Roland Smorenberg (onderzoek) Veel sociale diensten: Lean meer kwaliteit & efficiency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roland Smorenberg (onderzoek) Veel sociale diensten: Lean meer kwaliteit & efficiency"

Transcriptie

1 NMKG Nieuws Januari 2011 Aan: Beste heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het NMKG Nieuws van januari Wij vragen uw aandacht voor onze volgende bijeenkomst die gepland staat voor 24 maart 2011 in de raadszaal van het gemeentehuis te Houten: Divosa + NMKG seminar: Bezuinigen en Kwaliteit Sociale diensten. Programma 12:00 uur Lunch 13:00 uur René Paas voorzitter Divosa: Opening Roland Smorenberg (onderzoek) Veel sociale diensten: Lean meer kwaliteit & efficiency Betty Talstra directeur Sociale dienst Zoetermeer (ovb) Het kwaliteitsgeheim van de Beste Sociale Dienst Jaad Detmar consultant Atos Lean bezuinigen: perspectief voor personeel Sociale dienst Walcheren Ruim 6 miljoen/jaar bezuinigen door meer kwaliteit Veel tijd voor vragen, discussie en netwerken 17:00 uur Afsluiting met borrel

2 Wilt u reageren op dit NMKG Nieuws, beantwoord dan niet deze maar stuur een naar Met vriendelijke groet, de coördinatiegroep NMKG In deze uitgave: Kwaliteitsgeheim van de beste Sociale Dienst Zoetermeer Sociale Dienst Walcheren Lean overheid: de laatste stand van zake Lean en de NMKG Lean en NMKG Nieuws Gemeente Almere Lean en 5S (orde en netheid) Gemeente Rotterdam wil vergunning in één dag Leden helpen Leden (hoe werkt het) Kwaliteitsgeheim van de beste Sociale Dienst Zoetermeer In deze donkere tijden waarin ambtenaren in het dominante politieke debat geen goed meer kunnen doen schittert er weer een lichtpuntje. De Sociale Dienst van Zoetermeer is door VNG en Divosa (vereniging directeuren sociale dienst) uitgeroepen tot de beste van het land. De prijs is vooral toegekend dankzij hun goede doelmatigheid, bedrijfsvoering en innovatie. Een belangrijk kenmerk van de dienst is klantgerichtheid. Bijzonder is de brede cliëntenparticipatie samen met UWV en het aantrekken van een innovatiemanager die continu kijkt naar verbetermogelijkheden voor kwaliteit etc.

3 Systematische doorvoering strategie. Volgens de jury bewijst de hoge score dat de gemeente Zoetermeer op een systematische wijze haar strategie doorvoert in haar beleid en de bedrijfsvoering en op een innovatieve manier werkt aan het verbeteren van de kwaliteit, beperking van de kosten en verhoging van de effectiviteit. De jury beoordeelde de presentaties aan de hand van de volgende criteria: - concreet en begrijpelijk (25% score); - innovatie en cultuur (50%); - resultaten (25%). Bezwaarprocedure stok achter de deur De klantgerichtheid uit zich onder meer in een outreachende aanpak (binnen 48 uur reactie), een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid, de snelheid van het proces, de multidimensionale aanpak, de administratieve lastenverlichting, digitalisering, deregulering en resultaatgerichtheid. Illustratief voor de wijze hoe de theorie zich voor burgers vertaalt in de praktijk is het feit dat de gemeente niet alleen de mutatieformulieren heeft afgeschaft, maar de bezwaar- en beroepsprocedure vooraf laat gaan door een gesprek. Doordat de bezwaarprocedure wordt beschouwd als het sluitstuk van de kwaliteitsbewaking, voelt de burger zich gehoord en kan tweederde van het aantal bezwaarschriften ambtelijk worden afgedaan. Innovatiemanager De jury kent een grote waarde toe aan de innovatiekracht binnen de gemeente. Zoetermeer heeft een deel van haar personele formatie ingeruild voor innovatie en trok een innovatiemanager aan. De innovatiemanager kijkt continu naar verbetermogelijkheden op het gebied van kwaliteit, kostenbesparing en efficiencyverhoging. De situatie binnen de gemeente Zoetermeer maakt duidelijk dat innovatie geen toevalstreffer is, maar lef vraagt en dient te worden geborgd binnen de organisatie. Een goed voorbeeld van deze innovatiekracht is de leergang ZZP die de gemeente Zoetermeer in 2010 startte, in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de Rabobank. Binnen de leergang worden ZZP'ers ondersteund bij het ontwikkelen van ondernemerschap. De gemeente speelt in op een aanwezige behoefte en een manco binnen de Sociale Zekerheid, die geen rekening houdt met ZZP'ers. Vertrouwen in medewerkers + minder ziekteverzuim Naar de medewerkers toe staat vertrouwen centraal. Medewerkers beschikken over een eigen beslissingsbevoegdheid. Ze worden ondersteund door een zorgkwaliteitssysteem waarin de kwaliteit van hun handelen wordt teruggekoppeld, zodat er een lerend effect ontstaat. Zo heeft Zoetermeer het voor elkaar gekregen dat het ziekteverzuim in vijf jaar tijd daalde van 15 naar 3 procent. De verkiezing is georganiseerd door Interwerk B.V. in samenwerking met Divosa. De jury bestaat uit: - de heer F.J. Paas: Voorzitter Divosa - de heer J.C. de Boer (juryvoorzitter, ouddirecteur van de Dienst Sociale Zaken

4 en Welzijn van de gemeente Hengelo) - de heer R. Geerling: Van Ray Geerling Management & Consultancy B.V., adviseur Sociale Zekerheid - de heer E. Karrenbelt: Hoofd afdeling Sociale Zaken van de gemeente Amersfoort, winnaar Beste Sociale Dienst van Nederland 2008 en 2009 Bronnen: id=5pagid=34&stukid= id=5&pagid=34&stukid=18603 Sociale Dienst Walcheren Hoge druk brengt grote veranderingen De Sociale Dienst Walcheren (SDW) is ontstaan door de samenvoeging van de sociale diensten van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. De samenvoeging is in een kort tijdsbestek uitgevoerd, waardoor de nieuwe organisatie voor veel problemen kwam te staan. Zo dreigde er een tekort op het gemeentelijk uitkeringen- en uitvoeringsbudget. De resulterende organisatie van 110 medewerkers, verantwoordelijk voor 2850 klanten, bleek niet in staat de doelstelling van activering van klanten en daling van hun bestand werklozen te realiseren. Hoge druk van administratieve processen en ontransparante besturing waren hieraan debet. Atos Consulting, is gevraagd hen te begeleiden bij het definiëren van hun visie, doelen het maken van een organisatie- en procesinrichting die daarbij past en dit ondersteunt. Het verandertraject In dit verandertraject is de Business Performance Improvement (BPI) methodiek toegepast. Met deze aanpak is de huidige situatie snel helder te krijgen, waar willen we naar toe en hoe bereiken we dat? Aanvullend is gebruik gemaakt van de methodiek Lean management. Lean management kan worden omschreven als een gereedschapskist met instrumenten die in de verschillende BPI-fasen toegepast kunnen worden. De doelstellingen van Lean management zijn het terugdringen van kosten, het verkorten van doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteit. De kern daarbij is innovatie van de processen door deze robuuster te maken, elementen die geen waarde toevoegen te elimineren en de bewerkingstijd en de doorlooptijd dicht naar elkaar toe te brengen. Daarnaast wordt er gestuurd op effectiviteit waarbij de resultaten voor alle medewerkers inzichtelijk worden gemaakt (visual management). Door meer kwaliteit miljoenen bezuinigen De Sociale Dienst Walcheren werkt nu vele malen sneller, efficiënter en klantgerichter dan voorheen en daarmee is de doelstelling behaald. De

5 bewerkingstijden en doorlooptijden zijn sterk gedaald, mét een hogere kwaliteit. Een aanvraag voor een uitkering wordt in 1 à 2 dagen behandeld, in plaats van voorheen 8 weken. De administratieve last is zodanig verminderd dat het aantal handen aan het reïntegratie-bed is verdubbeld. De formatie is daarbij 10 % gekrompen. Het klantenbestand is spectaculair gedaald (15% in 1 jaar tijd tot beneden de 2000). Door een sterk verhoogde effectiviteit is een besparing op de uitkeringsuitgaven van 7 miljoen euro per jaar gerealiseerd. Bron: Lean overheid: de laatste stand van zake Het NMKG heeft ook in 2010 een netwerkbijeenkomst gehouden over de inzet van Lean, een methode om meer te doen met minder, waarbij kwaliteit centraal staat. Lean is het verbetermodel dat onder meer Toyota gebruikt om de wereldwijde auto-industrie achter zich te laten, ondanks de recente problemen die op een klantvriendelijke wijze razendsnel zijn opgelost. De gemeente Helmond heeft een overzicht samengesteld van organisaties die werken met lean, de processen die daarbij onder handen zijn genomen en de (vaak spectaculaire) resultaten die daarbij zijn bereikt. De volgende organisaties hebben volgens dit overzicht Lean in de armen gesloten: Almelo, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Assen, Barneveld, Berkelland, Den Haag, Dronten, Ede, Emmen, Gemert-Bakel, Groningen, Haarlem, Hardenberg, Helmond, Heusden, Kampen, Leiden, Meppel, Olst-Wijhe, Raalte, Rijssen-Holten, Schouwen-Duivenland, Steenwijkerland, Vlaardingen, Zwolle, Waterschap Hunze en Aa, Waterschap Rivierenland, provincie Noord Brabant, Rijkswaterstaat, Ministerie van Financiën (belastingdienst), Ministerie van Justitie, Ministerie van Sociale Zaken en de Raad van de Kinder bescherming. Onderwerpen en processen bij gemeenten: Beëindiging Wet Werk en Bijstand (WWB), begraven, besluitvormingsproces, bezwaar en beroep, bezwaarschriften AWB, bezwaarschriften belastingen, bezwaarschriften ruimtelijke ordening, bezwaren WOZ, bouwvergunning verlenen, drank en horeca / terrasvergunning, evenementen vergunning, formatiebeheer, grootboek, handhaving milieu, handhaving RBW, handhaving Ruimtelijke ordening, inkoop en aanbesteding, inkoopfacturen, klachten afhandeling, milieu-vergunning verlenen, poststromen, programmabegroting, quickscan bestemmingsplan wijzigingen. Resultaten (soms spectaculair) resultaten bij gemeenten (ook de aanvullende): Kleinere gemeente: briefafhandeling in één dag. Doorlooptijd bezwaarschriften teruggebracht van 16 naar 6 weken.

6 plus gemeente: doorlooptijd actualisering bestemmingsplan van 1 tot 2 jaar -> 6 weken en het aantal plannen en beleidsregels met 60% teruggebracht. Gestroomlijnde afstemming tussen belangenpartijen in plus gemeente bij herinrichting straten binnenstad leidt tot reductie doorlooptijd van 1 jaar en langer -> 8 weken. Bewerkingstijd uitgifte bezoekersparkeerpassen gehalveerd en doorlooptijd van 3 dagen -> 41 minuten (direct aan balie) Doorlooptijd gemeentelijke subsidieaanvraag teruggebracht van ruim 1 jaar -> 1 maand. De afhandeling van een aanvraag levensonderhoud van 4 tot 7 weken gereduceerd tot 4 uur (80%) of 1 week (20%). Professionals hebben weer tijd voor hulp en ondersteuning op maat. Middelgrote organisatie: tijdsbesteding contractenadministratie gehalveerd en 50% minder fouten. Aanvraag rolstoelen: 4 mnd -> 3,5 week èn 10% capaciteit vrij gemaakt WOZ Bezwaren: doorlooptijd 8 -> 4 mnd èn bespaard Bezwaar en beroep: onderhanden werk 115 -> 48 dagen Bouwvergunningen: doorlooptijd van 9 -> 5 weken èn 10% capaciteit vrij gemaakt. WABO/Omgevingsvergunning in traject van circa 3 mnd tijd: Totale doorlooptijd 70 dagen -> 36 dagen, Onderhandenwerk 360 > 0. Zonder inzet van ICT! Aanvullend levert het op Rust, reinheid, regelmaat Duidelijk en eenduidig proces Inzicht in afdelingsoverschrijdend processen Minder administratieve lasten Geeft ruimte voor innovatie, complexe zaken, inhoudelijk interessante zaken Slanke en slagvaardige organisatie Plezier in het werk, goede werksfeer Problemen worden in kaart gebracht Medewerkers ervaren minder werkdruk Het is een sport om het steeds beter te doen De lijst is opgesteld door Carel Retera uit Helmond Bron: management.pdf (Interessante aanvulling: provincie Friesland, Rijksuniversiteit Groningen, Vlietland ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Reinier de Graaf ziekenhuis en Zorggroep Noorderbreedte) Bron:

7 Lean en de NMKG De NMKG is van plan om in 2011 u zo volledig mogelijk te informeren over de voortgang van leanprojecten bij de overheid. De uitdagingen, de goede dingen, de teleurstellingen en de suggesties om dingen anders en beter te doen. Luisteren naar anderen is de bron van wijsheid! Het NMKG heeft daarvoor u nodig. U allen bent een bron van wijsheid en ervaring, door koppeling ontstaat een netwerk dat u inhoudelijk kwalitatief ten dienste staat. Uw ervaringen zijn van harte welkom bij: Richard van Ekeren Lean en NMKG Nieuws De redactie van NMKG Nieuws houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond Lean. Ook willen wij ruimte geven aan NMKGers die hun ervaringen met u willen delen en periodiek via de nieuwsbrief verslag doen. Gemeente Almere Dat de toepasbaarheid van LEAN zich niet slechts beperkt tot productiebedrijven bewijst de Gemeente Almere. Ook overheidsinstellingen kunnen veel winnen met Lean. De gemeente Almere heeft dat goed begrepen. Samen met LeanEnt is zij op verschillende plekken binnen de organisatie bezig en bezig geweest om heel gericht inhoud te geven aan het begrip LEAN. Met groot enthousiasme van beide kanten zijn inmiddels resultaten behaald. In januari 2005 is de samenwerking gestart. Verschillende groepen hebben met veel genoegen deelgenomen aan de workshop De eerste stap naar LEAN. Na deze workshops zijn er verschillende tastbare vervolgstappen gezet. Verkorting van de doorlooptijd van inkoopfacturen tot betaalbaar was de opdracht voor één van de groepen. In een aantal praktische vervolgsessies is er in samenwerking een concreet plan gepresenteerd om op een efficiënte wijze aan deze doelstelling te kunnen voldoen. De doorlooptijd kan daarbij verkort worden van 40 dagen naar 40 uur! Focus op onderhanden werk en doorlooptijd heeft een enorme impact op de productiviteit en de kosten van gemeenten. Bij de Gemeente Almere is dat opnieuw onderstreept. Het doel is om van de gemeente Almere een LEANE klantgerichte, efficiënte en slagvaardige leverancier te maken van allerhande burger- en bedrijfsproducten. Daarbij valt te denken aan het verlenen van vergunningen, tot het herbestraten van trottoirs. Korte levertijden en een LEANE

8 bedrijfsvoering zijn daarbij voorwaarden. LEAN, dat moet je ervaren. Ruim mensen uit de hele wereld deden tot nu toe met veel inzet en interesse op enthousiaste wijze aan de workshops mee! O.a. Scania (worldwide), Koninklijke Nooteboom Trailers en het Openbaar Ministerie Arrondissement Zutphen hebben deze workshop ingezet om al hun medewerkers te laten beleven wat Lean is. Periodiek wordt een open workshop De eerste stap naar LEAN voor genodigden georganiseerd. De data waarop deze workshops plaats vinden kunt u zien op de website Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Bent u geïnteresseerd? Bel Na twee dagsessies met een projectgroep, onder leiding van Frits de Vries en Robert van der Velde is LEAN Almere van idee / concept op papier geworden tot een voor iedereen begrijpbaar en gedeeld procesmodel, dat zich eenduidig laat vertalen in een gewenst proces van order intake tot aflevering aan klant. Het VTH-Bouw proces werd daarbij als voorbeeldproces gehanteerd. Dit proces behandelt bijvoorbeeld de vergunningaanvraag voor het bouwen van een aanbouw of het plaatsen van een dakkapel. De zogenaamde reguliere bouwvergunningen in de kleine bouw. Tijdens deze dagen is uitvoerig stilgestaan bij onderwerpen als: verwachtingen, doelen, beelden bij een LEANE bedrijfsvoering, het procesmodel, procesmap van het huidige VTH-Bouw proces, procesmap nieuw en LEAN VTH-Bouw proces. Tot ieders tevredenheid is er nu een eenduidig beeld van LEAN en hoe dit voor de gemeente Almere kan werken. Het LEAN procesmodel zal in de verdere uitwerking en implementatie gebruikt worden als blauwdruk voor het vormgeven van diverse andere processen. De gemeente is destijds met concrete implementaties gestart. Resultaten zijn reeds bereikt. Duidelijk was dat de doorlooptijd van vergunningverlening drastisch verkort kon worden. Bron: Lean en 5S (orde en netheid) 5 Slimmigheidjes om je werk opgeruimd te houden Auteur: Arno Dalhuisen Iedereen is wel eens iets kwijt. Waar heb ik dat document toch gelaten? Ik had toch versie 2 al gemaakt? Het staat niet op je persoonlijke schijf. Had ik het al niet naar iemand g d? Ook niet. Licht gefrustreerd open je versie 1 en begin je maar opnieuw Dit is maar één voorbeeld van de kostbare minuten die medewerkers kwijt raken

9 als gevolg van een werkplek die niet opgeruimd is. Gemiddeld genomen verspillen mensen een uur per dag met zoeken naar informatie of spullen. Deze constatering vermenigvuldigd met het aantal medewerkers in de organisatie, levert vervolgens bij een gemiddelde organisatie toch een verspilling op van vele duizenden nutteloze minuten per dag. Welke vuistregels moet je hanteren om ervoor te zorgen, dat je je werk doet en niets anders dan dat? 5S is één van de middelen die helpt! Wat is 5S? 5S is een middel om betrokkenen in een proces bewust te laten zijn van hun werkomgeving. Als een medewerker in staat is om zijn eigen werkplek opgeruimd te houden, dan leidt dit tot overzicht, rust en focus. Op de lange duur (en voor de organisatie in geheel) betekent dit een verhoging van de productiviteit. Men spendeert bijvoorbeeld minder tijd aan het zoeken van dingen, of raakt ook niets kwijt. Van origine is 5S ontstaan in de productieomgeving en is een onderdeel in het Lean-gedachtegoed. 5S staat voor: 1. Seiri: Sorteren (sort) - Behoudt datgene wat nodig is. 2. Seiton:Schikken, ordenen (straighten) - Ruim de dingen zo op, dat je ze snel kunt vinden. 3. Seiso: Schoonmaken (shine) - Houdt de dingen schoon. 4. Seiketsu: Standaardiseren (standardize) - Doe de goede dingen op dezelfde dus- goede wijze. 5. Shitsuke: Standhouden (sustain) - Hou vol, met wilskracht en toewijding. In de praktijk wordt naast de 5S vaak ook nog een 6e S toegevoegd: veiligheid (safety). Deze is ervoor bedoeld, dat men een veilige werkplek creëert, die ongelukken of blessures voorkomt. 5S kan al heel snel en simpel worden toegepast. Het is ook in administratieve processen, kantooromgevingen en archieven nadrukkelijk aan de orde. Praktijkvoorbeelden van 5S zijn bijvoorbeeld een actuele mailbox met gecategoriseerde s, een voor iedereen op de afdeling logisch opgeruimde archiefkast en een geordende G-schijf. Hoe pas je 5S toe? Een groot gedeelte van 5S heeft betrekking op de persoonlijke hygiëne van medewerkers op het gebied van omgang met papieren documenten, benaming en categorisering van digitale documenten, het verwerken van binnenkomende mails, etc. De werkplek van medewerkers wordt echter ook beïnvloedt door de afspraken die op de afdeling zijn gemaakt. Op de afdeling kan bijvoorbeeld sprake zijn van oude gebruiken (vaak aangeduid als zo doen we dat altijd hier ) of van inefficiënte werkwijzen, waar de individuele medewerker geen directe invloed op heeft. Een populaire werkwijze om de werkplekken opgeruimd te krijgen is om met een groepje mensen over de afdeling te lopen en de werkplekken te fotograferen. Het digitale verkeer (opslag en gebruik van data, mails en media) kan niet worden gefotografeerd, maar hoort desalniettemin óók bij de wandeling! De belangrijkste doelstelling is om bij alle gevonden situaties per S vast te stellen in hoeverre de (werk)plek opgeruimd is. Hoe vaak wordt bijvoorbeeld een bepaald type document gebruikt. Nooit? Gooi het dan weg (cq. uitfaseren). Niet vaak?

10 Parkeer het uit het zicht, maar logisch vindbaar. Dit is een voorbeeld van sorteren. Worden verschillende manieren gehanteerd om digitale documenten te betitelen? Spreek een conventie met elkaar af inclusief de standaardplek waar het type document wordt opgeslagen. Dit is een voorbeeld van Schikken. Benoem en prioriteer zodoende met elkaar de gevonden rommel op de werkplekken. Probeer de achterliggende oorzaken te ontdekken. Hoe heeft de rommel kunnen ontstaan? Wijzig het proces en/of de omstandigheden zodanig, dat de oorzaken niet meer voor kunnen komen. Maak de benodigde hygiëne op de werkvloer met elkaar duidelijk en houdt elkaar daarin scherp. Resultaat met 5S. Als 5S nog nooit is toegepast, is er wellicht sprake van veel rommel op de werkvloer. De beste tactiek is echter om simpelweg te doen. Doen, doen, doen. Begin klein, met een beperkte scope, maak de behaalde resultaten (efficiencywinst, besparingen) aan iedereen zichtbaar en breidt de aandachtsgebieden zodoende gestaag uit. Misschien is er tijdens de gesprekken sprake van een aantal flinke discussies. De achterliggende oorzaken zijn bijvoorbeeld niet altijd helder te destilleren. 5S heeft een bewezen track record, als het gaat om het verhogen van de productiviteit van medewerkers en daarmee ook de organisatie in haar geheel. 5S kan met weinig investeringen al succesvol worden toegepast. Waar 5S wordt toegepast heerst overzicht, rust en focus. Medewerkers vullen hun tijd met zinnig werk voor de klant. Kortom: met 5S werk je opgeruimd! Bron: Gemeente Rotterdam wil vergunning in één dag De gemeente Rotterdam start met woningcorporatie Com-wonen en bouwer Dura Vermeer een verregaande samenwerking op het vlak van vergunningen. Het doel: een vergunning in één dag. Woensdag 15 december heeft de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus een intentieverklaring ondertekend met Margriet Drijver, bestuurder van Com-wonen, en Rob Tummers, directeur bij Dura Vermeer, om tot een intensieve samenwerking te komen met de afdeling Vergunningen van ds+v. Com-wonen noemt het een unicum: een gemeente die met private vastgoedpartijen in een pilot ketenintegratie stapt om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren. Vergunningen in één dag De afdeling Vergunningen van de gemeente Rotterdam stelt zich ten doel om hoogwaardige vergunningen in één dag te kunnen leveren. Van een toetsende en controlerende, afwachtende houding wil de gemeente naar het leveren van toegevoegde waarde aan het bouwproces. Over vijf jaar is er geen bouwvergunning meer. Het is maar de lakzegel op het

11 proces. Het gaat om het idee, de gedachte: kom los uit de klassieke manier van denken, aldus Margreet Schotman, hoofd afdeling Vergunningen. Tien weken sneller starten met de bouw De pilot betreft de ontwikkeling van Het Mooie Plan fase 2 in Lombardijen. In oktober stelden de opdrachtgever, bouwer, architect, gemeente, nuts, installateurs en constructeur gezamenlijk een eerste echte LEAN-Planning van de ontwikkel/ontwerpfase op. Zo kon het ketenintegratieteam van Het Mooie Plan fase 2 de periode tussen de planning en de start bouw met tien weken inkorten. Het bouwproces wordt gestroomlijnd met het 3-D Bouw Informatie Model (BIM). Bij een positief resultaat op het project Het Mooie Plan fase 2 willen de betrokken partijen gaan zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden naar andere gemeentelijke bouwdisciplines, zoals ruimtelijke ordening, toezicht, stedenbouw, openbare inrichting en gronduitgifte. LEAN Ketenintegratie kan volgens Com-wonen niet zonder de LEAN-principes. De betrokken ambtenaren evenals de andere ketenpartners zijn daarom op LEAN-cursus geweest. De LEAN-methode helpt om op een andere manier naar het proces te kijken. Zo wordt de vergunning niet langer als een stapel papier gezien, die al dan niet een stempel verdient. De rode draad wordt: wat voegt een ieder toe aan het proces. Door bij elkaar te zitten breng je kennis eerder in het proces in het bouwplan. Wat nu nog veel voorkomt is dat een vergunning aan elkaar hangt van de mitsen en maren in de vorm van nadere voorschriften en eisen, die naderhand weer gecheckt moeten worden, stelt Com-wonen. Door korte tijd intensief samen te werken zou de vergunning direct klaar kunnen zijn. Bron: Leden helpen Leden (hoe werkt het) Wilt u dat de leden van de NMKG meedenken met u over een bepaalde aangelegenheid laat het ons weten via onze website. Wij zorgen voor verdere bekendmaking. De redactie

12 Wilt u geen NMKG Nieuws meer ontvangen? Dat kan als u uw lidmaatschap van het NMKG opzegt. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan hier of via knop 'lidmaatschap'. U ontvangt dan ook geen uitnodigingen meer voor de themabijeenkomsten of eventuele kortingen bij andere organisatoren van bijeenkomsten.

Hartelijk welkom! Frits de Vries www.leanent.nl

Hartelijk welkom! Frits de Vries www.leanent.nl Hartelijk welkom! Frits de Vries www.leanent.nl Welke vragen hebben jullie? Van 0 tot 10 0 = mijn gemeente doet niets met Lean 10 = mijn gemeente doet heel veel met Lean 3 Van 0 tot 10 mijn gemeente is

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

Samen werken aan duurzame verbetering van processen. Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013

Samen werken aan duurzame verbetering van processen. Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013 Samen werken aan duurzame verbetering van processen Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013 Inhoud Doelstellingen en aanpak Resultaten Lessen en ervaringen Hoe we verder gaan Vragen? - 2

Nadere informatie

Een opgeruimde werkplek

Een opgeruimde werkplek 5S Een opgeruimde werkplek Wat is 5S? Opgeruimde, georganiseerde en overzichtelijke werkplek Doel: vergroten veiligheid en productiviteit Systematische aanpak Oorsprong: Lean Manufacturing en Toyota Production

Nadere informatie

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren 7 november 2013 voor innovatie in bedrijfsvoering Over Gjald Gjald

Nadere informatie

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010 Leren Zien Robert van der Weerdt Accent Organisatie Advies 1 www.accentadvies.nl Agenda Lean als methode Leren zien Aantal technieken Filmpje Andere verbetermethoden Theory of Constraints (TOC) Six Sigma

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Is dit werkzaam? Hoe kan ik er bij komen? En als er dan brand is? Door de bomen zien we het bos niet meer. Soms lijkt het wel een kunstwerk

Is dit werkzaam? Hoe kan ik er bij komen? En als er dan brand is? Door de bomen zien we het bos niet meer. Soms lijkt het wel een kunstwerk Lean and Clean Hessel Visser hesselvisser@chello.nl www.hesselvisser.nl s-gravendeel Dordrecht s-gravendeel Slank, Slim, Schoon, Sober en Sneller werken met 7W en 5S 2 x HTS en TU Basisonderwijs Hessel

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

NMKG Nieuws Juni/Juli 2011

NMKG Nieuws Juni/Juli 2011 NMKG Nieuws Juni/Juli 2011 In deze uitgave: Video van gemeente Epe: meer dan halvering van doorlooptijden Lean na invoering van de Wabo Reductie van verspilling maakt productieketens efficiënter Resultaten

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Lean in Assen The year after

Lean in Assen The year after Lean in Assen The year after Presentatie Regiobijeenkomst vereniging BWT Richard Carsouw 20 april 2011 Aanleiding Invoering WABO Opdracht AMT: verbeter de dienstverlening Samenwerking binnen het team 2

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper Productive Care Ervaringen tot nu toe whitepaper Annemieke van Groenestijn, CBO Maaike Veenvliet, CC zorgadviseurs Oktober 2014 Daar gooien we een föhn overheen is ondertussen een veel gehoorde kreet in

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Gemeenteloketten soms te traag

Gemeenteloketten soms te traag Tekst 1 Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden!

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

5S: de vijf stappen nader uitgelegd

5S: de vijf stappen nader uitgelegd 1. Stap 1 van 5S: de eerste stap: Selecteren Met geringe inspanning een aanzienlijke besparing De kracht van eenvoud wordt in bedrijven onderschat, je kunt je er twee zaken bij voorstellen: de vereenvoudiging

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Presentatie 4 februari 2010

Presentatie 4 februari 2010 Presentatie 4 februari 2010 Een snelle, efficiënte en effectieve locale overheid met behulp van Lean Thinking Methodiek om bedrijfsprocessen snel, efficiënt en effectief in te richten Erik Faber Inhoud

Nadere informatie

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper

Productive Care. Ervaringen tot nu toe. whitepaper Productive Care Ervaringen tot nu toe whitepaper Annemieke van Groenestijn, CBO Maaike Veenvliet, CC zorgadviseurs Oktober 2014 Daar gooien we een föhn overheen is ondertussen een veel gehoorde kreet in

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

FOCUS > ACTIE > FLOW WERKPLEKORGANISATIE. Een artikel van Ad van der Hulst. op basis van de Toyota techniek 5S

FOCUS > ACTIE > FLOW WERKPLEKORGANISATIE. Een artikel van Ad van der Hulst. op basis van de Toyota techniek 5S FOCUS > ACTIE > FLOW Een artikel van Ad van der Hulst WERKPLEKORGANISATIE op basis van de Toyota techniek 5S telefoon: 06 224 559 02 5S WERKPLEKORGANISATIE Deze Toyota methodiek geeft een logisch stappenplan

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Lean Grafimedia Theorie naar praktijk (2014 / 2015) Tobias op den Brouw Remco Glashouwer

Lean Grafimedia Theorie naar praktijk (2014 / 2015) Tobias op den Brouw Remco Glashouwer Lean Grafimedia Theorie naar praktijk (2014 / 2015) Tobias op den Brouw Remco Glashouwer Wie zijn wij Deze presentatie Vertalen van de ervaringen van de laatste 2 jaar LEAN Grafimedia naar praktisch actieplan

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk Door: Walter Baardemans De gemeente Katwijk heeft de ambitie om de beste dienstverlenende gemeente van Nederland te worden. Om dat te realiseren, worden werkprocessen

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

DE WERKPLEK ALS BASIS VOOR WINSTGEVENDHEID

DE WERKPLEK ALS BASIS VOOR WINSTGEVENDHEID DE WERKPLEK ALS BASIS VOOR WINSTGEVENDHEID CORBO helpt u met het vinden van de juiste oplossing voor de after sales! Leveren van kwaliteit en efficiënt werken zijn belangrijke succesfactoren binnen de

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam)

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Benchmark Werk & Inkomen Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Agenda 1. Korte introductie op de benchmark - Wat is het - Hoe werkt het -

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Acteren in het krachtenveld

Acteren in het krachtenveld Acteren in het krachtenveld Het uitvoeren van een krachtenveldanalyse is een methode die veel in projectmanagement wordt toegepast. Door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse kijk je met andere ogen

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Deelsessie 27 Het subsidieproces in het teken van samenwerking

Deelsessie 27 Het subsidieproces in het teken van samenwerking Deelsessie 27 Het subsidieproces in het teken van samenwerking Peter Struik en Jurgen de Jong, Partners+Pröpper Even voorstellen Partners + Pröpper is een bestuurskundig onderzoek- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants)

De grote logistieke petje op petje af quiz. Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) De grote logistieke petje op petje af quiz Vereniging Klantordergestuurde Logistiek Wouter Lagendijk (Mitopics) Jauco Martens (IPL Consultants) KOG Systems 3 & 4 Juni 2009 Waar staat KOG systems voor?

Nadere informatie

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland Onze Lean reis Door: Kees Vonk Secretaris-directeur Wie zijn wij? Waterschap Rivierenland is 1 van de 24 waterschappen in Nederland - 201.000 ha - 36 gemeenten - 950.000 inwoners

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs

Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs Kennismaken met LEAN Verbetertips en trucs 21.08.2014 Tobias op den Brouw Remco Glashouwer Ons doel van vandaag Informatie geven Aan de hand van 11 tips Kennis delen Onze praktijkervaringen met jullie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Welkom bij: Lean management in de praktijk van Gjald Accountants

Welkom bij: Lean management in de praktijk van Gjald Accountants Welkom bij: Lean management in de praktijk van Gjald Accountants 7 november 2013 Wie is Gjald? Gjald is een dienstverlener met twee disciplines: > Accountancy > Business consultancy gericht op het innoveren

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Proces improvement bij de gemeente. Yacht 28 oktober 2010

Proces improvement bij de gemeente. Yacht 28 oktober 2010 Proces improvement bij de gemeente Yacht 28 oktober 2010 Proces improvement in Cranendonck Programma 28-10-2010; 15.00 tot 16.00 uur Welkom Theorie Lean Kennismaking Cranendonck Vraag van Cranendonck Aanpak

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Het leven zoals het is 2 Het leven zoals het is Er gaan zo'n 50.000 gedachten per dag door ons hoofd. De meeste van deze gedachten

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Innovatie in Bouwprocesmanagement

Innovatie in Bouwprocesmanagement Innovatie in Bouwprocesmanagement Inleiding Twee jonge directeuren van Dura Vermeer Hengelo, de heren Jeroen Heijdra en Koert Terhürne gaven tijdens een gastcollege voor de PHBO-opleiding Bouwprocesmanagement

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Mystery call en -traject

Mystery call en  -traject Mystery call en e-mail-traject Gemeenteraadsverkiezingen; Mystery guest-onderzoek onder 24 Nederlandse gemeenten SAMENVATTING 24 februari 2010 0 Inhoudsopgave 1. Projectomschrijving 1 1.1 Inleiding 1 1.2

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie