TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20"

Transcriptie

1 29 september 2005, nummer 5 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van het VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie Naast het bed van de patiënt hangt een briefje met daarop de datum en tijdstip van gepland ontslag. Voor de verpleegkundigen en specialisten is dit middel dat ingezet is in de pilot planning van ontslag wel even wennen. De pilot is de afgelopen drie maanden samen met het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) gedaan. De nulmeting wijst uit dat 70% van de patiënten vertrekt op de geplande datum. Ilse van Wijk Een carrièremove van care naar cure voor de verpleegkundige. De oplossing voor het tijdgebrek van de medisch specialist. En de patiënt krijgt een efficiëntere en effectievere behandeling. Zowel voor verpleegkundigen, specialisten als de patiënt is de physician assistant (PA) dé oplossing. In het VU medisch centrum zijn sinds begin september vier van deze minidokters actief: Luppo Kuilman bij urologie, Frank Oosterveer bij longziekten, Lida Roos binnen de heelkunde en Thijs Hendriks is PA bij cardiologie. Om het eerste misverstand maar uit de weg te ruimen: pa s zijn geen supernurses en ook geen minidokters, zo vinden Kuilman en Oosterveer. Aan het verpleegkundig beroep heb ik weinig toe te voegen omdat daar al de nurse practitioner voor in het leven is geroepen. Deze groep gespecialiseerde verpleegkundigen hebben de edele taak om samen met hun collega s verplegingswetenschappers meer diepte te geven aan het verpleegkundig vak. Voor het medisch beroep moet je de pa toch zien als een werker in de tweedelijn die op een duale manier heeft geleerd bepaalde medisch taken te verrichten, aldus Kuilman. Een vrolijke patiënt werkt mee aan de foto die lezers moet trekken voor het artikel over de pilot voor ontslag op ZE kort verblijf: Als de boodschap maar duidelijk is! En die luidt: wie bij opname al rekening houdt met ontslag en werkzaamheden daarop afstemt, verbetert de logistiek en vergroot de tevredenheid van de patiënt. Uit de nulmeting blijkt dat het vooral schort aan een op het ontslag gericht bewustzijn bij artsen en verpleegkundigen. Terwijl het voor Astrid Noordhuis (hoofd zorgeenheid kort verblijf) zo klaar als een klontje is wat de voordelen van gepland ontslag zijn: Patiënten, familie en hulpverleners kunnen toewerken naar het ontslag, hulpverleners kunnen hun voorbereiding voor ontslag plannen en dit ook met de patiënt bespreken, het scheelt telefoontjes van familieleden die willen weten wanneer een patiënt naar huis kan, de patiënt gaat beter voorbereid naar huis én de druk van werkzaamheden in de ochtend kan op de zorgeenheid verminderen doordat ontslag verspreid is over de dag. Dat leidt weer tot meer rust op de afdeling. Hoe verklaart zij dan toch de geringe betrokkenheid van de hulpverleners tijdens de pilot? Adequate voorlichting bij de start van de pilot is essentieel, zo stelt Noordhuis. De logistiek grijpt in elkaar vanaf de polikliniek tot en met het ontslag. Dat betekent dat iedereen op de hoogte moet zijn van het project en daaraan moet meewerken. Tijdens de nulmeting bleek dat slechts 16% van alle patiënten op de polikliniek al op de hoogte is gebracht van de opnameduur. Daar hebben we in het vervolg Oosterveer vult aan: Je bent geen dokter, maar wel een verkorte verlengde arm van de arts. Carrièremove De verpleegkundige die zich bijschoolt tot pa maakt een carrièremove van care naar cure. De door Oosterveer als pittig bestempelde masteropleiding tot pa komt overeen met het competentieprofiel van een basisarts en duurt tweeënhalf jaar. Hij oefent een ondersteunende functie uit binnen het medisch domein, maar altijd, in tegenstelling tot de basisarts, onder supervisie van de specialist. Wel maakt de pa deel uit van de medische staf. Naast de generalistische pa-opleiding specialiseert de pa zich verder in het gekozen specialisme, bijvoorbeeld de urologie of longziekten. Daarnaast wordt de pa opgeleid in de technisch verrichtingen. Lijm Door juist de routinematige interventies over te nemen van de specialisten verhoogt de pa de productie van de polikliniek. Doordat de pa medische taken op een zelfstandige en structureel wijze uitvoert, komt er voor de specialisten meer tijd vrij voor het opzetten van wetenschappelijk onderzoek, aldus Kuilman. pa s kunnen meer continuïteit bie- Thijs Hendriks draait aan de knoppen van de monitor, de andere physician assistant is Frank Oosterveer. den dan arts-assistenten, die elke vier maanden weer vertrekken, zegt Anco Boonstra, longarts en begeleider van Oosterveer. Zijn pa vult aan: De toevoeging is als een soort lijm te werken tussen de verpleegkundige discipline en de artsen, dat is voor mij de uitdaging. De tent gewoon zo effectief en efficiënt mogelijk laten draaien, uiteraard met z n allen. Omdat ik al langer op de afdeling werk, ken ik de procedures en protocollen patiëntencategorieën en dergelijke al redelijk goed. Behouden Waarom heeft Boonstra gekozen voor een verpleegkundige als ook een arts-assistent de functie van pa kan uitvoeren? Arts-assistenten die kiezen voor het werk dat een pa gaat doen, kiest daar vaak voor vanuit een negatieve motivatie. Een tijdlang was de gedachte dat deze zogenoemde house physicians de oplossing waren voor het werk dat nu tussen de wal en het schip valt. Maar ik wilde Frank graag behouden voor onze afdeling en merkte dat hij zich verder wil ontwikkelen. Vanuit dat perspectief heb ik voor de volle honderd procent voor hem gekozen. Extra gereedschap De pa s zelf ervaren hun verpleegkundige achtergrond als een toegevoegde waarde: Ik zal mijn verpleegkundige achtergrond zeker van het project nog een wereld te winnen. Voorbereiding In het kort vertelt ze hoe de pilot is voorbereid: We hebben gekozen voor een pilot met de electieve en acute heelkunde patiënten, omdat dit de grootste groep gebruikers is van onze zorgeenheid. Voor de start van de pilot zijn alle deelnemers - verpleegkundig team, assistenten ZE, mma s - ingelicht met bijeenkomsten. Ook is er een informatiebrief ontwikkeld die is uitgereikt aan alle deelnemers van de planning, heelkunde en fysiotherapie. Daarnaast hebben we een aantal middelen ingezet om de pilot te kunnen uitvoeren en evalueren (zie kader). Knelpunten oplossen Noordhuis benadrukt dat verkorting van de ligduur voor haar zorgeenheid geen doelstelling was. Wel kan zij zich goed voorstellen dat een efficiënt uitgevoerd planning van ontslag op long stay afdelingen daartoe leidt. Wij wilden vooral winst in de organisatie van ons logistiek proces. De pilot heeft ons inzicht gegeven in de knelpunten die er zijn. De komende maanden zullen we ons richten op het oplossen daarvan. Zodat uiteindelijk 90% van alle patiënten op de dag van opname al weet wanneer hij naar huis kan en ook op die datum met ontslag zal gaan. Opzet pilot ontslagmanagement kort verblijf - Aan de folder die patiënten meekrijgen na het bezoek aan de poli is informatie toegevoegd over de voorbereidingen op het ontslag. - Bij intake op de zorgeenheid wordt standaard een formulier ingevuld met daarop een datum en een tijdstip - voor of na elf uur s morgens - van ontslag. - Dit formulier komt ter herinnering voor de patiënt én hulpverlener naast het bed te hangen. - De pilot is gevolgd door een tiental metingen. Deze metingen zijn ingevoerd in een excelbestand dat CBO heeft ontwikkeld. Voor meer informatie: niet verloochenen. Sterker nog, ik zie het als een meerwaarde waarin ik extra gereedschap heb om de communicatie tussen medicus en patiënt te verbeteren, aldus Luppo Kuilman. Oosterveer verwacht dat het beroep pa de komende tijd een vlucht zal nemen, zeker als de verwachte voordelen zich gaan laten zien. Van groot belang is het kennen van je eigen kennis en kunde. Je bent geen dokter, maar wel een verkorte verlengde arm van de arts. Reageren? Wat vindt jij van de carrièremogelijkheid physician assistant voor verpleegkundigen? Reageer op Reacties worden geplaatst in het volgend VerpleegkundeKatern. De feiten - pa is een medisch beroep terwijl de nurse practitioner een verpleegkundige specialisatie is; - Een masteropleiding tot pa duurt 2 1/2 jaar; - De pa voert protocollaire zorg en technische verrichtingen uit. 2 Strenge eisen ESF-subsidie 6 Onderzoek 7 naar levenseinde Docenten en studenten op één lijn 29 september 2005 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20 VUmc viert lustrum Op 1 januari 2001 integreerden het VU ziekenhuis en de faculteit der Geneeskunde tot VU medisch centrum. Officieel bestaat het VU medisch centrum op 1 januari 2006 daarom vijf jaar. De geschiedenis gaat echter langer terug. Het VU ziekenhuis werd officieel geopend in 1966, de faculteit al in Het startschot van het eerste lustrum van het VU medisch centrum klinkt op zaterdag 29 oktober. Dan vindt de eerste VUmc-gebouwenloop plaats en organiseert het VU medisch centrum een open dag voor belangstellenden. Vanaf die 29e oktober vinden er een jaar lang allerlei evenementen en activiteiten plaats die georganiseerd worden om met verschillende doel- en publieksgroepen het vijfjarig bestaan van VU medisch centrum te vieren. Op 29 oktober zullen de gangen en trappen van het VUmc gevuld zijn met een horde rennende mensen, zowel collega s als buitenstaanders. Gezien de bijzondere loopomstandigheden, met veel bochten in de soms erg korte gangen en grote temperatuurverschillen, is een extra intensieve warmingup een absolute aanrader. FOTO: RICHELLE VAN DER VALK Physician assistants in het VUmc Een nieuwe functionaris doet zijn intrede in het VU medisch centrum: per september heeft het VUmc vier physician assistants (PA). Op urologie, longziekten, heelkunde en cardiologie voeren verpleegkundigen Luppo Kuilman, Frank Oosterveer, Lida Roos en Thijs Hendriks taken uit, die oorspronkelijk tot het takenpakket van de arts behoren. De nieuwe functie moet niet alleen een carrièremogelijkheid voor verpleegkundigen opleveren, maar ook de specialist ontlasten én de patiënt een betere behandeling geven. De verpleegkundige of paramedicus die zich bijschoolt tot pa, maakt een carrièremove van care naar cure. De masteropleiding tot pa kent eenzelfde competentieprofiel als die van een basisarts. De PA oefent een ondersteunende functie uit binnen het medisch Verpleegkundekatern Pilot planning van ontslag: Driekwart patiënten eenheid kort verblijf vertrekt op tijd Vier physician assistants in het VUmc Ik ben geen dokter, maar wel een verlengde van de arts F OTO: MARIJN ALDERS FOTO:REINIER GERITTSEN domein, maar altijd, in tegenstelling tot de basisarts, onder supervisie van de specialist. Wel maakt de pa deel uit van de medische staf. Naast de algemene pa-opleiding specialiseert de pa zich verder in het gekozen specialisme, bijvoorbeeld de urologie of longziekten. Daarnaast wordt de pa getraind in de medische verrichtingen. Meebeleven Longarts Anco Boonstra, begeleider van Frank Oosterveer, motiveert zijn keuze voor een pa: Verpleegkundigen die kiezen voor een pa-functie hebben vaak al jaren ervaring. Bovendien zijn zij beter dan artsen getraind in het werken via protocollen en richtlijnen. Qua werkzaamheden verschilt hun taak niets van die van arts-assistenten. De pa neemt de specialist routinematig werk uit handen. Daardoor kan ik mij richten op de uiterst complexe patiënten en onderzoek. Voor de patiënt maakt het volgens Boonstra niet uit dat zij nu terecht komen bij de PA in plaats van bij hem: Frank en Martha (nurse practitioner longziekten, red.) beleven net zoals ik dat doe de angsten van patiënten mee en volgen hen vanaf het moment dat ze voor het eerst op de poli komen. Dan bouw je met de patiënt een band op die vergelijkbaar is met die van de medisch specialist. Volgens de in pulmonale hypertensie gespecialiseerde Boonstra is iedereen op de werkvloer enthousiast over de pa-ontwikkeling. Wel moet het de specialist van het hart dat de keuze voor pa een dure is: Ik betaal Franks opleiding én de vervanging tijdens zijn opleidingsdagen uit mijn eigen budget. De vergoeding die ik ontvang, reikt tot schaal 7, terwijl ik een salaris betaal in schaal 9 of 10. Dat scheelt zo euro op jaarbasis. Meer over de physician assistants in het VerpleegkundeKatern. IvW Jaar van evenementen voor de boeg 29 oktober VUmc-gebouwenloop Deze gebouwenloop is een unieke hardloopwedstrijd waarin de deelnemers een parcours van 5 of 10 kilometer kunnen afleggen. Het parcours voert langs en door de poli, het ziekenhuis, de tuin en de faculteit. De loop vindt plaats in twee tranches : een eerste groep start om 9.45 uur, de tweede groep om uur. Inmiddels hebben zo n 150 sportievelingen zich ingeschreven. Ook u kunt zich nog inschrijven via de speciale website Mocht u besluiten niet mee te lopen, kom dan de deelnemers aanmoedigen of help mee als vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Margrietta Zwaan van de dienst communicatie, toestel of 29 oktober Open dag Op de open dag zet VU medisch centrum zijn deuren open voor omwonenden, medewerkers en hun familie en overige geïnteresseerden. Veel medewerkers zetten zich op deze dag in om de open-dagbezoekers een kijkje achter de schermen van hun afdeling te geven. Zo kunt u de operatiekamers en de afdeling radiotherapie bezichtigen, een van de vele kraampjes bezoeken en met uw kinderen naar het schminken gaan. Sensatie is verzekerd bij de demonstratie van het medisch mobiel team. Zij verzorgen een inzet, zo mogelijk met de traumahelikopter. Drie deskundigen verzorgen een aantrekkelijke publiekslezing over hun vakgebied: - Piet Hoogland, anatoom en bevlogen docent, vertelt over de anatomie van het bewegen; - Joost Bierens, anesthesioloog en rampendeskundige vertelt hoe goed wij zijn voorbereid op een ramp; en - Frank van de Goot, patholoog, geeft een college CSI in VUmc. De open dag start om uur, in de foyer van het ziekenhuisgebouw en in de polikliniek. Medewerkers en oud-medewerkers zijn ook van harte uitgenodigd de open dag te bezoeken. Om uur begint voor hen een programmaonderdeel. Tijdens een borrel ontmoet u oud-collega s en samen kunt u genieten van een speciaal voor het VUmc gemaakte editie van het cabaret-televisieprogramma Andermans veren. Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de open dag, geef u op bij Mariet Bolluijt of Jan Spee, dienst communicatie, toestel ,14 en 15 november Opera Het lustrumjaar van VU medisch centrum sluit aan op dat van de Vrije Universiteit. De laatste lustrumactiviteit van de VU valt in het lustrumjaar van het VUmc. Die laatste activiteit is een opera van Puccini, Martinu en Ansink, uitgevoerd door het VU-kamerkoor en VU kamerorkest. Deze opera heeft de titel: Groots en Meeslepend wil ik Leven en is een ode aan jonge mensen die de wereld in trekken en geen andere keuze hebben, dan vol overgave te leven. Medewerkers van het VUmc worden in de gelegenheid gesteld een van de voorstellingen te bezoeken, tegen een gereduceerde entreeprijs. De reserveringsbon vindt u in het volgende nummer van Tracer. Zomer 2006 Personeelsfeest Het hoe, wat en waar blijft nog even geheim, maar het volgende kan nu vast worden onthuld: in de zomer van 2006 komt er een spetterend lustrumfeest voor alle medewerkers van VU medisch centrum. Meer informatie Op 29 oktober verschijnt een extra editie van Tracer, in zijn geheel gewijd aan het lustrum en de geschiedenis van VU medisch centrum. Kijk voor alle lustrumactiviteiten en meer informatie op de speciale lustrumwebsite: VUmc.nl. MBu

2 Op weg naar een nieuwe CAO-AZ CAO-onderhandelingen vragen veel creativiteit Joop de Vries De onderhandelingen over een nieuwe CAO- AZ voor medewerkers van Universitair Medische Centra (UMC s) zijn op 29 september gestart. Op de agenda staan pensioen- en levensloopregeling, het nieuwe ziektekostenstelsel en de sociale zekerheid. De overheid voert op deze terreinen ingrijpende wijzigingen door en die moeten worden ingevuld in de nieuwe CAO-AZ. In een reeks artikelen in de medewerkersbladen van de UMC s, waarvan dit de laatste is, informeert de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) u over deze onderwerpen. De NFU treedt op als werkgeversvereniging namens de acht UMC s. Onderhandelaar met een lege portemonnee. Dat is de positie van de nfu bij de nu lopende cao-onderhandelingen. Die onderhandelingen vragen daarom van de nfu en de vakbonden veel creativiteit om tot een bevredigend resultaat te komen. Toch zijn er ook zonder geld nog wel verbeteringen in de cao aan te brengen, bijvoorbeeld door de levensloopregeling in te voeren. De startpositie van de nfu als werkgever is uitermate moeilijk bij deze cao-onderhandelingen. Ik heb dat nog niet eerder zo meegemaakt, zegt Elmer Mulder, eerste cao-onderhandelaar van de nfu en in het dagelijks leven voorzitter van de raad van bestuur van het VU medisch centrum. Die moeilijke positie danken we aan de overheid, die de umc s onvoldoende compenseert voor de sterk stijgende kosten voor pensioenen en ziektekostenverzekeringen. Een ingewikkeld verhaal, maar het komt er op neer dat we veel meer dan overige zorgsectoren worden geconfronteerd met extra lasten. Het gaat dan om procenten van de loonsom. Daardoor blijft er niks meer over voor loonstijgingen en andere arbeidsvoorwaarden. Voor de scheve pensioensituatie moet een structurele oplossing komen. Daar voeren we ook overleg over, maar dat biedt waarschijnlijk geen soelaas voor het huidige cao-overleg. Als we de arbeidsvoorwaarden toch verbeteren, nemen we risico s met de werkgelegenheid. Dan moeten er banen verdwijnen of we prijzen ons uit de markt doordat de behandelingen in umc s duurder worden dan in algemene ziekenhuizen. We zijn echt in een lastig parket terecht gekomen. Levensloopregeling De nfu vindt het van wezenlijk belang, dat in de nieuwe cao de hrm-visie van de umc s tot uiting komt. Centraal in die visie staat een volwassen arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker, waarbinnen maatwerk mogelijk is. De werkgever schept voorwaarden. Hij zorgt voor een veilige en gezonde werkplek en biedt opleidingen, loopbaanmogelijkheden en reïntegratietrajecten. Ook is er ruimte om arbeidsduur en arbeidsvoorwaarden te laten aansluiten bij de wensen van de medewerker. De medewerker neemt zelf verantwoordelijkheid voor een optimale taakvervulling die bijdraagt aan de organisatiedoelen, persoonlijke ontwikkeling, brede inzetbaarheid en gezondheid. Mulder vertaalt de visie naar concrete wensen voor de komende cao: De wijzigingen in de wao willen we vertalen in een actief beleid, om zoveel mogelijk medewerkers aan het werk te houden. We hebben als umc s het ziekteverzuim al fors teruggedrongen, daar gaan we mee door. Onderdeel van de aanpak is dat medewerkers er zelf alles aan doen om aan het werk te blijven of zonodig ander werk te vinden. Verder willen we in de nieuwe cao af van al die uitgebreide en gedetailleerde regels die bepaalde groepen in specifieke omstandigheden extra vakantiedagen geven. Die dagen willen we inzetten bij de levensloopregeling en medewerkers zelf laten kiezen waaraan ze hun verlofdagen willen besteden. Dat kan vervroegd pensioen zijn, maar ook een wereldreis of zorgtaken. We praten per saldo niet over meer of minder vrije dagen, maar over een andere benadering die medewerkers meer keuzevrijheid biedt. De nfu vindt een goede ziektekostenverzekering behoren tot haar verantwoordelijkheid als werkgever. Aangezien de huidige collectieve regeling door de nieuwe wet niet meer mag, werkt de nfu momenteel samen met de vakbonden aan een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering, die voor medewerkers aantrekkelijk zal zijn ten opzichte van andere zorgverzekeraars. Mulder hoopt ondanks de benarde financiële positie van de nfu op de goede afloop van de cao-onderhandelingen. Het vraagt veel creativiteit van alle betrokkenen om binnen de financiële (on-)mogelijkheden een zo goed mogelijke cao op te stellen. CAO hoezo? - De NFU onderhandelt met de vier centrales van overheidspersoneel/vakbonden over een nieuwe CAO, die geldt voor medewerkers. - De CAO-onderhandelingen vinden plaats op 29 september, 12 oktober, 31 oktober en zonodig op 15 november De CAO-AZ (academische ziekenhuizen) krijgt een nieuwe naam: CAO-UMC (universitair medische centra). Reden: inmiddels zijn zeven van de acht ziekenhuizen UMC. - De huidige CAO liep af op 1 juni De nieuwe CAO gaat met terugwerkende kracht op die datum in. De CAO-onderhandelingen zijn in overleg met de vakbonden uitgesteld tot na de zomer. De wetswijzigingen rond VUT, prepensioen en levensloop, ziektekostenstelsel en sociale zekerheid kunnen zo worden meegenomen, net als de besluitvorming over ABP-regelingen. - De standpunten waarmee de NFU de CAOonderhandelingen ingaat, kunt u vinden op - Voor actuele informatie over de CAO-onderhandelingen kunt u ook terecht op - personeel en organisatie. 4e jaargang, nummer september 2005 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van het VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt, Mariet Buddingh, Pauline Diemel, Jakomien ter Haar, Edith Krab, Ilse van Wijk Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ellen Binnema, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie René den Engelsman, Daan van Eijndhoven, Annuska Houtappels, Richelle van der Valk Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 0b102 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij Druk Hoonte Bosch & Keuning, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnmenten Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 13 oktober. Deadline voor kopij is 6 oktober om uur. Alliantie Slotervaart en VUmc Bestuurders stellen locatieprofielen vast De stuurgroep Alliantie SLZ- VUmc heeft op 22 september de locatieprofielen voor Slotervaartziekenhuis en VU medisch centrum op hoofdlijnen vastgesteld. Dat houdt concreet in dat de stuurgroep - bestaande uit de leden van de raad van bestuur VUmc en leden van de raad van bestuur Slotervaartziekenhuis - hebben vastgesteld, welke zorg in welk ziekenhuis zal worden verleend. Daarmee zijn nadere kaders geformuleerd voor de toekomstige strategische alliantie. Begin oktober, nadat de heer J. Kiemel aantreedt als nieuwe voorzitter raad van bestuur van het Slotervaartziekenhuis, zal de stuurgroep de locatieprofielen bespreken met het stafconvent VUmc en met de medische staf van het Slotervaartziekenhuis. De bedoeling is om deze profielen daarna uit te werken in benodigde capaciteit per locatie. Eind oktober zal de stuurgroep een conceptsamenwerkingsovereenkomst opstellen. MBo Europees Sociaal Fonds Strenge eisen aan projecten Vier miljoen euro subsidie. Dat is het bedrag dat lonkt als subsidiegever het Europees Sociaal Fonds (ESF) in 2008 werkelijk uitbetaalt. Drie projecten dingen mee om dit bedrag in de wacht te slepen: het Arboplusconvenant, de Amstel Academie en LIFT. Projectleider ESFsubsidies Anton Verver is speciaal aangetrokken om de procedures rond de aanvragen van de ESFsubsidie in goede banen te leiden. De subsidiewereld oogt ondoorgrondelijk en omslachtig. Een subsidie aanvragen is tot daar aan toe, maar een subsidie ook werkelijk uitbetaald krijgen is een ander verhaal. Neem de ESF-subsidies. Dit zijn subsidies toegekend door het Europees Sociaal Fonds en worden pas aan het eind van het project uitbetaald, op basis van de werkelijk gemaakte kosten en alleen dan als aan alle criteria is voldaan. En dus zul je tijdens de looptijd van de projecten precies bij moeten houden welke kosten zijn gemaakt en wat de resultaten zijn. Anton Verver is naast hoofd salarisadministratie a.i., projectleider ESF-subsidies. Het ESF subsidieert onder meer projecten waarin mensen (opnieuw) aan het werk worden geholpen, of waarin mensen die al werk hebben hun vooruitzichten in hun beroep kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van vaardigheden en kwalificaties. ESFsubsidies zijn een stimulans om je als medewerker te blijven ontwikkelen. De trainingen in het kader van het Arboplus-convenant en van het LIFTproject worden door het ESF gesubsidieerd. Ook voor de onderwijs activiteiten van de Amstel Academie is subsidie bij het ESF aangevraagd. Het ESF vergoedt 50% van de gemaakte kosten. Hieronder vallen de uren van de interne cursusleiders, docenten, bijscholingsmedewerkers en trainers, maar ook de uren dat een medewerker niet op zijn werkplek is omdat hij een opleiding of training volgt, de zogenoemde verletkosten. Arboplusconvenant* Coördinator: Willem Hoksbergen, P&O Doel: arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim terugdringen, verbeteren van arbeidsomstandigheden Beoogd resultaat: psychische en fysieke belasting van medewerkers verminderen, RSI klachten terugbrengen, richtlijnen vaststellen voor het werken met gevaarlijke stoffen, verzuimregistratie optimaliseren, verbetering reïntegratie, integraal ARBO zorgsysteem opzetten * beschikking inmiddels toegekend Projectplan Om de resultaten van alle inspanningen goed te volgen, is de gehele ESFadministratie nu ondergebracht bij P&O. P&O ondersteunt ook bij de subsidieaanvraag. Verver: Een project komt in aanmerking voor een ESF-subsidie als het een toegevoegde waarde heeft voor de arbeidsmarkt. De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van een projectplan en een begroting. Als er een beschikking wordt afgegeven door het ESF, begint het administratieve traject. Accountants controleren ieder jaar de boeken. Dus medewerkers moeten urenformulieren bijhouden en alle onderwijsresultaten moeten inzichtelijk zijn. Dat de administratie door P&O wordt gevoerd, betekent niet dat zij de ESFsubsidie ook daadwerkelijk opstrijkt. Verver: De geïnde subsidie is voor het VUmc en gaat voor een deel terug naar de betrokken afdeling of cluster. Op die manier blijft het interessant voor de afdelingen om medewerkers de kans te geven zich verder te ontwikkelen. EK Amstel Academie Coördinator: Lies Pelger, Amstel Academie Doel: medewerkers van VUmc ondersteunen bij hun ontwikkeling als specialist, zodat VUmc kan beschikken over medewerkers met de juiste competenties en een hoogwaardig kennisniveau. Beoogd resultaat: ervoor zorgen dat medewerkers beschikken over de juiste kwalificaties, over specifieke kennis in hun vakgebied zodat zij kunnen uitgroeien in hun specialisme. Medisch technische ondersteuning (inclusief LIFT) Coördinator: Jose Koevoets, Pathologie, Cluster V Doel: kennis van medewerkers up-todate houden op het gebied van medisch technische ondersteuning Beoogd resultaat: door middel van scholing bekwamen medewerkers zich binnen hun vakgebied (laboratoria, instrumentmakerij, ICT, radiologie/radiotherapie) en behouden medewerkers de capaciteiten om mobiel te blijven op de arbeidsmarkt. 2 Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Beter een goede buur......dan een verre vriend. Onder dat mottobood de ing in de zogenoemde Kruimeldief op 20 september onderdak aan de volledige ondernemingsraad (or), inclusief onderdeelcommissies en aan de raad van bestuur voor haar jaarlijkse informele overleg. De ing bank fêteerde haar gasten uitgebreid, inclusief een rondleiding door het futuristische gebouw aan de A10. or en raad van bestuur ontmoeten elkaar een maal per jaar in een andere setting dan tijdens de reguliere overlegvergaderingen. Deze jaarlijkse ontmoeting heeft ook een ander karakter. Instemmingsen adviesrecht zijn niet aan de orde, bijpraten en elkaars ideeën horen wel. Op de agenda stonden de zes-maandsrapportage, de alliantieplannen met het Slotervaartziekenhuis, de evaluatie van de organisatieontwikkeling, het programma zilver en de medezeggenschapstructuur. De ontmoeting vond in een prettige sfeer plaats, mede dankzij de gastvrijheid van de ing. EK Hans Bosboom en Diederick Stoffers hebben een prijs gewonnen voor de beste wetenschappelijke poster op het 16th international congress Benoeming Mr.dr. Johan Legemaate is per 1 september benoemd tot hoogleraar gezondheidsrecht. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door de on PD and related disorders, dat in juni in Berlijn plaatsvond. Op dit congres werden in totaal zo n zeshonderd posters gepresenteerd, waarvan er twaalf een onderscheiding ontvingen. De prijzen van elk 500 euro werden toegekend door de icpd Young Scientist Committee. De poster van Bosboom en Stoffers behandelde hun onderzoek naar afwijkende hersenactiviteit bij patiënten met de ziekte van Parkinson met en zonder dementie ten Co-assistenten feesten voor CliniClowns Donderdag 22 september vond de overhandiging plaats van een cheque van 750 euro aan Stichting CliniClowns namens de co-assistenten van het VUmc en het amc. Dit bedrag was de opbrengst van een gezamenlijk feest, georganiseerd door de Co-Raad van het VUmc en de CoRaad van het amc. Na deze succesvolle eerste fondsenwerving voor een goed doel, heeft de Co-Raad van het VUmc het plan dit tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Advertentie opzichte van gezonde controle proefpersonen. De hersenactiviteit werd onderzocht door middel van magnetoencefalografie (meg), een beeldvormende techniek die veel gelijkenis vertoont met het klassieke hersenfilmpje. De poster leek vooral de aandacht te hebben getrokken door de overzichtelijke lay-out, verhelderende figuren en de toepassing van een relatief jonge, in opkomst zijnde beeldvormende techniek. De cheque werd in ontvangst genomen door Simon Italiaander, ambassadeur van de Clini- Clowns, in aanwezigheid van de leden van de Co-Raad. De overhandiging vond plaats in het Emma kinderziekenhuis. knmg en is gevestigd bij de faculteit geneeskunde van het VUmc en de faculteit rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. De activiteiten in het kader van de leerstoel zullen zowel onderzoek als onderwijs betreffen. Het geven van onderwijs in het gezondheidsrecht aan medische studenten speelt daarbij een belangrijke rol. Girbes krijgt eigen tafel Om hun klantgerichte houding te benadrukken, hebben medewerkers van het restaurant speciaal voor Armand Girbes een van de tafels in het personeelsrestaurant gereserveerd. Dit naar aanleiding van zijn column in het vorige nummer van Tracer. De tafel is conform zijn wensen keurig gedekt, voorzien van water- en wijnglazen en zelfs aan de menukaart is gedacht. Bovendien staat een medewerker gereed om als ober te fungeren. Helaas had Girbes bij het ter perse gaan van dit nummer nog geen gebruik gemaakt van deze speciale service. MK Tweede MOVE symposium Column Een prettig gevoel Translationele aanpak geeft onderzoek momentum De kennis over aandoeningen aan de wervelkolom neemt zienderogen toe. Dat bleek tijdens het tweede move symposium dat op 16 september werd gehouden. Met name de interdisciplinaire aanpak, zoals die op het VUmc plaatsvindt, levert veel op. Het onderzoekinstituut move werkt nauw samen met de faculteit bewegingswetenschappen van de VU en acta. Tijdens het symposium werd de stand van zaken van diverse aspecten van de wervelkolom besproken, variërend van een epidemiologisch onderwerp als lage rugpijn, biomechanische facetten als het verslijten van tussenwervelschijven en biologische invalshoeken als het gebruiken van stamcellen om wervels te repareren. Deelnemers kregen een goed overzicht van waar het onderzoek zich momenteel op richt. Met name over het stamcelonderzoek zijn de verwachtingen hooggespannen. De belangrijkste conclusie van de dag was echter dat het goed afstemmen van klinische- en onderzoekresultaten de kennis over het bewegingsapparaat enorm vergroot. MK Piet Hoogland De vakanties zitten erop en iedereen is intussen weer terug in het oude ritme. Een enkele collega heeft de Gerichte groei niet overleefd, maar dat leed is na een weekje ook wel weer vergeten. We zijn weer gewoon verder gegaan, waar we gebleven waren. Mooi niet dus! Een kleine vierhonderd eerstejaars studenten hunkert al een paar weken naar het artsexamen. De routine die diep in mijn docentenziel was ingeslepen moest overboord en een nieuwe aanpak moet een nieuw soort arts opleveren. Ik ben inmiddels omgeschoold tot tutor en ben met mijn groepje studenten voorzichtig de weg van het kleinegroepsonderwijs ingeslagen. Het voelt een beetje aan alsof je net voor het eerst vader geworden bent, maar dan van twaalf kinderen tegelijk. Vol goede bedoelingen treed ik ze tegemoet en tot nu toe is alles koek en ei. Kleine rimpeltjes worden vlug glad gestreken en ik houd me keurig aan het grote opvoedboek. Toch ruik ik een klein beetje onraad: deze vriendelijke nieuwe studenten komen straks in een vorm van studentenpuberteit. Nu verwachten ze nog zorgzaamheid en bescherming van me, maar nog even en ze gaan zich tegen me afzetten. Ze gaan me een achterhaalde overjarige ouwe zak vinden, met voorhistorische ideeën over de arts van straks. Ze schuiven me langzaam aan de kant en alleen op beoordelingsmomenten houden ze zich nog even in. Was het maar waar, denk ik nu, deden ze dat maar. Kwamen ze maar eens flink in opstand tegen het gezag. Van mij krijgen de studenten een half jaar vrij om de barricaden op te gaan, als ze dat nodig vinden. Was het maar zo, dat ze pas tevreden zouden zijn als ze van alles het allerbeste kregen. Dat de vrouwelijke studenten zich eens zouden laten horen en een lekkere frisse dameswind door de universitaire monumenten lieten waaien. Dat ze zich uit de naad zouden studeren, alleen al om mij en mijn collega s op onze oude dag een optimale medische verzorging te kunnen aanbieden. Dat ze niet zouden willen rusten, voordat de grootste medische problemen de wereld uit waren. Dat ze zich niet als eenheidsworsten door de opleidingsmachines zouden laten uitbraken. Als dat toch eens waar zou kunnen zijn, dan zou ik me met een heel prettig gevoel aan de kant laten schuiven. Kom op studenten, wie durft? Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 Literatuur en geneeskunde Hilariteit en bezinning tijdens Dokter worden Zesmaandsreportage schetst rooskleuriger beeld FOTO:DAAN VAN EIJNDHOVEN Samuel Shem hield dit jaar de publiekslezing Het thema van het symposium Literatuur en geneeskunde op 21 september, dokter worden, zorgde voor hilariteit, maar ook voor bezinning. Opvallend was de wijze waarop de sprekers het thema voor het voetlicht van de 280 toehoorders brachten. Zo beet psychiater en hoofd pcd Annette Boenink de spits af met fragmenten uit de televisieserie er uit In die aflevering wordt dokter John Carter gevolgd op zijn eerste dag als co-assistent op de er. Boenink liet aan de hand van fragmenten zien dat dokter worden gepaard kan gaan met imponeergedrag, intimidatie en informele communicatie. Uiteindelijk komt het goed, als blijkt dat Carter zich, ondanks een dramatische eerste dag, toch hecht aan de patiënten en de afdeling. Hoogleraar psychiatrie Willem van Tilburg vroeg zich in zijn, met prachtige voorgelezen passages doorspekte, voordracht af, of Anton Wachter, alter ego van Simon Vestdijk, een historische vergissing maakte door arts te worden. Immers de drijfveren van Wachter hadden geen idealistische basis, maar een materiële: het beroep arts heeft status en verdient goed. Van Tilburg vroeg zich af of iemands persoonlijkheid doorslaggevend is om een succesvol arts te worden. Met andere woorden, zit dokter worden in de genen of is een dokter maakbaar? In het geval van Anton Wachter is het antwoord ontkennend, hij besluit uiteindelijk om schrijver te worden. Internationaal De publiekslezing werd uitgesproken door de Amerikaan Samuel Shem, psychiater en auteur van de klassieker The House of God. Shem beschreef zijn drijfveren als arts en als schrijver. Zijn studie in Oxford was niet alleen een kans om zijn fascinatie voor de wetenschap verder te onderzoeken, maar ook om schrijver te worden. De oorlog in Vietnam hield hem aanvankelijk van zijn schrijverschap af en dwong hem tot een keuze: dokter worden of het leger in. Hij koos voor het eerste. Tijdens zijn assistentschap ervoer hij de manier waarop met patiënten werd omgegaan als niet menswaardig. Zijn verzet hiertegen komt tot uitdrukking in zijn bestseller The House of God. Shem hield zijn publiek voor dat onmenselijkheid in de geneeskunde moet worden bestreden door isolatie te vermijden en verbondenheid te zoeken, door je mond open te doen wanneer er sprake is van onrechtvaardigheid of wreedheden, door het vak geneeskunde in de wereld te plaatsen want geneeskunde vormt een onderdeel van het leven en niet andersom en door je te verzetten tegen het op jezelf gericht zijn en leren empatisch te zijn. Boek Het eerste exemplaar van het gelijktijdig met het symposium verschenen boek Dokter worden werd door onderwijsdirecteur Ronnie van Diemen aangeboden aan professor Huisjes, voorzitter van de visitatiecommissie. Het boek is verkrijgbaar bij de dienst communicatie. Kosten 20 euro. EK Het exploitatieresultaat van het VU medisch centrum is de afgelopen maanden sterk verbeterd. Het leek er in mei nog op dat er eind dit jaar een tekort van 5 miljoen euro zou zijn. De raad van bestuur heeft dit inmiddels bijgesteld tot een tekort van 1,5 miljoen. Het beleid blijft gericht op het behalen van de nullijn. In de maanden mei en juni heeft het VUmc een enorme inhaalslag gemaakt bij de reguliere productie. Tot en met april bleek er vier miljoen euro minder te zijn geproduceerd dan eerder afgesproken met de verzekeraars. Reden is de achterblijvende bijzondere productie. In mei en juni werd deze achterstand gehalveerd tot minder dan twee miljoen euro. Uit de cijfers blijkt verder dat de huidige achterstand waarschijnlijk niet kan worden ingelopen. Er is inmiddels een realistische inschatting gemaakt van de te verwachte productie, die komende maand aan de zorgverzekeraars zal worden voorgelegd. De realisatie van de bezuinigingsvoorstellen verloopt voorspoedig. De grote effecten worden pas zichtbaar in de tweede helft van 2005, omdat dan een volgend deel van de voorstellen wordt uitgevoerd. Het aantal medewerkers is (in fte s gemeten) in de eerste helft van dit jaar met 0,3% afgenomen ten opzichte van De instroom van personeel is met meer dan een kwart afgenomen, terwijl de uitstroom met 2,2% is gestegen. MK Advertentie Achter het nieuws Werken is ongezond stelt Martine Boelsma in het Algemeen Dagblad van woensdag 21 september. De cijfers, jaarlijks mensen die ziek zijn geworden van hun werk en daarbovenop nog eens bedrijfsongevallen, lijken die stelling te onderbouwen. Toch blijkt niet werken nog ongezonder te zijn. Jazeker. Nu ook in Amsterdam- Buitenveldert. Angelique Mathilda, secretaresse cluster II Mijn eerste nuchtere reactie is: het lijkt mij redelijke onzin. Maar ik weet dat niet iedereen de mogelijkheid heeft tot het uiten van gevoelens en onvrede. Over het algemeen kan ik dat wel; daarmee zorg ik er zelf voor dat ik het naar mijn zin heb op mijn werk. Het is toch een kwestie van tijdig aan de bel trekken als het allemaal teveel wordt. Wat ik doe om te zorgen dat ik niet overspannen wordt? Zo gestructureerd mogelijk werken. Doe goed wat je moet doen, dan krijg je meer vrijheid om je eigen werk in te richten. Belangrijke waarden voor mij om gezond in mijn werk te blijven zijn: respect, openheid, goede communicatie en de mogelijkheid tot zelfinitiatief en ontplooiing. Om te voorkomen dat ik RSI-klachten krijg, hebben mijn collega en ik een tijdje terug een bezoek gehad van de dienst arbo en milieu. Met hen heb ik mijn werkplek zo optimaal mogelijk ingericht. Zo heb ik nu een specifiek soort muis bij de computer en staat mijn stoel goed afgesteld op mijn bureau. Ik zeg maar zo: schouders eronder en niet zeuren! Martin Kersloot, projectleider collegiale opvang Werken geeft plezier als je gewaardeerd wordt, je het gevoel hebt dat je werk een zinnige bijdrage levert en wanneer je invloed hebt op hetgeen je doet. Een gezonde werksfeer en cultuur geeft meer werkplezier, betere kwaliteit en meer productiviteit. Daarom is het bedrijfsmaatschappelijk werk een aantal projecten gestart om stress en ziekteverzuim te voorkomen. Er zijn projecten rondom veilige zorg/omgaan met agressie, gewenste omgangsvormen en collegiale opvang na een ingrijpende gebeurtenis. En er starten twee trainingen om stress te voorkomen, Ret jezelf en Vermoeide helden. Ook komt er een voorlichtingstraject door middel van klinische lessen rondom het vroeg herkennen van stressklachten. Voor meer informatie, toestel Ron Lemmens, HRM beleidsadviseur gezondheidsbeleid Tegenwoordig is er veel wetenschappelijk bewijs voor het tegenovergestelde: werken is veelal juist gezond. In zijn algemeenheid consumeert de werkzame bevolking in Nederland minder medische zorg, hanteert deze een gezondere levensstijl en ervaart deze groep hun gezondheid aanmerkelijk positiever, vergeleken met mensen die niet duurzaam werken. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel verantwoorde werkomstandigheden en bijvoorbeeld een goede match met het werk dat je doet. Kennis, vaardigheden en ambitie zijn daarbij belangrijk. Het gezondheidsbeleid binnen het VUmc staat voor werken is gezond en werken maakt gezond. Uitgangspunten zijn voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op onderzoeksbevindingen van gezondheidsaspecten gerelateerd aan arbeid. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventie staat dan ook hoog in het vaandel. Is er sprake is van verzuim wegens ziekte, dan geldt verantwoorde werkhervatting, eventueel tijdelijk in aangepast werk, als belangrijk medicijn voor herstel. Ritme, sociale contacten, genoegdoening na gedane arbeid blijken in belangrijke mate bij te dragen aan iemands herstelvermogen. Was vroeger herstel na ziekte veelal voorwaarde voor werkhervatting, tegenwoordig weten we dat verantwoorde werkhervatting veelal bijdraagt aan een voorspoedig herstel. Met de nodige nuanceringen verander ik de titel dan ook liever in werken is gezond, werken maakt gezond. U bent van harte welkom in onze nieuwe vestiging aan de A.J. Ernststraat. Steeds meer mensen hebben behoefte aan onafhankelijk financieel advies van De Hypotheker. Daarom hebben wij een nieuwe vestiging aan de A.J. Ernststraat geopend. In ons moderne nieuwe pand kunnen wij u nog beter van dienst zijn bij de keuze van uw hypotheek of bij het inzichtelijk maken van uw financiële mogelijkheden in de toekomst. Want De Hypotheker heeft nu ook De Financiële Coach! Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Loop eens binnen of maak een afspraak met één van onze adviseurs: (020) De Hypotheker A.J. Ernststraat LN AMSTERDAM tel: (020) fax: (020) Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 Onderzoek transmurale bedrijfsgezondheidszorg Klinische fellowship naar sociaal geneeskundige Han Anema is de eerste sociaal geneeskundige in Nederland die een klinische fellowship van ZonMw heeft gekregen. Hij gaat onderzoek doen naar transmurale bedrijfsgezondheidszorg, waarbij een bedrijfsarts deel uitmaakt van een multidisciplinair team in de kliniek. Patiënten met chronisch lage rugpijn krijgen van dat team een arbeidsrevalidatieprogramma, dat gericht is op functieverbeteringen werkhervatting en niet op pijn. Joop de Vries De ZonMw klinische fellowships bieden jonge gepromoveerde medisch specialisten of huisartsen de kans een eigen onderzoekslijn op te zetten. Gedurende vijf jaar kunnen ze klinische en onderzoekstaken in deeltijd uitvoeren, zodat er een brugfunctie is tussen kliniek en onderzoek. Deze beurs kan een vervolg zijn op de Agiko-beurs (Agiko staat voor assistent geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker) en financiert promotieonderzoek in de (klinische) praktijk. Han Anema, die eerder ook een Agikobeurs heeft ontvangen, is blij dat ZonMw nu geld over heeft voor de sociale geneeskunde, want die is wetenschappelijk nog minder ontwikkeld dan diverse andere medische specialismen, waardoor het lastiger is subsidies los te weken. Ik denk dat Het project van Han Anema richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar om het verbeteren van het functioneren en het bevorderen van de arbeidsparticipatie ZonMw ook mogelijkheden ziet in de betere afstemming tussen bedrijfsarts en de kliniek. Dat staat in Nederland nog in de kinderschoenen. In het buitenland is een bedrijfsarts in de kliniek normaal. Het fellowship past uitstekend in het VUmc-beleid dat inzet op verdere academisering van de bedrijfsgezondheidszorg. De beurs bedraagt euro en daarmee kan Anema in deeltijd onderzoek verrichten, promovendi begeleiden. Bovendien kan hij subsidies verwerven voor projecten, die binnen het thema van het onderzoek liggen. Eén promotieonderzoek is al gestart. Snellere werkhervatting Het thema transmurale bedrijfsgezondheidszorg houdt in, dat een bedrijfsarts zitting heeft in een multidisciplinair team. Deze klinische bedrijfsarts coördineert de arbeidsrevalidatie in het team en stemt de communicatie met de huisarts en de eigen bedrijfsarts van de patiënt af. In eerste instantie is gestart met een arbeidsparticipatieprogramma voor patiënten met chronische lage rugpijn. Daarbij wordt samengewerkt met de afdelingen orthopedie, neurologie en reumatologie. In het team zitten naast de klinisch bedrijfsarts, een medisch specialist, een ergotherapeut en een fysiotherapeut. Het arbeidsrevalidatieprogramma dat wordt voorgeschreven is eerder toegepast bij patiënten in de FOTO: RICHELLE VAN DER VALK eerstelijn met minder ernstige klachten. In Anema s promotieonderzoek en in een vergelijkbaar Canadees onderzoek is de aanpak effectief gebleken. Het werk werd bijna tweemaal sneller hervat dan bij de traditionele behandeling. Nu wordt het programma geëvalueerd voor chronische patiënten die naar de polikliniek komen. Pijngedrag verminderen Het arbeidsrevalidatieprogramma bestaat uit participatieve ergonomie en graded activity. Anema: Participatieve ergonomie is aanpassingen plegen op de werkplek, zoals een nieuwe stoel, een andere pc of organisatorische veranderingen als een ander rooster of taakroulatie. Daarvoor wordt eerst een knelpunteninventarisatie gemaakt. De knelpunten waaraan zowel de medewerker als zijn leidinggevende de hoogste prioriteit toekennen, worden het eerst aangepakt, waarbij aan beiden wordt gevraagd oplossingen te bedenken. Graded activity is een fysiotherapeutisch oefenprogramma waarbij stapsgewijs de belastbaarheid wordt verhoogd. Daarbij worden cognitief-gedragsmatige principes gevolgd. Tijdens de stapsgewijze opbouw van het oefenprogramma wordt gepoogd het pijngedrag te verminderen en het functionele gedrag te verbeteren. Dit project richt zich niet op het wegnemen van de pijn, dat lukt vaak toch niet. Het gaat hier nadrukkelijk om het verbeteren van het functioneren en het bevorderen van de arbeidsparticipatie. W e t e n s w a a r d i g Youp zingt meneer Alzheimer Geruststelling vermindert huisartsenbezoek Niet de zelfzorgtips, maar de geruststelling dat er niets ernstigs aan de hand is, vermindert het aantal huisartsbezoeken van lager opgeleiden. Op 8 september promoveerde sociaal psycholoog Anne Marie Plass op haar onderzoek naar de effecten van voorlichting in de Haagse Schilderswijk, Laak en Centrum. Plass onderzocht de effecten van het door Haagse huisartsen uitgedeelde voorlichtingsboekje Tips voor de thuisdokter. Aan het onderzoek deden 162 Haagse patiënten mee die allemaal vaker dan vijf keer per jaar op consult kwamen. De meesten van hen waren Turks of Nederlands, laag opgeleid en sociaal zwak. Uit Plass onderzoek blijkt dat het aantal consulten na het lezen van het voorlichtingsboekje voor Turkse patiënten terugliep van gemiddeld 7,4 naar 4 keer per jaar. Voor de Nederlandse patiënten in het onderzoek daalde dat van 4,6 naar 2,6 per jaar. Hieruit concludeert Plass dat niet zozeer culturele achtergrond maar sociaal economische status bepalend is voor de behoefte aan gerichte voorlichting. Plass constateerde dat het niet de zelfhulptips zelf zijn, maar eerder de geruststelling die er van uitgaat, waardoor het succes van het boekje kan worden verklaard. Deze geruststelling wordt bereikt door het goed omschrijven van de klacht, de bevestiging dat de zelfhulpmethode goed is en het feit dat de hulpverlener het boekje zélf uitdeelt. Dit in tegenstelling tot verspreiding via de toonbank van apotheek op bij de receptie van de huisartsenpraktijk. Hiermee ontkracht zij het heersende idee dat stimulering van zelfhulp de oplossing is van het probleem van veelvuldige consultering van de huisarts. Start uniek onderzoek op Wereld Alzheimerdag In het Alzheimercentrum wordt een nieuwe methode ontwikkeld om met een pet scan de schade aan de hersenen meetbaar te maken. Doel van het onderzoek is niet alleen om de ziekte van Alzheimer in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, maar ook om op termijn de effecten van bestaande behandelmethoden te kunnen bestuderen. Alzheimer veroorzaakt schade in de hersenen, door een opeenhoping van het eiwit Amyloid Bèta. Tot nu toe was het alleen mogelijk om deze schade na het overlijden meetbaar te maken. pet is de enige manier om in de hersenen naar deze stofwisselingsprocessen en stapeling van verkeerde eiwitten te kijken, en om deze precies te meten. De groep patiënten die onderzocht wordt, heeft ofwel de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium of milde cognitieve stoornissen (mci) met een hoog risico op Alzheimer. Bij mensen met mci is de meerwaarde van een betere diagnostiek het grootst, doordat bij hen de schade klein is. Andere methoden zoals mri en eeg voldoen bij hen niet om de schade meetbaar te maken. Het onderzoek neemt vier jaar in beslag. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in 2006 bekend. Kennis over MS drastisch uitgebreid Radiologen hebben een mri techniek ontwikkeld en toegepast, waarmee de schadelijke gevolgen in de grijze stof door multiple sclerose beter zichtbaar worden. Tot dusver is niet bekend waarom ms-patiënten geheugenstoornissen en cognitieve afwijkingen hebben. Internationale onderzoekers vermoeden echter, dat de laesies in de grijze stof de invaliditeit en de geestesgesteldheid van ms patiënten sterk beïnvloeden. Het promotieonderzoek van Jeroen Geurts werd gefinancierd door de Stichting ms Research. Delen van de resultaten zijn gepubliceerd in de gerenommeerde internationale tijdschriften Radiology en Brain. De grijze stof is het deel van de hersenen waarin zich de zenuwcellen bevinden. Beschadigingen in de grijze stof werden wel na overlijden van ms patiënten in de hersenen gevonden, maar waren daarvoor niet zichtbaar. Zij zijn klein, bevatten minder myeline en vertonen geen ontsteking. ms is heel lang uitsluitend gezien als een ziekte van de witte stof. Het onderzoek van Geurts draagt sterk bij aan de nieuwe benadering van de ziekte. Geurts gebruikte in zijn onderzoek een driedimensionale mri techniek, 3D double inversion recovery genoemd. Hij onderdrukte de witte stof en de hersenvloeistof om het brein heen, waardoor alleen de grijze stof zichtbaar was. Zo kon Geurts meer dan 500% extra corticale laesies detecteren dan met standaard mri technieken mogelijk is. FOTO: ANOUSKA HOUTAPPELS In een omgetoverde Patio West vierde het Alzheimercentrum VUmc op eigen wijze Wereld Alzheimer Dag (21 september). Dit jaar is het negenennegentig jaar geleden dat meneer Alzheimer zijn naam gaf aan de ongeneeslijke hersenziekte. Het afwisselende programma bestond uit optredens van Youp van t Hek en Adelheid Roosen, die beiden vanwege hun moeders een band hebben met Alzheimer. Van t Hek zong met veel gevoel het lied meneer Alzheimer en Roosen speelde een telefoongesprek met haar moeder na. Het riep veel herkenbare momenten op voor de aanwezigen. De middag was bedoeld om iedereen die betrokken is bij het Alzheimercentrum te bedanken: medewerkers, patiënten en hun partners, zorginstellingen, donateurs en sponsors. Philip Scheltens, hoofd van het Alzheimercentrum VUmc, liet in de inleiding zien dat Alzheimer een steeds groter probleem in onze vergrijzende samenleving wordt. Nucleair onderzoeker Bart van Berckel presenteerde het nieuwste onderzoek waarbij een methode wordt ontwikkeld om met de PET scan schade aan de hersenen meetbaar te maken, om zo Alzheimer zo vroeg mogelijk te ontdekken. Mevrouw Baars, wiens man recent aan Alzheimer is overleden, overhandigde een cheque ten behoeve van het Alzheimercentrum aan zorgcoördinator Freek Gillissen. En het recent uitgekomen boekje over het Alzheimercentrum VUmc werd overhandigd aan de grootste donateur, aegon. De middag werd met een natuurlijke vanzelfsprekendheid voorgezeten door Ria Bremer, die zich zeer betrokken voelde bij het onderwerp. PD Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 Amper de helft van euthanasieverzoeken wordt uitgevoerd Wilma Mik Wat gebeurt er als een patiënt aan zijn huisarts vraagt om euthanasie? Onderzoeker bij het EMGO instituut Bregje Onwuteaka-Philipsen nam deze vraag als uitgangspunt. De uitkomst is dat meer dan de helft van de verzoeken niet wordt uitgevoerd. De redenen daarvoor zijn divers. Tot nu toe beperkte het onderzoek naar euthanasieverzoeken zich tot de gevallen die daadwerkelijk tot uitvoering zijn gebracht. Bregje Onwuteaka- Philipsen is geïnteresseerd in de fase die daaraan vooraf gaat. Wat gebeurt er met het verzoek van de patiënt, wat doet de arts, blijft de patiënt bij zijn verzoek? Resultaten Ruim 3600 huisartsen gaven antwoord op deze vragen in een onderzoek dat Onwuteaka-Philipsen samen met Martine Jansen-van der Weide uitvoerde. Daaruit blijkt dat 44% van de verzoeken werd ingewilligd en uitgevoerd. De rest van de verzoeken, een ruime meerderheid, werd niet uitgevoerd. Je bent dan geneigd te denken, dat artsen in die gevallen de wens weigeren in te willigen, zegt Onwuteaka- Philipsen. Maar dat is slechts bij 12% van de verzoeken aan de orde. Bij 13% was het verzoek wel ingewilligd, maar overleed de patiënt voor de daadwerkelijke uitvoering. Bij eenzelfde percentage overleed de patiënt voor de besluitvorming was afgerond, en één op de acht patiënten (12%) trok het verzoek in. Zorgvuldig De onderzoekster heeft ook gevraagd hoe de huisartsen komen tot hun besluit om een verzoek al dan niet in te willigen. De allerbelangrijkste reden om niet op een verzoek in te gaan, vormde twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt. Andere redenen waren twijfels of de patiënt wel in voldoende mate ondraaglijk en uitzichtloos leed, en de aanwezigheid van behandelalternatieven. Deze gegevens laten zien dat de huisartsen bereid zijn de zorgvuldigheidseisen, zoals die in de euthanasiewet staan verwoord, als leidraad te hanteren. En dat is denk ik een heel positief teken. Er wordt niet maar zowat gedaan. Over het algemeen wordt er zowel zorgvuldig besloten voor euthanasie, als zorgvuldig overwogen om het niet te doen. Onwuteaka-Philipsen benadrukt het belang, om tot het eind toe de patiënt te vragen of deze bij zijn wens tot euthanasie blijft. Eén op de acht trekt immers zijn verzoek in. Je moet dus alert blijven. Het kan natuurlijk ook zijn, dat dat komt doordat de arts te kennen heeft gegeven het verzoek niet in te willigen. We hebben nog te weinig zicht op de rol van de patiënt in dit hele proces. Vandaar dat we in vervolgonderzoek het patiëntenperspectief er bij gaan betrekken. Bregje Onwuteaka-Philipsen: er wordt zowel zorgvuldig besloten voor euthanasie, als zorgvuldig overwogen om het niet te doen FOTO: ANOUSKA HOUTAPPELS Mogelijkheden van palliatieve zorg beter benut Bevindingen over euthanasieverklaringen geven debat nieuwe impuls We moeten in Nederland meer aandacht besteden aan de verzorging van mensen voor wie het levenseinde in zicht is. Met name een goede symptoombestrijding moet een belangrijke factor worden in de palliatieve zorg. Wouter Zuurmond is anesthesioloog, hoogleraar pijnbestrijding, medisch directeur van hospice Kuria, en ziet binnenkort zijn taken uitgebreid met palliatieve zorg. Wilma Mik Het afgelopen decennium is in Nederland de focus vooral gericht geweest op euthanasie. Volgens Wouter Zuurmond zouden we ons veel meer moeten concentreren op de zorg. We hebben een zorgplicht, voor iedereen. De noden van de patiënt en zijn familie zouden centraal moeten staan. Waar moeten we dan aan denken? Bijvoorbeeld de symptoombestrijding verbeteren, zegt Zuurmond. Pijn, obstipatie, braken, misselijkheid, doorliggen. Dat zijn allemaal symptomen die we met goede zorg kunnen behandelen. Dat doen we in Kuria met een specialistisch team. Ook in het VU medisch centrum zal topzorg plaats gaan vinden voor palliatieve patiënten. Op 6 oktober start een unit op de oncologische afdeling voor kortdurende opnames waar specialistische ingrepen kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld het instellen van medicatie, chemoen radiotherapie en het inbrengen van katheters. Evenwicht Het is niet toevallig dat Zuurmond hoogleraar wordt aan het VU medisch centrum. Vanuit confessionele hoek is er van oudsher meer aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ook kan de discussie over het levenseinde meer in evenwicht komen. Sinds in Nederland die openheid is gekomen over euthanasie, is de palliatieve zorg met sprongen vooruit gegaan. Als één van de weinige landen ter wereld is er eerlijk gekeken naar de praktijk rond het levenseinde. Tegelijkertijd komt er dan een reactie op gang. Mensen gaan zich afvragen of het allemaal wel terecht is wat er gebeurt. Kan het niet anders? Hebben we alle mogelijkheden rond pijn- en andere symptoombestrijding wel benut? Als je daar zorgvuldig en nauwkeurig mee omgaat, volledig toegespitst op de individuele patiënt, komen mensen wellicht helemaal niet meer in het stadium van ondraaglijk lijden. Zuurmond wil zich hiervoor op allerlei terreinen inzetten. Ook via onderwijs en onderzoek. In het nieuwe curriculum is plaats ingeruimd voor palliatieve zorg. Essentieel, volgens Zuurmond, zeker gezien de vergrijzing van Nederland. Voor elke huisarts zal deze vorm van zorg een intensief onderdeel van zijn praktijk gaan vormen. Via het netwerk palliatieve zorg dat in de Amsterdamse regio al functioneert, komt de specifieke deskundigheid op dit terrein ook steeds meer van de grond. Huisartsen, anesthesisten, radiotherapeuten en oncologen treffen elkaar geregeld en kunnen zo elkaars kennis benutten. En wie weet komt er op termijn een nieuw specialisme: palliatieve zorg. Wouter Zuurmond: Met een goede palliatieve zorg komen mensen wellicht helemaal niet meer in het stadium van ondraaglijk lijden FOTO: ANOUSKA HOUTAPPELS Wilma Mik Hoe vaak wordt een verzoek om euthanasie gedaan, wat is de achtergrond van dit verzoek en hoe vaak wordt het ingewilligd? Dit zijn enkele vragen die Mette Rurup in haar promotieonderzoek stelt. De uitkomsten zijn verrassend en kunnen het debat over euthanasie een nieuwe impuls geven. Ze promoveerde 15 september op haar proefschrift Setting the stage for death. Uit de interviews die Mette Rurup hield met artsen blijkt, dat voor één op de vijf mensen die een verzoek doen om euthanasie, levensmoeheid een belangrijke reden is. Ongeveer de helft van hen bestaat uit mensen die aan kanker lijden, een kwart heeft een andere ernstige ziekte. Het resterende kwart, zo n vierhonderd per jaar, kampt niet met een ernstige lichamelijke of psychiatrische ziekte, maar voelt zich klaar met leven. Rurup: Vrijwel alle euthanasieverzoeken van mensen zonder een ernstige ziekte, worden afgewezen. Dat is niet zo verwonderlijk sinds de zaak-brondersma. Alle verzoeken van mensen met kanker worden ingewilligd. Het opmerkelijke is dat mensen met een andere ernstige ziekte, bijvoorbeeld MS of de gevolgen van een hersenbloeding, hun verzoek om euthanasie zelden zien ingewilligd. Kennelijk is het zorgvuldigheidscriterium van uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij deze patiëntengroepen minder duidelijk te beoordelen voor artsen. Dementie Een ander heikel punt dat Rurup bij de kop nam, is euthanasie bij mensen met dementie. Per jaar overlijden 2200 mensen met een vergevorderde dementie, terwijl ze een euthanasieverklaring hebben en hun arts daar ook van op de hoogte is. Rurup: Zo n verzoek wordt bijna nooit ingewilligd. Dat is een interessante bevinding, want heel veel mensen stellen juist een euthanasieverklaring op met het oog op dementie en denken dat het dan allemaal geregeld is. In de praktijk blijkt dat dus niet het geval. Hoe verklaart ze dit? Allereerst is euthanasie geen recht, zoals veel mensen denken. Het is een verzoek en een arts kan dat al dan niet inwilligen. Bij verpleeghuisartsen bestaat veel weerstand tegen euthanasie. Ze behandelen in het verpleeghuis demente patiënten en euthanasie is dan een tegendraadse beweging. Het is ook lastig vast te stellen bij een patiënt die ernstig dement is, of deze de verklaring vrijwillig en weloverwogen heeft opgesteld. Net zoals het moeilijk is te beoordelen of iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Bovendien is er nog nooit een geval van euthanasie onder die groep patiënten gemeld. Ook al zou je het zo goed mogelijk volgens de zorgvuldigheidseisen doen, dan is er een kans dat je na melding wordt vervolgd. Als er al wordt ingegaan op een euthanasieverzoek wordt dat niet gedaan met euthanatica maar door het toedienen van een overdosis morfine. Dan is het minder zeker dat het overlijden van de patiënt een gevolg is van het toedienen van het middel. Rurup pleit in haar aanbevelingen voor duidelijker richtlijnen, met name voor verpleeghuisartsen. Zelfs al willen ze het absoluut niet inwilligen, dan is het op zijn minst rechtvaardig naar de patiënt en de familie, om het verzoek volgens de zorgvuldigheidscriteria te beoordelen en beargumenteerd af te wijzen. Of te besluiten tot een doorverwijzing naar een arts die geen persoonlijke bezwaren heeft. Al zal die laatste misschien moeilijk te vinden zijn. 6 Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 Afscheid van Rens Brand Duizendpoot verlaat VUmc Monique Krinkels Het resultaat van het werk van Rens Brand is duidelijk zichtbaar in alle gebouwen van het VUmc, behalve de faculteit. Bijna zevenduizend borden wijzen patiënten, bezoekers en medewerkers de weg. Het systeem lijkt simpel: elke locatie is gedefinieerd door het gebouw, de etage, de vleugel en vervolgens het kamernummer. Maar schijn bedriegt en Rens Brand heeft al jaren zijn handen vol aan de bewegwijzering. Oorspronkelijk was het idee om de bewegwijzering in het ziekenhuis op dezelfde manier op te zetten als in het gebouw van de polikliniek. Twee jaar zou genoeg moeten zijn, was het uitgangspunt indertijd. Maar ik ben er na al die jaren nog steeds mee bezig, stelt Rens Brand. Binnenkort draagt hij deze taak, net als zijn andere bezigheden, over aan diverse collega s. Na 26,5 jaar op het VUmc neemt Brand op 29 september afscheid. We zullen vaker naar het theater gaan en ik wil ook weer gaan schilderen, vertelt Brand over zijn toekomstplannen. En misschien ga ik met mijn vriendin mee naar Rusland. Zij werkt voor het Volkenkundig museum in Leiden en is betrokken bij een onderzoek naar eskimo s. Maar het belangrijkste is, dat ik binnenkort opa word. Nu ik vervroegd uittreed heb ik in ieder geval tijd om veel aandacht te geven aan ons eerste kleinkind. Het afscheid van het VUmc komt vroeger dan oorspronkelijk gepland. Het was mijn bedoeling om tot mijn 62e door te werken, maar door Gerichte groei gebeurt dat nu twee jaar eerder. Het kostte me wel even om aan het idee te wennen, maar nu kijk ik er naar uit. Alleen weet ik nog niet precies wat de financiële consequenties zullen zijn, daar moet ik eigenlijk nog achteraan gaan. Brand begon zijn carrière bij het VUmc als portier. Ik heb een marketingachtergrond en werkte onder andere bij een jachtbouwer. In 1979 zocht ik tijdelijk een baan, om daarnaast weer te kunnen studeren. Van studeren is het echter nooit gekomen en al snel belandde hij in de bewegwijzering. Het bleek een interessante klus, want het systeem van bewegwijzering in de polikliniek was niet toepasbaar in het ziekenhuis. Bovendien zijn de borden in de poli in de huisstijl van 1985 uitgevoerd. Dat is erg kostbaar, want als de huisstijl verandert, moeten ook bewegwijzering worden vervangen. We hebben uiteindelijk gekozen voor een ontwerp, dat niet onderhevig is aan veranderingen als verhuizingen of een nieuwe huisstijl. Anti-plak De bewegwijzering is bij lange na niet de enige taak van Brand. Natuurlijk krijgt een specialist in bewegwijzering ook de taak om bij evenementen de juiste route aan te geven. Zonder hem zou menigeen immers hopeloos verdwalen in het labyrint van gebouwen en gangen van het VU medisch centrum. Maar ik houd bijvoorbeeld ook in de gaten dat de gangen schoon blijven. Medewerkers willen er graag mededelingen ophangen en die vervuilen het aanzien. Bovendien raken de muren beschadigd door het plakband of de punaises. Een heel andere taak is het koppelen van de technische nummers van de locaties met de adresgegevens zoals die op de kamers staan. Op de bouwtekeningen wordt met een andere nummering gewerkt, wat voor verwarring kan zorgen. Ik ben daarom begonnen met het opzetten van een databestand, waarin deze nummering wordt vertaald. Het project is bijna afgerond en het bestand zal eind dit jaar beschikbaar komen. Brand kreeg ook het opzetten van een functioneel telefoonboek aan de hand van het organisatieschema onder zijn hoede. Uiteindelijk is dat alleen bij het facilitair bedrijf goed van de grond gekomen. Bij de rest van de organisatie lukt het gewoonweg niet. Waar hij het veelzijdige takenpakket aan te danken heeft, is niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat ik het aantrek, meent hij. Zo ben ik ooit begonnen met de kabelkrant voor patiënten, heb ik acht jaar in de ondernemingsraad gezeten en vier jaar in de onderdeelcommissie. Zijn huidige projecten zullen over verschillende collega s worden verdeeld. Het is nu nog niet duidelijk wie dat zullen zijn, dus bij vragen kan iedereen contact opnemen met het servicepunt. Goede herinneringen Heeft hij aan alle projecten goede herinneringen? Ik heb een paar keer de neiging gehad om de handdoek in de ring te gooien als projecten niet lukken. Maar het heeft mijn plezier in het werk nooit vergald. Omdat ik ook in het bedrijfsleven heb gewerkt, weet ik dat de sfeer in het VUmc echt anders is. Misschien omdat er zoveel vrouwen werken, gaan collega s hier op een warmere, zorgzamere manier met elkaar om. Ik wil nog niet teveel plannen maken, maar ik weet zeker dat ik me niet zal vervelen, aldus Rens Brand Logisch dus, dat ik hier al die jaren ben blijven hangen. Receptie Op 29 september kunnen collega s afscheid nemen van Rens Brand. Vanaf uur vindt er een receptie plaats in de Waver. FOTO:DAAN VAN EIJNDHOVEN Spiegelgesprek brengt misverstanden aan het licht Het spiegelgesprek dat de afdeling cardiologie op 13 september organiseerde, bleek een groot succes. Zo n tachtig artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen luisterden naar de op- en aanmerkingen van de acht uitgenodigde patiënten. Zij kwamen met praktische suggesties, waarmee het leven van patiënten op een verpleegafdeling kan worden veraangenaamd. De meeste opmerkingen betroffen misverstanden, die door een betere communicatie kunnen worden opgelost, legt Hilde Ket, hoofd zorgeenheid cardiochirurgie, cardiologie en vaatchirurgie, uit. Zo ging een patiënt, die van zijn arts te horen had gekregen dat hij misschien naar huis mocht, onmiddellijk van alles regelen. Toen achteraf bleek dat hij nog drie dagen moest blijven, was de teleurstelling groot. Ook tegen een patiënt zeggen dat je zo terug komt en dan pas na een uur aan zijn bed verschijnen, komt niet goed over. Voor iemand die in bed ligt, duurt een uur namelijk heel erg lang. Verder blijken er op het gebied van voorlichting aan patiënten verbeteringen mogelijk. Een patiënt die is voorbereid, dat hij bij een controlebezoek aan de poli een andere cardioloog heeft dan in het ziekenhuis, vindt dat niet erg. Naast een betere communicatie kan er ook op organisatorisch gebied nog wat verbeteren. Een aantal patiënten klaagde over het gebrek aan privacy op de vierpersoonskamers. Daardoor wilden ze over bepaalde onderwerpen niet met de arts spreken tijdens het visite lopen. We zouden ze op een ander moment gelegenheid moeten geven om persoonlijke zaken te bespreken. Een andere patiënt merkte op dat de bezoektijden wel erg ruim zijn. Bovendien wordt er niet of nauwelijks opgetreden tegen bezoekers die te lang blijven hangen, of als er meer dan twee bezoekers bij een patiënt zitten. Voor de patiënten zelf is het moeilijk om bezoek weg te sturen, dus zij zouden het prettig vinden als de verpleegkundigen dat beter zouden sturen, aldus Ket. Een heel praktisch punt is de lange tijd tussen de koffie of thee tijdens de avondronde om uur en het ontbijt. Al met al heeft het spiegelgesprek ons behoorlijk wat opgeleverd, vindt Ket. Natuurlijk komt dat deels door de patiënten die we hadden geselecteerd. Dit waren mensen die al blijk hadden gegeven met kritische ogen naar de organisatie te kijken. Het feit dat de artsen en verpleegkundigen er niet in hun witte jassen zaten, maar in hun burgerkleding, hielp om het gesprek ongedwongen te houden. Wat we hebben onderschat is dat de patiënten ook hun verhaal willen vertellen. Omdat we er acht hadden uitgenodigd, duurde de bijeenkomst anderhalf uur en dat was aan de lange kant. De aanwezigen zijn door dit spiegelgesprek attent gemaakt op de manier waarop zij bij patiënten overkomen. In de komende weken gaan we samen met de artsen en verpleegkundigen kijken hoe we structurele verbeteringen kunnen aanbrengen, besluit Ket. Maar het is in ieder geval nu al duidelijk dat zo n spiegelgesprek voor herhaling vatbaar is. MK Vernieuwde aanpak onderwijscommissie geneeskunde Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit van geneeskundeonderwijs en waar nodig te verbeteren. Het docentencorps is erg enthousiast en de studenten ook, als ze eenmaal binnen het VUmc zijn, stelt Ton van Balkom, psychiater en hoogleraar psychiatrie. Hij is sinds drie jaar lid en nu een jaar voorzitter van de onderwijscommissie geneeskunde. De positie van de onderwijscommissie is sterk veranderd door kritiek van de visitatiecommissie, die stelde dat de onderwijscommissie meer kan worden ingeschakeld voor de kwaliteit. De onderwijscommissie bestaat uit twaalf leden, een voorzitter en een secretaris. Zes leden zijn docent en zes zijn studentleden. De commissie adviseert de directeur van het onderwijsinstituut - gevraagd en ongevraagd - over het geneeskundeonderwijs. De commissie beoordeelt bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs, het percentage geslaagden, de haalbaarheid en studeerbaarheid van de twee onderwijsprogramma s. Doel is om te evalueren hoe het onderwijs wordt gegeven en de resultaten te beoordelen aan de hand van vastgestelde (soms vast te stellen) normen. Dit geldt voor zowel het nieuwe onderwijsprogramma VUmccompas als voor het onderwijsprogramma dat nog loopt tot 2011, C-91 genaamd. De commissie bereidt een advies goed voor. Verantwoordelijken worden uitgenodigd in de vergadering voor toelichting, vragen en discussie. Daarna vindt de meningsvorming binnen de commissie plaats en wordt gezocht naar oplossingen. Vervolgens wordt een advies geformuleerd en voorgelegd aan de directeur van het onderwijsinstituut. Er wordt vervolgens teruggerapporteerd wat er met het advies is gedaan. Over het algemeen worden de adviezen overgenomen. Op dit moment zijn de evaluatie van de co-schappen, het eerste jaar van het nieuwe onderwijs, maar juist ook aandacht voor de kwaliteit van C91 de aandachtspunten. De samenwerking met studenten gaat erg goed: je zou denken dat er verschillende belangen bestaan tussen docenten en studenten, maar in de praktijk zitten beide geledingen vaak op één lijn. Kaij Treskes, derdejaarsstudent geneeskunde en vice-voorzitter, vindt het belangrijk dat de onderwijscommissie voor de helft uit studenten en co-assistenten bestaat: studenten zijn de consumenten en kunnen heel goed beoordelen of iets goed is en zal aanslaan of niet. Ik vind het belangrijk en leuk om lid te zijn van deze commissie. Ik hoor wel eens studenten om me heen klagen, maar die doen er vervolgens niet altijd wat mee. Als lid van de onderwijscommissie kun je wel iets doen, als het je stoort of irriteert. De commissie heeft een alarmerende functie. Ik heb ook echt het idee dat de commissie invloed heeft en dat je zo je stem kan laten meetellen. Het is bovendien leuk om inzicht in de structuur van de opleiding en faculteit te krijgen. Ik leer ook vergader- en gesprekstechnieken. Volgende keer zal ik de vergadering weer voorzitten. LB Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet ( Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt. Cluster I: 4 A 15, cluster II: 2 B 104, cluster III: 5 Z 185, cluster IV: 2 B 116, cluster V: 4 D 182, cluster VI: BS 7 C369, cluster stafbureau en facilitair bedrijf: 2 TC 24. Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer. Dit nummer vindt u boven aan de vacature. I Post-doc afdeling/dienst afdeling KNO, cluster II werktijd 36 uur per week algemeen De afdelingen nucleaire geneeskunde & PET research en de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde verrichten onderzoek naar het gebruik van monoklonale antilichamen en peptiden voor diagnostiek en behandeling van tumoren. Samen met Philips Research gaan de afdelingen nieuwe methoden ontwikkelen om dergelijke medicijnen in het lichaam herkenbaar te maken zodat ze met moderne nucleair geneeskundige imaging technieken (bijv Positron Emissie Tomografie = PET) afgebeeld en gekwantificeerd kunnen worden. functie-inhoud U bent betrokken bij productie van radionucliden, radiochemie en conjugatie chemie. U voert in vitro en in vivo studies uit om de mogelijkheden voor afbeelding en kwantificering van tumor-bindende eiwitten en peptiden door middel van o.a. PET vast te stellen. U maakt gebruik van onder meer HPLC, SDS- PAGE, NMR, (massa)spectrometrie, immunocytochemie/histochemie, radioactiviteitsbepalingen, celkweek en PET-imaging. functie-eisen Wij vragen een gepromoveerd (farmaco)chemicus met ervaring in organische synthese en eiwitchemie. U heeft bovendien ervaring met meerdere van de genoemde technieken, en belangstelling voor onderzoek in de oncologie. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, heeft uitstekende contactuele eigenschappen, kunt nauwkeurig werken, en beheerst de Engelse taal uitstekend. Het werken met radioactiviteit is noodzakelijk, en u bezit minimaal een 5B diploma. salarisschaal 10 inlichtingen prof. dr. G.A.M.S. van Dongen, tst dr. J.D.M. Herscheid, tst I Research-analist afdeling/dienst afdeling KNO, cluster II werktijd 36 uur per week algemeen De afdelingen nucleaire geneeskunde & PET Research en de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde verrichten onderzoek naar het gebruik van monoklonale antilichamen en peptiden voor diagnostiek en behandeling van tumoren. Samen met Philips Research gaan de afdelingen nieuwe methoden ontwikkelen om dergelijke medicijnen in het lichaam herkenbaar te maken zodat ze met moderne nucleair geneeskundige imaging technieken (bijv Positron Emissie Tomografie = PET) afgebeeld en gekwantificeerd kunnen worden. functie-inhoud U bent betrokken bij productie van radionucliden, radiochemie en conjugatie chemie. U voert in vitro en in vivo studies uit om de mogelijkheden voor afbeelding en kwantificering van tumor-bindende eiwitten en peptiden door middel van o.a. PET vast te stellen. U maakt gebruik van onder meer HPLC, SDS- PAGE, NMR, (massa)spectrometrie, immunocytochemie/histochemie, radioactiviteitsbepalingen, celkweek en PET-imaging functie-eisen Wij vragen een analist met HLO-diploma richting (bio)chemie/medische biologie en ervaring met meerdere van de genoemde technieken. Ervaring met in vivo studies strekt tot aanbeveling. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, heeft uitstekende contactuele eigenschappen, en bent nauwkeurig. Het werken met radioactiviteit is noodzakelijk. salarisschaal 7 inlichtingen prof. dr. G.A.M.S. van Dongen, tst dr. J.D.M. Herscheid, tst I Onderzoeker in aanloop naar promotieonderzoek afdeling/dienst pathologie, cluster V werktijd fulltime algemeen De afdeling pathologie verzorgt de diagnostiek van cellen, weefsels en lichaamsvochten afkomstig van patienten uit het VUmc en van patienten van huisartsen en specialisten uit de regio Amsterdam. Daarnaast wordt onderzoek gedaan op het gebied van oncologie, immunologie en neurologie. De afdeling kent zes gespecialiseerde sectoren: histodiagnostiek, cytodiagnostiek, neuro/immunodiagnostiek, immunologie/celbiologie, oncopathologie en moleculaire pathologie. Het onderzoek is ondergebracht binnen de onderzoeksinstituten oncologie, immunologie & ontsteking, neurowetenschappen en hart- en vaatziekten. functie-inhoud Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar genetische en moleculair biologische veranderingen in modelsystemen van dikke-darmkanker. Het vertalen van de resultaten van deze bevindingen naar een faeces gebaseerde test voor dikke-darmkanker. Het onderzoek zal worden verricht met de bedoeling dit voort te zetten als promotieonderzoek. functie-eisen Voltooide master oncology. salarisschaal 10 inlichtingen prof. dr. G.A. Meijer, tst I Kernanalist afdeling/dienst klin. genetica en antropogen./dna/eiwitdiagnostiek, cluster III werktijd 28,8 uur per week algemeen De afdeling klinische genetica bestaat uit zes secties, t.w. de polikliniek klinische genetica, de sectie chromosoomdiagnostiek, de sectie DNA- en eiwit-diagnostiek en drie research secties. De medewerker zal werken in de sectie DNA- en eiwitdiagnostiek. Deze sectie verzorgt de moleculaire diagnostiek van erfelijke ziekten en is met name gespecialiseerd in erfelijke bindweefselziekten en erfelijke aanleg voor kanker. functie-inhoud De werkzaamheden betreffen weefselkweek en moleculair genetisch werk ten behoeve van de DNA diagnostiek van erfelijke ziekten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een scala aan geavanceerde DNA analyse- en weefselkweek-technieken. Er wordt in families met erfelijke ziekten gezocht naar meestal onbekende mutaties in de betrokken genen. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van DGGE, TGCE, DHPLC, MLPA en direct sequencing. functie-eisen Opleiding op HLO niveau. Ervaring met moleculair biologische technieken en weefselkweek. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden De aanstelling is voorlopig voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. inlichtingen dr. G. Pals, tst dr. J.J.P. Gille, tst I Doktersassistente afdeling/dienst poliklinische zorgeenheid kindergeneeskunde, cluster III werktijd 32 uur per week algemeen De poliklinische zorgeenheid kindergeneeskunde maakt deel uit van de kinderkliniek. Op de poliklinische zorgeenheid komen kinderen voor een spreekuur of behandeling in de leeftijd van nul tot 18 jaar. De kinderkliniek omvat twee kinderafdelingen, een IC-neonatologie, een IC-kinderen en de polikliniek met dagbehandeling. Het academische karakter van het Vumc brengt met zich mee dat er een grote diversiteit aan specialismen is. Hierdoor komen patiënten vanuit geheel Nederland en zelfs erbuiten. Ons team bestaat uit kinderverpleegkundigen, doktersassistenten en administratieve medewerkers. Wij bieden je een levendige en gezellige werkplek. Ben jij die leuke collega, die enthousiast, stressbestendig en kindgericht is, reageer dan. functie-inhoud Als doktersassistente ben je actief betrokken bij de zorg rond de patiënt. Dit houdt in dat je taken verricht binnen de administratie tbv de spreekuren. Het begeleiden van spreekuren, opvangen van de patiënt, en het geven van voorlichting en instructie. Assisteren bij of uitvoeren van onderzoek bijv: ECG s en kleine verrichtingen. Je ben aanspreekpunt voor patiënten en ouders en de artsen van onze afdeling. functie-eisen Diploma dokterassistent of nog in opleiding. salarisschaal 5 inlichtingen mw. H. Uijldert, LVP, tst /40873 mw. N. Hensen, Hoofd Zorgeenheid PKIN, tst. * I Verpleegkundigen vervolgopleiding SEH afdeling/dienst spoedeisende hulp, cluster IV werktijd uur uur per week algemeen De opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen die werken op een spoedeisende hulpafdeling en die zijn opgenomen in het BIG register. Het theoretische deel van de opleiding wordt gevolgd in het opleidingscentrum van de Amstel Academie en duurt 18 maanden. De opleiding is opgebouwd volgens de principes van het modulaire systeem. Het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd op de afdeling spoedeisende hulp, welke LRVV erkend is. Tijdens de opleiding vinden korte stages plaats op de IC, OK en bij de ambulance dienst. functie-inhoud De opleiding start 1 maart Er bestaat geen mogelijkheid om voor te werken op de spoedeisende hulp. functie-eisen Verpleegkundige, niveau 4 of 5 met minimaal 1 jaar recente werkervaring. Ervaring op een chirurgische zorgeenheid of vergelijkbare werkervaring is een pré. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Het dienstverband dat wordt aangegaan is, in principe, voor de duur van de opleiding. inlichtingen J. van Galen, teamleider, tst mw. I. Spaans, praktijkopleider SEH, tst I Cardiologisch functielaborant afdeling/dienst cardiologie, cluster IV werktijd min. 24 uur per week algemeen Op de hartcatheterisatie afdeling vinden diagnostische hartcatheterisaties plaats en (zonodig aansluitend) PCI s (dotterprocedures). Ook worden er pacemakers ingebracht en zal er in de nabije toekomst elektrofysiologisch onderzoek en ablaties uitgevoerd worden. Buiten de werktijden worden er bereikbaarheidsdiensten verricht om de acute hartinfarcten direkt te behandelen. functie-inhoud Je werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van de patiënt tijdens het onderzoek of de behandeling. Je registreert en controleert continu de vitale functies van de patiënt. Je assisteert de arts bij de diverse onderzoeken en behandelingen. Daarnaast word je ook ingezet op de dagbehandeling waar de vooren nazorg van de patiënten plaatsvindt. Een combinatie met het werken op de hartbewaking is mogelijk. functie-eisen Je bent in het bezit van een diploma verpleegkunde-a of HBO-V en hebt bij voorkeur een CCUaantekening of bent bereid scholing te volgen. Verder ben je stressbestendig, flexibel en bereid tot het verrichten van bereikbaarheidsdiensten. Je werkt net zo makkelijk zelfstandig als in teamverband. salarisschaal in onderzoek inlichtingen mw. N. Bijvoet, leidinggevende, tst mw. J. Kemp, hoofd ZE, tst I Kernanalist afdeling/dienst klin. genetica en antropogen./dna/eiwitdiagnostiek, cluster III werktijd 28,8 uur per week algemeen De afdeling klinische genetica bestaat uit zes secties, t.w. de polikliniek klinische genetica, de sectie chromosoomdiagnostiek, de sectie DNA- en eiwit-diagnostiek en drie research secties. De medewerker zal werken in de sectie DNA- en eiwitdiagnostiek. Deze sectie verzorgt de moleculaire diagnostiek van erfelijke ziekten en is met name gespecialiseerd in erfelijke bindweefselziekten en erfelijke aanleg voor kanker. functie-inhoud De werkzaamheden betreffen weefselkweek en moleculair genetisch werk ten behoeve van de DNA diagnostiek van erfelijke ziekten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een scala aan geavanceerde DNA analyse- en weefselkweek-technieken. Er wordt in families met erfelijke ziekten gezocht naar meestal onbekende mutaties in de betrokken genen. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van DGGE, TGCE, DHPLC, MLPA en direct sequencing. functie-eisen Opleiding op HLO niveau. Ervaring met moleculair biologische technieken en weefselkweek. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden De aanstelling is voorlopig voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. inlichtingen dr. G. Pals, tst dr. J.J.P. Gille, tst I Chirurg afdeling/dienst heelkunde, cluster IV algemeen Binnen de afdeling heelkunde van het VU medisch centrum bestaan vijf aandachtsgebieden: traumachirurgie, chirurgische oncologie, vaatchirurgie, gastro-intestinale chirurgie en longchirurgie. functie-inhoud Binnen de afdeling heelkunde van het VU medisch centrum bestaan vijf aandachtsgebieden: traumachirurgie, chirurgische oncologie, vaatchirurgie, gastro-intestinale chirurgie en longchirurgie. functie-eisen U heeft de aantoonbaar ruime ervaring in de longchirurgie. Ervaring in (bij)schildklierchirurgie is gewenst. U bent gepromoveerd. U heeft (leidinggevende) ervaring met medisch-organisatorische aangelegenheden (kwaliteitsbeleid, ontwikkeling protocollen, etc). U heeft aantoonbare kwaliteiten om op stimulerende wijze te participeren in onderwijs (studenten geneeskunde, arts-assistenten in opleiding en chirurgen) en wetenschappelijk onderzoek. U bent een stimulerende en enthousiaste persoonlijkheid met een op samenwerking gerichte attitude en goede sociale en communicatieve vaardigheden. inlichtingen dr. M.A. Paul, tst prof. dr. J.A. Rauwerda, tst Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

9 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden I Praktijkopleider anesthesie afdeling/dienst OK-complex, cluster IV werktijd uur per week algemeen Het OK-complex biedt operatiefaciliteiten voor meerdere specialismen. Het OK-complex kent 4 units, waarvan 1 unit Recovery, 1 unit CSA en 2 units operatiekamers. Het team van praktijkopleiders bestaat uit drie personen, met een onderlinge verdeling van de aandachtsgebieden recovery, chirurgie en anesthesie. Je oefent de taken uit in samenwerking met de unitleiders en legt verantwoording af aan het hoofd OK. functie-inhoud Het doel van de functie is het structureren en ondersteunen van het praktijkleerproces van anesthesiemedewerkers in opleiding. Hierbij bewaak je het leerproces en waarborg je de integratie tussen theorie en praktijk. Samen met o.a. de werkbegeleiders zorg je voor het verder optimaliseren van het opleidingsklimaat, waarbij jij een duidelijke voortrekkersrol hebt. Tevens ben je actief met betrekking tot de (bij)scholing van het OK team. Je bent het aanspreekpunt tussen het praktijkveld en het opleidingscentrum en vertegenwoordigt de afdeling in interne en externe werkgroepen, commissies en projecten. Naast je taken als praktijkopleider zul je ook een deel van je dienstverband meewerken als anesthesie-medewerker. functie-eisen Je beschikt over het NVZ-diploma anesthesiemedewerker en hebt minimaal 2 jaar ervaring als anesthesiemedewerker. Je beschikt over didactische vaardigheden en hebt de opleiding praktijkopleider van het CZO gevolgd of bent bereid deze te volgen. Je bent een doorzetter, sociaal vaardig en kan zelfstandig werken. salarisschaal 9 inlichtingen mw. N. van der Schot, tst. * E. Pompe, hoofd OK Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is. Daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. I IC-opleiding afdeling/dienst intensive care, cluster IV werktijd uur per week algemeen De afdeling intensive care volwassenen is verdeeld over twee gelijkwaardige locaties met een totale capaciteit van 28 bedden. De afdeling is een academische level 3 (CBO richtlijnen 2005) intensive care. Dat betekent dat de kerncompetenties van het VUmc zorgverlening,onderwijs en onderzoek ook van toepassing zijn binnen de afdeling. De patiënten bevinden zich in een acute levensbedreigende situatie of behoeven intensieve bewaking en hoogcomplexe zorg na een medische ingreep. Dit betekent dat een aantal vitale levensfuncties bewaakt, ondersteund of overgenomen worden.er wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur en binnen het specialisme vinden voortdurend verpleegkundige, technische en medische ontwikkelingen plaats. Behalve voor de instrumenteel technische aspecten is er ook veel aandacht voor de psycho-sociale begeleiding van de patiënt. Eventuele belangstellenden zijn van harte welkom een dag mee te komen lopen op de afdeling om een betere indruk te krijgen van de functie van IC verpleegkundige en de afdeling als geheel. Voor meer informatie of het maken van een afspraak bel je met één van de praktijkopleider: Gerard van Tricht ( ) of stuur een mail naar functie-inhoud Het gaat om een inservice opleiding die 18 maanden duurt en start in april en oktober. Het theoretisch deel wordt verzorgd door de Amstel Academie en wordt verspreid over het eerste kalenderjaar gegeven in blokken die variëren in duur van 5 tot 15 dagen. De lessen worden voornamelijk verzorgd door verpleegkundigen en artsen uit de praktijk waardoor de aansluiting tussen theorie en praktijk zo optimaal mogelijk wordt weergegeven. De IC opleiding van het VUmc is een erkende opleiding volgens de LRVV regeling. functie-eisen A-verpleegkundige of HBO-V, BIG-registratie, minimaal 1 jaar relevante werkervaring als gediplomeerd verpleegkundige salarisschaal 7, na diplomering 9A inlichtingen G. van Tricht, tst I Arts-assistent niet in opleiding afdeling/dienst afdeling KNO, cluster II werktijd 46 uur per week algemeen De afdeling keel-, neus- en oorheelkunde is werkzaam op het gebied van diagnostiek en ingrepen/chirurgie binnen het werkgebied keel, neus, oren, hoofd/hals en bovenste luchtwegen. Tevens wordt onderzoek gedaan op het gebied van de oncologie, laryngologie en audiologie/communicatie. functie-inhoud U bent werkzaam als assistent -geneeskundige niet in opleiding en zult opgenomen worden in het dienstrooster. functie-eisen Kandidaten dienen het arts-examen te hebben behaald. Goede studieresultaten en belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek worden gewaardeerd. salarisschaal 11a inlichtingen prof. dr. C.R. Leemans, tst I Leidinggevend IC-verpleegkundige afdeling/dienst afdeling intensive care, cluster IV werktijd uur per week algemeen De afdeling ICV bestaat uit twee IC locaties (28 bedden) en een MC locatie (9 bedden). De afdeling is modern geoutilleerd en de zorgorganisatie is qua ontwikkelingen volop in beweging. Het leidinggevend team bestaat uit een verpleegkundig manager en leidinggevend IC-verpleegkundigen. Verdeeld over twee teams werken er op de locatie 7D (14 bedden) ongeveer 65 medewerkers, waaronder verpleegkundig en ondersteunend personeel. Naast praktijkopleiders, applicatiebeheerders en research nurses zijn we recent gestart met de invoering van de functie van senior verpleegkundige. functie-inhoud De functie van leidinggevend IC-verpleegkundige kenmerkt zich door een grote mate van zelfstandigheid. Je bent de direct leidinggevende van ongeveer 20 teamleden en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de coördinatie van verpleegkundige zorg. Tevens bewaak je de kwaliteit van de te verlenen zorg. Je bent samen met de verpleegkundig manager en de collega leidinggevenden verantwoordelijk voor het verpleegkundig en organisatorisch beleid binnen de ICV. Je levert een actieve bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen en hebt een coachende stijl van leidinggeven. Je werkt proactief aan een goede samenwerking met andere disciplines binnen en buiten de IC, en draagt mede zorg voor een professioneel werkklimaat. functie-eisen Je beschikt over het diploma A-verpleegkundige of HBO-V en de specialistische opleiding intensive care en beschikt over ruime werkervaring als IC-verpleegkundige. Tevens heb je een kader- of een vergelijkbare relevante managementopleiding gevolgd of bent bereidt deze te volgen. Ervaring opgedaan in een eerdere managementfunctie is een pre. salarisschaal 9b inlichtingen mw. L. Duyn, leidinggevend IC verpleegkundigen, tst / *98947 K.H. Aij, verpleegkundig manager Intensive Care, tst I Analist afdeling/dienst moleculaire celbiologie en immunologie, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen Multiple sclerose (MS) is een ziekte waarbij primair de myeline aangetast is, terwijl daarnaast ook axonale schade voorkomt. Deze axonale schade is waarschijnlijk een belangrijke factor in de progressie van de ziekte. Biomarkers in lichaamsvloeistoffen die deze axonale schade reflecteren kunnen zeer behulpzaam zijn bij de diagnose, subtypering en prognose van MS. Hierdoor kan ook beter informatie gegeven worden aan patienten over het beloop van de ziekte. Een goede methode om nieuwe biomarkers te identificeren is proteomics, waarin het totale eiwitspectrum onderzocht wordt. functie-inhoud Door middel van proteomics onderzoeken of in hersenvloeistof en bloed van MS patienten eiwitten en eiwitprofielen voorkomen die veranderd zijn door MS. Hierbij worden verschillende proteomicsmethoden toegepast. Deze profielen zullen vergeleken worden met concentraties van markers voor axonale schade en klinische uitkomstmaten. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Stichting MS Research. functie-eisen Een vooropleiding biochemisch laboratoriumonderwijs of vergelijkbaar. Ervaring met massa spectrometrie (MALDI-TOF-TOF), eiwitzuiveringen en scheidingstechnieken strekt zeer tot aanbeveling. Het gaat om een periode van 9 maanden bij voltijdse aanstelling. salarisschaal afhankelijk van opleiding en ervaring. inlichtingen dr. C.E. Teunissen, of: tst I Onderzoeker afdeling/dienst moleculaire celbiologie en immunologie, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen Binnen de vakgroep hebben we de laatste 5 jaar uitgebreide gen expressie datasets gegenereerd van perifeer bloedcellen, fibroblasten en/of aangedane weefsels van patiënten met verschillende chronische inflammatoire ziekten, met name reumatoide artritis en multiple sclerosis. De gecombineerde datasets bieden een ideale bron in de zoektocht naar zowel ziekte specifieke factoren als ook common denominators bij een rol spelen bij chronisch inflammatoire ziekten. functie-inhoud Functioneel genomics onderzoek in reumatoide artritis. De onderzoeker krijgt tot doel de biologische en klinische relevantie van de genexpressieprofielen te onderzoeken en voorstellen uit te werken voor moleculair-celbiologisch vervolg onderzoek wat u de mogelijkheid geeft een eigen onderzoekslijn op te zetten. Hiertoe zult u gedetailleerde analyses uitvoeren van bestaande Microarray datasets en van door u zelf te genereren datasets. Het uiteindelijke doel is om biologische processen, common denominators en ziektespecifieke genen in verschillende fases en subtypes van een chronisch inflammatoire ziekte. Hiermede hopen we een basis te leggen die kan dienen als leidraad voor het identificeren van: i. biomarkers for ziekte activiteit, klinische kenmerken en responsiviteit op therapie, en ii. Nieuwe biologische processen die bijdragen aan de ziekte. functie-eisen Gepromoveerd moleculair celbioloog/moleculair bioloog met affiniteit voor/ervaring in genomics onderzoek en data analyse. salarisschaal afhankelijk van ervaring. arbeidsvoorwaarden Vacature is vooralsnog voor 1 jaar; bij goed functioneren verlenging van 2 jaar. inlichtingen prof. dr. C.L. Verweij, tst dr. T.C. van der Pouw Kraan, tst I Administratief medewerker onderwijs afdeling/dienst huisartsopleiding, cluster VI werktijd 14,4-21,6 uur per week algemeen De huisartsopleiding verzorgt de beroepsopleiding tot huisarts. In 2005 zijn ca. 200 huisartsen in opleiding. Met even zoveel stageplaatsen worden contacten onderhouden. Binnen de huisartsopleiding zijn ca. 60 medewerkers werkzaam verdeeld over wetenschappelijk personeel (huisartsen en gedragswetenschappers) en ondersteunend beheerspersoneel (management en secretariaat). functie-inhoud De administratief medewerker onderwijs ondersteunt de management assistent onderwijs met betrekking tot de uitvoering van de ondersteuning van het onderwijs in taken op het gebied van Accessbestanden Hosys en Plansys, het invoeren van gegevens in Excel bestanden, het zonodig maken van nieuwe overzichten binnen Excel, lay-out van rapporten, voorbereiding van drukwerk, organisatie van cursorisch onderwijs. De werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking met de management assistent onderwijs en de onderwijssecretaressen. De administratief medewerker onderwijs is verantwoording schuldig aan de management assistent onderwijs. functie-eisen MAVO/HAVO/MEAO salarisschaal 6 arbeidsvoorwaarden Aanstelling geschiedt voor de periode van 6 maanden. inlichtingen mw. F.A.M. de Haas, tst I Technicus continudienst afdeling/dienst unit storingen en onderhoud, facilitair bedrijf werktijd 36 uur per week, cyclisch dienstrooster algemeen De unit continudienst is onderdeel van de sectie huisvesting en infrastructuur binnen het facilitair bedrijf. De hoofdtaak van de sectie is het functioneel in stand houden van gebouwen, installaties, terreinen en overige infrastructurele voorzieningen. De technici zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gebouwgebonden installaties (geen medische apparatuur), het waarborgen van de levering van gassen, energie gedurende 24 uur per dag. Bij calamiteiten functioneert de technicus continudienst als bevelvoerder. functie-inhoud De technicus continudienst beoordeelt de storingen op urgentie en discipline (E, W of B). Pleegt direct een interventie of verwijst naar derden. Beperkt waar mogelijk schade bij calamiteiten door onder andere het afsluiten van de betreffende installatie en of systemen. Overlegt met de gebruiker over eventueel te nemen maatregelen in het belang van de veiligheid voor patiënt en medewerker. Beslist over de wijze van aanpak en uitvoering van de eigen werkzaamheden waarbij steeds een afweging moet worden gemaakt met betrekking tot andere disciplines en of werkterreinen binnen het primaire proces. Bij calamiteiten functioneert de technicus continudienst als bevelvoerder binnen het bedrijfsnoodplan. Legt verantwoording af aan de leidinggevende en de installatieverantwoordelijke over de werking van de installaties en systemen. Buiten kantooruren functioneert de technicus alleen met de mogelijkheid een beroep te doen op de achterwacht. De functie kent vele contacten met zowel gebruikers, externe onderhoudsbedrijven als collegae. De eerste vier- tot maximaal zes maanden van het dienstverband wordt gewerkt in de dagdienst waarna onder begeleiding een start gemaakt wordt met werken buiten kantooruren. functie-eisen Beschikt over een goed ontwikkelde in- en externe klantgerichtheid. Is in staat het eigen werk te plannen en organiseren. Levert in de functie een betrouwbare en kwalitatief goede bijdrage. Is flexibel, wat blijkt uit het aanpassingsvermogen in veranderende omstandigheden. Beschikt over een merkbaar interpersoonlijke sensitiviteit. MTO technische opleiding elektrotechniek/meet en regeltechniek/ werktuigbouw en is allround inzetbaar. Heeft bijscholingen op het gebied van de bedrijfshulpverlening, VCA en de NEN 3140/ NEN 1010/ NEN 3134 of is bereid deze te gaan volgen. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Beoordeling na 1 jaar, waarna vaste aanstelling. inlichtingen P. van der Pas, tst. *98 357/44159 D. Vieleers, tst. *98 295/44168 Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 9

10 In memoriam Arie Kleijn I Cursist medium care verpleegkundige afdeling/dienst medium care, cluster IV algemeen De afdeling intensive care volwassenen is verdeeld over drie locaties waarvan twee intensive care locaties (28 bedden) en een medium care locatie (9 bedden). De medium care afdeling is een relatief jonge afdeling, die zich actief aan het ontwikkelen is. Het team bestaat ongeveer uit dertig medium care verpleegkundigen en verschillende ondersteunende medewerkers. Deze staan onder leiding van een leidinggevende en een verpleegkundig manager. De scholingsactiviteiten worden gecoördineerd door de praktijkopleider IC. De zorg die geleverd wordt op de medium care betreft postoperatieve patiënten na neurochirurgische-, vaatchirurgische-, thoraxchirurgische-, abdominale chirurgische ingrepen etc. Tevens heeft de medium care een step-down functie voor de intensive care. Het gaat hierom patiënten die geen IC zorg meer nodig hebben, maar die om een bepaalde reden nog te veel zorg nodig hebben om naar een reguliere zorgeenheid te gaan. Daarnaast heeft de afdeling een step-up functie, zoals het opnemen van patiënten vanaf de spoedeisende hulp of -wanneer de zorgvraag te intensief wordt- van een reguliere zorgeenheid. functie-inhoud Aan het einde van de opleiding kan je zorg verlenen aan een patiënt met een complexe zorgvraag op de Medium Care. Het gaat om een inservice opleiding die 9 maanden duurt en start in april en oktober. Het theoretisch deel wordt verzorgd door de Amstel Academie en wordt verspreid over de eerste twee maanden, gegeven in 2 blokken van respectievelijk 4 en 2 weken. De lessen worden verzorgd door verpleegkundigen en artsen uit de praktijk waardoor de aansluiting tussen theorie en praktijk zo optimaal mogelijk wordt weergegeven. Gedurende de opleiding loop je stage op de medium care, intensive care en cardiac care. functie-eisen A-verpleegkundige of HBO-V, BIG-registratie, minimaal 1 jaar relevante werkervaring als gediplomeerd verpleegkundige. U bent leergierig, enthousiast, flexibel en stressbestendig. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, teamspirit en verantwoordelijkheidsgevoel. salarisschaal Na diplomering schaal 8A inlichtingen mw. S. van den Berge, leidinggevende MC, tst G. van Tricht, tst Eventuele belangstellenden kunnen een dag mee lopen op de afdeling om een betere indruk te krijgen van de functie van MC verpleegkundige en de afdeling als geheel. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je contact opnemen met de praktijkopleider: G. van Tricht (43932) of stuur een mail naar Afscheid Tot onze grote spijt gaat Christa Boer, universitair docent bij de anesthesiologie en de fysiologie, het VUmc verlaten. Wij zullen haar enthousiasme en inzet missen. Op vrijdagmiddag 7 oktober 2005 nemen wij afscheid van haar in de Panoramazaal (MF-gebouw; begane grond). Vanaf uur bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op 14 september jl is Arie Kleijn op zestigjarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Als directeur van de Amstel Academie, bestuurder van cluster VI, als collega en als vriend is hij van grote betekenis geweest voor onze organisatie. Arie Kleijn begon in 1986 als hoofd van de School voor Verpleegkundigen. Onder zijn inspirerende leiding is de School voor Verpleegkundigen uitgegroeid tot het instituut dat het nu is. In de loop der jaren is het opleidingscentrum geprofessionaliseerd, zijn er nieuwe opleidingen ontwikkeld en is het aantal medewerkers gegroeid, met eerst de komst van medewerkers van de Anna Reijnvaanschool, het voormalige opleidingsinstituut van het amc, en in een later stadium de collega s van de Bigra. Inmiddels verzorgt het instituut paramedische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen, bij- en nascholingen en bedrijfsopleidingen voor gezondheidszorginstellingen zoals algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor thuiszorg. Arie s visie op het gezondheidsonderwijs en in het bijzonder op het in-service onderwijs is terug te vinden door het hele instituut. Door zijn scherpe geest, creatieve ideeën, ter zake kundige argumenten en zijn charme wist hij velen te overtuigen van zijn standpunten. Arie s inbreng in verschillende landelijke overlegorganen was groot. Zo was hij voorzitter van de Vereniging Opleidingsinstituten Verpleegkundige Vervolgopleidingen en was hij mede-oprichter van de Vereniging van Brancheopleidingsinstituten Gezondheidszorg. Als lid van het bestuur van cluster VI toonde hij Amstel Academie Laan van Kronenburg AS Amstelveen telefoon (020) Bedrijfsopleidingen Meta Ponsen telefoon (020) Verpleegkundige bijscholingen Shabnam Jairam telefoon (020) Verpleegkundige vervolgopleidingen telefoon (020) Verhuur accomodatie telefoon (020) Helder communiceren De training dient als ondergrond voor andere trainingen. In deze training leren de deelnemers basale vaardigheden om een goed gesprek te kunnen voeren. De training is bedoeld voor mensen die nog niet eerder communicatieve vaardigheden in hun opleiding hebben gehad of deze verder willen uitbouwen. We bevelen deze training aan voordat u andere trainingen gaat volgen waarin kennis van- en inzicht in eigen communicatieve vaardigheden verondersteld wordt. De training vindt plaats op 31 oktober, 1 en 14 november Jaargesprekken en beoordelen volgens de nieuwe systematiek. Op 11 en 12 oktober vindt de tweedaagse training functioneringsmanagement plaats. In deze training leert u - hoe u beide instrumenten in kunt zetten om uw medewerkers naar optimale prestaties te coachen - een gespreksaanpak hanteren die zich kenmerkt als hard on the matter en soft on the person. - hoe u SMART- afspraken maakt De training valt op dooris uitermate praktisch: oefeningen en opdrachten vormen de body van de training en uw leerwensen zijn daarbij de rode draad. Deze training wordt verzorgd in samenwerking met de afdeling Personele & Organisatie. zich een sterk bestuurder met een scherp strategisch inzicht. Hij had een heldere visie op de toekomst en wilde voortgang boeken. Arie verenigde deze eigenschappen met een gezonde mate van relativering. Hij hield het zakelijke goed voor ogen, maar stelde de mens steeds centraal en had een groot gevoel voor humor. Deze persoonlijke betrokkenheid maakte hem een geliefd directeur en bestuurder. Als leidinggevende en leermeester was Arie Kleijn een inspirerende directeur, die het beste in zijn mensen naar boven bracht en met zijn spitsvondige opmerkingen menigeen verraste. Wij zullen hem erg missen. Wij wensen zijn vrouw Ellen, zijn kinderen Jan, Hannah en Sophie veel sterkte om dit grote verlies te dragen. Ans van Eil en Lies Pelger, namens medewerkers Amstel Academie, Lex Bouter en Frans Tolsma, namens Cluster VI Assertief optreden In de training krijgt u door middel van bewustwordings- en improvisatieoefeningen inzicht in uw belemmeringen om u te profileren. Door praktische oefeningen met eigen situaties leert u om beter en/of effectiever voor uzelf op te komen op een manier die bij u past. De training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig samenwerken en vaardigheden willen opdoen om beter uit de verf te komen, zodat het voor alle partijen een vruchtbare en bevredigende samenwerking wordt. De training vindt plaats op 1, 8, 15, 22 november Omgaan met ethische dilemma s Multidisciplinair overleg, voortschrijdende professionalisering en moreel beraad leiden er in toenemende mate toe dat u gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan de oplossing van ethische dilemma s. Dilemma s zoals: informeren we de patiënt over de aard van de ziekte; moeten we onder deze omstandigheden doorgaan met de behandeling? De toenemende betrokkenheid raakt rechtstreeks de persoon en de professionele identiteit van verpleegkundigen en artsen. Want hoe gaat u bij ethische dilemma s om met uw emoties, hoe neemt u een professionele positie in het overlegteam in en hoe draagt u een beslissing over aan derden? De training is bestemd voor artsen en verpleegkundigen. De training vindt plaats op 15 en 16 november. Excel basis en vervolg Excel is een zogenaamd spreadsheetprogramma. Een spreadsheet kunt u zien als een vel ruitjespapier waarop u gegevens kunt invullen, zowel tekst als getallen. Met de getallen kan Excel berekeningen uitvoeren. Het programma bevat een groot aantal formules en functies met behulp waarvan u makkelijke en moeilijke berekeningen kunt maken. Ook kan een spreadsheet de gegevens op een aantrekkelijke manier presenteren in tabellen, grafieken en diagramman. Er worden twee modulen gegeven: één voor beginners en één voor gevorderden. Beide duren één dag en kunnen in principe onafhankelijk van elkaar gevolgd worden, maar de tweede module veronderstelt wel de kennis zoals die in de eerste zoals die in de eerste module aan de orde komt. Excel basis vindt plaats op 17 november. Excel vervolg op 1 november. FrontPage In de training maakt u zelf pagina s voor intra- en internet. Hierbij kunt u uw eigen materiaal gebruiken en uw eigen werksituatie als uitgangspunt nemen. U oefent met FrontPage, de vormgeving en het taalgebruik. U vergelijkt verschillende soorten pagina s. U krijgt advies en toelichting. De training vindt plaats op 3 november en 1 december Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel Nieuwe medewerkers salarisadministratie Met ingang van 1 september 2005 gaat de externe consultant Anton Verver voor enkele dagen per week de functie van hoofd salarisadministratie waarnemen. Naast de dagelijkse gang van zaken zal hij leiding geven aan de verbetering van de administratieve organisatie, intern controleproces, decentrale kwaliteitsmeting, vernieuwen procuratieprotocol, updaten procedures salarisadministratie en de deskundigheidsbevordering. Anton heeft ruime ervaring met administratieve organisatie, het implementeren van PeopleSoft en salarisprogramma s in diverse bedrijven. Daarnaast start per 1 september 2005 Louisa (Loekie) Meilink-Hurkmans als eerste medewerker bij de salarisadministratie. Zij volgt Anne Marie Nollen-Paalman op, die een andere baan heeft bij een salarisadvies- en verwerkingsbureau voor het midden- en klein bedrijf in Den Bosch. Loekie heeft tientallen jaren ervaring als zelfstandig salarisadministrateur bij grote bedrijven als VNU. Zij heeft ervaring met (oudere versies) van PeopleSoft en met Raet. Voor Loekie wordt een intern en extern inwerkprogramma gemaakt om kennis te maken met de decentrale collega s, onze organisatie en onze dienstverleners. Wachtwoord PeopleSoft wijzigen Bij het inloggen in PeopleSoft zal de melding verschijnen dat het wachtwoord verlopen is. Via de aangegeven link kan je het wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord moet minimaal uit zes karakters bestaan en mag niet gelijk zijn aan het gebruiker ID. Deze melding zal elke 90 dagen opnieuw verschijnen. Voor meer informatie kijk in de handleiding raadplegen PeopleSoft Abonnement op nieuwsbrief P&O intranet Vanaf de maand augustus 2005 komt er maandelijks een nieuwsbrief P&O intranet uit. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van veranderingen op de P&O site maar zijn er ook rechtstreeks links naar alle nieuwe en gewijzigde documenten op het P&O intranet. Tevens kunt u direct contact opnemen met de webmasters/webredacteuren van de P&O-site. Heel belangrijk is te vermelden dat u deze nieuwsbrief alleen ontvangt als u zich hierop abonneert. De eerste nieuwsbrief P&O intranet kunt u inzien via nieuwsberichten op het P&O-intranet. Helemaal onderaan de brief kunt u zich inschrijven om de nieuwsbrief maandelijks via te ontvangen. De nieuwe zorgverzekering Vanaf 1 januari 2006 verdwijnt het onderscheid tussen particulier verzekerden, ziekenfondspatiënten en mensen die via een zogeheten publiekrechtelijke polis verzekerd zijn (zoals medewerkers van het VUmc). In plaats daarvan komt er een basisverzekering voor iedereen; de nieuwe zorgverzekering. Deze zorgverzekering is verplicht en geldt per 1 januari 2006 voor iedereen die in Nederland woont of die hier loonbelasting betaalt. Een ieder mag zelf kiezen bij welke verzekeraar de polis voor de verplichte basisverzekering wordt afgesloten. Nagenoeg alle medewerkers van het VUmc zijn nu nog verplicht verzekerd bij IZA-AZ. IZA zal deze medewerkers begin november 2005 een schriftelijk aanbod doen voor de nieuwe zorgverzekering en de gunstige aanvullende verzekering. Vooruitlopend hierop zal IZA dinsdag 1 november as. een presentatie verzorgen over de aankomende veranderingen, hoe nu verder en wat er verwacht kan worden van IZA. Op vrijdag 18 november as. is er binnen het VUmc gelegenheid om nog nadere informatie te verkrijgen en het stellen van persoonlijke vragen over de zorgverzekering aan enkele medewerkers van IZA. Waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden zal te lezen zijn op posters die eind oktober zullen worden opgehangen in het VUmc. 10 Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

11 In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van het VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. De prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service Donderdag 29 september Soep geb. tomatensoep; held. kippensoep Menu hutspot met klapstuk; klapstukjus Veg veg. groente-kaasmedaillon Vrijdag 30 september Soep condésoep; hel. kerriesoep Menu babi ketjap; ketjap groenten; witte rijst Veg veg. quorn-ketjap Zaterdag 1 oktober Soep geb. aspergesoep Menu macaronischotel; komkommersalade; geraspte kaas Veg veg. macaronischotel Zondag 2 oktober Soep tomaat-vermicellisoep Menu Cotelet Suisse; broccoli; gebakken aardappelen Veg veg. Omelet tomaat/kaas Maandag 3 oktober Soep geb. champignonsoep; Madrileensesoep Menu goulash; doperwten; witte rijst Veg veg. goulash Dinsdag 4 oktober Soep geb. kippensoep; held. aspergesoep Menu kippenbout; rozijnensaus; Hongaarse zuurkool; gebakken aardappelen Veg veg. schnitzel Woensdag 5 oktober Soep geb. tomatensoep; Chinese kippensoep Menu rookworst; stamppot rauwe andijvie Veg veg. omelet tomaat-kaas Donderdag 6 oktober Soep geb. aspergesoep; held. groentesoep Menu nasi; kippenboutje; pindasaus; atjar + kroepoek Veg veg. nasi + omelet Enquête op intranet over vervoer en bereikbaarheid Het facilitair bedrijf wil samen met Ecorys/AVM onderzoeken wat er leeft onder medewerkers van het VUmc als het gaat om bereikbaarheid en vervoer. U kunt meedoen aan dit onderzoek door de enquête via de startpagina van intranet in te vullen. Deze methode van interviewen is gekozen omdat de verwerking van de antwoorden eenvoudiger is en sneller gaat dan bij een papieren enquête. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers de enquête invullen, zodat de informatie gebruikt kan worden bij gesprekken met NS, GVB en lokale overheden over vervoer en bereikbaarheid. Het FB wil de input ook gebruiken om plannen te onderbouwen voor bijvoorbeeld fietsenstallingen, omkleedvoorzieningen en parkeergarages. Opleidingsmarkt, woensdag 12 oktober 2005 van uur Hier kun je je laten informeren over de opleidingen: verpleegkunde (HBO en MBO), operatie-assistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch laborant, medewerker zorgadministratie, laborant/analist, radiotherapeutisch laborant, medisch nucleair medewerker. Laat je informeren door onze medewerkers en studenten. Je bent welkom in het VU medisch centrum, polikliniek, patio West. Informatie: Erica Denkers, dienst communicatie, telefoon (020) , of Interne adressering polikliniek en bewegwijzering In oktober start het facilitair bedrijf met het vervangen van de huidige groen, blauwe kamerbordjes in de polikliniek. Deze bordjes worden vervangen door kamerbordjes die hetzelfde uiterlijk hebben als in het ziekenhuis. Belangrijkste reden is dat de huidige kamerbordjes niet meer te onderhouden zijn omdat zij niet meer geproduceerd worden. Het streven is om per week een etage in de poli van nieuwe adressering te voorzien. De werkzaamheden vinden binnen kantoortijd plaats. Met de afdelingen die op korte termijn gaan verbouwen of verhuizen zal contact opgenomen worden om individueel afspraken te maken. Met het vervangen van de kamerbordjes krijgen de vleugels van de polikliniek een andere naamgeving. De benamingen Oosterbinnen, Noorderbuiten e.d worden vervangen door X;Y;Z. Ook worden de kamers opnieuw genummerd. De binnen gangen krijgen een nummer onder de 100, de buiten gangen boven de 100. De verwijzing voor bezoekers en patiënten naar de receptieletters wijzigt niet. Voor het bezorgen van post en goederen is het belangrijk om het juiste adres te gebruiken. Een juist adres bestaat uit 4 onderdelen: Gebouw, etage, vleugel en kamer. Een voorbeeld van een juist adres is: PK 2 Y 22 (polikliniek, tweede etage vleugel Y kamer 22. Een overzicht van alle gebouwcodes is binnenkort te vinden op de intranetsite van het facilitair bedrijf. Gerda Maarse, unithoofd front office facilitair bedrijf Gezocht MET SPOED gezocht voor deelname aan onderzoek afdeling interne geneeskunde: niet rokende gezonde proefpersonen (leeftijd 18-30) met aanzienlijk overgewicht. Duur onderzoek 2 uur vergoeding 25 euro. J. Burger, tst Optreden Utrechts Byzantijns Koor Op zaterdagavond 29 oktober a.s. geeft het Driedaagse kerstreis Parijs 9, 10 en 11 december. In viersterren hotel aan de rand van Parijs. Halfpension voor 125 euro p.p. Meer info bij tip van Boots en in de volgende tracer Tafeltennistoernooi Op zaterdag 29 oktober 2005 (in plaats van 1 oktober 2005!) wordt er een tafeltennistoernooi georganiseerd in de - 1 hal, bij de TIP van BOOTS in het VU medisch centrum. Er zijn vijf wedstrijdtafels en voldoende balletjes. Voor deelnemers die geen eigen bat hebben, kunnen dat opgeven bij Eddy. Utrechts Byzantijns Koor een optreden in de Sint Agneskerk in Amsterdam. Dit gerenommeerde koor verzorgt optredens in binnen- en buitenland, waarin een beeld wordt gegeven van de Oekraïense zangcultuur. Naast religieuze muziek worden volksliedjes, klassieke liederen en dansliedjes uitgevoerd. Het koor treedt op in originele Oekraïense kledij. Het bijzondere van het optreden op 29 oktober is dat de opbrengst geheel ten goede komt aan VONK (VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker). Voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze bijzondere avond: Margrietta Zwaan, dienst communicatie, tst , De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda. Deze site wordt tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. Cursus VIPP: Video in Powerpoint Presentatie Wil u uw Powerpoint presentatie opfleuren met videofragmenten die het op het moment suprème wèl doen? Leer in een middag hoe videofragmenten te bewerken en een vlekkeloze presentatie te geven! De volgende cursusdatum is op 5 oktober in zaal De Peel in de polikliniek van het VU medisch centrum. Meer informatie en aanmelding op: Informatie over activiteiten Tip van Boots, ruimte -1 A 14.2, tst , U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op intranet onder de rubriek Personeel, P&O, Tip van Boots. Het toernooi begint om uur en eindigt rond uur. U wordt rond uur verwacht en er staat dan koffie en thee voor u klaar met wat lekkers! Onder het genot van een drankje en een hapje zal rond uur de prijsuitreiking plaats vinden. Kunt u tafeltennissen en wilt u aan dit spektakel deelnemen, meldt u dan aan bij de Tip van Boots. Er worden alleen enkel partijen gespeeld. U kunt zich dus ook individueel opgeven. Kosten: 10 euro. Geef u op voor 15 oktober Tennistoernooi Indoor Op zaterdag 22 oktober 2005 zal het jaarlijks terugkerend indoor tennistoernooi weer georganiseerd worden op het sport & tenniscentrum De Kegel te Amstelveen. Het toernooi start om uur en eindigt rond uur met een spetterende prijsuitreiking met fantastische prijzen. De speelsterkte waarin gespeeld wordt zijn 9, 8, 7. U kunt zich opgeven als gemengddubbel koppel, of dat nu een collega of een introducée is, dat maakt niet uit. Zo lang u maar rekening houdt met de speelsterkte! U hoeft ook niet per se lid te zijn van een tennisvereniging. U speelt die avond vier wedstrijden van een half uur met een satébuffet als onderbreking! Tijdens de prijsuitreiking rond uur krijgt u een hapje en een drankje aangeboden. En vergeet niet dat er weer mooie prijzen te verdienen zijn, in elke categorie. Wilt u aan dit tennisspektakel mee doen, geef u dan snel op en betaal 17,50 euro p/p voor een sportieve en gezellig avond! Wees er snel, Reageer voor 14 oktober Vrijdag 7 oktober Soep geb. kip-kerriesoep; tomaatvermicellisoep Menu gebakken vis; remouladesaus; wortelen; aardappelpuree Zaterdag 8 oktober Soep held. vermicellisoep Menu roomschnitzel; jus; doperwten; gebakken aardappelen Veg veg. cannelloni Zondag 9 oktober Soep geb. tomatensoep Menu cordon bleu; haricots verts; aardappel kroketjes Veg omelet tomaat/kaas Maandag 10 oktober Soep condésoep; hel. kerriesoep Menu speklapje; tuinbonen; puree Veg veg. schnitzel Dinsdag 11 oktober Soep geb. champignonsoep; Madrileensesoep Menu gebakken vis; cocktailsaus; wortelen; pommes frites Woensdag 12 oktober Soep geb. kippensoep; held. aspergesoep Menu babi pangang met saus; atjar; sambalboontjes; witte rijst Veg veg. quorn pangang Promoties vrijdag 30 september Aula, uur. T.M. Westers, Principles of dentritic cell-based immunotherapy in myeloid leukemia. promotor: prof.dr. G.J. Ossenkoppele copromotor: dr. A.A. van de Loosdrecht. vrijdag 30 september Aula, uur. L.D. Roorda, Measuring mobility. promotoren: prof.dr. G.J. Lankhorst, prof.dr. L.M. Bouter dinsdag 4 oktober aula faculteit Geneeskunde. T.E. Vogelvang Selective Estrogen Receptor Modulators and Cardiovascular Risk in Postmenopausal Women. Studies into the effects of raloxifene and HMR 3339 on established and emerging cardiovascular risk markers promotor: prof.dr. P. Kenemans copromotoren: dr. M.J. van der Mooren, dr. V. Mijatovic dinsdag 11 oktober uur auditorium faculteit Geneeskunde, J. van Beek EBV-bearing gastric carcinomas: expression patterns, pathogenesis and clinical features promotoren: prof.dr. J.M. Middeldorp, prof.dr. C.J.L.M. Meijer copromotoren: dr. A.J.C. van den Brule, prof.dr. E. Bloemena donderdag 13 oktober uur, aula faculteit Geneeskunde, J.J.M. Zwanenburg Mapping asynchrony of circumferential shortening in the human heart with high temporal resolution MRI tagging promotor: prof.dr. R.M. Heethaar copromotor: dr. J.T. Marcus vrijdag 14 oktober uur, aula faculteit Geneeskunde, A.C. Kuijpers Shoulder Pain. Prediction of outcome promotor: prof.dr. L.M. Bouter copromotor: dr. D.A.W.M. van der Windt Oraties vrijdag 7 oktober uur aula faculteit Geneeskunde, oratie prof.dr. W. Wisselink Meer met minder woensdag 26 oktober uur, aula faculteit Geneeskunde, oratie prof.dr. J.G. Becher Kinderrevalidatiegeneeskunde uit de kinderschoenen vrijdag 28 oktober uur, Amstelzaal VU medisch centrum, oratie prof.dr. R.H. Brakenhoff VUturomics en de ziekte met de twee gezichten Symposia en cursussen 16, 23, 30 september & 7, 14 oktober Toepassingsgebieden van de epidemiologie (A060) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Amsterdam Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , , 23 en 30 september Advisering over onderzoeksmethoden (S010) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Amsterdam Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , en 30 september Cursus Teach the Teacher - Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, telefoon (020) en 30 september Inleiding SPSS (A015) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Amsterdam Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , oktober Herhalingscursus kindergeneeskunde - Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, telefoon (020) , 6, 7, 12, 13, 14 oktober Principes van epidemiologische dataanalyse (A020) - Organisatie:Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Amsterdam Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , 6 oktober Thema-avond Actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen (ihkv herhalingscursus kindergeneeskunde), Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B, Amsterdam-Centrum Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. J. Reddingius, telefoon (020) * 6 oktober Actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen, Themaavond ter gelegenheid van de jaarlijkse cursus Kindergeneeskunde en Kinderverpleegkunde, uur, Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b, Amsterdam-Centrum Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, Mevr. L. Ligtvoet, telefoon (020) oktober de Masterclass Symposium. VU hoofdgebouw. Feestelijke uitreiking certificaten en prijs voor de beste presentatie Informatie: prof.dr. M. Boers, telefoon (020) , Organiserend comité: C.P. de Vries, E. Keblusek, G. Kramer, S. Mir, A.M. Fallon Informatie over de Medische Faculteitsvereniging aan het VUmc (MFVU) via Op 4 oktober om begint de filmavond van de MFVU. Film is nog onbekend. Toegangprijs is nog onbekend. Op 12 oktober is de commissievoorstelborrel van de MFVU. Een kennismaking van de nieuwe commissies met elkaar en de leden. Toegang is gratis. En begint om Op 15 Oktober is de ouderdag van de MFVU. Thema is op je zenuwen. Practica, praatjes en informatie, alles komt aan bod. Vanaf 9.30 tot Reserveer tijdig je kaartje! Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 11

12 Jeanine Nugteren, tweedejaarsstudent geneeskunde DE TAS VAN Vanmiddag heb ik een pathologiepracticum en dat bereid ik voor, vertelt Jeanine Nugteren. Jeanine Nugteren is tweedejaarsstudent geneeskunde. Ze heeft haar propedeuse gehaald en kan op 14 oktober haar diploma halen. Studeren in de kantine is voor haar geen probleem als de stof niet te moeilijk is. In de bieb wordt al opgekeken als je je even beweegt en ik hou wel van een beetje reuring. Ik studeer nu hier, omdat ik bij een vriendin sliep. Zij moest al vroeg weg vanmorgen en daarom ben ik hierheen gegaan. Ik woon nu nog in Heiloo, maar over een week ga ik in het huis bij die vriendin in Amsterdam wonen. In haar tas zit ook een boek hoe duur is de suiker van de Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod. Ja dat heb ik in Suriname gekocht. Daar was ik voor mijn verpleeghulpstage aan het eind van het eerste jaar. Ik ben heel blij dat ik daar stage heb gelopen, het was heel leerzaam. De cultuur is zo anders, er zijn minder middelen en er gelden andere regels, ook in de zorg. De omgang met patiënten is anders, mensen worden wat steviger gewassen dan bij ons. Ook vond ik de taal wat directer, dat is wel even wennen. Na de stage bleef ik nog een maand langer en heb met een vriendin nog geholpen bij een soort zendelingenwerk voor kinderen. We hebben met van alles geholpen. Zo kom je wel meer tussen de Surinaamse mensen en kinderen en beleef je het land anders. LB Naast het werk Werken is leuk, maar activiteiten naast het werk zijn soms nog veel leuker. Deze keer Emmy Dovic, medisch administratief medewerker op de spoedeisende hulp. Naast het werk is zij kunstschilder. Toen Emmy Dovic op haar achttiende trouwde, op haar twintigste haar eerste kind kreeg en daarnaast fulltime werkte, bleef er weinig tijd over voor haar grote passie tekenen en schilderen. Inmiddels haalt ze de schade in, want toen ze twee jaar geleden vijftig werd, verrasten familie en vrienden haar met studiegeld voor de kunstacademie. Inmiddels is ze daar anderhalf jaar mee bezig. Omdat ze vanwege haar talent het derde en laatste jaar fotografisch fijnschilderen met olieverf niet hoeft te volgen, doet ze er de richting 17e eeuwse technieken naast. Van wie heeft Emmy haar talent geërfd? Resoluut: Van mijn moeder. Zij was creatief, ze heeft me bijvoorbeeld van jongsafaan geleerd om kleding te maken. Ze was altijd met haar handen bezig. Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Als kind tekende en schilderde ik al heel graag. Als volwassene heb ik veel hobby s gehad, van breien tot kaarten maken en van geprepareerde boeken tot poppen maken. Maar door tijdgebrek kwam ik aan tekenen en schilderen niet toe. Muurschildering Toen Emmy tien jaar geleden de overstap maakte naar de SEH en ze in wisseldiensten ging werken ontstond er tijd om haar oude passie weer op te pakken. Ik ben begonnen met een muurschildering in mijn eigen slaapkamer. Ik schilderde een vergezicht uit het gebied waar mijn Kroatische echtgenoot vandaan komt. Het voorbeeld op bed en s ochtends voor de late dienst schilderen. Ik heb er zes weken over gedaan. Aansluitend volgde ze een cursus trompe l oeil bij de Volksuniversiteit waarna meer muurschilderingen volgden en ze ook in opdracht ging werken. Ik heb eens een tuinmuur veranderd in een doorgang met een binnenplaats, ook wel eens een open haard op een muur geschilderd of ramen met vogels die inen uitvliegen. Alles in de gestolen uurtjes rond werk en gezin. Na de muren kwamen doeken geschilderd met acrylverf. Ik schilder wat in mij opkomt. In de herfst wil ik herfstkleuren schilderen, in de zomer iets met de zee. Het leuke van schilderen is dat het me rust geeft in mijn hectische bestaan. En toen kwam de kunstacademie. Waarom is fotografisch fijnschilderen zo leuk? Het is een hele realistische schildervorm. Je schildert iets na alsof het er ook werkelijk staat. Meestal zijn het kleinere doeken. Daarom is het ook zo leuk om daarnaast 17e eeuwse technieken te leren. Dat is veel grover, veel grotere doeken. Ik ben nu bezig modellen te schilderen. Ik zet het eerst op in sepia kleuren, daarna wordt het ingekleurd. Eigen website Inmiddels heeft ze ook een eigen website ( waarop haar schilderijen, maar ook de poppen en sculpturen van haar hand te bewonderen zijn. Soms verkoop ik een schilderij, maar ik vind het vooral leuk om mensen te laten zien wat ik maak en ze wellicht te stimuleren. Daarom sta ik ook op kunstmarkten. De waardering streelt me, maar mensen hoeven het niet mooi te vinden. Haar ultieme wens is een expositie van haar werk. Ik ben trots op wat ik maak, dat laat ik graag zien. Maar de wachtlijsten in expositieruimten zijn lang, dus voorlopig zit het er nog niet in. EK Als kind schilderde ik al heel graag Lorenzo De telefooncentrale Medewerkers van de telefooncentrale krijgen af en toe wel heel lastige vragen voorgeschoteld. De telefonisten verzamelen de meest opvallende gesprekken. Trring! Met de kinderafdeling, goede... Goedemorgen, ik wil even zeggen dat ik menstrueer! Pardon, u spreekt met de kínderafdeling Oh nee, ik dacht dat ik gynaecologie aan de lijn had. 16 Tracer 29 september 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Dementie. Havenziekenhuis

Dementie. Havenziekenhuis Dementie Uw arts heeft met u en uw naasten besproken dat er (waarschijnlijk) sprake is van dementie. Mogelijk bent u hiervan geschrokken. Het kan ook zijn dat u of uw omgeving hier al op voorbereid was.

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best.

Wat het beste bij je past, werkt het best. Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die je wilt doen.

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie Pijnrevalidatie Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Verzuim als team te lijf

Verzuim als team te lijf 18 Unieke multidisciplinaire samenwerking richt zich op pas bevallen politieagentes Verzuim als team te lijf Tekst: Ard Agteresch beeld: Jeroen van Kooten Bij de aanpak van verzuim bieden standaardprocedures

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting

Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting Samenwerking, durft u het aan? Noks Nauta en Joost van der Gulden Wanneer je een wat serieuzer gezondheidsprobleem hebt, krijg je al vlug met verschillende

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek Cliënt versie voor werkgevers en werkenden Versie maart 2016 Auteurs: Joyce Becker Msc, Dr. Maaike Huysmans, Dr. Frederieke Schaafsma, Drs.

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Afdeling Dermatologie, locatie AZU. Krabben

Afdeling Dermatologie, locatie AZU. Krabben Afdeling Dermatologie, locatie AZU Krabben Inleiding In deze folder vindt u informatie die u kan helpen minder te krabben. Voor krabben uit gewoonte is een krabbeheersingsprogramma ontwikkeld. Bij het

Nadere informatie

mentalcare arboadviescentrum

mentalcare arboadviescentrum mentalcare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 30 augustus 2014 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie

Poliklinische Revalidatie Poliklinische Revalidatie Informatie voor patiënten met chronische pijn, vermoeidheid en onzekerheid. Geassocieerd m e t de kunst van gezond zijn Geluk of verdriet, mooi of lelijk, rijk of arm, veel of

Nadere informatie

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid?

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Verzuimt u regelmatig? Werken is gezond De Gezonde Zaak De Gezonde Zaak is al 25 jaar actief

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Wordt de

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care

Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care Waarom nazorg na een Intensive Care behandeling? Onlangs bent u opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care. Er is in deze periode veel met u

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De ziekte van Alzheimer. Diagnose

De ziekte van Alzheimer. Diagnose De ziekte van Alzheimer Bij dementie is er sprake van een globale achteruitgang van de cognitieve functies, zoals het geheugen of de taalfuncties. Deze achteruitgang leidt tot functionele beperkingen in

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK Ida Wijsman Ida Wijsman, Diabetesverpleegkundige en coördinator zorg Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen Een analyse methode Het komende anderhalf uur. Het motto! Een analyse

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS UMC St Radboud Mindfulness voor mensen met MS Patiënteninformatie De diagnose MS is ingrijpend voor u en uw omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij ziekte angst, depressie en andere psychologische

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt 4 problemen, 3 oplossingen De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt Over een jaar is de eerste lichting van acht ziekenhuisartsen klaar om echt te beginnen. Gaat deze nieuwe specialist de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Kosten en baten van Bedrijfsgezondheidszorg

Kosten en baten van Bedrijfsgezondheidszorg Kosten en baten van Bedrijfsgezondheidszorg Allard van der Beek Hoogleraar Epidemiologie van Arbeid & Gezondheid Afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO + Instituut VU medisch centrum, Amsterdam Disclosure

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Bedrijfsarts en Huisarts: Samen werken aan optimale zorg. Paulien Brunings De Bedrijfsgeneeskundige Dagen 26 & 27 mei 2016

Bedrijfsarts en Huisarts: Samen werken aan optimale zorg. Paulien Brunings De Bedrijfsgeneeskundige Dagen 26 & 27 mei 2016 Bedrijfsarts en Huisarts: Samen werken aan optimale zorg Paulien Brunings De Bedrijfsgeneeskundige Dagen 26 & 27 mei 2016 0 Arbocuratieve zorg is de afgestemde zorg door behandelaar en arbeidsgeneeskundige

Nadere informatie

Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes

Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes Eerste druk, februari 2012 2012 P. Edgar isbn: 978-90-484-2303-3 nur: 402 Uitgever:

Nadere informatie

FIA: Fibromyalgie In Actie

FIA: Fibromyalgie In Actie FIA: Fibromyalgie In Actie Groepsbehandeling fibromyalgie Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Fibromyalgie 3 Voor wie is deze behandeling? 3 Wat is het doel van het behandelprogramma? 3 Screening 4 Intake

Nadere informatie

Willem van Mechelen. Hoogleraar sociale geneeskunde, met als opdracht in het bijzonder de bedrijfs- en sportgeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam

Willem van Mechelen. Hoogleraar sociale geneeskunde, met als opdracht in het bijzonder de bedrijfs- en sportgeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam Willem van Mechelen Hoogleraar sociale geneeskunde, met als opdracht in het bijzonder de bedrijfs- en sportgeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam Of de journalist met de auto naar het interview is gekomen,

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

Leren en werken bij De Belvertshoeve

Leren en werken bij De Belvertshoeve Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer Het neuropsychologisch onderzoek Informatie voor de patiënt en verwijzer Wat is neuropsychologie en wat is een neuropsycholoog? De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen Delier Informatie voor familie en betrokkenen Inleiding Op onze verpleegafdeling is een familielid, vriend(in) of kennis van u opgenomen. Tijdens uw bezoek aan de patiënt heeft u waarschijnlijk gemerkt

Nadere informatie