MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

2 2

3 Inhoud 0. INLEIDING MANAGEMENT EN OVERLEG Duaal management Operationele unitleiders Werkoverlegstructuren Medisch inhoudelijke overlegstructuren Week- en maandprogramma chirurgie DE VAKGROEP CHIRURGIE Inleiding Samenstelling vakgroep en aandachtsgebieden Lidmaatschappen en bestuurlijke functies Arts-assistenten en Chefs de Clinique Verplegend en ondersteunend personeel Verpleegkundig Specialisten (voorheen Nurse Practitioners) Stomaverpleegkundigen Coloncare-verpleegkundigen Overige medewerkers CHIRURGIE EN DE PERS Chirurgen stellen normen op Chirurg en laparoscopisch specialist dr. A. Jansen met pensioen Kwaliteit Veiligheid CHIRURGIE CHIRURGIE Algemene Chirurgie Colorectale chirurgie Stroomlijnen poliklinisch traject Klinisch traject Dutch Surgical Colorectal Audit Aantallen patiënten Toekomst laparoscopische colonchirurgie Leverchirurgie Feedback van patiënten Samenwerking Chirurgie KG en Spaarne (en eventueel anderen) Mammachirurgie Organisatie van zorg Prestatie-indicatoren Aantal patiënten combi-onderzoek Toekomstvisie Oncologisch centrum Traumachirurgie Spoedeisende hulp (SEH) Fractuur- en osteoporose polikliniek (Total Fracture Care) Handenteam Toekomst Vaatchirurgie Vaatkeurmerk Flebologisch Centrum (expertisecentrum - in samenwerking met dermatologen) Klinische speerpunten Aantallen patiënten Organisatie binnen de vaatchirurgie Toekomst Lonchirurgie OPLEIDING HEELKUNDE KWALITEIT VAN ZORG Kwaliteitsdomeinen Evaluatie van Zorg

4 Patiëntenperspectief Maatschapsfunctioneren Professionele ontwikkeling Lean Six Sigma NIAZ WETENSCHAP Onderzoek en trials Voordrachten, publicaties, studies en congressen Voordrachten Publicaties 2011 van stafleden Studies, congressen en certificaten CHIRURGIE DIGITAAL Open huis voor huisartsen SOCIALE ACTIVITEITEN KENGETALLEN CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS 2010 EN EVALUATIE EN DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST Evaluatie, Doelstellingen en Verder

5 0. Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2011 van de vakgroep Heelkunde van het Kennemer Gasthuis te Haarlem. Het jaarverslag met een vooruitblik op het Beleidsplan is ontstaan uit de voortschrijdende professionalisering die de vakgroep en de zorg ondergaan. De basis voor de ontwikkeling ligt in de reeds in 2007 gestarte beleidsdagen die de maatschap Chirurgie houdt om onderling beter in kaart te brengen waar we waren en waar we met zijn allen naar toe willen en/of we gezamenlijk verbeterpunten kunnen identificeren. Dit is het tweede jaarverslag en een vervolg op het jaarverslag In het Jaarverslag 2011 worden verschillende aspecten van de vakgroep belicht en daarmee willen wij u graag inzage verschaffen in onze resultaten, de activiteiten op het gebied van opleiding, kwaliteit van zorg, en de toekomst. Ik hoop dat we hiermee een goede informatieve stap hebben gezet. Mei 2012 namens de Vakgroep Heelkunde Kennemer Gasthuis te Haarlem, dr. E.G.J. Vermeulen, chirurg, vakgroepvoorzitter Medisch Manager Organisatorische Eenheid Chirurgie 5

6 6

7 1. Management en overleg 1.1. Duaal management Het Kennemer Gasthuis heeft in 2008 ziekenhuisbreed een nieuwe managementstructuur ingevoerd. De organisatie is opgedeeld in Organisatorische Eenheden. De Organisatorische Eenheid Chirurgie is één van de 22 eenheden. Tot de Organisatorische Eenheid Chirurgie behoren onder meer de verpleegafdelingen en poliklinieken Chirurgie, de gipskamers en het vaatlaboratorium. De eenheden worden aangestuurd volgens het model van het duaal management. Het duaal management van de Organisatorische Eenheid Chirurgie wordt vanaf 2008 gevormd door Organisatorisch Manager H. Verhagen en Medisch Manager dr. E.G.J. Vermeulen. Het duale bestuur (OM & MM) draagt zorg voor onder meer het opstellen van de jaarplannen, de bewaking van het budget en de kwaliteit van zorg in alle facetten. Bestuur Vereniging Medische Staf Raad van Bestuur Organisatorische Eenheid Chirurgie Medisch Manager Organisatorisch Manager Vakgroep Chirurgie Unitleiders poliklinieken Polikliniek N&Z, Gipskamers, Consulenten, Vaatlab A(N)IOS Unitleider verpleegafdeling 1-5 Verpleegafdeling 1-5 Secretariaat Chirurgie Unitleider verpleegafdeling 2-5 Verpleegafdeling 2-5 Ambtelijk secretaris Unitleider verpleegafdeling 3-5 Verpleegafdeling 3-5 Figuur 1: Organigram Organisatorische Eenheid Chirurgie 7

8 1.2. Operationele unitleiders De afdelingen noord en zuid van de polikliniek Chirurgie worden aangestuurd door o mevrouw M.F. van Heusden - van de Tonnekreek, en o mevrouw N. Bakker - Karssen. Zij vervullen de functie in de vorm van een duobaan. De verpleegafdelingen worden aangestuurd door o mevrouw M. van Diemen (afdeling 1-5), o mevrouw A. de Jeu (afdeling 2-5), en o mevrouw L.W.G. Hillebrands - Huiberts (afdeling 3-5). De unitleiders geven direct leiding aan verpleegkundigen, doktersassistenten, secretaresses, gipsverbandmeesters, vaatlaboranten, nurse practitioners en physician assistants. Indirect wordt ook logistieke sturing gegeven aan de arts-assistenten. De unitleiders ontvangen leiding van het bestuur van de Organisatorische Eenheid Chirurgie Werkoverlegstructuren Binnen de eenheid Chirurgie vindt frequent periodiek overleg plaats tussen de verschillende disciplines. Van belang zijn: 2 x per maand: vakgroep- / maatschapsvergadering 4 x per maand: overleg organisatorisch en medisch manager 1 x per maand: bestuur OE en unitleiders verpleegafdeling en poliklinieken 1 x per 6 weken: bestuur OE en gipsverbandmeesters 3 x per jaar: bestuur OE en Raad van Bestuur 1 x per 6 weken: decentrale VIM commissie (Veilig Incident Melden) Chirurgie 2 x per jaar: beleidsdag vakgroep / maatschap 1.4. Medisch inhoudelijke overlegstructuren Het dagprogramma voor Chirurgie in het Kennemer Gasthuis kent de volgende structuur waarbij opgemerkt dient te worden dat onderdelen soms parallel verlopen ten gevolge van de aanzienlijke hoeveelheid besprekingen 07:45 uur Ochtendrapport (NB: op maandag 07:40 uur) 08:00 uur Operatieprogramma en zaalvisite 08:45 uur Bespreking SEH bezoeken met Radiologie (vangnet criterium) 09:15 uur IC visite 09:00 uur Aanvang ochtendsessie polikliniek Zuid 12:30 uur Aanvang middagsessie polikliniek 13:30 uur IC bespreking 15:15 uur Onderwijs coassistenten 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 8

9 1.5. Week- en maandprogramma chirurgie Maandag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:45 uur 1 ste en 3 de week Neurologie-Vaatchirurgie bespreking 16:30 uur Papieren grote visite uur met aansluitend complicatiebespreking Dinsdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:30 uur Mammabespreking 17:00 uur Chirurgisch-Interne overdracht 18:00 uur Laatste dinsdag van de maand refereeravond tot 19:30 uur Woensdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 17:00 uur 1 ste en 3 de week PA bespreking 17:00 uur 2 de week Traumabespreking thematisch 17:00 uur 4 de week Arts-assistenten onderwijs 17:00 uur Dialyse bespreking 1 ste woensdag van de maand Donderdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:30 uur Longbespreking 17:00 uur Oncologiebespreking Vrijdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:30 uur Vaatbespreking 9

10 10

11 2. De vakgroep Chirurgie 2.1. Inleiding De vakgroep wordt thans gevormd door 10 chirurgen, met sedert 01 januari 2011 een chirurg in vervolgopleiding vaatchirurgie (CHIVO). De continu veranderende arbeidsmarkt heeft er de afgelopen jaren toe geleid gezorgd dat niet iedere arts-assistent, die chirurg werd, direct aansluitend aan de opleiding met een baan of vervolgopleiding kon starten. Dit heeft er toe geleid dat de maatschap in 2011 Niels de Korte nog een jaar als Chef de Clinique in zijn aandachtsgebied heeft laten werken. Chirurg de Korte heeft inmiddels per 01 januari 2012 een maatschap positie in het Spaarne ziekenhuis weten te bemachtigen. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft GE-oncologisch chirurg dr. A. (Ton) Jansen per 31 december 2011 afscheid genomen. Zijn positie als GE-oncologisch chirurg werd op 01 januari 2012 overgenomen door dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke. Ronald Vuylsteke heeft na zijn algemene Chirurgie opleiding een volbracht CHIVOschap in GE-oncologische Chirurgie doorlopen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het AMC Samenstelling vakgroep en aandachtsgebieden De huidige bezetting van de vakgroep en de verdeling van de aandachtsgebieden is als volgt: chirurg dr. M.J. Heetveld dr. R. Metz dr. A. Rijbroek dr. H. Rijna dr. R. Silvis dr. J.P. Snellen dr. H.B.A.C. Stockmann dr. E.G.J. Vermeulen drs. G.A. Visser dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke aandachtsgebied(en) algemene chirurgie, traumachirurgie, oncologische chirurgie en deels gastrointestinale chirurgie algemene chirurgie, vaatchirurgie algemene chirurgie, vaatchirurgie, longchirurgie algemene chirurgie, longchirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie, endocriene chirurgie algemene chirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie algemene chirurgie, traumachirurgie, schildklierchirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie algemene chirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie algemene chirurgie, vaatchirurgie algemene chirurgie, traumachirurgie algemene chirurgie, gastro-intestinale chirurgie, oncologische chirurgie 11

12 2.3. Lidmaatschappen en bestuurlijke functies chirurg dr. M.J. Heetveld dr. R. Metz lidmaatschappen en bestuurlijke functies medisch manager Spoedeisende Hulp opleider voor de opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts KG voorzitter Kerngroep Acute Zorg penningmeester Osteosynthesis & Trauma Care Found. (OTCF) Ndl. lid faculty OTC Basic en Advanced Course lid Med. Adviesgroep, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio 1 adviserend lid com. Uitkomst van Zorg Ned. Ver. voor Heelkunde lid Stuurgroep Int. Hip Fracture Research Collaboration (IHFRC) lid Stuurgroep Med. Onderz. Turkish Airlines Crash (MOTAC) redactie Linneaus Medisch Journaal dr. A. Rijbroek voorzitter bestuur Vereniging Medische Staf (tot ) lid Stafbestuur lid Necrologiecommissie NIAZ lid KG penningmeeste Maatschap Chirurgie opleider en Coördinator coassistenten Heelkunde medisch hoofd vaatlaboratorium dr. H. Rijna dr. R. Silvis dr. J.P. Snellen dr. H.B.A.C. Stockmann opleider algemene Heelkunde lid Oncologiecommissie Kennemer Gasthuis voorzitter Centrale opleidingscommissie Kennemer Gasthuis lid Beroepsbelangencommissie Vereniging Medische Staf KG lid redactie Commissie Medisch Journaal Linnaeus Instituut lid Beroepsbelangencommissie Ned. Vereniging voor Heelkunde lid Commissie Regionale Oesophaguschirurgie lid Regionale Opleidingscommissie regio 1 lid IKA werkgroep mammatumoren, GE chirurgie, Longchirurgie lid IKA Chirurgisch Oncologisch Netwerk lid Longkring Noord-Holland lid Kerngroep Stichting Topklinische Ziekenhuizen KG lid commissie MIC lid commissie IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) lid Bloedtransfusiecommissie lid orgaan- en weefseldonatie commissie lid Pijncommissie lid SEH/Trauma commissie opleider AIOS Huisartsengeneeskunde, stage SEH coördinator verpleegkundige chirurgische protocollen waarnemend coördinator coassistenten Chirurgie visitator en lid commissie kwaliteit Ned. Vereniging voor Heelkunde lid adviescommissie MSRC lid traumanetwerk VUMC secretaris maatschap Chirurgie plaatsvervangend opleider algemene Heelkunde voorzitter Stuurgroep Oncologie Kennemer Gasthuis voorzitter Oncologiecommissie lid Infectiecommissie lid van de Patiëntveiligheidscommissie van de NVvH lid werkgroep Oesophaguschirurgie lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde lid Diverticulitis Werkgroep Nederland 12

13 bestuurlid Medische Adviesraad IKA lid IKA werkgroep mammatumoren, GE chirurgie lid IKA Chirurgisch Oncologisch Netwerk dr. E.G.J. Vermeulen drs. G.A. Visser dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke voorzitter maatschap Chirurgie medisch Manager Organisatorische Eenheid Chirurgie vervolgopleider Vaatchirurgie lid METC Noord-Holland lid van de Patiëntveiligheidscommissie van de NVvH voorzitter Wetenschapscommissie KG-Spaarne lid Bibliotheekcommissie Kennemer Gasthuis leermeester nurse practitioner opleiding chirurgie lid dagelijks OK bestuur lid Commissie werklast arts-assistenten lid Kerngroep STZ lid commissie IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) lid Stuurgroep Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) lid Budgetcommissie Kennemer Gasthuis lid Werkgroep ZiROP Kennemer Gasthuis lid Handenteam lid Kennemer Gasthuis Klachtencommissie lid Focusgroep Stryker lid werkgroep mammacarcinoom lid werkgroep melanoom lid promotiecommissie dr. B.J.R. Sluijter: Cutaneous Melanoma: Predictors of Patient Survival and the Potential of Priming of the Sentinel Lymph Node Arts-assistenten en Chefs de Clinique 2011 De vakgroep Heelkunde is al vele jaren erkend als opleidingskliniek. De arts-assistenten in opleiding tot chirurg uit regio I (Noord-Holland) volgen een deel van hun opleiding tot chirurg in het Kennemer Gasthuis en een ander deel in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens worden arts-assistenten, in vooropleiding (duur gewoonlijk 2 jaar) tot orthopedisch chirurg, uroloog, plastisch chirurg of thoraxchirurg, opgeleid. In het Kennemer Gasthuis waren in 2011 de volgende arts-assistenten aangesteld in het kader van de opleiding tot chirurg: arts-assistent in opleiding van tot dr. M.P.C. Siroen dr. S.J. Oosterling dr. B.R. Klarenbeek dr. F.J.C. van den Broek mw. drs. H. Molthof mw. drs. D. Nieuwenhuis mw. drs. K.M. van Pul Naast de arts-assistenten in opleiding worden in het Kennemer Gasthuis ook arts-assistenten aangesteld die in het kader van de vooropleiding een of twee jaar verplicht deelnemen aan de opleiding tot chirurg. In 2011 waren de volgende arts-assistenten werkzaam: Vooropleiding Orthopedie Van tot drs. R.J. Kroeze Vooropleiding Tropengeneeskunde drs. T. Thiadens Vooropleiding Cardiochirurgie drs. F.R.N. van Schaagen

14 In aanvulling op de arts-assistenten, die in opleiding tot medisch specialist zijn, worden er in het Kennemer Gasthuis arts-assistenten aangesteld die (nog) niet in opleiding zijn: arts-assistent niet in opleiding van tot mw. drs. R. Konings drs. T. Kraal *) drs. J. Schreuder drs. M.G. Detmar **) drs. L.J. Neeskens ***) drs. R. Buijsman i) mw. drs. P.G.M. van Putten drs. D. Ootes dr. T.S. Aukema i) drs. G. Abis dr. G.J. van der Bij i) drs. F. Hoexum drs. I. Thomassen drs. M. de drs. H. Basart drs. S. den Uil drs. L. Langenberg *) **) ***) in opleiding Orthopedie per in opleiding Spoedeisende hulp geneeskunde VUMC in opleiding Huisarts Geneeskunde in opleiding Algemene Heelkunde in 2012 in opleiding Spoedeisende Hulp Geneeskunde KG per Per werd de erkenning verkregen voor de Vervolgopleiding Vaatchirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Dit CHIVO-schap wordt per 1 januari 2011 ingevuld door: Chirurg in Vervolgopleiding van Tot Vaatchirurgie dr. M. de Vries Zoals gezegd kunnen arts-assistenten, die de opleiding tot chirurg afgerond hebben, die daarmee chirurg zijn en die niet direct een vervolgopleiding of vaste werkplek kunnen bemachtigen, onder voorwaarden op tijdelijke basis aangesteld worden als Chef de Clinique. In de 2011 zijn de volgende chirurgen aangesteld: Chef de Clinique Van tot drs. N. de Korte dr. M. Siroen Verplegend en ondersteunend personeel Verpleegkundig Specialisten (voorheen Nurse Practitioners) De verpleegkundig specialist (vs) werkt onder supervisie van de specialist en biedt in zijn/haar deelgebied professionele medische zorg. Binnen de vakgroep Chirurgie zijn thans vier verpleegkundig specialisten werkzaam. Met de huidige bezetting van vier verpleegkundig specialisten sluit de vakgroep aan bij de landelijke ontwikkeling in de ziekenhuizen. Verpleegkundig specialisten kunnen enkele frequent voorkomende medische handelingen c.q. beoordelingen leren beheersen en onder supervisie zelfstandig uitvoeren. Voor chirurgen en/of arts-assistenten komt hierdoor tijd beschikbaar voor meer complexe medische zorg waarvoor medisch en maatschappelijk gezien ook steeds meer tijdsinvestering verlangd wordt. Dit alles moet uiteindelijk de kwaliteit van zorg ten goe- 14

15 de komen. De kwaliteit van zorg binnen de vakgroep is van een zeer hoog niveau en de gemeenschappelijke cultuur is er op gericht de kwaliteit nog verder te optimaliseren is groot. Conform eerdere jaren zijn mw. Aukje Cnossen (vs mammapathologie), mw. Frederique Oosterling-Langenhorst (vs mammapathologie) en dhr. Joris Ruhe (vs total fracture care/osteoporose) werkzaam in het Kennemer Gasthuis en zij leveren dagelijks hun bijdrage aan de patiëntenzorg. Naast voornoemde personen heeft in 2010 en 2011 mw. Linda Nieman de opleiding tot verpleegkundig specialist vasculaire pathologie doorlopen en volbracht. Zij is actief op de polikliniek (vaat-)chirurgie en het specialistisch wondspreekuur. mw. Nanja Bakx Nanja Bakx werkt sinds 1976 in het Kennemer Gasthuis, initieel als verpleegkundige A. In juli 2011 heeft zij de opleiding MDL verpleegkunde aan de HAN in Nijmegen met succes afgerond en sinds die tijd heeft zij de poliklinische regie over de MDL chirurgie, specifieker de coloncarcinoom behandelstraat Stomaverpleegkundigen Binnen het Kennemer Gasthuis zijn verder in toenemende mate stomaverpleegkundigen actief. Zij hebben een zeer waardevolle taak in het begeleiden en oplossen van toenemende stomaproblematiek. Er zijn momenteel 2 stomaverpleegkundigen actief die samen 5 dagen per week beschikbaar zijn. Uit de onderstaande cijfers blijkt dat hun inbreng gestaag toeneemt. Jaar poliklinisch klinisch telefonisch Totale aantal consulten, zowel nieuwe patiënten als controle patiënten Jaar Aantal nieuwe patiënten* Colostoma Ileostoma Overige** Opgeheven * alle patiënten die gezien worden onder andere vanwege de Fast Track ** patiënten met fecale incontinentie, met fistels of waarbij een breukband wordt aangemeten Coloncare-verpleegkundigen In 2011 zijn de verpleegkundigen op de afdeling verder geschoold worden op het gebied van oncologische zorg om te kunnen participeren als coloncare-verpleegkundige. Het scholingstraject zal een vervolg krijgen in Overige medewerkers Op de polikliniek worden de chirurgen tijdens het spreekuur ondersteund door gespecialiseerde doktersassistenten. Tijdens het spreekuur zijn zij verantwoordelijk voor de logistiek en verpleegkundige zorg van de poliklinische patiënten. Zij begeleiden patiënten door het gehele proces en dragen zorg voor de juiste afhandelingen van afspraken. Alhoewel in dit document niet al deze medewerkers bij naam genoemd worden, zijn zij voornamelijk wel degenen die het poliklinisch proces van de jaarlijks ongeveer unieke patiënten met in totaal contacten mogelijk maken. 15

16 3. Chirurgie en de pers 3.1. Chirurgen stellen normen op Ook de chirurgen in het Kennemer Gasthuis hebben in 2011 meegewerkt aan het opstellen van normen aan de hand waarvan bepaald kan worden of een vakgroep of individuele chirurg voldoende ervaring heeft en houdt om bepaalde typen operaties te mogen uitvoeren. Met de normen in de hand kon vervolgens vastgesteld worden of de chirurgen van het Kennemer Gasthuis er aan voldeden. De uitslag voor Chirurgie was positief. 16

17 3.2. Chirurg en laparoscopisch specialist dr. A. Jansen met pensioen Op 31 december 2011 eindigde voor dr. A. (Ton) Jansen de carrière als chirurg en laparoscopisch specialist chirurg in het Kennemer Gasthuis. Dr. Jansen startte zijn carrière in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en kwam in 1994 naar het Elisabeth Gasthuis, de voorloper van het Kennemer Gasthuis. Dokter Jansen was zijn tijd ver vooruit en verrichtte als eerste chirurg in Nederland een laparoscopische colonresectie. Hij bouwde het laparoscopisch opereren voor de verschillende organen verder uit en mede dank zij hem heeft de laparoscopie een zeer solide en onmisbare positie gekregen in de algemene chirurgie. Dr. Jansen heeft op gepaste wijze afscheid genomen en gekregen. Per 1 januari 2012 is dr. R. (Ronald) J.C.L.M. in het Kennemer Gasthuis komen werken als gastro-enterologisch en oncologisch specialistisch chirurg. Dr. Vuylsteke had het perifere deel van zijn opleiding tot chirurg in het Kennemer Gasthuis volbracht. Na een vervolgopleiding (CHIVO) van 2 jaar in de GE en oncologie in het AVL en AMC is hij een zeer bekwaam chirurg binnen de maatschap. 17

18 3.3. Kwaliteit De vakgroep Chirurgie heeft in 2011 de lijn ter verbetering van de kwaliteit verder doorgezet. Nadat in 2010 de plannen werden ontwikkeld werden in 2011 veel van deze zaken daadwerkelijk intern ingericht, zoals complicatiebesprekingen, protocolverbeteringen, de digitalisering van de patiëntendossiers, etc. De implementatie vergde de nodige tijd. Dat nam niet weg dat er ook extern gerichte veranderingen doorgevoerd werden die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit. Zo was er al jaren een telefoon speciaal voor huisartsen in gebruik. Veel huisartsen wisten echter dit telefoonnummer niet te bereiken. Daarop is in het Kennemer Gasthuis een speciale huisartsenzoemer in het leven geroepen, die gedurende de kantooruren door een chirurg gedragen wordt. Een ander onderwerp, dat al in 2010 in de lokale pers verscheen, heeft in 2011verdere uitwerking gekregen. Het heeft betrekking op de criteria voor alle oncologische zorg (oncologisch centrum) van de IKN (integrale kankerzorg Nederland). Patiënten met allerlei vormen van of verdenking op maligniteit kunnen in het nieuwe oncologisch centrum snel geholpen worden. Het centrum biedt een eenduidige en snelle aanpak voor vele vormen van kanker zoals darm-, borst-, long-, lymfeklier- en gynaecologische kanker Veiligheid Het Kennemer Gasthuis en specifiek de Chirurgie voerde in 2010 al de KG veiligheidscheck in. Daarmee werd al in een vroeg stadium getracht te voldoen aan de eisen die later gesteld werden rondom het operatieve proces in ziekenhuizen. De KG veiligheidscheck is echter meer omvattend dan alleen het puur operatieve gedeelte (TOP+). Het behelst de controle op het proces vanaf de indicatiestelling tot een operatie tot en met het ontslag uit het ziekenhuis. 18

19 Meerdere facetten zijn in 2011 verder geïmplementeerd. Ze zullen in 2012 moeten leiden tot een completering en borging van deze check. Voorafgaand aan, tijdens en na iedere operatieve ingreep, worden strakke veiligheidsregels in acht genomen. Klopt er iets niet of geeft de procedure ergens een fout aan dan wordt in het uiterste geval de operatie afgeblazen. 19

20 5. Chirurgie 5.1. Algemene Chirurgie Het vak algemene Chirurgie is een breed en dynamisch vak maar met oog voor identificeerbare differentiatie. Veel chirurgen willen de volle omvang van het vak bestrijken en zijn daar in principe voor opgeleid. Maatschappelijk gezien wordt het vak algemene Chirurgie niet altijd op zijn juiste waarde geschat en door patiënten voorgesteld als te gewoon. Binnen de breedte van ons vak zijn al jaren differentiaties gaande, zo moge de verregaande ontwikkelingen van de vaatchirurgie een voorbeeld zijn. Patiënten met varices worden (reëel of irreëel) onder invloed van maatschappelijke discussie en huisartsen verwezen naar een vaatchirurg. Patiënten met een mammatumor willen naar een oncologisch chirurg en patiënten met een botbreuk willen het liefst een traumatologisch chirurg als behandelaar hebben. Door de grootte en de opbouw van de maatschap Chirurgie kunnen wij aan de superspecialisten wens van patiënten voldoen. In feite wordt een groot aantal van de chirurgische patiënten al als zodanig behandeld. Maar er kan verder ingesprongen worden op de maatschappelijke wens voor een beter identificeerbaar product (behandeling/behandelaar). Hiertoe zouden er, PR technisch gezien, meer poliklinieken moeten verschijnen met een specialistisch kenmerk. Dit kan voor ieder van de bekende deelspecialismen geëffectueerd worden indien het aantal patiëntcontacten met specialisten gereduceerd wordt door protocollering, uitgekiende logistiek, ondersteuning en het verschuiven van taken naar bijvoorbeeld gipsverbandmeesters of verpleegkundig specialisten. Een groot aantal diagnosegroepen, dat binnen de algemene Chirurgie overblijft, moet zo veel mogelijk als behandelstraten naar buiten gecommuniceerd worden waarbij alle chirurgen kunnen en blijven participeren. Zo is bijvoorbeeld nog steeds een belangrijk onderdeel van de chirurgische praktijk het verwijderen van kleine huid- of subcutisafwijkingen. Nog immer kunnen patiënten direct een afspraak maken voor de spreekuren om direct een behandeling te ondergaan. Maar ook de diagnoses als liesbreuk en symptomatisch galsteenlijden zijn nog immer onderdeel van de algemene Chirurgie waarin alle chirurgen actief participeren. Voor de liesbreuk is het sedert de 2 e helft van 2009 mogelijk geworden om patiënten, met een ASA classificatie 1 of 2 en een eenduidige diagnose, binnen één dag te zien en te behandelen (open of laparoscopisch). Deze One-stop liesbreukstraat is een succes. Het aantal participerende chirurgen is gegroeid tot vijf. In 2011 hebben 49 patiënten gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Het door hen gegeven tevredenheidscijfer is een 8. Ook in de komende jaren zal patiënten de mogelijkheid geboden worden gebruik te maken van de One-stop liesbreukstraat. Het onderzoek is getart naar de mogelijkheden het logistieke One-stop concept ook voor andere diagnoses in te richten Colorectale chirurgie In 2011 werd uitvoering gegeven aan het plan de electieve colorectale chirurgie te differentiëren. Behandelingen worden zo veel mogelijk laparoscopisch verricht. Alle patiënten worden behandeld volgens een fast track protocol. Het protocol werd in 2011 verder geüpdate. 20

21 Stroomlijnen poliklinisch traject De multidisciplinaire behandeling van het colorectaal carcinoom is beschreven in een zorgpad en wordt begeleid door een vaste coloncare-verpleegkundige. De begeleiding van de patiënt vindt plaats vanaf het moment van diagnosticeren bij de Maag Darm & Lever (MDL) arts tot en met de opname op de afdeling en het poliklinisch natraject. De coloncare-verpleegkundige bewaakt de voortgang van het behandelingsproces en grijpt in zodra er vertraging ontstaat of indien er problemen dreigen te ontstaan. Met de ondersteunende vakgroepen zijn afspraken gemaakt over doorlooptijden die vervolgens door de GE-verpleegkundigen worden gemonitord Klinisch traject Rondom de colorectale operaties is een "fast track" programma geïmplementeerd. Hiermee wordt de begeleiding, die vroeger pas op de afdeling werd gestart en na ontslag weer werd beëindigd, als het ware getransmuraliseerd om zodoende de continuïteit te borgen. In principe komen hiervoor alle patiënten in aanmerking. Begeleid door speciale verpleegkundigen is de darmvoorbereiding gestaakt, kunnen patiënten direct na de ingreep weer oraal belast worden en door adequate pijnstilling en ondersteuning door het pijnteam kunnen patiënten direct gemobiliseerd worden Dutch Surgical Colorectal Audit De vakgroep Chirurgie wil werk leveren van hoge kwaliteit en houdt al jaren de uitkomsten van zorg voor colorectale resecties bij. De resultaten worden periodiek besproken in maatschapsverband en zo mogelijk worden interventies gedaan ter verbetering van de patiëntenzorg. In 2011 werd de participatie gecontinueerd in de administratie van de Stichting "Dutch Surgical Colorectal Audit" (DSCA), een landelijke database waarbij alle colorectale resecties voor maligne processen van het colon worden geregistreerd. Door technische problemen bleek helaas in het eerste kwartaal van 2012, dat niet alle registraties vanuit het KG goed verwerkt waren in het DSCA, waardoor voor de vakgroep exclusie werd toegepast voor een deel van de resultaten. Hierdoor komen de landelijk en lokaal geregistreerde resultaten niet overeen, ten nadele van de landelijke. Er is voor 2012 een verbetertraject qua registratie uitgezet Aantallen patiënten In 2011 werden 296 colorectale resecties verricht, vanwege zowel maligne als benigne processen. In het onderstaande overzicht zijn zowel de acute als de electieve colonresecties weergegeven. Het moge duidelijk zijn dat de acute resecties moeizamer in het fast track protocol kunnen worden behandeld en dat deze patiënten een slechtere uitgangssituatie hebben voor de uitkomst van zorg. Toch zijn de uitkomsten na alle colonresecties in het Kennemer Gasthuis zeer competitief in vergelijking met landelijke resultaten (DSCA database voor colonresecties voor maligniteiten). In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten weergegeven in percentages ten opzichte van het totaal aantal geopereerde patiënten. Resultaten in Electief en acuut!! Middels fast track protocol 58.9 % 72,6 % Reïnterventie 9.8 % 16,2 % Naadlekkage 3.8 % 4,4 % Mortaliteit ziekenhuis- sterfte (of < 30 dagen) 6.5 % 4,7 % 21

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012 Thoraxcentrum Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Productie en personeel 7 3. Afdeling Cardiologie 11 3.1. Patiëntenzorg 3.2. Onderzoek 3.3. Onderwijs & opleiding 4. Afdeling Cardiothoracale

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1

Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Jaarverslag 2014 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 12 Productieoverzicht

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

rapportages 2012 Investeer in kwaliteit

rapportages 2012 Investeer in kwaliteit rapportages 2012 Investeer in kwaliteit 1 rapportages 2012 investeer in kwaliteit voorwoord Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) faciliteert klinische uitkomst van zorgregistraties. Gegevens

Nadere informatie

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE

CHIRURGISCHE ONCOLOGIE CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? Dr. H.J. Hoekstra 1 CHIRURGISCHE ONCOLOGIE alleen of met z n allen? REDE uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Chirurgische

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Onder verantwoordelijkheid van de NVIC Commissie Kwaliteit: Stijn A. Corsten (Voorzitter) Dr. M. Sesmu

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus 80250 3508 TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 4 Patiëntveiligheid Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: De briefing checklist op de hartkatheterisatiekamer Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie