Nummer 1 Jaargang 5 maart Mihai Netea Jonge prof kijkt over grenzen heen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 1 Jaargang 5 maart 2014. Mihai Netea Jonge prof kijkt over grenzen heen"

Transcriptie

1 interne Nummer 1 Jaargang 5 maart 2014 geneeskunde Magazine voor de internist Mihai Netea Jonge prof kijkt over grenzen heen De verpleegkundig specialist Een dag uit het leven van Annette Galema-Boers Wisseling van de wacht bij NJM Interview met Marcel Levi en Paul van Daele De senior specialst Resultaten enquête over leeftijd en werk Nederlandse Internisten Vereniging Kracht in diversiteit.

2 published in collaboration with the netherlands association of internal medicine Swelling of the eyelid; what is your diagnosis? Mechanism and treatment of steroid diabetes Ethylene glycol and methanol intoxication Compression therapy for orthostatic hypotension Proton pump inhibitors and transplant rejection Nephrocalcinosis in Bartter syndrome Health costs of chronic abdominal pain Outcomes of haematological patients on the ICU February 2014, Vol. 72, No. 02, Issn :49 INTERVIEW 4 Mihai Netea De uit Roemenië afkomstige Mihai Netea kijkt letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Door brede samenwerking tussen allerlei kennisgebieden ontstaat innovatieve wetenschap, is de overtuiging van deze jonge professor. InHoud Enquête leeftijd en werk 8 Het onderwerp leeftijd en werk leeft onder senior internisten, anesthesiologen en chirurgen. Wat zijn de meest in het oog springende resultaten? Een dag uit het leven van. 13 De verpleegkundig specialist Annette Galema-Boers uit het Erasmus MC schetst haar werkdag in woord en beeld. Marcel van de Ree 22 In de nieuwe rubriek Onderzoek in de periferie staat het onderzoek centraal dat wordt uitgevoerd door internisten in een perifeer ziekenhuis. DE KNUPPEL IN HET INTERNISTENHOK: IFMS 27 VAN AMSTERDAM NAAR ROTTERDAM 11 rubrieken uit het buitenland 16 Erik Klok is als vierdejaars AIOS interne geneeskunde werkzaam in Mainz, Duitsland JNIV Landelijke Opleidingsdag 18 Interne Geneeskunde Hoe zit het met.? 20 De Fusie van de Jonge Orde Historie 24 Het Snapper-instituut en de Franse Revolutie Medicus in het theater 28 Dokter Faust Een medicus en het pact met de duivel (3) Hora Est 31 Stellingen uit recente proefschriften Yvo Smulders 32 MG-tjes interne geneeskunde

3 Advertorial AANKONDIGING Internist en dan? JNIV Opiniesessie tijdens de Internistendagen 2014 Thema: Opgeleid tot werkloosheid? Hoeveel werklozen zijn er? Is het echt zo erg als het lijkt? Moeten we de keuzevrijheid voor differentiaties beperken om te zorgen dat er niet te veel mensen worden opgeleid waar elders tekorten zijn? Moeten 65-plussers ruimte maken voor Jonge Klaren? Wil je meer weten? Meedenken over oplossingen? Geef je mening, het gaat om jouw baan! Waar MECC Maastricht, tijdens de Internistendagen 2014 Wanneer Donderdag 24 april 2014, uur Voor wie AIOS en internisten Door wie JNIV en een expertpanel bestaande uit: prof. dr. M.M.E. Schneider (Commissie Behoefteraming en Capaciteitsplanning) dr. A.A. Kroon (MUMC+) dr. J. van den Heuvel (Reinier de Graaf Ziekenhuis Groep) Algehele leiding: prof. dr. P.C. Huijgens

4 CIJFERS We zijn op weg in het Synergieproject! Na uw goedkeuring tijdens de algemene ledenvergadering is een start gemaakt met het Synergietraject. Hierin werken alle wetenschappelijke verenigingen, het bestuur van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en van de Landelijke vereniging van Artsen in dienstverband (LAD) samen aan de oprichting van een Federatie van Medisch Specialisten in Nederland (FMSN), die per 1 januari 2015 de belangen gaat behartigen van alle medisch specialisten. Deze federatie gaat zich namens de deelnemende partijen bezighouden met kwaliteit, opleidingen en beroepsbelangen en zal een gezamenlijke externe communicatie voeren. De federatie zal worden geleid door een onafhankelijk bestuur, samengesteld uit de voorzitters van de Raden Kwaliteit, Opleidingen en Beroepsbelangen, een algemeen bestuurslid en een algemeen (vice-)voorzitter. Het hoogste orgaan van deze federatie wordt de Ledenraad, bestaande uit de voorzitters van alle wetenschappelijke verenigingen. Ik zal de NIV daarin vertegenwoordigen en als grotere organisatie hebben wij drie stemmen in deze vergadering. Wat is er al veranderd voor de NIV? In dit transitiejaar, 2014, wordt gezamenlijk opgetrokken bij de activiteiten van de raden Kwaliteit, het Concilium en op het gebied van communicatie. Werknemersbelangen en bekostiging vallen in 2014 nog onder de verantwoordelijkheid van de LAD en OMS, maar sinds 1 januari bieden de OMS en de LAD al een gezamenlijk lidmaatschap aan voor medisch specialisten in dienstverband. U hebt waarschijnlijk gemerkt dat hiervoor een eenmalige aparte bijdrage van 125 euro is gevraagd. Goed nieuws voor de NIV: Frank Bosch is op de vergadering van het BOO gekozen als een van de drie leden van het presidium: de voorbereidende stuurgroep, die het pad naar de samenwerking moet effenen. Misschien staat het allemaal wat ver af van uw dagelijkse zorgen en bezigheden, maar we staan tijdens de regiobijeenkomsten (die ongetwijfeld al in uw agenda staan genoteerd). graag met u bij deze ontwikkelingen stil. Ook willen we dan graag met u spreken over de integrale bekostiging die in 2015 op ons af komt: Hoe bereidt uw vakgroep/maatschap zich voor? En ten slotte willen we het hebben over taakherschikking en het Optimaal functioneren van medisch specialisten en hoe de NIV de aanbevelingen uit het OFMS-rapport kan vormgeven. En dan ook maar een cijfer waar we trots op terugkijken: 2.6! Dat is het cijfer dat onze collega s Levi en Van Daele als een tussenstand noteren van de impactfactor van ons eigen Netherlands Journal of Medicine. Inmiddels is het stokje doorgegeven aan Rotterdam en wensen we hen veel succes met de redactie van ons blad! Ook zijn er nu in totaal twee succesvolle Snappercursussen gehouden en wordt momenteel gekeken naar de wijze waarop we dit succes het best kunnen vasthouden en kunnen vermenigvuldigen, zodat we ons als internist op deze unieke wijze kunnen blijven nascholen. Bijna 200 AIOS, opleiders en een handjevol belangstellenden (onder wie ondergetekende) waren bijeen op de drukbezochte Opleidersdag in Hotel Theater Figi in Zeist om met elkaar zeer levendige discussies te houden en workshops te volgen. U leest hierover meer in dit magazine. Leest u vooral ook het artikel over onze beroemde generalist: professor Isodore Snapper. Verder in dit magazine ook veel aandacht voor de specialist: de senior specialist, de vocalist-specialist, de verpleegkundig specialist en graag ook uw speciale aandacht achterin voor de columnist-specialist, pardon, de publicist-specialist. Genoeg cijfers en letters, ik hoop u in ieder geval te spreken op de regiobijeenkomsten en anders op de Internistendagen! Van de voorzitter Sophia de Rooij, voorzitter colofon Interne Geneeskunde, magazine voor de internist 5 e jaargang, nummer 1, maart 2014 Redactie: Johanneke Portielje (hoofdredacteur), Hans Ablij, Evert-Jan de Kruijf, Anne-Els van de Logt, Bas Oude Elberink, Marina Kapteyn- Brus Redactie-adres: Van Zuiden Communications B.V. vanzuidencommunications.nl Vormgeving en DTP: HGPDESiGN Alphen aan den Rijn Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus CC Alphen aan den Rijn ISSN X NIV, 2014 Website NIV: interne geneeskunde

5 4 interne geneeskunde

6 INTERVIEW Over grenzen heen Mihai Netea is hoogleraar, internist-infectioloog en doet toponderzoek naar infecties Dit is het vierde artikel in een serie interviews met collega-internisten die op jongere leeftijd hoogleraar zijn geworden. Zij vertellen over hun passie voor het vak, hun onderzoek en over de missie die zij hebben. Prof. Mihai Netea was pas 39 jaar toen hij in 2008 hoogleraar Experimentele interne geneeskunde werd aan het Radboudumc in Nijmegen. Hij behoort als internistinfectioloog tot de top met zijn onderzoek naar de aangeboren afweer en weerstand tegen infecties. De uit Roemenië afkomstige Netea kijkt letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Door brede samenwerking tussen allerlei kennisgebieden ontstaat innovatieve wetenschap. De interesse in infectieziekten ontstond door contact met internist en hoogleraar Jos van der Meer uit Nijmegen, vertelt Netea. Ik heb in Roemenië geneeskunde gestudeerd. Toen er eind jaren 80 meer samenwerking kwam met Europa, kreeg onze universiteit een paar beurzen waardoor ik voor een zomerschool naar Amsterdam kon. Ik hoorde een lezing van Van der Meer en vroeg hem of ik naar Nederland kon komen voor onderzoek. Uiteindelijk heb ik mijn promotie-onderzoek bij hem Netea en zijn collega s ontdekten dat chronische schimmelinfecties een genetische achtergrond hebben gedaan. Netea kwam samen met zijn vrouw Romana naar Nederland. Zij is nu endocrinoloog in het Radboudumc. Netea promoveerde in 1998 cum laude aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar de regulatie van pro-inflammatoire cytokinen bij sepsis. Genetisch defect Een van de speerpunten in Netea s onderzoek is de herkenning van schimmels door ons afweersysteem. De schimmel Candida albicans veroorzaakt de meeste infecties tijdens het leven en is de vierde belangrijkste oorzaak van sepsis. Negentig procent van alle vrouwen heeft minstens één keer in het leven een schimmelinfectie, en sommige vrouwen hebben dit wel drie of vier keer per jaar. TEKST: KEES VERMEER BEELDEN: BART VERSTEEG interne geneeskunde

7 Een systemische candida-infectie bij patiënten met een verminderde afweer kent een mortaliteit van dertig tot veertig procent. Het onderzoek leidde in 2011 tot een belangrijke ontdekking, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Samen met onderzoekers van de afdeling Genetica vond Netea dat ernstige chronische schimmelinfecties een genetische achtergrond hebben. Met de sequencingtechnologie werd aangetoond dat bij patiënten in vijf families het eiwit STAT1 defect is. STAT1 is onderdeel van het signaalsysteem van T-cellen tegen Candida. Netea: Bij onze patiënten liep die cellulaire communicatie vast bij het STAT1-eiwit. Daardoor worden twee signaalstoffen niet aangemaakt, namelijk interferongamma en interleukine-17. En juist die twee stoffen spelen een belangrijke rol bij de verdediging van de huid en de slijmvliezen tegen schimmels. De ontdekking geeft meer mogelijkheden om schimmelinfecties te behandelen. Netea vertelt dat de afgelopen tien jaar al verschillende antischimmelmiddelen beschikbaar zijn gekomen, maar dat de mortaliteit nog steeds hoog is. Nu weten we dat een minderheid van de patiënten met ernstige candida-infectie een genetisch defect heeft. Hopelijk kunnen we met nieuwe medicijnen, in combinatie met bestaande middelen, het immuunsysteem versterken en de sterfte verlagen. Interferon-gamma is al meer dan twintig jaar beschikbaar voor de behandeling van patiënten met een andere immuundeficiëntie: de chronische granulomateuze ziekte. Er zijn gunstige immunologische effecten gezien bij een klein aantal patiënten met een ernstige schimmelinfectie bij wie wij interferon-gamma hebben toegediend. Wij hopen dat toekomstige klinische trials ook een klinisch effect kunnen bevestigen. Immunologisch geheugen Een andere onderzoekslijn richt zich op de cellulaire immuunrespons. Ook daarin zijn in het recente verleden belangrijke stappen gezet: de onderzoeksgroep van Netea heeft in de afgelopen drie jaar aangetoond dat niet alleen T- en B-cellen, maar ook fagocyten een geheugen voor patho genen kunnen opbouwen. We hebben altijd geleerd dat het immuunsysteem bestaat uit een aangeboren en een adaptieve afweer. De aangeboren afweer bestaat uit onder andere de macrofagen, mestcellen en naturalkiller cellen. Het reageert snel en effectief, maar is niet-specifiek en heeft geen immuno logisch geheugen. De adaptieve afweer heeft tien tot De integratie van kennis vind ik een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Prof. Mihai Netea richt zich in zijn werk ook op zijn geboorteland Roemenië. Er zijn enkele directe samenwerkingsprojecten, onder meer op het gebied van sepsis en de ziekte van Lyme. Daarnaast zijn er over en weer uitwisselingsprogramma s voor studenten die enkele maanden onderzoek willen doen. Met name antibioticaresistentie is een groeiend probleem in Roemenië, net als in andere Oost- en Zuid-Europese landen. Vanuit Nederland proberen we artsen in Roemenië te adviseren over het gebruik van antibiotica. veertien dagen nodig om te reageren, is specifiek gericht tegen een antigeen en bouwt een immunologisch geheugen op waardoor bij herinfectie de respons sneller is. Als dit onderscheid bestaat, is het eigenlijk vreemd. Want maar vijf procent van alle dieren en planten op aarde heeft een adaptief immuunsysteem. Volgens Netea klopt deze theorie dan ook niet. Zo kunnen ook planten resistent worden tegen schimmelinfecties. Dat heet systemic acquired resistance, een fenomeen dat al ruim een halve eeuw bekend is. Dit wordt ook gezien bij bijvoorbeeld de Drosophila (fruitvlieg) en muggen. We vroegen ons daarom af: heeft ook de aangeboren immuniteit van gewervelde dieren een geheugen? Dat hebben we onderzocht bij muizen die geen T- en B-cellen hebben. Als we die eerst vaccineerden tegen Candida en daarna infecteerden, bleek toch een deel te overleven. Ze hadden dus een bepaalde mate van immunologisch geheugen, zelfs zónder T- en B-cellen. DNA wordt losser Een verklaring hiervoor is te vinden op DNA-niveau. Het DNA is sterk opgerold in cellen aanwezig en omgeven door eiwitten. Hoe losser het geheel is, hoe makkelijker het DNA is af te lezen. Netea heeft hier onderzoek naar gedaan samen met de afdeling Moleculaire biologie van prof. Henk Stunnenberg van het Radboudumc. Het blijkt dat het DNA in een cel na een infectieuze stimulus losser is op precies díe plekken die belangrijk zijn bij de afweerreactie. De cel is door deze epigenetische verandering beter in staat om te reageren op een volgende infectie. Dit lijkt ook bij mensen voor te komen, vertelt Netea. Veel epidemiologische studies hebben laten zien dat kinderen die zijn gevaccineerd met het BCGvaccin, het vaccin tegen tuberculose, ook beter beschermd zijn tegen infecties met andere micro-organismen. Gevaccineerde kinderen in Afrika hebben bijvoorbeeld ruim veertig procent minder kans om te overlijden aan sepsis of een respiratoire infectie. Onze theorie is dat de cellen na BCGvaccinatie een epigenetische verandering ondergaan waardoor ze beter kunnen reageren op meerdere soorten infecties. We hebben dat aangetoond in studies met monocyten en macrofagen. Collega s in de Verenigde Staten hebben hetzelfde laten zien met natural killercellen. 6 interne geneeskunde

8 CURRICULUM VITAE Mihai Netea studeerde geneeskunde aan de Cluj-Napoca University in Roemenië, waar hij in 1993 afstudeerde. In 1998 promoveerde hij cum laude aan de Radboud Universiteit op de dissertatie Regulatie van pro-inflammatoire cytokinen in sepsis. Aansluitend volgde hij van 2000 tot 2004 de opleiding tot specialist Interne geneeskunde en van 2005 tot 2006 de opleiding Infectieziekten. In 2001 kwam dr. Netea in dienst van het UMC St Radboud (nu Radboudumc geheten), sinds 2007 werkt hij er als universitair hoofdonderzoeker/specialist infectieziekten. Als hoogleraar Experimentele interne geneeskunde richt Netea zich op de introductie van geavanceerde technieken op het gebied van moleculaire biologie en celbiologie, en op de versterking van de band tussen fundamentele wetenschap en klinisch onderzoek. Die kennis is van belang voor vaccinaties. De huidige vaccins maken alleen gebruik van het adaptieve immunologisch geheugen. Netea: Maar misschien kunnen we vaccins ontwikkelen die ook het aangeboren immunologisch geheugen kunnen benutten. Dan worden vaccinaties veel effectiever. De komende jaren gaan we hier veel onderzoek naar doen. Dat onderzoek gebeurt met name binnen het Radboud Centre for Infectious Diseases, dat dit voorjaar open gaat. Dat centrum is een voortzetting van het Nijmegen Institute for Infection, Inflammation and Immunity. Het nieuwe centrum zal zich nog meer focussen op integratie van onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs. Netea denkt daarbij aan samenwerking tussen allerlei disciplines. Zelf richt ik me met name op infectieziekten, maar ik ben ook betrokken bij onderzoeksprogramma s van collega s. Onder andere op het gebied van diabetes mellitus type 2, vasculaire ziekten en oncologie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bij ouderen een chronisch ontstekingsproces plaatsvindt, ook wel inflammaging genoemd. Het is belangrijk dat we daar gezamenlijk onderzoek naar doen en kennis bundelen. Dat geldt ook voor auto-immuunziekten, waarbij epigenetische veranderingen wellicht juist zijn doorgeslagen. Kennis bundelen Netea pleit voor brede samenwerking tussen allerlei vakgebieden. Dat leidt tot innovatieve wetenschap. Deskundigen kunnen binnen een team vanuit verschillende hoeken kennis inbrengen en bundelen, geholpen door nieuwe onderzoekstechnieken. Je bent niet meer gelimiteerd door de kennis en mogelijkheden binnen je eigen afdeling. Als internist kan ik ook meedoen aan genomics, proteomics, microbiomics Je kunt methodologieën en concepten uit andere gebieden, van wiskunde tot biopsychologie of meteorologie, in je eigen veld gebruiken. Er zijn veel mogelijkheden voor integratie van kennis. Dat vind ik een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren. interne geneeskunde

9 TEKST EN BEELDEN: LEDEN VAN DE WERKGROEP VAN DE NIV, NVVH EN DE NVA ENQUETE LEEFTIJD EN WERK Wetenschappelijk verenigingen doen gezamenlijk onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en werk Aandacht voor de senior specialist Recent hebben de NIV, de NVvH (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie) de samenwerking opgezocht en een enquête uitgezet over leeftijdsgebonden klachten en werk onder medisch specialisten tussen de 50 en 65 jaar. Het onderwerp staat bij alle drie de wetenschappelijke verenigingen op de agenda omdat de medisch specialist steeds langer doorwerkt. Het is voor de beroepsgroep van belang dat de specialist de pensioengerechtigde leeftijd fit en gezond haalt. Bovendien dient de eventuele afname van vaardigheden door leeftijdsgebonden klachten niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de patiëntenzorg. De hoge respons van 65% en de vele reacties bevestigen dat het onderwerp leeft en aandacht behoeft. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de meest in het oog springende resultaten van de enquête. 8 interne geneeskunde

10 Iets minder dan de helft ervaart geen leeftijdsgebonden klachten Er is geen significant onderscheid tussen de drie specialismen in de ervaring van leeftijdsgebonden klachten. Daarnaast blijken medisch specialisten in loondienstverband even vaak klachten te ervaren als vrijgevestigde medisch specialisten. Wel blijken vrouwen vaker klachten te ervaren dan mannen (figuur 1). Opvallend is echter wel dat er geen verschil tussen mannen en vrouwen is aangetroffen als het gaat om de aard van de klachten en de impact van deze klachten op het werk. Een derde van de medisch specialisten die klachten ervaren, geeft aan dat deze invloed hebben op zowel technische als klinische vaardigheden. Een respondent: Ik ben pas 50, maar zie het niet zitten om tot mijn 67 e door te werken, niet alleen voor mijzelf, maar vooral voor de patiënten. Helaas zie ik dit ook vaak bij oudere collega s gebeuren, enkele jaren vóór hun pensioen. De meesten willen dat echter niet toegeven. Internisten geven aan dat vaardig heden minder vaak worden beïnvloed door de ervaren klachten (figuur 2). Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat de interne geneeskunde een beschouwend vak is, waarbij het aantal te verrichten handelingen minder is, in tegenstelling tot de heelkunde en in mindere mate de anesthesiologie. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figuur 1. 80% 70% 60% 50% 40% Ervaart u leeftijdsgebonden klachten, zoals bijvoorbeeld gewrichtspijn, stress en concentratieverlies? Man Vrouw Ja Nee Hebben leeftijdsgebonden klachten invloed op uw technische- danwel beoordelingsvaardigheden? In deze enquête is het begrip leeftijdsgebonden klachten breder gedefinieerd. Stress en vermoeidheid zijn bijvoorbeeld ook meegenomen. Juist dít blijken de klachten te zijn die het meeste invloed hebben op het uitvoeren van de werkzaamheden (figuur 3). De medisch specialisten ervaren de veranderende organisatie als de grootste bron van stress (figuur 4). Respondenten pleiten voor rust op het front rondom financiering- en bekostigingssystematiek. Daarnaast blijkt dat ook de dienstfrequentie, dienst intensiteit, lange werkdagen en werkdruk een grote invloed hebben op het ontstaan of verergeren van de ervaren klachten. Een internist-respondent: Diensten en administratieve rompslomp zijn de grootste boosdoeners. 30% 20% 10% 0% Ja Anesthesioloog Internist Chirurg Figuur 2. Nee In welke mate hebben de onderstaande leeftijdsgebonden klachten impact op het uitvoeren van uw werkzaamheden? (1=geen impact, 5=veel impact) 3 2,5 Leeftijdsgebonden klachten kunnen leiden tot voortijdig beëindigen werkzaamheden Dit zegt een derde van de medisch specialisten die klachten ervaart. Een respondent: Dit werk is te zwaar, zowel fysiek als mentaal, om het tot je 67 e voor de volle 100% te kunnen volhouden. De diensten maken 2 1,5 1 0,5 Een respondent: Ik juich het toe dat hier aandacht aan wordt besteed, er rust nog een taboe op. Expertiseontwikkeling is hard nodig, zeker nu we langer door mogen werken, wat velen ook graag willen (ik ook als het me gegeven is). 0 Rug- en nekklachten Figuur 3. Gewrichtspijn Stress Anesthesioloog Internist Chirurg Average Concentratieverlies Vermoeidheid Angst (bijvoorbeeld faalangst) Trillende handen Afnemende visus Verminderd gehoord Verminderde conditie Alle overige reacties interne geneeskunde

11 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Figuur 4. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figuur 5. In welke mate hebben onderstaande punten invloed op uw leeftijdsgebonden klachten? (1=geen invloed, 5=veel invloed) Geen maatregelen / niet bespreekbaar Dienstfrequentie Dienstintensiteit Anesthesioloog Internist Chirurg Reductie dienstenfrequentie Lange werkdagen Welke leeftijdsgebonden maatregelen zijn in uw maatschap/vakgroep al beschikbaar? Meer herstel na diensten / vrij na diensten Anesthesioloog Internist Chirurg Werkdruk Verkorten werkweek / parttime Geestelijke belasting Extra verlopdagen Minder poli s Fysieke belasting Meer poli s / minder OK Veranderende organisatie Kerngegevens enquête Meer managementtaken / onderwijs Thuissituatie Aanpassen faciliteiten ergonomie Mondige patiënt Coaching Toenemende specialisatie Geënquêteerden 1600 internisten, anesthesiologen en chirurgen tussen de 50 en 65 jaar Respondenten 1037 (65% respons) Geslacht man 78% vrouw 22% Specialisme internisten 41% anesthesisten 38 % chirurgen 21% Werkzaam loondienst 40% vrije vestiging 60% Alle overige reacties Aandacht voor de senior specialist Belangrijk is dat het onderwerp binnen de maatschapen/vakgroepen bespreekbaar is en dat gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijkheden om fit en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. De volgende adviezen kunnen hierbij behulpzaam zijn: Zet het onderwerp werkbelasting op de agenda van de maatschap/vakgroep Doe aan langetermijncarrière planning Trek tijdig aan de bel bij het ontstaan van klachten Onderzoek de mogelijkheden voor coaching Zorg voor een goede leeftijds opbouw van de maatschap Heb aandacht voor preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld ergonomie het fysiek heel zwaar. Het herstellen van de steeds terugkerende jetlag wordt steeds moeilijker. Reductie van de dienstfrequentie of meer herstel na diensten worden gezien als de belangrijkste maatregelen om gezond en fit de pensioen gerechtigde leeftijd te bereiken. Ook het verkorten van de werkweek of meer verlofdagen zouden hier een positieve bijdrage aan leveren. Medisch specialisten die aangeven dat hun vaardigheden negatief worden beïnvloed door hun klachten verwachten een groter effect van boven genoemde maatregelen. Van de respondenten geeft 45% echter aan dat binnen hun maatschap/vakgroep geen leeftijds gebonden maatregelen beschikbaar zijn of dat deze niet bespreekbaar zijn (figuur 5). Bij vrijgevestigde respondenten ligt dit percentage op 54%. Nog opvallender is echter dat 32% van de specialisten in loondienstverband aangeeft dat binnen hun vakgroep leeftijds gebonden maatregelen niet bespreekbaar zijn. Medisch specialisten in loondienst kunnen echter terugvallen op de cao (AMS of UMC). Medisch specia listen in vrije vestiging dienen dit binnen de maatschap gezamenlijk op te lossen, wat directe gevolgen heeft voor de organisatie van de maatschap. Ook zien we per specialisme niveauverschillen in de maatregelen die beschikbaar zijn. Plezier in het werk Bij de vraag Hoe beleeft u uw werk ten opzichte van 20 jaar geleden? heeft 70% van de respondenten aangegeven met evenveel of meer plezier naar hun werk te gaan. 53% van de medisch specialisten die aan geven dat ze leeftijdsgebonden klachten ervaren, gaat echter met minder plezier naar hun werk. Ongeacht de leeftijd moeten we voorkómen dat medisch specialisten met minder plezier naar hun werk gaan. Of nog erger: vroegtijdig moeten stoppen met het uitoefenen van hun beroep. De NIV, NVvH en NVA zullen gezamenlijk in een werkgroep de mogelijkheden onderzoeken om hier een bijdrage aan te leveren. Wilt u reageren op dit artikel? U kunt uw reactie sturen naar: 10 interne geneeskunde

12 Proberen om de impactfactor verder te verhogen INTERVIEW NJM van Amsterdam naar Rotterdam Het hoofdredacteurschap van het Netherlands Journal of Medicine (NJM) gaat na vijf jaar over van het AMC in Amsterdam naar het Erasmus MC in Rotterdam. Scheidend hoofdredacteur prof. Marcel Levi en aanstaand hoofdredacteur dr. Paul van Daele vertellen over de invulling van deze functie. het accent van het blad iets minder te liggen op puur wetenschappelijke artikelen en iets meer op praktijksituaties. Een ander doel was het verhogen van de impactfactor. Daarmee krijgt het blad meer aanzien, waardoor je weer betere stukken krijgt. Dat werkt als een positieve spiraal. Voor de overgang van Amsterdam naar Rotterdam bestaat geen officiële procedure. Van Daele is een keer bij Levi op bezoek geweest om over het hoofd redacteurschap te praten en onder meer te bespreken hoe artikelen tot stand komen. Dat ging ook zo toen Levi de functie overnam van zijn Van Daele ontvangt het blad wel iedere maand, net als alle internisten in Nederland, maar was er tot nu toe niet direct bij betrokken. Hij werd voor de functie gevraagd door opleider Jan van Saase van het Erasmus MC, die lid is van de redactieraad. Ik ben nu wel een van de redacteuren van een tijdschrift voor studenten van het Erasmus MC en ik beoordeel ook wetenschappelijke artikelen als referent. Maar verder heb ik weinig ervaring op het gebied van bladen maken. Ik vond het een eer om het hoofd redacteurschap op me te mogen nemen. En ook wel spannend, bijvoorbeeld om een goede redactieraad samen te stellen. In het AMC hebben ze jonge actieve mensen bij het blad betrokken, en zo wil ik het ook gaan doen. Ik heb al enkele mensen benaderd met verschillende expertises, zoals oncologie en farmacologie. Meer aanzien Levi blikt met een goed gevoel terug op de afgelopen vijf jaar als hoofdredacteur. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. We hebben enkele doelen kunnen verwezenlijken, namelijk iets meer overzichtsartikelen plaatsen voor internisten en een platform bieden aan aio s om te publiceren. Zij kunnen schrijven over bijvoorbeeld bijzondere casussen, iets waar het NJM zich prima voor leent. Daarmee komt Levi blikt met een goed gevoel terug op vijf jaar hoofdredacteurschap. TEKST: KEES VERMEER BEELDEN: M. LEVI, P. VAN DAELE interne geneeskunde

13 voorganger in Nijmegen. Ja, dat ene bezoek is het wel zo n beetje, lacht hij. Verder is het vooral een kwestie van je eigen weg vinden. Maar Nederland is een klein land. Bij vragen of problemen weten we elkaar altijd snel te vinden. Levi vond het meteen vanaf het begin leuk om te doen. Via het blad hoorde hij meer over wat internisten in het land zoal doen en wat hen boeit. Veel mensen zijn enthousiast en gedreven met hun werk bezig. Als je iemand vraagt om een artikel, krijg je meestal een positief antwoord. Een nadeel daarvan is wel dat er meestal meer aanbod aan artikelen is dan je kunt plaatsen. Je moet iemand dan nee verkopen, en niet iedereen kan daar tegen. Vaak geciteerd Levi heeft gemerkt dat het NJM niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen goed staat aangaschreven. Alle artikelen worden in PubMed gerubriceerd en de hele wereld kan er kennis van nemen. Dat vind ik een groot goed. Sommige artikelen zijn vaak gedownload en geciteerd. Bijvoorbeeld het artikel over de invloed op de fosfaathuishouding bij frequent gebruik van een maagzuurremmer. Het NJM heeft daar als eerste over gepubliceerd. Artsen hebben met hun werk uiteraard al een goed gevulde agenda. Past het hoofdredacteurschap daar nog wel bij? Volgens Levi is dat goed te doen. Zéker met de mogelijkheden van tegenwoordig om online te werken. Van Daele noemt het NJM een degelijk blad waarvan hij de opzet voorlopig wil laten zoals die is. Dr. Paul van Daele deed zijn opleiding in Nijmegen en Rotterdam en werkt sinds 2001 als internist-immunoloog in het Erasmus MC. Prof. Marcel Levi deed zijn opleiding in Amsterdam en aan de universiteiten van Oxford, Perugia en Leuven. Hij is internist, decaan van de faculteit Geneeskunde van de UvA en bestuursvoorzitter van het AMC. Zijn aandachtsgebieden zijn onder meer bloedstolling en trombose, en vasculaire geneeskunde. Overal waar een internetverbinding is, kun je er aan werken. Elke week ben je er wel even mee bezig, ik schat enkele uren per week. Je legt contacten met auteurs, stuurt artikelen naar reviewers en er moet van alles gebeuren om het blad heen. Goede secretariële ondersteuning is daarbij wel van belang. Van Daele gaat eveneens uit van circa vier uur per week die hij aan het magazine gaat besteden. In de loop van de tijd zal het wel sneller gaan, als ik er wat handigheid in krijg. En het voordeel van de huidige tijd lijkt me inderdaad dat je vrijwel overal elektronisch kunt werken. Geen andere opzet Van Daele denkt niet dat hij meteen een heel andere koers gaat varen met het magazine. Hij noemt NJM een degelijk blad waarvan hij de opzet voorlopig wil laten zoals die is. Hij gaat er wel aan werken om de impactfactor te verhogen. Die is onder Levi al gestegen naar 2,6 en NJM staat in de top 25 van algemeen interne bladen. Toch wil ik proberen om de impactfactor nog hoger te krijgen. Dat kan denk ik met nòg betere artikelen. Ik zou het ook prettig vinden als er iets meer internationale artikelen in komen. De nieuwe hoofdredacteur zal ook andere bladen gaan bekijken om nieuwe ideeën op te doen, bijvoorbeeld voor de opmaak van NJM. Hij noemt de fotoquiz als een onderdeel dat het blad al wat luchtiger maakt. Als dat in kleur zou kunnen, zou het nog iets aantrekkelijker worden. Maar ik denk dat we dan wel tegen de drukkosten aanlopen. Levi beaamt dat: We hebben wel eens over kleur nagedacht, maar dat is inderdaad een financiële kwestie. Beide internisten vinden NJM onmisbaar voor de NIV. Levi: Het is immers een grote vereniging. Dan heb je echt een eigen wetenschappelijk tijdschrift nodig. Van Daele noemt als sterk punt dat alle internisten het thuisgestuurd krijgen. Dus je bereikt het hele Nederlandse veld, ook de periferie. Daar vindt het grootste deel van de patiëntenzorg plaats. Ik vind het positief dat NJM vaak case reports heeft vanuit de periferie. Veel andere bladen stappen daar van af. Maar juist de perifere internisten zien vaak de interessante casussen. 12 interne geneeskunde

14 NIV Een dag uit het leven van de verpleegkundig specialist De NIV is momenteel bezig om met de beroepsverenigingen NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants) en V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) afspraken te maken over de wijze waarop de samenwerking het best kan worden vormgegeven. In veel maatschappen en vakgroepen zullen al verpleegkundig specialisten of physician assistants werkzaam zijn. Hoe borgen deze vakgroepen/ maatschappen hun kwaliteit en welke afspraken zijn nodig om de samenwerking tussen de internist en de physician assistants/ verpleegkundig specialisten goed te laten verlopen? Hoe ziet nu een werkdag van een verpleegkundig specialist er uit? Annette Galema-Boers is werkzaam als verpleegkundig specialist in het Erasmus MC. Aan de hand van tekst en beelden schetst zij een beeld van haar dagelijkse werkzaamheden. 1. Voorbespreking van het spreekuur. Het spreekuur van de verpleegkundig specialist vasculaire zorg Onze cardiovasculaire geneticapolikliniek is een familiepolikliniek voor patiënten met premature hart- en vaatziekten (zelf of in de familie). De behandeling beperkt zich niet tot de patiënt, maar breidt zich uit naar de hele familie. Familieleden met een verhoogd cholesterol of hart- en vaatziekten worden opgespoord en behandeld. Op onze polikliniek zien we veel patiënten met een erfelijke vetstofwisselingsstoornis. Als verpleegkundig specialist houd ik vandaag spreekuur. De patiënten die ik zie, hebben over het algemeen een erfelijke dislipidemie, al dan niet gecombineerd met hypertensie en/of diabetes mellitus type II. Over deze patiëntengroep 2. Met een coassisent wordt het spreekuur doorgenomen. TEKST: Annette Galema-Boers, Marjolijn Verstegen beelden: BART VERSTEEG interne geneeskunde

15 Wat is een verpleegkundig specialist? Voorheen werd de verpleegkundig specialist ook wel aangeduid als nurse practitioner. Met de indeling van verpleegkundige beroepen is in Nederland afscheid genomen van deze titel. Deze is niet beschermd en geeft geen bevoegdheden. De opleiding verpleegkundig specialist bestaat uit een HBO-Masteropleiding. Verpleegkundig specialisten zijn geregistreerd in het specialistenregister van de Wet BIG (artikel 14). De titel Verpleegkundig Specialist is sinds 2009 een wettelijk beschermde titel en uitsluitend voorbehouden aan diegenen die deze opleiding hebben afgerond. Zij leveren zelfstandig geïntegreerde specialistische zorg op verpleegkundig expertniveau maar ook geprotocolleerde medische zorg en behandeling. Zij zijn vooral werkzaam binnen bepaalde patiëntengroepen. Deze kunnen laag-complex of juist bijzonder specialistisch zijn. Een verpleegkundig specialist is niet hetzelfde als een gespecialiseerd verpleegkundige. Een gespecialiseerd verpleegkundige is een verpleegkundige (BIG-geregistreerd) met één of meer expertisegebieden, zoals intensive care, oncologie, geriatrie of diabeteszorg. Zij gaan niet, zoals de verpleegkundig specialist, een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt. Daarnaast is er de physician assistant. Het verschil tussen een verpleegkundig specialist en een physician assistant uit zich in de breedte van het vakgebied. De physician assistant richt zich vooral op het geneeskundig domein (cure) en de verpleegkundig specialist op het geneeskundig (cure) en verpleegkundig domein (care). Welke voorbehouden handelingen de verpleegkundig specialist zelfstandig mag indiceren en uitvoeren hangt af van het deelspecialisme waarin de verpleegkundig specialist is ingeschreven. Er zijn vijf deelspecialismen: geestelijke gezondheidszorg, acute zorg, intensieve zorg, chronische zorg en preventieve zorg. De physician assistant mag voorbehouden handelingen uitvoeren binnen het gehele geneeskundige domein (mits bekwaam), maar is werkzaam op een deelgebied van het geneeskundige domein. 3 en 4. Drie patiënten uit dezelfde familie op het spreekuur: een vader, zoon en dochter met familiaire hypercholesterolemie. 4. Bloeddrukmeting is onderdeel van de controle. heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met de internist-vasculair geneeskundige (foto 1). Tijdens het spreekuur ziet de patiënt zowel de arts als de verpleegkundig specialist. De therapie is levenslang en bestaat uit twee onderdelen: medicamenteus en leefstijlbegeleiding. De leefstijlbegeleiding die ik geef richt zich op het voorkomen van en het stoppen met roken, het adequaat omgaan met medicijnen, gezonde cholesterolarme voeding, voldoende lichaamsbeweging en zo nodig gewichtsreductie. Ondersteuning van het zelfmanagement vindt plaats tijdens het spreekuur en tijdens een van de educatieavonden die ik samen met het hele team voor deze patiënten organiseer. Door kennis en inzicht wordt getracht patiënten bewust te maken van hun leefstijl en zo een blijvende gedragsverandering aan te leren. Vandaag loopt een coassistent met mij mee. We nemen het spreekuur door (foto 2). De eerste patiënt is een 36-jarige man met een familiaire hypercholesterolemie (FH) en een bewezen genmutatie. Hij slikt trouw de maximale medicatie (atorvastatine 80 mg en ezetimibe 10 mg) en verdraagt dit goed. Hij rookt niet, heeft een goede bloeddruk, loopt drie keer per week hard en heeft een BMI van 24 kg/m 2. Ik bespreek samen met hem alle uitslagen, maar hij haalt bij lange na niet de streefwaarde van het LDL-cholesterol (2,5 mmol/l). Ik stuur hem door naar onze arts-onderzoeker om te beoordelen of we deze patiënt in studieverband nieuwe medicijnen (PCSK9-remmers) kunnen aanbieden. Aansluitend laat ik hem naar de researchverpleegkundige gaan om de stamboom van de familie van deze FH-patiënt verder aan te vullen. Zo 14 interne geneeskunde

16 kan ik zijn kinderen op tijd uitnodigen voor het spreekuur. De tweede patiënt is een 67-jarige vrouw met een familiair gecombineerde dislipidemie, hypertensie en een CVA in de voorgeschiedenis. Zij rookt en heeft overgewicht. Als ik naar haar klachtenpatroon vraag, vertelt zij sinds een paar maanden dagelijks een krampende pijn op de borst te hebben, uitstralend naar de kaak en arm. Ze denkt dat het van de medicatie komt. Haar bloeddruk en hartslag zijn binnen de streefwaarden. Ik bespreek samen met haar de uitslagen van het bloedonderzoek. Omdat ik haar verdenk van angina pectoris, bel ik met de consulent cardiologie. Ik wijzig haar medicatie en instrueer haar over wat te doen bij pijn op de borst. Binnen drie dagen kan ze worden gezien op de fast-trackpolikliniek van de cardiologie. Ik geef haar nogmaals een dringend stoppenmet-rokenadvies en in overleg wil zij proberen te stoppen met behulp van medicatie. We maken samen een plan. (Foto 3 en 4) De volgende drie patiënten komen uit dezelfde familie: een vader, zoon en dochter met FH en een bewezen genmutatie. De vader uit het gezin heeft twee broers verloren op jonge leeftijd (46 en 55 jaar). Hij werd behandeld met een statine maar verdraagt deze niet. Hij vertelt zich er ziek en depressief van te voelen en is gestopt met de medicatie. Hij heeft alle statines geprobeerd in diverse doseringen, zo ook rodegistrijst. Daarom stuur ik hem naar onze artsonderzoeker om te beoordelen of hij voldoet aan de criteria voor de studie bij statine-intolerante patiënten. (Foto 5) Ook zijn kinderen (16 en 19 jaar) bleken de mutatie te hebben en gebruiken sinds kort een statine. Zij verdragen dit wel goed maar zijn nog onvoldoende ingesteld. Ze bewegen voldoende en hebben een normaal gewicht. Na de toelichting op de bloeduitslagen bespreek ik het advies van het ophogen van de medicatie, het belang van therapietrouw en de invloed van roken bij FH. Volgende keer bezoeken ze in verband met de privacy apart het spreekuur. Een jonge vrouw met FH en een toekomstige zwangerschapswens bezoekt het spreekuur. Zij vraagt mij hoe om te gaan met haar medicatie in de toekomst. Ik leg haar uit dat de statine dient te worden gestaakt alvorens zwanger te worden, en bespreek de mogelijkheid van colesevelam. Ook vertel ik haar en haar vriend aan de hand van de stamboom van de familie hoe FH overerft. Dan komt Karin (11 jaar, groep 7) met haar moeder. Beiden hebben ze FH maar Karin slikt nog geen medicatie. 5. Ook de kinderen bleken de genmutatie te hebben. 6. Tijdens de wekelijkse multidisciplinaire bijeenkomst worden nieuwe en complexe patiënten besproken. Met kennis en inzicht creëer ik bewustzijn; dit is de eerste stap op weg naar gedragsverandering. Ik vraag aan haar wat ze vindt van roken. Vies en heel slecht voor je zegt ze, ik ga ik het nooit doen. Heel goed, ik schrijf het op, vertel ik haar. Deze negatieve attitude ten aanzien van roken moet ze de komende jaren vasthouden. Ik geef haar spullen mee voor haar spreekbeurt over FH. Volgend jaar komen ze terug. Zo zie ik 12 patiënten op het spreekuur. Ook staan er nog een drietal telefonische afspraken gepland met betrekking tot uitslagen van de datascoop, bloedonderzoek en medicatie. Aansluitend aan het spreekuur schrijf ik de brieven aan de verwijzend arts en de consulten voor de diverse afdelingen. (Foto 6) Daarna direct door naar de multidisciplinaire vasculaire bespreking. Eén keer per week worden hier nieuwe en complexe patiënten gezamenlijk besproken. Vasculair geneeskundigen gericht op hypertensie, lipiden en diabetes mellitus, een cardioloog, diëtisten, diabetesverpleegkundigen, de psycholoog, arts assistenten en de research verpleegkundige zijn hierbij aanwezig. Na afloop bespreek ik met de internist de vervolgstappen van mijn onlangs gepubliceerde artikel in het European Journal of Clinical Pharmacology; Predicting non-adherence in familial hypercholesterolemia patients. interne geneeskunde

17 UIT HET BUITENLAND Standplaats m a in z TEKST EN BEELDEN: Erik Klok 16 interne geneeskunde

18 Van: Erik Klok, vierdejaars AIOS interne geneeskunde in LUMC Standplaats: Mainz (Duitsland) Periode: Sinds november 2013 Sinds 1 november 2013 werkt internist in opleiding Erik Klok als postdoc bij het Centrum für Thrombose und Hämostase der Universitätsmedizin Mainz. Hij liet zijn verloofde tijdelijk in de steek voor een translationeel onderzoeksproject naar de overgang van acute naar chronische longembolieën en pulmonale hypertensie. Je hebt de keuze gemaakt om in het buitenland te wonen en werken. Waarom heb je die keuze gemaakt? Toen ik na het afronden van mijn proefschrift in januari 2010 begon met de opleiding tot internist, was mijn spreekwoordelijke honger naar wetenschap verre van gestild. Op dat moment speelde ik al met het idee om mijn horizon te verbreden in een internationale onderzoeksgroep, maar door het drukke bestaan van een beginnende AIOS kwam het er de eerste jaren niet van. Begin 2013 besprak ik de mogelijkheden van een buitenlandse stage met mijn mentor, professor Menno Huisman. Wij hebben op dat moment samen een actieplan gemaakt, en met succes! Hoe ben je in Mainz terechtgekomen? Hét speerpunt van het Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) is translationeel onderzoek, een onderwerp waar ik nog weinig ervaring mee had. Bij een eerder gezamenlijk wetenschappelijk project had ik al eens contact gehad met het hoofd van de klinische afdeling van het CTH, professor Stavros Konstantinides. Bij nieuw overleg bleken zijn ideeën voor het verder in kaart brengen van het mechanisme van het wel of niet oplossen van longembolieën prachtig bij mijn promotieonderzoek aan te sluiten. Het goede gevoel tijdens mijn eerste bezoeken aan het CTH en ondersteuning van het Niels Stensen Fellowship waren doorslaggevende argumenten om het avontuur aan te gaan. Was het een grote verandering voor je? De grootste verandering ten opzichte van mijn voornamelijk klinische werkzaamheden de afgelopen jaren is ongestoord te kunnen werken zonder dat je pieper continu gaat. Patiëntenzorg hoef ik gelukkig niet helemaal te missen omdat ik meeloop in de polikliniek voor pulmonale hypertensie. Aanpassen aan het leven in Duitsland is verder niet zo lastig, grote cultuurverschillen met Nederland zijn er immers niet. Daarnaast kon ik mezelf al redelijk in het Duits redden en ben ik meteen na aankomst met een aanvullende taalcursus begonnen. Mijn Duitse collega s grijpen echter de kans om hun Engels te oefenen met beide handen aan, zodat ik nauwelijks aan het in de praktijk brengen van mijn nieuwvergaarde talenkennis toekom. Je vertelt dat je ook in de kliniek komt. Zijn er zaken waarvan wij in Nederland kunnen leren? Interessant genoeg is in Duitsland de longemboliezorg in handen van de cardioloog en niet, zoals in Nederland, van de internist of longarts. Hun klinische aanpak is dan ook anders, maar niet per se beter: zo krijgen alle longemboliepatiënten een echo van het hart en is de drempel om trombolyse toe te passen lager dan ik in Nederland gewend ben. Van de organisatie van een Duitse polikliniek kunnen we wel nog het een en ander opsteken: voor de meeste aandoeningen bestaat namelijk een goedlopende zorgstraat. Aan patiënten die bijvoorbeeld zijn verwezen voor evaluatie van pulmonale hypertensie, wordt gevraagd daarvoor de hele dag uit te trekken. Zij worden eerst s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur door een cardioloog gezien, die het diagnostische vervolgtraject bepaalt. Aan het eind van de dag gaan de patiënten in de regel met een volledige diagnose naar huis, waarbij alle relevante beeldvormende en functionele testen zijn uitgevoerd. De hoge mate van Deutsche Gründlichkeit heeft ook zijn nadelen. Het kostte mij drie dagen en evenzoveel handtekeningen mét stempels om in het ziekenhuisrestaurant te kunnen eten. Ik zal het verder maar niet hebben over de administratieve hindernissenloop die ik moest volbrengen om een internetverbinding in mijn kamer te organiseren Hoe zie je jouw toekomst voor de komende drie tot vijf jaar? Mijn masterplan voor de komende jaren bestaat uit het afronden van de opleiding tot internist met aandachtsgebied vasculaire geneeskunde, en het tot een goed einde brengen van de onderzoeksprojecten waarbij ik zowel in Leiden als in Mainz betrokken ben. Daarna mik ik op een baan als internist in een academisch ziekenhuis. interne geneeskunde

19 TEKST: LENA DRESSELAARS BEELDEN: JELLE VAN DER HELM (NIV) BEST PRACTICE Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG) 23 januari jl. was het weer zover. De Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG) vond plaats in Hotel Figi te Zeist. Met bijna 200 deelnemers was dit een overweldigende opkomst. Een nieuw element van deze dag was de JNIV Opleidingsprijs. Deze prijs een geldbedrag van 1000 euro werd uitgereikt aan het centrum dat het meest originele, vernieuwende en toepasbare initiatief had genomen om de opleidingskwaliteit te verbeteren. Uit de 26(!) aanmeldingen waren begin december 2013 drie centra genomineerd, te weten het Meander Medisch Centrum uit Amersfoort met KPB voor de baas, het Catharinaziekenhuis uit Eindhoven met de KPB-poli en het Radboudumc te Nijmegen met de STUARTS (studentassistenten die ondersteunende, nietmedische diensten leveren tijdens diensturen). Deze opleidingsgroepen namen een filmpje op dat hun idee illustreerde en waarmee zij probeerden het publiek te overtuigen op hen te stemmen in de stemronde die volgde aan het eind van de Opleidingsdag. Na een spannende strijd kwam het Catharinaziekenhuis met de KPB-poli als winnaar uit de bus. Hun initiatief Met bijna 200 deelnemers was de opkomst overweldigend. bestaat uit een wekelijkse observatie door een internist van een volledig consult op de polikliniek. Zij vertelden het geld te willen besteden aan een camera om ook video-observaties van hun poli s te kunnen maken en bespreken. Best Practices Overigens werd tijdens de Opleidingsdag in een workshop ook eer gedaan aan de overige inzendingen voor de Opleidingsprijs onder de naam Best Practices. In deze workshop lichtten de ziekenhuizen die een idee hadden ingezonden, hun initiatief toe en werden vragen beantwoord als wat zijn de beren op de weg bij het invoeren hiervan?, of is het toepasbaar in zowel academie als periferie? Diverse centra raakten hierdoor enthousiast, en het zou de organisatie niet ver- 18 interne geneeskunde

20 bazen als de initiatieven op korte termijn overgenomen zullen worden. Als u niet bij de workshop aanwezig bent geweest maar wel graag kennis neemt van de initiatieven, kijk dan op Om een greep te doen uit de besproken Best Practices : veel centra worstelen met het aanbieden van gestructureerd onderwijs, al dan niet in de vorm van kennistoets- of zoekvragen, en hebben hier diverse ideeën voor bedacht om commitment te creëren en daadwerkelijk onderwijs te ver zorgen. Ook was een aantal wat zachtere initiatie ven ingestuurd zoals de cursus Mindfullness, maar ook signalering van seksuele intimidatie. Uniek door zijn eenvoud was het idee van de D-RECT kleurenkaart van het Medisch Centrum Alkmaar, waarbij door middel van kleuren wordt gevisualiseerd hoe de verdeling ligt binnen de groep die een mening geeft over de opleiding. Ook de soms lastig in te vullen competentie medisch leiderschap werd gestimuleerd met de AIOS als voorzitter van de overdracht, en het Verwonder en Verbeterproject, waarbij AIOS worden gestimuleerd om op de werkvloer mee te denken over problemen waar zij tegen aanlopen en over oplossingen daarvoor. Overigens werd deze competentie tijdens de Opleidingsdag ook in een aparte workshop behandeld, gezien het belang hiervan. Onderwerpen van overige workshops waren onder andere het motiveren Het Catharinaziekenhuis kwam als winnaar uit de bus. Best practices: van elkaar leren en elkaar inspireren van de opleidingsgroep via een speciale psychologische methode (Balintmethode), het portfolio voor beginners en gevorderden en hoe om te gaan met het leren en bijhouden van vaardigheden op de werkvloer. De LOIG-commissie vond de dag erg geslaagd en bedankt iedereen voor zijn enthousiasme en inzet! Discussie over de rol van ziekenhuisartsen tijdens het opleidingscafé, een terugkerend onderdeel van de LOIG-dag. interne geneeskunde

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 de JONGE SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 º 1 Hét magazine voor medisch specialisten in opleiding CREW RESOURCE MANAGEMENT Interview Rudi Westendorp Wie gaat wat doen in de gezondheidszorg? GeneesKUNST:

Nadere informatie

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

Bewust en met beleid bewegen

Bewust en met beleid bewegen periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar nr. 1 8e jaargang juli/augustus 2014 bewegen Interview: Bewust en met beleid bewegen Achtergrond: Lage rugklachten:

Nadere informatie

Anesthesiologendagen. Thema 2009: Communicatie pag 5. Anesthesiegame. en publiekscommunicatie pag 10. Het geweten van de CKAP!

Anesthesiologendagen. Thema 2009: Communicatie pag 5. Anesthesiegame. en publiekscommunicatie pag 10. Het geweten van de CKAP! Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie nr. 2 2009 Anesthesiologendagen Thema 2009: Communicatie pag 5 Anesthesiegame Interview met Frans Meijman, hoogleraar medische wetenschaps-

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk 5 e JAARGANG, NR. 1, Februari 2010 Kwaliteit Schitteren op je werk In beeld Honderd penoscrotale afwijkingen Kinderziekenhuis Nieuwe OK s in Kaapstad Proefschrift Acute appendicitis in beeld Collega: Anesthesiemedewerker

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Mindfulness: aandacht geeft betere zorg blz 6 OPLEIDING MOET BETER, KORTER BLZ 4 CHRONISCHE Q-KOORTS MANIFESTEERT ZICH VOORAL IN EERSTE JAAR BLZ 24

Mindfulness: aandacht geeft betere zorg blz 6 OPLEIDING MOET BETER, KORTER BLZ 4 CHRONISCHE Q-KOORTS MANIFESTEERT ZICH VOORAL IN EERSTE JAAR BLZ 24 JULI 2014, NUMMER 6 s-hertogenbosch Mindfulness: aandacht geeft betere zorg blz 6 OPLEIDING MOET BETER, KORTER BLZ 4 CHRONISCHE Q-KOORTS MANIFESTEERT ZICH VOORAL IN EERSTE JAAR BLZ 24 Voorwoord Out of

Nadere informatie

CONSULTEER DE USB-DOKTER VAN SIBBING & WATELER

CONSULTEER DE USB-DOKTER VAN SIBBING & WATELER Is iemand u voor geweest? Stuur dan een e-mail naar pr@sibbing.nl Vraag de USB-dokter van Sibbing & Wateler aan door een e-mail te sturen naar pr@sibbing.nl o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

tvz 4 Verpleegkundige invloed tijdschrift voor verpleegkundig experts We moeten blíjven lobbyen voor het vak

tvz 4 Verpleegkundige invloed tijdschrift voor verpleegkundig experts We moeten blíjven lobbyen voor het vak tvz 4 tijdschrift voor verpleegkundig experts www.tvzdirect.nl jaargang 123 augustus 2013 Verpleegkundige invloed We moeten blíjven lobbyen voor het vak In gesprek met Cathy van Beek, bestuurder in het

Nadere informatie

op één lijn 38 huisartsfamilies CAPHRI School for Public Health and Primary Care

op één lijn 38 huisartsfamilies CAPHRI School for Public Health and Primary Care CAPHRI School for Public Health and Primary Care huisartsfamilies Vakgroep Huisartsgeneeskunde Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) Inhoudsopgave Van de redactie Colofon Oplage 2100 Hoofd/eindredactie

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Efficiënter werken, kwaliteit verhogen, kosten besparen

Efficiënter werken, kwaliteit verhogen, kosten besparen MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 3 2011 Efficiënter werken, kwaliteit verhogen, kosten besparen Wouter Bos ziet genoeg mogelijkheden voor de eerstelijnszorg Lichaam en geest:

Nadere informatie

MAGAZINE. Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16

MAGAZINE. Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16 MAGAZINE VERENIGINGSBLAD ROT TERDAMS GEZONDHEIDSRECHT DISPUUT JAARGANG 2 NUMMER 4 J U L I 2015 Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16 Uiteindelijk is

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

op één lijn 45 Join our family ambassadeurs CAPHRI School for Public Health and Primary Care

op één lijn 45 Join our family ambassadeurs CAPHRI School for Public Health and Primary Care CAPHRI School for Public Health and Primary Care op één lijn 45 ambassadeurs Join our family Vakgroep Huisartsgeneeskunde Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) Colofon Oplage 2300 Hoofd/eindredactie

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat

Oncologie. Joost van Esser vervolgt: Om zo goed te zijn, Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Oncologie Wil van Veen, Den Haag Transmuraal Deskundigheid koppelen aan menselijke maat Menselijke maat Open de site van Bronovo, www.bronovo.nl, en lachende gezichten op een groepsfoto kijken je aan.

Nadere informatie

VUmc-band legt de lat hoog

VUmc-band legt de lat hoog 01-12_612800 26-04-2006 09:22 Pagina 1 3 Aftrap VU Kinderstad 5 Nieuwe 7 donatiefunctionaris aangesteld Onderzoek naar vallen ouderen 27 april 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie