Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren."

Transcriptie

1 VIK VIK V V orming orming Uw cursusgeld 10-voudig terugverdiend tijdens de cursus! Masterclass VIK-Certified Fellow in Industrial Engineering > Verhoog uw concurrentiekracht door slim te organiseren. 5de promotie in samenwerking met:

2 VERANTWOORDING Een grotere concurrentiestrijd naar aanleiding van de globalisering van de markt, veeleisende klanten, dalende budgetten, interne druk naar delocalisatie, Alle organisaties, zij het nu productie- of dienstverlenende bedrijven, zowel in de privé of de non-profit sector, worden geconfronteerd met de uitdaging om steeds meer en beter te presteren met gelijke of minder middelen. In vaktermen uitgedrukt betekent dit een nood aan productiviteitsverbetering. Iedereen in een organisatie wordt hieraan blootgesteld en van iedereen wordt verlangd hieraan mee te werken en na te denken over mogelijke verbeteringen. In het officiële onderwijs wordt deze materie echter onvoldoende behandeld om jonge ingenieurs en andere operationele verantwoordelijken een voldoende basiskennis te geven om hiermee aan de slag te gaan. Het warm water moet hier echter niet opnieuw uitgevonden worden. Het vakgebied Industrial Engin - eering biedt een waaier aan hulpmiddelen om processen en werksituaties in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren vanuit het oogpunt van productiviteit. Dit vakgebied is een eeuw geleden ontstaan in zuivere productie-omgevingen, vandaag maken wij de vertaling hoe deze basisprincipes en technieken ook toegepast worden in administratieve, dienstverlenende en ondersteunende processen. Dit is ondermeer het gevolg van het steeds groter wordende aandeel van overheadkosten in de totale productkost. Deze opleiding geeft de cursist inzicht in de bestaande Industrial Engineering-tools en technieken voor productiviteitsverbetering. De cursist leert de juiste tools te selecteren en toe te passen naargelang de probleemstelling waarmee hij geconfronteerd wordt. Er zal tevens voldoende aandacht besteed worden aan de menselijke aspecten met betrekking tot het uitvoeren en begeleiden van verbetertrajecten. Introsessie (1 sessie) Een aantal basisbegrippen met betrekking tot Industrial Engineering (IE) worden behandeld. n Wat is IE? n Basisbegrippen: productiviteit, efficiëntie, effectiviteit, totale tijd Slimmer werken (22 sessies) Dit onderdeel van de opleiding behandelt de grondslag van Industrial Engineering: het analyseren en verbeteren van processen en werkmethodes om te komen tot een hogere productiviteit. De nadruk ligt hierbij op het op een systematische manier komen tot 'slimmer' werken in plaats van 'harder' werken. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan zowel Lean Manufacturing als Six Sigma als toonaangevende hedendaagse verbeterstrategieën in IE. n Methodestudie Toegevoegde waarde vs. Toegevoegde kost/ verspilling Procesanalyse technieken (Flow Process Chart, ) - Case 1: analyse van een verpakkingsproces - Case 2: redesign van een productie-omgeving Lay-out technieken (spaghetti charts, SSLP, ) Werkpostanalyse (multischema, man-machine bediening, lijnbalancering, ) Bewegingsanalyse Kritisch onderzoek van werkmethodes (Kippling vragen, bewegingseconomie,...) n SMED - Omsteltijdreductie - Case: omstelling van een verpakkingsmachine n Mensvriendelijke processen - ergonomie Antropometrie, fysieke en mentale belasting, omgevingsfactoren n Tijdstudie en normstelling Tijd en tempo; Voorafbepaalde tijden systemen; synthetische tijden toeslagfactoren; OEE; Machine gebonden arbeid: Multi Moment Opnames n Kostprijsberekening

3 Slimmer organiseren (10 sessies) Het tweede basisonderdeel van IE omvat alles wat te maken heeft met het meten van arbeidsinhoud en tijdsbesteding. Het doel is daarbij niet alleen het bepalen van referentietijden en een standaardprestatie van de medewerkers, maar ook het kwantificeren van het verbeterpotentieel in arbeidsprocessen, onafhankelijk van het feit of het nu gaat om zuivere productie of ondersteunende en dienstverlenende activiteiten. n Ontwerp van materiaal flows Lean Manufacturing - Case: Vliegtuig Lego game Value Stream Mapping - Case: ACME Stamping+ n Ontwerp van diensten en administratieve flows Lean in service en administratie Business Process Value Stream Mapping - Case: Dead or Alive, Inc Overhead value analysis Technieken voor het doorlichten van vergaderstructuur en communicatie Variable Factor Programming n Simulatie van bedrijfskundige processen Slimmer verbeteren (3 sessies) Ondanks het feit dat historisch gezien IE ontstaan is in productieomgevingen, zijn vele analyse- en verbetertechnieken die behandeld werden in de vorige modules mits een kleine vertaalslag eveneens bruikbaar in administratieve, dienstverlenende en ondersteunende omgevingen. Wegens de specificiteit van dit soort processen bestaan er echter ook nog bijkomende IE technieken die productiviteitsverbetering in dit soort omgevingen bewerkstelligen. n Basis probleemoplossende technieken - Kaizen n Probleemanalyse - potentiële probleemanalyse en beslissinganalyse n Creatieve attitude n Procesinnovatie n 6 sigma verbetertools binnen Industrial Engineering n TransMeth - transformation Methodology n Ontwerpen en implementeren van effectieve performantiemeetsystemen n Investeringsanalyse Slimmer werken met mensen (8 sessies) Bij het ontwerpen, analyseren en verbeteren van processen mag niet vergeten worden dat de medewerkers een essentieel onderdeel vormen van het proces. Er dient dus rekening gehouden te worden met de natuurlijke capaciteiten en beperkingen van de mens. Alleen zo kan men efficiënte en effectieve arbeidsprocessen en werkomgevingen bekomen. n Communicatie - vergadertechnieken n Personencoaching n Teamcoaching n Conflicthantering n Veranderingsmanagement Synthese-oefening (3 sessies) Aan de hand van een hands-on simulatiecase worden samenvattend verschillende aspecten en IE tools, behandeld in de opleiding, aangewend om van een bestaande situatie naar een verbeterd proces te komen. Case praktijkgetuigenissen (1 sessie) Als afsluiter van het opleidingsgedeelte worden in deze module een aantal presentaties voorzien waarbij daadwerkelijke verbeteringen aan de hand van IE technieken in de praktijk worden geïllustreerd.

4 Ergonomie Na het volgen van de opleiding kent u onder andere volgende tools: n Lean Manufacturing n Value Stream Mapping n Overhead value analysis n Variable Factor Programming n 6 Sigma n Kaizen n TransMeth n OEE n Multi Moment Opname n Spaghetti charts n SSLP n Industriële statistiek n Concrete resultaten/verbeteringen: > Office: n minder fouten n meer projecten en transacties n eenvoudiger planning n hogere service n > Productie: n Kleinere voorraden n Kortere doorlooptijd n Betere afgestemde werkmethoden n Stabiele en beter planbare processen n Minder uitval en scrap, betere productie-layout INSCHRIJVINGSFORMULIER DRUKLETTERS A.U.B. Firma: Adres: Tel. Deelnemer: Adres: Tel. Diploma s: Functie binnen het bedrijf sedert: Geboorteplaats: Plaats: Fax: BTW nr.: Plaats: GSM: Geboortedatum: Schrijft in voor het programma q Masterclass VIK-Certified Fellow in Industrial Engineering Deelname q lid van VIK of vzw-bachelor.be/ KIVI NIRIA Lidnummer: q anderen Facturatie: q Firma q Privé U kan gebruik maken van opleidingscheques en uw ondernemerschapsportefeuille. Gelieve onder omslag uw inschrijvingsformulier, curriculum vitae en motivatie op te sturen of te faxen. Vlaamse Ingenieurskamer, mevr. Manuella Goyvaerts, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem, fax: Handtekening en datum

5 DOELGROEP Arbeidskundigen, Industrial Engin - eers, Methode Ingenieurs, operationele verantwoordelijken, éénieder die zich wil bekwamen in technieken en tools voor productiviteits- en performantieverbetering van organisaties. PROJECT De opleiding 'Fellow in Industrial Engineering' wordt afgesloten met een IE project dat de cursist in de eigen bedrijfsomgeving dient uit te voeren. De nadruk ligt hierbij op een succesvol gebruik van de aangeleerde IE technieken om een daadwerkelijke productiviteitsverbetering te verwezenlijken in de praktijk. Volgende aspecten worden hierbij geëvalueerd: probleemstelling, analyse van het probleem aan de hand van de juist gekozen IE technieken, het voorstellen en implementeren van verbeteringsvoorstellen. Het doel van dit project is tweezijdig: eerst en vooral wordt de cursist aangezet om de nieuw verworven kennis daadwerkelijk in de praktijk om te zetten zodat deze niet beperkt blijft tot 'theorie'. Verder wordt voor het bedrijf van de cursist reeds een eerste terugverdieneffect bekomen door de gerealiseerde verbetering. Er wordt bijgevolg gevraagd dat het bedrijf een interne promotor aanstelt voor dit project. PROGRAMMA- LEIDING PROGRAMMADIRECTEURS Ing. Paul Bertels Directeur, VIK Prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Vakgroep Industrial Management, UGent / Zaakvoerder, Van Goubergen P&M COMMISSIELEDEN Ing. Herman De Rom Director, Inex ir. Ives De Saeger Zaakvoerder, P41 Industrial Services Ing. Kurt Dupon Director, Katoen Natie Logistics General Contracting & Engineering nv ir. Ing. Leo Wens ex-managing Director, TI Automotive Lokeren Ing. Johan Weyns Operations Manager HID, Philips Innovative Applications nv DOCENTEN Dhr. Rudi Baert Managing Director, L&AD nv Ing. Peter Buntinx Consultant, Van Goubergen P&M dr. Luc Cobbaut Medical Manager, Volvo Cars Gent nv ir. Ives De Saeger Zaakvoerder, P41 Industrial Services Dhr. Guy Falleyn Industrial en Business Engineer, Philips Innovative Applications nv Dhr. Chris Ledeganck Human Resources Manager, Human Unilin NV Dhr. Dirk Vandam Consultant, Van Goubergen P&M Ing. Dirk Van Den Berghe Industrial en Business Engineer, Philips Innovative Applications nv Prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Vakgroep Industrial Management, UGent / Zaakvoerder, Van Goubergen P&M e.a. Masterclass VIK-Certified Fellow in Industrial Engineering

6 PRAKTISCH 01 Inschrijving - Selectie U heeft bij voorkeur een diploma van academisch niveau of gelijkwaardig eventueel door ervaring. De programmacommissie zal iedere aanvraag tot deelname evalueren aan de hand van een curriculum vitae en motivatie, te bezorgen samen met het inschrijvingsformulier. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving, samen met een aantal praktische gegevens. 02 Certificaat De cursist dient van het project een schriftelijk rapport binnen te leveren. Het certificaat Fellow in Industrial Engineering - Masterclass-VIK- Certified wordt pas uitgereikt na een succesvolle mondelinge verdediging voor een jury bestaande uit leden van de programmadirectie en de programmacommissie. DV.O Plaats Vlaamse Ingenieurskamer Herentalsebaan Wommelgem Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. 04 Data Startdatum: 29 januari Einde van de lessen is voorzien eind december Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gepland. Tijdstip van de lessen is vrijdag van tot 21 uur, met lunchpauze van tot uur. Een tiental sessies zullen op zaterdagvoormiddag van 9.00 tot uur doorgaan. 05 Deelnametarieven (excl.btw) 3990: voor leden VIK, KIVI NIRIA, VZW-Bachelor.be, 4290: voor anderen In de prijs zijn syllabi, verfrissingen en maaltijden tijdens de pauze inbegrepen. Na bevestiging van uw inschrijving wordt de factuur opgemaakt en verstuurd. Deze is contant te betalen. U kan hiervoor gebruik maken van opleidingscheques en uw ondernemerschapsportefeuille. Het maken van een concreet IE project dat meteen toepasbaar is in het bedrijf, zorgt ervoor dat het cursusgeld tienvoudig kan terugverdiend worden. 06 Annulatie Annuleren van de inschrijving kan tot 7 dagen voor de aanvang van het programma, waarbij 10% van de deelnameprijs aangerekend wordt als administratiekost. Nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Het al of niet bijwonen van de Masterclass kan geen aanleiding zijn tot enige terugvordering. 07 Uw contactpersoon VIK orming V Manuella Goyvaerts VIK Vorming Herentalsebaan Wommelgem Tel Fax Url: Mede door de kennis opgedaan tijdens de VIK-cursus Fellow in Industrial Engineering heb ik binnen onze Newtec-group onlangs nieuwe verantwoordelijkheden gekregen: Plant Manager bij Teamtec en Director global Manufacturing bij Newtec Deze opleiding heeft een echte toegevoegde waarde voor mensen die dagdagelijks met produktie bezig zijn. Guy De Winne, director manufacturing operations, Teamtec De game sluit heel goed aan bij de gegeven leerstof waardoor de theorie aan de praktijk gekoppeld kan worden. De game is goed ontworpen. Alle LEAN aspecten komen aan bod en zijn zeer visueel. Cursist over simulatiegame De stijl van lesgeven van de docent was duidelijk en gestructureerd. De oefeningen waren voor een leek als mij eenvoudig en duidelijk met toch voldoende diepgang. Cursist over financieel De les werd opgebouwd met praktische voorbeelden, een groepsoefening en interactie. De docent betrekt alle cursisten goed bij de les en oefeningen. Cursist over conflict De cursus was erg duidelijk en niet puur theoretisch, men voelde dat er uit de praktijk gesproken werd. Er kon dadelijk een link gelegd worden naar het bedrijf. Cursist over SMED Deze materie wordt op een goede manier aanschouwelijk gemaakt, ook voor mensen die met procesinnovatie nooit in aanmerking zijn gekomen. De enthousiaste manier van informatie overbrengen door de docent is zeer aangenaam. Cursist over procesinnovatie Het is een techniek waarmee je op een eenvoudige en duidelijke manier problemen kan analyseren. Vergeleken met andere tools beschikbaar op de markt heeft de aangebrachte tool zeker en vast meerwaarde. Cursist over PA Ik ben met barstende hoofdpijn naar de les gekomen en was vast van plan om tot 17 uur te blijven. Wonder boven wonder is de hoofdpijn volledig verdampt en ben ik dus gebleven tot 21 uur. Cursist over transmethode Het 6-Sigma onderwerp is eigenlijk heel uitgebreid en door de statistische technieken kan dit heel ingewikkeld, te theoretisch, saai en moeilijk in praktijk toepasbaar worden. Wat heel goed was, is de duidelijke verwoording van de verschillende stappen in de data-analyse en hoe dit te interpreteren. Cursist over 6Sigma

Training Operational Excellence in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg Efficiënt Voorraadbeheer Training Operational Excellence in de zorg Lean en Mean Processen Dynamisch voorraadbeheer en assortimentsanalyse Optimale supply chain infrastructuur Besparingspotentieel bepalen

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement 2014-2015

Bedrijfsmanagement 2014-2015 Expert Class Bedrijfsmanagement 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The business of business is business

Nadere informatie

Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014

Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014 21 januari 16 december 2014 Ingenieurshuis Antwerpen 17e promotie Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw Bouwmanager 21 januari 2013 t.e.m. 16 december

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen 2015-2016

Catalogus Opleidingen 2015-2016 Training, advies en begeleiding voor excellent management. Catalogus Opleidingen 2015-2016 QUALITY HEALTH & SAFETY ENVIRONMENT PEOPLE Over Amelior U hebt de catalogus van Amelior in handen, een handig

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES TRAINING COACHING ADVIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES 2015-2016 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. Womed Award voor ingenieursduo. xxxx MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. Womed Award voor ingenieursduo. xxxx MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER In Memoriam Gustaaf Van Wichelen I-mag INGENIEURSMAGAZINE Womed Award voor ingenieursduo Ing. Rik Jaeken Ing. Arthur Vanhoutte xxxx MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan

Nadere informatie

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op.

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op. BIJLAGEN* 1 Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist)**...25 2 Lean-projectfiche (sjabloon)...44-45 3 Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld)...26 4 Lean-training

Nadere informatie

VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016

VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016 CYCLUS 2015-2016 VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016 VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

: Gedrag en motivatie van personeel

: Gedrag en motivatie van personeel Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : januari 2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent:

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie