Slaaponderzoek Auping Onderzoek naar de Olympische Spelen en de Zomertijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slaaponderzoek Auping Onderzoek naar de Olympische Spelen en de Zomertijd"

Transcriptie

1 Slaaponderzoek Auping Onderzoek naar de Olympische Spelen en de Zomertijd voor Auping B11662, februari 2010

2 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA.

3 Voorwoord Voor u ligt een onderzoeksrapport van Blauw Research uitgevoerd in opdracht van Koninklijke Auping bv. Dit onderzoek geeft inzicht in het gedrag en de houding van Nederlanders ten opzichte van televisie kijken in bed en de Olympische Winterspelen alsmede de houding van Nederlanders ten opzichte van de zomertijd. Wij wensen de lezer veel succes met het gebruik van de resultaten. Rotterdam, februari 2010 Project team: Linda Metzemaekers, Project Manager Marlies Kerklaan, Business Cell Manager Branding Inhoudsopgave 1 Kort & Krachtig Achtergrond Conclusies Zomertijd Conclusies Olympische Spelen 7 2 Zomertijd Reden zomertijd Stellingen slapen Stellingen nachtrust Stellingen zomertijd Overige stellingen Slaapervaringen partner 3 Olympische Spelen Volgens OS Slaapverwekkende sport Stellingen OS 4 TV kijken in bed Redenen TV in bed Houding TV kijken in bed Stellingen TV in bed 22 5 Bijlagen 23 Verantwoording 23 Achtergrond respondenten 25 Legenda Ter verduidelijking van de onderzoeksresultaten worden in dit rapport belangrijke of opmerkelijke resultaten toegelicht aan de hand van pictogrammen. Betekenis van de pictogrammen: Verschillen geslacht Verschillen leeftijd Verschillen TV in slaapkamer Verschillen mensen met/zonder verstelbaar bed Aanvulling Blauw Research Blauw Research Weena CK Rotterdam Tel: Onderzoek OS en Zomertijd / pag.3

4 Hoofdstuk I: Kort & Krachtig Onderzoek OS en Zomertijd / pag.4

5 1 Kort & Krachtig 1.1 Achtergrond Inleiding In welke mate zijn Nederlanders geïnteresseerd in de Olympische Winterspelen, en welke sporten zijn dan favoriet? Zijn zij ook daadwerkelijk bereid hiervoor op te staan, de wekker te zetten, of wakker te blijven? Weten Nederlanders eigenlijk wel waar de zomertijd voor is, en wat vinden zij hiervan? Om antwoord te krijgen op onder andere deze vragen heeft Koninklijke Auping BV aan Blauw Research gevraagd onderzoek uit te voeren onder de Nederlandse bevolking. Doelstelling Het centrale doel van het onderzoek is tweeledig; enerzijds inzicht verkrijgen in de houding en het gedrag van Nederlanders ten opzichte van de Olympische Winterspelen, anderzijds inzicht verkrijgen in de kennis en houding van Nederlanders met betrekking tot de zomertijd. Doelgroep Het onderzoek is uitgevoerd onder 819 Nederlanders, en is representatief voor leeftijd, geslacht en opleiding. Onderzoek OS en Zomertijd / pag.5

6 1 Kort & Krachtig 1.2 Conclusies Zomertijd Meerderheid Nederlanders is bekend met de reden van de zomertijd Meer dan de helft (59%) van de Nederlanders weet dat de zomertijd ooit is ingesteld uit energiebesparing. Mannen en ouderen zijn zich hier het best bewust van. Vrouwen en jongeren denken daarentegen vaker dan mannen en ouderen dat de zomertijd is ingesteld omdat men van korte dagen depressief wordt. Zomertijd zorgt voor ontregeld ritme maar is geen excuus om je te verslapen Meer dan één op de vijf Nederlanders heeft door de invoering van zomer- of wintertijd last van een verstoord ritme. Toch is deze invoering volgens driekwart van de Nederlanders geen excuus om je te verslapen. Vrouwen zijn wel milder, van hen vindt een kleiner deel dat het geen excuus is. Dit begrip is wellicht te verklaren door het feit dat vrouwen vaker last hebben van de zomertijd; zij zijn hierdoor vaker vermoeid en hebben vaker last van een ontregeld ritme. Slechts een kwart van de Nederlanders vindt dat de zomer- en wintertijd moet worden afgeschaft. Nederlanders zijn avondmensen en slapen te weinig Een groot deel van de Nederlanders geeft aan een avondmens te zijn. Opvallend is wel dat oudere mensen juist vaker ochtendmensen zijn. Tevens houden Nederlanders van vermaak; het weekend wordt vaker gebruikt om leuke dingen te doen dan om uit te rusten. Dit heeft wel tot gevolg dat meer dan een derde van de Nederlanders aangeeft te weinig te slapen. Vooral jongeren leiden aan slaaptekort. Meer dan de helft van de Nederlanders voelt zich door te korte nachten weleens vermoeid, en 38% zou graag een middagdutje doen. Een TV in de slaapkamer leidt tot nog meer klachten over vermoeidheid door te korte nachten. Bij ongeveer vier op de tien Nederlanders hebben te korte nachten een negatieve invloed op de dagelijkse werkzaamheden. Vrouwen en jongeren zijn echte koukleumen Een ruime meerderheid van de Nederlanders heeft altijd een raampje open in de slaapkamer, toch heeft meer dan een kwart het vaak te warm in bed. Vrouwen en jongeren zijn echter koukleumen; 17% van de vrouwen en % van de jongeren heeft het vaak te koud in bed. Ruim een derde van de vrouwen warmt zich in bed dan ook op aan hun partner. Nederlanders slapen goed Zeven op de tien Nederlanders slapen goed. Een goed bed is belangrijk voor de nachtrust, vindt maar liefst 96% van de Nederlanders. Opvallend is dat bijna de helft (48%) van de mensen met een verstelbaar bed aangeeft dat hun bed zo goed is, dat ze wel een uurtje minder kunnen slapen. Mensen zonder verstelbaar bed zijn het hier beduidend minder vaak mee eens (34%). Snurkende partner zorgt voor ergernissen Een derde van de Nederlanders ergert zich wel eens aan een snurkende partner, dit zijn vooral vrouwen. Mannen ergeren zich juist vaker aan de koude voeten van hun partner. Andere ergernissen zijn onrustig slapende partners, maar ook snoozende wekkers. Ondanks deze ergernissen wil slechts 6% van de Nederlanders liever alleen in bed liggen. Onderzoek OS en Zomertijd / pag.6

7 1 Kort & Krachtig 1.3 Conclusies Olympische Spelen Olympische Spelen populair onder Nederlanders Bijna driekwart van de Nederlanders is van plan minimaal één sport te volgen bij de Olympische Winterspelen in Vancouver, en bijna één op de vijf Nederlanders is zelfs van plan wakker te blijven voor de Spelen, dit zijn vooral mannen. De meerderheid van de Nederlanders geeft echter toe wel eens in slaap te vallen onder een programma of wedstrijd. Schaatsen favoriet Schaatsen is veruit favoriet. Vooral mannen en vijftigplussers zijn geïnteresseerd in de Olympische Spelen. Hoewel vrouwen minder van plan zijn de Spelen te volgen, hebben zij wel vaker dan mannen de intentie het kunstrijden te gaan volgen. Mannen zijn juist vaker geïnteresseerd in bobsleeën, skiën en ijshockey. Curling slaapverwekkend Ruim een derde van de Nederlanders vindt curling een slaapverwekkende sport. Vooral mannen vinden deze sport slaapverwekkend. Een derde van de vijftigplussers vindt geen enkele sport slaapverwekkend, slechts 20% van de mensen jonger dan jaar deelt deze mening. Kunstrijden is onder vrouwen beduidend populairder dan onder mannen; slechts 4% van de vrouwen vindt deze sport slaapverwekkend tegenover bijna een kwart (23%) van de mannen. De meerderheid van de mensen met een televisie in hun slaapkamer vindt TV kijken in bed gezellig. Een groot deel (63%) kijkt dan ook weleens TV in bed met hun partner. Jongeren vaak lichamelijke klachten door televisie kijken in bed Bijna één op de vijf Nederlanders vindt zijn of haar bed niet prettig om lang in TV te kijken, 12% krijgt hierdoor wel eens lichamelijk klachten. Vooral vrouwen hebben hier last van. Bijna vier op de tien Nederlanders zou graag een verstelbaar bed willen hebben. Vijftigplussers hebben beduidend vaker een verstelbaar bed, dan mensen jonger dan jaar (60% vs. 17%). Opvallend is dat vijftigplussers vaker aangeven geen lichamelijke klachten te krijgen van televisie kijken in bed, dan mensen onder de jaar. Verstelbaar bed zorgt voor minder lichamelijke klachten Mensen met een verstelbaar bed hebben minder vaak last van lichamelijke klachten (zoals een stijve nek, schouderklachten of rugklachten) door TV kijken in bed. Tevens vinden zij hun bed minder vaak onprettig om lang in TV te kijken. TV kijken in bed: ontspannend en gezellig Bijna de helft van de mensen die een televisie in de slaapkamer heeft staan, kijkt televisie voor het slapen gaan ter voorbereiding op de nachtrust. Ook kijkt een groot deel van hen televisie in bed omdat dit comfortabel is. Vijftigplussers kijken echter minder vaak met deze reden televisie in bed dan mensen jonger dan jaar. Onderzoek OS en Zomertijd / pag.7

8 Hoofdstuk II: Zomertijd Onderzoek OS en Zomertijd / pag.8

9 Nederlanders weten dat zomertijd is ingesteld vanwege energiebesparing 2 Zomertijd 2.1 Reden zomertijd Reden zomertijd 59% Aantal uren slaap per nacht Het grootste deel van de Nederlanders (59%) denkt terecht dat we een zomertijd nodig hebben omdat dit energie bespaart. van de Nederlanders heeft het idee dat we een zomertijd hebben zodat we langer buiten kunnen zitten. 8% 10% 6% 6% uit energiebesparing langer buiten kunnen zitten van korte dagen wordt men depressief zorgt voor extra arbeidstijd voor boeren geen van bovenstaande weet niet n=819 Man 7 vrouw 7,2 Aantal uren slaap per nacht - leeftijd < 7,4 t/m 49 6,9 > 7,1 Mannen weten vaker dan vrouwen dat we een zomertijd hebben uit energiebesparing (64% vs. 55%). Vrouwen denken juist vaker dan mannen dat we een zomertijd nodig hebben omdat men van korte dagen depressief wordt (8% vs. 4%). 71% van de vijftigplussers ziet energiebesparing als reden voor een zomertijd, in tegenstelling tot slechts 39% van de mensen jonger dan jaar. Jonge mensen denken juist vaker dan vijftigplussers dat we een zomertijd hebben omdat men van korte dagen depressief wordt ( vs. 2%). De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. In de nacht van zaterdag op zondag eind maart worden de klokken om 2 uur een uur vooruit gezet. In Nederland is de zomertijd in 1977, vanwege de oliecrisis, opnieuw ingevoerd; ook van 1916 tot 1945 was de zomertijd van kracht. Uitvinder in 1907 is de Londense aannemer William Willett (bron: knmi.nl). Onderzoek OS en Zomertijd / pag.9

10 Nederlanders zijn avondmensen 2 Zomertijd 2.2 Stellingen slapen Stellingen slapen ochtendmens 26% 44% avondmens Nederlanders zijn eerder avondmensen dan ochtendmensen (44% vs. 26%), en gebruiken het weekend vaker om leuke dingen te doen dan om bij te komen (39% vs. 17%). Maar liefst een derde van de Nederlanders vindt dat zijzelf te weinig slapen. gebruikt weekend om bij te komen 17% 39% gebruikt weekend om leuke dingen te doen Bij 64% van de Nederlanders staat altijd een raampje open, toch heeft 27% het vaak te warm in bed. 44% van de Nederlanders slaapt slecht als het warm is. zet altijd raampje open in slaapkamer 64% 15% zet nooit raampje open in slaap-kamer Vrouwen hebben het vaker dan mannen koud in bed (17% vs. 6%). Ook geven zij vaker dan mannen aan dat zij slecht slapen als het koud is (14% vs. 7%). vaak te warm in bed slaapt slecht als het warm is 44% 27% 12% 10% vaak te koud in bed slaapt slecht als het koud is Mensen onder de jaar hebben het vaker koud (%) dan mensen tussen de en 49 jaar () en vijftigplussers (8%). Vijftigplussers zetten dan ook vaker een raampje open dan mensen jonger dan jaar (73% vs. 53%). Vijftigplussers zijn vaker ochtendmensen dan mensen jonger dan jaar (30% vs. %). slaapt te weinig 34% 6% slaapt teveel -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% n=819 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.10

11 Meer dan de helft van de Nederlanders voelt zich wel eens vermoeid door te weinig slaap, van de mensen onder de jaar is dit zelfs bijna driekwart Ik voel me overdag wel eens vermoeid door te korte nachten. (n=819) Mijn dagelijkse werkzaamheden hebben eronder te lijden als ik slecht slaap. (n=819) Ik zou graag een middagslaapje doen als daar de mogelijkheden voor waren. (n=819) Ik vind dat ik vroeger naar bed zou moeten gaan. (n=819) Als mijn partner slecht heeft geslapen, baal ik van zijn/haar humeur. (n=565) Stellingen nachtrust 8% 7% 7% 6% 25% 31% 31% 29% 47% 31% 22% 22% 26% 19% 24% 30% 30% 29% 19% 6% 8% 16% 9% 2 Zomertijd 2.3 Stellingen nachtrust Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) voelt zich wel eens vermoeid door te korte nachten. Ruim eenderde denkt dat hij/zij vroeger naar bed zou moeten gaan (%). Wanneer het mogelijk zou zijn, zou 38% van de Nederlanders graag een middagdutje doen. Bij bijna vier op de tien Nederlanders (38%) hebben de dagelijkse werkzaamheden te lijden onder een slechte nachtrust. Een partner met een slecht humeur wordt vaker als vervelend gezien dan een baas met een slecht humeur (29% vs. 19%) Ruim een kwart (26%) van de vijftigplussers denkt van zichzelf dat hij of zij vroeger naar bed zou moeten gaan. Mensen jonger dan jaar hebben dit idee vaker; 45% van hen denkt vroeger naar bed te moeten gaan. Zij denken ook vaker dat hun werkzaamheden te lijden hebben onder een slechte nachtrust (51% vs. 28%). Ook voelt driekwart (74%) van de mensen onder de jaar zich weleens vermoeid door te korte nachten, tegenover 39% van de vijftigplussers. Hoe ouder men wordt, hoe meer begrip zij krijgen voor een partner met een slecht humeur door weinig slaap. Als mijn baas slecht heeft geslapen, baal ik van zijn/haar humeur. (n=819) 15% 33% 15% 8% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet Mensen met een televisie in de slaapkamer zijn vaker vermoeid door te korte nachten dan mensen die geen televisie in hun slaapkamer hebben (62% vs. 48%). Onderzoek OS en Zomertijd / pag.11

12 Eén op de vijf Nederlanders heeft last van een verstoord ritme bij het ingaan van de zomertijd 2 Zomertijd 2.4 Stellingen zomertijd Je verslapen omdat de zomertijd is ingegaan is geen excuus. Als het zomer is slaap ik soms slecht doordat ik zweet. De zomer- en wintertijd zouden afgeschaft moeten worden. Mensen die zeggen dat ze een verstoord ritme hebben door het ingaan van de zomer- of wintertijd stellen zich aan. De week/de maandag na ingang van de zomertijd ben ik vermoeid. Ik heb in de periode na ingang van de zomertijd last van een verstoord ritme. Bij het ingaan van de zomertijd weet ik niet zeker of de klok een uur vooruit of een uur achteruit gaat. De week na ingang van de zomertijd ben ik vermoeid. Stellingen zomertijd 6% 7% 14% 33% 16% 16% 15% 16% 14% 28% 9% 20% 17% 15% 20% 25% 31% 25% 42% 31% 25% 36% 37% 38% 26% 29% 13% 8% 13% 25% 17% 20% 23% 33% 21% De zomertijd is geen excuus om je te verslapen, aldus driekwart van de Nederlanders. Toch vindt 43% van de Nederlanders dat mensen die een verstoord ritme hebben door zomer- of wintertijd zich niet aanstellen. Ruim één op de vijf (22%) heeft ook echt last van een verstoord ritme. Slechts 8% van de Nederlanders gaat echter eerder naar bed als de zomertijd wordt ingesteld. Vrouwen zijn milder als het gaat om verslapen door de zomertijd dan mannen; 81% van de mannen vindt dit geen excuus, tegenover 68% van de vrouwen. Ook zijn vrouwen minder vaak van mening dat mensen die zeggen een verstoord ritme te hebben, zich aanstellen (15% vs. 30%). Vrouwen hebben zelf dan ook vaker last van de zomer- en wintertijd; ze hebben vaker een verstoord ritme dan mannen (25% vs. 17%). Vrouwen zijn ook vaker vermoeid dan mannen na de ingang van de zomertijd (26% vs. 17%). Ik blijf iets langer liggen als de zomertijd wordt ingesteld. Ik ga iets eerder naar bed als de zomertijd wordt ingesteld. 7% 23% 28% 44% 38% % 24% Vijftigplussers zijn vaker van mening dat de zomer- en wintertijd moet worden afgeschaft dan mensen jonger dan jaar (26% vs. 16%). 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet n=819 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.12

13 Eén op de drie Nederlanders snoozt 2 Zomertijd 2.5 Overige stellingen Een goed bed is belangrijk voor de nachtrust. Overige stellingen 51% 45% Bijna alle Nederlanders (96%) vinden een goed bed belangrijk voor de nachtrust. Zeven op de tien Nederlanders zeggen goed te slapen. Toch zegt maar 38% dat zijn of haar bed zo lekker ligt, dat een uurtje minder slaap best kan. 41% heeft moeite met opstaan als gevolg van een lekker bed. Over het algemeen slaap ik goed. Ik zweet in bed meer in de zomer dan in de winter. 13% 20% 46% % 23% 15% 12% Ruim driekwart (76%) van de mannen zegt over het algemeen goed te slapen, tegenover 66% van de vrouwen. Mannen vinden ook vaker dan vrouwen dat zij best een uurtje minder kunnen slapen, doordat ze een lekker bed hebben (43% vs. 32%). Mijn bed ligt zo lekker, ik kom er moeilijk uit. Ik heb een heerlijk bed, een uurtje minder slaap kan ik best hebben. Als het s nachts koud is doe ik de ramen van de slaapkamer dicht. Ik laat mijn wekker altijd snoozen. 7% 8% 7% 34% 30% 30% 24% 10% 17% 26% 32% 26% 30% 25% 26% 28% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet 8% 5% n=819 Mensen jonger dan jaar hebben meer moeite met uit bed komen dan vijftigplussers (58% vs. 31%), en laten hun wekker dan ook beduidend vaker snoozen (51% vs. %). Bijna de helft (48%) van de vijftigplussers kan dankzij een goed bed wel een uur minder slapen, van de mensen onder de jaar is slechts een kwart (26%) het eens met deze stelling. Mensen met een verstelbaar bed geven vaker aan dat hun bed zo lekker ligt, dat ze wel een uurtje minder kunnen slapen (48% vs. 34%). Het lijkt er dus op dat een goed bed ervoor zorgt dat je minder slaap nodig hebt om uitgerust te zijn. Onderzoek OS en Zomertijd / pag.13

14 Snurkende partner grootste ergernis 2 Zomertijd 2.6 Slaapervaringen partner ergert zich aan snurkende partner warmt zich op aan partner Stellingen slaapervaringen partner 25% 32% Een derde (32%) van de Nederlanders ergert zich wel eens aan een snurkende partner. Ook heeft een kwart wel eens last van een onrustig slapende partner. Een kwart van de Nederlanders warmt zich op aan zijn of haar partner. partner slaapt soms onrustig, heeft daar wel eens last van ergert zich als partner wekker steeds opnieuw laat afgaan gaat wel eens weleens apart liggen i.p.v. naast partner ergert zich aan koude voeten partner zou liefst alleen in bed liggen ergert zich aan uitslapende partner ergert zich aan zwetende partner 3% 7% 6% 9% 25% Vrouwen ergeren zich vaker aan hun snurkende partner dan mannen (41% vs. 23%), terwijl mannen zich juist vaker ergeren aan de koude voeten van hun partner (13% vs. 6%). Vrouwen vinden het juist fijn om zich op te warmen aan hun partner; 36% doet dit, tegenover 15% van de mannen. Mensen jonger dan jaar ergeren zich vaker dan vijftigplussers aan de koude voeten van de partner (16% vs. 5%) en aan een partner die de wekker steeds opnieuw laat afgaan (21% vs. 4%). Bijna vier op de tien mensen onder de jaar, warmen zich op aan hun partner, tegenover twee van de tien vijftigplussers. Deze vraag is alleen voorgelegd aan mensen die samenwonen met een partner (68%). 0% 10% 20% 30% 40% n=565 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.14

15 Hoofdstuk III: Olympische Spelen Onderzoek OS en Zomertijd / pag.15

16 Olympische Winterspelen vooral populair bij ouderen en mannen 3 Olympische Spelen 3.1 Volgen OS schaatsen bobsleeën Volgen Olympische Spelen 20% 44% Bijna driekwart van de Nederlanders (74%) gaat in ieder geval één van de Olympische sporten volgen tijdens de Winterspelen Vooral schaatsen is populair onder de Nederlanders; 44% is van plan deze sport te gaan volgen. kunstrijden skispringen skiën zoveel mogelijk ijshockey biathlon shorttrack snowboarden 9% 9% 9% 8% % 15% 14% 14% Mannen zijn vaker van plan de Olympische Spelen te volgen dan vrouwen (78% vs. 70%). Ook zijn zij meer geïnteresseerd in schaatsen; 47% van de mannen is van plan deze sport te volgen, tegenover 40% van de vrouwen. Ook bobsleeën (24% vs. 17%), ijshockey (14% vs. 4%) en skiën (17% vs. ) wordt vaker gevolgd door mannen dan door vrouwen. Vrouwen daarentegen zijn juist vaker dan mannen van plan kunstrijden te gaan volgen (26% vs. 9%). langlaufen noordse combinatie rodelen freestyleskiën 5% 5% 5% 4% De Olympische Spelen zijn vooral onder ouderen populair. Van de vijftigplussers is 80% van plan de OS te gaan volgen. Mensen jonger dan jaar hebben deze intentie minder vaak; 59% van hen gaat de OS volgen. curling skeleton gaat OS niet volgen weet niet 3% 2% 26% Kunstrijden blijkt een echte slaapkamersport; mensen met een televisie in de slaapkamer zijn vaker van plan naar het kunstrijden te kijken dan mensen die dit niet hebben (21% vs. 14%). 0% 10% 20% 30% 40% % n=819 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.16

17 Curling meest slaapverwekkende sport Olympische Spelen 3 Olympische Spelen 3.2 Slaapverwekkende sport Slaapverwekkende sporten Olympische Spelen alle sporten curling langlaufen biathlon 10% 15% 22% 34% Curling wordt door Nederlanders gezien als meest slaapverwekkende sport; een derde van de Nederlanders is deze mening toebedeeld. Ook vindt ruim één op de vijf (22%) langlaufen een slaapverwekkende sport. Ruim een kwart van de Nederlanders (27%) vindt geen enkele sport slaapverwekkend. kunstrijden skeleton rodelen noordse combinatie 13% 12% 10% Mannen vinden nog vaker dan vrouwen curling een slaapverwekkende sport (37% vs. 30%). Ook vindt 23% van de mannen kunstrijden slaapverwekkend, tegenover slechts 4% van de vrouwen. shorttrack freestyleskiën skispringen snowboarden ijshockey 7% 6% 6% 5% 5% % van de vijftigplussers vindt geen enkele sport slaapverwekkend, tegenover 20% van de mensen jonger dan jaar. 15% van de mensen jonger dan jaar, vindt zelfs alle sporten slaapverwekkend. Van de vijftigplussers vindt slechts 6% dit ook. schaatsen bobsleeën skiën geen enkele sport weet niet 5% 4% 3% 13% 27% Het slaapverwekkende karakter van curling komt in de slaapkamer nog sterker naar voren. Van de mensen met een televisie in de slaapkamer vindt 38% curling een slaapverwekkende sport, van de mensen die geen televisie in de slaapkamer hebben vindt 30% deze sport slaapverwekkend. 0% 10% 20% 30% 40% n=819 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.17

18 Eén op de vijf Nederlanders blijft wakker voor de Olympische Spelen 3 Olympische Spelen 3.3 Stellingen OS Het gebeurt nog wel eens dat ik tijdens een programma of wedstrijd in slaap val. (n=415) Ik vind het prettig om voor het slapen nog even snel het nieuws/teletekst te kijken. (n=415) Ik blijf wakker als er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, zoals verkiezingen, verslag van een ramp of een live uitzending. (n=415) Ik heb er begrip voor als mensen de dag na een sportevenement op televisie zoals de Olympische Spelen iets later opstaan. (n=819) Ik blijf wakker voor de Olympische Spelen. (n=819) Stellingen Olympische Spelen 13% 8% 17% 19% 16% 34% % 43% 38% 23% 20% 26% 26% 12% 19% 19% 17% 14% % 28% 14% 12% % Bijna één op de vijf Nederlanders (19%) blijft wakker voor de Olympische Spelen. 21% van de Nederlanders heeft er begrip voor als mensen na een sportevenement wat later opstaan, slechts 5% vindt echter dat zijn/haar baas begrip moet tonen als zij hierdoor later beginnen met werken. De meerderheid van de Nederlanders valt weleens in slaap tijdens een programma of wedstrijd (56%). 65% van de vrouwen blijft niet wakker voor de Olympische Spelen, tegenover 58% van de mannen. Vrouwen zijn het ook vaker niet eens met de stelling dat een baas begrip moet tonen als een werknemer later komt na een wedstrijd (81% vs. 74%). Na het zien van een spannende wedstrijd kan ik niet goed slapen. (n=415) Mijn baas moet begrip tonen als ik na het zien van een nachtelijke Olympische wedstrijd iets later begin. (n=819) 9% 12% 15% 28% % 49% 36% Ruim zeven op de tien (71%) mensen onder de jaar blijven niet wakker voor de OS. Onder vijftigplussers ligt dat aandeel aanzienlijk lager: 56% is niet van plan wakker te blijven voor dit evenement. Ik zweet soms in bed als ik op TV een spannende wedstrijd heb gezien. (n=415) 7% % 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet Onderzoek OS en Zomertijd / pag.

19 Hoofdstuk IV: TV kijken in bed Onderzoek OS en Zomertijd / pag.19

20 Televisie kijken in bed vooral ter voorbereiding op nachtrust 4 TV kijken in bed 4.1 Redenen TV in bed Reden televisie kijken in bed ter voorbereiding op nachtrust 48% Ruim de helft (52%) van de Nederlanders heeft een televisie in hun slaapkamer (niet in grafiek). Bijna de helft van Nederlanders die een televisie in de slaapkamer heeft, kijkt televisie ter voorbereiding op de nachtrust (48%). Ook kijkt een groot deel televisie in bed omdat dit comfortabel is (45%). comfortabel 45% Mensen jonger dan jaar kijken vaker televisie in bed omdat ze dit comfortabel vinden dan vijftigplussers (55% vs. %). favoriete programma niet missen 23% kijkt televisie in bed als televisie in huiskamer bezet 21% 0% 10% 20% 30% 40% % 60% n=415 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.20

21 Televisie kijken in bed vooral liggend met een kussen onder het hoofd 4 TV kijken in bed 4.2 Houding TV kijken in bed liggend met kussen onder hoofd Houding televisie kijken in bed 63% Een ruime meerderheid (63%) van de Nederlanders die weleens televisie in bed kijkt, ligt met een kussen onder het hoofd. Iets meer dan een kwart (28%) leunt achterover in een verstelbaar bed. achterover leunend in verstelbaar bed 28% Mannen liggen vaker dan vrouwen achterover leunend in een verstelbaar bed televisie te kijken (33% vs. 24%), vrouwen liggen daarentegen vaker op hun zij (27% vs. 19%). hangend/leunend met kussens liggend op zij met eten/drinken binnen handbereik 25% 23% Mensen jonger dan jaar kijken vaker dan vijftigplussers televisie met een kussen onder het hoofd (70% vs. 53%), hangend/leunend met kussens (39% vs. 13%) of liggend op hun zij (31% vs. 14%). Ook hebben zij vaker eten of drinken binnen handbereik (% vs. 3%). Vijftigplussers kijken juist vaker achterover leunend in een verstelbaar bed (40% vs. 16%). zittend op rand bed 3% 0% 10% 20% 30% 40% % 60% 70% n=415 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.21

22 TV kijken voor het slapen gaan gezellig 4 TV kijken in bed 4.3 Stellingen TV in bed Ik vind het geen probleem als mijn partner in bed TV kijkt en ik wil gaan slapen. (n=296) Stellingen televisie kijken in bed 21% 42% 17% 10% 10% De meerderheid van de Nederlanders met een TV in de slaapkamer (57%) vindt TV kijken voor het slapen gaan gezellig. De helft van de Nederlanders kijkt dan ook vaak samen met hun partner TV op bed. 63% vindt het geen probleem als hun partner in bed TV kijkt wanneer hij/zij zelf wil gaan slapen. TV kijken voor het slapen is gezellig. (n=415) Ik kijk vaak samen met mijn partner TV op bed. (n=296) 12% 16% 45% 34% 23% 33% 17% 6% 10% Bijna één op de vijf Nederlanders (%) vindt zijn of haar bed niet prettig om lang in TV te kijken, 12% krijgt ook daadwerkelijk lichamelijke klachten van TV kijken in bed. 39% van de Nederlanders zou een verstelbaar bed willen hebben, 37% heeft al een verstelbaar bed. Als ik TV kijk voor het slapen gaan dan val ik makkelijker in slaap. (n=415) Meestal kijk ik korter dan een half uur TV in bed. (n=415) Ik zou een verstelbaar bed willen hebben. (n=415) Ik heb een verstelbaar bed. (n=415) Mijn bed is niet prettig om er lang in naar TV te kijken. (n=415) Ik krijg lichamelijke klachten van TV kijken in bed. (n=415) 13% 19% 26% 14% 15% 34% 32% 20% 16% 17% 39% 19% 26% 34% 33% 17% 29% 42% 13% 32% 33% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet 6% 8% Vrouwen hebben vaker dan mannen last van lichamelijke klachten door TV kijken in bed (15% vs. 8%). Van de vijftigplussers heeft maar liefst 60% een verstelbaar bed, dit is veel meer dan de jongere generatie. Van de mensen jonger dan jaar heeft 17% een verstelbaar bed, van de mensen tussen de en 49 jaar heeft 32% een verstelbaar bed. Vijftigplussers geven vaker dan mensen jonger dan aan geen lichamelijke klachten te krijgen van TV kijken in bed (78% vs. 63%). Mensen met een verstelbaar bed hebben minder vaak lichamelijke klachten (6% vs. 15%). Ook is TV kijken in een verstelbaar bed prettiger; mensen met een verstelbaar bed vinden hun bed minder vaak onprettig om lang in TV te kijken (13% vs. 21%). Onderzoek OS en Zomertijd / pag.22

23 Bijlage verantwoording Doelgroep De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door de Nederlandse bevolking vanaf jaar, representatief naar leeftijd, geslacht en opleiding. Methode Om cijfermatige inzichten te verkrijgen is een (online) kwantitatieve onderzoek uitgevoerd. Er is onder meer voor online onderzoek gekozen vanwege het respondentvriendelijke karakter. Mede daardoor is de respons hoger dan bij andere veldwerkmethoden. Een hogere respons leidt tot een betere representativiteit en lagere kosten. De geselecteerde (potentiële) respondenten ontvingen een uitnodigingsmail met een link, met daarin een unieke code en wachtwoord. Via deze link kon de vragenlijst op (een afgeschermd deel van) de website van Blauw Research worden ingevuld. De vragenlijst is in samenspraak met Koninklijke Auping en SterkWerk opgesteld. Steekproefprocedure De steekproef is getrokken uit het panel van BlauwNL, één van de vaste online researchpanels van Blauw Research. De netto gerealiseerde steekproef bestaat in totaal uit 819 respondenten. Veldwerk Het veldwerk vond plaats van 29 januari tot en met 3 februari 2010, de gemiddelde invulduur was 7 minuten. Bij aanvang van het onderzoek is 10% van de bruto steekproef uitgenodigd. Op het moment dat ongeveer 10% van de beoogde (netto) respons was behaald, zijn tussentijds resultaten opgevraagd om te controleren of zich geen problemen hadden voorgedaan in de vragenlijst. Vervolgens is de overige 90% uitgenodigd voor het onderzoek. Analyse Na afloop van het veldwerk zijn de opgebouwde databestanden gecontroleerd op volledigheid en consistentie en vervolgens geschikt gemaakt voor statistische analyse. Er is een extra analyse uitgevoerd om te achterhalen of zich in de steekproef frauduleuze respondenten bevonden (respondenten die sneller dan mogelijk de vragenlijst hebben afgerond). Op basis van deze analyse zijn 36 respondenten uit de steekproef gehaald. De resultaten van de steekproef is door middel van van propensity weighting gewogen om de resultaten representatief te laten zijn naar de Gouden Standaard. Dit is gebeurd op basis van leeftijd, opleiding en geslacht. Dataverwerking De mate waarin de uitkomsten van het onderzoek ook daadwerkelijk voor de gehele doelgroep gelden, uit zich o.a. in de validiteit en de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Op deze punten wordt nader ingegaan. Validiteit Een bepalende factor in de algehele kwaliteit van onderzoek is de validiteit. Een goede validiteit duidt erop dat meetfouten binnen het onderzoeksproces worden geminimaliseerd. Bij dit onderzoek is hieraan ruime aandacht besteed. Bij de opzet en het ontwerp van de vragenlijst is veel aandacht geschonken aan de wijze van vraagstelling en aan het opstellen van antwoordcategorieën en antwoordschalen. Onderzoek OS en Zomertijd / pag.23

24 Bijlage verantwoording Betrouwbaarheid Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde databestand gecontroleerd. Het databestand is vervolgens geschikt gemaakt voor de statistische analyses. Analyse heeft plaatsgevonden door middel van de meest gangbare toetsen en testen. In dit rapport worden de uitkomsten significant genoemd bij een betrouwbaarheid van 95% ( =0,05). Dit betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat het waargenomen verschil in de steekproef ook voor de gehele onderzoekspopulatie geldt. Onderzoek OS en Zomertijd / pag.24

25 Bijlage achtergrond respondenten Geslacht Leeftijd 49% 37% 22% 51% 41% man vrouw n=819 < jaar t/m 49 jaar > jaar n=819 Opleidingsniveau 31% 42% 27% laag midden hoog n=819 Onderzoek OS en Zomertijd / pag.25

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen voor exprtease B13030, februari 2011 < logo klant > Iedereen is manager! 1/ pag. Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Het tv-kijkgedrag van Nederland in beeld

Het tv-kijkgedrag van Nederland in beeld 1 voor KPN Digitenne In opdracht van Porter Novelli augustus 2009 2 Voorwoord Voor u ligt een onderzoeksrapport van Blauw Research uitgevoerd in opdracht van KPN. Dit onderzoek geeft inzicht in het tv-kijkgedrag

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 13

Creditmanagement Trendmeter 13 Creditmanagement Trendmeter 13 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Persrapport bij persbericht over betalingstermijnen VCMB Trendmeter 13 B16208 / oktober Pag. 1 Copyright Blauw Research

Nadere informatie

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Korte peiling over actueel onderwerpen op het gebied van credit management Mei 2015 Tussentijdse trendmeting VCMB 2015 20545 / mei 2015 Pag. 1 Copyright

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

sep Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland

sep Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland sep 15 Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland Levensgenieten Geniet Nederland voldoende van het leven? Met de trekking in oktober 2015 kan netto 10.000 maandelijks worden gewonnen waardoor

Nadere informatie

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam

Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam Een onderzoeksverslag van de houding van Nederlanders ten aanzien van moslims en de Islam Afbeelding: weergave van de resultaten van de vrije associatie bij de Islam - Afdeling Onderzoek Wim Steeneveld

Nadere informatie

Campagne Het Nieuwe Werken

Campagne Het Nieuwe Werken Campagne Het Nieuwe Werken Resultaten 0- en 1-meting december 2011 Campagne HNW 2011 B13547 / december 2011 Pag. 1 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag

Nadere informatie

Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners?

Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners? Kinderen en Energie Hoe energiebewust zijn kinderen en tieners? Juli 2012 Kinderen en Energie B14394 / mei 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Materiaal eigen hoofdkussen. Onderzoeksverslag GezondNU test Door: Kim Janssen. Datum: 30 december 2011

Materiaal eigen hoofdkussen. Onderzoeksverslag GezondNU test Door: Kim Janssen. Datum: 30 december 2011 Onderzoeksverslag GezondNU test Door: Kim Janssen Datum: 3 december 211 Testopzet Via het blad GezondNU hebben 89 mensen deelgenomen aan een onderzoek waarin het slapen met hun hoofd vergeleken is met

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 12

Creditmanagement Trendmeter 12 Creditmanagement Trendmeter 12 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2012 VCMB CM Trendmeter 12 B14952 / oktober 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & ARBEIDSMARKT 2013

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & ARBEIDSMARKT 2013 DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & ARBEIDSMARKT 2013 IMAGO BLAUWDRUK ICT & ARBEIDSMARKT 2013 Het is inmiddels voor het vijftiende jaar dat de Imago Blauwdruk ICT Arbeidsmarkt uitgevoerd wordt. Ondanks de turbulente

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Valentijnsdag 2010. 5 februari 2010

Valentijnsdag 2010. 5 februari 2010 Valentijnsdag 5 februari Verantwoording Het Valentijnsdagonderzoek is uitgevoerd van 28 januari tot en met 3 februari. In totaal hebben ruim 1.350 Nederlanders aan het onderzoek deelgenomen. Alle resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Kosten- en beloningstransparantie 2011

Kosten- en beloningstransparantie 2011 Kosten- en beloningstransparantie 2011 Achtergrond Intermediairorganisaties zeer bezorgd over nieuw wetsvoorstel Bgfo De Federatie FIDIN en de OvFD zijn zeer bezorgd over het nieuwe wetsvoorstel Bgfo,

Nadere informatie

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers voor TFMM mei 2010 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Slaapproblemen. GGD Regio Nijmegen

Slaapproblemen. GGD Regio Nijmegen Slaapproblemen GGD Regio Nijmegen Slaapproblemen Problemen met het slapen, komen bij kinderen regelmatig voor. Als uw kind moeite heeft met slapen, is het goed om na te gaan waardoor dit komt. In deze

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten

Nadere informatie

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl n Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid We slapen gemiddeld zo n zeven tot acht uur per nacht. Dat

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Slaaphygiëne. Tips om beter te slapen. Hoofdpijn polikliniek

Slaaphygiëne. Tips om beter te slapen. Hoofdpijn polikliniek Slaaphygiëne Tips om beter te slapen Hoofdpijn polikliniek Soms is het moeilijk om in slaap te vallen of om door te slapen. Hier geven wij u enkele tips die misschien kunnen helpen om tot een gezonde slaap

Nadere informatie

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage 1) Grafieken en tabellen Vier op de tien slaapt slecht Bijlage Grafiek 1: Stellingen over slaap (totale groep 3.297 personen) Kijk naar jezelf (op een gemiddelde dag) en duid aan in welke mate je het eens

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ThermaCare: Onderzoek naar rug- en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012.

ThermaCare: Onderzoek naar rug- en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012. ThermaCare: Onderzoek naar rug en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012. Samenvatting Ruim de helft van de werkende Nederlanders heeft regelmatig last van rug of nekpijn. Bijna een kwart zegt hierdoor

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Blauw Research bv / Brochure IB Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 / B10200-1 / jan 2009 1 Copyright 2009 Blauw Research bv

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010 Synovate Inhoud Samenvatting 2 Belangrijkste resultaten 4 Onderzoeksopzet en responsverantwoording 11 Synovate BV. Alle rechten

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Slaapt u op uw buik,

Slaapt u op uw buik, Slaapt u op uw buik, rug of zij? Wat u zou moeten weten vóórdat u een nieuw bed gaat kopen. NIEUW SlaapID Voorbij is de tijd van twee minuutjes proefliggen in de showroom. Uw ideale matras, bedbodem en

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

GIDS. voor een. rustige nacht

GIDS. voor een. rustige nacht GIDS voor een rustige nacht Lekker geslapen? Lekker slapen en uitgerust wakker worden. Voor veel mensen is het een verre droom. Naar schatting één op de vijf mensen in ons land kampt geregeld met slaapproblemen.

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl

jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen! Hoi wereld... hier ben ik www.icare.nl jeugdgezondheidszorg En nu lekker slapen!... hier ben ik www.icare.nl Informatie voor ouders/verzorgers Veel kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar maken een kortere of langere periode door van weinig

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Het is inmiddels voor het dertiende jaar dat de Imago Blauwdruk ICT Arbeidsmarkt uitgevoerd wordt.

Het is inmiddels voor het dertiende jaar dat de Imago Blauwdruk ICT Arbeidsmarkt uitgevoerd wordt. De Imago Blauwdruk ICT & arbeidsmarkt 2011 Imago Blauwdruk ICT & arbeidsmarkt 2011 Het is inmiddels voor het dertiende jaar dat de Imago Blauwdruk ICT Arbeidsmarkt uitgevoerd wordt. Het gros van deze jaren

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.2 Doel- en probleemstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: Het in kaart brengen van de beleving en ervaringen van Nederlanders tijdens

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Sessie 1 Informatie en slaaphygiëne

Sessie 1 Informatie en slaaphygiëne Sessie 1 Informatie en slaaphygiëne Bespreken ingevulde lijsten De lijsten die u voor deze sessie heeft ingevuld, worden kort besproken. Ze zijn vooral bedoeld als meting vooraf. In latere sessies zullen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE - een kwantitatief, online onderzoek Drs. Robert Goos Amstelveen, 17 december 2008 Projectnummer: 2008-25 1 INHOUD I CONCLUSIES... 3 II INLEIDING... 5 2.1 Achtergrond... 5 2.2

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen?

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen? 5-02-2014 Onderzoek Lestijden aanpassen? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit circa 35.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De

Nadere informatie

Slaapproblemen? Gezonde slaap

Slaapproblemen? Gezonde slaap Dit is een folder van www.orthoconsult.nl geschreven door dhr. drs. Ard Nieuwenbroek, trainer/ therapeut bij Ortho Consult. Deze folder is op een aantal punten aangepast en aangevuld door de stressbegeleiders

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie