ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering"

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om uur (aanvang uur) bij steengrillrestaurant Boove en Beneeje. Verderop in deze uitgave kunnen jullie onder meer de agenda, de jaarverslagen van de verschillende afdelingen en de notulen van de vorige jaarvergadering terugvinden. Tevens is er een bestuurslid aftredend en is ook de functie van voorzitter nog steeds vrij. Ook hierover vinden Colofon Uitgave Z&PC De Zuidwesthoek Redactie Sascha Kerschot Aanleveren stukken Internet Postadres Postbus AA Hoogerheide jullie verderop meer.

2 Inhoudsopgave Uitnodiging ALV 2013 p. 3 Functie-omschrijving voorzitter p. 5 Agenda p. 6 Toelichting agendapunten p. 7 Notulen jaarvergadering 2012 p. 9 Jaarverslag secretaris p. 19 Jaarverslag zwemafdeling p. 24 Jaarverslag polo-afdeling p. 28 Jaarverslag penningmeester p. 32

3 Uitnodiging jaarvergadering 2013 Hierbij worden alle leden van zwem- en poloclub De Zuidwesthoek van harte uitgenodigd tot deelname aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Zwem- en Polovereniging De Zuidwesthoek. Deze jaarvergadering vindt plaats op: locatie: zondag 24 maart Steengrillrestaurant Boove en Beneeje Raadhuisstraat 139, Hoogerheide tijdstip: aanvang: uur uur Wij wijzen erop dat alleen de leden stemgerechtigd zijn, zover zij geen contributieachterstand hebben. Leden onder 16 jaar hebben één stem. Leden van 16 jaar en ouder hebben vijf stemmen. Ouders die geen lid zijn, hebben zelf geen stemrecht, maar kunnen adviserend aan de vergadering deelnemen.

4 Kandidaten voor de vacante bestuursfuncties en voor de kascommissie kunnen zich via aanmelden bij de secretaris vóór 19 maart Kandidaten moeten lid zijn van de vereniging. Voor de goede gang van zaken is het uiterst belangrijk dat u op de jaarvergadering aanwezig bent. Indien u niet aanwezig kunt zijn op de jaarvergadering kunt u uw afmelding richten aan de secretaris. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Wij hopen op een constructieve jaarvergadering en rekenen op een grote deelname. Namens het bestuur van de Zuidwesthoek, Sascha Kerschot

5 Functie-omschrijving voorzitter Het bestuur van Zwem- en polovereniging De Zuidwesthoek bestaat uit vijf leden (allen vrijwilligers): een voorzitter, een penningmeester, een algemeen secretaris, een secretaris van de zwemcommissie en een secretaris van de waterpolocommissie. Tot maart vorig jaar werd de functie van voorzitter ingevuld door Jacco van der Draai. In maart 2012 liep zijn termijn af en hij heeft zich toen niet herkiesbaar gesteld. Niemand heeft zich spontaan kandidaat gesteld dus er werd geen nieuwe voorzitter verkozen. De penningmeester (Sigrid Beurskens) neemt sindsdien ook de taak van voorzitter op, maar dit is natuurlijk geen ideale situatie. Wat houdt de functie van voorzitter in? - vergaderingen leiden van het bestuur en de jaarlijkse algemene vergadering - uitvoeren/delegeren van de in de vergadering genomen besluiten - gesprekspartner naar het zwembad en de gemeente toe - spreeker/gezicht van de vereniging op activiteiten zoals zwemvierdaagse, clubfeest,... Lijkt dit je wat? Meld je dan aan op

6 1. OPENING Agenda 2. INGEKOMEN STUKKEN 3. VERSLAG JAARVERGADERING JAARVERSLAG SECRETARIS 5. JAARVERSLAG ZWEMAFDELING 6. JAARVERSLAG POLO-AFDELING 7. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 8. VERSLAG KASCOMMISSIE, VERKIEZING KASCOMMISSIE 9. BEGROTING VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 11. PAUZE 12. BESTUURSVERKIEZING 13. RONDVRAAG 14. SLUITING

7 Toelichting agendapunten Agendapunt 7: De jaarrekening van 2012 is niet aan deze uitgave toegevoegd. De penningmeester zal deze op jaarvergadering presenteren. Tevens zal ze dit bij behoefte verder toelichten. Agendapunt 8: Net als ieder jaar zal er een nieuw lid nodig zijn ter aanvulling van de kascommissie. Deze commissie komt één keer bij elkaar met de penningmeester om de boeken te controleren. Dit gebeurt in februari omdat dan de boeken zijn afgesloten. Hopelijk zien onze leden in dat deze taak van belang is voor de vereniging. Graag zien we u kandidatuur dan ook tegemoet. Agendapunt 9: De penningmeester zal de begroting op de jaarvergadering presenteren. Agendapunt 12: In het jaar 2012 kende het bestuur de volgende samenstelling: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Voorzitter zwemcommissie: Voorzitter polocommissie: Vacant Sascha Kerschot Sigrid Beurskens Kim Kerschot Nanda van der Draai

8 De functie van voorzitter is nog steeds ter beschikking. Ook onze zwemsecretaris, Kim Kerschot, is aftredend. Kim stelt zich niet herkiesbaar. Door het bestuur of door ten minste tien seniorleden kunnen er kandidaten worden aangesteld voor de te vervullen vacatures. Dit kan tenminste tot één week voor de vergadering. Door de Algemene vergadering zelf kunnen kandidaten worden voorgesteld. Deze kunnen dan gekozen worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Wij verzoeken kandidaten voor de vacante functies zich via mail aan te melden bij de secretaris voor 19 maart Kandidaten kunnen de bestuursleden benaderen voor een functiebeschrijving. Agendapunt 13: Het bestuur verzoekt de leden om eventuele vragen voor de rondvraag via in te dienen tot uiterlijk 19 maart Deze kunnen aan het secretariaat verzonden worden.

9 Notulen algemene ledenvergadering 2012 Datum : 25 maart 2012 Plaats : Steengrillrestaurant Boove en Beneeje Aanvang : uur 1. opening Jacco opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij merkt op dat er dit jaar weer minder mensen aanwezig zijn dan vorig jaar. Het goede weer zal er vast voor iets tussenzitten. Jacco blikt terug op ons jubileumjaar. In 2011 bestond de vereniging 40 jaar en we hebben met groot succes een aantal activiteiten kunnen organiseren. Vooral de 6kamp sprong er uit met een groot deelnemersaantal, het stralende weer en de fantastische spellen. Ook de zwem4daagse was dit jaar erg succesvol met veel meer deelnemers dan andere jaren en maar liefst 1000 euro sponsorgeld voor WarChild. Helaas liep ook niet alles zoals gepland. Het waterpolotoernooi moest geannuleerd worden toen bleek dat de enthousiaste belangstelling uiteindelijk toch niet zo groot bleek. Ook het afsluitfeest viel letterlijk een beetje in het water toen regen ons dwong het feest in de kantine te houden in plaats van buiten zoals andere jaren. Vorig jaar is beloofd om onder het mom van ons jubileum de trainers en coaches een nieuwe verenigingsoutfit te geven. Dit is momenteel in werking en

10 het is slechts een kwestie van enkele weken voor dit gerealiseerd kan worden. Ook voor de leden zal er de mogelijkheid worden geboden om tegen gunstige prijzen badkleding aan te schaffen met clublogo. De gevreesde subsidiedaling van vorig jaar is dit jaar waarheid geworden, maar niet zo drastisch als gedacht. Er is een verlaging van 5% voor dit jaar. Echter zal de subsidie vanaf 2013 elk jaar gaan dalen met 10%. Dat zal zeker een impact geven op de club wat betreft contributie en de noodzaak aan sponsors. Ook de zwembadhuur zal ongetwijfeld weer omhoog gaan. Al deze kosten kunnen uiteraard niet aan de leden doorgerekend worden, dus zullen sponsors onmisbaar worden. Vorig jaar is op de ALV een mooie nieuwe website gepresenteerd. Er zijn veel complimenten gekomen voor de mooie en strakke layout. Om de website up to date te houden is de hulp van de leden nodig. Foto s van wedstrijden, verslagen, alles wat te maken heeft met de club en wat gedeeld mag worden, stuur het door naar zodat onze website actief blijft. Afgelopen seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers die zich niet meer konden of wilden inzetten voor de club. Ook voor komend seizoen hebben we al enkele afmeldingen van leden binnengekregen. Dit is jammer, vooral als blijkt dat er een negatief randje aan het afmelden zit. Wij als bestuur ijveren ervoor om het voor leden en vrijwilligers altijd zo leuk en ontspannen mogelijk te houden. Toch is vernieuwing ook niet slecht! Al enkele jaren draait de vereniging op een vaste club vrijwilligers. Graag zien we 10

11 ook eens andere gezichten die het werk oppakken. Gelukkig zien we ook de instroom van jeugdleden die zich steeds meer gaan inzetten voor onze vereniging en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook Jacco meldt dat hij heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter. Door onder meer de geboorte van telg nummer drie kan hij er niet meer de tijd en energie insteken die hij zou willen en die zou moeten. De belangrijkste reden van zijn aftreden is enerzijds wegens de familiebetrekkingen binnen het bestuur. Dat kan positief zijn omdat je makkelijk met elkaar omgaat en precies weet wat je aan elkaar hebt, maar het kan ook negatief zijn omdat de indruk gewekt kan worden dat beslissingen niet objectief genomen worden. Anderzijds is ook gebleken dat de overdaad aan polo binnen het bestuur niet representatief is voor de vereniging. We hadden dan ook gehoopt dat iemand vanuit de zwemafdeling, liefst een ouder van een zwemlid, zich zou aanmelden. Helaas is dat niet gebeurd. Volgens de regels zal nu de penningmeester de taken van de voorzitter gaan waarnemen. Uiteraard zal Sigrid dit niet alleen moeten doen. Het hele bestuur zal helpen waar mogelijk en indien nodig zal ook Jacco bijspringen om voor Sigrid zaken te verduidelijken. 2. ingekomen stukken, afmeldingen Er zijn geen punten voor de rondvraag binnengekomen. Er zijn afmeldingen van: Nardi Middag 11

12 Pieter Jansen Jorg Middag Erica Hoskens Mark Delen Els van Put Frank van Put Sven Beurskens Ronny Lamot Riordan Alcala Wesley Berger 3. Verslag jaarvergadering 2011 Gwendolyn vraagt welke maatregelen er zijn getroffen om de doorstroom naar het damesteam te verhogen. Jacco antwoordt dat onder meer de vriendjes en vriendinnetjesweek nieuwe leden heeft voorgebracht. Sascha bevestigt dat er bij de minipolo intussen drie meisjes zitten. Verder geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 4. Verslag secretaris Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 12

13 5. Verslag zwemafdeling Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 6. Verslag poloafdeling Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 7. Verslag penningmeester Jacco leidt in: 2011 hebben we positief afgesloten door onder meer geen verhoging van de badhuur en door het innen van achterstallige contributie van bijna 900 euro. Bram merkt op dat de reiskosten heel hoog liggen. Sigrid legt uit waarom: In 2011 zijn nog reiskosten gedeclareerd van Het verslag wordt goedgekeurd. 8. Verslag kascommissie, verkiezing kascommissie Mini Roelvink en Megan Kramer hebben 21 maart de boeken gecontroleerd en alles is in orde bevonden. Ze verzoeken de vergadering om het bestuur te dechargeren. Mini is aftredend in de kascommissie. Bram Crins geeft aan Mini te willen opvolgen. Dit wordt unaniem goedgekeurd. 13

14 9. Begroting 2012 Sigrid heeft de begroting voor 2012 en de werkelijke kosten van 2011 uitgedeeld aan de vergadering. Zoals eerder vermeld daalt de subsidie met 5%. Een eventuele verhoging van de badhuur is mee begroot. Theo merkt op dat er voor opleidingen maar liefst 1500 euro is begroot en vraagt waarom zoveel. Jacco: Dit doen we standaard altijd om leden de kans te geven, indien gewenst, zich te kunnen opleiden. Monique vraagt zich af of we een plan hebben om de subsidiedaling van 10% per jaar op te vangen. Dit enkel te doen door contributieverhoging schrikt leden af. Als je sponsors wilt aantrekken moet je een geprofessionaliseerd plan kunnen presenteren waarin duidelijk wordt waarom het voor bedrijven aantrekkelijk is onze vereniging te sponsoren. Jacco: We moeten grote bedrijven verleiden door reclamemogelijkheden te bieden. Monique zegt dat dit al vaker geroepen is, maar dat we ten laatste dit jaar nog spijkers met koppen moeten slaan. Het plan om reclamemogelijkheden te bieden moet dit jaar nog in voege treden. Misschien is het slim om een commissie in het leven te roepen die zich enkel en alleen bezighoudt met het opstellen en bijschaven van dit plan en het ronselen van sponsors. Een badhuurverhoging kun je eventueel wel koppelen aan een contributieverhoging, maar de subsi- 14

15 diedaling echt niet. Het bestuur is het volmondig eens met Monique en polst bij Cristian of hij nog steeds bereid is de sponoringsafdeling te managen als het een grotere en geprofessionaliseerde omvang krijgt. Cristian geeft aan hierbij betrokken te willen blijven, maar maakt duidelijk dat hij niet degene zal zijn die langs de deuren gaat op zoek naar geld. Jacco en Cristian besluiten op korte termijn te gaan samenzitten om een plan op te zetten. Daarna zullen ze een sponsorscommissie samenstellen waarbinnen de taken duidelijk verdeeld zullen worden. Theo merkt op dat er 400 euro meer begroot is voor contributie dan vorig jaar. Dit brengt ons meteen tot het volgende punt. 10. Vaststelling contributie nieuw verenigingsjaar Afgelopen jaren zagen we geen noodzaak om de contributie te verhogen, nu wel. We willen voorstellen om de contributie met 5% te verhogen. Voor de polo zal dit 1 euro per maand zijn, voor de zwemafdeling en de minipolo komt dit neer op 0,50 euro per maand. Dit zal ingaan vanaf volgend seizoen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Theo merkt op dat er naar alle waarschijnlijkheid veel pololeden uit Heren 2 zullen stoppen. Dit zal een groot gemis aan inkomsten zijn. Petra herhaalt deze opmerking ook voor de zwemafdeling. Jacco: Dit risico heb je altijd wel. In het geval van de polo scheelt dit ook een 15

16 beetje in kosten (o.m. de inleggelden bij de KNZB). Om zulke redenen hebben we een buffer ingebouwd in ons eigen vermogen. 11. Pauze We houden een korte pauze van ca. 10 minuten. 12. Bestuursverkiezing Jacco en Sascha zijn aftredend als respectievelijk voorzitter en secretaris. Jacco heeft zich niet herkiesbaar gesteld en helaas heeft niemand zich aangemeld voor de functie. Volgens de regels gaat het tijdelijk voorzitterschap naar de penningmeester. Sascha stelt zich wel herkiesbaar en wordt herkozen door middel van applaus. Jacco wordt bedankt voor zijn diensten de afgelopen drie jaar en ontvangt twee flessen wijn en een cadeaubon. Ook Sascha wordt bedankt en ontvangt een bos bloemen. 13. Rondvraag Het bestuur wil van de rondvraag gebruik maken om twee mensen in het zonnetje te zetten. Ed en Megan hebben de scheidsrechterscursus gedaan waardoor we dit seizoen 4 waterpoloteams konden inschrijven. Megan heeft de cursus met succes afgerond en wordt gefeliciteerd met een bos bloemen. Ed heeft de cursus helaas niet gehaald, maar wordt wel bedankt voor zijn inzet met een presentje. 16

17 Theo: Het toernooi is niet doorgegaan, maar er is wel het idee geopperd om iets te organiseren met eigen leden om aan ledenbinding te doen. Verder heb ik er niets meer van gehoord. Gaat dit nog door? dit is in de polocommissie aangehaald en zal volgende commissie besproken worden. Met de aspiranten en pupillen wordt dit al een paar jaar georganiseerd in juni. Jacco merkt op dat dit een goed idee is en dat er nog meer activiteiten gepland staan om aan ledenbinding te doen. Monique: allemaal leuk al die activiteiten, maar nu bestaat de activiteitencommissie maar uit een persoon: ik! Graag versterking. Gwendolyn meldt zich aan als lid van de activiteitencommissie. Gerrit: zijn de doelen van het zwembad of van de club? van het zwembad. Gerrit: de netten zijn kapot. is bekend en gemeld bij de directie van het zwembad. Ed: De website is niet up to date en dat heeft niet te maken met een tekort aan input. Monique beaamt dit: Er liggen genoeg foto s en stukjes klaar om gepubliceerd te worden, alleen is het besturingsprogramma te ingewikkeld. Bram neemt het op zich om de website te updaten en op den duur bestuurbaar te maken voor Monique. Cristian: Kunnen we de ALV niet combineren met een activiteit zoals afsluit- 17

18 feest om meer leden te lokken? Dit is eerder al eens geopperd en uitgezocht. Dit kon niet omdat de ALV voor een bepaalde datum gehouden moet worden en al onze activiteiten vallen na die datum. 14. Sluiting Jacco dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om uur. 18

19 Jaarverslag secretaris 2012 Beste leden, Op de ALV van 25 maart 2012 was Jacco van der Draai aftredend als voorzitter en Sascha Kerschot was aftredend als secretaris. Sascha had zich herkiesbaar gesteld en is door middel van applaus unaniem gekozen voor een volgende termijn. Jacco van der Draai stelde zich niet herkiesbaar. Tot op heden is de functie van voorzitter niet ingevuld. Volgens de statuten neemt de penningmeester nu de taken van voorzitter waar. Uiteraard is dit een noodoplossing. Daarom zijn we nog steeds naarstig op zoek naar een voorzitter! Het bestuur werd als volgt ingekleed: Voorzitter: Vacant Secretaris: Sascha Kerschot Penningmeester: Sigrid Beurskens Voorzitter polocommissie: Nanda van der Draai Voorzitter zwemcommissie: Kim Kerschot Op de ALV is tevens besloten dat er een contributieverhoging doorgevoerd zal worden. Vanaf seizoen betalen de pololeden 1,- euro per maand meer. De contributie voor de zwemleden en de waterpolopupillen is gestegen met 0,50 euro per maand. 19

20 In 2012 kwam het bestuur zeven keer bij elkaar voor de bestuursvergaderingen. Daarbuiten werd er ook gecommuniceerd via mail, telefoon en in persoonlijke gesprekken. Afgelopen jaar hebben er 43 leden hun lidmaatschap opgezegd. Er zijn in het zelfde jaar 7 nieuwe leden bijgekomen. Per 31 december 2012 hadden we 99 leden. De eerste activiteit van het jaar was de vriendjes en vriendinnetjesweek. Leden mochten van 21 tot 25 mei een vriend(innet)je meenemen naar de training. Het was een groot succes en we hielden er zelfs een aantal nieuwe leden aan over! Vrijdag 8 juni hielden we de clubkampioenschappen. Het was weer een sportief en gezellig evenement. Dit jaar werden de clubkampioenen bekend gemaakt na afloop van de clubkampioenschappen. De clubkampioenen van 2012 waren: Onder 12 jaar: Martijn Koolen Boven 12 jaar: Anke Breukink Op 29 juni heeft de waterpolocommissie een clubwaterpolotoernooi georganiseerd. Alle waterpoloteams werden door elkaar gemixt en zo ontstonden er 20 3

21 vier teams van gelijke sterkte die een avondje gezellig tegen elkaar hebben gespeeld. Na afloop van het toernooi werden de topscoorders en de winnaar van de huilbokaal bekend gemaakt. Ook het nieuwe aspirantenteam werd in het zonnetje gezet met een aanmoedigingsprijs. Het afsluitfeest werd in 2012 vervangen door een clubfeest op 1 september. Naar aanleiding van het succes van de zeskamp in 2011 was besloten het clubfeest en de zeskamp te combineren om vooral ook jeugdleden te trekken. Dankzij de organisatie van Monique Gelten en het goede weer was de zeskamp weer een groot succes! Er was een vol programma met spelletjes, quizvragen en zelfs een overnachting voor de jeugdleden! Op de dag zelf hebben bijna alle vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters, bestuursleden,, meegeholpen om de zeskamp tot een succes te maken. Na afloop van de zeskamp stond er een heerlijke barbecue klaar. Ook hadden we enkele jubilarissen. Dit waren: Els van Put: 25 jaar, Cristian Nuijten: 25 jaar, Sven Beurskens: 10 jaar, Sjoerd Delen: 10 jaar, Gerard Heunks: 10 jaar, Gwendolyn Kristen: 10 jaar, 21

22 Alessandra Maas: 10 jaar Eric Pauwels: 10 jaar Verna Alcala: 10 jaar Zondag 16 september heeft het bestuur de vrijwilligersdag georganiseerd. Deze keer werden de vrijwilligers getrakteerd op een partijtje indoorgolf en een etentje bij Familyland. Ook de zwemvierdaagse passeerde weer. Maandag 15 oktober werd het startsein gegeven. Dit jaar waren er maar liefst 97 inschrijvingen. We mochten weer zelf een goed doel uitkiezen. We kozen voor Kika. Dit jaar is er veel sponsorgeld opgehaald: 440 euro. De ZWH verhoogde dat bedrag naar 500 euro! Vrijdag 30 november kwam Sinterklaas ons met een bezoek vereren. De activiteitencommissie met Monique Gelten aan het hoofd heeft de Sint geassisteerd bij het zoeken naar cadeautjes en het vullen van zakjes pepernoten. Alle kinderen gingen met een tevreden snoetje naar huis, dus de Sint heeft ook dit jaar voor een geslaagde avond gezorgd. Het clubblad is vervangen door een niet-periodieke nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief communiceert het bestuur met zijn leden. De website is weer onder de hoede van Bram Crins. 22

23 In 2012 heeft de Zuidwesthoek een woelig jaar doorgemaakt. Om verschillende redenen zijn er een aantal vrijwilligers en een hoop leden gestopt. Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op de steun en hulp van onze huidige vrijwilligers, die de vrijgekomen taken plichtsbewust hebben opgepakt. Jammer genoeg zijn het wel steeds dezelfde mensen die aanbieden te helpen, waardoor er soms (te) veel op hun schouders terecht komt. We zijn deze vrijwilligers oneindig dankbaar, maar streven er ook naar om steeds nieuwe leden aan te trekken die hun handen uit de mouwen willen steken. Het is misschien cliché, maar zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder trainers geen trainingen en zonder scheidsrechters, klokkers, juryleden en coaches geen wedstrijden. Achter de schermen heeft ook het bestuur hard gewerkt om de vereniging draaiende te houden. Hopelijk beseffen alle leden ook dat onze vrijwilligers vrijwilligerswerk verrichten. D.w.z. onbetaald en in hun eigen vrije tijd, staan zij paraat voor de vereniging en haar leden. Zolang dit beseft en gewaardeerd wordt, zal de sfeer er alleen maar beter door worden! Ik wens jullie een goed en sportief verenigingsjaar toe. Sascha Kerschot, Secretaris de Zuidwesthoek 23

24 Jaarverslag zwemafdeling 2012 Met de jaarvergadering komt een moment om even stil te staan bij het afgelopen seizoen. Het was opnieuw een jaar vol terugkerende activiteiten zoals de zwemvierdaagse, zwemwedstrijden, clubkampioenschappen, De samenstelling van de zwemcommissie voor het seizoen zag er voor de zomervakantie als volgt uit: Megan Kramer, Petra Hertogs, Yvonne Simons, Mini Roelvink, Sascha Kerschot en Jeffrey van Meer. Na de zomervakantie waren enkele trainers, om verschillende omstandigheden, genoodzaakt om te stoppen, zodat de zwemcommissie met volgende samenstelling verder ging: Mini Roelvink, Sascha Kerschot, Nanda van der Draai, Alessandra Maas en Kim Kerschot (en Megan Kramer als invaller). Trainingen: Verdeeld over de trainingen ziet dit er op dit moment als volgt uit: Maandag 18.00u-19.00u: Mini Roelvink, Kim Kerschot Woensdag 16.15u-17.15u: Mini Roelvink/Nanda van der Draai Vrijdag 18.30u-19.30u: Alessandra Maas, Kim Kerschot Het aantal zwemmers op woensdag nam af waardoor het mogelijk werd om één trainer aan het bad te zetten die alles in goede banen kon leiden. De vrijdag blijft het populairste uur, wat soms tot een chaotisch resultaat kan leiden, 24

25 maar we zijn natuurlijk blij met de opkomst. Zwemwedstrijden: Na de grote zomervakantie konden de zwemmers zich klaarstomen voor de eerste wedstrijd die georganiseerd werd op 28 oktober 2012 door de Meermin. Tweede wedstrijd werd gezwommen op 25 november 2012 en deze werd georganiseerd door de Zuidwesthoek. De wedstrijd van 10 februari 2013 ging vanwege een gewijzigde wedstrijdkalender bij de Zeeuwse Kust niet door. Twee wedstrijden op een jaar is wat weinig dus hebben we beslist dat we nog een wedstrijd gaan organiseren op 28 april 2013 samen met de Meermin. Ook tegen het einde van het seizoen vindt er nog een wedstrijd plaats in Roosendaal waar we aan kunnen deelnemen. Clubkampioenschappen: Om het seizoen sportief af te sluiten werden op 8 juni 2012 de clubkampioenschappen gezwommen. Clubkampioen boven en onder de 12 jaar waren respectievelijk Anke Breukink en Martijn Koolen. De aanmoedigingsprijs ging naar Ebbe Fiks. Jeugdtalent was Elise van de Velden. Met de clubkampioenschappen werden tevens de zwemmers met de meest persoonlijke records bekend gemaakt. Dit waren Thailo Struyf, Sofie van de Velden, Jasmijn Govaarts en Joey Jansen. 25

26 Zwemvierdaagse: De uitzonderlijke prestaties van vorig jaar werden niet geëvenaard maar we mogen toch spreken van een succesvolle editie. Maar liefst 97 deelnemers vonden hun weg naar zwembad De Plantage, om mee te doen aan de jaarlijkse zwemvierdaagse. De zwemvierdaagse stond dit jaar in het teken van Kika (Kinderen Kanker Vrij). Deze stichting heeft als algemeen doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Er werd 439 euro aan sponsorgeld opgehaald door de deelnemers. Onze vereniging deed daar een schepje bovenop waardoor de totale opbrengst 500 euro bedroeg. Het meeste sponsorgeld, maar liefst 225 euro, werd opgehaald door Marcel van Daalen. Jongste deelnemer was de 6-jarige Luca Pigmans, oudste deelnemer was Sjaak Buijsen met een leeftijd van 72 jaar. Sjaak Buijsen was echter niet alleen de oudste deelnemer, hij vierde ook een jubileum. Het was de 25e keer dat hij heeft meegedaan aan de zwemvierdaagse. Voor deze prestatie werd hij dan ook in de bloemetjes gezet. Tot slot: Het was weer een sportief jaar met als toppunt de leuke zwemvierdaagse. Met 26

27 dank voor de inzet van onze vrijwilligers om ook dit jaar tot een goed einde te brengen. De zwemcommissie Kim Kerschot is dit jaar aftredend als zwemsecretaris. Voor deze functie is het bestuur dus op zoek naar een opvolger. De belangrijkste taken van de zwemsecretaris zijn: - organiseren van een recreatieve zwemwedstrijd: drie keer in het seizoen worden er recreatieve zwemwedstrijden georganiseerd waaronder één wedstrijd door ons georganiseerd wordt; - organiseren zwemvierdaagse (deze valt meestal in de herfstvakantie); - organiseren clubkampioenschappen (tegen het einde van het seizoen); - aanspreekpunt voor de leden binnen de zwemafdeling; - vertegenwoordiger van de zwemcommissie binnen het bestuur; - voorzien van trainers voor de zwemtrainingen. Lijkt deze functie je wat? Meld je dan aan als kandidaat op hotmail.nl. Wil je meer informatie? Kim zal je graag te woord staan ( of 27

28 Jaarverslag 2012 polo-afdeling Positief sluiten we het jaar 2012 af. Wel zijn we er ons van bewust dat het steeds moeilijker wordt om leden en/of ouders te motiveren om een functie binnen de vereniging te bekleden. Toch hoopt de polocommissie dat er mensen zullen opstaan! Het seizoen 2011/2012 Heren 1: Een leerzaam seizoen wat eindigde in een prima 6e plaats. Heren 2: Een gezellig jaar resulterend in een keurige 9e plaats! Dames: Ondanks het zwangerschapsverlof van captain Sascha deden de dames het prima en hielden stand in de 2e klasse. Aspiranten: Gevreesd werd voor een zwaar jaar, maar boven verwachting van iedereen deed dit team het prima en behaalden een 7e plaats! Minipolo: Deze snel groeiende groep leert goed bij door de leuke trainingen van Sascha. Met Monique aan het roer, zit het met de waterpolo-toekomst binnen de verenging helemaal goed. 28

29 Deze ploegen konden hun wedstrijden spelen door de inzet van onze scheidsrechters Sascha, Megan en Dimitri. Onze enorme dank gaat daarom uit naar deze drie toppers! Bedrijventoernooi Een zeer succesvolle activiteit, geheel georganiseerd door Ed. Wederom gepland op een zaterdagavond. Een feest om te zien hoe fanatiek iedereen was en de enorme sfeer. Dankzij dit toernooi heeft de vereniging de wedstrijdballen voor het komende seizoen kunnen aanschaffen! Het toernooi en de nieuwe ballen, een enorm succes met dank aan Ed! Laatste trainingsavond Tijdens de laatste training werd er door Monique een echt waterpolo-festein georganiseerd. Jong en oud konden op deze gezellige avond hun kunsten laten zien. Verder werden, buiten de véél belangrijkere teamprestaties, de volgende mensen in het zonnetje gezet: - Topscoorders: Melissa Niemandsverdriet (dames), Jacco van der Draai (heren1), Michael van Bergen (heren2) en Matthias Lamot (aspiranten). - Huilbokaal: Pascal Verduld (heren 2) - Aanmoedigingsprijs: het nieuwe aspirantenteam. 29

30 Het seizoen 2012/2013 Toch wel wat veranderingen dit seizoen. - Heren 1: Kleine veranderingen in deze ploeg (Sjoerd stopt Mike, Michael en Dirk komen het team versterken) en halverwege het seizoen blijkt het team het supergoed te doen.kampioensfeestje dit jaar???? - Heren 2: Een aantal heren stopte aan het einde van vorig seizoen, maar gelukkig was daar de aavulling vanuit de jeugd. Dit team raakt halverwege het seizoen op elkaar ingespeeld en staat op een prima 7e plaats. - Dames: Erica heeft het coach-stokje overgegeven aan Mick. Met aanvulling van Linda en Kimberly (zonder captain Sascha die weer met zwangerscapsverlof is) doet dit team het goed en kunnen zij voor lijfsbehoud in de 2e klasse gaan. - Aspiranten: Aangevuld met nieuwe polosterren en gesteund door caoaches Ronny en Patrick doet dit team het boven verwachting! - Minipolo: Deze jongste waterpolosterren staan iedere week weer te trappelen om te kunnen trainen. Wel is aanvulling wenselijk. Ook de leer-toernooitjes zijn een groot succes! Ook in het seizoen 2012/2013 stelt zwembad De Plantage dezelfde uren aan ons beschikbaar! De bovenstaande resultaten zouden niet behaald zijn zonder onze fantastische groep trainers. Sascha, Ed, Theo, Koen, Mick en Dirk bedankt voor jullie 30

31 enorme inzet! Toch zal er hier ook versterking gezocht moeten worden Namens de polocommissie wil ik via deze weg iedereen bedanken die heeft bijgedragen (op welke manier dan ook) aan een super waterpolo-jaar. Iedereen die dit doet, doet dit in zijn/haar eigen vrije tijd en onbetaald. Blijf hier dus altijd respect voor hebben! Door de inzet van deze mensen kan de vereniging trots zijn op haar ploegen! Blijf onthouden, dat je aan een teamsport doet en dat je het niet alleen kunt. Communiceer en leer, van en met elkaar! Maak er samen een heel mooi jaar van. Namens de polocommissie, Nanda van der Draai 31

JAARGANG 38 MAART 2009

JAARGANG 38 MAART 2009 JAARGANG 38 MAART 2009 2 Samenstelling bestuur: Voorzitter Gerrit Kramer tel: 0113-502760 Interim J.W. Frisostraat 20 e-mail: voorzitter@zuidwesthoek.com 4413 CC Krabbendijke Secretaresse Verna Alcala

Nadere informatie

JAARGANG 36 MAART 2007

JAARGANG 36 MAART 2007 JAARGANG 36 MAART 2007 1 Samenstelling bestuur: Voorzitter Marc Delen tel: 0164-620345 Bossestraat 6 4634 RG Woensdrecht e-mail: voorzitter@zuidwesthoek.com Secretaresse Verna Alcala tel: 0164-675099 t

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

JAARGANG 37 OKTOBER 2008

JAARGANG 37 OKTOBER 2008 JAARGANG 37 OKTOBER 2008 3 Samenstelling bestuur: Voorzitter Gerrit Kramer tel: 0113-502760 Interim J.W. Frisostraat 20 e-mail: voorzitter@zuidwesthoek.com 4413 CC Krabbendijke Secretaresse Verna Alcala

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder Vacant nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van activiteiten!

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder M.Lans nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

JAARGANG 36 JUNI 2007

JAARGANG 36 JUNI 2007 JAARGANG 36 JUNI 2007 2 Samenstelling bestuur: Voorzitter Gerrit Kramer tel: 0113-502760 Interim J.W. Frisostraat 20 e-mail: voorzitter@zuidwesthoek.com 4413 CC Krabbendijke Secretaresse Verna Alcala tel:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALGEMENE LEDEN VERGADERING Wanneer 17 mei 2011 Locatie Tijd De Poort, naast de Hervormde Kerk (achter tandarts Roseboom) 20.15 uur Beste leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden, In het afgelopen jaar

Nadere informatie

Van de bestuurstafel augustus 2016

Van de bestuurstafel augustus 2016 Van de voorzitter Nog een paar weken en het nieuwe hockey seizoen 2016-17 gaat van start. Voor Quick Stick gaat deze zomer een lang gekoesterde wens in vervulling; uitbreiding met een derde veld en een

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Van de bestuursttafel

Van de bestuursttafel Nieuwsbrief december 2010 nieuwsbrief@vvbergambacht.nl Van de bestuursttafel Elke maand bepalen we met het bestuur wie de van de bestuurstafel schrijft. Evenals verleden jaar eis ik deze taak in november

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie