Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

2

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. Een jaar met vele ontwikkelingen en activiteiten waar we u als lezer graag in meenemen. Begin 2013 is de IC structureel uitgebreid met twee bedden. Voor het management van de RVE IC aanleiding om de organisatie van de IC tegen het licht te houden. De aansturing van het team is nader bekeken en er is een plan ontwikkeld om de aansturing van de IC toekomstbestendig te maken. De bedbezetting blijft ondanks de uitbreiding van twee bedden hoog. Op afdelingsniveau zijn de opname-indicaties van de Step Down Unit (SDU) aangepast. Dit heeft geleid tot een naamswijziging van de afdeling SDU. Sinds januari 2013 wordt de naam Medium Care-IC (MC-IC) gevoerd. De IC-Nazorg heeft in 2013 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er is een werkgroep Nazorg geformeerd, welke meer gestalte heeft gegeven aan de nazorg van de IC-patiënt met verpleegkundige bezoeken op de verpleegafdeling na ontslag van de IC. Daarnaast heeft de werkgroep onderzoek verricht naar het ontwikkelen van een nazorgpolikliniek. Dit heeft geresulteerd in een concreet plan voor de opzet van een Nazorgpolikliniek IC. De thema s van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) zijn verder uitgewerkt. Zo zijn nu alle afdelingsverpleegkundigen geschoold voor de alarmscorekaart. Er is een themamiddag voor de kwetsbare oudere patiënt georganiseerd in het Scandinavisch Dorp voor het gehele IC-team. In het kader van de medicatieveiligheid is er gestart met kant en klare medicatie in flacons (RTU) en spuiten (RTA). In een simulatiesituatie hebben we onder begeleiding van deskundigen ontruimingsoefeningen gehouden. Laboratoriumbepalingen en kweekbeleid zijn bekeken door middel van de Lean Six Sigma (LSS) methode. Beide LSS trajecten hebben bijgedragen aan de kwaliteit en efficiëntie op de IC. Met de komst van de videobronchoscoop kunnen beelden worden vastgelegd, waardoor patiënten beter behandeld kunnen worden door verschillende intensivisten en longartsen. Daarnaast is er toestemming voor o.a. een eigen echoapparaat en een videolaryngoscoop. In 2013 zijn drie IC-verpleegkundigen gestart met de opleiding tot renal practitioner, ventilation practitioner en circulation practitioner. Deze practitioners leveren vanuit de opleiding hun bijdrage aan onderwijs, onderzoek, beleid en kennis aan bed. Het verrichten van -wetenschappelijk- onderzoek is een waardevolle aanvulling voor de IC. Zo hebben IC-verpleegkundigen literatuuronderzoek gedaan naar de relatie tussen het verschonen van beademingssystemen en het risico op Ventilated Associated Pneumonia (VAP). De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot een beleidswijziging, die voor zowel patiënt als verpleegkundige verbetering oplevert. Voor dit onderzoek hebben zij de Focus op Zorg-prijs 2013 ontvangen, waarna artikelen in het verpleegkundig tijdschrift Bijzijn XL en in Critical Care zijn geplaatst. Een goed voorbeeld van evidence based nursing. Het Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen (NIAZ) heeft in een november een audit uitgevoerd om te beoordelen of ons ziekenhuis de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie kan continueren. De betrokken collega s hebben bij de voorbereidingen veel werk verricht om alle stappen nauwkeurig in beeld te brengen. Door de inzet van alle IC-collega s lukt het ons elk jaar weer om nieuwe ontwikkelingen te implementeren en goede resultaten te boeken. Daarvoor bedanken we iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd op en buiten onze IC. Iepie Plagge, Nicole Holman en Annelieke Akkermans Jaarverslag

4

5 Inhoudsopgave 1. Organisatie Huidige organisatie Gewenste IC-organisatie Communicatie Overleg op de IC Overleg IC in Martini Ziekenhuis Overleg IC buiten Martini Ziekenhuis Website IC Beleid en strategie Resultaten beleids- en bedrijfsplan Automatisering Kwaliteit NICE-registratie Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren en veiligheidsindicatoren inspectie Waardering Complicatieregistratie Obductie Audits Lean Six Sigma projecten Informed consent en fixatie van een patiënt op de IC/MC-IC Werkgroepen Veiligheid Groot onderhoud Controle apparatuuronderhoud VIM Veiligheidsronde op de IC VMS-thema lijnsepsis Klachten Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek door de Vakgroep Intensivisten Wetenschappelijk onderzoek door de IC-verpleging Publicaties Vakgroep Intensivisten, arts-assistenten IC en IC-verpleging Abstracts intensivisten Voordrachten en klinische lessen intensivisten in het Martini Ziekenhuis Opleiding en scholing Opleiding tot IC-verpleegkundige Uitwisseling en stages verpleging Verpleegkundigen met een dienstverband buiten de IC Kwaliteitsregister verpleging Scholing verpleging CRM-trainingen Congressen/cursussen gevolgd door de verpleegkundigen Scholing arts-assistenten IC Lidmaatschappen, commissies, aandachtsgebieden en congresbezoeken van de intensivisten Jaarverslag

6 8. Personeelsmanagement Nieuwe collega s Verpleging uit dienst Leeftijdsopbouw medewerkers IC Dienstjaren in aantallen Jubilea Persoonlijke evaluatiegesprekken Ziekteverzuim Intensivisten Arts-assistenten IC Respiratoir therapeut Middelenmanagement Financiële middelen Investeringen Intensive Care op het Brandwondencentrum Algemene gang van zaken Overleg Brandwondencentrum en IC Scholing Registraties Nieuwe ontwikkelingen op de IC van het Brandwondencentrum Plannen voor Eindresultaten Getallen IC Getallen IC Brandwondencentrum Geweigerde patiënten en reden NICE-resultaten Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

7 1. Organisatie De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Intensive Care (IC) is een niveau 3 IC, bevestigd bij kwaliteitsvisitatie van de NVIC in april Huidige IC-organisatie Het management van de RVE bestaat uit de medisch manager mw. N.D. Holman en de organisatorisch manager mw. A.E.J.M. Akkermans en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Er is een unithoofd mw. I. Plagge en er zijn vier unitcoördinatoren: dhr. J. Groot Kormelinck, dhr. C. Leemhuis, dhr. H. Nannenberg en mw. A. Kemp. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken op de IC. Het verpleegkundige en het ondersteunende IC-team bestaat uit 72 fte: IC-verpleegkundigen Medium Care-IC (MC-IC)-verpleegkundigen Leerling IC- en MC-IC-verpleegkundigen Respiratoir therapeut Practitioners in opleiding Applicatiemedewerker Secretaresses Afdelingsassistenten Het medisch team bestaat uit: Acht intensivisten (drie internist-intensivisten, drie anesthesioloog-intensivisten, twee longarts-intensivisten). Tien arts-assistenten IC, deels niet in opleiding, deels in opleiding tot internist, longarts, cardioloog of chirurg. De intensivisten zijn: Mw. N.D. Holman, internist, medisch manager Dhr. H.C. Mulder, internist Dhr. dr. B.G. Loef, anesthesioloog Mw. M.L.J. Scheer, longarts Dhr. A.C. Reidinga, anesthesioloog Dhr. R. Sayilir, internist Dhr. R.G. Pauw, longarts Dhr. M.J. Boer, anesthesioloog De intensivisten zijn eindverantwoordelijk voor het medisch beleid en hoofdbehandelaar op de IC. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de 24-uurs patiëntenzorg van IC-patiënten die zijn opgenomen op het Brandwondencentrum (BWC). De IC is gelokaliseerd op de afdeling 3B en bestaat uit acht tweepersoonskamers en vier eenpersoonskamer (voor strikte isolatie); in totaal zijn twintig bedden beschikbaar. Hiervan zijn twaalf bedden in gebruik als IC-bed met invasieve beademingsmogelijkheden en vier Medium Care-IC (MC-IC) bedden met de mogelijkheid tot non-invasieve beademing. Bij alle bedden is dialyse mogelijk. Het BWC heeft twee IC-bedden. Inclusief het BWC zijn er veertien IC-bedden. Zowel voor de IC als de MC-IC zijn er protocollen met opname- en ontslagcriteria. 1.2 Gewenste IC-organisatie De structurele uitbreiding met twee bedden en zeven fte extra IC-verpleegkundigen is voor het management van de RVE IC aanleiding om de organisatie van de IC in 2013 tegen het licht te houden. Het IC-management is van mening dat de huidige organisatie van de IC voor de toekomst niet meer toereikend zal zijn. Als risico wordt gezien dat er in het primaire proces te weinig aandacht is voor coaching en aansturing op het niveau van de individuele medewerker. Daarnaast is er het risico dat er te beperkt tijd is voor de inhoudelijke ontwikkeling en bedrijfsvoering van de IC. Zonder organisatorische wijzigingen zal het unithoofd circa 72 fte gaan aansturen. Dit wordt met het huidige takenpakket niet als realistisch gezien. In 2013 is het IC-management daarom, samen met de stafdienst Personeel en Organisatie, gestart met het maken van een procesvoorstel voor het realiseren van de gewenste IC-organisatie genaamd Door gesprek naar verandering. Het is de wens dat de organisatie van de IC toekomstbestendig wordt, waarbij het huidige kwaliteitsniveau geborgd en Jaarverslag

8 6 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

9 gedragen is op de afdeling en onafhankelijk wordt van individuen. De kern daarin is dat er voldoende aandacht is voor de individuele medewerker. Daarbij moet er volop ruimte zijn voor de inzet en ontwikkeling van kwaliteiten van de ICmedewerkers. De unitcoördinatoren hebben hierin een cruciale rol en moeten hiervoor goed gefaciliteerd en gecoacht worden. Het faciliteren en coachen wordt gezien als een kerntaak van het unithoofd op de IC. De organisatorisch manager is er verantwoordelijk voor om het unithoofd hierin te begeleiden en de kwaliteit van dit proces te bewaken. De medisch manager stuurt de Vakgroep Intensivisten aan en is verantwoordelijk voor dezelfde borging en draagvlak in de groep specialisten. Het realiseren van deze beoogde situatie vraagt in eerste instantie van alle leidinggevende niveaus om verandering. In 2013 hebben gesprekken plaatsgevonden met alle leidinggevenden op de IC tot en met de unitcoördinatoren. Hierbij is ieders rol in de huidige situatie tegen het licht gehouden en is er gekeken naar de gewenste situatie. In 2013 is het gehele IC-team, inclusief de Vakgroep Intensivisten, meegenomen in dit procesvoorstel naar de gewenste IC-organisatie. De organisatorisch en medisch manager hebben beide een gesprek gehad over hun eigen ontwikkeling en ook de onderlinge samenwerking. Naar aanleiding hiervan hebben de organisatorisch en medisch manager nu ook één keer in de twee weken een overleg, zonder het unithoofd erbij, over beleidsmatige zaken. Ook het unithoofd en de unitcoördinatoren worden begeleid in het proces naar de nieuwe situatie. Op afgesproken tijdstippen zal het team meegenomen worden in de ontwikkelingen en evaluatie. We verwachten in 2014 een uiteindelijk rapport met een samenvatting van de nieuwe aansturing van de IC-organisatie. Op de IC streven wij een organisatiecultuur na, die innovatie ondersteunt en creatieve oplossingen mogelijk maakt. Leidinggevenden en coördinatoren moeten medewerkers voortdurend stimuleren, inspireren en uitdagen tot zorginhoudelijke innovaties. De beroepsoefenaren zijn zich bewust van hun persoonlijke kunnen en verantwoordelijkheid. Zij zijn doordrongen van het belang zich voortdurend professioneel te ontwikkelen. Ze dragen bij aan standaarden en beleidsontwikkeling. Hiervoor is commitment nodig op alle niveaus in de organisatie. Dit alles binnen de cultuur van respect voor elkaar en gelijkwaardige dialoog. Jaarverslag

10 8 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

11 2. Communicatie 2.1 Overleg op de IC Het overleg op de IC is gericht op processen, samenwerking en ontwikkelingen op de IC. Ontwikkelingen 2013 In 2013 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden met twee IC-bedden met daarbij ook het aannemen van nieuw personeel. Daarnaast is er op de MC-IC een derde dagdienst en een tweede nachtdienst ingesteld. Dit omdat de zorgzwaarte op de MC-IC aan het toenemen is en er met de huidige formatie onvoldoende zorg geleverd kan worden. Hierdoor zijn processen, zoals verpleging aan het bed en de overdracht, opnieuw met het gehele team in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een werkwijze, die omschreven staat in het protocol Verpleegkundige overdracht binnen de diensten op de IC en MC-IC. Drie verpleegkundigen zijn gestart met de opleiding tot ventilation practitioner, renal practitioner en circulation practitioner. Zij worden allen begeleid door een intensivist en het unithoofd en verrichten ook onderzoek op de IC. Het hele IC-team is hierbij betrokken. Samenwerking Dagelijks, inclusief het weekend, participeren de medebehandelaars van Interne Geneeskunde, Chirurgie, Longziekten en Cardiologie in de patiëntenvisite en multidisciplinair overleg. De psychiater, diëtist, fysiotherapeut, apotheker en klinisch chemicus nemen meerdere keren per week deel aan het multidisciplinair overleg. De artsen-microbioloog participeren zeer intensief in de patiëntenzorg en infectiepreventie op de IC. Zeven dagen per week zijn zij aanwezig op het multidiscipliniair overleg en zo nodig is er ook nog extra telefonisch overleg. Samenwerking met artsen-microbioloog De artsen-microbioloog van het Martini Ziekenhuis (Laboratorium voor Infectieziekten) bestaat in 2013 uit een groep van vaste consulten te weten dr. G.I. Andriesse (per ), dr. C.A. Benne, drs. G.D. Mithoe, mw. dr. A.V.M. Möller en drs.w.h.m. Vogels. Tijdens de weekenddienst (zaterdag en zondag) wordt de IC ook bijgestaan door artsen-microbioloog van het Laboratorium voor Infectieziekten uit het dienstencluster: mw. dr. A.J. Bielefeld, dr. B.C. Meijer en dr. R.H. Hendrix. In 2013 is het multidisciplinair overleg van/met de intensivisten op alle dagen van het jaar bijgewoond door tenminste één arts-microbioloog (maandag t/m zondag en op feestdagen). De resultaten van het microbiologisch onderzoek van individuele patiënten is daarbij besproken en in onderling overleg is het beleid t.a.v. de behandeling van infecties vastgesteld. De arts-assistent in opleiding tot arts-microbioloog wordt ook betrokken in het overleg t.b.v. zijn/haar stage Intensive Care. Het infectiepreventie beleid op de IC wordt regelmatig besproken en waar nodig herzien in overleg met de arts-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie (mw. dr. A.V.M. Möller). Er is periodiek overleg tussen de medisch manager van de IC en het hoofd van het laboratorium voor microbiologie (tot drs.w.h.m. Vogels, na dr. G.I. Andriesse). In het overleg zijn onder meer besproken het opzetten van Selectieve Darm Decontaminatie (SDD) beleid op de IC, protocollaire afspraken t.a.v. antibiotica gebruik, indicaties voor het afnemen van kweken en financiële verantwoording van microbiologische diagnostiek. Het document Samenwerking IC met artsen-microbiologen en laboratorium voor Infectieziekten is herzien en up-to-date gemaakt. De artsen-microbioloog zijn verder betrokken geweest bij: Verspreiding van Enterobacteriacae ESBL: in 2013 zijn er op de IC problemen met verspreiding van Enterobacteriacae (ESBL) uit spoel-/wasbakken. De vermoedelijke bron bestaat uit opspattend water uit de wasbakken/sifons. Er zijn in samenwerking met de afdeling Infectiepreventie vele maatregelen genomen met als resultaat dat er sinds juli 2013 geen ESBL-overdracht meer is waargenomen (drs. W.H.M. Vogels). Onderwijs: de artsen-microbioloog verzorgen in 2013 tweemaal onderwijs voor de arts-assistenten van de Intensive Care (drs. W.H.M. Vogels). Jaarverslag

12 Overleg op de IC Management RVE IC: OM/MM Management RVE IC IC/unithoofd en BEZ Overleg unithoofd/mm Vakgroep Intensivisten Arts-assistenten met de intensivisten Unithoofd en unitcoördinatoren Groot IC-teamoverleg Kort IC-teamoverleg MC-IC overleg Secretaresses Afdelingsassistenten Frequentie 1 x per 2 weken 1 x per 2 weken, 1 x per maand met Bedrijfseconomische Zaken 1 x per week 1 x per 2 weken 4 x per jaar 1 x per 2 weken 6 x per jaar 1 x per 3 weken 4 x per jaar 4 x per jaar 4 x per jaar 2.2 Overleg IC in Martini Ziekenhuis Ontwikkelingen 2013 In 2013 heeft het groot onderhoud van alle patiëntenkamer gebonden apparatuur en patiëntenkamers plaatsgevonden in een periode van ongeveer zes weken tijdens de zomersluiting, in plaats van verspreid over het hele jaar. Dit heeft in 2012 voor de eerste keer plaatsgevonden op deze wijze. Van de knelpunten uit dat jaar is geleerd dat met name afstemming met de diverse betrokkenen het belangrijkste is. Daar is in 2013 dan ook extra aandacht aan besteed. De zichtbaarheid van de hoofdbehandelaar wordt steeds belangrijker. Het is noodzakelijk dat de patiënt en zijn familie te allen tijde weten wie de hoofdbehandelaar is tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Omdat op de IC de intensivisten wisselend hoofdbehandelaar zijn, afhankelijk van de dienstindeling, is besloten de zichtbaarheid van de vakgroep te vergroten door foto s van de gehele vakgroep met hun naam en titel op te hangen bij de ingang van de IC. In 2014 is het de bedoeling dat er een elektronisch bord komt, waarbij de hoofdbehandelaar per dienst wisselt achter de naam van de patiënt. Indien mogelijk zal dit ook bij de ingang van de patiëntenkamers gerealiseerd worden. Service Level Agreements (SLA s) in 2013 Het unithoofd en de medisch manager van de IC overleggen op afgesproken tijdstippen met alle betrokken SLA s. Over en weer bespreken zij hun tevredenheid over de samenwerking en kijken naar verbetering van de kwaliteit van zorg. De samenwerking met de (insturende) medebehandelaars verloopt goed. Meerdere keren per jaar heeft één van de intensivisten een gesprek met de medisch manager van een maatschap of vakgroep over medisch inhoudelijke onderwerpen, samenwerking, onderwijs en opleiding. Overleg IC in Martini Ziekenhuis Frequentie Overleg organisatorisch manager en unithoofden RVE s IC, BWC en 1 x per maand SEH Medisch manager en unithoofd: overleg met Radiologie, LabNoord, 4 x per jaar per dienst Communicatie, Financiële administratie, Fysiotherapie, Apotheek, Kwaliteit, apparatuuronderhoud, Infectiepreventie, voedingsteam, ziekenhuisautomatisering, LSS, SEH Samenwerking intensivisten met andere maatschappen/ vakgroepen N.D. Holman: Chirurgie, Medisch Microbiologie, BWC, Radiologie, 1-2 x per jaar Apotheek, Infectiepreventie H.C. Mulder: Stafdienst ICT, Gynaecologie, Neurologie, unit 1-2 x per jaar Kwaliteit/indicatoren B.G. Loef: Cardiologie, Neurochirurgie 1-2 x per jaar M.L.J. Scheer: Fysiotherapie/Revalidatiegeneeskunde, Dermatologie, 1-2 x per jaar Logopedie A.C. Reidinga: Stafdienst ICT, Anesthesiologie, KNO 1-2 x per jaar R. Sayilir: Interne Geneeskunde/Dialyse, Geriatrie, MDL 1-2 x per jaar 10 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

13 Overleg IC in Martini Ziekenhuis R.G. Pauw: Reumatologie, Longziekten, SEH, Oogheelkunde M.J. Boer: Urologie, Psychiatrie Frequentie 1-2 x per jaar 1-2 x per jaar 2.3 Overleg IC buiten Martini Ziekenhuis Medisch De medische hoofden van de IC s van de provincie Drenthe, Friesland en Groningen overleggen één keer per zes weken. In 2013 is gestart met een samenwerkingsovereenkomst IC s Noord-Oost Nederland, waarbij alle IC s in de regio betrokken zijn en waarin afspraken gemaakt worden waar IC-patiënten het best opgevangen kunnen worden. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd een protocol met betrekking tot interklinisch transport en een protocol over het zorgbeleidsplan, zoals dat gehanteerd wordt in deze regio. Het electief vervoer van IC-patiënten vindt in de daguren en avonduren plaats via het MICU-vervoer. Echter voor acute situaties is het vervoer nog niet optimaal. Vanuit het UMCG vindt er op dit moment overleg plaats met de ambulancedienst van de regio over het inrichten van de gewone ambulances voor het vervoer van een kritisch zieke patiënt. Verder is er eens in de drie maanden een refereeravond, afwisselend georganiseerd door één van de ziekenhuizen, waarop alle intensivisten en fellows IC welkom zijn. Helaas zijn in 2013 de medische hoofden van de Santeon ziekenhuizen niet bij elkaar geweest. Dit heeft deels te maken met het wisselende bestand van medische hoofden bij de zes ziekenhuizen en de afstand tussen de ziekenhuizen. Overleg kost een hele dag. Verpleegkundig De unithoofden van de zes IC s van de Santeon ziekenhuizen hebben in 2013 vier keer een bijeenkomst gehad. Onderwerpen die daar besproken zijn, zijn o.a. ontwikkelingen in het land, aansturing IC, inzet van personeel. Overleg IC buiten Martini Ziekenhuis Unithoofdenoverleg IC s regio Groningen en Drenthe Santeonoverleg verpleegkundige hoofden Medisch hoofdenoverleg: regio Friesland, Drenthe, Groningen Noord-Nederland refereeravond intensivisten Frequentie 4 x per jaar 4 x per jaar 1 x per 6 weken 1 x per 3 maanden 2.4 Website IC In 2013 is verdere ontwikkeling van de IC-website, zo mogelijk ook interactief, op de achtergrond geraakt door andere belangrijke ICT-zaken. De bedoeling is om hier in 2014 een slag te maken, door de IC-website aan te passen en met name de kwaliteit van de IC meer transparant te maken. Ook is het de bedoeling te komen tot een interactieve IC-website voor de familie en contactpersonen van onze patiënten. Verder is communicatie met de (beademde) patiënt ook een aandachtspunt welke naar 2014 verschoven is. De IC-website is 7180 maal bekeken in 2013 en is het op elf na het best bezochte onderdeel van de website van het Martini Ziekenhuis. Op de IC-website staat algemene informatie over de IC en de MC-IC. Verder zijn er gegevens over kwaliteit te vinden, digitale folders en een profielschets met foto s van alle intensivisten. Jaarverslag

14 12 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

15 3. Beleid en strategie 3.1 Resultaten beleids- en bedrijfsplan 2013 Nieuwe ontwikkelingen Een aantal grote zaken, zoals afgesproken in het bedrijfsplan 2013, zijn in 2013 gerealiseerd. Het aantal bedden is uitgebreid met twee IC-bedden met daarbij ook uitbreiding van IC-verpleging. De MC-IC heeft er een extra dagdienst en een extra nachtdienst bij gekregen in verband met forse toename van de zorgzwaarte van de liggende patiënten. In 2011 wordt de MC-IC nog Step Down Unit genoemd. Deze unit ontvangt alleen patiënten die langdurig op de IC hebben gelegen voor revalidatie en revitalisering voor overplaatsing naar de verpleegafdeling. In 2012 zijn langzamerhand ook alle elektieve post-operatieve patiënten daar opgenomen, die niet invasief beademd worden en/of vaso-actieve medicatie gebruiken. In de loop van 2013 is besloten ook patiënten die van de verpleegafdeling komen of van de SEH met mono-orgaanfalen rechtstreeks op de MC-IC op te nemen. Deze nieuwe werkwijze wordt in 2014 ook qua bedbezettingsgraad geëvalueerd. De aansturing van de IC door de leidinggevenden is onder de loep genomen en hiervoor is een uitgebreid plan geschreven, welke in 2013 is gestart en afgerond wordt in 2014 (zie hiervoor ook hoofdstuk 1). Daarnaast hebben we in 2013 een start gemaakt met de thema s nazorg van de IC-patiënt en opname van een kwetsbare oudere patiënt op de IC. Dit is gestart tijdens een middag buiten het ziekenhuis in het Scandinavisch Dorp met een presentatie door de verpleging en de intensivisten samen, gevolgd door een barbecue. Resultaten actiepunten jaarplan 2013 Personeel Er zijn IC- en MC-IC-verpleegkundigen aangenomen om de twee nieuwe IC-bedden te bemannen en een extra dagdienst en een extra nachtdienst op de MC-IC. Er is een plan gemaakt voor IC-verpleegkundigen van het BWC voor het volgen van het onderwijs en vaardigheidsonderwijs op de IC en zij lopen gedurende enkele maanden een stage op de IC. Hier wordt in 2014 mee gestart. Er is een uitgebreid meerjarenscholingsplan gemaakt voor alle verpleegkundigen met daarbij ook toetsingsmomenten. Er is een plan gemaakt voor CRM-training bij het Van Swieten Instituut voor verpleegkundigen en intensivisten samen. Er zijn meerdere modules geschreven voor ELO-onderwijs op de IC. Practitioners zijn gestart met de opleiding op de IC (ventilation, circulation en renal). De intensivisten hebben een start gemaakt met het aanleren van echo-vaardigheden. Er is een werkgroep Hemodynamische meting bij IC-patiënten gestart, waar intensivisten en IC-verpleging gezamenlijk kijken naar de optimale wijze van hemodynamische metingen bij de IC-patiënt. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het rooster van de intensivisten. Kwaliteit Er zijn drie LSS projecten gedaan door de bedrijfseconomische adviseur van de IC, een IC-verpleegkundige en een intensivist. Onderwerpen: aanvragen LabNoord, microbiologisch onderzoek en analyse langliggers op de IC. Er heeft een analyse plaatsgevonden van de lijnsepsisregistratie, ook volgens PREZIES. De interne NIAZ-verbeterpunten zijn uitgewerkt om te kunnen voldoen aan alle criteria voor de externe NIAZ in december 2013, welke uiteindelijk glansrijk volbracht is. Het nazorgtraject is opgestart. Er is een projectplan geschreven voor de opname van een kwetsbare oudere patiënt op de IC. De IC heeft geparticipeerd aan de landelijke CQ-index voor contactpersonen. Er is een echoapparaat aangeschaft, een videolaryngoscoop en videobronchoscopen. De EBN-nurses hebben hun onderzoek uitgebreid en hebben in 2013 een mooie prijs gewonnen. Veiligheid Er heeft uitgebreide scholing plaatsgevonden over de alarmscorekaart in het gehele ziekenhuis door de intensivisten. Meerdere veiligheidsrondes hebben plaatsgevonden op de IC, SEH, BWC en Chirurgie door de unithoofden en verpleegkundigen. Bij elke grote nieuwe verandering op de IC heeft prospectieve risico-inventarisatie plaatsgevonden, bijv. bij het starten met de Nazorgpolikliniek IC. De VIM-doorlooptijd is verkort naar 30 dagen. Jaarverslag

16 Doelen voor 2014 zijn onder meer: 1. Bekijken wat de consequenties zijn van de nieuwe IC-richtlijn voor onze IC. 2. Samenwerking met satelliet IC starten. 3. Starten van de Nazorgpolikliniek IC. 4. Start selectieve darmdecontaminatie (SDD) op de IC. 5. Kwaliteit extern zichtbaar maken door publicatie op de website. 6. SLA s met de diverse maatschappen en vakgroepen verder uitwerken. 7. Analyse langliggers met als doel verkorting van de ligduur. 8. Ontwikkelen IC-magazine. 9. MRI-mogelijkheid beademde patiënt implementeren. 10. Non Invasieve Cardiac Output meting apparatuur aanschaffen. 11. Zorgpad kwetsbare oudere patiënt op de IC implementeren. 12. Ontwikkeling van een spoed interventie team en consulterende IC-verpleegkundige. 13. Deelname aan het reanimatieteam naast IC-verpleegkundigen door de intensivisten. 14. Uitbreiden RTU/RTA medicatie op de IC, starten CS apotheeksysteem. 15. Starten CRM-training met het gehele IC-team. 16. Formatie researchnurse invullen. 17. Streefverzuim 2014 beneden 3.6%. 3.2 Automatisering Nieuwe ontwikkelingen binnen het Patiënt Data Management System PDMS Een aantal functionaliteiten binnen het IC-patiëntendossier is ingericht om verschillende (verpleegkundige) disciplines digitaal te kunnen consulteren. De intensivist kan digitaal door andere disciplines in consult gevraagd worden en dit wordt rechtstreeks geregistreerd. Het nieuwe SDD-protocol en het gewijzigde hydrocortison en insuline protocol zijn in het PDMS ingericht en geïmplementeerd. Bij het bepalen van de benodigde nutriënten is een berekeningsprogramma gestart. Een aantal formulieren zijn aangepast en uitgebreid, dit betreft het formulier Behandelbeperking met het formulier Behandelbeperking bijlage IC en het formulier Verpleegkundige anamnese. De exportfunctionaliteit van de NICE-dataset is aangepast en heeft onderhoud gehad. De exportfunctionaliteit van het IC-dossier aan derden en/of een juridische afdeling is ontwikkeld en geïmplementeerd. Het nazorgtraject, gesprekken op de verpleegafdeling en Nazorgpolikliniek IC, is ingericht binnen het PDMS Scholing over PDMS Alle IC- en MC-IC-verpleegkundigen worden in de ELO een keer per jaar op kennis en vaardigheden getoetst met betrekking tot het PDMS. Voor de IC- en MC-IC-verpleegkundigen, unitcoördinatoren, intensivisten en arts-assistenten heeft er coaching-on-thejob plaatsgevonden. Communicatie van wijzigingen binnen het IC-dossier en PDMS gebeurt middels een PDMS-nieuwsbrief Koppeling van nieuwe apparatuur aan het PDMS Het ontwikkelen en de implementatie van de datakoppeling (softwarematige inrichting, fysieke inrichting van de infrastructuur rond de IC- en MC-IC-bedden) tussen het PDMS en de Philips V60, de nieuwe non-invasieve beademingsapparatuur, heeft plaatsgevonden Update CS/PDMS Maandelijks wordt de functionaliteit van het PDMS en CS-EZIS, koppelingen met alle apparatuur, IC-dossier, integratie van het PDMS/IC-dossier met het EPD en EVD getest. 14 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

17 3.2.5 Integratie EVS/PDMS De uitrol van Klinicom op de MC-IC is gestaakt wegens onvoldoende werkbaarheid en integratie met CS-PDMS. In 2014 hopen we een nieuw systeem te starten vanuit CS-Apotheek.S-PDMS. In 2014 hopen we een nieuw systeem te starten vanuit CS-Apotheek Scholing werkgroep Automatisering IC Er is regulier overleg met Functioneel Applicatiebeheer (FAB) en Technische Infrastructuur (TI). De intensivisten en de applicatiemedewerker van de IC zijn verder geschoold in het maken van queries Deelname aan ziekenhuisbrede werkgroepen m.b.t. ICT De applicatiemedewerker IC en een intensivist nemen deel aan onderstaande vergaderingen/werkgroepen: Registratie en uitkomst NICE en kwaliteitsindicatoren op de IC/MC-IC. Key-useroverleg: elke vakgroep heeft voor de stafdienst ICT een contactpersoon. Klankbordgroep elektronisch voorschrijfsysteem in het Martini Ziekenhuis. Noodprocedures: beschrijven hoe om te gaan met uitval, IC wordt apart ingelicht bij updates. NICE discussiebijeenkomst, jaarlijks. Een intensivist is lid van de ziekenhuisbrede stafcommissie ICT. Jaarverslag

18 16 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

19 4. Kwaliteit 4.1 NICE-registratie Nationale Intensive Care Evaluatie Algemeen Sinds 2005 participeert de IC in de landelijke registratie van IC-opnames via de Stichting NICE. De Nationale Intensive Care Evaluatie omvat een continue en complete registratie van alle opgenomen patiënten op IC s in Nederland, voor het monitoren en bevorderen van de kwaliteit van Intensive Care geneeskunde in Nederland. Door de continue en complete registratie en het interactieve karakter binnen NICE ontstaat de mogelijkheid kwaliteitsproblemen te identificeren, te analyseren en het effect van maatregelen te evalueren. Daarmee is het een waardevol instrument in de kwaliteitsborging van de IC. De stichting NICE organiseert jaarlijks bijeenkomsten, waarbij deelnemers de uitkomsten van hun IC kunnen evalueren met andere collega s. Door gezamenlijk te zoeken naar oorzaken voor de verschillen in de uitkomsten (verschillen in patiëntenpopulatie, in organisatie van de IC en in behandeling), komen punten voor verbetering aan het licht. Uitkomsten In 2013 is voor het tweede jaar voor de NICE-registraties gebruik gemaakt van het programma EZIS van de firma ChipSoft. Net als in 2012 waren er nog kinderziektes in het digitale NICE-formulier, die grondige nacontroles, aanvullingen en correctie van data vereisten. De hoop bestaat dat in 2014 verdere stappen gezet worden om het gebruiksgemak te vergroten en de aanleveringen aan Stichting NICE vlotter en probleemlozer te laten plaatsvinden. Opvallende bevindingen uit de NICE-rapportage zijn de volgende: 1. Het aantal heropnames bedraagt in %. Dit is vergelijkbaar met 2012 (4.0%) en lager dan in de volumegroep (5.7%) en nationaal (6.4%). 2. Betreffende de herkomst van patiënten valt er een procentuele stijging te signaleren van het aantal patiënten dat afkomstig is van de OK ( %, %) en een procentuele daling van het aantal patiënten afkomstig van de verpleegafdeling ( %, %). 3. Het percentage medische opnames daalt van 56.6 naar 50.5%, het aantal spoedchirurgische opnames van 20.4 naar 14.6%, terwijl het aantal electief-chirurgische opnames steeg van 23.0 naar 34.9%. Deze opvallende verschuivingen van de herkomst van de opnames en het opnametype is te verklaren doordat in 2013 voor het eerst ook de opnames op de MC-IC zijn aangeleverd aan NICE. Aangezien een belangrijk deel van de electiefchirurgische opnames op deze MC-IC plaatsvindt, is de verhouding tussen het aantal opnames met de verschillende opnametypes nu meer gelijkend op die van de volumegroep en de nationale gemiddelden. De Intensive Care van het Martini Ziekenhuis heeft al jarenlang een relatief lage mortaliteit uitgedrukt in de Standardized Mortality Ratio (SMR). De SMR is de ratio tussen het werkelijke aantal in het ziekenhuis overledenen (tijdens IC-opname of na IC-opname op de verpleegafdeling) en het aantal overledenen dat op basis van de casemix te verwachten is. Het verwachte aantal overledenen is daarbij gebaseerd op gevalideerde prognostische modellen (APACHE II, SAPS II en APACHE IV). Een SMR van 1.0 geeft aan dat de mortaliteit naar verwachting is. Een SMR boven de 1.0 duidt op een hogere sterfte dan verwacht en een SMR onder 1.0 duidt op een lagere sterfte dan verwacht op basis van de casemix. In 2013 zijn de SMR s voor alle prognostische modellen lager dan in de volumegroep en het landelijke gemiddelde. Ten opzichte van 2012 kan er ook een lichte daling van de SMR s in alle drie de modellen worden vastgesteld. De afgelopen jaren is de IC van het Martini Ziekenhuis meerdere keren gecomplimenteerd met deze resultaten tijdens de jaarlijkse NICE discussiedag. SMR s 2013 IC Martini Ziekenhuis IC s van vergelijkbaar volume Nationaal APACHE II SAPS II APACHE IV Jaarverslag

20 SMR s APACHE II SAPS II APACHE IV Kwaliteitsindicatoren Naast de registraties van IC-opnames voor Stichting NICE heeft ook in 2013 registratie plaatsgevonden van de kwaliteitsindicatoren, die in 2006 door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zijn vastgesteld. Het betreft structuurindicatoren, procesindicatoren en uitkomstindicatoren. Structuurindicatoren: Aanwezigheid/beschikbaarheid intensivist Verpleegkundige:patiënt ratio Beleid ter voorkoming medicatiefouten Patiënttevredenheid Familietevredenheid Procesindicatoren: IC-behandelduur Beademingsduur Dagen met 100% bezetting Glucoseregulatie Ongeplande detubatie Uitkomstindicatoren: Mortaliteit (IC, ziekenhuis en case-mix gecorrigeerde mortaliteit) Decubitusincidentie Structuurindicatoren Aanwezigheid/beschikbaarheid intensivist Op werkdagen is in van de 24 uur een intensivist aanwezig op de IC en 24 van de 24 uur beschikbaar. Voor de volumegroep geldt een gemiddelde aanwezigheid van uur en beschikbaarheid van uur, nationaal gaat het hierbij om en uur. In het weekend zijn deze uren als volgt: 12 en 24 uur voor het Martini Ziekenhuis, en uur voor de volumegroep en en uur nationaal. Verpleegkundige:patiënt ratio ICU Volumegroep Nationaal Gemiddelde vpk:pat ratio Gemiddelde vpk:pat ratio Gemiddelde vpk:pat ratio Gemiddelde vpk:pat ratio Conclusie: De registratie van het Martini Ziekenhuis is net als in 2012 ongetwijfeld een onder-registratie aangezien de gemiddelde ratio s in 2010 en 2011 respectievelijk 0.85 en 0.81 bedragen en er geen verandering is geweest in de verpleegkundige fte in 2012 en Het (nieuwe) gebruik van het programma EZIS is hiervan de oorzaak. Daarnaast zijn in 2013 ook de 18 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel Compagnoncursus Martini Ziekenhuis Juni 2012 Texel Intensive Care Martini Ziekenhuis Aantal bedden: 10 IC-bedden, uitbreiding tot 12 bedden verwacht in 2012 4 SDU-bedden 2 IC-BW bedden Personeel IC-verpleging/medewerkers:

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op:

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op: Jaarverslag 2015 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2016-03-22 Inhoud Inleiding... 4 Minimale Data Set (MDS)... 5 Algemeen... 6 Aantal... 7 Her... 8 Herkomst... 9 Opnametype... 9 Leeftijd en Geslacht... 10 Reanimaties...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Intensive Care. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2011 Intensive Care. Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2011 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord 2011 was een spannend jaar voor de Intensive Care (IC). Tijdens de laatste kwaliteitsvisitatie in 2006 was er een bindend advies

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2009 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2009 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen De IC wint de NICE-award voor de beste en snelste aanlevering van de kwaliteitsgegevens. Voorwoord In 2009 zijn er op de Intensive Care (IC)

Nadere informatie

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 1 Inhoudsopgave Blauwdruk Zorgbeleidsplan... 3 De IC- patiënt... 4 Hoe werken de professionals op de IC?...

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Opname op de Intensive Care. Opname op de Intensive Care

Patiënteninformatie. Opname op de Intensive Care. Opname op de Intensive Care Patiënteninformatie Opname op de Intensive Care Opname op de Intensive Care 1 Opname op de Intensive Care Afdeling Intensive Care, route 3.3 Telefoon (050) 524 6540 Bezoektijden Van 14.00 tot 15.00 uur

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Vitaal bedreigde patiënt: de structuur van het spoed interventie systeem

Vitaal bedreigde patiënt: de structuur van het spoed interventie systeem aan Factsheets indicatoren Vitaal Bedreigde Patiënt Publicatienummer: 2010.1201 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Versiebeheer Wijzigingen 2009.1200 (feb 2009) Eerste versie 2010.1201 (mrt 2010) Bevindingen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Medicatieverificatie High Risk Medicatie EPD Indicator scan Dr. Joanna E. Klopotowska, postdoc onderzoeker Safety 4 patients VUmc/EMGO+ Drs. Bernadette Schutijser,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Opname op de Medium Care-IC. Opname op de Medium Care-IC

Patiënteninformatie. Opname op de Medium Care-IC. Opname op de Medium Care-IC Patiënteninformatie Opname op de Medium Care-IC Opname op de Medium Care-IC 1 Opname op de Medium Care-IC Afdeling Medium Care-IC, route 3.3 Telefoon (050) 524 6540 Bezoektijden van 14.00 tot 15.00 uur

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

afdeling werden drie elektronische patiëntendossiers ingezien waarbij de NAWgegevens

afdeling werden drie elektronische patiëntendossiers ingezien waarbij de NAWgegevens Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd GR Plaats astgesteld verslag MS- roege herkenning en behandeling

Nadere informatie

DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee?

DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee? NVAG 20 november 2002 DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee? Loes Schouten Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Inhoud van de presentatie Deel I Deel II Het DOORBRAAK model Het Nolan verbetermodel

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015 Beeld van een Intensive care Internationale / locale kwaliteitseisen Intensive Care JJ Koeijers St. Elisabeth Hospitaal Internist-Intensivist-Acute geneeskundige 10-5-2015, quality of care Inhoud Intensive

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF VGR 1006024 1257872 Datum 8 februari 2016 8 februari

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Datum 7 september 2017 Onderwerp Vxxx Vastgesteld verslag focusbezoek antistolling 3 augustus 2017

Datum 7 september 2017 Onderwerp Vxxx Vastgesteld verslag focusbezoek antistolling 3 augustus 2017 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Universitair Medisch Centrum Groningen T.a.v. de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter raad van bestuur Posbus 30001 9700 RB GRONINGEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Medisch Centrum Leeuwarden

Nadere informatie

Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus DA HILVERSUM

Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus DA HILVERSUM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus 10016 1201 DA HILVERSUM Stadsplateau 1 3521

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016 Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Dossiernummer Documentnummer Verslag inspectiebezoek dagbehandeling

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 2014 Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1. Percentage TIA en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014)

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist

Polikliniek Intensive Care. L.Dawson 120309 internist-intensivist Polikliniek Intensive Care L.Dawson 120309 internist-intensivist Inleiding De IC patiënt is complex: multi-orgaanfalen De overleving is verbeterd Post-IC patiënten hebben lichamelijke en psychosociale

Nadere informatie

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager.

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager. Patiënt op het juiste bed Symposium Vumc 2 November 2016 Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager Goed op weg pagina 2 impressie https://www.youtube.com/watch?v=tg7pzszyi2c

Nadere informatie

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING 206 Inleiding Een familielid of naaste van u is opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Sint Franciscus Gasthuis. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers!

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! PICA seminar Prabath Nanayakkara & Margaret van Valkengoed - mei 2013 Inhoudsopgave Tendensen in de acute zorg Aanleiding AOA en doelen Eerste cijfers

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Utrecht, 5 oktober 2017 Kenmerk: 17.158 SvB/CG Betreft: Indicatoren voor basisveiligheid Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Geachte leden, Graag willen we u informeren

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Intensive care locatie Hilversum

Intensive care locatie Hilversum Patiënteninformatie Intensive care locatie Hilversum Specifieke informatie over de afdeling Intensive Care voor familie en naasten Inhoudsopgave Pagina De afdeling 5 De contactpersoon 5 Informatie 5 Vragen

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam Welkom op zorgeenheid Acute adviezen Zorg na een afdeling hernia-operatie Intensive Care ZorgSaam 1 2 Welkom op de afdeling Intensive Care. De Intensive Care afdeling is bedoeld voor patiënten die vanwege

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

INTERNE GENEESKUNDE Informatie opname afdeling Interne geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

INTERNE GENEESKUNDE Informatie opname afdeling Interne geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) INTERNE GENEESKUNDE Informatie opname afdeling Interne geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) Informatie opname afdeling Hartelijk welkom op de acute opname afdeling Interne Geneeskunde en Maag-,

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Informatie Intensive Care Unit

Informatie Intensive Care Unit Informatie Intensive Care Unit Voorwoord De afdeling Op de Intensive Care afdeling worden patiënten verpleegd die meer zorg en bewaking nodig hebben dan mogelijk is op de verpleegafdeling. De afdeling

Nadere informatie

IC Nazorg pilot. Ilse van Beusekom

IC Nazorg pilot. Ilse van Beusekom IC Nazorg pilot Ilse van Beusekom i.vanbeusekom@amc.uva.nl 06-12-2016 Op de inhoud van deze presentatie berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt

Nadere informatie

Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA)

Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA) Welkom op de Acute Opname Afdeling (AOA) Inleiding De Acute Opname Afdeling (AOA) is een afdeling met 26 bedden, voor patiënten die met spoed moeten worden opgenomen. De AOA is geen reguliere verpleegafdeling;

Nadere informatie

} EBM. De vertaalslag van de richtlijn naar de diabeteszorg. Implementatie van weerstand naar commitment. Doel richtlijn.

} EBM. De vertaalslag van de richtlijn naar de diabeteszorg. Implementatie van weerstand naar commitment. Doel richtlijn. De vertaalslag van de richtlijn naar de diabeteszorg van weerstand naar commitment Evidence level Diabeteszorg We doen het al jaren zo Het gaat toch goed. dr. R.P.J. Michels, internist Kwaliteit(s) zorg

Nadere informatie

Opname op de longafdeling

Opname op de longafdeling Opname op de longafdeling De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Welkom op afdeling F2-ICU. Locatie Dordwijk

Welkom op afdeling F2-ICU. Locatie Dordwijk Welkom op afdeling F2-ICU Locatie Dordwijk Inleiding Afdeling F2-ICU is één van de twee intensive care afdelingen van ons ziekenhuis. Op deze afdeling liggen patiënten die extra zorg of observatie nodig

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.6.; 15-01- 2015] Registratie gestart: 2014 Nr Type Uitvraag Bron. indicator over (jaar) 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB

Nadere informatie

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG

Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Kwaliteit zorg van Thoraxcentrum UMCG Een artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag suggereert dat de kwaliteit van de zorg van het Thoraxcentrum UMCG niet op orde zou zijn. Het artikel is gebaseerd

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ 10 jaar accreditatie ETZ Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ Buitengewone Kwaliteit & Veiligheid afgestemd op jou Passie Open Flexibel Presteren Raad van Toezicht Comissie kwaliteit en veiligheid

Nadere informatie

Coronary Care Unit (CCU) CCU patiënt

Coronary Care Unit (CCU) CCU patiënt Coronary Care Unit (CCU) CCU patiënt U of uw familielid of naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care/Coronary Care Unit (IC/CCU). In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de

Nadere informatie

Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten

Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten aan Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten Publicatienummer: 2010.1800 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Structuurindicatoren. Aanwezigheid, toepassing en registratie identificatie-

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC), Zaanstad

Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC), Zaanstad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 26802680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 15 oktober 2015 Omschrijving Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden.

Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Document ID 042325 Versie 2 Titel Thuis overlijden: begeleiden van Intensive Care / Medium Care patienten naar de thuissituatie om te overlijden. Status Definitief Autorisator Hoeven, JG van der Auteur

Nadere informatie

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN EFFICIENCY OP DE POLIKLINIEK Het Scheper Ziekenhuis verbetert haar werkprocessen om daarmee het rendement te verhogen. De poliklinieken orthopedie en chirurgie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG aan PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG Ziekenhuis Themawerkgroep Titel thema Opdrachtgever Begin- en einddatum Opgesteld op Ingevuld door TEAMSAMENSTELLING 1. Wat is de samenstelling

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl Patiënteninformatie Opname op de longafdeling rkz.nl De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet

Nadere informatie

Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten

Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten Intensive Care Unit (ICU) Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care. In deze folder staat

Nadere informatie

Welkom op het Observatorium

Welkom op het Observatorium Welkom op het Observatorium Inleiding U bent opgenomen op het Observatorium. Het Observatorium is een opnameafdeling voor maximaal 24 uur. Vanaf deze afdeling gaat u met ontslag naar huis of wordt u overgeplaatst

Nadere informatie

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING 1) Dit project zorgt ervoor dat minder neonaten onterecht post partum bijvoeding krijgen. Hiermee gaan meer neonaten met volledig borstvoeding naar huis

Nadere informatie

Meten is weten. ook. bij collum care

Meten is weten. ook. bij collum care Meten is weten ook bij collum care Presentatie door Leny Blonk nurse practitioner orthopedie Alysis zorggroep 1 Meten een dagelijkse bezigheid Leveren van maatwerk 2 Meten een dagelijkse bezigheid Om ons

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie