Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken"

Transcriptie

1 - 1 - Jaarverslag periode 2009/2010 Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. A.J.H.M. Beurskens Dr. H.J.L. van Rossum November 2010

2 - 2 - Inhoudsopgave 1. Beleid en doelstellingen Algemene inleiding Realisatie van beleid en doelstellingen Onderzoeksprojecten Onderwijsactiviteiten Kwaliteitszorg Bijlage 1. Overzicht van projecten en programma s van de kenniskring Autono mie en Participatie van chronisch zieken in 2009/ Bijlage 2. Lijst van publicaties, presentaties en begeleiding afstuderen Bijlage 3. Samenstelling kenniskring...21 Bijlage 4. Leden van de externe adviesraad...22

3 Beleid en doelstellingen Algemene inleiding Het onderzoeksdomein van de kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken (A&P) is nog steeds actueel en is het afgelopen jaar niet gewijzigd. Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de missie, thema s en uitgangspunten. De uitwerking in speerpunten is gebeurd in lijn met de resultaten van de visitatie in september 2009, afspraken binnen het platform Quality of Life (opleidingen en lectoraten gezondheid, welzijn en onderwijs), het ZorgInnovatiecentrum van de Zorgacademie Parkstad en de strategie van de Hogeschool Zuyd. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het strategisch plan Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Missie: activiteiten dragen er toe bij dat mensen met een chronische ziekte het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar het primaire proces tussen de zorgprofessional en de cliënt in zijn of haar omgeving. Zorginnovaties en implementatie Cliënt gecentreerde zorg Meetinstrumenten Uitgangspunten: 1. Activiteiten samen met zorgprofessionals uitvoeren 2. Cliënten zoveel mogelijk betrekken 3. Begin en eindpunt activiteiten in het werkveld van zorgprofessionals 4. Implementatie in het onderwijs 5. Uitvoering op wetenschappelijk verantwoorde wijze Figuur: schematisch overzicht van de missie en thema s van de kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Het maken van het jaarplan 2009/2010 liep parallel met het schrijven van het strategisch plan 2010/2014. Voor stelde de kenniskring zich per hoofddoel van de kenniskring de volgende doelen: 1. Kennisontwikkeling en uitwisseling met bedrijven en instellingen in de omgeving van de hogeschool a. Uitvoeren RAAK publiek programma Innovatieve praktijken in de eerste lijn en schrijven van vervolgaanvragen rondom deze thematiek. b. Afronden promotietrajecten van Ruth Dalemans en Susy Braun. c. Uitvoeren lopende promotietrajecten van Ramon Daniëls en Jessie Lemmens. d. Opstarten RAAK publiek programma s Beweegprogramma s voor ouderen en Verpleegkundige standaarden e. Voorbereiden en opstarten van nieuwe projecten binnen de vastgestelde thema s, waaronder twee promotieonderzoeken

4 - 4 - f. Het projectmanagement optimaliseren door middel van de implementatie van een projectmanagementsysteem. 2. Bijdragen aan onderwijs en onderzoek binnen de opleidingen en faculteiten a. Het organisatorisch borgen van het werven van gemotiveerde en goede studenten voor activiteiten binnen de kenniskring. b. Inhoudelijke bijdrage leveren vanuit de projecten aan diverse platform minoren en curricula. 3. Professionalisering binnen en buiten de kenniskring a. Afspraken met de opleidingen over werving en selectie van docenten voor kenniskringprojecten. b. Vanuit de kenniskring faciliteren van net gepromoveerden om een onderzoeksvoorstel te schrijven /onderzoekslijn te ontwikkelen c. Uitbreiden en versterken van de samenwerking met de Universiteit Maastricht (m.n. onderzoeksinstituut CAPHRI) en andere kennisinstellingen. d. Uitbreiden internationale samenwerking, vooral vanuit lopende projecten. 4. Interne en externe profilering van de hogeschool a. Bij elk project wordt het actief opzoeken van de media benoemd als aandachtspunt. Van elk (deel)project wordt het resultaat zichtbaar gemaakt in de vorm van tenminste één (vak)publicatie en één presentatie op een congres. b. Het ontwikkelen van PR materiaal in de vorm van korte video s en attractieve folders over lopende en afgeronde RAAK- en promotieprojecten. c. Het verzorgen van vier refereerbijeenkomsten in samenwerking met de kenniskring Technologie in de Zorg.Voor deze bijeenkomsten worden zowel interne als externe stakeholders uitgenodigd. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de (voorlopige) realisatie van deze doelen en de lopende onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. De activiteiten van het bijzonder lectoraat Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen vallen organisatorisch en inhoudelijk binnen de kenniskring Autonomie en participatie en deels binnen het lectoraat Technologie in de Zorg. In dit verslag worden de activiteiten van het bijzonder lectoraat dan ook niet apart gerapporteerd. 2. Realisatie van beleid en doelstellingen Kennisontwikkeling en uitwisseling met bedrijven en instellingen in de omgeving van de hogeschool a. Uitvoeren RAAK publiek programma Innovatieve praktijken in de eerste lijn en schrijven van vervolgaanvragen rondom deze thematiek. Dit RAAK programma is sterk gericht op multidisciplinair samenwerken en past wat betreft thematiek bij meerdere opleidingen. Het programma verloopt zeer voorspoedig en loopt tot 1 januari Bij de inhoudelijke uitwerking van het project wordt samengewerkt met de afdeling Franciscusoord van Adelante waarbij de werkwijze in de derde lijn (KinderRAP) gezamenlijk vertaald wordt naar de eerste lijn. Bij het organisatorisch deel van het project wordt samengewerkt met de faculteit People en Business Management (PBM) van Hogeschool Zuyd. Een vervolgsubsidieaanvraag bij ZonMw is helaas net niet gehonoreerd. Aangegeven is dat de aanvraag met enige aanpassingen kansrijk is in de volgende ronde. Tevens zijn we in overleg met zorgverzekeraar CZ over mogelijke vervolgstappen. De disseminatie van de producten van het project wordt samen met Adelante, PBM, de beroepsverenigingen, ROS Robuust Beijaert en de afdeling contracting van het platform Quality of Life vormgegeven. b. Afronden twee promotietrajecten van Ruth Dalemans en Susy Braun Het afgelopen jaar hebben Ruth Dalemans (docent logopedie) en Susy Braun (docent fysiotherapie) succesvol hun proefschrift verdedigd (respectievelijk in maart en juni 2010). De proefschriften en de verdediging daarvan hebben laten zien dat er binnen Hogeschool Zuyd kwalitatief goed en relevant onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft Albine Moser (docent master ANP en senior lid kenniskring) in oktober 2009 haar proefschrift getiteld Competency in shaping one s life aan de Universiteit Maastricht succesvol verdedigd.

5 - 5 - c. Uitvoeren lopende promotietrajecten Ramon Daniels en Jessie Lemmens Het promotieonderzoek van Ramon Daniëls verloopt voorspoedig en wordt begin 2011 afgerond. Onderzoek naar een door hem ontwikkeld interventieprogramma kan gecontinueerd worden dankzij een subsidie van ZonMw binnen het Nationaal Programma Ouderen (NPO). Dit vervolgpromotieonderzoek wordt samen met de UM uitgevoerd en de promovendus is een alumnus van de opleiding ergotherapie (Silke Metzelthin). Het onderzoek van Jessie Lemmens heeft door ziekte enige vertraging opgelopen. Het project is gedurende de ziekte van de promovendus gecontinueerd dankzij de inzet van veel studenten. Inhoudelijk sluit het project aan bij het RAAK programma Implementatie verpleegkundige standaarden in ziekenhuizen. Vanaf juni 2010 heeft Jessie haar werkzaamheden weer geleidelijk opgepakt en naar verwachting zal zij in het najaar van 2010 weer volledig inzetbaar zijn. d. Opstarten RAAK publiek programma s Beweegprogramma s voor ouderen en Verpleegkundige standaarden Het RAAK programma Implementatie verpleegkundige Standaarden is per 1 januari 2010 opgestart in samenwerking met het Laurentiusziekenhuis te Roermond en Atrium medisch centrum Parkstad te Heerlen. Het programma Beweegprogramma s voor ouderen is per 1 april 2010 gestart in samenwerking met Sevagram en Meander zorggroep, twee organisaties voor ouderenzorg in de regio Heerlen. In beide programma s werken docenten en zorgprofessionals uit het werkveld in werkgroepen samen. Daarbij worden zoveel mogelijk studenten betrokken De voortgang van beide projecten verloopt voorspoedig. e. Voorbereiden en opstarten van nieuwe projecten binnen de vastgestelde thema s waaronder twee promotieonderzoeken. Binnen de thematiek van het RAAK programma Innovatieve praktijken in de eerste lijn is het promotieproject van Barbara Piskur (docent ergotherapie) per 1 januari 2010 opgestart, in samenwerking met de UM, de revalidatiecentra Adelante en de Hoogstraat en Universiteit Utrecht. Binnen de thematiek evidence based practice en vraaggerichte zorg start Jolanda Friessen (docent verpleegkunde) per 1 januari 2011 met een promotietraject. Dit promotietraject sluit aan bij het RAAK programma Implementatie verpleegkundige standaarden en de activiteiten op leerwerkplaatsen en zorginnovatiecentra (bij Atrium, Sevagram en Mondriaan) waar de kenniskring bij is betrokken. In samenwerking met de lectoraten Technologie in de Zorg (TidZ) en Life Sciences en de opleiding Biometrie is gewerkt aan de ontwikkeling van een zwaartepunt rondom `meten aan mensen. Op dit thema werd een haalbaarheidsstudie gestart inzake een mogelijk te realiseren gezamenlijk meetlab. In opdracht van de faculteit Gezondheid en Techniek is gestart met een project om het meten zonder stekker en het meten met stekker verder vorm te geven. De nadruk ligt op het opstarten van afstudeerprojecten waarbij studenten biometrie en fysiotherapie samenwerken. In samenwerking met de kenniskring TidZ is gewerkt aan de ontwikkeling van het zorginnovatiecentrum van de Zorgacademie Parkstad. Voor de zomer van 2010 werd consensus bereikt met de bij de Zorgacademie betrokken partijen. Besluitvorming over het businessplan wordt eind 2010 verwacht. Het RAAK Pro onderzoeksvoorstel Meten in de dagelijkse zorgpraktijk is helaas bij de herindiening niet gehonoreerd. In overleg met de consortiumpartners wordt momenteel verkend hoe onderdelen van het programma op een andere wijze gefinancierd en uitgevoerd kunnen worden. Een RAAK Publiek aanvraag rond de communicatie tussen chronisch zieken en zorgprofessionals is in de zomer van 2010 afgewezen. Dit voorstel wordt in herziene vorm ingediend in november Rond de thematiek van communicatie, waarover veel expertise is opgedaan in het promotieproject van Ruth Dalemans, heeft Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) een project gehonoreerd dat gericht is op het verbeteren van de communicatie tussen cliënten en professionals. In september 2009 is, met subsidie van het Platform Beroepsonderwijs (HPBO), gestart met de evaluatie van praktijk leerafdelingen die in verzorgings- en verpleeghuizen van Sevagram (Heerlen e.o.) zijn opgericht. Op deze afdelingen volgen leerlingen en studenten van het VMBO, MBO en HBO competentiegericht onderwijs in een praktijkset-

6 - 6 - ting, onder begeleiding van zowel verpleegkundigen op de afdelingen als docenten van de betrokken onderwijsinstellingen. f. Het projectmanagement optimaliseren door middel van de implementatie van een projectmanagementsysteem. De kenniskring heeft het bedrijf GeoActive de opdracht gegeven voor een programma op maat om het intern projectbeheer te optimaliseren. Dit beheersysteem is complementair aan de activiteiten van ZuydPool en FEZ. 2. Bijdragen aan onderwijs en onderzoek binnen de opleidingen en faculteiten a. Het organisatorisch borgen van het werven van gemotiveerde en goede studenten voor activiteiten binnen de kenniskring. Voor dit doel is in 2010 een werkgroep studentenparticipatie opgericht, waarin iedere opleiding vertegenwoordigd is. In deze werkgroep worden, toegespitst op iedere opleiding, afspraken gemaakt over de werving van studenten voor projecten van de kenniskring (onder meer via SLB trajecten en afstudeermarkten). In deze groep wordt tevens geregeld hoe en op welke manier studenten het beste geïnformeerd kunnen worden over de thematiek en projecten van de kenniskring. b. Inhoudelijke bijdrage leveren vanuit de projecten aan diverse platform minoren en curricula. Leden van de kenniskring hebben op tal van wijzen bijdragen geleverd aan de paramedische en verpleegkundige opleidingen (zowel de bachelor als mastervarianten), variërend van incidentele colleges en practica tot coördinatorschappen van modules en afstudeertrajecten. Zie verder paragraaf Professionalisering binnen en buiten de kenniskring a. Afspraken met de opleidingen over werving en selectie van docenten voor kenniskringprojecten. Met het oog op de participatie van docenten aan activiteiten van de kenniskring zijn diverse zaken in gang gezet. Voor vacante onderzoeksposities worden waar mogelijk vacatures onder alle betrokken docenten van de opleiding verspreid. Met kernteams en faculteitsdirecties is afgesproken dat deelname aan kenniskringactiviteiten als vast gespreksonderwerp in functioneringsgesprekken aan bod komt. Geuite wensen in functioneringsgeprekken worden teruggekoppeld naar de lectoren. Verder worden ambities van docenten op terrein van deelname aan innovatie- en onderzoekstrajecten, of bijvoorbeeld het volgen van een masteropleiding, ingebed in persoonlijke ontwikkelplannen. b. Vanuit de kenniskring faciliteren van net gepromoveerden om een onderzoekslijn te ontwikkelen In 2010 hebben twee promovendi hun proefschrift afgerond (een derde volgt begin 2011). Samen met de faculteitsdirecteuren en de gepromoveerden werden verdere lijnen voor hun carrière binnen de Hogeschool Zuyd uitgezet. Het streven is om deze gepromoveerden gedurende een jaar (voor 0.4 fte) te laten werken aan een eigen onderzoekslijn binnen het domein van de kenniskring (onderzoeksplannen uitwerken en subsidievoorstel schrijven). Susy Braun is voor 0,4 fte per week als postdoc bij de Universiteit Maastricht gaan werken (thematiek Technologie in de Zorg) en voor 0,2 fte bij de kenniskring A&P. Ze gaat onderzoeksvoorstellen schrijven die passen binnen de thematiek van Technologie in de Zorg en Autonomie en Participatie. Ruth Dalemans werkt voor 0,3 fte bij de kenniskring A&P en voor 0,1 fte bij TidZ. Zij is bezig met het schrijven van voorstellen passend bij de thematiek van haar promotieonderzoek (project bij SGL is reeds gehonoreerd). Albine Moser zal als senior lid van de kenniskring in samenwerking met de Universiteit Maastricht (waar ze ook voor 0,2 fte werkt) het thema cliëntenparticipatie verder vorm gaan geven. Deze ervaringen met net gepromoveerde medewerkers dienen mede als input voor het promovendibeleid binnen Hogeschool Zuyd. c. Uitbreiden en versterken van de samenwerking met de Universiteit Maastricht (m.n. onderzoeksinstituut CAPHRI) en andere kennisinstellingen. In het afgelopen jaar is de samenwerking met de UM verder geïntensiveerd. Dit komt onder meer tot uiting in:

7 - 7 - De invulling van een wissellectoraat per september 2010 binnen het platform Quality of Life van prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar implementatie evidence based richtlijnen, gedeeld met Prof. dr. André Knottnerus. Gegeven haar achtergrond en leeropdracht zullen haar activiteiten in nauwe samenwerking met de de kenniskringen A&P en TidZ vorm krijgen. Het aantal dubbelaanstellingen tussen de kenniskring en UM is uitgebreid met aanstellingen van Sandra Beurskens en Susy Braun bij de UM. Sandra Beurskens gaat in het kader van de samenwerking met prof. van der Weijden participeren in het UM programma van Van der Weijden. Susy Braun is per september 2010 als postdoc bij het onderzoeksinstituut Caphri aangesteld. In 2010 is intensief samengewerkt met prof. van der Weijden, prof. Kempen (beiden UM) en prof. de Vet (EMGO, VU Medisch Centrum) aan de eerder genoemde RAAK Pro aanvraag. Daarnaast wordt met diverse collega s van de universiteit Maastricht en andere kennisinstellingen op een prettige en constructieve wijze samengewerkt. Voor een nadere beschrijving verwijzen we naar het overzicht projecten (bijlage 1). Vanuit de kenniskring wordt een bijdrage geleverd aan de in september 2009 gestarte HBO-WO BAMA-opleiding. Hierin kunnen studenten met een VWO achtergrond in een geïntegreerd traject gedurende vier jaar een bachelor opleiding aan Hogeschool Zuyd volgen, alsmede een gelieerde masteropleiding aan de UM. Verder werkt de kenniskring samen met de opleidingen gezondheidszorg aan de oriëntatie en vormgeving van een master of science complex care and professional innovation (werktitel) bij de UM. d. Uitbreiden internationale samenwerking, vooral vanuit lopende projecten. In 2010 heeft diverse keren overleg plaatsgevonden met collega s van de gezondheidszorgopleidingen van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) in Hasselt. Dit heeft tot afspraken geleid om in 2011 tot concrete samenwerking te komen rond onderwijs en onderzoek op het terrein van de ouderenzorg. Vanuit de kenniskring zal Erik van Rossum verder gestalte geven aan deze samenwerking. In 2010 heeft ook overleg plaatsgevonden met prof. dr. Karin Wolf-Ostermann van Alice Salomon Hochschule in Berlijn. Afgesproken is om in het kader van het Erasmus programma een aanvraag in te dienen voor samenwerking en werkbezoeken rond onderwijs en onderzoek in de dementiezorg. In het kader van de projecten rondom meetinstrumenten is aansluiting gezocht bij de International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) en de Nederlandse afvaardiging van deze society. In het kader van de promotieonderzoeken is het aantal internationale contacten groeiende. Bij het promotieproject van Barbara Piskur is er samenwerking met diverse collega s uit Scandinavië en Canada. Bij Susy Braun en Ruth Dalemans werd samengewerkt met de groep van prof. Wade (UK). Bij vervolgprojecten is deze groep ook betrokken. Verder zal het internationaal netwerk van de kenniskring uitbreiden via de internationale contacten van de wissellector prof. van der Weijden. 4. Interne en externe profilering van de hogeschool a. Bij elk project wordt het actief opzoeken van de media benoemd als aandachtspunt. Van elk (deel)project wordt het resultaat zichtbaar gemaakt in de vorm van tenminste één (vak)publicatie en één presentatie op een congres. In de in 2010 afgesloten projecten zijn deze doelen behaald (zie ook bijlage 2). b. Het ontwikkelen van PR materiaal in de vorm van korte video s en attractieve folders over lopende en afgeronde RAAK- en promotieprojecten. In samenwerking en onder regie van de AV dienst van Hogeschool Zuyd is een video productie afgerond over meten in de dagelijkse zorgpraktijk. Dit product is inmiddels al ingezet bij diverse presentaties. Vergelijkbare producties over andere centrale domeinen van de kenniskring staan op stapel. De geplande folders zijn nog niet gerealiseerd, daar wordt momenteel aan gewerkt en zullen eind 2010 beschikbaar zijn.

8 - 8 - c. Het verzorgen van vier refereerbijeenkomsten in samenwerking met de kenniskring Technologie in de Zorg. Voor deze bijeenkomsten worden zowel interne als externe stakeholders uitgenodigd. Deze bijeenkomsten, over verbindende thema s als meten in de zorg en beweegprogramma s voor ouderen met ondersteuning van technologie, zijn met succes gezamenlijk uitgevoerd. Met 40 tot 60 aanwezigen was de belangstelling zowel vanuit de opleidingen (docenten en studenten) als externe geïnteresseerden (m.n. zorgprofessionals) steeds groot. 2.1 Onderzoeksprojecten Tabel 1 geeft een overzicht van de onderzoeksactiviteiten in In bijlage 1 wordt elk project kort beschreven. Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van de kenniskring: Alle projecten dragen bij aan de hoofddoelen van het lectoraat omdat bij alle activiteiten de trias onderwijs, onderzoek en werkveld centraal staat. Promotieonderzoeken Ruth Dalemans: Young stroke survivors. Promotie maart 2010 Susy Braun: Mental Practice in stroke rehabilitation. Promotie juni 2010 Ramon Daniëls: Disability prevention in frail elderly, i.s.m. UM Jessie Lemmens: Screenen bij slikklachten: een implementatie onderzoek, i.s.m. UM en azm Barbara Piškur: Enablement program for parents of children with physical disability, i.s.m UM, Adelante, UU, De Hoogstraat Utrecht. RAAK programma s RAAK publiek: Innovatieve praktijken in de eerste lijn, i.s.m. Fontein (paramedische eerstelijns praktijken in Midden Limburg), PMC-Sittard, Beyaert Robuust Limburg, beroepsverenigingen NVLF, KNGF, EN ( ). RAAK publiek: Implementatie verpleegkundige standaarden in ziekenhuizen, i.s.m. Atrium medisch centrum Parkstad en Laurentius ziekenhuis ( ). RAAK publiek: Beweegprogramma s voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, i.s.m. Sevagram, Meander zorggroep, De Riethorst Stromenland, EMGO-VU, UM en beroepsvereniging NVFG ( ). RAAK publiek: Gezond Actief Ouder worden, i.s.m. Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Amsterdam (Rotterdam penvoerder, kenniskring A&P verantwoordelijk voor deelproject in Geleen) ( ). RAAK publiek: Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen, i.s.m. Orbis medisch en zorgconcern en Sevagram (afgerond per 1/1/2010) Overige projecten Project: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de pijnrevalidatie van Adelante. Ontwikkeling en evaluatie, i.s.m. Adelante Hoensbroek (afgerond in december 2009) Project: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de (niet)klinische zorg van CIRO-Horn. Ontwikkeling en evaluatie, i.s.m. CIRO-Horn (afgerond voorjaar 2010) Project: Klinimetrie in de fysiotherapie, i.s.m. Hogeschool Utrecht (afgerond in oktober 2009) Project: Gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie bij mensen met een neurologische aandoening i.s.m. ROS Robuust Beijaert en eerstelijns logopediepraktijken (afgerond november 2009) Project: Effecten van kleinschalig wonen in de psychogeriatie, i.s.m. Sevagram en UM Project: Reductie van vrijheidsbeperking in de verpleeghuiszorg, i.s.m. UM en New York University Expertisecentrum Meetinstrumenten in de zorg: database meetinstrumenten ( Project: Onderwijs in de praktijk, evaluatie praktijkleerafdelingen in het verpleeghuis (HPBO gelden), i.s.m. Sevagram, Arcus college, Carboon college, Sophianum en UM. Project: Reduction of disability among frail community-dwelling elderly, i.s.m. TidZ, UM, Orbis medisch en zorgconcern en MCC Omnes Project: Meten met en zonder stekker (in opdracht van Faculteit gezondheid en Techniek). Start september 2010 Project: In dialoog. Communicatie binnen Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), i.s.m. SGL. Start december Tabel 1. Overzicht projecten Kenniskring Autonomie en Participatie.

9 Onderwijsactiviteiten De kenniskring heeft in een omvangrijke bijdrage aan onderwijsactiviteiten geleverd. Omdat deze bijdrage sterk verweven is met de onderzoeksactiviteiten, worden ze hier niet allemaal apart genoemd. Leden van de kenniskring zijn als docent betrokken bij onderwijs dat nauw verwant is aan inhoudelijke thema s van hun projecten binnen de kenniskring. Deze zogenaamde dubbelaanstellingen en linking pin s werken zeer goed. Zo zijn de meeste docenten ook begeleider van afstudeerprojecten. De onderwijswerkzaamheden van de kenniskringleden worden grotendeels gedaan in de tijd van de faculteiten maar sterk gevoed vanuit de werkzaamheden in de kenniskring Ook dit jaar zijn veel studenten betrokken geweest bij activiteiten van de kenniskring (zie doelstelling 2 en bijlage 2). Bij de RAAK programma s is dit ook een verplichting vanuit de subsidiegever. Studenten participeren in afstudeerprojecten, maar ook in het kader van vrije studieruimtes (bij logopedie) en differentiatietrajecten (bij Verpleegkunde). Daarnaast laten we goede studenten als werkstudent participeren in onderzoekprojecten (het afgelopen jaar waren dit vijf studenten). De studenten leveren een wezenlijke bijdrage aan de projecten. Mede dankzij hun inzet zijn we als kenniskring in staat om projecten succesvol af te ronden. In het afgelopen jaar zijn wederom weer een groot aantal afstudeertheses begeleid (zie ook bijlage 2). De kenniskring is intensief betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten zoals de HBO- WO BAMA-opleiding en diverse platform minoren, waaronder de minor science en de minor growing older. In aanvulling hierop kan nog vermeld worden dat diverse leden van de kenniskring workshops en cursussen verzorgen voor post-hbo onderwijs via contracting. Verder leveren leden van de kenniskring een grote bijdrage aan de platformwerkgroep Evidence Based Practice (EBP). De gezondheidszorgopleidingen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijke aanvraag voor een bijzonder kenmerk op dit gebied. De visitatie vindt in november 2010 plaats. 3. Kwaliteitszorg Op diverse wijzen wordt de kwaliteit van onze activiteiten bewaakt: Alle onderzoeksactiviteiten worden door projectgroepen uitgevoerd, waartoe altijd een gepromoveerde senior onderzoeker of lector behoort. Bij grotere programma s, zoals RAAK, wordt naast een projectgroep ook een stuurgroep ingesteld. Bij extern gefinancierde projecten vindt er in de regel bovendien kwaliteitstoetsing plaats in de vorm van tussen- en eindrapportages. Bij de promotieonderzoeken is het de verantwoordelijkheid van de promotoren en copromotoren om de voortgang te bewaken. Bij elk promotieonderzoek is een van de lectoren (of senioren) als co-promotor verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding. Resultaten van projecten worden gepubliceerd en gepresenteerd op congressen; vaak vindt deze disseminatie plaats nadat peer review heeft plaatsgevonden door externe deskundigen. In september 2009 is de kenniskring gevisiteerd. Het oordeel van het panel was zeer positief, ook over de wijze - en het continue karakter daarvan waarop gestalte wordt gegeven aan kwaliteitszorg. Het panel heeft goede en concrete verbeterpunten geformuleerd die opgenomen zijn in het strategisch plan Een aantal daarvan zijn inmiddels opgepakt (zie geformuleerde doelstellingen). Een verdere operationalisatie wordt vormgegeven in samenwerking met de faculteiten. Tijdens een geplande strategiedag van alle kenniskringleden (in januari 2011) wordt onder begeleiding van audit en control (Hans Koolmees) de verdere operationalisatie en het plan van aanpak bepaald. De kenniskring heeft een adviesraad die in niet bij elkaar is geweest. De adviesraad komt in het voorjaar van 2011 weer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van de strategiedag gepresenteerd.

10 Bijlage 1. Overzicht van projecten en programma s van de kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken in 2009/2010. Promotieonderzoeken: De promovendi werken allen voor 0,6 fte aan hun onderzoek. Hun aanstellingen worden gedeeltelijk door de kenniskring bekostigd. Het overige gedeelte wordt bekostigd door de faculteiten, andere kenniskringen, promotievouchers Hogeschool Zuyd en externe instellingen en subsidies. De onderstaande vijf promotietrajecten zijn gelabeld binnen het instituut Caphri van de Universiteit Maastricht. Afgeronde promotieonderzoeken Titel: Young stroke survivors with aphasia and their challenges in social participation Looptijd: september 2005-najaar Promotie: maart 2010 Betrokkenen: Ruth Dalemans (promovenda), (promotor: Luc de Witte,TidZ), Sandra Beurskens, Melanie Kleynen Inhoud: doel van dit project is het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op het niveau van participatie van relatief jonge mensen die ten gevolge van een CVA afasie hebben. Dit is een groep waarover in de literatuur nauwelijks iets bekend is en die in de praktijk voor grote uitdagingen gesteld is. Het huidige zorgaanbod lijkt niet goed aan te sluiten bij de problemen die deze groep ervaart. In het kader van dit project wordt nauw samengewerkt met Derrick Wade van het Oxford Centre for Enablement in de UK. Omvang: 0,6 fte Financiering: mobiliteitsfonds, UM incentives, Kenniskring Autonomie en Participatie, Faculteit Gezondheid en Techniek Titel: Mental Practice in neurorehabilitation Looptijd: 2005-december Promotie: juni Betrokkenen: Susy Braun (promovenda), Sandra Beurskens, (Paul Borm, Life Sciences). Inhoud: In dit project worden mental practice interventies verder ontwikkeld en geïmplementeerd in de revalidatie van patiënten met een beroerte en ziekte van Parkinson. Deelstudies hebben betrekking op meetinstrumenten (SDA-M en QEEG). In een gecontroleerd experiment wordt het effect van Mental Practice geëvalueerd binnen de verpleeghuizen Klevarie te Maastricht en Camillus te Roermond, Orbis medisch centrum, fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn. In het kader van dit project wordt nauw samengewerkt met Derrick Wade van het Oxford Centre for Enablement in de UK,de kenniskring Life Sciences en Jos Schols van de Universiteit Maastricht Omvang: 0,6 fte Financiering: Mobiliteitsfonds, promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd, ZonMW, Stichting Nuts Ohra, Faculteit Gezondheid en Techniek, Kenniskring Life Sciences en Kenniskring Autonomie en Participatie. Lopende promotieonderzoeken Titel: Bedside screenen van slikklachten bij neurologische patiënten Looptijd: oktober 2007-oktober 2012 Betrokkenen: Jessie Lemmens (promovenda), Gerrie Bours en Sandra Beurskens, Leontien Smeets Het project beoogt de validering van een screeningsinstrument en de implementatie en evaluatie van een slikprotocol waarvan het screenen deel uitmaakt. Het betreft een gezamenlijk project van het azm, UM en HsZuyd. Betrokken: dr. Rianne de Wit en neuroloog Prof. Martin van Limburg van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Kenniskring Autonomie en Participatie. Omvang: 0,6 fte Financiering: Instituut Caphri Universiteit Maastricht, azm, Kenniskring Autonomie en Participatie, promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd. Titel: Disability prevention in frail elderly Looptijd: september 2006 september 2010 (looptijd tot 1/1/2011 verlengd). Betrokkenen: Ramon Daniels (promovendus), Erik van Rossum, (Luc de Witte,TidZ). Inhoud: Zorgprofessionals worstelen met de vraag hoe de risicogroep van kwetsbare ouderen vroegtijdig opgespoord kan worden en met welke interventies de dreigende neerwaartse spiraal het beste aangepakt kan worden. In dit project wordt de validiteit van een screeningsinstrument onderzocht en een interdisciplinaire interventie ontwikkeld en uitgetest. Als onderdeel hiervan wordt ook nagegaan in hoeverre technologie ondersteuning in de interventie kan bieden. Omvang: 0,6 fte Financiering: RAAK, promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd, UM incentives, Kenniskringen Autonomie en Participatie en Technologie in de Zorg, Faculteit Gezondheid en Zorg.

11 Titel: Enablement program for parents of children with physical disability Looptijd: Betrokkenen: Barbara Piskur (promovenda), Sandra Beurskens. Inhoud: Dit onderzoeksproject is gericht op het verkrijgen van inzicht in de percepties, ervaringen en expertise van de ouders in relatie tot hun behoeften, wensen, acties, strategieën, problemen en successen in het bevorderen van de sociale participatie van hun kind met een lichamelijke beperking. Om een goed beeld te krijgen worden drie empirische studies uitgevoerd: een dwarsdoorsnede studie met behulp van een checklist worden ondersteuningsbehoeften van ouders in kaart gebracht en in twee kwalitatieve studies wordt de ervaringskennis onderzocht Omvang: 0,5 fte Financiering: promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd, UM incentives, Kenniskring Autonomie en Participatie, Faculteit Gezondheid en Zorg, Raak programma s RAAK publiek programma: Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Looptijd: januari 2008 januari 2010 Betrokkenen: Erik van Rossum (programmaleider), Ramon Daniëls (promotieonderzoek), Gerrie Bours, Herbert Habets, Ruud Heijnen, Magda van Gastel, Sandra Beurskens, Luc de Witte (TidZ). Inhoud: Zorgprofessionals worstelen met de vraag hoe de risicogroep van kwetsbare ouderen vroegtijdig opgespoord kan worden en met welke interventies de dreigende neerwaartse spiraal het beste aangepakt kan worden. Deelprojecten zijn uitgevoerd bij thuiswonende ouderen en ouderen opgenomen in het ziekenhuis en verpleeghuis Het programma is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zuyd, het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Sevagram en het Expertisecentrum Ouderen Zorg (EOZ) van Orbis medisch en zorgconcern. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek, eigen middelen Raak publiek programma: Innovatieve praktijken in de eerste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Looptijd: januari 2009 januari 2011 Betrokkenen: Anita Stevens (projectleider), Steffy Stans, Albere Köke, Pieter Wolters, Sandra Beurskens (programmaleider), Inhoud: een tiental paramedische praktijken werken interdisciplinair samen bij kinderen met een complexe zorgvraag. Hierbij lopen ze tegen een aantal problemen aan: interdisciplinaire assessment, clientgericht werken en familieparticipatie, onderlinge communicatie en verslaglegging. In een viertal lijnen worden deze aspecten binnen dit programma aangepakt. Naast de praktijken participeren de beroepsgroepen ergotherapie, logopedie en fysiotherapie en Stichting Robuust Beijaert. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek Raak publiek programma: Beweegprogramma s voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen Looptijd: april 2010 april 2012 Betrokkenen: Erik van Rossum (programmaleider), Sandra Beurskens, Melanie Kleynen, Susy Braun, Jacques Neyens, Marieke Spreeuwenberg (TidZ), Ger Cremers (TidZ) en Luc de Witte (TidZ). Inhoud: in dit programma wordt gewerkt aan een gevarieerd palet aan beweegprogramma s voor ouderen in het verzorgings- en verpleeghuis, dat flexibel en aansluitend bij de wensen van deze ouderen aangeboden kan worden. In deelprojecten wordt onder meer gewerkt aan wandelprogramma's, een innovatieve beweegtuin en beweegactiviteiten ondersteund door technologie (o.a. virtual gaming). In het programma wordt samengewerkt met Sevagram, MeanderGroep Zuid Limburg, De Riethorst Stromenland, UM, VU Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten in de Geriatrie. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek Raak publiek programma: Implementatie verpleegkundige standaarden in ziekenhuizen Looptijd: januari 2010 januari 2012 Betrokkenen: Gerrie Bours (programmaleider), Albine Moser, Jolanda Friessen (promotieonderzoek wordt opgestart per 1 januari 2011), Jessie Lemmens (promotieonderzoek), Sandra Beurskens. Inhoud:Verpleegkundigen vinden het vaak lastig om bestaande evidence snel en op maat te implementeren om de zorgkwaliteit te verbeteren. In dit programma worden concrete evidence based producten ontwikkeld, uitgeprobeerd en op systematische wijze geïmplementeerd in de ziekenhuissetting. Dit gebeurt aan de hand van de volgende thema s: ontslaginformatie, een meetinstrument ver-

12 pleegkundige standaard en slikscreening. Het programma is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zuyd, Atrium mc Parkstad en het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek, eigen middelen RAAK publiek programma: Gezond Actief Ouder Worden (penvoerder: Hogeschool Rotterdam) Looptijd: september 2008 september 2010 Betrokkenen: Ramon Daniëls, Erica Baarends (projectleider), Erik van Rossum en Sandra Beurskens. Inhoud: Dit programma richt zich op het ontwikkelen van preventieve interventies voor ouderen, waarbij geput wordt uit modellen voor leefstijlverandering die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten ( Lifestyle redesign ) en het Verenigd Koninkrijk ( Lifestyle Matters ). De kenniskring A en P heeft in dit programma, waarvan Hogeschool Zuyd penvoerder is, in nauwe samenwerking met studenten van de opleiding Ergotherapie een deelproject in de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd. Dit betrof een groepsinterventie met circa 12 wekelijkse bijeenkomsten over m.n. door de ouderen zelf aangedragen thema s. De ervaringen met deze groepsinterventie zijn in de vorm van een procesevaluatie in kaart gebracht. In dit project is samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam, Ergotherapie Nederland en Ineke Antonio, ergotherapeute in Geleen. Omvang: 0,2 fte Financiering: RAAK publiek Overige projecten Titel: Effecten van kleinschalig wonen in de psychogeriatie Looptijd: vanaf 2008 (geen einddatum vastgesteld). Betrokkenen: Erik van Rossum Inhoud: Binnen Sevagram zijn in de afgelopen jaren verschillende kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen gestart. In dit project worden de gevolgen van kleinschaligheid voor bewoners, familieleden en het verzorgend personeel gemonitord. Qua instrumentarium wordt hierbij aangesloten bij een grootschalige studie vanuit de UM; op deze manier kan steeds gebruik worden gemaakt van referentiescores van grote aantallen respondenten. Omvang: 0, 05 fte Financiering: Sevagram, eigen middelen Titel: Reductie van vrijheidsbeperking in de verpleeghuiszorg Looptijd: oktober 2008 oktober 2012 Betrokkenen: Erik van Rossum Inhoud: Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen (banden, bedhekken, etc) staat ter discussie in de verpleeghuiszorg. In deze studie wordt een integrale interventie, EXBELT (scholing, consultatie, aanschaf alternatieve middelen en beleidsmaatregelen) ter reductie van vrijheidsbeperking op effectiviteit geëvalueerd. Het onderzoek wordt vanuit de UM uitgevoerd, in samenwerking met o.a. HsZuyd (van Rossum is als begeleider en co-promotor betrokken bij dit onderzoek). Omvang: 0,05 fte Financiering: ZonMw, UM, MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, eigen middelen Titel: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de pijnrevalidatie van Adelante. Ontwikkeling en evaluatie Looptijd: april 2008-december 2009 Betrokkenen: Tineke Schoot, Jolanda Friessen, Sandra Beurskens Inhoud: Het pijnteam van het Adelante wil de competenties van hun team op het gebied van cliëntgecentreerd werken vergroten. Het doel van het project is de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een implementatiestrategie. Er zal een leertraject worden ontwikkeld en hiermee aanbevelingen voor samenhangende strategieën voor inbedding in de organisatie. Omvang: 0,3 fte Financiering: Adelante, Kenniskring autonomie en participatie Titel: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de (niet)klinische zorg van CIRO-Horn. Ontwikkeling en evaluatie Looptijd: juni 2008-voorjaar 2010 Betrokkenen: Tineke Schoot, Jolanda Friessen, Sandra Beurskens Inhoud: CIRO-Horn wil dat bij de revalidatie van hun cliënten meer aandacht wordt besteed aan cliëntgericht werken. Het doel van het project is de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een implementatiestrategie om competenties van professionals van CIRO-Horn verder te ontwikkelen. Omvang: 0,3 fte

13 Financiering: CIRO-Horn, Kenniskring autonomie en participatie Expertisecentrum meetinstrumenten voor Revalidatie (vanaf januari 2009: meetinstrumenten in de zorg) Het doel van het expertisecentrum meetinstrumenten is het bevorderen van het gebruik van kwalitatief goede meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk. In dit kader wordt informatie beschikbaar gesteld (database meetinstrumenten), advies en scholing aangeboden en onderzoek uitgevoerd. De meetinstrumenten waarop het expertisecentrum zich richt zijn breder dan de revalidatie, de naam is daarom veranderd in Expertisecentrum meetinstrumenten in de zorg. Looptijd: doorlopend Betrokkenen: Eveline van Engelen, Raymond Swinkes, Ina Spelthann, Sandra Beurskens Inhoud: de database meetinstrumenten is via internet vrij toegankelijk ( over ruim 160 vragenlijsten is via deze database informatie te vinden (de vragenlijst zelf en/of een uitgebreid toelichtingsformulier). Het vullen van de database wordt voor een groot deel door studenten verzorgd in het kader van afstudeerprojecten. Omvang: 0,4 fte (beheer) Financiering: Kenniskring autonomie en participatie, subsidie aangevraagd Titel: klinimetrie in de fysiotherapie Looptijd: december 2006-oktober 2009 Betrokkenen: Raymond Swinkels, Eveline van Engelen, Sandra Beurskens Inhoud: De beroepsvereniging van fysiotherapie (KNGF) wil het gebruik van meetinstrumenten bij haar leden bevorderen. De kenniskring is gevraagd om samen met de opleiding voor Professional Master Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht een implementatiestrategie met een bijbehorend scholingsprogramma te ontwikkelen. Omvang: 0,3 fte Financiering: KNGF Titel: Gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie met mensen met een neurologische aandoening Looptijd: mei 2008-november 2009 Betrokkenen: Michelle Lacroix, Ruth Dalemans, Anita Stevens, Sandra Beurskens Inhoud: implementeren van meetinstrumenten binnen de eerstelijns logopedie op de domeinen participatie en communicatie bij mensen met een neurologische aandoening. In een onderzoek worden implementatie strategieën ontwikkeld om het gebruik van deze meetinstrumenten in de eerstelijns logopedie te bevorderen. Tevens wordt nagegaan in hoeverre deze meetinstrumenten door andere disciplines te gebruiken zijn. Omvang: 0,5 fte Financiering: Robuust Beijaert Titel: Onderwijs in de praktijk Looptijd: mei 2009 mei 2012 Betrokkenen: Thea Verstappen, Erik van Rossum Inhoud: Binnen Sevagram worden een aantal leerafdelingen in de intramurale ouderenzorg ingericht. Op deze afdelingen worden leerlingen van zowel het VMBO, MBO als HBO opgeleid. Onderwijs en coaching vindt plaats door docenten van de 3 opleidingsnivo s alsook speciaal getrainde werkbegeleiders van Sevagram. Met deze leerafdelingen wordt o.a. beoogd om doorlopende leer- en zorglijnen te realiseren, de doorstroming in het onderwijs te bevorderen, leerlingen in een vroeg stadium te enthousiasmeren en te behouden voor de ouderenzorg en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Betrokken organisaties zijn o.a. Sevagram, Arcus College, Carboon College, Sophanium en Hogeschool Zuyd. De Kenniskring A en P verzorgt de wetenschappelijke evaluatie van dit project. Omvang: 0,2 fte Financiering: het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). Titel: Reduction of disability among frail community-dwelling elderly Looptijd: september 2009 september 2013 Betrokkenen: Erik van Rossum, Ramon Daniëls Inhoud: In het promotieonderzoek van Ramon Daniëls (zie ook lopende promotieonderzoeken) is een interdisciplinaire interventie ontwikkeld voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Dit interventieprogramma wordt momenteel, als onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg, geëvalueerd in een grootschalige effectstudie in de regio Westelijke Mijnstreek. Promovenda vanuit de UM is Silke Metzelthin, oud-studente van de opleiding Ergotherapie. Vanuit de kenniskring A en P maakt Erik van Rossum deel uit van het promotieteam (co-promotor). Bij deelprojecten en de implementatie van het interventieprogramma is Ramon Daniëls nauw betrokken. Het onderzoek wordt vanuit de UM uitgevoerd, in samenwerking met Hogeschool Zuyd, Orbis medisch en zorgconcern en MCC Omnes Omvang: 0,1 fte

14 Financiering: ZonMw

15 Bijlage 2. Lijst van publicaties, presentaties en begeleiding afstuderen De namen van de leden van de kenniskring zijn cursief gedrukt. Internationale publicaties Stevens JGA, Beurskens, AJHM. Implementation of measurement instruments in physical therapist practice: development of a tailored strategy. Phys Ther. 2010; 90: Braun SM, van Haastregt JC, Beurskens AJHM, Gielen AK, Wade DT, Schols JM. Feasibility of a mental practice intervention in stroke patients in nursing homes: a process evaluation. BMC Neurol 2010 Aug 24;10:74. Braun SM, Beurskens, AJHM, Kleynen M, Oudelaar B, Wade DT, Schols JM. Effects of Mental Practice embedded in daily therapy compared to therapy as usual in adult stroke patients in Dutch Nursing Homes; Results from a multi-centre randomised controlled trial (2010). JAMDA (geaccepteerd) Dalemans RJP, Witte L, Beurskens AJHM, Heuvel W, Wade D. The psychometric properties of the Community Integration Questionnaire adjusted for people with aphasia. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 Mar;91(3): Metzelthin SF, van Rossum E, de Witte LP, Hendriks MRC, Kempen GIJM. The reduction of disability in community-dwelling frail older people: design of a two-arm cluster randomized controlled trial. BMC Public Health 2010, 10:511. Daniels R, Metzelthin S, van Rossum E, Witte de L, Heuvel van den W (2010). Interventions to prevent disability in frail community-dwelling older people: an overview. European Journal of Ageing, 7:37 55 Metzelthin S, Daniëls R, van Rossum E, Witte de L, Heuvel van den W, Kempen GIJM (2010). The psychometric proportions of three self-report screening instruments for identifying frail older people in the community. BMC Public Health, 10:176 Geerts M, Bours GJJW, de Wit R Landewé SANT, van Haarlem A, Schaper NC (2009). Prevalence and impact of pain in diabetic neuropathy. European Diabetis Nursing, Summer; 6 (2): Mey M, Frings K, Braun SM, Rothgangel A. Wii Spielconsole und Patienten mit Morbus Parkinson (2010). Zeitschrift für Physiotherapeuten 62:8-16. Braun SM, van Haastregt JC, Beurskens, AJHM, Gielen AI, Wade DT, Schols JM. Feasibility of a mental practice intervention in stroke patients in nursing homes: a process evaluation (2010). BMC Neurol 2010;10:74. Braun SM, Beurskens, AJHM, Kleynen M, Oudelaar B, Wade DT, Schols JM. Effects of Mental Practice embedded in daily therapy compared to therapy as usual in adult stroke patients in Dutch Nursing Homes; Results from a multi-centre randomised controlled trial (2010). JAMDA (geaccepteerd) Dalemans RJP, De Witte L, Beurskens, AJHM, van den Heuvel W, Wade D (2010): An investigation into social participation of people with aphasia. Disability and Rehabilitation 32, Moser A., Houtepen R., Spreeuwenberg C. & Widdershoven G. (2010): Realizing autonomy in responsive relationships. Medicine, Health Care and Philosophy 13, Vonk F, Verhagen AP, Twisk JW, Köke AJ, Luiten MW, Koes BW.Effectiveness of a behaviour graded activity program versus conventional exercise for chronic neck pain patients. Eur J Pain May;13(5): Houtermans-Auckel JP, van Rossum E, Teijink JA, Eussen EF, Dahlmans AA, Nicolaï SP, Welten RJThJ. To wear or not to wear compression stockings after varicose vein stripping: a randomized controlled trial. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2009; 38 (3):

16 Nationale publicaties Beurskens AJHM, Engelen E van, Lemmens J, Wolters P, Swinkels R. Het gebruik van meetinstrumenten: een best practice van de combinatie onderwijs, onderzoek en zorg. Tijdschrift Onderwijs en Wetenschap 2010;4: Engelen E van, Beurskens, AJHM. Fysiotherapeutisch methodisch handelen. Functioneren na een beroerte. Fysiopraxis 2010;16(6): Peppen R van, Beurskens, AJHM. De Barthel Index. Voorspellen van ADL-zelfstandigheid bij patiënten met een CVA. Fysiopraxis 2010;16(6): Beurskens, AJHM. Evidence based Nursing: wat is dat? Verpleegkundig Magazine Limburg 2010;5(3): 7-8. Baarends E, Beurskens, AJHM. Evidence Based Practice in de praktijk. Belemmerende en bevorderende factoren op weg naar verdere implementatie. Ergotherapie, november 2009,18-24 Lacroix M, Lemmens J, Beurskens AJHM. Evidence based practice in het buitenschoolsleren van de opleiding logopedie. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren? Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, februari 2010, Baarends E, Beurskens, AJHM. Evidence versus de cliënt: een dilemma of uitdaging? Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie,1 2010, Baarends E, van de Putte K. Reacties op Evidence-based practice: hoe de kwaliteit van ergotherapie in Nederland vergroot kan worden. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie , Stevens JGA, Wolters P, Beurskens, AJHM. Multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn, hoe doe je dat? Een voorbeeld van een project bij kinderen met complexe zorgvragen. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie 2010; augustus: 2-6. Beurskens, AJHM. Hoe kun je participeren zoals je zelf wilt? Geron 2010;12(1): Custers J, Beurskens, AJHM, Peppen R van, Swinkels R,Wittink H. Klinimetrie meten in de praktijk. Fysiopraxis 2010;19(2): Swinkels R, Wittink H. Methodologisch handelen. Whiplash Associated Disorder. Fysiopraxis 2010;19(2): Wittink H, Swinkels R. Meetinstrumenten voor nekpijn. Neck Disability Index. Fysiopraxis 2010;19(2): Daniels R, Metzelthin S, van Rossum E, Witte de L, Heuvel van den W (2010). Interventies ter voorkoming van beperkingen bij thuiswonende kwetsbare ouderen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 1 (36): Franz L, Heller A, Kremer P, Randerath S, Daniëls R, Bosma L(2009). Een systematische literatuurstudie naar schrijftrainingen voor kinderen met dyslexie. Wetenschappelijk tijdschrift voor ergotherapie. 4: Bours GJJW. De zorg van nurse practitioners en huisartsen vergeleken TVZ, 2010;120 (5): 39. [onderzoeksbespreking]. Van Gastel M, Bours G, Hupperetz A, Cox A-M, Bodecker R, van Rossum E. (2009). Transitie van verpleeghuis naar huis: Een literatuurstudie naar de ondersteuning van tijdelijk opgenomen ouderen bij terugkeer naar de eigen woning. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde, september, Braun SM. Mentale training in de neurologische revalidatie: veranderen van motoriek, cognities en emoties (2010). In: Jaarboek Fysiotherapie/ Kinesitherapie Veenhof C. et al (eds). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. P Pepels H, de Ruijter R, Beurskens, AJHM, Braun SM. Mentale training bij de ziekte van Parkinson: een mogelijke verrijking van de behandeling door de fysiotherapeut (2010). Papaver, Blad van de vereniging voor patiënten met de ziekte van Parkinson 2010;33(5):4-5. Dalemans RJP (2010): Afasie hoeft je niet aan de bank te kluisteren. Wetenschappelijk tijdschrift voor ergotherapie 3, Köke AJA. Meetinstrumenten voor pijn De NPS en de PSK nader bekeken FysioPraxis augustus 2009, 18 8, 7-9. Reneman MF, Köke AJA. Functioneren met chronische pijn aan het bewegingsapparaat; drie theoretische modellen. Fysiopraxis 2009, 18, 8, Bouman AIE, van Rossum E, Ambergen TW, Kempen GIJM, Knipschild PG. Effecten van huisbezoeken door wijkziekenverzorgenden aan ouderen met gezondheidsproblemen: een

17 gerandomiseerd experiment. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009; 153 (14): Houtermans-Auckel JP, van Rossum E, Teijink JAW, Dahlmans AAHR, Eussen EFB, Krasznai A, Nicolaï SPA, Welten RJThJ. Geen meerwaarde van een therapeutische elastische kous na korte strip wegens varices. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 154 (13): Hamers JPH, Gulpers MJM, Bleijlevens M, Huizing AR, Scherder EJ, Houweling H, van Rossum E. Het reduceren van vrijheidsbeperking in verpleeghuizen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2009; 5: Muusse H, Beurskens, AJHM. De hulpvraag cliënt specifiek gemeten bij geriatrische cliënten in azm Herstelzorg. Tijdschrift voor Geriatrie 2010;24(1) Scriptiebegeleiding/afstudeerbegeleiding Dalemans, R. Leven met afasie: ervaringen van mantelzorgers. Fromme K, Niemann K, Spinner K 2010: Zuyd University, Heerlen Dalemans, R. Kommunikation mit Menschen mit Aphasie : Workshop zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Menschen mit Aphasie in der akuten Phase Beckers M, Daniels A 2010: Zuyd University, Heerlen Dalemans, R. Publieke houding ten opzichte van mensen met afasie. Herremans, D., Dunja, T., Zuyd University, Heerlen Bours, G. Is there a role for perfusion scintigraphy in kidney donor screening? Ulrichts PTR. Zuyd University M-ANP, 2010 Bours, G. Bepalen van volumestatus in eindstadium van chronische niet-insufficientie: klinische blik versus bio-impedantiemeting. Aarts SJF. Zuyd University M-ANP, Bours, G. Voorspellers van een succesvolle behandeling van medicatie afhankelijke hoofdpijn: Een prospectieve studie. Bouwhuis I. Zuyd University M-ANP, Bours, G. Adverse events bij CVA patiënten met en zonder dysfagie. Kardaun N, Lümig T, Altgassen M. Zuyd University Logopedie, Bours, G. Einfluss von Schlaganfall auf die Lebensqualität und die Ernährung. Knigg J, Gietzel C. Zuyd University Logopedie, Braun SM. Mental imagery bij kinderen is het aanleerbaar? N. Landwehrs; I. Scheepers. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental practice bij kinderen met een motorische achterstand. J. Mechelinck; A. Ruch; D. Sterz. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental imagery bij kinderen. Can they imagine? R. Riesz; A. Krupp; J. Figge. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental imagery bij jonge kinderen. Een systematisch review. E. Hendrix; I. Jansen. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental practice bij musici. J. van den Broek; G. Winkelmolen; L. Wulms. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Een systematische review naar de effecten van impliciet en expliciet leren bij CVA-patiënten; Welke methode heeft een beter effect op het sneller (her)leren van een motorisch taak (activiteit)? L. Bauer; N. Geller. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Swinkels R: De validiteit van de Parkinson Activiteiten Schaal in Nederland. D. Heinrichs; J. Hintzen. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Swinkels R: Het evenwicht zoeken tussen logische analyse, ervaring en intuïtie; klinisch redeneren van de student bevorderen door middel van casuïstiek. Bormann L, Müsgens M, Schouten D. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Swinkels R: Er zijn veel wegen die naar Rome leiden; door middel van casuïstiek een steuntje in de rug krijgen. Meessen CJT, Linckens JMC, Quaedvlieg LMJM. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Swinkels R: De stap van theorie naar praktijk: case ter ondersteuning van het leerproces van de student met betrekking tot clinical reasoning. Schnitzler J, Mehring BG. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Köke A. Pijn educatie in de eerste lijn. Mierau B, Coeman T.Hogeschool Zuyd, juni 2010 Köke A. Pijn-Hoop; effecten van een driedaagse training voor mensen met chronische pijn. Entjes E, Peeters K. Hogeschool Zuyd, juni 2010

18 Köke A. Terugvalpreventie na de revalidatie van patiënten met chronische pijn. De ontwikkeling van een concept voor een E-Health programma voor chronische pijnpatiënten in de fase na de revalidatie. Maier B, Moors J, Hogeschool Zuyd, juni 2010 Köke A. Dagelijks actief met aspecifieke chronische pijn. Een literatuurstudie. Gouders J, Theissen A, Gummersbach J, Hogeschool Zuyd, juni 2010 Rossum, E van. Het verpleegkundig assessment binnen de geheugenpolikliniek. Heeft het vooraf invullen van een vragenlijst invloed op de tijdsduur en kwaliteit van dit assessment? I. Schutgens. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli Rossum, E van. Het screenen van ouderen op kwetsbaarheid met behulp van de Groningen Frailty Indicator (GFI). E van der Veen. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli Rossum, E van. Effecten van compressieverband na varices operatie. E. Eussen. Hogeschool Zuyd, M-ANP, augustus Rossum, E van. Valpreventie in het verpleeghuis. E. Senden. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli Moser, A. Evaluation of Emergency Departed Triage Performed by Nurses. F Iven. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli 2010 Moser, A. De flexiebeweging van de rug gemeten met een gecombineerde gyroscopische meter en versnellingsmeter. G. Frehen. Hogeschool Zuyd, M-ANP, augustus 2010 Moser, A. Introducing Lean Six Sigma in the Emergency Department. P. Cox. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli 2010 Moser,A. Pilotstudy naar haalbaarheid en effecten van een multidisciplinair behandelprogramma voor patiënten met de Ziekte van Parkinson. M. Davies-Waber. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli 2010 Piškur, B. Social Participation of Children with a physical disability: parent s role A scoping review. Christina Frings, Christina Tiβen en Miriam Tives. Hogeschool Zuyd, juni Presentaties Beurskens, AJHM, Baarends E. Hoe worden onze studenten (en docenten) kritische professionals? Get Together Thema: stevige fundamenten en luchtkastelen. Hogeschool Zuyd. Sittard, januari Beurskens, AJHM, platformwerkgroep EBP: definities en uitgangspunten. Kennis in Bedrijvendag Hogeschool Zuyd. Heerlen, november Beurskens AJHM, Baarends, E: Evidence based Practice: hoe implementeer je het in het onderwijs en in de praktijk? Kennis in Bedrijvendag Hogeschool Zuyd. Heerlen, november Baarends E, Geraerts J, Lacroix M, Duymelinck S, Penzes I, Gielen X, Beurskens S. Evidence based Practice: hoe implementeer je het in het onderwijs? Workshop HGZO, maart 2010 Beurskens AJHM. Het schrijven van een thesis: hoe pak je dat aan? Musculo Skeletale congres. Valkenswaard, 4 maart 2010 Beurskens AJHM. Evidence based Nursing: wat is dat? VAR congres: So you think you can nurse? Evidence based Nursing in Limburg. Roermond, 3 juni Beurskens AJHM. Stevens A, Köke A, Swinkels R, Engelen E van. Het verhelderen van de hulpvraag. Kan dit met het meetinstrument Patiënt Specifieke Klacht? Najaarscongres KNGF. Amsterdam, 13 november, Beurskens AJHM, Dalemans R, Lacroix M. Het gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie in de eerstelijns logopedie bij patiënten na beroerte of met de ziekte van Parkinson. Robuust congres. Eindhoven, 8 maart 2010 Daniels R. Een programma ter voorkoming van beperkingen in activiteiten bij thuiswonende kwetsbare ouderen. Geriatriedagen Rotterdam, 11 februari 2010 Pepels H, de Ruijter R, Braun SM. Mentale Training bij patiënten met een neurologische aandoening. Hogeschool Zuyd, Kennis in bedrijf (KIB). Heerlen 26 november Braun SM. Mental practice; achtergronden en toepassing in de revalidatiezorg voor patiënten met een neurologische aandoening. Ouderengeneeskunde-congres. Maastricht 25 maart 2010.

19 Braun SM. Mental Practice in de sport en de revalidatie. Module verworven centraal neurologische aandoeningen, opleiding fysiotherapie, Hogeschool Zuyd, Heerlen 1 april 2010 Kleynen M, Braun SM. Mentale training in de CVA-revalidatie. Presentatie voor de opleiding Neurorevalidatie/CVA, Papendal 9 april Braun SM. Motor learning in neurorehabilitation; practising skills with movement imagery. [openbare verdediging]. Universiteit Maastricht, Maastricht 23 juni Dalemans RJP (2010): Stroke survivors with aphasia and their challenges in social participation, march, Alumni-avond Logopedie, Heerlen, Nieuw Eyckholt Dalemans RJP (2010): Meten voorbij de logopedische stoornis, Jubileumcongres Logopedie blijft bij de tijd, Jubileumcongres: Logopedie blijft bij de tijd, juni,nijmegen, de Vereniging Dalemans RJP (2010): Client- participation: Communication between nurses and people with aphasia in the acute phase, 5-8 September, EACH, Verona, Italy Dalemans RJP (2010): Impact van afasie: professioneel handelen voor logopedisten, NVAT-dag, Amersfoort, 20 september, locatie St-Elisabeth Ziekenhuis Lacroix, M. Wat, hoe en waarom meet je? Een stappenplan voor meten in de dagelijkse praktijk. Jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) november Dalemans, R. Lacroix, M. Leven met een chronische neurologische aandoening na een beroerte. Kennis in Bedrijf Hogeschool Zuyd, november Lacroix, M, Dalemans R, Beurskens AJHM. Using measurement instruments in daily practice. Wereldcongres CPLOL, Slovenia, mei 2009 Lacroix, M. Refereeravond Logopedie, voorbij de neurologische communicatiestoornis: handvatten voor een veranderende rol als professional. Kenniskring autonomie en participatie, Beyaert Hogeschool Zuyd, april Lacroix, M. Evidence Based Handelen in het buitenschools leren. Lezing stagewerkveld. Opleiding logopedie Hogeschool Zuyd, februari Swinkels RAHM, van Peppen RPS, Custer JWH, Wittink H, Beurskens AJHM. Factors influencing the use of standardized outcome measures in daily practice: a survey among Dutch physiotherapists. 3 th International Conference on Movement Dysfunction Pain & Performance: 30 rd October-1 st November 2009, Edinburgh, UK. Köke AJA. Congres: A road to optimal interdisciplinary patient care! 25 years of pain and palliative medicine in Nijmegen, 19 april 2010 Nijmegen Köke AJA International week on pain, Hasselt 4 mei Lezing: Graded activity. Uitgangspunten, doelstellingen en indicaties. Lezing: Inventarisatie van multidimensionaliteit van chronische pijn. Meetinstrumenten als hulpmiddel. Köke AJA.Effectiviteit van pijnrevalidatie. Symposium RC de Hoogstraat Utrecht 12 november Uitkomsten van pijnrevalidatie meten. De Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie. Rossum, E van. Innovatieve beweegprogramma s in het verpleeghuis: van beweegtuin tot virtueel fietsen. Congres van de Geriatric Giants. Rijckholt, 22 april Rossum, E van. De praktische bruikbaarheid van frailty screeningtools. Congres in kader van promotie drs. R. Gobbens, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 26 mei Posterpresentaties Lacroix,M. Wat, hoe en waarom meet je? Een stappenplan voor meten in de dagelijkse praktijk. Jaarcongres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, december Lacroix, M. Beurskens,AJHM. Het gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie in de eerste lijns logopedie bij patiënten met neurologische problematiek. Kennis in Bedrijf Hogeschool Zuyd, november Lacroix, M. Lemmens,J. Beurskens AJHM. Implementation of evidence based practise in the speech- and language training period: some main points. Using measurement instruments in daily practice. Wereldcongres CPLOL, Slovenia, mei 2009

20 Boeken en boekbijdragen Bours GJJW, Eliens AM, Strijbol NCM (red). Effectief verplegen deel 0. Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen. Kavannah, Dwingeloo, 2009 Dissertaties Dalemans RJP. Stroke survivors with aphasia and their social participation, Dissertation Maastricht: University press, Braun SM. Motor learning in neurological rehabilitation: practising skills with movement imagery. Dissertation Maastricht: University press, Rapportages Swinkels, R, Engelen E van, Beurskens S. IOF-jaarprogramma 2010 Handleiding Casuïstieken: Het gebruik van meetinstrumenten ten dienste van het methodisch handelen. KNGF Lacroix M, Dalemans R, Beurskens S. Het gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie in de eerste lijns logopedie bij patiënten met neurologische problematiek. eindrapportage ROS Robuust. Heerlen, Hogeschool Zuyd, Schoot T, Friesen J. Implementatie van cliëntgecentreerde zorg binnen de (niet)klinische zorg van Ciro Horn; Ontwikkeling en evaluatie. Hogeschool Zuyd 2010 Friesen J, Schoot T, Köke A, Balk, S: Implementatie van cliëntgecentreerde zorg binnen het multidisciplinaire pijnteam van Adelante Zorggroep te Hoensbroek. Hogeschool Zuyd 2010 Swinkels RAHM: Multifactoriële analyse van myogene craniomandibulaire klachten. Casereport.

Jaarverslag 2008. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag 2008. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken - 1 - Jaarverslag 2008 Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. A.J.H.M. Beurskens Dr. E. van Rossum april 2009 - 2 - Inhoudsopgave 1. Beleid en doelstellingen 2008... 3 2. Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag periode 1 januari t/m 31 augustus 2009. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag periode 1 januari t/m 31 augustus 2009. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken - 1 - Jaarverslag periode 1 januari t/m 31 augustus 2009 Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. A.J.H.M. Beurskens Dr. E. van Rossum November 2009 - 2 - Inhoudsopgave 1. Beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag 2007. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. A.J.H.M. Beurskens Januari 2008 Inhoudsopgave 1. Beleid 2007...1 2. Ontwikkelingen in het kennis- en beroepsdomein...2 3. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Hei-middag Meten in de zorg. Sandra Beurskens

Hei-middag Meten in de zorg. Sandra Beurskens Hei-middag Meten in de zorg Sandra Beurskens Programma middag 13.00 uur Start programma: meten in de zorg en meetpunt 13.25 uur Database meetinstrumenten.nl: inhoud en ambities Eveline van Engelen 13.40

Nadere informatie

Refereerbijeenkomst Interprofessioneel samenwerken

Refereerbijeenkomst Interprofessioneel samenwerken Refereerbijeenkomst Interprofessioneel samenwerken Kenniskringen Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Technologie in de Zorg Programma 13.00

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

EBP: het nemen van beslissingen

EBP: het nemen van beslissingen EBP: het nemen van beslissingen EBP platform werkgroep Erica Baarends, Ergotherapie Ingrid Driessen en Xandra Gielen, Creatieve Therapie Saskia Duymelinck, Vepleegkunde Jacques Geraets, Fysiotherapie Michelle

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

I N F O R M A T I E F O L D E R

I N F O R M A T I E F O L D E R met zorg voor de toekomst I N F O R M A T I E F O L D E R 2 Inhoud Inleiding Zorg en Innovatie Centrum Sevagram (ZIC) De cliënten De ZIC medewerkers De studenten op het ZIC Weetjes INFORMATIEFOLDER 3 Inleiding

Nadere informatie

Praktische toepassing in de dagelijkse verpleegkundige praktijk

Praktische toepassing in de dagelijkse verpleegkundige praktijk Symposium Kwetsbare ouderen Praktische toepassing in de dagelijkse verpleegkundige praktijk Eendaags symposium, te volgen op Dinsdag 19 juni 2012 of Vrijdag 22 juni 2012 Hogeschool Windesheim Zwolle Hogeschool

Nadere informatie

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen IMPACT VAN AFASIE OP HET LEVEN Dr. Ruth Dalemans Onderzoek en onderwijs Promotietraject Rol van de student

Nadere informatie

Technologie in de zorg. Een gezamenlijk programma van HsZuyd en UM

Technologie in de zorg. Een gezamenlijk programma van HsZuyd en UM Technologie in de zorg Een gezamenlijk programma van HsZuyd en UM Dit praatje Iets over mezelf Waarom een programma rond technologie in de zorg? Wat doen wij in Heerlen en hier? Voorbeelden van huidige

Nadere informatie

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Prof. Dr. Jan Hamers Academische Werkplaats Ouderenzorg Wat is de werkplaats? Hoe werken we? Wat is de opbrengst? Academische Werkplaats Ouderenzorg

Nadere informatie

Jaarplan september 2010 t/m augustus 2011 Alsmede meerjarenbeleid September 2010 augustus 2014 Lectoraat Technologie in de Zorg

Jaarplan september 2010 t/m augustus 2011 Alsmede meerjarenbeleid September 2010 augustus 2014 Lectoraat Technologie in de Zorg Jaarplan september 2010 t/m augustus 2011 Alsmede meerjarenbeleid September 2010 augustus 2014 Lectoraat Technologie in de Zorg Prof.dr. Luc P. de Witte 15 april 2010 Lectoraat Technologie in de Zorg Pagina

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen

Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Anita Stevens Albère Köke 23 november 2010 Aanleiding Professionals ervaren tekortkomingen in de zorg Mono-disciplinair

Nadere informatie

Jaarverslag periode 2011/2012. Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag periode 2011/2012. Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken Jaarverslag periode 2011/2012 Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. Sandra Beurskens Dr. Erik van Rossum November 2012 INLEIDING Namens de leden van het lectoraat doen we in deze

Nadere informatie

Innovatieve beweegprogramma s voor ouderen

Innovatieve beweegprogramma s voor ouderen Innovatieve beweegprogramma s voor ouderen Achtergrond Innovatieprogramma: palet op maat aan beweegactiviteiten in verzorgingsen verpleeghuizen Erik van Rossum & Susy Braun Innovatieve beweegprogramma

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS)

Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS) Zuyd Hogeschool Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS) KNOW HOW = TEAM EFFORT 9 maart 2016 albine.moser@zuyd.nl anita.stevens@zuyd.nl Albine Moser Anita Stevens Sandra Beurskens en collega s

Nadere informatie

e-exercise bij knie en heup artrose

e-exercise bij knie en heup artrose e-exercise bij knie en heup artrose Ontwikkeling, evaluatie en implementatie Corelien Kloek (TiU, NIVEL, UMCU, HU) Daniël Bossen (HvA), Joost Dekker (VUmc), Dinny de Bakker (TiU, NIVEL), Cindy Veenhof

Nadere informatie

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd?

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Vraagje Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Voorstellen Marike Hendriks Erica Baarends Achtergrond:

Nadere informatie

Praktische bruikbaarheid van frailty(schalen)

Praktische bruikbaarheid van frailty(schalen) Praktische bruikbaarheid van frailty(schalen) Kwetsbaarheid? Wie is kwetsbaar (m.n. in thuissituatie)? - hoe op te sporen? - en dan? Erik van Rossum Kwetsbaarheid (I) Verstoring balans normale veroudering

Nadere informatie

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 14 en 15 oktober 2015 Cochrane Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke

Nadere informatie

Frail elderly. Identification and disability prevention in primary care

Frail elderly. Identification and disability prevention in primary care Frail elderly Identification and disability prevention in primary care CAPHRI School for Public Health and Primary Care Department of Health Care and Nursing Science Faculty of Health, Medicine and Life

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

17-5-2014 GEFELICITEERD! Evidence-based logopedie. Evidence-based logopedie: 10 jaar! Taakverdeling. Wat ben jij? @hannekekalf

17-5-2014 GEFELICITEERD! Evidence-based logopedie. Evidence-based logopedie: 10 jaar! Taakverdeling. Wat ben jij? @hannekekalf Evidence-based logopedie - wat is er in 10 jaar veranderd? GEFELICITEERD! Dr. Hanneke Kalf hanneke.kalf@radboudumc.nl www.hannekekalf.nl @hannekekalf 15 mei 2014 @hannekekalf Evidence-based logopedie:

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Flitspresentatie afasieconferentie. De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp

Flitspresentatie afasieconferentie. De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp Flitspresentatie afasieconferentie De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp Onderzoeksproject Steffy Stans, Promovenda Lectoraat Autonomie en Participatie voor Chronisch zieken, Docent opleiding Ergotherapie

Nadere informatie

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Cochrane Netherlands Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 6 en 7 oktober 2016 Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Gedragsverandering bij mensen met de ziekte van Parkinson. EC Zorginnovatie en CEMO: PWO onderzoek VIVES gezondheidszorg, campus Kortrijk

Gedragsverandering bij mensen met de ziekte van Parkinson. EC Zorginnovatie en CEMO: PWO onderzoek VIVES gezondheidszorg, campus Kortrijk Gedragsverandering bij mensen met de ziekte van Parkinson EC Zorginnovatie en CEMO: PWO onderzoek VIVES gezondheidszorg, campus Kortrijk Aanleiding Cognitieve beperking Depressie Fysieke beperking Apathie

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Margriet van Iersel MSc

Margriet van Iersel MSc Margriet van Iersel MSc Kenniscentrum ACHIEVE en Opleiding verpleegkunde Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam Prof.dr. Paul Kirschner 1, Prof. Dr. Wilma Scholte op Reimer 2, Prof. Dr. Rien de

Nadere informatie

Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief. Caroline van Heugten en Rudolf Ponds

Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief. Caroline van Heugten en Rudolf Ponds Centrum Hersenletsel Limburg: een nieuw initiatief Caroline van Heugten en Rudolf Ponds 11 juni 2014, Maastricht Dept NP&PP, FPN Dept P&N, FHML azm Psychologie Adelante hersenletsel Niet aaangeboren hersenletsel

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt 12-02-2016 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Refereerbijeenkomst Beweegactiviteiten en inzet sociale robots bij verpleeghuisbewoners

Refereerbijeenkomst Beweegactiviteiten en inzet sociale robots bij verpleeghuisbewoners Refereerbijeenkomst Beweegactiviteiten en inzet sociale robots bij verpleeghuisbewoners Kenniskringen Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN VAKTHERAPEUTEN AAN ONDERZOEK EN OPLEIDING. Henk Smeijsters

MARKTONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN VAKTHERAPEUTEN AAN ONDERZOEK EN OPLEIDING. Henk Smeijsters MARKTONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN VAKTHERAPEUTEN AAN ONDERZOEK EN OPLEIDING 2007 Henk Smeijsters INHOUD Voorwoord... 3 Respondenten... 4 Resultaten Behoefte aan onderzoek... 6 Behoefte aan opleiding

Nadere informatie

Jaarverslag onderzoek lectoraten Zuyd 2015/ 2016

Jaarverslag onderzoek lectoraten Zuyd 2015/ 2016 Jaarverslag onderzoek lectoraten Zuyd 2015/ 2016 Lectoraat: Faculteit: Startdatum/ laatste verlenging lectoraat: Einddatum lectoraat Lector: Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte

Nadere informatie

Doorsudderen of klaarstomen?

Doorsudderen of klaarstomen? Workshop Doorsudderen of klaarstomen? Zelfmanagementondersteuning in de opleiding tot zorgverlener (ontwerpsessie) 2-5-2012 Doorsudderen of klaarstomen? 1 Doel workshop Ingrediënten verzamelen om de opleiding

Nadere informatie

Op weg naar herstelop weg naar herstel

Op weg naar herstelop weg naar herstel Home no. 1 Feb. 2015 Revalidatie chronische aandoeningen Eerdere edities Verenso.nl Op weg naar herstelop weg naar herstel Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad Irma H.J. Everink, MSc,

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen

Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen 0. Samenvatting Consortium Hogeschool Zuyd, Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Sevagram en Expertisecentrum Ouderen Zorg (EOZ) van Orbis medisch en zorgconcern.

Nadere informatie

Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner

Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner Binnen verpleeghuis Lückerheide krijgen bewoners steeds vaker een arbeid gerelateerde taak (bij technische dienst, linnenkamer, dierenboerderij, activiteitenbegeleiding,

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 INTER-PROFESSIONELE OPLEIDING ONCOLOGIE Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 De boodschap; U heeft kanker komt meestal onverwachts

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Welkom Namens NHG en UM, CAPHRI, vakgroep HAG Speciaal welkom aan: - Familie en vrienden - Sprekers - Medewerkers

Nadere informatie

Samenwerking in academische netwerkensa

Samenwerking in academische netwerkensa Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academische netwerkensa Verbetering van patiëntenzorg door wetenschap Drs. Monique A.A. Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg In vergrijzende samenlevingen is de zorg voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen een grote uitdaging

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 100% meer? Of 2x zoveel?!? Resultaten >20% minder tandplak

Nadere informatie

Jaarverslag periode 2011/2012. Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag periode 2011/2012. Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken Jaarverslag periode 2011/2012 Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. Sandra Beurskens Dr. Erik van Rossum November 2012 INLEIDING Namens de leden van het lectoraat doen we in deze

Nadere informatie

Function Focused Care in het ziekenhuis Ontwikkeling en eerste ervaringen pilot

Function Focused Care in het ziekenhuis Ontwikkeling en eerste ervaringen pilot Function Focused Care in het ziekenhuis Ontwikkeling en eerste ervaringen pilot Carolien Verstraten RN MSc Janneke M. de Man-van Ginkel RN PhD, Silke Metzelthin PhD, Marieke Schuurmans RN PhD & Basic Care

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP?

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Kwaliteitsavond RGF West Brabant 1 2 3 4 5 6 OPBOUW van de LEZING waarom ja tegen West-Brabant evidence based practice (EBP) ketenzorg: wat betekent

Nadere informatie

Wat houdt het in? HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten

Wat houdt het in? HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten De koppelstructuur De koppelstructuur: daar wordt iedereen beter van HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. DIGI-ZORG Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Gezondheidszorg:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4.

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Oprichting van de stichting 2. Bestuur 3. Kernactiviteit en doelstellingen 4. Activiteiten 2013 5. Financieel jaaroverzicht 2013 6. Doelstellingen 2014 7. Begroting 2014

Nadere informatie

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Opleiding Logopedie Voorstellen en ervaringen Wie? Welke opleiding? Inrichting afstudeerfase? Overzicht Historiek Plaats van de afstudeerfase binnen de opleiding

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN

ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING IN DE CHRONISCHE ZORG COMPETENTIES BIJ (STUDENT)VERPLEEGKUNDIGEN Veerle Duprez Prof. dr. Ann Van Hecke AANLEIDING Beroeps- & opleidingsprofiel Mensen met chronische aandoening

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Jaarverslag periode 2012/2013. Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag periode 2012/2013. Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken Jaarverslag periode 2012/2013 Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken Heerlen, oktober 2013 1. Inleiding Het jaar 2012-2013 was een innovatief en druk jaar dat in het teken heeft gestaan

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Evidence Based Practise versus Practice Based Evidence

Evidence Based Practise versus Practice Based Evidence Evidence Based Practise versus Practice Based Evidence Dr. John Verhoef (Lector) Lectoraat Eigen Regie Hogeschool Leiden, Cluster Zorg verhoef.j@hsleiden.nl Waar hebben we het over? Evidence Based Practice

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

Vernieuwingen in de eerstelijnszorg voor ouderen. Henriëtte van der Horst Hoofd afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde VUmc

Vernieuwingen in de eerstelijnszorg voor ouderen. Henriëtte van der Horst Hoofd afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde VUmc Vernieuwingen in de eerstelijnszorg voor ouderen Henriëtte van der Horst Hoofd afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde VUmc Thema s NPO: netwerken, eerstelijns transitie-experimenten Opbrengsten

Nadere informatie

SamenOud MOgroep 14 oktober 2014

SamenOud MOgroep 14 oktober 2014 SamenOud MOgroep 14 oktober 2014 Coen Ronde Beleidsmedewerker I&O, Tinten welzijnsgroep Projectleider SamenOud c.j.ronde@umcg.nl Universitair Medisch Centrum Groningen Afdelingen Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager B elangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten

Nadere informatie

Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk

Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk Dr. Michel Bleijlevens Woensdag 10 oktober 2012 Programma Welkom Bewegen, Natuurlijk (Michel Bleijlevens) Uitreiking compliment IDé (Jenneke van Veen)

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING. Brochure

PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING. Brochure 2017 PARAMEDISCH CURSUSSEN & OPLEIDINGEN KWETSBARE OUDEREN & TRAINING Brochure OPLEIDINGSINSTITUUT CIVA B.V. Organisatie cursus Organiserende instelling CIVA B.V. Adresgegevens Rumpenerstraat 9 / Postbus

Nadere informatie

COR visie op aanpak promotierendement

COR visie op aanpak promotierendement COR visie op aanpak promotierendement Doel van dit document In de loop van 2012 zal de Adviescommissie Organisatie en Personeelsbeleid (ACOP) starten. Een CORlid zal uitgenodigd worden om zitting te nemen

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht Ambitie Naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed

Nadere informatie

Themamiddag ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat van dr. Frits Oosterveld 21 maart 2002 Saxion Hogeschool Enschede

Themamiddag ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat van dr. Frits Oosterveld 21 maart 2002 Saxion Hogeschool Enschede Themamiddag ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat van dr. Frits Oosterveld 21 maart 2002 Saxion Hogeschool Enschede 20-3-2013 Lectoraat Frits Oosterveld 1 Frits, van harte proficiat! 20-3-2013

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Terug in het heden: een nuchtere blik op de zin en onzin van meten in de zorg. Sandra Beurskens

Terug in het heden: een nuchtere blik op de zin en onzin van meten in de zorg. Sandra Beurskens Terug in het heden: een nuchtere blik op de zin en onzin van meten in de zorg Sandra Beurskens Patient/client centred SDM (RVZ, 2013) Evidence Based Practice Context Multi/inter-disciplinair Doelgerichte

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie