Literatuur Bestuurskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Literatuur Bestuurskunde"

Transcriptie

1 Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp Aa, A. van der, en T. Konijn, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma, Utrecht, Aalders, M.V.C., 'Levenscyclus' voor milieubeleid, gericht op samenspel met lagere overheden, in: Binnenlands Bestuur, 7 maart 1986, p Aalders, M.V.C., De Hinderwetafdeling, het Bouwtoezicht en uitvoeringsstijlen, in: Korsten, A.F.A. en W. Derksen (red.), Uitvoering van overheidsbeleid, Stenfert Kroese, Leiden, 1986, pp Aalders, M.V.C., De sociologie van het mestprobleem, in: NRC Handelsblad, 23 aug Aalders, M.V.C., Industrie, milieu en wetgeving- De Hinderwet tussen symboliek en effectiviteit, Kobra, Amsterdam, Aalders, M.V.C., Regeltoepassing in de ambtelijke praktijk- Hinderwet en Bouwtoezichtafdeling, Wolters-Noordhoff, Groningen, Aalders, M.V.C., Vuijsjes's conservatisme ontkent problemen in de praktijk volledig, in: BB, 25 juli 1997, pp Aanwijzingen voor de regelgeving, aanwijzingen voor convenanten, SDU, Den Haag, Aardema, H. en A.F.A. Korsten, De staat van de gemeente Op weg naar een handzame landelijke gemeentemonitor, InAxis./VGS, Aardema, H., Bedrijfsmatige schijnbewegingen - Over BBI, verstaffing en waardeinteractionisme, Uitgave BMC, Aardema, H., Contextmanagement Een nieuw bestuurs- en managementconcept, VNG- Uitgeverij, Den Haag, Aardema, H., Doorwerking van BBI: evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten, BMC/ VNG-uitgeverij, Den Haag, 2002 (diss. Rug). - Aardema, H., Gemeentelijke bedrijfsvoering in het BBI-plus tijdperk: van instrumentatie naar communicatie, in: Bank & Gemeente, 1998, nr. 1, pp Aaron, H.J., T.E. Mann en T. Taylor (eds.), Values and public policy, The Brookings Institution, Washington, Aarts, C.A.W.M., Bodemverontreiniging en collectieve actie, UT, Enschede, 1990 (diss.). - Aarts, C.W.A.M., Democratische vernieuwing , in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 6, pp Aarts, C.W.A.M., Modellen van partijconcurrentie, in: Pellikaan, H. en W. Hout (red.), Economische modellen en politieke besluitvorming, Coutinho, Bussum, 1998, pp Aarts, J.H.W.M., J. Huigen en D.H. van de Rijdt, Snelheid van uitvoering onder de Tracéwet: op weg naar pervertering van de verhouding tussen rijksoverheid en medeoverheden, in: Bestuurswetenschappen, 1995, nr. 4, pp Aarts, L., Ph. de Jong e.a. (red.), Het bedrijf van de verzorgingsstaat, Boom, Amsterdam, 1995.

2 - Aarts, M.N.C. en C.M.J. van Woerkum, De integratie van communicatie in het overheidsbeleid, in: Beleid en Maatschappij, 1994, nr. 6, pp Aarts, M. en H. te Molder, Over natuur gesproken Een discours-analytische studie van een debat, Rathenau Instituut, SDU, Den Haag, juni Aarts, M.N.C., Een kwestie van natuur - Een studie naar de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid, LUW, Wageningen, 1998 (diss.). - Aartsen, J.J. van, Geertsema koppelde bestuurlijk inzicht aan openhartigheid, in: NRC, 1 juli 1998, p Abbas, T., Van maatschappelijk tot bureaupolitiek probleem: besluitvorming over de bouw van kerncentrales in Nederland ( ), in: Hart, P. 't, M. Metselaar en B. Verbeek (red.), Publieke besluitvorming, Vuga, Den Haag, 1995, pp Abel, E., The missile crisis, Bantam Books, New York, Abelson, R.P. en A. Levi, Decision-making and decision theory, in: G. Lindzey en E. Aronson (eds.), The handbook of social psychology, Random House, New York, 1984, deel II, pp Aberbach, J.D. & B.A. Rockman, Problems of cross-national comparison, in: D. Rowat (ed.), Public administration in developed democracies, New York, 1988, pp Aberbach, J.D., R.D. Putnam & B.A. Rockman, Bureaucrats and politicians in western democracies, Cambridge, Abma, E., e.a., Kernenergie als maatschappelijke spijtsof- Een analyse van een protestbeweging, in: Ester, P. en F. Leeuw (red.), Energie als maatschappelijk probleem, Van Gorcum, Assen, 1981, pp Abma, T. en R. in t Veld (red.), Handboek beleidswetenschap, Boom, Amsterdam, Abma, T., Narratieve infrastructuur en fixaties in beleidsdialogen- De Schipholdiscussie als casus, in: Beleid en Maatschappij, Abma, T.A., A. van Dongen en M. Visse, De dialoog voortgezet De maatschappelijke dialoog over de toekomst van de luchtvaart responsief geëvalueerd, Rotterdam, 1998 (Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg EUR). - Abma, T.A., Beleidsevaluatie volgens het politiek-sociale leermodel- Vernieuwend onderzoek naar sociale vernieuwing in Rotterdam, in: M&PO, 1992, pp Abma, T.A., Beleidsevaluatie zonder beter weten, in: Gunsteren, H. van, en E. van Ruyven (red.), Bestuur in De Ongekende Samenleving, SDU, Den Haag, 1995, pp Abma, T.A., Drie kernproblemen van beleidsevaluatie vanuit de naturalistische benadering, in: Beleid en Maatschappij, jrg. 18, 1991, nr. 5, pp Abma, T.A., Machtige verhalen, in: Beleid en Maatschappij, 1997, nr. 1, pp Abma, T.A., Responsief evalueren, Rotterdam, 1996 (diss.). - Abma, T.A., Storytelling as inquiry in a mental hospital, in: Qualitative Health Research, 1998, nr. 6, pp Abma, T.A., Variaties in beleidsevaluaties, in: Bestuurskunde, 1997, nr Abma, T.A., Voorbij de technocratische oriëntatie in beleidsevaluatie, in: Beleid en Maatschappij, 1993, pp Abrahamse, M., De nieuwe missie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in: Managementblad Rijksdienst, mei 1994, nr. 1, pp Abrahamsen-Spijker, A. en T. van der Krogt, Contractmanagement, in: M&O, 1989, pp

3 - Abrahamsson, E., Change Without Pain - How Managers Can Overcome Initiative Overload, Organizational Chaos and Employee Burnout, Harvard Business School Press, Boston Mass., Abulsamh, R.A., B. Carlin & R.B. McDaniel, Problem structuring heuristics, in: Strategic Decision Making - Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 5, 1990, nr. 2, pp Achterhuis, H. e.a. (red.), Technologie en samenleving, Garant, Leuven, Ackerman, B. & A. Alstott, The stakeholder society, Yale University Press, New Haven, Ackoff, R.L., The art of problem solving - Accompanied bij Ackoff's fables, Jon Wiley & Sons, New York, Adam, B., U. Beck & J. van Loon (eds.), The risk society beyond, Sage, Londen, Adamolekun, O. (ed.), Public administration in Africa, Westview Press, Boulder, Adams, B.G. & D.L. Balfour, Unmasking administrative evil, Sage, Londen, Adams, J., Risk, UCL Press, Londen, Adang, O., Hooligans, autonomen, agenten, Samsom, Alphen, Addink, G.H., A.M. Hol en R. Knegt (red.), Privatisering: effectiviteit en legitimiteit, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Addink, G.H., Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Kluwer, Deventer, Adolf, S., Amsterdam dreigt greep op IJ-oeverproject te verliezen, in: NRC, 17 juni 1991a. - Adolf, S., Gemeente staat op scherp in slag om de IJ-oevers, in: NRC, 11 mei 1991b. - Adolf, S., Lot IJ-oeverproject meer dan ooit in handen van Rijk, in: NRC, 17 febr, Adriaanse, W.P. en H. Sietsma, De secretaris en de griffier in een duale provincie, in: Management in overheidsorganisaties, juli 2002, B Adviescommissie sabering planprocedures, Carnavalstocht der planprocedures, Staatsuitgeverij, Den Haag, Aert, J.H. en A.P.W.P. van Montfort, Interimrapport betreffende de gegevensverzameling in het kader van het basisonderzoek kostenstructuur ziekenhuizen, deel 3, Nationaal Ziekenhuisinstituut, Utrecht, Afdeling Beleidsanalyse van het Ministerie van Financiën, Heeft beleid effect? Enkele benaderingen voor de evaluatie van bestaand beleid, 's-gravenhage, 1989 (tweede geheel herziene druk). - Afdeling beleidsanalyse, Beleidsonderzoek - Het ontwikkelen en beoordelen van beleidsmaatregelen en -projecten, Ministerie van Financiën, Den Haag, 1986 (tweede herziene druk). - Afdeling beleidsanalyse, Evaluatiemethoden- Een introductie, Ministerie van Financiën, Den Haag, 1984 (tweede herziene druk). - Afdeling beleidsanalyse, Heeft beleid effect, Ministerie van Financiën, Den Haag, 1989 (tweede herziene druk). - Ahrendt, H., On revolution, The Viking Press, New York, Aken, T. van, Het verleden voorspellen, in: M&O, 2000, nr. 5, pp Aken, T. van, en Th.W.A. Camps, Organiseren van denkwerk, Van Gorcum, Assen, Akkerman, A. & R. Torenvlied, Er was eens? Postmoderne bijdragen in de bestuurskunde: een reactie, in: Bestuurskunde, 1997, nr. 1, pp

4 - Akkerman, Tj., Democratie, Het Spinhuis, Amsterdam, Akkermans, T. en P.W.M. Nobelen (red.), Corporatisme en verzorgingsstaat, Stenfert Kroese, Leiden, Akro consult, Eindrapportage publiek-private samenwerkingsvorm in de burgerlijke en utiliteitssector, Den Haag, juni Akro consult, Publiek-private samenwerking als uitvoeringsinstrument van het Vinexbeleid, Den Haag, Al, G.J.A., Conflictoplossing bij interactieve besluitvorming, in: Openbaar Bestuur, 1999, nr. 1, pp Albeda, H.D., Tien tips voor de grote steden, in: Openbaar Bestuur, 1999, nr. 1, pp Albert, H.J., De ongelijkzijdige driehoek - Onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, openbaar Ministerie en politie, Gouda Quint, Arnhem, Albinski, M. (red.), Onderzoekstypen in de sociologie, Van Gorcum, Assen, Albinski, M., Het bepalen van beleidsdoelen, in: De Europese Gemeente, 1986, nr. 6, pp Albinsky, M., Bespreking van 'De praktijk van onderzoek', in: Beleidswetenschap, 1988, nr Albinsky, M., Onderzoekstypen in de sociologie, Van Gorcum, Assen, Albrow, M., en E. King (eds.), Globalization, knowledge and society: Readings from international sociology, Londen, Albrow, M., The global age, Stanford UP, Stanford, Alchian, A. en H. Demsetz, Production, information costs, and economic organization, in: American Economic Review, vol. 62, 1972, pp Alchian, A. en H. Demsetz, Production, information costs, and economic organization, in: Putterman, L. (ed.), The economic theory of the firm, Cambridge University Press, Ale, B., Veiligheid en risico, Delft, 2003 (oratie). - Alford, C.F., Whistleblowers: broken lifes and organizational power, Cornell University Press, Ithaca, Algemene Rekenkamer, Algemene Bijstandswet: toezicht en beleid, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Archiefbeheer en behoud bij het Rijk, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Begrotingsadministratiesystemen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Belastingen als beleidsinstrument, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Beleidsvoorbereiding secundair beroepsonderwijs, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Bestrijding onderwijsachterstand in het voortgezet onderwijs, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Controle en toezicht op ESF-subsidies, TK , Den Haag, Algemene Rekenkamer, Convenanten uitgaansgeweld, 2003, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Convenanten van het rijk met bedrijven en instellingen, 1995, , nr Algemene Rekenkamer, Ecologische hoofdstructuur, TK 2006/2007, 30825, nr. 1-2, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Een vlucht door de tijd Rekenkamers en de F-16, TK , , nrs. 1-2, 28 febr

5 - Algemene Rekenkamer, Elektronische uitwisseling werknemersgegevens in de sociale zekerheid, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Financiële besluitvorming rond het Oosterschelde-project, TK , 17428, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Financiële relaties met grote ondernemingen, Den Haag, l Algemene Rekenkamer, Fiscale faciliteit voor het leerlingwezen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Groeicijfers Schiphol, Den Haag, 27 okt. 1998, TK , nr Algemene Rekenkamer, Groene stroom, 2003, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Grotestedenbeleid, TK , , nr Algemene Rekenkamer, Heenzending en tenuitvoerlegging straffen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Het paspoortproject, Tweede Kamer , nr Algemene Rekenkamer, Huisvesting justitiële diensten, Den Haag, 1999; TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Informatievoorziening en kengetallen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag, 1999; TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Integriteitsbeleid bij het Rijk: stand van zaken, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Invoering mineralenaangiftesysteem, Den Haag, TK , ,nrs Algemene Rekenkamer, Jaarverslag, diverse jaren. - Algemene Rekenkamer, Jeugdhulpverlening: communicatie en subsidieverstrekking,'s- Gravenhage, Algemene Rekenkamer, Klantgerichte publieke dienstverlening, Tweede Kamer, , nr , nrs Algemene Rekenkamer, Kwaliteit evaluatie varkenspestcrisis, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Kwaliteit uitvoering Europese akkerbouwregeling, Den Haag, 1998, TK , nr Algemene Rekenkamer, Leopardtanks, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Onderzoek naar de verzelfstandiging van de Luchtverkeersbeveiliging, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Planning en bouw van ziekenhuisvoorzieningen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Privatisering van het ABP, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Procesmanagement bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Reïntegratie arbeidsongeschikten, Den Haag, 2001, TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Sociale werkvoorziening, Den Haag, 2001, TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Streekvervoer, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Subsidiebeheer, 1995, TK , nr Algemene Rekenkamer, Tankcleaning Rotterdam en andere havenontvangstinstallaties, 1996, TK , nr Algemene Rekenkamer, Toestemming voor schenking door De Nederlandsche Bank, Den Haag, 13 okt

6 - Algemene Rekenkamer, Toezicht op Arbeidsvoorziening, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Toezicht op keuringen in Nederland, Den Haag, 1999, TK , , nrs Algemene Rekenkamer, Toezicht op Staatsbosbeheer, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Totstandkoming en vormgeving USZO, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen, TK , Den Haag, Algemene Rekenkamer, Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Verdieping Westerschelde, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Vergunningen, 1995, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Verzelfstandiging van de Loodsdienst, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Voorlichtingscampagnes van het Rijk, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Voortgang bodemsanering, TK , nr , juni Algemene Rekenkamer, Walrusproject- Rapport inzake besluitvorming en uitvoering van het Walrusproject, Den Haag, Algemene Rekenkamer, Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid, SDU, Den Haag, TK , nr , nr Algemene Rekenkamer, Zicht op prestaties van de Autoriteit Financiële Markten bij het tegengaan van oneerlijke handel, 2003, TK , nrs Algemene Rekenkamer, Zorg voor verslaafden, 2003, TK , nr Alink, F., Crisis als kans? Over de relatie tussen crises en hervormingen in het vreemdelingenbeleid van Nederland en Duitsland, Amsterdam University Press, Amsterdam, Alkema, L., De Hercules-ramp: zoektocht naar verantwoordelijken, in: Thijn, E. van e.a., De sorry-democratie, Van Gennep, Amsterdam, 1998, pp Alkemade, M. en J.C.N. Raadschelders, Ontstaan en ontwikkeling van de ministeries van algemeen bestuur, 1798-heden, in: Breunese, J.N., en L.J. Roborgh (red.), Ministeries van algemeen bestuur, Spruyt, Van Mantgem en De Does, Leiden, 1992, pp Alkemade, N.O.E. en J.H. Hagen, Bestaansrecht is bewezen, in: Hagen, J.H. (red.), Kleinere ziekenhuizen, gezonde basis, De Tijdstroom, Utrecht, 1995, p Allen, B., Rape warfare - The hidden genocide in Bosnia-Hercegovina and Croatia, University of Minnesota Press, Minneapolis, Aller, H.B. van, Van kolonie tot koninkrijksdeel- De staatkundige geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba (van 1634 tot 1994), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994 (diss.). - Allers, M. & S. Schrantee, Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid en armoedeval, Groningen, Ook: http//www.coelo.nl - Allers, M. & F. Sijtsma, Kengetallen gemeentelijk armoedebeleid Een praktische handleiding, VNG uitgeverij, Den Haag, Allertz, W. e.a., Trends in arbeidsorganisaties, Amsterdam, Alink, F. e.a., De Immigratie- en Natuaralisatiedienst: schakel in een gebroken keten, in: Thijn, E. van, e.a., De sorry-democratie, Van Gennep, Amsterdam, 1998, pp

7 - Allison, G.T. & M. Halperin, Bureaucratic politics: a paradigm and some policy implications, in: Tanter, R. & R. Ullman (eds.), Theory and policy in international relations, Princeton, 1972, pp Allison, G.T., Conceptual models and the Cuban missile crisis, in: American Political Science Review, jrg. 63, 1969, pp Allison, G.T., Emergence of Schools of Public Policy: Reflection by a Founding Dean, in : Moran, M., M. Rein & R. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp Allison, G.T., Essence of decision, Little, Brown and Company, Boston, Allison, G.T., Public and private management: are they fundamentally alike in all unimportant respects?, in: Shafritz, J. & A. Hyde (eds.), Classics of public administration, The Dorsey Press, Chicago, 1987, pp Allum, P., State and society in Western Europe, Polity Press, Cambridge, Almelo, L. van, Hervorming van politie duurt al twee eeuwen, in: Staatscourant, 16 febr. 2007, nr. 34, p Almond, G. en B. Powell, Comparative politics today - A world view, Glenview, Almond, G. en G. Bingham Powell, Comparative politics, Boston, Almond, G. en G.B. Powell, Politieke systemen, Samsom, Alphen, Almond, G. en S. Verba, The civic culture, Princeton University Press, Princeton, Almond, G.A., en G. Bingham Powell jr. (red.), Comparative politics today - A world view, Glenview, Almond, G.A., en S. Verba, The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations, Princeton, Alt, J.E. en A. Alesina, Political economy: an overview, in: Goodin, R.E. en H.-D. Klingemann (eds.), A new handbook of political science, Oxford University Press, 1996, pp Alta, S. en S. Kroon, Mystificaties in het herindelingsdebat, in: Openbaar Bestuur, aug. 2003, pp Altink, W.M.M. en O. de Lint, Werving en selectie, in: Vinke, R. en G. Nijman (red.), Jaarboek personeelsmanagement 2000, Kluwer, Deventer, 1999, pp Alvesson, M. & H. Willmott, Making Sense of Management, Sage, London, Amason, A.C., Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: revolving a paradox for top management teams, in: Academy of Management Journal, vol. 39, 1996, pp Amelsvoort, P. van, Het programmeren en regisseren van veranderingsprocessen - Vormgeven aan complexe veranderingsprocessen van organisatievernieuwing, ST-Groep, Vlijmen, Amersfoort, J.M.M. van, Immigratie en minderheidsvorming - Een analyse van de Nederlandse situatie , Amsterdam, 1974 (diss.). - Ammerlaan, R., Het verschijnsel Schmelzer, Bosch & Keuning, Baarn, 1992 (1973). - Andersen, S. en K. Eliassen (eds.), Making policy in Europe - The Europeification of national policy-making, Sage, Londen, Andersen, S. en K. Eliassen (eds.), Making policy in Europe. The Europeification of national policy-making, Sage, Londen, 1993.

8 - Anderson, E. en B. Weitz, Make-or-buy decisions: vertical integration and marketing productivity, in: Sloan Management Review, 1986, pp Anderson, T., Strategic planning, autonomous actions and corporate performance, in: Long Rang Planning, vol. 33, 2000, pp Andeweg, R.A., De formatie van de paarse coalitie - Democratisch en politicologisch gehalte van een kabinetsformatie, in: Voerman, G. (red.), Jaarboek1994, DNPP, Groningen, 1995, pp Andeweg, R.B (1988), Cabinet structure and decision- making processes in Western Europe, in: European Journal of Poltical Research, vol. 16, 1988, nr. 2 (special issue). - Andeweg, R.B. & G.A. Irwin, Dutch government and politics, MacMillan, Londen, Andeweg, R.B. & G.A. Irwin, Governance and politics of the Netherlands, Palgrave MacMillan, New York, Andeweg, R.B. & G.A. Irwin, Polarisatie maakt plaats voor gedrang in het centrum, in: De Volkskrant, 7 mei Andeweg, R.B., (red.), Ministers en ministerraad, Staatsuitgeverij, 's-gravenhage, Andeweg, R.B., (red.), Tussen steekproef en stembus, DSWO Press, Leiden, Andeweg, R.B., e.a., (red.), Politiek in Nederland, Alphen, 1989 (derde druk), Andeweg, R.B., Institutional reform in Dutch politics: elected prime minister, personalized PR and popular veto in comparative perspective, in: Acta Poltica, vol. 32, 1997, pp Andeweg, R.B., K. Dittrich en Th. van der Tak, Kabinetsformatie 1977,Leiden, Andeweg, R.B., Kabinetsformaties: de lange weg naar het Catshuis, in: Inleiding staatkunde, Samsom, Alphen, 1991, pp Andreae, A.T., Gemeentelijke gedragscodes, Open Universiteit, Heerlen, 1997 (scriptie). - Andriessen, J., e.a., De sociaal-economische besturing van Nederland, Groningen, Andriessen, J.H.E. en R.A. Roe (eds.), Telematics and work, Lawrence Erlbaum, Hove, East Sussex, Andriessen, M., Kat in een vreemd pakhuis - Gebruiksaanwijzingen voor je eerste week als manager in een gemeente, Van der Kruijs, Andriessen, M., Bureaucratie aan banden Perspectieven voor een nieuwe dereguleringsoperatie, Teldersstichting, Den Haag, Anheimer, H.K. (eds.), When things go wrong - Failures and breakdowns in organizations, Sage, Newbury Park, Anker, H., Voorbij 'Berlusconi voorbij' - Methoden en technieken van politiek marktonderzoek, in: Voerman, G. (red.), Jaarboek 1995, DNPP, Groningen, 1996, pp Anker, M. van den, Wie betaalt, bepaalt, Regiopolitie Rotterdam, Ankersmit, F. e.a., Op verhaal komen, Kok, Kampen, Ankersmit, F., Macht door representatie, Kok Agora, Kampen, Antal, A.B., M. Dierkes en H.N. Weiler, Cross - national policy research: traditions, achievements and challenges, in: M. Dierkes, H.N. Weiler en A.B. Antal (Hrsg.), Comparative policy research, Aldershot, 1987, pp Antal, A.B., M. Dierkes en H.N. Weiler, Cross-national policy research: Traditions, achievements and challenges, in: M. Dierkes, H.N. Weiler en A.B. Antal (red.), Comparative policy research. Learning from experience, Berlijn, Anthonissen, A. en J. Boessenkool, Betekenissen van besturen, Utrecht, 1998 (diss.). - Anthony, R.N., J. Dearden & N. Bedford, Management control systems, Homewood, 1989.

9 - Antonissen, H., Komt de Kanaaltunnel er nog?, in: Intermediair, 26 april 1985, pp Aquina, H., Sociale en politieke factoren van overheidsbeleid: een vergelijkende analyse, in: A. Hoogerwerf (red., 1982), Overheidsbeleid, Alphen, tweede druk, 1982, pp Aquina, H.J. en J. de Roos, Regeren is vooruitschuiven- 30 jaar onderhandelen over de Westerschelde, in: Bestuur, jrg. 2, mei 1983, nr. 5, pp Aquina, H.J., Beleidsovereenkomsten in de praktijk, in: Bestuur, febr. 1982, pp Aquina, H.J., Bespreking van F. Hendriks 'Beleid, cultuur en instituties', in: Beleidswetenschap, 1998, nr. 2, pp Aquina, H.J., De visie van Teiresias: Rationaliteit, moraliteit en maatschappelijke orde als beleidsnormen in theorie en praktijk, in: Beleidswetenschap, 1987, nr. 2, pp Aquina, H.J., Kijk op beleid, Van Gorcum, Assen, Aquina, H.J., Ontwikkeling en optimaliteit van overheidsbeleid, in: Beleid en Maatschappij, 1974, nr. 9, pp Aquina, H.J., Organisaties tussen staat en samenleving, in: Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Samsom, Alphen, 1992, A Aquina, H.J., Overeenkomsten tussen overheden, Kluwer, Deventer, Aquina, H.J., Regeren in modderland, Kobra, Amsterdam, Aquina, H.J., Vergelijken van beleid, in: Beleid & Maatschappij, 1976, nr. 12, pp Archer, C., International organizations, Routledge, Londen, 1992 (2e druk). - Arend, S. van der, P. Glasbergen en P. Driessen, Partner in de regio Ervaringen met interactieve planvorming van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, Copernicus Instituut Universiteit Utrecht, Arendsen, G.P. en A.F.A. Korsten, Ontwikkeling van het technologisch-innovatiebeleid: instrument en evaluatie, in: Beleidsanalyse, 1997, nr. 1, pp Arendsen, G.P. en A.F.A. Korsten, Technologisch innovatiebeleid: continuïteit en verandering, in: Beleidswetenschap, 1996, pp Arendsen, G.P. en A.F.A. Korsten, Van begin naar beleidseinde Recente literatuur over beleidsdynamiek en beëeindiging, in: Bestuurskunde, 2000, nr. 8, pp Arentsen, M.J. e.a., De uitvoering van beleid, in: Bressers, J.Th.J., J.A.A. Thomassen en F.A. van Vught (red.), Politicologie en het openbaar bestuur, Samsom, Alphen, 1993, pp Arentsen, M.J., Beleidsorganisatie en beleidsuitvoering, UT, Enschede, Arentsen, M.J., Een stralende beleidsuitvoering?, in: Sas, C. en M. Herweijer (red.), uitvoering van beleid, Den Haag, 1992, pp Arentsen, M.J., en R. Künneke, Economic organisation and liberalization of the electricity industry: in search of conceptualization, in: Energy Policy, vol. 24, 1996, nr. 6, pp Arentsen, M.J. en R. Künneke, Marktwerking in de energievoorziening, in: Beleid & Maatschappij, 2001, nr. 3, pp Arentsen, M.J., Het ontwerpen van de beleidsuitvoering, in: Hoogerwerf, A. (red.), Het ontwerpen van beleid, Samsom, Alphen, pp Argyris, C. en D. Schön, Organizational learning 2 - Theory, method and practice, Addison- Wesley, Massachusetts, Argyris, C. en D. Schön, Organizational learning: a theory of action perspective, Addison- Wesley, Reading, Argyris, Chr. en D.A. Schön, Theory in practice, Jossey-Bass, San Francisco, 1974.

10 - Argyris, Chr., Knowledge for action- A guide to overcoming barriers to organizational change, Jossey-Bass, San Francisco, Argyris, Chr., On organizational learning, 1992 (vertaald als: Argyris, C., Leren in en door organisaties, Scriptum, Schiedam, 199). - Argyris, Chr., Overcoming organizational defenses-facilitating organizational learning, Allyn en Bacon, Boston, Argyris, Chr., Strategy, change and defensive routines, Pitman, Boston, Argyris, Chr., Teaching smart people how to learn, in: Harvard Business Review, mei-juni Arnbak, J.C., Opening van netten Over liberalisering en toezicht in netwerksectoren, in: Bestuurskunde, 2002, nr. 3, pp Arneil, B., Diverse communities - The problem with social capital, Cambridge University Press, Cambridge, Arnold, Th., Law as symbolism, in: Aubert, V. (ed.), Sociology of law, Penguin, Harmondsworth, 1969, pp Arnold, Th., The symbols of government, New York, Arntzen, H. en C. Schalken, Het stadsmarktonderzoek: een brug tussen bedrijfsmatig werken en bestuurlijke vernieuwing, in: Openbaar bestuur, 1994, nr. 6/7, pp Arntzen, H., De gemeente in ontwikkeling; naar betere beheersing en effectiever sturing, in: Openbaar bestuur, 1992, nr. 2, pp Arntzen, H., De managementrapportage- Een ingeburgerd overheidsinstrument?, in: Bestuur, maart 1988, pp Arntzen, H., De managementrapportage- Een opkomend beleidsinstrument, in: Bestuur, april Arntzen, H., Het stadsmarktonderzoek: een brug tussen bedrijfsmatig werken en bestuurlijke vernieuwing, in: Openbaar bestuur, 1994, nr. 6/7, pp Arrow, K.J., The economics of agency, in: Pratt, J. en R. Zeckhauser, Principals and agents- The structure of business, Boston, 1985, pp Art, R. & R. Jervis (eds.), International politics, Little, Brown, Boston, 1985 (2e druk). - Art, R., Bureaucratic politics and American foreign policy: a critique, in: Policy Sciences, 1973, pp Arts, B.M.J., The political influence of global NGO's, KUN, Nijmegen, 1998 (diss.). - Ashford, S. en N. Timms, What Europe thinks - A study of Western European values, Dartmouth, Ashford, S. en N. Timms, What Europe thinks. A study of Western European values, Dartmouth, Ashforth, B.E., & R.T. Lee, Defensive behavior in organizations: a preliminary model, in: Human Relations, vol. 43, 1990, nr. 7, pp Ashkenas, R. e.a., Boundaryless organization, San Francisco, Ashworth, G.J. en E. Ennen, Het Groninger museum: een ruimtelijke inpassing van een ongewenste activiteit?, in: Moolen, B. van der, en H. Voogd (red.), Niet in mijn achtertuin, maar waar dan?- Het Nimby-verschijnsel in de ruimtelijke planning, Samsom, Alphen, 1995, pp Asmeron, H.K. en R.B. Jain (eds.), Politics, administration and public policy in developmental countries, Amsterdam, 1993.

11 - Asmeron, H.K., R. Hoppe en R.B. Jain (eds.), Bureaucracy and developmental policies in the third world, Amsterdam, Asperen, G.M. van, Risico's: een sociale constructie, in: Huls, N.J.H. (red.), Sturing in de risicomaatschappij, W. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, pp Assefa, H. & P. Wahrhaftig, Managing urban conflict: the MOVE crisis in Philadelphia, in: Rosenthal, U., M.T. Charles & P. 't Hart (eds.), Coping with crises: the management of disasters, riots and terrorism, Charles C. Thomas, Springfield, Asscher, L., Nieuw Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, Atkinson, A.B., Political economy, old and new, in: Goodin, R.E. en H.-D. Klingemann (eds.), A new handbook of political science, Oxford University Press, 1996, pp Atkinson, M., Our masters' voices, Londen, Attema, T. e.a., Evaluatie-onderzoek plan Albeda-Gardeniers, Den Haag, Aubert, V. (ed.), Sociology of law, Penguin, Harmondsworth, Augustijn, C. e.a. (red.), Abraham Kuyper - zijn volksdeel, zijn invloed, Meinema,Delft, Axelrod, R., The evolution of cooperation, Basic books, New York, B&A Groep, Communicatie-onderzoek De Maaswerken - Eindrapport, Den Haag, 28 mei B&A Groep, Mkz De evaluatie van een crisis, Den Haag, maart Baaijens, J., Beleidsnetwerken in actie, Kluwer, Deventer, Baakman, N.A.A., A.F.A. Korsten en E.H.A. Willems (red.), De fabelachtige overheid, Den Haag, 1992, themanummer Bestuurskunde. - Baakman, N.A.A. en J.G.A. van Mierlo, Overheid en onderneming, Heerlen, Open Universiteit, Wolters-Noordhoff, Baakman, N.A.A., A.F.A. Korsten en J.G.A. van Mierlo, Lobbyen bij de overheid, in: Berg, A. e.a. (red.), Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Alphen, 1995, H 2500, pp (Samsom). - Baakman, N.A.A., Bedreigde organisaties, in: Mierlo, J.G.A. van (red.), Particulier initiatief in de klem, Lochem 1989, pp Baakman, N.A.A., De nomenklatoera in Nederland. Over het verschijnsel van partijpolitieke benoemingen, in: DNPP, Jaarboek 2003, Rijksuniversiteit Groningen, 2004, pp Baakman, N.A.A., Kritiek van het openbare bestuur - Besluitvorming over de bouw van ziekenhuizen in Nederland tussen 1960 en 1985, Amsterdam, Thesis, Baalen, C. van, Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties, , Sdu, Den Haag, Baalen, C. van, en J. Ramakers (red.), Het kabinet Drees III Barsten in de brede basis, Sdu, Den Haag, Baalen, P. van, M. Weggeman & A. Witteveen (red.), Kennis en management, Scriptum, Schiedam, Baarda, C.P.F.M., Politieke besluiten en boerenbeslissingen: het draagvlak voor het mestbeleid tot 2000, Groningen, 1999 (diss.).

12 - Baarsma, B., F. Felsö, S. van Geffen e.a., Zelf doen? - Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten - Onderzoek in opdracht van het ministerie van EZ, Amsterdam, april Bac, A., C. Knoop en J. van Zanten, Gemeentelijk financieel beheer, Stenfert Kroese, Leiden, Bac, A., Controlling bij de overheid, in: Management in overheidsorganisaties, nov. 1991, F Bac, A., e.a. (red.), Gemeentelijk financieel beheer, Stenfert Kroese, Leiden, Bac, A.D., Over comptabel nabestellen, in: ESB, 1988, pp Bache, I. & M. Flinders (eds.), Multi-level Governance, Oxford University Press, Oxford, Bachrach, P. en M.S. Baratz, Decisions and non-decisions: an analytic framework, in: The American Political Science Review, Bachrach, P. en M.S. Baratz, Two faces of power, in: The American Political Science Review, 1962, pp Badaracco, J.L. en R.R. Ellsworth, Leadership and the quest for integrity, Harvard Business School Press, Boston, Baerselman, F., A. Bekke e.a., Sturing op maat- Een andere benadering van milieuproblemen in de land- en tuinbouw, Den Haag, 1994 (projectgroep ministerie van LNV). - Baeten, P.C.M.G., Beleidsevaluatie in de provincie, in: Overheidsmanagement, 1997, nr. 9, pp Baeten, P.C.M.G., Sturen op output van welzijnsondersteuning in Limburg - Beleidsrapportage, Maastricht, Baets, W., Organizational learning and knowledge technologies in a dynamic environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Baets, W., Virtueel leren en kennismanagement: twee kanten van dezelfde bedrijfspenning, in: Bedrijfskunde, 2000, nr. 1, pp Bagchus, R., J. de Bruijn en A.B. Ringeling, Beleidsinstrumenten, in: Bekke, A. e.a. (red.), Departementen in beweging, Vuga, Den Haag, 1994, pp Bagchus, R., Waardevolle instrumenten- De totstandkoming van beleidsinstrumenten als plicht, ritueel en zoektocht naar legitimiteit, Erasmusuniversiteit Rotterdam, 1996 (diss.). - Bahlmann, J.P. & B.A.C. Meesters, De organisatie die niet bestond Een zoektocht naar vormen van organisatie, Academic Service, Schoonhoven, Bailey, S.J., Public choice theory and the reform of local government in Britain, in: Public Policy and Administration, vol. 8, zomer 1993, nr Bakas, A., V. David, e.a., Polderpalet Management van diversiteit, Samsom, Alphen, Baker, R. (ed.), Comparative public management, Praeger, Londen, Bakker, C. en B. Bossen, Agentschap: de verzelfstandiging van het Duyverman computercentrum, in: Openbaar Bestuur, 1994, nr. 4, pp Bakker, E. en M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck , Veen, Amsterdam, Bakker, E. en S. de Hoo, Wegenbouw in discussie, in: Intermediair, 8 sept. 1978, pp Bakker, F., Effecten van eigen bijdragen op premies voor ziektekostenverzekeringen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997 (diss.)

13 - Bakker, H., Nimby- Reden voor planologisch zelfonderzoek, in: Moolen, B. van der, en H. Voogd (red.), Niet in mijn achtertuin, maar waar dan?- Het Nimby-verschijnsel in de ruimtelijke planning, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, K. en M. Louweret, Managen met verbeterprojecten, Het Spectrum, Utrecht, Bakker, P. & O. Scholten, Communicatiekaart van Nederland, Bohn Stafleu, Houten, Bakker, P. en J. Bossert (red.), Bedrijfsprocessen op de rol gezet - Herontwerp van bedrijfsprocessen bij het Openbaar Ministerie: de praktijkresultaten van het project SAIL, VNG Uitgeverij, Den Haag, Bakker, P., G. Schreuders en Th. van Stegeren (red.), Onthullingsjournalistiek - Een leidraad voor de speurende verslaggever, Wolters-Noordhoff, Groningen, Bakker, P., Mediageschiedenis, Wolters-Noordhoff, Groningen, Bakker, P., Regionale journalistiek - De pluriformiteit voorbij, Het Spinhuis, Amsterdam, Bakker, R., Procedure controle grote projecten, in: Beleidsanalyse, 1991, nr. 3, pp Bakker, R.C.L. en H.C. Noppen, Decollectivering infrastructuur: meer privaat financieren?, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, R.C.L., Gereedschap voor publiek-private samenwerking, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, W. en F. van Waarden (red.), Ruimte rond regels Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken, Boom, Meppel, Bakkes, A.J., Normen en waarden: een zeer kore inleiding tot het ambtelijk tuchtrecht, in: De Overheidsmanager, jrg. 10, 3 april 2003, nr. 4, pp Bal, R.A., Grenzenplek: over het organiseren van normstelling voor de arbeidsplek, UT Enschede, 1999 (diss.). - Baljé, Chr.L., Th. Drupsteen, M. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij - Openbaar bestuur en burgerschap, Raad voor het Binnenlands Bestuur, SDU, Den Haag, Balkenende, J.P., Vermaatschappelijking als bestuurlijke vernieuwing, in: Baljé, Chr.L., Th. Drupsteen, M. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij - Openbaar bestuur en burgerschap, Raad voor het Binnenlands Bestuur, SDU, Den Haag, 1996, pp Ball, A. & B. Guy Peters, Modern Politics and Government, Palgrave, Houndmills, 2005 (seventh edition). - Ball, W.J., A pragmatic framework for the evaluation of policy arguments, in: Policy Studies Review, jrg. 14, spring/summer 1995, nr. 1/2, pp Ballegooij, G.A.C.M., e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Kluwer, Deventer, 1997 (derde druk). - Ban, A.W. van den, Inleiding tot de voorlichtingskunde, Boom, Meppel, Bandringa-Leeffers, H.G., Bestuurlijke vernieuwing in het Nederlandse onderwijs, OU, Heerlen, 1997 (scriptie). - Banfield, E., The moral basis of a backward society, Glencoe, Bang, H.P. (ed.), Governance as social and political communication, Manchester University Press, Manchester, Bank, J en C. Vos, Hendrikus Colijn - Antirevolutionair, Unieboek, Houten, Banks, J.A., The sociology of social movements, Londen, 1972.

14 - Banks, J.S. en B.R. Weingast, The political control of bureaucracies under asymmetrical information, in: American Journal of Political Science, 1992, pp Banks, J.S. en E. Hanushek (eds.), Modern political economy- Old topics, new directions, Cambridge UP, New York, Banning, C & D. van Eijk, Van handjeklap bij appelsap tot schatbewaarder Zalm, in: NRC, 18 september 2000, p Banning, C. en T.J. Meeuws, De onzichtbare hand van de politiek, Balans, Amsterdam, Barber, B., Strong democracy- Participatory politics for a new age, University of California Press, Berkely, Barber, B., The conquest of politics- Liberal philosophy in democratic times, Princeton UP, Princeton, Barber, J.D., Politics by humans, Duke UP, durham, Barber, J.D., Power in committees, RandMcNally, Chicago, Bardach, E., On designing implementable programs, in: Majone, G. en E. Quade (eds.), Pittfalls of analysis, Chicester, 1980, pp Bardach, E., Policy dynamics, in: Moran, M., M. Rein & R. Goodin (eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp Bardach, E., Policy termination as a political process, in: Policy Sciences, 1976, pp Bardach, E., The implementation game, Cambridge, Bardoel, J. & J. Bierhoff (red.), Media in Nederland, Wolters-Noordhoff, Groningen, Baren, N. van, Planhiërarchische oplossingen, UvA, Amsterdam, 2002 (diss.). - Barendrecht, J.M., A. Brenninkmeijer, N.J. Huls en M. Kleiboer (red.), Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda, Lemma, Utrecht, Barkema, H.G., Variations in ownership structure, managerial pay packages and managerial effort across firms and industries- An agency-theoretic perspect in netwerkkaderbarneveld, E.M. van, R.C. van Vliet en W.O. van de Ven, AWBZ: quo vadis?, in: Openbare Uitgaven, 1995, nr. 5, pp Barmentlo, I. en W.J. van Noort, Shell als succesvol onderhandelaar, in: Namens, jrg. 4, 1989, nr. 1, pp Barnes, J.A., A pack of lies Towards a sociology of lying, Cambridge University Press, Londen, Barnes, S.H., M. Kaase (et al, ), Political action - Mass participation in five western democracies, Londen, Barrett, K. & R. Greene, Powering up: how public managers can take control of information technology, CQ Press, Washington DC, Barry, B., The liberal theory of justice: a critical examination of the principle doctrines in: A theory of jutice by John Rawls, Oxford, Barry, B., Theories of justice, Londen, 1989 (volume I). - Bartels, C. (red.), Technologiebeleid in Nederland, Van Gorcum, Assen, Bartels, G. e.a. (red.), De transactionele overheid, Kluwer, Deventer, Bartolini, S. & P. Mair, Identity, competition and electoral availability. The stabilisation of European electorates , Cambridge, Barzelay, M., Performance auditing and the new public management, in: OECD-PUMA, Performance auditing and the modernisation of government, Paris, 1996, pp

15 - Barzelay, M., The new public management Improving research and policy dialogue, University of California Press, San Francisco, Batley, R. en G. Stoker (eds.), Local government in Europe, Londen. - Bauman, Z., De moderne tijd en de holocaust, Boom, Meppel, Bauman, Z., In search of politics, Polity Press, Cambridge, Bauman, Z., Modernity and ambivalence, Cambridge, Bauman, Z., Postmodernity and its discontents, Politiy Press, Londen, Baumgartner, F.R. en B.D. Jones (eds.), Policy dynamics, University of Chicago Press, Chicago, Baumgartner, F.R. en B.D. Jones, Agendas and instability in American politics, Chicago UP, Chicago, Baumol, W., The macro-economics of unbalanced growth, in: American Economic Review, juni Baumol, W., Welfare economics and the theory of the state, Cambridge, Mass., Bax, M., Medjugorje: Religion, politics and violence in rural Bosnia, VU University Press, Amsterdam, Beck, M.E., Ruimte voor bestuur, bestuur voor de ruimte. De systeemtheorie van Niklas Luhmann toegepast op de Nederlandse bestuurssituatie en de ruimtelijke ordening, Vuga, Den Haag, Beck, U. (Hrsg.), Politik in der Risikogesellschaft, Suhrkampf, Frankfurt, Beck, U., De wereld als risicomaatschappij Essays over de ecologische crisis en de politiek van de vooruitgang, De Balie, Amsterdam, Beck, U., De wereld als risicomaatschappij, De Balie, Amsterdam, 1997b. - Beck, U., Democracy without enemies, Polity Press, Cambridge, Beck, U., M. Hajer & S. Kesselring (Hrsg.), Der unscharfe Ort der Politik Empirische Fallstudien zur Theorie der reflexieven Modernisierung, Westdeutrscher Verlag, Opladen, Beck, U., Risikogesellschaft, Suhrkampf, Frankfurt, Beck, U., Risk society Towards a new modernity, Sage, Londen, Beck, U., The reinvention of politics - Rethinking modernity in the global social order, Polity Press, Cambridge, 1997a. - Beck, U., The reinvention of politics - Towards a theory of reflexive modernization, in: U.Beck, A. Giddens & S. Lash (eds.), Reflexive modernization, Polity Press, Cambridge, Becker, B.L. en J. de Vries, Quotering en politisering van visserij, in: Kickert, W.J.M. (red.), Veranderingen in management en organisatie bij de rijksoverheid, Samsom, Alphen, 1993, pp Becker, B.L., Privatisering van Landbouwvoorlichting, in: in: Kickert, W.J.M. (red.), Veranderingen in management en organisatie bij de rijksoverheid, Samsom, Alphen, 1993, pp Becker, F. e.a., Zeven jaar paars, De Arbeidspers, Amsterdam, Becker, F., W. van Hennekeler e.a. (red.), Transnationaal Nederland - Het drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, De Arbeiderspers, Amsterdam, Becker, H.A. (ed., ), Life histories and generations, Utrecht, Becker, H.A., Generaties en hun kansen, Meulenhoff, Amsterdam, 1994 (vierde druk).

16 - Becker, H.A., Bespreking van 'De praktijk van onderzoek', in: Beleid en Maatschappij, 1989, nr. 4, pp Becker, H.A., Consequentieanalyses: kenmerken en ontwikkelingen, in: Beleid en Maatschappij, 1983, pp Becker, H.A., Discontinue veranderingen, Universiteit Utrecht, Utrecht, 1998 (afscheidscollege). - Becker, H.A., e.a., Carrières in de top van de onderneming, Meppel, Becker, H.A., Ex ante evaluatie: consequentie-analyses, in: Beleid en Maatschappij, 1983, nr. 11, pp Becker, H.A., Social impact assessment, UCL Press, Londen, Becker, H.A., Werken met scenario's - Minigids voor 'strategic learning', Thesis, Amsterdam, Becker, U. (red.), Maatschappij & Nederlandse politiek: historie en vergelijking, Het Spinhuis, Amsterdam, Becker, U. (red.), Maatschappij, macht, Nederlandse politiek, Het Spinhuis, Amsterdam, Becker, U. (red.), Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspectief, Het Spinhuis, Amsterdam, Becker, U., Europese democratieën Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en soevereiniteit in praktijk, Het Spinhuis, Amsterdam, Beckhoven, G. van, Loopbaanonderbreking: Wet op de loopbaanonderbreking moet ook ruimte bieden voor bezinning, in: Overheidsmanagement, 1997, nr. 10, pp Beek, C. van, Samenwerking? Er zijn grenzen!- Onderzoek naar de invloed van de culturele factor op het proces van economische en politiek-bestuurlijke integratie in de Euregio, Rotterdam, 1996 (diss.). - Beek, H.M. ter, en J.J. Hofstedem, Provincies en herindeling: naar meer consistentie en bestuurskwaliteit, in: Openbaar Bestuur, jrg. 12, september 2002, nr. 9, pp Beek, K. van, Zin en onzin van een optimale schaal, in: W. Derksen en W.G.M. Salet (red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur, Voorstudies en achtergronden V93, 's-gravenhage, Beekers, F. en P. van Helsdingen, Topfiguren spreken zich uit, Amsterdam, Beekes, A., K. Sanders en P. Hermkes, Het voorkeursbeleid van de Nederlandse overheid, in: Beleid en Maatschappij, 1995, nr. 5, pp Beem, C., The necessity of politics, The University of Chicago Press, Chicago, Beenakkers, E.M.Th. en M. Grapendaal, Lekken en lekkers - Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers, WODC, Min. van Justitie, Beers, C. van, en J. Theeuwes, Lubbers maakte minste brokken, in: Intermediair, 13 dec. 1996, pp Beers, C.P. van, en A.P.G. de Moor, Milieuschadelijke subsidies: verslaving en afkicken, in: Openbare Uitgaven, 1999, nr. 4, pp Beers, W. van, Performance management in de praktijk Een ontwikkelingsgerichte benadering, Thema, Zaltbommel, Beerten, M. e.a., Aspecten van financiële beschikkingverlening: een eerste evaluatie van de Awb, Kluwer, Deventer, 1996.

17 - Beerten, M. en S. Hoogendoorn, De empirische basis van de Awb, in: Bestuurswetenschappen, 1999, nr. 5, pp Beetham, D. & C. Lord, Legitimacy and the EU, Longman, Londen, Behn, R., How to terminate a public policy: a dozen hints for the would-be terminator, in: Policy Analysis, zomer 1978, pp Behn, R., Rethinking democratic accountability, Brookings Institution, Washington, Behn, R.D. & P.A. Kant, Strategies for avoiding the pitfalls of performance contracting, in: Public Productivity & Management Review, vol. 22, 1999, nr. 4, pp Behn, R.D., Why measure performance? Different purposes require different measures, in: Public Administration Review, vol. 63, sept/october 2003, nr. 5, pp Beich, H., 'U moet de sigaar uit de mond nemen als u met ons spreekt', in: Berg, J.Th.J. van den, e.a., Tussen Nieuwspoort en Binnenhof, Sdu, Den Haag, 1989, pp Beijers, W.M.E.H., W. Huisman en E. Niemeijer, Bedrijfscodes: een verkenning onder de honderd grootste ondernemingen in Nederland, in: Justitiële Verkenningen, 1995, nr. 1, pp Bekke, A.J.G.M. e.a., Haagse bazen - Een verkenning van de topstructuur van de ministeries, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., Besturing door de overheid op afstand, in: Handboek Management in overheidsorganisaties, Alphen, 1989, A Bekke, A.J.G.M., De betrouwbare bureaucratie, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., Duurzaamheid en dynamiek Over het nut van het veranderen van instituties en organisaties, 7 okt (afscheidscollege). - Bekke, A.J.G.M., e.a., (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., en J. de Vries (red.), De Economische Controle Dienst - Een 'fact-finding'- onderzoek naar de structuur en het functioneren van de ECD, RUL/Twijnstra Gudde, Leiden, 1991a. - Bekke, A.J.G.M., en J. de Vries, Tussen politiek en klantenkring - Een onderzoek naar het functioneren van de Algemene Inspectiedienst, Leiden, 1991b. - Bekke, A.J.G.M., Het cultuurbegrip in organisaties in het openbaar bestuur, in: Vlist, R. van der (red.), Visies op organisatiecultuur, Lemma, Utrecht, 1992, pp Bekke, A.J.G.M., Integriteit en organisatie, in: Bestuurswetenschappen, 1995, nr. 6, pp Bekke, A.J.G.M., Isolement van het openbaar bestuur, Samsom, Alphen, 1984 (oratie). - Bekke, A.J.G.M., J. de Vries en G. Neelen, De salto mortale van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Samsom, Alphen, Bekke, A.J.G.M., J. Hakvoort en J. de Heer (red.), Departementen in beweging, Vuga, Den Haag, Bekke, A.J.G.M., J.L. Perry en Th.A.J. Toonen, Comparing civil service systems, in: J.L. Perry (ed.), Research in public administration, Greenwich, 1993, p Bekke, A.J.G.M., R. Bekker en A.D. Verhoeven, Topstructuur van de ministeries, in: Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, losbladig, juli 1998, B Bekke, H. en N. van Gestel, Publiek verzekerd Voorgeschiedenis en start van het Uitvoeringsinsatituut Werknemersverzekeringen (UWV) , Garant, Antwerpen, Bekker, H.A., Sociale methodologie, Meppel, 1979.

18 - Bekker, J. de, en L. Claessens, Inleiding tot kwaliteitszorg - Werken aan kwaliteitsverbetering in de zorgsector, Lemma, Utrecht, Bekker, R., Ja, vriend, de ene dienst is de andere waardig- Beschouwingen over de integriteit van overheidsfunctionarissen, SDU, Den Haag, Bekkering, T. e.a., Management van processen, Het Spectrum, Utrecht, Bekkers, V.J.J.M. (red.), Wegwijs op de digitale snelweg, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1994, pp Bekkers, V.J.J.M. e.a., Subsidiariteit en Europese integratie, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Bekkers, V.J.J.M. en A. Ringeling (red.), Vragen over beleid, Lemma, Utrecht, Bekkers, V.J.J.M. en A.B.M. Lips, Doelzoekende sturing in het milieubeleid? - Verdroging als voorbeeld, in: Openbaar Bestuur, 1998, nr. 6/7, pp Bekkers, V.J.J.M. en A.B.M. Lips, Effectiviteit en acceptatie van beleidsstijlen en - instrumenten in het verdrogingsbeleid van de provincie Noord-Brabant, KUB, Tilburg, Bekkers, V.J.J.M. en A.F.A. Korsten, Gemeentebestuur in het landelijk gebied, in: Bestuurswetenschappen, 1993, nr. 6, pp Bekkers, V.J.J.M. en P. Depla (red.), Digitale posities in het lokale bestuur, Otto Cramwinckel, Amsterdam, Bekkers, V.J.J.M., Bespreking van M. de Geus 'Organisatietheorie in de politieke filosofie', in: M & O, 1991, nr. 1, pp Bekkers, V.J.J.M., Co-produktie in het milieubeleid: op zoek naar een nieuwe sturingsconceptie, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 50, 1996, nr. 3, pp Bekkers, V.J.J.M., De mythen van e-government, in: Bestuurswetenschappen, Bekkers, V.J.J.M., De vergeten infrastructuur? Over vraaggerichte sturing en lokaal sociaal beleid, in: Openbaar Bestuur, septemeber 1999, pp Bekkers, V.J.J.M., Een grenzeloze overheid?, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 1, pp Bekkers, V.J.J.M., E-government: meer dan e-commerce voor overheden, in: Management & Informatie, Bekkers, V.J.J.M., en M. Hornesch, De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder vuur, in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 2, pp Bekkers, V.J.J.M., en M. Lips, Effectiviteit en acceptatie van beleidsstijlen en -instrumenten in het verdrogingsbeleid van de provincie Noord-Brabant, KUB, Tilburg, Bekkers, V.J.J.M., Grenzeloze overheid - Over informatisering en grensveranderingen in het openbaar bestuur, Samsom, Alphen, Bekkers, V.J.J.M., H.J.M. Fenger e.a., Doorwerking van strategische beleidsadvisering, EUR/UvT, Bekkers, V.J.J.M., J. van der Dussen, S. Gosses en A.F.A. Korsten (red.), Uitvoering van EGbeleid, themanummer Bestuurskunde, 1993, nr Bekkers, V.J.J.M., J. van der Dussen, S. Gosses, A. Korsten en H. Schuwer (red.), Uitvoering van EG-beleid, Den Haag (themanummer Bestuurskunde), Bekkers, V.J.J.M., Nieuwe vormen van sturing en informatisering, Eburon, Delft, Bekkers, V.J.J.M., S. Zouridis en A.F.A. Korsten, Denken over dienstverlening - De klant als koning, in: Bestuurskunde, 1998, nr Bekkers, V.J.J.M., Transparantie en sturing op afstand: over de januskop van informatisering, in: Openbaar Bestuur, 1994b, nr. 4, pp

19 - Bekkers, V.J.J.M., Vraaggerichte sturing en budgetsubsidiëring, in: Handboek budgetsubsidiëring in de welzijnssector, Elsevier, Den Haag, editie Bekkum, R. van, Knutselen aan het organisatiemodel van de arbeidsvoorziening, in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 6/7, pp Bekkum, R. van, Tussen vraag en aanbod - Op zoek naar de identiteit van de arbeidsvoorzieningsorganisatie, SDU, Den Haag, Belbin, R.M., Management teams, Academic Service, Schoonhoven, Belbin, R.M., Management teams, Butterworth-Heinemann, New York, 1984 (vetaling 1998). - Belder, E.E. e.a. (red.), Integrale bedrijfsvoering burgerzaken, Vuga, Den Haag, Bell, D.E., H. Raiffa en A. Tversky, Decision making, Cambridge UP, Cambridge, Bellavita, Chr., How public organizations work: learning from experience, New York, Bellavita, Chr., The public administrator as hero, in: Administration and Society, augustus 1991, pp Bemboom, W., Omgaan met de media, Strengholt, Naarden, Bemelmans, M.L., R.C. Rist en E. Vedung (eds.), Carrots, sticks and sermonts - Policy instruments and their evaluations, Transaction Publishers, New Brunswick, Bemelmans, Th. e.a., Electronische vergadersystemen, in: Informatie, maart Bemelmans-Videc, M.L., Bekwamen in besturen Over disciplines en dilemma s in de bestuurlijke oordeelsvorming, Nijmegen UP, Bemelmans-Videc, M.L., De Algemene Rekenkamer: controlenormen en stijlen in een veranderende bestuurlijke context, in: Huls, N.J. e.a. (red.), Omgaan met de onderhanelende overheid, Amsterdam UP, Amsterdam, 1998, pp Bemelmans-Videc, M.L., De generalist-specialist dichotomie, in: Bestuurswetenschappen, 1985, pp Bemelmans-Videc, M.L., Economen in overheidsdienst, RU Leiden, 1984 (diss.). - Bemelmans-Videc, M.L., Over het beoordelen van goed bestuur, in: Nelissen, N.J.M., H. Goverde en N. van Gestel (red.), Bestuurlijk vermogen, Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2000, pp Bemmel, D. van, en P.J. van Dijk, IJzeren Rijn: nasleep van een scheiding, in: Openbaar Bestuur, febr. 2004, nr. 2, pp Bemmel, L. van, K. Machielse en L. van de Voort, Kerncompetenties in de stadsregio Rotterdam, in: Holland Management Review, 1996, nr. 48, pp Bendor, J. & T. Hammond, Rethinking Allison's models, in: American Political Science Review, jrg. 86, 1992, pp Bendor, J., A model of muddling through, in: American Political Science Review, vol. 89, 1995, pp Benjamin, M., Splitting the difference- Compromise and integrity in ethics and politics, University Press of Kansas, Bennebroek Gravenhorst, K., Sterke staaltjes van samenwerking, Kluwer, Deventer, 2002 (dissertatie). - Bennema, S.J. e.a., Multi-criteria-evaluatie, ruimtelijke planning en grindwinning- enige ervaringen in de praktijk, in: Cultuurtechnisch Tijdschrift, 1986, pp Bennebroek, K.M., e.a., Beïnvloedingsgedrag van adviseurs in veranderingsprocessen, in: M&O, 1997, nr. 2.

20 - Bennet, J. & W. Orzechowski, The voting behavior of bureaucrats: some empirical evidence, in: Public Choice, 1983, pp Bennet, W.L. en M. Edelman, Toward a new political narrative, in: Journal of Communication, vol. 35, 1985, nr. 4, pp Bennett, C.J. en M. Howlett, The lessons of learning: reconciling theories of policy learning and policy change, in: Policy Sciences, 1992, pp Bennis, H. e.a., Een buurt in beweging: talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, Aksant, Amsterdam, Bennis, W., Bennis: een Haags lobbykantoor, in: Namens, 1988, nr. 2, pp Bennis, W.J., B.M.J. Paauw em M.P.C.M. van Schendelen, red., Lobbyen- Hoe werkt 't?, Den Haag, Bennis, W.J., B.M.J. Pauw en M.P.C.M. van Schendelen (red.), Lobbyen, hoe werkt 't?, Sdu, Den Haag, Benschap, Y. e.a., Personeelsmanagement in revisie? Omgaan met diversiteit in Nederland, in: M&O, 1999, nr. 2, pp Bentlage, F. e.a., De excellente overheidsorganisatie, Kluwer, Deventer, Benz, A. & W. Seibel (Hrsg.), Zwischen Kooperation und Korruption - Abweichendes Verhalten in der Verwaltung, Nomos, Baden-Baden, Berdowski, Z. e.a., Wie (niet) weg is, is gezien - Schoolverzuim in Amsterdam, Garant, Leuven, Berends, J. en J. Meerkerk, E-government: het freewheelen voorbij, in: Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, april 2002, F Berentsen, L., De onuitroeibare hiërarchie, in: Intermediair, 25 november 1999, pp Berg, A. E. van den, Een goed initiatief, maar niet in onze wijk, in: Moolen, B. van der, en H. Voogd (red.), Niet in mijn achtertuin, maar waar dan?- Het Nimby-verschijnsel in de ruimtelijke planning, Samsom, Alphen, 1995, pp Berg, A. van den, Anatomie van een beleidsintensivering, in: Intermagazine, maart 1991, pp Berg, A.H., Bureaupolitiek- Konden we maar zonder!, in: Openbaar Bestuur, jan. 1997, pp Berg, A.H., De eigen aard van de overheid, Sdu, Den Haag, Berg, A.H., De politiek, weg ermee?, in: Openbaar Bestuur, jrg. 11, 2001, nr. 8, pp Berg, A.H., Het inschakelen van interne en externe organisatie-adviseurs, in: Financieel Overheidsmanagement, 1991, nr. 3, pp Berg, A.H., Managers bij de overheid, Vuga, 's-gravenhage, Berg, A.H., Verzwakking van topleiding: geen antwoord op verkokering, in: openbaar Bestuur, 1995, nr. 1, pp Berg, C., R. van Oosteroom en J. Slootmaker (red.), Moderne bedrijfsvoering bij de overheid, Sdu, Den Haag, Berg, E. en D. Hillenius, De VNG in de jaren zeventig, VNG uitgeverij, Den Haag, Berg, E., Bestuursmetrie, in: ESB, 29 febr. 1984, p Berg, E., De beperkingen van de bestuursrechter, in: Baljé, Chr.L., Th. Drupsteen, M. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij - Openbaar bestuur en burgerschap, Raad voor het Binnenlands Bestuur, SDU, Den Haag, 1996, pp Berg, E., Decentralisatie in drievoud, Rotterdam, 1975 (oratie).

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Adizes, I. (1981). Mismanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (1998). Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Rivaliteit en strijd tussen ambtelijke bureaus

Rivaliteit en strijd tussen ambtelijke bureaus Rivaliteit en strijd tussen ambtelijke bureaus Bureaupolitiek, verkokering, stammenstrijd, samenwerking A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 Begrippen: bureaupolitiek

Nadere informatie

New public management

New public management New public management Prof.dr. A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 New public management: wat het is 3 Tien doctrines van new public management volgens Hood 4 Doorwerking

Nadere informatie

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong

Nadere informatie

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015 Books 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 12 How markets work and fail, and what to make of them, Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

Prof.dr. A.F.A. Korsten (Heruitgave in 2008 van een eerdere publicatie) Inhoudsopgave. A Inleiding 1 Inleiding

Prof.dr. A.F.A. Korsten (Heruitgave in 2008 van een eerdere publicatie) Inhoudsopgave. A Inleiding 1 Inleiding Internationaal - vergelijkend onderzoek Typen onderzoek, methodologische aspecten en voorbeelden op het terrein van vergelijking van overheidsbeleid, culturen, organisaties en management Prof.dr. A.F.A.

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Een BOKS-literatuurlijst

Een BOKS-literatuurlijst J. Strikwerda - 1 - Versie d.d. 4 oktober 2006 Een BOKS-literatuurlijst De canon van management consultants J. Strikwerda Z oals in elke professie geldt ook in die van de management consultancy 1 de vraag

Nadere informatie

REFERENCES. Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26.

REFERENCES. Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26. REFERENCES Ackoff, R.L. (1981). The art and science of mess management. TIMS Interfaces, vol. 11, no. 1, pp. 20-26. Adams, D. (1979). The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy. Pan Books, Sydney. A1camo, J.,

Nadere informatie

De wereld in de regio

De wereld in de regio De wereld in de regio Lezing van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, ter gelegenheid van de Opening van het Academisch Jaar op 1 september 2014 De

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk

Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk Netwerkmanagement Over omgaan met onzekerheid in geval van veel betrokkenen in een netwerk A.F.A. Korsten Inleiding Overheidsorganisaties kunnen vaak niks alleen voor elkaar boksen. Ze zijn voor hun taakuitvoering

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties R 209 210 Ruim baan voor creatief talent Abbott, A. (1988), The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labour, Chicago, US en London, UK: The University of Chicago Press. Abbott, A.

Nadere informatie

Overleven in een dynamische omgeving: helpt wendbaar organiseren?

Overleven in een dynamische omgeving: helpt wendbaar organiseren? Organisatie en management 6 Overleven in een dynamische omgeving: helpt wendbaar organiseren? Mark Nijssen en Jaap Paauwe SAMENVATTING Veel organisaties opereren in toenemende mate in een dynamische omgeving

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Tilburg University. Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans. Published in: Vakblad Tax Assurance

Tilburg University. Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans. Published in: Vakblad Tax Assurance Tilburg University Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans Published in: Vakblad Tax Assurance Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014 Link to

Nadere informatie

LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS

LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS Peer-reviewed publications De Vreese, C.H., & Neijens, P. C. (2015). Measuring Media Exposure in a Changing Communications Environment. Paper presented at WAPOR s conference

Nadere informatie

Verleiden tot kennisproductiviteit

Verleiden tot kennisproductiviteit Verleiden tot kennisproductiviteit Joseph W. M. Kessels Rede Uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van Hoogleraar Human Resource Development aan de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde Universiteit

Nadere informatie

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS 0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS Rudi W. Holzhauer Erasmus University of Rotterdam Rob Teijl Dutch Ministry of Justice Copyright 1999 Rudi W. Holzhauer en Rob Teijl Abstract The rise of law and

Nadere informatie

De psychologie van arbeid en gezondheid

De psychologie van arbeid en gezondheid Literatuur Aasa, U., Kalezic, N., Lyskov, E., Angquist, K., & Barnekov-Bergkvist, M. (2006). Stress monitoring of ambulance personnel during work and leisure time. International Archives of Occupational

Nadere informatie

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Paul C. van Fenema Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen 1 april 2014 Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Rede

Nadere informatie

Evidence based consultancy

Evidence based consultancy Evidence based consultancy EEN HAALBARE KAART? Sinds kort is er sprake van groeiende aandacht voor evidence based management. Wij stellen hier de vraag wat dit betekent in de context van consultancy. Evidence

Nadere informatie

De ondraaglijke zwaarte van de mens

De ondraaglijke zwaarte van de mens De ondraaglijke zwaarte van de mens Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. Josee van Eijndhoven De ondraaglijke zwaarte van de mens 19 oktober 2007 Inaugurele rede van dr. Josee van Eijndhoven bij gelegenheid

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

Nieuwe vormen van Governance

Nieuwe vormen van Governance RIVM rapport 500013004/2004 Nieuwe vormen van Governance Een essay over nieuwe vormen van bestuur met een empirische uitwerking naar de domeinen van voedselveiligheid en gebiedsgericht beleid M.A. Hajer,

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie