeer goed observeert Is er ander verkeer in de beurt dan stop je met de uitvoering van de oefening Aan en afkoppelen van aanhangwagen Aankoppelen Als je aan het examen begint staan in de meeste gevallen de auto en de aanhangwagen los van elkaar De bedoeling is dat je de aanhangwagen zelfstandig aankoppelt Het is wel zo dat je instructeur je de laatste meter mag begeleiden hoever je nog van de aanhangwagen verwijdert bent, dit ook mede om schade te voorkomen aan auto of aanhangwagen let op de veiligheidshandelingen: alarmlichten aan en ramen open Hoe te handelen bij het aankoppelen - Zet de auto in een rechte lijn met de aanhangwagen - Rijdt rustig naar achteren en observeer de omgeving - Let de laatste meter op de aanwijzingen van de instructeur - Stop op het juiste moment - Controleer of je de aanhangwagen kunt gaan aankoppelen - Is dit het geval zet dan de motor van de auto uit - Draai het neuswiel naar beneden tot de koppeling op de trekhaak klikt - Neuswiel weer uitdraaien totdat de auto mee omhoog gaat (controlehandeling) - Neuswiel vervolgens helemaal indraaien - Controleer of het palletje van de koppeling op groen staat - Losbreekremkabel aansluiten aan het oog van de trekhaak - Verlichtingskabel aansluiten - Nu pas de handrem eraf halen - Remstang controleren of deze loshangt - Controleer de verlichting - Controleer de aanhangwagen - Controleer de werking van de oplooprem

26 Tip: De oplooprem kun je controleren op de werking, door 50 meter te rijden en dan te remmen Als het goed is voel je dat de aanhangwagen nu remt Je kunt nu veilig aan het verkeer deel gaan nemen Afkoppelen Aan het einde van het examen moet je de aanhangwagen weer zelfstandig afkoppelen Manoeuvreer de combinatie zo dat je de aanhangwagen op een veilige plaats kunt afkoppelen en dat de aanhangwagen geen gevaar of hinder voor het overige verkeer oplevert Rem op het laatst rustig zodat de oplooprem niet in elkaar gaat Let erop voordat je gaat afkoppelen dat de oplooprem niet in is Met het loskomen van de trekhaak gaat de oplooprem uit en kan dan de bumper van de auto beschadigen Als de oplooprem in is, duw dan eventueel de aanhangwagen handmatig een stukje naar achteren totdat je ziet dat de oplooprem uit gaat Verder is het belangrijk dat je, voordat je gaat afkoppelen als eerste de handrem op de aanhangwagen zet zodat de aanhangwagen vast staat op zijn plaats Hoe te handelen bij afkoppelen: - Stop de combinatie op een juiste plaats - Zet de motor uit - Controleer of de oplooprem niet in is - Zet de aanhangwagen op de handrem - Koppel de verlichtingskabel los - Koppel de losbreekremkabel los - Houd met je hand de hendel van de koppeling van de aanhangwagen omhoog - Draai het neuswiel uit - Koppel de aanhangwagen los van de auto - Draai het neuswiel zover uit, dat je met de auto weg kunt rijden Controle aanhangwagen Inrichtingseisen aanhangwagen Reminrichtingen van de aanhangwagen Boven de 750 kg moet de aanhangwagen zijn voorzien van 2 reminrichtingen boven de 1500 kg moet de aanhangwagen zijn voorzien van 3 reminrichtingen 1 Handrem ( 750 kg ) Nodig om de aanhangwagen veilig achter te kunnen laten 2 Oplooprem ( 750 kg )

27 Helpt mee om de combinatie tot stilstand te brengen Werkt als volgt; de auto gaat remmen, door het gewicht van de aanhangwagen dat tegen de auto aan gaat drukken gaat de oplooprem inschuiven, hierdoor word de remstang van de aanhangwagen strak getrokken en gaat de aanhangwagen meeremmen 3 Losbreekreminrichting ( 1500 kg ) Zorgt ervoor als de aanhangwagen los komt van de auto dat de aanhangwagen gaat remmen Werkt als volgt; komt de aanhangwagen los van de auto dan trekt de losbreekremkabel de handrem aan De aanhangwagen remt en de losbreekremkabel breekt zodat je met de auto van de aanhangwagen af kunt rijden om een veilig heenkomen te vinden Visuele controle aanhangwagen Voordat je gaat rijden doe je ook een visuele controle om de aanhangwagen Tal van zaken dien je als bestuurder van de aanhangwagen te controleren en daarom controleer je de 7 kanten van de aanhangwagen De 7 kanten zijn; 1 voorkant plus dissel 2 zijkant links 3 achterkant 4 zijkant rechts 5 onderkant 6 bovenkant 7 binnenkant

28 1 Voorkant plus dissel - dat het dekzeil niet kapot is en dat het goed vast zit - Dat er stadslichten aanwezig zijn als de aanhangwagen breder is dan 160 meter - Je controleert de dissel bij de lasnaden op roest, een roestige lasnaad duid op een breuk in de lasnaad - Je controleert de rubberen hoes van de oplooprem op scheuren Deze hoes is aanwezig om te voorkomen dat er water en vuil in het oploopmechaniek komt - Je controleert dat het neuswiel deugdelijk aan de dissel vast zit - De kabel van de losbreekreminrichting moet heel zijn en aan de auto vast zitten - Kabel van de verlichting controleren op breuk en dat de stekker niet is geoxideerd - Controleer dat de koppeling van de aanhangwagen deugdelijk is verbonden met de trekhaak van de auto (neuswiel na het aankoppelen nog een keer uitdraaien en kijken of de auto mee omhoog gaat) - Controleer als de handrem eraf staat, dat de remstang loshangt 2 Zijkant links - dat het dekzeil niet kapot is en dat het goed vast zit - Dat spatlap en spatbord deugdelijk is bevestigt aan de aanhangwagen - Banden controleren op juiste bandenspanning, ventieldopje op het ventiel tegen het vuil, op beschadigingen aan de band en op minimaal 16 mm profiel - Geen roestvorming rond de bouten van het wiel, dit duid erop dat er 1 of meerdere bouten niet goed vast zitten - Geen vet om de naaf van het wiel, dit duid erop dat het wiellager te veel speling heeft - Controleer dat er zijreflectoren opzitten en als de aanhangwagen langer is dan 6 meter dat de reflectoren dan lichtjes zijn

29 3 Achterkant - dat het dekzeil niet kapot is en dat het goed vast zit - Eventueel uitstekende lading - Werking van de verlichting, kentekenverlichting, achterlicht, remlicht, richtingaanwijzers en mistlicht - Dat er 2 rode reflecterende lengtedriehoeken op de aanhangwagen aanwezig zijn - Dat er een eigen kentekenplaat op de aanhanger zit, als deze zwaarder is dan 750 kg 4 Zijkant rechts - controleer dezelfde punten als bij de zijkant links 5 Onderkant - controleer op stenen en andere onvoorziene zaken die het wegrijden kunnen bemoeilijken - Ongenodigde gasten (dieren, kinderen)

30 6 Bovenkant - controleer dat er niets op de aanhangwagen ligt zoals takken ed - controleer bij vorst op sneeuw en ijs (bovenkant moet zuiver zijn voordat je gaat rijden) 7 Binnenkant - Controleer of de lading goed verdeeld is over de laadvloer (zware lading boven de assen) - Controleer dat de lading goed vast staat en niet kan verschuiven - Controleer dat de lading niet topzwaar is (belangrijk voor de bochten) - Zorg ervoor dat je altijd bij het reservewiel kunt als deze in de aanhangwagen bevestigd is Controle lading Vervoeren uitstekende lading Uitstekende lading van meer dan 1 meter buiten de aanhangwagen, moet zijn voorzien van een markeringsbord dat bij nacht voorzien is van een rode lamp Met een rode vlag aan het einde van de lading mag je niet rijden

31 Controle kentekenbewijzen Documenten Als je met de combinatie gaat rijden moet je in het bezit zijn van de juiste documenten De documenten moeten aan de hand van de chassisnummers, corresponderen met het voertuig Op de voertuigen zitten de juiste kentekenplaten zoals vermeld op het document - Kentekenbewijs van de auto; - APK keuringsbewijs (als de auto ouder is dan 3 jaar); - Kentekenbewijs van de aanhangwagen; - Voor het examen een weegbrief Welke gegevens zijn belangrijk

32 Kentekenbewijs van de auto Ledig gewicht voertuig (het gewicht) Maximum te trekken massa indien aanhangwagen; Ongeremd (het gewicht) Geremd (het gewicht) Datum eerste toelating (ivm de APK keuring) APK keuringsbewijs Chassisnummer van de auto Kenteken van de auto Verval datum van de APK Kentekenbewijs van de aanhangwagen Massa ledig voertuig (het gewicht) Maximum massa voertuig (het gewicht) Laadvermogen (het gewicht) Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig (lengte van de aanhangwagen) Breedte (hoe breed is de aanhangwagen) Maximum last onder de koppeling (het gewicht ivm de kogeldruk)

33 Weegbriefje Het gewicht wat de aanhangwagen weegt, ledig plus belading Veel gestelde vragen op het examen veel gestelde vragen belangrijkste gegevens auto

34 ongeremd 700 kg geremd 1850 kg belangrijkste gegevens aanhangwagen massa ledig voertuig maximum massa voertuig laadvermogen breedte afstand tot koppeling 570 kg 2000 kg 1430 kg 190 cm 602 cm maximum last onder de koppeling 100 kg

35 01 Wat mag de maximale lengte van de combinatie zijn? Aanhangwagen plus personenauto 18 meter Aanhangwagen plus auto op grijskenteken 1875 meter 02 Hoe hoog mag de aanhangwagen zijn? Maximaal 4 meter 03 Hoe breed mag de aanhanger zijn? Minder dan 255 meter 04 Hoeveel gewicht mag de koppeling van de aanhangwagen hebben? Staat op het kentekenbewijs van de aanhangwagen 05 Hoeveel gewicht mag er op de trekhaak van de auto drukken? Staat op het keuringsplaatje bij de trekhaak 06 Wat is de lengte van de aanhangwagen waar je mee rijdt? Staat op het kentekenbewijs van de aanhangwagen 07 Hoe lang is de lengte van het trekkend voertuig? Staat in het instructieboekje van de auto 08 Hoelang is de combinatie? Lengte auto (instructieboekje) plus lengte aanhangwagen (kentekenbewijs) Plus de aantal centimeters van de trekhaak tot aan de kogel die de trekhaak aan de achterzijde van de auto uitsteekt 09 Waarom is het belangrijk dat je weet hoe lang de combinatie is? Er kan een geslotenverklaring zijn, waar je met een bepaalde lengte niet in mag rijden 10 Hoe kan ik altijd achter de lengte van de combinatie komen? Door de combinatie met een meetlint of duimstok op te meten 11 Hoeveel gewicht mag onze auto geremd en ongeremd trekken? Staat op het kentekenbewijs van de auto 12 Wanneer moet de aanhangwagen zijn voorzien van een oplooprem? Boven de 750 kg 13 Wanneer moet de aanhangwagen zijn voorzien van een eigen kenteken? Boven de 750 kg 14 Wat is het ledig gewicht van de aanhangwagen? Staat op het kentekenbewijs van de aanhangwagen 15 Hoeveel mag de aanhangwagen totaal wegen? Staat op het kentekenbewijs van de aanhangwagen 16 Hoeveel lading mag er in de aanhangwagen? Staat op het kentekenbewijs van de aanhangwagen 17 Hoeveel weegt de aanhangwagen zoals hij buiten staat? Staat op de weegbrief 18 Hoeveel lading ligt er nu in de aanhangwagen? Gewicht van de weegbrief, min het ledig gewicht van de aanhangwagen

36 18 Hoeveel lading ligt er nu in de aanhangwagen? Gewicht van de weegbrief, min het ledig gewicht van de aanhangwagen 19 Hoe controleer je de oplooprem van de aanhangwagen? Na het aankoppelen, 50 meter rijden en dan remmen 20 Hoe kan je aan de achterkant van de aanhangwagen zien dat je te maken hebt met een aanhangwagen? Een aanhangwagen is te herkennen aan 2 lengte driehoeken op de achterkant 21 De lading die je moet laden is 50 kg te zwaar hoe los je dit op? Deel van de lading in de auto laden 22 Je mag met de auto geremd 1400 kg trekken De aanhanger mag totaal 2000 kg wegen Mag je deze aanhangwagen achter de auto hangen? Ja; als de aanhangwagen maar niet meer weegt dan 1400 kg (ledig gewicht plus lading) 23 De last onder de koppeling van de aanhangwagen is 100 kg De last op de koppeling van de auto mag niet meer zijn dan 75 kg Mag je deze aanhangwagen achter de auto hangen? Nee; je moet de last onder de koppeling van de aanhangwagen terug brengen naar 75 kg 24 Hoe krijg je minder last onder de koppeling van de aanhangwagen? Door lading in de aanhangwagen naar achteren te verplaatsen 25 Moet de aanhangwagen een keuring hebben? Een aanhangwagen onder de 3500 kg heeft geen keuringsverplichting Boven de 3500 kg moet er ieder jaar gekeurd worden 26 Hoeveel lading mag je in de auto vervoeren? Bij een auto op geel kenteken kun je dat opzoeken in het instructieboekje Bij een auto op grijs kenteken kun je dat zien op het kentekenbewijs 27 Hoe kun je het beste een middenas aanhangwagen beladen? Vanuit het midden boven de assen 28 Hoeveel soorten remmen heeft een aanhangwagen boven de 1500 kg? 1 oplooprem 2 losbreekreminrichting 3 handrem/parkeerrem 29 Wanneer moeten de reflectoren aan de zijkant van de aanhangwagen lichtjes zijn? Als de aanhangwagen langer is dan 6 meter 30 Hoeveel profiel moet er minimaal op de band van de aanhangwagen aanwezig zijn? Op de band moet minimaal 16 mm profieldiepte aanwezig zijn 31 Bij welke breedte moet de aanhangwagen voorzien worden van stadslicht aan de voorkant? Bij een breedte van 160 meter 32 Wat is de eerste handeling die je doet bij het afkoppelen? De handrem erop zetten? 33 Waar kun je het chassisnummer vinden op de aanhangwagen? Staat op het kentekenbewijs van de aanhangwagen 34 Kan het voorkomen dat het totaalgewicht van de combinatie boven de 3500 kg komt? Ja; de auto kan ledig 2000 kg wegen en mag geremd 3000 kg trekken Je moet wel in het bezit zijn van een B-E rijbewijs

37 35 Hoe kan het voorkomen dat de uitzwaai van de aanhangwagen groter word? Dit kan komen doordat er uitstekende lading is aan de achterkant 36 Wanneer moet de aanhangwagen zijn voorzien van een losbreekreminrichting? Boven de 1500 kg

Zicht om het voertuig

Zicht om het voertuig Zicht om het voertuig Inleiding Als we rijden met een aanhangwagen op het examen, dan is dat een aanhangwagen die net zo breed of breder is als het trekkend voertuig Ook moet de aanhangwagen net zo hoog

Nadere informatie

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG

Alles wat je moet weten. BE rijopleiding. Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR. Auto peugeot 807 04-SB-BG Alles wat je moet weten BE rijopleiding Meenemen naar het examen: Orgineel auto rijbewijs. Oproepkaart CBR Auto peugeot 807 04-SB-BG Veilig op weg in het verkeer in samenwerking met Verkeersschool Boensma

Nadere informatie

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B

Voertuigcontrole 9-VLD E achter B Voertuigcontrole 9-VLD-47 21 E achter B Dit document bevat de onderdelen die u nodig heeft tijdens uw opleiding en examen. Kentekens Apk-bewijs Dodge Mogelijke vragen op het examen behorend bij kentekens

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij examen E bij B

Veel gestelde vragen bij examen E bij B Veel gestelde vragen bij examen E bij B 0. Waar gaan we mee rijden 1. Hoe kan je laten zien dat we deze aanhangwagen met deze auto mogen trekken? 2. Hoe weet je dat de aanhangwagen geremd is? 3. Volgens

Nadere informatie

Bijzondere verrichtingen

Bijzondere verrichtingen Bijzondere verrichtingen Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren dmv gebruik aangeleerde bijzondere verrichtingen: omkeeropdracht d.m.v: bocht achteruit via parkeervak 3x steken halve draai parkeeropdracht:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Recht achteruit rijden

Recht achteruit rijden Recht achteruit rijden Je komt aanrijden en je kijkt of je mag stilstaan (stilstaan verbod). Dan kijk je in de binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over je rechterschouder daarna geef je richting aan

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs BE

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs BE RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs BE Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Instructiemap. (aanhangwagen) Achter B (personenauto)

Instructiemap. (aanhangwagen) Achter B (personenauto) Instructiemap E (aanhangwagen) Achter B (personenauto) Metmanstraat 2 3342 BK Hendrik Ido Ambacht 078-6812302 / 06-22907285 info@autorijschoolotto.nl Kopie kenteken auto Kopie kenteken aanhanger Kopie

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Rijschool Amstelland 06 22115768

Rijschool Amstelland 06 22115768 De hellingproef (Hellingproef met de voetrem kan alleen bij een diesel motor worden toegepast) Voor dat je stopt ga je eerst kijken (binnen spiegel, rechterschouder en dan de richting). Als je eenmaal

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

Bijzondere verrichtingen. Keren. Bijz. verr. keren dmv 3x steken op een niet te brede rijbaan

Bijzondere verrichtingen. Keren. Bijz. verr. keren dmv 3x steken op een niet te brede rijbaan Bijzondere verrichtingen Bijz. verr. keren dmv 3x steken 130328 Keren op een (3x steken) Verkeersschool (3x steken) Dit is een bijzondere verrichting. Een bijzondere verrichting dient altijd veilig en

Nadere informatie

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN 6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen Dit manoeuvre wordt uitgevoerd in een straat met rustig tot matig verkeer

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Rijopleiding E achter B:

Rijopleiding E achter B: Rijopleiding E achter B: Tijdens de rijles wordt specifieke aandacht geschonken aan de vaardigheden waarover een kandidaat dient te beschikken bij het rijden met een aanhanger. Hierbij is de Rijprocedure

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: File parkeren

Bijzondere manoeuvre: File parkeren Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen.

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen. Het naderen van een autosnelweg. Door goed op te letten op de verkeersborden, wordt al snel duidelijk of je een autosnelweg of een autoweg nadert. Het type weg moet je ruim van te voren herkennen om te

Nadere informatie

BEDENK DAT VOOR ELKE OEFENING GELDT:

BEDENK DAT VOOR ELKE OEFENING GELDT: ( 01-a) Stoppen aan rechter zijde van de weg (STOPOPDRACHT) 01- Spiegelen (Binnen-Buiten-Rechter Schouder) 03- Scannen (nacontrôle over rechts) 04- Stoppen achter auto (stoppen als je de banden net niet

Nadere informatie

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens 3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens is in de bouw vanwege zijn mobiele karakter wijd verbreid. Vergeten wordt nog weleens dat een aanhangwagen, net als het trekkende

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs B Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg 1. INVOEGEN OP EEN AUTO(SNEL)WEG Herkennen autoweg autosnelweg. A.h.v. verkeerstekens kun je het verschil maken tussen de autoweg en de autosnelweg. De maximumsnelheid verschilt. Als je invoegt met dezelfde

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Rijopleiding E achter B:

Rijopleiding E achter B: Rijopleiding E achter B: Tijdens de rijles wordt specifieke aandacht geschonken aan de vaardigheden waarover een kandidaat dient te beschikken bij het rijden met een aanhanger. Hierbij is de Rijprocedure

Nadere informatie

Ben jij het ook zat om steeds te zakken met 1 fout te veel? Mag je al afrijden maar moet je nog stééds je theorie halen?

Ben jij het ook zat om steeds te zakken met 1 fout te veel? Mag je al afrijden maar moet je nog stééds je theorie halen? Ben jij het ook zat om steeds te zakken met 1 fout te veel? Mag je al afrijden maar moet je nog stééds je theorie halen? Geen zin om dagen lang uit boeken te leren of met CD-ROMS te oefenen? Maak je niet

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen

RIM Verkeersleermiddelen RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs A Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 Kinderen leren van ouderen. Helaas geven ouderen in het verkeer niet altijd het juiste voorbeeld,

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 De route van het verkeersexamen 2 Recht door de parkeerplaats af Kijk uit voor geparkeerde auto

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

Module 3 Handelingsanalyses Bijzondere manoeuvres

Module 3 Handelingsanalyses Bijzondere manoeuvres 1. WEGRIJDEN Koppelingspedaal intrappen. Binnenspiegel, voor, linkerbuitenspiegel links naast. Geheel en vlot met de bal van de linkervoet. Controleer of je overig verkeer voor moet laten gaan (art. 54RVV)

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Module. Module Rotonde Rotonde

Module. Module Rotonde Rotonde 141014 Minirotonde: Komt vooral in woonkernen voor. : Komt vooral tussen woonkernen in voor. Meerbaansrotonde: Vergt meer ruimte om te creëren dus komt deze vooral voor in grote steden voor of buiten woonkernen.

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 2 Is dit een eenrichtingsweg? A B Vraag 3 U wilt zonder

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname 1. BERIJDEN KRUISPUNTEN VAN GELIJKE ORDE Wat (belangrijke stap) Hoe (kritiek punt) Motivatie (waarom) Herkennen. Beoordelen. Aan de hand van punten die duidelijk

Nadere informatie

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat?

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Hoofdregel kijken gedrag Bij het kijkgedrag gaat het niet om die duizenden keren dat je voor niets denkt te kijken, maar om die ene (fatale) keer dat je niet

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Max. last op de koppeling. (Kipperknobbel): kg

Max. last op de koppeling. (Kipperknobbel): kg Max. last op de koppeling. (Kipperknobbel) 4.000 kg Maximum massa totaal Maximum asdruk (1) voor Maximum asdruk (2) achter 11.500 kg 5.400 kg 9.200 kg Maximum te trekken massa type aanhangwagen Ongeremd

Nadere informatie

Informatie praktisch verkeersexamen 2016

Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Oss, februari 2016 Geachte ouders/verzorgers In april 2016 (week 15 & 16) is het zover: uw kind gaat mee doen aan het praktisch verkeersexamen. Wij willen u graag

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Vraag 1.1 Wie mag of mogen hier voorgaan? De voetgangers. De fietser. Vraag 1.2 Mark en Rick lopen op de rijbaan, want er is hier geen voetpad. Welke zin is waar? Mark

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

Instructie Botenwagen Amenophis

Instructie Botenwagen Amenophis Instructie Botenwagen Amenophis Doel van dit Instructieboek is dat iedereen met behulp van deze instructie boten kan laden op de botenwagen. Inhoudsopgave Regels 3 Welk rijbewijs heb ik nodig? 3 Lading

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Alles over reizen met een caravan

Alles over reizen met een caravan 1. Alles over reizen met een caravan Nederland telt heel wat caravanliefhebbers. Voor iedereen die meer wil weten over alles wat er bij komt kijken en voor diegenen die voor het eerst met een caravan gaan

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Praktijk examen tips

Praktijk examen tips Praktijk examen tips Beste lezer, dit boekje geeft je de benodigde tips en regels om naast je rijlessen optimaal voor te bereiden op het praktijk examen. Gegarandeerd succes in het behalen van je rijbewijs

Nadere informatie

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand :

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand : Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Kijk je met de rem of met je ogen? Als je steeds probeert de auto rollend te houden, ga je veel verder voor je uit kijken en ga je ook automatisch veel eerder

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Rijprocedure E bij B

Rijprocedure E bij B RijprocedureBE Rijprocedure E bij B Uitgave 2015 Deze rijprocedure is afgestemd met: - BOVAG BOVAG Rijscholen, Bunnik. - CBR CBR, Rijswijk. - FAM Federatie Autorijschool Management - OTCRij Opleidings-

Nadere informatie

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp)

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) START FIETSPROEF Goed langs de rechterzijde van de straat rijden tot op het einde. Aan het kruispunt moet je oversteken en linksaf het

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts C om het even B links D beide kanten mogen 2 Wat moet je doen

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts 2 Wat moet je doen als je als fietser de oversteekplaats nadert?

Nadere informatie

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Een groot deel van de examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit waarnemen, op de juiste manier

Nadere informatie

Oversteken als voetganger via het zebrapad.

Oversteken als voetganger via het zebrapad. Oversteken als voetganger via het zebrapad. Fietstaak 1 Strepestraat Grote Baan Minder zijn snelheid en kijkt voor zich uit. Stopt voor de wegmarkeringen en verleent voorrang aan weggebruikers op het zebrapad.

Nadere informatie

Bromfiets SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOET'en. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie. Leerlingen van de tweede en de derde graad

Bromfiets SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOET'en. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie. Leerlingen van de tweede en de derde graad Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Bromfiets Doelgroep Leerlingen van de tweede en de derde graad VOET'en Gemeenschappelijke stam : 12, 13 Context 1 : 13, 14 Lesthema Vanaf 16

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: Hellingproef

Bijzondere manoeuvre: Hellingproef Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Speciale verrichtingen bij het CBR

Speciale verrichtingen bij het CBR Speciale verrichtingen bij het CBR 1. Hellingproef 2. Stopopdracht 3. Keren d.m.v 3 keer steken 4. Keren d.m.v een halve draai 5. Keren d.m.v een bocht achteruit 6. Parkeren in file vooruit (rechts) 7.

Nadere informatie

School Lesbrief 2015

School Lesbrief 2015 School Lesbrief 2015 Weer naar School Na zes weken vrij weer naar school! Weer vroeg opstaan, ontbijten en aankleden En dan naar school: wel op een veilige manier! Hoe zorg je ervoor dat je in het verkeer

Nadere informatie

Educatieve Verkeerstuin

Educatieve Verkeerstuin Educatieve Verkeerstuin AFSTANDEN INSCHATTEN DE PRAKTIJK Op straat kunnen allerlei dingen in de weg staan. Als je er goed op reageert, voorkom je botsingen. Bij deze oefening komt de leerling een aantal

Nadere informatie

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ Je gaat meer betalen voor verkeersboetes in 2019 Verkeersboetes 2019 Het zal geen verrassing zijn: de 2019-tarieven voor snelheidsboetes en boetes voor andere

Nadere informatie

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN 3. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN Voordat tot bediening van de aanhangwagen wordt overgegaan moet de informatie uit het hoofdstuk "Veiligheid" bekend zijn. Dit hoofdstuk is bestemd voor bedieners zoals aangegeven

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met de route, foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m

Nadere informatie

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen AFMETINGEN EN GEWICHTEN Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens

Nadere informatie