Notulen overleg Wijkplatform De Glind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen overleg Wijkplatform De Glind"

Transcriptie

1 Notulen overleg Wijkplatform De Glind Dinsdag , uur Aanwezigen: Nico van Maanen, Edson Brukx (Gem. Barneveld),, Willem Moeleker(Bewoner), Patrice de Jonge(Bewoner), Kees Elzinga (Bewoner), Wilma Heijkoop (Christen Unie), Janneke Kuijpers (RS), Monique GÖsgens, Ferdinand Noorlander, Veronique van Oevelen(Notulen) Myra Steens, Henk Bouw. Afwezig met kennisgeving: Jetteke Keuken en Herman Huissteden 1. Opening, Welkom ook aan bewoners en Wilma Heykoop van CU, vaststelling agenda 2. Notulen Als aanvulling op de Notulen: punt 3.1 Veronique van Oevelen is inmiddels gestart als Secretaris van de Belangenvereniging. Notulen zijn vastgesteld Nb: In de link op de website naar de notulen van 16 september jl. is verwezen naar een verkeerd document. Dit zal worden hersteld door de redactie. 2.A. Actielijst uit de notulen doorlopen -Wb. De fietsroute Leusden/Achterveld: Edson heeft navraag gedaan en hierover per mail de belangen vereninging op de hoogte over gesteld. Leusden heeft geen plannen het stuk Postweg vanaf boerderij Groot Zandbrink tot aan de Glind ook te voorzien van een vrij liggend fietspad. Reden hiervoor is dat de bodem van de financiën in zicht is. Leusden geeft ook aan dat dit voor de eerst komende jaren niet op de agenda staat om hier geld voor vrij te maken. Vanuit de BLV kan er natuurlijk een verzoek ingediend worden om dit op de agenda te krijgen bij de gemeente Leusden (Isaak Boone). Daarnaast aktie door BLV door Stichting Landgoed de Boom aan te schrijven over dit idee en hen zo te informeren over onze wens. Waarna de BLV een brief zal opstellen. Met als wens een vrijliggend fietspad tot aan de Glind. -Wb. De Picknicktafel (welke bij Monique staat). Gemeenteambtenaar is wezen kijken. Tafel gaat geplaatst worden naast het Kunstgrasveld. Hieronder komen tegels en de tafel moet vastgelegd worden. Tijdsplan is voor kerst. -Wb. Parkeren in het groen: Nico geeft aan dat er bij grote evenementen niet meteen door de BOA s op bekeurd word. Echter de regel is niet parkeren in het groen. Bij grote evenementen wordt er parkeergelegenheid geregeld en wordt groen veelal afgezet. Aktie: Met Dok14 nogmaals communiceren dat klanten/feestgangers gewezen worden op de niet in het groen regel en verwijzen naar parkeergelegenheid in de Glind. -Wb. Snelheidsremmende maatregelen: Edson heeft een kaart bij zich waar we als WPF onze ideeën op kunnen aangeven voor snelheidsremmende maatregelen. Hierbij komen we vooral op visuele maatregelen zoals herhaling 30, zigzag op de weg, optische drempels. Fietsoversteek richting Barneveld in de bocht. Is onoverzichtelijk en wordt niet juist gebruikt. Idee is om hier een extra bord te plaatsen om de situatie enigszins te verduidelijken. De oversteek aanpassen is een kostbare aanpassing waar waarschijnlijk weinig winst mee wordt behaald. Nico geeft aan snel een lasercontrole uit te gaan voeren op de Postweg. Nico heeft van Ginkel gewezen op snelheid waarmee de vrachtwagens door het dorp gaan en gevraagd hier rekening met de snelheid te houden.

2 Aktie Patrice: Maakt opzet voor brief aan de chauffeurs met hierin het verzoek rekening te houden met de 30km zonne in de Glind. Ze mailt deze naar Veronique, deze zal de brief voorzien van logo BLV. Waarna hij persoonlijk uitgedeeld kan worden. Aktie: Nico stuurt foto naar BLV voor aankondiging Snelheidsmaatregelen in de Glind. Aktie: BLV verzoekt artikel op te nemen over de voorgestelde maatregelen. Dit komt dan ook eind van deze maand op de Glindse Bazuin. -Wb. Buurtbudget: Budget is op voor dit jaar, er was nog net 50 euro voor de Winterfoor. Aanvraag buurtbudget 2015 gaat naar Welzijn Barneveld. Voor 2015 tijdig plan voor hele jaar aanvragen. Monique overhandigt Patrice een folder van Oranjefonds. (aanvragen gaan makkelijk en worden snel toegekend.) -Aktie: Heeft Jetteke haar eerste kwartaal verslag verstuurd aan dorpsbewoners Monique en Gerard? -Janneke heeft haar acties van vorige vergadering ondernomen en afgehandeld. 3. Mededelingen/ingekomen post 4. Openbaar vervoer in de Glind/Buurtbus Er is er een bijeenkomst geweest tussen een aantal belanghebbenden om de wens te inventariseren het openbaar vervoer richting Amersfoort op te zetten *Willem Moeleker is door de Rudolphstichting gevraagd een inventarisatie te gaan doen onder de cliënten/familie/beroepskrachten van de gezinshuizen/instellingen. De Buurtbus rijd nu naar Scherpenzeel/Barneveld, Willem onderzoekt of dit meer zou moeten worden of toch ook richting Amersfoort.. Myra en Veronique hebben na de eerste bijeenkomst waar ook Roel van Riezen (voorzitter Buurtbus) bij was nog een vervolg afspraak met hem gehad. Hij heeft uitgezocht wat de tijdswinst zou zijn voor aansluiting op de buurtbus in Achterveld om toch richting Leusden/Amersfoort te komen t.o.v. de buurtbus naar Barneveld en dan de trein naar Amersfoort. Tijdswinst was hier niet in te vinden, daarnaast ook 2x overstap. Wel voorzag hij tijdswinst door te gaan kijken of de buurtbus 3 minuten eerder kan gaan rijden in de Glind zodat de aansluiting op de treinen in Barneveld gunstiger is. Probleem is dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de Buurtbus vanuit de Glind. Om iets van deze plannen te laten slagen zou er meer gebruik van de Buurtbus gemaakt moeten worden, een promotie van de Buurtbus behoord dus zeker tot een Aktie. Aktie: Promotie buurtbus o.a. door Stuk op Glindse Bazuin door Roel van Riezen/Myra. En op de Site regelmatig aandacht vragen voor de buurtbus. 5. Voorstel data vergaderingen WPF 2015 Dinsdag 10 februari 2015 Jaarvergadering 14 april 2015 Dinsdag 9 juni 2015 Dinsdag 8 september 2015 Dinsdag 10 november 2015 Data zijn akkoord en worden bij Dok14 gereserveerd. (Aktie) 6. WinterFoor, voortgang: Alles loopt, geen bijzonderheden 7. Voortgang project dorpscontactpersoon Herman en Myra hebben ieder kwartaal een overleg met Jetteke, dit loopt. 8. Punten Edson Brukx

3 8.1. Kerstboom (maandag 8/12 geplaatst, weg op 6 jan) Henk coördineert de kerstverlichting en vraagt aan Mario waar de verlichting ligt. Aktie 8.2. Jaarplan 2015 : Agendapunt voor volgende vergadering (Aktie) 8.3. Speeltoestellen: Janneke zou graag een seintje willen van de gemeente wanneer deze gecontroleerd worden door de gemeente, deze zijn eigendom van de Rudolphstichting. Controle wordt uitgevoerd echter de terugkoppeling ontbreekt. Aktie: Edson pakt dit op. Kees Elzinga vraagt hierop wanneer de Olifant e.d. bij de oude Besselaerschool weg gaan, deze zijn gevaarlijk. Aktie: Edson vraagt dit na bij de gemeente/projectontwikkelaar. 8.4 Janneke geeft aan dat de projectontwikkelaar toestemming heeft het voetbalveld/trainingsveld gedeeltelijk te mogen gebruiken voor gronddepot voor een paar maanden. 8.5 Terugkomend op snelheidsbeperkende maatregelen/vervoer. Er is een vraag vanuit de bewoners van Helweg, dat er onduidelijkheid is over de einde zone 60. Ook Nico bevestigd dat dit een lastig en gevaarlijk punt is. Einde zone staat aangegeven echter dit blijkt toch onduidelijk, zelfs voor bewoners. Herhaling 60 zou wenselijk zijn Aktie: Edson 8.6 Nationale Buitenspeeldag 10 juni Op 26 nov. Is er een infoavond. Jetteke neemt hieraan deel. Afhankelijk van de onderwerpen worden er contactpersonen/ondersteuners bij de onderwerpen ingevlogen. 8.7 Edson wil graag afstemming over hoe elkaar te informeren. Hij stuurde eerder info bestemd voor WPF alleen nog naar 1 contactpersoon, daar bleef het dan vaak hangen. Nu afgesproken dat hij het naar alle leden WPF zal sturen. 9. Punten Nico van Maanen 9.1 Vernieling Personen auto Schoonderbekerweg 41, 6 weggelopen kinderen, allen weer terug Inbraak op de Manege 2 drempels gestolen op Schoonderbekerweg Als er meer punten zijn stuurt Nico deze nog even door, er is sprake in WPF van meer inbraken afgelopen periode. Aktie: Nico kijkt de meldingen na. 9.2 Vuurwerk: In WPF wordt gemeld dat er al erg veel vuurwerk word afgestoken in het dorp, s avonds rond 20 uur en ook deze ochtend om 7.00 uur was er al vuurwerkgeknal. Aktie: Nico gaat hier zelf op letten en attendeert vuurwerk controle ambtenaren. 10. Rondvraag Janneke: AED bij Rudolphlaan 1 is van de Gemeente. Zij vraagt of er mogelijkheden zijn deze naar de Glindster te verhuizen. Dit verzoek moet gedaan worden bij Joyce van Koeswijk van de gem. Barneveld. Wilma: Op 25 nov. Is WPF centraal alle leden zijn hiervoor uitgenodigd in het Rondeel. Wie gaat er? Nico, Myra en Ferdinand (o.v.). Kees Elzinga: Stelt een vraag voor hem persoonlijk en vanuit het ouderenplatform aan gem. Barneveld. Hij zou graag meer info willen over het betrekken van een seniorenwoning in de achtertuin van kind. Dit was voor hem eerder afgewezen een aantal maanden geleden, Er moest gewacht worden op een besluit uit Den Haag. Nico weet hier het antwoord op. Besluit is van 1 nov. j.l. de regeling (Mantelzorgwoning) is ingegaan en kan vergunningsvrij, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Gemeente Barneveld heeft hierover nog geen info op de site echter er kan navraag gedaan worden bij Ambtenaar Gerard de Kruijff. Monique Goslinga: Is hier vanavond voor het laatst. Per 1 januari gaat ze weg uit de Glind en legt haar functie bij BLV/WPF dan ook neer. Monique heeft veel activiteiten geleid in het dorp en draagt deze binnenkort over: Landelijke opschoondag wordt door Rianne van Leeuwen opgepakt. Hartstichting door Hennie Kok, IJsbaan is nog vacant, hiervan moet nog een draaiboek gemaakt worden (Aktie) Echter actievelingen hierin zijn wel de IJsmeesters Kees v.d Heuvel en Kees v.d. Werf, zij regelen ook het afzetten van het Schateiland e.d. Natuurlijk gaan we nog gepast afscheid nemen van Monique.

4 Nico: Parkeerplaats zwembad staat een auto, hierover zijn al meerdere meldingen binnen gekomen. Eigenaar is opgepakt had meerdere bekeuringen openstaan en zou zelf zorgdragen voor het verwijderen van de auto. Nico houdt dit in de gaten. Veronique: Aktie: Aktiviteitenlijst Wijkplatform moet gemaakt worden, Veronique pakt dit samen met Myra op. 11. Sluiting Volgende vergadering WPF Dinsdag 10 februari 2015 Aktielijst Aktie Wie? Streefdatum Gerealiseerd 1. St. Landgoed de Boom aanschrijven over dit idee en brief opstellen vanuit BLV waarin de wens staat voor een fietspad. 2 Met Dok14 nogmaals communiceren dat klanten/feestgangers gewezen worden op de niet in het groen regel en verwijzen naar parkeergelegenheid in de Glind. 3. Maakt opzet 30km zone en mailt deze naar Veronique, deze zal de brief voorzien van logo BLV. BLV Januari 2015 BLV November 2014 Patrice/Veronique December Nico stuurt foto naar BLV voor aankondiging Snelheidsmaatregelen in de Glind Myra zet dit op de Glindse Bazuin 5. Heeft Jetteke haar eerste verslag verstuurd? Nico/Myra November 2014 Jetteke?? 6. Promotie buurtbus o.a. door Stuk op Glindse Bazuin door Roel van Riezen/Myra. En op de Site regelmatig aandacht vragen voor de buurtbus. Myra/Roel van Riezen 7. data vergaderingen WPF 2015 communiceren op Site en reserveren bij Dok14 8. Henk coördineert de kerstverlichting en vraagt aan Mario waar de verlichting ligt Myra DOK14 reservering is inmiddels gedaan. Henk maandag 8/12 geplaatst, weg op 6 jan Veronique Dinsdag 10 feb 6 jan Jaarplan 2015 op de agenda voor volgend WPF 10. Terugkoppeling over speeltoestellen naar Edson RS en Verwijdering Speeltoestellen Besselaerschool. 11. Aanvragen snelheidsbeperkende Edson maatregelen Postweg en Herhalingsborden. Punt 2a en Nico kijkt aanvullende meldingen na Nico Heeft inmiddels WPF leden op de hoogte gebracht. 13. Draaiboek IJsbaan Monique Voor 1/1/ Activiteitenlijst Wijkplatform 2014 moet gemaakt worden Veronique/Myra Voor 1/1/15

5 Activiteit Datum Website Aanvragen Burendag Vanaf eind mei 2015 NL Doet 20/ Nov t/m maart Nationale opschoondag Koningsdag Mei viering

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag: ie van Beest Onderwerp Besproken Opvolgen 1.Opening De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder Romy, die

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

Notulen Wijkvergadering

Notulen Wijkvergadering Notulen Wijkvergadering Datum: 1 maart 2011 Nr: 180 Aanwezig: Rob (notulen), Nico R, Carla, Sandra, Mohammed, Mieke, Helena, Danielle, Willy Afgemeld: Nico v E, Gasten: Geen 0. Opening Rob opent de vergadering

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes, Jan Scheele,

Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes, Jan Scheele, Betreft: Notulen bestuursvergadering Datum: 6 februari 2012 Aanwezig: Afwezig: Notulist: Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes,

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie