Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg"

Transcriptie

1 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Compilatie resultaten 2010 Januari 2011

2 Inhoud 2 Voorwoord 3 Anders werken is gewoon leuker! 3 Het bevrijdende alternatief. 4 Ruimte voor de professional. Atlant geeft voorrang aan werkvloer. 5 Ruimte voor de professional. Buurteams aan zet bij Thuiszorg Rotterdam. 6 Ruimte voor de professional. PuurZuid geeft ruimte aan vakmanschap werkvloer. 7 Ruimte voor de professional. Nieuw accent bij HilverZorg: goed gedrag bespreekbaar maken. 8 Cliënt centraal. Meer eigen regie cliënt bij Thuiszorg Het Friese Land. 9 Cliënt centraal. Herbergier: goed leven belangrijker dan zorg. 10 Cliënt centraal. Woonzorggroep Samen gaat voor Planetree. 11 Slimmer werken met de Lean-methodiek. Warande is in voor zorg met Lean. 12 Slimmer werken met de Lean-methodiek. Charim maakt EVV ers tot motor van het team. 13 Slimmer werken met de Lean-methodiek. Vivantes wint zorgtijd door andere overdracht. 14 Slim roosteren. ZorgContact sluit formatie en roosters aan op ZZP's. 15 Slim roosteren. Medewerkers Rintveld maken zelf hun rooster. 16 Nieuwe opzet thuiszorg versterkt positie STMR. 17 Slim omgaan met geld. De Kempen ontwerpt arrangementen. 18 Totaal-oplossing voor ICT. Groenhuysen werkt aan integrale ICT-ondersteuning. 19 Ketenzorg. Ketenvisie van Sensire versterkt zorg in regio. 20 Ketenzorg. TinZ versterkt ketenzorg voor mensen met dementie. 21 Zorg op afstand. GGZ Noord-Holland-Noord bezoekt cliënten digitaal. 22 Zorg op afstand. Zorgcentrale Dichterbij waakt over 700 locaties. 23 Zorg op afstand. ZuidZorg: beeldverbinding is nuttige ondersteuning. 24 Colofon 25 Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 2

3 VOORWOORD FOTO: Hans Oostrum Fotografie Anders werken is gewoon leuker! Klein beginnen mag en is vaak zelfs beter. Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg laat zien hoe inspirerende voorbeelden op werkvloerniveau al snel leiden tot grotere veranderingen. Ik heb dit jaar tijdens vele werkbezoeken veel enthousiasme en energie bij medewerkers gezien. Om één voorbeeld te noemen, teamleider Marianne van den Esschert zei tegen mij tijdens zo n werkbezoek aan ouderenorganisatie HilverZorg: Je krijgt nu de kans om je eigen werk beter te maken. In de negen jaar dat ik hier werk, heb ik dit nog niet op deze manier meegemaakt. HilverZorgbestuurder Bernard Arnold stelt: Teamleiders zeggen na de eerste verbeteringen: houd ons niet langer op, laat ons onze gang gaan. Het laatste jaar heeft het programma In voor zorg! beantwoord aan de dringende behoefte van zorgorganisaties in de langdurige zorg aan informatie over en ondersteuning bij noodzakelijke veranderingsprocessen. We moeten er nu voor zorgen dat we in de toekomst voldoende, kwalitatief hoogstaande zorg kunnen bieden aan een toenemend aantal mensen. Dat betekent dat de sector aantrekkelijk moet zijn om in te werken. Op dit moment zijn er grote verschillen binnen de langdurige zorg. Sommige organisaties zijn heel actief bezig met veranderen. Aan de andere kant zie je organisaties die alle veranderingen in de zorg niet kunnen bijbenen en die op de rand van faillissement staan. Dit zijn uitersten, ertussenin zit een forse groep die nog op zoek is of bepaalde drempels niet kan nemen. Met het programma In voor zorg! willen we organisaties die willen veranderen, helpen die drempels te slechten. Dat doen we door de kennis die nodig is voor transformatie aan te bieden, en daarbij de benodigde menskracht te leveren. Het ministerie van VWS is uiteraard blij met het succes van In voor zorg! De langdurige zorg heeft een bestendige toekomst voor zich. Het ministerie ondersteunt de veranderkracht in het veld van harte. Leuker werken is aanstekelijk en beter voor onze patiënten en cliënten. Iris van Bennekom, directeur langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport In voor zorg! ondersteunt organisaties in de langdurige zorg bij veranderingsprocessen voor een meer toekomstvast, cliëntgericht en doelmatig zorgaanbod. In voor zorg! brengt gedreven deskundigen uit de langdurige zorg bij elkaar in actieve netwerken om bewezen kennis en goede voorbeelden versneld te implementeren, zodat werknemers en cliënten nu en in de toekomst tevreden zijn over de kwaliteit van het zorgaanbod (www.invoorzorg.nl). Wat we het laatste jaar hebben gezien, is dat stapsgewijs beginnen met een andere manier van denken en werken leidt tot een nieuw perspectief. Het is niet in alle gevallen noodzakelijk om meteen de hele organisatie op de schop te nemen. Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 3

4 VOORWOORD Foto: Thijmen Sietsma, Nijmegen Het bevrijdende alternatief Wij hebben dus ook goede voorbeelden opgenomen van organisaties die niet direct meedoen aan In voor zorg! Het gaat per slot van rekening niet om In voor zorg!, maar om het toepassen van bewezen kennis en bestaande ervaringen voor organisaties in de langdurige zorg. In voor zorg! gaat nu het tweede jaar in. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Zij kunnen delen in de kennis en ervaring die door deelnemers van het eerste uur zijn ingebracht. Zo bezien, kan In voor zorg! in geen enkele organisatie ontbreken op het lijstje van goede voornemens voor In voor zorg! is ruim een jaar op dreef. Eind 2010 hebben precies 135 organisaties in de langdurige zorg ja gezegd tegen In voor zorg! Zij voeren - ondersteund door coaches van In voor zorg! veranderingen in in hun werkprocessen. Het werken aan toekomstbestendige organisaties levert een reeks lezenswaardige voorbeelden op die in dit document bijeen zijn gebracht. Het zijn handzame samenvattingen van artikelen die eerder dit jaar op verschenen: cases die laten zien hoe je door aanpakken het verschil kunt maken. Het heeft zin om dit te benadrukken. Organisaties inspireren elkaar en geven aan op welke manier èchte veranderingen binnen handbereik komen. Organisaties die nog zoeken naar een andere manier van werken, kunnen zo meer houvast krijgen. Anders werken met betere resultaten voor de cliënt, voor de medewerker en voor de financiële positie is niet altijd even makkelijk. Je moet soms afscheid nemen van ingeslepen gewoonten. Maar medewerkers van organisaties die de omslag durven te maken, zien dat het alternatief bevrijdend kan werken. De kennis en ervaringen die In voor zorg! aanreikt, zijn onderdeel van alle inspanningen in de sector om te komen tot toekomstbestendige, langdurige zorg. Organisaties voor langdurige zorg verpleging en verzorging, voor ouderen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en langdurige ggz worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan het programma In voor zorg! Kijk voor meer informatie op Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 4

5 FOTO: Hans OOsTrum FOTOgraFIe Ruimte VOOR De professional Atlant geeft voorrang aan werkvloer nelleke Vogel, voorzitter raad van Bestuur atlant zorggroep, en Henk nies, bestuurder Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. Met Atlant, een grote zorgorganisatie in Apeldoorn en omgeving, is eigenlijk niets mis. Geen pieken en geen echte dalen. Toch voelde Atlant - in het licht van ZZP s en andere vernieuwingen dat een energieboost nodig was. In voor zorg! levert die boost op dit moment. De energie komt van de werkvloer. In voor zorg! heeft met teams van medewerkers gesproken. Er is ruimte gecreëerd waardoor hun ideeën kunnen worden vertaald in praktische verbeteringen die de positie van de medewerkers, van clienten en zeker ook van de organisatie ten goede komen. Bestuurder Nelleke Vogel: Er komt meer structuur en tempo. Medewerkers gaan meer over de inhoud. Zij krijgen meer de gelegenheid om met cliënten en familie te overleggen over de te leveren zorg. Atlant was voorafgaand aan In voor zorg! al goed bezig. In 2008 bracht de organisatie het Inspiratieboekje Ondernemerschap uit. Het boekje was gevuld met goede voorbeelden die medewerkers hadden bedacht. Allemaal bedoeld om het wonen en werken bij Atlant prettiger te maken. Het enthousiasme borrelt tussen de hoofdstukken door naar boven. Maar veel samenhang zit er niet in de vele voorbeelden. Daarin lag ook precies de reden waarom Atlant graag gebruik wilde maken van de expertise van In voor zorg! Bestuurder Nelleke Vogel: We wilden meer structuur en meer tempo. Dat moet, want ZZP s, dubbele vergrijzing en dreigende personeelstekorten leggen een zware claim op onze medewerkers. zo werkt het In voor zorg-coach Gerard de Kruijk adopteerde vier teams. Na eerste gesprekken werd duidelijk dat ondersteuning maatwerk vereist. Ieder team was anders en dus waren ook de handreikingen die teams kunnen doen per team verschillend. Inzet van de gesprekken die de teammedewerkers uitnodigden hun ideeën in te zetten voor verbeteringen in de organisatie, was steeds de vraag Waar loop je nu concreet tegenaan? Vervolgens hing het af van de situatie, van de medewerkers individueel en van het team als geheel welke oplossingen er komen. ruimte geven aan inspirerende ideeën Bestuurder Nelleke Vogel: Het is nieuw voor ons. We waren vooral een traditioneel hiërarchisch geordende organisatie. Dat zetten we nu niet ineens overboord, maar we geven wel ruimte en voorrang aan inspirerende ideeën die de werkvloer meer ruimte geven. In het voorrang geven aan de werkvloer zit de cultuurverandering. Met In voor zorg! maken we snelheid en gaan we meer de diepte in. Snelheid en verdieping zijn ook nodig om te voorkomen wat we in een valkuil terechtkomen. We moeten overtuigend duidelijk maken dat onze medewerkers met ondernemend gedrag de organisatie beter kunnen maken. Doen we dat niet, dan dreigt het gevaar dat we toegeven aan de werkdruk en gaan we weer als vanouds over tot de orde van de dag. Dat is absoluut ongewenst. Doorpakken dus met In voor zorg! Leren rust te nemen Medewerkers prijzen vooral de rust en de betrokkenheid die In voor zorg! heeft gebracht. Teamleider Sientje Burgwal: Medewerkers in mijn team leerden bijvoorbeeld om zelf de bezetting van de diensten in te vullen. Dat medewerkers dat nu doen, is geen gemakzucht van het kader. Het vergroot de betrokkenheid van de verzorgenden: dat is het vooral. Ik zie het niet als een taakverzwaring. In voor zorg! leert ons juist om de rust te nemen om de juiste keuzes te maken. Als je als een gek rond gaat rennen, kun je het met heel weinig heel druk hebben. atlant in het kort Atlant Zorggroep levert ouderenzorg vanuit negen verpleeg- en verzorgingshuizen in en rond Apeldoorn. Ook thuiszorg zit in het pakket. Atlant is bovendien gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die lijden aan Korsakov en de Ziekte van Huntington. Meer informatie vind u op de Atlant-pagina bij www. invoorzorg.nl>over in voor zorg>deelnemende organisaties>atlant zorggroep. Publicatiedatum op 22 maart 2010 Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 5

6 Ruimte voor de professional Buurtteams aan zet bij Thuiszorg Rotterdam Foto: Thuiszorg Rotterdam In 2010 zijn bij Thuiszorg Rotterdam ruim zestig kleinschalige buurtgerichte teams uit de startblokken gegaan. Thuis in de buurt noemt Thuiszorg Rotterdam dit nieuwe zorgconcept. Omdat Thuiszorg Rotterdam nadrukkelijk geen top-downbenadering wilde bij het opzetten van de nieuwe teams, heeft het enige tijd geduurd voordat de teams waren samengesteld. Deze extra tijd bleek een investering die de basis is voor een gezonde voortzetting van deze organisatie. Begeleid door de coaches van In voor Zorg! waren teams zelf aan zet bij het praktisch optuigen van de nieuwe organisatie. Structuur volgt cultuur Buurtgericht werken lijkt een kwestie van structuur aanbrengen. Thuiszorg Rotterdam oordeelde echter dat het allereerst om cultuur gaat. Zonder betrokkenheid bij een nieuwe manier van werken gaat het niet. Vanuit deze visie is samen met In voor zorg! een educatief programma opgezet dat medewerkers en managers begeleidde in het toewerken naar en faciliteren van nieuwe buurtgerichte teams. In het leerprogramma is gewerkt met verschillende leerfases: blauw, oranje en groen. Als je als teammedewerker op groen zit, heb je een teamvaardigheid echt goed in de vingers. Je kunt dan bijvoorbeeld voor je klanten zelfstandig afspraken maken met de huisarts. In de nieuwe situatie is één centraal richtinggevend begrip gekozen: zelfredzaamheid. Ook zijn vier klantwaarden geformuleerd, de vier P s: we werken professioneel, persoonlijk, als partner en met plezier. Het stimuleren van zelfredzaamheid en de vier P s is niet alleen van belang voor de cliënten, maar ook voor samenwerkende collega s. Het zijn sleutelwoorden die onderdeel zijn van de nieuwe cultuur van Thuiszorg Rotterdam. Ervaringen van medewerkers Verzorgenden met een lange staat van dienst hebben het idee dat vroeger een beetje terugkeert. Verzorgende Annet de Jong: Zoals we nu werken, zo zijn we ooit begonnen. We vinden het heerlijk dat we nu zelf weer de regie in handen hebben. 6 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg We plannen zelf de zorg en hebben een vaste lijn naar de wijkverpleging, waarmee de samenwerking soepel verloopt. Teams zijn kleiner, flexibeler, makkelijker bereikbaar. Maar het belangrijkste is dat teammedewerkers weer het gevoel hebben zelf de touwtjes in handen te hebben. Dat vertaalt zich in voordelen voor de cliënt. Annet de Jong: We zijn een klein team en worden zo vertrouwde en persoonlijke gezichten voor de cliënt. Dat geeft een rustig gevoel. Zeker als de cliënt zorg ontvangt van twee, hooguit vier collega s. Ook het contact met de huisarts en andere zorgverleners is nieuw leven in geblazen. Vroeger waren die contacten soms nogal omslachtig, waarbij grote teams ook nog eens vertragend werkten. De coördinerende wijkverpleegkundigen van het buurtteam wilden de banden aanhalen om op die manier snel en effectief samen te werken. Cultuuromslag op billboards De cultuuromslag is nog op een ander front merkbaar: Thuiszorg Rotterdam is weer zichtbaar thuis. Op billboards, abri s en in advertenties in de Maasstad laten ze dit duidelijk weten. De foto s op de billboards zijn niet gemaakt met ingehuurde modellen, maar met èchte medewerkers en met ouderen en chronisch zieken. Thuiszorg Rotterdam in het kort Thuiszorg Rotterdam is de grootste thuiszorgleverancier in Rotterdam. Met ruim cliënten en medewerkers heeft de organisatie een netwerk van buurtgerichte teams in de stad. Inmiddels is Thuiszorg Rotterdam ook in Schiedam actief. Meer informatie vind u op de Thuiszorg Rotterdampagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>thuiszorg Rotterdam. Publicatiedatum op 12 maart 2010 Compilatie resultaten 2010

7 eerste bijeenkomst van de werkgroep en pilotteams. FOTO: PuurzuId Ruimte VOOR De professional PuurZuid geeft ruimte aan vakmanschap werkvloer Het Amsterdamse zorgcentrum PuurZuid geeft medewerkers nadrukkelijk de ruimte om hun ideeën en deskundigheid in te brengen om zo de organisatie van PuurZuid eenvoudiger en doeltreffender te maken. Cruciaal onderdeel is dat de werkvloer mee beslist over bestedingen op hun afdeling. Zorgmedewerkers zijn goed in zorg. Maar mag je veronderstellen dat zorgmedewerkers ook qua uitgaven de juiste afwegingen kunnen maken? Bestuurder Wybren Bakker: Als je thuis de goedkoopste stofzuiger of auto kunt kopen, kun je ook hier verstandige financiële afwegingen maken. Wat bij PuurZuid gebeurt, is een mooi voorbeeld van de stelling dat je de cliënt alleen centraal kunt stellen als je ook de medewerker centraal stelt. Door een grote ballast aan regels en procedures lijkt het of er maar weinig ruimte is voor professionals. Of is het meer een kwestie van durven delegeren en gewoon doen? Over deze vragen is PuurZuid met haar medewerkers in gesprek gegaan. Bestuurder Wybren Bakker: Wij willen samen met medewerkers zoeken naar nieuwe verbindingen. Het gaat om vragen als: Doe ik de goede dingen en doe ik de dingen goed?. Dat geldt niet alleen voor mij als bestuurder, dat geldt voor iedereen in deze organisatie. In voor zorg! speelt in dat proces een duidelijke rol. Ze helpen ons bij zelfreflectie. zo werkt het PuurZuid heeft teams van medewerkers in het leven geroepen die onderzoeken hoe zij meer inhoud kunnen geven aan hun vakmanschap. Binnen deze teams wordt specifiek gepraat en gedacht hoe zaken simpeler en resultaatgerichter kunnen. Tot 2015 is de organisatie bezig om PuurZuid voor medewerkers en cliënten beter te maken. Het jaar 2015 heeft te maken met het strategische project Mijn ambacht in In 2015 moet er sprake zijn van een structureel betrokken werkvloer die in de praktijk meebeslist over grote en kleine zaken die voor de organisatie van belang zijn. Het project wordt geflankeerd door verschillende noodzakelijke randvoorwaarden. Zo zijn inmiddels budgetten gedecentraliseerd, en is een systeem van integraal leidinggeven aanstaande. Medewerkers die in teams meedoen aan de zoektocht naar eenvoud, doeltreffendheid en logisch gevolg meer betrokkenheid, zijn er blij mee dat alle aandacht nu loopt via het vakmanschap van de werkvloer. Inmiddels is in de diverse teams een taakverdeling aangebracht, waarbij individuele talenten en deskundigheden optimaal aan bod kunnen komen. Een belangrijke sleutel tot het succes van de teams is dat medewerkers meer verantwoordelijkheid koppelen aan een gevoel van grotere betrokkenheid. Bestuurder Wybren Bakker: Als je alle bedrijfsprocessen bekijkt, zie je dat medewerkers in de zorg tot nu toe maar bij een paar factoren worden betrokken. Medewerkers krijgen de kans om alle factoren in te zetten bij het zorgoverleg, inclusief het financiële aspect. Zij bepalen in onderling overleg hoe meer integrale verantwoordelijkheid het beste vorm kan krijgen. gelijkwaardigheid Wat nu in PuurZuid al brainstormend ontstaat, krijgt waarschijnlijk gestalte in een organisatiebrede besluitvormingsmethode. PuurZuid wil op termijn met de sociocratische besluitvorming gaan werken. Kern van deze aanpak is dat iedere mens anders is, maar dat mensen bij de besluitvorming gelijkwaardig aan elkaar zijn. Om deze gelijkwaardigheid daadwerkelijk te realiseren, wordt de besluitvorming georganiseerd volgens het consentbeginsel. Dit houdt in dat een besluit pas genomen is, wanneer geen van de aanwezige leden (beargumenteerd en overwegend) bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Puurzuid in het kort Bij PuurZuid werken 386 professionals en circa 160 vrijwilligers. Gemiddeld maken 242 intramurale cliënten gebruik van hun diensten. PuurZuid, gevestigd in Amsterdam Zuid, heeft een bijzonder brede reeks aan activiteiten. Van schuldhulpverlening tot wonen met zorg. En van cursussen zelfredzaamheid tot maaltijden aan huis. Meer informatie vind u op de PuurZuid-pagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>puurzuid. Publicatiedatum op 5 september 2010 Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 7

8 Ruimte VOOR De professional Nieuw accent bij HilverZorg: goed gedrag bespreekbaar maken FOTOgraFIe: Hans OOsTrum FOTOgraFIe Het bespreken van een gefilmde interactie op locatie st. Carolus van Hilverzorg. HilverZorg in Hilversum wilde de participatie van medewerkers verbreden en verdiepen. Met steun voor In voor zorg! werd een methode gevonden die op een laagdrempelige manier medewerkers laat zien hoe het anders kan: medewerkers filmen elkaar tijdens het werk. Daardoor wordt letterlijk zichtbaar welke medewerkers het goed aanpakken. Die goede voorbeelden overtuigen en leiden inmiddels tot enthousiasme en tot de bereidheid om het werk anders uit te voeren. Goed beschouwd ging in de loop van 2009 het roer al om bij HilverZorg. De organisatie gaf de aanzet met het veelzeggende veranderprogramma Van harnas naar zomerjurk. Het programma gaf met succes ruimte aan talenten en aan ideeën van zorgmedewerkers. Maar er zat veel meer in het vat. In voor zorg! verdiept en verbreedt deze aanpak nu en brengt rust en verdieping in de zorg van HilverZorg. In voor zorg-aanpak In voor zorg-coach Peter Hoveling ging in gesprek met medewerkers, maar zorgde er allereerst voor dat medewerkers rugdekking hebben bij het zoeken naar een andere manier van werken. In voor zorg! traint daarom ook het management en richt zich met het nieuwe werken niet alleen op de individuele (zorg)medewerkers, maar nadrukkelijk ook op leidinggevenden en complete teams binnen heel HilverZorg. HilverZorg ontdekte via In voor zorg! dat rust brengen in je werk niet op commando gaat. Ook als de condities gunstiger worden, blijven het taakgerichte handelen en de oude routine nog lange tijd in het hoofd zitten. dagelijkse interactie vastleggen Hoe dit te doorbreken? HilverZorg koos voor een aansprekende vorm van communicatie. Met een kleine videocamera werd de dagelijkse interactie tussen cliënten en medewerkers gefilmd. De filmbeelden werden daarna besproken. Insteek was steeds: kijk naar de film en vertel wat er allemaal goed gaat. Dat werkte en met het medium film ontdekten 8 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg medewerkers als vanzelf dat wat bij de één goed gaat, bij de ander minder goed gaat. Door de film werden deze verschillen op een natuurlijke manier bespreekbaar gemaakt. Ook zagen medewerkers trouwens dat het opvallend vaak druk en rommelig was in de vertrekken waar zij met de cliënten werkten. Er kwam nog iets aan het licht via de filmpjes. Sommigen weten van nature al rust in hun werk te brengen. Maar dit inspirerende gedrag werd tot voor kort niet in de teams besproken. Dat inzoomen op goed gedrag werkt als een versneller in de gewenste veranderprocessen. De volgende fase werken aan merkbare veranderingen begint eind nooit meegemaakt De eerste resultaten laten zien dat de aanpak nu al een schot in de roos is. Teamleider Marianne van den Esschert: Je krijgt nu de kans om je eigen werk beter te maken. In de negen jaar dat ik hier werk, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Wil Ferrante, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, is blij verrast met de nieuwe wind die nu opsteekt. Ze zegt: Ik heb goede hoop. Tot voor kort ging het in HilverZorg steeds om veranderplannen die vooral onrust brachten in plaats van rust. Het lijkt erop dat het nu echt anders wordt. Hilverzorg in het kort HilverZorg levert ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Dat gebeurt in Hilversum en omgeving. De organisatie heeft drie woondienstencentra, een woonzorgcentrum en vier verpleeghuizen. Ook thuiszorg zit in het pakket. Meer informatie vind u op de HilverZorg-pagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>stichting HilverZorg. Publicatiedatum op 4 november 2010 Compilatie resultaten 2010

9 Foto: Thuiszorg Het Friese Land Cliënt centraal Meer eigen regie cliënt bij Thuiszorg Het Friese Land Ondersteuning Eigen Regie (OER) is de naam van een aanpak waarmee via dóórvragen naar wensen en behoeften van cliënten mensen langer op een verantwoorde manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dat met wat aanpassingen lukt, geeft dat mensen rust en neemt de zorgvraag af. OER is eigenlijk een evaluatie halverwege het zorgtraject, waarbij inlevend en heel doelgericht wordt geïnventariseerd wat tussentijds de wensen en behoeften van de cliënt zijn. Thuiszorg Het Friese Land deelnemer aan In voor zorg! Via TinZ, Netwerk Dementie Friesland (zie hoofdstuk 17) - heeft OER samen met twee andere zorgaanbieders ingevoerd. OER maakt deel uit van het bredere en ambitieuze plan Omkeer 2.0. De inzet is om samen met woningbouwverenigingen, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, verzekeraars en de ICT-organisaties te komen tot een goed sociaal steunsysteem in de wijk. Zo werkt het Als een organisatie zorg verleent in een bepaalde wijk is het goed dat de zorg op gezette tijden wordt geëvalueerd. Hoe de zorg geregeld is, hoe de kwaliteit is en wat de verbeterpunten zijn. Voorzien van dit soort vragen gaat een verzorgende op pad om cliënten te vragen hoe zij de kwaliteit ervaren. Het is eigenlijk een andere, uitgebreidere vorm van intake. Het gaat niet alleen om de technische handelingen, maar ook om de beleving die de cliënt daarbij heeft. En dat vereist van verzorgenden een andere manier van vragen. Verzorgende Esther Roorda: Onze vragen waren tot voor kort gebaseerd op wat de organisatie kan aanbieden. Het was dus eigenlijk altijd zo dat de cliënt zich moest aanpassen aan de organisatie. Wij proberen dat nu andersom te doen: wij proberen het zo te organiseren dat de cliënt leidend is en de regie voert. Dat betekent dat de organisatie veel minder aanbodgericht is en veel meer vraaggericht. Om cliënten desgewenst meer te kunnen bieden dan past binnen het bestek van de eigen organisatie, werkt Het Friese Land samen met andere instanties. Valkuil Het lijkt zo gemakkelijk: vragen hoe de cliënt de zorg en ondersteuning ervaart en wat actuele wensen en behoeften zijn. Toch is er een valkuil. Esther: Waar je tegenaan loopt, is bijvoorbeeld het feit dat oudere mensen al gauw aangeven tevreden te zijn. Het gaat altijd goed, ook als je met eigen ogen ziet dat dat niet zo is. Onze taak is het dan het echte verhaal boven tafel te krijgen. Dat vereist een bepaalde techniek, veel inlevingsvermogen, fijn afgestelde antennes en vooral veel geduld. Wij vragen nadrukkelijk naar de wensen van de cliënten: wat zou u graag veranderd willen zien, of wat wilt u nog meer? En dan blijkt dat die wensen vaak heel bescheiden zijn, dan gaat het om dingen als het tijdstip van de zorgverlening. Nu is dat vaak opgehangen aan het tijdsschema van de organisatie. Onze nieuwe benadering geeft de cliënten rust en vrijheid, ze kunnen en mogen in feite zelf hun dag indelen. Dat lijkt logisch, maar dat is het dus in de praktijk niet altijd. Thuiszorg Het Friese Land in het kort De medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land bieden meer dan inwoners van Noord- en Midden-Friesland zorg- en welzijnsdiensten aan. Publicatiedatum op 7 oktober 2010 Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 9

10 Cliënt centraal Herbergier: goed leven belangrijker dan zorg Foto: Reed Business/Michel Zoeter In reactie op de grootschaligheid in de langdurige zorg steken kleinschalige initiatieven de kop op. De Herbergier geen deelnemer aan In voor zorg! - is hier een inmiddels bekend voorbeeld van. De Herbergier is onderdeel van de Drie Notenboomen, waaronder ook de Thomashuizen vallen. In het concept van De Herbergier zetten zorgondernemers op franchisebasis een kleinschalige woonvoorziening op voor dementerende ouderen. Uitgangspunt is dat de zorg beter, leuker en goedkoper wordt. Door het ontbreken van managers en door een minimum aan beleidsmatig overleg is er volop aandacht en tijd voor de gasten. De Herbergier is een initiatief van Adriaan en Gherina Koenen. Het ondernemersduo is naast het bewaken en uitbouwen van het concept ook zelf actief in de Arnhemse vestiging van De Herbergier. Gherina Koenen merkte dat medewerkers die bij De Herbergier komen werken, een omslag moeten maken in hun zorgbenadering. Gherina: In het begin had men moeite om zomaar een krant te lezen samen met een gast, of een praatje te maken tijdens een kop koffie. Ze wilden iets doen. Maar dít is nou juist het werk, zeiden wij. De was komt later wel. Ook hoeven de gasten niet per se in bed te liggen voordat de nachtdienst komt, zoals velen gewend waren. Als medewerker leef je hier samen met de gasten, dat is de kern. Ruimte om zich te ontwikkelen De initiatiefnemers vinden dat demente mensen te snel worden afgeschreven. Adriaan: Ik wil een goed leven bieden, in plaats van zorg. In de instellingen is alles gericht op zorg, terwijl zorg een middel is om te leven. Daar was leven de zorg, verder was er niets. De gasten krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. De Herbergier stelt dat de organisatie zich hiermee onderscheidt van reguliere verpleeghuizen. Adriaan: We appelleren aan alles wat een gast nog zelf kan. We hebben zeker zes gasten die in een verpleeghuis vanwege valangst binnen een week op een stoel zouden worden vastgebonden. Hier niet. Als iemand valt, gaan we juist oefenen om hem of haar sterker te maken. Het geheim van de Herbergier is dat het bijna net als thuis is, met een minimum aan regels. Deuren gaan nooit op slot bijvoorbeeld. Je zou zeggen dat demente cliënten dan weglopen. Adriaan: Als een gast wegloopt, loopt iemand van ons gewoon mee. Na een paar keer is de behoefte om weg te lopen verdwenen. Mensen willen weglopen, omdat ze zich opgesloten voelen. Randvoorwaarden De kleinschaligheid en hoge mate van beschikbaarheid van medewerkers zijn noodzakelijke randvoorwaarden achter het succes van De Herbergier. Het grootste deel van de dag zijn er in de Arnhemse vestiging minimaal vier mensen beschikbaar, exclusief het ondernemersduo, vrijwilligers en stagiaires. Gherina en Adriaan wonen op de bovenste etage van het pand en zijn in principe 24 uur per dag te bereiken. De benadering van De Herbergier heeft grote belangstelling. Er is een wachtlijst voor zowel cliënten als voor mensen die er graag willen werken. Dit is des te opmerkelijker, omdat De Herbergier financieel niet altijd de meest aantrekkelijke optie is voor zorgmedewerkers. Adriaan: Onze medewerkers worden geselecteerd op hun betrokkenheid, niet op hun opleiding. Aan een CAO doen we niet. Iedereen krijgt ongeveer FWG 35 uitbetaald. Bij het samenstellen van dit artikel is onder meer gebruikgemaakt van een artikel uit: Zorg + Welzijn Magazine, 5, 6 mei 2010, door Mariëlle van Bussel, Publicatiedatum op 20 juni Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Compilatie resultaten 2010

11 Foto: Woonzorggroep Samen Cliënt centraal Woonzorggroep Samen gaat voor Planetree In 2011 begint in Verpleeghuis Magnushof van Woonzorggroep Samen de aanleg van een speciale Alzheimertuin. De filosofie hierachter sluit aan bij het gedachtengoed van Planetree. In 2006 koos Woonzorggroep Samen als eerste organisatie voor Planetree: een in Amerika ontwikkelde methode voor mensgerichte zorg met een visie die zowel de cliënt als de medewerker centraal stelt. Woonzorggroep Samen doet niet mee aan In voor zorg! De Noord-Hollandse organisatie vindt dat Planetree hun processen voldoende toekomstbestendig maakt. Zo werkt het Toen Woonzorggroep Samen aangaf als Planetreeorganisatie te willen gaan werken, kwamen medewerkers van Planetree Nederland langs om bewoners, medewerkers en vrijwilligers via een focusonderzoek te bevragen. De vragen gaan in zo n standaardonderzoek over de drie pijlers van Planetree: betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie. Planetree-medewerkers willen dan weten hoe bewoners, medewerkers en vrijwilligers tegen deze pijlers aankijken en wat er voor nodig is om zorg, omgeving en organisatie te verbeteren. Na de aanbevelingen van Planetree wordt er bepaald wat als eerste opgepakt wordt. Een groep van medewerkers komt vervolgens met verbeteringsideeën voor de zorg. Participatie en toetsing van de verbeteringen door cliënten, zijn harde randvoorwaarden. Als cliënten een verbetervoorstel niet goed vinden, gaat het niet door. Het perspectief dat Planetree schetst voor deelnemende organisaties is veelbelovend: open communicatie, meer werkplezier, een uitnodigende omgeving en tevreden cliënten. Iedereen in de organisatie doet mee. Samen zorgen ze voor innovatieve zorgverlening en inspireren ze elkaar en collega-instellingen wordt aangelegd. Het wordt een tuin waar een dementerende optimaal en veilig van zijn vrijheid kan genieten. Cliëntenraad, familie, medewerkers; iedereen staat erachter en werkt mee. Zo schrijft men fondsen aan en de familie levert spullen die op een rommelmarkt verkocht worden. Iemand is zelfs gaan paalzitten voor dit goede doel. De betrokkenheid van Schagen is hartverwarmend, zegt clustermanager Theo Winder. Het enthousiasme waarmee de Alzheimertuin wordt voorbereid, heeft ertoe geleid dat Woonzorggroep Samen door de Stichting Planetree Nederland is genomineerd als het mooiste Planetree-initiatief. Inmiddels is bekend dat ze deze onderscheiding net niet in de wacht hebben gesleept. Theo Winder: Het belangrijkste is de tuin. We worden er met z n allen blij van. Woonzorggroep Samen in het kort Woonzorggroep Samen bestaat uit woonzorgcomplexen, zorgcentra en een verpleeghuis in de gemeenten Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Zijpe. Vanuit twintig locaties leveren medewerkers en veel vrijwilligers van Woonzorggroep Samen zorg- en welzijnsdiensten, ook bij cliënten thuis. Meer informatie over Planetree vindt u op de website van Planetree Nederland, Publicatiedatum op 19 oktober 2010 Alzheimertuin Planetree is in Woonzorggroep Samen nog volop in ontwikkeling. Maar een mooi concreet voorbeeld van de nieuwe benadering is de Alzheimertuin die in Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 11

12 slimmer WeRKen Via De lean-methodiek Warande is in voor zorg met Lean FOTO: Warande Verbeterbord-bespreking op afdeling Oost 1 van verpleeghotel Bovenwegen van Warande. Warande gebruikt als deelnemer aan In voor zorg! de Lean-methodiek als middel om extra tijd voor aandacht over te houden voor cliënten van Warande. Er is voor Lean gekozen en niet voor Lean Six Sigma, omdat de Sigma-variant veel met statistieken werkt. Lean gaat meer in op de manier van denken en werken. Het tegengaan van verstoringen en verspillingen is de ruggengraat van de Lean-aanpak in Warande. Voor het opsporen van die verstoringen en verspillingen zet Warande de werkvloer in. Met de introductie van Lean wil Warande de medewerkers uitnodigen om goed na te denken of het slimmer kan. Dat leidt tot veranderingen, waar niemand slechter van wordt. Bestuurssecretaris Eline van Geest: Dit programma willen we inbedden in de organisatie. Nu nog spreken we bij Warande van een programma, maar over hopelijk zo n jaar of vijf zal dat veranderen in: Dit is zoals we hier werken bij Warande. zo werkt het Het inzetten van Lean bij Warande is nog vrij pril. Op de vraag aan medewerkers welke maatregelen verspilling tegen kunnen gaan, ontstond er een lijst met verbeterideeën. Waar mogelijk werden deze suggesties onmiddellijk verwezenlijkt of er werden zichtbare voorbereidingen getroffen om het anders te gaan doen. Zo is een keuken slimmer ingericht. Een goed idee was ook om niet overdag, maar s nachts de juiste aantallen incontinentiemateriaal klaar te leggen. Daardoor hebben mensen s ochtends meer tijd voor de cliënt. Dit idee wordt nu uitgeprobeerd. Verder heeft een team een centrale parkeerplaats voor tilliften afgesproken. Dat scheelt zoektijd en frustratie. Ook is het doorverbinden met dect-telefoons gerealiseerd. Dat scheelt veel onnodig gezoek en geloop. Het lijken misschien kleine en simpele voorbeelden; de optelsom van vele kleine verbeteringen geven een groot effect op de dagelijkse gang van zaken. Het management heeft in de Lean-gedachte een faciliterende en coachende rol. Dit geeft medewerkers extra geloof en vertrouwen in maakbaarheid van hun eigen werk. 12 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Borgen Er is Warande veel aan gelegen om de Lean-methodiek te borgen in de organisatie. De komende tijd is/wordt een team van acht Warande Lean-coaches getraind. Warande houdt bovendien zeer frequent verbeterbordbesprekingen. Daar vertellen medewerkers over hun resultaten, inventariseren mensen nieuwe ideeën en wordt waar nodig het concept bijgestuurd. Lean is bij Warande dus nadrukkelijk een middel dat verstoringen en verspillingen uit het werk kan halen. Doel is extra tijd voor aandacht, zoals het lang lopende programma van Warande heet. Eline van Geest: We willen echte aandacht voor wat de cliënt bezighoudt, naast aandacht voor directe wensen en behoeften. Medewerkers willen met meer rust bezig zijn met bijvoorbeeld hun ADL-verrichtingen. Warande in het kort Warande biedt circa 750 ouderen op de Utrechtse Heuvelrug vanuit drie verzorgingscentra, twee verpleegcentra en enkele buitenlocaties woon-, serviceen zorgarrangementen aan. Bij Warande werken 765 mensen. Meer informatie vind u op de Warande-pagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>warande. Wilt u meer weten over de Lean-methodiek? Het informatiecentrum van In voor zorg! is een prima startpunt. Kijk op en zoek Lean denken en doen in Zorgorganisaties. Publicatiedatum op 1 december 2010 Compilatie resultaten 2010

13 Hoofdingang van verpleeghuis de meent van zorggroep Charim. FOTO: zorggroep CHarIm slimmer WeRKen Via De lean-methodiek Charim maakt EVV ers tot motor van het team Een flinke vermindering van de bezetting, dat was voor verpleeghuis De Meent van Zorggroep Charim één van de tastbare gevolgen van de invoering van de ZZP s begin Zoekend naar oplossingen, kwam vestigingsdirecteur Zeger de Haan in contact met Lean, een methode die verspilling op kan heffen. Althans zo werkt het in het bedrijfsleven en hier en daar in een ziekenhuis. Maar het werkt ook in de care-sector. In voor zorg! gaf een steuntje in de rug. Eerstverantwoordelijke verzorgende Bianca van den Bosch: Het loopt nu soepeler dan vorig jaar toen we nog met een dubbele bezetting werkten. We voelen ons als EVV ers de motor van het team. Je hebt gewoon meer tijd. In 2009 schaften we het unit-overleg af. Hadden we toen geen tijd meer voor. Nu wel. Na een eerste lokale invoering van de Lean-methodiek helpt In voor zorg-coach Henk-Jan Tromp nu mee met het verder uitrollen van de aanpak in andere units en locaties van Zorggroep Charim. Daarbij wordt technisch jargon dat bij Lean gebruikelijk is, vertaald in meer begrijpelijke termen. De aanduiding verspilling werd bijvoorbeeld vervangen door verstoring. Charim heeft in 2010 met het instrument MMO-metingen (Multi Moment Opname) verstoringen in kaart gebracht: op meetdagen checkten zij elke vijf minuten wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Dat was de aanzet tot nieuwe inzichten. Voorbeelden van verstoringen Zo was het dagelijkse wassen altijd een hele toestand. Cliënten belden vaak tussendoor, omdat ze wilden weten hoe laat ze precies gewassen werden. Het leverde elke dag een reeks verstoringen op die veel tijd kostte. In de nieuwe opzet werd aan elke cliënt bij het goedemorgen wensen gevraagd hoe laat hij of zij gewassen wilde worden. Bianca van den Bosch: Dat gaf meteen een hoop rust en cliënten wisten waar ze aan toe waren. Gevolg was dat er nog nauwelijks gebeld werd en we zonder haast ons werk konden doen. Ook de tilliften leverden verstoringen op. Regelmatig was de batterij leeg van een tillift. Soms hing de cliënt dan al half in de lucht en moest er tussendoor op zoek gegaan worden naar een nieuwe batterij. Heel vervelend en tijdrovend allemaal. Nu staat er bij elke tillift een extra batterij èn een oplader klaar. Cliënten betrekken Soms zijn oplossingen verrassend eenvoudig. Het gaat vooral om het doorbreken van ingeslepen patronen: dat geeft verlichting. Zo was het in 2009 nog de gewoonte dat s middags alle cliënten naar bed gingen. Was altijd een heel geregel. Maar waarom zouden we dat doen? We laten het nu aan de cliënten zelf over of ze al dan niet s middags een tijdje naar bed gaan, zegt teammanager Grietje van Doornik. Als je gewoontes doorbreekt, kost dat soms moeite. Tip: het vanaf het begin betrekken van de cliënten bij de veranderingen, helpt bij het boeken van resultaten. Bianca van den Bosch: De nieuwe manier van werken is voor ons EVV ers een kwestie van bewustwording geweest. Het gaat niet om het huis van de medewerkers, maar om het huis van de bewoners. Wij als medewerkers zijn verantwoordelijk voor maatregelen die de situatie voor de bewoners verbeteren. zorggroep Charim in het kort Zorggroep Charim levert vanuit een protestantschristelijke visie een breed pakket aan zorg in de regio s Veenendaal en Zeist. De organisatie biedt onder meer vanuit negen locaties verzorgingshuiszorg Meer informatie vind u op de Zorggroep Charim-pagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>zorggroep Charim. Publicatiedatum op 18 april 2010 Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 13

14 slimmer WeRKen Via De lean-methodiek Vivantes wint zorgtijd door andere overdracht FOTO: VIVanTes zorggroep/johannes TImmermans door de arbeidsproductiviteit te verbeteren, is er bij Vivantes meer tijd om aandacht te geven aan de klant. Vivantes wil met hulp van In voor Zorg! via Lean Six Sigma meer doelmatigheid, een hogere arbeidsproductiviteit en meer klanttevredenheid bereiken. Voor buitenstaanders lijken meer arbeidsproductiviteit en een hogere tevredenheid onder klanten haaks op elkaar te staan. Manager Verpleging-Verzorging-Thuiszorg Esther Voeten: Maar als we binnen de beschikbare zorgtijd de arbeidsproductiviteit kunnen verbeteren, hebben we meer tijd om aandacht aan onze klanten te geven. Eerste resultaten laten zien dat Lean Six Sigma inderdaad leidt tot meer tijd voor zorg. In voor zorg-coach Peter Herku begeleidt het proces en traint mensen in een anti-verspillings-systeem dat oorspronkelijk voor het bedrijfsleven is ontworpen. zo werkt het Op vier van de acht locaties van Vivantes ging zomer 2010 Lean Six Sigma als analyse-instrument uit de startblokken. Ook in Olympiastaete waar verzorgende Karin Voncken werkt. Karin vertelt: Uit ons meetonderzoek bleek dat we een kwart van onze tijd bezig zijn met administratief werk. Ook werd duidelijk dat we heel veel tijd staken in de overdracht. De meeste tijd zit je er maar een beetje bij, omdat alle cliënten steeds werden besproken. En dat zijn er heel veel. Niet dat we dat erg vinden. Dat soort overleggen was voor ons een beetje een houvast. Want daar hoorde je wat je die dag moest gaan doen. Eind oktober stonden de verzorgenden en helpenden in Olympiastaete op het punt om het roer om te gooien. Ze gaan met routes werken. Als verzorgende heb je dan per dag een vast aantal cliënten waar je alles voor doet. Informatie over je cliënten vind je terug in het elektronisch cliëntendossier. Karin: We overleggen nog wel, maar dat gaat veel sneller allemaal. Ik vind het een goede ontwikkeling. Op deze manier kunnen we meer voor onze cliënten betekenen. De introductie van Lean Six Sigma op locatieniveau is terdege voorbereid. Eerst zijn het directieteam en het managementteam getraind in de aanpak volgens de Lean Six Sigma-methodiek. Met die kennis konden zij de locaties beter bijstaan. 14 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Bewustwordingsproces De aanpak werkt bij Vivantes vooral als een bewustwordingsproces. Pas toen we in de gaten hadden dat we soms per medewerker met 42 omschakelingen per dag te maken hebben - dus 42 keer overschakelen van de ene activiteit naar de andere beseften we dat we ons werk toch echt anders moesten gaan doen. Met dat inzicht begon de veranderslag, aldus Esther Voeten. En die veranderslag is goed beschouwd een cultuuromslag. Esther: We waren gewend heel hiërarchisch te werken. Dat gaan we nu loslaten. Anders leiding geven, meer delegeren en duidelijke verwachtingen neerleggen bij de werkvloer. Vivantes in het kort Vivantes heeft 750 medewerkers en biedt op acht locaties in de westelijke mijnstreek van Limburg zorg aan ouderen. Meer informatie vind u op de Vivantes-pagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>vivantes Zorggroep. Wilt u meer informatie over de Lean-methodiek? Het informatiecentrum van In voor zorg! is een prima startpunt. Kijk op en zoek Lean denken en doen in Zorgorganisaties. Publicatiedatum op 23 november 2010 Compilatie resultaten 2010

15 Foto: Zorgcontact Slim roosteren ZorgContact sluit formatie en roosters aan op ZZP's De Noord-Hollandse zorgorganisatie ZorgContact wil kleinschalig wonen en werken een duidelijker plek in de organisatie geven. Het eerste huis met vier huiskamers (6 cliënten per unit) is een feit. In voor zorg! gaat ZorgContact coachen. Niet zozeer vanwege de gewenste kleinschaligheid, maar met name om de formatie van ZorgContact binnen de strakke bedding van de ZZP s te brengen. Want ZorgContact heeft heel wat meer mensen op de rol staan dan volgens de ZZP s nodig is. Zoiets luistert uiteraard nauw en al helemaal binnen het werken in een kleinschalige setting, waar het lastiger schuiven is met de inzetbaarheid van mensen. Analyse van de formatie Beginnende kleinschaligheid en het organisatiebrede formatievraagstuk hebben meer met elkaar te maken dan het lijkt. Punt van aandacht is namelijk dat ook op kleinschalig niveau formatie en roosters moeten aansluiten op ZZP s. Het formatievraagstuk heeft in samenwerking met In voor zorg! geleid tot Project P : een plan van aanpak dat inzichtelijk maakt waar kan worden bespaard op personele inzet, dat het zakelijk bewustzijn van medewerkers vergroot en dat helpt bij de implementatie, in het bijzonder waar het de roosters betreft. Meten is weten. Daarom is Project P gestart met een analyse die laat zien wat de toegestane formatie is op basis van de ZZP-mix. Ook zijn de vaste formatie en de oproepkrachten in kaart gebracht en is per afdeling vastgesteld hoe het dienstenpatroon er uit moet zien om kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren. De formatiekwestie kent twee aspecten. Er zijn te veel fte s, maar er zijn ook te veel hoog opgeleide medewerkers. Interim-bestuurder Karina Schilte: Doordat in het verleden medewerkers zijn gestimuleerd om zich te scholen, hebben we nu meer mensen op een hoog niveau dan gezien onze zorgzwaartepakketten wenselijk is. Dat is duur en het schept verwachtingen die we niet waar kunnen maken. In dit kader wordt gewerkt aan een meer flexibele inzet van het personeel en worden roosters afgestemd op de wensen van de cliënten in plaats van op de wensen van de medewerkers. Daarmee is de aanpak overigens nog niet kostendekkend. Kostenbeheersing gaat hand in hand met attitudeverandering. In dit kader zijn budgetten inmiddels op het niveau van afdelingshoofden inzichtelijk en hanteerbaar gemaakt. Een bewustwording leidt tot andere prioriteiten. Karina Schilte: Ik verwacht dat mensen kritischer om zullen gaan met vakantieverlof. Tot voor kort werd elke verlofaanvraag automatisch goedgekeurd. Ook met roosters zullen teams kritischer worden. Als het je eigen budget is, ga je bewuster om met indirecte tijd. ZorgContact in het kort ZorgContact biedt met 425 medewerkers vele vormen van zorg- en dienstverlening aan ouderen. ZorgContact is actief in Bennebroek, Vogelenzang, Bloemendaal, Bentveld en Zandvoort. Meer informatie vind u op de ZorgContact-pagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>zorggroep ZorgContact. Wilt u meer informatie over de financiering van kleinschalig wonen? Het informatiecentrum van In voor zorg! is een prima startpunt. Kijk op en zoek Een exploitatiemodel opzetten voor kleinschalig wonen. Publicatiedatum op 23 juli 2010 Kostenbeheersing De prioriteit van ZorgContact ligt bij de formatie en de loonkosten per formatieplaats. Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 15

16 Slim roosteren Medewerkers Rintveld maken zelf hun rooster Altrecht specialist in geestelijke gezondheidszorg GGZ-instelling Rintveld is voorjaar 2010 het proces van werkroosters maken, anders aan gaan pakken. Met een bijzondere pilot lijkt de organisatie een cruciaal onderdeel van het werken het roosteren een steviger fundament te geven. Rintveld is overigens geen deelnemer aan In voor zorg!. Bij wijze van proef stellen medewerkers op dit moment het gezamenlijke rooster op. Stap voor stap en zonder gemor. Dit leidt tot meer tevredenheid. Werk en privé kunnen op deze manier beter op elkaar worden afgestemd. En die harmonie kan de zorg en dus de cliënten, zo lijkt het, alleen maar voordelen bieden. Zo werkt het Het maken van het rooster in de nieuwe opzet vraagt enige tijd. Maar die extra tijd betaalt zich uit in meer draagkracht voor het rooster. De verpleegkundigen hebben om te beginnen een paar weken de tijd om hun wensen in te vullen. Dat gaat niet alleen om vrije dagen, maar ook de dagen waarop ze willen werken. Zo maken de teams zelf het hele rooster. Na afloop van de termijn is het wensenrooster klaar. Daar zitten dan nog wel een heleboel gaten in. Die worden op basis van het voorlopige rooster gedicht in de volgende fase. De verpleegkundigen gaan dan zelf aan de slag om het rooster te verbeteren. Iedereen kijkt voor zichzelf welke bijdrage hij of zij kan leveren om het rooster beter te maken. Mensen gaan hierbij vanzelf met elkaar in overleg. Het sleutelen aan het rooster kunnen ze op het werk doen, maar ook thuis via internet. Op zeker moment voert de verantwoordelijke verpleegkundige een laatste controle uit en maakt het rooster definitief. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat verpleegkundigen meer verantwoordelijkheid voor het rooster nemen en werk en privé beter op elkaar afstemmen. Het is op deze manier makkelijker het rooster voor iedereen gezond te maken en te behouden. Mogelijk heeft de nieuwe manier van roosteren ook extra aantrekkingskracht op sollicitanten. Potentiële voordelen voor de patiënt zijn er ook, zegt Vonneke Bosch van Rintveld: Als het goed is, hebben we straks meer uren beschikbaar op de momenten dat we die het meeste nodig hebben. Rintveld in het kort Rintveld is een gespecialiseerde afdeling voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met een eetstoornis en kinderen en jeugdigen met overgewicht in combinatie met psychische problemen. Rintveld is onderdeel van Altrecht, een grote GGZ-organisatie in Utrecht. Ook biedt Altrecht consultatie aan collega-professionals en andere instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Kijk voor een inspirerend voorbeeld voor de thuiszorg op en zoek Wijkgericht roosteren met Moves. Bron: Raakvlak, Altrecht specialist in geestelijke gezondheidszorg Publicatiedatum op 2 juni 2010 Meer verantwoordelijkheid voor het rooster De reacties zijn voorzichtig positief. Positief is men over het feit dat werktijden nu beter aangepast kunnen worden op de thuissituatie. Ook hebben medewerkers voldoende inzicht in hoe het systeem werkt. De software is gebruiksvriendelijk. 16 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Compilatie resultaten 2010

17 Wijkverpleegkundige nelly van Culenborg FOTO: rob Van es slim Omgaan met geld Nieuwe opzet thuiszorg versterkt positie STMR STMR deelnemer aan In voor zorg! levert thuiszorg in de Betuwe. De laatste jaren werd deze zorg steeds meer vanuit centrale kaders georganiseerd. De werkvloer voelde zich steeds minder verantwoordelijk en het leveren van maatwerk werd lastiger. Inmiddels is het tij gekeerd en wordt thuiszorg geleverd vanuit zogeheten kleine integrale teams. De aanpak past in een breed programma dat vooral de eigen kracht van de organisatie en van mensen die er werken wil benadrukken. Daarbij hoort integraal denken en werken op alle niveaus. Een scholingsprogramma begeleidt de omslag. STMR plukt inmiddels de financiële vruchten van de nieuwe benadering. Misschien wel beter dan welke beleidsdeskundige dan ook weet Nelly van Culenborg (17 jaar wijkverpleegkundige bij STMR) aan te geven waar de pijn zit: Centrale planners kenden de cliënten niet. Daar begon het mis te gaan. Op papier zagen planningen er goed uit. Maar in de praktijk wisten we dat voor cliënt A meer tijd nodig was en voor mevrouw B juist minder. Ander bezwaar was dat de centrale planners de verpleegkundigen in de wijk en de verzorgenden soms in een spagaat brachten. We maakten veel onnodige kilometers. Cliënten die we anders zouden clusteren, moesten nu verspreid over de dag worden bezocht. We reisden van hier naar Tokyo. Kritisch meedenken gebeurde steeds minder. We deden alleen nog maar wat ons opgedragen werd. zo werkt het In de loop van 2009 keerde het tij. Op basis van het strategisch bedrijfsplan Op eigen kracht naar meer vrijheid was de werk-vloer weer aan zet Thuiszorgmedewerkers op wijkniveau kregen meer bevoegdheden. Extramurale teams gingen kleinschalig werken in KIT s (kleine integrale teams). Roosteren en plannen doen de teams inmiddels weer helemaal zelf. Onnutte uren komen een stuk minder voor. Cliënten krijgen weer vertrouwde gezichten over de vloer en meer dan voorheen wordt de familie betrokken bij het samen oppakken van de thuiszorg. Ook de huisartsen zijn blij, omdat er meer afstemming is tussen STMR, de cliënt en de huisarts. Nelly van Culenborg: Maar dat is ook precies wat we willen. We zijn nu veel gemotiveerder. Iedereen is bereid om iets extra s te doen. Het is onze eigen tijd waar we over beslissen. Zo voelt dat. Cultuur- en ontwikkelprogramma Werken met kleine integrale teams is één van de onderdelen uit het strategisch plan Op eigen kracht naar Meer vrijheid. Het plan voorziet ook op overhead-niveau in integraal werken. Het HRM-programma van STMR is inmiddels aangepast aan de nieuwe werkelijkheid van de STMR. Onder de titel Samen tot meer resultaat is een cultuur- en ontwikkelprogramma voor alle medewerkers in de organisatie in gang gezet. Het programma duurt twee jaar. De nieuwe cultuur en bijpassende competenties moeten binnen deze periode herkenbaar en meetbaar de dagelijkse praktijk gaan kenmerken. Financiële trendbreuk Het nieuwe eigen kracht -scenario heeft na krap één jaar financieel de eerste vruchten afgeworpen. Met een positief resultaat van circa 0,6 miljoen euro is het eigen vermogen van STMR ten opzichte van het voorgaande jaar met circa 47% toegenomen tot 2,3 miljoen euro. Bestuurder Ron Axt: In combinatie met de prognoses over 2010 kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een financiële trendbreuk. Het weerstandsvermogen is echter nog kwetsbaar en moet binnen enkele jaren groeien naar 10 tot 15%. stmr in het kort STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland) biedt voor allerlei levensfasen in de regio Rivierenland een breed assortiment aan diensten en producten op het gebied van zorg, welzijn en services. STMR heeft circa medewerkers in dienst. Wilt u meer informatie over het optimaliseren van bedrijfsprocessen? Het informatiecentrum van In voor zorg! is een prima startpunt. Kijk op en zoek Optimaliseren bedrijfsprocessen. Publicatiedatum op 20 juli 2010 Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 17

18 Slim omgaan met geld De Kempen ontwerpt arrangementen Foto: Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) is deelnemer aan In voor zorg!, maar heeft wel een bijzonder verhaal te vertellen. Zorgtrajectbegeleiders ontwerpen er arrangementen voor ouderen met beginnende psychogeriatrische klachten: op maat gemaakte mengvormen van ondersteuning waarbij intramurale zorg nog maar een klein aandeel in het totale pakket aan zorg en begeleiding is. De Kempen noemt deze aanpak familiezorg. Bestuurder Leo van Erp: Het organiseren van familiezorg is in wezen een vorm van preventie. Als je het etiket preventie er op plakt, zijn er overigens meer financieringsmogelijkheden. Per saldo leidt deze aanpak zo blijkt bij De Kempen - tot een kostendekkend integraal aanbod en tot tevredenheid en betrokkenheid van familie en andere direct-betrokkenen. Zo werkt het Zorgtrajectbegeleiders zitten als een spin in het web. In samenspraak met de cliënt, de familie en andere mensen uit het sociale netwerk rond de cliënt, brengt de zorgtrajectbegeleider in kaart welk arrangement gewenst en mogelijk is. Daarbij kunnen een CIZ-indicatie en de WMO een rol spelen, maar er is veel meer mogelijk. Bestuurder Van Erp: Wellicht is het een idee dat de woning van de cliënt wordt aangepast denk aan domotica - en dat we daarvoor ook via andere bronnen financiering kunnen vinden. Wellicht ook dat de familie zelf mee wil betalen aan aanpassingen of geld wil steken in extra ondersteuning buiten de Wmo en AWBZ om. En wellicht kunnen we werkafspraken maken met mantelzorgers en vrijwilligers. Kortom: al overleggende ontstaat een uniek plan van aanpak, waarbij de vraag en de behoefte van die cliënt het uitgangspunt is. In dat totale plan kunnen de mogelijkheden van Wmo en AWBZ zijn meegenomen, maar tegelijkertijd is het blikveld veel breder en is er nadrukkelijk oog voor aanvullende financiële bronnen en voor een gestructureerde inbreng van de mensen rondom de cliënt. Doelmatiger en goedkoper Leo van Erp: We leveren niet zozeer diensten, maar zoeken naar oplossingen om de kwaliteit van leven te verbeteren. 18 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Oplossingen beginnen met het kennen van de cliënt en het luisteren naar de wensen en behoeften. Deze insteek heeft geleid tot een nieuwe ondersteuningsvorm: familiezorg. Daarbij versterk je het draagvlak van de zorg doordat de familie zo gefaciliteerd wordt dat ze zelf een deel van de zorg op zich kan en wil nemen. Familiezorg is nieuw en komt niet voor in AWBZ- of Wmo-verstrekkingen. Leo van Erp is er niettemin van overtuigd dat deze aanpak doelmatig en relatief goedkoop is. Energie steken in de familie Opvallend is dat de band van de zorgtrajectbegeleider met de familie zo sterk kan zijn dat zeker in het begin soms meer tijd en energie in de familie dan in de cliënt wordt gestoken. Zorgtrajectbegeleider Jos van Riel: Ik heb bijvoorbeeld een cliënt gehad met zeven kinderen. Elk van de kinderen dacht dat ze het juiste deden voor hun moeder, maar ze zaten elk op een ander spoor. Voor een cliënt is zoiets een bron van onzekerheid die tot steeds meer isolement kan leiden. Voor de familie is het een puzzel: wat is goed en wat is niet goed? Ik breng dat samen met de familie in kaart. Die kennis is de basis voor het maken van een arrangement waar de familie achter kan staan. De Kempen in het kort De Kempen kijkt net even anders aan tegen gangbare uitgangspunten in de langdurige zorg. Bestuurder Leo van Erp: De AWBZ, Zorgverzekeringswet, Wmo zien we als vormen van betaling, maar ze zijn niet leidend voor de vraag van de cliënt. RSZK werkt in de streek tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens. De Kempen heeft medewerkers en kan bogen op een eigen vermogen van 30% op een omzet van 52 miljoen euro. Publicatiedatum op 22 juni 2010 Compilatie resultaten 2010

19 Foto: Groenhuysen Totaal-oplossing voor ICT Groenhuysen werkt aan integrale ICT-ondersteuning Groenhuysen (ouderenzorg) doet mee aan door In voor Zorg! en benadert verbeteringen vanaf twee kanten: het enthousiasme van medewerkers enerzijds en een nieuw type ICT-ondersteuning aan de andere kant. Groenhuysen vroeg voor beide onderdelen een gedeeltelijke ondersteuning van In voor Zorg! aan. Op ICT-gebied wil Groenhuysen landelijk de toon zetten door een ICT-aanpak te introduceren die integraal alle facetten van de werkprocessen verwerkt. Het enthousiasme van medewerkers krijgt om te beginnen nieuwe impulsen in centrum voor Wonen & Zorg Heerma State. Medewerkers zijn daar, zo stelt Groenhuysen, door alle ontwikkelingen van de laatste jaren wat in zichzelf gekeerd geraakt. Via In voor zorg! zette Groenhuysen coach Anne-Mei The in. De uitdaging is om medewerkers op grond van haar methodiek De Werkvloer Centraal weer zelfvertrouwen te geven. Met deze methodiek herontdekken medewerkers dat hun visie op zorg ertoe doet en dat zij wel degelijk zaken een positieve wending kunnen geven. Dit betekent bovendien dat het management in Heerma State verzorgenden het vertrouwen geeft om veel beslissingen zelf te nemen. Vandaar dat Anne Mei The niet alleen de uitvoerenden in de zorg een hart onder de riem steekt, maar ook en daar begint het traject mee het management traint in het meer loslaten van de touwtjes. ICT zonder houtjetouwtje De tweede insteek voor de inzet van In voor zorg! bij Groenhuysen betreft de ICT-ondersteuning. Groenhuysen constateert dat de langdurige zorg niet kan beschikken over een totaal-oplossing voor ICT. Deeloplossingen denk aan elektronische cliëntendossiers en human resource management zijn er volop. Bestuurder Hennie Brons: Wij willen een systeem dat voor al onze zorgvormen zonder rompslomp de juiste verbindingen legt. Naar het salariskantoor, naar het CAK, het zorgkantoor en naar alle andere organisaties en afdelingen waar de instromende gegevens op de juiste manier worden verwerkt en waar nodig aan elkaar gekoppeld. Software-leveranciers waren eind 2010 door Groenhuysen uitgenodigd om in welke vorm van samenwerking dan ook een totaal-systeem te bouwen dat de sector ontlast van rompslomp en dat na invoering van de geleverde zorg voor alle relevante partijen de juiste informatie genereert. De ambities zijn hoog. Ondanks het feit dat inhoudelijke input van een nieuw all-in systeem nog moet worden uitgewerkt, wil Groenhuysen in de loop van 2012 het nieuwe systeem implementeren. Hennie Brons: Met plezier zullen we andere deelnemers aan In voor zorg! tonen hoe het systeem werkt en hoe wij hier fasegewijs naar toe zijn gegroeid. Ambities raken elkaar Nieuwe inspiratie voor de werkvloer èn een totaalapplicatie die de overhead minimaliseert en de bedrijfsvoering maximaal ondersteunt: die twee hartenwensen raken elkaar, vindt Groenhuysen. Waar medewerkers geen last hebben van administratieve rompslomp, kunnen medewerkers meer tijd steken in waar ze voor zijn opgeleid: zorg leveren conform de afspraken met de cliënt. En waar ondersteunende processen als een soepel maatpak aansluiten bij de veelsoortige wereld van de langdurige zorg, ligt beter presteren voor hetzelfde geld binnen handbereik. Groenhuysen in het kort Groenhuysen levert met medewerkers en 700 vrijwilligers in de Brabantse regio van Roosendaal zorg aan ouderen. Meer informatie vind u op de Stichting Groenhuysenpagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>stichting Groenhuysen. Publicatiedatum op 12 november 2010 Compilatie resultaten 2010 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg 19

20 KetenZORg Ketenvisie van Sensire versterkt zorg in regio FOTO: sensire afdeling revalidatie van sensire. Zorgorganisatie Sensire introduceert zorgketens rondom hartfalen en revalidatie in de regio Oost-Gelderland. In voor zorg! helpt mee. Ziekenhuizen en huisartsen in de regio geven aan dat de zorgvraag op het gebied van hartfalen en revalidatie, mede door de vergrijzing, de komende jaren sterk zal toenemen. Hartfalen en revalidatie worden nu ook al geboden, maar nog niet efficiënt en doordacht genoeg. Sensire weet: door de zorgketen samen goed in te richten worden wachtlijsten voorkomen, kan kwalitatief betere zorg worden geboden en worden kosten beheersbaar. Chronisch hartfalen Chronisch hartfalen is als keten om een paar redenen interessant: zorgpartners versterken elkaar, patiënten hebben er merkbaar voordeel van. Het past in de beweging van de tweede naar de eerste lijn. In het verlengde daarvan is een ander soort beweging aanwijsbaar. Preventie, vroegsignalering, ondersteuning van mantelzorg en aandacht voor lifestyle zijn nieuwe pijlers onder de problematiek van chronisch hartfalen. Het vergt een brede, integrale aanpak. Hierin is de rol van de huisarts essentieel, maar niet alleen diagnose en medische behandeling zijn van belang. Sensire-bestuurder Maarten van Rixtel: Wat wij willen, is de verschillende infrastructuren aan te laten sluiten op medische systemen. We gaan een breed dienstverleningspakket voor mensen met chronisch hartfalen ontwikkelen en we willen daarmee de huisartsen, maar vooral ook de patiënt graag servicen. De samenwerking wordt snel hechter. Inmiddels zijn drie transmurale werkgroepen voor chronisch hartfalen van start gegaan; voor elk ziekenhuis een werkgroep. Daarin participeren steeds een cardioloog, een nurse practitioner, een hartfalenverpleegkundige, een wijkverpleegkundige, de manager gespecialiseerde diensten van Sensire en een projectmanager van het desbetreffende ziekenhuis. geriatrische revalidatie Een tweede nieuwe keten van Sensire is die van de geriatrische revalidatie. De keten is er al, maar moet nog krachtiger worden. 20 Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Maarten van Rixtel: Geriatrische revalidatie als keten brengt ons een nieuwe cultuur. We hebben vanouds de neiging om mensen hier vrij lang te houden. Door teveel vanuit het verpleeghuis te denken, bekijk je revalidatie vanuit het traditionele woonaspect. Wie revalideert, komt een tijdje bij ons wonen: dat is het traditionele idee. Dat zijn we nu aan het veranderen. In de nieuwe beleving van Sensire komen mensen voor een behandeling en dienen daarvoor mogelijk ook enige tijd bij ons te wonen. Maar dat is meer een hotelfunctie dan een woonfunctie. En als verblijf niet strikt nodig is dan moet het anders. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat thuis revalideren een optie is. gedegen financiële kaders Om ketens tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat je weet wat je doet. Je werkt met partners die verschillend zijn ingericht. Bovendien vraagt een keten om gedegen financiële kaders. In voor zorg! helpt mee met het organiseren van de ketens van Sensire. Maarten van Rixtel: In voor zorg-coach Huub Raemakers adviseert ons opdat het hele proces ordelijk, overzichtelijk en met een minimum aan risico s verloopt. De ketenaanpak is veelbelovend, vindt Sensire. Het organiseren van deze keten, kan een aanzet zijn tot een bredere organisatie die niet alleen anders kijkt naar de zorgverlening, maar die zich ook op een bedrijfsmatig interessante manier als ketenzorg-specialist weet te ontwikkelen. Maarten van Rixtel: We gaan een handboek over werken in ketens maken. sensire in het kort Sensire levert zorg in Oost-Gelderland. Het gaat om thuiszorg, wonen, verpleeghuiszorg en uiteenlopende welzijnsvoorzieningen. Bij Sensire werken mensen. Meer informatie vind u op de Sensire-pagina bij in voor zorg>deelnemende organisaties>sensire. Publicatiedatum op 9 september 2010 Compilatie resultaten 2010

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen In deze nieuwsbrief Alle organisaties in de langdurige zorg zullen te maken krijgen met veranderende eisen uit de samenleving. De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Slimmer werken is leuker

Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Colofon Het project Slimmer Werken in zorg en welzijn is een initiatief van CNV Publieke Zaak en uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. De begeleiding

Nadere informatie

Project Malberg, locatie de Mins. Vivre

Project Malberg, locatie de Mins. Vivre Project Malberg, locatie de Mins Vivre Introductie Vivre 1750 bewoners Verzorgingshuizen (10 locaties) Verpleeghuizen (5 locaties) Thuiszorg Omzet 100 miljoen 2000 medewerkers Werkgebied = Maastricht en

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ!

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Niet alleen toevoegen maar ook opruimen Een handleiding van de Opruimdienst als hulpmiddel voor jouw team Handleiding

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid

Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid Ouderenpsychiatrie: vergroot uw deskundigheid consultatie, lessen en trainingen GGZ ingeest Bij GGZ ingeest kunnen mensen met psychische klachten rekenen op kwalitatief goede en betrouwbare zorg. Kenmerkend

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Slimmer werken, flexibelere arbeidsorganisatie, nieuwe arbeidsverhoudingen

Slimmer werken, flexibelere arbeidsorganisatie, nieuwe arbeidsverhoudingen WIJKFOCUS Arbeidsorganisatie: Vierstroom Sector: Zorg Aantal medewerkers: 50-249 medewerkers Naam project: Wijkfocus Tijdvak: 1 Thema: Slimmer werken, flexibelere arbeidsorganisatie, nieuwe arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

ZORG EN ONDERSTEUNING IN DE BUURT. Maandag 4 juni 2012

ZORG EN ONDERSTEUNING IN DE BUURT. Maandag 4 juni 2012 ZORG EN ONDERSTEUNING IN DE BUURT Maandag 4 juni 2012 VOORWOORD 6 Speech Minister Schippers 8 HET VERHAAL VAN DE BUURT 12 Interview met Hans Simons 20 Koploper programma nijmegen 24 Zorg visualisatie 28

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Inleiding Het doel van Omkeer 2.0 is samen te vatten als: kijken hoe zorg en zorgvraag in elkaar steken en hoe dit

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Het lef om onderscheid te maken. Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman

Het lef om onderscheid te maken. Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman Het lef om onderscheid te maken Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Emmen pakt de transformatie in het sociaal domein grondig aan. De kern: ze wil meer kijken naar wat een inwoner

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Belevingsgericht werken binnen ZorgSaam

Belevingsgericht werken binnen ZorgSaam Belevingsgericht werken binnen ZorgSaam Een introductie Belevingsgericht werken binnen ZorgSaam Belevingsgericht werken is het centraal stellen van de cliënt en er voor zorgen dat de cliënt zich begrepen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers Terug Kleinschalig Zorgen 09.15 Ontvangst met koffie en thee 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers 09.55 Kleinschalig wonen: kans of kwetsbaarheid? Het traditionele verpleeghuis is uit. Kleinschalig

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis Wijkverpleging Zorg bij u thuis 2 Oost west, thuis best Thuis wonen is natuurlijk het aller fijnst. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen om u heen. Carintreggeland Wijkverpleging

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad Datum: 10 oktober 2014 Tijd: 09.30 uur Locatie: Vergaderzaal 2 ABC Aanwezig: dhr. Pastoor, dhr. De Vries, dhr. Winters, mw. Hoogvliet, mw. Kamman,

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

voorwerk 2 Het contract dilemma in de zorg

voorwerk 2 Het contract dilemma in de zorg voorwerk 2 Het contract dilemma in de zorg Voorwerk is een uitgave van Venturaplus en gaat in op een bepaald probleem of aandachtspunt in de arbeidsmarkt. Het geeft aanbevelingen en handreikingen om dit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Thuiszorg. Leven op uw manier

Thuiszorg. Leven op uw manier Thuiszorg Leven op uw manier De thuiszorg van Omring past bij u U woont zelfstandig en u heeft behoefte aan ondersteuning. Samen met u zoeken we graag naar ondersteuning die aansluit bij uw wensen. Wij

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Positieve gezondheid. 28 juni 2016

Positieve gezondheid. 28 juni 2016 Positieve gezondheid 28 juni 2016 Inspiratie voor de brainstorm Positieve gezondheid uitgewerkt in het Spinnenweb Resultaten van de enquête In het voorjaar van 2016 is een enquête gehouden over de stand

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Wonen voor mensen met geheugenproblemen. beneden-leeuwen

Wonen voor mensen met geheugenproblemen. beneden-leeuwen Wonen voor mensen met geheugenproblemen beneden-leeuwen Wonen zoals mensen thuis wonen Vreemd toch, dat gewone ouderenzorg zo bijzonder is geworden. In Herbergier Beneden-Leeuwen wonen mensen. Ze wandelen

Nadere informatie