verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister voor Paramedici (Artikel 34) - Longfunctie-analisten, laboranten klinische neurofysiologie en doktersassistenten (niet BIG) - Hartfunctielaboranten (niet BIG) - Klinisch fysisch medewerkers (niet BIG) - Kwaliteitsregister KABIZ - Kwaliteitsregister SBHFL - NVKFM hoopt binnenkort te starten met een register - Kwaliteitsregister voor Paramedici initiële registratie 80, - initiële registratie 65,- herregistratie 85,- () EN Ergotherapeut (Artikel 34) Kwaliteitsregister voor Paramedici Kwaliteitsregister voor Paramedici FVB Vaktherapeut: noch Artikel 3 noch Artikel 34 is van toepassing KNGF Fysiotherapeut (Artikel 3) Register Vaktherapeutische Beroepen Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) -? - Nnb Register Vaktherapeutische Beroepen: 50,- per jaar (= 250,- per 5 jaar). KNGF-register inschrijving in één register 100,- (excl. BTW) inschrijving in het tweede en volgende register 50,- (excl. BTW) KNOV Verloskundige (Artikel 3) Kwaliteitsregister Verloskundigen Kosten: 500,-. Niet-leden betalen 1.000,-.

2 Pagina 2 van 7 LAD Alle artsen (Artikel 3) NAPA NIP De registratie geldt voor beide handelingen voor 5 jaar en is voor alle artsen inclusief artsen in opleiding tot specialist en specialisten. In AMvB behorende bij Art. 36a Wet BIG is in de toelichting op Art. 3 AMvB de PA gelijkgesteld aan art. 34- beroepen v.w.b. de titelbescherming. Daarom vindt de NAPA dat geregeld moet worden dat ook hun kwaliteitsregister voor vergoeding in aanmerking komt via Art lid 2 cao. Voor wat betreft het NIP gaat het om 4 beroepen: 1.Gezondheidszorgpsycholoog Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) Kwaliteitsregister Physician Assistant Psycholoog NIP Het beroep van psycholoog is niet wettelijk beschermd. Dat betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht Inschrijving opleidingsregister (per verzoek) Arts voor verstandelijk gehandicapten Medisch specialist (incl. SEH) Sociaal-geneeskundigen (incl. profielen) Verslavingsarts 365,- 650,- 610,- 365,- Eerste registratie in specialistenregister (per verzoek) 375,- Herregistratie in specialistenregister (per verzoek) 325,- Kosten: 250,-,. Er zijn geen kosten aan verbonden.

3 Pagina 3 van 7 (Art. 3) 2.Psychotherapeut (Art. 3) 3.Klinisch Psycholoog (Art. 14) 4.Klinisch neuropsycholoog (Art. 14) Taken van de FGzPt De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten heeft ten doel het fungeren als overkoepelend orgaan voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de specialismen, ter zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. Er zijn twee specialismen voor gezondheidszorg-psychologen: Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog. opleiding of werkervaring. Om de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen, heeft het NIP het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP gedeponeerd. Het dienstmerk bevordert de herkenbaarheid van universitair opgeleide psychologen en beschermt daarmee zowel de beroepsgroep als de cliënt. Het betreft het voeren van de titel Psycholoog NIP. Basisaantekening Psychodiagnostiek De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) is geen registratie, maar een aantekening. Het is een kwaliteitskeurmerk van het NIP. De BAPD garandeert dat afgestudeerde psychologen een basisniveau aan kennis en ervaring hebben in de algemene psychodiagnostiek. Registerpsycholoog NIP Een psycholoog mag de titel Registerpsycholoog gebruiken als degene staat ingeschreven in een register waaraan het NIP de titel Registerpsycholoog heeft verbonden. Er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, wil men de titel Registerpsycholoog mogen voeren. Voor Registerpsycholoog wordt geen apart register gevoerd. De titel wordt gezien als een dienstmerk. Alleen aan de aanvraag voor de BAPD zijn kosten verbonden: 75,- voor NIP-leden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Door de toetreding van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heet de FGzP voortaan Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Eerstelijnspsycholoog NIP Inschrijving in het register op basis van de profielopleiding ELP: 25,-. Toelating registratietraject: 150,- Inschrijving in het register: 150,- Herregistratieverzoek: 150,-

4 Pagina 4 van 7 De FGzPt is een vereniging met drie leden: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De kosten voor de registratie van klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog bedragen 295,- (incl. BTW). De kosten voor herregistratie bedragen 420,- (excl. BTW). Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP Het register is momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen en herregistratie-eisen moeten nog worden geformuleerd. Registratie o.g.v. GZ/Schoolpsycholoog 157,50 Trajectaanmelding 157,50 Registratie na traject 105,- Herregistratie 105,- Niet-leden (extra vijfjarige bijdrage van 262,50 bovenop de registratiekosten): Registratie o.g.v. GZ/Schoolpsycholoog 105,- Trajectaanmelding 315,- Registratie na traject 210,- Herregistratie 210,- Lichaamsgericht Werken Psycholoog NIP Trajectaanmelding 150,- Registratie 150,- Herregistratie 150,- Niet-leden: Trajectaanmelding 250,- Registratie 250,- Herregistratie 250,- (voor niet-leden wordt na de registratie een vijfjarige bijdrage van 250,- in rekening gebracht)

5 Pagina 5 van 7 Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP A&O Regulier 750,- A&O Regulier lid 300,- A&O Overgangsregeling 600,- A&O Overgangsregeling lid 65,- A&G (herregistratie) 750,- A&G (her)registratie lid 300,- Arbeids- en Organisatiepsycholoog Psycholoog Mediator NIP Neurofeedbackpsycholoog NIP Idem als Psycholoog Arbeid & Gezondheid Idem als Lichaamsgericht Werkend Psycholoog Idem als Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NMT Tandarts (Artikel 3) Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) Alle genoemde bedragen in deze kolom zijn exclusief BTW. Specialisten Registratie Commissie (NMT/KRT) 1 x per 5 jaar (?) Kosten: voor NMT-leden 90,- (voor nietleden 180,-) NVD Diëtist (Artikel 34) Kwaliteitsregister voor Paramedici Kwaliteitsregister voor Paramedici NVM Mondhygiënist (Artikel 34) Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

6 Pagina 6 van 7 NVO BIG-registratie mogelijk: Andere of aanvullende registers: Geen BIG-registratie Kosten: * NVM-leden 50,- per jaar * Niet-leden NVM 100,- per jaar Registratie en lidmaatschap zijn bij de NVO aan elkaar gekoppeld. Dat kost 270,- per jaar. NVO Basis-Orthopedagoog NVO Basis-Orthopedagoog + Basisaantekening diagnostiek NVO Orthopedagoog-Generalist Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Hier is nog niet iedereen geregistreerd. Onderdeel van de nieuwe jeugdwet. Alleen voor leden (basis-orthopedagoog/orthopedagooggeneralist) die werkzaam zijn in de Jeugdhulp. Eenmalig bij aanmelding: 95,- Eenmalig bij aanmelding: 95,- Eenmalig bij aanmelding: 173,- Per jaar 105,- Bij alle registraties is er na vijf jaar een herregistratie. NVZA Apotheker (Artikel 3) NVKC Klinisch Chemicus: noch Artikel 3 noch Artikel 34 is van toepassing Register Ziekenhuisapothekers 405,- (incl. BTW) Kwaliteitsregister NVKC Specialisten Registratie Commissie (KNMP) 1 x per 5 jaar Herregistratie 405,- Kwaliteitsregister NVKC Inschrijving in het register eenmalig 495,- Inschrijving aantekening aandachtsgebied eenmalig 250,- Herregistratie 325,- NVKF Klinisch Fysicus (Artikel 34) Kwaliteitsregister Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF)

7 Pagina 7 van 7 NVLF Logopedist (Artikel 34) Kwaliteitsregister voor Paramedici Kosten: herregistratie kwaliteitsregister 345,- Kwaliteitsregister voor Paramedici VGVZ VvOCM Geestelijk verzorger: noch Artikel 3 noch Artikel 34 is van toepassing Oefentherapeut Cesar en Oefentherapeut Mensendieck (Artikel 34) NVLF-registers Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers Kwaliteitsregister Paramedici voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck NVLF-registers 1. Afasie, NVLF-leden GRATIS; niet-leden 50% contributiebedrag. 2. Dyslexie, idem. 3. Hanen-ouderen-programma, idem. 4. Integrale zorg stotteren, idem. 5. Preverbale logopedie, idem. 6. Stotteren, idem. SKGV 1 x per 5 jaar (= 512,50) 102,50 per jaar Kwaliteitsregister voor Paramedici VMDG noch Artikel 3 noch Artikel 34 is van toepassing Onbekend inschrijving Kinder-OT of PSOT 100,- periodieke registratie Kinder-OT of PSOT 125,- Onbekend

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2013 Modelovereenkomst Zorgzaam N.V. Univé Zorg MODELOVEREENKOMST ZORGZAAM (ingaande 1 januari 2013) Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen.

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Polisvoorwaarden VvAA zorgverzekering VvAA zorgverzekering Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U hebt een goede keuze gemaakt met de VvAA

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering INHOUDSOPGAVE - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 - GRONDSLAG VAN DE ZORGVERZEKERING Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 - OVERIGE

Nadere informatie

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Select Zorg Plan Natura basisverzekering Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Postbus 1717 3800 BS Amersfoort T 0900-369 1234 Select Zorg Plan Natura basisverzekering, aanspraken en vergoedingen www.goedopgeleid.nl info@goedopgeleid.nl Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013

Zorg Plan. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Zorg Plan. Inhoudsopgave. Ingangsdatum 1 januari 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33, aanspraken en vergoedingen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.youcare.nu info@aevitae.com Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekeraar INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) (ZORG)VERZEKERING Artikel 2 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 OVERIGE

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Aanvulling TotaalZorg Extra 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Allergeenvrije hoezen 3.2 Alternatieve

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 Deze zorgverzekering is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. De inhoud van de basisvoorwaarden is wettelijk bepaald. Vandaar dat de schrijfstijl nogal afwijkt

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Informatievoorziening in de paramedische zorg:

Informatievoorziening in de paramedische zorg: Informatievoorziening in de paramedische zorg: Een analyse van de huidige situatie, de wensen en behoeften Nederlands Paramedisch Instituut Postadres: Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Bezoekadres: Amsterdamseweg

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2014 De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie (Zorgverzekering Restitutie) en Aanvullende Verzekeringen Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende

Nadere informatie