Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen!"

Transcriptie

1 Enterprise Social Media Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen!

2 Enterprise Social Media Social media krijgen vaak het verwijt louter geklets voort te brengen. Leuk misschien voor privégebruik, niet geschikt voor een zakelijke omgeving. En wordt wél de toegevoegde waarde voor een organisatie gezien, dan zijn de verwachtingen juist weer torenhoog: als vanzelf zou het mensen bijeenbrengen, organisaties egaliseren en werkprocessen efficiënt maken. Even vooraf Bij KPN weten we inmiddels dat je interne social media niet moet onder- én overschatten. Ons eigen interne socialmediaplatform TeamKPN is een succes. Het brengt collega s dichter bij elkaar, zet gesprekken in werking, nodigt collega s uit te laten zien wat ze kunnen, maakt mensen enthousiast om elkaar te helpen, brengt feitelijk het beste bij ze naar boven. Maar daar is de maar wat mensen zich vaak niet realiseren is dat al die voordelen wel het gevolg zijn van een doelgericht en intensief traject. Van de onderkenning dat social media niet alleen een instrument is dat simpelweg in gebruik wordt genomen, maar dat het als een heel andere manier van communiceren en werken introduceert. Het gaat zeker niet als vanzelf. Onze inzichten en geleerde lessen delen we graag met anderen. Zodat ook u social media niet onderschat of overschat, maar op waarde weet te schatten. Laat u inspireren door deze whitepaper, waarin u onze ervaringen en ons verhaal vindt. Enterprise Social Media? Social media worden door organisaties nog vooral als een krachtig marketinginstrument gezien. Maar social media kunnen ook ingezet worden voor interne communicatie. Dan noemen wij het Enterprise Social Media (ESM). 2 Van een handig instrument naar een kloppend hart Om het succes van TeamKPN te begrijpen, gaan we terug in de tijd, naar de eerste aanleiding om te starten met interne social media. Naar de introductie van de voorganger van TeamKPN: KPN Connect. Ontstaan van de vraag Al in 2007 zetten wij de eerste stappen naar Het Nieuwe Werken (HNW). En dat betekende meer flexibiliteit, tijd- en locatieonafhankelijk werken, niet meer sturen op aanwezigheid, maar sturen op output. Maar ook: minder fysieke ontmoetingen tussen medewerkers. Daarnaast was er de versnelling in product- en dienstontwikkeling en de toenemende verwachtingen van klanten. Dit vroeg van onze organisatie een steeds sneller antwoord en daarmee nieuwe manieren om slim gebruik te maken van de kennis van medewerkers. Privé nam het gebruik van social media door medewerkers sterk toe. Mensen raakten er vertrouwd mee. Social media als Facebook, LinkedIn en Twitter wisten mensen privé steeds meer te verbinden. We keken daarom naar nieuwe mogelijkheden om de dialoog tussen management en medewerker te versterken. Voorbeelden waren de rondgangen van het topmanagement langs de kantoren en een interne 48-uurschatsessie. Iedereen kon vragen stellen aan het topmanagement, iedereen kon deze dialoog volgen. In 2009 diende Corporate Communicatie bij de Raad van Bestuur een voorstel in voor een nieuw platform om een antwoord te kunnen geven aan bovenstaande ontwikkelingen. Het moest medewerkers verbinden met elkaar en met de organisatie, het onderling kennis delen vergemakkelijken en de betrokkenheid vergroten. Vanuit onze bedrijfskernwaarden persoonlijk, eenvoud en vertrouwen moest het bijdragen aan onze ambitie om de beste dienstverlener te worden.

3 Begin 2010 stond het socialmediaplatform KPN Connect er. Het had een bekende uitstraling, dankzij de inzet van functies die leken op de publieke social media waar medewerkers privé al gebruik van maakten. Daardoor was er geen aparte cursus nodig om vertrouwd te raken met het medium. Medewerkers konden zelf groepen starten, collega s zoeken en volgen, berichten plaatsen en reageren op elkaars vragen en artikelen. Dankzij de aanpak van onderaf en met de inzet van ambassadeurs dus zonder gebruik van traditionele interne communicatiemiddelen was het direct een succes. Na vier maanden deed 20% van de medewerkers actief mee en kwam 95% regelmatig de berichten lezen. Van dit traject hebben we veel geleerd. Belangrijke lessen waren: Technologie was niet de belangrijkste succesfactor de wil van de top, het veranderen vanuit een heldere visie én met vertrouwen in de medewerkers, is stukken belangrijker Essentieel is het principe van niet teveel in één keer willen doen, maar te werken met een duidelijk stappenplan Het moment waarop je precies de juiste mensen betrekt is nog zo n factor van belang. Geef enthousiaste medewerkers de ruimte om van onderaf het platform organisch te laten groeien en laat deze medewerkers een rol spelen bij de verandering. En daarna: help geduldig de medewerkers die niet direct aanhaken De rol van de afdeling Interne Communicatie verandert. Minder directief, minder gericht op zenden, meer naar het aanbrengen van verbindingen, begeleiden en communicatie tussen groepen mogelijk maken. Daardoor ontstaan nieuwe rollen: Liaison Officer en Communitymanager Voor de volledige aanpak en geleerde lessen: zie de best practice die we daar eerder over schreven, op pagina 6 onder het kopje Verder lezen. Meer waarde uit Enterprise Social Media KPN wil de beste dienstverlener van Nederland worden persoonlijk, eenvoudig en vanuit vertrouwen (onze bedrijfsdoelstelling en kernwaarden) In de tijd dat KPN Connect intensief werd gebruikt, volgden wij bezoek en participatie nauwlettend. Op het platform zelf hadden we bovendien een groep opgericht waar voorstellen ter verbetering konden worden besproken. Waar kan het eenvoudiger en makkelijker? Wat voor een functies bieden gebruikers meer waarde? Dat het een succes was zagen we dus terug in de cijfers (zie ook voorgaande hoofdstuk). Naast het succes van KPN Connect, was er de constatering dat een deel van het klassieke intranet aan herziening toe was. Die twee redenen waren de aanleiding om te onderzoeken wat een volgende stap in onze interne communicatie zou kunnen zijn. In diepte-interviews ondervroegen we medewerkers. Zij vonden dat het platform bijdroeg aan het verbinden van medewerkers, betrokkenheid verhoogde en dat het helderheid en respect bracht voor elkaars werk en situatie. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten. Zo zagen mensen graag verbetering van het socialmediagedeelte en meer integratie, door de losse platforms tot één geheel maken. Met die uitkomsten hebben we opnieuw gekeken naar de mix van interne communicatiemiddelen. We besloten om de nieuwe manier van communiceren een centrale plek te geven in de interne communicatie. Bedrijf en medewerkers wilden we bij elkaar brengen op één plek. Een plek die de medewerkers onderling en met de organisatie zou verbinden. Dit was de start van TeamKPN-traject. In het volgende hoofdstuk beschrijven we stap voor stap hoe wij de overgang aanpakten en wat we daarmee bereikten. Inmiddels hebben we alweer een volgende stap gezet: van een los platform staat nu ESM centraal in onze interne communicatie. We laten in deze whitepaper zien hoe we van KPN Connect naar TeamKPN zijn gekomen en welke lessen we daarbij geleerd hebben. Maar eerst schetsen we nog even kort onze uitgangspunten en doelstellingen. 3

4 TeamKPN: zo gingen we te werk Stap 1: doelen vaststellen Zonder een helder doel voor ogen heeft een ingrijpende verandering weinig kans van slagen. En het gaat hier om een ingrijpende verandering. Want het is veel meer dan alleen het vervangen van een tool. Een nog relatief nieuw medium komt centraal te staan in de interne communicatie. De uitgangspunten en doelstellingen voor het eerste platform bleken nog altijd valide. Ze bleken zelfs sterker dan ooit. HNW werd alleen maar populairder en social media steeds meer gebruikt. Uit onderzoek (Cisco, 2011) bleek zelfs dat social media voor meer dan de helft van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt een voorwaarde is bij de keuze voor een werkgever. En dat betekende dat mensen ook iets zouden verliezen. Voor acceptatie van het nieuwe platform was het van belang dat verlies te onderkennen, na te denken over manieren om hiermee om te gaan en goed te communiceren wat de winst de nieuwe voordelen is. We hanteerden daarom vooral modellen die je bij een organisatieverandering inzet, niet alleen die bij een ICT-aanpassing horen. Verschillende groepen beleven dergelijke verandering nou eenmaal op een andere manier. Daar hebben we de begeleiding op afgestemd. En we hielden rekening met de stakeholders in de organisatie die achter de overgang moeten staan om het een succes te maken. Modellen en concepten achter de aanpak Organizational Change-model van Kotter (organisatieveranderproces) Capability Maturity-model (bij opstellen roadmap) Het verbinden van medewerkers, het vergroten van betrokkenheid en het vergemakkelijken van delen bleven dus onveranderd van belang. Wilden wij de beste dienstverlener worden, dan hadden we echter een interne communicatiestructuur nodig die dat ondersteunt. Vanuit die doelstelling en de specifieke doen voor dit traject, gingen we aan de slag. Stap 2: Evalueer geleerde lessen Gedurende de anderhalf jaar dat KPN Connect in bedrijf was, hebben we doorlopend informatie verzameld over het gebruik ervan. Die informatie hebben we aangevuld met een diepteonderzoek om te toetsen of de doelstellingen behaald waren, en te bepalen wat we voor de volgende stap nodig hadden. Stap 3: De route vastleggen Wij hadden het doel voor ogen en wisten nu, dankzij het onderzoek, wat onze startpositie was. Dit was de basis voor het bepalen van route. In die route legden we vervolgens vast wat de positie van ESM in de gehele communicatiemiddelenmix moet zijn. Waarmee gestart moest worden en wat nog kon wachten. Belangrijk was ook vast te stellen wat de volwassenheid van de organisatie is, zowel op het gebied van techniek, de (content)organisatie en de medewerkers. Gedurende het hele traject wilden we dat die gebieden gezamenlijk zouden groeien en met elkaar in balans zouden blijven. Bij de afdeling interne communicatie bijvoorbeeld, kreeg verbinden en kennisdelen een centrale rol. Hiervoor is een platform nodig, samen met goede training en voldoende ruimte om ervaring op te doen en zo te groeien. Stap 4: Goed voorbereid is het halve werk De impact van het traject is groot. Daarom stelden we een projectaanpak samen, waarin we in alle fasen plannen, ontwikkelen, stabiliseren en uitrollen keken naar techniek, (content)organisatie en medewerkers. Juist het organisatieen medewerkeraspect was bij dit traject cruciaal. Dit platform was namelijk niet alleen een aanvulling op bestaande middelen, het zou huidige middelen gaan vervangen. 4 People-process-technology benadering (invalshoeken bij projectopzet) Software-implementatiemodel van Microsoft (projectfasering) Situationeel leiderschapsmodel Blanchard & Hersey (adaptatiestrategie) Stap 5: En door naar de daadwerkelijke realisatie Bij de realisatie hielden we steeds de overkoepelende visie in het oog. De concepten bleven we tijdens de ontwikkeling geregeld testen. We betrokken actief mensen vanuit de organisatie. Deze ambassadeurs een dwarsdoorsnede van de organisatie hadden niet alleen nuttig advies, maar droegen zelf bij hun achterban de motivatie voor en de achtergronden van de verandering uit. Zij vertelden over het waarom en hoe mensen zelf konden bijdragen. Op basis van hun en onze inzichten stelden we de uitwerking bij wanneer dat nodig was. Waar het niet paste of de timing niet juist was, hielden we de wensen en verwachtingen goed bij. Zo konden we ook na de livegang door met de ontwikkeling en direct laten zien dat we wat deden met álle feedback. Alle betrokken afdelingen brachten we op de hoogte en trainden we vooraf waar nodig niet zozeer in de werking van de verschillende functies op het platform, want die zijn vrij eenvoudig, maar vooral in de nieuwe manier van communiceren. We leerden ze wat de gevolgen daarvan zijn voor hun functie en voor de communicatie in hun afdelingen. Stap 6: Livegang Je voorbereiding kan nog zo goed zijn, het resultaat zie je pas echt bij de livegang. We hadden in eerste instantie een gefaseerde overgang bedacht, maar gesterkt door het succes van de voorganger en de wens om zo snel mogelijk over te gaan, kozen we toch voor een volledige omschakeling in één keer. Voor alle medewerkers van KPN. Medewerkers die er voorheen minder gebruik van maakten, konden er daarom niet meer omheen. Voor een deel van de organisatie werd het dus een forse overgang. De overgang werd weliswaar gedragen door de ambassadeurs en early adaptors, toch gaat bij zo n grote overgang niet iedereen in hetzelfde tempo mee.

5 Daarom zorgden we voor begeleiding bij de adaptatie, train-de-trainer-trajecten en de juiste inzet van ambassadeurs. Daarnaast luisterden we gewoon heel goed en handelden daar direct naar. De exacte mix stemden we af op de behoeften. Soms hoefden we alleen uit te leggen hoe iets werkt, soms ging het verder. Natuurlijk maakten we ook fouten, maar juist omdat we steeds goed bleven luisteren vaak ook via de ambassadeurs konden we ze herstellen en de medewerkers met opmerkingen blijven betrekken. Stap 7: Door met de roadmap De periode na de livegang was door de snelle overgang erg dynamisch. Wat bepalend was voor het succes was een continu open benadering en het combineren van twee types leiderschap. Kwetsbaar, in de zin van openstaan voor kritiek. En krachtig, in de zin van het vasthouden aan de doelen en direct bijsturen wanneer kritiek waardevol is. Achterover leunen zat er na de livegang dus niet in: juist toen moesten we laten zien wat het platform in de praktijk kon betekenen. De basis voor open communicatie was immers gelegd, de visie opgetekend, de nieuwe rollen werden steeds meer vertrouwd. Het was nu tijd om goed te luisteren naar reacties, quick wins te implementeren en zo actieve bijdrages te belonen. Tegelijkertijd bleven we scherp letten op groepen die niet zo snel meekwamen. Iedereen verandert ten slotte in eigen tempo. Met dat luisteren en scherp opletten zijn we nooit meer opgehouden. Ook nu nog monitoren we continu het gebruik van het platform. We luisteren goed naar alle medewerkers. Dragen hun suggesties bij aan de doelstellingen? Dan verwerken we de verbeteringen in de roadmap. We clusteren de uitrol van nieuwe functionaliteiten in logische stappen en communiceren deze aanpassingen. Zo laten we frequent zien dat we de behoeftes van de gebruikers serieus nemen en op basis van hun reacties verbeteringen doorvoeren. En dat vergroot weer het draagvlak en vervolgens het gebruik: het wordt écht beleefd als het platform van de medewerkers, niet als een instrument van Interne Communicatie. Wat heeft het ons opgeleverd? TeamKPN heeft ons veel gebracht. Allereerst op strategisch en tactisch vlak. Het heeft de manier waarop we communiceren daadwerkelijk veranderd. Dankzij dit platform hebben we de stap kunnen maken van informeren naar écht tweerichting communiceren. Het heeft medewerkers meer betrokken gemaakt. En dat laat zich ook merken op operationeel vlak. In de dagelijkse praktijk zien we dat vragen die vroeger tussen afdelingen bleven hangen, nu in enkele uren, soms zelfs minuten zijn beantwoord. Door het intensieve gebruik wordt de corporate silence de angst om op te staan en te spreken sterk naar beneden gebracht. Mensen willen elkaar graag helpen en voelen daarin geen drempel. Het meest opmerkelijke is misschien wel dat ESM geen aparte tool meer is. Het is van een handig instrument nu echt het hart van onze communicatie geworden. TeamKPN is voor ons bovendien een belangrijke stap voorwaarts naar de Digital workplace. Dit is het volgende doel in onze roadmap, waarmee we ESM steeds verder willen integreren met tools die medewerkers dagelijks inzetten. De mobiele versie is bijvoorbeeld al volop in gebruik, maar straks is samenwerken via speciale apps voor specifieke dienstverlening ook mogelijk. Overigens is deze verdere ontwikkeling wel altijd in lijn met de visie en de vastgelegde doelstellingen. Natuurlijk hebben we ook nieuwe lessen geleerd. Behoud het eerder geleerde De lessen uit de best practice over de introductie van KPN Connect gelden nog steeds. Deze zijn nog steeds enorm waardevol als je begint met ESM (zie verderop, onder het kopje Verder lezen ) en het wilt inzetten als professioneel en volwassen instrument. Het is ook een stap die je niet kunt overslaan. Juist door klein te beginnen en het gewoon te gaan doen, wordt onmisbare ervaring opgebouwd. Feitelijk net als in ieder leer- of verandertraject. Heldere visie en gedegen aanpak De doorgroei van ESM naar het hart van de communicatie levert veel op. Maar het betekent ook een veel grotere impact op de organisatie. Een heldere visie en gedegen aanpak zijn onmisbaar. Maak, waar mogelijk, een overgang in tussenstappen om de overgang overzichtelijk te houden. De tool is vaak sneller uitgerold dan gebruikers kunnen bijbenen. Het werken in tussenstappen heeft als voordeel dat je de opgedane praktijkervaring beter kunt inzetten. Daarmee verhoogt u de kans op investeren in de juiste richting. Mensen, mensen, mensen Iedereen moet nu echt mee met de nieuwe manier van communiceren, het kan niet meer genegeerd worden. Deze verandering gaat dus over mensen, mensen en nog eens mensen. Dan pas over technologie. En dat betekent slim verandermanagement plus een goede adaptatiestrategie, inclusief slimme differentiatie (wij gebruikten hierbij het 5

6 leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard). Erken dat het meer is dan alleen gewenning aan nieuwe vormgeving of de migratie van een intranet. Verbind het aan een doelstelling als anders werken of anders waarde creëren. Middelenmix Kijk naar de verschillende stadia waarin mensen zich bevinden en pas daar je adaptatiestrategie op aan. Zet de volledige middelenmix in en gebruik bekende en vertrouwde elementen uit andere middelen om mensen over de drempel te helpen. Blijf communiceren en luister goed Voor een geslaagd traject is consistente communicatie van wezenlijk belang. Houd vast aan de richting, leg uit, blijf herhalen en maak combinaties met klassieke media. Verleg je focus: geen redactie, maar communitymanagement. Medewerkers reageren sneller op elkaar dan op officiële nieuwsberichten. Wat betekent dit voor de bestaande communicatiemix? En vooral: hoe benut u die nieuwe mogelijkheden? Omarm de kritiek Wij hadden ondanks alle voorbereidingen toch nog de impact onderschat. Een deel van de medewerkers voelde zich overvallen en wist niet goed raad met de veranderingen. Maar daar merkten we meteen de waarde van het platform: er werd druk gespuid óver de overgang. Wij omarmden die kritiek, zagen het als erkenning dat het platform er echt toe deed. En we lieten mensen vervolgens zien dat we er echt iets mee deden. De top doet ertoe Bij een eerste introductie van ESM gaat het om twee zaken: voldoende deelnemers en voldoende vertrouwen, zodat een open dialoog mogelijk is. Is dit er, dan gaan managers een belangrijke rol spelen in de communicatie. Hoe meer zij zich manifesteren op en rond het ESM-platform, hoe meer zij daar in gesprek gaan met medewerkers, hoe groter het vertrouwen in het platform. Vertrouw medewerkers Ons vertrouwen is vrijwel nooit beschaamd: in drie jaar tijd hebben we twee keer een bijdrage verwijderd omdat het de fatsoensnormen overtrad. Medewerkers tikken elkaar wel op de vingers als een discussie de verkeerde kant op gaat, als de toon niet constructief is of als onderwerpen weinig zinvol zijn. Corporate Communicatie hoeft niet als politieagent op te treden de focus ligt bij hen op het signaleren van behoeftes en de verdere ontwikkeling. En luister goed! Medewerkers vragen geregeld om verbeteringen, om meerwaarde. Luister daar goed naar, het helpt bij het gericht investeren. Pas de roadmap er wel steeds op aan door iteratief door te bouwen met de roadmap als leidraad, houd je focus en blijf je tegelijkertijd flexibel in de uitvoering. 6 KPN Consulting en Enterprise Social Media Deze best practice helpt organisaties vooruit die willen starten met ESM, die eerst proof of value willen of behoefte hebben aan een pilot. Maar het helpt ook organisaties die al verder zijn die hun huidige omgeving willen verrijken of een volgende stap willen zetten. KPN Consulting biedt hier graag haar kennis en expertise bij aan. De groeiende expertise van KPN Consulting op het vlak van social media is een logische vervolgstap op haar rol als dienstverlener én partner in grote migratietrajecten, zoals de overgang naar Het Nieuwe Werken. Bij dergelijke trajecten leveren wij complete werkplekken, netwerkconnectiviteit en andere benodigde faciliteiten en functionaliteiten. Daarnaast hebben wij ook de noodzakelijke kennis van programma- en verandermanagement in huis, zowel voor trainingen als voor uitgebreide adaptatietrajecten. Onze ervaring en expertise met mobiele netwerken zetten wij in bij de verdere uitbouw van de digitale werkplekken en van ESM. Zo is TeamKPN ook mobiel goed inzetbaar en kijken we nu naar integratie van externe social media. Verder lezen Artikel Enhancing Unity and Creativity With an Internal Social Media Platform van Peter Haan, in TIMAF Information Management Best Practices, 2011 Artikel 'Vergeet intranet, social is de toekomst' Onze factsheet over Enterprise Social Media, kijk op kpn.com/consulting Aanverwante informatie en factsheets over Het Nieuwe Werken of New Technolgy Adaptation vindt u ook op kpn.com/consulting

7 KPN Consulting: klaar voor de toekomst KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, Nederlands marktleider in geïntegreerde IT- en telecommunicatiediensten. Onze visie is dat ICT veel meer is dan de inzet van technologie. Het vergroten van de daadkracht van mens en organisatie staat bij ons voorop. Al decennia identificeren we nieuwe technologieën en vertalen deze naar toekomstbestendige en mensgerichte oplossingen. Oplossingen die helpen ambities en doelen te realiseren. Niet voor niets hebben we een eigen opleidingsinstituut: 1 op de 3 ICT ers in Nederland is hier opgeleid. Met ruim gepassioneerde professionals en sterke wortels in de maatschappij, zorgen we dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie Arjan Vos Business Consultant en Programmamanager TeamKPN QR-code Gebruik de QR-code om dit document te bekijken op uw smartphone of tablet. 7

8 kpn.com/consulting

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, Nederlands marktleider in geïntegreerde IT- en

Nadere informatie

Enterprise Social Networking maakt samenwerking effectief

Enterprise Social Networking maakt samenwerking effectief Enterprise Social Networking maakt samenwerking effectief Met de lessen van ons eigen platform TeamKPN Whitepaper voor communicatie-, intranet- en communitymanagers Dit is enterprise social networking

Nadere informatie

Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief

Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief Met de lessen van ons eigen platform TeamKPN Whitepaper Inhoudsopgave Enterprise Social Networking: de volgende stap Definitie De 4 redenen voor

Nadere informatie

We social Enterprise social networking maakt samenwerking effectief. Met de lessen van ons eigen platform TeamKPN

We social Enterprise social networking maakt samenwerking effectief. Met de lessen van ons eigen platform TeamKPN We social Enterprise social networking maakt samenwerking effectief Met de lessen van ons eigen platform TeamKPN Whitepaper voor communicatie-, intranet- en communitymanagers Dit is enterprise social networking

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Meer rendement met nieuwe tools. Onderzoek New Technology Adaptation

Meer rendement met nieuwe tools. Onderzoek New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Onderzoek ew Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Goed gebruik van nieuwe tools leidt tot kostenbesparing en een hogere productiviteit. Helaas schenken

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 5 14. Een app voor medewerkers Introductie Vrijwel alle grote merken zijn inmiddels vertegenwoordigd in de App Store. Het aanbod van apps voor de consument groeide

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft De adviseurs en managers van Twynstra Gudde willen zelf kennis kunnen vinden, delen en bewerken. De IT moet dat faciliteren. De

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Factsheet. Debble Workplace

Factsheet. Debble Workplace Factsheet Debble Workplace Empowering Collaboration Missie We stellen medewerkers in staat om relevant nieuws en kennis te delen en de conversatie aan te gaan, zodat ze kunnen uitmunten in wat ze doen,

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Accenture vergroot slagkracht topconsultants met Windows Mobile smartphones

Accenture vergroot slagkracht topconsultants met Windows Mobile smartphones Accenture vergroot slagkracht topconsultants met Windows Mobile smartphones Lees hier hoe Accenture zijn partners de tools biedt om efficiënter met hun spaarzame tijd om te gaan, dankzij het gebruik van

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Waarom is Workspace 365 populair in de zorg? Ontwikkeling in de zorg Door de opkomst van SaaS-oplossingen krijgen zorginstellingen de kans om tegen een lage prijs

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018 Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare Geert Sintobin, secretaris Stad en OCMW Roeselare Bram Gekiere, management consultant Möbius Naar een nieuwe

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands door Alina Stan en Marieta Vermulm Op 1 augustus spraken Alina Stan en Marieta Vermulm, beiden lid van de Commissie Young Professionals met Hans

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry 25 juni 2014 Masterclass Training within Industry De oorsprong van Training Within Industry Ontstaan tijdens Tweede Wereldoorlog om snel nieuwe vakmensen te trainen. Destijds op zoek naar duurzame opleidingsprincipes,

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie