onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst"

Transcriptie

1 JAARGANG 09 - AUGUSTUS 2012 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT de WIJ STAAN DAG & NACHT PARAAT onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Voor de monteurs van Heras sluit alles netjes aan door ES Elektro 20 Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst

2 trust supply VOORWOORD De vakantie zit erop, iedereen is weer aan de slag. En we moeten er hard aan werken om dat zo te houden. Binnenkort mogen we weer stemmen en dan afwachten of woorden worden omgezet in daden. Als Nederlands familiebedrijf wacht itsme niet af. Wij kiezen voor uw succes en de toekomst van de Nederlandse (maak-)industrie. Wij delen graag onze visie én actie op die toekomst met u in de kennisevents die ES Elektro in de komende maanden organiseert in Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. We hebben elkaar hard nodig om slimmer en goedkoper te produceren. Daarvoor willen wij onze relatie innoveren in openheid en vertrouwen. Onze rol is leveren wat u nodig heeft. Dus staat de S van Supply centraal in itsme: industrial technology and supply for mechanical and electrical. Maar in onze relatie verwacht u méér van ons. ES Elektro en Hoogland-Mennens vinden ook alle specials die u zoekt: bijna verschillende artikelen per jaar. De helft van die artikelen leveren we slechts één keer. Speciaal voor u, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zoals u leest op pagina s 6 en 7. Supply is natuurlijk geen doel. Het doel is dat u tijdig de juiste produkten heeft, zodat u met minimale kosten een maximale prestatie levert. Regeren is vooruitzien en succes laten wij niet aan het toeval over. Daarom denken wij mee met produktie-forecasts en onderhoudsmanagement en garanderen zo samen de beschikbaarheid. U hoeft vaak zelfs niet meer te bestellen! Meer dan 200 klanten vertrouwen het beheer van hun elektrotechnische en mechanische voorraden aan ons toe. Ook door het automatiseren van transacties en werkplaatsinrichting optimaliseren wij uw werkprocessen. Wij willen bijdragen aan uw succes. Dat valt op. IMD, de nr.1 business school volgens de Financial Times, heeft ons zelfs gevraagd mee te doen aan een onderzoek naar diensten met meerwaarde. Succesvolle klanten zoals Heineken, Heras, Bosch en Philip Morris inspireren ons om continu te innoveren in deze diensten. Met plezier presenteer ik u dan ook hun verhalen in deze onderhoudende Signaal. Henk Oude Brunink

3 De 24-uursdienst van Es Elektro bestaat al sinds de jaren ' Heineken produceert continu, en moet daarom ook continue geserviced kunnen worden. 014 Het uitgebreide onderhoudsnetwerk van Heras 004 Hoe staat de Nederlandse Onderhoudssector er voor? 018 ES Elektro en Philip Morris; samen ontwikkelen maakt succesvol. 006 De 24-uursdienst van ES Elektro en Hoogland-Mennens 020 Het nieuwe cursusrooster 008 Onderhoud bij Heineken 021 Het netwerkevent High Energy De SNK-serie aansluitklemmen van ABB 022 Unieke Kalibratie voor Momentsleutels 011 Betrouwbare en nauwkeurige testresultaten 024 Kabelmanagementsystemen van Hager van Havé-Digihap 025 Nieuwe basismodule voor veiligheidssysteem 012 ES Elektro en Unis houden de vaart in APM Terminals 025 Nieuwe prestatieklasse in PILZ PSS Voor de monteurs van Heras sluit alles netjes aan bij ES Elektro 026 Betere HF-afscherming dankzij nieuwe EMC-ventilatoren 016 Industriële Automatisering bij Bosch 027 Harmony XB5R drukknoppen van Schneider Electric

4 4% VAN DE WERKZAME BEVOLKING Hoe staat de Nederlandse Onderhoudssector er voor? Door: Ellen den Broeder-Ooijevaar, Verenigingsmanager NVDO De Nederlandse onderhoudsmarkt vertegenwoordigt een omvang van tussen de 30 en 35 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan zo n tot onderhoudsprofessionals; zo n 4% van de werkzame bevolking. De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is een brancheorganisatie die de belangen van deze beroepsgroep behartigt. Daarnaast zijn speerpunten van de NVDO kennisoverdracht en netwerkondersteuning voor haar leden. De NVDO geeft als branchevereniging voor de beheer- en onderhoudssector jaarlijks het zogenaamde Onderhoudskompas uit. Deze publicatie bevat naast een generiek deel van feiten en cijfers, altijd ten minste één visiedocument. Inmiddels zijn in de serie al visiedocumenten met trends, visie en ontwikkelingen gepubliceerd over de ES Elektro en Hoogland-Mennens zijn onderhoudsmarkt in de infrasector, over lid van de Nederlandse Vereniging voor de gebouwde omgeving, de technische Doelmatig Onderhoud. arbeidsmarkt en de procesindustrie. Onderhoud binnen de procesindustrie Met de term onderhoud binnen de procesindustrie wordt primair het beheer van en onderhoud aan en rond de productieprocessen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen bedoeld. Voorbeelden hiervan zijn het beheer en onderhoud dat wordt verricht aan technische installaties, pompen, leidingen, koelinstallaties, compressoren, generatoren en dergelijke. Het onderhoud binnen de procesindustrie omvat een breed spectrum aan werkzaamheden die allen met elkaar gemeen hebben dat ze primair gericht zijn op het garanderen en verder optimaliseren van de bedrijfszekerheid van de productieprocessen. De Nederlandse procesindustrie omvat een grote verzameling van uiteenlopende industriële bedrijven die procesmatig, veelal met automatisch werkende apparatuur, producten maken. Het betreft in veel gevallen productieprocessen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Bij alle werkzaamheden binnen de procesindustrie spelen veiligheid, gezondheid en milieu een uiterst belangrijke rol. Bedrijven die zich bezighouden met de verwerking of productie van aardolie en aardgas, chemicaliën, papier en papierwaren, rubber en kunststoffen, aardewerk en glas, metaallegeringen en afvalstoffen, behoren allemaal tot de procesindustrie. 004

5 In de afgelopen jaren is het accent van beheer en onderhoud binnen de procesindustrie nadrukkelijk komen te liggen op het uitvoeren van preventief onderhoud, ofwel het op een intelligente wijze voorkomen van storingen en onverwachte stops. Gesterkt door een snelle technologische ontwikkeling, worden verschillende complementaire onderhoudsconcepten als TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance) en RCM (Reliability Centred Maintenance) razendsnel geïntroduceerd, waardoor het onderhoud de afgelopen jaren een sterke professionaliseringsslag heeft doorgemaakt. geen nadere toelichting. Dat organisaties, brancheverenigingen, politiek en gebruikers de handen ineen moeten slaan wél! En als we de groei in verschillende sectoren naast elkaar leggen, beveelt de NVDO met klem aan ook cross-sectoraal de handen ineen te slaan. Als het gaat om veilig werken of om ketenintegratie, dan zijn daar al verschillende initiatieven voor. Dat moet ook wel, want, evenals voorgaande jaren verwacht meer dan 70 procent van de bedrijven dat de Nederlandse onderhoudsmarkt in de komende jaren zal groeien. Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal bedrijven dat groei verwacht wel afgenomen van 79 procent in 2010 en 2011 tot 73 procent in Het ongunstige economische klimaat speelt hierin een belangrijke rol. Procesindustrie is de sector waarin opnieuw de meeste groei wordt verwacht, gevolgd door de Infrasector. Van de sectoren Onroerend Goed en Manufacturing wordt duidelijk minder groei verwacht dan in voorgaande jaren. De onderhoudssector wordt dan ook opgeroepen problematiek en oplossingen te delen, want alleen dan kan onderhoud zegevieren, in welk scenario dan ook! Interesse voor het vak Evenals voorgaande jaren, blijkt ook dit jaar de groeiende schaarste aan personeel de grootste zorg van onderhoudsbedrijven. Er is een heuse war on technical talent gaande. De schaarste wordt enerzijds veroorzaakt door het afvloeien van een groot aantal werknemers door de vergrijzing. Anderzijds leidt de afnemende belangstelling van jongeren voor technische beroepen tot een lagere instroom van onderhoudstalenten. Tussen 2000 en 2011 is de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking gestegen van 38,3 naar 41,2 jaar. Van de werkzame beroepsbevolking nam het aantal mensen onder de 35 jaar af met een half miljoen. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal werkzame personen tussen 55 en 65 jaar van naar 1,1 miljoen. Een kleinere en oudere beroepsbevolking heeft ook gevolgen voor de aanwas van nieuw onderhoudstalent. Sterker nog, dan zal de technische sector moeten concurreren met andere vakgebieden om de gunst van jongeren. De afnemende belangstelling van deze jongeren voor technische beroepen heeft in de afgelopen jaren geleid tot een daling van het aantal bèta- en techniekstudenten. De handschoen oppakken Dat onderhoud bovenaan ieders agenda behoort te staan, behoeft volgens de NVDO 005

6 Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst Om haar relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij hun onderhoudswerkzaamheden heeft ES Elektro sinds begin jaren 90 een 24-uursdienst, waar de klant ook buiten de reguliere werktijden terecht kan voor producten en diensten. De dienst is centraal georganiseerd. Ongeveer vijftig verkoopmede werkers verzorgen bij toerbeurt een week lang de telefonische 24-uursdienst. Zes logistiek medewerkers staan klaar om de benodigde goederen uit het centrale magazijn in Raamsdonksveer te halen en via koeriersdienst van Dijk uit Breda op transport te zetten naar de klant. Deelnemende klanten worden in het SAP-systeem geregistreerd, zodat het gebruik geanalyseerd kan worden. Ter compensatie voor deze dienst worden de goederen bruto-voor-netto geleverd. Marc Hendriks, Logistiek Manager ES Elektro: De meeste continubedrijven leggen veel materialen op voorraad omdat ze s-nachts of in het weekend niet voor verrassingen willen komen te staan. Als dat onverhoopt toch gebeurt, dan is het prettig dat ze terug kunnen vallen op de 24-uursservice van ES Elektro. Wij zijn eigenlijk het laatste vangnet. voorraad houden waar misschien 1 of 2 keer per jaar gebruik van wordt gemaakt, of enkele keren per jaar de beschikking hebben over hetzelfde product uit de voorraad van ES Elektro? De 24-uursservice speelt hierop in. De procedure verloopt als volgt: een klant belt de dienstdoende verkoopmede werkers via het centrale telefoonnummer van de 24-uursdienst en legt hem het probleem voor. De verkoop mede werkers kijkt of het product op voorraad ligt in het centrale magazijn in Raamsdonksveer. Is dit het geval dan belt hij de dienstdoende logistiek medewerker, die de goederen uit het magazijn haalt en ervoor zorgt dat ze zo snel mogelijk via koerier van Dijk worden verzonden. Zelfs als ES Elektro de klant onverhoopt niet direct zelf kan helpen, omdat bijvoorbeeld een product niet voorradig is, zal de betreffende medewerker proberen de klant via de 24-uursdienst van een leverancier, toch van dienst te zijn. Door gebruik te maken van de 24-uursdienst kan de klant zijn eigen voorraad afbouwen en zo kosten besparen, omdat ES Elektro ook buiten kantooruren haar magazijn voor hem openstelt. Marc Hendriks: We denken mee met de klant, niet zozeer in het product, maar vooral in de oplossing rond het product. Wat is goedkoper? Een product op Het zijn niet alleen klanten die gebruik maken van de 24-uursdienst van ES Elektro. Ook leveranciers en fabrikanten weten de weg naar het magazijn in Raamsdonksveer te vinden. Danfoss, bijvoorbeeld, heeft geen eigen voorraad in Nederland en maakt gebruik van de voorraad die ES Elektro van hun producten in haar magazijn heeft liggen om volcontinu 006

7 waar de klant ook buiten de reguliere werktijden terecht kan voor producten en diensten. storingen op te kunnen lossen bij haar klanten. Dat gaat volgens dezelfde 24-uursprocedure als die van ES Elektro. Ook Hoogland-Mennens heeft een eigen 24-uursdienst, die dezelfde werkwijze kent als die van ES Elektro. Bij storingen belt de klant naar een centraal servicenummer in Dordrecht. Vervolgens zorgt de dienstdoende servicemedewerker er voor, dat de klant wordt voorzien van hetgeen hij nodig heeft om de storing op te kunnen lossen. hun S5-installatie. Dit is een wat verouderd systeem waar niet zoveel onderdelen meer van verkrijgbaar zijn. Het exemplaar dat Fuji zelf op de plank had liggen bleek onbetrouwbaar. De 24-uursdienst van ES Elektro heeft ervoor gezorgd dat de defecte printplaat werd opgehaald en door de koerier bij Unis in Grou ter reparatie werd aangeboden. De chauffeur heeft gewacht tot de reparatie was uitgevoerd en is toen met de printplaat weer terug naar Tilburg gereden, waardoor de stilstand tot een minimum werd beperkt en de productie weer snel hervat kon worden. Een van de klanten die vaak gebruik maakt van de 24-uursservice is Fuji Film te Tilburg. Dit bedrijf produceert voornamelijk offsetplaten en fotopapier in volcontinudienst. Bij een productiestilstand kunnen de kosten oplopen tot enkele duizenden Euro s per minuut. Om stilstand tot een minimum te beperken, maakt Fuji sinds enkele jaren gebruik van de 24-uursservice van preferred supplier ES Elektro. Ad van Hest, Spare Parts Co-ordinator bij Fuji: We hebben een eigen voorraad waar we veel dingen zelf mee kunnen oplossen, maar als we echt problemen hebben, dan vallen we terug op ES Elektro. De 24-uursdienst van ES Elektro brengt het stilstandsprobleem dat soms 1 of 2 dagen kan duren terug tot slechts enkele uren., zegt Ad van Hest. Op die manier helpt de 24-uursdienst er aan mee dat we kosten kunnen besparen en tevens onze productiedoelstellingen kunnen halen. Kijk voor meer informatie en voor het telefoonnummer op Service Service Een tijd geleden had Fuji problemen met een defecte printplaat van 007

8 Onderhoud bij Heineken Heerlijk helder met ES Elektro Heineken is marktleider in Nederland en een van de meest vooraanstaande brouwers ter wereld. De multinational heeft in Nederland drie brouwerijen, waaronder één in s-hertogenbosch. Hier worden vijf dagen per week, 24 uur per dag, ieder uur zo n biertjes geproduceerd. Specialiteit van de Brabantse brouwerij is dat het meer dan 800 product - verpakkingcombinaties (SKU s) heeft voor de export en de binnenlandse markt. Om dit alles draaiende te houden is natuurlijk het nodige onderhoud vereist. 008

9 Heineken voert een onderhoudsbeleid gebaseerd op Total Productive Maintenance (TPM). Dit is een strategie waarin het verbeteren van bedrijfsprocessen centraal staat. TPM legt niet alleen het accent op het reduceren van verliezen, maar ook op het standaardiseren en borgen van werkprocessen. Vanuit een zero-loss mentaliteit verbeteren multidisciplinaire teams gefaseerd de productiviteit van hun werkprocessen. De werkvloer raakt hierdoor vanzelf betrokken. In s-hertogenbosch bestaat het onderhoudsteam uit zo n 60 man. Hun ambitie: 80% preventief onderhoud en 20% correctief. De uitvoering van het onderhoud wordt opgedeeld. Kees-Pieter van Vloten, teamleider techniek: Vanuit de TPM-gedachte willen wij steeds meer kennis zelf in huis hebben, omdat we dan vanuit onze eigen knowhow sneller storingen kunnen verhelpen. De handen die we voor het onderhoud nodig hebben huren we gedeeltelijk in. TPM heeft onder andere als doelstelling om techniek zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Daarom moet je operators de mogelijkheid geven om kleine onderdelen zelf te vervangen. Voor het reguliere onderhoud maakt Heineken gebruik van een VMI-systeem van ES Elektro, waardoor de grijpvoorraad altijd beschikbaar is. ES Elektro maakt regelmatig analyses van het systeem om deze voorraad te optimaliseren volgens de behoefte. ES Elektro beheert en onderhoudt deze voorraad en garandeert 100% beschikbaarheid. Gemiddeld eens in de twee tot drie weken wordt een frequentieregelaar omgebouwd wegens een storing. De multifunctionele regelaar uit het magazijn wordt dan ingezet, terwijl ES Elektro de defecte laat repareren bij Danfoss. Tijdens het geplande onderhoud wordt vervolgens de gerepareerde frequentieregelaar teruggeplaatst in de machine en wordt de allrounder, na een check-up door ES Elektro, terug op voorraad gelegd. Omdat één-op-één vervanging met deze werkwijze niet meer aan de orde is, heeft ES Elektro de storingsmonteurs getraind in het gebruik en de programmering van de allround regelaars. Alles loopt heel soepel, via transparante, korte lijntjes. Ik hoef maar heel weinig informatie door te geven aan ES Elektro en ze weten precies wat ik nodig heb. Dat is de toegevoegde waarde van ES Elektro., zegt Jan Brouwers, detail engineer. ES Elektro heeft niet alleen in het inkoopproces, maar ook in programmering en montage een stuk standaardisatie kunnen realiseren bij Heineken, waardoor storingen sneller verholpen kunnen worden. De standaardisatie van de frequentieregelaars zorgt absoluut voor storingsreductie. Het is heel lastig om dit in euro s uit te drukken, maar het scheelt ongeveer een half uur shut-downtijd per storing., zegt Kees-Pieter van Vloten. Heineken heeft ook een 1BIN-systeem dat bij de machines geplaatst wordt en één keer per week vanuit het centrale magazijn wordt aangevuld. Reden hiervoor is dat er onderhoudsactiviteiten zijn die operators zelf kunnen doen. Hiermee realiseert Heineken reductie in stilstandtijd en krijgt de operator gevoel bij zijn machine. Acht productielijnen worden om de beurt eens in de drie weken stilgelegd voor regulier onderhoud. Actemium helpt Heineken in het beheren van de industriële productiefaciliteiten door ondersteuning in het onderhoudsproces te verlenen. Hiervoor heeft Actemium een eigen ES Elektro VMI-systeem op de Heineken plant staan. Heineken s eigen monteurs voeren de complexe reparaties uit. Storingen die langer dan een uur duren worden door onze monteurs uitvoerig geanalyseerd. Hiermee proberen we te voorkomen dat het probleem zich nog een keer voordoet., legt Kees-Pieter van Vloten uit. In s-hertogenbosch maakt Heineken gebruik van ruim 650 Danfoss frequentieregelaars in de Installed Base. Een flink aantal om te beheren en met name tijdens storingen erg lastig om precies het juiste type grijpklaar te hebben. ES Elektro heeft als Key Supplier een constructie bedacht voor Heineken om dit proces aanzienlijk te vereenvoudigen. De frequentieregelaars met kleinere vermogens (tot 90 kw) zijn geclusterd, waardoor één type multifunctioneel inzetbaar is geworden. Vijftien van deze regelaars zijn op voorraad gelegd in het magazijn van Heineken. Alles loopt heel soepel, via transparante, korte lijntjes. Ik hoef maar heel weinig informatie door te geven aan ES Elektro en ze weten precies wat ik nodig heb. Dat is de toegevoegde waarde van ES Elektro., zegt Jan Brouwers, detail engineer. Heineken draait 24 uur per dag. Omdat wij continu produceren, moeten wij 24 uur geserviced kunnen worden legt Van Vloten uit. Daarom is Heineken ook aangesloten bij de 24-uursdienst van ES Elektro. Deze service biedt klanten buiten kantooruren een technisch aanspreekpunt met ondersteuning door directe levering uit het centraal distributiecentrum van ES Elektro. Gelukkig heeft Heineken de 24-uurservice nauwelijks nodig, maar het is toch een prettige gedachte., zegt Kees-Pieter van Vloten. 009

10 De SNK-serie aansluitklemmen van ABB: meer voor minder ABB levert een serie aansluitklemmen die voldoet aan alle eisen die tegenwoordig aan verbindingen gesteld worden. Als erkend specialist in aansluitklemmen met meer dan 50 jaar ervaring, heeft ABB al zijn expertise ingezet om een nieuwe innovatieve a-symmetrische aansluitklem te ontwerpen, die gebruiksvriendelijker is dan ooit tevoren. Deze nieuwe klem is speciaal ontworpen om de keuze eenvoudig en de voorraad beperkt te houden. In sommige grote installaties worden soms duizenden aansluitklemmen toegepast. Het zal duidelijk zijn dat er aanzienlijke voordelen te behalen zijn bij het snel en eenvoudig kiezen van de juiste aansluitklem. De SNK-serie van ABB biedt antwoord op alle vragen op het gebied van schroefaansluitklemmen van 0,22 tot 95 mm2. Bovendien voorziet het programma ook in scheiders, zekeringhouders en dubbele klemmen. Een belangrijke stap naar het vereenvoudigen van de keuze is het ontwikkelen van één klem, die aan alle internationale voorschriften voldoet, inclusief ATEX, UL, UL94 V0, Gost en CSA. Aansluitklemmen met Ex-e "increased security" certificatie kunnen toegepast worden bij Ex-e gecertificeerde apparaten zoals motoren en pompen. Identificatie is nu nog eenvoudiger met ABB s innovatieve universele oplossing voor codering. Het gepatenteerde design is speciaal ontworpen voor eenvoudige montage, duidelijke identifi catie en snelle verbinding en markeert een belangrijke stap op het gebied van veilige en professionele aansluitingen. Opvallend aan de SNK-serie klemmen zijn ook de gereduceerde afmetingen. Met een reductie tot maximaal 3 mm, kan dit in een doorsnee installatie leiden tot een ruimtewinst van 25%. Zo kan er vervolgens weer ruimte gewonnen worden in de totale afmetingen van de aansluitkasten. De kleinere afmetingen zijn gerealiseerd zonder dat de IEC norm voor standaard bedradingsaansluitingen geweld wordt aangedaan. De SNK-serie aansluitklemmen is een belangrijke aanvulling op het al bestaande ABB klemmenprogramma voor industriële toepassingen. Zo is de SNK-serie standaard geschikt voor wereldwijde toepassing in explosieve omgevingen volgens de volgende certificaten: ATEX, IECEx, BR-Ex, UL Haz Loc. Alle SNK-aansluitklemmen zijn gecertificeerd voor toepassing bij "increased security" volgens Ex-e. 010

11 KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN HANDHAVEN Betrouwbare en nauwkeurige test- en meetresultaten, ook op de lange termijn itsme ES Elektro biedt sinds kort ook de mogelijkheid om uw test- en meetapparatuur te laten kalibreren. Dit gebeurt in een merkonafhankelijk kalibratiecentrum in Alphen aan den Rijn, dat eigendom is van Havé-Digitap. Veel bedrijven krijgen te maken met ISO certificatie van hun organisatie. Klanten vertrouwen erop dat de test- en meetinstrumenten die gebruikt worden voor onder andere serviceverlening gekalibreerd zijn. Om de kwaliteit van deze instrumenten te handhaven is regelmatig onderhoud ervan noodzakelijk. Vrijwel elk instrument moet periodiek gecontroleerd worden op zijn specificaties. Toch is het geen uitzondering, dat ze nooit gekalibreerd worden, nooit preventief onderhoud krijgen of zelfs maar gecontroleerd worden op goede werking. Is dit wel het geval dan komt vrijwel altijd de herleidbaarheidskwestie aan de orde. Wat kan itsme ES Elektro voor u betekenen? ES Elektro kan voor u kalibraties laten uitvoeren. Onze kalibratiestandaarden zijn herleidbaar naar nationale en internationale normen en zijn voornamelijk afgestemd op de producten die wij verkopen. U kunt hierbij onder andere denken aan oscilloscopen, multimeters, volt-, ampère- en weerstandsmeters, veiligheidstesters, stroomtangen en voedingen. De kalibratie wordt uitgevoerd volgens het handboek van de fabrikant. Na de kalibratie wordt uw instrument voorzien van een kalibratiesticker. Indien gewenst wordt een kalibratierapport meegeleverd. RVA-, DakkS- en UKAS-kalibraties laten wij uitvoeren door een erkend RVA-laboratorium. Indien u instrumenten van andere dan de door ons geleverde merken wilt laten kalibreren, neem dan even contact op met uw vestiging van ES Elektro. De complete servicedocumentatie van uw instrument is daarbij onmisbaar. itsme ES Elektro biedt u de volgende kalibratiemogelijkheden: 1. Kalibratie met of zonder kalibratierapport. 2. Kalibratie met of zonder kalibratierapport na justeren. 3. Kalibratie met kalibratierapport voor en na justeren. 011

12 ES Elektro en Unis: Samen werken is samen succesvol zijn Elektronische componenten die in de industrie gebruikt worden zijn voortdurend onderhevig aan vervuiling, slijtage en trillingen. De hierdoor veroorzaakte storingen kunnen productieprocessen stilleggen, met vaak forse financiële consequenties als gevolg. Daarom is het zaak zulke storingen te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen. In samenwerking met Unis Group uit Grou helpt ES Elektro haar klanten het reparatietraject te optimaliseren Gespecialiseerd Al ruim 25 jaar is Unis Group gespecialiseerd in het repareren en reinigen van in industriële productieprocessen toegepaste elektronica. Unis heeft veel ervaring opgedaan met het repareren van onder andere PLC's, elektronische printen, frequentieregelaars, servo drives en voedingen van de meeste gerenommeerde merken zoals ABB, Mitsubishi, Omron en Danfoss. Unis gaat door waar de fabrikant ophoudt, ondersteunt verouderde materialen op componentniveau en heeft daarnaast veel faciliteiten om de te repareren producten in huis te testen. en langdurige machine-uitval te voorkomen. Anticiperen ES Elektro neemt in dit onderhouds- en reparatietraject het gehele administratieve en logistieke proces voor haar rekening en biedt zo een uniek stuk ontzorging dat leidt naar kostenbesparing bij haar klant. Unis repareert de onderdelen op basis van een vooraf vastgestelde prijs. Unis repareert de onderdelen op basis van een vooraf bepaalde vaste prijs vanuit het no cure, no pay principe. Daarnaast pleegt Unis ook preventief onderhoud op componentniveau door bijvoorbeeld de elektronica vakkundig te reiningen met specialistische apparatuur. En dankzij onze ervaring en specialistische kennis zijn wij bekend met de levenscyclus van componenten. Hierdoor kan geanticipeerd worden op slijtage en daarmee kan de kans op storingen of het bereiken van de daadwerkelijke end-of-life verminderd worden., legt Jessica Smidt, Senior Accountmanager bij Unis, uit. Eenmaal gerepareerd worden de onderdelen zowel op functioneel- als op componentniveau getest in de uitgebreide testfaciliteiten die Unis in Grou heeft staan. Structuur Door structuur aan te brengen in het voorraadbeheer en het reparatieproces te versnellen heeft de klant minder voorraad nodig, waardoor voorraadwaardes in sommige gevallen met 1 miljoen euro in twee jaar tijd kunnen worden teruggebracht. De samenwerking tussen de klant, ES Elektro en Unis leidt niet alleen tot een hogere uptime en financieel succes. ES Elektro en Unis werken al jaren samen en het concept zoals bij de klant wordt uitgevoerd blijkt zo goed te werken, dat het bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsvoering., zegt Mohammed Serroukh, Vestigingsmanager bij ES Elektro in Wateringen. Verdieping Door de diversiteit van de componenten die ter reparatie worden aangeboden ontwikkelt het pakket zich steeds verder. Dit betekent ook uitbreiding in de diensten van Unis. Het is een continue verdieping van onze samenwerking., zegt Jessica Smidt. De R&D afdeling van Unis heeft inmiddels nieuwe simulatietests ontwikkeld voor een aantal producten. En daarmee breiden wij onze dienstverlening ook steeds verder uit. 012

13 Kennis- en netwerkevent High Energy 11/10/12 KOPEREN HOOGTE ZWOLLE Op 11 oktober 2012 organiseert ES Elektro voor de derde keer het succesvolle kennis- en netwerkevent High Energy in de Koperen Hoogte! De dag is vormgegeven rondom de thema's Social Innovation, Added Value en Lean Six Sigma. Social Innovation is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. Added Value behelst de meerwaarde die bereikt kan worden door samen te creëren. Hoe kunnen we met elkaar succesvol zijn, zeker nu prijsdiscussies steeds minder voordelen opleveren? Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die aantoonbare en duurzame verbeteringen van het bedrijfsresultaat oplevert. Bereik kostenreductie, verkort uw doorlooptijd en realiseer een verhoogde klanttevredenheid! Sprekers Jeroen Busscher en Leen Zevenbergen zullen niet alleen de samenhang tussen de drie thema s verduidelijken, maar ook hun visie geven op Duurzaam Ondernemerschap en de toekomst van 'managersland'. Laat u inspireren! Tevens bieden wij in een ochtendprogramma een tweetal workshops voor een beperkt aantal deelnemers. In de workshop Social Media & Business zal ingegaan worden op het hoe, wat en waarom van social media voor uw bedrijf. De 7 business drivers (doelen), een social media strategie en veel praktijkvoorbeelden passeren de revue. De tweede workshop gaat in op CyberCrime: wat zijn de gevolgen en hoe is dit te voorkomen? Graag nodigen wij iedereen die binnen het industriële segment van de elektrotechniek beslissingen neemt of daar invloed op uitoefent uit deel te nemen aan High Energy De seminars richten zich op hen die strategisch en tactisch met hun vak bezig zijn. Dit kan zijn binnen de inkoopafdeling, in de techniek, engineering of binnen het management. Meer informatie of aanmelden? Ga naar 013

14 BOUWSTENEN VOOR UW SUCCES Voor de monteurs van Heras sluit alles netjes aan door ES Elektro Op het gebied van buitenbeveiliging behoort Heras tot de wereldtop. Heras is internationaal actief als expert op security-oplossingen met toepassingen van zowel mechanische als elektronische beveiligingssystemen. 014

15 Voor elk van hun klanten zoeken ze steeds een optimaal beveiligingsniveau, met de juiste balans tussen toegankelijkheid en veiligheid tegen zo laag mogelijke kosten. Wat de behoefte van een klant ook zijn voor de beveiliging van terreinen en gebouwen, Heras heeft het antwoord. "Tegenwoordig hoeven we niet dagelijks meer te controleren. We kunnen er op vertrouwen dat er niets misgaat en dat is zeker een verdienste van ES Elektro." Heras is een innovatief bedrijf dat continu in beweging is. Zo loopt het bedrijf voorop in duurzaamheid maar ook op design. Zo lanceerde Heras vorig jaar de igate, een design schuifpoort die gepersonaliseerd kan worden door het aanpassen van het design van de beplating. Om dit alles te kunnen beheren en onderhouden, heeft Heras een uitgebreid onderhoudsnetwerk. De centrale Heras Serviceorganisatie is een zelfstandige business unit binnen het bedrijf die zich uitsluitend bezig houdt met elektronische storingen. De mechanische storingen worden behandeld door de vier verkoopkantoren die Heras in Nederland heeft. De servicebussen hebben een standaard voorraad artikelen waarmee de meeste storingen kunnen worden opgelost. In het geval een monteur er niet in slaagt een storing ter plekke op te lossen vanwege een ontbrekend onderdeel, neemt hij contact op met de binnendienst van Heras die er voor zorgt dat het ontbrekende onderdeel zo snel mogelijk wordt geleverd. Hein van den Bosch, Operations Manager Service bij Heras: De inrichting van de bussen is redelijk standaard. Vanuit de praktijk weten we wat we nodig hebben. De basisvoorraad wordt aangevuld met een regiogebonden voorraad die is gebaseerd op de afzet van de Herasproducten in de diverse regio s. In sommige gebieden worden bijvoorbeeld meer draaipoorten verkocht dan schuifpoorten. De veertig monteurs werken vanuit huis. De servicebussen worden volgens twee aparte methodes bevoorraad. Bij de eerste methode krijgt Heras een order van een klant. De binnendienst koopt de bestelde materialen in. Grote goederen worden rechtstreeks bij de klant afgeleverd, kleinere goederen worden elke middag door een chauffeur van logistiek dienstverlener SLS opgehaald en naar een depot in Breda gebracht. Daar worden ze verdeeld over de diverse monteurs. De servicebussen worden door SLS s-nachts tussen twaalf en zes uur bevoorraad. De tweede methode betreft de grijpvoorraad elektrotechnische artikelen en bevestigingsmaterialen. Hein van den Bosch: Vroeger hielden we deze kleine artikelen zelf op voorraad, maar het beheer ervan vergde veel handling en het op voorraad houden werd te duur. Bovendien ging het bestellen over teveel schijven. De monteur bestelde bij Heras, Heras bestelde vervolgens bij ES Elektro, die leverden weer aan Heras en Heras weer aan de monteur. Een omslachtig proces Na gesprekken met ES Elektro en werd een oplossing gevonden waarbij SLS de goederen ophaalt bij de ES Elektro Tilburg en rechtstreeks aflevert in de bussen van de monteurs. Heras plaatst één keer per week een bestelling bij ES Elektro op basis van een vaste voorraadlijst. ES Elektro houdt deze lijst voortdurend up-to-date, waarbij producten die bijvoorbeeld niet meer worden gebruikt van de lijst worden geschrapt en courante goederen worden toegevoegd. ES Elektro houdt alle artikelen die op de lijst voorkomen op voorraad en doet het volledige beheer ervan. De medewerkers van ES Elektro picken de orders voor de monteurs van Heras. Die bestellingen worden eens per week opgehaald door SLS en rechtstreeks in de servicebussen geleverd. Wij hebben er verder geen omkijken meer naar., zegt Hein van den Bosch. Het project loopt nu drie jaar en we zijn er heel tevreden over. Op grijpvoorraad pakken we nooit meer mis. Frank van de Maat, Teamleider Servicemonteurs bij Heras: Ook artikelen die niet standaard in het leveringspakket van ES Elektro zitten kunnen geleverd worden. ES Elektro houdt bijvoorbeeld WD40 voor ons op voorraad via haar zusterbedrijf Hoogland Mennens. We leveren zelf ook materialen aan ES Elektro, die zij dan weer meeleveren in het pakket. Dat betreft voornamelijk stickers die we gebruiken bij het preventief onderhoud aan onze installaties. In het begin hield Heras nog een stevige vinger aan de pols en werden er controles uitgevoerd op de voortgang en de kwaliteit van het proces. Tegenwoordig hoeven we niet dagelijks meer te controleren. We kunnen er op vertrouwen dat er niets misgaat en dat is zeker een verdienste van ES Elektro., aldus Hein van den Bosch. Volgens Heras heeft de samenwerking met ES Elektro een duidelijke meerwaarde. Hein van den Bosch: Die meerwaarde zit hem in de afbouw van de magazijnvoorraad van Heras, in de logistieke medewerker die zich nu met andere zaken kan bezighouden, in het beheer dat we nu bij ES Elektro wegleggen en in de vereenvoudiging van de goederenstroom. 015

16 Industriële Automatisering Een duwtje in de goede richting Bosch Transmission Technology is marktleider in de ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Vanaf de start in 1972 is voortdurend geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de duwband. Inmiddels is Bosch Transmission Technology verantwoordelijk voor tal van innovaties op CVT gebied. Wereldwijd worden hun producten en diensten door de automobielindustrie toegepast voor diverse applicaties. De van oorsprong Nederlandse uitvinding van deze innovatieve automatische transmissie is intussen een internationaal succes geworden. CVT is uitgegroeid van nicheproduct tot massaproduct. Dit jaar wordt de 25 miljoenste duwband gemaakt. De alsmaar toenemende vraag naar zuinigere auto s en verlaging van de CO 2 - uitstoot betekenen verdere groei in de toekomst. De ambitie van Bosch Transmission Technology is om over vijf jaar de 50 miljoenste duwband te produceren. Het competence centre is gevestigd in Tilburg, waar meer dan 900 medewerkers werken. Daarnaast zijn er satellietkantoren in Farmington Hills (VS), Shanghai (China), Shibuya (Japan) en een tweede productielocatie in Ho Chi Minh City, Vietnam. Er wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week geproduceerd. Hiervoor zijn in Tilburg zes productielijnen waarop de schakels gemaakt worden, zes voor de productie van snaren en vijf productielijnen waarop het eindproduct geassembleerd wordt. Vanaf 1 augustus zal de plant in Vietnam ook volledig operationeel zijn. Het onderhoudsbeleid is er bij Bosch op gericht zoveel mogelijk kennis in huis te hebben, zodat storingen snel verholpen kunnen worden. Om het kennisniveau te verhogen en te waarborgen, heeft Bosch itsme Industrial Automation ingeschakeld. Bij mijn vorige werkgever maakten we ook gebruik van de opleidingen van itsme Industrial Automation. Ik was daar zo tevreden over, dat ik ze ook bij Bosch geïntroduceerd heb. De kracht van itsme Industrial Automation is dat de mensen die de cursussen geven ook op de helpdesk zitten. Ze weten daarom precies wat er speelt en welke vragen leven. Dat vind je niet bij de leverancier., zegt Hans Sleutjes van Bosch Maintenance. Alle ploegenmonteurs van Bosch Transmission Technology moeten zelfstandig eerstelijnsstoringen op kunnen lossen. Hiervoor hebben zij in 2011 een 3-daagse incompany basiscursus S7-300/400 van itsme Industrial Automation gevolgd, die was toegespitst op de situatie van Bosch. Vanaf maart 2012 worden de monteurs productielijnonafhankelijk ingezet, waardoor het kennisniveau uitgebreid moest worden. Met de maatwerk bedrijfstraining S7-SERVBOSCH hebben zij in 2 dagen de onderwerpen storing zoeken en inbedrijfname geleerd. Dankzij de nieuw verworven kennis worden storingen sneller opgespoord en verholpen, waardoor de shut-downtijd bij Bosch afneemt. De softwarecursussen in Azië zijn gericht op Aziatische software. Dat biedt voor ons geen toegevoegde waarde, want de productielijnen in Vietnam zijn ingericht met Europese machines en Europese software. We hebben er daarom voor gekozen eind 2011, toen 140 Vietnamese collega s ingewerkt werden bij Bosch Transmission Technology in Tilburg, de Vietnamese monteurs op te leiden via itsme Industrial Automation., zegt Hans Sleutjes. Twaalf Vietnamese monteurs hebben een driedaagse Engelstalige S7 maatwerktraining diagnosticeren gevolgd. Zij beheersten wel de basisprincipes van het programmeren, waardoor extra aandacht besteed kon worden 016

17 aan het onderdeel storingzoeken. Daarnaast is voor de proces engineer een 5-daagse S7- SCL en S7-Graph maatwerktraining gemaakt. Omdat ze in Vietnam nu ook de S7-kennis in huis hebben, kunnen Bosch monteurs in Vietnam zelf sneller storingen opsporen en verhelpen. De kans dat dure specialisten ingevlogen moeten worden of dat onderdelen naar Europa moeten, wordt een stuk kleiner. En dat scheelt niet alleen aanzienlijk in de kosten, maar je bereikt ook een hogere uptime. In iedere onderhoudsploeg draait de e/e technicus mee, maar de monteurs moeten wel aan de oplossing meewerken zodat zij de volgende keer zelf een storing kunnen verhelpen. Als de monteurs er niet uit komen, probeert de e/e technicus elektrotechnisch/ elektronisch specialist mee de storing op te lossen. Het gebeurt wel dat het escalatieniveau de storing ook niet kan verhelpen, omdat het zeer specialistische kennis betreft., zegt Hans Sleutjes. Als we er zelf niet uit komen, bellen we daarom de helpdesk van itsme Industrial Automation. De kracht van de helpdesk is dat je iemand aan de andere kant hebt die met je meekijkt en meedenkt. De laatste twee keer is Dit zorgt ervoor dat we sneller het juiste onderdeel te pakken hebben en dus ook weer sneller draaien., zegt Hans Sleutjes. zelfs iemand van itsme Industrial Automation ter plekke geweest om ons te helpen. Onze uptime is hoger, mede dankzij de opleidingen en helpdesk van itsme Industrial Automation. ES Elektro is ook nauw betrokken bij het onderhoudsbeleid van Bosch Transmission Technology. Al jaren is ES Elektro preferred supplier. Samen werd een leveranciersreductie gerealiseerd en zijn machineonderdelen gestandaardiseerd. Resultaat? De inkoopen administratietrajecten bij Bosch zijn vereenvoudigd, waardoor het veel makkelijker is geworden om fabrikaten te herleiden. Dit zorgt ervoor dat we sneller het juiste onderdeel te pakken hebben en dus ook weer sneller draaien., zegt Hans Sleutjes. Met enige regelmaat belt Bosch Transmission Technology de 24-uursdienst van ES Elektro. Buiten kantoortijden staat een technisch medewerker van ES Elektro klaar om advies te geven en spoedleveringen te verzorgen vanuit het centraal distributiecentrum in Raamsdonksveer. Door het leveren van spoedbestellingen buiten kantooruren, blijven machine s niet stil staan tot de volgende dag en hebben wij dus minder outputverlies., zegt Hans Sleutjes. In de productiehal hangt op zo n zeven plekken het telefoonnummer van de 24-uursdienst. Wij kunnen onze storingen sneller verhelpen dankzij de spoedleveringen en hulp van ES Elektro. 017

18 ES ELEKTRO IS PREFERRED SUPPLIER Samen ontwikkelen maakt succesvol! Philip Morris International is wereldwijd marktleider in de tabaksindustrie. Het bedrijf heeft meerdere productielocaties; de grootste fabriek qua productiecapaciteit is gevestigd in Bergen op Zoom. De Brabantse fabriek is een van de modernste in de wereld. Met ongeveer 1400 medewerkers behoort Philip Morris Holland B.V. tot de grootste industriële werkgevers in het zuiden van Nederland. Circa 30 % van deze mensen is betrokken bij de techniek en het onderhoud van de productielijnen. 018

19 De fabriekshal bestaat uit meerdere businessprocessen, te weten de tabaksvoorbereiding, de sigarettenproductie en verpakkingsafdeling en de logistieke afdeling. De verpakkingsafdeling bevat 35 productielijnen die vijf dagen per week, 24 uur per dag draaien, met name ten behoeve van export naar Europese en Japanse markten. "Het draaiende houden van de productielijn vraagt om efficiënte processen. PMH gebruikt hiervoor de lean methode Single Minute Exchange of Die (SMED). Middels deze methode kunnen er snellere omsteltijden verkregen worden." Sinds jaar en dag is ES Elektro preferred supplier van elektrotechnische componenten. En dat naar alle tevredenheid: Anders houd je het geen 25 jaar met elkaar vol. zegt purchaser Ger Melein. Philip Morris berekent de uptime van productieprocessen aan de hand van het verschil tussen de tijd dat een productielijn gedraaid heeft en de tijd dat een productielijn had moeten draaien. Het uptime percentage wordt negatief beïnvloed door stilstand als gevolg van storingen en onderhoudsmomenten. ontwerpt, maakt en onderhoudt. De oude machinebesturing is vervangen door nieuwe PLC s, zonder dat de productielijn verder aangepast moest worden. De besturing is geëngineerd door Van de Kar en itsme Industrial Automation en de materialen zijn geleverd door ES Elektro. Vervolgens heeft Van der Kar Elektrotechniek de ombouw en inbedrijfname van de installatie gerealiseerd. Ger Melein: Het lastige voor onze organisatie is dat wij zaken doen met buitenlandse machinebouwers. Dat betekent als je met een defect onderdeel zit, dat je het op moet sturen, of dat je dure monteurs in moet vliegen. Beide opties betekenen langere stilstand en hoge kosten. Met van de Kar Elektrotechniek hebben we nu altijd iemand in de buurt, waardoor we weer sneller draaien. Dat scheelt behoorlijk in de kosten. Inmiddels heeft PMH ES Elektro gevraagd op zoek te gaan naar Italiaanse machineonderdelen. Het zijn voor ons onbekende leveranciers en componenten. Veel leveranciers betekent voor ons veel aandacht en dus veel tijd. Wat wij willen is een single-point-of-contact die meer is dan een dozenschuiver. Wij willen een dienstverlener. En die vinden we in ES Elektro., zegt Ger Melein. Het draaiende houden van de productielijn vraagt om efficiënte processen. PMH gebruikt hiervoor de lean methode Single Minute Exchange of Die (SMED). Middels deze methode kunnen er snellere omsteltijden verkregen worden. In het onderhoudstraject van PMH is ES Elektro op meerdere terreinen betrokken. De onderhoudsteams gebruiken een ES Elektro VMI-systeem, waardoor hun grijpvoorraad altijd voorhanden is. Omdat PMH een continu productieproces heeft, is zij aangesloten bij de ES Elektro 24-uursdienst. Ook worden de niet meer leverbare machineonderdelen zo lang het kan gerepareerd, onder andere via ES Elektro. Op een gegeven moment is dit echter niet meer rendabel. zegt André Vermeiren, lead engineer. Daarom wordt na verloop van tijd gekeken naar de mogelijkheid om componenten met dezelfde functionaliteiten samen te voegen en de oude componenten hiermee te vervangen. ES Elektro denkt met ons mee in de productkeuze én levert de gestandaardiseerde onderdelen. Zo moesten bijvoorbeeld de machinebesturingen van een aantal lijnen vervangen worden omdat zij niet meer leverbaar waren. Doel van PMH was uiteraard om te voorkomen dat onnodige storingen op zouden treden. Eerst hebben we zelf lokaal gekeken binnen onze eigen mogelijkheden, maar we wilden niet het wiel opnieuw uitvinden. Daarom hebben we ES Elektro gevraagd met ons mee te denken en de juiste partner te zoeken die technische problemen kan verhelpen in het onderhoudsproces. zegt Ger Melein. Bij de nieuwere machines, heeft de besturing vaak een kortere levenscyclus dan de eigenlijke machine. De achterliggende oorzaak is dat de software en microprocessoren sneller vernieuwen. Hierdoor ontstaat er grotere diversiteit in fabricaten en benodigde kennis. Juist die kennis moet je onderhouden en dat is niet altijd makkelijk., zegt André Vermeiren. Voor de nieuwe machines geldt dat niet alle kennis in huis is over alle types en fabricaten. Reden om, vanuit het lean manufacturing principe, samen met ES Elektro deze producten te standaardiseren. itsme Industrial Automation heeft in het verleden al opleidingen verzorgd voor PM personeel en kan dit ook in de toekomst blijven bieden. Want op die manier kan PM de doelstelling realiseren om zo snel mogelijk eerstelijns support te kunnen bieden aan de productielijnen. Waarom? Minder storingen, sneller onderhoud en dus een maximale uptime! ES Elektro en PMH zijn vervolgens een samenwerking aangegaan met de firma Van de Kar Elektrotechniek uit Roosendaal; een middelklein bedrijf dat elektrotechnische besturingen van geautomatiseerde processen 019

20 Unieke Kalibratie voor Momentsleutels Om een constante kwaliteit te waarborgen in een productielijn waar bouten en moeren snel en precies moeten worden aangehaald, dient men voortdurend met nauwkeurige aanhaalmomenten te werken. Daarvoor is een regelmatige controle en kalibratie van de momentgereedschappen een eerste vereiste. 020

Cursusgids. Industrial Automation

Cursusgids. Industrial Automation Cursusgids Industrial Automation 02 Contactinformatie Cursusgids Industrial Automation itsme Industrial Automation Steurweg 2, 4941 VR Raamsdonksveer Postbus 128, 4940 AC Raamsdonksveer Tel. +31(0)76 578

Nadere informatie

co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes

co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes JAARGANG 10 - AUGUSTUS 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT MEER AANDACHT VOOR SAMENWERKEN co-creatie 25 To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden

Nadere informatie

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar JAARGANG 10 - JUNI 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT lean (& mean?) 24 Jos van Bussel, directeur EVB Group: Lean manufacturing levert ons heel veel op GEEN PUSH- MAAR PULL- PRODUCTIE Excellence

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Transparent info Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Samenwerking tussen Alphalogic en Re-Spect CoopCodis:

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

SAP en Ctac opnieuw winnende combinatie

SAP en Ctac opnieuw winnende combinatie CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Voorwoord Ctac slaat de brug tussen Mens & Techniek!

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Automatisering, Remote beheer & Cloud Besparen brandstofkosten Online administreren Voip HR Besparen op energie & Collectieve

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Winter 2010/11. Passen en meten Beter gegevensbeheer kan miljoenen euro s besparen. Vraag en aanbod Verkopers zijn meer dan alleen een goed gezelschap

Winter 2010/11. Passen en meten Beter gegevensbeheer kan miljoenen euro s besparen. Vraag en aanbod Verkopers zijn meer dan alleen een goed gezelschap eureka Nummer 2 Winter 200/ www.eurekapub.nl HET MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE GOEDERENSTROOM BEHEERSING Passen en meten Beter gegevensbeheer kan miljoenen euro s besparen Vraag en aanbod Verkopers zijn

Nadere informatie

Doe je voordeel met VNSG-lidmaatschap

Doe je voordeel met VNSG-lidmaatschap CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Voorwoord Regisseur Het maken van een speelfilm is een

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 2 de editie 2013 www.remcoh.nl Proactief meedenken met Alphacan Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel Innovatie & Trends Windows

Nadere informatie

Steve Ballmer zet er stevig op in, maar hoe denken klanten over. Werken in de Cloud?

Steve Ballmer zet er stevig op in, maar hoe denken klanten over. Werken in de Cloud? September 2012 Thema: voor elke uitdaging een oplossing 7 9 Steve Ballmer zet er stevig op in, maar hoe denken klanten over Werken in de Cloud? GAC TODAY 4 5 15 Alpe d HuZes & HomeRide Recordopbrengst

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Thema: Inzicht Make the Het magazine voor Product Lifecycle Management Connection juli 2010: editie 13 www.siemens.com/plm

Thema: Inzicht Make the Het magazine voor Product Lifecycle Management Connection juli 2010: editie 13 www.siemens.com/plm Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Make the Connection juli 2010: editie 13 www.siemens.com/plm 12 Siemens PLM Connection dagen 2010 Make the Connection 20 Stork Turbo Blading

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener succesfacto actoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 12 MAGA ZINE Acto Informatisering Thema: Schakels tot succes Credit management van levensbelang Unica Online: duurzaam beheer

Nadere informatie

SAP-Beheer: een vak apart

SAP-Beheer: een vak apart In dit nummer: Pag. 2, SAP-optimalisatietrajecten Pag. 3, Releasewissels Pag. 4, Mobiel werken met SAP Pag. 5, Bedrijfskritisch systeem S vereist uitstekend beheer Pag. 6, Remote mysap Monitoring Pag.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie