Uitnodiging. algemene vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. algemene vergadering"

Transcriptie

1 GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/ jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele raad en de welzijnsraad nodigt u vriendelijk uit op de volgende algemene vergadering van de culturele raad. Deze vindt plaats op 14 april om 20u in het Dorpshuis te Ophoven. Agenda 1. Welkom 2. Jaaroverzicht & financieel verslag 2009 cultuur 3. Jaaroverzicht & financieel verslag 2009 welzijn 4. Aanpassing subsidiereglement PAUZE met fotovoorstelling EST Toelichting reglement dorpsfeesten-buurtfeesten 6. Toelichting Kessenich smakelijk grensgeval 7. Aankopen uitleendienst 8. Nominaties culturele prijs 9. Erfgoedbeleid 10. Varia We hopen u dan allemaal te mogen verwelkomen! Hubert Van Eygen voorzitter culturele raad Jean Rutten voorzitter welzijnsraad GCR-Nieuwsbrief - april

2 Cultuur Bestuursvergadering culturele raad 4 maart 2009 De datum voor de algemene vergadering werd vastgelegd op 15 april om 20u00 in het dorpshuis te Ophoven. De uitnodiging zal weer op de eerste pagina van de nieuwsbrief staan. 11. Tijdelijke schutterijtentoonstelling De VVV en de Geschied- en Heemkundige kring worden gevraagd om samen te werken aan een tijdelijke schutterijtentoonstelling in functie van het EST (werd later afgelast). Aanwezig: Mathieu Corten, Gerda Fiddelaers, Toos Geelen, Hubert Van Eygen, Helga Sleven. Verontschuldigd: Andrea Henckens, Johan Schonkeren, Luc Kupers, Huub Parren, Sylvie Vanmontfort. 1. Uitstap culturele raad De jaarlijkse uitstap van de culturele raad vond plaats op 31 maart 2009 in Maaseik. Algemeen besluit: zeer geslaagde namid-dag! 2. Ontslag Marleen Smeets Marleen Smeets is niet meer actief binnen het Kinrooise zangkoor en is bijgevolg ook geen afgevaardigde meer voor de culturele raad. We zullen eens aan de algemene vergadering vragen wat we kunnen doen met bestuursleden die stoppen. In principe mogen ze niet zomaar vervangen worden met als gevolg dat het aantal bestuursleden ook drastisch kan teruglopen. 3. Aankoop tafels Helga zal 12 staantafels en een kar aankopen voor de uitleendienst. Er zullen ook 12 bijhorende tafellakens besteld worden. Deze komen niet in de uitleendienst terecht omdat dat te moeilijk is i.v.m. onderhoud. 4. Aankoop vlag van Kinrooi - Mensen laten bestellen (met eventueel een keuze tussen een goedkoop model en een duurder model) - Voor het EST zullen er goedkopere vlaggen besteld worden - Er zullen 10 fatsoenlijke vlaggen aangekocht worden voor de uitleendienst. 6. Uitzonderlijke subsidies aan verenigingen - Beeld Rabbedabbers Kinrooi: we wachten af tot we meer weten. - Subsidie Verrezen Christus (restauratie) is OK. - Huur tussenkomst verenigingen wegens afbraak klooster is OK. 7. Subsidie-aanvraag Kunst Adelt Er zal contact worden opgenomen met Kunst Adelt met de vraag of ze een begroting willen opstellen en duidelijk willen aangeven wie deze festiviteit organiseert (alleen Kunst Adelt of meerdere verenigingen en hoe is dan de winstverdeling). Tevens hadden we graag een duidelijkere omschrijving gekregen van wat er die dag allemaal op het programma staat. Daarna zullen we oordelen of het om een uitzonderlijke subsidie gaat of om een dorpsfeest. Algemene vergadering 15 april 2009 Er waren een vijftigtal verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen. 1. Voorstelling nieuwe schepen van cultuur Sylvie Vanmontfort Na een korte voorstelling van zichzelf benadrukt de schepen dat ook zij in de toekomst wil verder werken rond 3 voorname pijlers op cultureel vlak, met name: - De voorziening van een gedegen infrastructuur; - De ondersteuning van het rijke verenigingsleven (o.a. door de uitbouw van de uitleendienst, de subsidies voor de vereni-gingen, enz.) - De bevordering van de individuele betrokkenheid bij het gemeentelijke culturele leven. 2. Jaarverslag en financieel verslag van de gemeentelijke welzijnsraad door Jean Rutten jaar welzijnsraad. Enkele actiepuntjes die wij in deze jaren verwezenlijkt hebben: - Plantjesverkoop voor kom op tegen kanker: , , , , , , , , , , ,50 Totaal ,96 - Organisatie geldophaling tsunamie : De opbrengst was toen 6806,56 Euro. - Verschillende welzijnsbeurzen - Dag van de gehandicapten 8. Subsidie-aanvraag: De Baron van Bièsel De fanfares krijgen al een ruim bedrag als jaarlijkse vaste subsidies. Voorgesteld wordt om net als bij de vorige uitzonderlijke subsidies een tussenkomst te geven voor de kosten van de reclame en de huur van de zaal. 9. Genomineerden Culturele prijs - Fenikscompagnie - Kermismarathon Molenbeersel Er zal bij de bestuursleden gevraagd worden of ze nog andere kandidaten willen voordragen voor de algemene vergadering. 10. Algemene vergadering 2 - GCR-Nieuwsbrief - april 2010

3 - Ontwikkelingshulp nieuwe manier van werken. - Valpreventie: bijeenkomsten voor senioren - Borstkankerscreening - Onderzoek osteoporose - Studie toegankelijkheid voetpaden, enz. 2.2 Projecten ontwikkelingshulp Roemenië-actie: 620 euro - Kestepabro: 620 euro - Studietoelage El Carmen: 360 euro - VZW ORK: 425 euro 2.3 Organisatie van een EHBO-cursus, die 4 x volzet was : - Cursus CPR in 2008 (2 avonden) - Cursus wondverzorging in 2009 (2 avonden) 2.4 De oprichting van de preventieraad Deze raad werkt rond een aantal thema s waaronder gezondheid, verslaving, verdraagzaamheid. 2.5 Europarents Informatieavonden gegeven door het CAD: Mensen wapenen tegen het steeds toenemend gedogen van drugs-, alcohol- en andere verslavingen. 2.6 Limburg beweegt Een uitdaging voor de verschillende adviesraden: Welke adviesraad beweegt het meest? Alles werd netjes geregistreerd door een stappenteller. Als start hebben wij de wandelroute de 3 Eigen in Kessenich genomen. Na èèn maand hadden de leden van de jeugdraad de meeste stappen op hun tellers staan en waren zij de winnaars. 2.7 Advies gegeven met betrekking tot de goedkeuring van het reglement dat de verdeling van de opbrengst van de kledingcontainers regelt. 2.8 Vooruitblikje - Op 27september organiseren wij in samenwerking met KVG, de dag van de gehandicapten. - De plantjesverkoop tijdens het derde weekend van september - Verbroedering (oftewel nader kennismaken) met de andere adviesraden Financieel verslag welzijnsraad portokosten 0, Limburg Beweegt 79, Limburg Beweegt onkosten Bakker 31, Rode Kruis 2xCPR-cursus 158, Toelage gemeente 1239, Viering 10-jarig bestaan 302, Portokosten 1, Aankoop fluovestjes KOTK 360, Geldopneming aankoop GSM (tombola) 39, Aankoop frisdrank vrijwilligers 45, Portokosten 1, Traktatie KOTK bakker 77, Traktatie jeugdraad (Limburg Beweegt) 27, intrest , Aanrekening kosten bank ,08 Totaal 3.872,16 3. Jaarverslag en financieel verslag van de culturele raad door Hubert Van Eygen 3.1 Vergaderingen: 1 algemene vergadering op bestuursvergaderingen 1 werkgroep subsidiedossiers 1 werkgroep monumentenzorg Diverse overlegvergaderingen OMD 3.2 Activiteiten: - Ontvangst presidium EGS in kader van de organisatie van het EST - Adviesraden Limburg beweegt 13 april Dorp in de kijker te Kinrooi, financiële ondersteuning dorpsfeest 26 april jaar Sevensstraat 17 mei Megafestatie 23 mei Uitreiking culturele prijs tijdens Molenfeesten 27 juli Heropening Drie Eigen 7 september Open monumentendag Maasstraat Ophoven 14 september Prijsuitreiking Junior Journalist Wedstrijd op 13 februari Verwerving verzameling Geerkens 3.3 Speciale ondersteuning Junior Journalist wedstrijd - Gedenkplaat Theodoor Sevens - Feniks-compagnie - Dorp in de kijker - Restauratie De verrezen Christus - Drie Eigen - kaders ontgrindingsfoto s 3.4 Financieel verslag Startkapitaal op ,94 Subsidie koolstofdatering 350,00 Subsidie OMD extern 750,00 Subsidie OMD gemeente 1250,00 Toelage gemeente ,00 Toelage gemeente ,00 Intresten 10,84 Bankkosten -24,94 Carnavalversiering vitrinekast -10,55 Culturele prijs -250,00 Drie Eigen heropening: tent en verzekering -343,50 EST renteloze rekening -1000,00 Inlijsten grindfoto s -98,00 Junior Journalistwedstrijd (2x) -250,00 Kopiëren nieuwsbrief -108,90 Kosten opgravingen Boterakker -250,00 OMD -1876,87 Algemene vergadering (2x) -130,35 Schroeven en sierdopjes bordjes -85,18 Uitstap bestuur Maaseik -362,10 Stand rekening op ,39 4. Nominaties bestuur culturele prijs - Fenikscompagnie - Kermismarathon Molenbeersel Voorstel algemene vergadering: - 25 jaar dorpsquiz Molenbeersel (in 2010) - Harry Heynen: 40 jaar voorzitter van de fanfare Kinrooi (110- jarig bestaan fanfare Kinrooi) GCR-Nieuwsbrief - april

4 5. Aanvraag lidmaatschap culturele raad/welzijnsraad Volgende verenigingen werden aanvaard als lid van de culturele raad: De Pepel bierproeversclub, De vrolijke vrienden: muziekvereniging. Volgende verenigingen werden aanvaard als lid van de welzijnsraad: t Heemke vzw, Gezinsbond Ophoven. 6. Aanpassingen aan het subsidiereglement Er werd voorgesteld aan de verenigingen om over dit punt eens grondig na te denken. We zullen dit punt opnieuw op de agenda zetten tijdens een volgende vergadering. Er werd wel al opgemerkt dat het goed zou zijn als het samenwerken tussen verschillende verenigingen meer gestimuleerd werd. De gemeente subsidieert dergelijke projecten al via de dorpsfeestsubsidie. 7.Demonstratie website gemeente Kinrooi door Eddy Smeets 8. Toelichting Europees Schutterstreffen en 30/08/ Toelichting gratis verzekering en gratis billijke vergoeding Bestuursvergadering culturele raad 2 juni 2009 Aanwezig: Piet Heesterbeek, Andrea Henckens, Hubert Van Eygen, Marie-Josée Neyens, Winand Vankerkom, Toos Geelen, Mat Van Dyk, Sylvie Vanmontfort, Luc Kupers, Gerda Fiddelaers, Helga Sleven. Verontschuldigd: Johan Schonkeren, Huub Parren 1. Verslag vorige vergadering - Gerrit Hasendonckx staat niet bij de genomineerden van de culturele prijs terwijl hij wel genomineerd werd, - Bij de verontschuldigingen staan Marie-Josée Neyens en Mat Van Dyk niet vermeld. 2. Evaluatie algemene vergadering welzijn en cultuur - De locatie is heel goed meegevallen. - Afwisseling van vergaderplaats brengt nieuwe verenigingen naar de algemene vergadering. - Er was veel volk: 50 verenigingen waren vertegenwoordigd (door één of meerdere personen). - Aangaande het subsidiereglement zal er nog eens een extra vergadering georganiseerd worden. 3. Subsidie-aanvraag Kunst Adelt De begroting werd binnengestuurd. Voorstel: toekennen van een uitzonderlijke subsidie van 650 euro als tussenkomst voor het promotiemateriaal, de promotiefolder. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan het schepencollege. 4. Monument subfossiele bomen In de Boterakker zijn een aantal grote subfossiele bomen bovengehaald. Deze zouden ongeveer 2000 jaar oud zijn. Naar analogie met Stevensweert wil RLKM deze omvormen tot een monument. 5. Stand van zaken monument elektrische draad - Plaatsen aan Uffelseweg te Molenbeersel - Bouwvergunning is aangevraagd voor het schakelhuisje, wachtposthuisje en open infohuisje. - Grensoverschrijdende samenwerking - Bedoeling is om op 11 november te openen (werd later verschoven naar 17 maart). 6. Subsidie-aanvraag Schansrock Ondanks het feit dat we dergelijke initiatieven zeker belangrijk vinden en willen aanmoedigen wordt besloten dat we dit niet kunnen betoelagen. Éénmalig komen ze in aanmerking voor een uitzonderlijke toelage (al gekregen vorig jaar). In het verleden is ook besloten dat we als gemeente de Megafestatie organiseren om beginnende groepen een kans te geven. Dit initiatief ook zal worden verder gezet aangezien dan alle beginnende groepen een kans krijgen en niet alleen de betere bands. 7. Culturele prijs Genomineerden voor 2008/2009: - Harry Heynen voor zijn jarenlange inzet bij de fanfare Kinrooi (en in de muziekwereld). - Gerrit Hasendonckx: 30 jaar archeoloog, winnaar zilveren anjer - Kermismarathon: creëren van een echte dorpssfeer/dorpsfeest tijdens de kermisdagen - De Fenikscompagnie: productie Bloedeigen De stemming gebeurde schriftelijk en geheim en leverde volgende resultaat op: 1 ste plaats: Gerrit Hasendonckx (27p.) 2 de plaats: Harry Heynen (24p.) 3 de plaats: De Fenikscompagnie (22p.) 4 de plaats: Kermismarathon (17p.) Nu al genomineerd voor volgend jaar: 25 jaar Dorpsquiz te Molenbeersel. 8. Varia - Er wordt gevraagd of er wegwijzers geplaatst kunnen worden naar het nieuwe lokaal van schutterij Sint-Martinus Grootbeersel en schutterij Sint-Hubertus Manestraat. Helga zal dit verder opvolgen. 4 - GCR-Nieuwsbrief - april 2010

5 Europees Schutterstreffen 28, 29 en 30 augustus 2009 Bestuursvergadering culturele raad 15 oktober 2009 In het weekend van 28, 29 en 30 augustus werd aan de Vlasbrei te Molenbeersel het Europees Schutterstreffen georganiseerd. Méér dan 1200 vrijwilligers (vooral uit Kinrooi) zorgden ervoor dat de naar schatting bezoekers een schitterend cultureel weekend beleefden! Bij de cultuurdienst is een dvd te koop met beelden en foto s van dit onvergetelijk evenement! Aanwezig: Johan Schonkeren, Gerda Fiddelaers, Sylvie Vanmontfort, Marie-Josée Neyens, Mat Van Dyk, Winand Vankerkom, Piet Pepels, Hubert Van Eygen. Verontschuldigd: Andrea Henkens, Toos Geelen, Luc Kupers 1. Advies begroting - Geld voor de aankoop van een nieuwe projector voor de uitleendienst voorzien: 2000 euro. De oude projector dient wel in de uitleen te blijven tot hij niet meer bruikbaar is. - Subsidies voor buurtfeesten, in aanvulling op de dorpsfeesten en de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap: euro. Helga zal een reglement ontwerpen en tijdens een volgende vergadering voorleggen aan de raad. - Door de jeugdverenigingen wordt gevraagd om banken aan te kopen voor de uitleendienst. Sabrina zal hierover eerst nog verder informeren bij de betreffende jeugdverenigingen nl. waarom de banken die we reeds in de uitleendienst hebben momenteel niet gebruikt worden. 2. Uitreiking culturele prijs Hubert Van Eygen heeft een bezoekje gebracht aan onze winnaar nl. Gerrit Hasendonckx. Er wordt voorgesteld om de uitreiking te laten plaats vinden na het schepencollege op 23 of 30 november vanaf 16.30u. Volgende personen worden uitgenodigd: schepencollege, Gerrit Hasendonckx met partner en kinderen, de bestuursleden van de gemeentelijke culturele raad. De catering zal gebeuren door de culturele raad. In de toekomst is het misschien interessant om een beeldje of een ander aandenken te overhandigen (zoiets als een oscar). 3. Aanvragen subsidies 3.1 Subsidie-aanvragen De aanvragen zijn lopende. Dit jaar worden er geen uitzonderingen gemaakt voor de verenigingen die te laat zijn. Moet het puntensysteem aangepast worden? Moeten bepaalde zaken meer gehonoreerd worden, bijvoorbeeld sprekers op infoavonden of lezingen?. Wat met de verschillen tussen gelijkaardige verenigingen zoals bijvoorbeeld Okra en Neos? 3.2 Aanvraag subsidie foto-projecten - Theo Bosmans (via Davidsfonds) - Fotoboek Ophoven, Gerard Gerits (mondelinge aanvraag via schepen) - fotoboek schutterijen Molenbeersel Deze aanvragers kunnen een subsidie krijgen voor het digitaliseren van foto s. Hier zijn dan wel enkele voorwaarden aan verbonden nl.: - de gedigitaliseerde foto s moeten ter beschikking liggen van de bevolking - de aanvraag moet van een vereniging komen - de aanvraag moet een gunstig advies krijgen van de gemeentelijke culturele raad - de foto s moeten omgezet zijn van analoog naar digitaal - toelage tussen 125 euro en max. 250 euro - er moet een begroting ingediend worden van de gemaakte onkosten voor het digitaliseren. De betreffende aanvragers zullen gevraagd worden om een nieuwe schriftelijke aanvraag in te dienen en een begroting binnen te brengen. GCR-Nieuwsbrief - april

6 3.3 Subsidie-aanvraag Theo Van Dael: dialectwoordenboek De gemeentelijke culturele raad zal 6 boeken aankopen voor de verspreiding in de plaatselijke bibliotheken, het gemeentelijk archief en in bij de Geschied- en heemkundige kring. 3.4 Subsidie-aanvraag Oos Zangfiëst Deze activiteit is niet uitzonderlijk. De Bokkereyers kunnen wel subsidies aanvragen via de bestaande subsidieformulieren voor activiteiten van verenigingen. 4. Frames voor reclamespandoeken De frames die tijdens het EST langs de weg geplaatst werden zullen daar definitief blijven staan. Er zal een reglement opgesteld worden waarin de voorwaarden voor het gebruik van een frame opgenomen worden. Voorbeelden van voorwaarden: vormgeving moet in orde zijn, minstens één maand uithangen, uitzonderingen voor de uithangperiodes moeten mogelijk zijn,. 5. Monumenten - De gemeente betaalt een deel van de renovatie mee van Slichtenhof en Borgitter. Dit is zo voorzien in de reglementen die betrekking hebben op een dergelijke renovatie. - Versteende bomen Kessenich: Hier zal een klein monumentje van gemaakt worden. - Electrische draad: de bruikleenovereenkomst met de medeeigenaars is getekend. De onkosten worden betaald door Leudal en de werkgroep wandelpaden Hunsel. Vanuit de gemeente Kinrooi komt logistieke ondersteuning. Op 17 maart zal dit monument ingehuldigd worden. 6. Gemeenschapscentrum Molenbeersel De volgende fase van het project is ingezet. 7. Maashoorn Het Maashoornproject heeft een NO GO gekregen voor Europese Subsidies. Er zal nagegaan worden in welke vorm kan worden verder gewerkt. 9. Varia - De 1000 euro die als lening aan het EST ter beschikking werd gesteld dient terug betaald te worden aan de culturele raad. 6 - GCR-Nieuwsbrief - april 2010 Onthulling Rabbedabberke 11 november 2009 Op 11 november 2009 werd op het Dorpsplein te Kinrooi een nieuw standbeeldje onthuld, nl. het Rabbedabberke. Het beeldje, gemaakt door Stefaan Bongaerts, werd er geplaatst naar aanleiding van het 33-jarige bestaan van carnavalsvereniging De Rabbedabbers. Bestuursvergadering culturele raad 23 november 2009 Aanwezig: Johan Schonkeren, Sylvie Vanmontfort, Marie-Josée Neyens, Mat Van Dyk, Piet Pepels, Toos Geelen, Hubert Van Eygen, Andrea Henkens, Helga Sleven 1. Subsidie-aanvragen Dit jaar zullen we de uiteindelijke aanvraagdatum strikt toepassen. Dossiers die op 15 december niet binnen zijn komen niet meer in aanmerking voor subsidies. Er zal dus ook geen extra herinneringsbrief gestuurd worden. 2. Zomeractiviteit 2010 Kessenich Kessenich maakt deel uit van het snoer van Maasdorpen. Naar analogie met de smokkelmarkt in Stokkem en schilderachtig Leut willen we in 2010 in Kessenich iedere zondag van juli en augustus een zomeractiviteit organiseren. In een werkgroep, waarin ook Toerisme Maasland zit, wordt nagedacht over mogelijke activiteiten. Het is in ieder geval wel de bedoeling om zoveel mogelijk verenigingen en zelfstandigen van Kessenich erbij te betrekken. Als thema is er in ieder geval al gekozen voor water. Voorstellen: beugelen als stratentornooi inrichten, maïsdoolhof, Unizo uitno-digen enz. Op 13 december wordt een volgende vergadering met plaatsbespreking georganiseerd. Bijeenkomst om 10u aan het lokaal van schutterij Sint-Martinus. 3. Voorbereiding algemene vergadering - Datum: 14 april - Plaats: dorpshuis Ophoven - Thema: brandveiligheid: toelichting door brandweer (veiligheidsvoorschriften) en Roel Van Vlierden (subsidiereglement) (later werd het thema aangepast). 4. Varia - Monument Elektrische draad: alles is lopende en de officiële inhuldiging gaat door op 17 maart Hubert Van Eygen volgt dit verder op. - Swevershof: advies betreffende behoud en renovatie in oorspronkelijke stijl of afbraak van de boerderij. Gijselinck van de dienst monumenten en landschappen heeft een negatief advies afgeleverd betreffende de afbraak van deze boerderij die opgenomen is in Bouwen door de eeuwen heen waarin alle opmerkelijke gebouwen (die op één of andere manier een historische waarde hebben) van Vlaanderen opgenomen werden. Advies culturele raad: verdeeld advies, geen uitgesproken mening, historisch gezien is het zeker de moeite om te bewaren en te restaureren. Rekening houdend met de eigenaar van de woning hebben we dan weer de neiging om te zeggen dat het afgebroken mag worden. Dit zal voor hem immers serieuze financiële gevolgen hebben. Maar de eigenaar had ook vooraf navraag kunnen doen over de situatie van de woning die hij kocht. Er wordt de vraag gesteld waarom Zanderhof wel afgebroken mocht worden en deze woning niet? - Verbroedering met de welzijnsraad: Helga stelt voor om dit jaar te verbroederen met de welzijnsraad (de welzijnsraad heeft dit vorig jaar ook al met de seniorenraad gedaan). Het voorstel is om de uitstap van de culturele raad samen met de welzijnsraad te doen. De vergadering gaat hiermee akkoord. We moeten eens nadenken over een uitstap die zowel voor welzijn als voor cultuur interessant is.

7 Culturele prijs 2008, 23 november 2009: Gerrit Hasendonckx Nakijken subsidiedossiers 22 december 2009 Op 23 november 2009 werd de Culturele Prijs van de gemeente Kinrooi voor het jaar 2008 in het gemeentehuis uitgereikt aan Gerrit Hasendonckx. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn meer dan 30-jarige inzet bij de organisatie van opgravingskampen voor de jeugd maar ook en vooral voor het behalen van de Zilveren Anjer 2008 (een Nederlandse onderscheiding die voor het eerst aan een Belg werd uitgereikt!). Op 22 december 2010 vergaderden een aantal vrijwilligers van het bestuur van de culturele raad om de ingediende subsidiedossiers na te kijken. Het was de eerste keer dat vergaderd werd in het Ankerpunt, de nieuwe locatie voor onze diensten voor sport, welzijn, jeugd en cultuur. Verzameling Geerkens 19 januari 2010 Schepen van cultuur Sylvie Vanmontfort overhandigde hem de bij de prijs behorende oorkonde terwijl Hubert Van Eygen, voorzitter van de culturele raad, hem een cheque ter waarde van 250 euro gaf. Op 19 januari 2010 werd het tweede deel van de heemkundige verzameling van Jan Geerkens met de hulp van de mensen van de technische dienst gerecupereerd uit de kelder van huis De Vink op de hoek tussen de Venlosesteenweg en de Geistingenstraat. We waren er gelukkig op tijd bij want op 7 april brandde een deel van dit huis af! GCR-Nieuwsbrief - april

8 Prijsuitreiking Junior Journalist Wedstrijd 5 februari 2010 In dit kader wil men op 11 juli een dorpsfeest in middeleeuwse sfeer organiseren, vergelijkbaar met het dorpsfeest tijdens de Open Monumentendag in Ophoven 2 jaar geleden. Voor de organisatie van het dorpsfeest wordt aan het schepencollege geadviseerd om een toelage van 1250 euro toe te kennen aan de culturele raad voor de organisatie van dit dorpsfeest. De culturele raad zal dit feest dan samen met alle verenigingen van Kessenich organiseren. 4. Reglement buurtfeesten Het reglement is goedgekeurd door de raad en zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op vrijdag 5 februari 2010 werden in het gemeentehuis naar jaarlijkse gewoonte de prijzen uitgereikt van de Junior Journalist Wedstrijd, georganiseerd door Davidsfonds-Kinrooi. Alle leerlingen van de 6de leerjaren van de Kinrooise basisscholen kunnen jaarlijks aan deze wedstrijd deelnemen. De culturele raad ondersteunt deze activiteit al jarenlang met een subsidie van 125 euro. Bestuursvergadering culturele raad 10 februari 2010 Aanwezig: Johan Schonkeren, Sylvie Vanmontfort, Mat Van Dyk, Hubert Van Eygen, Winand Vankerkom, Gerda Fiddelaers, Helga Sleven. Verontschuldigd: Andrea Henkens, Marie-Josée Neyens, Mathieu Corten, Rene Leenders 1. Bekendmakingen i.v.m. bestuursleden - René Leenders heeft ontslag genomen uit het bestuur van de culturele raad. Hubert heeft hem een mail gestuurd om hem te bedanken voor de inzet tijdens zijn jaren als bestuurslid van de culturele raad. - Mathieu Corten heeft te kennen gegeven dat hij voorlopig niet meer naar de vergaderingen zal komen. Helga zal hem contacteren om afspraken te maken omtrent zijn functie als penningmeester. Helga zal deze taak voorlopig overnemen van hem. 2. Opening monument electrische draad De officiële opening van het monument vindt plaats op 17 maart om 9u30. De culturele raad ondersteunt de opening door een bijdrage in de onkosten van de kaft voor de brochures die gemaakt zullen worden én de aankoop van een partytent (5 m x 8 m). Het is niet de bedoeling dat deze tent in de uitleendienst komt. 3. Zomeractiviteit Kessenich 2010 (de definitieve naam van de activiteit zal Kessenich Smakelijk Grensgeval worden) Het verslag van de vergadering met alle verenigingen van Kessenich werd overhandigd aan de aanwezigen. Hierin staan alle actiepunten en plannen voor de activiteit opgesomd. Tijdens de voorbereidende vergadering over deze activiteit werden onkosten gemaakt nl. traktatie van drank aan de aanwezigen. Deze onkosten zullen betaald worden van het werkingsbudget van de culturele raad maar indien er achteraf middelen van de provincie ontvangen worden voor deze activiteit zouden deze onkosten terug betaald moeten worden aan de culturele raad. 8 - GCR-Nieuwsbrief - april Voorbereiding algemene vergadering De algemene vergadering vindt plaats op 14 april om 20u00 in het Dorpshuis te Ophoven. Voorstel agenda: - welkom door schepen van cultuur of welzijn - jaaroverzicht + financieel verslag cultuur én welzijn - aanpassing subsidiereglement (optreden van eigen plaatselijke artiesten op evenementen van verenigingen) - toelichting reglement dorpsfeesten-buurtfeesten - aankopen uitleendienst - toelichting zomeractiveit Kessenich - varia 6. Aankoop multimediaprojector De multimediaprojector van de uitleendienst dient vervangen te worden. Er is 1500 euro opgenomen in de begroting voor de aankoop van een nieuwe. Johan Schonkeren zal navraag doen over de mogelijkheden en een voorstel binnenbrengen. 7. Uitstap culturele raad Dit jaar is de uitstap een verbroedering met de welzijnsraad. De uitstap is gepland op 17 april van 14u tot 22u in Bokrijk. Programma: - 13u00: vertrek aan gemeentehuis - 14u00: kroegen- en spelenroute in Bokrijk - 17u30: eten - 19u00: Bokrijk achter de schermen - 21u30: vertrek richting Kinrooi De schepen stelt voor dat we in de toekomst ook eens eraan kunnen denken om met de Limburgbus weg te gaan. Het betreft een uitstap in functie van een verbroedering tussen twee adviesraden waardoor voorgesteld wordt om de onkosten te laten betalen door de twee raden (andere adviesraden werken ook op dezelfde manier, zie de raad derde leeftijd). 8. Uitleenreglement Er hebben zich wat problemen voorgedaan betreffende de ontlening van materialen in de uitleendienst. Helga en Hubert zullen alle problemen die zich voordoen in de uitleendienst eens bespreken met Christine Vrinssen, verantwoordelijke voor de uitleendienst. Onder andere volgende onderwerpen moeten besproken worden: - Hoe kunnen we voorkomen dat verenigingen alles uitlenen voor een bepaalde (langere) periode? Achteraf blijkt soms dat toch niet alles nodig was. - Er dienen bepaalde afspraken nog eens overlopen te worden o.a. wanneer de technische dienst wel hulp kan leveren bij het klaarzetten en leveren (uitrollen matten) en wanneer niet. - Controle achteraf van de ontleende materialen. 9. Brandveiligheid Met betrekking tot het reglement brandveiligheid (tussenkomst bij aanpassingen aan verenigingslokalen) zal Helga nog eens contact

9 nemen met Roel Vanvlierden. Het is de bedoeling dat er punten gegeven worden per te nemen maatregel op het gebied van veiligheid. Hiervoor dienen we eerst te weten welke maatregelen er zeker noodzakelijk zijn. 10. Subsidie-aanvragen - Subsidie-aanvraag Junior Journalistwedstrijd: Volgens jaarlijkse gewoonte is er weer een aanvraag binnengekomen tot het bekomen van een uitzonderlijke subsidie voor de Junior Journalistwedstrijd. De prijsuitreiking vond plaats op 5 februari in het gemeentehuis. Advies: 125 euro toekennen aan het Davidsfonds Kinrooi om prijzenpakketten aan te kopen voor deze wedstrijd. - Zangkoor Laetitia vraagt een vaste subsidie aan i.p.v. een subsidie die gebaseerd is op het puntensysteem. Advies: Het puntensysteem werd opgemaakt om de socio-culturele verenigingen op een eerlijke manier subsidies toe te kennen op basis van hun werking. Hoe meer activiteiten, hoe meer subsidies. Op dit reglement komen nooit opmerkingen waardoor we ervan uitgaan dat dit goed werkt. We willen dit dan ook als uitgangspunt behouden voor het toekennen van het subsidie-budget aan de verenigingen. Opmerkingen betreffende het subsidiereglement en mogelijke voorstellen van aanpassingen hieraan blijven natuurlijk altijd welkom. - Neos stelt dezelfde vraag. Ook hier adviseert de culturele raad om hen enkel subsidies toe te kennen op basis van de activiteiten die ze organiseren. 11. Cursus Reanimatie Op 3 en 10 maart gaat er een gratis cursus reanimatie door voor de verenigingen en inwoners van Kinrooi. Opening reconstructie elektrische draad 17 maart 2010 Op woensdag 17 maart werd aan het kruispunt tussen de Vlasbrei en de Uffelseweg te Molenbeersel een gedeeltelijke reconstructie ingehuldigd van de elektrische draad die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog werd geplaatst door de Duitse bezetters. Dit grensoverschrijdend vredesproject kon gerealiseerd worden dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente Kinrooi, de gemeente Leudal, de Kinrooise culturele raad en de werkgroep historische wandelpaden uit Hunsel. Burgemeester Hubert Brouns van Kinrooi en burgemeester Arno Verhoeven van Leudal knipten op symbolische wijze de draad tussen beide landen door... Zo werd een oorlogsrelict omgevormd tot een grensoverschrijdend vredesmonument. 12. Digitalisering van foto s Er zal een reglement worden opgemaakt betreffende het digitaliseren van foto s van verenigingen en het dorpsleven. Onderstaande voorwaarden dienen hier zeker in opgenomen te worden: enkel verenigingen kunnen aanvragen indienen, het betreft minimaal 100 foto s, de inhoud moet een erfgoed-, culturele- of sociale waarde hebben, 1 euro per gedigitaliseerde foto met een max. van 250 euro. Opening t Ankerpunt 18 februari 2010 Op 18 februari werd de nieuwe locatie van onze diensten in verband met welzijn, cultuur, sport en jeugd geopend. Deze diensten zijn nu gehuisvest aan de Breeërsteenweg 122 bus 2 (in het oude rijkswachtgebouw) en kreeg als naam t Ankerpunt (naar een idee van Theo Van Dael). Er liep ook een verdwaalde Duitser rond aan het voormalige grenscafé Kempkes... De helm en de tang werden geschonken door Lambert Kiggen uit Molenbeersel. Iedereen die een haven (het sociaal netwerk!) zoekt, kan hier zijn anker uitwerpen! Speciaal voor de opening ontwierp Jack Seerden uit Molenbeersel 2 échte ankertjes voor de medewerkers! Professor Alex Vanneste van de Universiteit Antwerpen (een expert i.v.m. de dodendraad ) gaf de nodige uitleg aan leerlingen van het 5de leerjaar van de basisscholen uit Haeler-Uffelse en Kinrooi. GCR-Nieuwsbrief - april

10 - de verenigingen moeten een actieve werking van minstens 3 jaar kunnen bewijzen. - het betreft verenigingen die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij, zowel plaatselijk of in/voor ontwikkelingslanden. - enkel verenigingen die werken voor de ganse gemeente (fusioneel) komen in aanmerking. Uitzondering op deze regel geldt voor de verenigingen die werken in/voor ontwikkelingslanden. Artikel 2: Keuze thema s Om de 5 jaar zal de gemeentelijke welzijnsraad advies geven over de thema s/het werkingsgebied waaronder de verenigingen, die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in art. 1, moeten vallen. Afhankelijk hiervan kunnen er dan vereni-gingen afvallen of bijkomen. Artikel 3: Thema Voor de periode wordt er gekozen voor: Ontwikkelingshulp, Gehandicaptenzorg, gezondheidszorg algemeen Artikel 4: Aantal Maximum 6 verenigingen kunnen voor 1 periode opgenomen worden in de verdeling. Indien meerdere verenigingen in aanmerking komen wordt een gemotiveerd advies gevraagd aan de gemeentelijke welzijnsraad. Het schepencollege beslist uiteindelijk welke verenigingen opgenomen worden in het verdeelschema voor de volgende periode van 5 jaar. Naar aanleiding van de reconstructie van een deeltje van de dodendraad aan het voormalige grenscafé Kempkes te Molenbeersel stelden Lei Wolters (Leudal) en Hubert Van Eygen (Kinrooi) een brochure samen. In deze brochure wordt aan de hand van fragmenten uit kranten en bladen uit de periode het harde dagelijkse leven geschetst aan de dodelijke grens te Molenbeersel en Kessenich. Het is een uitgave van de Geschied- en heemkundige kring van Kinrooi (nr. 11 in de reeks Hartenvier ) in samenwerking met de gemeentelijke culturele raad. De brochure kost 2,5 euro en kan afgehaald worden bij de heemkring, de VVV-infodienst en t Ankerpunt. Welzijn Bestuursvergadering welzijnsraad 2 maart 2009 Aanwezig: Theo Christis Theo, Helga Sleven, Jean Rutten, Jan Denier, Anita Meerten Anita, Erwin Vanham, Lisette Luysmans, Mia Kunnen, Ivo Janssen, Rik Wyers, Harry Jans, Nicole Stakenborg. Verontschuldigd: Eric Beckers, Andrea Henckens, Lies Ignoul, Mathieu Verstraeten. 1. Financieel verslag Het financieel verslag werd ter kennisgeving overlopen. Tijdens de algemene vergadering zal dit ook zeer beknopt worden overlopen. We hebben momenteel 3.872,16 euro ter beschikking. 2. Kledingcontainer Voorstel reglement: Artikel 1: Rechthebbenden: enkel aan verenigingen met een maatschappelijke zetel in Kinrooi, sinds minstens 3 jaar GCR-Nieuwsbrief - april 2010 Artikel 5: Stopzetting vereniging Verenigingen die opgenomen zijn in het schema voor een periode van 5 jaar, die ophouden te bestaan, worden voor de loop van die periode niet vervangen. In dit geval geldt er een nieuwe verdeelsleutel aangezien het budget van deze vereniging wordt verdeeld onder de overige verenigingen die opgenomen zijn in het schema. Artikel 6: Verdeelsleutel Roemenië-actie 1/6 de, t Heemke 1/6 de, Rode kruis 1/6 de, Kestepabro 1/6 de, KVG 1/6 de, Missiekring Molenbeersel 1/6 de 3. Dag van de gehandicapten Voorstel programma: - 10u: samenkomst aan Paep van Meinecom - 10u-12u: boottocht met de Paep van Meinecom - 12u-13u30: middagmaal (reeds vastgelegd in de Spaenjerd voor 10 euro/persoon) - 13u30: groepstocht met busje (wordt geregeld via KVG) naar Dorpshuis De Belder - 14u-14u30: vertrek motorrun (eventueel in twee groepen) - 14u30-16u: motorrun - 16u-17u: koffie + vlaai (of broodjes) - Helga zal prijs gaan vragen in het cafetaria van het dorpshuis De Belder voor de koffie en de vlaai. - Jan Denier zal dit voorstel bespreken met KVG. Hij zal ook kijken of KVG misschien wil instaan voor de koffie en vlaai, in ruil voor dezelfde vergoeding als het cafetaria zou krijgen. - De boot is gereserveerd. Er zou wel gevraagd moeten worden of we deze misschien gratis kunnen hebben. - Aangaande de kostprijs werd volgend voorstel gedaan: gehandicapte persoon + 1 begeleider gratis, overigen gewoon de onkosten laten betalen. - De koffie en vlaai in de namiddag zijn gratis (behalve voor de inschrijvingen van buiten Kinrooi). We zouden wel bijvoorbeeld een potje kunnen plaatsen voor diegenen die toch willen

11 steunen (aangezien er vorig jaar zoveel mensen waren die wilden steunen). De opbrengst hiervan kan dan aan KVG gegeven worden in ruil voor het maken van de aandenkens voor de motorrijders. - Jan Denier legt de bus van KVG vast. 4. Inenting baarmoederhalskanker Jean, Helga en Erwin hebben samen vergaderd om een eventuele tussenkomst van gemeente/ocmw te bespreken. Conclusie: indien nodig neemt het OCMW dit op zich. Het valt onder de financiële steun van het OCMW. Nadeel: enkel mensen die gekend zijn door het OCMW kunnen aanspraak maken hierop. Het voordeel is dat het OCMW geen onderscheid zal maken op vlak van leeftijd. Tegen de volgende vergadering wordt er een inventaris gemaakt van de aantallen en het bedrag per jaar. 5. Preventieraad De stand van zaken aangaande de oprichting van de preventieraad werd toegelicht. Tijdens de gemeenteraad van mei worden de statuten ter goedkeuring voorgelegd waarna hij hopelijk definitief officieel van start kan gaan. Daarna dient er zeker met de welzijnsraad samen gekeken te worden hoe we de thema s en taken tussen de welzijnsraad en de preventieraad zullen opsplit-sen. 6. Info-avond ontwikkelingshulp (14 oktober 2009) Tegen de volgende vergadering zal er een programma voor deze avond uitgewerkt worden. 7. Evaluatie EHBO Deze cursussen zijn telkens volzet en worden ook goed gegeven door het Rode Kruis. Reden te meer om ook volgend jaar weer samen met het Rode kruis een cursus voor de verenigingen te organiseren. 8. Varia - Laat naar je borsten kijken: tentoonstelling voor vrouwen: eerste twee weken van juni in CC Maaseik. - Samenkomst met de seniorenraad: wordt vervolgd. Bestuursvergadering welzijnsraad 27 april 2009 Aanwezig: Theo Christis, Helga Sleven, Jean Rutten, Anita Meerten, Erwin Vanham, Lisette Luysmans, Ivo Janssen, Rik Wyers, Mathieu Verstraeten, Mia Kunnen, Harry Jans, Eric Beckers. 1. Evaluatie algemene vergadering - Er was een goede opkomst. - Er werden twee nieuwe verenigingen aanvaard als lid van de welzijnsraad nl. t Heemke vzw en de Gezinsbond Ophoven (nieuw gevormde gezindsbond). 2. Subsidies ontwikkelingshulp 2.1 Kestepabro: het maximum bedrag van 620,00 euro wordt voorgesteld voor hun bibliotheekproject in El Carmen. 2.2 ADR Kinrooi-Coman: het maximumbedrag van 620,00 euro wordt voorgesteld voor hun project (o.a. de oprichting van een gezondheidsraad) in Coman. 2.3 Studiebeurzen: Onze student Carlos is spijtig genoeg gestopt met studeren. Kestepabro stelt 2 nieuwe kandidaten voor een studiebeurs voor. De welzijnsraad besluit aan beide kandidaten een studiebeurs toe te kennen. Helga zal nagaan of het project van Kestepabro eventueel in aanmerking komt voor subsidie van het ministerie van ontwikkelingshulp. 3. Dag van de gehandicapten Programma: - 9u30: samenkomst aan Paep van Meinecom - 10u-12u: boottocht met de Paep van Meinecom + koffie en koffiekoek aan boord. - 12u-13u30: middagmaal (reeds vastgelegd in de Spaenjerd voor 10 euro/persoon) - 13u30: groepstocht met busje (wordt geregeld via KVG) naar Dorpshuis De Belder - 14u-14u30: vertrek motorrun (eventueel in twee groepen) - 14u30-16u: motorrun - 16u-17u: koffie + vlaai (of broodjes). Jan Denier, Jean Rutten en Helga zullen nog eens samen komen om de nodige afspraken te maken. 4. De burgemeester kookt Dit jaar wordt er weer gekozen om te koken voor de mensen met een handicap en vooral ook voor de vrijwilligers die werken met en begeleiders van gehandicapten die zich jaar na jaar inzetten voor deze mensen. Het thema is Turkije. Voorstellen: Turks feest met mooie aankleding van de zaal en eventueel Turkse animatie zoals volksdansgroep, Jean zal navraag doen bij de Turkse gemeenschap; samen met een diëtist koken (gezonde voeding benadrukken). 5. Verbroedering met de seniorenraad - datum: de onkosten worden verdeeld tussen de 2 raden - het voorgestelde programma werd goedgekeurd. 6. Varia - Vraag Botel Ophoven om een goed doel voor te stellen. Ze schenken ter gelegenheid van de opening van hun luxe-suites een overnachting voor een groep weg. Advies: jeugdhuis Hagenhoven voorstellen als kandidaat indien zij hier zelf mee akkoord zouden gaan. - Childfocus heeft een nieuw nummer: Bestuursvergadering welzijnsraad 15 juni 2009 Aanwezig: Theo Christis, Helga Sleven, Jean Rutten, Anita Meerten, Erwin Vanham, Lisette Luysmans, Ivo Janssen, Mia Kunnen, Rik Wyers, Harry Jans, Eric Beckers, Nicole Stakenborg, Jan Denier. 1. Evaluatie overleg met seniorenraad - Goede sfeer - Zeer interessante quiz - Het eten was goed - Misschien zouden de raden zich wel iets beter inhoudelijk kunnen voorstellen aan mekaar zodat de werking iets beter aan bod komt. - Interessant om ook met andere raden te doen: volgend jaar met jeugd, cultuur of met sport. 2. Ontwikkelingshulp - Info-avond 14 oktober - Bekend maken via: Gemeente-info, Parel van Stramproy, Kinders Klökske, website gemeente, Radio Monza, persbericht, zelfgemaakte affiches enz., GCR-Nieuwsbrief - april

12 - Dringend samen zitten met de deelnemers en een programma uitwerken kan eventueel een stand innemen op de infobeurs - Overige acties rond ontwikkelingshulp - Op 8 juli zal er een overleg plaatsvinden met Hierbij willen ze mogelijke acties voor de gemeente Kinrooi bespreken. Dag van de gehandicapten 27 september 2009 Advies welzijnsraad: Op dit moment niet meer ondernemen dan we nu doen. Alle acties van de welzijnsraad vallen in dezelfde periode en het zal heel moeilijk zijn om vrijwilligers te vinden voor een eventuele huis-aan-huis-actie. Verder werd nog benadrukt dat we een duidelijk onderscheid moeten maken tussen de acties rond ontwikkelingshulp die van onszelf uitgaan en deze die van uitgaan. 3. Dag van de gehandicapten (27 september) - Het programma ligt vast. Nu moeten we met de politie gaan samen zitten en de praktische uitwerking van de motorrun bespreken. - Kostprijs: Paep van Meinecom: 150,00 euro - 4 euro/persoon: koffie + croissant of 2 broodjes op boot - middagmaal: 10 euro/persoon - koffie + vlaai na motorrun (De Belder) - inschrijvingsgeld: Gehandicapten: gratis, één begeleider per gehandicapte: gratis, bestuur welzijnsraad: voorstel om het gratis te laten voor de leden van het bestuur, overigen: 15,00 euro (net niet voldoende om de kosten te dekken), gehandicapten en begeleiders van andere gemeenten die deelnemen aan het namiddag programma: 5,00 euro. - Radio Monza wil graag meewerken aan deze activiteit door interviews uit te zenden en muziek te komen draaien. Op 27 september organiseerde de welzijnsraad de dag van de gehandicapten. De Kinrooise gehandicapten en hun begeleiders kregen een gevarieerd programma aangeboden: men startte met een boottocht met de Paep van Meinecom en in de Spaenjerd te Ophoven werd een middagmaal aangeboden. In de namiddag volgde een motorrun die in het Dorpshuis te Ophoven werd afgesloten met koffie en vlaai! 4. Burgemeester kookt De Turkse gemeenschap wil iets uitwerken rond animatie voor deze avond. In afwachting van een voorstel werken we verder nog niets uit. 5. Plantjesverkoop De plantjes kosten nu 6 euro. Hierdoor verwachten we moeilijkheden met de verkoop. We gaan het eerste jaar op zeker spelen en 200 plantjes minder bestellen nl i.p.v plantjes. Het bedrag dat we bij mekaar halen ligt evengoed euro hoger (voorheen euro voor plantjes en nu euro voor plantjes). Er is ons wel beloofd dat de plantjes groter zullen zijn. Ook willen we dit jaar weer de tombola laten doorgaan. Het is belangrijk dat we de plaatselijke vrijwilligers blijven aanmoedigen om rond te gaan. Zij doen immers al het werk. 6. Varia - aanvraag stickeractie: blindengeleidehond. De welzijnsraad wil deze actie zeker steunen en zal stickers bestellen (gratis). We zullen een vraag richten naar Unizo om deze stickers bij de handelaars te verspreiden. - vraag om financiële steun voor de tragedie in Abruzzo: Dergelijke initiatieven zijn belangrijk en ook zeker aan te moedigen maar financieel lijkt ons dat geen opdracht van de gemeente. - financiële noodhulp aan Namibië: ook hier zijn we van mening dat dit geen opdracht is van de gemeente. - er werd aan alle vrouwenverenigingen een brief gericht over onze tentoonstelling van 2010 nl. Laat naar je borsten kijken GCR-Nieuwsbrief - april 2010

13 Bestuursvergadering welzijnsraad 25 november 2009 Aanwezig: Theo Christis, Helga Sleven, Jean Rutten, Anita Meerten, Erwin Vanham, Lisette Luysmans, Ivo Janssen, Mia Kunnen, Rik Wyers, Verontschuldigd: Nicole Stakenborg, Jan Denier, Mathieu Verstraeten. 1. Evaluatie plantjesverkoop In totaal hebben wij ,10 euro bijeengehaald voor Kom Op Tegen Kanker. Vorig jaar was dat ,50 euro. In totaal werd met de actie ,49 euro bij mekaar gehaald. Op 6 december vindt er een dankevent plaats in Sint-Niklaas waarop de vrijwilligers uitgenodigd worden (avant-première van de film dossier K van Jan Verheyen). Aangezien we slechts 11 tickets ter beschikking kregen, werd besloten om hier niet op in te gaan (in de toekomst kunnen we misschien laten inschrijven en afwachten of er geïnteresseerden zijn om aan dit dankevent deel te nemen). Een inwoner van Kinrooi heeft een weekend Centerparks gewonnen nl. Rianne Bouman. moeten proberen te voorkomen dat er vooraf al afspraken gemaakt worden met de motorrijders. De verdeling van de motors onder de deelnemers dient door de organisatie gedaan te worden. Hoe dan ook moeten we een extra oproep plaatsen voor trikes. Helga zal ook eens informeren in Herk-de-Stad aangezien daar onlangs ook een motorrun voor gehandicapten is doorgegaan. Daarnaast kunnen we ook in de folder al duidelijk aangeven dat het omwille van de veiligheid aangewezen is dat de organisatie de verdeling van de motors doet. Ook de motorrijders al vooraf informeren over het feit dat de organisatie de verdeling doet. - Het overzicht van de onkosten en inkomsten is nog niet klaar aangezien nog niet alle facturen binnen zijn. Volgende vergadering zal dit overzicht klaar zijn en overlopen worden. Dankreceptie vrijwilligers Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker, 13 januari 2010 Opmerkingen verkoop 2009: - slechte kwaliteit van plantjes (klein, witte vlekken, weinig bloemen op, knopjes gingen niet open) - vooral de combinatie van prijsverhoging en slechte plantjes zorgde voor veel opmerkingen. - Helga zal een brief opstellen namens de welzijnsraad waarin deze klachten gemeld worden aan Kom Op Tegen Kanker. 2. Voorbereiding dankreceptie Kom Op Tegen Kanker Volgende voorstellen kwamen naar voor: - Receptie met vlaai en koffie in gemeentehuis - Ontbijt/brunch op verplaatsing - Ontbijt/brunch zelf organiseren en combineren met bijvoorbeeld een wandeling (dit is wel niet geschikt voor alle vrijwilligers) - Beugelen met hapjes Keuze datum: 13 januari 2010, plaats: beugelbaan Molenbeersel; voorstel: beugelen + receptie met broodjes, hapjes en drank. Op 13 januari organiseerde de welzijnsraad een dankreceptie voor alle vrijwilligers die geholpen hebben met de plantjesverkoop voor Kom Op Tegen Kanker in Iedereen werd getracteerd op een kaas- en vleesbuffet in de beugel-baan te Molenbeersel. Zo n 45 vrijwilligers waren aanwezig tijdens deze tractatie. Tombola: Er is besloten dat een traktatie bij de beugelbaan voldoende is voor dit jaar en dat er geen tombola gehouden wordt. We hebben via Eric Beckers 20 kaartjes gekregen voor een friet met frikadel om te verloten onder de vrijwilligers. Er zal nog eens nagedacht worden hoe we deze zouden kunnen verdelen. 3. Evaluatie dag van de gehandicapten - veel deelnemers - mooi perfect weer - het eten was goed maar het dessert ontbrak. - op de boot in de toekomst geen broodjes meer aangezien er onmiddellijk daarna gegeten wordt. - Motorrun: Ondanks dat er verschillende andere ritten waren was er een goede opkomst van motorrijders, juist voldoende om iedereen een plaatsje te geven. De begeleiding van de politie was goed. In de toekomst wel zoeken naar een manier om te voorkomen dat de zijspannen en trikes ingenomen worden door mensen die nog goed op een andere motor mee zouden kunnen. Indien deze ingenomen worden door de mensen die nog iets beter te been zijn, vallen de mensen die op geen andere motor kunnen misschien uit de boot. Tevens kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer bepaalde personen achterop een motor meerijden waar geen bescherming is. We GCR-Nieuwsbrief - april

14 Bestuursvergadering welzijnsraad 27 januari 2010 Aanwezig: Theo Christis, Helga Sleven, Jean Rutten, Anita Meerten, Lisette Luysmans, Mia Kunnen, Andrea Henkens. Verontschuldigd: Rik Wyers, Ivo Janssen, Erwin Vanham 1. Financiëel overzicht 2009 De grootste onkosten voor de welzijnsraad in 2009 waren: - Verbroedering met de seniorenraad: 345 euro (50% zal terugbetaald worden) - Cursus wondverzorging Rode Kruis: 203,38 euro - De dag van de gehandicapten: 680 euro uitgaven en 350 euro inschrijvingsgeld ontvangen. De overige onkosten van deze dag zijn rechtstreeks van de gemeentelijke begroting betaald. Wat betreft de inkomsten hebben we ook dit jaar weer een toelage van de gemeente ontvangen nl euro. Het volledige overzicht van de uitgaven is ter inzage rondgegaan bij de bestuursleden en werd goedgekeurd. 2. Jaaroverzicht Tabak (alcohol en drugs): Mega-project 12-jarigen - Europarents: Ouders/mensen binnen verenigingen informeren over drugs en alcohol - EHBO voor verenigingen: wondverzorging - Kom Op Tegen Kanker: Plantjesverkoop (september) actie, Huis aan huis folder (november) - Toelagen verenigingen ontwikkelingshulp (aanvragen): Kestepabro, Roemenië-actie, 2 studenten El Carmen-project, Zuid-Afrika-project (Stefanie Peeters), Sint-Vincentius - Info-avond ontwikkelingshulp: Toelichting gesteunde projecten ontwikkelingshulp (oktober) - De burgemeester kookt: Burgemeester kookt voor gehandicapten en hun vrijwilligers (november) - Dag van de gehandicapten: Boottocht en motorrun (september) - Verbroedering seniorenraad: Hulpverleningsspel (mei) Evolutie plantjesverkoop: Jaar Aantal plantjes Opbrengst plantjesverkoop ,46*( Bef.) ,89* ( Bef.) ,87* ( Bef.) ,29* ( Bef.) , , , , , , , (6 euro) ,10 Totaal ,06 euro * door het omzetten naar euro s kloppen de bedragen niet helemaal met het aantal verkochte plantjes. Onkosten: 182 euro voor de beugelbaan (waarvan we 22 euro aan KOTK hebben moeten storten, als gift van de beugelbaan), 360 euro voor het eten. Totaal: 542 euro (ongeveer 13 euro p.p.) Deze vorm van tractatie kan zeker herhaald worden. Voorstel: afwisselend één jaar koffie en vlaai en het andere jaar een grotere activiteit. Zonder vrijwilligers zijn er immers ook geen acties voor het goede doel. We kunnen de vrijwilligers die we in onze gemeente hebben nooit voldoende bedanken! 4. Subsidie-aanvraag vzw ORK We hebben twee subsidie-aanvragen ontvangen van de VZW ORK nl. één voor de kinderen die ze in 2008 opgevangen hebben en één voor de kinderen die ze in 2009 opvingen in de gemeente Kinrooi. De aanvraag voor 2008 is te laat en kan niet meer behandeld worden. De aanvraag voor 2009 zal samen met de andere aanvragen voor ontwikkelingshulp behandeld worden na de uiterste aanvraagdatum nl. 31 maart. 5. Punten subsidies welzijnsverenigingen Vereniging Bedrag punten t Heemke 288, Missiekring Molenbeersel 92, Oudervereniging Basisschool Mol. 161, Oudercomité KSJ Ophoven 188, Parochieraad Geistingen 152, Pastorale werkgroep Ophoven 225, Parochieraad Kessenich 171, EHBO-cursus voor verenigingen 3 en 10 maart 2010 Op 3 en 10 maart organiseerde de welzijnsraad twee volzette info-avonden reanimatie voor inwoners en verenigingen. Tijdens deze infomomenten leerden de deelnemers het belang van reanimatie en hoe en wanneer ze deze technieken kunnen toepassen. Iedereen kon de reanimatietechnieken oefenen op een pop. De lessen werden gegegeven door Jean Baens, de voorzitter van de plaatselijke Rode Kruis-afdeling. 3. Evaluatie traktatie Kom Op Tegen Kanker De traktatie vond plaats in de beugelbaan te Molenbeersel met een kaas- en vleesbuffet. De opkomst was zeer goed nl. 42 vrijwilligers. De vrijwilligers konden er darten, beugelen, biljarten GCR-Nieuwsbrief - april 2010

15 Reglement dorpsfeesten Gemeenteraadsbesluit van12 april 2010 Artikel 1: Jaarlijks deelt de gemeente Kinrooi maximum 2 subsidies uit voor het organiseren van een dorpsfeest. De volgorde van aanvragen is doorslaggevend bij het toekennen van de subsidie. Artikel 2: Voor het bekomen van een subsidie dorpsfeest dient minimaal voldaan te worden aan volgende voorwaarden: - er moet gewerkt worden rond een thema - het moet een organisatie zijn die ontstaat door samenwerking van verenigingen waarbij het gemeentebestuur enkel instaat voor de basisondersteuning - het moet een organisatie zijn door en voor de verenigingen - alle verenigingen uit het betreffende dorp moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan de activiteit - de activiteit moet een uitzonderlijk karakter hebben - het gaat om een éénmalige jaarlijkse activiteit per dorpsfeest - het feest moet doorgaan in het centrum van een deelgemeente - de benaming van het feest is dorpsfeest - niet commercialiseren (niet enkel vanuit b.v. café s organiseren om winst te maken) - de boekhouding moet op vraag voorgelegd worden aan de culturele raad - het betreft een dagactiviteit die reeds al de ochtend of namiddag moet aanvangen, ten laatste vanaf +/ u tot ten vroegste18.00u - sponsoring is toegestaan - de activiteit dient een cultureel aspect te hebben. Artikel 3: De voorwaarden zoals opgesomd in artikel 2 worden door de culturele raad gecontroleerd. Artikel 4: Na advies van de gemeentelijke culturele raad beslist het schepencollege om al dan niet een subsidie toe te kennen van maximum 1250 euro (als ondersteuning voor de huur van tent, wc-wagen, ). Artikel 5: De subsidie mag niet gebruikt worden om drank en eten te bekostigen. Artikel 6: Aanvragen van een subsidie dorpsfeest dienen schriftelijk te gebeuren, minstens 8 weken voorafgaand aan het feest. Toe te voegen documenten: - programma dorpsfeest - bewijs dat alle verenigingen de kans kregen om mee te doen - lijst van deelnemende en organiserende verenigingen Artikel 7: Op alle reclame (affiches, folders, persberichten, ) dient het logo van de gemeente Kinrooi vermeld te worden. Reglement buurtfeesten Gemeenteraadsbesluit van 12 april 2010 Artikel 1, doel: Het gemeentebestuur erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil de bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. Dit reglement voorziet in de logistieke en financiële ondersteuning van buurtfeesten. Dit binnen de beperkingen van de begrotingskredieten en onder de voorwaarden hierna bepaald. Artikel 2, doelgroep: Elke bewonersgroep die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar een financiële ondersteuning krijgen. Privé-feesten, feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van ondersteuning, feesten van verenigingen of vzw s met een ander hoofddoel dan het bevorderen van sociale contacten en schoolfeesten komen niet in aanmerking. Artikel 3, voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet het feest voldoen aan volgende voorwaarden: - het moet zich richten naar alle inwoners van de straat, buurt of wijk of een gedeelte ervan, ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging en ongeacht hun persoonlijke situatie. - de aanvraag moet gebeuren door bewoners uit 5 verschillende woningen. Teneinde dit te bewijzen zal er bij de aanvraag een lijst gevoegd worden van de personen die wensen deel te nemen, met vermelding van naam en adres. Artikel 4, aanvraagprocedure: Het aanvraagformulier voor ondersteuning moet minstens 8 weken vóór de organisatie van het feest bij de cultuurdienst ingediend worden. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de ondersteuning en deelt de beslissing schriftelijk aan de initiatiefnemers mee. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen. Wanneer de financiële middelen voor dat jaar uitgeput zijn, kunnen de buurtfeesten die passen in dit reglement nog wel gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal (zolang de voorraad strekt). Indien het aantal aanvragen het jaarlijks beschikbare budget overstijgt wordt een wachtlijst aangelegd voor het volgende jaar. De aanvragen die op de wachtlijst staan worden het volgende jaar prioritair behandeld. Artikel 5, ondersteuning: Goedgekeurde aanvragen kunnen gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal volgens de bestaande reglementen en de beschikbare voorraad én een subsidie buurtfeest bekomen van max. 200 euro als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Artikel 6, gebruik feestmateriaal: Goedgekeurde aanvragen kunnen gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal volgens de bestaande reglementen en de beschikbare voorraad. De materialen kunnen gereserveerd worden via het aanvraagformulier uitleendienst. Overeenkomstig het plaatselijke uitleenreglement kunnen bepaalde materialen, indien gewenst, door de gemeentelijke technische dienst tijdens de werkuren geleverd worden op een door de initiatiefnemers aangeduide plaats. Artikel 7, subsidie buurtfeest : Goedgekeurde aanvragen krijgen een subsidie buurtfeest van max. 200 euro. Per gemaakte kost komt slechts 80% van de bewezen kostprijs in aanmerking voor subsidiëring. De overige 20% wordt gedragen door de buurt. De subsidie kan gebruikt worden voor volgende gemaakte kosten: techniek (geluid, belichting, enz.), infrastructuur (tafels, stoelen, kookapparatuur, enz.), animatie (spelattracties, muzikanten, artiesten, enz.), niet-lokale heffingen en verzekeringen (sabam, billijke vergoedingen, aansprakelijkheidsverzekering, enz.), promotie (uitnodigingen, affiches, enz.). De kosten voor voeding en drank komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Het definitieve subsidiebedrag wordt uitbetaald na voorlegging van betaalbewijzen of facturen. Artikel 8, bewijs en betaling: Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet doorgaat, delen de initiatiefnemers dit onmiddellijk mee aan het college van burgemeester en schepenen. Voor de uitbetaling van de subsidie buurtfeest moeten de initiatiefnemers volgende bewijsvoering indienen bij de cultuurdienst in t Ankerpunt, Breeërsteenweg 122/2, 3640 Kinrooi: GCR-Nieuwsbrief - april

16 - minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest - betaalbewijzen of facturen van de gemaakte kosten. De betaalbewijzen moeten minstens volgende gegevens bevatten: - naam en adres van de leverancier - datum - duidelijke omschrijving van de geleverde diensten of producten - bedrag. Artikel 9, uitsluiting: Het geven van onvolledige of onjuiste informatie kan aanleiding geven tot de terugvordering van een deel of het geheel van de toegekende subsidie en/of leiden tot uitsluiting van verdere subsidiëring. Artikel 10, gemeentelijke reglementen: De initiatiefnemers verbinden er zich toe de heersende regelgevingen te respecteren en zijn hiervoor geheel zelf verantwoordelijk. (Billijke vergoeding, Sabam, verzekeringen,.). Bestuur culturele raad Corten Mathieu (ondervoorzitter) Hogerstraat 36, Molenbeersel 089/ Geelen Toos Hoogveldstraat 29, Kessenich 089/ Fiddelaers Gerda p.a. Maasstr. 2 bus 3, Ophoven 089/ Heesterbeek Piet Donkstraat 116, Ophoven 089/ Henkens Andrea p.a. Weerterstwg. 155, Kinrooi 089/ Kupers Luc (secretaris) Heerweg 13, Geistingen 089/ Neyens Marie-Josée Smeetsstraat 106, Molenbeersel 089/ Parren Huub Waterstraat 1, NL AJ Thorn Pepels Piet Maasstraat 68, Ophoven 089/ Schonkeren Johan Kerkstraat 8, Kessenich 089/ Sleven Helga p.a. gemeentehuis Kinrooi 089/ Van Dyk Mat Venlosestwg. 200, Geistingen 089/ Van Eygen Hubert (voorzitter) Weertersteenweg 265, Kinrooi 089/ Van Kerkom Winand Natterveld 20, Kinrooi 089/ Sylvie Vanmontfort (schepen) De Belder 21, Ophoven 089/ Bestuur welzijnsraad De gemeentelijke welzijnsraad organiseert samen met Maaseik en Dilsen een borstkankertentoonstelling. Deze is te bezichtigen van 31 mei tot 15 juni in het CC Achter Olmen te Maaseik. Je kan gebruik maken van volgende programma s: Programma 1: woensdag 2 juni vanaf 19u, donderdag 3 juni vanaf 19u of dinsdag 8 juni vanaf 13u: Film My life without me van Isabel Coixet en tentoonstelling Laat naar je borsten kijken. Programma 2: Donderdag 3 juni vanaf 13u (gezamenlijke fietstocht vanuit Kinrooi naar Maaseik), woensdag 9 juni vanaf 19u: Tentoonstelling Laat naar je borsten kijken, een bezoek aan de afdeling radiologie (15 à 20min) en een stadswandeling (1 uur). Verder kan de tentoonstelling ook vrij bezocht worden tijdens de openingsuren van het CC Achter Olmen te Maaseik. Voor inschrijvingen of meer info? Bel naar Helga Sleven, 089/ Beckers Eric (penningmeester) Maasstraat 81,Ophoven 089/ Christis Theo Broekstraat 25, Kinrooi 089/ Denier Jan Schoolstraat 54, Kessenich 089/ Henkens Andrea p.a. Weerterstwg. 155, Kinrooi 089/ Kunnen Mia Binnenweg 62, Kinrooi 089/ Luysmans Lisette Drietak 97, Kessenich 089/ Meerten Anita (schepen) Rondstraat 46, Molenbeersel 089/ Rutten Jean (voorzitter) De Belder 45, Ophoven 089/ Stakenborg Nicole Oud Kevelaer 10, Molenbeersel 089/ Sleven Helga p.a. t Ankerpunt, Breeërstwg. 122/2 089/ Vanham Erwin (OCMW) Weertersteenweg 417, Kinrooi 089/ Verstraten Mathieu Broekstraat 38, Kinrooi 089/ Wyers Rik Venlosestwg. 78 bus 1, Ophoven 089/ GCR-Nieuwsbrief - april

Uitnodiging. De besturen van de culturele raad en de welzijnsraad nodigen u vriendelijk uit op de volgende. algemene vergadering

Uitnodiging. De besturen van de culturele raad en de welzijnsraad nodigen u vriendelijk uit op de volgende. algemene vergadering Culturele raad GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 17, nr. 1, april 2012 Uitnodiging De besturen

Nadere informatie

Uitnodiging. De besturen van de culturele raad en de welzijnsraad nodigen u vriendelijk uit op de volgende. algemene vergadering

Uitnodiging. De besturen van de culturele raad en de welzijnsraad nodigen u vriendelijk uit op de volgende. algemene vergadering Culturele raad GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 16, nr. 1, maart 2011 Uitnodiging De besturen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING Culturele raad GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 14, nr. 1, maart 2009 Uitnodiging Uitnodiging

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 Artikel 1: kader Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'straatfeesten (1.3 organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

VERDEELSLEUTEL BETOELAGING CULTURELE VERENIGINGEN CULTUURRAAD NEERPELT

VERDEELSLEUTEL BETOELAGING CULTURELE VERENIGINGEN CULTUURRAAD NEERPELT VERDEELSLEUTEL BETOELAGING CULTURELE VERENIGINGEN CULTUURRAAD NEERPELT 1 VOORAFGAANDELIJKE BEMERKINGEN 1.1 De subsidies, waarop het stelsel betrekking heeft, zijn de sommen welke de gemeente ter beschikking

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

uitnodiging VERGADERING EN DE WELZIJNSRAAD AROCHIEZAAL

uitnodiging VERGADERING EN DE WELZIJNSRAAD AROCHIEZAAL Culturele raad GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 13, nr. 1, januari 2008 uitnodiging ALGEMENE

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES

REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES REGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN HUMANITAIRE ACTIES Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24 juni 2008 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 november 2010 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD. Art. 1 : het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD. Art. 1 : het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD HOOFDSTUK I. DEFINITIE Art. 1 : het werkingsjaar: is de periode van 1/5 tot en met 30/4 van het daaropvolgende jaar HOOFDSTUK II. BASISPRINCIPE Art. 2 : jaarlijks kent het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1/5 Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1. Algemeen 1.1. De gegevens van de aanvrager (= de persoon die het formulier invult) Adres: Gemeente: Telefoon:

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel Deel B: Schriftelijk gedeelte Naam: Voornaam: Geboortedatum: Naam van de instelling: Land: Taak 1 30 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Subsidiereglement culturele verenigingen. Zitting van 18 december Gepubliceerd op 23 december 2014.

Subsidiereglement culturele verenigingen. Zitting van 18 december Gepubliceerd op 23 december 2014. Subsidiereglement culturele verenigingen Zitting van 18 december 2014. Gepubliceerd op 23 december 2014. Hoofdstuk 1. Lidmaatschap van de culturele raad (CR) Artikel 1. Categorieën Er zijn twee categorieën

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Kredieten Binnen de

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Initiatiefnemer 1 Initiatiefnemer 2. Datum activiteit: Locatie activiteit: Deelnameprijs: Beoogde doelgroep (straten):

Initiatiefnemer 1 Initiatiefnemer 2.   Datum activiteit: Locatie activiteit: Deelnameprijs: Beoogde doelgroep (straten): Invullen in drukletters a.u.b. I N I T I A T I E F N E M E R S Initiatiefnemer 1 Initiatiefnemer 2 Voornaam en naam: Adres: Tel.nr. / GSM:. Email: S T R A A T F E E S T Datum activiteit: Locatie activiteit:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: kredieten De gemeente Brecht voorziet in de begroting een jaarlijks budget ontwikkelingssamenwerking. De voorgestelde

Nadere informatie

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2016 ERKENNINGSREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2018 werkjaar 1 januari 2017 31 december 2017 Enkel erkende Zingemse socio-culturele of seniorenverenigingen. Uiterste deadline het indienen van

Nadere informatie

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar)

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Wat is een erkenning? Wichelse verenigingen en particuliere initiatieven (kunstenaars) kunnen zich vanaf 2015 en om de 10 jaar door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005

Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005 Verslag van de vergadering: Commissies clubzaken en -jeugd 8 maart 2005 Organisatie jubileumfeest op 9 april 2005 Aanwezig Commissie Jeugd : Jos Broekmans Herman De Pauw Benny Lenaerts Aanwezig Commissie

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN A. NIET-SUBSIDIEERBARE ACTIVITEITEN (door nationale overheden) 1) WINSTVERDELING. Opbrengst inkomgelden : voor het Cultureel Centrum Opbrengst tap : voor de medewerkende

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Reglement samenwerking Cultuurdienst

Reglement samenwerking Cultuurdienst Reglement samenwerking Cultuurdienst I. Inleiding Art. 1: Dit reglement regelt de samenwerking tussen de Cultuurdienst en een privaat persoon of vereniging, onder de vorm van logistieke, promotionele en/of

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE TOEKENNING VAN SENSIBILISATIESUBSIDIES

SUBSIDIEREGLEMENT WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE TOEKENNING VAN SENSIBILISATIESUBSIDIES SUBSIDIEREGLEMENT WERELDRAAD/STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE TOEKENNING VAN SENSIBILISATIESUBSIDIES Art.1 - Doelstelling tot het verlenen van subsidies Het stadsbestuur van Menen

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTEN IN HET ZUIDEN Naam organisatie: Ondernemingsnummer: Land: Naam verantwoordelijke: Rijksregisternummer : Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Subsidiereglement Culturele verenigingen

Subsidiereglement Culturele verenigingen Subsidiereglement Culturele verenigingen HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1: Definities Cultuurvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als basisdoelstelling

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie