MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

2 2

3 Inhoud 0. INLEIDING MANAGEMENT EN OVERLEG Duaal management Operationele unitleiders Werkoverlegstructuren Medisch inhoudelijke overlegstructuren Week- en maandprogramma chirurgie DE VAKGROEP CHIRURGIE Inleiding Samenstelling vakgroep en aandachtsgebieden Lidmaatschappen en bestuurlijke functies Arts-assistenten en Chefs de Clinique Verplegend en ondersteunend personeel Verpleegkundig Specialisten (voorheen Nurse Practitioners) Stomaverpleegkundigen Coloncare-verpleegkundigen Overige medewerkers CHIRURGIE EN DE PERS Chirurgen stellen normen op Chirurg en laparoscopisch specialist dr. A. Jansen met pensioen Kwaliteit Veiligheid CHIRURGIE CHIRURGIE Algemene Chirurgie Colorectale chirurgie Stroomlijnen poliklinisch traject Klinisch traject Dutch Surgical Colorectal Audit Aantallen patiënten Toekomst laparoscopische colonchirurgie Leverchirurgie Feedback van patiënten Samenwerking Chirurgie KG en Spaarne (en eventueel anderen) Mammachirurgie Organisatie van zorg Prestatie-indicatoren Aantal patiënten combi-onderzoek Toekomstvisie Oncologisch centrum Traumachirurgie Spoedeisende hulp (SEH) Fractuur- en osteoporose polikliniek (Total Fracture Care) Handenteam Toekomst Vaatchirurgie Vaatkeurmerk Flebologisch Centrum (expertisecentrum - in samenwerking met dermatologen) Klinische speerpunten Aantallen patiënten Organisatie binnen de vaatchirurgie Toekomst Lonchirurgie OPLEIDING HEELKUNDE KWALITEIT VAN ZORG Kwaliteitsdomeinen Evaluatie van Zorg

4 Patiëntenperspectief Maatschapsfunctioneren Professionele ontwikkeling Lean Six Sigma NIAZ WETENSCHAP Onderzoek en trials Voordrachten, publicaties, studies en congressen Voordrachten Publicaties 2011 van stafleden Studies, congressen en certificaten CHIRURGIE DIGITAAL Open huis voor huisartsen SOCIALE ACTIVITEITEN KENGETALLEN CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS 2010 EN EVALUATIE EN DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST Evaluatie, Doelstellingen en Verder

5 0. Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2011 van de vakgroep Heelkunde van het Kennemer Gasthuis te Haarlem. Het jaarverslag met een vooruitblik op het Beleidsplan is ontstaan uit de voortschrijdende professionalisering die de vakgroep en de zorg ondergaan. De basis voor de ontwikkeling ligt in de reeds in 2007 gestarte beleidsdagen die de maatschap Chirurgie houdt om onderling beter in kaart te brengen waar we waren en waar we met zijn allen naar toe willen en/of we gezamenlijk verbeterpunten kunnen identificeren. Dit is het tweede jaarverslag en een vervolg op het jaarverslag In het Jaarverslag 2011 worden verschillende aspecten van de vakgroep belicht en daarmee willen wij u graag inzage verschaffen in onze resultaten, de activiteiten op het gebied van opleiding, kwaliteit van zorg, en de toekomst. Ik hoop dat we hiermee een goede informatieve stap hebben gezet. Mei 2012 namens de Vakgroep Heelkunde Kennemer Gasthuis te Haarlem, dr. E.G.J. Vermeulen, chirurg, vakgroepvoorzitter Medisch Manager Organisatorische Eenheid Chirurgie 5

6 6

7 1. Management en overleg 1.1. Duaal management Het Kennemer Gasthuis heeft in 2008 ziekenhuisbreed een nieuwe managementstructuur ingevoerd. De organisatie is opgedeeld in Organisatorische Eenheden. De Organisatorische Eenheid Chirurgie is één van de 22 eenheden. Tot de Organisatorische Eenheid Chirurgie behoren onder meer de verpleegafdelingen en poliklinieken Chirurgie, de gipskamers en het vaatlaboratorium. De eenheden worden aangestuurd volgens het model van het duaal management. Het duaal management van de Organisatorische Eenheid Chirurgie wordt vanaf 2008 gevormd door Organisatorisch Manager H. Verhagen en Medisch Manager dr. E.G.J. Vermeulen. Het duale bestuur (OM & MM) draagt zorg voor onder meer het opstellen van de jaarplannen, de bewaking van het budget en de kwaliteit van zorg in alle facetten. Bestuur Vereniging Medische Staf Raad van Bestuur Organisatorische Eenheid Chirurgie Medisch Manager Organisatorisch Manager Vakgroep Chirurgie Unitleiders poliklinieken Polikliniek N&Z, Gipskamers, Consulenten, Vaatlab A(N)IOS Unitleider verpleegafdeling 1-5 Verpleegafdeling 1-5 Secretariaat Chirurgie Unitleider verpleegafdeling 2-5 Verpleegafdeling 2-5 Ambtelijk secretaris Unitleider verpleegafdeling 3-5 Verpleegafdeling 3-5 Figuur 1: Organigram Organisatorische Eenheid Chirurgie 7

8 1.2. Operationele unitleiders De afdelingen noord en zuid van de polikliniek Chirurgie worden aangestuurd door o mevrouw M.F. van Heusden - van de Tonnekreek, en o mevrouw N. Bakker - Karssen. Zij vervullen de functie in de vorm van een duobaan. De verpleegafdelingen worden aangestuurd door o mevrouw M. van Diemen (afdeling 1-5), o mevrouw A. de Jeu (afdeling 2-5), en o mevrouw L.W.G. Hillebrands - Huiberts (afdeling 3-5). De unitleiders geven direct leiding aan verpleegkundigen, doktersassistenten, secretaresses, gipsverbandmeesters, vaatlaboranten, nurse practitioners en physician assistants. Indirect wordt ook logistieke sturing gegeven aan de arts-assistenten. De unitleiders ontvangen leiding van het bestuur van de Organisatorische Eenheid Chirurgie Werkoverlegstructuren Binnen de eenheid Chirurgie vindt frequent periodiek overleg plaats tussen de verschillende disciplines. Van belang zijn: 2 x per maand: vakgroep- / maatschapsvergadering 4 x per maand: overleg organisatorisch en medisch manager 1 x per maand: bestuur OE en unitleiders verpleegafdeling en poliklinieken 1 x per 6 weken: bestuur OE en gipsverbandmeesters 3 x per jaar: bestuur OE en Raad van Bestuur 1 x per 6 weken: decentrale VIM commissie (Veilig Incident Melden) Chirurgie 2 x per jaar: beleidsdag vakgroep / maatschap 1.4. Medisch inhoudelijke overlegstructuren Het dagprogramma voor Chirurgie in het Kennemer Gasthuis kent de volgende structuur waarbij opgemerkt dient te worden dat onderdelen soms parallel verlopen ten gevolge van de aanzienlijke hoeveelheid besprekingen 07:45 uur Ochtendrapport (NB: op maandag 07:40 uur) 08:00 uur Operatieprogramma en zaalvisite 08:45 uur Bespreking SEH bezoeken met Radiologie (vangnet criterium) 09:15 uur IC visite 09:00 uur Aanvang ochtendsessie polikliniek Zuid 12:30 uur Aanvang middagsessie polikliniek 13:30 uur IC bespreking 15:15 uur Onderwijs coassistenten 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 8

9 1.5. Week- en maandprogramma chirurgie Maandag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:45 uur 1 ste en 3 de week Neurologie-Vaatchirurgie bespreking 16:30 uur Papieren grote visite uur met aansluitend complicatiebespreking Dinsdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:30 uur Mammabespreking 17:00 uur Chirurgisch-Interne overdracht 18:00 uur Laatste dinsdag van de maand refereeravond tot 19:30 uur Woensdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 17:00 uur 1 ste en 3 de week PA bespreking 17:00 uur 2 de week Traumabespreking thematisch 17:00 uur 4 de week Arts-assistenten onderwijs 17:00 uur Dialyse bespreking 1 ste woensdag van de maand Donderdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:30 uur Longbespreking 17:00 uur Oncologiebespreking Vrijdag 07:40 uur Ochtendrapport 08:00 uur Zaalvisite 15:45 uur Patiëntenbespreking 16:15 uur Röntgenbespreking 16:30 uur Vaatbespreking 9

10 10

11 2. De vakgroep Chirurgie 2.1. Inleiding De vakgroep wordt thans gevormd door 10 chirurgen, met sedert 01 januari 2011 een chirurg in vervolgopleiding vaatchirurgie (CHIVO). De continu veranderende arbeidsmarkt heeft er de afgelopen jaren toe geleid gezorgd dat niet iedere arts-assistent, die chirurg werd, direct aansluitend aan de opleiding met een baan of vervolgopleiding kon starten. Dit heeft er toe geleid dat de maatschap in 2011 Niels de Korte nog een jaar als Chef de Clinique in zijn aandachtsgebied heeft laten werken. Chirurg de Korte heeft inmiddels per 01 januari 2012 een maatschap positie in het Spaarne ziekenhuis weten te bemachtigen. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft GE-oncologisch chirurg dr. A. (Ton) Jansen per 31 december 2011 afscheid genomen. Zijn positie als GE-oncologisch chirurg werd op 01 januari 2012 overgenomen door dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke. Ronald Vuylsteke heeft na zijn algemene Chirurgie opleiding een volbracht CHIVOschap in GE-oncologische Chirurgie doorlopen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het AMC Samenstelling vakgroep en aandachtsgebieden De huidige bezetting van de vakgroep en de verdeling van de aandachtsgebieden is als volgt: chirurg dr. M.J. Heetveld dr. R. Metz dr. A. Rijbroek dr. H. Rijna dr. R. Silvis dr. J.P. Snellen dr. H.B.A.C. Stockmann dr. E.G.J. Vermeulen drs. G.A. Visser dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke aandachtsgebied(en) algemene chirurgie, traumachirurgie, oncologische chirurgie en deels gastrointestinale chirurgie algemene chirurgie, vaatchirurgie algemene chirurgie, vaatchirurgie, longchirurgie algemene chirurgie, longchirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie, endocriene chirurgie algemene chirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie algemene chirurgie, traumachirurgie, schildklierchirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie algemene chirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie algemene chirurgie, vaatchirurgie algemene chirurgie, traumachirurgie algemene chirurgie, gastro-intestinale chirurgie, oncologische chirurgie 11

12 2.3. Lidmaatschappen en bestuurlijke functies chirurg dr. M.J. Heetveld dr. R. Metz lidmaatschappen en bestuurlijke functies medisch manager Spoedeisende Hulp opleider voor de opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts KG voorzitter Kerngroep Acute Zorg penningmeester Osteosynthesis & Trauma Care Found. (OTCF) Ndl. lid faculty OTC Basic en Advanced Course lid Med. Adviesgroep, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio 1 adviserend lid com. Uitkomst van Zorg Ned. Ver. voor Heelkunde lid Stuurgroep Int. Hip Fracture Research Collaboration (IHFRC) lid Stuurgroep Med. Onderz. Turkish Airlines Crash (MOTAC) redactie Linneaus Medisch Journaal dr. A. Rijbroek voorzitter bestuur Vereniging Medische Staf (tot ) lid Stafbestuur lid Necrologiecommissie NIAZ lid KG penningmeeste Maatschap Chirurgie opleider en Coördinator coassistenten Heelkunde medisch hoofd vaatlaboratorium dr. H. Rijna dr. R. Silvis dr. J.P. Snellen dr. H.B.A.C. Stockmann opleider algemene Heelkunde lid Oncologiecommissie Kennemer Gasthuis voorzitter Centrale opleidingscommissie Kennemer Gasthuis lid Beroepsbelangencommissie Vereniging Medische Staf KG lid redactie Commissie Medisch Journaal Linnaeus Instituut lid Beroepsbelangencommissie Ned. Vereniging voor Heelkunde lid Commissie Regionale Oesophaguschirurgie lid Regionale Opleidingscommissie regio 1 lid IKA werkgroep mammatumoren, GE chirurgie, Longchirurgie lid IKA Chirurgisch Oncologisch Netwerk lid Longkring Noord-Holland lid Kerngroep Stichting Topklinische Ziekenhuizen KG lid commissie MIC lid commissie IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) lid Bloedtransfusiecommissie lid orgaan- en weefseldonatie commissie lid Pijncommissie lid SEH/Trauma commissie opleider AIOS Huisartsengeneeskunde, stage SEH coördinator verpleegkundige chirurgische protocollen waarnemend coördinator coassistenten Chirurgie visitator en lid commissie kwaliteit Ned. Vereniging voor Heelkunde lid adviescommissie MSRC lid traumanetwerk VUMC secretaris maatschap Chirurgie plaatsvervangend opleider algemene Heelkunde voorzitter Stuurgroep Oncologie Kennemer Gasthuis voorzitter Oncologiecommissie lid Infectiecommissie lid van de Patiëntveiligheidscommissie van de NVvH lid werkgroep Oesophaguschirurgie lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde lid Diverticulitis Werkgroep Nederland 12

13 bestuurlid Medische Adviesraad IKA lid IKA werkgroep mammatumoren, GE chirurgie lid IKA Chirurgisch Oncologisch Netwerk dr. E.G.J. Vermeulen drs. G.A. Visser dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke voorzitter maatschap Chirurgie medisch Manager Organisatorische Eenheid Chirurgie vervolgopleider Vaatchirurgie lid METC Noord-Holland lid van de Patiëntveiligheidscommissie van de NVvH voorzitter Wetenschapscommissie KG-Spaarne lid Bibliotheekcommissie Kennemer Gasthuis leermeester nurse practitioner opleiding chirurgie lid dagelijks OK bestuur lid Commissie werklast arts-assistenten lid Kerngroep STZ lid commissie IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) lid Stuurgroep Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) lid Budgetcommissie Kennemer Gasthuis lid Werkgroep ZiROP Kennemer Gasthuis lid Handenteam lid Kennemer Gasthuis Klachtencommissie lid Focusgroep Stryker lid werkgroep mammacarcinoom lid werkgroep melanoom lid promotiecommissie dr. B.J.R. Sluijter: Cutaneous Melanoma: Predictors of Patient Survival and the Potential of Priming of the Sentinel Lymph Node Arts-assistenten en Chefs de Clinique 2011 De vakgroep Heelkunde is al vele jaren erkend als opleidingskliniek. De arts-assistenten in opleiding tot chirurg uit regio I (Noord-Holland) volgen een deel van hun opleiding tot chirurg in het Kennemer Gasthuis en een ander deel in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens worden arts-assistenten, in vooropleiding (duur gewoonlijk 2 jaar) tot orthopedisch chirurg, uroloog, plastisch chirurg of thoraxchirurg, opgeleid. In het Kennemer Gasthuis waren in 2011 de volgende arts-assistenten aangesteld in het kader van de opleiding tot chirurg: arts-assistent in opleiding van tot dr. M.P.C. Siroen dr. S.J. Oosterling dr. B.R. Klarenbeek dr. F.J.C. van den Broek mw. drs. H. Molthof mw. drs. D. Nieuwenhuis mw. drs. K.M. van Pul Naast de arts-assistenten in opleiding worden in het Kennemer Gasthuis ook arts-assistenten aangesteld die in het kader van de vooropleiding een of twee jaar verplicht deelnemen aan de opleiding tot chirurg. In 2011 waren de volgende arts-assistenten werkzaam: Vooropleiding Orthopedie Van tot drs. R.J. Kroeze Vooropleiding Tropengeneeskunde drs. T. Thiadens Vooropleiding Cardiochirurgie drs. F.R.N. van Schaagen

14 In aanvulling op de arts-assistenten, die in opleiding tot medisch specialist zijn, worden er in het Kennemer Gasthuis arts-assistenten aangesteld die (nog) niet in opleiding zijn: arts-assistent niet in opleiding van tot mw. drs. R. Konings drs. T. Kraal *) drs. J. Schreuder drs. M.G. Detmar **) drs. L.J. Neeskens ***) drs. R. Buijsman i) mw. drs. P.G.M. van Putten drs. D. Ootes dr. T.S. Aukema i) drs. G. Abis dr. G.J. van der Bij i) drs. F. Hoexum drs. I. Thomassen drs. M. de drs. H. Basart drs. S. den Uil drs. L. Langenberg *) **) ***) in opleiding Orthopedie per in opleiding Spoedeisende hulp geneeskunde VUMC in opleiding Huisarts Geneeskunde in opleiding Algemene Heelkunde in 2012 in opleiding Spoedeisende Hulp Geneeskunde KG per Per werd de erkenning verkregen voor de Vervolgopleiding Vaatchirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Dit CHIVO-schap wordt per 1 januari 2011 ingevuld door: Chirurg in Vervolgopleiding van Tot Vaatchirurgie dr. M. de Vries Zoals gezegd kunnen arts-assistenten, die de opleiding tot chirurg afgerond hebben, die daarmee chirurg zijn en die niet direct een vervolgopleiding of vaste werkplek kunnen bemachtigen, onder voorwaarden op tijdelijke basis aangesteld worden als Chef de Clinique. In de 2011 zijn de volgende chirurgen aangesteld: Chef de Clinique Van tot drs. N. de Korte dr. M. Siroen Verplegend en ondersteunend personeel Verpleegkundig Specialisten (voorheen Nurse Practitioners) De verpleegkundig specialist (vs) werkt onder supervisie van de specialist en biedt in zijn/haar deelgebied professionele medische zorg. Binnen de vakgroep Chirurgie zijn thans vier verpleegkundig specialisten werkzaam. Met de huidige bezetting van vier verpleegkundig specialisten sluit de vakgroep aan bij de landelijke ontwikkeling in de ziekenhuizen. Verpleegkundig specialisten kunnen enkele frequent voorkomende medische handelingen c.q. beoordelingen leren beheersen en onder supervisie zelfstandig uitvoeren. Voor chirurgen en/of arts-assistenten komt hierdoor tijd beschikbaar voor meer complexe medische zorg waarvoor medisch en maatschappelijk gezien ook steeds meer tijdsinvestering verlangd wordt. Dit alles moet uiteindelijk de kwaliteit van zorg ten goe- 14

15 de komen. De kwaliteit van zorg binnen de vakgroep is van een zeer hoog niveau en de gemeenschappelijke cultuur is er op gericht de kwaliteit nog verder te optimaliseren is groot. Conform eerdere jaren zijn mw. Aukje Cnossen (vs mammapathologie), mw. Frederique Oosterling-Langenhorst (vs mammapathologie) en dhr. Joris Ruhe (vs total fracture care/osteoporose) werkzaam in het Kennemer Gasthuis en zij leveren dagelijks hun bijdrage aan de patiëntenzorg. Naast voornoemde personen heeft in 2010 en 2011 mw. Linda Nieman de opleiding tot verpleegkundig specialist vasculaire pathologie doorlopen en volbracht. Zij is actief op de polikliniek (vaat-)chirurgie en het specialistisch wondspreekuur. mw. Nanja Bakx Nanja Bakx werkt sinds 1976 in het Kennemer Gasthuis, initieel als verpleegkundige A. In juli 2011 heeft zij de opleiding MDL verpleegkunde aan de HAN in Nijmegen met succes afgerond en sinds die tijd heeft zij de poliklinische regie over de MDL chirurgie, specifieker de coloncarcinoom behandelstraat Stomaverpleegkundigen Binnen het Kennemer Gasthuis zijn verder in toenemende mate stomaverpleegkundigen actief. Zij hebben een zeer waardevolle taak in het begeleiden en oplossen van toenemende stomaproblematiek. Er zijn momenteel 2 stomaverpleegkundigen actief die samen 5 dagen per week beschikbaar zijn. Uit de onderstaande cijfers blijkt dat hun inbreng gestaag toeneemt. Jaar poliklinisch klinisch telefonisch Totale aantal consulten, zowel nieuwe patiënten als controle patiënten Jaar Aantal nieuwe patiënten* Colostoma Ileostoma Overige** Opgeheven * alle patiënten die gezien worden onder andere vanwege de Fast Track ** patiënten met fecale incontinentie, met fistels of waarbij een breukband wordt aangemeten Coloncare-verpleegkundigen In 2011 zijn de verpleegkundigen op de afdeling verder geschoold worden op het gebied van oncologische zorg om te kunnen participeren als coloncare-verpleegkundige. Het scholingstraject zal een vervolg krijgen in Overige medewerkers Op de polikliniek worden de chirurgen tijdens het spreekuur ondersteund door gespecialiseerde doktersassistenten. Tijdens het spreekuur zijn zij verantwoordelijk voor de logistiek en verpleegkundige zorg van de poliklinische patiënten. Zij begeleiden patiënten door het gehele proces en dragen zorg voor de juiste afhandelingen van afspraken. Alhoewel in dit document niet al deze medewerkers bij naam genoemd worden, zijn zij voornamelijk wel degenen die het poliklinisch proces van de jaarlijks ongeveer unieke patiënten met in totaal contacten mogelijk maken. 15

16 3. Chirurgie en de pers 3.1. Chirurgen stellen normen op Ook de chirurgen in het Kennemer Gasthuis hebben in 2011 meegewerkt aan het opstellen van normen aan de hand waarvan bepaald kan worden of een vakgroep of individuele chirurg voldoende ervaring heeft en houdt om bepaalde typen operaties te mogen uitvoeren. Met de normen in de hand kon vervolgens vastgesteld worden of de chirurgen van het Kennemer Gasthuis er aan voldeden. De uitslag voor Chirurgie was positief. 16

17 3.2. Chirurg en laparoscopisch specialist dr. A. Jansen met pensioen Op 31 december 2011 eindigde voor dr. A. (Ton) Jansen de carrière als chirurg en laparoscopisch specialist chirurg in het Kennemer Gasthuis. Dr. Jansen startte zijn carrière in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en kwam in 1994 naar het Elisabeth Gasthuis, de voorloper van het Kennemer Gasthuis. Dokter Jansen was zijn tijd ver vooruit en verrichtte als eerste chirurg in Nederland een laparoscopische colonresectie. Hij bouwde het laparoscopisch opereren voor de verschillende organen verder uit en mede dank zij hem heeft de laparoscopie een zeer solide en onmisbare positie gekregen in de algemene chirurgie. Dr. Jansen heeft op gepaste wijze afscheid genomen en gekregen. Per 1 januari 2012 is dr. R. (Ronald) J.C.L.M. in het Kennemer Gasthuis komen werken als gastro-enterologisch en oncologisch specialistisch chirurg. Dr. Vuylsteke had het perifere deel van zijn opleiding tot chirurg in het Kennemer Gasthuis volbracht. Na een vervolgopleiding (CHIVO) van 2 jaar in de GE en oncologie in het AVL en AMC is hij een zeer bekwaam chirurg binnen de maatschap. 17

18 3.3. Kwaliteit De vakgroep Chirurgie heeft in 2011 de lijn ter verbetering van de kwaliteit verder doorgezet. Nadat in 2010 de plannen werden ontwikkeld werden in 2011 veel van deze zaken daadwerkelijk intern ingericht, zoals complicatiebesprekingen, protocolverbeteringen, de digitalisering van de patiëntendossiers, etc. De implementatie vergde de nodige tijd. Dat nam niet weg dat er ook extern gerichte veranderingen doorgevoerd werden die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit. Zo was er al jaren een telefoon speciaal voor huisartsen in gebruik. Veel huisartsen wisten echter dit telefoonnummer niet te bereiken. Daarop is in het Kennemer Gasthuis een speciale huisartsenzoemer in het leven geroepen, die gedurende de kantooruren door een chirurg gedragen wordt. Een ander onderwerp, dat al in 2010 in de lokale pers verscheen, heeft in 2011verdere uitwerking gekregen. Het heeft betrekking op de criteria voor alle oncologische zorg (oncologisch centrum) van de IKN (integrale kankerzorg Nederland). Patiënten met allerlei vormen van of verdenking op maligniteit kunnen in het nieuwe oncologisch centrum snel geholpen worden. Het centrum biedt een eenduidige en snelle aanpak voor vele vormen van kanker zoals darm-, borst-, long-, lymfeklier- en gynaecologische kanker Veiligheid Het Kennemer Gasthuis en specifiek de Chirurgie voerde in 2010 al de KG veiligheidscheck in. Daarmee werd al in een vroeg stadium getracht te voldoen aan de eisen die later gesteld werden rondom het operatieve proces in ziekenhuizen. De KG veiligheidscheck is echter meer omvattend dan alleen het puur operatieve gedeelte (TOP+). Het behelst de controle op het proces vanaf de indicatiestelling tot een operatie tot en met het ontslag uit het ziekenhuis. 18

19 Meerdere facetten zijn in 2011 verder geïmplementeerd. Ze zullen in 2012 moeten leiden tot een completering en borging van deze check. Voorafgaand aan, tijdens en na iedere operatieve ingreep, worden strakke veiligheidsregels in acht genomen. Klopt er iets niet of geeft de procedure ergens een fout aan dan wordt in het uiterste geval de operatie afgeblazen. 19

20 5. Chirurgie 5.1. Algemene Chirurgie Het vak algemene Chirurgie is een breed en dynamisch vak maar met oog voor identificeerbare differentiatie. Veel chirurgen willen de volle omvang van het vak bestrijken en zijn daar in principe voor opgeleid. Maatschappelijk gezien wordt het vak algemene Chirurgie niet altijd op zijn juiste waarde geschat en door patiënten voorgesteld als te gewoon. Binnen de breedte van ons vak zijn al jaren differentiaties gaande, zo moge de verregaande ontwikkelingen van de vaatchirurgie een voorbeeld zijn. Patiënten met varices worden (reëel of irreëel) onder invloed van maatschappelijke discussie en huisartsen verwezen naar een vaatchirurg. Patiënten met een mammatumor willen naar een oncologisch chirurg en patiënten met een botbreuk willen het liefst een traumatologisch chirurg als behandelaar hebben. Door de grootte en de opbouw van de maatschap Chirurgie kunnen wij aan de superspecialisten wens van patiënten voldoen. In feite wordt een groot aantal van de chirurgische patiënten al als zodanig behandeld. Maar er kan verder ingesprongen worden op de maatschappelijke wens voor een beter identificeerbaar product (behandeling/behandelaar). Hiertoe zouden er, PR technisch gezien, meer poliklinieken moeten verschijnen met een specialistisch kenmerk. Dit kan voor ieder van de bekende deelspecialismen geëffectueerd worden indien het aantal patiëntcontacten met specialisten gereduceerd wordt door protocollering, uitgekiende logistiek, ondersteuning en het verschuiven van taken naar bijvoorbeeld gipsverbandmeesters of verpleegkundig specialisten. Een groot aantal diagnosegroepen, dat binnen de algemene Chirurgie overblijft, moet zo veel mogelijk als behandelstraten naar buiten gecommuniceerd worden waarbij alle chirurgen kunnen en blijven participeren. Zo is bijvoorbeeld nog steeds een belangrijk onderdeel van de chirurgische praktijk het verwijderen van kleine huid- of subcutisafwijkingen. Nog immer kunnen patiënten direct een afspraak maken voor de spreekuren om direct een behandeling te ondergaan. Maar ook de diagnoses als liesbreuk en symptomatisch galsteenlijden zijn nog immer onderdeel van de algemene Chirurgie waarin alle chirurgen actief participeren. Voor de liesbreuk is het sedert de 2 e helft van 2009 mogelijk geworden om patiënten, met een ASA classificatie 1 of 2 en een eenduidige diagnose, binnen één dag te zien en te behandelen (open of laparoscopisch). Deze One-stop liesbreukstraat is een succes. Het aantal participerende chirurgen is gegroeid tot vijf. In 2011 hebben 49 patiënten gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Het door hen gegeven tevredenheidscijfer is een 8. Ook in de komende jaren zal patiënten de mogelijkheid geboden worden gebruik te maken van de One-stop liesbreukstraat. Het onderzoek is getart naar de mogelijkheden het logistieke One-stop concept ook voor andere diagnoses in te richten Colorectale chirurgie In 2011 werd uitvoering gegeven aan het plan de electieve colorectale chirurgie te differentiëren. Behandelingen worden zo veel mogelijk laparoscopisch verricht. Alle patiënten worden behandeld volgens een fast track protocol. Het protocol werd in 2011 verder geüpdate. 20

21 Stroomlijnen poliklinisch traject De multidisciplinaire behandeling van het colorectaal carcinoom is beschreven in een zorgpad en wordt begeleid door een vaste coloncare-verpleegkundige. De begeleiding van de patiënt vindt plaats vanaf het moment van diagnosticeren bij de Maag Darm & Lever (MDL) arts tot en met de opname op de afdeling en het poliklinisch natraject. De coloncare-verpleegkundige bewaakt de voortgang van het behandelingsproces en grijpt in zodra er vertraging ontstaat of indien er problemen dreigen te ontstaan. Met de ondersteunende vakgroepen zijn afspraken gemaakt over doorlooptijden die vervolgens door de GE-verpleegkundigen worden gemonitord Klinisch traject Rondom de colorectale operaties is een "fast track" programma geïmplementeerd. Hiermee wordt de begeleiding, die vroeger pas op de afdeling werd gestart en na ontslag weer werd beëindigd, als het ware getransmuraliseerd om zodoende de continuïteit te borgen. In principe komen hiervoor alle patiënten in aanmerking. Begeleid door speciale verpleegkundigen is de darmvoorbereiding gestaakt, kunnen patiënten direct na de ingreep weer oraal belast worden en door adequate pijnstilling en ondersteuning door het pijnteam kunnen patiënten direct gemobiliseerd worden Dutch Surgical Colorectal Audit De vakgroep Chirurgie wil werk leveren van hoge kwaliteit en houdt al jaren de uitkomsten van zorg voor colorectale resecties bij. De resultaten worden periodiek besproken in maatschapsverband en zo mogelijk worden interventies gedaan ter verbetering van de patiëntenzorg. In 2011 werd de participatie gecontinueerd in de administratie van de Stichting "Dutch Surgical Colorectal Audit" (DSCA), een landelijke database waarbij alle colorectale resecties voor maligne processen van het colon worden geregistreerd. Door technische problemen bleek helaas in het eerste kwartaal van 2012, dat niet alle registraties vanuit het KG goed verwerkt waren in het DSCA, waardoor voor de vakgroep exclusie werd toegepast voor een deel van de resultaten. Hierdoor komen de landelijk en lokaal geregistreerde resultaten niet overeen, ten nadele van de landelijke. Er is voor 2012 een verbetertraject qua registratie uitgezet Aantallen patiënten In 2011 werden 296 colorectale resecties verricht, vanwege zowel maligne als benigne processen. In het onderstaande overzicht zijn zowel de acute als de electieve colonresecties weergegeven. Het moge duidelijk zijn dat de acute resecties moeizamer in het fast track protocol kunnen worden behandeld en dat deze patiënten een slechtere uitgangssituatie hebben voor de uitkomst van zorg. Toch zijn de uitkomsten na alle colonresecties in het Kennemer Gasthuis zeer competitief in vergelijking met landelijke resultaten (DSCA database voor colonresecties voor maligniteiten). In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten weergegeven in percentages ten opzichte van het totaal aantal geopereerde patiënten. Resultaten in Electief en acuut!! Middels fast track protocol 58.9 % 72,6 % Reïnterventie 9.8 % 16,2 % Naadlekkage 3.8 % 4,4 % Mortaliteit ziekenhuis- sterfte (of < 30 dagen) 6.5 % 4,7 % 21

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Dutch Audit Vascular Center [1.0; 20-11-2014] Registratie huidige criteria gestart: 1 januari 2013 (H&V groep arterieel vaatkeurmerk)

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC)

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Dutch Audit Vascular Center Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1 Is op uw ziekenhuislocatie een vasculair behandelteam beschikbaar? Structuur

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 2 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 3

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Kwaliteitsnormen Praktijkvoering Interne Geneeskunde

Kwaliteitsnormen Praktijkvoering Interne Geneeskunde Kwaliteitsnormen Praktijkvoering Interne Geneeskunde Februari 2011 http://www.internisten.nl/home/forum-visitatorum/kwaliteitsnormen Inhoudsopgave Inleiding 1. Samenwerkingsverband 2. Bij- en nascholing

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 2.0 September 2011 Inhoud I Inleiding II. Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg III. Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving DSAA 2014 [2.7.; 27-11- 2014] Registratie gestart: 1 januari 2013 Compleet in te vullen indien op de ziekenhuislocatie voor het aneurysma

Nadere informatie

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015 Jaarverslag 2014 Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Augustus 2015 Direct betrokken ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis Bravis Ziekenhuis Erasmus MC Maasstad Ziekenhuis Sint Franciscus

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Orthopedie Maatschap Orthopedie en 2 Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, in Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Colorectaal carcinoom Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Dokter, wat raadt u aan? Programma Indicaties coloscopie Cijfers IKR / regio Gorkum Organisatie BZ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving DSAA 2014 [2.6.; 20-11-2014] Registratie gestart: 1 januari 2013 Compleet in te vullen indien op de ziekenhuislocatie voor het aneurysma

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 De zorg in Nederland is goed. Het kan echter altijd beter. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) zoekt constant

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Instantiegegevens. Vragenlijst informatie. Overzicht vragenlijst. Gegenereerd op: :46:04. St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555

Instantiegegevens. Vragenlijst informatie. Overzicht vragenlijst. Gegenereerd op: :46:04. St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555 Gegenereerd op: 28-6-2013 17:46:04 Instantiegegevens Naam: St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555 Postcode: 6800TA Plaats: ARNHEM AGB: 06010535 Vragenlijst informatie Naam vragenlijst: SONCOS normen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Patiënteninformatie Orthopedie Maatschap Orthopedie en Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, beide gebouwen

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Cardiologie. Longziekten ,6% 5,6% nvt. % Sterfte binnen 1 jaar na EAC

Cardiologie. Longziekten ,6% 5,6% nvt. % Sterfte binnen 1 jaar na EAC Cardiologie % Sterfte binnen 1 jaar na EAC 7,6% 5,6% nvt % patiënten jonger dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI 2,6% 0,9% 0% % patiënten ouder dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI 3,45% 3,5%

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch INTERVIEW VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch Prof. dr. O.R.C. Busch begon in 1998 in het AMC met zijn Fellowship Gastro-Intestinale chirurgie. Sindsdien houdt Prof. Busch zich naast

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

SPIJKENISSE Medisch Centrum

SPIJKENISSE Medisch Centrum SPIJKENISSE Medisch Centrum Datum : 23 augustus 2013 Betreft : Informatie zorgaanbod en ontwikkelingen Geachte collega, Met deze brief informeren wij u graag over het zorgaanbod van het Spijkenisse Medisch

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING

TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING Hoe taakherschikking juist in te zetten door vooraf te anticiperen op mogelijke effecten Met het Opleidingsakkoord van oktober 2013 is

Nadere informatie

Nr. Indicator 1. Aantal patiënten dat is behandeld middels carotis interventie in de DACI Zizo Structuur 2014 DACI Structuur 2014 Invul

Nr. Indicator 1. Aantal patiënten dat is behandeld middels carotis interventie in de DACI Zizo Structuur 2014 DACI Structuur 2014 Invul Factsheet en Carotis chirurgie (DACI) A. Beschrijving DACI 2014 [2.7.; 27-11- 2014] Registratie gestart: 1 juli 2013 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1. Aantal patiënten dat is behandeld middels

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Mammacare verpleegkundige

Mammacare verpleegkundige Mammacare verpleegkundige Inleiding Uw specialist heeft met u besproken dat u een operatie moet ondergaan vanwege een afwijking aan uw borst(en). Deze diagnose en de behandeling kunnen een ingrijpende

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland

Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland Inleiding De zorg voor nierkankerpatiënten vindt momenteel plaats in vrijwel alle ziekenhuizen. Patiëntenorganisatie Leven met blaas- of nierkanker vindt

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Mammapolikliniek. Chirurgie

Mammapolikliniek. Chirurgie Mammapolikliniek Chirurgie Wat is een mammapoli? De mammapoli is een polikliniek gespecialiseerd in borstafwijkingen. Mamma is het Latijnse woord voor borst. Wanneer u een klacht heeft aan uw borst, bijvoorbeeld

Nadere informatie

CVRM onderwijs 17 april Vaatchirurgie

CVRM onderwijs 17 april Vaatchirurgie 1 CVRM onderwijs 17 april Vaatchirurgie Perifeer arterieel vaatlijden Aneurysma Aortae Abdominalis Roos van Nieuwenhuizen, chirurg Mauke Pool, huisarts 2 Casus Bij U in de praktijk komt een 70 jarige man

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Uw traumateam. Even voorstellen. mca.nl

Uw traumateam. Even voorstellen. mca.nl Uw traumateam Even voorstellen mca.nl Inhoudsopgave Het traumateam 3 Spoedeisende hulp 4 Intensive care, verpleegafdeling traumachirurgie en acute opnameafdeling 4 Gespecialiseerd in verzorging en behandeling

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Zichtbare Zorg invulformulier 2011

Zichtbare Zorg invulformulier 2011 1. Organisatiestructuur van diabeteszorg Indicator 1 Aanwezigheid van een organisatiestructuur nodig voor het uitvoeren van goede diabeteszorg volgens de zorgstandaard van de NDF in betreffende verslagar.

Nadere informatie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen Een introductie Door middel van deze folder informeren we u over de werkwijze van de Maatschap Gynaecologie Westelijke Mijnstreek. Zo bent u op de hoogte van

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Ketenzorg voor vrouwen met ovariumcarcinoom regio zuidwest Nederland Naam Ziekenhuis. Naam afdeling Auteurs. Datum. (logo ziekenhuis invoegen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Implementatie nazorgplan in de oncologie

Implementatie nazorgplan in de oncologie Implementatie nazorgplan in de oncologie Workshop 20 maart 2015 I Ankie Krol, verpleegkundig specialist Meander MC en Saskia Lunter, projectmedewerker IKNL Programma Wat is een nazorgplan? Hoe implementeer

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Factsheet en DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Inclusie- en exclusiecriteria geïnstrumenteerd (A) Inclusie Alle patiënten die operatief behandeld worden aan de lumbale

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl Patiënteninformatie Het traumateam rkz.nl Even voorstellen U heeft een ongeval gehad en staat daarom onder behandeling van het traumateam van het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ). Het team stelt zich in deze

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER 17511 Inleiding Als bij het darmonderzoek een afwijking verdacht voor darmkanker bij u wordt geconstateerd, wordt u doorverwezen naar de polikliniek Coloncare. De

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: DICA/Transparantieportaal TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 Structuurindicatoren 1. patiënten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA)

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) Factsheet en aneurysma aorta abdominalis (DSAA) DSAA 2018.2 Registratie gestart: 1 januari 2013 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 21-10-2015

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1

Regionaal opleidingsplan orthopedie ROGOO augustus 2011 RZA 1 Regionaal opleidingsplan opleiding orthopedie Regionale Opleiding Groep Orthopedie Oost UMC St. Radboud Nijmegen, St. Maartenskliniek Nijmegen, Rijnstate Arnhem Aan de hand van het landelijke opleidingplan

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen 2. Externe verantwoording In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen leggen

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie