Cursussen Najaar Product engineering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen Najaar 2011. Product engineering"

Transcriptie

1 Product engineering Tribologie Construeren uit plaat Methodisch ontwerpen Rekenen voor constructeurs Functioneel specificeren Constructieprincipes voor de precisietechnologie Omvormtechnologie Vorm- en plaatstoleranties Tolerantieanalyse Technische creativiteit met TRIZ Cursussen Najaar 2011 Subsidiemogelijkheden via o.a. OOM en A+O

2 Tribologie Ontwerpen op levensduur, prestatie en betrouwbaarheid Tribologie is gedefinieerd als De wetenschap en techniek van samenwerkende oppervlakken in relatieve beweging, inclusief wrijving, slijtage en smering. Wrijving, slijtage en smering hangen nauw samen met positioneer nauwkeurigheid, stick-slip, hysteresis, speling, energieverbruik, wrijvingswarmte, belastbaarheid, tractie levensduur, trillingen, geluid, onderhoud, betrouwbaarheid, enz. Allemaal aandachtspunten van deze tijd. Om wrijving en slijtage te beheersen dienen veel invloedsfactoren te worden beschouwd waaronder, de omgevingscondities, materialen, smeermiddelen, coatings, warmte behandelingen en oppervlakte afwerkingen enz. Het doel van deze cursus is het verschaffen van kennis en inzicht in alle fundamentele aspecten die bepalend zijn voor levensduurprestatie en betrouwbaarheid van machines en apparaten. Met deze kennis is de ontwerper beter in staat producten te ontwerpen die voldoen aan de hoogste prestatie en betrouwbaarheidseisen. De steeds toenemende kwaliteitseisen aan consumentenproducten, productiemachines en apparaten vereisen innovatieve oplossingen om de prestatiegrenzen telkens op te schuiven. Systemen moeten met een steeds hogere precisie en betrouwbaarheid functioneren terwijl de onderdelen steeds hoger worden belast en onderhoud tot een minimum moet worden beperkt. In veel gevallen is het niet meer voldoende om van standaard ontwerpmethoden en technieken uit te gaan. Innovatieve oplossingen moeten worden bedacht en geïmplementeerd. Waardoor wordt de levensduur en systeembetrouwbaarheid bepaald? Met welke analyse, management of onderhoudstechnieken kan ik de systeembetrouwbaarheid voorspellen en verbeteren? Welke technische mogelijkheden zijn er om de prestatiegrenzen op te schuiven? Welke materiaalspanningen zijn bij een dynamische belasting toelaatbaar? Welke vlaktedruk en loopvlaksnelheid is toelaatbaar tussen relatief ten opzichte van elkaar bewegende onderdelen? Welke afmetingen zijn nog toelaatbaar om de belasting door te leiden, bij een voorgeschreven levensduur en betrouwbaarheid en hoe kan ik de systeemnauwkeurigheid verbeteren? Deze cursus is bedoeld voor: ontwerpers van high tech producten managers productontwikkeling consultants of het gebied van troubleshooting onderhoudsdeskundigen docenten HTO+ Leerdoelen In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Advanced engineering design - lifetime performance and reliability, editie 2009, van Anton van Beek (www.werktuigbouw.nl). Het boek is geschreven in het Engels, de cursus wordt in het Nederlands gehouden. De hoofdstukken die behandeld worden in het boek vormen de leidraad voor de leerdoelen. Alle onderwerpen worden toegelicht met praktijk situaties. 1. Reliability engineering 2. Failure modes of machine elements 3. Fatigue failure prediction and prevention 4. Rolling contact phenomena 5. Friction phenomena in mechanical systems 6. Wear mechanisms 7. Material selection a systematic approach 8. Lubricant selection and lubrication management 9. Design of hydrodynamic bearings and sliders 10. Performance and selection of dynamic sealing systems 11. Design of hydrostatic bearings 12. Design of aerostatic bearings 13. Design of flexure based mechanisms 14. Bearings in high tech systems 4 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: donderdag 22 september 2011 Utrecht: woensdag 2 november 2011 Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of

3 Construeren uit plaat Van construeren naar produceren De cursist leert: te denken in plaat- en doosconstructies in de machinebouw, het ontwerpen van functies uit plaatmateriaal gebruikmakend van de kennis van maakbaarheid het ontwerpen van onderdelen uit plaatmateriaal in relatie tot omvormtechnologie. Productontwerpers/constructeurs die zich bezig houden met het ontwerpen van producten/product-onderdelen uit dunne plaat, toegepast in machinebouw, apparatenbouw en precisiemechanica. Aanpak Theorieonderdelen worden afgewisseld met praktijkcases. Door het werken met papieren en kartonnen modellen, wordt inzicht gegeven in het construeren uit plaat. Tevens wordt er van de deelnemers verwacht dat zij eigen praktijkcases inbrengen. De cursus wordt afgesloten met 2 bedrijfsbezoeken aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het produceren van plaatonderdelen in klein serie werk en massafabricage. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus met daarin de theorieonderdelen en praktijkcases. Er wordt gewerkt met het boek Constructieprincipes voor het nauwkeurig bewegen en positioneren van Prof. Rien Koster. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls, of de heer Henk Brandes, telefoonnummer 0031-(0) , of : Construeren krachts-inleiding en door-leiding in plaat hoe kun je stijfheid inbrengen in plaatconstructies? wat gaat met dikte lineair en wat gaat tot de 3e macht? vrijheidsgraden vastleggen met plaat in- en externe vrijheidsgraden in plaat mechanismen geconstrueerd in plaat het in-construeren van functies in plaat thermische effecten en geleiding/ straling akoestisch nauwkeurigheid borgen in plaatconstructies referentie systemen praktijkcases Produceren inleiding proto en (kleine-) series versus massafabricage proto en klein serie technieken, snijden, ponsen, vouwen, verbinden, lasersnijden, CNC pons-nibbelen, vouwen, kanten, zetten, strijkbuigen en matrijsbuigen mechanische verbindingen massafabricage technieken persen en volggereedschappen strooklayout (product in wording) snijden, faalmechanismen, braam, snijspleet dieptrekken, faalmechanismen, oorvorming, bodemscheuren, plooivorming, trekschema, materiaalgedrag strekken versus dieptrekken mechanische features in plaat, dimpels, tuitjes 2 bedrijfsbezoeken Integratie van functies in onderdelen levert in de praktijk vaak problemen op. Erg bekend is bijvoorbeld het geworstel met stabiliteit van constructies. Construeren uit plaat maakt integratie van meerdere functies mogelijk. Er zijn talloze voorbeelden te noemen uit de machinebouw, automobiel industrie en consumenten-electronica waar dit succesvol is toegepast. Onbekendheid met de mogelijkheden van sheetmetal beperkt vaak functieintegratie. Ook zal de vaak voorkomende beperkte nauwkeurigheid van gezet plaatmateriaal worden vergeleken met de hoge nauwkeurigheid van snijmaten. In deze cursus zullen aan de hand van diverse voorbeelden allerlei functies de revue passeren om aan te tonen wat de mogelijkheden zijn. Tevens zal de maakbaarheid van dergelijke producten aan bod komen. De maakbaarheid is tenslotte bepalend voor de kwaliteit, de reproduceerbaarheid en de kosten. 6 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week en 1 ochtend van 8.30 tot uur voor de bedrijfsbezoeken ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdatum Eindhoven: dinsdag 1 november 2011

4 Methodisch ontwerpen Van probleem tot innovatief concept De hedendaagse industriële maatschappij wordt gekenmerkt door het steeds intensiever toepassen van moderne technieken. Deze snelle vooruitgang zorgt voor een toenemende complexiteit van problemen tijdens het ontwerpen en stelt hogere eisen aan de flexibiliteit van het ontwerpproces. Deze aspecten zorgen ervoor dat ontwerpers minder vaak kunnen terugvallen op bekende oplossingen voor problemen. Ontwerpers zullen dus op zoek moeten naar een methodiek om ontwerpproblemen op een systematische manier aan te pakken. Een gestructureerde aanpak kan bij het ontwerpen ervoor zorgen dat alle aspecten, die een rol spelen in het ontwerpproces, aan bod komen. De cursus is ontdaan van vele beschreven theoretische beschouwingen en is vooral gestoeld op pragmatische, reeds bestaande, ontwerptools. In de cursus wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de gebruikte tools en op het vergroten van de vaardigheid gericht op het toepassen van de individuele tools. De belangrijkste tools die worden behandeld zijn: Probleem Analyse, Waardeanalyse, de Gewogen Criteria Methode, DFMA en FMEA. Het kenmerkende van deze cursus is de onderlinge samenhang en verregaande integratie van de toegepaste ontwerptools. Het is een bewezen krachtige methodiek die richting geeft aan een optimaal teamgericht product-creatieproces. Verder lenen de in de cursus behandelde ontwerptools zich er uitstekend voor om, indien gewenst, stand-alone toegepast te worden. De ontwerpmethodiek sluit uitstekend aan bij de competenties van de toekomstig ontwerper. In de cursus maakt de cursist kennis met een geïntegreerde ontwerpmethodiek en het aanleren en versterken van de vaardigheden die horen bij de individuele technieken. De cursisten leren een optimaal technisch draagvlak te creëren door de methodiek in multidisciplinair verband toe te passen. Constructeurs, ontwerpers, ontwikkelaars, productmanagers, projectleiders en ook anderen die betrokken zijn bij het optimaliseren van het product-creatieproces Vorm De cursus wordt gekenmerkt door vele interactieve cases en praktijkoefeningen. Eveneens is er de mogelijkheid voor cursisten om praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie in te brengen. Cursisten werken doorgaans in kleine groepen aan cases of praktijkvoorbeelden. 5 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, verdeeld over 3 sessies ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdatum Eindhoven: donderdag 24 november 2011 Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of

5 Rekenen voor constructeurs Door middel van een bundeling van handzame formules van alle gangbare mechanische berekeningen wordt de cursist opnieuw bekend met de rekenvaardigheden. Het rekenen wordt aangeleerd door middel van veel oefeningen en opdrachten. Na deze cursus kunnen de cursisten: direct met de onderwerpen aan de slag met geringe moeite zich de kennis weer eigen maken een plan van aanpak opmaken inschatten of specialistischere kennis nodig is. Mechanisch constructeurs van MBO-(en eventueel )-niveau. Aanname is dat de cursisten tijdens hun opleiding weliswaar van de onderstaande onderwerpen kennis hebben genomen, echter de kennis en vaardigheden zijn sterk verwaterd of niet meer aanwezig. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus met veel rekenvoorbeelden. Een mechanisch constructeur maakt dagelijks keuzes om zijn ideeën om te zetten in een betrouwbare constructie. Veel keuzes kunnen worden verantwoord aan de hand van berekeningen. Echter, de vaardigheden om deze berekeningen te kunnen doen kunnen na verloop van tijd verwateren. Deze cursus zal de vaardigheden en kennis van gangbare berekeningen binnen de algemene werktuigbouwkunde weer terughalen. Tijdens de cursus wordt geen gebruik gemaakt van berekeningssoftware middels PC. Bewijs van deelname Als u de gehele cursus heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Dag 1: eenheden omrekenen goniometrie geometrie omzetten formules lezen van grafieken krachten herleiden snelheid, versnelling Dag 2: stijfheidsberekening sterkteberekening knikgevaar warmtetransport vermoeiing hertze contact Dag 3: trek-drukveren torsieveren bladveren dempers tandriemen tandwielen V-snaar Dag 4: wrijving boutverbindingen lagers uitzetting temperatuur 4 middag- avond bijeenkomsten van tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en diner. Startdatum Eindhoven: woensdag 23 november 2011

6 Functioneel specificeren Iedereen kent de verleiding om bij productinnovatie direct in termen van oplossingen en technologieën te denken. Het is meteen concreet en het eindresultaat lijkt al binnen handbereik. Het gevaar is dat de oorspronkelijke eisen, wat moet het nieuwe of vernieuwde product kunnen en wat zijn de vereiste functies, uit het oog verloren worden. Ook wordt door direct een oplossing te kiezen geen gebruik gemaakt van de creativiteit van ontwerpers en van de mogelijkheden die andere technologieën bieden. Bij functioneel specificeren zijn de vereiste functies van een product het uitgangspunt. Functioneel specificeren is het opdracht geven voor het ontwerp van een nieuw of te vernieuwen product door het helder en nog oplossingsvrij specificeren van de vereiste functies. Er kan hierdoor naar goedkopere en betere oplossingen gezocht worden die passen binnen de beschikbare ruimte voor technologie, tijd en geld. In deze cursus worden de principes van functioneel specificeren uit de doeken gedaan en toegepast op een case uit de praktijk van industriële productontwikkeling. Naast het opstellen van functionele specificaties wordt ook aandacht besteed aan het aansturen van ontwerpers of ontwerpgroepen op basis van functionele specificaties. Verkrijgen van praktische handvatten voor het werken voor het werken met functionele specificaties bij industriële productontwikkeling met een korte time-to-market en een beperkt ontwerpbudget. Opdrachtgevers, projectmanagers, ontwerpers, inkopers en anderen betrokken bij de ontwikkeling van discrete producten: machines, instrumenten, elektronica, consumentenproducten, enz. Certificaat Als u de gehele cursus heeft gevolgd ontvangt u een certificaat van deelname. Vorm Actieve lesvorm, korte stukken theorie, afgewisseld door oefeningen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Individuele ervaringen en vragen van de deelnemers krijgen ruimte in de cursus. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Context business case, producten en diensten wel of niet functioneel specificeren deelnemers in productontwikkeling Functionele specificaties rol functionele specificatie en rol andere documenten systeemniveau eisenspecificaties opbouw van functionele specificaties gebruik bestaande specificaties document of database? Eisen ontwikkelen wat is een eis? Kwaliteitscriteria aan eisen schrijven van eisen methoden voor ontwikkelen van eisen (analyse van behoeften belanghebbenden; gebruiksscenario s; prestatieanalyses, e.a.) validatie van eisen vaststellen verificatiemethoden Requirements management tools principes requirements management requirements management tools kiezen en invoeren van tools Acquisitie met functionele specificaties offerteaanvraag beoordelen offertes onderhandelen over eisen en concept Aansturen productontwikkeling bewaken systeemprestaties raakvlakbeheersing verificatie tegen producteisen afnemen reviews en wijzigingsbeheer acceptatie product 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: dinsdag 27 september 2011 Utrecht: dinsdag 15 november 2011

7 Online via Opleidingen» Werktuigbouw/Productontwikkeling» Precisietechnologie-Vacuumtechnologie Constructieprincipes voor de precisietechnologie Na de cursus heeft de cursist conceptueel inzicht in werkwijzen om precisiemechanismen te ontwerpen. Geleerd wordt om probleemgebieden beter te zien, alternatieven te identificeren en keuzes te maken. Ontwerpers van producten en productiemiddelen waarin precisie een belangrijke rol speelt. -niveau. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus. Er wordt gewerkt met het boek Constructieprincipes voor het nauwkeurig bewegen en positioneren van Prof. Rien Koster. In de precisietechnologie is een trend naar kleiner, sneller en nauwkeuriger construeren waarneembaar. Systemen bevatten onvermijdelijk elektronische actuatoren, opnemers, regelunits en software. Van de mechanisch ontwerper wordt een essentiële bijdrage verwacht om de andere disciplines te ondersteunen in het bereiken van de steeds zwaardere systeemspecificaties. Vakkennis van constructieprincipes is daarbij onmisbaar. Een goed mechanisch ontwerp is de basis voor een nauwkeurig en snel product. Bewijs van deelname Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls, of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Dag 1 Basisprincipes over: construeren op stijfheid vermijden van speling beheersen van vrijheidsgraden Dag 2 Behandeling van theorie over de aangemelde interesse gebieden en vragen. Lesmateriaal is beschikbaar over manipuleren en instellen, wrijving, hysteresis, fixeren en micro-slip, afrollen, energiebeheer. Dag 3 Oefenen met betrekking tot de besproken problemen. Uitwisseling van ervaring met het geleerde in de eigen werkomgeving en behandeling van cases. 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Utrecht: donderdag 10 november 2011 Eindhoven: dinsdag 6 december 2011

8 Omvormtechnologie Over het spaanloos vervormen van producten en de daarbij behorende technieken is zowel op praktisch als op theoretisch gebied al veel bekend. Voor velen is de theorie echter (te) slecht toegankelijk. Om het proces van het omvormen van metalen te kunnen begrijpen is geen diepgaande theoretische kennis vereist. Op basis van eenvoudige mechanica-wetten, krijgt de cursist beter inzicht in het gedrag van materialen bij omvormprocessen. Hierdoor zijn veel problemen verklaarbaar en kunnen nieuwe oplossingen bedacht worden. Bovendien zal, door toelichting van begrippen in de omvormtechniek, de vakliteratuur toegankelijker worden gemaakt. Vaak wordt in de voorbereiding te weinig tijd besteed aan het doorrekenen van een product. Daarom zal uitgaande van de theorie een aantal vuistregels worden behandeld waarmee sneller en doeltreffender keuzes kunnen worden gemaakt. Door een betere beheersing van deze kennis worden kosten teruggebracht, doorlooptijden verkort en de kwaliteit verbeterd. Na deze cursus heeft de cursist een goed inzicht in het gedrag van materialen en omvormprocessen. De cursist kan aan de hand van vuistregels de theorie omzetten naar de praktijk. Productontwikkelaars, gereedschapconstructeurs en zij die mogelijkheden en begrenzingen van de omvormtechnologie moeten beheersen om een goed kwaliteitsproduct te ontwerpen. Aanpak Deze cursus kenmerkt zich door kennisoverdracht en zelfwerkzaamheid, waarbij opdrachten worden uitgevoerd. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat tenminste één case wordt ingebracht. Deze case wordt in de loop van de cursus uitgewerkt en leidt veelal tot een productieverbetering in het bedrijf. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Basisbegrippen voor het omvormen van metalen materiaalgedrag m.b.v. plasticiteittheorie en materiaaleigenschappen materiaal nauwkeurig specificeren (inkoop) practicum met aanduidingen en normen volgens nieuwe Europese richtlijnen Knippen en ponsen constructierichtlijnen voor een ponsgereedschap krachtenspel en de belasting van het gereedschap bijzondere ponsprocessen die resulteren in een bijzondere productkwaliteit braamloos snijden Buigen vrijbuigen, driepuntsbuigen, matrijsbuigen, strijkbuigen de gereedschapconstructie ten aanzien van deze buigprocessen vlakrichten van bandmateriaal plasticiteittheorie in relatie tot de terugvering en de minimale buigradius e.d. een model voor vrijbuigen Dieptrekken en strekken stappenplan voor het dieptrekken en volgtrekken bepaling van de uitslag en dieptrekverhouding constructie en geometrie van het gereedschap productanalyse kraagtrekken faaloorzaken bij het dieptrekken en strekken Extrusieprocessen Vormgesloten processen leiden tot zeer nauwkeurige productmaten. Hiertoe behoren kraagtrekken, forceren, coinen en pip-extrusie. Deze vergen echter het uiterste van het gereedschap qua geometrie en materiaalkeuze. Persen In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat een pers geen domme kracht is, maar een plaatbewerkingsmachine, die met het gereedschap het resultaat bepaalt. Tegen deze achtergrond worden kantpersen, mechanische persen en hydraulische dieptrekpersen besproken. Het instellen van deze persen krijgt hierbij bijzondere aandacht. 6 dagbijeenkomsten van 9.30 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: vrijdag 4 november 2011

9 Online via Opleidingen» Werktuigbouw/Productontwikkeling» Geometrische meettechniek en tekeninglezen Vorm- en plaatstoleranties Interpreteren en toepassen Vorm- en plaatstoleranties functioneel kunnen toepassen bij het formuleren van product-specificaties en het maken van tekeningen. Het correct kunnen interpreteren van vorm- en plaatstoleranties. Constructeurs en technisch tekenaars, werkvoorbereiders en vaklieden, medewerkers van de meetkamer. Het in een bedrijfsinterne cursus samenbrengen van bovenstaande doelgroepen geeft een hoog positief resultaat! Werk/denkniveau MBO met bedrijfservaring,. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus. Bewijs van deelname Na afloop ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Vorm- en plaatstoleranties brengen in elk productenpakket specifieke toepassings- en interpretatieproblemen met zich mee. Het genormaliseerde vorm- en plaatstolerantiesysteem biedt hiervoor - mits op de juiste wijze toegepast - steeds een oplossing. Bedrijfsintern wordt deze cursus vaak gebruikt om eenheid te bereiken in de toepassing en interpretatie van vorm- en plaatstoleranties binnen het bedrijf. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. K. van Gemert of dhr. W. Horst (tel.: ) of vorm-onnauwkeurigheid van producten elementen en symbolen voor vorm- en plaatstoleranties de vorm van het tolerantieveld referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan de betekenis van vorm- en plaatstoleranties vormafwijkingen rechtheid rondheid vlakheid cilindriciteit profielzuiverheid van een lijn en een vlak richtingafwijkingen evenwijdigheid evenwijdigheid (van een gebroken vlak) haaksheid hoekzuiverheid plaatsafwijkingen plaatszuiverheid coaxialiteit en concentriciteit symmetrie slag circulaire slag circulaire slag (axiaal) totale slag maximum materiaalprincipe minimum materiaalprincipe geprojecteerde tolerantiezone 6 avondbijeenkomsten van tot uur, 1x per week of 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot 16.30, 1x per week. 780,- per persoon, excl. BTW, incl. lesmateriaal en lunch bij de dagbijeenkomsten. Startdata Avondcursus Eindhoven: maandag 3 oktober 2011 Dagcursus Eindhoven: woensdag 5 oktober 2011 Utrecht: vrijdag 30 september 2011

10 Tolerantieanalyse Modelleren, analyseren en verbeteren Een tekort aan slag of meetbereik, problemen met het openen en sluiten van machinedelen, maatproblemen tijdens de assemblage. Welke constructeur is hiermee nog niet in aanraking gekomen? Het zijn allemaal tolerantieproblemen die vaak ontstaan uit maatvariaties van onderdelen, afstelnauwkeurigheden of variërende thermische en mechanische belastingen. U kunt ze voorkomen door vooraf een tolerantieanalyse uit te voeren. De kern van de tolerantieanalyse is het opzetten en analyseren van de tolerantieketen. Daarnaast moet u kennis hebben van statistiek en diverse tools. In de cursus is veel ruimte voor praktische oefeningen en praktijk-cases. Tijdens deze workshop vergaart u die kennis en ontwikkelt u de vaardigheden die nodig zijn om tolerantierisico s te analyseren en problemen tijdig te voorkomen. tolerantieproblemen op een structurele manier kunnen oplossen complexe tolerantiestudies inzichtelijk kunnen maken voor anderen richting kunnen geven aan het ontwerpproces met betrekking tot tolerantieaspecten een ontwerp kunnen beoordelen vanuit het perspectief van tolerantiebeheer Iedereen die meer grip wil krijgen op tolerantie-effecten en hierover wil kunnen communiceren zoals ontwerpers, constructeurs, product- of productiemanagers en inkopers. Lesmateriaal Een syllabus. Bewijs van deelname Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Deze workshop kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. K. van Gemert of dhr. W. Horst (tel.: ) of Vorm De workshop heeft een interactief karakter. Korte theoretische lessen worden afgewisseld met oefeningen en case-studies. Individuele ervaringen, vragen en praktijkvoorbeelden van de deelnemers krijgen ruimte in deze cursus. inleiding basisbegrippen variatie, vrijheidsgraden het opzetten van tolerantieketens gereedschappen voor tolerantieanalyse tolerantiemodel tolerantiediagram tolerantietabel risico-analyse statistiek verdelingen hoe tellen de toleranties op benadering kanseffect alternatieve oplossingen genereren, scenario s error budgetting voor metingen, foutenboom opstellen kosten theoretische optimalisatie praktische toepassing evaluatie alternatieve oplossingen 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: donderdag 13 oktober 2011 Utrecht: woensdag 12 oktober 2011

11 Technische creativiteit met TRIZ herkennen van de TRIZ potentie binnen een willekeurig innovatie vraagstuk ervaren dat TRIZ analytisch en creatief denken stimuleert onafhankelijk van de situatie of toevalstreffers leren TRIZ in te zetten om voor het echte innovatieprobleem de beste oplossing te kunnen vinden leren niet te snel in oplossingen te denken maar gebruik te maken van de effectieve TRIZ-principes om daarmee systematisch veel kansrijkere en meer beproefde innovatieve oplossingsrichtingen aan te boren Productontwikkelaars, procestechnologen, R&D medewerkers, engineers en project- en programma managers. Verder iedereen die te maken heeft met innoveren van producten en processen én die met bijzondere en werkende oplossingen moeten komen voor technische problemen. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus. Deze workshop kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. K. van Gemert of dhr. W. Horst, tel.: +31 (0) , of herkennen en in kaart brengen van verschillende typen problemen rondom het product of proces tegenstrijdigheden ideale eindresultaat voor de beoogde innovatie gewenste functies en eigenschappen onderbelichte elementen systematisch vertalen van specifieke naar generieke problemen. herkennen en benoemen van functies en contradicties. oplossingsroutes vanuit de TRIZ gereedschapskist: contradictiematrix evolutietrends functiedatabase oefeningen toepassen van de theorie op knelpunten binnen diverse aangereikte praktijkcases wat resulteert in out-of-thebox ideeën/oplossingen in groepsverband toepassen van de opgedane kennis op één van de meegebrachte innovatieknelpunten van medecursisten. relatie van TRIZ met andere toegepaste methoden o.a. Methodisch Ontwerpen en Six Sigma aanbevelingen hoe de deelnemers met TRIZ kunnen starten in hun eigen omgeving Producten en processen moeten onder steeds grotere druk van aandeelhouders, (internationale) concurrentie én dagelijkse brandjes ontwikkeld worden. Ook veranderen technologieën en vragen van klanten steeds sneller. Zelfs ervaren ontwikkelaars constateren dat onder deze omstandigheden hun eigen vakgebied, organisatie en specialismen niet meer toereikend zijn voor het efficiënt vinden van de beste oplossingen en ideeën. Hierdoor worden vaak compromissen gesloten met een ongewenst eindresultaat en te weinig toegevoegde waarde. Om dit te voorkomen worden betrokkenen gedwongen slimmer te werken, efficiënter met de tijd om te gaan én buiten de gangbare paden te gaan. Er is een methode die hierop een antwoord heeft en waarmee al ruim 50 jaar wereldwijd ervaring is opgebouwd. Deze methode is TRIZ. TRIZ is bij veel vastgelopen of complexe innovaties ingezet om frisse, nieuwe inzichten te leveren. Deze methode hergebruikt beproefde kennis die opgedaan is bij het oplossen van onderling vergelijkbare vraagstukken. Hierdoor levert TRIZ op een systematische manier succesvol toegepaste oplossingsrichtingen uit andere kennisdomeinen. Op basis hiervan kan de ontwikkelaar voor elk knelpunt binnen een innovatie out-of-the-box ideeën en oplossingen genereren. Uitgangspunt: geen enkel innovatievraagstuk is uniek, voor elk probleem bestaat ergens anders al een bruikbare oplossing! Met TRIZ bent u dus innovatief en wint u tijd! 3 dagbijeenkomsten van 9.30 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: donderdag 17 november 2011 Utrecht: dinsdag 15 november 2011

12 Product engineering Een digitale versie van deze folder? U kunt deze vinden op onze website /opleidingen Andere vakgebieden Voor u of uw collega s hebben wij een breed cursusaanbod in verschillende vakgebieden: Precisietechnologie Innovation Excellence Materiaalkunde Optics, Lasers en LED s Verbindingstechnologie Managementprogramma Lean Operation Bedrijfsintern De cursussen uit deze brochure kunnen ook bedrijfsintern worden gegeven. Voordelen bedrijfsintern: er worden meerdere medewerkers tegelijk opgeleid de inhoud kan worden aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie en opleidingswensen lestijden en lokatie worden op uw wensen afgestemd Voor meer informatie kijkt u op: /bedrijfsintern Contact Voor vragen en persoonlijk advies neemt u contact op met: Frank Bruls: Henk Brandes: U kunt hen ook bereiken op telefoonnummer: +31 (0) Mikrocentrum Opleidingen en Advisering Kruisstraat CJ Eindhoven Telefoon : +31 (0) Fax : +31 (0) Internet : Bronvermelding coverfoto: Altas Copco Compressors Nedereland /opleidingen Mikrocentrum Activiteiten BV 2011

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Aarzelend herstel EU staalmarkt 2010

Aarzelend herstel EU staalmarkt 2010 Dit is een KWARTAALuitgave van de Federatie METAALPlaat 1 JAARGANG 14 APRIL/mei 2010 Aarzelend herstel EU staalmarkt 2010 De Europese economie is in het derde kwartaal van vorig jaar uit de recessie geklommen:

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie