Ict-schoolportretten buitenland. Canada

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ict-schoolportretten buitenland. Canada"

Transcriptie

1 Ict-schoolportretten buitenland Voorjaar 2003

2 2 Ict-schoolportretten buitenland Colofon Colofon Aan de ict-schoolportretten werken mee: Jonneke Adolfsen, Bob Beumers, Marja Blom, Daniel Bourguignon, Anita Buis, Rikky Dekkers, Peter van den Dool, Inge Drewes, Ben de Goei, Wim van de Grift, Jans Haandrikman, Ad Hermans, Clementine van den Hoek, Pieter Hogenbirk, Nico de Jong, Liesbeth Klaver, Ron van der Kooy, Gerbo Korevaar, Yvonne Leenen, Jos de Mulder, Theo Muntingh, Adriana Nichting, Hennie van den Nieuwenhof, Paul Noppers, Bert Jaap van Oel, Marry Remery, Ferry de Rijcke, Rob Roozenburg, Dieter Steinbusch, Jacqueline de Veth, Jan Visser, Bouke de Vos, Irene Wieling, Jaco Wijsman, Jurrie Zaat. Eindredactie en productie: Pauw Sanders Zeilstra & van Spaendonck, Den Haag Ontwerp: Vorm Vijf Ontwerpteam BNO, Den Haag Druk: Pallas Offset, Den Haag, februari 2003

3 Ict-schoolportretten buitenland Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave Over de ict-schoolportretten 4 Voorwoord 5 Ict en onderwijs in 6 Parkdale Junior and Senior Public School in Toronto 33 Ursula Franklin Academy in Toronto 37 College in Toronto 41 St. Dominic Savio in Toronto 44 Francis Libermann Catholic High School in Toronto 48 Laboratory School in Toronto 57 Barkers Point Elementary in Fredericton 67 Rothesay High School in Rothesay 70 Leo Hayes High School in Fredericton 73 Nashwaaksis Middle School in Fredericton 77 New Brunswick Community College in Woodstock 82 Mathieu-Martin School in Dieppe 85

4 4 Ict-schoolportretten buitenland Over de ict-schoolportretten Over de ict-schoolportretten Sinds 2000 zijn door de onderwijsinspectie ruim 70 ict-schoolportretten gemaakt in binnen- en buitenland. Daarmee is een goed beeld ontstaan van wat vernieuwende, creatieve scholen met ict in hun onderwijs nastreven. De ict-schoolportretten hebben drie functies. Allereerst kunnen ze mensen in andere scholen inspireren. Bovendien bieden ze beleidsmakers interessante informatie over de huidige en wenselijke situatie op scholen. Tot slot helpen de portretten duidelijker zicht te krijgen op wat met ict in het onderwijs mogelijk is. Op de langere termijn kunnen ze bijdragen aan de formulering van nieuwe kwaliteitsstandaarden in het onderwijs. Op dit moment werkt de inspectie aan thematische portretten die ict-ontwikkelingen voor een bepaald vak of thema in beeld brengen. Zij zijn niet gebonden aan één school. Er wordt gekeken naar de praktijk in het primaire proces van een aantal scholen, maar ook naar bijvoorbeeld het werk van gespecialiseerde expertisecentra, netwerken van scholen en initiatieven van uitgevers of schoolbegeleidingsdiensten. Een portret geeft zo een beeld van innovatieve praktijken in Nederland waar ict een cruciale rol speelt. Verschenen zijn inmiddels Rekenen en Wiskunde in het primair onderwijs, Natuurwetenschappelijke vakken en Moderne Vreemde Talen in het voortgezet onderwijs. In voorbereiding zijn portretten over beroepsgerichte vakken in de technische sector, de veranderende rollen van personeel in het onderwijs, cultuur en internationalisering. Ook wordt gewerkt aan een verzameling van kleinere voorbeelden van vernieuwingen binnen scholen onder de titel 'Miniaturen. Het eerste deel van een drieluik over de experimentele 21e Carmelschool, inmiddels /21 (slash 21) gedoopt is verschenen op de website ictschoolportretten. Vóór de zomer van 2002 verscheen een ict-schoolportret van de lokale samenwerking in Enschede dat laat zien hoe scholen profiteren van samenwerking met andere scholen, instellingen, bedrijven of lokale overheden. De invalshoek is de betekenis van deze samenwerking voor het primaire proces: leren en lesgeven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: didactische expertise, deskundigheidsbevordering, infrastructuur gemeenschappelijke inkoop en systeembeheer, investerings- en financieringsarrangementen, gebouwen. Het gaat dan vooral om de zeggenschap in samenwerkingsverbanden, om de motieven van betrokkenen en over het oordeel van scholen over het rendement van samenwerking. Later dit jaar volgt een soortgelijk portret over Den Haag. Voor het maken van deze portretten wordt samengewerkt met de stichting Ict op School. In de reeks internationale schoolportretten zijn inmiddels verschenen: Zweden, Ierland en Frankrijk. Schotland volgt. De ict-schoolportretten vindt u op Daar vindt u binnenkort ook van sommige scholen, die nu alweer een tijd geleden bezocht zijn een zogenaamde update. Er kan immers in een paar jaar veel veranderen in het onderwijs, zeker als het om het gebruik van ict gaat!

5 Ict-schoolportretten buitenland Voorwoord 5 Voorwoord Leren, onafhankelijk van tijd en plaats. De rol van ict bij deze ontwikkeling komt het meest tot haar recht in een uitgestrekt land dat meerdere tijdzones bestrijkt en waar afstand en fysieke obstakels een bepalende rol spelen in het dagelijkse leven. Wat ligt dan meer voor de hand dan de blik te richten op, het op één na grootste land ter wereld, als je meer wilt weten over hoe ict een rol kan spelen in de maatschappij en in het onderwijs? Dit boekje is het resultaat van een bezoek aan de provincies Ontario en New Brunswick in. De delegatie bestond uit medewerkers van de Inspectie van het Onderwijs en van het ministerie van Onderwijs. Zij hebben ontdekt dat ict in het Canadese onderwijs veel meer om het lijf heeft dan een technologische poging om fysieke barrières te slechten. Ict wordt in het Canadese onderwijs ingezet om de didactische concepten te versterken die duidelijk leven op de scholen die we hebben bezocht: in groepsverband projectmatig, probleemgestuurd en experimenteel leren. De portretten, van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook van community colleges, geven aan waar de voorhoede van scholen in mee bezig is. Ze beschrijven natuurlijk meer dan alleen de inzet van ict. De geografie, het bestuurlijk systeem en de organisatie van het onderwijs verschillen zo sterk van de situatie in Nederland dat ook de broodnodige achtergrondinformatie wordt gegeven. Zo wordt het ook eenvoudiger om te vergelijken. Welke vrijheid zit er in het curriculum, hoe worden scholen bekostigd en wie is eindverantwoordelijk? Vragen die bepalen op welke manier projecten naar de Nederlandse setting vertaald kunnen worden en welke leerpunten er wederzijds aanwezig zijn. Samen met de eerdere bundels over Zweden, Ierland en Frankrijk geeft deze bundel een indruk van wat er in het buitenland gebeurt met ict in het onderwijs op scholen die de lokale voorhoede vormen. Naast veel opmerkelijke overeenkomsten, zijn er ook duidelijke verschillen die iedereen, die de inzet van ict kritisch volgt, zeker zullen inspireren. In het najaar van 2002 is ter afsluiting van de serie Internationale ictschoolportretten een bezoek gebracht aan scholen in Schotland. Ferry de Rijcke Coördinerend inspecteur Februari 2003

6 6 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in Ict en onderwijs in 1 Waarom? Meer dan Nederlanders wonen momenteel in als Canadees staatsburger. De band tussen Nederland en is mede gevoed door de Canadese rol tijdens de bevrijding van Nederland. Tegenwoordig zijn de handelsbetrekkingen meer bepalend voor de relatie tussen beide landen. Nederland is na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de grootste buitenlandse investeerder in ; meer dan 80 Canadese bedrijven zijn in Nederland gevestigd. In 2001 is een Memorandum of Understanding opgesteld tussen Nederland en. Hierin is afgesproken dat beide landen voor een periode van drie jaar intensief willen samenwerken en kennis willen uitwisselen op het gebied van ict in het onderwijs. Zo wil Nederland leren van succesvolle projecten in en wil op zijn beurt ervaring opdoen met het maken van ict-schoolportretten. Verder is afgesproken dat het Schoolnet 1 en Kennisnet gaan samenwerken. Het van elkaar leren krijgt vorm door uitwisselingsbezoeken, waarbij geïnteresseerden uit beide landen scholen en ministeries bezoeken, maar ook door de samenwerking tussen scholen binnen projecten. Bovendien heeft men zich ten doel gesteld commerciële relaties op het gebied van educatieve software verder te versterken. 1.1 Het programma Wij bezoeken de zuid-oostzijde van, te weten de provincies Ontario en New Brunswick. Startpunt is Toronto, een typisch Noord-Amerikaanse stad met eindeloze rechte straten en een indrukwekkende skyline die wordt gedomineerd door de CN- Tower. Met zijn 475 meter is deze toren twee keer zo hoog als de Eiffeltoren en daarmee het hoogste vrijstaande bouwwerk ter wereld. Voor de liefhebbers is er boven in de toren een serie glazen plateaus waarop je kunt gaan staan om zo naar de diepte onder je voeten te turen. Na Toronto vertrekken we naar Fredericton, een Engels aandoende plaats die prachtig is gelegen aan de St. John river. We sluiten de reis af in Ottowa, de hoofdstad van waar we een bezoek brengen aan Industry (het ministerie van Economische Zaken van ) en een presentatie krijgen over Schoolnet. heeft een lange geschiedenis als het gaat om de inzet van ict in het onderwijs. In 1999 waren alle scholen al op internet aangesloten. Die lange geschiedenis kent meerdere elementen. De eerste is in het voorwoord genoemd: is groot en kent diverse fysieke barrières. Ict is bij uitstek een middel om afstanden te overbruggen. Bovendien maakt ict het mogelijk om online materialen en onderdelen voor het curriculum aan te bieden die anders, gezien de beperkte doelgroep, niet beschikbaar konden worden gemaakt. Een derde reden voor het gebruik van ict is de visie op het onderwijs, waarbinnen van oudsher veel aandacht is voor project- 1

7 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in 7 matig werken en probleemgestuurd onderwijs. Tenslotte streeft men er naar de kennisinfrastructuur flink te verstevigen, om zodoende de concurrentiepositie (zeker ten opzichte van de Verenigde Staten) te versterken. Men beseft dat ict daarbij een belangrijke rol kan spelen. 1.2 Leeswijzer Korte beschrijvingen van de geportretteerde scholen en een opsomming van de leerpunten voor het Nederlandse onderwijs vormen de kern van paragraaf 2. Aan het begin van paragraaf 3 wordt een korte introductie gegeven van en haar geografische eigenschappen, om zo de context waarin de verschillende onderwijsinstanties opereren te verduidelijken. Deze introductie wordt verder in paragraaf 4 voortgezet met een algemene beschrijving van het onderwijs in, dat sterk provinciaal georganiseerd is en een selectie van de belangrijkste federale projecten op het gebied van ict in het onderwijs. Onderwijsbeleid is in vooral een zaak van provincies. Daarom worden in paragraaf 5 en 6 meer gedetailleerde beschrijvingen gegeven van het onderwijsbeleid in Ontario respectievelijk New Brunswick, met aandacht voor ict-initiatieven die specifiek zijn voor deze provincies. Na dit hoofdstuk volgen de eigenlijke portretten van de bezochte scholen. - Scholen die vallen onder Toronto District School Board (TDSB): Parkdale Junior and Senior Public School (PO); Ursula Franklin Academy (VO); College (BVE). - Scholen die deel uitmaken van het Toronto Catholic District School Board (TCDSB): St. Dominic Savio (PO 2 ); Francis Libermann Catholic High School (VO). - Een privé-school in Toronto: Laboratory School (PO). - Engelstalige scholen in New Brunswick: Barkers Point Elementary (PO); Rothesay High School (VO); Leo Hayes High School (VO); Nashwaaksis Middle School; New Brunswick Community College (BVE). - een Franstalige school in New Brunswick: Mathieu-Martin School (VO). 2 Samenvatting en leerpunten Verspreid over Ontario en New Brunswick zijn in totaal elf scholen bezocht. De selectie van deze scholen is gemaakt door onze Canadese collega s en vormen dus ook een weergave van hun visie op ict en van wat men mogelijk acht. Tijdens de schoolbezoeken is gebleken dat de scholen vaak met een vergelijkbare invoerings- 2 De scholen zijn telkens per onderwijssector ingedeeld zoals die in Nederland gehanteerd worden: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

8 8 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in problematiek kampen als scholen in Nederland, uiteraard gekleurd en bepaald door lokale regelgeving en omstandigheden. We hebben verschillende interesante scholen bezocht, mooie initiatieven gezien en inspirerende mensen ontmoet. Hoogtepunt werd voor velen gevormd door het bezoek aan de Laboratory School van het Institute of Child Studies. De belangrijkste conclusies en leerpunten worden weergegeven in paragraaf Samenvattingen Parkdale Junior and Senior Public School De Parkdale School verzorgt onderwijs aan leerlingen van de kindergarten leeftijd tot aan grade eight. De ict-voorzieningen van de Parkdale School zijn ook beschikbaar voor de buurtbewoners, die vaak niet over pc s en internetverbindingen beschikken. Op deze school werkt men vooral met Apple-computers, die men als zeer geschikt ziet voor het onderwijs. De school neemt deel aan verschillende projecten, waaronder GrassRoots- en het Pathfinder-project. Ursula Franklin Academy Op de Ursula Franklin Academy heerst een bescheiden sfeer. Men heeft niet het idee een bijzondere positie in te nemen op het gebied van ict. Misschien komt het door de nadruk op vakoverstijgend leren, waardoor ict een natuurlijke plaats inneemt als hulpmiddel en informatiebron. De directrice geeft grif toe dat de leerlingen nauwelijks zijn bij te benen als het gaat om ict-vaardigheden. Ze voegt er direct aan toe dat dit ook helemaal geen doel moet zijn. College is een breed Community College met meer dan studenten. Het korte bezoek richtte zich vooral op het Open Leer Centrum. Het bijzondere van dit OLC is de concentratie en combinatie van vier functies: een bibliotheek, een audiovisuele afdeling, een computerruimte en een afdeling waar studenten ondersteuning krijgen op het gebied van studievaardigheden. De school heeft ook een indrukwekkende verzameling leerbronnen op een eigen portal ter beschikking gesteld aan de studenten. De portal wordt bijgehouden door librarians die ook zorgdragen voor de e-tijdschriften per opleiding. In 2002 zijn van de opleidingen, 100 interactief via Blackboard aangeboden. De opleiding zorgt actief voor nascholing van docenten die met Blackboard aan de slag willen gaan en het streven is om nog structureler gebruik te gaan maken van e-learning. St. Dominic Savio Aan deze basisschool in Noord-Oost Toronto is een kort bezoek gebracht. Deze school profiteert van de gekozen werkwijze van het Katholieke schoolbestuur waar men onder valt. Door een gecentraliseerde aanleg van infrastructuur is een betrouwbare en snelle verbinding met internet onstaan. Maar de centralistische aanpak kent ook beperkingen: zo kost het de ict-coördinator moeite om afwijkende software aan te schaffen. De school heeft prachtige voorzieningen in een nieuw gebouw, maar dat

9 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in 9 vraagt daarmee om een duidelijke visie op hoe men al deze spullen denkt te gaan gebruiken. Francis Libermann Catholic High School Op de Francis Liberman High School volgen ruim leerlingen onderwijs, verdeeld over de grades 9 t/m 12. Kern van het ict-beleid wordt gevormd door babysteps : houdt goed in het vizier wat je allemaal in de toekomst wilt bereiken, maar dat doel bereik je slechts door kleine stapjes te zetten. Tijdens de robotwedstrijd moeten de leerlingen met een zelfontworpen robot een vastgesteld parcours afleggen. Het hele ontwerptraject, inclusief geavanceerde 3D ontwerptekeningen in CADprogramma s, moet worden verantwoord op een website die onderdeel vormt van de beoordeling. Net als bij andere buiten circulaire activiteiten, zoals de schoolkrant en het jaarboek, gebruiken de leerlingen ict zeer intensief en worden heel wat vrije uurtjes gestoken in ontwerp en uitvoering. Laboratory School Op de Laboratory School heeft men invulling gegeven aan het didactisch concept van Dewey. Belangrijke elementen in het onderwijs op deze private basisschool zijn ervarend en onderzoekend leren. Bovendien wordt het stimuleren en faciliteren van cognitieve vaardigheden met behulp van onder meer Knowledge Forum gestimuleerd. Knowledge Forum is een zogenaamde mindtool waarin denk- en redeneerprocessen inzichtelijk worden gemaakt voor zowel leerlingen als leerkrachten. Opvallend is de rol van de leerkrachten, waarvan enkelen ook actief als onderzoeker op de universiteit werken. Hierdoor ontstaat een handige wisselwerking tussen actuele wetenschappelijke inzichten en de vragen die in de onderwijspraktijk leven. Barkers Point Elementary Op deze basisschool in Fredericton wordt met behulp van het ministerie van Onderwijs in New Brunswick structureel gewerkt aan de introductie van ict in het onderwijs. Docenten werken daarbij hard aan het bijspijkeren van hun kennis en volgen midden in de vakantie bijscholing aan de universiteit van Fredericton. In het kader van Grassroots is een Jordanië-project uitgevoerd. De resultaten van het project wordt door de leerlingen niet alleen vertaald in allerlei objecten in het klaslokaal, maar ook in een website. Rothesay High School Rothesay is met ruim 500 leerlingen een kleine high school. Het Tech-Team neemt het voortouw bij de introductie van ict binnen de school. Naast de gebruikelijke Windows-machines komen we op de school ook diverse Apple-producten tegen. Volgens de school zijn deze machines vooral goed bruikbaar voor het produceren van interactieve producten en het bewerken van video s. Bewijs daarvoor zagen we in het interactieve Yearbook en fraaie websites, bijvoorbeeld rondom de lokale roeihistorie.

10 10 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in Leo Hayes High School Tijdens het bezoek aan Leo Hayes hebben we kennisgemaakt met het Broad Based Technology Programme, een verplicht onderdeel voor grade 9. Binnen dit programma verkennen leerlingen technologie in een multimediale leeromgeving. Leerlingen leggen hun vorderingen dagelijks vast in een logboek en stellen gedurende de 80 studie-uren een portfolio samen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen bekend raken met geavanceerde technologie, die nuttig is voor hun verdere (school)loopbaan, onafhankelijk van het feit of ze een vervolgopleiding in deze richting kiezen. Naswaaksis Middle school De Naswaaksis Middle school, een middenschool in New Brunswick, verzorgt onderwijs voor de grades 6, 7 en 8. De school maakt handig gebruik van communicatiemiddelen in het algemeen, zoals de telefoon voor teleconferencing. Meer geavanceerd is het gebruik van ict binnen het Antarctica project. De leerlingen hadden de unieke gelegenheid om met hun docent te communiceren terwijl hij deelnam aan een expeditie naar Antarctica. Rondom de expeditie werd een compleet project gebouwd, waarbij leerlingen onder andere websites moesten bouwen waar vergelijkingen tussen de eigen woonomgeving en Antarctica werden toegelicht. Op de school is ook actief met het toepassen van videomontage en neemt deel aan het Twin School project met Nederland. New Brunswick Community College Het New Brunswick Community College biedt een éénjarig programma aan op het gebied van multimedia. In feite biedt men een sterk gecondenseerde versie van een multimediarichting zoals die in Nederland via Ict-lycea wordt aangeboden. In een jaar leren studenten, vaak al met werkervaring en op zoek naar een nieuw werkveld, de fijne kneepjes van digitale techniek in de grafische sector. Het onderwijs is sterk product- en resultaatgericht. De beknoptheid van het programma biedt het voordeel dat de opgedane kennis niet is verouderd als de studenten de arbeidsmarkt betreden. Bovendien is deze doorlooptijd aantrekkelijk voor studenten met werkervaring: de onderbreking van de carrière is te overzien en de kosten lopen niet al te zeer uit de hand. De faciliteiten op het NBCC zijn uitstekend en studenten kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden zowel soft- als hardware na de opleiding meenemen. Mathieu-Martin school Op deze school, gelegen in het Franstalig deel van New Brunswick, is de voertaal Frans. Het Frans vormt een belangrijk voertuig voor de culturele geschiedenis waaraan men als minderheid zo veel waarde hecht. Binnen het vak Techniek wordt intensief en functioneel gebruik gemaakt van ict voor het zoeken, verwerken en presenteren van informatie. Ook op deze school wordt in verschillende vakken veel gebruik gemaakt van online videomontage, dat is op meerdere scholen die bezocht zijn al gemeengoed. Als invoeringsstrategie heeft men gekozen voor de geleidelijke weg: ict wordt niet opgelegd en men probeert zo nauw mogelijk aan te sluiten op de praktijk van de individuele docent.

11 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in Leerpunten Er zijn verschillende punten die terugblikkend op het bezoek aan de aandacht verdienen. Professional Development Allereerst is er de manier waarop de ontwikkeling van docenten wordt opgepakt. Enerzijds zijn er de Grassrootsprojecten, die inmiddels navolging hebben gekregen in Nederland. Deze projecten bieden docenten een uitstekende kans om op kleine schaal ideeën uit te voeren. Het mentorproject zoals we dat in New Brunswick hebben gezien, biedt ook goede aanknopingspunten. Peer-tutoring blijkt hier ook voor docenten een uitstekend middel voor deskundigheidsbevordering. Alle deelnemers profiteren: de mentor omdat hij de opgedane kennis kan uitdragen en verdiepen in een andere omgeving en met andere randvoorwaarden. De uitlenende school omdat de mentor terugkomt met een schat aan nieuwe ervaringen en de inhurende school omdat ict-ontwikkelingen een extra impuls krijgen. Overigens blijken veel mentoren na afloop van het mentorschap een andere functie te aanvaarden en niet meer terugkeren naar hun oorspronkelijke werkgever. Een dergelijk project vraagt ook om heldere afspraken rondom vervangingskosten en hoe je moet omgaan met de werkplekken van de deelnemende en de vervangende docenten. In New Brunswick zijn de ervaringen positief en kost het geen moeite om tijdelijke vervanging te regelen. De manier waarop op het Institute of Child Studies in Toronto wordt gewerkt met combinatie van onderwijs geven en universitair onderzoek doen, verdient zonder meer navolging in Nederland. Het lijkt dé manier om de werelden van onderzoek en onderwijs nader tot elkaar te brengen, met een wederzijdse kwaliteitsverbetering als gevolg. Diversiteit in beleid Opvallend is dat iedere provincie een eigen strategie heeft gekozen, waarbij veel draait om centraal of decentraal beslissingen nemen op het gebied van inkoop, financiën, voorschriften, curriculum en faciliteiten. Van beide strategieën hebben we sterke varianten gezien. Zo werkt de centrale helpdesk van de Toronto Catholic District School Board uitstekend met behulp van professionele afspraken. Aan de andere kant lijkt de keuze van dezelfde school board voor het zo veel mogelijk in de hand willen houden van software frustrerend voor docenten en scholen die voorlopen en de zaken logischerwijs zelf in de hand willen houden. Interessant is in dat licht ook om de positie van Schoolnet te noemen. Men kiest bewust niet voor het aanbieden van extra onderwijsinhoudelijke pakketten in de verwachting dat anderen dit zullen oppakken. Men kiest voor de peilers van digital collections en voor online communities. Men zou het naar eigen zeggen zelfs geen probleem vinden als de portalfunctie overbodig zou worden. De evaluatie van Schoolnet staat nu op de agenda. Het zou interessant zijn om de ambities, geboekte resultaten en strategie met ons eigen Kennisnet te vergelijken.

12 12 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in Ict-geïntegreerd De beste voorbeelden die we hebben gezien, boden een mooie intergratie van ict in projectmatig en probleemgestuurd onderwijs. Ict is dan vooral een handige tool, die door leerlingen wordt gebruikt om te ontwerpen, om informatie te vergaren, om te presenteren en om te ordenen. Dat het gebruik van ict als handige ordenings-, visualisatie- en denktool ook in het basisonderwijs succesvol kan zijn, blijkt wel uit de manier waarop met op het Institute of Child Studies met Knowledge Forum aan de slag is gegaan. Techniek is overal Interessant is ook om te zien dat technologie in het algemeen geen apart terrein is van beroepsopleidingen, maar integraal wordt aangeboden op verschillende niveaus. Dat maakt de integratie van vakken en vaardigheden een stuk eenvoudiger en stelt leerlingen op alle niveaus van de middelbare school in gelegenheid om hun technologisch talent te ontwikkelen. Ook gebieden als robotica of mechatronica komen dan onder handbereik van leerlingen die in eerste instantie wellicht geen technische beroepsopleiding zouden kiezen. 3 Land van extremen Een land van extremen, zo laat zich nog het best vanuit Nederlands perspectief beschrijven. Het (hele) land telt 31 miljoen inwoners, waarvan maar liefst 4,5 miljoen in Toronto wonen. Tegelijkertijd kent een provincie als New Brunswick ruim inwoners op een oppervlakte dat bijna twee keer zo groot is als Nederland, terwijl de hoofdstad Fredericton slechts inwoners telt. Als vooraf aan ons bezoek door onze Canadese gastheren en gastvrouwen wordt gevraagd of we ook interesse hebben in scholen die wellicht wat verder uit de stad gelegen zijn, moeten we dan ook eerst goed nadenken. Onze wens om niet te ver te hoeven reizen, gezien het toch al krappe reisschema en de wens om veel scholen te bezoeken, wordt op Canadese wijze gehonoreerd. We zullen nooit langer dan ca 2,5 uur in de auto

13 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in 13 zitten, een voor lokale begrippen bescheiden reistijd! Temperaturen variëren afhankelijk van de breedtegraad tussen de +35C in de zomer en -25C in de winter. is rijk aan grondstoffen, zoals gas, olie en goud. Uiteraard neemt de houtindustrie een belangrijke plaats in in het industriële verkeer, naast sectoren als de auto-, papier- en staalindustrie. kent twee officiële talen: Engels en Frans. Engels is de moedertaal voor 59% van de bevolking, Frans voor 23%. De overige 18% heeft een andere of meerdere moedertalen. De Franse minderheid voelt een duidelijke noodzaak om haar taal en cultuur levend te houden, vanuit een bewustzijn een minderheid te vormen binnen. De Official Languages Act geeft zelfs een wettelijke basis aan het levend houden van beide officiële talen, ook in gebieden waar één van beide talen slechts door een minderheid wordt gesproken. : Geografie is km 2 groot (vergelijk: Nederland ruim km 2 ) en is daarmee na Rusland het grootste land ter wereld. Van de bevolking woont 85% in het zuiden, relatief dicht bij de grens met de Verenigde Staten. Het land bestaat uit tien provincies, drie territoria en telt zes tijdzones. Nog een paar extremen: meren en meertjes; hoogste berg: Mount Yukon, m; langste rivier: de Mackenzie, ruim km lang. 3.1 Bestuur is een constitutionele monarchie. De regering in is naar Engels voorbeeld gemodelleerd. Staatshoofd is koningin Elizabeth II, maar haar functie is feitelijk ceremonieel. Zij heeft haar taken gedelegeerd aan haar vertegenwoordiging in : de Governor General als het gaat om federale aangelegenheden, Lieutenant-governors voor de provincies en Commisionars voor de territoria. De wetgevende macht bestaat uit de Kroon en het Parlement (het House of Commons en een Senate). De uitvoerende macht bestaat uit de Prime Minister, het Cabinet met 28 Ministers, negen Secretaries of State en het ambtenarenapparaat. Tenslotte is er de rechterlijke macht, met als hoogste orgaan het Supreme Court. In hebben provinciale overheden een krachtige bestuurlijke rol. Er bestaan meer dan Federal-provincial Committees. De rol van het provinciale bestuur is dan ook sterk verankerd. De federale overheid is in principe verantwoordelijk voor zaken die landelijk georganiseerd dienen te worden en zaken met een landelijk belang. De verantwoordelijkheden zijn: - defensie; - handel en economische zaken; - bancaire en monetaire zaken; - justitie; - visserij.

14 14 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in De provincies zijn op hun beurt verantwoordelijk voor bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen en gemeentelijk beleid. Onderwijs is dus een provinciale aangelegenheid in en elke provincie kent dan ook een eigen ministerie van Onderwijs. Provincies kunnen ook op bepaalde gebieden wetten aannemen. Een nationaal ministerie van onderwijs is er niet. 4 Onderwijs in Iedere provincie en territorium kent haar eigen onderwijssysteem. Elk systeem kent openbare, bijzondere (aangeduid met seperate) en privé-scholen. De leerplicht geldt voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Voorafgaand aan de basisschool kunnen kinderen vanaf vier jaar kindergarten bezoeken. Het voortgezet onderwijs (high school) kent twee stromen. De eerste stroom is een voorbereiding op post secondary education, dat bestaat uit community colleges en institutes of technology. De tweede stroom leidt op tot een vervolgstudie aan de universiteit. De wijze van examinering op de verschillende schoolniveaus verschilt van provincie tot provincie; men kent schooleigen examens en provinciale deelexamens. De geografie speelt een belangrijke rol bij de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. Het is simpelweg niet altijd mogelijk alle programma s op alle niveaus aan te bieden in gebieden die zeer dun bevolkt zijn. Scholen kunnen daarvoor geen gekwalificeerd personeel aannemen. Als ze dat wel kunnen is het te duur om voor één leerling een vak aan te bieden. In zitten dus ook in het middelbaar onderwijs veel niveaus bij elkaar in de klas. De special need leerling draait bijvoorbeeld zoveel mogelijk mee met het programma, waarbij scholen extra begeleiding en ruimte bieden voor optimale ondersteuning. Het integreren van alle leerlingen is naast een ideologische, zeker ook een pragmatische keuze. De scholen voor basis- en voortgezetonderwijs worden volledig gefinancierd door de provincie. Voor post secondary education wordt in vrijwel alle gevallen lesgeld gevraagd. Voor studenten in de laatstgenoemde sector is het Student Loans Program en de Millennium Scholarships in het leven geroepen die studenten voorziet van een lening of een beurs. Tabel 1 Totaaloverzicht financiering onderwijs in, in miljoenen Totaal Overheid Landelijk Provincie Gemeente Lesgeld Overig Bron: Statistics

15 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in 15 Tabel 2 Kerngegevens onderwijs Elementary schools (waarvan 970 private) Secundary schools 2864 (waarvan 344 private) Elementary & secundary 2564 (waarvan 861 private) Technical & community colleges 200 Universities 100 Bron: Council of Ministers of Education Het curriculum voor elementary schools en high schools wordt vastgesteld door de provincie. Private schools kunnen hun eigen curriculum kiezen en vaststellen. In paragraaf 5 en 6 wordt specifiek ingegaan op het onderwijsbeleid in Ontario en New Brunswick. 4.1 Ict in het Canadese Onderwijs De inzet van ict in het onderwijs past in de doelstelling van connecting Canadians, waarbij men zich als doel heeft gesteld een koppositie in te nemen bij de inzet van ict op sociaal en economisch gebied. De regie van dit proces is in handen van Industry, het Canadese ministerie van Economische Zaken. De strategie om dit doel te bereiken richt zich op: - ecitizens: internettoegang en informatievaardigheden voor alle burgers. Zo zijn er community access sites, gericht op mensen die privé geen internet hebben. Alle scholen en bibliotheken die dat willen zijn aangesloten op internet. Er zijn 12 Smart Communities, een initiatief vergelijkbaar met Kenniswijk in Nederland 3 ; - ebusiness: innovatie gericht op het ontwikkelen van een knowledge based economy. Belangrijk argument om zich te richten op bedrijvigheid is het wegtrekken van talentvolle, hoogopgeleide Canadezen naar de Verenigde Staten. Bij Industry kunnen ze meerdere voorbeelden noemen van technologie en kennis die is weggestroomd. Veel hoogopgeleide Canadezen werken in de Verenigde Staten. Men richt zich op de ontwikkeling van een gunstig (technologisch) klimaat voor bedrijven en werknemers. Prime Minister Jean Chrétien noemt het een plan om de brain drain om te buigen in brain gain; - egovernment: onder de noemer good governance wordt gewerkt aan toegankelijkheid, interactie en het vertrouwen van burgers. By 2004, our goal is to be known around the world as the government most connected to its citizens, with Canadians able to access all government information and services on-line at the time and place of their choosing. Schoolnet/Rescol Onder de noemer Schoolnet (Rescol in het Frans) vinden activiteiten plaats die de invoering van ict in het onderwijs moeten bevorderen. Schoolnet is niet alleen een portalsite, het is ook een netwerk (breedband op alle scholen in 2004) en bovendien vallen diverse projecten op het gebied van kennisintensivering onder deze noemer. 3 Zie

16 16 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in Schoolnet is een landelijk initiatief en is een onderdeel van Industry ( kent geen landelijk ministerie van Onderwijs). De activiteiten van Schoolnet gaan verder dan alleen ict-gebruik op school. Zo zijn er verschillende programma s die zich richten op het stimuleren van het gebruik van ict op plaatselijk niveau. Het Community Access Program richt zich bijvoorbeeld op het bieden van internetaansluitingen aan zo veel mogelijk Canadezen en het aanbieden van vaardigheidstrainingen aan inwoners. Een tweede voorbeeld is het Smart Communities Program dat zich richt op het versterken van de plaatselijke economie. Dat gebeurt door het stimuleren en ondersteunen van initiatieven waarbij plaatselijke overheden en bedrijfsleven samen ict inzetten ter ondersteuning van economische en sociale ontwikkeling. Schoolnet website Net als Kennisnet beschikt Schoolnet over een portalsite; De site beschikt over meer dan leerbronnen, zo meldt men trots op de voorpagina. Wel geeft men toe, dat de public relations van de site beter kan. Veel onderwijsgevenden weten nog onvoldoende dat de site er is en wat hij te bieden heeft. Deze bronnen zijn onderverdeeld in drie categorieën: curriculum areas, educational support en federal and related institutions. In het kader van het Page Master Project werden alle bronnen gecontroleerd en beoordeeld door mensen uit het onderwijs. Door de Schoolnet National Advisory Board en Youth Advisory Board wordt meegedacht over de inhoud en inrichting van de Schoolnet website. Voor jongeren is helemaal een belangrijke rol weggelegd bij het ontwikkelen van content. Een voorbeeld is de website Deal is het acronym voor Delivering Education and Awareness for Life. De focus was vroeger Drug Education, maar men heeft besloten de scope verder te verbreden. De missie is duidelijk: let kids get through to kids. De meeste medewerkers van DEAL zijn dan ook tussen de 17 en 23 jaar. Het ultieme doel van Schoolnet is dat leerlingen, studenten en docenten Schoolnet gebruiken voor doelen die ze zelf hebben vastgesteld, waarbij de organisatie van Schoolnet vrijwel overbodig wordt. Grassrootsprogramma Het Grassrootsprogramma is gericht op de integratie van ict in de klas en het verwerven van informatievaardigheden door leerlingen. Inmiddels zijn al meer dan projectvoorstellen gehonoreerd. Het programma richt zich op K-12 (Kindergarten 12 year old). Docenten kunnen zelf ideeën indienen en als het voorstel wordt goedgekeurd ontvangen ze een klein bedrag om het plan te realiseren. De bedragen variëren van CAD 300 tot CAD 900 ( 195,- tot 580,-). De hoogte van het toegekende bedrag hangt samen met de complexiteit van het voorstel. Er zijn duidelijke criteria geformuleerd waaraan projecten moeten voldoen en aan de hand daarvan wordt bepaald voor welke subsidie de docenten in aanmerking komen. Verder is helder geformuleerd welke eindproducten worden verwacht, want het uiteindelijk resultaat moet met de rest van de wereld worden gedeeld via bijvoorbeeld een website. Ook hierbij wordt per niveau (A, B of C) weer onderscheid gemaakt in complexiteit van de site en de bijdrage die leerlingen zichtbaar aan het product hebben geleverd.

17 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in 17 De voorstellen worden verder beoordeeld op: - curriculum relevancy; - scope depth/breadth; - academic complexity; - design clarity; - student involvement; - website plan for content; - originality (waarbij wordt gedoeld op de mate waarin materiaal dat uniek is voor dit project door leerlingen zelf wordt ontwikkeld); - ict-skills; - collaboration/teamwork. Naast deze projecten zijn er ook block projects, waarbij meerdere docenten, klassen of vaksecties betrokken moeten zijn. Voor deze projecten zijn vergoeding van respectievelijk CAD 5,500 ( 3.469,-) en CAD 10,000 ( 6.308,-) beschikbaar. Tenslotte kunnen docenten een voorstel indienen voor de ontwikkeling van een website, waarvoor per site CAD 475 ( 300,-) beschikbaar is. Voorwaarde is dat kan worden aangetoond dat leerlingen al het werk aan de site hebben verricht. Het Grassrootsproject is een groot succes. Er is tot nog toe geen beperking van het aantal aanvragen dat kan worden ingediend per school. Een belangrijke succesfactor is dat een docent met een goed initiatief nu direct toegang heeft tot de subsidieverstrekker. Het project zoekt de innovatie zoals de naam al aangeeft bij de basis. Veel docenten gebruiken het geld om bijvoorbeeld een digitale camera aan te schaffen of om een beamer in hun lokaal te plaatsen, kortom eenvoudige extra s waaraan veel behoefte is maar waar weinig geld voor overschiet. De financiën worden verzorgd door de federale en provinciale overheid en door het bedrijfsleven. Bekende sponsoren zijn AOL (CAD 1,109,780 = ), Cisco en Corel. Een belangrijk element is het delen van ervaringen. Docenten met veel ervaring met het gebruik van ict in de klas kunnen worden ingezet als mentor. Een belangrijk deel van hun tijd besteden ze dan aan het bezoeken en helpen van scholen in de regio bij het opzetten van het netwerk, het kiezen van software of het schrijven van een ict-beleidsplan. Dit mentorprogramma is zeer succesvol en een essentieel onderdeel van de invoering van ict in het Canadese onderwijs. Opnieuw is hier het uitgangspunt dat docenten de experts zijn en dat zij elkaar het beste kunnen helpen bij het oplossen van problemen. In Nederland loopt sinds 2001 een pilot met Grassrootsprojecten naar Canadees voorbeeld. Meer informatie is te vinden op Grassroots Twinschool Project Eén van de eerste vruchten van het Memorandum of Understanding tussen en Nederland is het Twinschoolproject. Binnen dit project werden tien scholen uit Nederland gekoppeld aan tien scholen uit om samen te werken aan een Grassrootsproject. Docenten en leerlingen hebben enthousiast ervaringen en

18 18 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in informatie uitgewisseld en hebben gewerkt aan de productie van hun eigen websites, waarbij ze beschrijvingen maakten over hun woonomgeving, hun familie en hoe een schooldag er uit ziet. Uit de commentaren komen wel een paar knelpunten en tips naar voren. Zo is het lastig communiceren als het tijdsverschil te groot is, dan werkt alleen en is synchrone communicatie maar beperkt mogelijk. Deelnemers van de meest succesvolle voorbeelden hebben goed nagedacht over de inhoud, bij anderen zakte de communicatie naar verloop van tijd wat in als de eerste beleefdheden waren uitgewisseld. Ook is er een duidelijk verschil te zien in de kwaliteit en diepgang van de uiteindelijke producten, wat frustrerend kan werken voor degenen die er veel tijd in hebben gestoken. Computers for Schools Computers for Schools (CFS) is de Canadese variant van de stichting Furbie in Nederland. Sinds haar oprichting in 1993 zijn via CFS al computers uit het bedrijfsleven opgeknapt om een tweede leven te beginnen op scholen en in bibliotheken. Jaarlijks komen daar op dit moment zo n computers bij. In 55 centra, verspreid over het land worden de computers opgeknapt en gerepareerd. Doel van het project is om zoveel mogelijk mensen in toegang te geven tot ict-middelen en internet en tegelijk werkervaring te bieden. Aan het opknappen wordt ook gewerkt door jongeren en vrijwilligers. Het programma past binnen de Youth Employment Strategy, met als doel probleemjongeren werkervaring te bieden. Daarnaast biedt het de gelegenheid voor jongeren met een technische opleiding hun eerste werkervaring op te doen, zodat ze een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. De scholen die wij hebben bezocht, hebben de afgelopen jaren veel profijt gehad van de geleverde pc s. De laatste jaren neemt de kwaliteit van de apparatuur toe en bovendien is de levering beter gecoördineerd: computers worden zoveel mogelijk in series geleverd, zodat scholen niet belast worden met het beheer van tien verschillende configuraties. Network of Innovative Schools Het Network of Innovative Schools (NIS) is een samenwerkingsverband tussen Schoolnet en de Canadian Association of School Administrators. Het Schoolnetwork, opgericht in 1999, kent inmiddels meer dan 100 deelnemende scholen (K-12). Scholen wier aanvraag wordt gehonoreerd ontvangen ca. CAD 11,098 ( 7.000,-). Er wordt een actieve bijdrage van de scholen verwacht die lijdt tot meer praktische kennis op het gebied van ict in het onderwijs en het delen van die kennis binnen en buiten het netwerk. Zo moet een school minimaal drie andere scholen ondersteunen als mentor en moet men betrokken zijn bij onderzoek of zelf onderzoek verrichten naar ict en leren. Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap wordt de school beoordeeld op bijvoorbeeld de inzet van de directie, de betrokkenheid van het docententeam en de integratie van ict in het curriculum. Bovendien moet een ict-plan deel uitmaken van de aanvraag, waarbij, naast een projectplanning, moet worden ingegaan op drie inhoudelijke vragen. 1 Hoe zullen de middelen worden ingezet om tot innovatieve inzet van ict in het leerproces te komen? 2 Welke activiteiten zal de school ontplooien om voorop te blijven lopen en om de opgedane ervaringen met anderen te delen?

19 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in 19 3 Welke onderzoeksmogelijkheden ziet men en welke samenwerkingsverbanden wil men aangaan? 5 Onderwijsbeleid Ontario In Ontario wordt het onderwijs op publiek gefinancierde scholen georganiseerd door 72 school boards: 31 Engels/Openbaar, 28 Engels/Katholiek, 4 Frans/Openbaar, 8Frans/Katholiek. Deze boards kunnen een flinke omvang hebben, zoals bijvoorbeeld het Toronto District School Board die verwantwoordelijk is voor circa 560 scholen, met in totaal leerlingen en docenten. Naast het openbaar onderwijs is alleen het katholiek onderwijs publiek gefinancierd. De provinciale overheid formuleert voor het middelbare onderwijs de zogenaamde expectations. Deze pendant van de Nederlandse kerndoelen zijn richtinggevend voor de textbooks die op de scholen worden gebruikt. Deze textbooks worden door uitgeverijen op de markt gebracht. Het aantal expectations is de afgelopen jaren toegenomen en zijn in de afgelopen vier jaar herschreven. Het gebruik van ict is daarbij geïntegreerd in alle vakken. De school boards zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld personeelsbeleid, gebouwenbeheer en de grootte en samenstelling van de scholen. Zo kan het zijn dat docenten in dezelfde stad bij bepaalde school boards meer verdienen dan een collega bij een andere school board. Naast de boards bestaan er school councils die de schoolleiding of de board kunnen adviseren over schoolzaken, zoals het schoolcurriculum. De councils bestaan voornamelijk uit ouders. De minister van Onderwijs is verantwoordelijk voor het provinciale onderwijsbeleid en stelt het curriculum vast. In Ontario houdt de Education Quality and Accountability Office toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De beide school boards in Toronto worden voorafgaand aan de portretten van scholen in Ontario meer in detail beschreven. Examinering en kwaliteitszorg De Education Quality and Accountability Office (EQAO) houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Ontario. Een belangrijk gegevensbron voor haar oordeel wordt gevormd door een aantal provinciale toetsen: - grade 3 and grade 6 assessment of reading, writing and mathematics; - grade 9 assessment of mathematics; - Ontario Secondary Literacy Test. De focus bij het beoordelen van de kwaliteit ligt primair bij het statistisch beoordelen van de resultaten op deze tests. In het kader van Educational Quality Indicators Program (EQUIP) worden naast deze gegevens ook surveys uitgevoerd waarin andere schoolgegevens worden verzameld onder docenten, leerlingen en directie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: attitude van leerlingen, leerling/docent ratio, scholing van docenten en drugsgebruik. Van de gegevens wordt verslag gedaan aan de minister. Ook heeft de EQAO het Educator handbook uitgegeven, waarin richtlijnen worden gegeven voor de introductie van School

20 20 Ict-schoolportretten buitenland Ict en onderwijs in Improvement Planning en Individual Student and Classroom Program Improvement Planning binnen de eigen school. 5.1 Toronto District School Board TDSB is de grootste school board in, de tegenhanger van het Katholieke schoolbestuur (paragraaf 5.2). Het omvat 558 scholen, leerlingen en medewerkers, waarvan leraren. Hiervan zijn 451 scholen voor primair onderwijs, 102 voor voortgezet onderwijs en 5 voor volwassenenonderwijs. Het Knowledge NETwork is een snel breedband intranet op basis van glasfiberverbindingen dat computers op verschillende scholen aansluit. Er is een goede, snelle verbinding met het Canadese breedband internet (CA*NET3). Visie op ict Algemeen uitgangspunt is de opvatting dat computers een belangrijk hulpmiddel zijn in het werkzame, maatschappelijke en privé-leven van alle kinderen die nu opgroeien. Zij moeten er daarom vanaf het begin mee vertrouwd worden gemaakt. Het werkt het beste om dat in de schoolpraktijk te integreren als één van de normale leermiddelen in het onderwijsproces. De leraren vormen de belangrijkste groep voor het invoeren van ict in het onderwijs. Draagvlak bij hen is de belangrijkste voorwaarde voor succesvolle implementatie. Bovendien is het zo dat allerlei ict-lesmateriaal het beste door de leraar zelf of op zijn aanwijzing kan worden gemaakt. De innovatiestrategie houdt dan ook in belangrijke mate in dat leraren die iets willen en kunnen op dit gebied moeten worden geholpen. Zij krijgen faciliteiten, hoofdzakelijk in de vorm van de gewenste middelen, op basis van een plan dat zij hebben ingediend. Het gaat niet om grote bedragen per idee, maar het resultaat is dat er onderwijsvernieuwingen komen en dat technici of softwarespecialisten dit proces ondersteunen. Na de voorlopers krijgen de collega s die e.e.a. snel oppakken ook de gelegenheid om mee te doen. Op deze wijze worden op alle scholen innovatieve kernen gevormd in de verwachting dat in een latere fase vrijwel algehele verbreiding volgt. De school board moet allereerst zorgen dat alle techniek rond ict onberispelijk functioneert en blijft functioneren. De huidige computerdichtheid van één computer per vijf of zes leerlingen is een absolute voorwaarde. Invoering van ict in de administratieve processen van de scholen is vanzelfsprekend. Het bleek voor de TDSB nuttig om die processen via remote control te kunnen volgen en verwerken. Er is een samenwerking met een groot aantal onderwijsontwikkelaars, niet alleen afkomstig uit maar bijvoorbeeld ook uit de Verenigde Staten. Dit kunnen bedrijven, universiteiten, scholen, leraren en anderen zijn. De lijst van officieel samenwerkende instanties omvat 20 namen. Iedere school en iedere leraar in dit systeem heeft daarbuiten uiteraard nog een kring van collega s en belangstellenden om zich heen. Opvallend is dat uitgeverijen nauwelijks meedoen in dit verhaal. Uitgeverijen hebben kennelijk een ander doel: het maken en verspreiden van commerciële uitgaven. Dit spoort niet echt met ict-ontwikkelingen via internet.

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Op zoek naar kristallisatie van ICT in het Onderwijs Voorstel voor accenten in researchprogramma s en kennismanagement

Op zoek naar kristallisatie van ICT in het Onderwijs Voorstel voor accenten in researchprogramma s en kennismanagement Op zoek naar kristallisatie van ICT in het Onderwijs Voorstel voor accenten in researchprogramma s en kennismanagement Een programmerings studie uitgevoerd op verzoek van de Programmaraad Onderwijs-Onderzoek

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Van huis uit digitaal

Van huis uit digitaal Van huis uit digitaal Van huis uit digitaal Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school Jos de Haan en Frank Huysmans m.m.v. Jan Steyaert Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

ICT en sociale cohesie in buurten en wijken

ICT en sociale cohesie in buurten en wijken ICT en sociale cohesie in buurten en wijken Colofon ISBN 90-77389-07-5 NUR 752 Uitgave: Kenniscentrum Grote Steden Social Quality Matters Laan van Nieuw Oost Indië 300 Postbus 90750 2509 LT Den Haag telefoon:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen inhoud Voorwoord 4 Het

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes Kees Broekhof & Frank Studulski Augustus 2005 1 Voorwoord Brede scholen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Er zijn er momenteel meer dan 600 en geschat wordt dat hun aantal

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs.

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs. Cultuur is leuk. Cultuur begint direct bij wat je bent. Cultuur is een ltuur is strijd. Cultuur is hefboom van vernieuwing. Cultuur maakt de htbaar. Hier en daar, toen en nu. Cultuur is dat wat bindt en

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN Virtueel Platform 0) Inhoudsopgave 1) Inleiding 2 2) Presentatie Henk van Zeijts 3 Inspiratiebronnen Creative

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie