Programma Kwaliteit van Zorg: gezondheidswinst meetbaar maken door samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Kwaliteit van Zorg: gezondheidswinst meetbaar maken door samenwerking"

Transcriptie

1 Programma Kwaliteit van Zorg: gezondheidswinst meetbaar maken door samenwerking Gezondheidswinst door sturing van zorguitkomsten It takes all to tango: strategische vernieuwingen in verloskundige ketenzorg Samen de kwaliteit in beeld brengen Intensief samenwerken op uitkomsten Goede zorg inkopen MC Special Achmea.indd 1 8/31/2012 2:41:40 PM

2 INHOUD Gezondheidswinst door sturing van zorguitkomsten 3 De afgelopen jaren is er binnen de zorg veel geïnvesteerd in het verbeteren van processen en structuren. Willen we Nederland toegankelijke, betaalbare en doelmatige zorg voor de toekomst garanderen, dan moet ook gestuurd worden op kwaliteit en uitkomst van zorg. Achmea streeft ernaar samen met het zorgveld de komende jaren 40 procent van de zorg transparant te maken via uitkomstindicatoren. kraamverzorgende GGD / JGZ neonatoloog obstetrisch perinatoloog verloskundige verpleegkundige kinderarts gynaecoloog It takes all to tango: strategische vernieuwingen in verloskundige ketenzorg 7 De verloskundige zorg is toe aan strategische vernieuwing. De nieuwe strategie moet zich richten op kwaliteit van zorg. Kwaliteit van zorg is de juiste zorg leveren, op het juiste moment, op de juiste plaats en manier, door de juiste zorgverlener. Om de beste kwaliteit van zorg rondom de zwangere te organiseren, is een integrale benadering van zorg nodig. Samen de kwaliteit in beeld brengen 11 Een zorgverzekeraar kan wel stellen dat hij inzicht wil in de kwaliteit van de medische zorg die hij voor zijn verzekerden inkoopt, maar hij heeft wel de behandelaars en de patiëntenorganisaties nodig om hierin inzicht te krijgen. In het geval van het programma Kwaliteit van Zorg Achmea vinden deze partijen dat ze goede redenen hebben om hiervoor met de zorgverzekeraar samen te werken. Intensief samenwerken op uitkomsten 15 Iedereen is het erover eens: de zorg moet valide gemeten worden, transparant zijn en draaien om het belang van de patiënt. Toch is het verkrijgen en ontsluiten van kwaliteitsindicatoren niet zonder slag of stoot verlopen. Een betere samenwerking en verbeterde predictiemodellen kunnen uitkomst bieden, aldus twee betrokken specialisten. Goede zorg inkopen 18 Met behulp van uitkomstindicatoren de kwaliteit van de zorg verbeteren. Wat gaan de zorgverleners en verzekerden hiervan merken? Een rondetafelgesprek met inhoudsdeskundigen van Achmea. COLOFON Deze door Achmea gesponsorde themabijlage is een uitgave van Reed Business Oplage FOTO's: p. 1, 3, 10, 14, 17, 20: Achmea UITGEVERIJ: Reed Business, Postbus AD Amsterdam UITGEVER: Onno Dekker, Tel HOOFDREDACTIE: Mickey Scherer, Achmea TEKSTEN: Robbert Huijsman (p. 3), Arie Franx, Heleen Kool, Paulien Brunings, Gert Westert (p. 7), Franck van Wijk, freelance journalist gezondheidszorg (p. 11), Daniël Dresden, arts/wetenschapsjournalist (p. 15), Mario Gibbels, freelance journalist (p. 18) PROJECTMANAGEMENT: Clemens van Gessel AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever, producent en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. ALGEMENE VOORWAARDEN: Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Reed Business zijn van toepassing de voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. MC Special Achmea.indd 2 8/31/2012 2:41:44 PM

3 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 3 Gezondheidswinst door sturing van zorguitkomsten De afgelopen jaren is er binnen de zorg veel geïnvesteerd in het verbeteren van processen en structuren. Willen we Nederland toegankelijke, betaalbare en doelmatige zorg voor de toekomst garanderen, dan moet ook gestuurd worden op kwaliteit en uitkomst van zorg. Achmea streeft ernaar samen met het zorgveld de komende jaren 40 procent van de zorg transparant te maken via uitkomstindicatoren. Robbert Huijsman Nederland heeft van oudsher een goede gezondheidszorg met solidariteit, kwaliteit en doelmatigheid hoog in het vaandel. Ons zorgstelsel staat echter onder toenemende druk. Steeds minder schouders dragen steeds hogere kosten voor steeds meer zorgvragers die ouder worden en meer ziekten tegelijkertijd hebben. Het economisch paradigma heeft de overhand gekregen op het professionele paradigma, waardoor cliënten en zorgverleners in het gedrang komen. Sturen op kosten(beheersing) lijkt de kwaliteit van zorg geschaad te hebben. Maar ook is onduidelijk of alle zorg altijd even nodig, effectief en doelmatig is. Medicalisering en institutionalisering lijken soms te ver doorgeslagen. Ten ANCO VAHL, VAATCHIRURG ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG), AMSTERDAM Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) was ik afgevaardigd naar het ZiZo-project. Dat liep niet soepel. Verzekeraars hadden een totaal andere verwachting dan de beroepsgroep. Ze wilden registraties die gewoon niet haalbaar waren. Toen de verzekeraars ook nog eens met parallelle vragenlijsten op de proppen kwamen, was de boot aan! Het vertrouwen was ik kwijt. Aanvankelijk was ik dus nogal sceptisch over het verzoek van Achmea om te praten over het ontwikkelen van uitkomstindicatoren. Maar ze kwamen met een helder verhaal. Bij de NVvH waren we vooral bezig geweest met normen over structuur en proces, omdat uitkomstenmaten heel lastig zijn vanwege de case mix. Uiteindelijk zagen we ook wel dat structuur en proces surrogaat zijn, de uitkomst is belangrijk. Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) gaat het er vooral om dat de patiënt tevreden is en het been behouden blijft. Mijn zorgen over de case-mixcorrectie werden deels weggenomen door de enorme database waarover Achmea beschikt. We starten nu een pilot met een aantal ziekenhuizen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met PAV inzichtelijk te maken, terwijl de registratielast acceptabel is. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we het samen doen. Want uiteindelijk draait het om vertrouwen. MC Special Achmea.indd 3 8/31/2012 2:41:57 PM

4 4 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea slotte hapert de samenhang en samenwerking in de zorgketen, waarin disciplines en zorgaanbieders moeten worden verbonden tot integrale zorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken. Sturen op kwaliteit van de hele keten zou overbodige of herhaalde activiteiten moeten vermijden en helder moeten maken waar welke activiteit daadwerkelijk iets toevoegt. Na jaren van verbeteringen van de structuren en processen van zorg, komt deze toegevoegde waarde steeds meer voorop te staan. Wat zijn de uitkomsten van zorg voor de klant, in termen van (functionele) gezondheid en herstel met zo weinig mogelijk veiligheidsrisico s of complicaties, zo hoog mogelijke kwaliteit van mantelzorg en van het leven van de klant, met behoud van eigen regie en zelfredzaamheid? En hoe beoordeelt de klant de verleende zorg- en dienstverlening en het contact met de zorgverleners? Ambities voor zorgtoekomst Als coöperatieve zorgverzekeraar met maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we actief bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit voor alle Nederlanders en niet alleen voor eigen verzekerden. Achmea investeert daarin, onder andere met haar Wat ik heel belangrijk vind, is dat we het samen doen programma Kwaliteit van Zorg. Dit programma heeft de ambitie om in vier jaar circa 40 procent van de zorg transparant te maken met behulp uitkomstindicatoren. Op dit moment is dat slechts 6 à 7 procent. Met die transparantie over uitkomsten van zorg willen we bereiken dat: - zorgaanbieders door spiegelinformatie worden gestimuleerd om zichzelf te verbeteren, eventueel ondersteund via verbeterprogramma s; - klanten en hun verwijzers worden gestimuleerd tot het maken van bewuste zorgkeuzes; - de klant een beter aanbod krijgt door selectieve en gedifferentieerde contractering. ROELOF KONTERMAN, VOORZITTER DIRECTIE DIVISIE ACHMEA ZORG & GEZONDHEID Als zorgverzekeraar zijn we verantwoordelijk voor een toegankelijke zorg voor iedereen. Die zorg moet wel betaalbaar zijn én van goede kwaliteit. Wij denken dat we door het verbeteren van de kwaliteit vanzelf ook de toegankelijkheid en de betaalbaarheid kunnen verbeteren en daarmee tevreden patiënten krijgen. Want daar draait het uiteindelijk om. Om dit te kunnen bereiken, moet er wel een aantal dingen gebeuren. Allereerst moet er vertrouwen komen bij alle stakeholders. En daar valt nog wel wat aan te verbeteren. Vaak wordt de zorgverzekeraar nog gezien als de onderhandelaar die alleen maar over centen komt praten. Maar wij doen meer dan dat. Samen met het zorgveld ontwikkelen we momenteel uitkomstindicatoren zodat we meer inzicht krijgen in de zorg. Anders doen we met z n allen maar een slag in de lucht. We willen weten wat bepaalde behandelingen opleveren in termen van gezondheid. Daar draait het allemaal om. We willen vervolgens deze transparantie niet gebruiken om met een vingertje te gaan wijzen, maar vooral inzetten voor continue verbetering. Ook krijgen we dan instrumenten in handen waarmee we het zorglandschap kunnen herstructureren. Als we eenmaal zover zijn, zal de patiënt de hefboom in de zorgverlening worden en komt vanzelf een continue verbetercyclus op gang. Deze doelstellingen zijn wel gelaagd. Zorgaanbieders moeten eerst zelf de tijd hebben en gefaciliteerd worden om zichzelf te verbeteren met behulp van betrouwbare spiegelinformatie. Vervolgens zullen we met het zorgveld per aandoening kijken of de gegevens betrouwbaar genoeg zijn om transparant te maken en wat daarvoor de meest effectieve methode is. MC Special Achmea.indd 4 8/31/2012 2:41:57 PM

5 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 5 Wij willen al onze verzekerden de best mogelijke zorg bieden, daarom stimuleren we kwaliteitsverbetering Huidige situatie Gewenste situatie ondermaatse professionals gemiddelde professionals bovenmaatse professionals Programma Kwaliteit van Zorg Figuur 1. Shifting the curve right Achmea brengt met dit programma de partijen bij elkaar, ondersteunt en stimuleert, en waar nodig wordt versnelling aangebracht. Shifting the curve right De uitkomstindicator laat zich uittekenen in een verdeling van hoe vaak welke score voorkomt (zie figuur 1). Voor uitkomstindicatoren voor kwaliteit van zorg is het verschil tussen de slechtste en de beste uitkomst vaak groot tussen regio s en zorgaanbieders. Een gemiddeld cijfer zegt dan niet zo veel, het gaat ook om de spreiding rond dat gemiddelde. Als de kwaliteit verbetert, verschuift een zorgverlener langs de curve naar rechts. Als het hele zorgveld een bepaalde behandeling verbetert, verschuift de curve als geheel naar rechts. Onder die beweging kunnen verschillende mechanismen ten grondslag liggen. Aan de onderkant (of aan de linkerkant) van de curve speelt vaak een veiligheidsprobleem of ontbreekt de benodigde deskundigheid en routine om de zorg volgens de standaard te realiseren. Hierop ziet de Inspectie van de Gezondheidszorg toe, en de beroepsgroep bepaalt zelf ook steeds vaker vanaf welk minimumvolume een voldoende competentieniveau is te garanderen. In het middendeel van de curve is die vaardigheid er wel, maar kan systematische verbetering leiden tot We willen weten wat bepaalde handelingen opleveren in termen van gezondheid hogere uitkomsten, door het aanpassen van werkprocessen, logistiek of inrichting van organisatie. Aan de rechterkant van de curve bevinden zich de best practices, de koplopers die door innovatie een betere behandeling of effectievere zorgketen realiseren. Als anderen dat navolgen, gaat de gemiddelde kwaliteit omhoog en wordt de curve smaller omdat de praktijkvariatie afneemt. Kortom: shifting the curve right and up! Dat geldt overigens bij positief geformuleerde uitkomstindicatoren, zoals kwaliteit van leven. Bij negatieve indicatoren, zoals sterfte of complicaties, bewegen we natuurlijk liever naar links. MC Special Achmea.indd 5 8/31/2012 2:42:06 PM

6 6 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea Pilots gestart in 2011/2012 Pilots voor 2012/2013 Diabetes type 2 Depressie Dementie Cerebrovasculair accident (CVA) Geboortezorg Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) Borstkanker Dikkedarmkanker Prostaatkanker Longkanker Verstandelijke beperking Mondzorg Slechtziendheid Coronaire hartziekten Artrose Reumatoïde artritis Ziekte van Parkinson Hartfalen Palliatieve zorg Lage rug klachten Cystic Fibrosis Figuur 2. Aandoeningen en zorgvelden binnen het programma Kwaliteit van Zorg Achmea Inzetten op verbeteren Inmiddels lopen er al vele pilots met de koplopers in het zorgveld om de juiste indicatoren te selecteren of te ontwikkelen en te valideren met case-mixcorrecties (zie figuur 2). We streven ernaar deze indicatoren zo veel mogelijk te laten inbedden in de zorgregistraties die we zo nodig ook helpen opzetten (zoals bij DICA). Als de indicatoren door de testfase komen omdat ze relevant en betrouwbaar zijn, dan volgt periodieke nationale meting. Met liever een beperkte, maar goede set indicatoren die signaleren over goede zorg, dan een lange lijst discutabele indicatoren Sturen op kwaliteit van de hele keten zou overbodige of herhaalde activiteiten moeten vermijden en helder moeten maken waar welke activiteit daadwerkelijk iets toevoegt die leiden tot overbodige registratielast en bureaucratie. De uitkomstmetingen worden gekoppeld aan zorggebruik en -kosten die verzekeraars vastleggen vanuit het declaratieverkeer. Daarmee kunnen instrumenten voor praktijkvariatie en benchmarking worden gevuld. Vervolgens gaan onze zorginkopers in gesprek over die kwaliteitsuitkomsten, naast het productievolume en de kosten. Dat gesprek met zorgaanbieders krijgt zo meer diepgang: Waar en hoe is de zorg te verbeteren? Waar is die zorg zo kwetsbaar dat die beter beëindigd kan worden via selectief inkopen? En waar valt goede kwaliteit te belonen met gedifferentieerde contractering? Wij willen zorgaanbieders eerst de tijd en mogelijkheden geven om te verbeteren met betrouwbare spiegelinformatie en te leren van best practices in gezamenlijke verbeterprogramma s. Vervolgens bezien we met het zorgveld of de gegevens betrouwbaar genoeg zijn om die openbaar te maken en wat de meest effectieve methode daarvoor is. Immers, ook verzekerden en verwijzers willen hun keuzes maken op basis van kwaliteitsinformatie. Door het programma Kwaliteit van Zorg Achmea en samenwerking binnen Zorgverzekeraars Nederland zal veel kennis en informatie beschikbaar komen die we willen delen met verzekerden, verwijzers en zorgverleners. Daarmee krijgt het verzekeringswerk een stevige inhoudelijke basis om te komen tot goed selecteren, inkopen en contracteren van kwaliteit en toegevoegde waarde van zorg. Robbert Huijsman is Programmamanager Kwaliteit van Zorg Achmea. MC Special Achmea.indd 6 8/31/2012 2:42:06 PM

7 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 7 It takes all to tango: strategische vernieuwingen in verloskundige ketenzorg De verloskundige zorg is toe aan strategische vernieuwing. De nieuwe strategie moet zich richten op kwaliteit van zorg. Kwaliteit van zorg is de juiste zorg leveren, op het juiste moment, op de juiste plaats en manier, door de juiste zorgverlener. Om de beste kwaliteit van zorg rondom de zwangere te organiseren, is een integrale benadering van zorg nodig. Arie Franx, Heleen Kool, Paulien Brunings en Gert Westert Zwangerschaps- en geboortezorg in beweging Zwangerschaps- en geboortezorg is complexe zorg, die reikt van public health tot acute geneeskunde. Nederland is lang trots geweest op haar unieke verloskundig zorgsysteem. Enkele jaren geleden werden wij opgeschrikt door het bericht dat de perinatale sterfte in Nederland hoger is dan in ons omringende landen. In 2004 overleden in Nederland 10 per 1000 baby s vóór, tijdens of na de geboorte. We hadden van Europa het op één na hoogste cijfer van babysterfte vóór de geboorte; 7 per Van West- Europa hadden we het hoogste cijfer van babysterfte in de eerste levensweek. 1 Deze resultaten zijn opmerkelijk, omdat de Nederlandse gezondheidszorg als geheel goed mee kan aan kop. 2 Bonsel en Steegers concludeerden uit hun Signalementstudie dat het Nederlandse verloskundig zorgsysteem een rol speelt bij onze achterblijvende resultaten. 3 De kwaliteit van de verloskundige zorg in het ziekenhuis is s avonds, s nachts en in het weekend niet zo goed als binnen kantoortijd. 4,5,6,7 De verschillende verloskundige zorgprofessionals werken niet optimaal samen. Een barende vrouw die tijdens de bevalling wordt overgedragen door de verloskundige aan de gynaecoloog heeft een relatief hoog risico op een ongunstige afloop. 8 Deze berichten hebben een onomkeerbare beweging in de zorg op gang gebracht. De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte gaf in december 2009 aan de minister van VWS concrete aanbevelingen om de zorg rond zwangerschap en geboorte te verbeteren. 9 De Stuurgroep adviseerde onder andere dat de zorg meer georganiseerd moet gaan worden rondom de zwangere en dat de verschillende professionals beter samen moeten gaan werken. Missie, visie, strategie De missie, het doel van de verloskundige zorg is het bevorderen van een optimale lichamelijke, psychologische en sociale uitkomst, voor moeder en kind. Onze visie is dat zwangerschap en geboorte in de eerste plaats normale levensgebeurtenissen zijn. Vrouwen met een normale zwangerschap hoeven niet bij de gynaecoloog te bevallen. Daarom is lange kraamverzorgende GGD / JGZ neonatoloog obstetrisch perinatoloog gynaecoloog verloskundige verpleegkundige kinderarts Figuur 1. Van zorglijnen naar een perinatale zorgcirkel MC Special Achmea.indd 7 8/31/2012 2:42:10 PM

8 8 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea Figuur 2. De acht stappen van succesvolle veranderingsprocessen volgens Kotter. Elke zwangerschap, ook de meest gecompliceerde, heeft normale aspecten tijd de strategie van het Nederlands verloskundig zorgsysteem gericht op risicoselectie en verdeling van zwangeren tussen verloskundigen en gynaecologen. Zwangeren met een laag risico worden begeleid in de 1 e lijn door verloskundigen of huisartsen. Vrouwen met een matig risico op complicaties worden begeleid in de 2 e lijns zorg in een algemeen ziekenhuis. Bij hoog risico op ernstige complicaties, met name vroeggeboorte voor 32 weken, wordt de zwangere verwezen naar één van de tien perinatologische centra voor 3 e lijns zorg. Maar het risico blijkt moeilijk in te schatten en verandert dikwijls in de loop van de zwangerschap en bevalling. Daarom gaan zwangeren veelvuldig heen en weer tussen deze zorglijnen. Twee derde van de eerstzwangeren heeft gedurende zwangerschap en/of bevalling zorg van zowel de verloskundige als de gynaecoloog nodig. 10 Strategische vernieuwing De verloskundige zorg is toe aan strategische vernieuwing. De nieuwe strategie moet zich richten op kwaliteit van zorg. Kwaliteit van zorg is de juiste zorg leveren, op het juiste moment, op de juiste plaats en manier, door de juiste zorgverlener. Om de beste kwaliteit van zorg rondom de zwangere te organiseren, is een integrale benadering van zorg nodig. Er moet één integraal georganiseerde verloskundige zorggroep ontstaan, een echt multidisciplinair zorgteam, dat beter in staat is tot een gezamenlijke topprestatie. Zorglijnen moeten opgaan in een zorgcirkel rondom de zwangere, waarin verloskundigen, kraamverzorgenden, gynae cologen en kinderartsen uit de 2 e en 3 e lijn, maar ook de JGZ en de GGD samenwerken (figuur 1). 11 Die zorgcirkel kan maatwerk leveren, inspelend op de specifieke wensen en behoeften van de individuele zwangere. Ook regionaal zullen accenten in de zorggroepen verschillen vanwege populatiekenmerken. Verloskundigen en gynaecologen zullen in low, medium en high care in gezamenlijk vastgestelde zorgpaden zorg verlenen aan de zwangere. Zo ontvangt iedere zwangere het optimale van de care en cure. Want elke zwangerschap, ook de meest gecompliceerde, heeft normale aspecten. Maar hoe komen we van lijnenzorg naar cirkelzorg? Volgens leiderschapsgoeroe Kotter verlopen succesvolle veranderingsprocessen langzaam en volgens een vast patroon (figuur 2). 12 In de verloskundige zorg hebben wij de eerste twee stappen al gezet. Er is een brede sense of urgency en er zijn krachtige coalities ontstaan; landelijk het College voor Perinatale Zorg en lokaal het verloskundig samenwerkingsverband, het VSV. Lokaal moet elk VSV vanuit deze sense of urgency de processen van integratie doormaken. Klinische, professionele en normatieve integratie zal uiteindelijk leiden tot een organisatorisch geïntegreerde zorg rond de zwangere. 13 Dit kan alleen door wederzijds vertrouwen en respect tussen de lijnen. Deze coalities werken nu aan een gemeenschappelijke visie. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) hebben onlangs beide een eigen toekomstvisie op verloskundige zorg MC Special Achmea.indd 8 8/31/2012 2:42:13 PM

9 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 9 geformuleerd. Die visies verschillen wel enigszins, maar belangrijk is dat in beide visies integratie van zorg centraal staat. 14,15 Kansen en bedreigingen Er zijn momenteel grote kansen voor de verloskundige zorg in Nederland: de sense of urgency, integratie als strategische vernieuwing, het verloskundig samenwerkingsverband, de Perinatale Registratie Nederland als uitstekende integrale kwaliteitsregistratie, 16 de perinatale audits, 17 de opkomst van multidisciplinaire richtlijnen, het landelijk verloskundig onderzoeksconsortium 18 en het onder zoeksprogramma Zwangerschap en Geboorte van ZonMW. 19 Er zijn echter ook bedreigingen voor de vooruitgang. Een daarvan is de financiering van de zorg. De huidige systematiek geeft perverse prikkels om 1 e en 2 e lijns zorg gescheiden te houden, en werkt concurrentie tussen en binnen de lijnen in de hand. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt een integraal tarief voor de hele verloskundige zorgketen op dit moment nog een stap te ver en voorziet ook mogelijk negatieve effecten, zoals beperkingen van keuzevrijheid voor de zwangere en de verzekeraar. Dankzij de beleidsregel innovatie kunnen aanbieders en verzekeraars wel gaan experimenteren met een ketentarief. 20 Op verschillende plaatsen in Nederland worden momenteel experimenten opgestart. Een ander obstakel is een gebrek aan transparantie. Er zijn in Nederland op dit moment nog nauwelijks indicatoren die de uitkomsten van de verloskundige keten meten: de fysieke, psychologische en sociale gezondheid van moeder en kind. Het ambitieuze Nederlandse kwaliteitsindicatorenproject Zichtbare Zorg heeft niet aan de verwachtingen voldaan en is gestrand. 21 Er ligt nu nog een overmatige nadruk op serviceaspecten van de zorg, ook in de geboortezorg. Mooie kraamsuites lijken soms een hogere prioriteit dan goede uitkomsten. Volgens het recente rapport Zorg voor waarde van de Boston Consulting Group kan de Nederlandse gezondheidszorg leren van een voorbeeldland, een best Uitkomstindicatoren beschrijven waar het écht om gaat, namelijk de resultaten practice land. 2 Van de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft Zweden de beste gezondheidszorg, en niet de duurste. Betere zorg voor dezelfde of lagere kosten. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg is het beperken van de kosten belangrijk. Onze minister van Financiën heeft de groei van de kosten van de zorg het grootste financiële probleem van Nederland genoemd. 22 De Zweedse perinatale sterfte is de helft van de Nederlandse. Daarbij moet wel worden gezegd dat Zweden sterfte van kinderen die geboren worden tussen 22 en 28 weken niet meetelt, en Nederland wel. 1 Zweden heeft zijn toppositie mede bereikt door het zichtbaar maken van de medische resultaten van de geleverde zorg. Er zijn ruim 80 nationale kwaliteitsregistraties opgezet door de zorgprofessionals zelf. Uit elke registratie worden uitkomstindicatoren afgeleid, die het geheim van het Zweedse succes zijn. Uitkomstindicatoren beschrijven waar het écht om gaat, namelijk de resultaten. Uitkomstindicatoren stimuleren innovatie en integratie, en maken het mogelijk dat zorgverleners op hun resultaat aangesproken kunnen worden, en van elkaars successen kunnen leren. Uitkomstindicatoren herinneren ons eraan dat het doel niet het produceren van zorg is, maar het realiseren van gezondheidswinst. Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en patiënten moeten ook daar samen mee aan de slag. Uitkomstindicatoren moeten de prestaties gaan meten van de hele zorgcirkel, het VSV, en niet meer van individuele verloskundigenpraktijken of ziekenhuizen. Het gaat immers om de ketenverantwoordelijkheid voor de teamprestatie. Nieuwe inzichten In 2013 gaat het Kwaliteitsinstituut voor de zorg van start. Het Kwaliteitsinstituut wordt een van MC Special Achmea.indd 9 8/31/2012 2:42:13 PM

10 10 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea de vier onderdelen van het nieuwe Nederlands Instituut voor de Zorg (NIvZ), voorheen het College voor Zorgverzekeringen. Het belang van de patiënt komt centraal te staan bij het NIvZ. De sectie Kwaliteitsinstituut krijgt als taak de kwaliteit van de zorg permanent te verbeteren, onder meer door het stimuleren van de ontwikkeling van indicatoren door zorgverleners en zorgverzekeraars die de patiënt of cliënt helpen bij haar/zijn keuzes in de zorg. 23 Zorgverzekeraar Achmea draagt bij aan kwaliteitsverbetering en heeft de samenwerking opgezocht met het beroepsveld om de ontwikkeling van uitkomstindicatoren te faciliteren. Randvoorwaarden hierbij zijn vertrouwen, lage registratielast en kansen om te verbeteren. In het komend najaar wordt binnen enkele VSV s een conceptset van uitkomstindicatoren voor verloskundige ketenzorg geëvalueerd op betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid. De uitgevraagde gegevens leveren we aan een trusted third party (TTP), die gegevens van zorgverleners en Achmea koppelt en anonimiseert. Door deze koppeling en anonimisering van data kunnen nieuwe waardevolle inzichten verkregen worden door alle partijen. Zo werken zorgverleners en zorgonderzoekers samen met de zorgverzekeraar aan integratie en transparantie in de zorg rondom zwangerschap en geboorte. Arie Franx is hoogleraar en Medisch Hoofd Obstetrie, UMC Utrecht. Heleen Kool is eerstelijns verloskundige en voorzitter van het VSV-WKZ verloskunde op 1 lijn. Paulien Brunings is projectleider Kwaliteit van Zorg Achmea. Gert Westert is hoogleraar Kwaliteit van Zorg en Hoofd IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen. Noten 1. Mohangoo AD, Buitendijk SE, Hukkelhoven CWPM, Ravelli AJC, Rijninksvan Driel GC, Tamminga P, Nijhuis JG. Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de Peristat-II-studie. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152: The Boston Consulting Group. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden. September Bonsel GJ, Birnie E, Denktas S, Poeran V, Steegers EAP. Lijnen in de perinatale sterfte. Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte Rotterdam: Erasmus MC, Visser GHA, Steegers EAP. Beter baren. Medisch Contact 2008;63: de Graaf JP, Ravelli AC, Visser GH, Hukkelhoven C, Tong WH, Bonsel GJ, Steegers EA. Increased adverse perinatal outcome of hospital delivery at night. BJOG 2010;117: Inspectie voor de Gezondheidszorg. Risico s ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt. Onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in samenwerking met RIVM en TNO. Utrecht, september de Neef T, Franx A, Hutten JWM, Westert GP. Wat ons opvalt in de LVR2. Perinatale sterfte (4): Bij nacht en ontij. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol 2010;123: Evers ACC, Brouwers HAA, Hukkelhoven CWPM, Nikkels PGJ, Boon J, van Egmond-Linden A, Hillegersberg J, Snuif YS, Sterken-Hooisma S, Bruinse HW. Perinatal mortality and severe morbidity in low and high risk term pregnancies in the Netherlands: prospective cohort study. BMJ 2010;341:c Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Een goed begin. Veilige zorg rondom zwangerschap en geboorte. Utrecht, december www. rijksoverheid.nl 10. de Neef T, Hukkelhoven CW, Franx A. Wat ons opvalt in de LVR2. Uit de lijn der verwachting. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol 2009;122: Franx A. Lijn der verwachting. Inaugurele rede, Universiteit van Utrecht, 14 oktober Kotter JP. Leading change: why transformation efforts fail. Harv Bus Rev 1995;73(2): Bruijnzeels M. Drieluik Eerstelijnszorg. De Eerstelijns 2012 (februari, maart, april). 14. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Nieuwe balans in de verloskundige zorg Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Een stap verder. Integrale verloskundige zorg in Nederland Stichting Perinatale Registratie Nederland Stichting Perinatale Audit Nederland Dutch consortium for studies in women s health and reproductivity ZonMW Programma Zwangerschap en Geboorte Nederlandse Zorgautoriteit. Advies bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte. Het stimuleren van samenwerking. Juni Elsevier, 12 mei MC Special Achmea.indd 10 8/31/2012 2:42:13 PM

11 11 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea Samen de kwaliteit in beeld brengen Een zorgverzekeraar kan wel stellen dat hij inzicht wil in de kwaliteit van de medische zorg die hij voor zijn verzekerden inkoopt, maar hij heeft wel de behandelaars en de patiëntenorganisaties nodig om hierin inzicht te krijgen. In het geval van het programma Kwaliteit van Zorg Achmea vinden die partijen dat ze goede redenen hebben om hiervoor met de zorgverzekeraar samen te werken. Frank van Wijck Ernst Kuipers (MDL-arts, Erasmus MC) windt er geen doekjes om: Iedere dokter vindt zichzelf op een bepaald terrein wel de beste. Tot op zekere hoogte is dat ook alleen maar goed, maar je moet wel bereid zijn om jezelf te verbeteren. En daarvoor moet je toch echt weten hoe goed je het doet ten opzichte van je collega s. Martin de Heer (directeur Mentaal Beter) zegt: Als je de uitkomst van je handelen kent, kun je ook iets zeggen over het punt waarop verder behandelen geen zin meer heeft. Daarmee kun je het behandeltraject efficiënter maken. En Cilia Linssen (Longkanker Informatiecentrum) stelt: Het is in het belang van de patiënt om te weten wat de kwaliteit van de behandeling bij de verschillende aanbieders is en welke uitkomst van die behandeling bij deze aanbieders mag worden verwacht. Alle drie hebben ze dus hun eigen redenen om te participeren in het programma Kwaliteit van Zorg van zorgverzekeraar Achmea. De MDL-arts om op basis van kwaliteitsvergelijking met collega s een opwaartse kwaliteitsspiraal voor de hele beroepsgroep mogelijk te maken. De directeur van een GGz-aanbieder om het effect van een behandeling aan te tonen en duidelijk te maken tot welk punt die zin heeft. En de vertegenwoordiger van de patiëntenorganisatie om de patiënt te helpen bij zijn keuze van de voor hem beste behandelaar voor zijn ziekte. Uiteindelijk is het de andere twee daar natuurlijk ook om te doen, alleen bewegen zij zich vanuit hun professionele domeinen naar dit doel. Precies wat de patiënt wil Drs. C. (Cilia ) Linsen: Uitkomsten kun je meten, maar meet maar eens hoe aardig of communicatief de dokter is. MC Special Achmea.indd 11 Het is voor de patiënt van belang te weten wat de kwaliteit en de uitkomst is van de behandeling die hij moet ondergaan, zegt Linssen. Nu is ondoorzichtig voor hem welke aanbieder goed is en ook voor ons is dat moeilijk in beeld te krijgen. We weten op welke plaatsen onderzoek wordt gedaan, maar we weten niet wie de behandeling wel en niet goed doet. Daarvoor heb je informatie over de uitkomsten van behandelingen nodig. En als je die hebt, weet je als behandelaar ook op welke punten je jezelf moet verbeteren. Het programma Kwaliteit van Zorg Achmea is erop gericht de kwaliteit met behulp van uitkomstindicatoren inzichtelijk te maken. En dat is een heel belangrijk 8/31/2012 2:42:15 PM

12 12 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea onderdeel van de informatie die patiënten willen hebben. Behalve de patiënten hebben ook de behandelaars hier profijt van, stelt Kuipers. Als je je eigen handelen in maat en getal afzet tegen dat van je collega s heb je een uitgangspunt om je eigen handelen te verbeteren, zegt hij. Het is een intrinsieke behoefte van ons als artsen om dit te doen, maar die behoefte wordt natuurlijk wel gevoed door de ontwikkelingen in de zorg. Als beroepsgroep moet je op de toenemende roep om kwaliteitsinformatie inspelen, anders wordt het voor je gedaan. En dan gebeuren dingen die niet altijd waardevol zijn. Neem bijvoorbeeld de verplichting voor MDL-artsen om inzichtelijk te maken welk percentage van de patiënten het afgelopen jaar met Coeliakie is gediagnosticeerd. Die patiënten moeten zo wil een door de overheid opgelegde indicator minstens drie keer per jaar de diëtist bezocht hebben. Een gegeven dat geen klinische relevantie heeft, maar dat je wel moet uitzoeken en waarop je wordt afgerekend. Uitkomstmeting bij depressieklachten Over het zelf doen in plaats van het je te laten overkomen, hoef je De Heer niets uit te leggen. Mentaal Beter is al in 2008 begonnen met uitkomstmeting van de behandeling van patiënten met een depressie. Het congres dat de Ggz-aanbieder in dat jaar over deze patiënten organiseerde, heette De black box geopend. We wilden laten zien dat de behandeling toegevoegde waarde heeft voor de patiënt, vertelt hij. In 2011 hadden we de eerste resultaten van de metingen: de behandeling heeft in zeventig procent van de gevallen een aantoonbaar effect. Een hard gegeven in een softe sector. En je kunt de uitkomst ook koppelen aan de duur van de diagnosebehandelcombinatie. Dan heb je het over routine outcome measurement (ROM), een hulpmiddel op basis waarvan je inzichtelijk kunt maken dat de patiënt op een gegeven moment op een gezond niveau aanbeland is en dat verder behandelen dus geen zin meer heeft. Dit hulpmiddel is niet zalig- Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers: Als je je eigen handelen in maat en getal afzet tegen dat van je collega s heb je een uitgangspunt om je eigen handelen te verbeteren. makend, maar dat zie ik niet als reden om het dan maar terzijde te leggen. Je kunt het beter gebruiken, zodat je er ervaring mee opdoet op basis waarvan je het verder kunt verfijnen. Dat doet Mentaal Beter dus ook sinds dit jaar. Het zet aan de poort een screeningsinstrument in op basis waarvan op geleide van de klachten van de patiënt een zorgpad kan worden ingezet. De Heer: Dan heb je een zo concreet mogelijke leidraad om te komen tot de meest effectieve behandeling, met als einddoel dat mensen de draad weer kunnen oppakken en gezond kunnen functioneren. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker Laten zien wat je als behandelaar waard bent dus. Dat was ook het uitgangspunt voor de MDL-artsen om samen met het RIVM te werken aan kwaliteitseisen op basis waarvan wordt bepaald welke endoscopisten en endoscopiecentra vanaf het derde MC Special Achmea.indd 12 8/31/2012 2:42:16 PM

13 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 13 M. (Martin) de Heer: ROM is niet zaligmakend, maar dat zie ik niet als reden om het dan maar terzijde te leggen. kwartaal van 2013 mogen participeren in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Kuipers: Die kwaliteitseisen zijn recent gepubliceerd, dus de beroepsgroep heeft ruim een jaar de tijd om zich hierop voor te bereiden. En het belang hiervan is evident, want het gaat bij dat bevolkingsonderzoek om grote aantallen mensen: er zijn colons copieën per jaar nodig. Maar aan die verrichting kleven wel risico s. En omdat je die verrichting toepast bij mensen die in principe gezond zijn, wil je die risico s zo veel mogelijk minimaliseren. Daarom hanteren we heel strikte kwaliteitseisen. Een ander initiatief van de vereniging van de MDLartsen is het opstellen van kwaliteitscriteria, samen met de NIV, voor op te zetten centra voor de behandeling van patiënten met virale hepatitis. Het patiëntenperspectief In de initiatieven die her en der worden ontwikkeld om tot kwaliteitscriteria voor medisch handelen te komen, is het vaak ingewikkeld om mee te nemen wat in het behandeltraject vanuit het patiëntenperspectief de belangrijke kwaliteitscriteria zijn, stelt Linssen. Uitkomsten kun je meten, zegt ze, maar meet maar eens hoe aardig of communicatief de dokter is. Hoed je dus voor een enorme lading aan data waarmee je toch niets kunt. De patiënt wil vooral weten wat hij in ziekenhuis A of B kan verwachten als hij zoals in het geval van onze patiënten kanker heeft. Niet iedere patiënt heeft bijvoorbeeld behoefte aan een kans op overleving ten koste van alles, bijvoorbeeld door een chemokuur of een experimentele behandeling. De manier waarop de dokter hierover met de patiënt communiceert, laat zich moeilijk in een protocol vangen. Dit neemt niet weg dat de kwaliteit van het behandeltraject op heel veel niveaus in kaart te brengen is. Het goede van het programma Kwaliteit van Zorg Achmea is dat het daarop breed inzet. De input die wij daarbij kunnen bieden, speelt zich af op gebieden als bejegening, samenwerking, de aanwezigheid van een casemanager, de vraag of je de hele behandeling in één ziekenhuis kunt krijgen en hoe dat ziekenhuis samenwerkt met de andere behandelaars. Prijsvechtersmarkt? Kuipers noemt het programma Kwaliteit van Zorg Achmea goed, omdat het de beroepsgroep in beeld brengt en goede wetenschappelijke onderbouwing vraagt voor kwaliteitscriteria die als basis voor zorginkoop kunnen dienen. Dat het vervolgens consequenties gaat krijgen in het proces van zorginkoop vind ik logisch, zegt hij. Dat maakt ons ook niet kopschuw, want we hebben als zorgverzekeraars en zorgaanbieders het gemeenschappelijke belang de beste zorg te bieden. De Heer kan zich hierin vinden. De basis voor zo n samenwerking is vertrouwen, zegt hij. We werken er al meerdere jaren aan om dit te versterken, want er móet een nieuw evenwicht ontstaan waarbij de zorgverzekeraars niet alleen de financiers van de zorg zijn maar ook de partners in de MC Special Achmea.indd 13 8/31/2012 2:42:17 PM

14 14 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea zorg, anders ontstaat een prijsvechtersmarkt. Samenwerking biedt een kans om niet geregisseerd te worden maar mee te regisseren. En de mogelijkheden daarvoor zijn nu beter dan een paar jaar geleden. De zorgverzekeraars hebben de laatste jaren duidelijk geïnvesteerd in het aantrekken van mensen die de gezondheidszorg kennen en begrijpen. Dat maakt het gemakkelijker om samen te werken. Collega s in onze markt kijken daar echter nog een beetje sceptisch naar. Die zien de zorgverzekeraar vooral als een ondernemer die gericht is op meer dynamiek in de markt. Maar dat horen wij als aanbieders ook te zijn. We horen voor de patiënt in beeld te kunnen brengen hoe het behandeltraject er bij een bepaalde klacht uit zal zien en welke uitkomst hij van die behandeling mag verwachten. Dan krijgt de patiënt tenminste vooraf een concrete inschatting van wat hem te wachten staat. Natuurlijk zal er altijd een complexe patiëntengroep blijven die niet in een zorgpad te vatten is. En ook voor die groep moet ruimte blijven bestaan. Maar ook daarbij helpt het als je de zorgverzekeraar duidelijk kunt maken hoe je als behandelaar diagnosticeert. Dan valt daar met die zorgverzekeraar beslist over te praten. Drs. C. Linsen, Longkanker Informatiecentrum Prof. dr. E.J. Kuipers, MDL-arts, Erasmus MC M. de Heer, directeur Mentaal Beter MC Special Achmea.indd 14 8/31/2012 2:42:19 PM

15 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 15 Intensief samenwerken op uitkomsten Iedereen is het erover eens: de zorg moet valide gemeten worden, transparant zijn en draaien om het belang van de patiënt. Toch is het verkrijgen en ontsluiten van kwaliteitsindicatoren niet zonder slag of stoot verlopen. Een betere samenwerking en verbeterde predictiemodellen kunnen uitkomst bieden, aldus twee betrokken specialisten. Daniël Dresden Enkele jaren geleden brachten sommige zorgverzekeraars lijstjes uit met zogenaamd slechte ziekenhuizen. Als reactie daarop gingen de ziekenhuizen angstvallig hun kwaliteitsgegevens achterhouden. Die tijd is voorbij, reageert dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters, oncologisch chirurg van het Amsterdamse NKI-AVL, naar aanleiding van enkele positieve ontwikkelingen op het vlak van kwaliteitsmetingen. Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA, waar hij nauw bij betrokken is, is een van de initiatiefnemers in het meetbaar en inzichtelijk maken van de zorgkwaliteit en het communiceren daarover. Laatste zeggenschap Het meetbaar maken van de verschillende aspecten van geleverde zorg (opstellen van indicatoren) en het beoordelen van de zorgkwaliteit in de dagelijkse praktijk (uitvoeren van audits) is begonnen met de colorectale chirurgie. Tegenwoordig is de DICA bezig met het registreren van alle behandelingen op het gebied van een diversiteit aan tumortypen (darm-, borst-, slokdarm-, maag- en longkanker) in Nederland. Binnenkort komt er een aantal andere registraties aan, ook buiten de oncologie. Er is veel interesse vanuit andere beroepsverenigingen voor het model dat door de DICA is neergezet, vertelt Wouters trots. Een belangrijk voordeel van de Dekker: We zijn allemaal geïnteresseerd in de langetermijnuitkomsten Dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters: Ik sta zeker concentratie van zorg voor, maar vooral uitkomst- in plaats van volumegestuurd. DICA-modellen is dat wordt gecorrigeerd voor case mix, een hiaat binnen veel andere modellen. Op basis van de registraties worden jaarlijks tussen de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars externe kwaliteitsindicatoren afgesproken. Het is essentieel om zorgvuldig om te gaan met de ver- MC Special Achmea.indd 15 8/31/2012 2:42:19 PM

16 16 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea kregen data. Sommige gegevens zijn immers nog niet rijp om in het publieke domein gegooid te worden. Dan zeggen we: op landelijk niveau is dit nog niet geschikt als externe indicator. Het is de taak van de beroepsvereniging om te bekijken of de gegevens betrouwbaar zijn. Alleen dan worden het externe indicatoren. Hoewel de DICA na een startsubsidie van het ministerie van Volksgezondheid werd gesponsord door Achmea en nu zelfs wordt gefinancierd door alle zorgverzekeraars, zijn daaraan geen verplichtingen op het vlak van datalevering verbonden. De zorgverzekeraars hebben geen directe toegang tot de gegevens die door ons verzameld worden. De beroepsverenigingen waren daar wel huiverig voor. Om de privacy van de patiënt te garanderen, worden de aangeleverde gegevens geanonimiseerd en Wouters: Het is veel belangrijker te sturen op goede uitkomsten dan alleen op hogere volumes geaggregeerd. Het ziekenhuis heeft de laatste zeggenschap of haar kwaliteitsgegevens naar de verzekeraar gaan. Kosten-kwaliteitverhouding Verzekeraars zeggen: als ik jou contracteer, wil ik wel inzicht hebben in de kwaliteit die je levert. Het gaat hun om de kosten-kwaliteitverhouding. Dr. Wouters benadrukt dat voor de betrokken partijen de zorg voor de patiënt vooropstaat: voor de beroepsverenigingen, de specialisten, maar ook voor de zorgverzekeraars. Tussen deze stakeholders is onder andere een discussie geweest welke minimumvolumes [aantal te behandelen patiënten, red.] nodig zijn om de kwaliteit te kunnen garanderen. Er zijn ook goede argumenten tegen het overmatig concentreren van zorg op tafel gekomen. De opleiding van medisch specialisten, de spreiding van kennis en kunde en de landelijke dekking van specifieke zorg kunnen eronder lijden. Voor goede patiëntenzorg op korte en lange Dr. ir. A. (Andre) Dekker: Verzekeraars zijn enorm bezig om ziekenhuizen af te rekenen op de zorgkwaliteit. En terecht. termijn is een zekere mate van spreiding noodzakelijk. De uitkomst telt, vindt de Amsterdamse chirurg. Het is veel belangrijker om te sturen op goede uitkomsten dan alleen op hogere volumes. Als je als ziekenhuis goede uitkomsten kunt aantonen, dan zul je patiënten aantrekken en contracten met zorgverzekeraars sluiten, waardoor het volume vanzelf toeneemt. Ik sta zeker concentratie van zorg voor, maar vooral uitkomst- in plaats van volumegestuurd. Complicaties in kaart Omdat in de bewoordingen van Wouters dokters en patiënten samen de kwaliteit inzichtelijk willen maken, is de DICA ook een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Zo is het van belang om de patiënt in de loop der tijd te kunnen volgen. Het analyseren van die gegevens is een heel zinvolle exercitie. Zo kwam in het kader van de longradiotherapie DICA-audit naar voren dat ook de langetermijnbijwerkingen van bestraling gevolgd zouden moeten worden. MC Special Achmea.indd 16 8/31/2012 2:42:23 PM

17 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 17 Dr. ir. A. (Andre) Dekker, klinisch fysicus bij de MAASTRO Clinic in Maastricht, is een van de initiatiefnemers van deze audit. Daarnaast ontwerpt hij modellen waarmee allerlei complicaties in kaart gebracht kunnen worden (www.predictcancer.org). Bij MAASTRO proberen we op basis van grote datahoeveelheden predictieve modellen te maken voor de beslissingsondersteuning. Om goede voorspellende modellen te verkrijgen, dienen de gegevens van de patiënt, de specialist, het ziekenhuis en de verzekeraar gecombineerd te worden. Als toxiciteit van thoracale radiotherapie kan op korte termijn dysfagie en radiatiepneumonitis en op de lange termijn longfibrose optreden. Het is van belang om te kunnen voorspellen wie dergelijke toxiciteiten zal ontwikkelen, zodat bij de behandeling een juiste keuze kan worden gemaakt. Doordat de patiënt na de bestralingskuren weer teruggaat naar de verwijzende specialist of huisarts, is er te weinig zicht op de langetermijncomplicaties. Beste behandeling voorspellen Het gevaar bestaat dat gedacht wordt dat er een een-op-een relatie zou bestaan tussen de DBCcodes en de toxiciteit. Dr. Dekker: Verzekeraars zijn enorm bezig om ziekenhuizen af te rekenen op de zorgkwaliteit. En terecht. Het probleem is dat Om de privacy van de patiënt... ze de registraties van diagnosebehandelcombinaties (DBC s) gebruiken om de kwaliteit te kunnen meten, terwijl het complexer is dan alleen naar de DBC s kijken. Hij stelt dat er nauwelijks een directe relatie bestaat tussen de geregistreerde DBC enerzijds en het optreden van toxiciteit en complicaties en de kwaliteit van leven anderzijds. De Maastrichtse datamodellen kunnen absoluut de simplistische DBC-systematiek verbeteren, zo laat hij resoluut weten. Ook omgekeerd kan de DBC-registratie wellicht de modellen verbeteren. Idealiter volgen we de patiënten gedurende de rest van hun leven en noteren we alle gegevens. Met de DICA-regis tratie komen we een heel eind, maar uiteindelijk wil je kunnen voorspellen wat de beste behandeling is bij een individuele patiënt. Zo n model geeft je een indicatie of die patiënt een hoog risico loopt. We zijn allemaal behandelaars, patiënten en zorgverzekeraars geïnteresseerd in de uitkomsten op de lange termijn. Dus nog een reden voor het intensiveren van de onderlinge samenwerking. Dr. M.W.J.M. Wouters, oncologisch chirurg NKI AVL, Amsterdam Dr. ir. A. Dekker, klinisch fysicus MAASTRO Clinic, Maastricht MC Special Achmea.indd 17 8/31/2012 2:42:26 PM

18 18 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea Goede zorg inkopen Met behulp van uitkomstindicatoren de kwaliteit van de zorg verbeteren. Wat gaan de zorgverleners en verzekerden hiervan merken? Wat levert het op? Een rondetafelgesprek met inhoudsdeskundigen van Achmea. Mario Gibbels Waarom gaat Achmea bij de zorginkoop werken met uitkomstindicatoren? Crul: Wij willen als zorgverzekeraar verzekerden kunnen garanderen dat de zorg die we voor hen inkopen van goede kwaliteit is. Er is onlangs een aantal incidenten geweest waarbij de zorg beneden de maat was en dat willen we in de toekomst voorkomen. Van Duuren: Met deze uitkomstindicatoren maken we de kwaliteit van de zorg expliciet. Voorheen hadden we bij de zorginkoopgesprekken weinig feitelijke informatie over geleverde zorgkwaliteit. Nu kunnen we met behulp van de samen met zorgverleners opgestelde indicatoren expliciet maken aan welke kwaliteitseisen die zorg moet voldoen. Huijsman: Zorgverzekeraars hebben jarenlang voornamelijk op kosten gestuurd. Wij zijn ons echter steeds meer gaan afvragen of dat niet ten koste van de kwaliteit van de zorg gaat. Wij denken dat juist door te sturen op kwaliteit de kosten omlaag gaan. Doordat er bijvoorbeeld minder complicaties voorkomen en minder heroperaties nodig zijn. Alle deelnemers in gesprek. Vlnr. Van Duuren, Huijsman, Hiemstra, Crul, Gibbels Wat betekent de invoering van de uitkomstindicatoren voor de zorgverleners? Crul: Geen enkele zorgverlener wil slechte zorg leveren. Daar gaan we als zorgverzekeraar van uit. Daarom willen wij met behulp van de uitkomstindicatoren zorgverleners spiegelinformatie geven om te laten zien wat er wel en niet goed gaat om ze zo te prikkelen om de zorg te verbeteren. Die uitkomstindicatoren stellen we samen met de zorgverleners op. We vragen een dokter bijvoorbeeld over welke informatie hij zou willen beschikken als zijn vader of moeder of kind geopereerd moet worden. Huijsman: Die spiegelinformatie verkrijgen we door de registratiegegevens van de zorgverleners te combineren met de declaratiegegevens waarover wij beschikken. Daarbij maken we als het ware een foto van de door een zorgaanbieder geleverde zorg. Vervolgens vergelijken we de geleverde zorg bij zorgzorgaanbieder x met de geleverde zorg bij zorgaanbieder y. Hoeveel complicaties zijn er, hoeveel wondinfecties, hoe zit het met het medicatiegebruik? En vooral: hoe verbetert de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt? Hiemstra: Het kwaliteitsbeleid van Achmea is gebaseerd op drie pijlers, afgestemd met het zorgveld. We kijken of er gekozen is voor de juiste behandeling, we kijken of de behandeling goed is uitgevoerd en we kijken of de desbetreffende dokter een ingewikkelde ingreep wel had mogen uitvoeren gezien zijn ervaring met dit soort ingrepen. Van Duuren: Iedere zorgverlener heeft de intentie om de beste zorg te verlenen. Als we met feitelijke data de onderlinge verschillen laten zien, dan geeft MC Special Achmea.indd 18 8/31/2012 2:42:26 PM

19 Programma Kwaliteit van Zorg Achmea 19 dat vaak extra inzicht. Soms blijkt het dan toch een stuk beter te kunnen. Betekent dit niet extra registratiedruk voor de zorgverleners? Huijsman: We willen alleen de informatie die relevant is voor het bepalen van de kwaliteit van de zorg. Daarbij vragen we zorgverleners nadrukkelijk zelf welke informatie zij nodig hebben om hun zorg te verbeteren. Hiemstra: We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij informatie die toch al verzameld wordt om de registratiedruk beperkt te houden. Het RIVM is bijvoorbeeld bezig met de voorbereiding van een landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker en wij hebben met het RIVM afgesproken dat we dezelfde uitkomstindicatoren gebruiken zodat wij ook van die gegevens gebruik kunnen maken en de artsen niet twee keer hoeven te registeren. Crul: We zorgen er ook voor dat zorgverleners snel de spiegelinformatie terugkrijgen, want er is niets zo frustrerend als dat je van alles moet registreren en er nooit meer wat van terug ziet. Van Duuren: Zo hebben we een ziekenhuis kunnen laten zien dat er bij hen opvallend veel lekkages voorkwamen bij galblaasoperaties. Terwijl ze zelf dachten dat ze het goed deden. Ze zijn toen gaan onderzoeken waar het aan lag en toen bleek dat er een apparaat dat de naden dicht maakte niet goed werkte. Hiemstra: Zo zien wij ook de rolverdeling. Op basis van de uitkomstindicatoren geven wij een signaal af en vervolgens gaat de zorgaanbieder uitzoeken wat er niet goed gaat en hoe de zorg verbeterd kan worden. Kunnen de resultaten van de uitkomstindicatoren er ook toe leiden dat jullie bepaalde zorg niet meer contracteren? Crul: We hopen natuurlijk dat zorgaanbieders op basis van de door ons geleverde spiegelinformatie zelf conclusies trekken. Dat kan inderdaad betekenen dat je als zorgverlener sommige ingrepen beter niet meer kunt doen, omdat de kwaliteit te ver beneden het gemiddelde ligt. Huijsman: We gaan niet meteen korten, maar laten zien waar een zorgaanbieder staat in vergelijking met andere zorgaanbieders en geven hem de tijd om de zorg te verbeteren. Het idee is dat we van de slechtst presterende zorgverleners afscheid nemen, dat we met de middenmoters verbeterafspraken maken en de best presterende zorgverleners kunnen we bijvoorbeeld belonen door ze extra contracteerruimte te bieden. Wat leveren de uitkomstindicatoren op voor de verzekerden van Achmea? Huijsman: We willen dat alle verzekerden, dus niet alleen de verzekerden van Achmea, gemakkelijker informatie kunnen vinden over waar de zorg van goede kwaliteit is. Diezelfde informatie willen we ook beschikbaar stellen aan de huisartsen die de patiënten doorverwijzen naar zorgaanbieders. En op een gegeven moment moet die informatie ook beschikbaar zijn voor de mensen hier die onze klanten telefonisch te woord staan. Zij moeten kunnen aangeven welke zorgaanbieders een goede score hebben volgens de uitkomstindicatoren. Hiemstra: Uiteindelijk hopen we dat de uitkomstindicatoren ook gaan werken als een soort early warning systeem, zodat incidenten worden voorkomen. Achmea begint met uitkomstindicatoren voor elf aandoeningen. Wat is de volgende stap? Huijsman: Doel is uiteindelijk om met behulp van dit kwaliteitsprogramma 40 procent van de zorg in Nederland transparant te maken. Maar wij zijn natuurlijk niet de enige zorgverzekeraar die zich met kwaliteitsbeleid bezighoudt. We proberen hierbij zo veel mogelijk samen te werken met de andere verzekeraars. R. Huijsman, senior manager Kwaliteit & Innovatie B. Crul, voorzitter Medisch Adviseurs Overleg (MAO) F. van Duuren, programmaleider Kwaliteit van Zorg Achmea T. Hiemstra, programmaleider Kwaliteit van Zorg Achmea MC Special Achmea.indd 19 8/31/2012 2:42:31 PM

20 Wat vindt u van het programma Kwaliteit van Zorg Achmea? Praat mee met andere deskundigen uit het zorgveld en met Achmea over de toekomst van zorgkwaliteit op MC Special Achmea.indd 20 8/31/2012 2:42:31 PM

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Betalen voor gezondheidsuitkomsten dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Schaf de bekostiging af! Huidige bekostiging: - leidt tot verkeerde productieprikkels - focust op kosten, niet resultaat In de

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Achmea & Geboortezorg. ketensamenwerking. 13 april Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger

Achmea & Geboortezorg. ketensamenwerking. 13 april Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger Achmea & Geboortezorg ketensamenwerking Consortium Geboortezorg NW Anna Krüger 13 april 2015 1 Uitgangspunt voor optimalisatie geboortezorg is het rapport Een goed begin Focus op samenwerking Goede samenwerking

Nadere informatie

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep?

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? F. Korteweg, L. van Breda Vriesman, E. Vreugdenhil Symposium Martini ziekenhuis: samen voor de beste zorg 28 oktober 2016 Inhoud knelpunten in de verloskundige

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over onnodige babysterfte (2009Z19436). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Integraal of Huisartsgeneeskundig?

Integraal of Huisartsgeneeskundig? Integraal of Huisartsgeneeskundig? Blik op zorg-ict vanuit vier verschillende kanten Bas Leerink 7 april 2017 Verantwoording Vanuit 4 verschillende rollen/gezichtspunten 4 ontwikkelingen die van invloed

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG

Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt. Adja Waelput. 8 juni 2015, UMCG Healthy Pregnancy 4 All vroege start, lang profijt Adja Waelput 8 juni 2015, UMCG Gezond ouder worden gebeurt in de baarmoeder en die verschillen zijn er al vanaf de geboorte Perinatale sterfte 2000-2008

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ D0187-201301 Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ 1. Algemene Inleiding Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven.

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van?

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Anemone Bögels ZorgNL2014 3 november 2014 NL concurreert met kwaliteit NL in vergelijking Grootste haven van Europa Beste orkest van de wereld Gelukkigste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Campagne Verstandig Kiezen

Campagne Verstandig Kiezen Campagne Verstandig Kiezen 2 3 Campagne Verstandig Kiezen Wat is het doel van de campagne Verstandig Kiezen? De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw hebben de

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken Vragen Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken 2 Visiedocument Medisch Specialist 2025 Colofon Het Visiedocument Medisch Specialist 2025 is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Nederlandse perinatale sterfte daalt

Nederlandse perinatale sterfte daalt Concept persbericht 23052013 EMBARGO TOT MAANDAG 27 MEI 2013 00.01 UUR De internationale positie verbetert: Nederlandse perinatale sterfte daalt MAASTRICHT, 26 mei 2013 De perinatale sterfte (sterfte rond

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Angst voor de pijn. Prof. dr. Arie Franx. Pre-eclampsia and cardiovascular disease. Kennispoort Verloskunde, 3 februari 2012

Angst voor de pijn. Prof. dr. Arie Franx. Pre-eclampsia and cardiovascular disease. Kennispoort Verloskunde, 3 februari 2012 Angst voor de pijn Pre-eclampsia and cardiovascular disease Kennispoort Verloskunde, 3 februari 2012 Prof. dr. Arie Franx Overdracht van 1 e naar 2 e lijn voor sedatie/pijnbestrijding Nederland 2001-2010,

Nadere informatie

Sturen op gezondheid. Rien Meijerink Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels 24 januari 2013 Glazen Zaal Den Haag

Sturen op gezondheid. Rien Meijerink Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels 24 januari 2013 Glazen Zaal Den Haag Sturen op gezondheid Rien Meijerink Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels 24 januari 2013 Glazen Zaal Den Haag Is het zinvol? Is het mogelijk? RVZ-advies, juni 2011 Aanleiding Achterblijvende

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

Integrale bekostiging en betere zorg?! Pascale Voermans manager Inkoop Medisch Specialistische Zorg Congres Zorgvisie, 26 november 2015

Integrale bekostiging en betere zorg?! Pascale Voermans manager Inkoop Medisch Specialistische Zorg Congres Zorgvisie, 26 november 2015 Integrale bekostiging en betere zorg?! Pascale Voermans manager Inkoop Medisch Specialistische Zorg Congres Zorgvisie, 26 november 2015 1 2 Integrale bekostiging: beoogd Opheffen aparte financiering zorg

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Chiel Bos, Voorzitter CPZ www.collegepz.nl MISSIE CPZ Het stimuleren van e e n samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg.

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014. De uitdagingen in de palliatieve zorg

Nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014. De uitdagingen in de palliatieve zorg Nieuwsbrief Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014 INDEX Mensen in de palliatieve fase centraal...2 Project Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg...3 Eerste resultaten met hospices positief...4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Transparantie in de zorg

Transparantie in de zorg Transparantie in de zorg Beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie Jozé Braspenning Inhoud Transparantie in de zorg: doel en mechanismen Inhoud kwaliteitsinformatie Huidige beschikbaarheid en

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

The Lancet Midwifery Series

The Lancet Midwifery Series The Lancet Midwifery Series Een artikelenreeks over de invloed van verloskundigenzorg op vrouwen en hun pasgeborenen, gezinnen, families en gemeenschappen Joke Klinkert, verloskundige, MPH, directeur EVAA

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

1 ½ lijns geboortezorg;

1 ½ lijns geboortezorg; 1 ½ lijns geboortezorg; Evidentie in het Geboortecentrum Sophia Health and logistics congres 13 oktober 2011 Hanneke de Graaf Directeur Geboortecentrum Sophia en Onderzoeker Geboortezorg Erasmus MC 1 Wat

Nadere informatie

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim?

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? SEMH Seminar 2015 Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? 9 maart 2015 Prof. Dr. F.T. Schut Erasmus Universiteit Rotterdam Triple aim 1. Verbeteren ervaren kwaliteit van zorg 2. Verbeteren volksgezondheid

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie met toekomst

Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Beter meten van kwaliteit van zorg door bundeling van expertise, innovatie en onderzoek. Dat is

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Kwaliteit volgens ICHOM plannen voor Nederland

Kwaliteit volgens ICHOM plannen voor Nederland Kwaliteit volgens ICHOM plannen voor Nederland I Beraad Meetup 26 juni 2017 Suzan Orlebeke INHOUD Uitkomsttransparantie Brief VWS Wat is ICHOM? ICHOM de nieuwe landelijke standaard? Discussie / vragen

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw,

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw, Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT datum Utrecht, 27 mei 2009 ons kenmerk 2009-366/DSB/01.01.01/fv/tk voor informatie F. Vogelzang uw kenmerk --

Nadere informatie

DICA in het kort. DSCA-Congres 2011 goed bezocht. Actueel #01 2011. Page 1 / 5

DICA in het kort. DSCA-Congres 2011 goed bezocht. Actueel #01 2011. Page 1 / 5 Actueel #01 2011 DICA is een betrouwbaar meetsysteem dat inzicht geeft in de kwaliteit van zorg en verbeterpunten aanwijst. Deze nieuwsbrief informeert u over ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment

Nadere informatie

In deze brief beschrijft de NVOG haar visie op noodzakelijke veranderingen binnen de geboortezorg in Nederland:

In deze brief beschrijft de NVOG haar visie op noodzakelijke veranderingen binnen de geboortezorg in Nederland: Utrecht, 13 juni 2016 Geachte Kamerleden, In deze brief beschrijft de NVOG haar visie op noodzakelijke veranderingen binnen de geboortezorg in Nederland: Gezamenlijk verantwoordelijk voor moeder en kind

Nadere informatie

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

Praat niet over maar met elkaar

Praat niet over maar met elkaar ZorgNL 2014: Zicht op goede zorg Praat niet over maar met elkaar ZorgNL2014 Verzekerden/patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars discussieerden op uitnodiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit Wie is in Nederland ècht verantwoordelijk voor de zorg? Ik vraag me regelmatig af wie in Nederland nu eigenlijk ècht verantwoordelijk is voor de zorg. En

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Laatste nieuws DSCA congres Mijn DSCA voortaan wekelijks geactualiseerd Mijn DSCA levert percentage heroperaties Nodig de opblaas-darm

Nadere informatie

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren:

Waarom een zorgpad voor zwangeren met sociale risicofactoren: Inleiding Zorgpad In Hoogeveen hebben wij een relatief hoog percentage achterstandsgebieden, vergelijkbaar met Rotterdam (60%). Het verschil met Rotterdam is dat het in Hoogeveen gaat om een autochtone

Nadere informatie

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager Visie op (HA)zorg Samenhang in Diversiteit! Deelmarkten curatieve zorg 2005/6 Zorgvrager (ZVW)-1 (Wet Zorgtoeslag) zorgverleningsmarkt zorgverzekeringsmarkt Zorgaanbieder (WTZi)- 4 (WTG Expres)-3 (HOZ)

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee?

Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Kwaliteitsinformatie Wat doen patiënten er mee? Wat doen huisartsen er mee? Anemone Bögels, directeur NFK Lisenka van Loon, senior projectleider NFK Gerda van der Weelen, senior-wetenschappelijk medewerker,

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

Perinatale sterfte verschillen naar zorgregio s in Nederland

Perinatale sterfte verschillen naar zorgregio s in Nederland Perinatale sterfte verschillen naar zorgregio s in Nederland Anita CJ Ravelli, AMC afdeling Klinische Informatiekunde Mede namens: Martine Eskes, Jan Jaap HM Erwich, Hens AA Brouwers, Erna Kerkhof, Joris

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect

Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Bij een goede start hoort een goed begin: Doorbreken van het generatie op generatie effect De route naar gezonde zwangerschap, lage perinatale sterfte en gezonde kinderen in Zuid West Drenthe Projectplan geboortezorg Hoogeveen 2015 Pag 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Het project in één oogopslag...

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm.

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm. Samenvatting Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm Samenvatting 173 Vanaf halverwege de jaren '90 is palliatieve zorg door de Nederlandse

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme

Nadere informatie

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Prof. dr. Didi D.M. Braat, Hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie UMC St Radboud Nijmegen Consortium Nijmegen bevalt goed Opgericht op 23 februari 2011:

Nadere informatie