Cursussen Najaar Product engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen Najaar 2011. Product engineering"

Transcriptie

1 Product engineering Tribologie Construeren uit plaat Methodisch ontwerpen Rekenen voor constructeurs Functioneel specificeren Constructieprincipes voor de precisietechnologie Omvormtechnologie Vorm- en plaatstoleranties Tolerantieanalyse Technische creativiteit met TRIZ Cursussen Najaar 2011 Subsidiemogelijkheden via o.a. OOM en A+O

2 Tribologie Ontwerpen op levensduur, prestatie en betrouwbaarheid Tribologie is gedefinieerd als De wetenschap en techniek van samenwerkende oppervlakken in relatieve beweging, inclusief wrijving, slijtage en smering. Wrijving, slijtage en smering hangen nauw samen met positioneer nauwkeurigheid, stick-slip, hysteresis, speling, energieverbruik, wrijvingswarmte, belastbaarheid, tractie levensduur, trillingen, geluid, onderhoud, betrouwbaarheid, enz. Allemaal aandachtspunten van deze tijd. Om wrijving en slijtage te beheersen dienen veel invloedsfactoren te worden beschouwd waaronder, de omgevingscondities, materialen, smeermiddelen, coatings, warmte behandelingen en oppervlakte afwerkingen enz. Het doel van deze cursus is het verschaffen van kennis en inzicht in alle fundamentele aspecten die bepalend zijn voor levensduurprestatie en betrouwbaarheid van machines en apparaten. Met deze kennis is de ontwerper beter in staat producten te ontwerpen die voldoen aan de hoogste prestatie en betrouwbaarheidseisen. De steeds toenemende kwaliteitseisen aan consumentenproducten, productiemachines en apparaten vereisen innovatieve oplossingen om de prestatiegrenzen telkens op te schuiven. Systemen moeten met een steeds hogere precisie en betrouwbaarheid functioneren terwijl de onderdelen steeds hoger worden belast en onderhoud tot een minimum moet worden beperkt. In veel gevallen is het niet meer voldoende om van standaard ontwerpmethoden en technieken uit te gaan. Innovatieve oplossingen moeten worden bedacht en geïmplementeerd. Waardoor wordt de levensduur en systeembetrouwbaarheid bepaald? Met welke analyse, management of onderhoudstechnieken kan ik de systeembetrouwbaarheid voorspellen en verbeteren? Welke technische mogelijkheden zijn er om de prestatiegrenzen op te schuiven? Welke materiaalspanningen zijn bij een dynamische belasting toelaatbaar? Welke vlaktedruk en loopvlaksnelheid is toelaatbaar tussen relatief ten opzichte van elkaar bewegende onderdelen? Welke afmetingen zijn nog toelaatbaar om de belasting door te leiden, bij een voorgeschreven levensduur en betrouwbaarheid en hoe kan ik de systeemnauwkeurigheid verbeteren? Deze cursus is bedoeld voor: ontwerpers van high tech producten managers productontwikkeling consultants of het gebied van troubleshooting onderhoudsdeskundigen docenten HTO+ Leerdoelen In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Advanced engineering design - lifetime performance and reliability, editie 2009, van Anton van Beek ( Het boek is geschreven in het Engels, de cursus wordt in het Nederlands gehouden. De hoofdstukken die behandeld worden in het boek vormen de leidraad voor de leerdoelen. Alle onderwerpen worden toegelicht met praktijk situaties. 1. Reliability engineering 2. Failure modes of machine elements 3. Fatigue failure prediction and prevention 4. Rolling contact phenomena 5. Friction phenomena in mechanical systems 6. Wear mechanisms 7. Material selection a systematic approach 8. Lubricant selection and lubrication management 9. Design of hydrodynamic bearings and sliders 10. Performance and selection of dynamic sealing systems 11. Design of hydrostatic bearings 12. Design of aerostatic bearings 13. Design of flexure based mechanisms 14. Bearings in high tech systems 4 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: donderdag 22 september 2011 Utrecht: woensdag 2 november 2011 Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of

3 Construeren uit plaat Van construeren naar produceren De cursist leert: te denken in plaat- en doosconstructies in de machinebouw, het ontwerpen van functies uit plaatmateriaal gebruikmakend van de kennis van maakbaarheid het ontwerpen van onderdelen uit plaatmateriaal in relatie tot omvormtechnologie. Productontwerpers/constructeurs die zich bezig houden met het ontwerpen van producten/product-onderdelen uit dunne plaat, toegepast in machinebouw, apparatenbouw en precisiemechanica. Aanpak Theorieonderdelen worden afgewisseld met praktijkcases. Door het werken met papieren en kartonnen modellen, wordt inzicht gegeven in het construeren uit plaat. Tevens wordt er van de deelnemers verwacht dat zij eigen praktijkcases inbrengen. De cursus wordt afgesloten met 2 bedrijfsbezoeken aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het produceren van plaatonderdelen in klein serie werk en massafabricage. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus met daarin de theorieonderdelen en praktijkcases. Er wordt gewerkt met het boek Constructieprincipes voor het nauwkeurig bewegen en positioneren van Prof. Rien Koster. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls, of de heer Henk Brandes, telefoonnummer 0031-(0) , of : Construeren krachts-inleiding en door-leiding in plaat hoe kun je stijfheid inbrengen in plaatconstructies? wat gaat met dikte lineair en wat gaat tot de 3e macht? vrijheidsgraden vastleggen met plaat in- en externe vrijheidsgraden in plaat mechanismen geconstrueerd in plaat het in-construeren van functies in plaat thermische effecten en geleiding/ straling akoestisch nauwkeurigheid borgen in plaatconstructies referentie systemen praktijkcases Produceren inleiding proto en (kleine-) series versus massafabricage proto en klein serie technieken, snijden, ponsen, vouwen, verbinden, lasersnijden, CNC pons-nibbelen, vouwen, kanten, zetten, strijkbuigen en matrijsbuigen mechanische verbindingen massafabricage technieken persen en volggereedschappen strooklayout (product in wording) snijden, faalmechanismen, braam, snijspleet dieptrekken, faalmechanismen, oorvorming, bodemscheuren, plooivorming, trekschema, materiaalgedrag strekken versus dieptrekken mechanische features in plaat, dimpels, tuitjes 2 bedrijfsbezoeken Integratie van functies in onderdelen levert in de praktijk vaak problemen op. Erg bekend is bijvoorbeld het geworstel met stabiliteit van constructies. Construeren uit plaat maakt integratie van meerdere functies mogelijk. Er zijn talloze voorbeelden te noemen uit de machinebouw, automobiel industrie en consumenten-electronica waar dit succesvol is toegepast. Onbekendheid met de mogelijkheden van sheetmetal beperkt vaak functieintegratie. Ook zal de vaak voorkomende beperkte nauwkeurigheid van gezet plaatmateriaal worden vergeleken met de hoge nauwkeurigheid van snijmaten. In deze cursus zullen aan de hand van diverse voorbeelden allerlei functies de revue passeren om aan te tonen wat de mogelijkheden zijn. Tevens zal de maakbaarheid van dergelijke producten aan bod komen. De maakbaarheid is tenslotte bepalend voor de kwaliteit, de reproduceerbaarheid en de kosten. 6 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week en 1 ochtend van 8.30 tot uur voor de bedrijfsbezoeken ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdatum Eindhoven: dinsdag 1 november 2011

4 Methodisch ontwerpen Van probleem tot innovatief concept De hedendaagse industriële maatschappij wordt gekenmerkt door het steeds intensiever toepassen van moderne technieken. Deze snelle vooruitgang zorgt voor een toenemende complexiteit van problemen tijdens het ontwerpen en stelt hogere eisen aan de flexibiliteit van het ontwerpproces. Deze aspecten zorgen ervoor dat ontwerpers minder vaak kunnen terugvallen op bekende oplossingen voor problemen. Ontwerpers zullen dus op zoek moeten naar een methodiek om ontwerpproblemen op een systematische manier aan te pakken. Een gestructureerde aanpak kan bij het ontwerpen ervoor zorgen dat alle aspecten, die een rol spelen in het ontwerpproces, aan bod komen. De cursus is ontdaan van vele beschreven theoretische beschouwingen en is vooral gestoeld op pragmatische, reeds bestaande, ontwerptools. In de cursus wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de gebruikte tools en op het vergroten van de vaardigheid gericht op het toepassen van de individuele tools. De belangrijkste tools die worden behandeld zijn: Probleem Analyse, Waardeanalyse, de Gewogen Criteria Methode, DFMA en FMEA. Het kenmerkende van deze cursus is de onderlinge samenhang en verregaande integratie van de toegepaste ontwerptools. Het is een bewezen krachtige methodiek die richting geeft aan een optimaal teamgericht product-creatieproces. Verder lenen de in de cursus behandelde ontwerptools zich er uitstekend voor om, indien gewenst, stand-alone toegepast te worden. De ontwerpmethodiek sluit uitstekend aan bij de competenties van de toekomstig ontwerper. In de cursus maakt de cursist kennis met een geïntegreerde ontwerpmethodiek en het aanleren en versterken van de vaardigheden die horen bij de individuele technieken. De cursisten leren een optimaal technisch draagvlak te creëren door de methodiek in multidisciplinair verband toe te passen. Constructeurs, ontwerpers, ontwikkelaars, productmanagers, projectleiders en ook anderen die betrokken zijn bij het optimaliseren van het product-creatieproces Vorm De cursus wordt gekenmerkt door vele interactieve cases en praktijkoefeningen. Eveneens is er de mogelijkheid voor cursisten om praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie in te brengen. Cursisten werken doorgaans in kleine groepen aan cases of praktijkvoorbeelden. 5 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, verdeeld over 3 sessies ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdatum Eindhoven: donderdag 24 november 2011 Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of

5 Rekenen voor constructeurs Door middel van een bundeling van handzame formules van alle gangbare mechanische berekeningen wordt de cursist opnieuw bekend met de rekenvaardigheden. Het rekenen wordt aangeleerd door middel van veel oefeningen en opdrachten. Na deze cursus kunnen de cursisten: direct met de onderwerpen aan de slag met geringe moeite zich de kennis weer eigen maken een plan van aanpak opmaken inschatten of specialistischere kennis nodig is. Mechanisch constructeurs van MBO-(en eventueel )-niveau. Aanname is dat de cursisten tijdens hun opleiding weliswaar van de onderstaande onderwerpen kennis hebben genomen, echter de kennis en vaardigheden zijn sterk verwaterd of niet meer aanwezig. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus met veel rekenvoorbeelden. Een mechanisch constructeur maakt dagelijks keuzes om zijn ideeën om te zetten in een betrouwbare constructie. Veel keuzes kunnen worden verantwoord aan de hand van berekeningen. Echter, de vaardigheden om deze berekeningen te kunnen doen kunnen na verloop van tijd verwateren. Deze cursus zal de vaardigheden en kennis van gangbare berekeningen binnen de algemene werktuigbouwkunde weer terughalen. Tijdens de cursus wordt geen gebruik gemaakt van berekeningssoftware middels PC. Bewijs van deelname Als u de gehele cursus heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Dag 1: eenheden omrekenen goniometrie geometrie omzetten formules lezen van grafieken krachten herleiden snelheid, versnelling Dag 2: stijfheidsberekening sterkteberekening knikgevaar warmtetransport vermoeiing hertze contact Dag 3: trek-drukveren torsieveren bladveren dempers tandriemen tandwielen V-snaar Dag 4: wrijving boutverbindingen lagers uitzetting temperatuur 4 middag- avond bijeenkomsten van tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en diner. Startdatum Eindhoven: woensdag 23 november 2011

6 Functioneel specificeren Iedereen kent de verleiding om bij productinnovatie direct in termen van oplossingen en technologieën te denken. Het is meteen concreet en het eindresultaat lijkt al binnen handbereik. Het gevaar is dat de oorspronkelijke eisen, wat moet het nieuwe of vernieuwde product kunnen en wat zijn de vereiste functies, uit het oog verloren worden. Ook wordt door direct een oplossing te kiezen geen gebruik gemaakt van de creativiteit van ontwerpers en van de mogelijkheden die andere technologieën bieden. Bij functioneel specificeren zijn de vereiste functies van een product het uitgangspunt. Functioneel specificeren is het opdracht geven voor het ontwerp van een nieuw of te vernieuwen product door het helder en nog oplossingsvrij specificeren van de vereiste functies. Er kan hierdoor naar goedkopere en betere oplossingen gezocht worden die passen binnen de beschikbare ruimte voor technologie, tijd en geld. In deze cursus worden de principes van functioneel specificeren uit de doeken gedaan en toegepast op een case uit de praktijk van industriële productontwikkeling. Naast het opstellen van functionele specificaties wordt ook aandacht besteed aan het aansturen van ontwerpers of ontwerpgroepen op basis van functionele specificaties. Verkrijgen van praktische handvatten voor het werken voor het werken met functionele specificaties bij industriële productontwikkeling met een korte time-to-market en een beperkt ontwerpbudget. Opdrachtgevers, projectmanagers, ontwerpers, inkopers en anderen betrokken bij de ontwikkeling van discrete producten: machines, instrumenten, elektronica, consumentenproducten, enz. Certificaat Als u de gehele cursus heeft gevolgd ontvangt u een certificaat van deelname. Vorm Actieve lesvorm, korte stukken theorie, afgewisseld door oefeningen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Individuele ervaringen en vragen van de deelnemers krijgen ruimte in de cursus. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Context business case, producten en diensten wel of niet functioneel specificeren deelnemers in productontwikkeling Functionele specificaties rol functionele specificatie en rol andere documenten systeemniveau eisenspecificaties opbouw van functionele specificaties gebruik bestaande specificaties document of database? Eisen ontwikkelen wat is een eis? Kwaliteitscriteria aan eisen schrijven van eisen methoden voor ontwikkelen van eisen (analyse van behoeften belanghebbenden; gebruiksscenario s; prestatieanalyses, e.a.) validatie van eisen vaststellen verificatiemethoden Requirements management tools principes requirements management requirements management tools kiezen en invoeren van tools Acquisitie met functionele specificaties offerteaanvraag beoordelen offertes onderhandelen over eisen en concept Aansturen productontwikkeling bewaken systeemprestaties raakvlakbeheersing verificatie tegen producteisen afnemen reviews en wijzigingsbeheer acceptatie product 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: dinsdag 27 september 2011 Utrecht: dinsdag 15 november 2011

7 Online via Opleidingen» Werktuigbouw/Productontwikkeling» Precisietechnologie-Vacuumtechnologie Constructieprincipes voor de precisietechnologie Na de cursus heeft de cursist conceptueel inzicht in werkwijzen om precisiemechanismen te ontwerpen. Geleerd wordt om probleemgebieden beter te zien, alternatieven te identificeren en keuzes te maken. Ontwerpers van producten en productiemiddelen waarin precisie een belangrijke rol speelt. -niveau. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus. Er wordt gewerkt met het boek Constructieprincipes voor het nauwkeurig bewegen en positioneren van Prof. Rien Koster. In de precisietechnologie is een trend naar kleiner, sneller en nauwkeuriger construeren waarneembaar. Systemen bevatten onvermijdelijk elektronische actuatoren, opnemers, regelunits en software. Van de mechanisch ontwerper wordt een essentiële bijdrage verwacht om de andere disciplines te ondersteunen in het bereiken van de steeds zwaardere systeemspecificaties. Vakkennis van constructieprincipes is daarbij onmisbaar. Een goed mechanisch ontwerp is de basis voor een nauwkeurig en snel product. Bewijs van deelname Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls, of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Dag 1 Basisprincipes over: construeren op stijfheid vermijden van speling beheersen van vrijheidsgraden Dag 2 Behandeling van theorie over de aangemelde interesse gebieden en vragen. Lesmateriaal is beschikbaar over manipuleren en instellen, wrijving, hysteresis, fixeren en micro-slip, afrollen, energiebeheer. Dag 3 Oefenen met betrekking tot de besproken problemen. Uitwisseling van ervaring met het geleerde in de eigen werkomgeving en behandeling van cases. 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Utrecht: donderdag 10 november 2011 Eindhoven: dinsdag 6 december 2011

8 Omvormtechnologie Over het spaanloos vervormen van producten en de daarbij behorende technieken is zowel op praktisch als op theoretisch gebied al veel bekend. Voor velen is de theorie echter (te) slecht toegankelijk. Om het proces van het omvormen van metalen te kunnen begrijpen is geen diepgaande theoretische kennis vereist. Op basis van eenvoudige mechanica-wetten, krijgt de cursist beter inzicht in het gedrag van materialen bij omvormprocessen. Hierdoor zijn veel problemen verklaarbaar en kunnen nieuwe oplossingen bedacht worden. Bovendien zal, door toelichting van begrippen in de omvormtechniek, de vakliteratuur toegankelijker worden gemaakt. Vaak wordt in de voorbereiding te weinig tijd besteed aan het doorrekenen van een product. Daarom zal uitgaande van de theorie een aantal vuistregels worden behandeld waarmee sneller en doeltreffender keuzes kunnen worden gemaakt. Door een betere beheersing van deze kennis worden kosten teruggebracht, doorlooptijden verkort en de kwaliteit verbeterd. Na deze cursus heeft de cursist een goed inzicht in het gedrag van materialen en omvormprocessen. De cursist kan aan de hand van vuistregels de theorie omzetten naar de praktijk. Productontwikkelaars, gereedschapconstructeurs en zij die mogelijkheden en begrenzingen van de omvormtechnologie moeten beheersen om een goed kwaliteitsproduct te ontwerpen. Aanpak Deze cursus kenmerkt zich door kennisoverdracht en zelfwerkzaamheid, waarbij opdrachten worden uitgevoerd. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat tenminste één case wordt ingebracht. Deze case wordt in de loop van de cursus uitgewerkt en leidt veelal tot een productieverbetering in het bedrijf. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Frank Bruls of de heer Henk Brandes, tel.: +31 (0) , of Basisbegrippen voor het omvormen van metalen materiaalgedrag m.b.v. plasticiteittheorie en materiaaleigenschappen materiaal nauwkeurig specificeren (inkoop) practicum met aanduidingen en normen volgens nieuwe Europese richtlijnen Knippen en ponsen constructierichtlijnen voor een ponsgereedschap krachtenspel en de belasting van het gereedschap bijzondere ponsprocessen die resulteren in een bijzondere productkwaliteit braamloos snijden Buigen vrijbuigen, driepuntsbuigen, matrijsbuigen, strijkbuigen de gereedschapconstructie ten aanzien van deze buigprocessen vlakrichten van bandmateriaal plasticiteittheorie in relatie tot de terugvering en de minimale buigradius e.d. een model voor vrijbuigen Dieptrekken en strekken stappenplan voor het dieptrekken en volgtrekken bepaling van de uitslag en dieptrekverhouding constructie en geometrie van het gereedschap productanalyse kraagtrekken faaloorzaken bij het dieptrekken en strekken Extrusieprocessen Vormgesloten processen leiden tot zeer nauwkeurige productmaten. Hiertoe behoren kraagtrekken, forceren, coinen en pip-extrusie. Deze vergen echter het uiterste van het gereedschap qua geometrie en materiaalkeuze. Persen In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat een pers geen domme kracht is, maar een plaatbewerkingsmachine, die met het gereedschap het resultaat bepaalt. Tegen deze achtergrond worden kantpersen, mechanische persen en hydraulische dieptrekpersen besproken. Het instellen van deze persen krijgt hierbij bijzondere aandacht. 6 dagbijeenkomsten van 9.30 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: vrijdag 4 november 2011

9 Online via Opleidingen» Werktuigbouw/Productontwikkeling» Geometrische meettechniek en tekeninglezen Vorm- en plaatstoleranties Interpreteren en toepassen Vorm- en plaatstoleranties functioneel kunnen toepassen bij het formuleren van product-specificaties en het maken van tekeningen. Het correct kunnen interpreteren van vorm- en plaatstoleranties. Constructeurs en technisch tekenaars, werkvoorbereiders en vaklieden, medewerkers van de meetkamer. Het in een bedrijfsinterne cursus samenbrengen van bovenstaande doelgroepen geeft een hoog positief resultaat! Werk/denkniveau MBO met bedrijfservaring,. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus. Bewijs van deelname Na afloop ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Vorm- en plaatstoleranties brengen in elk productenpakket specifieke toepassings- en interpretatieproblemen met zich mee. Het genormaliseerde vorm- en plaatstolerantiesysteem biedt hiervoor - mits op de juiste wijze toegepast - steeds een oplossing. Bedrijfsintern wordt deze cursus vaak gebruikt om eenheid te bereiken in de toepassing en interpretatie van vorm- en plaatstoleranties binnen het bedrijf. Deze cursus kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. K. van Gemert of dhr. W. Horst (tel.: ) of vorm-onnauwkeurigheid van producten elementen en symbolen voor vorm- en plaatstoleranties de vorm van het tolerantieveld referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan de betekenis van vorm- en plaatstoleranties vormafwijkingen rechtheid rondheid vlakheid cilindriciteit profielzuiverheid van een lijn en een vlak richtingafwijkingen evenwijdigheid evenwijdigheid (van een gebroken vlak) haaksheid hoekzuiverheid plaatsafwijkingen plaatszuiverheid coaxialiteit en concentriciteit symmetrie slag circulaire slag circulaire slag (axiaal) totale slag maximum materiaalprincipe minimum materiaalprincipe geprojecteerde tolerantiezone 6 avondbijeenkomsten van tot uur, 1x per week of 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot 16.30, 1x per week. 780,- per persoon, excl. BTW, incl. lesmateriaal en lunch bij de dagbijeenkomsten. Startdata Avondcursus Eindhoven: maandag 3 oktober 2011 Dagcursus Eindhoven: woensdag 5 oktober 2011 Utrecht: vrijdag 30 september 2011

10 Tolerantieanalyse Modelleren, analyseren en verbeteren Een tekort aan slag of meetbereik, problemen met het openen en sluiten van machinedelen, maatproblemen tijdens de assemblage. Welke constructeur is hiermee nog niet in aanraking gekomen? Het zijn allemaal tolerantieproblemen die vaak ontstaan uit maatvariaties van onderdelen, afstelnauwkeurigheden of variërende thermische en mechanische belastingen. U kunt ze voorkomen door vooraf een tolerantieanalyse uit te voeren. De kern van de tolerantieanalyse is het opzetten en analyseren van de tolerantieketen. Daarnaast moet u kennis hebben van statistiek en diverse tools. In de cursus is veel ruimte voor praktische oefeningen en praktijk-cases. Tijdens deze workshop vergaart u die kennis en ontwikkelt u de vaardigheden die nodig zijn om tolerantierisico s te analyseren en problemen tijdig te voorkomen. tolerantieproblemen op een structurele manier kunnen oplossen complexe tolerantiestudies inzichtelijk kunnen maken voor anderen richting kunnen geven aan het ontwerpproces met betrekking tot tolerantieaspecten een ontwerp kunnen beoordelen vanuit het perspectief van tolerantiebeheer Iedereen die meer grip wil krijgen op tolerantie-effecten en hierover wil kunnen communiceren zoals ontwerpers, constructeurs, product- of productiemanagers en inkopers. Lesmateriaal Een syllabus. Bewijs van deelname Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Deze workshop kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met dhr. K. van Gemert of dhr. W. Horst (tel.: ) of Vorm De workshop heeft een interactief karakter. Korte theoretische lessen worden afgewisseld met oefeningen en case-studies. Individuele ervaringen, vragen en praktijkvoorbeelden van de deelnemers krijgen ruimte in deze cursus. inleiding basisbegrippen variatie, vrijheidsgraden het opzetten van tolerantieketens gereedschappen voor tolerantieanalyse tolerantiemodel tolerantiediagram tolerantietabel risico-analyse statistiek verdelingen hoe tellen de toleranties op benadering kanseffect alternatieve oplossingen genereren, scenario s error budgetting voor metingen, foutenboom opstellen kosten theoretische optimalisatie praktische toepassing evaluatie alternatieve oplossingen 3 dagbijeenkomsten van 9.00 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: donderdag 13 oktober 2011 Utrecht: woensdag 12 oktober 2011

11 Technische creativiteit met TRIZ herkennen van de TRIZ potentie binnen een willekeurig innovatie vraagstuk ervaren dat TRIZ analytisch en creatief denken stimuleert onafhankelijk van de situatie of toevalstreffers leren TRIZ in te zetten om voor het echte innovatieprobleem de beste oplossing te kunnen vinden leren niet te snel in oplossingen te denken maar gebruik te maken van de effectieve TRIZ-principes om daarmee systematisch veel kansrijkere en meer beproefde innovatieve oplossingsrichtingen aan te boren Productontwikkelaars, procestechnologen, R&D medewerkers, engineers en project- en programma managers. Verder iedereen die te maken heeft met innoveren van producten en processen én die met bijzondere en werkende oplossingen moeten komen voor technische problemen. Lesmateriaal Een uitgebreide syllabus. Deze workshop kan ook bedrijfsintern en aangepast aan uw bedrijfssituatie worden verzorgd. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. K. van Gemert of dhr. W. Horst, tel.: +31 (0) , of herkennen en in kaart brengen van verschillende typen problemen rondom het product of proces tegenstrijdigheden ideale eindresultaat voor de beoogde innovatie gewenste functies en eigenschappen onderbelichte elementen systematisch vertalen van specifieke naar generieke problemen. herkennen en benoemen van functies en contradicties. oplossingsroutes vanuit de TRIZ gereedschapskist: contradictiematrix evolutietrends functiedatabase oefeningen toepassen van de theorie op knelpunten binnen diverse aangereikte praktijkcases wat resulteert in out-of-thebox ideeën/oplossingen in groepsverband toepassen van de opgedane kennis op één van de meegebrachte innovatieknelpunten van medecursisten. relatie van TRIZ met andere toegepaste methoden o.a. Methodisch Ontwerpen en Six Sigma aanbevelingen hoe de deelnemers met TRIZ kunnen starten in hun eigen omgeving Producten en processen moeten onder steeds grotere druk van aandeelhouders, (internationale) concurrentie én dagelijkse brandjes ontwikkeld worden. Ook veranderen technologieën en vragen van klanten steeds sneller. Zelfs ervaren ontwikkelaars constateren dat onder deze omstandigheden hun eigen vakgebied, organisatie en specialismen niet meer toereikend zijn voor het efficiënt vinden van de beste oplossingen en ideeën. Hierdoor worden vaak compromissen gesloten met een ongewenst eindresultaat en te weinig toegevoegde waarde. Om dit te voorkomen worden betrokkenen gedwongen slimmer te werken, efficiënter met de tijd om te gaan én buiten de gangbare paden te gaan. Er is een methode die hierop een antwoord heeft en waarmee al ruim 50 jaar wereldwijd ervaring is opgebouwd. Deze methode is TRIZ. TRIZ is bij veel vastgelopen of complexe innovaties ingezet om frisse, nieuwe inzichten te leveren. Deze methode hergebruikt beproefde kennis die opgedaan is bij het oplossen van onderling vergelijkbare vraagstukken. Hierdoor levert TRIZ op een systematische manier succesvol toegepaste oplossingsrichtingen uit andere kennisdomeinen. Op basis hiervan kan de ontwikkelaar voor elk knelpunt binnen een innovatie out-of-the-box ideeën en oplossingen genereren. Uitgangspunt: geen enkel innovatievraagstuk is uniek, voor elk probleem bestaat ergens anders al een bruikbare oplossing! Met TRIZ bent u dus innovatief en wint u tijd! 3 dagbijeenkomsten van 9.30 tot uur, 1x per week ,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lunch. Startdata Eindhoven: donderdag 17 november 2011 Utrecht: dinsdag 15 november 2011

12 Product engineering Een digitale versie van deze folder? U kunt deze vinden op onze website /opleidingen Andere vakgebieden Voor u of uw collega s hebben wij een breed cursusaanbod in verschillende vakgebieden: Precisietechnologie Innovation Excellence Materiaalkunde Optics, Lasers en LED s Verbindingstechnologie Managementprogramma Lean Operation Bedrijfsintern De cursussen uit deze brochure kunnen ook bedrijfsintern worden gegeven. Voordelen bedrijfsintern: er worden meerdere medewerkers tegelijk opgeleid de inhoud kan worden aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie en opleidingswensen lestijden en lokatie worden op uw wensen afgestemd Voor meer informatie kijkt u op: /bedrijfsintern Contact Voor vragen en persoonlijk advies neemt u contact op met: Frank Bruls: Henk Brandes: U kunt hen ook bereiken op telefoonnummer: +31 (0) Mikrocentrum Opleidingen en Advisering Kruisstraat CJ Eindhoven Telefoon : +31 (0) Fax : +31 (0) Internet : Bronvermelding coverfoto: Altas Copco Compressors Nedereland /opleidingen Mikrocentrum Activiteiten BV 2011

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan Lesplan project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Introductie Value Engineering (VE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 17-07-2012 bijlagen bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding Plaatbewerking mbo niveau 4+ BBL 2014-2015 Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding BBL-opleiding op mbo niveau 4+ Plaatbewerking De metaalbewerking

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Integrale productontwikkeling wearable products BNO FHI bijeenkomst Utrecht, 4 november 2014. Michaël Hoonakker

Integrale productontwikkeling wearable products BNO FHI bijeenkomst Utrecht, 4 november 2014. Michaël Hoonakker Integrale productontwikkeling wearable products BNO FHI bijeenkomst Utrecht, 4 november 2014 Michaël Hoonakker Wearable products (functionele) Eisen: Verbinden met omgeving Informatie verstrekken Acties

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Lean Six Sigma BlackBelt worden op het internationaal erkende niveau van het ASQ? Met onze Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie leer je op interactieve

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

Geen stress met Ruukki Laser

Geen stress met Ruukki Laser Geen stress met Ruukki Laser www.ruukki.com Meer dan 15 jaar expertise Géén spanning met Ruukki Laser Ruukki was de eerste staalproducent in Europa die de uitdaging aanging om plaatstaal te ontwikkelen

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013

Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013 Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013 Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten Welkom Productontwikkelproces volgen: Inhoud

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Verspaningstechnologie

Verspaningstechnologie Opleiding Verspaningstechnologie mbo niveau 4+ BBL 2014-2015 kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding BBL-opleiding op mbo niveau 4+ Verspaningstechnologie In deze opleidingen bouw

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva. ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.nl 1 CONTENT Ontwerpen van technische innovaties Het innovatielab Cases Discussie

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

notitie Systems Engineering Lesplan Requirements Engineering (RE) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P

notitie Systems Engineering Lesplan Requirements Engineering (RE) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P notitie Van project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Requirements Engineering (RE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 20-7-2012 bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE Academy 2013 ACADEMY 2013 is toonaangevend wanneer het gaat om het begeleiden van organisaties bij Projectmanagement, Product- & Procesontwikkeling en Reliability

Nadere informatie

Hydraulische systeemtechniek

Hydraulische systeemtechniek Cursus Hydraulische systeemtechniek Vakgebied: Aandrijftechniek In het kort Met de cursus Hydraulische systeemtechniek breidt je jouw vakkennis ten aanzien van de werking van complexe hydraulische installaties

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie De TRUMPF 3D laser systemen STAP IN DE 3D WERELD VAN TRUMPF: Van applicatie ontwikkeling tot en met productie Met de TRUMPF TruLaser Robot en de TRUMPF TruLaser Cell bieden wij u op het gebied van lasersnijden

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5 DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV Page 1 of 5 DIMAEN BV "Connected Engineering" is onze samenvatting van het verbinden van disciplines, kennis en ervaring. Onze missie is: uitdagingen efficiënt omzetten in

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek.

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. ELEKTRISCH SCHAKELEN Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. Vakgebied: Elektrotechniek & Elektronica Voor

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Leidinggeven aan gedragsverandering

Leidinggeven aan gedragsverandering Leidinggeven aan gedragsverandering Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 13 oktober 2017, 10 november 2017 - Eindhoven Tijd 09:00-18:00, 13:30-18:00 Prijs 695,00 (leden) / 795,00 (niet-leden) Kennisgebied

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Voorbeeld case: Gietstuk Bruijs/Hapam Stappenplan kostprijsreductie met aluminium Versie: april 2011

Voorbeeld case: Gietstuk Bruijs/Hapam Stappenplan kostprijsreductie met aluminium Versie: april 2011 Voorbeeld case: Gietstuk Bruijs/Hapam Stappenplan kostprijsreductie met aluminium Versie: april 2011 Stap 1_Verkennen Stap 2_Vergelijken Stap 3_Vinden Stap 4_Verifiëren Stap 1_Verkennen Omschrijf het oorspronkelijke

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Inhoud imos cursussen 2 e semester 2011

Inhoud imos cursussen 2 e semester 2011 Inhoud imos cursussen 2 e semester 2011 Zesdelige vaardigheidstraining: imos in de praktijk Deze cursus is onderverdeeld in zes middagen, waarbij er iedere middag een ander praktijkonderwerp wordt behandeld.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Machinefabriek Gebrs. Frencken B.V. Machinefabriek. Gebrs. Frencken. Member of the Frencken Group

Machinefabriek Gebrs. Frencken B.V. Machinefabriek. Gebrs. Frencken. Member of the Frencken Group Machinefabriek Gebrs. Frencken B.V. Member of the Frencken Group Machinefabriek achinefabriek Gebrs. Frencken Gebrs. Frencken achinefabriek Gebrs. Frencken Frencken Group Fijnmechanische verspaning, prototyping

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Whatever the challenge, we will build it. Deze brochure is verrijkt met Layar

Whatever the challenge, we will build it. Deze brochure is verrijkt met Layar Whatever the challenge, we will build it. NL Deze brochure is verrijkt met Layar Hoe complex ook, geen technologisch vraagstuk gaat Mevi te ver. Frezen tot op 1 μm nauwkeurig. Whatever the challenge, we

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control.

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control. Training Project Finance Nóg sterker worden in project control Training van WIN PMO. Projectfinanciën voor de PMO Professional Deze PMO toegepaste training richt zich vooral op de taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

Cursus Excel 2016 Basis

Cursus Excel 2016 Basis Cursus Excel 2016 Basis Lesvormen: In-company maatwerk, Open inschrijving (klassikale cursus), Individueel, Werkplekbegeleiding, Kosten: 299,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag, Taal: Nederlands, Engels,

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie