Studiegids HBO Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012"

Transcriptie

1 Studiegids HBO Bedrijfskunde

2 Copyright Hogeschool NOVI Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogeschool NOVI. NB: Op die plaatsen waar in dit document in de hij-vorm wordt gesproken wordt nadrukkelijk ook de zij-vorm bedoeld. Hogeschool NOVI Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Opbouw programma Bedrijfskunde NOVI Programma vanuit het OER Programma vanuit het opleidingsprofiel De kerntaken Overzicht relatie tussen de modulen en de kerntaken Beschrijving van de propedeuse Onderwijseenheid: 1 Toegepaste informatie- en communicatietechnologie Onderwijseenheid: 2 Beroepsoriëntatie Onderwijseenheid: 3 Beroepsvaardigheden Onderwijseenheid: 4 Management en bedrijfsprocessen Beschrijving van de hoofdfase Adviesvaardigheden Bestuurlijke Informatievoorziening Communicatie Cross Cultural Management Ethiek Financieel Economisch Management Human Resource management Informatiekunde Integrale kwaliteitszorg Logistiek Management Marketing Management Mondelinge Communicatie Onderzoeksmethoden Organisatieverandering Organisatiekunde Privaatrecht Action learning opdrachten Beroepsproducten Stage Afstuderen Reglement examens Afname tentamens Bezwaar en beroep Praktische informatie Studiematerialen Leerplein Studievoortgangsinformatie Studieloopbaanbegeleiding Overige informatie Hogeschool NOVI Pagina 3

4 1. Inleiding Deze studiehandleiding biedt studenten van NOVI de belangrijkste informatie met betrekking tot het opleidingsprogramma Bedrijfskunde. De studiehandleiding is opgebouwd uit drie onderdelen. Als eerste is de programmabeschrijving opgenomen, met de studiepunten per onderwijseenheid en een korte beschrijving van iedere module. Het tweede deel bevat informatie met betrekking tot examinering. Daarin zijn de reglementen ten aanzien van de examinering en de mogelijkheden tot bezwaar en beroep opgenomen. Als laatste is een overzicht opgenomen met praktische informatie. Mocht je iets niet in de studiehandleiding terug kunnen vinden, neem dan gerust even contact op met onze opleidingsadviseurs ( of Hogeschool NOVI Juni 2011 Hogeschool NOVI Pagina 4

5 2. Opbouw programma Bedrijfskunde NOVI Programma vanuit het OER Propedeuse De propedeuse bestaat uit de volgende onderwijseenheden (OE): OE 1 Toegepaste ICT ` 15 ECTS OE 2 Beroepsoriëntatie 15 ECTS OE 3 Beroepsvaardigheden 15 ECTS OE 4 Inleiding Management en bedrijfsprocessen 15 ECTS Opleidingsmodulen propedeutische fase Onderwijseenheid Toetseenheid : Leerlijn: Studie- Toetsvorm: : last: OE 1 Inleiding Informatietechnologie Conceptueel 2 Kennistoets OE 1 Toegepaste Informatietechnologie Conceptueel 6 Kennistoets OE 1 Praktijkinstructie geautomatiseerde Integratie 7 Vaardigheidstoets informatievoorziening OE 2 Leerstijlentest Conceptueel 2 Kennistoets OE 2 Zelfbeoordeling Conceptueel 1 Kennistoets OE 2 POP/PAP Integratie 2 Vaardigheidstoets OE 2 Reflectie Integratie 2 Reflectieverslag OE 2 Beroepsoriëntatie Conceptueel 4 Praktijktoets OE 2 Praktijkopdracht Beroepsvaardigheden 4 Praktijktoets OE 3 Communicatie de basis Conceptueel 3 Kennistoets OE 3 Schriftelijk rapporteren Conceptueel 2 Kennistoets OE 3 Mondelinge communicatie en presenteren Conceptueel 2 Reflectieverslag OE 3 Praktijkinstructie zakelijke communicatie Beroepsvaardigheden 8 Praktijktoets OE 4 Inleiding Management Conceptueel 4 Kennistoets OE 4 Inleiding Procesbeheersing & Control Conceptueel 4 Kennistoets OE 4 Praktijkinstructie Leidinggeven Beroepsvaardigheden 4 (Digitaal)portfolio OE 4 360º feedback scan plus opstellen POP en PAP Reflectie en studieloopbaan 3 Reflectieverslag Hogeschool NOVI Pagina 5

6 Hoofdfase De hoofdfase bestaat uit: OE 5 Procesmanagement 15 ECTS, major OE 6 Personeel en organisatie 15 ECTS, major OE 7 Economisch beheer 15 ECTS, major OE 8 Management en organisatie 15 ECTS, major OE 9 Informatie en communicatie 15 ECTS, major OE 10 Marketing en strategie 15 ECTS, major OE 11 Management van verandering 15 ECTS, major OE 12 Recht en samenleving 15 ECTS, major/majorgebonden minor) OE 13 Keuzeprogramma 15 ECTS, vrije minor OE 14 Keuzeprogramma verdieping 15 ECTS, majorgebonden minor OE 15 Stage* OE 16 Afstudeeropdracht 30 ECTS, major *U doorloopt een stage van en half jaar indien uw werkomgeving niet goed aansluit op de opleiding. Opleidingsmodulen hoofdfase Onderwijseenheid Toetseenheid : Leerlijn: Studie- Toetsvorm: : last: OE 5 Logistiek conceptueel 4 kennistoets OE 5 Integrale Kwaliteitszorg conceptueel 4 kennistoets OE 5 Case study bedrijfskunde integratie 3 casustoets OE 5 Action learning opdracht integratie 4 Essay/paper OE 6 Human Resource Management conceptueel 4 kennistoets OE 6 Cross Cultural Management conceptueel 4 kennistoets OE 6 Action Learning opdracht integratie 4 Essay/paper OE 6 Zelfreflectie, opstellen persoonlijk actieplan reflectie en studieloopbaan 3 Persoonlijk actieplan OE 7 Financieel economisch management conceptueel 4 casustoets OE 7 Bestuurlijke informatievoorziening conceptueel 4 casustoets OE 7 Action Learning opdracht integratie 4 Essay/paper OE 7 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 8 Organisatiekunde conceptueel 3 Kennistoets OE 8 Management conceptueel 4 Kennistoets OE 8 Action Learning opdracht integratie 5 Essay/paper OE 8 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 9 Informatiekunde conceptueel 4 Kennistoets OE 9 Communicatie conceptueel 4 Kennistoets OE 9 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 9 Reflectie, PAP, 360º feedback reflectie en 4 Zelfbeoordeling Hogeschool NOVI Pagina 6

7 Opleidingsmodulen hoofdfase Onderwijseenheid : Toetseenheid : Leerlijn: Studielast: studieloopbaan Toetsvorm: OE 10 Marketing Management conceptueel 3 Casustoets OE 10 Onderzoeksmethoden conceptueel 4 Kennistoets OE 10 Action Learning Opdracht integratie 5 Praktijkbeoordeling OE 10 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 11 Organisatieverandering conceptueel 3 Kennistoets OE 11 Adviesvaardigheden conceptueel 4 Casustoets OE 11 Action Learning Opdracht integratie 5 Essay/paper OE feedbackscan met persoonlijk actieplan reflectie en studieloopbaan 3 Reflectieverslag OE 12 Privaatrecht conceptueel 4 Kennistoets OE 12 Ethiek conceptueel 4 Kennistoets OE 12 Action Learning Opdracht integratie 4 Essay/paper OE 12 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 13 Keuzemodule 1 conceptueel 4 Casustoets OE 13 Keuzemodule 2 conceptueel 4 Casustoets OE 13 Action learning opdracht integratie 4 Essy/paper OE 13 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 14 Keuzemodule 3 conceptueel 4 Kennistoets OE 14 Keuzemodule 4 conceptueel 4 Kennistoets OE 14 Action learning opdracht Integratie 4 Essay/paper OE 14 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 15 Stage/ praktijkcomponent beroepsvaardigheden Praktijkbeoordeling OE 16 Afstudeeropdracht, scriptie inclusief presentatie en verdediging Integratie 30 Afstudeerscriptie, criterium gericht interview Hogeschool NOVI Pagina 7

8 2.2 Programma vanuit het opleidingsprofiel De kerntaken Het opleidingsprofiel geeft een omschrijving van de eisen in termen van kennis, vaardigheden en beroepshouding waaraan een afgestudeerde van de opleiding HBO bedrijfskunde moet voldoen. Uitgangspunt hierbij is dat het opleidingsprofiel nauw moet aansluiten op het beroepsprofiel. Het einddoel van het opleidingsprogramma is dat de afgestudeerden competent zijn om de volgende kerntaken uit te kunnen voeren: Kerntaak 1 Leidinggeven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een project. Kerntaak 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidnovielstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. Kerntaak 3 Toepassen van humanresourcesmanagement in het licht van de strategie van de organisatie. Kerntaak 4 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. Kerntaak 5 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. Kerntaak 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. Kerntaak 7 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. Kerntaak 8 Intern en extern communiceren, teamgericht samenwerken in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Kerntaak 9 Bepalen van doelstellingen voor de eigen professionele ontwikkeling en voor het functioneren in uiteenlopende beroepssituaties. Kerntaak 10 Interdisciplinair werken als bruggenbouwer tussen verschillende afdelingen, disciplines, actoren op een pragmatische wijze alsook op een geordende en methodisch verantwoorde werkwijze. Deze kerntaken zijn verder uitgewerkt in het opleidingsprofiel. Dit document is beschikbaar op leerplein. Hogeschool NOVI Pagina 8

9 2.2.2 Overzicht relatie tussen de modulen en de kerntaken Kerntaak OE Onderwijseenheid Module Toegepaste OE 1 Toegepaste ICT Informatietechnologie (ICT-1) x x Praktijkgerichte ICT toepassingen (ICT-2) x x OE 2 Beroepsoriëntatie Persoonlijke leerweg (PLW) x x X Beroepsoriëntatie (BOR) x x x OE 3 Beroepsvaardigheden Communicatie (COM-1) x x x x x x x x Vardigheden voor studie en loopbaan (VSL) x x x x x x x x Inleiding Management (MAN-1) Inleiding Management en OE 4 bedrijfsprocessen x x Inleiding Bestuurlijke informatievoorziening -1 (BIV-1) x 360º feedback scan plus opstellen POP en PAP OE 5 Procesmanagement Logistiek (LOG) x OE 5 Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) x x x OE5 Casestudy bedrijfskunde (CSB) X x x OE 6 Personeel en organisatie Human Resource Management (HRM) x x OE 6 Cross Cultural Management (CCM) x x x Zelfreflectie, opstellen persoonlijk actieplan OE 7 Financieel economisch Economisch beheer management (FEM) x x x OE 7 Bestuurlijke informatievoorziening (BIV-2) x x OE 8 Management en organisatie Organisatiekunde x x x x OE 8 Management x x x OE 9 Informatie en communicatie Informatiekunde (INF) x x OE 9 Communicatie (COM-2) x x x x x x x x x Reflectie, PAP, 360º feedback x x OE 10 Markteting en strategie Marketing Management (MAM) x OE 10 Onderzoeksmethoden (OZM) x x OE 11 Management van verandering Organisatieverandering (ORV) x x x x OE 11 Adviesvaardigheden (ADV) x x x 360 feedbackscan met persoonlijk actieplan OE 12 Recht en samenleving Privaatrecht (PRV) x x OE 12 Ethiek (ETH) x x x De geaccentueerde kerntaak is de kerntaak waar de module centraal staat. Met de overige aangegeven kerntaken heeft de module ook essentiële raakvlakken. x x x x x x x Hogeschool NOVI Pagina 9

10 2.3 Beschrijving van de propedeuse Hieronder is een korte beschrijving van de onderwijseenheden in de propedeuse opgenomen. De volledige beschrijving van de modules met de uiteenzetting van de leerstof over de lessen is opgenomen in de modulebeschrijvingen. De modulebeschrijvingen zijn opgenomen op leerplein Onderwijseenheid: 1. Toegepaste informatie- en communicatietechnologie Kerntaak: In en extern communiceren en teamgericht samenwerken aan projecten in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Leerdoelen: De deelnemer is in staat om op adequate wijze te communiceren met verschillende belanghebbende op de diverse niveaus met gebruikmaking van moderne informatiecommunicatietechnologie en heeft daartoe kennis van en vaardigheid in het gebruik van: - de basisfuncties van een PC en het besturingssysteem. - de basisfuncties van een tekstverwerker, een spreadsheet, een presentatieprogramma en een database. - de basisfuncties met betrekking tot internet, , elektronisch postvak beheren, elektronische agenda beheren en elektronisch vergaderingen en afspraken plannen en beheren Kenniselementen: - PC gebruik - Tekstverwerken; - Spreadsheets; - Databasesoftware - Presentatiesoftware - Digitaal agendabeheer - Internet toepassingen Vaardigheden: - Praktisch computergebruik - Het visualiseren van presentaties met behulp van toepasselijke software. - Praktijkgerichte spreadsheet toepassingen Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Besluitvaardigheid - Probleemanalyse - Resultaatgerichtheid - Samenwerken Gerelateerde persoonskenmerken: - Onafhankelijk denken - Ambitie & uitdaging Hogeschool NOVI Pagina 10

11 - Pragmatisme - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid Beroepsproducten: Uit de volgende beroepsproducten kan een keuze worden gemaakt : - een persoonlijke webpagina voor het persoonlijk portfolio - een financiële analyse met Excel - een powerpointpresentatie - een met de tekstverwerker uitgewerkt verslag - het verzorgen van back-ups en restore toepassingen - het opschonen van computerbestanden - het maken van een website Procescriteria: - de visuele-, automatiserings- en internettoepassingen zijn op de juiste wijze gebruikt waardoor de informatie effectief kan worden verspreid. - Bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten met behulp van de ict-toepassingen wordt de organisatie gepresenteerd zoals de organisatie ook gezien wil worden. Productcriteria: - uit de verschillende soorten van communicatie media is steeds de juiste gekozen en op de juiste wijze gebruikt. - Procedures zijn op de juiste wijze toegepast. - Het eigen handelen is in het procesverslag verantwoord. Contactbijeenkomsten: Contactbijeenkomsten in overleg met deelnemers te bepalen en voorts zelfstudie. Minimaal 10 contactbijeenkomsten van 3 uur. Lesmateriaal: Step by step Office 2007 Auteurs: Joyce Cox, Curtis Frye, M. Dow Lambert III, Steve Lambert,Joan Preppernau en Katherine Murray Uitgeverij: Pearson Education Syllabus Excel Draaitabellen (NOVI) Syllabus Excel praktijktoepassingen (NOVI) Syllabus Praktijkopdrachten geautomatiseerde toepassingen (NOVI) Het bovengenoemde lesmateriaal is beschikbaar via Leerplein. Voor het volgen van deze onderwijseenheid dient de deelnemer over een computer (laptop) te beschikken met internetaansluiting. Desgewenst kan deze laptop via NOVI worden aangeschaft. Toetsing: OE 1.1 Toegepaste informatietechnologie 6 ECTS Vaardigheidstoets Niveau 1 OE 1.2 Praktijkgerichte toepassingen ICT 2 ECTS Vaardigheidstoets Niveau 1 OE 1.3 Praktijkopdrachten geautomatiseerde 7 ECTS Praktijkopdrachten Niveau 1 informatievoorziening Procesverslag Niveau 1 Hogeschool NOVI Pagina 11

12 2.3.2 Onderwijseenheid: 2. Beroepsoriëntatie Kerntaak: Bepalen doelstellingen voor de eigen professionele ontwikkeling en functioneren in uiteenlopende beroepssituaties. Leerdoelen: De deelnemer: begrijpt de principes van competentie gericht onderwijs; heeft inzicht in de manier waarop aan een optimale studiemotivatie kan worden gewerkt; heeft inzicht in wie hij is en wat hij kan onder meer door zelfreflectie en een persoonlijkheidsscan. heeft kennis van de leerstijlen van Kolb, kan de leerniveaus benoemen en vormgeven; kan een studieplanning opstellen in de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor de lange termijn en een persoonlijk actieplan (PAP) voor de komende periode (korte termijn). Kenniselementen: - Functie portfolio/pop - Feedbackinstrumenten - Competenties en competentieontwikkeling - Leerstijlen en analyse eigen leerstijl - Organisatiedoelen Vaardigheden: - Reflecteren - Leerdoelen formuleren - Persoonlijke ontwikkelingsplannen opstellen - Feedback organiseren, ontvangen en verwerken Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Leervermogen - Samenwerken Gerelateerde persoonskenmerken: - Volharding - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid - Onafhankelijk denken Kritische beroepssituaties: - De deelnemer krijgt uit zijn omgeving signalen die duiden op kritiek op zijn persoon of zijn prestatie. - Ontwikkelbehoeften stemmen niet overeen met organisatiebehoeften. Hogeschool NOVI Pagina 12

13 Beroepsproducten: - POP, PAP en reflectieverslagen als onderdeel van het portfolio. - Er moeten tenminste drie producten liggen, waarvan het eerste product (POP en PAP) bij aanvang van de opleiding is gemaakt op basis van de zelfbeoordeling en de leerstijlentest. De volgende twee producten (reflectieverslagen en aanpassing POP/PAP) moeten met een tussenruimte van elk een halfjaar zijn gemaakt. - Verbindende eindopdracht waaruit blijkt dat de verschillende beroepsproducten behorende bij de verschillende kerntaken in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. (uitvoeren na afronding van de onderwijseenheden 1, 2, 3 en 4) Procescriteria: - De deelnemer handelt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn eigen beroepsmatig handelen - De deelnemer plant ruimte en tijd, reflecteert op zijn eigen beroepsmatig handelen (+ context), zet dat af tegen het gewenst handelen, zoekt actief naar 360 graden feedback op eigen functioneren en maakt mede op basis daarvan een persoonlijk ontwikkelplan en persoonlijk actieplan en past dat regelmatig (met een tussenruimte van maximaal een halfjaar) aan. Productcriteria: Zelfbeoordeling en leerstijlentest: - Verschil tussen feitelijk en gewenst handelen is zo geanalyseerd dat helder is wat leerpunten zijn en op welke wijze deze ontwikkeld kunnen worden; Opstellen POP en PAP - In persoonlijk actieplan zijn doelen, middelen, prioriteiten, keuzes en tijdpad duidelijk beschreven en verantwoord. Reflecteren: - Analyse van verschil met vorige situatie - Ontwikkeling wordt bewezen aangetoond Beroepsoriëntatie - een reëel beeld van het beroep van een bedrijfskundige op HBO niveau. Praktijkopdracht Bedrijfsoriëntatie: - inzicht hebben in de begrippen organisatie, arbeidsorganisatie, bedrijf, onderneming, profitorganisatie en not-for-profit organisatie. - de doelstellingen, producten en/of diensten en de concurrentiepositie van de organisatie beschrijven. - aangeven hoe samenwerking tussen ondernemingen georganiseerd kan zijn. Contactbijeenkomsten: Naast minimaal 2 studieloopbaangesprekken en het criteriumgericht interview aan het einde van het studiejaar kan deze onderwijseenheid volledig zelfstandig worden gevolgd. Lesmateraal: - Studieloopbaan ontwikkeling beroepsgeschikt Auteur: Monique Dankers van der Spek Hogeschool NOVI Pagina 13

14 Uitgever: Pearson Educatie ISBN: Handleiding persoonlijke leerweg (Syllabus NOVI) - Handleiding beroepsoriëntatie (Syllabus NOVI) Toetsing: Op basis van opgesteld POP, PAP, persoonlijkheidsscan, leerstijlentest en reflectieverslagen en aan de hand van de proces- en productcriteria zoals hierboven beschreven. Studiepunten: OE 2.1 Persoonlijke leerweg - Leerstijlentest 2 ECTS Niveau 2 - Zelfbeoordeling 1 ECTS Niveau 2 - Opstellen POP/PAP 2 ECTS Niveau 2 - Reflecteren 2 ECTS Niveau 2 OE 2.2 Beroepsoriëntatie 4 ECTS Niveau 2 OE 2.3 Praktijkopdracht beroepsoriëntatie 4 ECTS Niveau 2 15 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 14

15 2.3.3 Onderwijseenheid: 3.Beroepsvaardigheden Kerntaak: In en extern communiceren en teamgericht samenwerken aan projecten in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Leerdoelen: De deelnemer heeft kennis van en inzicht in: het communicatiemodel en de verschillende vormen van mondelinge en schriftelijke bedrijfscommunicatie de verschillende vormen van gedrag het hanteren van problemen en het oplossen ervan de elementen die van belang zijn voor het vormgeven van zijn studieloopbaan De deelnemer heeft vaardigheid in: het afnemen van interviews en enquêtes het voeren van (werk)overleg conflicthantering en onderhandeling het voorbereiden en verzorgen van publieks- en doelgerichte presentaties zelfmanagement in het kader van zijn studieloopbaan Kenniselementen: - Elementen van communicatie - Nederlands, de basis - Rekenen, de basis - Algemene punten over stijl - Schrijfvormen - Gesprekstechnieken - Vergadertechnieken - Presentatiestructuren - Onderhandelingstechnieken - Interviewtechnieken Vaardigheden: - Persoonlijk functioneren - Interviewen - Vergaderen - Conflicthantering & Onderhandelen - Presenteren - Lezen en aantekeningen maken - Schriftelijk communiceren - Samenwerken met anderen - Integratie van vaardigheden - Rekenvaardigheden Hogeschool NOVI Pagina 15

16 Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Mondelinge communicatie - Schriftelijke communicatie - Besluitvaardigheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerken Gerelateerde persoonskenmerken: - Onafhankelijk denken - Ambitie & Uitdaging - Pragmatisme - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid Kritische beroepssituaties: - Er zijn tegengestelde belangen en/of zienswijzen en bovendien met emoties beladen. - Onenigheid tussen disciplines over de inhoudelijke afstemming van ieders werkzaamheden. - Weerstand tegen herinrichten van overlegvormen/communicatielijnen Beroepsproducten: - Mondelinge en/of schriftelijke presentatie - Beleidsnotitie - Schriftelijk rapport - Functioneringsgesprek - Schriftelijke offerte - Verkoopgesprek - Protocollen/procedurebeschrijvingen - Communicatieplan Procescriteria: - De deelnemer handelt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn eigen beroepsmatig handelen. - Overlegt en handelt bewust vanuit overzicht. - Communiceert tijdens afstemmingsprocessen effectief. Productcriteria: - Weet zijn eigen rol te typeren en zich te verbeteren waar nodig - Vanuit een gekozen rol in een team wordt een juiste bijdrage geleverd aan het team. - Uit de verschillende soorten communicatie (mondeling, schriftelijk, internet, diverse media) is de juiste gebruikt. Contactbijeenkomsten: Communicatie: 7 dagdelen Vaardigheden voor studie en loopbaan: zelfwerkzaamheid Hogeschool NOVI Pagina 16

17 Lesmateraal: - Syllabus Sociale en communicatieve vaardigheden NOVI - Vaardigheden voor studie- en loopbaan (inclusief CD-Rom) Auteur: Sheila Cameron Uitgever: Pearson Educatie Toetsing: Communicatie: via getoonde vaardigheden tijdens de trainingsbijeenkomst, één beroepsproduct en de praktijkinstructie zakelijke communicatie. Vaardigheden: voor studie en loopbaan: procesverslag over uitgevoerde activiteiten met betrekking tot studie en loopbaan. Studiepunten: OE 3.1 Communicatie 4 ECTS Niveau 2 OE 3.2 Vaardigheden voor studie en loopbaan 4 ECTS Niveau 2 OE 3.3 Praktijkinstructie zakelijke communicatie 7 ECTS Niveau 2 15 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 17

18 2.3.4 Onderwijseenheid: 4. Management en bedrijfsprocessen Kerntaken: Bepalen doelstellingen voor de eigen professionele ontwikkeling en functioneren in uiteenlopende beroepssituaties. In en extern communiceren en teamgericht samenwerken aan projecten in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Leerdoelen: De deelnemer heeft in het kader van het functioneren in uiteenlopende beroepssituaties en met betrekking tot het in en extern communiceren kennis van en inzicht in: de relatie tussen maatschappij en organisatie; het bestuur, besluitvormingsproces, doelstellingen en beleid van organisaties; de planning, procesbeheersing en controle van organisaties; de inschakeling van medewerkers en leidinggeven; de verschillende management theorieën; de betekenis van de bestuurlijke informatievoorziening voor het besturen en samenwerken binnen organisaties en het beheersen van risico s. Kenniselementen: - Organisatie, bedrijf, onderneming - Primaire proces - Strategisch management - Tactisch management - Operationeel management - Organisatiestructuren - Bedrijfsprocessen - Leidinggeven - Informatievoorziening op de verschillende niveaus - Gegevens en informatie - Proces van interne controle - Risico analyse Vaardigheden: - Onderscheid maken tussen de hoofdtypen van een organisatie - Managementtaken op verschillende niveaus benoemen - De fasen van een besluitvormingsproces op rationele wijze doorlopen - De verschillende planningstechnieken toepassen - Voor- en nadelen benoemen van de verschillende organisatiestelsels Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Leervermogen - Samenwerken - Voortgangscontrole Hogeschool NOVI Pagina 18

19 Gerelateerde persoonskenmerken: - Volharding - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid - Onafhankelijk denken - Orde & Structuur Kritische beroepssituaties: - De deelnemer krijgt uit zijn omgeving signalen die duiden op kritiek op zijn persoon of zijn prestatie. - Ontwikkelbehoeften stemmen niet overeen met organisatiebehoeften. Beroepsproducten: - Proces-/werkbeschrijving - Organiseren van dagelijkse werkzaamheden - Bewaken van een afdelingsbudget - Milieurapportage - Afvalstoffenregistratie Procescriteria: - De deelnemer handelt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn eigen beroepsmatig handelen - De deelnemer plant ruimte en tijd, reflecteert op zijn eigen beroepsmatig handelen (+ context). - Levert een bijdrage aan opstellen van taak-/functieomschrijvingen - Uitgaven worden gedaan binnen het vastgestelde budget - Toont bij ontbrekende kaders initiatief - Risico s zijn on kaart gebracht Productcriteria: - Beschrijft en verantwoordt in het procesverslag het handelen helder vanuit de procescriteria. - Keuzes zijn helder en degelijk onderbouwd. - Gebruikte onderzoeken en analyses zijn helder en voldoende volledig. - Het eigen handelen wordt verantwoord - Kader en richtlijnen voor effectieve samenwerking zijn duidelijk geformuleerd. Contactbijeenkomsten: Deze onderwijseenheid kan zelfstandig worden gevolgd. Lesmateriaal: - Leerboek Vitale organisaties,5 e druk, Auteur Heinsdijk, ISBN Bestuurlijke Informatievoorziening, W. Leijnse, 3 e druk ISBN Opgaven Bestuurlijke Informatievoorziening, W. Leijnse, 3 e druk, ISBN Uitwerkingen van de opgaven Bestuurlijke Informatievoorziening Toetsing: Theorietentamens op bases van cases en open vragen voor Inleiding management en Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening van elk 90 minuten. Hogeschool NOVI Pagina 19

20 Voor praktijkinstructie leidinggeven en bedrijfsmilieuzorg op basis van uitgevoerde praktijkopdrachten (beroepsproducten) Studiepunten: OE 4.1 Inleiding management 4 ECTS Niveau 2 OE 4.2 Inleiding bestuurlijke informatievoorziening 3 ECTS Niveau 2 OE 4.3 Praktijkinstructie Leidinggeven 5 ECTS Niveau 1 OE 2.3 Praktijkinstructie bedrijfsmilieuzorg 3 ECTS Niveau 1 15 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 20

21 2.4 Beschrijving van de hoofdfase Hieronder is de beschrijving van de hoofdfase van de opleiding opgenomen. Allereerst een beschrijving van de onderwijseenheden, gevolgd door een beknopte modulebeschrijving. De uitgewerkte modulebeschrijvingen zijn opgenomen op Leerplein. OE 5 Procesmanagement 15 ECTS, major Logistiek Integrale Kwaliteitszorg Case study bedrijfskunde Action learning opdracht OE 6 Personeel en organisatie 15 ECTS, major Human Resource Management Cross Cultural Management Action Learning Opdracht OE 7 Economisch beheer 15 ECTS, major Financieel economisch management Bestuurlijke informatievoorziening Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 8 Management en organisatie 15 ECTS, major Organisatiekunde Management Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 9 Informatie en communicatie 15 ECTS, major Informatiekunde Communicatie Beroepsproduct Reflectie, PAP, 360º feedback OE 10 Marketing en strategie 15 ECTS, major Marketing Management Onderzoeksmethoden Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 11 Management van verandering 15 ECTS, major Organisatieverandering Adviesvaardigheden Action Learning Opdracht 360 feedbackscan met persoonlijk actieplan Hogeschool NOVI Pagina 21

22 OE 12 Recht en samenleving 15 ECTS, major/majorgebonden minor Privaatrecht Ethiek Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 13 Keuzeprogramma 15 ECTS, vrije minor Keuzemodule 1 Keuzemodule 2 Action learning opdracht Beroepsproduct OE 14 Keuzeprogramma verdieping 15 ECTS, majorgebonden minor Keuzemodule 3 Keuzemodule 4 Action learning opdracht Beroepsproduct OE 15 Stage OE 16 Afstudeeropdracht 30 ECTS, major Hogeschool NOVI Pagina 22

23 2.4.1 Adviesvaardigheden Als adviseur heeft u niet altijd de hiërarchische positie om zaken voor elkaar te krijgen in organisaties. Om uw ideeën bij anderen geaccepteerd te krijgen is het van belang om het vak van (intern) adviseur te beheersen. Want pas als uw adviezen worden geaccepteerd en uitgevoerd, zijn uw adviezen effectief. In deze module leert u uw ideeën geaccepteerd te krijgen en hoe u weerstanden kunt overwinnen. We werken toe naar de verschillende adviesstrategieën die tot uw beschikking staan. Daarbij krijgt u vele in de praktijk bruikbare handvatten om het door u gewenste resultaat daadwerkelijk te bereiken. Gerelateerde kerntaak Kerntaak 6: Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. Plaats in het curriculum Hoofdfase, onderwijseenheid Management van verandering Benodigde voorkennis Propedeuse Leerdoelen De student heeft kennis en inzicht van: zijn eigen persoonlijkheid in de context van de adviseur de verschillende manieren en de efficiency van de omgang met de geadviseerde het herkennen en pareren van weerstand en het anticiperen op rolconflicten het op doelmatige wijze komen tot een kwalitatieve advisering de zwakte en/of kracht van een bedrijfscultuur en de impact op het adviestraject het hanteren van verschillende adviesstrategieën verbetermogelijkheden van jezelf als adviseur de nationale en internationale aspecten met betrekking tot de behandelde onderwerpen ten behoeve van de beroepspraktijk. Aan het einde van de opleiding heeft de student inzicht in zijn eigen vaardigheden als adviseur en is in staat deze af te stemmen op de geadviseerde. De student is bovendien in staat technieken in te zetten waardoor zijn adviesaanpak als efficiënt en geaccepteerd beoordeeld zal worden. Toetsing Toetsvorm: Tentamen Weging: 100% Duur: 120 minuten Hulpmiddelen: Geen Studiepunten: 4 ECTS Studiemateriaal Titel: Adviseren als tweede beroep Auteur: Hanna Nathans Uitgever: Kluwer B.V. Uitgave: ISBN: Studiebelasting Aantal uren contacturen: 20 Aantal uren lesvoorbereiding: 20 Aantal uren maken van huiswerkopdrachten: 20 Aantal uren literatuurstudie: 30 Aantal uren voorbereiden tentamen: 20 Aantal uren schriftelijk tentamen: Totaal 112 uren = 4 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 23

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie