BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN. Boogschieten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN. Boogschieten"

Transcriptie

1 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Boogschieten Eindhoven, 10 oktober 2014 Aan: Commissieleden boogschieten kring Kempenland. Betreft: Commissievergadering boogschieten. Geachte commissieleden, Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de commissievergadering op; Vrijdag 17 oktober 2014 in het gildehuis van het St. Jorisgilde aan de Boutenslaan in Stratum. Aanvang van de vergadering is uur. Agenda: 1: Terugblik op het schietseizoen : Kascontrole 3: Opvolging oud-raadsheer Jan Peeters 4: Verdeling werkzaamheden : Klassenindeling kruisboog : Voorstel toewijzing data en plaatsen kringcompetitie : Datum en opstellen uitnodiging voor de algemene Kruisboogvergadering 8: Opvolging van oud-federatielid Jan Peeters 9: Rondvraag Mede namens Jac Maas, Met vriendelijke groet, Ad van Dijck

2 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Boogschieten Notulen van de commissievergadering boogschieten die gehouden is op 17 oktober 2014 bij het St. Jorisgilde Stratum Eindhoven, 20 oktober 2014 Aanwezig: Jac Maas, Jan van de Vorst, Fred Kums, Frans Koolen, Jo van de Vorst, Cor Bunthof, Gerard Heesterbeek, Willem Kirchner en Ad van Dijck. Afwezig met kennisgeving: Jorg Vennix en René Smetsers. Op verzoek van René Smetsers, vertegenwoordiger van het handboogschieten, is Willem Kirchner zijn vervanger tijdens vergaderingen waarbij René moeilijk aanwezig kan zijn. 1. Opening om uur door secretaris Ad van Dijck met de Christelijke groet. Na deze opening wordt stilgestaan bij het overlijden van raadsheer Jan Peeters in het eerste weekend van april. Afgesproken wordt om bij de algemene kruisboogvergadering die volgende maand wordt gehouden, een minuut stilte voor Jan zal worden gehouden. 2. Terugblik schietjaar 2014 kruisboogschieten: Kringgildedag St. Jansgilde Soerendonk: In Soerendonk waren met redelijk goed weer 119 schut(s)ters bij het kruisboogschieten aanwezig. Er waren 135 mensen opgegeven. De wedstrijd verliep naar wens op het prachtig ruime wedstrijdterrein. Eén van de 12 schutsbomen vertoonde een mankement waardoor het plaatje moeilijk los kwam maar dat werd snel hersteld. Tegen de klok van uur was de wedstrijd afgelopen. Ook dit jaar is weer met de handboog op wip geschoten met 11 mensen uit Eindhoven en Reusel. Voor het vlakbaanschieten met de handboog melden zich 6 deelnemers waarvan vier uit Stratum. Kringcompetitie: Er waren dit jaar 166 deelnemers die één of meerdere keren mee schoten. Bij de eerste wedstrijd in Zeelst waren er 135 deelnemers, de andere wedstrijden werden steeds iets minder bezocht. We zijn ook dit jaar weer om uur begonnen en de wedstrijden waren allemaal mooi op tijd klaar. Problemen waren er ook. De B-klasse was iets te groot waardoor grote wachttijden ontstonden, o.a. in Gerwen waar geen mogelijkheid was om B-masten bij te zetten. Hier ontstaat dan snel meningsverschillen over een verleggen van de volgorde van schieten. Hier zullen we heel goed op moeten letten. In Zeelst en Steensel werden wel B-masten bijgezet waardoor we hier dat probleem niet hadden maar in Steensel bleken alle plaatjes 7 cm. in plaats van 8 cm. te zijn. De spillen waren ook wat minder dik maar het is niet volgens de regels en er kwamen dus aanmerkingen over. Ook in Stratum een probleem. Na een opmerking over de schiethoogte van de pijlen maakten enkele mensen zich behoorlijk kwaad. De pijl bleek na controle trouwens niet te hoog te gaan en de zaak werd gesust. Hier wordt afgesproken erg terughoudend te zijn met aanmerkingen onder het schieten. Vaak is het beter na de wedstrijd hier op terug te komen maar dit telt wel alleen als de veiligheid niet in het gedrang is. Er is nog een schildje voor het 2 e viertal van Duizel wat door Jac Maas wordt meegenomen om het aan Duizel te overhandigen. Voor het aanmoedigingsspeldje wat door Truus van Mierlo uit Soerendonk is gewonnen, zal Jan v/d Vorst een geschikte datum zoeken om dit te overhandigen. Verder zegt Ad dat hij graag ziet dat de prijzen terug geteld gaan worden.

3 Dat is wat eerlijker dan wat nu gebeurt omdat de ene keer de B-klasse en dan weer de A-klasse wat bevooroordeeld wordt. In principe zouden in de Ere-klasse dan ook een enkele 19er een prijs krijgen en in de andere klassen worden de prijzen naar ratio verdeeld zodat b.v de helft van de 16ers of 17ers prijs hebben. Nog steeds wordt gestreefd dat de helft van de deelnemers een prijs zal ontvangen. Terugblik schiet jaar 2014 handboogschieten: René Smetsers heeft een verslagje gemaakt van het schieten met de handboog op de kringgildedag wat door Willem Kirchner wordt aangevuld. Hier waren geen problemen al maakt men zich wat zorgen over enkele schutters die dit jaar niet meer mee konden doen doordat zij de bogen niet meer konden hanteren. Hierover komt de mededeling dat in de Baronie geprobeerd wordt de compoundbogen bij de gildes toe te laten. 3. Opvolging Jan Peeters: De functie van Raadsheer boogschieten kring Kempenland is vacant en Jac Maas, die al jaren samenwerkte met Jan Peeters bij de wedstrijden om het gemeenteschild in zijn woonplaats geeft te kennen de functie op zich te willen nemen, ook al volgt hier een deelname aan de federatiecommissie NBSF aan vast. Jac vindt echter wel dat er veranderingen moeten komen in de organisatie van de kringcompetitie. Hij heeft geen tijd om net als Jan Peeters alle vijf wedstrijden aanwezig te moeten zijn. Hij vind dat de commissieleden deze wedstrijden in toerbeurt kunnen leiden en dat de cijfers hierna naar Ad verstuurd kunnen worden voor verwerking. Ad zal in ieder geval zorg blijven dragen dat de lijsten van deelnemers en de schietkaarten bij het organiserend gilde aanwezig zijn en in het voorjaar kan dan een lijst gemaakt worden van commissieleden die een wedstrijd gaan leiden. Jac zal in ieder geval door de schietcommissie kandidaat gesteld worden en er zal in de aankondiging voor de algemene vergadering gevraagd worden naar eventuele andere kandidaten die de tijd krijgen zich aan te melden tot een week vóór die vergadering. 3. Kascontrole: De kaspapieren geven aan dat er over 2014 een bedrag van 46,50 is overgehouden. Het geld zal worden toegevoegd aan de rekening die Jan Peeters nog op de bank had. Daar is nu nog geen duidelijkheid over. 4. Invulling schietwedstrijden in 2015: Invulling Kringdag 2015 in Bergeijk: Voorbereidingsvergaderingen: Jac Maas, Frans Koolen en Fred Kums. Terreincontrole: Maas, Frans Koolen en Fred Kums. Invulling Kringcompetitie 2015: Alle commissieleden, samen met de organiserende gilden. 5. Klasseindeling kringcompetitie 2015: Klassenindeling Ere-, A- en B-klasse: Ad heeft de uitslagen van 2014 verwerkt in een lijst. Na een korte discussie wordt het voorstel aangenomen om in 2015 de Ere-klasse het gemiddelde vanaf 18,75 aan te houden en voor de A -klasse vanaf 17,00. Dat resulteert in de volgende indeling: Ere-klasse van: 18,75 t/m 20,00. Dat betekent 21 schut(s)ters. A-klasse van: 17,00 t/m 18,66. Dat betekent 56 schut(s)ters. B-klasse: t/m 16,75. Dat betekent ± 80 schut(s)ters De volgende gilden komen in 2014 in aanmerking voor het organiseren van een kringwedstrijd: St. Jansgilde Soerendonk 2011 St. Lambertusgilde M.Veldhoven 2011 St. Jorisgilde Bladel 2012 O.L.Vrouwegilde Eersel 2012 St. Jorisgilde Hapert 2012 St. Jansgilde Oerle 2012 St. Jorisgilde Stratum 2014

4 Hierbij wordt er nog eens op gewezen dat de eerstgenoemde niet automatisch het meeste recht heeft om een wedstrijd te kiezen. Dit zal altijd in goed overleg moeten gebeuren. Door de commissie zal in de algemene vergadering de volgende data in 2014 worden voorgesteld: 1e wedstrijd: 29 maart, (door vroege Pasen) 2e wedstrijd: 3 mei 3e wedstrijd: 5 juli 4e wedstrijd: 6 september (late schoolvakantie) 5e wedstrijd: 27 september 6. Datum algemene Boogschuttervergadering: In november is moeilijk een maandag te vinden voor de Algemene Boogschuttervergadering. Daarom wordt beslist dat de vergadering op donderdag 15 november 2014 in het gildehuis van St. Jorisgilde Stratum worden gehouden. Tel: of het secretariaat op De deelnemende gilden zullen voor deze vergadering een uitnodiging ontvangen en Ad zal hier een inleiding doen voor de herinnering aan Jan Peeters en enkele perikelen tijdens de voorbije kringcompetitie. 7. Opvolging Jan Peeters in federatiecommissie: Voor de federatiecommissie zal Jac Maas, indien hij tot de volgende kringraadsheer wordt gekozen, kandidaat laten stellen. Voor de kringcommissie is nu ook een vacature vrij voor het district West. Hiervoor zal in de algemene vergadering een oproep worden gedaan. 8. Rondvraag: Pijlhoogte: Zoals in de terugblik reeds vermeld ontstond door een opmerkingen van Jo van de Vorst tijdens de laatste kringwedstrijd in Stratum over de kracht van de boog van een schutter uit Reusel best wel een gespannen sfeertje. Woorden werden gemakkelijk uit hun verband worden gerukt en mensen die het niet aanging bemoeiden zich ermee. Na een discussie hierover leek het de vergadering het beste om bij het aanschouwen van welk probleem dan ook eerst met andere commissieleden te overleggen en als de veiligheid het toelaat pas na het schieten met de betreffende persoon in contact te treden. Prijzen afhalen: In de algemene vergadering zal elk gilde nog eens gevraagd worden om te zorgen dat er bij de prijsuitreiking iemand aanwezig is de prijzen mee te nemen. Soms is het ondoenlijk voor het organiserend gilde de prijzen nog na te brengen. 9. Sluiting: Niets meer ter tafel komend sluit Ad de vergadering af met de Christelijke Groet, bedankt ieder voor hun inbreng en wenst allen een goede thuiskomst. Notulist: Ad van Dijck.

5 Beste mensen, Hieronder een uitnodiging voor de algemene vergadering voor de kringcompetitie Zoals veel mensen al in de wandelgangen gehoord zullen hebben heeft de commissie boogschieten van onze kring een kandidaat om de functie van Jan Peeters over te nemen. De commissie heeft er voor gekozen om de naam nog niet wereldkundig te maken maar nodigt ook u uit een kandidaat voor Raadsheer boogschieten in te brengen. Wel willen wij tot uiterlijk een week vóór de vergadering de naam van een kandidaat weten en dit kunt u bij mij melden op telefoonnummer of per mail: Verder wilden wij deze algemene vergadering een maand vervroegen naar een maandag in november. Dit om onze data bekend te hebben bij de andere vrije wedstrijden. De maandag is niet gelukt en dat is de reden dat de vergadering nu gehouden zal worden op DONDERDAG 13 november. Hopelijk kunnen wij u daar ontmoeten. Namens de commissie, Ad van Dijck.

6 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Sectie boogschieten Uitnodiging bijwonen van de Algemene Boogschuttervergadering t.a.v. kringcompetitie 2015 Eindhoven, 21 oktober 2014 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene boogschutters vergadering op: Donderdag 13 november 2014 aanvang UUR in het gildecentrum van het St. Jorisgilde Stratum aan de Boutenslaan 159a in Eindhoven. Tel: Agenda: 1: Opening 2: Opvolging Jan Peeters 3: Terugblik 2014, kringcompetitiewedstrijden en kringgildedag 4: Financieel verslag over : Toewijzing kringcompetitiewedstrijden en data : Handboogschieten 7: Rondvraag 8: Sluiting De volgende gilden komen in 2015 in aanmerking voor het organiseren van een kringwedstrijd: St. Jansgilde Soerendonk 2011 St. Lambertusgilde M.Veldhoven 2011 St. Jorisgilde Bladel 2012 O.L.Vrouwegilde Eersel 2012 St. Jorisgilde Hapert 2012 St. Jansgilde Oerle 2012 St. Jorisgilde Stratum 2014 Hierbij wordt er nog eens op gewezen dat de eerstgenoemde niet automatisch het meeste recht heeft om een wedstrijd te kiezen. Dit zal altijd in goed overleg moeten gebeuren. Door de commissie zal in de algemene vergadering de volgende data in 2015 worden voorgesteld: 1e wedstrijd: 29 maart, (door vroege Pasen) 2e wedstrijd: 3 mei 3e wedstrijd: 5 juli 4e wedstrijd: 6 september (late schoolvakantie) 5e wedstrijd: 27 september Bij problemen over de plaatsen of data zijn suggesties uiteraard altijd welkom! Namens de commissie, Ad van Dijck Tel:

7 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Sectie Boogschieten Notulen van de jaarvergadering voor de kringcompetitie kruisboogschieten Op 13 november 2014 in het gildehuis van het St. Jorisgilde Stratum Eindhoven, 14 november 2014 Aanwezig: St. Jorisgilde Stratum, St. Catharinagilde Blortem, St. Jorisgilde Reusel, Gilde St. Jan Baptist Duizel, St. Jorisgilde Hapert, St. Luciagilde Steensel, St. Lambertusgilde Meerveldhoven, St. Jorisgilde Bladel, St. Caeciliagilde Veldhoven, Onze Lieve Vrouwegilde Eersel, St. Jorisgilde Bergeijk, St. Jorisgilde Gestel, St. Catharinagilde Son, St. Jansgilde Soerendonk, St. Jorisgilde Budel, St. Catharina-Barabaragilde Mierlo, Onze Lieve Vrouwegilde Zeelst, St. Catharinagilde Nuenen- Boord, Gilde St. Jan Baptist Oerle, Heilig Kruisgilde Gerwen, St. Annagilde Nuenen-dorp, St. Sebastiaangilde Mierlo. 1: Opening: Secretaris Ad van Dijck opent de vergadering met de Christelijke Groet en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij gaat in op het overlijden van oud-raadsheer Jan Peeters. Hij benoemt in het kort de inzet van Jan in deze schietcommissie voor het boogschieten in kring Kempenland waaronder ook onze kringcompetitie valt. Na een ogenblik stilte wordt overgegaan naar een benoeming van een nieuwe raadsheer. De schietcommissie heeft het liefst een kandidaat uit district West omdat daar de meeste boogschutters vandaan komen en ziet in de persoon van Jac Maas, ook van het St. Luciagilde uit Steensel een geschikte opvolger van Jan. Jac heeft al enige tijd met Jan samengewerkt en heeft op verzoek van Jan het begin van de competitie 2014 mede geleid. Uit de vergadering komen geen kandidaten en Jac wordt per acclamatie met algemene stemmen aangenomen als Raadsheer boogschieten van kring Kempenland. Ad geeft hierna het woord aan Jac, maar die heeft zich uiteraard niet voor kunnen bereiden waardoor het verder een wisselwerking wordt achter de bestuurstafel. Allereerst worden nog twee prijzen uitgereikt. Aan het St. Jansgilde Duizel wordt nog een 3 e prijs uitgereikt voor hun 2 e viertal en de aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan Truus van Mierlo van het St. Jansgilde uit Soerendonk. 2: Financieel verslag: Ad heeft de inkomsten en uigaven van dit jaar bijgehouden en zegt dat hij van Jan Peeters aan cashgeld 303,75 heeft overgenomen. Aan viertallen en wedstrijden in 2014 is 558,50 geïnd en voor het zilver is 512 uitgegeven. Ad heeft nu aan cashgeld 350,25 in huis. Jac zegt dat er nog een rekening bij Jan Peeters staat voor het vervangen van de wisselschilden. deze gelden worden naar een toekomstige penningmeester in deze schietcommissie overgebracht.

8 3: Terugblik van het jaar 2014: Er waren dit jaar 166 deelnemers die één of meerdere keren mee schoten. Bij de eerste wedstrijd in Zeelst waren er 135 deelnemers, de andere wedstrijden werden steeds iets minder bezocht. We zijn ook dit jaar weer om uur begonnen en de wedstrijden waren allemaal mooi op tijd klaar. Problemen waren er ook. De B-klasse was iets te groot waardoor grote wachttijden ontstonden, o.a. in Gerwen waar geen mogelijkheid was om B-masten bij te zetten. Hier ontstaat dan snel meningsverschillen over een verleggen van de volgorde van schieten. Hier zullen we heel goed op moeten letten. In Zeelst en Steensel werden wel B-masten bijgezet waardoor we hier dat probleem niet hadden maar in Steensel bleken alle plaatjes 7 cm. in plaats van 8 cm. te zijn. Ook in Stratum een probleem. Na een opmerking over de schiethoogte van de pijlen maakten enkele mensen zich behoorlijk kwaad. De pijl bleek na controle trouwens niet te hoog te gaan en de zaak werd gesust. In de commissie is afgesproken erg terughoudend te zijn met aanmerkingen onder het schieten. Vaak is het beter na de wedstrijd hier op terug te komen maar dit telt wel alleen als de veiligheid niet in het gedrang is. Al met al kan de commissie niet meer doen dan deze fouten toe te geven en hier ook lering uit te trekken. Kringgildedag bij het St. Jansgilde Soerendonk: In Soerendonk waren met redelijk goed weer 119 schut(s)ters bij het kruisboogschieten aanwezig. Er waren 135 mensen opgegeven. De wedstrijd verliep naar wens op het prachtig ruime wedstrijdterrein. Eén van de 12 schutsbomen vertoonde een mankement waardoor het plaatje moeilijk los kwam maar dat werd snel hersteld. Tegen de klok van uur was de wedstrijd afgelopen. Ook dit jaar is weer met de handboog op wip geschoten met 11 mensen uit Eindhoven en Reusel. Voor het vlakbaanschieten met de handboog hadden zich 6 deelnemers gemeld. 4: Toewijzing kringcompetitiewedstrijden en data 2015: Er was een pittige discussie nodig om tot de volgende indeling te komen: St. Jansgilde Soerendonk 29 maart St. Lambertusgilde Meerveldhoven 3 mei O.L.Vrouwegilde Eersel 21 juni St. Jorisgilde Bladel 6 september St. Jorisgilde Stratum 27 september In Meerveldhoven schiet het O.L,Vrouwegilde Zeelst in ieder geval het eerst om uur omdat zij in de kerk de meimaand gaan openen en op 21/6 (vaderdag) wordt de mogelijkheid geboden om zaterdags te schieten. Wel moet dit ten laatste tijdens de 2 e wedstrijd in Meerveldhoven aangemeld worden. Verder blijft de regel dat als iemand door welke reden erg vroeg moet schieten, hij dit op tijd bij secretaris Ad van Dijck aanmeld. Er zal dan getracht worden hen ook als eerste die zondag te laten schieten. Jac zegt dat, nu Jan Peeters is weggevallen geprobeerd zal worden de commissieleden per toerbeurt de wedstrijden te laten leiden. Ad zal zorgen dat de papieren en kaarten vooraf op het goede adres zijn en zal de cijfers na de wedstrijd zo snel mogelijk terug ontvangen om te verwerken. Het komend jaar zal een proefjaar worden en er zal zeker ruim voldoende mankracht vanuit de commissie aanwezig zijn.

9 5: Klassenindeling kringcompetitie 2014: De commissie heeft de uitslagen van 2014 verwerkt en besloten in 2015 voor de Ere-klasse het gemiddelde vanaf 18,75 aan te houden en voor de A -klasse vanaf 17,00. Dat resulteert in de volgende indeling: Ere-klasse van: 18,75 t/m 20,00. Dat betekent 21 schut(s)ters A-klasse van: 17,00 t/m 18,66. Dat betekent 56 schut(s)ters B-klasse t/m 16,75. 6: Handboogschieten: Door René Smetsers is over de kringgildedag 2014 een verslagje gemaakt en zegt hierin dat er zes mensen aanwezig waren bij het vlakbaanschieten. Bij het wipschieten waren in totaal elf mensen aanwezig wat een beetje tegenviel, maar dit onderdeel zal in 2015 in Bergeijk zeker een vervolg krijgen. Er waren voor het wipschieten twee schutsbomen beschikbaar, dat zal er volgend jaar denkelijk maar één worden. 7: Rondvraag: Frans Jansen van het St. Catharinagilde Blortem, vraagt of het mogelijk is een corps te vormen samen met het St. Jorisgilde Gestel. Zij lopen samen in de optocht en Frans zegt van het kringbestuur al toestemming te hebben, maar daar weet de commissie niets vanaf. Maandag 17/11 wordt de najaarsvergadering gehouden en daar zal Jac de vraag aan het kringbestuur stellen. Indien het kringbestuur goedkeuring heeft gegeven staat niets in de weg om deze twee gilden samen een corps te laten vormen. Gerard Heesterbeek, vraagt als commissielid of de gilden er zorg voor kunnen dragen dat de prijzen van hun gilde afgehaald kunnen worden. Vaak moeten de commissieleden en organiserende gilden veel moeite doen de prijzen op de goede adressen te krijgen. Voorgesteld wordt de niet afgehaalde prijzen door te schuiven naar de volgende schut(s)ters maar daar moet de commissie zich in het voorjaar eerst maar eens over buigen. Ad van Dijck, zegt in 2015 de prijzen iets anders te willen verdelen. Tot nu werden zoveel mogelijk de prijzen verdeeld om iedereen die b.v. 16 treffers had allemaal een prijs te geven. Zo kreeg de ene keer de B-klasse wat meer prijzen en de volgende keer de -klasse. De commissie wil de beschikbare prijzen nu verdelen naar het aantal deelnemers in de klasse. De B-klasse krijgt met terugtelling de helft van de prijzen en de andere helft wordt naar rato verdeeld door de Ere- en A-klasse. Dat wil wel zeggen dat soms de ene 16er in de B-klasse wel en de andere 16er geen prijs krijgt. 8. Sluiting: Niets meer ter tafel komend sluit Ad de vergadering af met de Christelijke Groet, bedankt ieder voor hun inbreng en wenst allen een goede thuiskomst. Notulist: Ad van Dijck. Tel:

10 ADRESSENLIJST KRINGCOMMISSIE PER 11/2014 West: Gerard Heesterbeek Mira AP Veldhoven Jac Maas Boterbocht BP Steensel Centrum: Ad van Dijck Bergen op Zoomstraat KG Eindhoven Jo v/d Vorst Patrijs LJ Veldhoven Noord: Cor Bunthof Mgr. Frenkenstraat RW Nuenen Jorg Vennix De Loo MP Mierlo Oost: G. Kums Prins Hendrikstraat BD Budel-Dorplein Jan van de Vorst Dorpsstraat 16a 6027 PG Soerendonk Zuid: Frans Koolen Looerheideweg TZ Bergeijk Handboog: René Smetsers St. Franciscusstraat Lommel Jac Maas is op 13/11 gekozen tot raadsheer boogschieten van kring Kempenland

RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS-KAMPIOENSCHAP KRUISBOOG OP WIP, versie 2014

RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS-KAMPIOENSCHAP KRUISBOOG OP WIP, versie 2014 RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS-KAMPIOENSCHAP KRUISBOOG OP WIP, versie 2014 1. WIE ORGANISEERT: Dit jaarlijks toernooi wordt bij toerbeurt aan elk van de zes gildekringen van NBFS toegekend.

Nadere informatie

EREKLASSE 2016 A-KLASSE 2016

EREKLASSE 2016 A-KLASSE 2016 EREKLASSE 2016 gilde naam voornaam 1e 2e 3e 4e 5e totaal gem: 2016 18 HERMANS REMKO 20 (19) 20 20 20 80 20,00 E 20 VORSTENBOSCH MARTIJN 20 20 20 (19) 20 80 20,00 E 20 MEULENBROEK TOON 20 19 (19) 20 20

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie.

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie. Besluitenlijst Jeu de Boules Onderdelen : Jeu de Boules regels Hoge Schuts-Regels Maasland 1. Bij het Jeu de Boules wedstrijden tijdens de kringdag worden de regels van Maasland en van de Gildenkring Hoge

Nadere informatie

BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN

BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Secretariaat: Mgr. Frenkenstraat 20 5674 RW Nuenen (Gerwen). E-mail: secretariskringkempenland@gmail.com

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS-KAMPIOENSCHAP KRUIS- BOOG OP WIP, versie 2011

RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS-KAMPIOENSCHAP KRUIS- BOOG OP WIP, versie 2011 RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS-KAMPIOENSCHAP KRUIS- BOOG OP WIP, versie 2011 1. WIE ORGANISEERT: Dit jaarlijks toernooi wordt bij toerbeurt aan elk van de zes gildekringen van NBFS toegekend.

Nadere informatie

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Commissie voor het schieten

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Commissie voor het schieten Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Commissie voor het schieten Reglement boogschieten op wip Inleiding Schieten met boog op de wip Het boogschieten op de wip in de NBFS omvat de volgende disciplines

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d.

Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement schietwedstrijden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. Artikel 1: Schietwedstrijden 1.1 Het reglement

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

1. WIE ORGANISEERT: Dit jaarlijks toernooi wordt bij toerbeurt aan elk van de zes gildekringen van NBFS toegekend.

1. WIE ORGANISEERT: Dit jaarlijks toernooi wordt bij toerbeurt aan elk van de zes gildekringen van NBFS toegekend. RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS-KAMPIOENSCHAP KRUISBOOG OP WIP, versie 2008 1. WIE ORGANISEERT: Dit jaarlijks toernooi wordt bij toerbeurt aan elk van de zes gildekringen van NBFS toegekend.

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

BINNENKORT EEN HELE FIJNE KERST!!!!!

BINNENKORT EEN HELE FIJNE KERST!!!!! 0 INHOUD BINNENKORT 2 AGENDA LEDENVERGADERING 3 VERJAARDAGSKALENDER 5 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN 13 NOVEMBER 2015 6 AANWEZIG 6 AFWEZIG MET KENNISGEVING 6 OPENING 6 VERSLAG VORIGE VERGADERING 6

Nadere informatie

Inschrijfformulieren Vrij Gildefeest

Inschrijfformulieren Vrij Gildefeest Inschrijfformulieren Vrij Gildefeest t.n.v Sint Joris Evenementen Gilde stichting Sint Oostelbeers Joris Gilde Oostelbeers 1381.86.006 Vrij Gildefeest 19 augustus 2012 Adres: Secretariaat St. Joris Oostelbeers

Nadere informatie

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Artikel 1 Federatief

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen)

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) 2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) BOOGSCHIETEN Zat. 4 juli 2009 Wedstrijden van 9 tot 18 uur Aansluitend : prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010.

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Artikel 1 College

Nadere informatie

SCHUTTERIJ B.U.B. Post: Postbus 125, 6573ZK Beek (Berg en Dal)

SCHUTTERIJ B.U.B. Post: Postbus 125, 6573ZK Beek (Berg en Dal) Beste schuttersvrienden, Het doet ons bijzonder deugd u te mogen verwelkomen op de Kringdag Rijk van Nijmegen-de Betuwe in Beek (Berg en Dal). Deze dag vindt plaats op zondag 11 juni 2017. In deze brief

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS - KAMPIOENSCHAP GEWEERSCHIETEN

RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS - KAMPIOENSCHAP GEWEERSCHIETEN RICHTLIJN VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NBFS - KAMPIOENSCHAP GEWEERSCHIETEN 1. WIE ORGANISEERT: Dit jaarlijks toernooi wordt, bij toerbeurt, aan elk van de zes gildekringen van de NBFS toegekend. Het desbetreffende

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur.

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur. BESLUITENLIJST vergadering, cluster 3 t/m 7 zaalvoetbal gehouden op 21-10-2010 In DE Hangar te Eindhoven Aanwezig: De verenigingen: Brabantia, CFE/VDL groep, FC Elisa, KW, RKTVV De bestuursleden: M. Pieters.

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Pekingees en Dwergspanielclub

Pekingees en Dwergspanielclub AGENDA Algemene Ledenvergadering Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en te houden op 15 april 2014 in AC Restaurant t Harde, Eperweg 94 8084 HK t Harde, T +31(0)525

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Reglement Landjuweel van Gelderland Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010.

Reglement Landjuweel van Gelderland Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Landjuweel van Gelderland Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Artikel 1 Landjuweel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT NOORD NEDERLANDSE HANDBOOG FEDERATIE Geldig vanaf Art. 1. Organisatie van wedstrijden, uitslagen, afmeldingen.

WEDSTRIJDREGLEMENT NOORD NEDERLANDSE HANDBOOG FEDERATIE Geldig vanaf Art. 1. Organisatie van wedstrijden, uitslagen, afmeldingen. WEDSTRIJDREGLEMENT NOORD NEDERLANDSE HANDBOOG FEDERATIE Geldig vanaf 01-08-2014 Art. 1. Organisatie van wedstrijden, uitslagen, afmeldingen. a. De vereniging is verplicht de uitslag van een wedstrijd binnen

Nadere informatie

Ondersteuningscommissie Kringdag UITSLAGEN KRINGDAG 2015. Sint-Jorisgilde. Berlicum 5 juli 2015

Ondersteuningscommissie Kringdag UITSLAGEN KRINGDAG 2015. Sint-Jorisgilde. Berlicum 5 juli 2015 Ondersteuningscommissie Kringdag UITSLAGEN KRINGDAG 2015 Sint-Jorisgilde Berlicum Secretariaat: J.C. Schakenraad - Abt van de Venstraat 30-5473 DC - Heeswijk-Dinther Tel. 0413-21 23 63 E-mail:j.c.schakenraad@home.nl

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

OPENING AD-RAAIJMAKERS-SCHUTSBOOM zondag 29 september 2013

OPENING AD-RAAIJMAKERS-SCHUTSBOOM zondag 29 september 2013 nr 8 30 september 2013 OPENING AD-RAAIJMAKERS-SCHUTSBOOM zondag 29 september 2013 Welkom gildebroeders en gildezusters en natuurlijk een hartelijk welkom aan Ria, kinderen en kleinkinderen en verdere familie

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V.

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V. Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub O.E.V. Artikel 01: Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door het bestuur OEV tijdens de bestuursvergadering die gehouden is op d.d. 16 november 2010

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Notulen najaarsvergadering

Notulen najaarsvergadering Notulen najaarsvergadering 9 december 2014 KNBB District West Brabant In: Huis Ten Halve te Roosendaal Opkomst: Uitgenodigd: 53 Verenigingen. Aanwezig: 35 Verenigingen. Afwezig met kennisgeving: 5 Verenigingen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Sint Joris Gilde Berlicum. Presentatie Commissie Toekomst

Sint Joris Gilde Berlicum. Presentatie Commissie Toekomst Sint Joris Gilde Berlicum Presentatie Commissie Toekomst 18-05-2011 Op de najaarsvergadering van 18 oktober 2010 is de Commissie Toekomst in het leven geroepen. Deze commissie gaat zich inzetten om een

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Sinterklaasfair GMR

Vlindernieuws. Belangrijke data. Sinterklaasfair GMR Vlindernieuws Belangrijke data 8 november: SVOV-vergadering 11 november: Sint-Maarten 14 november: Doe avond Sint 16 november: Studiedag groep 1-8 19 november: Intocht Sinterklaas 23 november: Sinterklaasfair

Nadere informatie

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017 Nederlandse PadelBond Officiële NPB padelcompetitie voorjaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 5 5. Aanmelding

Nadere informatie

14 t/m 18 maart 2011 L.G. en L.P. 21 en 22 maart 2011 L.G. en L.P. 23 en 24 maart 2011 staand opgelegd L.G.

14 t/m 18 maart 2011 L.G. en L.P. 21 en 22 maart 2011 L.G. en L.P. 23 en 24 maart 2011 staand opgelegd L.G. S c h i e t v e r e n i g i n g D e K o g e l C o n c o u r s p r o g r a m m a 14 t/m 18 maart 2011 L.G. en L.P. 21 en 22 maart 2011 L.G. en L.P. 23 en 24 maart 2011 staand opgelegd L.G. c o n c o u r

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER Versie 7 oktober 2013 Reglement voor de oudercommissie van basisschool PIUS X in Varsselder. INDEX: 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 NAAM 3 DOEL,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals:

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals: Correspondentieadres wedstrijd secretariaat Commissie Versiering & Verlichting Postbus 16 8100 AA Raalte versiering@stoppelhaene.nl www.stoppelhaene.nl Alle inwoners van Raalte die het Stöppelhaene feest

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d.

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d. Titel Datum Lokatie Notulen ouderraad vergadering Maandag 5 september, 19.45 uur Het Startblok Aanwezig Dorina van Putten Voorzitter Henk van Noord Janine de Keijzer Bianca Hameete Corrie v/d Winden Mirelle

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Commissie voor het schieten

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Commissie voor het schieten Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Commissie voor het schieten Reglement boogschieten op doel Inleiding Schieten met boog op de doel Het boogschieten op doel in de NBFS omvat de volgende disciplines

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016 NR. 18 donderdag 14 januari 2016 Kind op maandag: Ik ben dichtbij Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12 Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen,

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Hoornse Hengelaars Bond

Hoornse Hengelaars Bond Hoornse Hengelaars Bond Secretariaat: Verfmolen 95, 1622 LR Hoorn Telefoon: 06-53709041 Site : www.hoornse-hengelaarsbond.nl E-mail: secretaris@hoornse-hengelaarsbond.com 1 Sponsor van de HHB zijn: Geja

Nadere informatie

website Nieuwsbrief Januari 2017

website  Nieuwsbrief Januari 2017 Brabants Amateur Wijnmakers-en Bierbrouwersgilde Rivierenland Beste Gildeleden, website www.gilde-rivierenland.nl Nieuwsbrief Januari 2017 Voor iedereen die we nog niet gezien hebben op onze nieuwjaar

Nadere informatie