UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING"

Transcriptie

1 Afdeling Gouda en Midden-Holland Maart 2013 UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING Op donderdag 18 april bent u vanaf 20:00 uur welkom in kerkelijk centrum De Brug Willem de Zwijgersingel 1, Gouda. (ca. 600 meter vanaf NS-station, uitgang Bloemendaalzijde) Programma van 20:30 22:00 uur: Rover heeft Arriva uitgenodigd voor een gesprek over de dienstregeling en eventueel tarieven. We ontvangen Wout Terra die bij Arriva verantwoordelijk is voor de dienstregeling. Na een korte inleiding wil hij graag op deze interactieve bijeenkomst van u horen wat er bij de reiziger aan ideeën leeft en vooral waar het beter kan. Het aantal dienstregelinguren ligt vast. Het is daarom ook nuttig om te bedenken waar de dienstregeling mogelijk wat minder kan. Voor u de kans om rechtstreeks ervaringen te delen, uw wensen op tafel te leggen en samen te zoeken naar oplossingen voor dienstregeling Voorafgaand aan de thema-avond, van 19:30 tot 20:00 uur: Jaarvergadering van de Rover-afd. Gouda Voor de agenda zie pag. 2 Nieuwsbrief per We moeten ook op de kleintjes gaan letten Zo willen we de jaarlijkse nieuwsbrief zo veel mogelijk per gaan verzenden. Helpt u mee kosten te besparen? Zend een naar onder vermelding van Nieuwsbrief. U krijgt dan volgend jaar een tje, zodat u de Nieuwsbrief (in kleur) kunt downloaden van onze website. Alvast bedankt! Adressen van Rover-afdeling Gouda en Midden-Holland Voorzitter: Benno Houweling Postadres en info: Veenenburg 36, 2804 WZ Gouda. Tel: Voic / fax: Website: 1

2 AGENDA JAARVERGADERING 1. Opening en welkom 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling van de agenda 4. Verslag van de jaarvergadering van 17 april Vaststelling van het jaarverslag over Financieel verslag over 2012 en rapport kascommissie 7. Verkiezing van de kascommissie voor Actieplan Rondvraag en sluiting JAARVERSLAG 2012 Inleiding Het gehele bestuur van de Rover-afdeling werd op de jaarvergadering van 17 april voor twee jaar herkozen: Benno Houweling als voorzitter, Kees Vermeij als secretaris en Jaco Klap als penningmeester. Bram Cazius heeft zich in de loop van het jaar als actief lid van de afdeling gemeld, zodat het aantal actieve leden thans acht is. Onze afdeling telde op 31 december in het totaal 121 leden. Het jaar 2012 was er een met veel veranderingen. De beide reizigersoverleggen in onze regio, Reizigers Overleg Midden Holland (ROM) en Reizigersadviesraad OV Holland Rijnland (ROVH), zijn samengegaan tot de Stichting Rocov Hollands Midden (RocovHM of nog korter: RHM). Rocov is een algemeen begrip in de wereld van de reizigersoverleggen en staat voor Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. De statuten van de nieuwe stichting zijn op 2 juli door de notaris vastgesteld. Na een sollicitatieprocedure is van Linda Maasdijk tot nieuwe voorzitter benoemd. De werkzaamheden van RHM zijn op 27 september van start gegaan. Het ROM zal na afwikkeling van de financiën, in 2013 opgeheven worden. Voor het nieuw gevormde concessiegebied Zuid-Holland Noord is daarmee één adviesorgaan van de reizigersorganisaties ontstaan. Jan Willem Fortuin en Bram Cazius vertegenwoordigen onze afdeling in het RHM. Meer informatie over het RHM is te vinden op Een andere grote verandering was het winnen van de busconcessie door Arriva. Dit heeft voor ons bijzonder veel advieswerk met zich meegebracht. In de paragraaf over de bus vindt u hierover meer informatie. in alle richtingen rijden ongewijzigd. Bij slecht weer rijdt NS met een de aangepaste dienstregeling, die soms wel erg preventief wordt ingevoerd, vervallen deels de intercity s tot Utrecht Centraal en de extra Sprinters in de spits (o.a. Rotterdam Goverwelle). Het is opvallend, dat NS op station Nieuwerkerk en Capelle nog steeds geen actuele informatie aan de reizigers op het perron verschaft. De oude borden met lamellen zijn al enkele jaren verdwenen. De displays die als opvolger hiervan prima kunnen fungeren, ontbreken nog steeds op de perrons. De meest actuele informatie is daar (ook bij uitval en vertraging) de gele vertrekstaat van december van het vorige jaar. Soms wordt hardnekkig te weinig materieel ingezet. Dat leidt vooral in de spits tot onverkwikkelijke taferelen. Als bijvoorbeeld de Sprinter Rotterdam Amsterdam te kort is, meldt Rover dat rechtstreeks aan de inzetplanning van NS, want halvering van de capaciteit op een behoorlijk volle trein is onacceptabel. Dit goede contact met NS zorgt voor heel scherpe sturing op de materieelinzet. Helaas lopen planning en werkelijkheid te vaak uiteen. Informatie tijdens of voorafgaand aan werkzaamheden of buitendienststellingen is soms bedroevend slecht. Leden van Rover hangen dan zelf maar informatie op, zoals dat op Goverwelle gebeurde. Stations Na tegenslagen zijn met een half jaar vertraging, uiteindelijk de liften en roltrappen op station Gouda door ProRail aangelegd. Stukje bij beetje werden de liften en later de roltrappen, in gebruik genomen. Het station is nu goed toegankelijk en het resultaat mag gezien worden. Zoals we in onze vorige Nieuwsbrief al aangaven, wordt de vierde lift aan de Bloemendaalzijde Spoorwegen De nieuwe dienstregeling gaf ook dit keer weinig verandering in onze regio. Zo zal in Utrecht meer overgestapt moeten worden tussen de Intercity s. In de avonduren rijdt tussen Rotterdam of Den Haag om en om elk half uur een intercity; tussen Gouda en Utrecht ontstaat daardoor echter een kwartierdienst. De Sprinters Opening liften station Gouda ROVER Nieuwsbrief

3 Leden van Rocov Hollands Midden tijdens de oprichtingsvergadering op 27 september Tweede en tiende van links onze vertegenwoordigers van de afdeling, Bram Cazius en Jan Willem Fortuin. (Foto: H.v.d. Zanden) met de bouwwerkzaamheden aldaar meegenomen. Ook werd de nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen. Een probleem was onder andere de hellingbaan naar het openbare gedeelte van de stalling. De architect had een verkeerde fietsgoot ontworpen: dalende en stijgende fietsen zaten elkaar in de weg. Provisorisch is de goot verbeterd, maar de juiste goot, zoals toegepast bij station Leiden (zijde LUMC), laat nog op zich wachten. Er vond dit jaar wegens reorganisatie bij NS geen stationsoverleg plaats. We zoeken naar een andere werkwijze. RijnGouweLijn De provincie heeft op 15 mei de knoop doorgehakt over de toekomst van de RijnGouweLijn (RGL). Het plan gaat niet door. Daarvoor in de plaats is het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Net Zuid-Holland Noord (HOV-NET ZHN) gekomen. Er zal tussen Gouda Alphen ( Leiden) met gewone treinen worden gereden. In de toekomst komen er in onze regio twee stations bij: Boskoop Snijdelwijk en Waddinxveen Zuid. De halte Goudse Poort zal niet worden aangelegd. In 2015 zal de treindienst worden aanbesteed. De verhoging van de frequentie tot vier maal per uur, is nog onzeker. Voorlopig blijft de halfuursdienst gehandhaafd. In de spits blijft de doorgaande verbinding richting Leiden, de treindienst een kwartier verschoven t.o.v. de daluren. Om de overgang daarvan zo veel mogelijk in de stille uren te laten vallen is de spitsdienstregeling uitgebreid. Een lastig probleem blijft een betrouwbare overstap in Alphen aan den Rijn. NS heeft werk gemaakt van ons advies voor een betere discipline bij het NS-personeel om de treinen zo veel mogelijk op elkaar te laten wachten. Spoorzone Gouda Het is nog steeds niet duidelijk of het nieuwe busstation aan de zuid- of noordzijde van het NS-station gaat komen. Al in 2011 adviseerden we de gemeente Gouda om alvast een goed doordacht busstation te laten ontwerpen, om later niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Begin maart 2012 stond in de krant, dat men op korte termijn de bioscoop zal gaan bouwen. De tijd voor een goed ontwerp voor een busstation begon te dringen. Op 26 maart stuurden we een open brief aan B&W van Gouda om aandacht te vragen voor een geïntegreerd plan, waarbij in het ontwerp van de bioscoop ook rekening wordt gehouden met een busstation. De brief is ook naar de media gestuurd, maar die hebben daar niet op gereageerd. Op 17 april ging onze thema-avond over de Spoorzone Gouda. We hadden de projectmanager voor de Spoorzone uitgenodigd om de plannen toe te lichten. De geanimeerde discussie leverde voor Rover én de projectmanager een leerzame avond op: een busstation is toch echt veel meer dan alleen een paar haltes. Naar aanleiding van deze avond heeft de projectmanager op ons voorstel de TU-Delft opdracht gegeven een schetsontwerp voor het busstation te maken. Begin juni diende de TU-Delft een eerste ontwerp in. Daaruit bleek dat het terrein te klein is voor een eilandperron of voor haltes in een visgraatpatroon, zoals het huidige busstation is ingericht. De gemeente stond erop, dat aan het ontwerp van de bioscoop niets mag worden veranderd. We beseften dat het daardoor moeilijker werd om een goed busstation te realiseren. Na verdere studie concludeerden we op grond van de beschikbare ruimte, dat er een bus-bufferstation het best zou passen. Zichtbare voorbeelden treft u in Leiden of Alphen aan. Via het ROM zochten we contact met NS, Stedenbaan- Plus, de Goudse Schouwburg (opdrachtgever voor de bioscoop) en Bureau Spoorbouwmeester. Slechts van de laatste ontvingen we een positieve reactie. Inmiddels zijn we zelf begonnen om schetsontwerpen te maken voor het noordelijk stationsgebied. Op 23 juli vroegen we een gesprek aan met de verantwoordelijke wethouders. Het gesprek vond op 17 september plaats. Hun boodschap was, dat de gemeente een Programma van Eisen (PvE) voor het busstation gaat opstellen en ROVER Nieuwsbrief

4 ons er bij zal betrekken. Op 18 oktober werd het voorlopig ontwerp van de bioscoop in de media gepresenteerd. Het Rocov Hollands Midden reageerde op ons verzoek op 5 november met de brief Red het busstation aan de gemeenteraad van Gouda. Gelukkig kwam er wel schot in de zaak. Op 27 november ontvingen we een brief van de gemeente dat aan een PvE en schetsontwerp wordt gewerkt. Op 12 december lichtten we tijdens het inspreekrecht in de gemeenteraad van Gouda onze brief van 5 november toe. Uit reacties van raadsleden bleek dat ze ons probleem over de langs elkaar heen lopende ontwikkelingen deelden. De gemeenteraad verwees de problematiek echter terug naar ons overleg met de wethouders. Mocht u interesse hebben voor dit onderwerp, dan kunt u op onze website onder Dossiers > Busstation alle (openbare) informatie vinden. Bereik van bushaltes Er is nauwelijks iets bekend over welke afstand busreizigers naar een halte afleggen. Met medewerking van de provincie legden we contact met de Haagse Hogeschool. We stelden de onderzoeksvragen op en met de docent en leerlingen overlegd over de aanpak. De vragen gingen in hoofdzaak over: de gebruikte haltes, het adres van vertrek of aankomst, en de leeftijd. Met medewerking van Connexxion vond het onderzoek plaats op de Goudse stadslijnen 1, 3 en 4. In mei ondervroegen studenten van de Haagse Hogeschool 414 reizigers. Alle gegevens zijn te vinden in hun rapport Gouda op loopafstand. Opvallend is, dat verreweg de meeste reizigers niet meer dan een hemelsbrede afstand van 350 meter lopend afleggen. Dit onderzoek roept al snel een nieuwe vraag op. Is die hemelsbrede afstand van 350 meter wel juist? Toen we op een kaart van Gouda om iedere halte een cirkel met een straal van 350 meter trokken, werd zichtbaar dat nagenoeg heel Gouda een dekkend patroon oplevert. Niet dekkend waren o.a. de delen van Korte Akkeren en de westelijke Binnenstad. In genoemde gebieden moeten reizigers hemelsbreed meer dan 350 meter naar een bushalte afleggen. Om er achter te komen of 350 meter werkelijk de grootste afstand is, zijn we zelf een vervolgonderzoek gaan uitvoeren in Korte Akkeren. De haltes van lijn 190 en 196 liggen in die wijk geïsoleerd ten opzichte van andere haltes in de stad: de afstanden naar die andere haltes variëren van 600 tot 1250 meter. Dit onderzoek is eind oktober en begin november gehouden. Daar bleek 93% van alle reizigers een hemelsbrede afstand van maximaal 400 meter afleggen. De conclusie van beide halteonderzoeken in Gouda is, om in een Programma van Eisen voor een concessie maximaal een straal van 400 meter rond een bushalte voor te schrijven. Alle gegevens komen na de jaarvergadering op onze website onder Dossiers > Halteonderzoek. Bus Op 18 april werd op het Provinciehuis bekend gemaakt, dat Arriva het busvervoer per 9 december 2012 van Connexxion zou overnemen. Voor een door de provincie van tevoren vastgesteld bedrag, bood Arriva in haar offerte iets meer kwaliteit. Connexxion tekende beroep aan. Vlak voor afloop van de beroepstermijn trok de oude vervoerder het beroep in. Pas toen kon Arriva voorbereidingen treffen voor uitvoering van de busdienst in het nieuwe grote concessiegebied. Op 28 juni heeft Arriva een bij Madurodam een vlootschouw gehouden, waar we konden adviseren over de keuze van het materieel. We vonden veel van onze adviezen terug in de gekozen bussen, de aanpassingen en de uiteindelijke keuze. Alle hybride bussen zijn verhuisd naar de stadsdienst van Leiden. Eind juli begonnen ROM en ROVH, aan de adviesprocedure van de nieuwe vervoerder. Door taakverdeling en intensief werken werden binnen een maand adviezen voor dienstregeling, tarieven, implementatie-, ontwikkel-, marketing- en communicatieplannen verstrekt. Een ingrijpende verandering in lijnvoering bleek het drastisch uitdunnen van de dienstregeling rond Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. De vervoersdeskundigen van Arriva bleken niet gevoelig voor de door reizigers aangedragen verwachte gevolgen. Veel woon- en werkpassagiers zouden langere looproutes moeten afleggen en minder frequent de bus op gewenste reisroutes kunnen nemen. Positief is het plan dat recreanten s zomers op de lijnen 190 en 194 de fiets in de bus kunnen meenemen. Ook in de Zuidplas zijn klachten ontvangen over de uitgedunde dienstregeling. We zijn wat alternatieven gaan ontwikkelen. Een hoofdpijndossier is lijn 195/295 (Utrecht Centraal - Rotterdam Capelsebrug via Schoonhoven). Deze lijn loopt door drie concessiegebieden, die door de provincies Utrecht en Zuid-Holland worden beheerd. Voorheen reed Connexxion in beide concessies en was een doorgaande lijn geen probleem. Na het schetsen van een onaanvaardbare situatie voor passagiers met een buslijn tussen Noord-Brabant en Limburg, stond Arriva voor de taak de dienstregeling en tarifering op lijn 195/295 met Connexxion in Utrecht af te stemmen. Pas eind december bleek na zoekwerk op internet en uit klachten van reizigers, dat beide busondernemingen, hun alles komt goed niet hebben waar gemaakt. Op 6 juli is de Zuidelijke Randweg bij Gouda geopend en paste Connexxion de route van lijn 196 aan via de Koningin Wilhelminaweg. Arriva stelde voor via de Rotterdamseweg te rijden, zodat het zuidelijk deel van Korte Akkeren en binnenstad beter werd ontsloten. Wij stemden in met de plannen van de gemeente dat er toegankelijke haltes bij Constantijn Huygensstraat en Nieuwe Veerstal zouden komen. Over het ontwerp van de nieuwe haltes hebben we geadviseerd. Voor de Goudse stadsdienst herstelde Arriva de halfuursfrequentie op zaterdag en zijn de rijtijden van de lijnen 6,177,186/187 naar en van de Goudse Poort tijdens de spits op werkdagen evenwichtiger verdeeld. De gemeente Gouda sloot de Markt voor het busverkeer. Arriva heeft daarop besloten lijn 3 ter hoogte van het Catharinagasthuis een keerlus te laten maken. Wij kunnen accepteren dat de bus in plaats van over de Markt nu om de Markt rijdt. Onzichtbaar bleven onze aanbevelingen voor bevordering van OV in de stadsdiensten van Gouda, zoals door de Provincie onverkort overgenomen in de speciale bijlage bij het Programma van Eisen. We stelden namelijk voor te komen tot één hoogfrequente gestrekte stadslijn noord-zuid en laag frequente ringlijn(en) op tijden voor winkelend publiek en het kunnen aandoen van instanties ten behoeve van de doelgroep ouderen en minder ROVER Nieuwsbrief

5 Vlootschouw van Arriva op 28 juni bij Madurodam, waar konden we adviseren over het aan te schaffen materieel. Hier twee typen stadsbussen, waarvan we de linker het beste vonden. Dit type is ook aangeschaft. validen, waarbij de regionale lijnen ook voor stadsvervoer worden benut. Bijna het hele jaar is vervoerder Connexxion geconfronteerd met routewijzigingen wegens ophoging en herinrichting van het stratenplannen, w.o. die bij het Van Hogendorpplein en de Bleulandweg. Onze adviezen aan Gemeente en Connexxion de haltes dichter bij de toekomstige ingangen van de nieuwe hoofdingang van het Bleulandziekenhuis te situeren, strandden. Na jarenlang goed samenwerken met de medewerkers van Connexxion namen we van hen afscheid. Connexxion bedankte hun reizigers begin december via in de bussen uitgedeelde folders. De start van Arriva werd op 9 december feestelijk gevierd in Fort Wierickerschans te Bodegraven met het tonen van het nieuwe materieel waaronder de fietsbus en de nieuwe buurtbussen. Sinds dat moment staat er op het Stationsplein te Gouda ter hoogte van de ANWB een voorlopig mobiel informatiecentrum van Arriva en is een nieuwe periode met de nieuwe vervoerder ingegaan. OV-chipkaart Op 1 april liep de succesvolle actie af voor een persoonlijke OV-chipkaart voor de prijs van 1 euro. Op het laatst werd nog maar mondjesmaat van deze aanbieding gebruik gemaakt. Tot 19 mei heeft de provincie, vanwege het rapport van de Commissie Kist, een jaar tariefrust aangehouden. In die tijd werd gemeten of door de invoering van de OVchipkaart, het gedrag van de reiziger zou veranderen. Hoe zit het dan met de kostenneutraliteit voor de reiziger en de opbrengstneutraliteit voor de vervoerder. Tot nu toe beschikken we alleen over de resultaten van het eerste kwartaal. Vergelijking van de cijfers van Holland- Rijnland en die van Midden-Holland levert in vergelijking met de strippenkaart, gemiddeld dezelfde kosten voor de reiziger op. Maar in Holland-Rijnland waren de zones kleiner en kwam je met een strip minder ver. In onze regio is het juist andersom De meeste reizigers met een OV-chipkaart zijn daardoor in Holland-Rijnland een beetje goedkoper uit en in Midden-Holland iets duurder. De nieuwe vervoerder kon, vanwege vertraging met de gunning, pas op 20 juli de adviesvraag over de tarieven bij het ROM en ROVH indienden, Dat leverde een hectische tijd op. Arriva vroeg beoordeling van onder andere een serie nieuwe abonnementen. Ze stelden voor het kilometertarief extra te verhogen om een goedkoper Arriva Dalkorting abonnement aan te bieden. Wij vonden dat niet juist, want dat betekent dat alle latere prijsverhogingen gebaseerd zijn op dat extra verhoogde kilometertarief. Om die reden houden we de prijs voor het kilometertarief altijd gescheiden van HOV-tarief of abonnementen. Daarnaast wilde Arriva het sterabonnement afschaffen, omdat het op de oude zones is gebaseerd en toch op termijn verdwijnt. De op 9 december lopende abonnementen van Connexxion zouden geldig blijven. Van aanvang af wilde Arriva een geheel nieuw pakket aan abonnementen introduceren en de verkoop starten van een landelijk abonnement en drie abonnementen van Arriva. Volgens hun berekeningen zouden de nieuwe Arriva-abonnementen gelijkwaardig zijn aan de oude van Connexxion. Achteraf bleken die berekeningen niet te kloppen. Met name bij reizen in combinatie met een andere vervoerder, zoals RET en HTM bleek de reiziger vaak veel duurder uit te zijn. De gedeputeerde van Zuid-Holland heeft ingegrepen en bepaald dat de reiziger niet meer dan 25% boven van het tarief van voor 9 december mag betalen. Een proef met OV-chipkaarten voor toeristen mislukte. De buitenlanders vinden het te ingewikkeld. Wij pleiten voor een speciale toeristenkaart die 1, 2 of 3 enz. dagen ROVER Nieuwsbrief

6 geldig is. Het is een zichtkaart met een chip, waarmee men ook OV-poortjes kan openen. Die kaart zou men in het buitenland dan kunnen bestellen of op Schiphol, in het hotels of campings kunnen verkrijgen. De nieuwe fietsenstalling van station Gouda is nog niet af en is daardoor ook bron voor klachten. Opvallend is het grote aantal klachten over de dienstregeling van Arriva. GroeneHartHopper Op korte en wat langere termijn veranderen allerlei zaken bij de GroeneHartHopper (GHH). Behalve vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, komt daar ook vervoer vanwege de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bij. Op 9 december is het deur-haltevervoer, wat de Hopper verzorgde, vervallen en overgegaan naar Arriva, zij het met een aanzienlijke verhoging van het tarief voor de reiziger. Het onderzoek van de rekenkamer Gouda liet zien dat het tijdstip van de terugreis vanaf het Groene Hart Ziekenhuis lastig te bepalen is. Men kan de GHH pas na afloop van het consult bestellen. Dan moet men tenminste drie tot vijf kwartier wachten. Een goed initiatief in samenwerking met Connexxion is het op 4 september geopende Taxipoint in het ziekenhuis. Na reservering wordt men binnen het half uur opgehaald. Dit jaar is in het vervoersreglement verbeterd. Zo kan men in plaats van de vertrektijd de aankomsttijd aangeven. Verder is ook nog gekeken naar de toekomst van de Hopper, mede in verband met een mogelijke aanbesteding. Onderaannemer Taxi Stoppelenburg is helaas failliet gegaan. Het laatste jaar had men goede ervaringen met dit bedrijf. Nu rijdt Connexxion weer zelf in de Krimpenerwaard. Na werkzaamheden aan de West Vlisterdijk durfden de chauffeurs van lijn 106, niet meer over deze dijk te rijden. Connexxion liet de bus omrijden. Wij stelden voor om de gedupeerde reizigers uit Vlist en Polsbroek te attenderen op de mogelijkheid om met de Hopper naar Haastrecht of Stolwijk te reizen en daar op de bus te stappen en uiteraard vice versa. In eerste instantie kregen we geen gehoor. Maar in augustus trof het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard een regeling om met de GHH naar en van de bushalte in Haastrecht te reizen. Daarnaast kan men de extra kosten via Connexxion terugkrijgen. Vanaf 9 december heeft Connexxion met kleine bussen de normale lijndienst hervat. Klachten In 2012 hebben we aanzienlijk meer klachten ontvangen en behandeld, dan vorig jaar. OV-chipkaart 3 NS 8 Stations 4 RGL 1 Bus 9 De klachten van de OV-chipkaart gingen over het verdwijnen van de sterabonnementen en de hoge kosten voor de nieuwe abonnementen, zowel van CXX als van Arriva. Ook is er onduidelijkheid wat men het beste kan doen als men met een abonnement wil overstappen naar een andere vervoerder in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Bij de NS betrof het voornamelijk overvolle treinen en slechte informatie op stations bij werkzaamheden. VERSLAG JAARVERGADERING 2012 Datum: dinsdag 17 april Locatie: Verzetsmuseum Gouda, Turfmarkt 30, Gouda. Aanwezig: 7 leden en 1 gastlid van Rover-afdeling Holland-Rijnland. Afmeldingen: 3 leden Opening en welkom De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen welkom. Mededelingen en ingekomen stukken Dit jaar worden de statuten en HR van Rover landelijk aangepast. Voor onze afdeling heeft dat weinig consequenties. We zullen voor een aangepaste versie van ons afdelingsreglement zorgen. ROM heeft een verzoek ingediend tot integraal ontwerp voor bioscoop en busstation in de Spoorzone Gouda. De TU-Delft kan het beste het busstation ontwerpen. Vaststelling van de agenda Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Verslag jaarvergadering 6 april 2011 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Vaststelling jaarverslag 2011 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Financieel verlag 2011 en rapport kascommissie De kascommissie heeft geen opmerkingen. Het bestuur wordt door de vergadering gedéchargeerd. Verkiezing van het dagelijks bestuur Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur wordt bij acclamatie herbenoemd: Benno Houweling, voorzitter Kees Vermeij, secretaris Jaco Klap, penningmeester Verkiezing kascommissie 2012 Rien van der Gaag Frans Blanker Reserve: Arian Prins Actieplan 2012 Studenten van de Haagse Hogeschool doen een halte onderzoek naar de loopafstanden van en naar bushaltes. Er zijn voldoende gegevens verzameld om dit onderzoek uit te werken. Het onderzoek kost 450 (excl. kopieerkosten) en wordt betaald door de vier Rocov's in de provincie. Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen. Om 20:00 uur sluit de voorzitter de vergadering. ROVER Nieuwsbrief

7 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2012 De kosten voor activiteiten door/voor de afdeling worden op declaratiebasis vergoed door de landelijke penningmeester van Rover. De maximaal toegestane besteding wordt bepaald door het aantal Rover-leden dat woonachtig is in de regio, vermenigvuldigd met een bedrag per lid. De afdeling heeft geen eigen vermogen of andere bezittingen. Een deel van de activiteiten valt samen met activiteiten voor het ROM en de kosten daarvan zijn uit dat budget betaald. De kosten over het boekjaar 2012 waren 376,23, wat een toename is van 25% ten opzicht van We gaan daarom bezuinigen op zaalhuur en op porto voor de nieuwsbrief door die zoveel mogelijk elektronisch te verzenden. Uitgaven Nieuwsbrief kopiëren en nieten 97,22 Porto Nieuwsbrief 50,91 Zaalhuur, beamer, consumpties 135,00 Presentie spreker 10,00 Reiskosten 82,20 Totaal 376, Reiskosten Jaarvergadering Nieuwsbrief Actieplan 2013 We gaan dit jaar speciaal aandacht besteden aan de volgende onderwerpen: 1. Leden werven. Rover kan best nieuwe leden gebruiken. Er zijn nieuwe folders ontworpen, die we gaan uitdelen. Ook moeten we zorgen dat we als consumentenorganisatie te boek staan, die heel wat verbeteringen in het OV bewerkstellen en niet alleen maar klagers zijn. 2. Stadsdienst Gouda. We zijn aan het uitzoeken of een andere lijnvoering niet gunstiger is. De ringlijnen maken de ritten onnodig lang. 3. Busstation bij NS-station. De gemeente heeft schetsontwerpen gemaakt. We gaan de ontwerpen nader beoordelen. Tegen de tijd dat bekend is waar het nieuwe busstation wordt aangelegd, willen we beslagen ten ijs komen. 4. Dienstregeling en concessiegrenzen. Op dit punt is veel te verbeteren: in de Krimpenerwaard en de Zuidplaspolder. 5. Abonnementen en concessiegrenzen. De sterabonnementen zijn afgeschaft en de nieuwe abonnementen zijn aanzienlijk duurder. Met name bij concessiegrens overschrijdende ritten, zoals lijn 195/295, Utrecht Capelle. 6. Toegankelijke haltes samen met Zorgbelang schouwen. Veel toegankelijke haltes zijn niet volgens de CROW-richtlijnen aangelegd en daardoor niet bruikbaar. 7. Loopafstanden haltes, onderzoek afronden. Het rapport verschijnt voorjaar 2013 en wordt gepresenteerd aan de opdrachtgevers, de vier reizigersoverleggen in Zuid-Holland en de provincie en uiteraard ook aan Rover. 8. Bezuinigingen bij onze afdeling doorvoeren. De financiën zijn krapper geworden. Dat dwingt ons de kosten te reduceren. 9. Nieuw reglement voor afdeling, i.v.m. nieuwe landelijke statuten en huishoudelijk reglement. Dit is inmiddels gereed. ROVER Nieuwsbrief

LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE

LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE H Onderzoek naar het bereik van ontsluitende bushaltes Rover afd. Gouda en Midden-Holland Vervoersautoriteiten: Regels ontsluiting stedelijk gebied Grote verschillen

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,-

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- B u s b o e k 2014 GELDIG ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- VANAF 15 DECEMBER 2013 HAARLEM SCHIPHOL DE DE ZILK ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIMUIDEN

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 9 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Almere Stad & Streek De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 9 december 2012 rijdt een aantal buslijnen van Connexxion

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

Gewijzigde dienstregeling

Gewijzigde dienstregeling van 25 juli 22 augustus 2010 Gewijzigde dienstregeling rond Arnhem omreizen of bus in plaats van trein! Zwolle Deventer Amersfoort Apeldoorn Zutphen Schiphol Ö Rotterdam Centraal Den Haag Centraal Utrecht

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

Aan Gemeente Gouda T.a.v. Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad Postbus BB GOUDA. Advies busstafion Spoorzone

Aan Gemeente Gouda T.a.v. Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad Postbus BB GOUDA. Advies busstafion Spoorzone Aan Gemeente Gouda T.a.v. Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad Postbus 1086 2800 BB GOUDA onderwerp Advies busstafion Spoorzone datul tngekomen 24 Geachte College en Gemeenteraad, Het Reizigers

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

' Zmo HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. I.G.M. de Bondt. ij i. Contact igm. de- nl. Provinciale Staten.

' Zmo HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. I.G.M. de Bondt. ij i. Contact igm. de- nl. Provinciale Staten. Lid Gedeputeerde Staten s^.yv ij i. I.G.M. de Bondt Contact 070 441 71 12 igm. de- bondt@pzh. nl ' Zmo HOLLAND Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11

Nadere informatie

buurtbus 190 Schouwen

buurtbus 190 Schouwen Vanaf 7 april 2013 Uitbreiding buurtbus 190 Schouwen Flyer Buurtbus Schouwen.indd 1 190313 13:22 Uitbreiding van buurtbus 190 Schouwen Met ingang van maandag 8 april 2013 wijzigt het een en ander voor

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Pagina 1 van 5 Fractiesecretariaat Ad van Heuven Jachthoeve 9 3992 NT Houten advanheuven@planet.nl www.groenlinks.nl\lokaal\houten Zenden aan: gemeentehuis@houten.nl

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Redt het nieuwe busstation Gouda

Redt het nieuwe busstation Gouda Aan de gemeenteraad van Gouda Gouda, 5 november 2012 Redt het nieuwe station Gouda De gemeente Gouda heeft nog steeds niet definitief besloten of het station aan de zuidzijde van het spoor blijft of naar

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Enkhuizen, 21 oktober 2014 Betreft: reactie op antwoord gedeputeerde Post n.a.v.

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi Het derde kwartaal van 2014 zag 87.453 passagiers gebruik maken van de Regiotaxi, op een totaal van 81.728 ritten. Hierbij reisde er 5.157 keer een gratis begeleider mee, zaten

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014)

Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Het openbaar vervoer in Ommen (afgerond 29-12-2014) Inleiding Van oudsher verzorgen verschillende vervoerders het vervoer in en rond Ommen. Eén busboekje voor Ommen bestaat niet. Je zult hiervoor tenminste

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC GRATIS probeerkaarten Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC Een groen alternatief voor de auto Heeft u weleens overwogen met de bus naar uw werk te gaan? Die stopt waarschijnlijk

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit & Financiën Presentatie Land van Cuijk 18 september 2013 Vormen van OV in Brabant Rol en Taakverdeling

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: M. Bus T 070-441 71 04 m.bus@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum 19 september

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht 6 1 Afwijkende dienstregeling tijdens feestdagen en vakanties Op feestdagen en in de zomerperiode hanteert Connexxion een afwijkende dienstregeling. Een aantal lijnen

Nadere informatie

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V.

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V. Streekdienst Brabant-West LIJN 400 h van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. LIJN 401 h van BREDA naar UTRECHT V.V. Ingangsdatum 13 februari 2005 BR05-W07 Busdiensten tijdens vakantieperiodes Een aantal ritten

Nadere informatie

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, NS Postbus 2025, 3500 HA Utrecht Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov Commercie &Ontwikkeling Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 januari 2016 VOOr wie is de OV-Taxi? De meeste buslijnen in de regio zijn gewoon toegankelijk voor iedereen, ook als u een beperking heeft. De

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

Dienstregeling Provincie Utrecht / /295. Utrecht Zuidwest. Geldig vanaf 14 december Stadsdienst Woerden

Dienstregeling Provincie Utrecht / /295. Utrecht Zuidwest. Geldig vanaf 14 december Stadsdienst Woerden Provincie Utrecht Utrecht Zuidwest Dienstregeling 205 Geldig vanaf 4 december 204 Stadsdienst Woerden 3 4 Streeklijnen 02 03 04 05 06 07/207 95/295 Niteliner 402 407 Buurtbus 505 505 Welkom in de bus van

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk T.a.v. de griffie Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Voorstellen voor jaarlijkse wijzigingen in het OV in de regio Utrecht in 2014 Reageren? U kunt tot 4 maart 2013 reageren op de uitgangspunten voor de dienstregeling

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Dronten

Dienstregeling Regio Dronten Regio Dronten Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 21 Stadsdienst Dronten 22 Stadsdienst Dronten 143 Dronten - Kampen 145 Swifterbant - Lelystad 146 Emmeloord - Nagele - Swifterbant - Dronten

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2015 Zuid-Holland Noord

Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2015 Zuid-Holland Noord Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2015 Zuid-Holland Noord Versie april 2014 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe overzicht van de wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling 2015 (versie maart 2014),

Nadere informatie

Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen.

Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen. Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen. Uitgave Stichting Seniorenraad Schijndel Onderzoek van de Themagroep Welzijn

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 Regio Abonnement Het Regio Abonnement is een abonnement dat is gebaseerd op zones zoals die ook voor 2013 van toepassing waren.

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Comfortabel én snel langs de files Nieuw:

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein Valleilijn Bus en trein op één lijn Buslijn 84 86 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 10 december 2017 Beste reiziger, Vanaf 10 december 2017 rijden de bussen van Syntus Gelderland volgens

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. De belangrijkste wijzigingen staan per lijn onderstaand weergegeven.

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. De belangrijkste wijzigingen staan per lijn onderstaand weergegeven. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Dienstregeling OV concessie IJsselmond 2017 Kern mededeling: Provinciale Staten worden geïnformeerd over de jaarlijkse wijzigingen in de dienstregeling van het

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Onderwerp: Advies ten behoeve van tarieven voor het stad en streekvervoer per 1 juli 2010

Onderwerp: Advies ten behoeve van tarieven voor het stad en streekvervoer per 1 juli 2010 Rijen, 13 april 2010 Kenmerk: 10.005 Onderwerp: Advies ten behoeve van tarieven voor het stad en streekvervoer per 1 juli 2010 Het Reizigersoverleg Brabant heeft op 30 maart 2010 uw tariefvoorstellen ontvangen

Nadere informatie

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen RegioTaxi Noord-Groningen 2011 Even geen bus of trein beschikbaar? Neem dan de Regiotaxi! ntdekhet v Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum 1 www.ovbureau.nl

Nadere informatie

Alle buslijnen en waar ze naartoe gaan

Alle buslijnen en waar ze naartoe gaan Tekst 1 Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden!

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393 LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan NS Reizigers Directeur commercie Hans Peters Postbus 2025 3500 HA Utrecht Contactpersoon Doorkiesnummer Arnoud Frerichs 070-4569556 Datum 28 juli

Nadere informatie

STnTEN. '?",iffhorrand. il g APR Lid Gedeputeerde Staten. Afschrift beantwoording brief ROVER inzake omleiding

STnTEN. '?,iffhorrand. il g APR Lid Gedeputeerde Staten. Afschrift beantwoording brief ROVER inzake omleiding Lid Gedeputeerde Staten STnTEN Contact 070 441 71 12 f.vermeulen@pzh.nl '?",iffhorrand Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2008

Uitvoeringsprogramma 2008 Uitvoeringsprogramma 2008 kwartaalcijfers openbaar vervoer in Fryslân cijfers 4e kwartaal 2008 en jaarcijfers 2008 Inleiding Voor u ligt de kwartaalrapportage openbaar vervoer Fryslân van het vierde kwartaal

Nadere informatie

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Inleiding Onderstaand zijn de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling 2016 van de concessie Zuid-Holland

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 juni 2013 nummer: 2013_BW_00359 Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Karin

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: 16.17 Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 De vervoerders Arriva en Hermes hebben Reizigersoverleg Brabant gevraagd advies uit te brengen over de tariefproducten

Nadere informatie

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013.

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is.

Nadere informatie

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 28 maart 2010 hwgo2010-lf8 Gratis Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk Middelharnis en Rotterdam Zuidplein rijdt Qliner

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Dronten

Dienstregeling Regio Dronten Regio Dronten Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 21 Stadsdienst Dronten 22 Stadsdienst Dronten 143 Dronten - Kampen 145 Dronten - Swifterbant - Lelystad 146 Emmeloord - Nagele - Swifterbant

Nadere informatie

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl Onze stad ntdekhet v.nl Gemeente Groningen Onze nieuwe bussen Vanaf 13 december vernieuwt het OV Even voorstellen: uw nieuwe busvervoerders Vanaf 13 december 2009 rijden nieuwe busvervoerders in uw regio.

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall. ADVIES OV-CHIPKAART Den Haag, december 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Overal in Nederland is sprake van invoering van de OV-chipkaart.

Nadere informatie

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger Connexxion wijst de weg Waar u ook heen wilt en wat u ook wilt weten, Connexxion is uw reisgids. Als service voor onze reizigers hebben we in deze folder alle soorten reisinformatie verzameld en toegelicht.

Nadere informatie

1

1 Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Middendorp en Remco Dijkstra (beiden VVD) over de aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied

Nadere informatie

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013

Haarlem-IJmond. Dienstregeling 2013 Dienstregeling 2013 Haarlem-IJmond Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010

Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Regeling betreffende de instelling van een Reizigers Advies Raad in de Stadsregio Amsterdam voor het openbaar vervoer 2010 Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, te noemen Dagelijks Bestuur;

Nadere informatie

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren. Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren.  Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle Spoorzone Noordzijde Fietsparkeren sen bij het station. Er zijn nu circa 7.3 stallingsplekken voor noordkant. In 23 zijn er ongeveer 12. plekken nodig. Ruimtelijk wensbeeld De spoorzonepartners werken

Nadere informatie