Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren."

Transcriptie

1 VIK VIK V V orming orming Uw cursusgeld 10-voudig terugverdiend tijdens de cursus! Masterclass VIK-Certified Fellow in Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren. 5de promotie in samenwerking met:

2 VERANTWOORDING Een grotere concurrentiestrijd naar aanleiding van de globalisering van de markt, veeleisende klanten, dalende budgetten, interne druk naar delocalisatie, Alle organisaties, zij het nu productie- of dienstverlenende bedrijven, zowel in de privé of de non-profit sector, worden geconfronteerd met de uitdaging om steeds meer en beter te presteren met gelijke of minder middelen. In vaktermen uitgedrukt betekent dit een nood aan productiviteitsverbetering. Iedereen in een organisatie wordt hieraan blootgesteld en van iedereen wordt verlangd hieraan mee te werken en na te denken over mogelijke verbeteringen. In het officiële onderwijs wordt deze materie echter onvoldoende behandeld om jonge ingenieurs en andere operationele verantwoordelijken een voldoende basiskennis te geven om hiermee aan de slag te gaan. Het warm water moet hier echter niet opnieuw uitgevonden worden. Het vakgebied Industrial Engin - eering biedt een waaier aan hulpmiddelen om processen en werksituaties in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren vanuit het oogpunt van productiviteit. Dit vakgebied is een eeuw geleden ontstaan in zuivere productie-omgevingen, vandaag maken wij de vertaling hoe deze basisprincipes en technieken ook toegepast worden in administratieve, dienstverlenende en ondersteunende processen. Dit is ondermeer het gevolg van het steeds groter wordende aandeel van overheadkosten in de totale productkost. Deze opleiding geeft de cursist inzicht in de bestaande Industrial Engineering-tools en technieken voor productiviteitsverbetering. De cursist leert de juiste tools te selecteren en toe te passen naargelang de probleemstelling waarmee hij geconfronteerd wordt. Er zal tevens voldoende aandacht besteed worden aan de menselijke aspecten met betrekking tot het uitvoeren en begeleiden van verbetertrajecten. Introsessie (1 sessie) Een aantal basisbegrippen met betrekking tot Industrial Engineering (IE) worden behandeld. n Wat is IE? n Basisbegrippen: productiviteit, efficiëntie, effectiviteit, totale tijd Slimmer werken (22 sessies) Dit onderdeel van de opleiding behandelt de grondslag van Industrial Engineering: het analyseren en verbeteren van processen en werkmethodes om te komen tot een hogere productiviteit. De nadruk ligt hierbij op het op een systematische manier komen tot 'slimmer' werken in plaats van 'harder' werken. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan zowel Lean Manufacturing als Six Sigma als toonaangevende hedendaagse verbeterstrategieën in IE. n Methodestudie Toegevoegde waarde vs. Toegevoegde kost/ verspilling Procesanalyse technieken (Flow Process Chart, ) - Case 1: analyse van een verpakkingsproces - Case 2: redesign van een productie-omgeving Lay-out technieken (spaghetti charts, SSLP, ) Werkpostanalyse (multischema, man-machine bediening, lijnbalancering, ) Bewegingsanalyse Kritisch onderzoek van werkmethodes (Kippling vragen, bewegingseconomie,...) n SMED - Omsteltijdreductie - Case: omstelling van een verpakkingsmachine n Mensvriendelijke processen - ergonomie Antropometrie, fysieke en mentale belasting, omgevingsfactoren n Tijdstudie en normstelling Tijd en tempo; Voorafbepaalde tijden systemen; synthetische tijden toeslagfactoren; OEE; Machine gebonden arbeid: Multi Moment Opnames n Kostprijsberekening

3 Slimmer organiseren (10 sessies) Het tweede basisonderdeel van IE omvat alles wat te maken heeft met het meten van arbeidsinhoud en tijdsbesteding. Het doel is daarbij niet alleen het bepalen van referentietijden en een standaardprestatie van de medewerkers, maar ook het kwantificeren van het verbeterpotentieel in arbeidsprocessen, onafhankelijk van het feit of het nu gaat om zuivere productie of ondersteunende en dienstverlenende activiteiten. n Ontwerp van materiaal flows Lean Manufacturing - Case: Vliegtuig Lego game Value Stream Mapping - Case: ACME Stamping+ n Ontwerp van diensten en administratieve flows Lean in service en administratie Business Process Value Stream Mapping - Case: Dead or Alive, Inc Overhead value analysis Technieken voor het doorlichten van vergaderstructuur en communicatie Variable Factor Programming n Simulatie van bedrijfskundige processen Slimmer verbeteren (3 sessies) Ondanks het feit dat historisch gezien IE ontstaan is in productieomgevingen, zijn vele analyse- en verbetertechnieken die behandeld werden in de vorige modules mits een kleine vertaalslag eveneens bruikbaar in administratieve, dienstverlenende en ondersteunende omgevingen. Wegens de specificiteit van dit soort processen bestaan er echter ook nog bijkomende IE technieken die productiviteitsverbetering in dit soort omgevingen bewerkstelligen. n Basis probleemoplossende technieken - Kaizen n Probleemanalyse - potentiële probleemanalyse en beslissinganalyse n Creatieve attitude n Procesinnovatie n 6 sigma verbetertools binnen Industrial Engineering n TransMeth - transformation Methodology n Ontwerpen en implementeren van effectieve performantiemeetsystemen n Investeringsanalyse Slimmer werken met mensen (8 sessies) Bij het ontwerpen, analyseren en verbeteren van processen mag niet vergeten worden dat de medewerkers een essentieel onderdeel vormen van het proces. Er dient dus rekening gehouden te worden met de natuurlijke capaciteiten en beperkingen van de mens. Alleen zo kan men efficiënte en effectieve arbeidsprocessen en werkomgevingen bekomen. n Communicatie - vergadertechnieken n Personencoaching n Teamcoaching n Conflicthantering n Veranderingsmanagement Synthese-oefening (3 sessies) Aan de hand van een hands-on simulatiecase worden samenvattend verschillende aspecten en IE tools, behandeld in de opleiding, aangewend om van een bestaande situatie naar een verbeterd proces te komen. Case praktijkgetuigenissen (1 sessie) Als afsluiter van het opleidingsgedeelte worden in deze module een aantal presentaties voorzien waarbij daadwerkelijke verbeteringen aan de hand van IE technieken in de praktijk worden geïllustreerd.

4 Ergonomie Na het volgen van de opleiding kent u onder andere volgende tools: n Lean Manufacturing n Value Stream Mapping n Overhead value analysis n Variable Factor Programming n 6 Sigma n Kaizen n TransMeth n OEE n Multi Moment Opname n Spaghetti charts n SSLP n Industriële statistiek n Concrete resultaten/verbeteringen: > Office: n minder fouten n meer projecten en transacties n eenvoudiger planning n hogere service n > Productie: n Kleinere voorraden n Kortere doorlooptijd n Betere afgestemde werkmethoden n Stabiele en beter planbare processen n Minder uitval en scrap, betere productie-layout INSCHRIJVINGSFORMULIER DRUKLETTERS A.U.B. Firma: Adres: Tel. Deelnemer: Adres: Tel. Diploma s: Functie binnen het bedrijf sedert: Geboorteplaats: Plaats: Fax: BTW nr.: Plaats: GSM: Geboortedatum: Schrijft in voor het programma q Masterclass VIK-Certified Fellow in Industrial Engineering Deelname q lid van VIK of vzw-bachelor.be/ KIVI NIRIA Lidnummer: q anderen Facturatie: q Firma q Privé U kan gebruik maken van opleidingscheques en uw ondernemerschapsportefeuille. Gelieve onder omslag uw inschrijvingsformulier, curriculum vitae en motivatie op te sturen of te faxen. Vlaamse Ingenieurskamer, mevr. Manuella Goyvaerts, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem, fax: Handtekening en datum

5 DOELGROEP Arbeidskundigen, Industrial Engin - eers, Methode Ingenieurs, operationele verantwoordelijken, éénieder die zich wil bekwamen in technieken en tools voor productiviteits- en performantieverbetering van organisaties. PROJECT De opleiding 'Fellow in Industrial Engineering' wordt afgesloten met een IE project dat de cursist in de eigen bedrijfsomgeving dient uit te voeren. De nadruk ligt hierbij op een succesvol gebruik van de aangeleerde IE technieken om een daadwerkelijke productiviteitsverbetering te verwezenlijken in de praktijk. Volgende aspecten worden hierbij geëvalueerd: probleemstelling, analyse van het probleem aan de hand van de juist gekozen IE technieken, het voorstellen en implementeren van verbeteringsvoorstellen. Het doel van dit project is tweezijdig: eerst en vooral wordt de cursist aangezet om de nieuw verworven kennis daadwerkelijk in de praktijk om te zetten zodat deze niet beperkt blijft tot 'theorie'. Verder wordt voor het bedrijf van de cursist reeds een eerste terugverdieneffect bekomen door de gerealiseerde verbetering. Er wordt bijgevolg gevraagd dat het bedrijf een interne promotor aanstelt voor dit project. PROGRAMMA- LEIDING PROGRAMMADIRECTEURS Ing. Paul Bertels Directeur, VIK Prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Vakgroep Industrial Management, UGent / Zaakvoerder, Van Goubergen P&M COMMISSIELEDEN Ing. Herman De Rom Director, Inex ir. Ives De Saeger Zaakvoerder, P41 Industrial Services Ing. Kurt Dupon Director, Katoen Natie Logistics General Contracting & Engineering nv ir. Ing. Leo Wens ex-managing Director, TI Automotive Lokeren Ing. Johan Weyns Operations Manager HID, Philips Innovative Applications nv DOCENTEN Dhr. Rudi Baert Managing Director, L&AD nv Ing. Peter Buntinx Consultant, Van Goubergen P&M dr. Luc Cobbaut Medical Manager, Volvo Cars Gent nv ir. Ives De Saeger Zaakvoerder, P41 Industrial Services Dhr. Guy Falleyn Industrial en Business Engineer, Philips Innovative Applications nv Dhr. Chris Ledeganck Human Resources Manager, Human Unilin NV Dhr. Dirk Vandam Consultant, Van Goubergen P&M Ing. Dirk Van Den Berghe Industrial en Business Engineer, Philips Innovative Applications nv Prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Vakgroep Industrial Management, UGent / Zaakvoerder, Van Goubergen P&M e.a. Masterclass VIK-Certified Fellow in Industrial Engineering

6 PRAKTISCH 01 Inschrijving - Selectie U heeft bij voorkeur een diploma van academisch niveau of gelijkwaardig eventueel door ervaring. De programmacommissie zal iedere aanvraag tot deelname evalueren aan de hand van een curriculum vitae en motivatie, te bezorgen samen met het inschrijvingsformulier. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving, samen met een aantal praktische gegevens. 02 Certificaat De cursist dient van het project een schriftelijk rapport binnen te leveren. Het certificaat Fellow in Industrial Engineering - Masterclass-VIK- Certified wordt pas uitgereikt na een succesvolle mondelinge verdediging voor een jury bestaande uit leden van de programmadirectie en de programmacommissie. DV.O Plaats Vlaamse Ingenieurskamer Herentalsebaan Wommelgem Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. 04 Data Startdatum: 29 januari Einde van de lessen is voorzien eind december Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gepland. Tijdstip van de lessen is vrijdag van tot 21 uur, met lunchpauze van tot uur. Een tiental sessies zullen op zaterdagvoormiddag van 9.00 tot uur doorgaan. 05 Deelnametarieven (excl.btw) 3990: voor leden VIK, KIVI NIRIA, VZW-Bachelor.be, 4290: voor anderen In de prijs zijn syllabi, verfrissingen en maaltijden tijdens de pauze inbegrepen. Na bevestiging van uw inschrijving wordt de factuur opgemaakt en verstuurd. Deze is contant te betalen. U kan hiervoor gebruik maken van opleidingscheques en uw ondernemerschapsportefeuille. Het maken van een concreet IE project dat meteen toepasbaar is in het bedrijf, zorgt ervoor dat het cursusgeld tienvoudig kan terugverdiend worden. 06 Annulatie Annuleren van de inschrijving kan tot 7 dagen voor de aanvang van het programma, waarbij 10% van de deelnameprijs aangerekend wordt als administratiekost. Nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Het al of niet bijwonen van de Masterclass kan geen aanleiding zijn tot enige terugvordering. 07 Uw contactpersoon VIK orming V Manuella Goyvaerts VIK Vorming Herentalsebaan Wommelgem Tel Fax Url: Mede door de kennis opgedaan tijdens de VIK-cursus Fellow in Industrial Engineering heb ik binnen onze Newtec-group onlangs nieuwe verantwoordelijkheden gekregen: Plant Manager bij Teamtec en Director global Manufacturing bij Newtec Deze opleiding heeft een echte toegevoegde waarde voor mensen die dagdagelijks met produktie bezig zijn. Guy De Winne, director manufacturing operations, Teamtec De game sluit heel goed aan bij de gegeven leerstof waardoor de theorie aan de praktijk gekoppeld kan worden. De game is goed ontworpen. Alle LEAN aspecten komen aan bod en zijn zeer visueel. Cursist over simulatiegame De stijl van lesgeven van de docent was duidelijk en gestructureerd. De oefeningen waren voor een leek als mij eenvoudig en duidelijk met toch voldoende diepgang. Cursist over financieel De les werd opgebouwd met praktische voorbeelden, een groepsoefening en interactie. De docent betrekt alle cursisten goed bij de les en oefeningen. Cursist over conflict De cursus was erg duidelijk en niet puur theoretisch, men voelde dat er uit de praktijk gesproken werd. Er kon dadelijk een link gelegd worden naar het bedrijf. Cursist over SMED Deze materie wordt op een goede manier aanschouwelijk gemaakt, ook voor mensen die met procesinnovatie nooit in aanmerking zijn gekomen. De enthousiaste manier van informatie overbrengen door de docent is zeer aangenaam. Cursist over procesinnovatie Het is een techniek waarmee je op een eenvoudige en duidelijke manier problemen kan analyseren. Vergeleken met andere tools beschikbaar op de markt heeft de aangebrachte tool zeker en vast meerwaarde. Cursist over PA Ik ben met barstende hoofdpijn naar de les gekomen en was vast van plan om tot 17 uur te blijven. Wonder boven wonder is de hoofdpijn volledig verdampt en ben ik dus gebleven tot 21 uur. Cursist over transmethode Het 6-Sigma onderwerp is eigenlijk heel uitgebreid en door de statistische technieken kan dit heel ingewikkeld, te theoretisch, saai en moeilijk in praktijk toepasbaar worden. Wat heel goed was, is de duidelijke verwoording van de verschillende stappen in de data-analyse en hoe dit te interpreteren. Cursist over 6Sigma

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Black Belt in Lean. Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit!

Black Belt in Lean. Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit! Black Belt in Lean Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit! Wetenschappelijke coördinatie Prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering, Universiteit

Nadere informatie

Postgraduaat Douane en Accijnzen

Postgraduaat Douane en Accijnzen Postgraduaat Douane en Accijnzen Deze opleiding werd ontwikkeld in het kader van het Interreg IV A Project Oost West Poort en met de steun van: 1 Startdatum: vrijdag 25 september 2015 Met de steun van

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

SEMINARIE VERANDERINGSMANAGEMENT

SEMINARIE VERANDERINGSMANAGEMENT VERANDERINGSMANAGEMENT IS EEN TOOL DIE INSPEELT OP DE HUMAN FACTOR MET ONDER ANDERE ALS RESULTAAT DAT JE OP KORTERE TERMIJN NIEUWE TECHNIEKEN IN JE BEDRIJF KAN IMPLEMENTEREN. VOORAANSTAANDE BEDRIJVEN IN

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Black Belt in Lean Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit!

Black Belt in Lean Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit! Postacademische opleiding Black Belt in Lean Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit! Wetenschappelijke coördinatie Prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Vakgroep Technische

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014 DSSIER VAN KANDIDAATSTELLING Executive Programme in Retail & Distribution Management 2013-2014 Selectieprocedure De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling

Nadere informatie

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudits om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen Duur van de cursus:

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

Opleiding. Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg Roset Twente Jaarverslag 2015 - Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Programma Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg In de Lean filosofie staat de behoefte of waarde voor

Nadere informatie

Life Sciences division Lean Workshop

Life Sciences division Lean Workshop Life Sciences division Lean Workshop Gaëlle Van Dyck 04 oktober 2012 Presentation title slide 1 version 1.0 Cartoons via www.ami.be Agenda» 1. Introductie interactief» 2. Wat is Lean?» 3. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Black Belt in Lean Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit!

Black Belt in Lean Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit! Postacademische opleiding Black Belt in Lean Implementeer de Lean filosofie in uw organisatie en verhoog uw competitiviteit! Wetenschappelijke coördinatie Prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Vakgroep Technische

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opleiding De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in: Contact : Marita Guilmot-Lennertz

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Toelatingsprocedure Deelnemers worden gescreend op basis van een gemotiveerde kandidaatstelling en/of intakegesprek. De kandidaatstelling gebeurt met een aanmeldingsformulier, aangevuld

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) Advanced Life Support Provider Course (ALS) Doelstelling Het grondig inoefenen van de nieuwe richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen. Deze werden verspreid door de Europese

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Deelnamecriteria Kandidaten zijn CEO s, zaakvoerders, exportmanagers, managers in international sales, international marketing managers, managers international business development.

Nadere informatie

Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE. in de praktijk

Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE. in de praktijk Opleiding 4 sessies OFFICE INTEGRATIE in de praktijk Studipolis B&E Brugge Business School/KHBO Brugge Dinsdag 4, 11, 18, 25 oktober 2012 Inhoud In deze opleiding leer je bedrijfsgegevens efficiënt beheren

Nadere informatie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt Lean Six Sigma Yellow Belt Jouw vliegende start naar foutloos en efficiënter werken Met deze opleiding open jij de deur naar de wereld van foutloos en efficiënter werken. Je maakt uitgebreid kennis met

Nadere informatie

Postgraduaat Supply Chain Management

Postgraduaat Supply Chain Management Postgraduaat Supply Chain Management Oktober 2013 juni 2014 Doelgroep Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply chain management of

Nadere informatie

10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise

10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise e 10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise 24 oktober 2015 tot eind juni 2016 Ingenieurshuis Antwerpen NIEUW! kel Inschrijven en voor het theore h tisch of praktisc k gedeelte is oo mogelijk e 10 promotie

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Opleiding Leanmanagement / QRM

Opleiding Leanmanagement / QRM Opleiding Leanmanagement / QRM ALGEMEEN Doel Deze training dient ter ondersteuning van het verbeterproces van de deelnemende bedrijven intern. Daarnaast biedt de cursus handvatten om in de supply chain

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010. Hoe aanmelden en inschrijven?

Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010. Hoe aanmelden en inschrijven? Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010 Hoe aanmelden en inschrijven? 1. Vul het formulier volledig in. Het formulier bestaat uit 2 delen: A. Aanmelding

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Beter, slimmer, sneller. Opleidingen 2012

Beter, slimmer, sneller. Opleidingen 2012 1 Beter, slimmer, sneller Opleidingen 2012 Het is niet gemakkelijk om in onze geglobaliseerde wereld competitief te zijn en te blijven. In deze jungle geldt de vaststelling van Darwin: survival of the

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen, VVOV en BVZA De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen en VVOV De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

Beter, slimmer, sneller

Beter, slimmer, sneller Beter, slimmer, sneller Opleidingen 2013 Eerstvolgende opleiding Lean Manufacturing Expert 10 dinsdagen vanaf 12/02/2013 telkens van 18u00 tot 21u30; lees meer op pagina 4 Eerstvolgende opleiding Lean

Nadere informatie

Rapporteren, Onderzoeken. Opvolgen van Deviaties. 16-17 september 2008

Rapporteren, Onderzoeken. Opvolgen van Deviaties. 16-17 september 2008 Rapporteren, Onderzoeken en Opvolgen van Deviaties Een twee-daagse, interactieve, hands-on training voor en door mensen uit de praktijk 16-17 september 2008 GROUP Pharmaceutical consultancy & services

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd!

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! 1 Doelgroep Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply chain management

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering.

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering. Lean Yellow Belt Open jij de deur naar het Lean Universum? Lean Yellow Belt is de deur die het Lean Universum voor je opent. Maak uitgebreid kennis met de Lean-filosofie en verzeker jezelf van handige

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Churn Interim Management & Management Consulting

Churn Interim Management & Management Consulting Lean Six Sigma bij netbeheerders in de energiesector. Inleiding Om de effectiviteit en efficiëntie te verbeteren wordt er ook in de energiesector steeds meer gebruik gemaakt van methoden en technieken

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

Prato Academy Trainingen MyHiAnt

Prato Academy Trainingen MyHiAnt Prato Academy Trainingen MyHiAnt 1. MyHiAnt Frontoffice 1 Opstartende uitzendconsulenten met juridische voorkennis van de uitzendsector. Deze opleiding is een dagopleiding en is een eerste dag in een opleidingstraject

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Booming Business Training

Booming Business Training Booming Business Training Hoe via je online & offline netwerk bij prospecten aan tafel gebracht worden zodat je zelf geen koude prospectie of acquisitie meer hoeft te doen. Resultaat Aan het einde van

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

LEAN WERKEN IN DE BOUW

LEAN WERKEN IN DE BOUW Voor Gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland Naaldwijk, 4 juni 2015 Verzorgd door Weboma i.s.m. Maruna Maruna Opgericht 1996 Ons vak Procesverbeteren Ons doel Kennisoverdracht Specialisme Lean&

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken De Basisopleiding Pilates docent is er op gericht om je de diverse

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE Academy 2013 ACADEMY 2013 is toonaangevend wanneer het gaat om het begeleiden van organisaties bij Projectmanagement, Product- & Procesontwikkeling en Reliability

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

Tijdens deze opleiding van 4 dagen krijgt u een zeer praktische managementtraining gegeven door twee

Tijdens deze opleiding van 4 dagen krijgt u een zeer praktische managementtraining gegeven door twee lrihoud Tijdens deze opleiding van 4 dagen krijgt u een zeer praktische managementtraining gegeven door twee consultants die de notariswereld grondig kennen. Zij weten met welke uitdagingen een notaris

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw. Aanmelding voor de opleiding Creatief Zijnstherapeut 2008

CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw. Aanmelding voor de opleiding Creatief Zijnstherapeut 2008 CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw BALANS Edgard Tinelstraat 92 9040 Gent (Sint-Amandsberg) AGOGISCHE VORMING EN OPLEIDING tel.: 09 218 89 39 fax: 09 229 32 55 balans@vspw.be

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 Doel en verantwoording Sinds 1 januari 2006 voeren de meeste scholen een dubbele boekhouding en wordt er een jaarrekening opgemaakt en

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie