MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,"

Transcriptie

1 Postbus AB IJmuiden MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS EK DEN HAAG Afdeling Vis ONDERWERP Beperkingen zeebaars Geachte heer Offringa, POSTADRES Postbus AB IJmuiden Hierbij ontvangt u het discussiedocument overzicht van mogelijke maatregelen voor beperking van zeebaarsvangsten in Nederland met daarin een antwoord op de helpdeskvraag: AGRO-071 Beperking vangsten zeebaars. Uw opdracht is door IMARES met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Wij vertrouwen erop dat ons eindproduct voldoet aan de gemaakte afspraken en uw verwachtingen, en houden ons graag aanbevolen voor toekomstige onderzoeksactiviteiten. BEZOEKADRES Haringkade CP IJmuiden INTERNET KVK NUMMER CONTACTPERSOON Dr. T. van der Hamme Hoogachtend, TELEFOON +31 (0) Drs. J.H.M. Schobben Hoofd afdeling Vis Wageningen UR (Wageningen University and various research institutes) is specialised in the domain of healthy food and living environment. IMARES, part of Wageningen UR, is a leading, independent research institute that concentrates on research into strategic and applied marine ecology.

2 8 2 van 8 DISCUSSIE DOCUMENT: OVERZICHT VAN MOGELIJKE MAATREGELEN VOOR BEPERKING VAN ZEEBAARSVANGSTEN IN NEDERLAND Tessa van der Hammen en Floor Quirijns IMARES, IJmuiden Juni 2013 Aanleiding ICES heeft in 2012 geadviseerd om zeebaarsvangsten met 20% te verlagen (ICES advies 2012). Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft IMARES gevraagd om mogelijkheden te beschrijven om vangstverlaging van zeebaars te realiseren. In dit document worden eerst een aantal belangrijke algemene punten besproken, zoals het belang van internationale afstemming, veranderingen in de visserij wat betreft de aankomende aanvoerverplichting en de typen van beheermaatregelen. Vervolgens worden er concrete maatregelen om de zeebaarsvangsten te beperken voorgesteld en bediscussieerd. Internationale afstemming Nederlandse vissers vangen zeebaars vooral in zuidelijke Noordzee en het Kanaal (figuur 1). Nederland kan maatregelen invoeren voor de Nederlandse 12 mijlszone en voor het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Echter een groot deel van het zeebaarsbestand en de visserij op zeebaars bevindt zich buiten deze gebieden. Maatregelen om het bestand te beschermen zouden daarom effectiever zijn wanneer ze ook voor België, Engeland en Frankrijk zouden gelden. Wanneer dit niet gebeurt bestaat het risico dat een deel van de Nederlandse zeebaarsvisserij in de zuidelijke Noordzee zich verplaatst naar het Kanaal en zeebaars in Belgische havens aan gaat landen. Aanvoerverplichting Binnenkort komt er een aanvoerverplichting. Dit kan consequenties hebben voor enkele van de beschreven maatregelen. Verschillende outputmaatregelen kunnen ertoe leiden dat ondermaatse vissen die wel worden gevangen, niet aangeland mogen worden. In de huidige situatie zou dat kunnen resulteren in het discarden van deze vissen. Als de aanvoerverplichting ook voor zeebaars van kracht is, dan zullen de vissen meegenomen moeten worden naar de wal. Dit zal praktische implicaties hebben. Beheermaatregelen Er zijn input- en outputmaatregelen. Inputmaatregelen sturen de visserijinspanning, door bijvoorbeeld het beperken van het aantal zeedagen, het sluiten van gebieden of het verhogen van de minimum maaswijdte. Outputmaatregelen sturen dat wat er uit een visserij komt, door bijvoorbeeld een aanlandingsbeperking of een aangepaste minimale aanvoermaat. Inputmaatregelen hebben vanuit het oogpunt van bescherming van een bestand meestal de voorkeur. Outputmaatregelen hebben het risico dat vissen die wel gevangen worden, niet mogen worden aangeland. Dat kan vervolgens leiden tot hogere hoeveelheden discards of illegale handel. ICES adviseert om zeebaars te beheren met inputmaatregelen (ICES advies 2013).

3 IMARES, onderdeel van Wageningen UR 8 For quality of life Aanbevelingen Internationale afstemming van maatregelen. Inputmaatregelen hebben de voorkeur boven outputmaatregelen. Een combinatie van input- en outputmaatregelen is ook een optie. Evaluatie van maatregelen is aan te bevelen. Dat zal voor veel van de hieronder genoemde maatregelen moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Desalniettemin is het aan te raden om zoveel mogelijk een inschatting te kunnen maken in hoeverre een maatregel bijdraagt aan de beheerdoelen. 3 van 8 Inputmaatregelen 1) Visserijverbod rond (een selectie van) scheepswrakken Zeebaars concentreert zich bij scheepswrakken. Een groot deel van de visserij vist daarom in de buurt van deze wrakken. Door het sluiten van een selectie van scheepswrakken voor alle visserij, worden beschermde gebieden voor zeebaars gecreëerd. Zeebaars profiteert van deze maatregel doordat een deel van zijn leefomgeving beschermd is. Behalve zeebaars zullen ook andere soorten die de geselecteerde wrakken als habitat gebruiken van de maatregel profiteren. Alleen de zeebaarsvisserij wordt beïnvloed door deze maatregel; andere visserijen die niet op de wrakken plaatsvinden zullen weinig last van de maatregel ondervinden. Selectie van de juiste wrakken kan moeilijk zijn. Het is van belang om juist die scheepswrakken te beschermen waar veel zeebaars voorkomt. De kennis over de meest geschikte wrakken ligt vooral bij vissers, daarom is hun medewerking noodzakelijk. Controle en handhaving is moeilijk: schepen die op en bij wrakken vissen zijn voornamelijk klein (<12 meter) en zijn niet verplicht een systeem aan boord te hebben waarmee ze gevolgd kunnen worden, zoals VMS of AIS 1. Als het mogelijk is om ook kleine schepen AIS-plichtig te maken, dan is dat potentieel een bruikbaar controlemiddel. Mits dit systeem een voldoende bereik heeft om ook wrakken die ver van de kust liggen te kunnen dekken. Wanneer een selectie van wrakken wordt beschermd, bestaat er het risico dat de visserijdruk bij andere wrakken hoger wordt. 2) Vergroten minimale maaswijdte in (gerichte) zeebaarsvisserij met netten Op dit moment is het voor kieuwnetten al verboden om met maaswijdtes tussen mm te vissen (vrij vertaald: de minimum maaswijdte is 90 mm). Een grotere maaswijdte verhoogt de gemiddelde grootte van gevangen vis, waardoor meer kleine en niet-paairijpe zeebaarzen worden beschermd. De vergroting van de minimale maaswijdte zou kunnen gelden voor alle visserij waar zeebaars in (bij)gevangen wordt en zou het meest effectief zijn. Deze maatregel zou met zich meebrengen dat de vangbaarheid voor sommige doelsoorten in andere voor Nederlandse belangrijke visserijen omlaag gaat. Het is ook een mogelijkheid om het vergroten van de maaswijdte alleen voor de nettenvisserij gericht op zeebaars te laten gelden. 1 AIS (Automatic Identification System) heeft een bereik van km en is verplicht voor schepen vanaf 18 meter (vanaf 1 juni 2014 vanaf 15 meter). VMS (Vessel Monitoring System) is verplicht voor schepen groter dan 12 meter en geeft slechts elke twee uur een signaal af.

4 8 4 van 8 Gemiddeld worden grotere zeebaarzen gevangen en worden de kleinere exemplaren meer gespaard. Daardoor hebben meer zeebaarzen de kans om geslachtsrijp te worden, wat de hoeveelheid jonge aanwas ten goede komt. Bij een grotere maaswijdte zullen de kleinere exemplaren van andere vissoorten ook een grotere ontsnappingskans hebben, wat het bestand van die vissoorten ook ten goede komt. (Zie ook nadeel). Makkelijk te implementeren. Bij een grotere maaswijdte zullen ook de kleinere exemplaren van andere vissoorten een grotere ontsnappingskans hebben, waardoor de aanlandingen van die soorten ook zullen afnemen dat kan de inkomsten van de visserij verlagen (zie ook voordeel). Om optimaal van deze maatregel gebruik te maken is een selectiecurve nodig: een grafiek die inzicht geeft in de vangbaarheid van de verschillende maten zeebaars bij verschillende maaswijdtes en tuigen. Zo n curve is er tot nog toe niet. Het is daardoor onduidelijk hoe groot het effect zal zijn van de maatregel. Het is bekend dat er ondermaatse zeebaars gediscard wordt, het meest in gebieden waar veel juveniele vis zit (ICES advies 2013). Hoeveel er precies wordt bijgevangen is echter niet bekend. Wanneer de regel alleen opgaat voor de gerichte zeebaarsvisserij zal deze regel er niet toe leiden dat bijvangst van grote hoeveelheden zeebaars in de platvis- of flyshootvisserij verminderen. De maatregel is immers gericht op de zeebaarsvisserij met netten. Wanneer de regel opgaat voor de gehele visserij met netten zal de platvis- of flyshootvisserij ook consequenties ondervinden van de vangbaarheid van hun doelsoorten. 3) Inspanningsbeperking Wanneer de inspanning op de zeebaarsvisserij verminderd wordt, zal er minder zeebaars worden gevangen. Hierbij kan gedacht worden aan beperking of bevriezing van het aantal vergunningen voor de beroepsvisserij of inperking van het aantal zeedagen per visser. Door verminderde inspanning nemen ook de totale vangsthoeveelheden af. Alle lengtes en leeftijden van zeebaars profiteren van verminderde visserijdruk. Controle kan via het logboeksysteem. Als deze maatregel alleen ingesteld wordt voor gerichte zeebaarsvisserij, nemen de zeebaarsbijvangsten/-discards in andere visserijen niet af.

5 IMARES, onderdeel van Wageningen UR 8 For quality of life 4) Gesloten periode gerichte zeebaars visserij Met een gesloten periode voor de gerichte zeebaars visserij, kan zeebaars op een voor het bestand kwetsbaar moment worden beschermd. Zeebaars migreert naar het zuiden in de herfst en naar het noorden vanaf het einde van de winter 2. De paaiperiode is van februari tot mei (ICES advies 2012). In de winter is de zeebaars minder actief omdat het kouder is. Ze zijn daardoor kwetsbaarder voor bijv. boomkor en flyshoot. In de trekperiode zijn ze actief, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor bijv. hengelaars en nettenvissers. Een gesloten periode voor alle visserij waar zeebaars in (bij)gevangen wordt is ook mogelijk en zou het meest effectief zijn. Maar deze maatregel is erg onwaarschijnlijk, daarom gaan we hier alleen in op het vergroten van de maaswijdte in de nettenvisserij gericht op zeebaars. 5 van 8 De gesloten periode kan zo gekozen worden dat een bepaalde activiteit van de zeebaars beschermd wordt (bv paaiend of trekkend). Eerst moet besloten wanneer men de zeebaars zou willen beschermen: tijdens de trek,tijdens het paaien of een andere periode. Het is (bij IMARES) onbekend welke periode het beste zou zijn voor het bestand. Het paaiseizoen is ongeveer van februari tot mei. Waar exact het paaigebied ligt in/bij Nederland, is onbekend. Daarom is het vooralsnog niet mogelijk om alleen de paaigebieden te sluiten en zou de hele zeebaarsvisserij gesloten moeten worden, ongeacht waar men vist. "Voor het sluiten van de visserij tijdens de migratie in het najaar zou een groot gebied in de zuidelijke Noordzee en het Kanaal gesloten moeten worden voor de gerichte zeebaarsvisserij. Bij voorkeur mogen op dat moment ook visserijen waarin zeebaars wordt bijgevangen geen zeebaars aanlanden, maar dat maakt de maatregel moeilijk te implementeren. De Nederlandse zeebaarsvisserij vindt voornamelijk plaats van maart tot en met oktober. Zowel sluiting in het voorjaar om paaiende zeebaars te beschermen als sluiting in het najaar om trekkende zeebaars te beschermen zal grote impact hebben op de visserij. 5) Beperken visserij in kraamkamers Het (tijdelijk) sluiten van kraamkamers (tijdelijk) beschermt juveniele zeebaarzen. In Engeland past men deze maatregel al toe: in een groot aantal kraamkamers is het in een bepaalde periode of in het hele jaar verboden om te vissen (tabel 1). Waarschijnlijk doen Nederlandse wateren ook als kraamkamers dienst 3. De precieze locaties zijn echter onbekend. Locaties en periode kunnen specifiek gekozen worden. Bescherming van juvenielen wordt door ICES aanbevolen (ICES advies 2013) In tegenstelling tot de kraamkamers aan de Engelse kust, weten we weinig over de locaties van de kraamkamers in Nederlandse wateren en andere wateren waar Nederlandse zeebaarsvissers actief zijn. Er zal dus eerst onderzoek gedaan moeten worden voordat de maatregel in werking zou kunnen treden. 2 Quirijns, F.J., Hammen, T van der, Overzee, H. van, Kennisdocument Zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer, IMARES rapport C080/13 3 Zie voetnoot 2.

6 8 6 van 8 Outputmaatregelen 6) Verhogen minimum aanlandingsmaat De minimale Europese aanlandingsmaat voor zeebaars is nu 36 cm. Mannetjes zijn rond cm geslachtsrijp (L50%, tabel 2); vrouwtjes zijn bij 41 cm geslachtsrijp (L50%, tabel 2). Als een doel is om meer vrouwtjes de kans te geven geslachtsrijp te worden, dan kan de overlevingskans van kleinere vis vergroot worden door het verhogen van de minimum aanlandingsmaat. Voor het verbeteren van de kans voor vrouwtjes om geslachtsrijp te worden, moet de minimum aanlandingsmaat omhoog. Makkelijk te implementeren en controleren. Bij hengelaars is de verwachting dat een groot deel van de ondermaatse vis die terug gezet wordt overleeft. Bij nettenvisserij moet deze maatregel gecombineerd worden met een vergroting van de minimum maaswijdte, anders leidt het tot meer discards. Er is een risico dat ondermaatse zeebaars illegaal verkocht gaat worden, omdat er voor zeebaarzen van cm al een markt bestaat. 7) Baglimit recreatieve visserij (per 1 juni 2013 al in werking) Een substantieel deel van de Nederlandse zeebaarsvangst wordt door recreatieve vissers gevangen. Sinds 1 juni 2013 is er een baglimit voor zeebaars ingesteld, die het bezit van meer dan 25 of meer dan 20 kg zeebaars + kabeljauw verbiedt. Tevens is er een verbod op de verkoop van recreatief gevangen zeebaars. Zogenaamde recreatieve vissers die eigenlijk commercieel vissen en hun vissen (illegaal) verkopen worden beperkt. Intensieve controle nodig voor handhaving. 8) Weeklimiet vangsten per schip In Engeland en Frankrijk wordt een weeklimiet van 5 ton aangehouden voor bepaalde schepen en of in een bepaalde periode (tabel 1). In Nederland zou ook een dergelijk limiet kunnen worden aangehouden. De hoogte van de Nederlandse limiet zou aan de hand van logboeken op reële hoeveelheid vangsten moeten worden vastgesteld en zou waarschijnlijk lager liggen dan de 5 ton die de Engelsen en Fransen aanhouden. Kleinschalige visserij wordt niet beperkt. Het is een manier om de (bij)vangst in andere visserijen in te perken. Mogelijk wordt meer zeebaars gediscard: schepen die meer dan 5 ton zeebaars bijvangen zullen die moeten discarden. 9) TAC: Total Allowable Catch Voor veel vissoorten zijn internationale TACs ingesteld. Voor zeebaars is dat ook een mogelijkheid. De hoeveelheid aanlandingen kan nauwkeurig gereguleerd worden.

7 IMARES, onderdeel van Wageningen UR 8 For quality of life Zeebaars kan een choke species worden voor visserijen waarin het een bijvangstsoort is. Choke species zijn soorten die bijgevangen worden, maar die door bijbehorende beperkende maatregelen ervoor kunnen zorgen dat vissers niet meer op hun hoofddoelsoort kunnen vissen. Als zeebaars inderdaad een choke species wordt, is het risico dat zeebaars, die niet altijd even goed te mijden is, in grotere hoeveelheden gediscard wordt. Het is mogelijk dat zeebaars wel mee naar de wal genomen wordt om illegaal verkocht te worden. Verdeling quota is ingewikkeld: er zijn verschillende visserijen die gericht op zeebaars vissen (tabel 2), en er zijn visserijen waarvoor zeebaars een belangrijke bijvangst is. Het zal ingewikkeld zijn om een eerlijke verdeelsleutel te maken. 7 van 8 Figuren en tabellen Tabel 1 Beheermaatregelen in verschillende landen Minimum aanlandings maat Minimum maaswijdte kieuwnetten Baglimit Recreatieve visserij Beschermde kraamkamers Gesloten periode EU 36 cm 90 mm NL 36 cm 90 mm 25 stuks / 20 kg (kabeljauw en zeebaars gecombineerd) FR 36 cm/42 cm 90 mm Feb-half (recreatieve mrt visserij) vrijwillig gesloten seizoen lijnvisserij UK 37.5 cm 90 mm (periodieke) (England/ Zuid Wales: sluiting van 37 Wales) 100 mm kraamkamers BE 36 cm 90 mm 20 kg (kabeljauw en zeebaars gecombineerd) IR Verboden Verboden 2 per dag, Verboden commercieel commercieel minimaal 40 cm commercieel te te vissen te vissen groot vissen Vangst beperkingen 5 ton/week (spanvisserij in paaigebieden) 5 ton/week (jan t/m apr) Verboden commercieel te vissen Tabel 2 Lengte bij geslachtrijpheid. L50% is de lengte waarop de helft van de vissen geslachtsrijp is. L50% geslachtsrijp vrouwtjes L50% ICES (UK en FR data) NL (marktbemonstering ) geslachtsrijp mannetjes

8 8 8 van 8 Figuur 1. Nederlandse aanlandingen zeebaars per ICES kwadrant in 2009, uitgedrukt in kg (gegevens uit VISSTAT).Uit: Quirijns, F.J., Hammen, T van der, Overzee, H. van, Kennisdocument Zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer, IMARES rapport C080/13 Figuur 2. Nederlandse commerciële aanlandingen van zeebaars per type vistuig. Fuiken omvatten fuiken en korven; Gesleept omvat verschillende visserijen waarbij één of meerdere netten worden voortgesleept; Lijnen omvatten hengels, beugels en andere lijnvisserijen; Zegens omvatten Deense, Schotse, span- en ringzegens; Staandwant omvat zowel staand als drijvend want. (Gegevens afkomstig uit VISSTAT). Recreatieve visserij staat niet in deze grafiek, de laatste schatting is dat ongeveer 25% van de aanlanding uit de recreatieve visserij komt. Uit: Quirijns, F.J., Hammen, T van der, Overzee, H. van, Kennisdocument Zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer, IMARES rapport C080/13

Ronde Tafel Discussie Zeebaars

Ronde Tafel Discussie Zeebaars Ronde Tafel Discussie Zeebaars Vrijdag 20 maart 2015 IMARES, IJmuiden. Aanleiding Op initiatief van de kenniskring Kleinschalige Kust- en zeevisserij werd afgelopen vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst

Nadere informatie

Wageningen IMARES Harder en zeebaars

Wageningen IMARES Harder en zeebaars Harder en zeebaars Biologie en visserij in Nederland en Europa Tammo Bult, Floor Quirijns, Harriët van Overzee, Stijn Bierman is een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR en TNO Harder en Zeebaars

Nadere informatie

Vangstadviezen van ICES voor 2015

Vangstadviezen van ICES voor 2015 Vangstadviezen van ICES voor 2015 Floor Quirijns (IMARES, ACOM) 30 juni 2014 Het adviesproces 1. EC vraagt ICES om advies 2. Bestandsschattingen door werkgroepen 3. Controle bestandsschattingen door werkgroepleden

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

ICES adviezen Noordzee visserij 2018

ICES adviezen Noordzee visserij 2018 ICES adviezen Noordzee visserij 2018 Presentatie aan Ministerie EZ, visserijsector en maatschappelijke organisaties, 30 juni 2017 Nathalie Steins (lid ICES Advisory Committee) Het adviesproces 1. Europese

Nadere informatie

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS)

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) 2012 Bestanden waarvoor gegevens in beperkte mate beschikbaar zijn Floor Quirijns, IMARES ICES geeft vangstadviezen voor meer dan 200 visbestanden. Voor een deel

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Waarom deze brochure?...3 Wat is een bestandsschatting?...3 Waarom een bestandsschatting?...3 De bestandsschatting in drie stappen (tong)...4 (1) Het vangstsucces

Nadere informatie

Vissen in de 12-mijlszone

Vissen in de 12-mijlszone Vissen in de 12-mijlszone Inzetverandering visserij na introductie puls Mike Turenhout, Katell Hamon Dit onderzoek is uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Kennisdocument Zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer. Floor Quirijns, Tessa van der Hammen en Harriët van Overzee

IMARES Wageningen UR. Kennisdocument Zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer. Floor Quirijns, Tessa van der Hammen en Harriët van Overzee Kennisdocument Zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer Floor Quirijns, Tessa van der Hammen en Harriët van Overzee Rapportnummer: C080/13 Foto: Michel Trommelen (links) en IMARES (rechts) IMARES Wageningen

Nadere informatie

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink.

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink. Vissen met zorg factsheets kwaliteit en duurzaamheid staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij Kees Taal Wim Zaalmink Maart 2012 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag Voorwoord Met trots presenteer

Nadere informatie

Vangstadviezen van ICES voor 2016 in de Noordzee

Vangstadviezen van ICES voor 2016 in de Noordzee Vangstadviezen van ICES voor 2016 in de Noordzee David C. M. Miller (IMARES, ACOM) 1 juli 2015 Het adviesproces 1. EC vraagt ICES om advies 2. Bestandsschattingen door werkgroepen 3. Controle bestandsschattingen

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Borssele Karin van der Reijden Rapport C002/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: W. van Broekhoven Postbus 59 8320 AB URK Publicatiedatum:

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet?

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Nathalie Steins & Adriaan Rijnsdorp, IMARES Wageningen UR 20 juni 2016 Background NL vloot heeft 80% Noordzee tong quota Zorgen over traditionele vangstmethode (boomkor)

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Ridens & Récifs. Marcel Machiels. Rapport C073/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Ridens & Récifs. Marcel Machiels. Rapport C073/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Ridens & Récifs Marcel Machiels Rapport C073/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: Nederlandse Vissersbond T.a.v. Pieter Kuijt

Nadere informatie

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Fishy Business IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Wat ga ik vertellen? IMARES De Nederlandse Visserij Duurzaamheid wat is dat? Bestandsschattingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12733 4 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ / 15032842, tot wijziging

Nadere informatie

Notitie staandwantvisserij en windparken op de Noordzee

Notitie staandwantvisserij en windparken op de Noordzee www.kenniskringvisserij.nl Het project Kenniskringen visserij wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds investering in duurzame visserij Postbus 68 1970 AB IJmuiden Kenniskring staandwantvisserij

Nadere informatie

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting in drie stappen 5 1 Het vangstsucces (relatieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1487 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1903 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden

Nadere informatie

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord Wij vangen deze vis wijzer Uitgave 2009 natuurlijk verantwoord Wij vangen deze VIS wijzer Overbevissing en illegale visserijpraktijken zijn onderwerpen die met regelmaat tot maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ Factsheet: Schol versie maart 2013 Schol is een belangrijke vissoort voor de Nederlandse vissector, zelfs één van de belangrijkste wat betreft aanvoer op de Nederlandse afslagen; bijna 50% van alle vis

Nadere informatie

Overleving ondermaatse zeebaars

Overleving ondermaatse zeebaars Overleving ondermaatse zeebaars Catch & Release lijngevangen zeebaars 21 December 2016, Pieke Molenaar Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Presentatie ter beantwoording van een

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa. (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa. (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa Wim L.T. van Densen, Niels T. Hintzen Rapport C006/10 IMARES Wageningen UR (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 mei 2015 Betreft Kwartaalrapportage GVB

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 mei 2015 Betreft Kwartaalrapportage GVB > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting?

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting? De wetenschap achter het tellen van vissen Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting

Nadere informatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Waterschap Zuiderzeeland Aan de Bestuursleden van de Algemene Vergadering Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Uitgeest, 25 september 2013 Betreft: visrechten en bijvangsten Geacht

Nadere informatie

Kenniskring garnaal Zuid West

Kenniskring garnaal Zuid West Kenniskring garnaal Zuid West De weg naar bestandsbeheer Noordzeegarnaal Yerseke 30 Oktober 2015 Kenniskring garnaal zuid west AGENDA 14:00 Voorstelrondje en verwachtingen (Marieke / allen) 14:20 Intro

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Kennisdocument Zeebaars. Rapportnummer C007/10 1 van 23

IMARES Wageningen UR. Kennisdocument Zeebaars. Rapportnummer C007/10 1 van 23 Kennisdocument Zeebaars Stijn Bierman, Harriët van Overzee, Tessa van der Hammen en Floor Quirijns Rapport C007.10 Foto: Michel Trommelen (links) en IMARES (rechts) IMARES Wageningen UR (IMARES - institute

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

SALV. ADVIES Invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV. ADVIES Invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES Invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij SALV, 20 september 2012 (nr. 2012-15) Contactpersoon SALV: Dirk Van

Nadere informatie

Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef

Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef Auteur(s): Niels Hintzen Publicatiedatum: 09-02-2017 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Marine Research

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij. Hoezo dure gasolie?

Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij. Hoezo dure gasolie? www.kenniskringvisserij.nl Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij Hoezo dure gasolie? Tips voor boomkorvissers om brandstof te besparen en hun rendement te verhogen In deze brochure beschrijven

Nadere informatie

Notulen studiedag Haaien en Roggen

Notulen studiedag Haaien en Roggen Notulen studiedag Haaien en Roggen 26 november 2010 Aanwezig Wim van Densen (Voorzitter) Robert-Jan Croonen (Ministerie EL&I) Geert Meun (VisNed) Niels Brevé vervangt Jan-Willem Wijnstroom (Sportvisserij

Nadere informatie

Samenvatting 4. 1 Inleiding 5. 2 Materiaal en Methode Schepen en monsterlocaties Bemonstering Analyse 7.

Samenvatting 4. 1 Inleiding 5. 2 Materiaal en Methode Schepen en monsterlocaties Bemonstering Analyse 7. Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2 Materiaal en Methode 6 2.1 Schepen en monsterlocaties 6 2.2 Bemonstering 7 2.3 Analyse 7 3 Resultaten 8 3.1 Vislocaties 8 3.2 Schol vangsten 9 3.3 Tongvangsten 10

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

11 BELANGRIJKE REDENEN WAAROM RECREATIEVE KIEW- EN WARRELNETTEN MOETEN VERBODEN WORDEN IN BELGIE

11 BELANGRIJKE REDENEN WAAROM RECREATIEVE KIEW- EN WARRELNETTEN MOETEN VERBODEN WORDEN IN BELGIE 11 BELANGRIJKE REDENEN WAAROM RECREATIEVE KIEW- EN WARRELNETTEN MOETEN VERBODEN WORDEN IN BELGIE 1. Dankzij de Habitatrichtlijn van de Europese Unie is de bruinvis een beschermde soort die onder het strengste

Nadere informatie

*PDOC01/14664* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

*PDOC01/14664* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren

Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren Inventarisatie survey data Ingrid Tulp, Ralf van Hal, Cindy van Damme & Sarah Smith IMARES Rapport C060/16 Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden

Nadere informatie

Rivierkreeftkorf - Mei 2017

Rivierkreeftkorf - Mei 2017 Rivierkreeftkorf - Mei 2017 Het innovatie-team van Blokland Visserij & Visserij Benodigdheden heeft een nieuw type (rivier)kreeftkorf ontwikkeld. De start van dit type innovatie dateert 2014. Na uitvoerige

Nadere informatie

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart

Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart Standpunt over duurzame vis en kwaliteit - Ondersteund door alle leden van het campagneteam Duurzame vis op de kaart De volgende organisatie maken deel uit van het campagneteam: Wereld Natuur Fonds (WNF),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46469 21 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2015, nr. WJZ/15153904,

Nadere informatie

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Dekking MSC certificaat Het MSC certificaat van de CVO geldt voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdte,

Nadere informatie

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave 0. Actuele situatie schol en tong... 1 0.1 Toestand tong- en scholbestand Noordzee... 1 0.2 Vangstadvies

Nadere informatie

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Ik vond het goed om in deze groep over de aanlandplicht te praten. Het domste wat je nu kunt doen is je kop in het zand steken.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Meest gestelde vragen naar aanleiding van de vissersprotesten

Meest gestelde vragen naar aanleiding van de vissersprotesten 10 september 2016 Meest gestelde vragen naar aanleiding van de vissersprotesten De laatste tijd waren vissers veel in het nieuws vanwege hun protest tegen een aantal maatregelen die de visserij raken:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie BP VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11

Nadere informatie

De verspreiding van 5 platvissoorten en 1 roggensoort in de Noordzee.

De verspreiding van 5 platvissoorten en 1 roggensoort in de Noordzee. Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Centrum voor 1970 AB IJmuiden Schelpdier Onderzoek Tel.: 0255 564646 Postbus 77 Fax.: 0255 564644 4400 AB Yerseke E-mail: visserijonderzoek.asg@wur.nl

Nadere informatie

Kennisdocument zeebaars

Kennisdocument zeebaars Rapport Kennisdocument zeebaars Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Kennisdocument 21 Beeldmateriaal voorblad: Grote foto: Bram Bokkers Kleine afbeeldingen van boven naar beneden: Marco Kraal www.fishbase.org

Nadere informatie

WILD CAUGHT METHODOLOGY

WILD CAUGHT METHODOLOGY WILD CAUGHT METHODOLOGY ILVO Visserij en Aquatische Productie gebruikt voor het beoordelen van wild gevangen vis op vlak van duurzaamheid de Wild Caught Methodology. Deze internationale methode werd in

Nadere informatie

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND ILVO-NOTA 2017.03 BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET INHOUD Grijze garnaal in de Noordzee 3 www.ilvo.vlaanderen.be BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 28 maart 2009 09.00 uur Opening 09.10 uur Efficiënt vistransport 10.00

Nadere informatie

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee -

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Kleine zelfstandige duizendpoot - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Inleiding Deze profielschets beschrijft in het kort de eigenschappen, kennis en beroepservaring die iemand

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Skrei. Toonbeeld van duurzame visserij

Skrei. Toonbeeld van duurzame visserij Skrei Toonbeeld van duurzame visserij In de Barentszzee zwemt meer Noordoost-Arctische kabeljauw rond dan sinds de laatste wereldoorlog. Dat is mede te danken aan een strak visserijbeheer dat onder meer

Nadere informatie

Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij

Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij Urk 4 september 2010 Kees Taal, LEI Pulskor, Sumwing en PulsWing Wat is Pulskor, Sumwing en PulsWing? Historie Wat is nodig om met de

Nadere informatie

Pulskor versus boomkor

Pulskor versus boomkor Pulskor versus boomkor ARM 7 en ARM 44, economische uitkomsten en analyses Vertrouwelijk rapport Kees Taal Mike Turenhout Arie Klok LEI-rapport 2014-xxx Maart 2014 Projectcode Kenniskringen Visserij LEI,

Nadere informatie

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster Duurzame garnalenvisserij VOF Koster WR 3 Noordster van VOF Koster en duurzaamheid De maatschap VOF Koster van Dirk en Wilma Koster vist met de WR3 Noordster op garnalen, vanaf het historische visserseiland

Nadere informatie

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Kenniskring IJsselmeervisserij & Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Rapportage door Arjan Heinen

Nadere informatie

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Uitwerking van een kennisvraag voor de Kenniskring Staandwantvisserij op tong Birgit de Vos LEI, onderdeel van Wageningen UR 22 april 2011

Nadere informatie

KUSTVISSERIJ EN BESTUUR: BOODSCHAPPEN VANUIT DE OVERHEID

KUSTVISSERIJ EN BESTUUR: BOODSCHAPPEN VANUIT DE OVERHEID Bron: VLIZ Fotogalerij - Collectie Daniel Moeyaert, 2008 KUSTVISSERIJ EN BESTUUR: BOODSCHAPPEN VANUIT DE OVERHEID Kris Vandecasteele Kris Vandecasteele Stad Nieuwpoort Schepen van landbouw en visserij

Nadere informatie

Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet.

Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet. Geachte heer Bosman, Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet. Hieronder volgen onze opmerkingen. Algemeen: Wij zijn

Nadere informatie

Informatiebulletin. September 2015

Informatiebulletin. September 2015 Informatiebulletin September 2015 Colofon Contactgegevens T 070 3786448 VR@minez.nl www.rvo.nl Postbus 20401 2500 EK Den Haag Auteurs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Team Uitvoering Visserijregelingen

Nadere informatie

Teken: pak ze voor ze jou pakken

Teken: pak ze voor ze jou pakken Teken: pak ze voor ze jou pakken Teken in de praktijk teken vangen (Clusius College) Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse DATUM 2 april 2012 Dit lesmateriaal is tot stand gekomen met een WURKS subsidie

Nadere informatie

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers Kenniskring IJsselmeervisserij & Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een proef Deelnemende Vissers

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. We wensen onze lezers veel heil en zegen in 2015,

Nadere informatie

Datum 30 november 2017 Betreft Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017

Datum 30 november 2017 Betreft Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Het verband tussen visserijinspanning

Het verband tussen visserijinspanning Het verband tussen visserijinspanning en visserijsterfte Dr. Sarah B.M. Kraak C083.07 Wageningen IMARES, vestiging IJmuiden Opdrachtgever: Ministerie van LNV Directie Visserij Postbus 20401 2500 EK DEN

Nadere informatie

Noordzeedagen. Kennis Beleid Beheer Wind op Zee

Noordzeedagen. Kennis Beleid Beheer Wind op Zee Noordzeedagen Kennis Beleid Beheer Wind op Zee Kader Ecologie en Cumulatie (KEC): cumulatieve effecten van offshore windparken op vogels, vleermuizen en zeezoogdieren in de zuidelijke Noordzee Maarten

Nadere informatie

De voetafdruk verkleinen. Verschuiving naar low impact visserij

De voetafdruk verkleinen. Verschuiving naar low impact visserij De voetafdruk verkleinen Verschuiving naar low impact visserij e voetafdruk verkleinen Verschuiving naar low impact visserij Veelgebruikt vistuig in Europa De mariene biodiversiteit neemt snel af. Vanwege

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015. Technisch Dossier Puls. Een groot aantal houders van

Nadere informatie

Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam

Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam Kenniskring Transitie Visserij Zuidelijke Noordzee Stellendam 23 januari 2009 ViBOS (Visserij Besluit Ondersteuning Systeem) Cor Mallie Leeke

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Vorige week deponeerden

Nadere informatie

RWE Power. Aalbescherming INITIATIEF TER BESCHERMING VAN ALEN IN RHEINLAND-PFALZ / RWE POWER AG

RWE Power. Aalbescherming INITIATIEF TER BESCHERMING VAN ALEN IN RHEINLAND-PFALZ / RWE POWER AG RWE Power Aalbescherming INITIATIEF TER BESCHERMING VAN ALEN IN RHEINLAND-PFALZ / RWE POWER AG AALSCHUTZ- INITIATIVE Rheinla nd- P falz/ R WE AG Pow er Het initiatief voor de bescherming van de alen De

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW

MINISTERIE VAN LANDBOUW --------------------------------------- MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ - OOSTENDE (Directeur

Nadere informatie

pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms

pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms Achtergrond ETP registratie - In maart 2015 is de CVO een MSC traject gestart voor puls. Registratie van vangsten van bedreigde en beschermde

Nadere informatie

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Project Best Practices II Opzet, eerste uitkomsten, stand van zaken en planning 2017 Voor intern gebruik 27 januari 2017 Ed de Heer Opzet Doelen BPII: 1) het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid

Nadere informatie

Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2005/2009

Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2005/2009 Indicator 5 januari 2010 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Het Nederlands Continentaal Plat

Nadere informatie

Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen. Magnus van der Meer

Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen. Magnus van der Meer Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen Magnus van der Meer Kenniskring Aal, 26 september 2012 1 Oorzaak en oplossing probleem van de teruglopende palingstand De Europese paling

Nadere informatie

E-Catch B.V. Westwal WG Urk Holland Tel. +31 (0)

E-Catch B.V. Westwal WG Urk Holland Tel. +31 (0) Veranderingen in het E-Catch NL e-logboek Voor elke gebruiker zullen er wijzigingen zijn met de introductie van E-Catch NL3.30. Afhankelijk van de softwareversie die gebruikt werd, zal dit voor de ene

Nadere informatie

Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013

Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013 ICES-vangstadviezen 2014: Noordzeebestanden blijven uitstekend

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11 Inhouds opgave Onderwerp blz

Nadere informatie

P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I

P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het

Nadere informatie

Onderzoek naar bijvangst bruinvissen in de Nederlandse visserij

Onderzoek naar bijvangst bruinvissen in de Nederlandse visserij Onderzoek naar bijvangst bruinvissen in de Nederlandse visserij A.S. Couperus, G. Aarts, J. van Giels, D. de Haan en O. van Keeken Rapport C039/09 Basnr. LNV: BO 07.002.903 BO 07.008.040 Vestiging IJmuiden/Texel

Nadere informatie

Vangst- en inspanningsadviezen over snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer

Vangst- en inspanningsadviezen over snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer Vangst- en inspanningsadviezen over snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer Visseizoen 2016/2017 Dr. Nicola S.H Tien en Dr. Tessa van der Hammen IMARES rapport C019/16 Vangst-

Nadere informatie

Datum 17 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen over de uitzending Wild West op Zee van Zembla

Datum 17 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen over de uitzending Wild West op Zee van Zembla > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Notitie. Aan: Introductie. Wageningen Marine Research (WMR) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken adviezen uitgebracht

Notitie. Aan: Introductie. Wageningen Marine Research (WMR) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken adviezen uitgebracht CpraUcv, - NdrrXdnd Visct.bond Utmer UJL 1 Notitie Aan: Bestuurlijk Overleg lisselmeervisserij Van: Onderwerp: Alternatief beheer schubvis Datum: 27.3.2017, herzien op 18.5.2017 Ken merk: 2017/ DB Introductie

Nadere informatie

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends Den Haag 13 maart 2013 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends 1 Introductie Voorstellen Doel: kennis uitwisselen over de visserijpraktijk, knelpunten en oplossingen bespreken betreffende bemanningszaken.

Nadere informatie

SPAANSE VISSERIJ. Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009

SPAANSE VISSERIJ. Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009 SPAANSE VISSERIJ Presentatie Sylvia Deepen LNV-Attachéweek 2009 Feiten & Cijfers Beleid Prioriteiten GVB Feiten & Cijfers Spaanse visserijvloot grootste in de EU Spaanse visverwerkende industrie grootste

Nadere informatie

Hierbij sturen wij het verslag van de Stakeholderdag Kennisbehoefte zeebaars.

Hierbij sturen wij het verslag van de Stakeholderdag Kennisbehoefte zeebaars. Postbus 68 1970 AB IJmuiden Postbus 68 1976 CP IJmuiden Nederland Ministerie van Economische Zaken Directie ELVV T.a.v. dhr. Ir. H.R. Offringa Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG afd Visserij DATUM ONDERWERP

Nadere informatie