HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Vergaderingen: verzieken kan iedereen. TFC TrainingsMedia"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Vergaderingen: verzieken kan iedereen TFC TrainingsMedia

2 Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Going to a Meeting 1: Messing up a Meeting In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia, Velp (Nederland) / Bestelnummer handleiding: Handleiding voor het gebruik van het TFC-programma nr.: 3526 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

3 Inhoud Blz. 1. Inleiding... 5 Over Vergaderingen: verzieken kan iedereen... 5 Synopsis van de video... 5 Tips voor toepassing... 6 Leerpunten Trainingsopzet... 7 Over dit hoofdstuk... 7 Doelgroep... 7 Doelstellingen... 7 Benodigde materialen... 8 Cursusprogramma Uitwerking van trainingsopzet Zelfstudie Over dit hoofdstuk...13 Inleiding Synopsis van de video Tips voor toepassing Uitwerking van het zelfstudieprogramma Antwoordsuggesties Leerpunten Cursistenmateriaal Alvorens het programma te vertonen Vergaderingen: verzieken kan iedereen 3

4 4 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

5 1. Inleiding Over Vergaderingen: verzieken kan iedereen Ondanks alle innovaties in telecommunicatie gaat er vaak niets boven een groep mensen die bij elkaar komt om te praten. Vergaderingen zijn noodzakelijk. Goede vergaderingen zorgen dat organisaties soepeler kunnen werken en teams effectiever zijn. En het zijn situaties waarin individuen hun talenten kunnen demonstreren. Maar slechte vergaderingen zijn natuurlijk een heel ander verhaal. Zorgen dat vergaderingen goed verlopen is niet alleen een taak van de voorzitter. Alle deelnemers moeten zich goed voorbereiden, op tijd komen, een positieve bijdrage leveren, destructief gedrag vermijden en weten hoe ze moeten omgaan met het negatieve gedrag van anderen. Deze training op basis van het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen demonstreert hoe u dit aanpakt. Synopsis van de video Dit programma gaat over een groep managers in een groot ziekenhuis. Aan het begin van de video bereidt één van de managers, Jeremy, zich voor om naar de maandelijkse vergadering met zijn collega s te gaan. Helaas beschrijft voorbereiden niet wat u hem ziet doen. Wat papieren bij elkaar grabbelen en te laat komen is een betere beschrijving. De presentator, John Cleese, probeert hem te waarschuwen dat dit gewoon niet goed genoeg is, maar hij heeft veel te veel haast om te luisteren. De vergadering wordt onvermijdelijk een ramp voor hem. Bij terugkomst legt John Cleese hem uit wat hij had moeten doen en hij mag een tweede poging wagen. Doordat hij zijn huiswerk nu wel goed doet, boekt hij een heel ander resultaat. Maar Jeremy s problemen zijn nog niet voorbij. Eerst irriteert hij de voorzitter door te praten terwijl hij niets te melden heeft en te weigeren zich aan de agenda te houden. Daarna krijgt hij ruzie met een collega door hem op volledig foute wijze tegen te spreken. In beide gevallen toont John Cleese hem wat hij fout gedaan heeft en hoe hij zijn gedrag kan verbeteren door het simpel te houden en kalm en beleefd te blijven. Vergaderingen: verzieken kan iedereen 5

6 Tips voor toepassing 1. Bekijk de video enkele malen voor aanvang van uw training en maak aantekeningen van belangrijke punten. 2. Lees deze handleiding door. 3. Zorg dat u de belangrijkste leerpunten kent. Voeg eventueel eigen leerpunten toe die u belangrijk vindt voor uw deelnemers. 4. Bekijk welke hulpmiddelen of trainingsruimten u van tevoren moet reserveren. 5. Stuur de deelnemers een paar weken vóór de training een uitnodiging. Vertel waar en wanneer de training plaatsvindt en hoe lang deze zal duren. Vraag hen om een flipovervel voor te bereiden en mee te brengen naar de training. Ze moeten op dit vel drie problemen noteren die veroorzaakt worden door de deelnemers van de vergaderingen die zij bijwonen (inclusief problemen die zij zelf veroorzaken. Vraag hen om geen namen te noemen.) Leerpunten Doe uw huiswerk Onderbouw uw gegevens Presenteer uw argumenten professioneel Wees voorbereid op bezwaren Houd het kort Blijf bij het onderwerp Houd u aan de agenda Als u niets te zeggen heeft, houd dan uw mond! Blijf kalm en beleefd Vragen, geen tegenwerpingen Luister en toon respect voor hun argumenten Erken uw zwakke punten, en hun sterke punten 6 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

7 2. Trainingsopzet Over dit hoofdstuk Dit hoofdstuk bevat een trainingsopzet voor een training op basis van het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen. Deze trainingsopzet duurt 2 uur en 15 minuten. Doelgroep Dit programma is relevant voor iedereen die vergaderingen bijwoont binnen de eigen organisatie of wel eens vergadert met externe contacten zoals klanten en leveranciers. Het programma is er vooral op gericht hoe de deelnemers aan een vergadering kunnen helpen om deze effectiever te maken. Maar het is ook nuttig voor voorzitters. Doelstellingen Na afloop van deze training: Kunt u de problemen benoemen die veroorzaakt worden door de deelnemers aan een vergadering (inclusief uzelf!). Weet u hoe u een betere bijdrage aan vergaderingen kunt leveren door: - Uw huiswerk te doen - Het kort te houden - Kalm en beleefd te blijven Kunt u een actieplan opstellen om uw bijdrage aan vergaderingen te verbeteren. Vergaderingen: verzieken kan iedereen 7

8 Benodigde materialen Het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen Afspeelapparatuur en monitor Overheadprojector en scherm Flipover en verschillend gekleurde stiften Pen en papier voor de deelnemers Plakband Cursusprogramma Sessie Beschrijving Tijdsduur Sessie 1 Inleiding Welkomst Doelstellingen Opzet van de training 30 minuten Sessie 2 Vergaderingen Vertoning video + discussie Huiswerk Vragen, vragen Oefening 90 minuten Sessie 3 Actieplan 15 minuten Totaal: 2 uur en 15 minuten 8 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

9 Uitwerking van de trainingsopzet Sessie 1: Inleiding 30 minuten Verwelkom de deelnemers en leg uit wat het doel van deze training is. Laat hen zichzelf voorstellen. Vraag de deelnemers om hun flipovervel op de muur te hangen met behulp van plakband. Toon Overheadsheet 1 en leg aan de hand hiervan uit wat de doelstellingen zijn. Vertel hoe u deze doelstellingen gaat bereiken. Benadruk het belang van discussie voor het vertalen van de algemene leerpunten uit de video naar de werksituatie van de deelnemers. Vraag de deelnemers om hun eigen specifieke doelstellingen te noteren. Toon Overheadsheet 2 en neem aan de hand hiervan de trainingsopzet door. Noteer hun individuele doelstellingen op de flipover, zodat u hier tijdens de training naar kunt verwijzen. Bespreek de probleemflipovervellen van de deelnemers. (Let op: Er zullen vrijwel zeker deelnemers zijn die geen flipovervel hebben meegebracht. Afhankelijk van uw relatie met de groep, kunt u aan de hand hiervan het leerpunt Doe uw huiswerk verstevigen. Ook laatkomers bieden u een aanknopingspunt om de leerpunten te bevestigen. Maar houd de toon dan wel vriendelijk en luchtig!) Sessie 2: Vergaderingen Vertoning video en discussie 30 minuten 45 minuten Vertel de deelnemers dat u het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen gaat vertonen. Geef kort aan waar dit programma over gaat. Vraag de deelnemers tijdens het bekijken van de video de hoofdpunten te noteren. Vertoon het programma zonder onderbrekingen. Houd een korte discussie over de punten die de deelnemers genoteerd hebben. De punten die ze hadden moeten noteren, zijn onder andere: Jeremy kwam te laat Hij heeft zijn huiswerk niet gedaan Hij geeft zijn collega s de schuld van de problemen die hier het gevolg van zijn Maar het is natuurlijk niet hun schuld. Vanwege zijn gebrekkige voorbereiding: Heeft hij de bespreking van het eerste agendapunt gemist Vergaderingen: verzieken kan iedereen 9

10 Heeft hij de agenda van tevoren niet doorgenomen. Dus hij weet niet bij welk agendapunt ze nu zijn En het allerbelangrijkste, hij slaagt er niet in zijn collega s ervan te overtuigen zijn plan voor de verbouwing van de hal te accepteren Toon Overheadsheet 3 en vat aan de hand hiervan Leerpunt 1: Doe uw huiswerk samen. Later in de vergadering irriteert Jeremy de voorzitter, Tessa. Eerst door zijn onderonsje met Penny: Tessa: Jeremy, één vergadering tegelijk graag. Vervolgens door langdradig te zijn: Jeremy: Ik heb een neef van twintig. Van school op zijn zeventiende, nog nooit een baan gehad. En tot slot door af te dwalen van de discussie naar een ander punt dat veel later op de agenda staat: Tessa: Dat komt straks. Punt negen. Toon Overheadsheet 4 en vat aan de hand hiervan Leerpunt 2: Houd het kort samen. Tot slot krijgt Jeremy ruzie met Matthew. Matthew: Luister dan eens. Jeremy maakt het nog erger door olie op het vuur te gooien. Jeremy: Jij zit toch lekker de hele dag achter je computer. Toon Overheadsheet 5 en vat aan de hand hiervan Leerpunt 3: Blijf kalm en beleefd samen. Huiswerk 15 minuten De video bevat drie belangrijke, algemene leerpunten over voorbereiding gegevens onderbouwen, argumenten professioneel presenteren en voorbereid zijn op bezwaren. Verdeel de deelnemers in paren en vraag hen te bespreken welke punten er nog aan deze lijst moeten worden toegevoegd met het oog op de problemen van de vergaderingen die zij bijwonen. Vraag hen deze punten te noteren. Vraag de deelnemers om hun antwoorden te noemen en noteer deze op de flipover. Houd hier een korte discussie over. Toon Overheadsheet 6 en bespreek deze: Denk bij het doen van uw huiswerk aan: Uw doelstellingen: wat wilt u bereiken in de vergadering? Uw bijdrage: wat gaat u in de vergadering stoppen? Vragen waarop u antwoord wilt 10 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

11 Toezeggingen die u in de vorige vergadering gedaan heeft. Bent u deze nagekomen? Als er beslissingen genomen moeten worden (zie de agenda), heeft u hier dan de bevoegdheid voor? Moet u de agendapunten vóór de vergadering met iemand anders bespreken? Vragen, vragen 10 minuten Wijs de deelnemers er nog eens op hoe belangrijk het stellen van vragen is, vooral om kalm en beleefd te blijven. Leg uit dat er verschillende soorten vragen zijn die allemaal voor een ander doel gebruikt worden. Controleer of alle deelnemers het verschil kennen tussen open vragen (wie en waarom en hoe en waar en wat en wanneer en kun je me daar wat meer over vertellen?) en gesloten vragen, waarop alleen met ja of nee te antwoorden valt. Vraag de deelnemers waarvoor deze verschillende soorten vragen gebruikt worden in vergaderingen. Antwoordsuggesties: Open vragen stimuleren discussie en geven de spreker de kans om de focus en richting van de discussie te kiezen. Gesloten vragen worden gebruikt om specifieke feiten na te gaan en te bepalen of er overeenstemming is. Toon Overheadsheet 7 en leg aan de hand hiervan uit dat de deelnemers niet alleen moeten bepalen of ze een open of gesloten vraag gaan stellen, maar ook moeten weten of de vragen die ze stellen bedoeld zijn om: Informatie te krijgen ( Hoeveel zijn er? ) Om ideeën te vragen ( Wat vind jij dat we aan dit probleem moeten doen? ) Te controleren of u begrepen heeft wat er gezegd is ( Snap ik het goed? Bedoel je dat? ) Oefening 20 minuten Verdeel de deelnemers in groepjes van drie. Leg uit dat ze een vraagtechniekenoefening gaan doen die hen inzicht geeft in het soort vragen dat ze doorgaans stellen. Deel Handout 1 uit. Vraag de deelnemers om de instructies door te nemen en de oefening te doen. Vraag de deelnemers na afloop van de oefening hoe het gegaan is. Achterhaal specifiek of de deelnemers zich bewust waren van de verschillende soorten vragen die ze gebruikten en of ze deze correct gebruikten. Vergaderingen: verzieken kan iedereen 11

12 Sessie 3: Actieplan 15 minuten Deel Handout 2 uit en vraag de deelnemers om deze in te vullen. Geef hen hiervoor vijf minuten de tijd. Vraag de deelnemers hoe ze de bijdrage die ze aan vergaderingen leveren, gaan verbeteren. Toon Overheadsheet 1 nogmaals om de deelnemers te herinneren aan de doelstellingen van de training. Deel Handout 3 uit. Hierop staan de leerpunten nog eens samengevat. Bedank de deelnemers voor hun deelname en sluit de training af. 12 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

13 3. Zelfstudie Over dit hoofdstuk In dit hoofdstuk vindt u een complete trainingsopzet voor zelfstudie aan de hand van het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen. Inleiding Ondanks alle innovaties in telecommunicatie gaat er vaak niets boven een groep mensen die bij elkaar komt om te praten. Vergaderingen zijn noodzakelijk. Goede vergaderingen zorgen dat organisaties soepeler kunnen werken en teams effectiever zijn. En het zijn situaties waarin individuen hun talenten kunnen demonstreren. Maar slechte vergaderingen zijn natuurlijk een heel ander verhaal. Zorgen dat vergaderingen goed verlopen is niet alleen een taak van de voorzitter. Alle deelnemers moeten zich goed voorbereiden, op tijd komen, een positieve bijdrage leveren, destructief gedrag vermijden en weten hoe ze moeten omgaan met het negatieve gedrag van anderen. Deze training op basis van het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen demonstreert hoe u dit aanpakt. Doelstellingen Na afloop van deze training: Kunt u de problemen benoemen die veroorzaakt worden door de deelnemers aan een vergadering (inclusief uzelf!). Weet u hoe u een betere bijdrage aan vergaderingen kunt leveren door: Uw huiswerk te doen Het kort te houden Kalm en beleefd te blijven Kunt u een actieplan opstellen om uw bijdrage aan vergaderingen te verbeteren. Vergaderingen: verzieken kan iedereen 13

14 Synopsis van de video Dit programma gaat over een groep managers in een groot ziekenhuis. Aan het begin van de video bereidt één van de managers, Jeremy, zich voor om naar de maandelijkse vergadering met zijn collega s te gaan. Helaas beschrijft voorbereiden niet wat u hem ziet doen. Wat papieren bij elkaar grabbelen en te laat komen is een betere beschrijving. De presentator, John Cleese, probeert hem te waarschuwen dat dit gewoon niet goed genoeg is, maar hij heeft veel te veel haast om te luisteren. De vergadering wordt onvermijdelijk een ramp voor hem. Bij terugkomst legt John Cleese hem uit wat hij had moeten doen en hij mag een tweede poging wagen. Doordat hij zijn huiswerk nu wel goed doet, boekt hij een heel ander resultaat. Maar Jeremy s problemen zijn nog niet voorbij. Eerst irriteert hij de voorzitter door te praten terwijl hij niets te melden heeft en te weigeren zich aan de agenda te houden. Daarna krijgt hij ruzie met een collega door hem op volledig foute wijze tegen te spreken. In beide gevallen toont John Cleese hem wat hij fout gedaan heeft en hoe hij zijn gedrag kan verbeteren door het simpel te houden en kalm en beleefd te blijven. Tips voor toepassing U kunt het zelfstudieprogramma: Stap voor stap doorlopen Het programma bestaat uit drie op zichzelf staande fasen: Inleiding Vergaderingen: wat u moet doen en hoe u het moet doen Uw actieplan U moet deze fasen wel in de juiste volgorde doorlopen, maar u hoeft ze niet allemaal in één keer te doen. De tijdsduur van het programma aanpassen Als u minder tijd aan het programma wilt besteden, laat dan de oefeningen weg waarin u antwoorden op vragen moet noteren. Het volledige programma, inclusief de oefeningen, duurt circa twee uur. Benodigde materialen Het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen Afspeelapparatuur en monitor Pen en papier 14 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

15 Uitwerking van het zelfstudieprogramma Sessie 1: Inleiding Uw doelstellingen Voordat u met het programma begint, moet u eerst noteren wat u specifiek van deze training wilt leren. Noteer uw doelstellingen. Denk na over de vergaderingen die u bijwoont en ook degene waarvan u voorzitter bent. Noteer de problemen die veroorzaakt worden door de deelnemers aan deze vergaderingen (inclusief uzelf!). Sessie 2: Vergaderingen Video U gaat zo meteen het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen bekijken. Hierin ziet u hoe de deelnemers een vergadering kunnen verzieken en hoe u dit kunt voorkomen. Het verhaal gaat over een groep managers in een groot ziekenhuis, maar de principes zijn van toepassing op vergaderingen in alle soorten organisaties. De presentator is John Cleese. Noteer tijdens het bekijken van de video wat volgens u de belangrijkste punten zijn. Bekijk de video. Op pagina 16 staan antwoordsuggesties. Huiswerk Denk na over de vergaderingen die u bijwoont en de problemen die u benoemd heeft. Met welke punten moet u nog meer rekening houden als u uw huiswerk voor vergaderingen doet? Op pagina 17 staan antwoordsuggesties. Vragen, vragen Zoals u in de video gezien heeft, zijn vragen heel belangrijk, vooral om kalm en beleefd te blijven. Er zijn natuurlijk verschillende soorten vragen. Deze worden voor verschillende doelen gebruikt, en goede communiceerders denken bewust na over het gebruik ervan. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen open vragen (wie en waarom en hoe en waar en wat en wanneer en kun je me daar wat meer over vertellen?) en gesloten vragen, waarop alleen met ja of nee te antwoorden valt. Noteer waar open vragen voor gebruikt worden en waar gesloten vragen voor gebruikt worden. Op pagina 17 staan antwoordsuggesties. Vergaderingen: verzieken kan iedereen 15

16 Sessie 3: Actieplan Noteer welke stappen u naar aanleiding van dit zelfstudieprogramma gaat ondernemen om de bijdrage die u levert aan vergaderingen te verbeteren. Op pagina 18 staan de leerpunten van deze training nog eens samengevat. Antwoordsuggesties Sessie 2 Belangrijke punten uit Vergaderingen: verzieken kan iedereen Jeremy komt te laat, heeft zijn huiswerk niet gedaan en geeft zijn collega s de schuld van de problemen die dit oplevert: Jeremy: Maar mijn collega s zijn dus niet slim. ; maar natuurlijk is het niet hun schuld. En door zijn gebrekkige voorbereiding: Heeft hij de bespreking van het eerste agendapunt gemist. Heeft hij de agenda van tevoren niet doorgenomen, dus hij weet niet bij welk agendapunt ze nu zijn. En het allerbelangrijkste, hij slaagt er niet in zijn collega s ervan te overtuigen zijn plan voor de verbouwing van de hal te accepteren. Later houdt hij zich aan Leerpunt 1: Doe uw huiswerk Onderbouw uw gegevens Presenteer uw argumenten professioneel Wees voorbereid op bezwaren Verderop in de vergadering irriteert Jeremy de voorzitter, Tessa. Eerst door zijn onderonsje met Penny. Tessa: Jeremy, één vergadering tegelijk graag. Vervolgens door langdradig te zijn. Jeremy: Ik heb een neef van twintig. Van school op zijn zeventiende, nog nooit een baan gehad. En tot slot door af te dwalen van de discussie naar een ander punt dat veel later op de agenda staat. Tessa: Dat komt straks. Punt negen. Vervolgens ziet u hoe hij Leerpunt 2: Houd het kort toepast. Blijf bij het onderwerp Houd u aan de agenda Als u niets te zeggen heeft, houd dan uw mond! Tot slot krijgt Jeremy ruzie met Matthew. Matthew: Luister dan eens. Jeremy maakt het nog erger door olie op het vuur te gooien. Jeremy: Jij zit toch lekker de hele dag achter je computer. 16 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

17 Vervolgens ziet u hoe hij Leerpunt 3: Blijf kalm en beleefd toepast. Vragen, geen tegenwerpingen Luister en toon respect voor hun argumenten Erken uw zwakke punten, en hun sterke punten Huiswerk Andere punten waar u aan kunt denken bij uw voorbereiding op een vergadering zijn onder andere: Uw doelstellingen: wat wilt u bereiken in de vergadering? Uw bijdrage: wat gaat u in de vergadering stoppen? Vragen waarop u antwoord wilt Toezeggingen die u in de vorige vergadering gedaan heeft. Bent u deze nagekomen? Als er beslissingen genomen moeten worden (zie de agenda), heeft u hier dan de bevoegdheid voor? Moet u de agendapunten vóór de vergadering met iemand anders bespreken? Vragen, vragen Open vragen stimuleren discussie en geven de spreker de kans om de focus en richting van de discussie te kiezen. Gesloten vragen worden gebruikt om specifieke feiten na te gaan en te bepalen of er overeenstemming is. U moet niet alleen bepalen of u een open of gesloten vraag gaat stellen, maar u moet ook weten of de vragen die u stelt bedoeld zijn om: Informatie te krijgen ( Hoeveel zijn er? ) Om ideeën te vragen ( Wat vind jij dat we aan dit probleem moeten doen? ) Te controleren of u begrepen heeft wat er gezegd is ( Snap ik het goed? Bedoel je dat? ) Vergaderingen: verzieken kan iedereen 17

18 Leerpunten Doe uw huiswerk Onderbouw uw gegevens Presenteer uw argumenten professioneel Wees voorbereid op bezwaren Houd het kort Blijf bij het onderwerp Houd u aan de agenda Als u niets te zeggen heeft, houd dan uw mond! Blijf kalm en beleefd Vragen, geen tegenwerpingen Luister en toon respect voor hun argumenten Erken uw zwakke punten, en hun sterke punten 18 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

19 4. Cursistenmateriaal De materialen in dit hoofdstuk mogen, in tegenstelling tot de rest van deze handleiding, worden gekopieerd voor gebruik tijdens een training op basis van het programma Vergaderingen: verzieken kan iedereen. Vergaderingen: verzieken kan iedereen 19

20 Handout 1 Vragen, vragen Groepjes van drie personen: een vragensteller, een spreker, een waarnemer. De spreker geeft de vragensteller een onderwerp waarover hij of zij vragen gaat beantwoorden; dit kan ieder onderwerp zijn waar de spreker kennis van heeft. De vragensteller moet in vier minuten tijd zoveel mogelijk te weten komen over het onderwerp door de juiste vragen te stellen. De waarnemer moet de verschillende soorten vragen die gesteld worden tellen en de tijd bijhouden. Er zijn drie rondes; na elke ronde wisselt u van rol. Om informatie en ideeën vragen Begrip toetsen Open vragen Gesloten vragen Open vragen Gesloten vragen 20 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

21 Handout 2 Actieplan Noteer welke stappen u gaat ondernemen om de bijdrage die u aan vergaderingen levert te verbeteren. Actieplan: Vergaderingen: verzieken kan iedereen 21

22 Handout 3 Leerpunten Doe uw huiswerk Onderbouw uw gegevens Presenteer uw argumenten professioneel Wees voorbereid op bezwaren Houd het kort Blijf bij het onderwerp Houd u aan de agenda Als u niets te zeggen heeft, houd dan uw mond! Blijf kalm en beleefd Vragen, geen tegenwerpingen Luister en toon respect voor hun argumenten Erken uw zwakke punten, en hun sterke punten 22 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

23 Overheadsheet 1 Doelstellingen Na afloop van deze training: Kunt u de problemen benoemen die veroorzaakt worden door de deelnemers aan een vergadering (inclusief uzelf!). Weet u hoe u een betere bijdrage aan vergaderingen kunt leveren door: Uw huiswerk te doen Het kort te houden Kalm en beleefd te blijven Kunt u een actieplan opstellen om uw bijdrage aan vergaderingen te verbeteren. Vergaderingen: verzieken kan iedereen 23

24 Overheadsheet 2 Cursusprogramma Sessie 1 Inleiding 30 min Sessie 2 Vergaderingen 90 min Sessie 3 Actieplan 15 min 24 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

25 Overheadsheet 3 Doe uw huiswerk Onderbouw uw gegevens Presenteer uw argumenten professioneel Wees voorbereid op bezwaren Vergaderingen: verzieken kan iedereen 25

26 Overheadsheet 4 Houd het kort Blijf bij het onderwerp Houd u aan de agenda Als u niets te zeggen heeft, houd dan uw mond! 26 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

27 Overheadsheet 5 Blijf kalm en beleefd Vragen, geen tegenwerpingen Luister en toon respect voor hun argumenten Erken uw zwakke punten, en hun sterke punten Vergaderingen: verzieken kan iedereen 27

28 Overheadsheet 6 Meer over huiswerk Wat wilt u in de vergadering bereiken? Wat gaat u in de vergadering stoppen? Op welke vragen wilt u antwoord? Bent u uw beloften nagekomen? Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen? Moet u iemand anders raadplegen? 28 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

29 Overheadsheet 7 Vragen, vragen Open versus Gesloten Vragen om: Informatie te krijgen Om ideeën te vragen Uw begrip te toetsen Vergaderingen: verzieken kan iedereen 29

30 Alvorens het programma te vertonen Hieronder is een beperkte checklist opgenomen, die betrekking heeft op technische zaken verbandhoudend met het gebruik van de video. APPARATUUR Laat apparatuur en videocassette na transport altijd minstens 1 uur acclimatiseren in de ruimte waarin u ze gebruikt. Controle beeld en geluid (recorder en monitor beide ingeschakeld?); één van de belangrijkste knoppen op de videoapparatuur is de tracking-knop. Is het beeld onrustig of streperig, stel dan allereerst de tracking-knop van de videoapparatuur bij. VIDEO S Tijdig (tenminste 5 dagen voor vertoning) aanvragen en aanvraagbevestiging controleren. Postkamer waarschuwen dat de video wordt verwacht. Video na ontvangst (laten) draaien om te controleren of u de juiste video hebt voor uw doel en opdat u vertrouwd bent met eventuele bijzonderheden. Video direct na gebruik terugzenden op de door TFC aangegeven wijze. 30 Vergaderingen: verzieken kan iedereen

HANDLEIDING. Vergaderingen: lastige types. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Vergaderingen: lastige types. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Vergaderingen: lastige types TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Going to a Meeting 2: Meeting Menaces In Nederland en

Nadere informatie

HANDLEIDING. Functioneringsgesprekken: de droom van elke medewerker. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Functioneringsgesprekken: de droom van elke medewerker. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Functioneringsgesprekken: de droom van elke medewerker TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Performance Review 2 In Nederland

Nadere informatie

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Zelfverzekerd presenteren. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Zelfverzekerd presenteren TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: I Wasn t Prepared For That In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

HANDLEIDING. Lastige situaties in communicatie. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Lastige situaties in communicatie. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Lastige situaties in communicatie TFC TrainingsMedia American Media Incorporated Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Communication Nightmares: Solutions to

Nadere informatie

HANDLEIDING. Alweer ziek? Omgaan met kort verzuim. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Alweer ziek? Omgaan met kort verzuim. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Alweer ziek? Omgaan met kort verzuim TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Absence Minded In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

HANDLEIDING. Communicatie is de basis. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Communicatie is de basis. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Communicatie is de basis TFC TrainingsMedia Video Visions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Talk I$n t Cheap In Nederland en België uitgebracht door: TFC

Nadere informatie

HANDLEIDING. Coachen doe je zo. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Coachen doe je zo. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Coachen doe je zo TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: When the Coach Is You! In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Goed gedaan! TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Goed gedaan! TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Goed gedaan! TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Performance Matters: The Importance of Praise In Nederland en België

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. Hulp van boven. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. Hulp van boven. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager Hulp van boven TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised Manager Part 3: Divine

Nadere informatie

HANDLEIDING. Het counselinggesprek. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Het counselinggesprek. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Het counselinggesprek TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Can You Spare a Moment? The Counseling Interview In Nederland

Nadere informatie

HANDLEIDING. Beoordelen, beoordelen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Beoordelen, beoordelen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Beoordelen, beoordelen TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: How Am I Doing? In Nederland en België uitgebracht door: TFC

Nadere informatie

HANDLEIDING. Oog voor talent. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Oog voor talent. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Oog voor talent TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Talent Management: How to Retain Your Best People In Nederland en België

Nadere informatie

HANDLEIDING. Excellent onderhandelen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Excellent onderhandelen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Excellent onderhandelen TFC TrainingsMedia CMI Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Getting to Yes In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen 15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen Miek Wouters Learning Consultant, Kluwer Opleidingen miek.wouters@kluwer.be Twitter: @KluwerLearning www.kluweropleidingen.be 2013 Kluwer

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager De weg naar de hel Op weg naar de hemel TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op beurzen niet te kijk staan. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Op beurzen niet te kijk staan. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Op beurzen niet te kijk staan TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: How Not To Exhibit Yourself In Nederland en België

Nadere informatie

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen 15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen Winfried Mortelmans Business Manager Kluwer Opleidingen - Linkpower winfried.mortelmans@kluwer.be twitter.com/winfriedmor 2011 Kluwer Opleidingen

Nadere informatie

behorende bij de website hoeextreembenjij.nl

behorende bij de website hoeextreembenjij.nl HAN D L E ID IN G behorende bij de website hoeextreembenjij.nl Beste gespreksleider, Dank voor het downloaden van deze handleiding, behorende bij de website Hoe Extreem Ben jij?. Deze website is bedoeld

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Hoe geef ik een toolbox?

Hoe geef ik een toolbox? Hoe geef ik een toolbox? Dag voor de preventiemedewerker Arbouw Mirjam Kousbroek Wat is een toolboxmeeting? Periodieke bijeenkomst Doel: arbeidsveiligheid bevorderen Over een specifiek onderwerp Voorlichting

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf!

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Het gaat erom dat je laat merken dat jij zélf verantwoordelijk bent voor het leren: jij kiest de opdrachten, workshops en klussen zélf,

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Handleiding Verbetercheck in teams

Handleiding Verbetercheck in teams Handleiding Verbetercheck in teams Praktisch hulpmiddel om de Verbetercheck in een team toe te passen 22 maart 2011 Betrokken partijen: Teksten en advies: Huub Pennock en Alex van der Wal 1 Inleiding De

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN

TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN Deze folder legt uit hoe ouders gedragsproblemen van hun kinderen kunnen veranderen. TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN Deze folder is bedoeld om ouders te helpen gedragsproblemen van

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Inleiding De checklist Presentatie geven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een presentatie moeten kunnen geven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

HANDLEIDING. Gung Ho! TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Gung Ho! TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Gung Ho! TFC TrainingsMedia American Media Incorporated Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Gung Ho! In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Omgaan met Gedragsproblemen

Omgaan met Gedragsproblemen Omgaan met Gedragsproblemen FC Leo te Leens 16 april 2012 Introductie en verwachtingen voorstellen stoornissen werkveld UMCG Sportpark Kardinge PAGINA 2 VAN 26 Introductie en verwachtingen Wat zijn uw

Nadere informatie

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON

7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON 7.5 HANDELINGSINSTRUCTIES AGRESSIE AAN DE TELEFOON Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden en medewerkers

Nadere informatie

Trainer aan het woord

Trainer aan het woord Sessie 1: 1 2 3 4 5 Attentie! In de partnergroep spreken deelnemers vaak hardnekkig over of vanuit de patient i.p.v. over zichzelf. Zo zeggen mensen in de voorstelronde bijvoorbeeld: Ik ben Janine, mijn

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Roel$&$Sandra$van$Heel$ Basielhof$65$ 4907$AH$Oosterhout$ T$06$21$390$312$$ W$www.leefintens.com$ Pagina$. 1$van$. .

Roel$&$Sandra$van$Heel$ Basielhof$65$ 4907$AH$Oosterhout$ T$06$21$390$312$$ W$www.leefintens.com$ Pagina$. 1$van$. . Het$ochtendritueel$ Gisteren hebben we kennisgemaakt met Daan en Sterre. Daan is een prikkelmijder, en Sterre is een prikkelzoeker. Als prikkelmijder probeert Daan zijn ochtend zo in te richten dat iedereen

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G. Feedback geven emotionele intelligentie in actie

H A N D L E I D I N G. Feedback geven emotionele intelligentie in actie H A N D L E I D I N G Feedback geven emotionele intelligentie in actie Supernova Learning Solutions Ltd Nederlandstalige bewerking: TFC Training Facilities Center Oorspronkelijke titel: Giving Feedback:

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Meningsvorming: jij en vluchtelingen

Meningsvorming: jij en vluchtelingen Meningsvorming: jij en vluchtelingen Korte omschrijving Het kan uw leerlingen bijna niet ontgaan zijn dat de Europese Unie te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. Sinds een paar maanden is dit

Nadere informatie

HANDLEIDING. Jamie s Kitchen: Leiderschap. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Jamie s Kitchen: Leiderschap. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Jamie s Kitchen: Leiderschap TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Jamie s Kitchen: Fifteen Lessons on Leadership Programme

Nadere informatie

HANDLEIDING. Gedragsgericht interviewen: selecteren zonder gokken

HANDLEIDING. Gedragsgericht interviewen: selecteren zonder gokken HANDLEIDING Gedragsgericht interviewen: selecteren zonder gokken Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC Training Facilities Center Oorspronkelijke titel: Behavioural interviewing: taking the guesswork

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Een zorgvrager begeleiden die gedesoriënteerd is in tijd, plaats en persoon door het toepassen van ROB

Een zorgvrager begeleiden die gedesoriënteerd is in tijd, plaats en persoon door het toepassen van ROB OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager begeleiden die gedesoriënteerd is in tijd, plaats en persoon door het toepassen van ROB Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas GASTLES ONDERNEMERSCHAP Handreiking voor ondernemers Ondernemerschap in de klas Ondernemerschap in de klas WAAROM ALS GASTDOCENT VOOR DE KLAS Er zijn allerlei redenen te noemen waarom praktijkmensen als

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1.

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1. Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de derde waarin leerlingen oefenen in het genre instrueren. Het is een oefenles: leerlingen passen de schrijfstrategie KLUNS toe, die trouwens in deze les verkleind

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

Workshop B Hoe kan ik stemmen?

Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B - Hoe kan ik stemmen? Korte omschrijving werkvorm In deze workshop doorlopen de deelnemers de stemprocedure van A tot Z in een zo reëel mogelijke setting. Dit

Nadere informatie

Eerste sessie. Time Management. Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen

Eerste sessie. Time Management. Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen Time Management Sneller, eenvoudiger, productiever! Eerste sessie Extra voordeel voor snelle beslissers! Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen Structureel

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

De opzet van de sessies

De opzet van de sessies De opzet van de sessies De opzet van elke sessie is steeds hetzelfde. In deze paragraaf beschrijven we de verschillende onderdelen ervan. Hoe de onderdelen in een sessie worden toegepast valt te lezen

Nadere informatie

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS:

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS: HET KOMPAS DOEL Instrument geven om te benoemen en herkennen wat belangrijk is voor de kinderen (hun waarden), zodat ze kunnen leren kiezen. BENODIGDHEDEN: plaatje van een kompas groot kompas voor in de

Nadere informatie

Nederlands in Uitvoering

Nederlands in Uitvoering Nederlands in Uitvoering Leerjaar 1 Toekomst Een interview houden Algemene modulegegevens Leerjaar: 1 Taaltaak: Een interview houden Thema: Toekomst Leerstijlvariant: BEKIJK - DENK - DOE - ERVAAR Beschrijving

Nadere informatie

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: Wat kun je zelf doen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog Juni 2012 eerste

Nadere informatie

Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub

Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub Leeftijd: 12-16 jaar Tijdsduur: 1 uur Doelen - De jongeren denken na over de betekenis van de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden in het dagelijks

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant...

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant... Inhoudsopgave 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4 3 Stap voor Stap...5 4 Technische kant....7 5 Werkblad Mijn Digi-tale...9 6 Werkblad Mijn storyboard 10 Digi-Tales Opzet en

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Gebruik je kop en de juiste knop! Dit is versie 1.0 van de VCA-tool; goed doordacht, zorgvuldig gebouwd en getest. Toch

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les:

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les: Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader LUISTEREN drs. W. Bontenbal 1 SITUATIE Wanneer u naar een lied luistert, luistert u dan naar de tekst of naar de muziek? Stelt u zich voor dat u zojuist bij een enerverende vergadering vandaan komt, u

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Tilweg 5b. Een tillift thuis

Tilweg 5b. Een tillift thuis Tilweg 5b Tilweg 5b is een project van het programma Thuiszorgtechnologie van ZorgOnderzoek Nederland, waarin met vijftien thuiszorgorganisaties samen aan dit pakket is gewerkt. Tilweg 5b is een huisadres,

Nadere informatie

STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN

STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN E-blog STOP MAAR MET FEEDBACK GEVEN. HET HEEFT GEEN ZIN In samenwerken Het is tijd voor een next level feedback geven; gewoon kijken naar het resultaat i.p.v. het gedrag. In dit blog 5 gedachtenkronkels

Nadere informatie

HANDLEIDING. De tijger in uw organisatie: verandering. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De tijger in uw organisatie: verandering. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De tijger in uw organisatie: verandering TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Lessons from the Wild The Tiger in your

Nadere informatie

HANDLEIDING. Feedback in alle richtingen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Feedback in alle richtingen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Feedback in alle richtingen TFC TrainingsMedia Melrose Video Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Feedback for Performance In Nederland en België

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Presenteren the easy way

Presenteren the easy way Presenteren the easy way Dit is een uitgave van Marie-Jose Custers van CustersCoaching (niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden) Voor de meeste mensen is presenteren een echte opgave. Ze weten dat

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Beurstraining Starting Smart Together

Beurstraining Starting Smart Together Beurstraining Starting Smart Together Essent ia l Toget her Ivar van Asten Ondernemerscoach Organisator en inspirator Spreker en dagvoorzitter Teamontwikkelaar Ervaringsgerichte trainer Legger van verbindingen

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

TAAL IS LEUK. Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren

TAAL IS LEUK. Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren TAAL IS LEUK Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren 1 Inhoudsopgave Pagina Besteed extra aandacht aan de taal van uw kind 4 Adviezen die u kunt toepassen tijdens een gesprekje met uw kind 5 Maak

Nadere informatie