UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING"

Transcriptie

1 Afdeling Gouda en Midden-Holland Maart 2013 UITNODIGING VOOR THEMA-AVOND MET ARRIVA OVER DIENSTREGELING Op donderdag 18 april bent u vanaf 20:00 uur welkom in kerkelijk centrum De Brug Willem de Zwijgersingel 1, Gouda. (ca. 600 meter vanaf NS-station, uitgang Bloemendaalzijde) Programma van 20:30 22:00 uur: Rover heeft Arriva uitgenodigd voor een gesprek over de dienstregeling en eventueel tarieven. We ontvangen Wout Terra die bij Arriva verantwoordelijk is voor de dienstregeling. Na een korte inleiding wil hij graag op deze interactieve bijeenkomst van u horen wat er bij de reiziger aan ideeën leeft en vooral waar het beter kan. Het aantal dienstregelinguren ligt vast. Het is daarom ook nuttig om te bedenken waar de dienstregeling mogelijk wat minder kan. Voor u de kans om rechtstreeks ervaringen te delen, uw wensen op tafel te leggen en samen te zoeken naar oplossingen voor dienstregeling Voorafgaand aan de thema-avond, van 19:30 tot 20:00 uur: Jaarvergadering van de Rover-afd. Gouda Voor de agenda zie pag. 2 Nieuwsbrief per We moeten ook op de kleintjes gaan letten Zo willen we de jaarlijkse nieuwsbrief zo veel mogelijk per gaan verzenden. Helpt u mee kosten te besparen? Zend een naar onder vermelding van Nieuwsbrief. U krijgt dan volgend jaar een tje, zodat u de Nieuwsbrief (in kleur) kunt downloaden van onze website. Alvast bedankt! Adressen van Rover-afdeling Gouda en Midden-Holland Voorzitter: Benno Houweling Postadres en info: Veenenburg 36, 2804 WZ Gouda. Tel: Voic / fax: Website: 1

2 AGENDA JAARVERGADERING 1. Opening en welkom 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling van de agenda 4. Verslag van de jaarvergadering van 17 april Vaststelling van het jaarverslag over Financieel verslag over 2012 en rapport kascommissie 7. Verkiezing van de kascommissie voor Actieplan Rondvraag en sluiting JAARVERSLAG 2012 Inleiding Het gehele bestuur van de Rover-afdeling werd op de jaarvergadering van 17 april voor twee jaar herkozen: Benno Houweling als voorzitter, Kees Vermeij als secretaris en Jaco Klap als penningmeester. Bram Cazius heeft zich in de loop van het jaar als actief lid van de afdeling gemeld, zodat het aantal actieve leden thans acht is. Onze afdeling telde op 31 december in het totaal 121 leden. Het jaar 2012 was er een met veel veranderingen. De beide reizigersoverleggen in onze regio, Reizigers Overleg Midden Holland (ROM) en Reizigersadviesraad OV Holland Rijnland (ROVH), zijn samengegaan tot de Stichting Rocov Hollands Midden (RocovHM of nog korter: RHM). Rocov is een algemeen begrip in de wereld van de reizigersoverleggen en staat voor Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. De statuten van de nieuwe stichting zijn op 2 juli door de notaris vastgesteld. Na een sollicitatieprocedure is van Linda Maasdijk tot nieuwe voorzitter benoemd. De werkzaamheden van RHM zijn op 27 september van start gegaan. Het ROM zal na afwikkeling van de financiën, in 2013 opgeheven worden. Voor het nieuw gevormde concessiegebied Zuid-Holland Noord is daarmee één adviesorgaan van de reizigersorganisaties ontstaan. Jan Willem Fortuin en Bram Cazius vertegenwoordigen onze afdeling in het RHM. Meer informatie over het RHM is te vinden op Een andere grote verandering was het winnen van de busconcessie door Arriva. Dit heeft voor ons bijzonder veel advieswerk met zich meegebracht. In de paragraaf over de bus vindt u hierover meer informatie. in alle richtingen rijden ongewijzigd. Bij slecht weer rijdt NS met een de aangepaste dienstregeling, die soms wel erg preventief wordt ingevoerd, vervallen deels de intercity s tot Utrecht Centraal en de extra Sprinters in de spits (o.a. Rotterdam Goverwelle). Het is opvallend, dat NS op station Nieuwerkerk en Capelle nog steeds geen actuele informatie aan de reizigers op het perron verschaft. De oude borden met lamellen zijn al enkele jaren verdwenen. De displays die als opvolger hiervan prima kunnen fungeren, ontbreken nog steeds op de perrons. De meest actuele informatie is daar (ook bij uitval en vertraging) de gele vertrekstaat van december van het vorige jaar. Soms wordt hardnekkig te weinig materieel ingezet. Dat leidt vooral in de spits tot onverkwikkelijke taferelen. Als bijvoorbeeld de Sprinter Rotterdam Amsterdam te kort is, meldt Rover dat rechtstreeks aan de inzetplanning van NS, want halvering van de capaciteit op een behoorlijk volle trein is onacceptabel. Dit goede contact met NS zorgt voor heel scherpe sturing op de materieelinzet. Helaas lopen planning en werkelijkheid te vaak uiteen. Informatie tijdens of voorafgaand aan werkzaamheden of buitendienststellingen is soms bedroevend slecht. Leden van Rover hangen dan zelf maar informatie op, zoals dat op Goverwelle gebeurde. Stations Na tegenslagen zijn met een half jaar vertraging, uiteindelijk de liften en roltrappen op station Gouda door ProRail aangelegd. Stukje bij beetje werden de liften en later de roltrappen, in gebruik genomen. Het station is nu goed toegankelijk en het resultaat mag gezien worden. Zoals we in onze vorige Nieuwsbrief al aangaven, wordt de vierde lift aan de Bloemendaalzijde Spoorwegen De nieuwe dienstregeling gaf ook dit keer weinig verandering in onze regio. Zo zal in Utrecht meer overgestapt moeten worden tussen de Intercity s. In de avonduren rijdt tussen Rotterdam of Den Haag om en om elk half uur een intercity; tussen Gouda en Utrecht ontstaat daardoor echter een kwartierdienst. De Sprinters Opening liften station Gouda ROVER Nieuwsbrief

3 Leden van Rocov Hollands Midden tijdens de oprichtingsvergadering op 27 september Tweede en tiende van links onze vertegenwoordigers van de afdeling, Bram Cazius en Jan Willem Fortuin. (Foto: H.v.d. Zanden) met de bouwwerkzaamheden aldaar meegenomen. Ook werd de nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen. Een probleem was onder andere de hellingbaan naar het openbare gedeelte van de stalling. De architect had een verkeerde fietsgoot ontworpen: dalende en stijgende fietsen zaten elkaar in de weg. Provisorisch is de goot verbeterd, maar de juiste goot, zoals toegepast bij station Leiden (zijde LUMC), laat nog op zich wachten. Er vond dit jaar wegens reorganisatie bij NS geen stationsoverleg plaats. We zoeken naar een andere werkwijze. RijnGouweLijn De provincie heeft op 15 mei de knoop doorgehakt over de toekomst van de RijnGouweLijn (RGL). Het plan gaat niet door. Daarvoor in de plaats is het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Net Zuid-Holland Noord (HOV-NET ZHN) gekomen. Er zal tussen Gouda Alphen ( Leiden) met gewone treinen worden gereden. In de toekomst komen er in onze regio twee stations bij: Boskoop Snijdelwijk en Waddinxveen Zuid. De halte Goudse Poort zal niet worden aangelegd. In 2015 zal de treindienst worden aanbesteed. De verhoging van de frequentie tot vier maal per uur, is nog onzeker. Voorlopig blijft de halfuursdienst gehandhaafd. In de spits blijft de doorgaande verbinding richting Leiden, de treindienst een kwartier verschoven t.o.v. de daluren. Om de overgang daarvan zo veel mogelijk in de stille uren te laten vallen is de spitsdienstregeling uitgebreid. Een lastig probleem blijft een betrouwbare overstap in Alphen aan den Rijn. NS heeft werk gemaakt van ons advies voor een betere discipline bij het NS-personeel om de treinen zo veel mogelijk op elkaar te laten wachten. Spoorzone Gouda Het is nog steeds niet duidelijk of het nieuwe busstation aan de zuid- of noordzijde van het NS-station gaat komen. Al in 2011 adviseerden we de gemeente Gouda om alvast een goed doordacht busstation te laten ontwerpen, om later niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Begin maart 2012 stond in de krant, dat men op korte termijn de bioscoop zal gaan bouwen. De tijd voor een goed ontwerp voor een busstation begon te dringen. Op 26 maart stuurden we een open brief aan B&W van Gouda om aandacht te vragen voor een geïntegreerd plan, waarbij in het ontwerp van de bioscoop ook rekening wordt gehouden met een busstation. De brief is ook naar de media gestuurd, maar die hebben daar niet op gereageerd. Op 17 april ging onze thema-avond over de Spoorzone Gouda. We hadden de projectmanager voor de Spoorzone uitgenodigd om de plannen toe te lichten. De geanimeerde discussie leverde voor Rover én de projectmanager een leerzame avond op: een busstation is toch echt veel meer dan alleen een paar haltes. Naar aanleiding van deze avond heeft de projectmanager op ons voorstel de TU-Delft opdracht gegeven een schetsontwerp voor het busstation te maken. Begin juni diende de TU-Delft een eerste ontwerp in. Daaruit bleek dat het terrein te klein is voor een eilandperron of voor haltes in een visgraatpatroon, zoals het huidige busstation is ingericht. De gemeente stond erop, dat aan het ontwerp van de bioscoop niets mag worden veranderd. We beseften dat het daardoor moeilijker werd om een goed busstation te realiseren. Na verdere studie concludeerden we op grond van de beschikbare ruimte, dat er een bus-bufferstation het best zou passen. Zichtbare voorbeelden treft u in Leiden of Alphen aan. Via het ROM zochten we contact met NS, Stedenbaan- Plus, de Goudse Schouwburg (opdrachtgever voor de bioscoop) en Bureau Spoorbouwmeester. Slechts van de laatste ontvingen we een positieve reactie. Inmiddels zijn we zelf begonnen om schetsontwerpen te maken voor het noordelijk stationsgebied. Op 23 juli vroegen we een gesprek aan met de verantwoordelijke wethouders. Het gesprek vond op 17 september plaats. Hun boodschap was, dat de gemeente een Programma van Eisen (PvE) voor het busstation gaat opstellen en ROVER Nieuwsbrief

4 ons er bij zal betrekken. Op 18 oktober werd het voorlopig ontwerp van de bioscoop in de media gepresenteerd. Het Rocov Hollands Midden reageerde op ons verzoek op 5 november met de brief Red het busstation aan de gemeenteraad van Gouda. Gelukkig kwam er wel schot in de zaak. Op 27 november ontvingen we een brief van de gemeente dat aan een PvE en schetsontwerp wordt gewerkt. Op 12 december lichtten we tijdens het inspreekrecht in de gemeenteraad van Gouda onze brief van 5 november toe. Uit reacties van raadsleden bleek dat ze ons probleem over de langs elkaar heen lopende ontwikkelingen deelden. De gemeenteraad verwees de problematiek echter terug naar ons overleg met de wethouders. Mocht u interesse hebben voor dit onderwerp, dan kunt u op onze website onder Dossiers > Busstation alle (openbare) informatie vinden. Bereik van bushaltes Er is nauwelijks iets bekend over welke afstand busreizigers naar een halte afleggen. Met medewerking van de provincie legden we contact met de Haagse Hogeschool. We stelden de onderzoeksvragen op en met de docent en leerlingen overlegd over de aanpak. De vragen gingen in hoofdzaak over: de gebruikte haltes, het adres van vertrek of aankomst, en de leeftijd. Met medewerking van Connexxion vond het onderzoek plaats op de Goudse stadslijnen 1, 3 en 4. In mei ondervroegen studenten van de Haagse Hogeschool 414 reizigers. Alle gegevens zijn te vinden in hun rapport Gouda op loopafstand. Opvallend is, dat verreweg de meeste reizigers niet meer dan een hemelsbrede afstand van 350 meter lopend afleggen. Dit onderzoek roept al snel een nieuwe vraag op. Is die hemelsbrede afstand van 350 meter wel juist? Toen we op een kaart van Gouda om iedere halte een cirkel met een straal van 350 meter trokken, werd zichtbaar dat nagenoeg heel Gouda een dekkend patroon oplevert. Niet dekkend waren o.a. de delen van Korte Akkeren en de westelijke Binnenstad. In genoemde gebieden moeten reizigers hemelsbreed meer dan 350 meter naar een bushalte afleggen. Om er achter te komen of 350 meter werkelijk de grootste afstand is, zijn we zelf een vervolgonderzoek gaan uitvoeren in Korte Akkeren. De haltes van lijn 190 en 196 liggen in die wijk geïsoleerd ten opzichte van andere haltes in de stad: de afstanden naar die andere haltes variëren van 600 tot 1250 meter. Dit onderzoek is eind oktober en begin november gehouden. Daar bleek 93% van alle reizigers een hemelsbrede afstand van maximaal 400 meter afleggen. De conclusie van beide halteonderzoeken in Gouda is, om in een Programma van Eisen voor een concessie maximaal een straal van 400 meter rond een bushalte voor te schrijven. Alle gegevens komen na de jaarvergadering op onze website onder Dossiers > Halteonderzoek. Bus Op 18 april werd op het Provinciehuis bekend gemaakt, dat Arriva het busvervoer per 9 december 2012 van Connexxion zou overnemen. Voor een door de provincie van tevoren vastgesteld bedrag, bood Arriva in haar offerte iets meer kwaliteit. Connexxion tekende beroep aan. Vlak voor afloop van de beroepstermijn trok de oude vervoerder het beroep in. Pas toen kon Arriva voorbereidingen treffen voor uitvoering van de busdienst in het nieuwe grote concessiegebied. Op 28 juni heeft Arriva een bij Madurodam een vlootschouw gehouden, waar we konden adviseren over de keuze van het materieel. We vonden veel van onze adviezen terug in de gekozen bussen, de aanpassingen en de uiteindelijke keuze. Alle hybride bussen zijn verhuisd naar de stadsdienst van Leiden. Eind juli begonnen ROM en ROVH, aan de adviesprocedure van de nieuwe vervoerder. Door taakverdeling en intensief werken werden binnen een maand adviezen voor dienstregeling, tarieven, implementatie-, ontwikkel-, marketing- en communicatieplannen verstrekt. Een ingrijpende verandering in lijnvoering bleek het drastisch uitdunnen van de dienstregeling rond Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. De vervoersdeskundigen van Arriva bleken niet gevoelig voor de door reizigers aangedragen verwachte gevolgen. Veel woon- en werkpassagiers zouden langere looproutes moeten afleggen en minder frequent de bus op gewenste reisroutes kunnen nemen. Positief is het plan dat recreanten s zomers op de lijnen 190 en 194 de fiets in de bus kunnen meenemen. Ook in de Zuidplas zijn klachten ontvangen over de uitgedunde dienstregeling. We zijn wat alternatieven gaan ontwikkelen. Een hoofdpijndossier is lijn 195/295 (Utrecht Centraal - Rotterdam Capelsebrug via Schoonhoven). Deze lijn loopt door drie concessiegebieden, die door de provincies Utrecht en Zuid-Holland worden beheerd. Voorheen reed Connexxion in beide concessies en was een doorgaande lijn geen probleem. Na het schetsen van een onaanvaardbare situatie voor passagiers met een buslijn tussen Noord-Brabant en Limburg, stond Arriva voor de taak de dienstregeling en tarifering op lijn 195/295 met Connexxion in Utrecht af te stemmen. Pas eind december bleek na zoekwerk op internet en uit klachten van reizigers, dat beide busondernemingen, hun alles komt goed niet hebben waar gemaakt. Op 6 juli is de Zuidelijke Randweg bij Gouda geopend en paste Connexxion de route van lijn 196 aan via de Koningin Wilhelminaweg. Arriva stelde voor via de Rotterdamseweg te rijden, zodat het zuidelijk deel van Korte Akkeren en binnenstad beter werd ontsloten. Wij stemden in met de plannen van de gemeente dat er toegankelijke haltes bij Constantijn Huygensstraat en Nieuwe Veerstal zouden komen. Over het ontwerp van de nieuwe haltes hebben we geadviseerd. Voor de Goudse stadsdienst herstelde Arriva de halfuursfrequentie op zaterdag en zijn de rijtijden van de lijnen 6,177,186/187 naar en van de Goudse Poort tijdens de spits op werkdagen evenwichtiger verdeeld. De gemeente Gouda sloot de Markt voor het busverkeer. Arriva heeft daarop besloten lijn 3 ter hoogte van het Catharinagasthuis een keerlus te laten maken. Wij kunnen accepteren dat de bus in plaats van over de Markt nu om de Markt rijdt. Onzichtbaar bleven onze aanbevelingen voor bevordering van OV in de stadsdiensten van Gouda, zoals door de Provincie onverkort overgenomen in de speciale bijlage bij het Programma van Eisen. We stelden namelijk voor te komen tot één hoogfrequente gestrekte stadslijn noord-zuid en laag frequente ringlijn(en) op tijden voor winkelend publiek en het kunnen aandoen van instanties ten behoeve van de doelgroep ouderen en minder ROVER Nieuwsbrief

5 Vlootschouw van Arriva op 28 juni bij Madurodam, waar konden we adviseren over het aan te schaffen materieel. Hier twee typen stadsbussen, waarvan we de linker het beste vonden. Dit type is ook aangeschaft. validen, waarbij de regionale lijnen ook voor stadsvervoer worden benut. Bijna het hele jaar is vervoerder Connexxion geconfronteerd met routewijzigingen wegens ophoging en herinrichting van het stratenplannen, w.o. die bij het Van Hogendorpplein en de Bleulandweg. Onze adviezen aan Gemeente en Connexxion de haltes dichter bij de toekomstige ingangen van de nieuwe hoofdingang van het Bleulandziekenhuis te situeren, strandden. Na jarenlang goed samenwerken met de medewerkers van Connexxion namen we van hen afscheid. Connexxion bedankte hun reizigers begin december via in de bussen uitgedeelde folders. De start van Arriva werd op 9 december feestelijk gevierd in Fort Wierickerschans te Bodegraven met het tonen van het nieuwe materieel waaronder de fietsbus en de nieuwe buurtbussen. Sinds dat moment staat er op het Stationsplein te Gouda ter hoogte van de ANWB een voorlopig mobiel informatiecentrum van Arriva en is een nieuwe periode met de nieuwe vervoerder ingegaan. OV-chipkaart Op 1 april liep de succesvolle actie af voor een persoonlijke OV-chipkaart voor de prijs van 1 euro. Op het laatst werd nog maar mondjesmaat van deze aanbieding gebruik gemaakt. Tot 19 mei heeft de provincie, vanwege het rapport van de Commissie Kist, een jaar tariefrust aangehouden. In die tijd werd gemeten of door de invoering van de OVchipkaart, het gedrag van de reiziger zou veranderen. Hoe zit het dan met de kostenneutraliteit voor de reiziger en de opbrengstneutraliteit voor de vervoerder. Tot nu toe beschikken we alleen over de resultaten van het eerste kwartaal. Vergelijking van de cijfers van Holland- Rijnland en die van Midden-Holland levert in vergelijking met de strippenkaart, gemiddeld dezelfde kosten voor de reiziger op. Maar in Holland-Rijnland waren de zones kleiner en kwam je met een strip minder ver. In onze regio is het juist andersom De meeste reizigers met een OV-chipkaart zijn daardoor in Holland-Rijnland een beetje goedkoper uit en in Midden-Holland iets duurder. De nieuwe vervoerder kon, vanwege vertraging met de gunning, pas op 20 juli de adviesvraag over de tarieven bij het ROM en ROVH indienden, Dat leverde een hectische tijd op. Arriva vroeg beoordeling van onder andere een serie nieuwe abonnementen. Ze stelden voor het kilometertarief extra te verhogen om een goedkoper Arriva Dalkorting abonnement aan te bieden. Wij vonden dat niet juist, want dat betekent dat alle latere prijsverhogingen gebaseerd zijn op dat extra verhoogde kilometertarief. Om die reden houden we de prijs voor het kilometertarief altijd gescheiden van HOV-tarief of abonnementen. Daarnaast wilde Arriva het sterabonnement afschaffen, omdat het op de oude zones is gebaseerd en toch op termijn verdwijnt. De op 9 december lopende abonnementen van Connexxion zouden geldig blijven. Van aanvang af wilde Arriva een geheel nieuw pakket aan abonnementen introduceren en de verkoop starten van een landelijk abonnement en drie abonnementen van Arriva. Volgens hun berekeningen zouden de nieuwe Arriva-abonnementen gelijkwaardig zijn aan de oude van Connexxion. Achteraf bleken die berekeningen niet te kloppen. Met name bij reizen in combinatie met een andere vervoerder, zoals RET en HTM bleek de reiziger vaak veel duurder uit te zijn. De gedeputeerde van Zuid-Holland heeft ingegrepen en bepaald dat de reiziger niet meer dan 25% boven van het tarief van voor 9 december mag betalen. Een proef met OV-chipkaarten voor toeristen mislukte. De buitenlanders vinden het te ingewikkeld. Wij pleiten voor een speciale toeristenkaart die 1, 2 of 3 enz. dagen ROVER Nieuwsbrief

6 geldig is. Het is een zichtkaart met een chip, waarmee men ook OV-poortjes kan openen. Die kaart zou men in het buitenland dan kunnen bestellen of op Schiphol, in het hotels of campings kunnen verkrijgen. De nieuwe fietsenstalling van station Gouda is nog niet af en is daardoor ook bron voor klachten. Opvallend is het grote aantal klachten over de dienstregeling van Arriva. GroeneHartHopper Op korte en wat langere termijn veranderen allerlei zaken bij de GroeneHartHopper (GHH). Behalve vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, komt daar ook vervoer vanwege de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bij. Op 9 december is het deur-haltevervoer, wat de Hopper verzorgde, vervallen en overgegaan naar Arriva, zij het met een aanzienlijke verhoging van het tarief voor de reiziger. Het onderzoek van de rekenkamer Gouda liet zien dat het tijdstip van de terugreis vanaf het Groene Hart Ziekenhuis lastig te bepalen is. Men kan de GHH pas na afloop van het consult bestellen. Dan moet men tenminste drie tot vijf kwartier wachten. Een goed initiatief in samenwerking met Connexxion is het op 4 september geopende Taxipoint in het ziekenhuis. Na reservering wordt men binnen het half uur opgehaald. Dit jaar is in het vervoersreglement verbeterd. Zo kan men in plaats van de vertrektijd de aankomsttijd aangeven. Verder is ook nog gekeken naar de toekomst van de Hopper, mede in verband met een mogelijke aanbesteding. Onderaannemer Taxi Stoppelenburg is helaas failliet gegaan. Het laatste jaar had men goede ervaringen met dit bedrijf. Nu rijdt Connexxion weer zelf in de Krimpenerwaard. Na werkzaamheden aan de West Vlisterdijk durfden de chauffeurs van lijn 106, niet meer over deze dijk te rijden. Connexxion liet de bus omrijden. Wij stelden voor om de gedupeerde reizigers uit Vlist en Polsbroek te attenderen op de mogelijkheid om met de Hopper naar Haastrecht of Stolwijk te reizen en daar op de bus te stappen en uiteraard vice versa. In eerste instantie kregen we geen gehoor. Maar in augustus trof het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard een regeling om met de GHH naar en van de bushalte in Haastrecht te reizen. Daarnaast kan men de extra kosten via Connexxion terugkrijgen. Vanaf 9 december heeft Connexxion met kleine bussen de normale lijndienst hervat. Klachten In 2012 hebben we aanzienlijk meer klachten ontvangen en behandeld, dan vorig jaar. OV-chipkaart 3 NS 8 Stations 4 RGL 1 Bus 9 De klachten van de OV-chipkaart gingen over het verdwijnen van de sterabonnementen en de hoge kosten voor de nieuwe abonnementen, zowel van CXX als van Arriva. Ook is er onduidelijkheid wat men het beste kan doen als men met een abonnement wil overstappen naar een andere vervoerder in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Bij de NS betrof het voornamelijk overvolle treinen en slechte informatie op stations bij werkzaamheden. VERSLAG JAARVERGADERING 2012 Datum: dinsdag 17 april Locatie: Verzetsmuseum Gouda, Turfmarkt 30, Gouda. Aanwezig: 7 leden en 1 gastlid van Rover-afdeling Holland-Rijnland. Afmeldingen: 3 leden Opening en welkom De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen welkom. Mededelingen en ingekomen stukken Dit jaar worden de statuten en HR van Rover landelijk aangepast. Voor onze afdeling heeft dat weinig consequenties. We zullen voor een aangepaste versie van ons afdelingsreglement zorgen. ROM heeft een verzoek ingediend tot integraal ontwerp voor bioscoop en busstation in de Spoorzone Gouda. De TU-Delft kan het beste het busstation ontwerpen. Vaststelling van de agenda Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Verslag jaarvergadering 6 april 2011 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Vaststelling jaarverslag 2011 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Financieel verlag 2011 en rapport kascommissie De kascommissie heeft geen opmerkingen. Het bestuur wordt door de vergadering gedéchargeerd. Verkiezing van het dagelijks bestuur Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Het bestuur wordt bij acclamatie herbenoemd: Benno Houweling, voorzitter Kees Vermeij, secretaris Jaco Klap, penningmeester Verkiezing kascommissie 2012 Rien van der Gaag Frans Blanker Reserve: Arian Prins Actieplan 2012 Studenten van de Haagse Hogeschool doen een halte onderzoek naar de loopafstanden van en naar bushaltes. Er zijn voldoende gegevens verzameld om dit onderzoek uit te werken. Het onderzoek kost 450 (excl. kopieerkosten) en wordt betaald door de vier Rocov's in de provincie. Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen. Om 20:00 uur sluit de voorzitter de vergadering. ROVER Nieuwsbrief

7 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2012 De kosten voor activiteiten door/voor de afdeling worden op declaratiebasis vergoed door de landelijke penningmeester van Rover. De maximaal toegestane besteding wordt bepaald door het aantal Rover-leden dat woonachtig is in de regio, vermenigvuldigd met een bedrag per lid. De afdeling heeft geen eigen vermogen of andere bezittingen. Een deel van de activiteiten valt samen met activiteiten voor het ROM en de kosten daarvan zijn uit dat budget betaald. De kosten over het boekjaar 2012 waren 376,23, wat een toename is van 25% ten opzicht van We gaan daarom bezuinigen op zaalhuur en op porto voor de nieuwsbrief door die zoveel mogelijk elektronisch te verzenden. Uitgaven Nieuwsbrief kopiëren en nieten 97,22 Porto Nieuwsbrief 50,91 Zaalhuur, beamer, consumpties 135,00 Presentie spreker 10,00 Reiskosten 82,20 Totaal 376, Reiskosten Jaarvergadering Nieuwsbrief Actieplan 2013 We gaan dit jaar speciaal aandacht besteden aan de volgende onderwerpen: 1. Leden werven. Rover kan best nieuwe leden gebruiken. Er zijn nieuwe folders ontworpen, die we gaan uitdelen. Ook moeten we zorgen dat we als consumentenorganisatie te boek staan, die heel wat verbeteringen in het OV bewerkstellen en niet alleen maar klagers zijn. 2. Stadsdienst Gouda. We zijn aan het uitzoeken of een andere lijnvoering niet gunstiger is. De ringlijnen maken de ritten onnodig lang. 3. Busstation bij NS-station. De gemeente heeft schetsontwerpen gemaakt. We gaan de ontwerpen nader beoordelen. Tegen de tijd dat bekend is waar het nieuwe busstation wordt aangelegd, willen we beslagen ten ijs komen. 4. Dienstregeling en concessiegrenzen. Op dit punt is veel te verbeteren: in de Krimpenerwaard en de Zuidplaspolder. 5. Abonnementen en concessiegrenzen. De sterabonnementen zijn afgeschaft en de nieuwe abonnementen zijn aanzienlijk duurder. Met name bij concessiegrens overschrijdende ritten, zoals lijn 195/295, Utrecht Capelle. 6. Toegankelijke haltes samen met Zorgbelang schouwen. Veel toegankelijke haltes zijn niet volgens de CROW-richtlijnen aangelegd en daardoor niet bruikbaar. 7. Loopafstanden haltes, onderzoek afronden. Het rapport verschijnt voorjaar 2013 en wordt gepresenteerd aan de opdrachtgevers, de vier reizigersoverleggen in Zuid-Holland en de provincie en uiteraard ook aan Rover. 8. Bezuinigingen bij onze afdeling doorvoeren. De financiën zijn krapper geworden. Dat dwingt ons de kosten te reduceren. 9. Nieuw reglement voor afdeling, i.v.m. nieuwe landelijke statuten en huishoudelijk reglement. Dit is inmiddels gereed. ROVER Nieuwsbrief

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten Wetenschappelijk Bureau SP Foto omslag: Sake Elzinga/ Hollandse Hoogte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage)

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage) komt eraan! is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de

Nadere informatie

2 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, april 2014

2 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, april 2014 2 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, april 2014 De groeipijnen van marktwerking in het ov Noord-Nederland als één concessiegebied De reiziger neemt het heft in handen Naar busvervoer zonder schadelijke

Nadere informatie

1 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, januari 2014

1 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, januari 2014 1 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, januari 2014 Operatie Dienstregeling Tweerichtingsverkeer op social media Relevant verrassen in 2014 Onderzoek naar overstaptijden Kijkje in de keuken van Trafikanten

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 De ov-sector kan wel wat meer governance gebruiken Koepels, verbanden en organisaties NOVB uit de startblokken Stoppen met steggelen AlissaZwaan: Gelukkig

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. To be or not to be

Jaarverslag 2008. To be or not to be Jaarverslag 2008 To be or not to be 1 Algemeen 2008 was een roerig jaar. Er waren grote financiële problemen, enorme onrust en woede in de vereniging, mensen die hun ideaal zagen verdwijnen en uiteindelijk

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 Colofon VERZET (Van Dale): 1. verpozing, ontspanning; 2. tegenkanting, weerstand. Maar ook: afgelegde afstand per pedaalomwenteling. VERZET nummer 1,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart "^ L^(? groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr:

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie