Uitnodiging. Het LHC bestuur nodigt u van harte uit mee te denken en te praten op de 2 e bijzondere Algemene Leden Vergadering op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. Het LHC bestuur nodigt u van harte uit mee te denken en te praten op de 2 e bijzondere Algemene Leden Vergadering op"

Transcriptie

1 Uitnodiging Het LHC bestuur nodigt u van harte uit mee te denken en te praten op de 2 e bijzondere Algemene Leden Vergadering op maandag 21 juni a.s. om 20:30 uur in het LHC clubhuis Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers Zie onderstaande pagina s ter voorbereiding Mogen we op uw / jouw komst rekenen?

2 Welkom LHC 2 e bijzondere ALV maandag 21 juni 2010

3 Richting Kompas Mensen LHC Toekomstvisie & LHC Handvest

4 Agenda 1. Opening 2. Inventariseren bijdrage vragenronde 3. Samenvatting 1 e bijzondere ALV 25 mei Sleutelfuncties 5. Presentatie stand van zaken 6. Hoe verder? 7. Vragenronde 8. Sluiting

5 Inventariseren bijdrage

6 LHC Toekomstvisie (richting) Kernelementen van de LHC Toekomstvisie 1. Geleidelijk van initiële ontwikkeling naar optimale prestatie in de sportloopbaan van de LHC hockeyers 2. Meer ruimte aan individuele leden in teamverband Tot en met de D8 leeftijd is het LHC streven teams zo veel mogelijk in stand te houden Vanaf D11 streeft de LHC ernaar de ambitie en het talent van het individu als uitgangspunt te nemen en zo een team samen te stellen waar alle linies optimaal presteren (wel prestatiekaders) Vanaf D11 biedt de LHC linie breed extra uitdaging voor de individuen die dit willen met een open karakter voor uitwisseling tussen P en R teams Vanaf de D11 leeftijd plakt de LHC een P of R label op een team en handelt daar naar (prestatiekaders) P = Prestatie R = Recreatie

7 LHC Handvest (kompas) Gedragscode Voor nu en straks Gedrag, denken en handelen in het belang van de Lochemse Hockey Club Voor leden en vrijwilligers Verwachtingen en het managen ervan Het LHC Handvest bestaat uit twee delen: 1. Algemeen (LHC Huisregels) 2. Specifiek (specifiek deel per functiegroep van de LHC vrijwilligers)

8 Vervolgens realiseren LHC sleutelposities Secretaris van het bestuur * Voorzitter LHC (per september 2010) * Bestuurslid Facilitair (per september 2010) * Bestuurslid Sponsoring Publiciteit en Automatisering (per september 2010) * Werkgroep Papieren Kreet Aanvullende leden Sponsoring Publiciteit Automatisering team * Voorzitter SPA team (nieuwe functie door splitsing bestuur en commissie) * Diverse B-team functies (Beleving Bar) Leden voor de op te richten Evenementen commissie (nieuwe functies) Toezicht, gastvrijheid en wedstrijdtafel * Jeugdcommissie Tuchtraad * = voor 1 september 2010 in te vullen

9 Initiatieven Jeugdraad Hetty en Eppo [aangevuld met Benno (evenementen)] Via Veronique snel in contact gekomen met een groep enthousiaste jeugdleden die de jeugdraad wil vormen Imke van Halen Joost Hulleman Maurits Hovius Jelmer Jelsma Noor Stolk Susan van Dijk Imke van Halen Jeugdraad in oprichting is een feit, eerste gesprekken gevoerd Hoe te verankeren in de LHC organisatie? Welk kader krijgt de jeugdraad mee?

10 Initiatieven Veteranen L voorstel Julius en Paul namens Veteranen L Uiterst effectief en eenvoudig voorstel! Elk LHC senioren team adopteert een LHC activiteit en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan: Strafbalcompetitie Witte Wieven toernooi Wedstrijdtafel Rob Back toernooi Stamppot toernooi Familie hockeydag (Ouder Kind hockey) Papieren bewaar Kreet Etc. Per LHC activiteit wordt er een kader opgesteld Elk jaar evaluatie Wat vindt de ALV van dit idee? Hoe te verankeren in de LHC organisatie?

11 Initiatieven Voorzitter vacature Joost en Maarten Profiel was reeds beschikbaar (zie bijlage 1 profiel voorzitter) Door onduidelijkheid invullen sleutelfuncties lastig verhaal werving Vz Opties: 1. Interim voorzitter met specifieke opdracht voor 1 jaar 2. Reguliere voorzitter periode van 3 jaar in een uitgebreider bestuur Met secretaris en mogelijk extra bestuursfuncties bijvoorbeeld evenementen 3. Reguliere voorzitter voor 3 jaar met accent op manager 4. Reguliere voorzitter voor 3 jaar ondersteund door betaalde manager en secretariaat Uitwisseling geweest voorzitters Golf & CC Graafschap en LHC 1 bestuurslid alle commissies Operatie ligt bij betaalde manager en secretariaat (begroting G&CC 1 miljoen) Advies: stel een tuchtraad in Bestuur Golf & CC kan zich daardoor richten op beleidszaken Welke voorkeur heeft de ALV t.a.v. de genoemde opties?

12 Initiatieven Overigen deel 1 Secretaris van het bestuur Profiel opgesteld (zie bijlage 2 profiel secretaris) Profiel met kandidaat besproken en heeft niet geleid tot invulling van deze functie Bestuurslid facilitair Profiel opgesteld (zie bijlage 3 profiel bestuurslid facilitair) Profiel met kandidaat besproken en heeft niet geleid tot invulling van deze functie Informeren en inventariseren onder de leden versterken blauwe hart Kristel en Tineke In persoonlijke gesprekken Stand van zaken

13 Initiatieven Overigen deel 2 Toekomstige inrichting Sponsoring Publiciteit - Automatisering Profiel opgesteld (zie bijlage 4 inrichting Sponsoring - Communicatie) Absolute noodzaak om Sponsoring team uit te breiden euro ,--! Welke initiatieven zijn niet genoemd en wel genomen?

14 Hoe verder? Prioriteiten: Bestuurslid facilitair Secretaris van het bestuur Voorzitter Papieren bewaar Kreet Invullen vernieuwde inrichting Sponsoring en Communicatie Verankeren Jeugdraad Verankeren Senioren teams LHC activiteit adoptie

15 Rondvraag

16 Bijlage 1 Profiel LHC voorzitter iemand met een Blauw hart aansturen LHC bestuur aansturen LHC Secretaris delen met mede bestuursleden voorbereiden en voorzitten LHC bestuursvergaderingen (12 x per jaar) voorbereiden en voorzitten LHC Algemene Leden Vergadering(en) (1-3 per jaar) managen van conflicten (schorsing, teamindeling, vandalisme, spanningen etc.) voeren van gesprekken met betrokkenen bij conflicten filteren en verspreiden elementen KNHB nieuwsbrieven regelmatig bijwonen commissie vergaderingen regelmatig schrijven van Kreet voorwoord schrijven van voorwoord Bewaar Kreet schrijven verslag van de voorzitter openen evenementen en toernooien regelmatig aanwezig zijn op de club op zaterdag en zondag waarderen en stimuleren bestuurders, vrijwilligers en commissies delegeren activiteiten die bij de voorzitter worden gelegd naar de operatie reageren op afstemming met de Stichting Armhoede Reigerkamp (SAR) goedkeuren financieel verslag SAR (samen met LHC penningmeester) organiseren en leiden speciale teams (zoals bijvoorbeeld LHC Toekomstvisie team) de LHC vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden KNHB (bijvoorbeeld congressen) deelnemen aan het Stedendriehoek overleg voorzitters (DHV, Ares, MHCA, VHCT, MHCZ, LHC) ondertekenen contracten en overeenkomsten (bijvoorbeeld trainers) Gemiddeld uur per week Twenty Four Seven

17 Bijlage 2 Profiel secretaris van het bestuur Opstellen van notulen van bestuursvergaderingen (10 per jaar) Opstellen van notulen van algemene ledenraadvergaderingen (2 per jaar) In overleg met de voorzitter opstellen agenda ALV en bestuursvergadering en tijdig verzamelen/versturen vergaderstukken Contact naar en communicatie met de KNHB over algemene zaken (bv ledenopgave) Uitvoeren van diverse algemene acties namens het bestuur Verspreiden en archiveren poststukken Archiveren en beheren algemene archief stukken LHC Bijhouden agenda bestuursactiviteiten Signaleert en bewaakt de voortgang van de actie- en besluitenlijst en houdt daarmee het bestuur alert op uit te voeren acties Verzorgt de bulk s met mededelingen vanuit het bestuur Ziet er op toe dat er elke het bestuur regelmatig via de internet site stukken publiceert Het verzorgen van attenties bij jubilea / bijzondere gelegenheden / afscheid van bestuursleden etc.

18 Bijlage 3 Profiel LHC bestuurslid facilitair Deelname in het bestuur + vergaderingen bijwonen en voorbereiden - 10 x per jaar / 3 uur per maand Opstelling en bewaking van budget / 10 uur per jaar Diverse overleggen (telefonisch / per mail) met bestuur / diverse commissies) - 3 uur per maand Aansturen Team van Barhoofden o.a. middels vergadering + notulen - 1 x per 6 weken / 1½ uur Bardiensten draaien - 1 x per 3 à 4 weken / 4 uur Bardienst op vrijdagavond - 1 x per 5 à 6 weken / 3 uur Begeleiding inkoop inclusief factuurcontrole en assortimentsbepaling / 1 uur per 2 maanden Begeleiding Jeugdraad (exclusief feest) / 2 uur per 6 weken Begeleiding Activiteitencommissie / 1 uur per 6 weken Voorbereiding + organisatie diverse toernooien - 2 uur per evenement Evenementen: Clinics, Specifieke trainingen, Jeugdevenementen, Rob Back-toernooi, Champions Dinner, ABCD-toernooien, Sterrendag, Witte Wieven toernooi, Ouder kind dag (Familie hockeydag), Vrijwilligersavond, Algemene Leden Vergadering Speciale evenementen (bijvoorbeeld LHC lustrum, laatste keer 75 jaar in 2009) - 1 x per 5 jaar

19 Bijlage 4 Inrichting Sponsoring en Communicatie Voorzitter Sponsoring (vacant) verantwoordelijk voor aansturing sponsorcommissie (1 keer per maand overleg) beheert lopende contracten portfolio en stuurt facturatie beheer Hoofd en Subsponsoren organisatie met team 1 keer per jaar speciale actie voor extra gelden (bijv. Compost- of pennenactie) voorwaarde: sterk netwerk binnen MKB Lochem e.o belasting: 1-3 uur per week Voorzitter Communicatie (vacant) verantwoordelijk voor aansturing communicatiecommissie (1 keer per maand overleg) stelt communicatie plan intern/extern op (nog niet aanwezig) voert communicatie plan / beleid LHC uit stuurt redactie De Kreet Stuurt en redigeert inhoud communicatie belasting: 1-3 uur per week

20 Tot slot Het LHC bestuur nodigt u van harte uit mee te denken en te praten op de 2 e bijzondere Algemene Leden Vergadering op maandag 21 juni a.s. om 20:30 uur in het LHC clubhuis Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers Mogen we op uw / jouw komst rekenen?

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal

Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie en Werkplan Tweestroom SV afdeling volleybal Visie Tweestroom afdeling volleybal is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugdspelers, senioren competitiespelers en recreanten.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie