Literatuur Bestuurskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Literatuur Bestuurskunde"

Transcriptie

1 Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp Aa, A. van der, en T. Konijn, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma, Utrecht, Aalders, M.V.C., 'Levenscyclus' voor milieubeleid, gericht op samenspel met lagere overheden, in: Binnenlands Bestuur, 7 maart 1986, p Aalders, M.V.C., De Hinderwetafdeling, het Bouwtoezicht en uitvoeringsstijlen, in: Korsten, A.F.A. en W. Derksen (red.), Uitvoering van overheidsbeleid, Stenfert Kroese, Leiden, 1986, pp Aalders, M.V.C., De sociologie van het mestprobleem, in: NRC Handelsblad, 23 aug Aalders, M.V.C., Industrie, milieu en wetgeving- De Hinderwet tussen symboliek en effectiviteit, Kobra, Amsterdam, Aalders, M.V.C., Regeltoepassing in de ambtelijke praktijk- Hinderwet en Bouwtoezichtafdeling, Wolters-Noordhoff, Groningen, Aalders, M.V.C., Vuijsjes's conservatisme ontkent problemen in de praktijk volledig, in: BB, 25 juli 1997, pp Aanwijzingen voor de regelgeving, aanwijzingen voor convenanten, SDU, Den Haag, Aardema, H. en A.F.A. Korsten, De staat van de gemeente Op weg naar een handzame landelijke gemeentemonitor, InAxis./VGS, Aardema, H., Bedrijfsmatige schijnbewegingen - Over BBI, verstaffing en waardeinteractionisme, Uitgave BMC, Aardema, H., Contextmanagement Een nieuw bestuurs- en managementconcept, VNG- Uitgeverij, Den Haag, Aardema, H., Doorwerking van BBI: evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten, BMC/ VNG-uitgeverij, Den Haag, 2002 (diss. Rug). - Aardema, H., Gemeentelijke bedrijfsvoering in het BBI-plus tijdperk: van instrumentatie naar communicatie, in: Bank & Gemeente, 1998, nr. 1, pp Aaron, H.J., T.E. Mann en T. Taylor (eds.), Values and public policy, The Brookings Institution, Washington, Aarts, C.A.W.M., Bodemverontreiniging en collectieve actie, UT, Enschede, 1990 (diss.). - Aarts, C.W.A.M., Democratische vernieuwing , in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 6, pp Aarts, C.W.A.M., Modellen van partijconcurrentie, in: Pellikaan, H. en W. Hout (red.), Economische modellen en politieke besluitvorming, Coutinho, Bussum, 1998, pp Aarts, J.H.W.M., J. Huigen en D.H. van de Rijdt, Snelheid van uitvoering onder de Tracéwet: op weg naar pervertering van de verhouding tussen rijksoverheid en medeoverheden, in: Bestuurswetenschappen, 1995, nr. 4, pp Aarts, L., Ph. de Jong e.a. (red.), Het bedrijf van de verzorgingsstaat, Boom, Amsterdam, 1995.

2 - Aarts, M.N.C. en C.M.J. van Woerkum, De integratie van communicatie in het overheidsbeleid, in: Beleid en Maatschappij, 1994, nr. 6, pp Aarts, M. en H. te Molder, Over natuur gesproken Een discours-analytische studie van een debat, Rathenau Instituut, SDU, Den Haag, juni Aarts, M.N.C., Een kwestie van natuur - Een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid, LUW, Wageningen, 1998 (diss.). - Aartsen, J.J. van, Geertsema koppelde bestuurlijk inzicht aan openhartigheid, in: NRC, 1 juli 1998, p Abbas, T., Van maatschappelijk tot bureaupolitiek probleem: besluitvorming over de bouw van kerncentrales in Nederland ( ), in: Hart, P. 't, M. Metselaar en B. Verbeek (red.), Publieke besluitvorming, Vuga, Den Haag, 1995, pp Abel, E., The missile crisis, Bantam Books, New York, Abelson, R.P. en A. Levi, Decision-making and decision theory, in: G. Lindzey en E. Aronson (eds.), The handbook of social psychology, Random House, New York, 1984, deel II, pp Aberbach, J.D. & B.A. Rockman, Problems of cross-national comparison, in: D. Rowat (ed.), Public administration in developed democracies, New York, 1988, pp Aberbach, J.D., R.D. Putnam & B.A. Rockman, Bureaucrats and politicians in western democracies, Cambridge, Abma, E., e.a., Kernenergie als maatschappelijke spijtsof- Een analyse van een protestbeweging, in: Ester, P. en F. Leeuw (red.), Energie als maatschappelijk probleem, Van Gorcum, Assen, 1981, pp Abma, T. en R. in t Veld (red.), Handboek beleidswetenschap, Boom, Amsterdam, Abma, T., Narratieve infrastructuur en fixaties in beleidsdialogen- De Schipholdiscussie als casus, in: Beleid en Maatschappij, Abma, T.A., A. van Dongen en M. Visse, De dialoog voortgezet De maatschappelijke dialoog over de toekomst van de luchtvaart responsief geëvalueerd, Rotterdam, 1998 (Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg EUR). - Abma, T.A., Beleidsevaluatie volgens het politiek-sociale leermodel- Vernieuwend onderzoek naar sociale vernieuwing in Rotterdam, in: M&PO, 1992, pp Abma, T.A., Beleidsevaluatie zonder beter weten, in: Gunsteren, H. van, en E. van Ruyven (red.), Bestuur in De Ongekende Samenleving, SDU, Den Haag, 1995, pp Abma, T.A., Drie kernproblemen van beleidsevaluatie vanuit de naturalistische benadering, in: Beleid en Maatschappij, jrg. 18, 1991, nr. 5, pp Abma, T.A., Machtige verhalen, in: Beleid en Maatschappij, 1997, nr. 1, pp Abma, T.A., Responsief evalueren, Rotterdam, 1996 (diss.). - Abma, T.A., Storytelling as inquiry in a mental hospital, in: Qualitative Health Research, 1998, nr. 6, pp Abma, T.A., Variaties in beleidsevaluaties, in: Bestuurskunde, 1997, nr Abma, T.A., Voorbij de technocratische oriëntatie in beleidsevaluatie, in: Beleid en Maatschappij, 1993, pp Abrahamse, M., De nieuwe missie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in: Managementblad Rijksdienst, mei 1994, nr. 1, pp Abrahamsen-Spijker, A. en T. van der Krogt, Contractmanagement, in: M&O, 1989, pp

3 - Abrahamsson, E., Change Without Pain - How Managers Can Overcome Initiative Overload, Organizational Chaos and Employee Burnout, Harvard Business School Press, Boston Mass., Abulsamh, R.A., B. Carlin & R.B. McDaniel, Problem structuring heuristics, in: Strategic Decision Making - Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 5, 1990, nr. 2, pp Achterhuis, H. e.a. (red.), Technologie en samenleving, Garant, Leuven, Ackerman, B. & A. Alstott, The stakeholder society, Yale University Press, New Haven, Ackoff, R.L., The art of problem solving - Accompanied bij Ackoff's fables, Jon Wiley & Sons, New York, Adam, B., U. Beck & J. van Loon (eds.), The risk society beyond, Sage, Londen, Adamolekun, O. (ed.), Public administration in Africa, Westview Press, Boulder, Adams, B.G. & D.L. Balfour, Unmasking administrative evil, Sage, Londen, Adams, J., Risk, UCL Press, Londen, Adang, O., Hooligans, autonomen, agenten, Samsom, Alphen, Addink, G.H., A.M. Hol en R. Knegt (red.), Privatisering: effectiviteit en legitimiteit, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Addink, G.H., Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Kluwer, Deventer, Adolf, S., Amsterdam dreigt greep op IJ-oeverproject te verliezen, in: NRC, 17 juni 1991a. - Adolf, S., Gemeente staat op scherp in slag om de IJ-oevers, in: NRC, 11 mei 1991b. - Adolf, S., Lot IJ-oeverproject meer dan ooit in handen van Rijk, in: NRC, 17 febr, Adriaanse, W.P. en H. Sietsma, De secretaris en de griffier in een duale provincie, in: Management in overheidsorganisaties, juli 2002, B Adviescommissie sabering planprocedures, Carnavalstocht der planprocedures, Staatsuitgeverij, Den Haag, Aert, J.H. en A.P.W.P. van Montfort, Interimrapport betreffende de gegevensverzameling in het kader van het basisonderzoek kostenstructuur ziekenhuizen, deel 3, Nationaal Ziekenhuisinstituut, Utrecht, Afdeling Beleidsanalyse van het Ministerie van Financiën, Heeft beleid effect? Enkele benaderingen voor de evaluatie van bestaand beleid, 's-gravenhage, 1989 (tweede geheel herziene druk). - Afdeling beleidsanalyse, Beleidsonderzoek - Het ontwikkelen en beoordelen van beleidsmaatregelen en -projecten, Ministerie van Financiën, Den Haag, 1986 (tweede herziene druk). - Afdeling beleidsanalyse, Evaluatiemethoden- Een introductie, Ministerie van Financiën, Den Haag, 1984 (tweede herziene druk). - Afdeling beleidsanalyse, Heeft beleid effect, Ministerie van Financiën, Den Haag, 1989 (tweede herziene druk). - Ahrendt, H., On revolution, The Viking Press, New York, Aken, T. van, Het verleden voorspellen, in: M&O, 2000, nr. 5, pp Aken, T. van, en Th.W.A. Camps, Organiseren van denkwerk, Van Gorcum, Assen, Akkerman, A. & R. Torenvlied, Er was eens? Postmoderne bijdragen in de bestuurskunde: een reactie, in: Bestuurskunde, 1997, nr. 1, pp

4 - Akkerman, Tj., Democratie, Het Spinhuis, Amsterdam, Akkermans, T. en P.W.M. Nobelen (red.), Corporatisme en verzorgingsstaat, Stenfert Kroese, Leiden, Akro consult, Eindrapportage publiek-private samenwerkingsvorm in de burgerlijke en utiliteitssector, Den Haag, juni Akro consult, Publiek-private samenwerking als uitvoeringsinstrument van het Vinexbeleid, Den Haag, Al, G.J.A., Conflictoplossing bij interactieve besluitvorming, in: Openbaar Bestuur, 1999, nr. 1, pp Albeda, H.D., Tien tips voor de grote steden, in: Openbaar Bestuur, 1999, nr. 1, pp Albert, H.J., De ongelijkzijdige driehoek - Onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, openbaar Ministerie en politie, Gouda Quint, Arnhem, Albinski, M. (red.), Onderzoekstypen in de sociologie, Van Gorcum, Assen, Albinski, M., Het bepalen van beleidsdoelen, in: De Europese Gemeente, 1986, nr. 6, pp Albinsky, M., Bespreking van 'De praktijk van onderzoek', in: Beleidswetenschap, 1988, nr Albinsky, M., Onderzoekstypen in de sociologie, Van Gorcum, Assen, Albrow, M., en E. King (eds.), Globalization, knowledge and society: Readings from international sociology, Londen, Albrow, M., The global age, Stanford UP, Stanford, Alchian, A. en H. Demsetz, Production, information costs, and economic organization, in: American Economic Review, vol. 62, 1972, pp Alchian, A. en H. Demsetz, Production, information costs, and economic organization, in: Putterman, L. (ed.), The economic theory of the firm, Cambridge University Press, Ale, B., Veiligheid en risico, Delft, 2003 (oratie). - Alford, C.F., Whistleblowers: broken lifes and organizational power, Cornell University Press, Ithaca, Algemene Rekenkamer, Algemene Bijstandswet: toezicht en beleid, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Archiefbeheer en behoud bij het Rijk, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Begrotingsadministratiesystemen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Belastingen als beleidsinstrument, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Beleidsvoorbereiding secundair beroepsonderwijs, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Bestrijding onderwijsachterstand in het voortgezet onderwijs, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Controle en toezicht op ESF-subsidies, TK , Den Haag, Algemene Rekenkamer, Convenanten uitgaansgeweld, 2003, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Convenanten van het rijk met bedrijven en instellingen, 1995, , nr Algemene Rekenkamer, Ecologische hoofdstructuur, TK 2006/2007, 30825, nr. 1-2, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Een vlucht door de tijd Rekenkamers en de F-16, TK , , nrs. 1-2, 28 febr

5 - Algemene Rekenkamer, Elektronische uitwisseling werknemersgegevens in de sociale zekerheid, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Financiële besluitvorming rond het Oosterschelde-project, TK , 17428, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Financiële relaties met grote ondernemingen, Den Haag, l Algemene Rekenkamer, Fiscale faciliteit voor het leerlingwezen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Groeicijfers Schiphol, Den Haag, 27 okt. 1998, TK , nr Algemene Rekenkamer, Groene stroom, 2003, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Grotestedenbeleid, TK , , nr Algemene Rekenkamer, Heenzending en tenuitvoerlegging straffen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Het paspoortproject, Tweede Kamer , nr Algemene Rekenkamer, Huisvesting justitiële diensten, Den Haag, 1999; TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Informatievoorziening en kengetallen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag, 1999; TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Integriteitsbeleid bij het Rijk: stand van zaken, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Invoering mineralenaangiftesysteem, Den Haag, TK , ,nrs Algemene Rekenkamer, Jaarverslag, diverse jaren. - Algemene Rekenkamer, Jeugdhulpverlening: communicatie en subsidieverstrekking,'s- Gravenhage, Algemene Rekenkamer, Klantgerichte publieke dienstverlening, Tweede Kamer, , nr , nrs Algemene Rekenkamer, Kwaliteit evaluatie varkenspestcrisis, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Kwaliteit uitvoering Europese akkerbouwregeling, Den Haag, 1998, TK , nr Algemene Rekenkamer, Leopardtanks, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Onderzoek naar de verzelfstandiging van de Luchtverkeersbeveiliging, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Planning en bouw van ziekenhuisvoorzieningen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Privatisering van het ABP, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Procesmanagement bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Reïntegratie arbeidsongeschikten, Den Haag, 2001, TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Sociale werkvoorziening, Den Haag, 2001, TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Streekvervoer, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Subsidiebeheer, 1995, TK , nr Algemene Rekenkamer, Tankcleaning Rotterdam en andere havenontvangstinstallaties, 1996, TK , nr Algemene Rekenkamer, Toestemming voor schenking door De Nederlandsche Bank, Den Haag, 13 okt

6 - Algemene Rekenkamer, Toezicht op Arbeidsvoorziening, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Toezicht op keuringen in Nederland, Den Haag, 1999, TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Toezicht op Staatsbosbeheer, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Totstandkoming en vormgeving USZO, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen, TK , Den Haag, Algemene Rekenkamer, Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Verdieping Westerschelde, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Vergunningen, 1995, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Verzelfstandiging van de Loodsdienst, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Voorlichtingscampagnes van het Rijk, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Voortgang bodemsanering, TK , nr , juni Algemene Rekenkamer, Walrusproject- Rapport inzake besluitvorming en uitvoering van het Walrusproject, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid, SDU, Den Haag, TK , nr , nr Algemene Rekenkamer, Zicht op prestaties van de Autoriteit Financiële Markten bij het tegengaan van oneerlijke handel, 2003, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Zorg voor verslaafden, 2003, TK , nr Alink, F., Crisis als kans? Over de relatie tussen crises en hervormingen in het vreemdelingenbeleid van Nederland en Duitsland, Amsterdam University Press, Amsterdam, Alkema, L., De Hercules-ramp: zoektocht naar verantwoordelijken, in: Thijn, E. van e.a., De sorry-democratie, Van Gennep, Amsterdam, 1998, pp Alkemade, M. en J.C.N. Raadschelders, Ontstaan en ontwikkeling van de ministeries van algemeen bestuur, 1798-heden, in: Breunese, J.N., en L.J. Roborgh (red.), Ministeries van algemeen bestuur, Spruyt, Van Mantgem en De Does, Leiden, 1992, pp Alkemade, N.O.E. en J.H. Hagen, Bestaansrecht is bewezen, in: Hagen, J.H. (red.), Kleinere ziekenhuizen, gezonde basis, De Tijdstroom, Utrecht, 1995, p Allen, B., Rape warfare - The hidden genocide in Bosnia-Hercegovina and Croatia, University of Minnesota Press, Minneapolis, Aller, H.B. van, Van kolonie tot koninkrijksdeel- De staatkundige geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba (van 1634 tot 1994), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994 (diss.). - Allers, M. & S. Schrantee, Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en armoedeval, Groningen, Ook: http// - Allers, M. & F. Sijtsma, Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid Een praktische handleiding, VNG uitgeverij, Den Haag, Allertz, W. e.a., Trends in arbeidsorganisaties, Amsterdam, Alink, F. e.a., De Immigratie- en Natuaralisatiedienst: schakel in een gebroken keten, in: Thijn, E. van, e.a., De sorry-democratie, Van Gennep, Amsterdam, 1998, pp

7 - Allison, G.T. & M. Halperin, Bureaucratic politics: a paradigm and some policy implications, in: Tanter, R. & R. Ullman (eds.), Theory and policy in international relations, Princeton, 1972, pp Allison, G.T., Conceptual models and the Cuban missile crisis, in: American Political Science Review, jrg. 63, 1969, pp Allison, G.T., Emergence of Schools of Public Policy: Reflection by a Founding Dean, in : Moran, M., M. Rein & R. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp Allison, G.T., Essence of decision, Little, Brown and Company, Boston, Allison, G.T., Public and private management: are they fundamentally alike in all unimportant respects?, in: Shafritz, J. & A. Hyde (eds.), Classics of public administration, The Dorsey Press, Chicago, 1987, pp Allum, P., State and society in Western Europe, Polity Press, Cambridge, Almelo, L. van, Hervorming van politie duurt al twee eeuwen, in: Staatscourant, 16 febr. 2007, nr. 34, p Almond, G. en B. Powell, Comparative politics today - A world view, Glenview, Almond, G. en G. Bingham Powell, Comparative politics, Boston, Almond, G. en G.B. Powell, Politieke systemen, Samsom, Alphen, Almond, G. en S. Verba, The civic culture, Princeton University Press, Princeton, Almond, G.A., en G. Bingham Powell jr. (red.), Comparative politics today - A world view, Glenview, Almond, G.A., en S. Verba, The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations, Princeton, Alt, J.E. en A. Alesina, Political economy: an overview, in: Goodin, R.E. en H.-D. Klingemann (eds.), A new handbook of political science, Oxford University Press, 1996, pp Alta, S. en S. Kroon, Mystificaties in het herindelingsdebat, in: Openbaar Bestuur, aug. 2003, pp Altink, W.M.M. en O. de Lint, Werving en selectie, in: Vinke, R. en G. Nijman (red.), Jaarboek personeelsmanagement 2000, Kluwer, Deventer, 1999, pp Alvesson, M. & H. Willmott, Making Sense of Management, Sage, London, Amason, A.C., Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: revolving a paradox for top management teams, in: Academy of Management Journal, vol. 39, 1996, pp Amelsvoort, P. van, Het programmeren en regisseren van veranderingsprocessen - Vormgeven aan complexe veranderingsprocessen van organisatievernieuwing, ST-Groep, Vlijmen, Amersfoort, J.M.M. van, Immigratie en minderheidsvorming - Een analyse van de Nederlandse situatie , Amsterdam, 1974 (diss.). - Ammerlaan, R., Het verschijnsel Schmelzer, Bosch & Keuning, Baarn, 1992 (1973). - Andersen, S. en K. Eliassen (eds.), Making policy in Europe - The Europeification of national policy-making, Sage, Londen, Andersen, S. en K. Eliassen (eds.), Making policy in Europe. The Europeification of national policy-making, Sage, Londen, 1993.

8 - Anderson, E. en B. Weitz, Make-or-buy decisions: vertical integration and marketing productivity, in: Sloan Management Review, 1986, pp Anderson, T., Strategic planning, autonomous actions and corporate performance, in: Long Rang Planning, vol. 33, 2000, pp Andeweg, R.A., De formatie van de paarse coalitie - Democratisch en politicologisch gehalte van een kabinetsformatie, in: Voerman, G. (red.), Jaarboek1994, DNPP, Groningen, 1995, pp Andeweg, R.B (1988), Cabinet structure and decision- making processes in Western Europe, in: European Journal of Poltical Research, vol. 16, 1988, nr. 2 (special issue). - Andeweg, R.B. & G.A. Irwin, Dutch government and politics, MacMillan, Londen, Andeweg, R.B. & G.A. Irwin, Governance and politics of the Netherlands, Palgrave MacMillan, New York, Andeweg, R.B. & G.A. Irwin, Polarisatie maakt plaats voor gedrang in het centrum, in: De Volkskrant, 7 mei Andeweg, R.B., (red.), Ministers en ministerraad, Staatsuitgeverij, 's-gravenhage, Andeweg, R.B., (red.), Tussen steekproef en stembus, DSWO Press, Leiden, Andeweg, R.B., e.a., (red.), Politiek in Nederland, Alphen, 1989 (derde druk), Andeweg, R.B., Institutional reform in Dutch politics: elected prime minister, personalized PR and popular veto in comparative perspective, in: Acta Poltica, vol. 32, 1997, pp Andeweg, R.B., K. Dittrich en Th. van der Tak, Kabinetsformatie 1977,Leiden, Andeweg, R.B., Kabinetsformaties: de lange weg naar het Catshuis, in: Inleiding staatkunde, Samsom, Alphen, 1991, pp Andreae, A.T., Gemeentelijke gedragscodes, Open Universiteit, Heerlen, 1997 (scriptie). - Andriessen, J., e.a., De sociaal-economische besturing van Nederland, Groningen, Andriessen, J.H.E. en R.A. Roe (eds.), Telematics and work, Lawrence Erlbaum, Hove, East Sussex, Andriessen, M., Kat in een vreemd pakhuis - Gebruiksaanwijzingen voor je eerste week als manager in een gemeente, Van der Kruijs, Andriessen, M., Bureaucratie aan banden Perspectieven voor een nieuwe dereguleringsoperatie, Teldersstichting, Den Haag, Anheimer, H.K. (eds.), When things go wrong - Failures and breakdowns in organizations, Sage, Newbury Park, Anker, H., Voorbij 'Berlusconi voorbij' - Methoden en technieken van politiek marktonderzoek, in: Voerman, G. (red.), Jaarboek 1995, DNPP, Groningen, 1996, pp Anker, M. van den, Wie betaalt, bepaalt, Regiopolitie Rotterdam, Ankersmit, F. e.a., Op verhaal komen, Kok, Kampen, Ankersmit, F., Macht door representatie, Kok Agora, Kampen, Antal, A.B., M. Dierkes en H.N. Weiler, Cross - national policy research: traditions, achievements and challenges, in: M. Dierkes, H.N. Weiler en A.B. Antal (Hrsg.), Comparative policy research, Aldershot, 1987, pp Antal, A.B., M. Dierkes en H.N. Weiler, Cross-national policy research: Traditions, achievements and challenges, in: M. Dierkes, H.N. Weiler en A.B. Antal (red.), Comparative policy research. Learning from experience, Berlijn, Anthonissen, A. en J. Boessenkool, Betekenissen van besturen, Utrecht, 1998 (diss.). - Anthony, R.N., J. Dearden & N. Bedford, Management control systems, Homewood, 1989.

9 - Antonissen, H., Komt de Kanaaltunnel er nog?, in: Intermediair, 26 april 1985, pp Aquina, H., Sociale en politieke factoren van overheidsbeleid: een vergelijkende analyse, in: A. Hoogerwerf (red., 1982), Overheidsbeleid, Alphen, tweede druk, 1982, pp Aquina, H.J. en J. de Roos, Regeren is vooruitschuiven- 30 jaar onderhandelen over de Westerschelde, in: Bestuur, jrg. 2, mei 1983, nr. 5, pp Aquina, H.J., Beleidsovereenkomsten in de praktijk, in: Bestuur, febr. 1982, pp Aquina, H.J., Bespreking van F. Hendriks 'Beleid, cultuur en instituties', in: Beleidswetenschap, 1998, nr. 2, pp Aquina, H.J., De visie van Teiresias: Rationaliteit, moraliteit en maatschappelijke orde als beleidsnormen in theorie en praktijk, in: Beleidswetenschap, 1987, nr. 2, pp Aquina, H.J., Kijk op beleid, Van Gorcum, Assen, Aquina, H.J., Ontwikkeling en optimaliteit van overheidsbeleid, in: Beleid en Maatschappij, 1974, nr. 9, pp Aquina, H.J., Organisaties tussen staat en samenleving, in: Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Samsom, Alphen, 1992, A Aquina, H.J., Overeenkomsten tussen overheden, Kluwer, Deventer, Aquina, H.J., Regeren in modderland, Kobra, Amsterdam, Aquina, H.J., Vergelijken van beleid, in: Beleid & Maatschappij, 1976, nr. 12, pp Archer, C., International organizations, Routledge, Londen, 1992 (2e druk). - Arend, S. van der, P. Glasbergen en P. Driessen, Partner in de regio Ervaringen met interactieve planvorming van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, Copernicus Instituut Universiteit Utrecht, Arendsen, G.P. en A.F.A. Korsten, Ontwikkeling van het technologisch-innovatiebeleid: instrument en evaluatie, in: Beleidsanalyse, 1997, nr. 1, pp Arendsen, G.P. en A.F.A. Korsten, Technologisch innovatiebeleid: continuïteit en verandering, in: Beleidswetenschap, 1996, pp Arendsen, G.P. en A.F.A. Korsten, Van begin naar beleidseinde Recente literatuur over beleidsdynamiek en beëeindiging, in: Bestuurskunde, 2000, nr. 8, pp Arentsen, M.J. e.a., De uitvoering van beleid, in: Bressers, J.Th.J., J.A.A. Thomassen en F.A. van Vught (red.), Politicologie en het openbaar bestuur, Samsom, Alphen, 1993, pp Arentsen, M.J., Beleidsorganisatie en beleidsuitvoering, UT, Enschede, Arentsen, M.J., Een stralende beleidsuitvoering?, in: Sas, C. en M. Herweijer (red.), uitvoering van beleid, Den Haag, 1992, pp Arentsen, M.J., en R. Künneke, Economic organisation and liberalization of the electricity industry: in search of conceptualization, in: Energy Policy, vol. 24, 1996, nr. 6, pp Arentsen, M.J. en R. Künneke, Marktwerking in de energievoorziening, in: Beleid & Maatschappij, 2001, nr. 3, pp Arentsen, M.J., Het ontwerpen van de beleidsuitvoering, in: Hoogerwerf, A. (red.), Het ontwerpen van beleid, Samsom, Alphen, pp Argyris, C. en D. Schön, Organizational learning 2 - Theory, method and practice, Addison- Wesley, Massachusetts, Argyris, C. en D. Schön, Organizational learning: a theory of action perspective, Addison- Wesley, Reading, Argyris, Chr. en D.A. Schön, Theory in practice, Jossey-Bass, San Francisco, 1974.

10 - Argyris, Chr., Knowledge for action- A guide to overcoming barriers to organizational change, Jossey-Bass, San Francisco, Argyris, Chr., On organizational learning, 1992 (vertaald als: Argyris, C., Leren in en door organisaties, Scriptum, Schiedam, 199). - Argyris, Chr., Overcoming organizational defenses-facilitating organizational learning, Allyn en Bacon, Boston, Argyris, Chr., Strategy, change and defensive routines, Pitman, Boston, Argyris, Chr., Teaching smart people how to learn, in: Harvard Business Review, mei-juni Arnbak, J.C., Opening van netten Over liberalisering en toezicht in netwerksectoren, in: Bestuurskunde, 2002, nr. 3, pp Arneil, B., Diverse communities - The problem with social capital, Cambridge University Press, Cambridge, Arnold, Th., Law as symbolism, in: Aubert, V. (ed.), Sociology of law, Penguin, Harmondsworth, 1969, pp Arnold, Th., The symbols of government, New York, Arntzen, H. en C. Schalken, Het stadsmarktonderzoek: een brug tussen bedrijfsmatig werken en bestuurlijke vernieuwing, in: Openbaar bestuur, 1994, nr. 6/7, pp Arntzen, H., De gemeente in ontwikkeling; naar betere beheersing en effectiever sturing, in: Openbaar bestuur, 1992, nr. 2, pp Arntzen, H., De managementrapportage- Een ingeburgerd overheidsinstrument?, in: Bestuur, maart 1988, pp Arntzen, H., De managementrapportage- Een opkomend beleidsinstrument, in: Bestuur, april Arntzen, H., Het stadsmarktonderzoek: een brug tussen bedrijfsmatig werken en bestuurlijke vernieuwing, in: Openbaar bestuur, 1994, nr. 6/7, pp Arrow, K.J., The economics of agency, in: Pratt, J. en R. Zeckhauser, Principals and agents- The structure of business, Boston, 1985, pp Art, R. & R. Jervis (eds.), International politics, Little, Brown, Boston, 1985 (2e druk). - Art, R., Bureaucratic politics and American foreign policy: a critique, in: Policy Sciences, 1973, pp Arts, B.M.J., The political influence of global NGO's, KUN, Nijmegen, 1998 (diss.). - Ashford, S. en N. Timms, What Europe thinks - A study of Western European values, Dartmouth, Ashford, S. en N. Timms, What Europe thinks. A study of Western European values, Dartmouth, Ashforth, B.E., & R.T. Lee, Defensive behavior in organizations: a preliminary model, in: Human Relations, vol. 43, 1990, nr. 7, pp Ashkenas, R. e.a., Boundaryless organization, San Francisco, Ashworth, G.J. en E. Ennen, Het Groninger museum: een ruimtelijke inpassing van een ongewenste activiteit?, in: Moolen, B. van der, en H. Voogd (red.), Niet in mijn achtertuin, maar waar dan?- Het Nimby-verschijnsel in de ruimtelijke planning, Samsom, Alphen, 1995, pp Asmeron, H.K. en R.B. Jain (eds.), Politics, administration and public policy in developmental countries, Amsterdam, 1993.

11 - Asmeron, H.K., R. Hoppe en R.B. Jain (eds.), Bureaucracy and developmental policies in the third world, Amsterdam, Asperen, G.M. van, Risico's: een sociale constructie, in: Huls, N.J.H. (red.), Sturing in de risicomaatschappij, W. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, pp Assefa, H. & P. Wahrhaftig, Managing urban conflict: the MOVE crisis in Philadelphia, in: Rosenthal, U., M.T. Charles & P. 't Hart (eds.), Coping with crises: the management of disasters, riots and terrorism, Charles C. Thomas, Springfield, Asscher, L., Nieuw Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, Atkinson, A.B., Political economy, old and new, in: Goodin, R.E. en H.-D. Klingemann (eds.), A new handbook of political science, Oxford University Press, 1996, pp Atkinson, M., Our masters' voices, Londen, Attema, T. e.a., Evaluatie-onderzoek plan Albeda-Gardeniers, Den Haag, Aubert, V. (ed.), Sociology of law, Penguin, Harmondsworth, Augustijn, C. e.a. (red.), Abraham Kuyper - zijn volksdeel, zijn invloed, Meinema,Delft, Axelrod, R., The evolution of cooperation, Basic books, New York, B&A Groep, Communicatie-onderzoek De Maaswerken - Eindrapport, Den Haag, 28 mei B&A Groep, Mkz De evaluatie van een crisis, Den Haag, maart Baaijens, J., Beleidsnetwerken in actie, Kluwer, Deventer, Baakman, N.A.A., A.F.A. Korsten en E.H.A. Willems (red.), De fabelachtige overheid, Den Haag, 1992, themanummer Bestuurskunde. - Baakman, N.A.A. en J.G.A. van Mierlo, Overheid en onderneming, Heerlen, Open Universiteit, Wolters-Noordhoff, Baakman, N.A.A., A.F.A. Korsten en J.G.A. van Mierlo, Lobbyen bij de overheid, in: Berg, A. e.a. (red.), Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Alphen, 1995, H 2500, pp (Samsom). - Baakman, N.A.A., Bedreigde organisaties, in: Mierlo, J.G.A. van (red.), Particulier initiatief in de klem, Lochem 1989, pp Baakman, N.A.A., De nomenklatoera in Nederland. Over het verschijnsel van partijpolitieke benoemingen, in: DNPP, Jaarboek 2003, Rijksuniversiteit Groningen, 2004, pp Baakman, N.A.A., Kritiek van het openbare bestuur - Besluitvorming over de bouw van ziekenhuizen in Nederland tussen 1960 en 1985, Amsterdam, Thesis, Baalen, C. van, Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties, , Sdu, Den Haag, Baalen, C. van, en J. Ramakers (red.), Het kabinet Drees III Barsten in de brede basis, Sdu, Den Haag, Baalen, P. van, M. Weggeman & A. Witteveen (red.), Kennis en management, Scriptum, Schiedam, Baarda, C.P.F.M., Politieke besluiten en boerenbeslissingen: het draagvlak voor het mestbeleid tot 2000, Groningen, 1999 (diss.).

12 - Baarsma, B., F. Felsö, S. van Geffen e.a., Zelf doen? - Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten - Onderzoek in opdracht van het ministerie van EZ, Amsterdam, april Bac, A., C. Knoop en J. van Zanten, Gemeentelijk financieel beheer, Stenfert Kroese, Leiden, Bac, A., Controlling bij de overheid, in: Management in overheidsorganisaties, nov. 1991, F Bac, A., e.a. (red.), Gemeentelijk financieel beheer, Stenfert Kroese, Leiden, Bac, A.D., Over comptabel nabestellen, in: ESB, 1988, pp Bache, I. & M. Flinders (eds.), Multi-level Governance, Oxford University Press, Oxford, Bachrach, P. en M.S. Baratz, Decisions and non-decisions: an analytic framework, in: The American Political Science Review, Bachrach, P. en M.S. Baratz, Two faces of power, in: The American Political Science Review, 1962, pp Badaracco, J.L. en R.R. Ellsworth, Leadership and the quest for integrity, Harvard Business School Press, Boston, Baerselman, F., A. Bekke e.a., Sturing op maat- Een andere benadering van milieuproblemen in de land- en tuinbouw, Den Haag, 1994 (projectgroep ministerie van LNV). - Baeten, P.C.M.G., Beleidsevaluatie in de provincie, in: Overheidsmanagement, 1997, nr. 9, pp Baeten, P.C.M.G., Sturen op output van welzijnsondersteuning in Limburg - Beleidsrapportage, Maastricht, Baets, W., Organizational learning and knowledge technologies in a dynamic environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Baets, W., Virtueel leren en kennismanagement: twee kanten van dezelfde bedrijfspenning, in: Bedrijfskunde, 2000, nr. 1, pp Bagchus, R., J. de Bruijn en A.B. Ringeling, Beleidsinstrumenten, in: Bekke, A. e.a. (red.), Departementen in beweging, Vuga, Den Haag, 1994, pp Bagchus, R., Waardevolle instrumenten- De totstandkoming van beleidsinstrumenten als plicht, ritueel en zoektocht naar legitimiteit, Erasmusuniversiteit Rotterdam, 1996 (diss.). - Bahlmann, J.P. & B.A.C. Meesters, De organisatie die niet bestond Een zoektocht naar vormen van organisatie, Academic Service, Schoonhoven, Bailey, S.J., Public choice theory and the reform of local government in Britain, in: Public Policy and Administration, vol. 8, zomer 1993, nr Bakas, A., V. David, e.a., Polderpalet Management van diversiteit, Samsom, Alphen, Baker, R. (ed.), Comparative public management, Praeger, Londen, Bakker, C. en B. Bossen, Agentschap: de verzelfstandiging van het Duyverman computercentrum, in: Openbaar Bestuur, 1994, nr. 4, pp Bakker, E. en M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck , Veen, Amsterdam, Bakker, E. en S. de Hoo, Wegenbouw in discussie, in: Intermediair, 8 sept. 1978, pp Bakker, F., Effecten van eigen bijdragen op premies voor ziektekostenverzekeringen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997 (diss.)

13 - Bakker, H., Nimby- Reden voor planologisch zelfonderzoek, in: Moolen, B. van der, en H. Voogd (red.), Niet in mijn achtertuin, maar waar dan?- Het Nimby-verschijnsel in de ruimtelijke planning, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, K. en M. Louweret, Managen met verbeterprojecten, Het Spectrum, Utrecht, Bakker, P. & O. Scholten, Communicatiekaart van Nederland, Bohn Stafleu, Houten, Bakker, P. en J. Bossert (red.), Bedrijfsprocessen op de rol gezet - Herontwerp van bedrijfsprocessen bij het Openbaar Ministerie: de praktijkresultaten van het project SAIL, VNG Uitgeverij, Den Haag, Bakker, P., G. Schreuders en Th. van Stegeren (red.), Onthullingsjournalistiek - Een leidraad voor de speurende verslaggever, Wolters-Noordhoff, Groningen, Bakker, P., Mediageschiedenis, Wolters-Noordhoff, Groningen, Bakker, P., Regionale journalistiek - De pluriformiteit voorbij, Het Spinhuis, Amsterdam, Bakker, R., Procedure controle grote projecten, in: Beleidsanalyse, 1991, nr. 3, pp Bakker, R.C.L. en H.C. Noppen, Decollectivering infrastructuur: meer privaat financieren?, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, R.C.L., Gereedschap voor publiek-private samenwerking, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, W. en F. van Waarden (red.), Ruimte rond regels Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken, Boom, Meppel, Bakkes, A.J., Normen en waarden: een zeer kore inleiding tot het ambtelijk tuchtrecht, in: De Overheidsmanager, jrg. 10, 3 april 2003, nr. 4, pp Bal, R.A., Grenzenplek: over het organiseren van normstelling voor de arbeidsplek, UT Enschede, 1999 (diss.). - Baljé, Chr.L., Th. Drupsteen, M. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij - Openbaar bestuur en burgerschap, Raad voor het Binnenlands Bestuur, SDU, Den Haag, Balkenende, J.P., Vermaatschappelijking als bestuurlijke vernieuwing, in: Baljé, Chr.L., Th. Drupsteen, M. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij - Openbaar bestuur en burgerschap, Raad voor het Binnenlands Bestuur, SDU, Den Haag, 1996, pp Ball, A. & B. Guy Peters, Modern Politics and Government, Palgrave, Houndmills, 2005 (seventh edition). - Ball, W.J., A pragmatic framework for the evaluation of policy arguments, in: Policy Studies Review, jrg. 14, spring/summer 1995, nr. 1/2, pp Ballegooij, G.A.C.M., e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Kluwer, Deventer, 1997 (derde druk). - Ban, A.W. van den, Inleiding tot de voorlichtingskunde, Boom, Meppel, Bandringa-Leeffers, H.G., Bestuurlijke vernieuwing in het Nederlandse onderwijs, OU, Heerlen, 1997 (scriptie). - Banfield, E., The moral basis of a backward society, Glencoe, Bang, H.P. (ed.), Governance as social and political communication, Manchester University Press, Manchester, Bank, J en C. Vos, Hendrikus Colijn - Antirevolutionair, Unieboek, Houten, Banks, J.A., The sociology of social movements, Londen, 1972.

14 - Banks, J.S. en B.R. Weingast, The political control of bureaucracies under asymmetrical information, in: American Journal of Political Science, 1992, pp Banks, J.S. en E. Hanushek (eds.), Modern political economy- Old topics, new directions, Cambridge UP, New York, Banning, C & D. van Eijk, Van handjeklap bij appelsap tot schatbewaarder Zalm, in: NRC, 18 september 2000, p Banning, C. en T.J. Meeuws, De onzichtbare hand van de politiek, Balans, Amsterdam, Barber, B., Strong democracy- Participatory politics for a new age, University of California Press, Berkely, Barber, B., The conquest of politics- Liberal philosophy in democratic times, Princeton UP, Princeton, Barber, J.D., Politics by humans, Duke UP, durham, Barber, J.D., Power in committees, RandMcNally, Chicago, Bardach, E., On designing implementable programs, in: Majone, G. en E. Quade (eds.), Pittfalls of analysis, Chicester, 1980, pp Bardach, E., Policy dynamics, in: Moran, M., M. Rein & R. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp Bardach, E., Policy termination as a political process, in: Policy Sciences, 1976, pp Bardach, E., The implementation game, Cambridge, Bardoel, J. & J. Bierhoff (red.), Media in Nederland, Wolters-Noordhoff, Groningen, Baren, N. van, Planhiërarchische oplossingen, UvA, Amsterdam, 2002 (diss.). - Barendrecht, J.M., A. Brenninkmeijer, N.J. Huls en M. Kleiboer (red.), Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda, Lemma, Utrecht, Barkema, H.G., Variations in ownership structure, managerial pay packages and managerial effort across firms and industries- An agency-theoretic perspect in netwerkkaderbarneveld, E.M. van, R.C. van Vliet en W.O. van de Ven, AWBZ: quo vadis?, in: Openbare Uitgaven, 1995, nr. 5, pp Barmentlo, I. en W.J. van Noort, Shell als succesvol onderhandelaar, in: Namens, jrg. 4, 1989, nr. 1, pp Barnes, J.A., A pack of lies Towards a sociology of lying, Cambridge University Press, Londen, Barnes, S.H., M. Kaase (et al, ), Political action - Mass participation in five western democracies, Londen, Barrett, K. & R. Greene, Powering up: how public managers can take control of information technology, CQ Press, Washington DC, Barry, B., The liberal theory of justice: a critical examination of the principle doctrines in: A theory of jutice by John Rawls, Oxford, Barry, B., Theories of justice, Londen, 1989 (volume I). - Bartels, C. (red.), Technologiebeleid in Nederland, Van Gorcum, Assen, Bartels, G. e.a. (red.), De transactionele overheid, Kluwer, Deventer, Bartolini, S. & P. Mair, Identity, competition and electoral availability. The stabilisation of European electorates , Cambridge, Barzelay, M., Performance auditing and the new public management, in: OECD-PUMA, Performance auditing and the modernisation of government, Paris, 1996, pp

15 - Barzelay, M., The new public management Improving research and policy dialogue, University of California Press, San Francisco, Batley, R. en G. Stoker (eds.), Local government in Europe, Londen. - Bauman, Z., De moderne tijd en de holocaust, Boom, Meppel, Bauman, Z., In search of politics, Polity Press, Cambridge, Bauman, Z., Modernity and ambivalence, Cambridge, Bauman, Z., Postmodernity and its discontents, Politiy Press, Londen, Baumgartner, F.R. en B.D. Jones (eds.), Policy dynamics, University of Chicago Press, Chicago, Baumgartner, F.R. en B.D. Jones, Agendas and instability in American politics, Chicago UP, Chicago, Baumol, W., The macro-economics of unbalanced growth, in: American Economic Review, juni Baumol, W., Welfare economics and the theory of the state, Cambridge, Mass., Bax, M., Medjugorje: Religion, politics and violence in rural Bosnia, VU University Press, Amsterdam, Beck, M.E., Ruimte voor bestuur, bestuur voor de ruimte. De systeemtheorie van Niklas Luhmann toegepast op de Nederlandse bestuurssituatie en de ruimtelijke ordening, Vuga, Den Haag, Beck, U. (Hrsg.), Politik in der Risikogesellschaft, Suhrkampf, Frankfurt, Beck, U., De wereld als risicomaatschappij Essays over de ecologische crisis en de politiek van de vooruitgang, De Balie, Amsterdam, Beck, U., De wereld als risicomaatschappij, De Balie, Amsterdam, 1997b. - Beck, U., Democracy without enemies, Polity Press, Cambridge, Beck, U., M. Hajer & S. Kesselring (Hrsg.), Der unscharfe Ort der Politik Empirische Fallstudien zur Theorie der reflexieven Modernisierung, Westdeutrscher Verlag, Opladen, Beck, U., Risikogesellschaft, Suhrkampf, Frankfurt, Beck, U., Risk society Towards a new modernity, Sage, Londen, Beck, U., The reinvention of politics - Rethinking modernity in the global social order, Polity Press, Cambridge, 1997a. - Beck, U., The reinvention of politics - Towards a theory of reflexive modernization, in: U.Beck, A. Giddens & S. Lash (eds.), Reflexive modernization, Polity Press, Cambridge, Becker, B.L. en J. de Vries, Quotering en politisering van visserij, in: Kickert, W.J.M. (red.), Veranderingen in management en organisatie bij de rijksoverheid, Samsom, Alphen, 1993, pp Becker, B.L., Privatisering van Landbouwvoorlichting, in: in: Kickert, W.J.M. (red.), Veranderingen in management en organisatie bij de rijksoverheid, Samsom, Alphen, 1993, pp Becker, F. e.a., Zeven jaar paars, De Arbeidspers, Amsterdam, Becker, F., W. van Hennekeler e.a. (red.), Transnationaal Nederland - Het drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, De Arbeiderspers, Amsterdam, Becker, H.A. (ed., ), Life histories and generations, Utrecht, Becker, H.A., Generaties en hun kansen, Meulenhoff, Amsterdam, 1994 (vierde druk).

16 - Becker, H.A., Bespreking van 'De praktijk van onderzoek', in: Beleid en Maatschappij, 1989, nr. 4, pp Becker, H.A., Consequentieanalyses: kenmerken en ontwikkelingen, in: Beleid en Maatschappij, 1983, pp Becker, H.A., Discontinue veranderingen, Universiteit Utrecht, Utrecht, 1998 (afscheidscollege). - Becker, H.A., e.a., Carrières in de top van de onderneming, Meppel, Becker, H.A., Ex ante evaluatie: consequentie-analyses, in: Beleid en Maatschappij, 1983, nr. 11, pp Becker, H.A., Social impact assessment, UCL Press, Londen, Becker, H.A., Werken met scenario's - Minigids voor 'strategic learning', Thesis, Amsterdam, Becker, U. (red.), Maatschappij & Nederlandse politiek: historie en vergelijking, Het Spinhuis, Amsterdam, Becker, U. (red.), Maatschappij, macht, Nederlandse politiek, Het Spinhuis, Amsterdam, Becker, U. (red.), Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspectief, Het Spinhuis, Amsterdam, Becker, U., Europese democratieën Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en soevereiniteit in praktijk, Het Spinhuis, Amsterdam, Beckhoven, G. van, Loopbaanonderbreking: Wet op de loopbaanonderbreking moet ook ruimte bieden voor bezinning, in: Overheidsmanagement, 1997, nr. 10, pp Beek, C. van, Samenwerking? Er zijn grenzen!- Onderzoek naar de invloed van de culturele factor op het proces van economische en politiek-bestuurlijke integratie in de Euregio, Rotterdam, 1996 (diss.). - Beek, H.M. ter, en J.J. Hofstedem, Provincies en herindeling: naar meer consistentie en bestuurskwaliteit, in: Openbaar Bestuur, jrg. 12, september 2002, nr. 9, pp Beek, K. van, Zin en onzin van een optimale schaal, in: W. Derksen en W.G.M. Salet (red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur, Voorstudies en achtergronden V93, 's-gravenhage, Beekers, F. en P. van Helsdingen, Topfiguren spreken zich uit, Amsterdam, Beekes, A., K. Sanders en P. Hermkes, Het voorkeursbeleid van de Nederlandse overheid, in: Beleid en Maatschappij, 1995, nr. 5, pp Beem, C., The necessity of politics, The University of Chicago Press, Chicago, Beenakkers, E.M.Th. en M. Grapendaal, Lekken en lekkers - Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers, WODC, Min. van Justitie, Beers, C. van, en J. Theeuwes, Lubbers maakte minste brokken, in: Intermediair, 13 dec. 1996, pp Beers, C.P. van, en A.P.G. de Moor, Milieuschadelijke subsidies: verslaving en afkicken, in: Openbare Uitgaven, 1999, nr. 4, pp Beers, W. van, Performance management in de praktijk Een ontwikkelingsgerichte benadering, Thema, Zaltbommel, Beerten, M. e.a., Aspecten van financiële beschikkingverlening: een eerste evaluatie van de Awb, Kluwer, Deventer, 1996.

17 - Beerten, M. en S. Hoogendoorn, De empirische basis van de Awb, in: Bestuurswetenschappen, 1999, nr. 5, pp Beetham, D. & C. Lord, Legitimacy and the EU, Longman, Londen, Behn, R., How to terminate a public policy: a dozen hints for the would-be terminator, in: Policy Analysis, zomer 1978, pp Behn, R., Rethinking democratic accountability, Brookings Institution, Washington, Behn, R.D. & P.A. Kant, Strategies for avoiding the pitfalls of performance contracting, in: Public Productivity & Management Review, vol. 22, 1999, nr. 4, pp Behn, R.D., Why measure performance? Different purposes require different measures, in: Public Administration Review, vol. 63, sept/october 2003, nr. 5, pp Beich, H., 'U moet de sigaar uit de mond nemen als u met ons spreekt', in: Berg, J.Th.J. van den, e.a., Tussen Nieuwspoort en Binnenhof, Sdu, Den Haag, 1989, pp Beijers, W.M.E.H., W. Huisman en E. Niemeijer, Bedrijfscodes: een verkenning onder de honderd grootste ondernemingen in Nederland, in: Justitiële Verkenningen, 1995, nr. 1, pp Bekke, A.J.G.M. e.a., Haagse bazen - Een verkenning van de topstructuur van de ministeries, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., Besturing door de overheid op afstand, in: Handboek Management in overheidsorganisaties, Alphen, 1989, A Bekke, A.J.G.M., De betrouwbare bureaucratie, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., Duurzaamheid en dynamiek Over het nut van het veranderen van instituties en organisaties, 7 okt (afscheidscollege). - Bekke, A.J.G.M., e.a., (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., en J. de Vries (red.), De Economische Controle Dienst - Een 'fact-finding'- onderzoek naar de structuur en het functioneren van de ECD, RUL/Twijnstra Gudde, Leiden, 1991a. - Bekke, A.J.G.M., en J. de Vries, Tussen politiek en klantenkring - Een onderzoek naar het functioneren van de Algemene Inspectiedienst, Leiden, 1991b. - Bekke, A.J.G.M., Het cultuurbegrip in organisaties in het openbaar bestuur, in: Vlist, R. van der (red.), Visies op organisatiecultuur, Lemma, Utrecht, 1992, pp Bekke, A.J.G.M., Integriteit en organisatie, in: Bestuurswetenschappen, 1995, nr. 6, pp Bekke, A.J.G.M., Isolement van het openbaar bestuur, Samsom, Alphen, 1984 (oratie). - Bekke, A.J.G.M., J. de Vries en G. Neelen, De salto mortale van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., J. Hakvoort en J. de Heer (red.), Departementen in beweging, Vuga, Den Haag, Bekke, A.J.G.M., J.L. Perry en Th.A.J. Toonen, Comparing civil service systems, in: J.L. Perry (ed.), Research in public administration, Greenwich, 1993, p Bekke, A.J.G.M., R. Bekker en A.D. Verhoeven, Topstructuur van de ministeries, in: Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, losbladig, juli 1998, B Bekke, H. en N. van Gestel, Publiek verzekerd Voorgeschiedenis en start van het Uitvoeringsinsatituut Werknemersverzekeringen (UWV) , Garant, Antwerpen, Bekker, H.A., Sociale methodologie, Meppel, 1979.

18 - Bekker, J. de, en L. Claessens, Inleiding tot kwaliteitszorg - Werken aan kwaliteitsverbetering in de zorgsector, Lemma, Utrecht, Bekker, R., Ja, vriend, de ene dienst is de andere waardig- Beschouwingen over de integriteit van overheidsfunctionarissen, SDU, Den Haag, Bekkering, T. e.a., Management van processen, Het Spectrum, Utrecht, Bekkers, V.J.J.M. (red.), Wegwijs op de digitale snelweg, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1994, pp Bekkers, V.J.J.M. e.a., Subsidiariteit en Europese integratie, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Bekkers, V.J.J.M. en A. Ringeling (red.), Vragen over beleid, Lemma, Utrecht, Bekkers, V.J.J.M. en A.B.M. Lips, Doelzoekende sturing in het milieubeleid? - Verdroging als voorbeeld, in: Openbaar Bestuur, 1998, nr. 6/7, pp Bekkers, V.J.J.M. en A.B.M. Lips, Effectiviteit en acceptatie van beleidsstijlen en - instrumenten in het verdrogingsbeleid van de provincie Noord-Brabant, KUB, Tilburg, Bekkers, V.J.J.M. en A.F.A. Korsten, Gemeentebestuur in het landelijk gebied, in: Bestuurswetenschappen, 1993, nr. 6, pp Bekkers, V.J.J.M. en P. Depla (red.), Digitale posities in het lokale bestuur, Otto Cramwinckel, Amsterdam, Bekkers, V.J.J.M., Bespreking van M. de Geus 'Organisatietheorie in de politieke filosofie', in: M & O, 1991, nr. 1, pp Bekkers, V.J.J.M., Co-produktie in het milieubeleid: op zoek naar een nieuwe sturingsconceptie, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 50, 1996, nr. 3, pp Bekkers, V.J.J.M., De mythen van e-government, in: Bestuurswetenschappen, Bekkers, V.J.J.M., De vergeten infrastructuur? Over vraaggerichte sturing en lokaal sociaal beleid, in: Openbaar Bestuur, septemeber 1999, pp Bekkers, V.J.J.M., Een grenzeloze overheid?, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 1, pp Bekkers, V.J.J.M., E-government: meer dan e-commerce voor overheden, in: Management & Informatie, Bekkers, V.J.J.M., en M. Hornesch, De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder vuur, in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 2, pp Bekkers, V.J.J.M., en M. Lips, Effectiviteit en acceptatie van beleidsstijlen en -instrumenten in het verdrogingsbeleid van de provincie Noord-Brabant, KUB, Tilburg, Bekkers, V.J.J.M., Grenzeloze overheid - Over informatisering en grensveranderingen in het openbaar bestuur, Samsom, Alphen, Bekkers, V.J.J.M., H.J.M. Fenger e.a., Doorwerking van strategische beleidsadvisering, EUR/UvT, Bekkers, V.J.J.M., J. van der Dussen, S. Gosses en A.F.A. Korsten (red.), Uitvoering van EGbeleid, themanummer Bestuurskunde, 1993, nr Bekkers, V.J.J.M., J. van der Dussen, S. Gosses, A. Korsten en H. Schuwer (red.), Uitvoering van EG-beleid, Den Haag (themanummer Bestuurskunde), Bekkers, V.J.J.M., Nieuwe vormen van sturing en informatisering, Eburon, Delft, Bekkers, V.J.J.M., S. Zouridis en A.F.A. Korsten, Denken over dienstverlening - De klant als koning, in: Bestuurskunde, 1998, nr Bekkers, V.J.J.M., Transparantie en sturing op afstand: over de januskop van informatisering, in: Openbaar Bestuur, 1994b, nr. 4, pp

19 - Bekkers, V.J.J.M., Vraaggerichte sturing en budgetsubsidiëring, in: Handboek budgetsubsidiëring in de welzijnssector, Elsevier, Den Haag, editie Bekkum, R. van, Knutselen aan het organisatiemodel van de arbeidsvoorziening, in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 6/7, pp Bekkum, R. van, Tussen vraag en aanbod - Op zoek naar de identiteit van de arbeidsvoorzieningsorganisatie, SDU, Den Haag, Belbin, R.M., Management teams, Academic Service, Schoonhoven, Belbin, R.M., Management teams, Butterworth-Heinemann, New York, 1984 (vetaling 1998). - Belder, E.E. e.a. (red.), Integrale bedrijfsvoering burgerzaken, Vuga, Den Haag, Bell, D.E., H. Raiffa en A. Tversky, Decision making, Cambridge UP, Cambridge, Bellavita, Chr., How public organizations work: learning from experience, New York, Bellavita, Chr., The public administrator as hero, in: Administration and Society, augustus 1991, pp Bemboom, W., Omgaan met de media, Strengholt, Naarden, Bemelmans, M.L., R.C. Rist en E. Vedung (eds.), Carrots, sticks and sermonts - Policy instruments and their evaluations, Transaction Publishers, New Brunswick, Bemelmans, Th. e.a., Electronische vergadersystemen, in: Informatie, maart Bemelmans-Videc, M.L., Bekwamen in besturen Over disciplines en dilemma s in de bestuurlijke oordeelsvorming, Nijmegen UP, Bemelmans-Videc, M.L., De Algemene Rekenkamer: controlenormen en stijlen in een veranderende bestuurlijke context, in: Huls, N.J. e.a. (red.), Omgaan met de onderhanelende overheid, Amsterdam UP, Amsterdam, 1998, pp Bemelmans-Videc, M.L., De generalist-specialist dichotomie, in: Bestuurswetenschappen, 1985, pp Bemelmans-Videc, M.L., Economen in overheidsdienst, RU Leiden, 1984 (diss.). - Bemelmans-Videc, M.L., Over het beoordelen van goed bestuur, in: Nelissen, N.J.M., H. Goverde en N. van Gestel (red.), Bestuurlijk vermogen, Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2000, pp Bemmel, D. van, en P.J. van Dijk, IJzeren Rijn: nasleep van een scheiding, in: Openbaar Bestuur, febr. 2004, nr. 2, pp Bemmel, L. van, K. Machielse en L. van de Voort, Kerncompetenties in de stadsregio Rotterdam, in: Holland Management Review, 1996, nr. 48, pp Bendor, J. & T. Hammond, Rethinking Allison's models, in: American Political Science Review, jrg. 86, 1992, pp Bendor, J., A model of muddling through, in: American Political Science Review, vol. 89, 1995, pp Benjamin, M., Splitting the difference- Compromise and integrity in ethics and politics, University Press of Kansas, Bennebroek Gravenhorst, K., Sterke staaltjes van samenwerking, Kluwer, Deventer, 2002 (dissertatie). - Bennema, S.J. e.a., Multi-criteria-evaluatie, ruimtelijke planning en grindwinning- enige ervaringen in de praktijk, in: Cultuurtechnisch Tijdschrift, 1986, pp Bennebroek, K.M., e.a., Beïnvloedingsgedrag van adviseurs in veranderingsprocessen, in: M&O, 1997, nr. 2.

20 - Bennet, J. & W. Orzechowski, The voting behavior of bureaucrats: some empirical evidence, in: Public Choice, 1983, pp Bennet, W.L. en M. Edelman, Toward a new political narrative, in: Journal of Communication, vol. 35, 1985, nr. 4, pp Bennett, C.J. en M. Howlett, The lessons of learning: reconciling theories of policy learning and policy change, in: Policy Sciences, 1992, pp Bennis, H. e.a., Een buurt in beweging: talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, Aksant, Amsterdam, Bennis, W., Bennis: een Haags lobbykantoor, in: Namens, 1988, nr. 2, pp Bennis, W.J., B.M.J. Paauw em M.P.C.M. van Schendelen, red., Lobbyen- Hoe werkt 't?, Den Haag, Bennis, W.J., B.M.J. Pauw en M.P.C.M. van Schendelen (red.), Lobbyen, hoe werkt 't?, Sdu, Den Haag, Benschap, Y. e.a., Personeelsmanagement in revisie? Omgaan met diversiteit in Nederland, in: M&O, 1999, nr. 2, pp Bentlage, F. e.a., De excellente overheidsorganisatie, Kluwer, Deventer, Benz, A. & W. Seibel (Hrsg.), Zwischen Kooperation und Korruption - Abweichendes Verhalten in der Verwaltung, Nomos, Baden-Baden, Berdowski, Z. e.a., Wie (niet) weg is, is gezien - Schoolverzuim in Amsterdam, Garant, Leuven, Berends, J. en J. Meerkerk, E-government: het freewheelen voorbij, in: Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, april 2002, F Berentsen, L., De onuitroeibare hiërarchie, in: Intermediair, 25 november 1999, pp Berg, A. E. van den, Een goed initiatief, maar niet in onze wijk, in: Moolen, B. van der, en H. Voogd (red.), Niet in mijn achtertuin, maar waar dan?- Het Nimby-verschijnsel in de ruimtelijke planning, Samsom, Alphen, 1995, pp Berg, A. van den, Anatomie van een beleidsintensivering, in: Intermagazine, maart 1991, pp Berg, A.H., Bureaupolitiek- Konden we maar zonder!, in: Openbaar Bestuur, jan. 1997, pp Berg, A.H., De eigen aard van de overheid, Sdu, Den Haag, Berg, A.H., De politiek, weg ermee?, in: Openbaar Bestuur, jrg. 11, 2001, nr. 8, pp Berg, A.H., Het inschakelen van interne en externe organisatie-adviseurs, in: Financieel Overheidsmanagement, 1991, nr. 3, pp Berg, A.H., Managers bij de overheid, Vuga, 's-gravenhage, Berg, A.H., Verzwakking van topleiding: geen antwoord op verkokering, in: openbaar Bestuur, 1995, nr. 1, pp Berg, C., R. van Oosteroom en J. Slootmaker (red.), Moderne bedrijfsvoering bij de overheid, Sdu, Den Haag, Berg, E. en D. Hillenius, De VNG in de jaren zeventig, VNG uitgeverij, Den Haag, Berg, E., Bestuursmetrie, in: ESB, 29 febr. 1984, p Berg, E., De beperkingen van de bestuursrechter, in: Baljé, Chr.L., Th. Drupsteen, M. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij - Openbaar bestuur en burgerschap, Raad voor het Binnenlands Bestuur, SDU, Den Haag, 1996, pp Berg, E., Decentralisatie in drievoud, Rotterdam, 1975 (oratie).

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID Prof. dr. (redactie) Drs. B.J. Becker Mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. J.M. de Heer Drs. E.H. Klijn M. Noordegraaf Dr. ir. CJ.A.M. Termeer Dr. J.

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden/Den Haag, 2016 Inleiding De Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service Reform

Nadere informatie

Mensgerichte organisaties

Mensgerichte organisaties Mensgerichte organisaties Wat zijn People processing organisations? A.F.A. Korsten Vraagstelling Er bestaan organisaties die veel met in- en uitstroom van mensen van doen hebben, zoals de Immigratie- en

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Sectie bestuurs- & politieke wetenschappen Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Dr. Marlies Honingh contact: m.honingh@fm.ru.nl

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie

! "# $%&'( ')%'**+%,%!- . / - 1&# 2-134, 5) ! </9:;)*;:*'6+ 7# / =0 >/0? 0#

! # $%&'( ')%'**+%,%!- . / - 1&# 2-134, 5) ! </9:;)*;:*'6+ 7# / =0 >/0? 0# ! " $%&'( ')%'**+%,%!-. / 00 - & 2-34, 5) '(67!8!-!/9:;)*;:*'6+''!

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

De kracht van het verhaal. De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers.

De kracht van het verhaal. De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers. De kracht van het verhaal De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers. 4 De kracht van het verhaal De invloed het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Algemeen belang. Algemeen belang. Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang. Prof. Dr. Annie Hondeghem. Achterhaald concept?

Algemeen belang. Algemeen belang. Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang. Prof. Dr. Annie Hondeghem. Achterhaald concept? Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang Prof. Dr. Annie Hondeghem Algemeen belang Achterhaald concept? Nieuw overheidsmanagement Rational choice denken Homo economicus: nutsmaximalisatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, maart 2014 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

2.2 Argumenten voor het instellen van overheden 2.3 Verklaringen voor ondoelmatig overheidsbeleid 2.4 Samenvatting

2.2 Argumenten voor het instellen van overheden 2.3 Verklaringen voor ondoelmatig overheidsbeleid 2.4 Samenvatting Inhoud Woord vooraf Deel I Inleiding 1. Beleid, processen en effecten 1.1 Beleid en beleidswetenschap 1.2 De beleidsinhoud 1.3 Het beleidsproces 1.4 De beleidseffecten 1.5 Het beheer van de beleidsorganisatie

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

2000 Volberda, H.W. (2000), "Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming," Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29.

2000 Volberda, H.W. (2000), Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming, Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29. MANAGEMENTARTIKELEN 2003 Volberda, H.W. & Bosch, F.A.J. van den (2003). Het managen van strategische vernieuwing: lessen uit de financiële dienstensector. Management Select, 19 (1): 34-43. Baaij, M., Bosch,

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en totaaloverzicht van output

prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en totaaloverzicht van output prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en totaaloverzicht van output versie 20 jan. 2008 Indeling in rubrieken 1. Basisgegevens 2. Contact- en postadres 3. Dissertatie 4. Oratie 5. Verdiensten 6. Bespreking

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie DOSSIER Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE BETREKKEN VAN KWETSBARE BURGERS VRAAGT OM: van ervaring naar doelgerichte actie (idee of agenda) systeemwereld overheid & organisaties veiligheid nodig

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

IFA, cluster: IFA-A00

IFA, cluster: IFA-A00 IFA, cluster: IFA-A00 IFA-ABB1-MAN1A Management 9781292004471 Management: An Introduction, by David Boddy - with MyManagementLab 6 Boddy, D. Pearson 78,93 5th edition is also allowed (9780273739272) IFA-ABB1-MKT1A

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Strategie en Organisatie voor publieke organisaties

Strategie en Organisatie voor publieke organisaties 8.3.4. handboek Strategie en Organisatie voor publieke organisaties Colloquium Movi (Managementnetwerk voor Vlaamse overheidsinstellingen) 29 mei 2006 Prof. Dr. Aimé Heene Gewoon Hoogleraar Programmadirecteur

Nadere informatie

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN 1 KENNISMAKEN MET DE OPLEIDING Waar gaat Politicologie over? Wat doen politicologen aan de VU? Overzicht van de opleiding en vakken Beroepsperspectieven

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

Europa en breedtesport kansen om mee te doen

Europa en breedtesport kansen om mee te doen Europa en breedtesport kansen om mee te doen Peter Barendse Programmamanager NISB Datum: 29/03/2010 Europa en sport nieuw contact Europa & sport idee over wat Europa voor uw organisatie kan betekenen

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID

EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID DOET ARCHITECTUUR MEE? Wouter Bronsgeest 29 mei 2012 Center for egovernment Studies (CFES) 1 EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN POSITIONERING EN MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

De magere opbrengst van 30 jaar professionalisering in Nederland

De magere opbrengst van 30 jaar professionalisering in Nederland De magere opbrengst van 30 jaar professionalisering in Nederland Ira Helsloot Hoogleraar besturen van veiligheid Wat maakt crisisbeheersing bijzonder? Wel, een crisis is bijzonder, namelijk: Een ernstige

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Legitieme besluitvorming door PPS

Legitieme besluitvorming door PPS WERK IN UITVOERING Legitieme besluitvorming door PPS Maurits Sanders Inleiding In het openbaar bestuur zijn vooral complexe beleidsproblemen niet meer exclusief voorbehouden aan de markt of de overheidshiërarchie.

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen Frits Verhees & Stefan Verweij Dit artikel is verschenen als: Verhees, F. & Verweij, S. (2016). DBFM: Medicijn met Bijwerkingen:

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE IN NEDERLAND: VAKGEBIED & VERENIGING IN BEWEGING

BESTUURSKUNDE IN NEDERLAND: VAKGEBIED & VERENIGING IN BEWEGING BESTUURSKUNDE IN NEDERLAND: VAKGEBIED & VERENIGING IN BEWEGING Paul t Hart Universiteit Utrecht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Australia New Zealand School of Government I. VAKGEBIED VAKGEBIED

Nadere informatie

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e Management+ P a g i n a 1 R a b o b a n k M i d d l e Persoonlijk leerboek Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu M a n a g e m e n t + P a g i n a 2 Influencing

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer:

Nadere informatie

Padafhankelijkheid. Hoe te begrijpen dat veel beleid nagenoeg hetzelfde blijft?

Padafhankelijkheid. Hoe te begrijpen dat veel beleid nagenoeg hetzelfde blijft? Padafhankelijkheid Hoe te begrijpen dat veel beleid nagenoeg hetzelfde blijft? Prof.dr. Arno F.A. Korsten, 1 nov. 2015/ update 28 jan. 2016 Kleine stappen Beleidsverandering is vaak in een incrementeel

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise Volwassenheid en effectiviteit van enterprise architectuur http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0609- 200519/steenbergen.pdf Marlies van Steenbergen Even voorstellen Principal Consultant

Nadere informatie