Studiegids HBO Bedrijfskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012"

Transcriptie

1 Studiegids HBO Bedrijfskunde

2 Copyright Hogeschool NOVI Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogeschool NOVI. NB: Op die plaatsen waar in dit document in de hij-vorm wordt gesproken wordt nadrukkelijk ook de zij-vorm bedoeld. Hogeschool NOVI Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Opbouw programma Bedrijfskunde NOVI Programma vanuit het OER Programma vanuit het opleidingsprofiel De kerntaken Overzicht relatie tussen de modulen en de kerntaken Beschrijving van de propedeuse Onderwijseenheid: 1 Toegepaste informatie- en communicatietechnologie Onderwijseenheid: 2 Beroepsoriëntatie Onderwijseenheid: 3 Beroepsvaardigheden Onderwijseenheid: 4 Management en bedrijfsprocessen Beschrijving van de hoofdfase Adviesvaardigheden Bestuurlijke Informatievoorziening Communicatie Cross Cultural Management Ethiek Financieel Economisch Management Human Resource management Informatiekunde Integrale kwaliteitszorg Logistiek Management Marketing Management Mondelinge Communicatie Onderzoeksmethoden Organisatieverandering Organisatiekunde Privaatrecht Action learning opdrachten Beroepsproducten Stage Afstuderen Reglement examens Afname tentamens Bezwaar en beroep Praktische informatie Studiematerialen Leerplein Studievoortgangsinformatie Studieloopbaanbegeleiding Overige informatie Hogeschool NOVI Pagina 3

4 1. Inleiding Deze studiehandleiding biedt studenten van NOVI de belangrijkste informatie met betrekking tot het opleidingsprogramma Bedrijfskunde. De studiehandleiding is opgebouwd uit drie onderdelen. Als eerste is de programmabeschrijving opgenomen, met de studiepunten per onderwijseenheid en een korte beschrijving van iedere module. Het tweede deel bevat informatie met betrekking tot examinering. Daarin zijn de reglementen ten aanzien van de examinering en de mogelijkheden tot bezwaar en beroep opgenomen. Als laatste is een overzicht opgenomen met praktische informatie. Mocht je iets niet in de studiehandleiding terug kunnen vinden, neem dan gerust even contact op met onze opleidingsadviseurs ( of Hogeschool NOVI Juni 2011 Hogeschool NOVI Pagina 4

5 2. Opbouw programma Bedrijfskunde NOVI Programma vanuit het OER Propedeuse De propedeuse bestaat uit de volgende onderwijseenheden (OE): OE 1 Toegepaste ICT ` 15 ECTS OE 2 Beroepsoriëntatie 15 ECTS OE 3 Beroepsvaardigheden 15 ECTS OE 4 Inleiding Management en bedrijfsprocessen 15 ECTS Opleidingsmodulen propedeutische fase Onderwijseenheid Toetseenheid : Leerlijn: Studie- Toetsvorm: : last: OE 1 Inleiding Informatietechnologie Conceptueel 2 Kennistoets OE 1 Toegepaste Informatietechnologie Conceptueel 6 Kennistoets OE 1 Praktijkinstructie geautomatiseerde Integratie 7 Vaardigheidstoets informatievoorziening OE 2 Leerstijlentest Conceptueel 2 Kennistoets OE 2 Zelfbeoordeling Conceptueel 1 Kennistoets OE 2 POP/PAP Integratie 2 Vaardigheidstoets OE 2 Reflectie Integratie 2 Reflectieverslag OE 2 Beroepsoriëntatie Conceptueel 4 Praktijktoets OE 2 Praktijkopdracht Beroepsvaardigheden 4 Praktijktoets OE 3 Communicatie de basis Conceptueel 3 Kennistoets OE 3 Schriftelijk rapporteren Conceptueel 2 Kennistoets OE 3 Mondelinge communicatie en presenteren Conceptueel 2 Reflectieverslag OE 3 Praktijkinstructie zakelijke communicatie Beroepsvaardigheden 8 Praktijktoets OE 4 Inleiding Management Conceptueel 4 Kennistoets OE 4 Inleiding Procesbeheersing & Control Conceptueel 4 Kennistoets OE 4 Praktijkinstructie Leidinggeven Beroepsvaardigheden 4 (Digitaal)portfolio OE 4 360º feedback scan plus opstellen POP en PAP Reflectie en studieloopbaan 3 Reflectieverslag Hogeschool NOVI Pagina 5

6 Hoofdfase De hoofdfase bestaat uit: OE 5 Procesmanagement 15 ECTS, major OE 6 Personeel en organisatie 15 ECTS, major OE 7 Economisch beheer 15 ECTS, major OE 8 Management en organisatie 15 ECTS, major OE 9 Informatie en communicatie 15 ECTS, major OE 10 Marketing en strategie 15 ECTS, major OE 11 Management van verandering 15 ECTS, major OE 12 Recht en samenleving 15 ECTS, major/majorgebonden minor) OE 13 Keuzeprogramma 15 ECTS, vrije minor OE 14 Keuzeprogramma verdieping 15 ECTS, majorgebonden minor OE 15 Stage* OE 16 Afstudeeropdracht 30 ECTS, major *U doorloopt een stage van en half jaar indien uw werkomgeving niet goed aansluit op de opleiding. Opleidingsmodulen hoofdfase Onderwijseenheid Toetseenheid : Leerlijn: Studie- Toetsvorm: : last: OE 5 Logistiek conceptueel 4 kennistoets OE 5 Integrale Kwaliteitszorg conceptueel 4 kennistoets OE 5 Case study bedrijfskunde integratie 3 casustoets OE 5 Action learning opdracht integratie 4 Essay/paper OE 6 Human Resource Management conceptueel 4 kennistoets OE 6 Cross Cultural Management conceptueel 4 kennistoets OE 6 Action Learning opdracht integratie 4 Essay/paper OE 6 Zelfreflectie, opstellen persoonlijk actieplan reflectie en studieloopbaan 3 Persoonlijk actieplan OE 7 Financieel economisch management conceptueel 4 casustoets OE 7 Bestuurlijke informatievoorziening conceptueel 4 casustoets OE 7 Action Learning opdracht integratie 4 Essay/paper OE 7 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 8 Organisatiekunde conceptueel 3 Kennistoets OE 8 Management conceptueel 4 Kennistoets OE 8 Action Learning opdracht integratie 5 Essay/paper OE 8 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 9 Informatiekunde conceptueel 4 Kennistoets OE 9 Communicatie conceptueel 4 Kennistoets OE 9 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 9 Reflectie, PAP, 360º feedback reflectie en 4 Zelfbeoordeling Hogeschool NOVI Pagina 6

7 Opleidingsmodulen hoofdfase Onderwijseenheid : Toetseenheid : Leerlijn: Studielast: studieloopbaan Toetsvorm: OE 10 Marketing Management conceptueel 3 Casustoets OE 10 Onderzoeksmethoden conceptueel 4 Kennistoets OE 10 Action Learning Opdracht integratie 5 Praktijkbeoordeling OE 10 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 11 Organisatieverandering conceptueel 3 Kennistoets OE 11 Adviesvaardigheden conceptueel 4 Casustoets OE 11 Action Learning Opdracht integratie 5 Essay/paper OE feedbackscan met persoonlijk actieplan reflectie en studieloopbaan 3 Reflectieverslag OE 12 Privaatrecht conceptueel 4 Kennistoets OE 12 Ethiek conceptueel 4 Kennistoets OE 12 Action Learning Opdracht integratie 4 Essay/paper OE 12 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 13 Keuzemodule 1 conceptueel 4 Casustoets OE 13 Keuzemodule 2 conceptueel 4 Casustoets OE 13 Action learning opdracht integratie 4 Essy/paper OE 13 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 14 Keuzemodule 3 conceptueel 4 Kennistoets OE 14 Keuzemodule 4 conceptueel 4 Kennistoets OE 14 Action learning opdracht Integratie 4 Essay/paper OE 14 Beroepsproduct beroepsvaardigheden 3 Digitaal portfolio OE 15 Stage/ praktijkcomponent beroepsvaardigheden Praktijkbeoordeling OE 16 Afstudeeropdracht, scriptie inclusief presentatie en verdediging Integratie 30 Afstudeerscriptie, criterium gericht interview Hogeschool NOVI Pagina 7

8 2.2 Programma vanuit het opleidingsprofiel De kerntaken Het opleidingsprofiel geeft een omschrijving van de eisen in termen van kennis, vaardigheden en beroepshouding waaraan een afgestudeerde van de opleiding HBO bedrijfskunde moet voldoen. Uitgangspunt hierbij is dat het opleidingsprofiel nauw moet aansluiten op het beroepsprofiel. Het einddoel van het opleidingsprogramma is dat de afgestudeerden competent zijn om de volgende kerntaken uit te kunnen voeren: Kerntaak 1 Leidinggeven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een project. Kerntaak 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidnovielstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. Kerntaak 3 Toepassen van humanresourcesmanagement in het licht van de strategie van de organisatie. Kerntaak 4 Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. Kerntaak 5 Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. Kerntaak 6 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. Kerntaak 7 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. Kerntaak 8 Intern en extern communiceren, teamgericht samenwerken in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Kerntaak 9 Bepalen van doelstellingen voor de eigen professionele ontwikkeling en voor het functioneren in uiteenlopende beroepssituaties. Kerntaak 10 Interdisciplinair werken als bruggenbouwer tussen verschillende afdelingen, disciplines, actoren op een pragmatische wijze alsook op een geordende en methodisch verantwoorde werkwijze. Deze kerntaken zijn verder uitgewerkt in het opleidingsprofiel. Dit document is beschikbaar op leerplein. Hogeschool NOVI Pagina 8

9 2.2.2 Overzicht relatie tussen de modulen en de kerntaken Kerntaak OE Onderwijseenheid Module Toegepaste OE 1 Toegepaste ICT Informatietechnologie (ICT-1) x x Praktijkgerichte ICT toepassingen (ICT-2) x x OE 2 Beroepsoriëntatie Persoonlijke leerweg (PLW) x x X Beroepsoriëntatie (BOR) x x x OE 3 Beroepsvaardigheden Communicatie (COM-1) x x x x x x x x Vardigheden voor studie en loopbaan (VSL) x x x x x x x x Inleiding Management (MAN-1) Inleiding Management en OE 4 bedrijfsprocessen x x Inleiding Bestuurlijke informatievoorziening -1 (BIV-1) x 360º feedback scan plus opstellen POP en PAP OE 5 Procesmanagement Logistiek (LOG) x OE 5 Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) x x x OE5 Casestudy bedrijfskunde (CSB) X x x OE 6 Personeel en organisatie Human Resource Management (HRM) x x OE 6 Cross Cultural Management (CCM) x x x Zelfreflectie, opstellen persoonlijk actieplan OE 7 Financieel economisch Economisch beheer management (FEM) x x x OE 7 Bestuurlijke informatievoorziening (BIV-2) x x OE 8 Management en organisatie Organisatiekunde x x x x OE 8 Management x x x OE 9 Informatie en communicatie Informatiekunde (INF) x x OE 9 Communicatie (COM-2) x x x x x x x x x Reflectie, PAP, 360º feedback x x OE 10 Markteting en strategie Marketing Management (MAM) x OE 10 Onderzoeksmethoden (OZM) x x OE 11 Management van verandering Organisatieverandering (ORV) x x x x OE 11 Adviesvaardigheden (ADV) x x x 360 feedbackscan met persoonlijk actieplan OE 12 Recht en samenleving Privaatrecht (PRV) x x OE 12 Ethiek (ETH) x x x De geaccentueerde kerntaak is de kerntaak waar de module centraal staat. Met de overige aangegeven kerntaken heeft de module ook essentiële raakvlakken. x x x x x x x Hogeschool NOVI Pagina 9

10 2.3 Beschrijving van de propedeuse Hieronder is een korte beschrijving van de onderwijseenheden in de propedeuse opgenomen. De volledige beschrijving van de modules met de uiteenzetting van de leerstof over de lessen is opgenomen in de modulebeschrijvingen. De modulebeschrijvingen zijn opgenomen op leerplein Onderwijseenheid: 1. Toegepaste informatie- en communicatietechnologie Kerntaak: In en extern communiceren en teamgericht samenwerken aan projecten in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Leerdoelen: De deelnemer is in staat om op adequate wijze te communiceren met verschillende belanghebbende op de diverse niveaus met gebruikmaking van moderne informatiecommunicatietechnologie en heeft daartoe kennis van en vaardigheid in het gebruik van: - de basisfuncties van een PC en het besturingssysteem. - de basisfuncties van een tekstverwerker, een spreadsheet, een presentatieprogramma en een database. - de basisfuncties met betrekking tot internet, , elektronisch postvak beheren, elektronische agenda beheren en elektronisch vergaderingen en afspraken plannen en beheren Kenniselementen: - PC gebruik - Tekstverwerken; - Spreadsheets; - Databasesoftware - Presentatiesoftware - Digitaal agendabeheer - Internet toepassingen Vaardigheden: - Praktisch computergebruik - Het visualiseren van presentaties met behulp van toepasselijke software. - Praktijkgerichte spreadsheet toepassingen Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Besluitvaardigheid - Probleemanalyse - Resultaatgerichtheid - Samenwerken Gerelateerde persoonskenmerken: - Onafhankelijk denken - Ambitie & uitdaging Hogeschool NOVI Pagina 10

11 - Pragmatisme - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid Beroepsproducten: Uit de volgende beroepsproducten kan een keuze worden gemaakt : - een persoonlijke webpagina voor het persoonlijk portfolio - een financiële analyse met Excel - een powerpointpresentatie - een met de tekstverwerker uitgewerkt verslag - het verzorgen van back-ups en restore toepassingen - het opschonen van computerbestanden - het maken van een website Procescriteria: - de visuele-, automatiserings- en internettoepassingen zijn op de juiste wijze gebruikt waardoor de informatie effectief kan worden verspreid. - Bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten met behulp van de ict-toepassingen wordt de organisatie gepresenteerd zoals de organisatie ook gezien wil worden. Productcriteria: - uit de verschillende soorten van communicatie media is steeds de juiste gekozen en op de juiste wijze gebruikt. - Procedures zijn op de juiste wijze toegepast. - Het eigen handelen is in het procesverslag verantwoord. Contactbijeenkomsten: Contactbijeenkomsten in overleg met deelnemers te bepalen en voorts zelfstudie. Minimaal 10 contactbijeenkomsten van 3 uur. Lesmateriaal: Step by step Office 2007 Auteurs: Joyce Cox, Curtis Frye, M. Dow Lambert III, Steve Lambert,Joan Preppernau en Katherine Murray Uitgeverij: Pearson Education Syllabus Excel Draaitabellen (NOVI) Syllabus Excel praktijktoepassingen (NOVI) Syllabus Praktijkopdrachten geautomatiseerde toepassingen (NOVI) Het bovengenoemde lesmateriaal is beschikbaar via Leerplein. Voor het volgen van deze onderwijseenheid dient de deelnemer over een computer (laptop) te beschikken met internetaansluiting. Desgewenst kan deze laptop via NOVI worden aangeschaft. Toetsing: OE 1.1 Toegepaste informatietechnologie 6 ECTS Vaardigheidstoets Niveau 1 OE 1.2 Praktijkgerichte toepassingen ICT 2 ECTS Vaardigheidstoets Niveau 1 OE 1.3 Praktijkopdrachten geautomatiseerde 7 ECTS Praktijkopdrachten Niveau 1 informatievoorziening Procesverslag Niveau 1 Hogeschool NOVI Pagina 11

12 2.3.2 Onderwijseenheid: 2. Beroepsoriëntatie Kerntaak: Bepalen doelstellingen voor de eigen professionele ontwikkeling en functioneren in uiteenlopende beroepssituaties. Leerdoelen: De deelnemer: begrijpt de principes van competentie gericht onderwijs; heeft inzicht in de manier waarop aan een optimale studiemotivatie kan worden gewerkt; heeft inzicht in wie hij is en wat hij kan onder meer door zelfreflectie en een persoonlijkheidsscan. heeft kennis van de leerstijlen van Kolb, kan de leerniveaus benoemen en vormgeven; kan een studieplanning opstellen in de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor de lange termijn en een persoonlijk actieplan (PAP) voor de komende periode (korte termijn). Kenniselementen: - Functie portfolio/pop - Feedbackinstrumenten - Competenties en competentieontwikkeling - Leerstijlen en analyse eigen leerstijl - Organisatiedoelen Vaardigheden: - Reflecteren - Leerdoelen formuleren - Persoonlijke ontwikkelingsplannen opstellen - Feedback organiseren, ontvangen en verwerken Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Leervermogen - Samenwerken Gerelateerde persoonskenmerken: - Volharding - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid - Onafhankelijk denken Kritische beroepssituaties: - De deelnemer krijgt uit zijn omgeving signalen die duiden op kritiek op zijn persoon of zijn prestatie. - Ontwikkelbehoeften stemmen niet overeen met organisatiebehoeften. Hogeschool NOVI Pagina 12

13 Beroepsproducten: - POP, PAP en reflectieverslagen als onderdeel van het portfolio. - Er moeten tenminste drie producten liggen, waarvan het eerste product (POP en PAP) bij aanvang van de opleiding is gemaakt op basis van de zelfbeoordeling en de leerstijlentest. De volgende twee producten (reflectieverslagen en aanpassing POP/PAP) moeten met een tussenruimte van elk een halfjaar zijn gemaakt. - Verbindende eindopdracht waaruit blijkt dat de verschillende beroepsproducten behorende bij de verschillende kerntaken in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. (uitvoeren na afronding van de onderwijseenheden 1, 2, 3 en 4) Procescriteria: - De deelnemer handelt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn eigen beroepsmatig handelen - De deelnemer plant ruimte en tijd, reflecteert op zijn eigen beroepsmatig handelen (+ context), zet dat af tegen het gewenst handelen, zoekt actief naar 360 graden feedback op eigen functioneren en maakt mede op basis daarvan een persoonlijk ontwikkelplan en persoonlijk actieplan en past dat regelmatig (met een tussenruimte van maximaal een halfjaar) aan. Productcriteria: Zelfbeoordeling en leerstijlentest: - Verschil tussen feitelijk en gewenst handelen is zo geanalyseerd dat helder is wat leerpunten zijn en op welke wijze deze ontwikkeld kunnen worden; Opstellen POP en PAP - In persoonlijk actieplan zijn doelen, middelen, prioriteiten, keuzes en tijdpad duidelijk beschreven en verantwoord. Reflecteren: - Analyse van verschil met vorige situatie - Ontwikkeling wordt bewezen aangetoond Beroepsoriëntatie - een reëel beeld van het beroep van een bedrijfskundige op HBO niveau. Praktijkopdracht Bedrijfsoriëntatie: - inzicht hebben in de begrippen organisatie, arbeidsorganisatie, bedrijf, onderneming, profitorganisatie en not-for-profit organisatie. - de doelstellingen, producten en/of diensten en de concurrentiepositie van de organisatie beschrijven. - aangeven hoe samenwerking tussen ondernemingen georganiseerd kan zijn. Contactbijeenkomsten: Naast minimaal 2 studieloopbaangesprekken en het criteriumgericht interview aan het einde van het studiejaar kan deze onderwijseenheid volledig zelfstandig worden gevolgd. Lesmateraal: - Studieloopbaan ontwikkeling beroepsgeschikt Auteur: Monique Dankers van der Spek Hogeschool NOVI Pagina 13

14 Uitgever: Pearson Educatie ISBN: Handleiding persoonlijke leerweg (Syllabus NOVI) - Handleiding beroepsoriëntatie (Syllabus NOVI) Toetsing: Op basis van opgesteld POP, PAP, persoonlijkheidsscan, leerstijlentest en reflectieverslagen en aan de hand van de proces- en productcriteria zoals hierboven beschreven. Studiepunten: OE 2.1 Persoonlijke leerweg - Leerstijlentest 2 ECTS Niveau 2 - Zelfbeoordeling 1 ECTS Niveau 2 - Opstellen POP/PAP 2 ECTS Niveau 2 - Reflecteren 2 ECTS Niveau 2 OE 2.2 Beroepsoriëntatie 4 ECTS Niveau 2 OE 2.3 Praktijkopdracht beroepsoriëntatie 4 ECTS Niveau 2 15 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 14

15 2.3.3 Onderwijseenheid: 3.Beroepsvaardigheden Kerntaak: In en extern communiceren en teamgericht samenwerken aan projecten in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Leerdoelen: De deelnemer heeft kennis van en inzicht in: het communicatiemodel en de verschillende vormen van mondelinge en schriftelijke bedrijfscommunicatie de verschillende vormen van gedrag het hanteren van problemen en het oplossen ervan de elementen die van belang zijn voor het vormgeven van zijn studieloopbaan De deelnemer heeft vaardigheid in: het afnemen van interviews en enquêtes het voeren van (werk)overleg conflicthantering en onderhandeling het voorbereiden en verzorgen van publieks- en doelgerichte presentaties zelfmanagement in het kader van zijn studieloopbaan Kenniselementen: - Elementen van communicatie - Nederlands, de basis - Rekenen, de basis - Algemene punten over stijl - Schrijfvormen - Gesprekstechnieken - Vergadertechnieken - Presentatiestructuren - Onderhandelingstechnieken - Interviewtechnieken Vaardigheden: - Persoonlijk functioneren - Interviewen - Vergaderen - Conflicthantering & Onderhandelen - Presenteren - Lezen en aantekeningen maken - Schriftelijk communiceren - Samenwerken met anderen - Integratie van vaardigheden - Rekenvaardigheden Hogeschool NOVI Pagina 15

16 Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Mondelinge communicatie - Schriftelijke communicatie - Besluitvaardigheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerken Gerelateerde persoonskenmerken: - Onafhankelijk denken - Ambitie & Uitdaging - Pragmatisme - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid Kritische beroepssituaties: - Er zijn tegengestelde belangen en/of zienswijzen en bovendien met emoties beladen. - Onenigheid tussen disciplines over de inhoudelijke afstemming van ieders werkzaamheden. - Weerstand tegen herinrichten van overlegvormen/communicatielijnen Beroepsproducten: - Mondelinge en/of schriftelijke presentatie - Beleidsnotitie - Schriftelijk rapport - Functioneringsgesprek - Schriftelijke offerte - Verkoopgesprek - Protocollen/procedurebeschrijvingen - Communicatieplan Procescriteria: - De deelnemer handelt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn eigen beroepsmatig handelen. - Overlegt en handelt bewust vanuit overzicht. - Communiceert tijdens afstemmingsprocessen effectief. Productcriteria: - Weet zijn eigen rol te typeren en zich te verbeteren waar nodig - Vanuit een gekozen rol in een team wordt een juiste bijdrage geleverd aan het team. - Uit de verschillende soorten communicatie (mondeling, schriftelijk, internet, diverse media) is de juiste gebruikt. Contactbijeenkomsten: Communicatie: 7 dagdelen Vaardigheden voor studie en loopbaan: zelfwerkzaamheid Hogeschool NOVI Pagina 16

17 Lesmateraal: - Syllabus Sociale en communicatieve vaardigheden NOVI - Vaardigheden voor studie- en loopbaan (inclusief CD-Rom) Auteur: Sheila Cameron Uitgever: Pearson Educatie Toetsing: Communicatie: via getoonde vaardigheden tijdens de trainingsbijeenkomst, één beroepsproduct en de praktijkinstructie zakelijke communicatie. Vaardigheden: voor studie en loopbaan: procesverslag over uitgevoerde activiteiten met betrekking tot studie en loopbaan. Studiepunten: OE 3.1 Communicatie 4 ECTS Niveau 2 OE 3.2 Vaardigheden voor studie en loopbaan 4 ECTS Niveau 2 OE 3.3 Praktijkinstructie zakelijke communicatie 7 ECTS Niveau 2 15 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 17

18 2.3.4 Onderwijseenheid: 4. Management en bedrijfsprocessen Kerntaken: Bepalen doelstellingen voor de eigen professionele ontwikkeling en functioneren in uiteenlopende beroepssituaties. In en extern communiceren en teamgericht samenwerken aan projecten in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale arbeidsomgeving. Leerdoelen: De deelnemer heeft in het kader van het functioneren in uiteenlopende beroepssituaties en met betrekking tot het in en extern communiceren kennis van en inzicht in: de relatie tussen maatschappij en organisatie; het bestuur, besluitvormingsproces, doelstellingen en beleid van organisaties; de planning, procesbeheersing en controle van organisaties; de inschakeling van medewerkers en leidinggeven; de verschillende management theorieën; de betekenis van de bestuurlijke informatievoorziening voor het besturen en samenwerken binnen organisaties en het beheersen van risico s. Kenniselementen: - Organisatie, bedrijf, onderneming - Primaire proces - Strategisch management - Tactisch management - Operationeel management - Organisatiestructuren - Bedrijfsprocessen - Leidinggeven - Informatievoorziening op de verschillende niveaus - Gegevens en informatie - Proces van interne controle - Risico analyse Vaardigheden: - Onderscheid maken tussen de hoofdtypen van een organisatie - Managementtaken op verschillende niveaus benoemen - De fasen van een besluitvormingsproces op rationele wijze doorlopen - De verschillende planningstechnieken toepassen - Voor- en nadelen benoemen van de verschillende organisatiestelsels Gerelateerde (gedrags-)competenties: - Leervermogen - Samenwerken - Voortgangscontrole Hogeschool NOVI Pagina 18

19 Gerelateerde persoonskenmerken: - Volharding - Sociabiliteit - Hulpvaardigheid - Onafhankelijk denken - Orde & Structuur Kritische beroepssituaties: - De deelnemer krijgt uit zijn omgeving signalen die duiden op kritiek op zijn persoon of zijn prestatie. - Ontwikkelbehoeften stemmen niet overeen met organisatiebehoeften. Beroepsproducten: - Proces-/werkbeschrijving - Organiseren van dagelijkse werkzaamheden - Bewaken van een afdelingsbudget - Milieurapportage - Afvalstoffenregistratie Procescriteria: - De deelnemer handelt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn eigen beroepsmatig handelen - De deelnemer plant ruimte en tijd, reflecteert op zijn eigen beroepsmatig handelen (+ context). - Levert een bijdrage aan opstellen van taak-/functieomschrijvingen - Uitgaven worden gedaan binnen het vastgestelde budget - Toont bij ontbrekende kaders initiatief - Risico s zijn on kaart gebracht Productcriteria: - Beschrijft en verantwoordt in het procesverslag het handelen helder vanuit de procescriteria. - Keuzes zijn helder en degelijk onderbouwd. - Gebruikte onderzoeken en analyses zijn helder en voldoende volledig. - Het eigen handelen wordt verantwoord - Kader en richtlijnen voor effectieve samenwerking zijn duidelijk geformuleerd. Contactbijeenkomsten: Deze onderwijseenheid kan zelfstandig worden gevolgd. Lesmateriaal: - Leerboek Vitale organisaties,5 e druk, Auteur Heinsdijk, ISBN Bestuurlijke Informatievoorziening, W. Leijnse, 3 e druk ISBN Opgaven Bestuurlijke Informatievoorziening, W. Leijnse, 3 e druk, ISBN Uitwerkingen van de opgaven Bestuurlijke Informatievoorziening Toetsing: Theorietentamens op bases van cases en open vragen voor Inleiding management en Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening van elk 90 minuten. Hogeschool NOVI Pagina 19

20 Voor praktijkinstructie leidinggeven en bedrijfsmilieuzorg op basis van uitgevoerde praktijkopdrachten (beroepsproducten) Studiepunten: OE 4.1 Inleiding management 4 ECTS Niveau 2 OE 4.2 Inleiding bestuurlijke informatievoorziening 3 ECTS Niveau 2 OE 4.3 Praktijkinstructie Leidinggeven 5 ECTS Niveau 1 OE 2.3 Praktijkinstructie bedrijfsmilieuzorg 3 ECTS Niveau 1 15 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 20

21 2.4 Beschrijving van de hoofdfase Hieronder is de beschrijving van de hoofdfase van de opleiding opgenomen. Allereerst een beschrijving van de onderwijseenheden, gevolgd door een beknopte modulebeschrijving. De uitgewerkte modulebeschrijvingen zijn opgenomen op Leerplein. OE 5 Procesmanagement 15 ECTS, major Logistiek Integrale Kwaliteitszorg Case study bedrijfskunde Action learning opdracht OE 6 Personeel en organisatie 15 ECTS, major Human Resource Management Cross Cultural Management Action Learning Opdracht OE 7 Economisch beheer 15 ECTS, major Financieel economisch management Bestuurlijke informatievoorziening Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 8 Management en organisatie 15 ECTS, major Organisatiekunde Management Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 9 Informatie en communicatie 15 ECTS, major Informatiekunde Communicatie Beroepsproduct Reflectie, PAP, 360º feedback OE 10 Marketing en strategie 15 ECTS, major Marketing Management Onderzoeksmethoden Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 11 Management van verandering 15 ECTS, major Organisatieverandering Adviesvaardigheden Action Learning Opdracht 360 feedbackscan met persoonlijk actieplan Hogeschool NOVI Pagina 21

22 OE 12 Recht en samenleving 15 ECTS, major/majorgebonden minor Privaatrecht Ethiek Action Learning Opdracht Beroepsproduct OE 13 Keuzeprogramma 15 ECTS, vrije minor Keuzemodule 1 Keuzemodule 2 Action learning opdracht Beroepsproduct OE 14 Keuzeprogramma verdieping 15 ECTS, majorgebonden minor Keuzemodule 3 Keuzemodule 4 Action learning opdracht Beroepsproduct OE 15 Stage OE 16 Afstudeeropdracht 30 ECTS, major Hogeschool NOVI Pagina 22

23 2.4.1 Adviesvaardigheden Als adviseur heeft u niet altijd de hiërarchische positie om zaken voor elkaar te krijgen in organisaties. Om uw ideeën bij anderen geaccepteerd te krijgen is het van belang om het vak van (intern) adviseur te beheersen. Want pas als uw adviezen worden geaccepteerd en uitgevoerd, zijn uw adviezen effectief. In deze module leert u uw ideeën geaccepteerd te krijgen en hoe u weerstanden kunt overwinnen. We werken toe naar de verschillende adviesstrategieën die tot uw beschikking staan. Daarbij krijgt u vele in de praktijk bruikbare handvatten om het door u gewenste resultaat daadwerkelijk te bereiken. Gerelateerde kerntaak Kerntaak 6: Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. Plaats in het curriculum Hoofdfase, onderwijseenheid Management van verandering Benodigde voorkennis Propedeuse Leerdoelen De student heeft kennis en inzicht van: zijn eigen persoonlijkheid in de context van de adviseur de verschillende manieren en de efficiency van de omgang met de geadviseerde het herkennen en pareren van weerstand en het anticiperen op rolconflicten het op doelmatige wijze komen tot een kwalitatieve advisering de zwakte en/of kracht van een bedrijfscultuur en de impact op het adviestraject het hanteren van verschillende adviesstrategieën verbetermogelijkheden van jezelf als adviseur de nationale en internationale aspecten met betrekking tot de behandelde onderwerpen ten behoeve van de beroepspraktijk. Aan het einde van de opleiding heeft de student inzicht in zijn eigen vaardigheden als adviseur en is in staat deze af te stemmen op de geadviseerde. De student is bovendien in staat technieken in te zetten waardoor zijn adviesaanpak als efficiënt en geaccepteerd beoordeeld zal worden. Toetsing Toetsvorm: Tentamen Weging: 100% Duur: 120 minuten Hulpmiddelen: Geen Studiepunten: 4 ECTS Studiemateriaal Titel: Adviseren als tweede beroep Auteur: Hanna Nathans Uitgever: Kluwer B.V. Uitgave: ISBN: Studiebelasting Aantal uren contacturen: 20 Aantal uren lesvoorbereiding: 20 Aantal uren maken van huiswerkopdrachten: 20 Aantal uren literatuurstudie: 30 Aantal uren voorbereiden tentamen: 20 Aantal uren schriftelijk tentamen: Totaal 112 uren = 4 ECTS Hogeschool NOVI Pagina 23

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Examenprogramma beeldende vorming

Examenprogramma beeldende vorming Examenprogramma beeldende vorming Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 beeldende vorming 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases.

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases. Toelichting vooraf Een van onze auteurs, Pierre Winkler, heeft op verzoek van de landelijke kenniskring ethiek in het mbo, een lezing gehouden over plaats en vormgeving van ethiek in SLB, Burgerschap en

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a.

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE A3 STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2014 Juni 2013 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Examens (CvE). Het CvE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Partner in HBO Bedrijfskunde, Payroll en erkend Maatwerk voor werkenden. Studiegids 2010-2011. Stichting Deeltijd Opleidingen

Partner in HBO Bedrijfskunde, Payroll en erkend Maatwerk voor werkenden. Studiegids 2010-2011. Stichting Deeltijd Opleidingen Partner in HBO Bedrijfskunde, Payroll en erkend Maatwerk voor werkenden. Studiegids 2010-2011 Stichting Deeltijd Opleidingen Inhoudsopgave 2 Welkom bij Stichting Deeltijd Opleidingen 3 Stichting Deeltijd

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie