Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p."

Transcriptie

1 Pakkend Nieuws Financieel rechercheren doe je zo Luisteren, logisch nadenken en goed kijken. Financieel rechercheur Ferdinand van den Eerenbeemt vertelt over zijn vak. p.5 > Samen beslag leggen Deze zomer liep Project Beslag ten einde. Procureur-generaal Albert van Wijk vertelt over de mijlpalen. p.6 > Bid Limburg In Limburg gaat de samenwerking in het bid bijzonder goed. Dat komt doordat de relatie centraal staat. En doordat andere verbeteringen Afpakken ondersteunen. p.4 > Successen in Zeeland West-Brabant In Zeeland West-Brabant behalen de ketenpartners succes op succes. Over cashcalls en cashklappers. p.8 > Samenwerking en leiderschap Het is een geruststellende gedachte: voor een goede samenwerking zijn wantrouwen, spanning en hobbels heel normaal. p.11 > Afpakken, terugpakken, rechtsherstel Hans van der Vlist, voorzitter platform BOD en, over het belang en de uitdagingen van samenwerking. p.2 > Leiderschap centraal Om tot resultaat te komen, moeten we allemaal leiderschap tonen, zegt Yvonne van der Meer in haar column. p.3 > Project Aanvoer Vervoer Contanten (AVC) Met AVC is de aanval ingezet op vervoerders van crimineel cash geld. p.9 > Voorwoord In deze vierde editie van Pakkend Nieuws belichten we weer een groot aantal onderwerpen die een rol spelen bij Afpakken. Beslag bijvoorbeeld. Op pagina 6 vertelt beslagofficier Albert van Wijk over het Project Beslag waarin met de hele keten is gekeken hoe beslagprocessen beter kunnen. De Landelijke Beslagautoriteit is daar een direct resultaat van. Ook in deze editie een inkijkje in het belangrijke werk van financieel rechercheurs bij politie en bij de Rijksrecherche. En natuurlijk belichten wij ook de bids. Ditmaal zijn Limburg en Zeeland West-Brabant aan Het belang van een goede financiële paragraaf Een goede financiële paragraaf is essentieel. Binnenkort komen er een checklist en format. p.10 > De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p.12 > In het nieuws Berichten uit het land en de media. p.13 > de beurt. Zij laten zien dat ze al flinke stappen aan het zetten zijn. Dat en nog veel meer lees je in deze Pakkend Nieuws. We hopen dat je er veel inspiratie uithaalt! Heb je zelf een artikel voor Pakkend Nieuws? Stuur dat dan naar Het artikel mag max. 500 woorden zijn en graag voorzien van een bijbehorende foto. Redactie Pakkend Nieuws Colofon p.13>

2 Afpakken, terugpakken, rechtsherstel Als samenwerkende partners in het ketenprogramma Afpakken zijn we aardig op stoom aan het raken. Dat is merkbaar aan de resultaten die worden geboekt, en die ook breed worden uitgemeten in de media. Dat is dan weer een uiting dat er in de maatschappij belangstelling is voor wat we aan het doen zijn. Maar samenwerking blijkt soms ook moeilijk te zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in mijn omgeving is er veel belangstelling voor het afpakken van crimineel vermogen. In tijden van financiële krapte neemt die alleen maar toe. Wat we doen, is het inzetten van het strafrecht om te komen tot rechtsherstel. Een term die goed aangeeft waar het om gaat. Daarbij is het ook logisch dat slachtoffers voor gaan. Mooi dat we dat ook in praktijk brengen! Samen werkt Je komt niet snel iemand tegen die tegenstander is van samenwerking. Maar het kan wel verdraaid moeilijk zijn om die samenwerking in praktijk te brengen. Natuurlijk hebben we ook die ervaring in het ketenprogramma Afpakken. Ook hier geldt dat het devies aanpakken is. Verschillen kunnen uiterst waardevol zijn als ze benut worden voor het doen van ons werk. Het is logisch dat er verschillen tussen organisaties zijn die voor blokkades, vertraging en onbegrip zorgen. Herkennen, onderkennen en oplossen lijkt dan de voor de hand liggende route. Soms werkt dat, een andere keer blijkt dat het wat complexer is. Belangen, macht en cultuur binnen organisaties zijn factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Maar die verschillen houden ook een belofte in. Die verschillen kunnen uiterst waardevol zijn als ze benut worden voor het doen van ons werk. Dat zijn we stap voor stap aan het doen. Vallen en opstaan is onder deel van het proces. De resultaten in het Brabantse met B5, de acties van de politie in relatie tot patserig gedrag en de snelle interventieservice van de BOD en zijn voorbeelden. Grote gezamenlijke financiële onderzoeken door BOD en/fiod en de Nationale Recherche gericht op facilitators verrijken het palet van aanpakken. De structurele aandacht voor afpakken in het werk van alledag is misschien wel het belangrijkste. In korte tijd is al veel op vlieghoogte. Complimenten aan de collega s van het ketenprogramma en degenen die ondersteuning leveren bij de uitvoering daarvan. Maar ook geldt dat de weg die we te gaan hebben nog breed en lang is. Een groeimarkt? De bestrijding van witwassen zit in de lift. Dit onderwerp past ook bij uitstek in het ketenprogramma afpakken. Uit internationaal onderzoek, onder andere van de OESO, blijkt dat illegale geldstromen een enorm bedrag vertegenwoordigen. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat Nederland een kleiner dan gemiddeld aandeel daarin heeft. De aanvoer van potentiële witwasonderzoeken getuigt daarvan, evenals de resultaten uit de snelle interventie op binnenkomende en uitgaande contant-geldstromen. Ook hier geldt dat er samenwerking is tussen OM, politie, KMAR, Belastingdienst en BOD en. Wellicht een mooie basis om te komen tot een verhoogde inzet, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij dat laatste kan gedacht worden aan meer innovatie, een rol voor de banken, in combinatie met een nog internationalere insteek. Want misdaad mag niet lonen. Hans van der Vlist Voorzitter platform BOD en 2

3 Nader belicht Website Afpakken live! De themasite van het Ketenprogramma Afpakken is live! De site is benaderbaar via Politie- KennisNet. Hij is bedoeld voor iedereen die binnen de partnerorganisaties met Afpakken werkt of meer over het programma wil weten. Met de site willen we een platform bieden met informatie over Afpakken. Maar het is vooral ook een plek om informatie te delen en met elkaar in contact te komen. De site is opgericht nadat er op de vorige werkconferentie nadrukkelijk is gevraagd om een gezamenlijke site. De site biedt actueel nieuws over afpakken. Daarnaast vind je er veel naslagwerk. Denk aan wet geving, informatie over bids, actielijnen en de organisatiestructuur. Ook vind je hier rechtenvrij beeldmateriaal en antwoorden op veelgestelde vragen. Op het forum kun je met collega s in contact komen en van gedachten wisselen. Waar vind ik de site? De site staat op PolitieKennisNet en is voor alle partnerorganisaties toegankelijk. Op PolitieKennisNet vind je de site links onderin onder Linken en dan het kopje Programma s/thema s. Als je hierop klikt, zie je in het lijstje Ketenprogramma Afpakken staan. We hopen dat de site voor jou een nuttige bron van informatie is. Heb je suggesties voor de site? Dan horen we dat graag. Mail naar: ketenprogramma. IND start informatiepunt migratiefraude De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een Informatieknooppunt (IKP) opgericht. Dit is het centrale punt voor alle meldingen en informatieverzoeken over migratiegerelateerde fraude. Het IKP stelt de IND in staat meldingen en informatieverzoeken van ketenpartners op gestructureerde wijze te verwerken en daarmee een bijdrage te leveren aan de aanpak van migratiegerelateerde fraude. Het IKP streeft ernaar meldingen of informatieverzoeken binnen vijf werkdagen af te handelen. Het IKP is bereikbaar via en op werkdagen van tot uur op telefoonnummer COLUMN Leiderschap Op 4 en 5 september heb ik het genoegen gehad om twee dagen met afpakkers uit de keten te spreken tijdens een werkconferentie op de Veluwe. Wat mij opvalt als ik al die bevlogen mensen bij elkaar zie, is het enthou siasme waarmee deze professionals elkaar bevragen en inspireren. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee en trots op, want dat getuigt van de wil om er zélf iets van te maken. In die zin was ik ook heel blij met de bij drage van Marianne Bloos, hoofdofficier en voorzitter van de Stuurgroep Afpakken. Zij vergeleek de afpakteams in een metafoor met een voetbalelftal. Als je steeds dezelfde speltechnieken toepast, win je niets. Als speler in het afpakproces moet je willen en durven experimenteren om te scoren. De leidinggevende is daarbij de coach die je kan en moet ondersteunen, maar je bent ook in belangrijke mate zélf verantwoordelijk om je spel vorm en inhoud te geven. Soms moet je daarbij over je eigen trots heen stappen en de bal afspelen. Dat betekent samen met anderen ontdekken hoe het effectiever of efficiënter kan. Onze actielijn Leiderschap draait daar volgens mij ook om. Samen ontdekken, doortastend optreden en vragen durven stellen. Dat geldt zowel voor medewerkers als leidinggevenden. Want ook die leidinggevenden hebben weer leidinggevenden. In een proces waarin veel en vroegtijdig binnen en tussen organisaties samengewerkt wordt, moeten soms knopen doorgehakt worden. Dat is een uitdaging voor de coaches van de teams, zoals de leidinggevenden, de afpakofficieren en de hoofdofficieren. Door met hen in gesprek te gaan, houden we elkaar scherp en kunnen we ook daadwerkelijk scoren. Wellicht zouden we de naam leiderschap moeten veranderen in ondernemerschap. Ik realiseerde me ook tijdens de werkconferentie dat het programma drie facetten heeft. De financiële kant: de investeringen. De organisatorische kant: de bids, en tot slot de gedragsverandering. Dit laatste is eigenlijk het belangrijkste. Dat je Afpakken dagelijks in de praktijk brengt, of je nu keuzes maakt in een Stuurgroep of bezig bent met het onderzoek naar een overval. Zonder verandering in gedrag bij iedereen gaan we niet tot een goed resultaat komen. Er is dus nog veel werk te doen, maar ik ben ervan overtuigd dat die verandering zich als een olievlek gaat verspreiden. Yvonne van der Meer Programmamanager Afpakken 3

4 Uit het land Bid Limburg Vlnr: Ramon van Ommen, Wil Meijer, Marylène Koelewijn en Bert Bours Al in 2011, voordat Afpakken van start ging, zaten Belastingdienst, OM en politie in Limburg met elkaar om tafel. Sindsdien is de ketenaanpak alleen maar sterker geworden. Omdat de relatie centraal staat. En omdat andere verbeteringsprocessen Afpakken ondersteunen. Het gaat niet om wie de streepjes krijgt. Het gaat erom dat crimineel vermogen bij slachtoffers en de BV Nederland terechtkomt. De twee Limburgse parketten gingen in 2011 samen, herinnert Bert Bours zich, projectleider Afpakken van het OM. Ook de twee Limburgse politiekorpsen zouden samengaan. Kortom, we moesten efficiënter samenwerken en van elkaar leren. Buiten je eigen koker kijken helpt daarbij. Samenwerking, het woord valt bij elk project en in elk programma, maar in Limburg leek die als vanzelf gestalte te krijgen. Zeker sinds de affaire rond woonwagenkamp Vinkenslag, in 2004, hebben we in Limburg ruime ervaring met samenwerkende overheid, verklaart Wil Meijer die namens de Belastingdienst bij het bid betrokken is. Biedingsvoorstel De partners schreven gezamenlijk het biedingsvoorstel voor Afpakken. Ons motto is: shop in elkaars bevoegdheden, zegt Ramon van Ommen, projectleider Afpakken van de politie. Stel, we vervolgen iemand en kunnen met veel moeite euro ophalen. Met een eenvoudige naheffing kan de Belastingdienst een ton ophalen. Dan kiezen we voor het laatste. Op 9 oktober is de kick-off van Afpakken in Limburg. Het is de officiële aftrap van een samenwerking die al diverse verbindende initiatieven heeft doen ontkiemen. Dit najaar organiseert de politie bijvoorbeeld een opleiding over henneptelers, zegt Bours van het OM. Ook vier parketsecretarissen nemen hieraan deel, zodat zij meer van de materie weten en hun netwerk bij de politie uitbouwen. En voor bijvoorbeeld een onderwerp als conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers schrijven we gezamenlijk een handleiding. Relatie centraal Ik denk dat we succesvol zijn doordat wij het gezamenlijk belang én de relatie centraal stellen, vertelt Marylène Koelewijn, plaatsvervangend hoofdofficier van het OM en voorzitter van de stuurgroep. We kunnen het inhoudelijk met elkaar oneens zijn, maar dat heeft geen gevolgen voor de relatie. Overal kan over gepraat worden. Die attitude heeft alleen kans van slagen als iedereen het vizier blijft houden op het maatschappelijk belang. Het voorbeeld van de werkloze meneer die in de namiddag zijn rijtjeshuis verlaat in een Ferrari, terwijl de rest van de straat afgepeigerd huiswaarts keert, zorgt voor een grote drive om crimineel verkregen vermogen af te pakken. De inhoud van Afpakken wordt versterkt door een bedrijfskundig programma als Lean Six Sigma. Dit is een ander traject dat we met OM en ketenpartners zijn ingegaan, legt Koelewijn uit. De afgelopen maanden bezagen we hoe we werkprocessen kunnen stroomlijnen en verkorten. Ook een initiatief als Limburg Connect, waarin we als OM buiten de deur kijken wat wij en andere organisaties voor elkaar kunnen betekenen, is vruchtbaar voor een samenwerking als Afpakken. Zichtbaar De samenwerking begint ook buiten de ketenorganisaties zichtbaar te worden. Ik had een advocaat op bezoek die zei: jullie zijn een veelkoppig monster aan het worden, zegt Meijer van de Belastingdienst. Hak je de ene kop af, komt er een andere kop naar boven. Daar is voor ons bijna niet tegen te strijden. Hoe alle koppen elkaar passend afwisselen, is het voornaamste agendapunt in de projectgroep Afpakken. Van Ommen: Het gaat er niet om wie de streepjes krijgt. Het gaat erom dat crimineel vermogen terechtkomt bij slachtoffers en de BV Nederland. Ons motto is: shop in elkaars bevoegdheden. Bours, Van Ommen, Koelewijn en Meijer zijn ervan overtuigd dat Afpakken beklijft. Bours: In het verleden zijn op kleinere schaal dit soort initiatieven genomen. Toen raakten ze vaak ondergesneeuwd door andere zaken. Nu staat Afpakken zo stevig op de agenda dat ik zeker weet dat het een vast programmaonderdeel van de organisaties wordt. 4

5 NADER BELICHT Financieel speuren Financieel rechercheurs spelen een prominente rol binnen de afpakketen. Zij speuren immers naar beslagmogelijkheden. Maar hoe gaan ze te werk? Ferdinand van den Eerenbeemt, financieel rechercheur bij politie Midden-Nederland, vertelt. nadenken. Meestal ligt er namelijk geen administratie klaar om in te speuren. We moeten het vaak doen met aanwijzingen uit bijvoorbeeld tapgesprekken, of met informatie uit verhoren. Ook de informatie van de politie op straat is vaak erg waardevol, omdat wijkagenten veel zien en horen over het doen en laten van verdachte personen. Van den Eerenbeemt verhoort daarom zelf ook. Zaken over iemands inkomsten, uitgaven en bezittingen zijn voor ons belangrijke informatie. De meeste voldoening haalt Van den Eerenbeemt uit zijn werk wanneer een rechter met zijn berekening meegaat. Dat betekent dat je een goed en grondig rapport hebt aangeleverd. Hij bezoekt dan ook graag de rechtszaak. Dat raad ik iedere rechercheur aan, daar kun je enorm veel van leren, zegt hij. Je ziet dan of de rechter met je beoordeling mee gaat en hoe de advocaat zijn verweer opbouwt. Maar het is ook heel handig om de officier van justitie ter plekke te ondersteunen wanneer die wil sparren. In de belangstelling Van den Eerenbeemt ziet dat er landelijk steeds meer aandacht is voor het afpakken van crimineel vermogen. Eerst vooral binnen de politie met FinEC, nu bij alle ketenpartners met het programma Afpakken. Toen ik zeven jaar geleden begon, bestond mijn team uit zeven man, nu uit 25. Binnen de politie worden steeds vaker financieel rechercheurs betrokken. En gelukkig ook steeds eerder, vaak al in de projectvoor bereiding. Ik zie dat het financiële aspect dan steeds vaker wordt mee gewogen om te bepalen of een zaak kansrijk is. Een goede ontwikkeling. Toen ik zeven jaar geleden begon, bestond mijn team uit zeven man, nu uit 25. Ook binnen de keten ziet Van den Eerenbeemt steeds meer samenwerking. Zo informeer ik nu eerst bij het CJIB of een mogelijke verdachte nog een schuld heeft uitstaan. Wij hebben voor de regio Utrecht een lijst met 250 namen van personen die nog aan het CJIB moeten betalen. Onlangs hebben we een verzoek aan de wijkagenten gestuurd om te controleren of deze mensen inmiddels weer enig vermogen hebben opgebouwd. Op basis daarvan zijn al vier auto s in beslag genomen. Dat gebeurde in het verleden niet. Ferdinand van den Eerenbeemt komt zojuist terug van een doorzoeking bij een watersportbedrijf, waar een hennepkwekerij is ontdekt. Samen met een aantal rechercheurs heeft hij een deel van de administratie en vijf buitenboordmotoren in beslag genomen. Meegaan met een doorzoeking is slechts een van de onderdelen van Van den Eerenbeemts dagelijks werk. Zijn team ondersteunt in de tactische fase van een onderzoek. Er zijn ook teams met financieel rechercheurs die zelfstandig onderzoek doen naar financiële malversaties, zoals fraude en witwassen. Onze kerntaak bestaat uit het traceren van crimineel vermogen, en het bere kenen van wat iemand heeft verdiend met zijn criminele activiteiten. Het is volgens Van den Eerenbeemt handig dat je als financieel rechercheur boekhoudkundige kennis hebt en weet hoe een admini stratie is opgebouwd. Maar je moet vooral goed om je heen kijken en logisch Van den Eerenbeemt zou het goed vinden als er bij het OM meer mankracht en meer kennis over ontnemen komt, zodat ontnemingszaken sneller en beter worden afgehandeld. Het kan makkelijk vijf tot zeven jaar duren voordat er een uitspraak is. Zeker als de zaak in cassatie gaat, verlies je hem uit het oog. Het is demotiverend dat je dan uiteindelijk niet de vruchten van je werk ziet. Zo veel rechercheurs: wie doet wat? Een tactisch rechercheur doet traditionele strafzaken. Is een allround rechercheur. Een financieel rechercheur is een specialist die zich richt op ontnemings- en afpakzaken. Een forensisch of technisch rechercheur doet sporenonderzoek, zoals vingerafdrukken en voetsporen. Een FIOD-rechercheur richt zich op belastingtechnische delicten, bijvoorbeeld btw-fraude. 5

6 NADER BELICHT Project Beter Beslag Albert van Wijk heeft als lid van het College van procureurs-generaal het thema beslag in portefeuille. Aan Pakkend Nieuws vertelt hij over de mijlpalen van het Project Beslag OM, dat deze zomer ten einde liep, en de nauwe relatie tussen beslag en Afpakken. Wat houdt de functie van portefeuillehouder beslag precies in? Ik ben voorzitter van de Stuurgroep Beslag, waaraan onder anderen Chris van Dam (voorzitter OM Commissie Beslag), Teun Visscher (portefeuillehouder beslag Politie) en Ton Huisman (directeur Domeinen Roerende Zaken) deelnemen. De operatie Project Beslag OM was erop gericht beslag efficiënter te organiseren. Het OM moest de gezagsrol beter invullen, de politie haar opsporingstaak. We wilden komen tot één vloeiend proces met duidelijke rolverdelingen: de politie neemt in beslag, OM beslist, DRZ bewaart. Project Beslag OM is afgelopen. Welke mijlpalen zijn er gerealiseerd? Er zijn ketenbreed veel goede afspraken gemaakt over het beslagproces. Ook komt er een Landelijke Beslag Autoriteit (LBA), een centrale OM-organisatie die de regie voert over zowel het conservatoir als over het klassiek beslag. Processen zijn helder en er zijn werkafspraken gemaakt, met andere woorden you re dismissed. Maar het werk is nooit af. Bedrijfsvoering en beleid blijven zich ontwikkelen. Het onderwerp beslag zal altijd onderwerp van gesprek blijven. Parketten blijven ermee bezig, net als Domeinen en politie. Wat was het bijzonderste dat u hebt meegemaakt als portefeuillehouder beslag? Ten eerste dat de Stuurgroep veel meters heeft gemaakt. Ik heb echt het gevoel dat beslag op een slimmere manier is georganiseerd. Tweede bijzondere punt is dat we dit als OM sámen met politie en Domeinen hebben gedaan. Beslag is binnen het OM altijd een probleem geweest. De politie had weinig zicht op waardevol beslag, wij als OM konden niet goed invoeren. Dat we als OM goed onderzoek zijn gaan doen en sneller en beter zijn gaan beslissen, is het belangrijkste hoogtepunt. Dat zien we terug aan lege loodsen bij Domeinen en een hogere opbrengst uit executie en beslag. Hoe belangrijk is de relatie tussen het Project Beslag en Afpakken? Die is essentieel. Het OM wil een serieuze zaak maken van Afpakken en daarmee ook van beslag. Zonder beslag geen Afpakken. In veel grote zaken lag de focus op de strafzaak en was er wel de intentie om beslag te leggen, maar men wist niet hoe het moest. Men haalt nu Afpakken is niet meer een restcategorie, het is een doelstelling op zich geworden. niet alleen die partij drugs weg, maar ook waardevolle spullen. Afpakken is niet meer een restcategorie, het is een doelstelling op zich geworden. Wat merkt u van de ketensamenwerking rondom Afpakken? Ik zie dat de samenwerking iets oplevert. DRZ weet bijvoorbeeld veel van executie en opbrengsten, het is goed dat deze kennis ketenbreed bekend is. We hopen dat als DRZ meer een adviserende functie krijgt en de LBA in de lucht is, de kosten nog verder dalen en de omzet stijgt. Je ziet gerichtere inbeslagname, maar die kan nog selectiever. We moeten op inhoud doorleren met elkaar. Wat we vroeger meer 6

7 los van elkaar deden, doen we nu samen. We vinden elkaar als ketenpartners steeds meer en dat is goed. Wat zou u nog graag willen bereiken op beslaggebied? Op inhoud nog slimmer en effectiever te werk gaan. Bijvoorbeeld het uitwisselen van managementinformatie tussen DRZ en OM, zodat binnen het OM beter gestuurd kan worden op beslag. Er zijn plannen voor een landelijk beslagbijstandsteam: ervaren beslagmedewerkers van andere parketten die bij omvangrijke acties officieren op beslaggebied ontzorgen. DRZ kan het OM helpen bij het effectief in beslag nemen van goederen: levert inbeslagname geld op of kost het alleen maar geld? Op bedrijfsvoeringsniveau is het genereren van omzet uiteraard een belangrijk doel, maar de kennis en flexibiliteit van medewerkers in het primaire proces zijn net zo belangrijk. De ambitie is om nog sneller te beslissen, sneller beslissingen uit te voeren en betere KVI s (kennisgeving van inbeslagname) op te leveren. Vergeet nooit: het gaat om de inhoud, om recht(sherstel). Wat we vroeger meer los van elkaar deden, doen we nu samen. We vinden elkaar als ketenpartners steeds meer en dat is goed. Landelijke Beslag Autoriteit Met de komst van de Landelijke Beslag Autoriteit bij het Openbaar Ministerie komt er één centrale organisatie die de regierol heeft in het beslagproces. Bij het Openbaar Ministerie ontbrak een centrale organisatie binnen de beslagketen Daarom wordt de Landelijke Beslag Autoriteit (LBA) opgericht, zowel voor klassiek als voor conservatoir beslag. Dit is op advies van de Commissie Beslag OM. De LBA gaat erop toezien dat beslagmedewerkers snel en adequaat beslagbeslissingen nemen en rechterlijke beslissingen uitvoeren. Daarnaast bewaakt de LBA dat de justitiële ketenpartners (OM)-beslissingen binnen de gestelde termijn uitvoeren. Doelstelling De LBA heeft de volgende kerntaken: het monitoren van het logistieke proces; het bewaken van uniforme beslagprocessen binnen de hele beslagketen; het fungeren als kennis & expertisecentrum voor de beslagketen. Medewerkers van de LBA gaan periodiek de parketten, Regionale Beslaghuizen en Domeinen Roerende Zaken (DRZ) bezoeken om te bezien waar aandachtspunten liggen rondom het beslagproces. Zij geven de parketten advies en ondersteuning ten aanzien van beslagwerkzaamheden. Beslagportaal Naast de komst van de LBA is op 4 juni 2012 het Beslagportaal gelanceerd voor politie, het OM en DRZ. Deze internetapplicatie maakt het mogelijk om inbeslaggenomen goederen met een, voor de hele beslagketen, uniek nummer te registreren. In het Beslagportaal is te zien waar een voorwerp zich bevindt en wat ermee gebeurt. Ook taxatiewaarden en opbrengsten staan geregistreerd. Zo wordt de kans op ontsporing van het beslagproces minimaal. Een groot voordeel van het systeem is dat zaakloos beslag (beslag dat niet leidt tot een strafzaak) geregistreerd wordt en er geen papieren beslissingen meer naar de bewaarders gaan. Hierdoor neemt het risico op fouten af. Huisvesting Het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM) heeft de taak om de LBA op te richten. Dit vanwege de kennis en expertise over con servatoir beslag en de verbinding met het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het doel is de ondersteunende taken en beslissingen van het BOOM, ten aanzien van conservatoir beslag, terug te laten vloeien naar de parketten. Het BOOM behoudt voor wat betreft conservatoir beslag wel zijn adviesfunctie. Veranderingsproces De komst van een landelijke beslagautoriteit betekent een grote verandering voor het OM en de justitiële ketenpartners. Projectleider Astrid Veenema van het BOOM: De LBA krijgt een regiefunctie en wordt het aanspreekpunt voor de beslagketen. De LBA helpt waar nodig om het beslagproces succesvol te laten verlopen. Door een snelle afhandeling hebben we minimale kosten, generen we hoge opbrengsten en daarmee een hogere incasso! Heb je vragen of wil je meer informatie over de LBA? Stuur dan een naar 7

8 UIT HET LAND Afpakken: regio Zeeland-West Brabant zet vooral in op samen Voor het bid van het OM en de politie Midden en West Brabant en Zeeland is een team Afpakken opgericht. Samen met ketenpartners onder steunen zij onderzoeken en collega s op de werkvloer, om zo de effectiviteit van Afpakken te vergroten. De cultuur bij de organisaties is stormenderhand aan het veranderen: de noodzaak van geld afpakken is bij veel collega s duidelijk. Cash call Om collega s op straat direct te kunnen ondersteunen, is de cash call-lijn opgericht. Deze tip- en hulplijn is een gezamenlijk initiatief van de financiële recherche van de korpsen Zeeland en Midden en West Brabant en het Integrale Afpakteam Brabant. De telefoon staat (nog) niet roodgloeiend, maar blijkt wel bijzonder effectief te zijn als het gaat om afpakken. Een kleine overtreding is menig autobestuurder al duur komen te staan, omdat collega s bellen bij het aantreffen van veel cash geld. En wie de afpakpot weet te spekken, wordt bovendien beloond met een traktatie en een eervolle vermelding op intranet. Uiteindelijk moet de vraag hoeveel gevangenisstraf heeft hij gekregen veranderen in: hoeveel geld is er afgepakt? Cash klapper Ook de grote jongens ontspringen de dans niet. Dit bleek wel uit de miljoenenvangst op 21 augustus in Tilburg. Op initiatief van het Intergraal Afpakteam en onder leiding van het OM is samen met medewerkers van politie, gemeente, belastingdienst, FIOD, Landmacht en Koninklijke Marechaussee gezocht naar cash geld. De verdachten zouden in de georganiseerde hennepteelt en -handel zitten en het geld zou op de meest vreemde plekken liggen. De locaties werden in eerste instantie doorzocht door drugs- en geldhonden. Daarna door speciale eenheden van de landmacht, een Advanced Search. Met speciale apparatuur kunnen zij achter muren, onder vloeren en boven plafonds kijken om te zien of er iets ligt. De douane bracht een mobiele scanstraat mee. Buit De samenwerking was van grote waarde. De buit bedroeg in totaal maar liefst euro aan contant geld. Het werd verspreid over twintig panden gevonden en was verstopt in tonnetjes onder de tegels in de tuin, achter het plafond en onder de garagevloer. De financieel experts van de verschillende organisaties vlooiden administratie door en vonden 28 bankrekeningen. Hierop is direct beslag gelegd. En daar bleef het niet bij. Ook is er beslag gelegd op drie vakantiechalets, enkele voertuigen (waaronder een trike) en een duur bankstel. In de persberichten van de politie en het OM lag de nadruk op de in beslag genomen spullen en de 1,45 miljoen cash geld. De gevonden hennepkwekerijen en de aanhouding van veertien verdachten waren van ondergeschikt belang. Onderzoek De actiedag is afgelopen, maar het onderzoek niet. De in beslag genomen administratie en bankrekeningen worden nu secuur bekeken door onder andere de Belastingdienst. Die stuurt de verdachten mogelijk een naheffing. Sommige verdachten hadden een uitkering en hebben navenant belasting betaald. De tonnen in de achtertuin waren ze vergeten op te geven. De gemeente bekijkt of ze de panden waar drugs is gevonden, kan sluiten. Officier van justitie en coördinator van het Afpakteam Janneke de Smet-Dierckx: De actiedag was een groot succes, vooral dankzij de samenwerking. 8

9 schakel in de keten Project Aanpak Vervoer Contanten (AVC) uit de startblokken Nederland is een belangrijk doorvoerland van crimineel contant geld. De geschatte omvang verschilt van studie tot studie, maar één ding staat vast: slechts een fractie van dit geld zien we terug in het strafproces. Met het AVC-project, dat op 1 juli begon, willen de aangesloten partijen zicht krijgen op de aard en omvang van het criminele contante geld dat door Nederland heen loopt. Te denken valt aan sporttassen, koffers of verborgen compartimenten met geld, maar ook aan zendingen per koerier. Nu nog onopgepakte signalen van de manier waarop contant geld wordt vervoerd en mogelijk door wie, wil het AVC-project op waarde schatten en op elkaar betrekken. AVC past binnen het normale werkproces, zonder aparte teams of werkstromen. De focus in het gewone werk wordt alleen verbreed naar illegale contante geldstromen. Medewerkers van toezichts- en handhavingsdiensten moeten zich voldoende gesteund voelen om hun signalen kwijt te kunnen. Het AVC probeert ook innovatieve aanpakken te ontwikkelen en te testen om criminele contante geldstromen te detecteren en in te dammen. Ook kijken we of we private partijen kunnen betrekken. Cash is hot Informatie van verschillende opsporingsdiensten over koeriers is in de eerste weken van het AVC-bestaan niet alleen op elkaar gelegd. Er wordt ook al concreet mee gewerkt. Cash is hot, zo blijkt uit de vele reacties op AVC. Er wordt al meer gelet op contant geld, waardoor meer geld in beslag is genomen. In eerste instantie richt het AVC zich op passagiers die reizen via Eindhoven Airport en op vracht die wordt vervoerd via Schiphol. Daarna richt de blik zich op de snelwegen en het spoor in het zuiden van het land en op de zeehaven van Vlissingen. Alles wat wordt geleerd of ontwikkeld is er ook voor de rest van Nederland. Schroom dus niet om het AVC via het ketenprogramma Afpakken te benaderen. AVC integreert partijen tijdens cursus en actie! Wat is er logischer dan de aanpak van illegaal geld vervoer afstemmen op de werkwijze van de crimineel en diens handlanger? Dat is de reden dat het project AVC het OM, de Douane, de Belastingdienst, de FIOD, de Koninklijke Marechaussee, de Politie en GWK-travelex bij elkaar brengt in een cursus én een daaropvolgende concrete actie tegen contant geld. Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, lijkt in trek om illegaal verkregen geld het land in of uit te brengen. Koeriers verwachten daar minder controle, reizen tegen lage kosten en kunnen tot vlak voor het vertrek nog een ticket kopen. Voor het AVC-project onder leiding van het Functioneel Parket voldoende reden om te focussen op Eindhoven Airport als het gaat om cash. Op 20 september is dat gemarkeerd tijdens een eerste cursus waaraan de genoemde zeven partijen deelnamen. Kennisoverdracht en ontwikkeling van de samenwerking waren de belangrijkste doelen van deze keten-kennis-benadering. De verhaallijn van de boef die fout geld het land in- of uitvoert, wordt gebruikt om de gezamenlijke interventie-kracht van bestrijdende partijen te ontdekken en verder te vergroten. Dat wordt mede bereikt door gelijktijdige en op elkaar betrokken inbreng van verschillende docenten vanuit uiteenlopende invalshoeken. 9

10 NADER BELICHT Het belang van een goede financiële paragraaf Een preweegdocument is de basis om te bepalen of een onderzoek kan starten. Het is van groot belang dat daarin een goede financiële paragraaf staat. Binnenkort komen er een checklist en een format voor de financiële paragraaf. Een preweegdocument is feitelijk een onderzoeksvoorstel waarin staat waarom een zaak onderzocht moet worden en wat een goede insteek zou kunnen zijn. Een financiële paragraaf is een verplicht onderdeel van het preweegdocument: zijn er mogelijkheden tot beslag? De informatie voor het voorstel komt vanuit intelligence en vanuit open bronnen en politiesystemen. Waar mogelijk is deze aangevuld met informatie uit systemen van andere partners zoals OM, FIOD of Belastingdienst. Het preweegdocument wordt beoordeeld door een zogeheten Stuur- en weegploeg die meestal bestaat uit vertegenwoordigers van OM en politie. Maar het kan ook gaan om een integrale weeg- en stuurploeg (integraal veiligheidsoverleg) met partners als BD, FIOD, bestuur e.d. erbij. Financiële paragraaf Als de Stuur- en weegploeg het preweegdocument heeft goedgekeurd, gaat de projectvoorbereiding aan de slag met een projectplan. Dit is een verdere uitwerking van het preweegdocument. Een uitgebreide financiële paragraaf is hierin verplicht. Hierin wordt bijvoorbeeld de financiële aanpak aan de voorkant van het onderzoek beschreven (financiële geldstroomanalyse), en de benodigde capaciteit en middelen. Er kan ook in staan hoe de rechercheurs de vermogensbestanddelen van het subject in kaart willen brengen, zodat er zicht is op het crimineel vermogen dat wellicht afgepakt kan worden. Checklist Onderzoek van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid wijst uit dat de financiële paragraaf vaak kwalitatief niet aan de eisen voldoet. Financieel specialist Marjolein de Wit, verbonden aan het ketenprogramma Afpakken, is daarom bezig een checklist en een format te maken voor de financiële paragraaf. De Wit baseert deze op bestaande maar wel allemaal verschillende formats die gebruikt worden in het land. De checklist en het format worden nog besproken door vaklieden van verschillende organisaties. Na akkoord worden ze aangeboden aan alle implementatiemanagers en aan de projectleiders van de afpakregio s. In de volgende editie van Pakkend Nieuws komen we terug op de checklist en het format van de financiële paragraaf. Het vereist leiderschap om ervoor te zorgen dat financiële paragrafen op orde zijn. Leiderschap Het vereist leiderschap om ervoor te zorgen dat financiële paragrafen op orde zijn. Financieel rechercheurs kunnen hierin een rol spelen door de financiële paragrafen (mede) te schrijven of op zijn minst te controleren. Stuur- en weegploegen beoordelen ook de kwaliteit van de financiële paragrafen. Zij kunnen inzenders complimenteren voor een goed geschreven paragraaf. Goed voorbeeld, doet goed volgen. Ook kunnen zij preweegdocumenten en projectplannen terugsturen aan inzenders als er geen kwalitatief goede financiële informatie in zit. 10

11 VAN HET PROGRAMMATEAM Samenwerking en leiderschap: benut verschillen Tijdens de landelijke conferentie afpakken in september zette het adviesteam Leiderschap & Awareness het thema ketensamenwerking op de kaart met een gastspreker. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap en Organisatiepsychologie, hield een presentatie over leiderschap en samenwerken over organisatiegrenzen heen. Een verhelderende gedachte: wantrouwen, hobbels en een gevoelige achterban horen erbij. Deelnemers van de afpak-tweedaagse met elkaar in gesprek. Sandra Schruijer benadrukt dat samenwerking tussen organisaties per definitie start zonder samenwerking. Het begint vaak met een (vaag) besef van de noodzaak tot samenwerken. Het doel en het vertrouwen moeten dan nog verder ontwikkeld worden. Cruciaal voor het ontwikkelen van samenwerking is het benutten van diversiteit. Er zitten mensen aan tafel met verschillen, denk bijvoorbeeld aan hun eigen belangen, machtsbronnen, organisatie-identiteit en achterban. Dit roept spanning op, maar dat hoeft niet erg te zijn zolang de verschillen maar benoemd worden en boven tafel komen. Spanning Het opbouwen van succesvolle samenwerking tussen organisaties vraagt dan ook niet om een streven naar gelijkgezindheid, het gaat juist om het benutten van essentiële verschillen. Wat voor gemeenschappelijk doel hebben de mensen die met elkaar om tafel zitten? Het gaat daarbij niet om onderhandelen, maar om de vraag hoe de unieke meerwaarde van elke betrokken organisatie kan worden behouden en benut. Een succesvol samenwerkingsproces kan dus niet zonder diversiteit en spanning. Bovendien ligt er een specifieke leiderschapstaak: het creëren van de juiste condities voor een succesvol samenwerkingsproces. Versterken samenwerking Tijdens een workshop gingen de aanwezige projectteams met elkaar in gesprek over de vraag welke leiderschapsactiviteiten bijdragen aan het bereiken van resultaten en het versterken van de samenwerking. Dit leverde een rijk palet aan ideeën, ervaringen en inzichten op. Het adviesteam Leiderschap & Awareness besprak de resultaten vervolgens met de implementatiemanagers en de programmamanager. Er kwamen drie opvallende hoofdthema s naar voren: 1) Ketensamenwerking: een gezamenlijk zoekproces met een specifieke opgave voor het leiderschap. 2) Besturing: richten op harde (euro s vinken) èn zachte (bewust kiezen vanuit visie en vakmanschap) invalshoek en méér laten zijn dan verantwoorden alleen (comply ànd explain). 3) Voorbeeldgedrag: ondersteunend leiderschap op alle niveaus in doen en laten. Wat doet het adviesteam Leiderschap van Afpakken? Sinds het voorjaar werkt de actielijn Leiderschap & Awareness met een adviesteam. De werkwijze van het adviesteam wordt gekenmerkt door een hands-on aanpak. De adviseurs zoeken nadrukkelijk aansluiting met de werkpraktijk in de regio s. Het team wil zo zicht krijgen op wat er speelt binnen de afpakprojecten. Wat zijn best practices, succesfactoren, spanningen en uitdagingen? En wat zou kunnen helpen op het vlak van leiderschap en awareness om de resultaten te bereiken en de samenwerking Een succesvolle samenwerking kan niet zonder diversiteit en spanning. Deze hoofdthema s geven het adviesteam eerste aanknopingspunten om met regio s en andere betrokkenen in gesprek te gaan over wat er speelt en wat daarbij kan helpen. Dit najaar wil het adviesteam gesprekken voeren met afpakprojecten in de regio s. De insteek is zeker niet om de gang van zaken plaatselijk te beoordelen, maar om op maat ondersteuning te bieden in samenspraak met de betrokkenen. Hoe je in de praktijk in een keten samenwerkt, is daarbij een belangrijk thema. waar nodig te intensiveren? Op basis van deze inzichten wil het team werkenderwijs ondersteuning op maat leveren. Dit adviesteam bestaat uit: Paul Notenboom (ketencoördinator, Landelijke Programma Afpakken) Kees Buijnink (School voor Politie Leiderschap ) Jacqueline Potter (FIOD) Nora de Kool (Belastingdienst) Heb je vragen over leiderschap? Neem gerust contact op met een van de adviseurs. Dit kan ook via het Ketenprogramma. 11

12 NIEUWS Frauderende ambtenaren niet veilig voor speurwerk Rijksrecherche De Rijksrecherche biedt ondersteuning bij opsporingsonderzoeken naar vermeend strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Dat gaat verder dan onderzoek rond politie-gerelateerde schiet-/geweldincidenten. De Rijksrecherche werkt ook met vier eigen financieel rechercheurs. Zij behoren tot de afdeling RIS: Recherche Informatie en Specialismen. Steeds vaker dragen deze specialisten bij aan het bestrijden van fraude en corruptie binnen de overheid. Als onpartijdige organisatie is de Rijksrecherche veel breder inzetbaar dan veel mensen denken. Bij financieel gerelateerde, vaak complexe onderzoeksvragen komt de afdeling RIS in beeld. Financieel rechercheur Christ Ruijs: Ook bij de overheid gaat het in 90% van vermeend strafbaar gedrag om geld, onrechtmatig behaald voordeel. Strafbaar gedrag van welke ambtenaar dan ook ondermijnt de integriteit van de overheid. Dus ook een foute ambtenaar wordt geplukt. Als dat niet rechtstreeks kan, dan kunnen andere partijen met onze bevindingen succesvol optreden. Vermogenspositie Financieel rechercheurs houden zich bezig met diverse taken, vertelt Ad Ravenstijn, financieel rechercheur. Wij brengen de financiële (vermogens)positie van verdachte personen in kaart, bijvoorbeeld als iemands uitgaven patroon niet strookt met zijn of haar formele inkomstenplaatje. Wij analyseren financiële data, geldstromen, belastinggegevens, bank-/hypotheekdossiers en rekeningen. Een andere specialiteit is het ontwarren van complexe netwerken met bv s, nv s, holdings, of andere constructies, die kunnen worden misbruikt voor fraude. Hierbij vragen we assistentie van de FIOD, de accountants van het Trafi-team van de Belastingdienst (Team Research Analyse Fiscale en Financiële Informatie) en specialisten van het KLPD. Mede dankzij de onderzoeksresultaten van de financieel rechercheurs kunnen andere partijen vaak succesvol optreden. Zo is in 2011 is voor euro ontnomen, voor euro afgenomen (Belastingdienst), en is door de landsadvocaat namens het ministerie van VROM voor 3,4 miljoen beslag gelegd. Integere Overheid De inzet van een financieel rechercheur gebeurt op verzoek van de teamleider van een onderzoeksteam. Ronald Maenhout, financieel rechercheur: Wij zijn het liefst al betrokken bij de voorbereiding van een onderzoek. Temeer daar het financiële onderzoek zich ook richt op ondersteuning van de tactische bewijsvoering. Een recent voorbeeld is een corruptiezaak in Limburg (bouwfraude Janssen de Jong). Dit traject leidde dankzij de samenwerking met partijen buiten het OM tot een goed resultaat. Financieel rechercheur Jaco Wolvers was betrokken bij dit onderzoek. De teamleider van dat onderzoek heeft samenwerking gezocht met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het is voor het eerst dat opsporingsonderzoek dusdanige informatie opleverde, dat de NMa een boete kon opleggen. In samenspel met het Rijksrecherche onderzoeksteam, het OM en de NMa is uiteindelijk een boete van drie miljoen opgelegd. Hij benadrukt dat iedereen die tegen een (vermoeden) van corruptie van ambtenaren aanloopt, de Rijksrecherche kan benaderen. Vragen over de Rijksrecherche? Kijk op rijksrecherche.nl en/of neem contact op via Flexibele organisatie De Rijksrecherche opereert onder verantwoordelijkheid van het vijfkoppige College van Procureurs-generaal van het OM. Er zijn regiovestigingen in Den Bosch, Zwolle en vanaf mei 2013 ook in Amsterdam. Het hoofdkwartier van de Rijksrecherche staat in hartje Den Haag. Hoewel bescheiden in omvang, 130 medewerkers, werkt de Rijksrecherche zowel landelijk als Internationaal (waaronder op de Cariben). Regelmatig blijkt de inzet van de RIS doorslaggevend. Zo waren twee financieel rechercheurs nauw betrokken bij het eerste Europese conservatoir beslag. Financieel rechercheurs zijn opgeleid aan de Politieacademie (Master of Criminal Investigation). 12

13 In het nieuws Een jaar cel voor een jaar dealen Een 19-jarige inwoner van Zundert is in september door de Bredase rechtbank veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. Daarnaast wordt hem alle winst ontnomen die hij heeft behaald uit de criminele handel. De jongeman hoeft drie maanden niet uit te zitten als hij de aanwijzingen van de reclassering opvolgt gedurende twee jaar. Effectief betekent dit voor deze jongeman een jaar gevangenisstraf voor het dealen van cocaïne in Zundert en omgeving. De man werd in juni van dit jaar aangehouden. De officier eiste een gevangenisstraf van 18 maanden tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden. Gezamenlijke aanpak In Zundert is de afgelopen tijd extra geïnvesteerd in de aanpak van criminele activiteiten op het gebied van o.a. heling en drugs. Met de wijk agent werd gedurende een aantal maanden vanuit het voormalige politiebureau aan de Hofdreef, samen met vier rechercheurs en vier agenten informatie te verzameld om effectief te kunnen optreden in samenwerking met de gemeente Zundert. De aanhouding van de jonge Zundertenaar maakte hier onderdeel van uit. Misdaad mag niet lonen Tijdens de zitting schetste de officier van justitie het beeld waaruit zou blijken dat de man niet enkel al langere tijd aan het dealen was, maar ook dat hij zijn handel probeerde uit te breiden naar een groter werkgebied. Op zitting kondigde de officier een vordering tot ontneming aan. Alle winst die de man heeft gemaakt met zijn criminele handel zal hem daarbij ontnomen worden. Top 100 malafide uitzendbureaus harder aangepakt De Inspectie SZW en de Belastingdienst pakken vanaf dit najaar uitzendbureaus die de wet overtreden, harder aan. De aanpak richt zich eerst op de top-100 malafide bureaus. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde in maart 2012 maatregelen aan om een eind te maken aan malafide uitzendbureaus. Vooral de opsporing en handhaving moeten beter. Ook moeten meer uitzendbureaus zich certificeren en moet de kwaliteit van het certificaat omhoog. Dit schrijft minister Kamp vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. We pakken samen met de sector zelf de bureaus aan die onderbetalen, geen sociale premies betalen, mensen uitbuiten en daardoor op een oneerlijke manier concurreren, aldus Kamp. Openstaande Belastingboetes De Inspectie SZW heeft sinds afgelopen maart 232 inspecties bij uitzendbureaus verricht en 17 invallen gedaan. De afgelopen week heeft de Inspectie SZW nog een inval gedaan bij 2 uitzendbureaus en een inlenend bedrijf in Den Haag en Leeuwarden. Bij de inlener werd een persoon aangetroffen die werkte met een vervalst identiteitsdocument. Het uitzendbureau en de inlener worden hiervoor beboet. Daarnaast zijn er auto s in beslag genomen vanwege hoge openstaande boetes van de Belastingdienst. De Inspectie SZW is op 1 januari ontstaan uit een fusie van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de inspectie Werk en Inkomen (IWI). Geslaagde informatiebijeenkomst Afpakken Om nieuwe Afpakcollega s aan te trekken, organiseerde Oost-Brabant een informatieavond. Het bleek een groot succes. Naar aanleiding van de opengestelde vacatures binnen het Ketenprogramma Afpakken Oost-Brabant vond op het Hoofd bureau van de Politie in Eindhoven de bijeenkomst plaats. En het was een succes! De opkomst was hoog, ruim 100 geïnteresseerden waren aanwezig, variërend van net-afgestudeerden tot mensen uit de makelaardij, accountancy, bankwereld en advocatuur die op zoek waren naar een nieuwe uitdaging. Er werden presentaties verzorgd over financieel rechercheren en financieel analyseren. Ook werd de selectieprocedure voor de zij-instromers toegelicht. Na de presentaties was er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid om de inhoudsdeskundigen (Recherche, CIE, Analyse en Informatie coördinatie) te bevragen op hun vakgebied. Colofon Pakkend Nieuws: - is een uitgave van ketenprogramma Afpakken - verschijnt iedere twee maanden - heeft een eigen digitale postbus: - is bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0) ontvangt jouw bijdrage voor het november/december nummer graag uiterlijk 5 november a.s. Het OM, politie en BOD en werken samen aan een veiliger Nederland, door (meer, slimmer en effectiever) vermogen af te pakken van criminelen. Dit doen we door efficiënter gebruik te maken van strafrechtelijke, bestuurlijke, fiscale en civiele mogelijkheden. We pakken crimineel vermogen af, dat daarmee beschikbaar is voor slachtoffers. Misdaad mag niet lonen! 13

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Lijst met afkortingen AFM AIVD BFER BFT BLOM BOD

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 OPENBAAR MINISTERIE & POLITIE Status: Definitief Datum: 30 juni 2014 Inleiding In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT'

'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT' 'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT' PG Gerrit van der Burg over georganiseerde criminaliteit ZAAK-ANNEKE VAN DER STAP AG Els Kole blikt terug VAN GANZENVEER NAAR APP Strafrechtketen digitaliseert opportuun

Nadere informatie

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Eberhard van der Laan drinkt appelsap met mishandelde kinderen

Eberhard van der Laan drinkt appelsap met mishandelde kinderen Thema: Jeugd RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 03 JAARGANG 20 MEI 2014 Eberhard van der Laan drinkt appelsap met mishandelde kinderen De impact van een inbraakgolf in Culemborg Extra aandacht

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Arrondissementsparket Oost-Nederland Arrondissementsparket Oost-Nederland 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland.

Nadere informatie

Strafbeschikking biedt nieuwe kansen

Strafbeschikking biedt nieuwe kansen openbaar ministerie jaargang 14 nummer 2 FEBRUARI 2008 Strafbeschikking biedt nieuwe kansen Hugo Hillenaar, projectleider OM-afdoening (thema) 02 Alle afdoeningsvormen op een rij (schema) CIE-officieren

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie FOX files 1 fox-it.com maart 2011 siod training Onderste steen boven nationale strategie Polderen tegen cybercrime aanval op criminelen Alle ballen op de spits Doe altijd aangifte interview met officier

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld!

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld! INGRADO MAGAZINE Oktober 2011 Nr. 14 Houd de jongeren in beeld! RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving En verder: Re g e l s v o o r p a r t i c u l i e r e s c h o le n 10 vragen aan de jeugdofficier

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Regionaal Milieuteam koploper in handhavingsland

Regionaal Milieuteam koploper in handhavingsland RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 07 JAARGANG 17 juli 2011 Hennepteelt achter de schutting Regionaal Milieuteam koploper in handhavingsland Leeg verdachtenbankje Ontruimingen na lichte explosieven

Nadere informatie