ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering"

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om uur (aanvang uur) bij steengrillrestaurant Boove en Beneeje. Verderop in deze uitgave kunnen jullie onder meer de agenda, de jaarverslagen van de verschillende afdelingen en de notulen van de vorige jaarvergadering terugvinden. Tevens is er een bestuurslid aftredend en is ook de functie van voorzitter nog steeds vrij. Ook hierover vinden Colofon Uitgave Z&PC De Zuidwesthoek Redactie Sascha Kerschot Aanleveren stukken Internet Postadres Postbus AA Hoogerheide jullie verderop meer.

2 Inhoudsopgave Uitnodiging ALV 2013 p. 3 Functie-omschrijving voorzitter p. 5 Agenda p. 6 Toelichting agendapunten p. 7 Notulen jaarvergadering 2012 p. 9 Jaarverslag secretaris p. 19 Jaarverslag zwemafdeling p. 24 Jaarverslag polo-afdeling p. 28 Jaarverslag penningmeester p. 32

3 Uitnodiging jaarvergadering 2013 Hierbij worden alle leden van zwem- en poloclub De Zuidwesthoek van harte uitgenodigd tot deelname aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Zwem- en Polovereniging De Zuidwesthoek. Deze jaarvergadering vindt plaats op: locatie: zondag 24 maart Steengrillrestaurant Boove en Beneeje Raadhuisstraat 139, Hoogerheide tijdstip: aanvang: uur uur Wij wijzen erop dat alleen de leden stemgerechtigd zijn, zover zij geen contributieachterstand hebben. Leden onder 16 jaar hebben één stem. Leden van 16 jaar en ouder hebben vijf stemmen. Ouders die geen lid zijn, hebben zelf geen stemrecht, maar kunnen adviserend aan de vergadering deelnemen.

4 Kandidaten voor de vacante bestuursfuncties en voor de kascommissie kunnen zich via aanmelden bij de secretaris vóór 19 maart Kandidaten moeten lid zijn van de vereniging. Voor de goede gang van zaken is het uiterst belangrijk dat u op de jaarvergadering aanwezig bent. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de jaarvergadering kunt u uw afmelding richten aan de secretaris. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Wij hopen op een constructieve jaarvergadering en rekenen op een grote deelname. Namens het bestuur van de Zuidwesthoek, Sascha Kerschot

5 Functie-omschrijving voorzitter Het bestuur van Zwem- en polovereniging De Zuidwesthoek bestaat uit vijf leden (allen vrijwilligers): een voorzitter, een penningmeester, een algemeen secretaris, een secretaris van de zwemcommissie en een secretaris van de waterpolocommissie. Tot maart vorig jaar werd de functie van voorzitter ingevuld door Jacco van der Draai. In maart 2012 liep zijn termijn af en hij heeft zich toen niet herkiesbaar gesteld. Niemand heeft zich spontaan kandidaat gesteld dus er werd geen nieuwe voorzitter verkozen. De penningmeester (Sigrid Beurskens) neemt sindsdien ook de taak van voorzitter op, maar dit is natuurlijk geen ideale situatie. Wat houdt de functie van voorzitter in? - vergaderingen leiden van het bestuur en de jaarlijkse algemene vergadering - uitvoeren/delegeren van de in de vergadering genomen besluiten - gesprekspartner naar het zwembad en de gemeente toe - spreeker/gezicht van de vereniging op activiteiten zoals zwemvierdaagse, clubfeest,... Lijkt dit je wat? Meld je dan aan op

6 1. OPENING Agenda 2. INGEKOMEN STUKKEN 3. VERSLAG JAARVERGADERING JAARVERSLAG SECRETARIS 5. JAARVERSLAG ZWEMAFDELING 6. JAARVERSLAG POLO-AFDELING 7. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 8. VERSLAG KASCOMMISSIE, VERKIEZING KASCOMMISSIE 9. BEGROTING VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 11. PAUZE 12. BESTUURSVERKIEZING 13. RONDVRAAG 14. SLUITING

7 Toelichting agendapunten Agendapunt 7: De jaarrekening van 2012 is niet aan deze uitgave toegevoegd. De penningmeester zal deze op jaarvergadering presenteren. Tevens zal ze dit bij behoefte verder toelichten. Agendapunt 8: Net als ieder jaar zal er een nieuw lid nodig zijn ter aanvulling van de kascommissie. Deze commissie komt één keer bij elkaar met de penningmeester om de boeken te controleren. Dit gebeurt in februari omdat dan de boeken zijn afgesloten. Hopelijk zien onze leden in dat deze taak van belang is voor de vereniging. Graag zien we u kandidatuur dan ook tegemoet. Agendapunt 9: De penningmeester zal de begroting op de jaarvergadering presenteren. Agendapunt 12: In het jaar 2012 kende het bestuur de volgende samenstelling: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Voorzitter zwemcommissie: Voorzitter polocommissie: Vacant Sascha Kerschot Sigrid Beurskens Kim Kerschot Nanda van der Draai

8 De functie van voorzitter is nog steeds ter beschikking. Ook onze zwemsecretaris, Kim Kerschot, is aftredend. Kim stelt zich niet herkiesbaar. Door het bestuur of door ten minste tien seniorleden kunnen er kandidaten worden aangesteld voor de te vervullen vacatures. Dit kan tenminste tot één week voor de vergadering. Door de Algemene vergadering zelf kunnen kandidaten worden voorgesteld. Deze kunnen dan gekozen worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Wij verzoeken kandidaten voor de vacante functies zich via mail aan te melden bij de secretaris voor 19 maart Kandidaten kunnen de bestuursleden benaderen voor een functiebeschrijving. Agendapunt 13: Het bestuur verzoekt de leden om eventuele vragen voor de rondvraag via in te dienen tot uiterlijk 19 maart Deze kunnen aan het secretariaat verzonden worden.

9 Notulen algemene ledenvergadering 2012 Datum : 25 maart 2012 Plaats : Steengrillrestaurant Boove en Beneeje Aanvang : uur 1. opening Jacco opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij merkt op dat er dit jaar weer minder mensen aanwezig zijn dan vorig jaar. Het goede weer zal er vast voor iets tussenzitten. Jacco blikt terug op ons jubileumjaar. In 2011 bestond de vereniging 40 jaar en we hebben met groot succes een aantal activiteiten kunnen organiseren. Vooral de 6kamp sprong er uit met een groot deelnemersaantal, het stralende weer en de fantastische spellen. Ook de zwem4daagse was dit jaar erg succesvol met veel meer deelnemers dan andere jaren en maar liefst 1000 euro sponsorgeld voor WarChild. Helaas liep ook niet alles zoals gepland. Het waterpolotoernooi moest geannuleerd worden toen bleek dat de enthousiaste belangstelling uiteindelijk toch niet zo groot bleek. Ook het afsluitfeest viel letterlijk een beetje in het water toen regen ons dwong het feest in de kantine te houden in plaats van buiten zoals andere jaren. Vorig jaar is beloofd om onder het mom van ons jubileum de trainers en coaches een nieuwe verenigingsoutfit te geven. Dit is momenteel in werking en

10 het is slechts een kwestie van enkele weken voor dit gerealiseerd kan worden. Ook voor de leden zal er de mogelijkheid worden geboden om tegen gunstige prijzen badkleding aan te schaffen met clublogo. De gevreesde subsidiedaling van vorig jaar is dit jaar waarheid geworden, maar niet zo drastisch als gedacht. Er is een verlaging van 5% voor dit jaar. Echter zal de subsidie vanaf 2013 elk jaar gaan dalen met 10%. Dat zal zeker een impact geven op de club wat betreft contributie en de noodzaak aan sponsors. Ook de zwembadhuur zal ongetwijfeld weer omhoog gaan. Al deze kosten kunnen uiteraard niet aan de leden doorgerekend worden, dus zullen sponsors onmisbaar worden. Vorig jaar is op de ALV een mooie nieuwe website gepresenteerd. Er zijn veel complimenten gekomen voor de mooie en strakke layout. Om de website up to date te houden is de hulp van de leden nodig. Foto s van wedstrijden, verslagen, alles wat te maken heeft met de club en wat gedeeld mag worden, stuur het door naar zodat onze website actief blijft. Afgelopen seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers die zich niet meer konden of wilden inzetten voor de club. Ook voor komend seizoen hebben we al enkele afmeldingen van leden binnengekregen. Dit is jammer, vooral als blijkt dat er een negatief randje aan het afmelden zit. Wij als bestuur ijveren ervoor om het voor leden en vrijwilligers altijd zo leuk en ontspannen mogelijk te houden. Toch is vernieuwing ook niet slecht! Al enkele jaren draait de vereniging op een vaste club vrijwilligers. Graag zien we 10

11 ook eens andere gezichten die het werk oppakken. Gelukkig zien we ook de instroom van jeugdleden die zich steeds meer gaan inzetten voor onze vereniging en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook Jacco meldt dat hij heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter. Door onder meer de geboorte van telg nummer drie kan hij er niet meer de tijd en energie insteken die hij zou willen en die zou moeten. De belangrijkste reden van zijn aftreden is enerzijds wegens de familiebetrekkingen binnen het bestuur. Dat kan positief zijn omdat je makkelijk met elkaar omgaat en precies weet wat je aan elkaar hebt, maar het kan ook negatief zijn omdat de indruk gewekt kan worden dat beslissingen niet objectief genomen worden. Anderzijds is ook gebleken dat de overdaad aan polo binnen het bestuur niet representatief is voor de vereniging. We hadden dan ook gehoopt dat iemand vanuit de zwemafdeling, liefst een ouder van een zwemlid, zich zou aanmelden. Helaas is dat niet gebeurd. Volgens de regels zal nu de penningmeester de taken van de voorzitter gaan waarnemen. Uiteraard zal Sigrid dit niet alleen moeten doen. Het hele bestuur zal helpen waar mogelijk en indien nodig zal ook Jacco bijspringen om voor Sigrid zaken te verduidelijken. 2. ingekomen stukken, afmeldingen Er zijn geen punten voor de rondvraag binnengekomen. Er zijn afmeldingen van: Nardi Middag 11

12 Pieter Jansen Jorg Middag Erica Hoskens Mark Delen Els van Put Frank van Put Sven Beurskens Ronny Lamot Riordan Alcala Wesley Berger 3. Verslag jaarvergadering 2011 Gwendolyn vraagt welke maatregelen er zijn getroffen om de doorstroom naar het damesteam te verhogen. Jacco antwoordt dat onder meer de vriendjes en vriendinnetjesweek nieuwe leden heeft voorgebracht. Sascha bevestigt dat er bij de minipolo intussen drie meisjes zitten. Verder geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 4. Verslag secretaris Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 12

13 5. Verslag zwemafdeling Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 6. Verslag poloafdeling Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 7. Verslag penningmeester Jacco leidt in: 2011 hebben we positief afgesloten door onder meer geen verhoging van de badhuur en door het innen van achterstallige contributie van bijna 900 euro. Bram merkt op dat de reiskosten heel hoog liggen. Sigrid legt uit waarom: In 2011 zijn nog reiskosten gedeclareerd van Het verslag wordt goedgekeurd. 8. Verslag kascommissie, verkiezing kascommissie Mini Roelvink en Megan Kramer hebben 21 maart de boeken gecontroleerd en alles is in orde bevonden. Ze verzoeken de vergadering om het bestuur te dechargeren. Mini is aftredend in de kascommissie. Bram Crins geeft aan Mini te willen opvolgen. Dit wordt unaniem goedgekeurd. 13

14 9. Begroting 2012 Sigrid heeft de begroting voor 2012 en de werkelijke kosten van 2011 uitgedeeld aan de vergadering. Zoals eerder vermeld daalt de subsidie met 5%. Een eventuele verhoging van de badhuur is mee begroot. Theo merkt op dat er voor opleidingen maar liefst 1500 euro is begroot en vraagt waarom zoveel. Jacco: Dit doen we standaard altijd om leden de kans te geven, indien gewenst, zich te kunnen opleiden. Monique vraagt zich af of we een plan hebben om de subsidiedaling van 10% per jaar op te vangen. Dit enkel te doen door contributieverhoging schrikt leden af. Als je sponsors wilt aantrekken moet je een geprofessionaliseerd plan kunnen presenteren waarin duidelijk wordt waarom het voor bedrijven aantrekkelijk is onze vereniging te sponsoren. Jacco: We moeten grote bedrijven verleiden door reclamemogelijkheden te bieden. Monique zegt dat dit al vaker geroepen is, maar dat we ten laatste dit jaar nog spijkers met koppen moeten slaan. Het plan om reclamemogelijkheden te bieden moet dit jaar nog in voege treden. Misschien is het slim om een commissie in het leven te roepen die zich enkel en alleen bezighoudt met het opstellen en bijschaven van dit plan en het ronselen van sponsors. Een badhuurverhoging kun je eventueel wel koppelen aan een contributieverhoging, maar de subsi- 14

15 diedaling echt niet. Het bestuur is het volmondig eens met Monique en polst bij Cristian of hij nog steeds bereid is de sponoringsafdeling te managen als het een grotere en geprofessionaliseerde omvang krijgt. Cristian geeft aan hierbij betrokken te willen blijven, maar maakt duidelijk dat hij niet degene zal zijn die langs de deuren gaat op zoek naar geld. Jacco en Cristian besluiten op korte termijn te gaan samenzitten om een plan op te zetten. Daarna zullen ze een sponsorscommissie samenstellen waarbinnen de taken duidelijk verdeeld zullen worden. Theo merkt op dat er 400 euro meer begroot is voor contributie dan vorig jaar. Dit brengt ons meteen tot het volgende punt. 10. Vaststelling contributie nieuw verenigingsjaar Afgelopen jaren zagen we geen noodzaak om de contributie te verhogen, nu wel. We willen voorstellen om de contributie met 5% te verhogen. Voor de polo zal dit 1 euro per maand zijn, voor de zwemafdeling en de minipolo komt dit neer op 0,50 euro per maand. Dit zal ingaan vanaf volgend seizoen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Theo merkt op dat er naar alle waarschijnlijkheid veel pololeden uit Heren 2 zullen stoppen. Dit zal een groot gemis aan inkomsten zijn. Petra herhaalt deze opmerking ook voor de zwemafdeling. Jacco: Dit risico heb je altijd wel. In het geval van de polo scheelt dit ook een 15

16 beetje in kosten (o.m. de inleggelden bij de KNZB). Om zulke redenen hebben we een buffer ingebouwd in ons eigen vermogen. 11. Pauze We houden een korte pauze van ca. 10 minuten. 12. Bestuursverkiezing Jacco en Sascha zijn aftredend als respectievelijk voorzitter en secretaris. Jacco heeft zich niet herkiesbaar gesteld en helaas heeft niemand zich aangemeld voor de functie. Volgens de regels gaat het tijdelijk voorzitterschap naar de penningmeester. Sascha stelt zich wel herkiesbaar en wordt herkozen door middel van applaus. Jacco wordt bedankt voor zijn diensten de afgelopen drie jaar en ontvangt twee flessen wijn en een cadeaubon. Ook Sascha wordt bedankt en ontvangt een bos bloemen. 13. Rondvraag Het bestuur wil van de rondvraag gebruik maken om twee mensen in het zonnetje te zetten. Ed en Megan hebben de scheidsrechterscursus gedaan waardoor we dit seizoen 4 waterpoloteams konden inschrijven. Megan heeft de cursus met succes afgerond en wordt gefeliciteerd met een bos bloemen. Ed heeft de cursus helaas niet gehaald, maar wordt wel bedankt voor zijn inzet met een presentje. 16

17 Theo: Het toernooi is niet doorgegaan, maar er is wel het idee geopperd om iets te organiseren met eigen leden om aan ledenbinding te doen. Verder heb ik er niets meer van gehoord. Gaat dit nog door? dit is in de polocommissie aangehaald en zal volgende commissie besproken worden. Met de aspiranten en pupillen wordt dit al een paar jaar georganiseerd in juni. Jacco merkt op dat dit een goed idee is en dat er nog meer activiteiten gepland staan om aan ledenbinding te doen. Monique: allemaal leuk al die activiteiten, maar nu bestaat de activiteitencommissie maar uit een persoon: ik! Graag versterking. Gwendolyn meldt zich aan als lid van de activiteitencommissie. Gerrit: zijn de doelen van het zwembad of van de club? van het zwembad. Gerrit: de netten zijn kapot. is bekend en gemeld bij de directie van het zwembad. Ed: De website is niet up to date en dat heeft niet te maken met een tekort aan input. Monique beaamt dit: Er liggen genoeg foto s en stukjes klaar om gepubliceerd te worden, alleen is het besturingsprogramma te ingewikkeld. Bram neemt het op zich om de website te updaten en op den duur bestuurbaar te maken voor Monique. Cristian: Kunnen we de ALV niet combineren met een activiteit zoals afsluit- 17

18 feest om meer leden te lokken? Dit is eerder al eens geopperd en uitgezocht. Dit kon niet omdat de ALV voor een bepaalde datum gehouden moet worden en al onze activiteiten vallen na die datum. 14. Sluiting Jacco dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om uur. 18

19 Jaarverslag secretaris 2012 Beste leden, Op de ALV van 25 maart 2012 was Jacco van der Draai aftredend als voorzitter en Sascha Kerschot was aftredend als secretaris. Sascha had zich herkiesbaar gesteld en is door middel van applaus unaniem gekozen voor een volgende termijn. Jacco van der Draai stelde zich niet herkiesbaar. Tot op heden is de functie van voorzitter niet ingevuld. Volgens de statuten neemt de penningmeester nu de taken van voorzitter waar. Uiteraard is dit een noodoplossing. Daarom zijn we nog steeds naarstig op zoek naar een voorzitter! Het bestuur werd als volgt ingekleed: Voorzitter: Vacant Secretaris: Sascha Kerschot Penningmeester: Sigrid Beurskens Voorzitter polocommissie: Nanda van der Draai Voorzitter zwemcommissie: Kim Kerschot Op de ALV is tevens besloten dat er een contributieverhoging doorgevoerd zal worden. Vanaf seizoen betalen de pololeden 1,- euro per maand meer. De contributie voor de zwemleden en de waterpolopupillen is gestegen met 0,50 euro per maand. 19

20 In 2012 kwam het bestuur zeven keer bij elkaar voor de bestuursvergaderingen. Daarbuiten werd er ook gecommuniceerd via mail, telefoon en in persoonlijke gesprekken. Afgelopen jaar hebben er 43 leden hun lidmaatschap opgezegd. Er zijn in het zelfde jaar 7 nieuwe leden bijgekomen. Per 31 december 2012 hadden we 99 leden. De eerste activiteit van het jaar was de vriendjes en vriendinnetjesweek. Leden mochten van 21 tot 25 mei een vriend(innet)je meenemen naar de training. Het was een groot succes en we hielden er zelfs een aantal nieuwe leden aan over! Vrijdag 8 juni hielden we de clubkampioenschappen. Het was weer een sportief en gezellig evenement. Dit jaar werden de clubkampioenen bekend gemaakt na afloop van de clubkampioenschappen. De clubkampioenen van 2012 waren: Onder 12 jaar: Martijn Koolen Boven 12 jaar: Anke Breukink Op 29 juni heeft de waterpolocommissie een clubwaterpolotoernooi georganiseerd. Alle waterpoloteams werden door elkaar gemixt en zo ontstonden er 20 3

21 vier teams van gelijke sterkte die een avondje gezellig tegen elkaar hebben gespeeld. Na afloop van het toernooi werden de topscoorders en de winnaar van de huilbokaal bekend gemaakt. Ook het nieuwe aspirantenteam werd in het zonnetje gezet met een aanmoedigingsprijs. Het afsluitfeest werd in 2012 vervangen door een clubfeest op 1 september. Naar aanleiding van het succes van de zeskamp in 2011 was besloten het clubfeest en de zeskamp te combineren om vooral ook jeugdleden te trekken. Dankzij de organisatie van Monique Gelten en het goede weer was de zeskamp weer een groot succes! Er was een vol programma met spelletjes, quizvragen en zelfs een overnachting voor de jeugdleden! Op de dag zelf hebben bijna alle vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters, bestuursleden,, meegeholpen om de zeskamp tot een succes te maken. Na afloop van de zeskamp stond er een heerlijke barbecue klaar. Ook hadden we enkele jubilarissen. Dit waren: Els van Put: 25 jaar, Cristian Nuijten: 25 jaar, Sven Beurskens: 10 jaar, Sjoerd Delen: 10 jaar, Gerard Heunks: 10 jaar, Gwendolyn Kristen: 10 jaar, 21

22 Alessandra Maas: 10 jaar Eric Pauwels: 10 jaar Verna Alcala: 10 jaar Zondag 16 september heeft het bestuur de vrijwilligersdag georganiseerd. Deze keer werden de vrijwilligers getrakteerd op een partijtje indoorgolf en een etentje bij Familyland. Ook de zwemvierdaagse passeerde weer. Maandag 15 oktober werd het startsein gegeven. Dit jaar waren er maar liefst 97 inschrijvingen. We mochten weer zelf een goed doel uitkiezen. We kozen voor Kika. Dit jaar is er veel sponsorgeld opgehaald: 440 euro. De ZWH verhoogde dat bedrag naar 500 euro! Vrijdag 30 november kwam Sinterklaas ons met een bezoek vereren. De activiteitencommissie met Monique Gelten aan het hoofd heeft de Sint geassisteerd bij het zoeken naar cadeautjes en het vullen van zakjes pepernoten. Alle kinderen gingen met een tevreden snoetje naar huis, dus de Sint heeft ook dit jaar voor een geslaagde avond gezorgd. Het clubblad is vervangen door een niet-periodieke nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief communiceert het bestuur met zijn leden. De website is weer onder de hoede van Bram Crins. 22

23 In 2012 heeft de Zuidwesthoek een woelig jaar doorgemaakt. Om verschillende redenen zijn er een aantal vrijwilligers en een hoop leden gestopt. Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op de steun en hulp van onze huidige vrijwilligers, die de vrijgekomen taken plichtsbewust hebben opgepakt. Jammer genoeg zijn het wel steeds dezelfde mensen die aanbieden te helpen, waardoor er soms (te) veel op hun schouders terecht komt. We zijn deze vrijwilligers oneindig dankbaar, maar streven er ook naar om steeds nieuwe leden aan te trekken die hun handen uit de mouwen willen steken. Het is misschien cliché, maar zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder trainers geen trainingen en zonder scheidsrechters, klokkers, juryleden en coaches geen wedstrijden. Achter de schermen heeft ook het bestuur hard gewerkt om de vereniging draaiende te houden. Hopelijk beseffen alle leden ook dat onze vrijwilligers vrijwilligerswerk verrichten. D.w.z. onbetaald en in hun eigen vrije tijd, staan zij paraat voor de vereniging en haar leden. Zolang dit beseft en gewaardeerd wordt, zal de sfeer er alleen maar beter door worden! Ik wens jullie een goed en sportief verenigingsjaar toe. Sascha Kerschot, Secretaris de Zuidwesthoek 23

24 Jaarverslag zwemafdeling 2012 Met de jaarvergadering komt een moment om even stil te staan bij het afgelopen seizoen. Het was opnieuw een jaar vol terugkerende activiteiten zoals de zwemvierdaagse, zwemwedstrijden, clubkampioenschappen, De samenstelling van de zwemcommissie voor het seizoen zag er voor de zomervakantie als volgt uit: Megan Kramer, Petra Hertogs, Yvonne Simons, Mini Roelvink, Sascha Kerschot en Jeffrey van Meer. Na de zomervakantie waren enkele trainers, om verschillende omstandigheden, genoodzaakt om te stoppen, zodat de zwemcommissie met volgende samenstelling verder ging: Mini Roelvink, Sascha Kerschot, Nanda van der Draai, Alessandra Maas en Kim Kerschot (en Megan Kramer als invaller). Trainingen: Verdeeld over de trainingen ziet dit er op dit moment als volgt uit: Maandag 18.00u-19.00u: Mini Roelvink, Kim Kerschot Woensdag 16.15u-17.15u: Mini Roelvink/Nanda van der Draai Vrijdag 18.30u-19.30u: Alessandra Maas, Kim Kerschot Het aantal zwemmers op woensdag nam af waardoor het mogelijk werd om één trainer aan het bad te zetten die alles in goede banen kon leiden. De vrijdag blijft het populairste uur, wat soms tot een chaotisch resultaat kan leiden, 24

25 maar we zijn natuurlijk blij met de opkomst. Zwemwedstrijden: Na de grote zomervakantie konden de zwemmers zich klaarstomen voor de eerste wedstrijd die georganiseerd werd op 28 oktober 2012 door de Meermin. Tweede wedstrijd werd gezwommen op 25 november 2012 en deze werd georganiseerd door de Zuidwesthoek. De wedstrijd van 10 februari 2013 ging vanwege een gewijzigde wedstrijdkalender bij de Zeeuwse Kust niet door. Twee wedstrijden op een jaar is wat weinig dus hebben we beslist dat we nog een wedstrijd gaan organiseren op 28 april 2013 samen met de Meermin. Ook tegen het einde van het seizoen vindt er nog een wedstrijd plaats in Roosendaal waar we aan kunnen deelnemen. Clubkampioenschappen: Om het seizoen sportief af te sluiten werden op 8 juni 2012 de clubkampioenschappen gezwommen. Clubkampioen boven en onder de 12 jaar waren respectievelijk Anke Breukink en Martijn Koolen. De aanmoedigingsprijs ging naar Ebbe Fiks. Jeugdtalent was Elise van de Velden. Met de clubkampioenschappen werden tevens de zwemmers met de meest persoonlijke records bekend gemaakt. Dit waren Thailo Struyf, Sofie van de Velden, Jasmijn Govaarts en Joey Jansen. 25

26 Zwemvierdaagse: De uitzonderlijke prestaties van vorig jaar werden niet geëvenaard maar we mogen toch spreken van een succesvolle editie. Maar liefst 97 deelnemers vonden hun weg naar zwembad De Plantage, om mee te doen aan de jaarlijkse zwemvierdaagse. De zwemvierdaagse stond dit jaar in het teken van Kika (Kinderen Kanker Vrij). Deze stichting heeft als algemeen doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Er werd 439 euro aan sponsorgeld opgehaald door de deelnemers. Onze vereniging deed daar een schepje bovenop waardoor de totale opbrengst 500 euro bedroeg. Het meeste sponsorgeld, maar liefst 225 euro, werd opgehaald door Marcel van Daalen. Jongste deelnemer was de 6-jarige Luca Pigmans, oudste deelnemer was Sjaak Buijsen met een leeftijd van 72 jaar. Sjaak Buijsen was echter niet alleen de oudste deelnemer, hij vierde ook een jubileum. Het was de 25e keer dat hij heeft meegedaan aan de zwemvierdaagse. Voor deze prestatie werd hij dan ook in de bloemetjes gezet. Tot slot: Het was weer een sportief jaar met als toppunt de leuke zwemvierdaagse. Met 26

27 dank voor de inzet van onze vrijwilligers om ook dit jaar tot een goed einde te brengen. De zwemcommissie Kim Kerschot is dit jaar aftredend als zwemsecretaris. Voor deze functie is het bestuur dus op zoek naar een opvolger. De belangrijkste taken van de zwemsecretaris zijn: - organiseren van een recreatieve zwemwedstrijd: drie keer in het seizoen worden er recreatieve zwemwedstrijden georganiseerd waaronder één wedstrijd door ons georganiseerd wordt; - organiseren zwemvierdaagse (deze valt meestal in de herfstvakantie); - organiseren clubkampioenschappen (tegen het einde van het seizoen); - aanspreekpunt voor de leden binnen de zwemafdeling; - vertegenwoordiger van de zwemcommissie binnen het bestuur; - voorzien van trainers voor de zwemtrainingen. Lijkt deze functie je wat? Meld je dan aan als kandidaat op hotmail.nl. Wil je meer informatie? Kim zal je graag te woord staan ( of 27

28 Jaarverslag 2012 polo-afdeling Positief sluiten we het jaar 2012 af. Wel zijn we er ons van bewust dat het steeds moeilijker wordt om leden en/of ouders te motiveren om een functie binnen de vereniging te bekleden. Toch hoopt de polocommissie dat er mensen zullen opstaan! Het seizoen 2011/2012 Heren 1: Een leerzaam seizoen wat eindigde in een prima 6e plaats. Heren 2: Een gezellig jaar resulterend in een keurige 9e plaats! Dames: Ondanks het zwangerschapsverlof van captain Sascha deden de dames het prima en hielden stand in de 2e klasse. Aspiranten: Gevreesd werd voor een zwaar jaar, maar boven verwachting van iedereen deed dit team het prima en behaalden een 7e plaats! Minipolo: Deze snel groeiende groep leert goed bij door de leuke trainingen van Sascha. Met Monique aan het roer, zit het met de waterpolo-toekomst binnen de verenging helemaal goed. 28

29 Deze ploegen konden hun wedstrijden spelen door de inzet van onze scheidsrechters Sascha, Megan en Dimitri. Onze enorme dank gaat daarom uit naar deze drie toppers! Bedrijventoernooi Een zeer succesvolle activiteit, geheel georganiseerd door Ed. Wederom gepland op een zaterdagavond. Een feest om te zien hoe fanatiek iedereen was en de enorme sfeer. Dankzij dit toernooi heeft de vereniging de wedstrijdballen voor het komende seizoen kunnen aanschaffen! Het toernooi en de nieuwe ballen, een enorm succes met dank aan Ed! Laatste trainingsavond Tijdens de laatste training werd er door Monique een echt waterpolo-festein georganiseerd. Jong en oud konden op deze gezellige avond hun kunsten laten zien. Verder werden, buiten de véél belangrijkere teamprestaties, de volgende mensen in het zonnetje gezet: - Topscoorders: Melissa Niemandsverdriet (dames), Jacco van der Draai (heren1), Michael van Bergen (heren2) en Matthias Lamot (aspiranten). - Huilbokaal: Pascal Verduld (heren 2) - Aanmoedigingsprijs: het nieuwe aspirantenteam. 29

30 Het seizoen 2012/2013 Toch wel wat veranderingen dit seizoen. - Heren 1: Kleine veranderingen in deze ploeg (Sjoerd stopt Mike, Michael en Dirk komen het team versterken) en halverwege het seizoen blijkt het team het supergoed te doen.kampioensfeestje dit jaar???? - Heren 2: Een aantal heren stopte aan het einde van vorig seizoen, maar gelukkig was daar de aavulling vanuit de jeugd. Dit team raakt halverwege het seizoen op elkaar ingespeeld en staat op een prima 7e plaats. - Dames: Erica heeft het coach-stokje overgegeven aan Mick. Met aanvulling van Linda en Kimberly (zonder captain Sascha die weer met zwangerscapsverlof is) doet dit team het goed en kunnen zij voor lijfsbehoud in de 2e klasse gaan. - Aspiranten: Aangevuld met nieuwe polosterren en gesteund door caoaches Ronny en Patrick doet dit team het boven verwachting! - Minipolo: Deze jongste waterpolosterren staan iedere week weer te trappelen om te kunnen trainen. Wel is aanvulling wenselijk. Ook de leer-toernooitjes zijn een groot succes! Ook in het seizoen 2012/2013 stelt zwembad De Plantage dezelfde uren aan ons beschikbaar! De bovenstaande resultaten zouden niet behaald zijn zonder onze fantastische groep trainers. Sascha, Ed, Theo, Koen, Mick en Dirk bedankt voor jullie 30

31 enorme inzet! Toch zal er hier ook versterking gezocht moeten worden Namens de polocommissie wil ik via deze weg iedereen bedanken die heeft bijgedragen (op welke manier dan ook) aan een super waterpolo-jaar. Iedereen die dit doet, doet dit in zijn/haar eigen vrije tijd en onbetaald. Blijf hier dus altijd respect voor hebben! Door de inzet van deze mensen kan de vereniging trots zijn op haar ploegen! Blijf onthouden, dat je aan een teamsport doet en dat je het niet alleen kunt. Communiceer en leer, van en met elkaar! Maak er samen een heel mooi jaar van. Namens de polocommissie, Nanda van der Draai 31

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis, te Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de zomer een keer per

Nadere informatie