Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg"

Transcriptie

1 AANBOD Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG

2

3 Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg is een centrale bekommernis voor iedereen die in de gezondheids zorg werkzaam is. Dit geldt zowel voor de eerstelijnszorg, de woonzorgcentra en ziekenhuizen als de laboratoria. Om deze sectoren nog beter te kunnen ondersteunen in hun streven naar topkwaliteit, heeft het departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven ervoor gekozen om het onderzoek, onderwijs en de dienst - verlening rond kwaliteit en patiëntveiligheid te bundelen. Zo willen wij u nog beter dan vroeger ondersteunen om samen te streven naar topkwaliteit. Het is mij als decaan van de Faculteit Geneeskunde dan ook een genoegen om in deze brochure het KU Leuven opleidingsaanbod voor het academiejaar rond kwaliteit van zorg te mogen voorstellen: drie meerdaagse opleidingen voor een specifiek doelpubliek - laboratoria, zorgorganisaties en medewerkers uit de eerstelijn. Daarnaast bieden wij u een opleiding klinische studies. Dit alles wordt aangevuld met drie avondsymposia, die vrij toegankelijk zijn voor de deelnemers aan de langdurige opleidingen, maar die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. De opleidingen voor laboratoria en zorgorganisaties leiden tot een universitair getuigschrift. Alle opleidingen worden gegeven door een ervaren team van professoren, aangevuld met experten uit het werkveld, en maken gebruik van de meest recente onderzoeksbevindingen uit binnenen buitenland. Ik nodig u dan ook graag uit om het aanbod in deze brochure te verkennen en tevens kenbaar te maken aan uw collega s, en hoop u te mogen ontmoeten tijdens onze activiteiten. Met collegiale hoogachting, Prof. dr. Jan Goffin Decaan Faculteit Geneeskunde

4 Inhoud Overzicht 5 Opleiding Kwaliteitszorg in een Biomedische, Biotechnologische of Farmaceutische Omgeving 6-7 Opleiding Kwaliteit van Zorg in Zorgorganisaties 8-9 Opleiding Kwaliteit van Zorg in de Eerstelijn Opleiding Klinisch Onderzoek en Klinische Studies 12 Avondsymposia 13 Praktische gegevens 14 UZ Leuven Deze opleidingen in kwaliteitszorg zijn multidisciplinair en praktijk gericht en spelen in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden denkkaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen kunnen verhogen. Welke vereisten stelt de regelgeving en wat betekent dat in de praktijk? Welke kwaliteitsaspecten zijn van toepassing in klinische studies? Hoe ga je te werk bij het invoeren en onderhouden van systemen voor kwaliteitsmanagement? Wat is de betekenis van nationale en internationale kwaliteits normen (ISO, GXP, ICH )? Wat is het verschil tussen accreditatie, certificatie en erkenning en wat heb je in de praktijk nodig? Hoe kunnen procesbeheersing en -verbetering de kwaliteitszorg ondersteunen? Door wie en op welke manier wordt een kwaliteitssysteem gecontroleerd (audits...)? Hoe helpt mijn elektronisch medisch dossier me om de praktijk te verbeteren? Kan je een huisartspraktijk laten accrediteren? Hoe pak je een verbeteringsproject aan in de eigen praktijk of omgeving? Hoe kunnen we de patiëntveiligheid verhogen? Is weerstand bij verandering normaal? Wat betekent patiëntcentrale zorg in de praktijk? Is er een optimaal kwaliteitsbeleid? Wat is het Model for Improvement? 4

5 Overzicht opleidingen en symposia Oktober 2013 November 2013 December 2013 Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2014 Oktober 2014 Opleiding 17, 24 7, 21, 28 5, 12 9, 16, 23, 30 13, 20, 27 13, 20, , 15 paperverdediging Kwaliteitszorg in een Biomedische, Biotechnologische of Farmaceutische Omgeving* + 3 avondsymposia Opleiding Kwaliteit 20, 27 3, 17, 24 10, 24, van Zorg in Zorgorganisaties + 3 avondsymposia Opleiding Kwaliteit van Zorg in de Eerstelijn* + 3 avondsymposia Opleiding Klinisch 10, , 27 Onderzoek en Klinische Studies Avondsymposium X X X * mogelijkheid om aparte modules te volgen 5

6 Opleiding Kwaliteitszorg in een Biomedische, Biotechnologische of Farmaceutische Omgeving Met Getuigschrift KU Leuven DOELSTELLING Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Voldoen we aan de vereisten van de opgelegde erkenningsnormen voor pathologische ontleedkunde, klinische biologie en genetische laboratoria? Kwaliteitszorg is geen louter theoretisch concept, maar heeft een concrete impact op het leven van mensen. De samenleving stelt hoge verwachtingen aan kwaliteit en veiligheid en dus legt de overheid steeds vaker verplichtingen op met betrekking tot kwaliteitszorg in laboratoria en bedrijven actief in de biomedische, biotechnologische of farmaceutische sector. Kwaliteitszorg is meer dan het invoeren van een model of van enkele vaktechnische en administratieve aanpassingen. Het is een integraal proces dat de betrokkenheid vereist van alle medewerkers in een organisatie. In de praktijk leiden initiatieven van kwaliteits management meestal snel tot betere resultaten. Spijtig genoeg worden die initiatieven, omwille van onvoldoende bekendheid met de materie, in vele gevallen slechts fragmentarisch in plaats van systematisch doorgevoerd. Er zijn maar weinig programma s beschikbaar die een overzicht geven van verschillende aspecten van kwaliteit. Dit programma deed dat wel. Het is een bron van inspiratie voor een brede groep van mensen die binnen de bio-paramedische en farmaceutische wereld aan kwaliteit werken. (Delphine) Kwaliteitszorg is een continue verbetering van een proces van mensen, door mensen, voor mensen. Daar wou ik gewoon meer over weten. Deze cursus bespreekt alle aspecten van kwaliteit en van zorg. De theorie wordt afgewisseld met praktische kennis en ervaring van de docenten. Je leert er processen analyseren en verwerft er inzicht in management en beheer. (Martine) DOELGROEP De opleiding is bestemd voor iedereen die werkt in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving, zoals kwaliteits - managers en -verantwoor delijken, laboratoriumdirecteurs, klinisch biologen, artsen (-specialist in opleiding), apothekers, hoofd laboranten / analisten, laboratoriummedewerkers, paramedici, wetenschappelijk medewerkers uit academische of industriële laboratoria, mede - werkers uit de farmaceutische industrie of biotechnologie bedrijven, auditoren van laboratoria. CONCEPT De theoretische sessies worden plenair gegeven. De interactie met en tussen docenten en deel nemers, vanuit de verschillende sectoren, is een stimulans om een ruimer inzicht te krijgen in de problemen en mogelijkheden van de verschillende werkomgevingen. De theoretische leerstof wordt verdiept en toegepast op de werksituatie van de deel nemers tijdens praktijkvoorbeelden en interactieve sessies. Inschrijven kan voor de volledige opleiding, maar ook voor aparte modules. EVALUATIE Als eindevaluatie schrijven en verdedigen de deelnemers, bij voorkeur per twee, een paper. Deelnemers die met succes de volledige opleiding volgen (module A-F + capita selecta), inclusief het schrijven en verdedigen van de paper, ontvangen een getuigschrift van de KU Leuven. Hierbij is een aanwezigheid van minstens 80% van de lestijd noodzakelijk. Deelnemers die geen paper schrijven maar wel minstens 80% van de lestijd aanwezig waren, ontvangen een attest van deelname. CONTACT KU Leuven - Faculteit Geneeskunde Onderzoekseenheid Biomedische Kwaliteitszorg Herestraat 49 bus 602, 3000 LEUVEN tel , fax Administratief medewerker: Elke Hombroeckx Academisch coördinator: prof. dr. Els Dequeker PROGRAMMACOMITÉ Het vormingsprogramma staat onder supervisie van het programmacomité: Prof. dr. Peter Declercq (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, KU Leuven) Em. prof. dr. Marc De Ley (Faculteit Wetenschappen, KU Leuven) Prof. dr. Katelijne De Nys (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Prof. dr. Els Dequeker (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Em. prof. dr. Karel De Witte (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven) Prof. dr. Johan Kips (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Dr. Philippe Van de Walle (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) WEBSITE opleidingen-kwaliteitszorg 6

7 INHOUD MODULE A (21 u.): 17/10/2013, 24/10/2013, 7/11/2013, 21/11/2013, 28/11/2013 Wat is kwaliteitsvolle zorg in de gezondheidszorg? Inleiding in kwaliteitszorg Wie zijn de stakeholders? Belangrijke denkers en principes Nut van kwaliteitsmanagement. Normen en normeringsinstituten. Kwaliteitsnormen en richtlijnen ISO, CEN en nationale normen GCP GLP en de overheid GXP (GCP, GLP, GMP, GDP) in de farmaceutische industrie ICH HACCP IVD directieve - CE-normering Weefsel- en celdirectieve Toepassen van normen Multidisciplinaire kwaliteitszorg Archivering van gegevens en patiëntenstalen: juridische en ethische aspecten Biobanken Denkers van kwaliteit Kwaliteitsgoeroes en hun verwezenlijkingen Praktijkvoorbeelden en interactieve sessies MODULE B (15 u.): 5/12/2013, 12/12/2013, 09/01/2014, 16/01/2014 Accreditatie, certificatie en erkenning Accreditatie en certificatie Ziekenhuiserkenning en -accreditatie/certificatie Medische kwaliteitsbewaking en -opvolging Kwaliteitsmanagementsysteem Verschillende elementen van een kwaliteitsmanagementsysteem Praktijkvoorbeelden Standard Operating Procedures en documentbeheer Organisatie, functie en training Rapportering Interne en externe kwaliteitscontrole Klachten, correctieve en preventieve acties Toestellen en omgeving Interne audit Management review Riskmanagement Kwaliteitsmanagement en riskmanagement Patiëntveiligheid Praktijkvoorbeelden en interactieve sessies MODULE C (15 u.): 23/01/2014, 30/01/2014, 13/02/2014, 20/02/2014 Procesbeheersing Procesverbetering Kwaliteitsindicatoren - Key performance indicators Kwaliteitsindicatoren - ziekenhuisomgeving Kwaliteitsindicatoren - labo omgeving LEAN, 6 Sigma, Lean 6 sigma Benchmarking SWOT analyse EFQM - kwadrant model Logistieke processen Logistiek management Procesopvolging met kwantitatieve data Praktijkvoorbeelden en interactieve sessies MODULE D (7,5 u.): 27/02/2014, 13/03/2014 Veranderingsprocessen, leerprocessen en motivatietechnieken Change Management: theorie en praktijk Change Management in de eigen organisatie Praktijkvoorbeelden MODULE E (10,5 u.): 13/03/2014, 20/03/2014, 27/03/2014 Methodevalidatie en statistische verwerking van data Statistische verwerking van gegevens Validatie en ISO-accreditatie Computer- en softwarevalidatie, 21 CFR Part 11 Electronic Records, Electronic Signatures Praktijkvoorbeelden MODULE F (12 u.): 24/04/2014, 08/05/2014, 15/05/2014 Vereisten van laboratoria en testruimten Infrastructuur conform de vereisten Radioprotectie Steriele omgeving - clean room Werken met GMO s, pathogenen Infrastructuur van lokalen conform de vereisten voor uitvoering van testen, productie of proces Milieuwetgeving en -vergunning Hygiëne Transport van biologische en chemische substanties Transport van geneesmiddelen Afvalverwerking (ziekenhuis en biologisch / chemisch afval) Praktijkvoorbeelden CAPITA SELECTA (9 u.): 07/11/2013, 12/12/2013, 09/01/2014, 30/01/2014, 13/02/2014, 24/04/2014 Wetgeving van diagnostische laboratoria in België Verloop van een GLP audit EU directieve en Belgische Wetgeving voor klinische studies Bijzonderheden over fase 1 studies Kwaliteitsprojecten Praktijkvoorbeelden en praktijkoefeningen Inschrijven ook mogelijk voor aparte modules 7

8 Opleiding Kwaliteit van Zorg in Zorgorganisaties Met Getuigschrift KU Leuven Vier jaar geleden maakte ik vanuit het bedrijfsleven de overstap naar een ziekenhuis. Veel kon ik leren op de werkplek, maar ik verlangde ook naar een opleiding die op een interactieve wijze een waaier aan zorgkwaliteitstopics belicht, mét ruimte voor netwerken. En kijk een excellente interne organisatie, met zorg gekozen externe sprekers, een heterogene groep Deze opleiding biedt een échte meerwaarde. (zorgmanager) DOELSTELLING Bieden wij dagelijks in onze zorgorganisaties aan alle patiënten de kwaliteit van zorg die we zelf als patiënt zouden wensen? Misschien niet altijd, misschien niet aan iedereen, misschien niet na 22u, misschien niet op elke afdeling, maar wel op afdeling A en wel indien die ene collega aanwezig is... Hoe komt dit? Hoe kunnen we dit verklaren? Welke uitdagingen zijn er? Wanneer zouden we zelf tevreden zijn als patiënt? Deze vragen en uitdagingen vormen de basis van de opleiding Kwaliteit van Zorg in Zorgorganisaties. De doelstelling van deze opleiding is medewerkers en leidinggevenden uit zorg - organisaties samen te doen nadenken, kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten te geven over de talrijke uitdagingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Tijdens deze opleiding worden denkkaders aangereikt maar worden ook vaardigheden aangeleerd. De interactieve werkvorm is een belangrijke pijler waarbij er ruimte is om eigen problemen, inzichten, ervaringen en uitdagingen te delen met de andere deelnemers. Het doel is een groep van enthousiaste deelnemers te selecteren uit tal van instellingen en sectoren om op deze wijze een zo divers mogelijke groep te hebben. Samen leren, onder de deskundige leiding van ervaren docenten, is het streefdoel. Het eindwerk en de groepsdiscussies waren voor mij stimulerend, al wat je hebt geleerd kan je toepassen in de praktijk en het cursusmateriaal gebruik ik dagelijks. De cursus was perfect georganiseerd, vond plaats in een aangenaam kader met interessante lesgevers en dit met respect voor de principes van volwassen - onderwijs. Kortom een aanrader. (verpleegkundig directeur) Het interessante was dat ik vanuit ons woonzorgcentrum enerzijds bij kon leren in deze opleiding maar anderzijds ook eyeopeners kon aanbrengen voor de collega s uit eerstelijn en ziekenhuizen. (stafmedewerker) DOELGROEP Kwaliteitsfunctionarissen, stafmedewerkers, directie - leden, artsen, leden van het middenkader, en alle mede werkers van algemene, psychiatrische en revalidatie ziekenhuizen, eerstelijnsorganisaties, woonen zorgcentra en andere zorgorganisaties met bijzondere interesse in kwaliteit en patiëntveiligheid. CONCEPT Tijdens deze opleiding zullen een twintigtal deel nemers participeren aan interactieve colleges en groeps - discussies en werken aan een verbeterproject in de eigen organisatie. Het principe all teach all learn dat vanuit onze collega s van het Institute for Healthcare Improvement te Boston wordt aangereikt, dragen we hoog in het vaandel. De sessies worden geleid door een team van ervaren docenten in samen - werking met experten uit tal van zorgorganisaties. EVALUATIE Om het Getuigschrift van Permanente Vorming in de Kwaliteit van Zorg in Zorgorganisaties te verwerven, schrijven en presenteren de deelnemers een beleidsnota aan hun directiecomité. Deze beleidsnota beschrijft een kwaliteitsprobleem uit de eigen organisatie, waarbij een voorstel tot aanpak op basis van de inhoud van de opleiding wordt voorgesteld. De beleidsnota wordt samengevat op een poster die mondeling toegelicht wordt aan de andere deelnemers van de opleiding. Een aanwezigheid van minstens 80% van de lestijd is noodzakelijk. Hand in hand met de actualiteit, werden de oerprincipes van kwaliteit aangeleerd en toegepast op situaties in de eigen organisatie. Tegelijkertijd word je door de wijze van doceren uitgenodigd de eigen vaste denkpatronen op de helling te zetten, waardoor er een extra opportuniteit ontstaat om de leerstof en nieuwe inzichten te integreren. CONTACT KU Leuven - Faculteit Geneeskunde Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (CZV) Kapucijnenvoer 35/4, 3000 LEUVEN tel , fax Administratief medewerker: Mia Veuchelen Academisch coördinator: prof. dr. Walter Sermeus en dr. Kris Vanhaecht PROGRAMMACOMITÉ / STUURGROEP Het Getuigschrift van Permanente Vorming in de Kwaliteit van Zorg in Zorgorganisaties wordt georganiseerd in samenwerking met het Institute for Healthcare Improvement Open School, Boston, USA I.H.I., WEBSITE (hoofdgeneesheer) en Twitter: #qczv 8

9 INHOUD DAGDEEL 1: 20/01/2014, 13.00u-18.30u Inleiding in het kwaliteitsbeleid en Wetgeving We starten met een overzicht over kwaliteit van zorg en bespreken de belangrijkste onderzoeksresultaten over de prevalentie van adverse events en enkele toonaangevende internationale rapporten. Vanuit deze rapporten komen we tot de dimensies van kwaliteit van zorg en gaan na wat deze anno 2013 betekenen volgens het Institute for Healthcare Improvement (IHI). Tijdens het tweede onderdeel van deze eerste bijeenkomst bespreken we de wetgeving rond kwaliteit van zorg, zowel op regionaal, nationaal als Europees vlak. DAGDEEL 2: 27/01/2014, 13.00u-18.30u De menselijke bijdrage en Impact van adverse events op Second Victims Zorgorganisaties zijn één van de meest complexe bedrijven. Vele medewerkers hebben elk een bijdrage aan het zorgproces. Op basis van het Reason Swiss Cheese Model bekijken we deze complexiteit. We onderzoeken daarnaast de menselijke bijdrage aan adverse events: the human contribution. Wanneer er kwaliteits verlies is of een klinisch incident veroorzaakt schade, dan is de patiënt het eerste slachtoffer. Daarnaast kunnen ook mede - werkers getraumatiseerd geraken door hun (on)rechtstreekse betrokkenheid bij zulk incident, zij zijn het Second Victim. Welk impact heeft dit op het kwaliteitsbeleid van een zorgorganisatie? Worden zorg organisaties soms de Third Victim? DAGDEEL 3: 03/02/2014, 13.00u-18.30u Kwaliteitsgoeroes en Model for Improvement Om de huidige kwaliteitsinitiatieven te begrijpen is het belangrijk enkele goeroes uit de vorige eeuw beter te kennen. We analyseren de theorie van Walter Shewhart, Edwards Deming, Armand Feigenbaum en Philip Crosby. Vanuit deze theorieën komen we tot het IHI Model for Improvement dat, uitgaande van Deming s PDSA cyclus, als basismodel voor verbeterinitiatieven gebruikt wordt binnen deze opleiding. We bespreken het model en testen samen de waarde van dit model tijdens een improvementgame. DAGDEEL 4: 17/02/2014, 13.00u-18.30u Veranderen, teamwerking en analyse van gegevens Elke verbetering leidt tot verandering maar niet elke verandering leidt tot verbetering. Welke knelpunten kunnen we verwachten tijdens een verbetertraject? Hoe betrekken we de verschillende disciplines? Hoe houden we rekening met datgene dat hen drijft en motiveert? Kunnen we ons voorbereiden op eventuele conflicten? Het meten van kwaliteitsinitiatieven kan ook gebeuren door de interprofessionele teamwerking te analyseren, en op basis van feedback te zoeken naar een optimale werkvorm. In een tweede onderdeel van dit dagdeel gaan we dieper in op analyse van objectieve gegevens. We bespreken basismethodieken voor analyse van gegevens en het interpreteren van statistische resultaten. DAGDEEL 5: 24/02/2014, 13.00u-18.30u Interne en externe communicatie Tijdens deze sessie werken we rond basisprincipes van het communicatie beleid dat alom aanwezig is. Je kan immers niet nietcommuniceren. We richten ons op externe communicatie zoals crisiscommunicatie op basis van de inzichten van crisisinterventie bij dringende hulpverlening. We focussen op interne communicatie met je medewerkers. Zij dragen immers bij tot het uitwerken en uitdragen van je kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbewustzijn. Kunnen we onze medewerkers omvormen tot medewerkers van ons kwaliteitsbeleid? DAGDEEL 6: 10/03/2014, 13.00u-18.30u Nieuw De plaats van patiënten bij kwaliteitsprojecten en in het maatschappelijk debat Patientcentered care is één van de zes basisdimensies van kwaliteit maar waarschijnlijk het moeilijkst te implementeren in de dagelijkse zorgverlening. Hoe definiëren we patiënt centraal volgens het IHI? Welke gevaren zijn er aan het meten van patiëntenervaringen of kunnen we toch beter klachtenbrieven gebruiken? Zijn er adviezen die het Vlaams Patiëntenplatform heeft voor de zorgorganisaties en is Test-Aankoop vriend of vijand? In deze zesde en zeer interactieve sessie bespreken we dit alles en bouwen samen aan een voorstel voor onze eigen directie om de zorgorganisatie nog meer patiëntgericht te maken. DAGDEEL 7: 24/03/2014, 13.00u-18.30u De plaats van zorgprocessen in het kwaliteitsbeleid Het organiseren van zorgprocessen via zorgpaden heeft al een lange traditie en heeft zijn meerwaarde reeds bewezen. Momenteel kiezen meer en meer zorgorganisaties ervoor om hun zorgprocessen en zorgpaden verder te verbeteren via methoden als Lean Management en 6 Sigma. Hoewel velen vertrouwd zijn met deze concepten, zijn de theorie en de tools achter dit jargon minder gekend. Hoe integreren we deze zorgprocessen in ons kwaliteitsbeleid en is er een relatie met de logistieke en ondersteunende processen in onze organisaties? DAGDEEL 8: 31/03/2014, 13.00u-18.30u Opvolgen van resultaten Indicatoren worden te pas en te onpas gebruikt in beleidsplannen. Maar dienen indicatoren nu eerder voor het extern kwaliteitsbeleid of zijn het interne hulpmiddelen? Wat leerde Avedis Donabedian ons erover en is zijn visie nog steeds actueel? We bespreken dit in samenwerking met experten uit organisaties en overheid. DAGDEEL 9: 28/04/2014, 13.00u-18.30u Accreditatie en Certificatie Tijdens deze voorlaatste sessie bespreken we de zin en onzin van accreditatie en certificatie. Zijn er valkuilen of worden er onmogelijke verwachtingen gecreëerd door consultants en de overheid? Is een totale ziekenhuisaccreditatie de beste keuze of kiezen we eerder voor accreditatie van een bepaald zorgproces, afdeling of laboratorium? Tal van vragen worden besproken door ervarings deskundigen en auditoren. DAGDEEL 10: 23/05/2014, 09.00u-17.00u Voorstelling eindwerken deelnemers en Kwaliteit elders bekeken Tijdens de laatste bijeenkomst stellen de deelnemers hun beleidsplan aan elkaar voor dat ze schreven voor hun eigen directie. Tot slot van deze tiendaagse opleiding denken we outof-the-box en halen we nog wat inspiratie bij de brandweer en het hotelwezen. Wat kunnen we leren vanuit deze service industrie, wat zijn servuxies en hoe kunnen we inspelen op de steeds toenemende verwachtingen van onze klanten? 9

10 Opleiding Kwaliteit van Zorg in de Eerstelijn Nieuw Met attest van deelname en accreditatiepunten De heer F. is een man van 60 die tijdens een wachtdienst op raadpleging komt met een spierverrekking na een onhandige beweging. Dokter P. geeft hem een IM injectie met diclofenac, die wat meer pijn veroorzaakt dan hij verwacht. De patiënt gaat naar huis. s Anderdaags blijkt dat de heer F. dringend opgenomen is met longoedeem. Hij nam namelijk coumarine waardoor deze hartpatiënt na de IM inspuiting een massale bloeding deed met hartdecompensatie als gevolg. DOELSTELLING Tot voor enkele jaren werden de meesten onder ons nog opgeleid volgens de opvatting dat we goede artsen zijn en gepaste zorg verlenen door het vergaren van kennis en vaardigheden en deze dan correct toe te passen. Ondertussen weten we dat dat niet zo is. Bij 40% van de patiënten geven we te veel, te weinig of verkeerde zorg. Vele patiënten lopen schade op waarvan de helft te voorkomen is. Daarnaast is er ook vanuit de overheid een veranderend inzicht. De tijd dat elke nieuwe behandeling kon worden geïmplementeerd is voorbij. Gezondheid kent wel degelijk een prijs: de middelen zijn eindig en daarom wil men dat ze effectief en efficiënt gebruikt worden. Bijgevolg wordt het noodzakelijk dat we vanuit de beroepsgroep zelf een antwoord geven op deze ontwikkelingen. De tijd dat we ons beroep uitoefenen vanuit gewoonte, overlevering en zonder maatschappelijke verantwoording is voltooid verleden tijd. De zorg die we aanbieden moet voldoen aan kwaliteitscriteria. Deze worden door de Wereld Gezondheidsorganisatie omschreven als volgt: zorg moet effectief zijn (Evidence Based Medicine) en efficiënt (de beschikbare middelen moeten optimaal worden aangewend) en daarenboven veilig, patiëntgericht, voor iedereen toegankelijk, en ethisch verantwoord. Om te weten of onze zorg daaraan voldoet is het nodig om deze zorg te meten en te verbeteren waar mogelijk. De doelstelling van deze opleiding is om de basisprincipes van kwaliteitszorg te verkennen. Daarna willen we de instrumenten bespreken die ons toelaten om onze zorg te verbeteren. We kunnen leren uit onze fouten, ons elektronisch medisch dossier beter gebruiken, zelf kwaliteitsverbeteringsprojecten doorvoeren in onze praktijk of onze praktijk laten doorlichten door derden. Het is de bedoeling dat we deze inzichten praktisch oefenen en kennis uitwisselen. De interactieve werkvorm is een belangrijke pijler waarbij er ruimte is om eigen problemen, inzichten, ervaringen en uitdagingen te delen met de andere deelnemers. DOELGROEP De opleiding is bedoeld voor iedereen die actief is in de eerste lijnsgezondheidszorg: we richten ons in dit eerste jaar vooral naar huisartsen. De cursus staat open voor andere collega s in de eerste lijn zoals tandartsen, kinesisten en verpleegkundigen. CONCEPT Tijdens deze opleiding zullen een twintigtal deel - nemers participeren aan interactieve colleges en groeps discussies en werken aan een verbeterproject in de eigen praktijk. De sessies worden geleid door een team van ervaren docenten. EVALUATIE Er is geen evaluatiesessie, cursisten ontvangen geen getuigschrift maar wel een attest van deelname voor de sessies waarop ze aanwezig waren. Dokter P. hield dit incident jarenlang voor zich en voelde zich daar niet goed bij. Later besprak hij het op de LOK vergadering met een visgraatanalyse: waar zaten de oorzaken en hoe was dit incident te voorkomen? Collega s toonden begrip en waren zelf tevreden omdat ze met deze bespreking op zak niet in dezelfde valkuilen zouden trappen. CONTACT KU Leuven - Faculteit Geneeskunde Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (ACHG) Kapucijnenvoer 33, blok J, bus 7001, 3000 LEUVEN tel , fax Administratief medewerker: Martine Goossens Academisch coördinator: prof. dr. Patrik Vankrunkelsven PROGRAMMACOMITÉ Prof. dr. Bert Aertgeerts Dr. Harrie Dewitte Dr. Geert Goderis Prof. dr. Birgitte Schoenmakers Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven Prof. dr. Hub Wollersheim WEBSITE 10

11 INHOUD DAGDEEL 1: 17/10/2013, 14.00u-19.15u Inschrijven ook mogelijk voor aparte modules A. Wat is kwaliteitsvolle zorg in de gezondheidszorg? (samen met groep Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving ) Historiek. Vanwaar komt plots die aandacht voor kwaliteit in de gezondheidszorg? Deden we het tot nu toe dan niet goed? Wie zijn de stakeholders: beleid, ziekteverzekeraars, patiënten, artsen wat is hun belang? Internationaal: Institute for Healthcare Improvement; definities Belangrijke denkers en principes. Wat zijn indicatoren? Waarom gebruikt de overheid ze? Hoe zit het met de relatie structuur-proces-outcome in een eerstelijnspraktijk? B. Notities van EBM en hoe kom ik er snel aan? Hoe wordt EBM opgebouwd? Waar vind ik de gepaste informatie? Wanneer zoek ik een richtlijn, een artikel of een systematic review? Op welke manier kom ik het snelst achter de juiste informatie? Wat is een evidence linker? DAGDEEL 2: 5/12/2013, 14.00u-19.15u A. Patiëntveiligheid (samen met groep Kwaliteitszorg in een bio-medische, biotechnologische of farmaceutische omgeving ) Definities: soorten incidenten Epidemiologie Begrip second victim Preventie Voorbeelden uit de praktijk B. Hoe leren we uit incidenten in de praktijk? Leren uit incidenten (Routh Course Analysis, Prisma, Visgraat) Preventie Praktijkvoorbeelden DAGDEEL 3: 13/02/2014, 14.00u-19.15u Kan het Elektronisch Medisch Dossier me helpen om de kwaliteit van de praktijk te verbeteren? Hoe gebruik ik mijn elektronisch medisch dossier nog beter voor kwaliteits bewaking? Wat mogen we van een goed medisch pakket verwachten? Hoe bepaal ik doelpopulaties? Hoe maak ik een interne audit? Bijvoorbeeld rond chronische ziekten zoals hypertensie, diabetes, COPD? Hoe zet ik daarmee een verbeteringstraject op? DAGDEEL 4: 24/04/2014, 14.00u-19.15u Kwaliteitsverbeteringsproject in de eigen praktijk A. Welke externe toepassingen bestaan er? Indicatoren in de huisartspraktijk: begrip, gebruik, praktijk voorbeelden. Waar worden ze nu daadwerkelijk gebruikt? Accreditatie van de huisartspraktijk: het EPAinstrument (European Practice Assessment) Een andere praktische toepassing is Pay for Quality, wat is het en hoe staan wij er tegenover? B. Hoe pakken we een intern verbeteringsproject concreet aan? Hoe definiëren we een probleem dat voor verbetering in aanmerking komt in de praktijk? Wie betrekken wij bij het proces? (FOCUS) Praktische oefeningen en toepassing van de PDCA cyclus. 11

12 Opleiding Klinisch Onderzoek en Klinische Studies Met attest van deelname en accreditatiepunten DOELSTELLING Als arts en medewerker in de gezondheidszorg worden wij geregeld betrokken bij klinisch onderzoek of klinische studies. Deze studies zijn bedoeld om betere behandelingen en geneesmiddelen voor ziektes te vinden, om bestaande behandelingen te verbeteren, om meer over een ziekte te weten te komen of om ziektes beter te kunnen opsporen. Tijdens deze opleiding wordt er ingegaan op onder meer de juridische (Europese en Belgische wetgeving, verzekering, intellectuele eigendom ) en ethische aspecten van klinisch onderzoek en dit alles om kwaliteitsvol onderzoek te kunnen leveren. Tevens worden conceptuele aspecten (zoals het destilleren van de vraagstelling) en basis statistische gegevens besproken. DOELGROEP Dit pakket richt zich in het bijzonder tot wie als (hoofd)onderzoeker maar tevens tot wie als andere betrokken partij optreedt in klinische studies, zoals medewerkers van een ethisch comité, medewerkers van een clinical trial bureau, studiecoördinatoren... CONCEPT De sessies worden plenair gegeven. De interactie met en tussen docenten en deelnemers, vanuit de verschillende sectoren, is een stimulans om een ruimer inzicht te krijgen in de problemen en mogelijkheden van de verschillende werkomgevingen. EVALUATIE Er is geen evaluatiesessie, cursisten ontvangen geen getuigschrift maar wel een attest van deelname voor de sessies waarop ze aanwezig waren. PROGRAMMACOMITÉ Het vormingsprogramma staat onder supervisie van het programmacomité: Prof. dr. Peter Declercq (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, KU Leuven) Em. prof. dr. Marc De Ley (Faculteit Wetenschappen, KU Leuven) Prof. dr. Katelijne De Nys (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Prof. dr. Els Dequeker (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Em. prof. dr. Karel De Witte (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven) Prof. dr. Johan Kips (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Dr. Philippe Van de Walle (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) CONTACT KU Leuven - Faculteit Geneeskunde Onderzoekseenheid Biomedische Kwaliteitszorg Herestraat 49 bus 602, 3000 LEUVEN tel , fax Administratief medewerker: Elke Hombroeckx Academisch coördinator: prof. dr. Katelijne De Nys WEBSITE INHOUD Introductie Overzicht van préklinisch onderzoek naar early clinical drug development Overzicht van soorten studies en design Principes van Nuremberg / Verklaring van Helsinki / Ontstaan GCP - ICH Overzicht van GCP en GMP ISO EU directieve en Belgische Wetgeving voor klinische studies Rol van FAGG (GCP inspecties en monitoring) Farmacovigilantie Juridische aspecten van studies en verzekeringen Wetenschappelijk advies Registratie van een product in Europa en US Wetenschappelijk advies Statistische verwerking van gegevens toegepast op klinische studies, Power berekening en verwerking gegevens Gerandomiseerd vs. Observationeel onderzoek 12

13 Avondsymposia 1. Kwaliteitsbeleid in Nederland: 10 jaar voorsprong op Vlaanderen? Vaak wordt gezegd dat Nederlandse zorgorganisaties heel wat meer ervaring hebben dan onze Vlaamse ziekenhuizen. Maar is dit ook zo, en heeft meer ervaring ook tot gevolg dat de kwaliteit er hoger is? Heeft de accreditatie van alle Nederlandse ziekenhuizen geleid tot een geïmplementeerd en gedragen kwaliteitsbeleid? Wat is de rol van de inspectie voor gezondheidszorg in dit alles en wanneer kom je onder verscherpt toezicht te staan? En heeft het jaarlijks meten en rapporteren van om en bij de 1000 kwaliteitsindicatoren dan echt een meerwaarde? Deze vragen vormen de basis van een boeiend avondsymposium waarin we kritisch willen kijken naar het Nederlandse zorglandschap en lessen willen trekken voor het Vlaamse kwaliteitsbeleid. We geven twee Nederlandse topexperten het woord en laten hierop reflecteren door enkele leidinggevenden en beleidsmakers uit Vlaanderen. DATUM: november 2013 LOCATIE: Onderwijs en Navorsing, Campus Gasthuisberg COÖRDINATIE: Dr. Kris Vanhaecht, KU Leuven GASTSPREKERS: Prof. dr. ir. Kees Ahaus en Dr. Wim Schellekens Prof. dr. ir. Kees Ahaus is directeur van het Kennis- en Implementatieinstituut CBO te Utrecht. Hij is deeltijds hoogleraar Healthcare Management bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, zijn onderzoekslijnen zijn accreditatie en transparantie van kwaliteit, continu verbeteren (bijvoorbeeld door lean) en geïntegreerde zorg. Hij heeft een specifieke interesse in onderzoek rond Cost of Poor Quality en Value Driven Healthcare. Als nevenfuncties is hij voorzitter van de beroepsvereniging van kwaliteits functionarissen o.a. in de zorg, is hij lid van de Dutch Academy for Quality en is hij voorzitter van het Centraal College van Deskundigen in de Zorg- en Welzijnssector. Dr. Wim Schellekens is huisarts van opleiding en momenteel strategisch adviseur governance, kwaliteit, veiligheid en innovatie o.a bij Vita Valley. Hij is faculty member van het Institute for Healthcare Improvement te Boston. Van 2007 tot 2011 was hij hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg bij de Inspectie Gezondheids zorg en verantwoordelijk voor het inspectiebeleid voor huisartsen, verloskundigen, paramedici, ziekenhuizen en medisch specialisten, GGZ-instellingen en psychiaters, zelfstandige behandelcentra en privéklinieken en de alternatieve geneeswijzen. Hij is gewezen bestuurder van het CBO te Utrecht en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Hij heeft vele bestuurlijke en vertegenwoordigende functies vervuld en was eerste voorzitter van het Centrum Klantervaring Zorg. Sinds 2005 is hij Officier in de Orde van Oranje Nassau. 2. Naar waardecreatie van Point-of-Care Testing (POCT). Welke randvoorwaarden zijn er nodig? DATUM: februari 2014 COÖRDINATIE: Prof. dr. Els Dequeker en prof. dr. F. Vanstapel, KU Leuven 3. Huisartsen klaar voor Pay for Quality? DATUM: mei 2014 COÖRDINATIE: Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven, KU Leuven Voor meer informatie in verband met deze symposia verwijzen wij u graag door naar de website van het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg: https://gbiomed.kuleuven.be/dep/dph 13

14 Praktische gegevens DOCENTEN De docenten zijn experten uit onderwijs, industrie en overheid, met een uitgebreide ervaring in kwaliteitszorg en/of in een specifiek domein van de opleiding. Een overzicht van de docenten per opleiding vindt u telkens op de website. INSCHRIJVING De uiterste datum van inschrijving is 1 oktober Inschrijven voor avondsymposia en aparte modules kan ook nog in de loop van het academiejaar. Inschrijven gebeurt via een formulier op de website van de respectieve opleiding, of via . Wij bevestigen uw vraag tot inschrijving en sturen een factuur. Indien u een volledige opleiding met getuigschrift volgt, ontvangt u bij aanvang een KU Leuvenstudentenkaart waarmee u kunt genieten van verschillende voordelen, waaronder toegang en korting in faciliteiten van de KU Leuven (bibliotheken, studentenrestaurants ). LOCATIE Alle opleidingen vinden plaats in Leuven op een plaats die vlot bereikbaar is met auto en openbaar vervoer. Parkeergelegenheid is voorzien. ACCREDITATIE Ten behoeve van de deelnemers-artsen wordt erkenning tot accreditatie aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, onder de rubriek Ethiek en Economie. EDUCATIEF VERLOF Een verlenging van de erkenning van betaald educatief verlof is aangevraagd. Dit is enkel van toepassing voor de opleidingen die leiden tot een getuigschrift. BETALING De deelnameprijs is inclusief studiegeld KU Leuven, cursusmateriaal (elektronisch - pdf), koffiepauzes en broodjesmaaltijden. Betaling met opleidingscheques van de Vlaamse overheid is mogelijk. De concrete voorwaarden per opleiding vindt u telkens op de website. ANNULERINGSVOORWAARDEN Annulering van een inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren (per gewone of aangetekende brief, per fax of per ). Bij annulering tot 1 oktober 2013 wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 1 oktober 2013 blijft het volledige bedrag verschuldigd. Wel kunt u de documentatiebundel aanvragen, of kunt u zich laten vervangen na schriftelijke melding uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de opleiding. Opleiding Kwaliteitszorg in een Biomedische, Biotechnologische of Farmaceutische Omgeving OPLEIDING MET GETUIGSCHRIFT VAN PERMANENTE VORMING KU LEUVEN De opleiding wordt gegeven op 20 donderdagen van 14.00u tot 19.15u. Ze start op 17 oktober 2013 en eindigt op 15 mei Tijdens schoolvakanties is er geen les. De evaluatiesessie volgt in het najaar DEELNAMEPRIJS Opleiding Kwaliteitszorg: 2750* Module A, B, C, D of F: 800 Module E of capita selecta: 400 WEBSITE * Kortingen voor derde inschrijving vanuit eenzelfde bedrijf/ instelling, voor groepsinschrijving van onderwijsinstellingen en KU Leuven personeel. Meer info op website. Opleiding Kwaliteit van Zorg in Zorgorganisaties OPLEIDING MET GETUIGSCHRIFT VAN PERMANENTE VORMING KU LEUVEN De opleiding wordt gegeven op 9 maandagen, telkens van 13.00u tot 18.30u. Ze start op 20 januari 2014 en eindigt op 28 april De afsluitende sessie met voorstelling van de eindwerken is op vrijdag 23 mei 2014, van 09.00u tot 17.00u. DEELNAMEPRIJS 1750 WEBSITE 14

15 Opleiding Kwaliteit van Zorg in de Eerstelijn OPLEIDING MET ATTEST VAN DEELNAME EN ACCREDITATIEPUNTEN De opleiding wordt gegeven op 4 donderdagen van 14.00u tot 19.15u. Ze start op 17 oktober 2013 en eindigt op 24 april Een deel van de sessies loopt samen met de opleiding Kwaliteitszorg. DEELNAMEPRIJS Opleiding Kwaliteit van Zorg in de Eerstelijn: 240 Aparte modules: 75 WEBSITE Opleiding Klinisch Onderzoek en Klinische Studies OPLEIDING MET ATTEST VAN DEELNAME EN ACCREDITATIEPUNTEN De opleiding wordt gegeven op 8 donderdagen van 18.00u tot 21.15u. Ze start op 10 oktober 2013 en eindigt op 27 maart Een deel van de sessies loopt samen met de opleiding Kwaliteitszorg. DEELNAMEPRIJS 800 WEBSITE

16 FACULTEIT GENEESKUNDE Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg gbiomed.kuleuven.be/dep/dph v.u.: Prof. Els Dequeker Herestraat 49 bus 602, 3000 Leuven

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 2010-2011 Inschrijven voor aparte modules mogelijk NIEUW bijkomende opleiding klinisch onderzoek een multidisciplinaire aanpak in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg Bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiënten zorg, in biomedische en biotechnologische omgevingen Vernieuwde opleiding Behalen van een universitair

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Kwaliteitsindicatoren Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Agenda Kwaliteitsindicatoren een gezamenlijk project Plaats in het kwaliteitslandschap De domeinen Het domein

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2016

Opleiding Zorgpaden 2016 Opleiding Zorgpaden 2016 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de Opleiding Zorgpaden 2016 volgens het 7

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

Apotheker in de administratie

Apotheker in de administratie Apotheker in de administratie Bijkomend diploma niet noodzakelijk op federaal en Europees niveau Apothekers een belangrijke rol spelen in de diverse commissies betrokken bij registratie en terugbetaling

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management

growth Leergang Health Economics en Healthcare Management growth Leergang Health Economics en Healthcare Management Een 10-daagse opleiding speciaal ontwikkeld voor managers, leidinggevenden en professionals werkzaam in de zorgsector Visie op de zorg De Nederlandse

Nadere informatie

Rapporteren, Onderzoeken. Opvolgen van Deviaties. 16-17 september 2008

Rapporteren, Onderzoeken. Opvolgen van Deviaties. 16-17 september 2008 Rapporteren, Onderzoeken en Opvolgen van Deviaties Een twee-daagse, interactieve, hands-on training voor en door mensen uit de praktijk 16-17 september 2008 GROUP Pharmaceutical consultancy & services

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) Advanced Life Support Provider Course (ALS) Doelstelling Het grondig inoefenen van de nieuwe richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen. Deze werden verspreid door de Europese

Nadere informatie

Kwaliteit in het laboratorium

Kwaliteit in het laboratorium Kwaliteit in het laboratorium VAN AANVRAAG TOT ANALYSE EN VAN GRONDSTOF TOT EINDPRODUCT Koen Van Deun Augustus 2011 Versie 1.1 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie EMGO Instituut en afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Conferentiecentrum Kontakt der

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2016 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2016 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later Sabine Buntinx Indeling Intro KP Methodiek ontwikkelen zorgpad Hoe verliep het proces voor zorgpad Korsakov? Conclusie 11/9/ 2014 Icuro Q&S slide 2 Definitie

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Innovaties en uitdagingen Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Economische ontwikkeling 20 10 00 90 80 70 Duurzame ontwikkeling Cleantech Innovatie Globaliseren ICT Kwaliteit 60 Massaproductie Snelheid

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Januari 2014 - december 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Dit postgraduaat wordt georganiseerd

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

NETWERK ORGANISATIEBEHEERSING: FOCUSSEN OP KLANTEN Case study: Zorg en Gezondheid kiest voor kwaliteit samen met de ziekenhuizen

NETWERK ORGANISATIEBEHEERSING: FOCUSSEN OP KLANTEN Case study: Zorg en Gezondheid kiest voor kwaliteit samen met de ziekenhuizen NETWERK ORGANISATIEBEHEERSING: FOCUSSEN OP KLANTEN Case study: Zorg en Gezondheid kiest voor kwaliteit samen met de ziekenhuizen VIP² Ziekenhuizen meten kwaliteit en patiëntentevredenheid. Met veel overleg

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2016 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES bemedtech nodigt u uit om in te schrijven op het concept van opleidingen

Nadere informatie

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 voor kaderartsen ouderengeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, andere zorgverleners, eerstelijnsbestuurders, ROS-adviseurs

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DRAAG BIJ AAN DE WETENSCHAP Een bijdrage leveren aan de wetenschap? Dat kan! De KU Leuven doet onderzoek naar cognitieve beperkingen ten gevolge van een beroerte. Wij zijn steeds

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 14 en 15 oktober 2015 Cochrane Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke

Nadere informatie

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg Roset Twente Jaarverslag 2015 - Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Programma Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg In de Lean filosofie staat de behoefte of waarde voor

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen:

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Voorwaarden Procedure voor het kwaliteitsregister 2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 4. Erkenning van navormingsactiviteiten

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

KGZ- CNG03816 Expert Kennismanagement 1/6

KGZ- CNG03816 Expert Kennismanagement 1/6 1. Functiebenaming: Expert kennismanagement voor het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 2. Doel van de functie Het beheer van de informatie en de -informatiebronnen in de domeinen van het Federaal

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Master in de biomedische wetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen LEUVEN t Master in de biomedische wetenschappen Afstudeerrichting biomedisch basis- en translationeel onderzoek Afstudeerrichting management en communicatie in de biomedische wetenschappen Minor management

Nadere informatie

Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult. Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven

Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult. Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven Medische ethiek van theorie naar praktijk Eerste semester Modellen en methoden in medische ethiek

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Starten met Insuline. 2011: update met nieuwe middelen

Starten met Insuline. 2011: update met nieuwe middelen Starten met Insuline 2011: update met nieuwe middelen E e n g e c e r t i f i c e e r d e c u r s u s v o o r h u i s a r t s e n e n p r a k t i j k o n d e r s t e u n e r s A c c r e d i t a t i e a

Nadere informatie

IMAGINE. Klinisch Leiderschap

IMAGINE. Klinisch Leiderschap IMAGINE Klinisch Leiderschap Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur te St. Martens-Latem

dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur te St. Martens-Latem Brussel, maart 2014 Beste hoofdvroedvrouw, Graag nodigen wij u opnieuw uit voor onze Vlaamse Vroedkundige Cyclus op dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur

Nadere informatie

Starten met Insuline

Starten met Insuline Starten met Insuline Rotterdam dinsdag 10, 17 en 24 mei 2011 Paterswolde woensdag 11, 18 en 25 mei 2011 2011: update met nieuwe middelen EEN GECERTIFICEERDE CURSUS VOOR HUISARTSEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS

Nadere informatie

Faculteit Geneeskunde

Faculteit Geneeskunde zaterdag 14 maart 2015 Faculteit Geneeskunde Geneeskunde Tandheelkunde Logopedische en audiologische wetenschappen Biomedische wetenschappen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in het management

Nadere informatie

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Julius Academy Uitnodiging voor het congres COPD Ketenzorg 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Samen sterk voor COPD Op veel verschillende manieren trachten professionals, managers,

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden De (NEN-EN 15224): veel gestelde vragen en antwoorden Wat is de? Wat beschrijft de? Wat zijn de voordelen van de? Voor wie is de geschikt? De verschillende normen voor zorg en welzijn vergeleken Bent u

Nadere informatie

Opleiding Toegepaste Psychologie. Postgraduaat Recruitment, Search & Selection (RSS) Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Opleiding Toegepaste Psychologie. Postgraduaat Recruitment, Search & Selection (RSS) Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Opleiding Toegepaste Psychologie Postgraduaat Recruitment, Search & Selection (RSS) Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Heb je al enige voeling met het zoeken en selecteren van personeel en ben

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten Deelnemen aan een klinische studie informatie voor patiënten INLEIDING 3 KLINISCHE STUDIES: INLEIDENDE INFO 5 Wat is een klinische studie? Klinische studies in UZ Leuven Waarom deelnemen aan een klinische

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE MB2948 Brochure: Klinische studies l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U kreeg deze brochure omdat u meer wilt weten over klinische studies. We informeren u daarom over

Nadere informatie

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Welkom Namens NHG en UM, CAPHRI, vakgroep HAG Speciaal welkom aan: - Familie en vrienden - Sprekers - Medewerkers

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2017

Opleiding Zorgpaden 2017 Opleiding Zorgpaden 2017 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de Opleiding Zorgpaden 2017 is deelnemers

Nadere informatie

Postgraduaat in het Informaticamanagement

Postgraduaat in het Informaticamanagement Bijblijven & mee evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat in het Informaticamanagement Academiejaar 2008-2009 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen

Nadere informatie

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013

Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. CRA dag 25 april 2013 0 Het EPD, hoe deal ik ermee? NVFG - Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde CRA dag 25 april 2013 Het EPD, hoe deal ik ermee? Moderators: Sharon Anderson Hans Martens Presentators: Robbert

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie